Elektrohydraulické pohony pro ventily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrohydraulické pohony pro ventily"

Transkript

1 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD32... SKD82... SKD62 SKD6 SKD32... Napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SKD82... Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKD6... Napájecí napětí AC 24 V, řídicí signál DC V, 4 2 ma nebo... Ω SKD6 Volba průtokové charakteristiky, zpětná vazba od polohy, kalibrace zdvihu, indikace stavů diodami LED, přednostní řízení SKD62UA jako SKD6, ale s možností volby dalších funkcí (směr působení, řízení omezení zdvihu, sekvenční řízení s nastavitelným počátečním bodem a provozním rozsahem, provoz s monitorováním protimrazových ochran QAF2... a QAF6... Verze pohonů s nebo bez havarijní funkce Pro přímou montáž na ventily, není třeba žádné nastavování Ovládací síla N, ruční ovládání a indikace polohy Volitelné funkce s pomocnými kontakty, potenciometr, vyhřívání vřetene a mechanický adaptér pro reverzaci zdvihu SKD...U mají certifikát UL Use Pro ovládání přímých a trojcestných ventilů Siemens typové řady VVF..., VVG..., VXF... a VXG... se zdvihem 2 mm jako regulační a uzavírací ventily ve vytápění, větrání a klimatizaci. CMN456cz Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Typy Typ Standardní elektronika SKD32.5 SKD32.5 SKD32.2 SKD82.5 SKD82.5U * SKD82.5 SKD82.5U * SKD62 SKD62U * SKD6 Zdokonalená elektronika SKD62UA * Napájecí napětí AC 23 V AC 24 V Řídicí signál 3-polohový Havarijní Funkce Doba ano ano 8 s 8 s DC... V, ma, ano 5 s nebo... Ω ano 5 s Doba přestavení Otvírání Zavírání 2 s 2 s 3 s s 2 s 2 s 3 s 5 s Zdokonal. funkce ano ) ) Směr provozu, řízení omezení zdvihu, sekvenční řízení, dodatečný signál * Certifikát UL Příslušenství Objednávání Dodávka Náhradní díly Typ Popis Pro pohon Místo pro montáž ASC.6 Pomocný kontakt SKD6 ASC9.3 Dvojité pomocné kontakty ASZ7.3 Potenciometr Ω SKD32 ASZ7.3 Potenciometr 35 Ω SKD82 ASZ7.32 Potenciometr 2 Ω x ASC.6 nebo x ASC9.3 nebo x ASZ7.3 nebo x ASZ7.3 nebo x ASZ7.32 ASZ6.5 Vyhřívání vřetene AC 24 V x ASZ6.5 SKD ASK5 Mechanický adaptér pro reverzaci zdvihu x ASK5 Při objednávání uveďte počet kusů, název výrobku a typové označení. Příklad: pohon, typ SKD32.5 a potenciometr, 35 Ω, typ ASZ7.3 Pohon, ventil a jejich příslušenství se objednávají a dodávají jako samostatné položky a nejsou před dodávkou smontovány. Viz přehled, kapitola «Náhradní díly», strana 5. Kombinace přístrojů Typ ventilu DN PN k vs [m 3 /h] Katalog. list Přímé ventily VV... (regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily): VVF2... Přírubové ,9 43 VVF3... Přírubové ,5 432 VVF4... Přírubové ,9 433 VVF4... Přírubové VVG4... Závitové , VVF52... Přírubové , Trojcestné ventily VX... (regulační ventily pro «směšování» a «rozdělování»): VXF2... Přírubové ,9 44 VXF3... Přírubové ,5 442 VXF4... Přírubové ,9 443 VXF4... Přírubové , VXG4... Závitové , Dovolené hodnoty tlakových diferencí p max a zavíracích tlaků p s, jsou uvedeny v katalogových listech jednotlivých ventilů. 2/6

3 Poznámka Ventily jiných výrobců se zdvihy 6 2 mm mohou být ovládány pohony za předpokladu, že jsou «zavřeny při výpadku napájecího napětí nebo řídicího signálu» mechanismem havarijní funkce a je zajištěno nezbytné mechanické spojení. Pro omezení zdvihu musí být řídicí signál na svorce Y veden pomocným kontaktem (ASC9.3 pro pohony SKD32 a SKD82 ), který je volně nastavitelný. K získání nezbytných informací doporučujeme kontaktovat místní zastoupení Siemens. Technologie Princip činnosti elektrohydraulických pohonů 4567Z 4567Z Ruční ovládání 2 Tlakový válec 3 Sací komora 4 Zpětná pružina 5 Solenoidový ventil 6 Tlakové čerpadlo 7 Píst 8 Tlaková komora 9 Indikátor polohy ( až ) Mechanické spojení Vřeteno ventilu 2 Kuželka Ventil zavřen Ventil otevřen Otvírání ventilu Zavírání ventilu Režim ručního ovládání Poznámka: regulátor v provozním režimu Automatický provoz Minimální objemový průtok Tlakové čerpadlo (6) přečerpává olej ze sací komory (3) do tlakové komory (8), čímž se tlakový válec (2) posunuje dolů. Vřeteno ventilu () se zasunuje do ventilu a ventil otvírá. Současně je stlačována zpětná pružina (4). Aktivace solenoidového ventilu (5) umožňuje proudění oleje z tlakové komory zpět do sací komory. Stlačená zpětná pružina posunuje tlakový válec nahoru. Vřeteno ventilu se vysouvá z ventilu a ventil zavírá. Otáčením kolečka ručního ovládání () ve směru pohybu hodinových ručiček se tlakový válec posunuje směrem dolů a ventil otvírá. Současně je stlačována zpětná pružina. V režimu ručního ovládání mohou řídicí signály na svorkách Y a Z dále otvírat ventil, ale nemohou přesunout tlakový válec do polohy «%» zdvihu ventilu. Pro zachování zdvihu dosaženého ručně vypněte napájecí napětí nebo odpojte řídicí signály ze svorek Y a Z. Červený indikátor označený «MAN» je viditelný. Při nastavení regulátoru na delší dobu do ručního provozu doporučujeme ručním ovládáním nastavit pohon do žádané polohy zdvihu. Tím je zaručeno, že pro tento časový úsek zůstane vřeteno pohonu v žádané poloze. Upozornění: Nezapomeňte nastavit kolečko ručního ovládání pohonu zpět do automatického provozu, když je regulátor rovněž nastaven zpět do automatického provozu. Nastavte kolečko ručního ovládání proti směru pohybu hodinových ručiček do koncové polohy. Tlakový válec pohonu se vysune nahoru do polohy zdvihu ventilu «%». Červený indikátor označený «MAN» pak již nebude viditelný. Pohon lze ručně nastavit do polohy zdvihu > a tím umožnit aplikace, které vyžadují konstantní nastavení minimálního objemového průtoku. 3/6

4 Příslušenství havarijní funkce SKD32 /SKD82 3-bodový řídicí signál Pohony SKD32.5, SKD32.2, SKD82.5 a SKD62 s havarijní funkcí obsahují další solenoidový ventil, který otvírá při výpadku napájecího napětí nebo řídicího signálu. Zpětná pružina přestaví pohon do polohy zdvihu a zavře ventil ve shodě s bezpečnostními požadavky stanovenými v předpise DIN Pohon je řízen 3-bodovým řídicím signálem přivedeným na svorky Y nebo Y2, který generuje požadovaný zdvih výše popsaným způsobem. Napětí na Y: tlakový válec se vysunuje ventil otvírá Napětí na Y2: tlakový válec se zasunuje ventil zavírá Y a Y2 bez napětí: tlakový válec/vřeteno ventilu zůstávají v příslušné poloze SKD62, SKD6 řídicí signál na Y DC... V a/nebo DC ma, Ω Monitorování protimrazové ochrany Protimrazový termostat Pohon je řízen buď řídicím signálem na svorce Y nebo signálem přednostního řízení na svorce Z. Řídicí signál na svorce Y generuje požadovaný zdvih výše popsaným způsobem (kap. Technologie Princip činnosti elektrohydraulických pohonů). Vzrůstající signál na Y: tlakový válec se vysunuje ventil otvírá Klesající signál na Y: tlakový válec se zasunuje ventil zavírá Konstantní signál na Y: tlakový válec/vřeteno ventilu zůstávají v příslušné poloze Vynucené řízení na Z: viz popis přednostního řízení (strana 7) Protimrazový termostat lze připojit k pohonům SKD6 Dodatečné signály z QAF2... a QAF6... vyžadují použití pohonu SKD62UA. Informace o nastavování DIL přepínačů jsou uvedeny v kapitole «Zdokonalená elektronika» na straně 5. «Schéma zapojení» pro provoz s protimrazovým termostatem nebo s monitorováním protimrazové ochrany (viz strana 4). Standardní elektronika SKD62, SKD6 4567Z3 Calib. G G AC 24V 5/6Hz Y M U...V 4...2mA Z G G Ohm Calib. Status ON 2 Status green red ok calib. error valve jam Připojovací svorkovnice 2 DIL přepínače provozních režimů 3 LED indikace provozních režimů 4 Kalibrace zdvihu DIL přepínače SKD62, SKD6 ON Řídicí signál na Y ON Z5 DC 4 2 ma Průtoková charakteristika ON Z7 lin = lineární OFF *) ON Z6 DC V *) Tovární nastavení obou přepínačů je OFF ON Z8 Vztah mezi řídicím signálem na Y a objemovým průtokem log = ekviprocentní V V V 4 lin log V 2 ma 4567Z4 Y 4/6

5 Zdokonalená elektronika SKD62UA 638 G G Y M U Z AC 24V G 5/6Hz...V G 4...2mA Ohm Calib. Status Calib. Status green red ok calib. error valve jam 2 Připojovací svorkovnice 2 DIL přepínače 3 LED indikace stavů 4 Kalibrace zdvihu 5 Otočný přepínač Up (tovární nastavení ) 6 Otočný přepínač Lo (tovární nastavení ) DIL přepínače SKD62UA Volba směru působení Sekvenční řízení nebo řízení omezení zdvihu Volba řídicího signálu Volba průtokové charakteristiky Sekvenční řízení ON Reverzní chod Dodatečný signál QAF2.../QAF6... DC ma lin = lineární OFF * Přímý chod Řízení omezení zdvihu DC... V log = ekviprocentní * Tovární nastavení všech přepínačů je OFF Vztah mezi řídicím signálem na Y a objemovým průtokem V V V 4 lin log V 2 ma 4567Z4 Y Volba směru chodu SKD62UA «Přímý chod» u ventilů normálně zavřených znamená, že při řídicím signálu V je ventil zavřen (platí pro všechny ventily Siemens, které jsou uvedeny v kapitole «kombinace přístrojů» na straně 2. «Přímý chod» u ventilů normálně otevřených znamená, že při řídicím signálu V je ventil otevřen. Přímý chod Reverzní chod Y ( V) Y ( V) Vstup DC... V DC ma... Ω Vstup DC... V DC ma... Ω Poznámka Funkce mechanické zpětné pružiny není ovlivněna zvoleným směrem působení. 5/6

6 Řízení omezení zdvihu a sekvenční řízení SKD62UA Nastavení řízení omezení zdvihu Otočné přepínače LO a UP mohou být použity k nastavení horního a dolního omezení zdvihu v přírůstcích 3%, až do maxima 45%. LO % Poloha LO Spodní omezení zdvihu Poloha UP % y UP Horní omezení zdvihu Nastavení sekvenčního řízení Otočné přepínače LO a UP mohou být použity k určení počátečního bodu nebo provozního rozsahu sekvence V UP Poloha LO LO... 5 V Počáteční bod pro sekvenční řízení Poloha UP y Provozní rozsah sekvenčního řízení V V 3 % 97 % V V * 2 6 % 2 94 % 2 2 V 2 V ** 3 9 % 3 9 % 3 3 V 3 3 V *** 4 2 % 4 88 % 4 4 V 4 4 V 5 5 % 5 85 % 5 5 V 5 5 V 6 8 % 6 82 % 6 6 V 6 6 V 7 2 % 7 79 % 7 7 V 7 7 V 8 24 % 8 76 % 8 8 V 8 8 V 9 27 % 9 73 % 9 9 V 9 9 V A 3 A 7 A V A V B 33 % B 67 % B V B V C 36 % C 64 % C 2 V C 2 V D 39 % D 6 % D 3 V D 3 V E 42 % E 58 % E 4 V E 4 V F 45 % F 55 % F 5 V F 5 V * Provozní rozsah pro QAF2... (viz níže) ** Provozní rozsah pro QAF6... (viz níže) *** Nejmenší nastavení je 3 V; řízení 3 V je možné pouze připojením řídicího signálu na svorku Y. Řízení zdvihu dodatečným signálem od ochran QAF2... / QAF6... (pouze pohony SKD62UA) Nastavení LO a UP pro dodatečný signál Provozní rozsah monitorování protimrazové ochrany (QAF2... nebo QAF6...) může být stanoven otočnými přepínači LO a UP. Poloha LO Počáteční bod pro sekvenční řízení Poloha UP Nastavení pro QAF2... / QAF6... QAF QAF6... Kalibrace SKD62, SKD6 Při prvním uvádění ventilu s pohonem do provozu je nutné pro určení poloh zdvihu ventilu a provést kalibraci: Nezbytné podmínky pro provedení kalibrace Mechanické spojení pohonu SKD6 s ventilem Siemens Pohon musí být nastaven do režimu «Automatický provoz». Elektronika pohonu pak provede při provádění kalibrace záznam skutečných hodnot při a zdvihu Napájecí napětí AC 24 V Kryt pohonu je odstraněn Kalibrace. Zkratujte kontakty kalibrační zdířky (např. šroubovákem) 2. Pohon se přesune do polohy zdvihu () (ventil zavřen) 3. Pohon se přesune do polohy zdvihu (2) (ventil otevřen) 4. Naměřené hodnoty jsou uloženy % Stroke 24 zelená LED bliká; výstup zpětné vazby od polohy na svorce U není aktivní Z9 Normální provoz 5. Pohon se přesune do polohy zdvihu (3) podle velikosti řídicího signálu na svorkách Y nebo Z % zelená LED svítí stále; výstup zpětné vazby od polohy na svorce U je aktivní, hodnota signálu odpovídá skutečné poloze zdvihu t Trvale rozsvícená červená LED indikuje chybu kalibrace. Kalibrační proces lze opakovat tak často, jak je potřeba. 6/6

7 Indikace provozních stavů SKD62, SKD6 Indikace stavů diodami LED indikuje provozní stav dvojím zbarvením LED a je viditelná po odšroubování krytu pohonu. LED Indikace Funkce Poznámky, odstraňování poruch Zelená Svítí Normální provoz Automatický provoz; všechno je v pořádku Červená Bliká Svítí Probíhá kalibrace zdvihu Chybná kalibrace zdvihu Vnitřní porucha Čekejte na dokončení kalibrace (LED přestane blikat, bude svítit zelená nebo červená LED) Zkontrolujte montáž Proveďte znovu kalibraci zdvihu (zkratováním kalibrační zdířky) Vyměňte elektroniku Bliká Ventil je zablokován Zkontrolujte ventil Obě Nesvítí Není napájení Vadná elektronika Zkontrolujte napájení, zkontrolujte zapojení Vyměňte elektroniku Obecně platí, že dioda LED může indikovat pouze provozní stavy popsané výše (trvale svítit červeně nebo zeleně, blikat červeně nebo zeleně nebo být vypnuta). Vynucené řízení přes svorku Z SKD62... SKD6 Vynucená regulace může pracovat v následujících různých provozních režimech. Z-mód žádná funkce ventil plně otevřen ventil plně zavřen řízení změnou odporu Ω dodatečný signál (pouze SKD62UA) Přenos Zapojení lineární nebo ekviprocentní Svorka Z není připojena Zdvih ventilu je určen hodnotou signálu na svorce Y Svorky Z a G jsou přímo propojeny Signál na svorce Y nemá na velikost zdvihu žádný vliv Svorky Z a G jsou přímo propojeny Signál na svorce Y nemá na velikost zdvihu žádný vliv lineární nebo ekviprocentní Svorky Z a M jsou propojeny přes odpor R Počáteční poloha při 5 Ω / koncová při 9 Ω Signál Y nemá vliv Pozn.: Znázorněné provozní režimy předpokládají tovární nastavení «přímé působení». lineární nebo ekviprocentní Svorka Z je spojena se svorkou R protimrazové ochrany QAF2 nebo QAF6 Signály ze svorek Y a R(Z) určují zdvih ventilu Příslušenství SKD vyhřívání vřetene ASZ pro média pod C; montujte mezi ventil a pohon 7/6

8 SKD32 SKD82 ASC9.3 dvojitý pomocný kontakt ASZ7.3 potenciometr ASK5 adaptér pro reverzaci zdvihu 456Z Z nastavitelné body přepnutí ASZ7.3: Ω ASZ7.3: 35 Ω ASZ7.32: 2 Ω zdvih pohonu odpovídá pozdvihu ventilu ; montujte mezi ventil a pohon SKD62 SKD6 ASC.6 pomocný kontakt Z8 mez přepnutí při zdvihu 5 % Více informací o příslušenství je v kapitole «Technické údaje» na straně. Pokyny pro projektování Elektrické zapojení musí být provedeno ve shodě s místními předpisy pro elektrickou instalaci a s vnitřními schématy zapojení (str.2) a se schématy zapojení (str. 3, 4). Upozornění Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku je nutné vždy dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení.! Upozornění Vyhřívání vřetene ASZ6.5 zamezuje zamrznutí vřetene ventilu při teplotách média pod C. Z bezpečnostních důvodů je napájecí napětí vyhřívání vřetene ASZ6.5 AC 24 V / 3 W. Pro zajištění odpovídající cirkulace vzduchu v tomto případě neizolujte konzolu pohonu a vřeteno ventilu. Nedotýkejte se horkých částí bez provedení ochranných opatření. Tím se zabrání vzniku případných popálenin. Nedodržování výše uvedených zásad může mít za následek nehodu nebo požár! Doporučení: Striktně je doporučováno izolovat ventil při teplotách nad 4 C. 4567Z Dodržujte přípustné teploty, viz kapitola «Užití» na straně a kapitola «Technické údaje» na straně. Pokud je třeba použít pomocný kontakt, tak by měl být jeho bod přepnutí vyznačen na schematickém plánu zařízení. Každý pohon musí být řízen příslušným regulátorem (viz kapitola «Schéma zapojení», strana 3). 8/6

9 Pokyny pro montáž Montážní návod pro pro připojení pohonu k ventilu je přiložen u pohonu. Montážní návody pro příslušenství jsou přiloženy k jednotlivým příslušenstvím. Montážní polohy Příslušenství Montážní návody Příslušenství Montážní návody ASC.6 G ASZ6.5 M ASC9.3 G ASK5 M SKD ASZ SKD M Z Uvedení do provozu Při uvádění systému do provozu zkontrolujte el. zapojení a funkce a pokud je to nutné, tak nastavte pomocné kontakty a potenciometry nebo zkontrolujte stávající nastavení. Tlakový válec s připojením vřetene ventilu plně zasunut zdvih = % Tlakový válec s připojením vřetene ventilu plně vysunut zdvih = 456Z2 456Z3 Knoflík ručního ovládání musí být otočen proti směru pohybu hodinových ručiček do koncové polohy až červený indikátor označený «MAN» již není vidět. Tím jsou ventily Siemens typových řad VVF..., VVG..., VXF... a VXG... uzavřeny (zdvih = %). Ruční ovládání 33a Automatický provoz 33b «MAN» «AUTO» Údržba Pohony řady SKD nevyžadují žádnou údržbu. Před provedením servisního zásahu na pohonu proveďte tato opatření: Vypněte čerpadlo hydraulického okruhu Odpojte napájecí napětí pohonu Zavřete hlavní uzavírací ventily v systému Odtlakujte potrubní systém a nechte ho úplně vychladnout Pokud je to nutné, tak odpojte vodiče ze svorkovnice pohonu Znovuuvedení do provozu proveďte až po správním namontování pohonu na ventil. Doporučení pro pohony SKD6 : proveďte kalibraci zdvihu. Opravy Viz kapitola «Náhradní díly» na straně 5. 9/6

10 Likvidace Pohon obsahuje elektrické a elektronické součásti a proto s ním nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. To se především týká desky plošných spojů. Místní předpisy mohou vyžadovat speciální zacházení s určitými komponenty nebo musí být brán zřetel na ekologii. Dodržujte místní předpisy. Záruka Technické údaje pro konkrétní použití pohonů Siemens jsou platné pouze ve spojení s ventily Siemens uvedenými v tomto katalogovém listě v kapitole «Kombinace přístrojů» na straně 2. Při použití pohonů Siemens s ventily jiných výrobců je záruka poskytovaná společností Siemens neplatná. Technické údaje Napájení Vstupní signály /6 Napájecí napětí Tolerance napětí Frekvence Max. příkon při 5 Hz SKD32 SKD82, U SKD6 AC 23 V AC 24 V AC 24 V ± 5 % ± 2 2 / +3 SELV / PELV 5 nebo 6 Hz SKD32.2: 2 VA / 3 W SKD32.5: 6 VA / W SKD32.5: 2 VA, 3 W min.,5 A, pomalá max.,6 A, pomalá SKD82.5, 5U 3 VA / 8 W SKD82.5, 5U 8 VA, W 7 VA / 2 W Vnější pojistka pro přívodní kabel min. A, pomalá max. A, pomalá Řídicí signál DC... V, 3-bodový DC ma nebo... Ω Svorka Y Napětí DC V Vstupní impedance kω Proud DC 4 2 ma Vstupní impedance 24 Ω Rozlišení signálu < % Hystereze % Svorka Z Odpor Ω Vynucená regulace Svorka Z není připojena bez funkce, přednost má signál na svorce Y Svorka Z připojena přímo na svorku G max. zdvih Svorka Z připojena přímo na svorku G min. zdvih Svorky Z a M propojeny přes... Ω zdvih je úměrný R Zpětná vazba od Svorka U Napětí DC...9,8 V ±2 % polohy Vstupní impedance > 5 Ω Proud DC 4...9,6 ma ±2 % Vstupní impedance < 5 Ω Provozní údaje Doba přestavení při 5 Hz otvírání SKD s SKD s 3 s SKD s zavírání SKD s SKD s 5 s SKD32.2 s Doba vybavení havarijní SKD s 5 s funkce (zavírání) SKD s SKD s SKD32.5 SKD82.5

11 Elektrické připojení Normy a standardy Ovládací síla Jmenovitý zdvih Max. dovolená teplota média protékajícího ventilem Kabelové průchodky CE-shoda Směrnice EMC 24/8/EC Odolnost proti rušení EN Průmysl Vyzařované rušení EN Rezidence Směrnice pro nízké napětí 26/95/EC Elektrická bezpečnost EN 673- Produktové normy pro EN automat. Elektrické řízení Třída ochrany I EN 673 Krytí Svislá až horizont. montáž IP54 podle EN 6529 Shoda se standardy UL SKD82 U UL 873 SKD62U, SKD62UA C-značka N474 SKD32 SKD82, U SKD6 N 2 mm C < C: nutno použít vyhřívání vřetene ASZ6.5 4 x M2 ( 2,5 mm) III UL873 Kompatibilita k životnímu prostředí ISO 4 (Životní prostředí) ISO 9 (Jakost) SN 3635 (Produkty kompatibilní k životnímu prostředí) RL 22/95/EG (RoHS) Rozměry / Rozměry viz kapitola «Rozměry», strana 4 hmotnost Hmotnost SKD32, SKD82, SKD6 3.6 kg SKD82 U, SKD6 U, SKD6 UA 3.85 kg Investor zdvihu ASK5, kg Materiály Kryt pohonu, konzola Litý hliník Víko a ruční ovládání Plast.... Příslušenství SKD32, SKD82 SKD6 Pomocný kontakt ASC.6 Zatížitelnost pomocného kontaktu AC 24 V, ma...4 A odporový, 2 A induktivní Dvojitý pomocný kontakt ASC9.3 Potenciometr ASZ7.3 Vyhřívání vřetene ASZ6.5 Zatížitelnost jednoho pomocného AC 25 V, 6 A odporový, 2.5 A induktivní kontaktu Celková změna odporu ASZ7.3 Ω potenciometru při jmenovitém ASZ Ω zdvihu ASZ Ω Napájecí napětí AC 24 V ± 2 Příkon 3 VA /6

12 Zdokonalené funkce pohonu SKD62UA Směr provozu Přímý chod / Reverzní chod DC... V / DC... V DC ma / DC ma... Ω /... Ω Řízení omezení zdvihu Sekvenční řízení Dodatečný signál Rozsah spodního omezení Rozsah horního omezení Počáteční bod sekvence Provozní rozsah sekvence Svorka Z připojena na svorku R protimrazové ochrany QAF2... protimrazové ochrany QAF6... Nastavitelný v...45 % zdvihu Nastavitelný v...55 % zdvihu Nastavitelný v rozsahu...5 V Nastavitelný v rozsahu V... Ω, přidán k signálu na svorce Y DC,6 V, přidán k signálu na svorce Y Všeobecné podmínky okolního prostředí Provoz EN Doprava EN Skladování EN Podmínky prostředí Třída 3K5 Třída 2K3 Třída K3 Teplota C C C Vlhkost % r.v. < 95 % r.v % r.v. Vnitřní schéma zapojení SKD32.5, SKD32.2 AC 23 V, 3-polohový SKD32.5 AC 23 V, 3-polohový 2 n Y Y2 3 3 a b c Cm c c2 N ASC9.3 Y Y2 3 3 a b c c c2 ASZ G2 4567G Cm n Koncový spínač Solenoidový ventil pro havarijní funkci c, c2 Dvojitý pomocný kontakt ASC9.3 a, b, c Potenciometr ASZ7 Y Y2 Řídící signál «otevírá» Řídící signál «zavírá» 2 Havarijní funkce N Nulový vodič Cm N SKD82.5 AC 24 V, 3-polohový SKD82.5 AC 24 V, 3-polohový 2 n ASC9.3 ASZ Y Y2 3 3 a b c Cm c c2 G ASC9.3 ASZ Y Y2 3 3 a b c c c2 4569G2 4569G Cm n Koncový spínač Solenoidový ventil pro havarijní funkci c, c2 Dvojitý pomocný kontakt ASC9.3 a, b, c Potenciometr ASZ7 Y Y2 Řídící signál «otevírá» Řídící signál «zavírá» 2 Havarijní funkce G Systémový potenciál Cm G ASC9.3 ASZ SKD6, SKD62 SKD6U, SKD62U SKD62UA AC 24 V, DC V, 4 2 ma, Ω U Z Y M DC... V oder ma G G... Ω DC... V oder ma Hub voll offen ganz geschlossen Ausgang Eingang Zwangsteuerung (Signalpriorität) Eingang Valve Seat Detection Valve Jam Detection Pumpe Solenoid Hub Hub 76de U Z Y M Indikace polohy Vynucené řízení Řídicí signál Měřicí nula G Napájecí napětí AC 24 V: systémová nula (SN) G Napájecí napětí AC 24 V: systémový potenciál (SP) G G Speisung MMI Einstellungen und Anzeige Ventil 2/6

13 Připojovací svorky SKD6 G G Y M U Z Napájecí napětí AC 24 V: Systémová nula (SN) Napájecí napětí AC 24 V: Systémový potenciál (SP) Řídicí signál DC... (3) V nebo DC ma Měřicí nula (= G) Indikace polohy DC... V nebo DC ma Vynucená regulace (funkce viz strana 7) Pomocný kontakt ASC c 4 5 Schémata zapojení SKD32 AC 23 V 3-polohový SKD32.2, SKD32.5 AC 23 V (L) L SKD G5 AC 23 V (L) L F (Y) (Y2) (N) N (Y) (Y2) (N) N2 2 Y Y2 Y Y2 325G N Y N N Y2 N F Bezpečnostní termostat N, N2 Regulátory Y, Y2 Pohony L N Fáze Nulový vodič Y Řídicí signál «otevírá» Y2 Řídící signál «zavírá» 2 Havarijní funkce SKD82 AC 24 V 3-polohový SKD82.5, SKD82.5U AC 24 V 325G3 (G) G (SP) SKD82.5, SKD82.5U AC 24 V 325G2 (G) G (SP) F (Y) (Y2) (G) N (Y) (Y2) (G) N2 2 Y Y2 Y Y2 G Y G Y2 F Bezpečn. termostat N, N2 Regulátory Y, Y2 Pohony G (SN) SP Systémový potenciál AC 24 V SN Systémová nula G (SN) Q, Q2 Kontakty regulátoru Y Řídicí signál «otevírá» Y2 Řídicí signál «zavírá» 2 Havarijní funkce 3/6

14 SKD6 AC 24 V DC V, 4 2 ma, Ω Rozměry Y Pohon N Regulátor F Bezpečnostní termostat F2 Protimrazový termostat svorky: 3 riziko zamrznutí / kontakt je rozpojen (kontakt spíná s mrazem) 2 normální provoz F3 monitor. mraz. ochrany QAF2.. nebo QAF6.. (jen pro SKD62UA) * G (SP) Systémový potenciál AC 24 V G (SN) Systémová nula * Pouze pro sekvenční řízení a příslušné nastavení přepínačů (viz strana 6) Všechny rozměry v mm A 4 x M2 2.5 mm A * M * Výška pohonu od roviny ventilu bez adaptéru ASK5 pro reverzaci zdvihu = 3 mm Výška pohonu od roviny ventilu s adaptérem ASK5 pro reverzaci zdvihu = 357 mm = > mm Minimální vzdálenost od stropu nebo od zdi pro montáž, = > 2 mm připojení, ovládání, údržbu atd. Adaptér pro reverzaci zdvihu ASK5 9, ,5 8 2* M2 8,5 8 * Maximální zdvih = 2 mm 4/6

15 Náhradní díly Objednací čísla pro náhradní díly Víko Ruční ovládání ) Řídicí jednotka Typ pohonu SKD SKD SKD SKD SKD82.5U * SKD SKD82.5U * SKD SKD62U * SKD SKD62UA * ) modré kolo ručního ovládání s mechanickými částmi 5/6

16 6/ Siemens s.r.o. Změny vyhrazeny

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 561 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKD32.. SKD82.. SKD62.. SKD60.. SKD32.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKD82.. Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKD6..

Více

OEM SKD32..E SKD62E SKD Elektrohydraulické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

OEM SKD32..E SKD62E SKD Elektrohydraulické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm OEM Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKD32..E SKD329.5 SKD32..E Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKD329.5 Napájecí napětí AC 230V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 560 Elektrohydraulické pohony pro ventily SKD..SL.. se zdvihem 20 mm SKD32..SL Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKD82.50SL Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC 24

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 561 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKD32.. SKD82.. SKD62.. SKD60 SKD32... Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKD82... Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKD6...

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Elektrohydraulické pohony

Elektrohydraulické pohony 4 563 Elektrohydraulické pohony Pro ventily se zdvihem 2 mm SKD62... SKD6 SKD62...: Napájecí napětí AC 24 V, řídící signál DC V, 4 2 ma nebo... Ω, s bezpečnostní funkcí SKD6: jako SK...62, ale bez havarijní

Více

Elektrohydraulické pohony

Elektrohydraulické pohony 4 566 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm nebo 40 mm SKB62... SKC62... SKB60 SKC60 SK...62...: Napájecí napětí AC 24 V, řídící signál DC 0 10 V, 4 20 ma nebo 0... 1000 Ω, s bezpečnostní

Více

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm s 4 515 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..Y se zdvihem 20 mm SAX31..Y Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61..Y Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..Y

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 554 Elektromotorické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, DC V, 4

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s CDV ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..9.. se zdvihem 20 mm SAX319.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SAX619.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKB32.. SKB82.. SKB62.. SKB60 SKB32.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKB82.. Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKB6..

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 566 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 40 mm SKC32.. SKC82.. SKC62.. SKC60 SKC32.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKC82... Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKC6...

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 561 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD32.. SKD82.. SKD62.. SKD6.. SKD32.. Provozní napětí AC 23 V, 3-polohový řídicí signál SKD82.. Provozní napětí, 3-polohový řídicí signál SKD6..

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony s 4 540 ACVATIX Elektromotorické pohony pro Kombiventily VPI45..(Q), DN40/50 napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řídicí signál

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony OEM SQS35954 se zpětnou pružinou, bez ručního ovládání SQS35903, SQS35905, SQS85900, bez zpětné pružiny, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily VVG549, VVP459, VXP459, VVG44 a VXG44 SQS359

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro kohouty s úhlem natočení 90 Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKB32.. SKB82.. SKB62.. SKB60 SKB32.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SKB82.. Provozní napětí, 3-polohový řídicí signál SKB6..

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 566 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 40 mm SKC32.. SKC82.. SKC62.. SKC60 SKC32.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SKC82.. Provozní napětí, 3-polohový řídicí signál SKC6..

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ...

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ... 4 891 SSB bez pomocného kontaktu Elektrické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (max D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB1 s pomocným kontaktem SSB31 SSB61 SSB81 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony pro male ventily VVP45, VXP45, VMP45 (D 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 252 Série 02 Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit VCI31... Čtyřcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20...40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony OE se zpětnou pružinou, bez ručního přestavování SQS359.03, SQS359.05,, bez zpětné pružiny, s ručním přestavováním Elektromotorické pohony Pro ventily VVG549, VVP459, VXP459, VVG44 a VXG44 SQS359 SQS359

Více

SSD31.. SSD81.. SSD61.. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kombiventily VPI45...(Q)

SSD31.. SSD81.. SSD61.. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kombiventily VPI45...(Q) 4 861 Elektrické pohony pro kombiventily VPI45...(Q) SSD31.. SSD81.. SSD61.. SSD31.. napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSD81.. napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál SSD61.. napájecí

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

Elektrické pohony. pro ventily VVP459.., VXP459.., VMP459.., VXG48.., VXI48.., VVG549..

Elektrické pohony. pro ventily VVP459.., VXP459.., VMP459.., VXG48.., VXI48.., VVG549.. OEM Elektrické pohony pro ventily VVP459.., VXP459.., VMP459.., VXG48.., VXI48.., VVG549.. SSC319 SSC819 SSC319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSC819 napájecí napětí AC 24 V 3- polohový

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 16

Trojcestné ventily s přírubou PN 16 4 430 Trojcestné ventily s přírubou PN 16 VXF40... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25 150 k vs 1,9 300 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 8312 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ SMP28 SMP48 SMP28 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál SMP48 napájecí napětí AC 24 V řídicí signál 0-10V nebo 4-20mA Pohon je bez

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAS.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5,5 mm a ovládací silou 400 N SAS31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem ACVATIX Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (DN 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V

Více

Trojcestné ventily PN6 s přírubovým připojením

Trojcestné ventily PN6 s přírubovým připojením 4 410 cvatix Trojcestné ventily PN6 s přírubovým připojením VXF21.. Tělo ventilu z šedé litiny DN 25...100 k vs 1.9...160 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

Regulační zařízení PN25,

Regulační zařízení PN25, s 4 387 ACVATIX Regulační zařízení PN25, bezpečnostní funkce podle EN 4597 Předem smontované kombinace ventil-pohon MK..5.. MK..533.. provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál MK..563.. provozní

Více

Trojcestné ventily PN16 s přírubovým připojením

Trojcestné ventily PN16 s přírubovým připojením 4 430 Acvatix Trojcestné ventily PN16 s přírubovým připojením VXF40.. Tělo ventilu z šedé litiny DN 15 150 k vs 1.9 315 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SAX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem VBI31... Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem Šedá litina GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 864 Elektrické pohony pro malé ventily VVP47, VXP47, VMP47 SSP31 SSP81 SSP61 SSP31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídící signál SSP81 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídící signál SSP61 napájecí

Více

SSC31 SSC81 SSC61.. Elektrické pohony. pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45..

SSC31 SSC81 SSC61.. Elektrické pohony. pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45.. 4 895 Elektrické pohony pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45.. SSC31 SSC81 SSC61.. SSC31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 napájecí napětí AC 24 V 3- polohové řízení SSC61 napájecí napětí

Více

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45...

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... 4 895 Elektrické pohony Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 provozní napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 provozní napětí AC 24 V 3-polohové řízení SSC61 provozní napětí

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 860 Acvatix Elektromotorický pohon pro zónové ventily V..I46.. a malé ventily V..P469.. SSA31.04 apájecí napětí 3-polohový nebo on/off SPDT řídicí signál Ovládací síla 160 Automatická identifikace

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL36E.. ACVATIX Elektromotorické pohony Pro škrticí klapky VKF46.. SQL36E.. SQL36E.. provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Pomocný kontakt a potenciometr pro

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnější závit

Trojcestné kohouty PN10, vnější závit 4 233 SERIES 02 Trojcestné kohouty PN10, vnější závit VBG31.. Trojcestné kohouty, PN10, vnější závit Šedá litina EN-GJL-250 Závitové šroubení pro DN20 40 k vs 6.3... 25 m 3 /h Úhel otočení 90 Vnější připojovací

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45...

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... 4 895 Elektrické pohony pro ventily VVP45, VXP45, VMP45 SSC31 SSC81 SSC61 SSC31 provozní napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 provozní napětí AC 24 V 3-polohové řízení SSC61 provozní napětí AC/DC 24

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Trojcestné kohouty PN6

Trojcestné kohouty PN6 4 241 Série 02: 40 a 50 Série 01: 65... 150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21... Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 40... 150 k vs 25... 820 m 3 /h Úhel rotace 90 Přírubové připojení podle

Více

Škrticí klapky PN6, PN10, PN16

Škrticí klapky PN6, PN10, PN16 4 131 ACVATIX Škrticí klapky PN6, PN10, PN16 VKF41.. Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-2 DN 40 200 k vs 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN16

Trojcestné ventily s přírubou PN16 4 440 Acvatix Trojcestné ventily s přírubou PN16 VXF41.. Tělo ventilu z šedé litiny ENGJL250 DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SAX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 4 241 Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 DN 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel otočení 90 Přírubové připojení

Více

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE...

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE... 4 893 SSA bez pomocného kontaktu SSA1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony Pro radiátorové ventily VD, VE, VU, VPD, VPE SSA31 SSA81 SSA61 SSA31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSA81

Více

Regulační zařízení PN40,

Regulační zařízení PN40, s 4 388 ACVATIX Regulační zařízení PN40, bezpečnostní funkce podle EN 4597 Předem smontované kombinace ventil-pohon MK..6.. MK..632.. provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál MK..662.. provozní

Více

Přímé ventily s přírubou, PN 25

Přímé ventily s přírubou, PN 25 OEM Přímé ventily s přírubou, PN 25 VVF52...E Tělo ventilu ze sférické litiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,63 25 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX E nebo s elektrohydraulickými pohony SKD E nebo

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily 4 658 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. / DC 24 48 V / AC 230 V Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní funkci Pro 2-polohový,

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 131 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF41 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 DN 40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 861 ACVATIX Elektromotorické pohony pro Kombiventily typu VPI45.., DN15 32 SSD31.. SSD81.. SSD61.. SSD31.. provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSD81.. provozní napětí AC 24 V 3- polohový

Více

Přímé ventily s přírubou, PN16

Přímé ventily s přírubou, PN16 4 340 Přímé ventily s přírubou, PN6 VVF4... Přímé ventily s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 DN50... DN50 mm k vs 3... 300 m 3 /h Zdvih 20 nebo 40 mm Použití se servopohony SQX..., SKD..., SKB... a SKC...

Více

3-cestné ventily s vnějším závitem, PN16

3-cestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 3-cestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44.. Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5..DN 40 k vs 0,25..25 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG..3

Více

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem OEM 3-cestný ventil PN6 s bočním obtokem VXB89R... Tělo ventilu a boční obtok jsou z tvárné litiny EN-GJS-00-5 DN 25...DN 32 Hodnoty k vs jsou,6...6 m 3 /h 2 plochá těsnicí připojení s vnějším závitem

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..61.. / VB..61.. a VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 10

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 10 4 402 VVF32.. VXF32.. CVTIX 2 a 3cestné ventily s přírubou, PN 10 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF32.. VXF32.. Provedení ventilů pro teploty média v rozsahu 10 150 C Tělo ventilu z šedé litiny ENGJL250

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 6

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 6 4 401 VVF22.. VXF22.. ACVATIX 2 a 3cestné ventily s přírubou, PN 6 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF22.. VXF22.. Provedení ventilů pro teploty média v rozsahu 10 130 C Tělo ventilu z šedé litiny ENGJL250

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN40

3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Acvatix 3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN40 VXF61.. Tělo ventilu z lité oceli GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Použití s elektrohydraulickými pohony SKD..,

Více

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 OEM 2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 VVG549.. Bronz CuSn5Zn5Pb2 DN 15...25 mm k vs 0.25...6.3 m 3 /h Zdvih 5,5 mm Vnější připojovací závit G B podle ISO 228-1 s plochým těsněním ALS 2: Sady závitových

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 136 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF46 VKF46TS Šedá litina EN-GJL-250 (do DN 300) tvárná litina EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600 k vs 50 29300 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN

Více

VVF40.. Přímé ventily PN16 s přírubovým připojením. Acvatix

VVF40.. Přímé ventily PN16 s přírubovým připojením. Acvatix 4 330 Acvatix Přímé ventily PN16 s přírubovým připojením VVF40.. Tělo ventilu z šedé litiny DN 15...150 k vs 1.9...315 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SAX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily, PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily, PN 16 s 2-cestné zónové ventily 3-cestné zónové ventily CVTIX 2-cestné a 3-cestné zónové ventily, PN 16 s on/off charakteristikou VVI46../2 VXI46../2 Tělo ventilu ze za tepla lisované mosazi DN 15, DN 20 a DN

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL36E.. ACVATIX Elektromotorické pohony pro škrtící klapky VKF46.. SQL36E.. Provozní napětí AC 230 V, 3 bodový řídící signál Jmenovitý úhel natočení 90 Pomocný spínač a potenciometr pro doplňkové

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 16

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 16 4 403 VVF42.. VVF42..K VXF42.. CVTIX 2 a 3cestné ventily s přírubou, PN 16 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF42.. VVF42..K VXF42.. Provedení ventilů pro teploty média v rozsahu 10 150 C Tělo ventilu z

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily 4 657 Rotační pohony pro kulové ventily GDB..9E GLB..9E pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. / Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro 3-polohový a spojitý řídicí signál

Více

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 4 379 2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 VVG55.. Tělo ventilu z bronzu CC491K (Rg5) DN 15...25 (¾...1¼ ") kvs 0,25...6,3 m3/h Zdvih 5.5 mm Sady šroubení ALG.. se závitovým a ALS.. s varným připojením

Více

Elektronické pohony pro malé ventily

Elektronické pohony pro malé ventily OEM Elektronické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm, přestavovací síla 200N napájecí napětí AC 24 V 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V řídící signál DC 0... 10 V Jmenovitý zdvih 5.5

Více

Termické pohony. pro radiátorové, male a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové, male a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové, male a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2- polohový řídicí signál nebo PDM (pulzní

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN 10

2- a 3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN 10 4 402 VVF32.. VXF32.. CVTIX 2 a 3cestné ventily s přírubovým připojením, PN 10 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF32.. VXF32.. Výkonné ventily pro teploty média v rozsahu 10 150 C Tělo ventilu z šedé litiny

Více

Elektromotorické pohony pro kombiventily

Elektromotorické pohony pro kombiventily s 4 833 ACVATIX Elektromotorické pohony pro kombiventily Pro kombiventily VPF43.. a VPF53.. SQV..P.. SQV91.. Provozní napětí AC/DC 24 V, Řídicí signál 3-polohový, DC 0-10 V, DC 4-20 ma Polohová zpětná

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

2-cestné a 3-cestné ventily, PN 16

2-cestné a 3-cestné ventily, PN 16 OEM 2-cestné ventily VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 3-cestné ventily VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 2-cestné ventily VVP459.25-10 až VVP459.40-25 3-cestné ventily VXP459.25-10 až VXP459.40-25 2-cestné

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SSP31... provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SSP31... provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál 4 864 Elektrické pohony pro malé ventily VVP47, VXP47, VMP47 SSP31 SSP81 SSP61 SSP31 provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSP81 provozní napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál SSP61 provozní

Více

Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem

Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem 4 466 Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem MXG462S Použití Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Volitelná charakteristika ventilu: ekviprocentní nebo lineární

Více