Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01"

Transkript

1 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání Počet stran: 70 Počet příloh: 0 Laboratorní příručka OK A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka OK Litomyšlská nemocnice, a.s., je věnována všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje seznam prováděných vyšetření, pokyny k provádění funkčních testů, zásady správné přípravy před odběrem krve, sběrem moče pro pacienty i pro provádějící oddělení. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty ( ISO ). Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. MUDr. Věra Suková primář OK, Litomyšlská nemocnice, a.s. Vypracoval Přezkoumal Schválil Uvolňuje Aktualizace Rozdělovník Jméno Datum Podpis Ing. Hana Klejchová, manažer jakosti OK Ing. Hana Klejchová, manažer jakosti OK MUDr. Věra Suková, primář OK Milan ořek, správce dokumentace

2 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 A-02 Obsah A-01 Předmluva...1 A-02 Obsah Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře Úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Spektrum nabízených služeb Popis nabízených služeb...5 C-01 Základní informace...7 C-02 Požadavkové listy (žádanky)...7 C-03 Požadavky na urgentní vyšetření...8 C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření...9 C-05 Používaný odběrový systém...9 C-06 Příprava pacienta před vyšetřením...11 C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku...11 C-08 Odběr vzorku...12 C-09 Množství vzorku...13 C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorků...14 C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky...15 C-12 Informace k dopravě vzorků...15 C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu...15 D-01 Příjem žádanek a vzorků...16 D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků...17 D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky...17 E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech...18 E-02 Informace o formách vydávání výsledků...18 E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv...19 E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům...19 E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření...20 E-06 Změny výsledků a nálezů...20 E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku...20 E-08 Konzultační činnost laboratoře...22 E-09 Způsob řešení stížností...22 E-10 Vydávání potřeb laboratoří...23 E-11 Úhrada vyšetření samoplátci...23 F-01 Abecední seznam vyšetření...24 G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty...61 Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta...62 Sběr moče - návod pro pacienta...63 Sběr okyselené moče za 24 hodin (kyselina vanilmandlová) - návod pro pacienta...64 Sběr moče - návod pro pacienta clearence kreatininu...65 Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dospělých - návod pro pacienta...66 Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dětí - návod pro rodiče...67 Test na okultní krvácení ve stolici návod pro pacienta...68 Pokyny pro vyšetření ogtt (orální glukózový toleranční test)...69 H-01 Osvědčení a certifikáty...70 Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 2/70

3 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje název organizace Litomyšlská nemocnice, a.s. identifikační údaje IČO , DIČ CZ typ organizace akciová společnost statutární zástupce organizace MUDr. Libor Vylíčil adresa J.E.Purkyně 652, Litomyšl název laboratoře Oddělení klinické biochemie identifikační údaje IČP adresa J.E.Purkyně 652, Litomyšl umístění přízemí budovy dětského odd. okruh působnosti laboratoře pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení vedoucí klinické laboratoře MUDr. Věra Suková lékařský garant odbornosti 801 MUDr. Věra Suková analytický garant odbornosti 801 Ing. Hana Klejchová -02 Základní informace o laboratoři Telefonní linky, kontakty Pracoviště OK Primář MUDR. Věra Suková Zástupce primáře Ing.Hana Klejchová Vrchní laborantka Anna elová laboratoř příjem pohotovostní služba laboratoř pro analýzu moče Tel/fax -03 Zaměření laboratoře Oddělení klinické biochemie je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Litomyšlská nemocnice, a.s. OK se zabývá biochemickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická a imunochemická vyšetření. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 3/70

4 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště OK Litomyšlská nemocnice, a.s. je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantované MZ ČR. OK Litomyšlská nemocnice, a.s. je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu I. Cílovým stavem je získání akreditace podle ISO Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Litomyšlská nemocnice, a.s. poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. OK zajišťuje nepřetržitý provoz s definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je oddělení uspořádáno: úsek příjmu biologického materiálu úsek rutinní biochemie úsek imunochemie úsek vyšetřování močí úsek elektroforetickým metod úsek vyšetřování glykémií Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení - Litomyšlská nemocnice, a.s., nemocnice ve Vysokém Mýtě a v Poličce, praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté Litomyšlska, Poličska, Českotřebovska a Vysokomýtska. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s dispečinkem dopravy Litomyšlská nemocnice, a.s.. Pracovní režim OK Litomyšlská nemocnice, a.s. Provozní doba: nepřetržitý 24 hodinový provoz 06:00 08:00 příjem ranních odběrů z ARO a JIP, statimových odběrů: zpracování materiálu, provedení analýz a kompletace výsledkových listů, výdej statimových výsledků 06:00 11:30 příjem a zpracování rutinních odběrů z lůžkových oddělení, z odběrových středisek, ze svozů biologického materiálu, průběžné přijímání a zpracování statimových odběrů 11:30 14:00 kompletace výsledků vyšetření, tisk a výdej výsledkových listů 14:00 06:00 příjem materiálu, kompletace výsledků a výdej výsledkových listů pro vyšetření statimová, výsledky rutinních analýz jsou validovány a vydány následující pracovní den Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 4/70

5 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01-06 Spektrum nabízených služeb OK Litomyšlská nemocnice, a.s. poskytuje: základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály), specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, protilátek, složek humorální imunity, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech), konzultační služby v oblasti klinické biochemie, vyšetření pro veterinární účely, související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti), komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému. -07 Popis nabízených služeb Kompletní seznam rutinních a statimových vyšetření včetně nezbytných informací je uveden v LP F-01 Abecední seznam vyšetření. Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická vyšetření je dostupná v akutním (statimovém režimu) i v době rutinního provozu. Přehled statimových (akutních) vyšetření MATERIÁL iochemická Vyšetření dostupná STATIM Na +, K +, Cl -, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, osmolalita, bilirubin celkový, ALT, AST,GMT,ALP, amyláza, lipáza, CK, CK-M mass, troponin T, myoglobin, albumin, Krev (sérum, plazma) celková bílkovina, glukóza, CRP, teofylin, digoxin, etanol, laktát (pouze plazma), HCG, TSH, prokalcitonin, pronp, gentamycin, vancomycin amyláza, kvalitativní průkaz drog Moč chemické a morfologické vyšetření moče, Mok buněčné elementy, protein, glukóza, laktát, Na +, K +,Cl - Krev ph, pco 2, po 2, vypočtené parametry (acidobazická rovnováha) Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá 24 hodin denně. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat službě OK osobně!! (zvonek na příjmovém okénku). Stejný způsob předávání je i v době pohotovostní služby. Akutní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se přednostně uvolňují. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 5/70

6 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 jednotlivé požadavky) a podepsány ordinujícím lékařem. Neoprávněné akutní požadavky a požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným nadřízeným ordinujícího lékaře. V době pohotovostní služby : Za statim požadavky jsou považovány všechny požadavky na vyšetření uvedená v tabulce. Kromě akutně prováděných statimových vyšetření lze požadovat také další vyšetření, která se ve statimovém režimu neprovádějí. Tato vyšetření budou stanovena z téhož vzorku v následující den rutinního provozu. Funkční testy OK : Orální glukózový toleranční test (ogtt) Po perorální aplikaci 75 g glukózy (u dětí nebo osob do 43 kg hmotnosti 1,75 g/kg) se sleduje koncentrace glukózy v žilní plazmě. Odběr žilní krve se provádí po lačnění (hladovění) přes noc, minimálně po dobu 8 hod. Jakákoliv fyzická námaha musí být vyloučena, stejně jako kouření. Další odběr žilní krve se provede 120 minut po zátěži, stanovuje se glukóza, případně C-peptid. Roztok glukózy (75 g ve 300 ml vody) se musí vypít během 10 minut. Vyšetření nutno objednat na tel. Čísle nebo 451. Laktózový toleranční test V přítomnosti střevní laktázy se štěpí perorálně podaná laktóza (50 g u dospělých nebo 50 g na 1 metr čtvereční tělesného povrchu u dětí ve 300 ml vody) na glukózu a galaktózu. Stanovuje se glukóza v plazmě kapilární krve nalačno, za 30, 60, 90 a 120 minut po podání laktózy. Dostatečný vzestup plazmatické glukózy je známkou přiměřené aktivity střevní laktázy. Podrobný návod k provedení vydá OK. Vyšetření nutno objednat na tel. Čísle nebo 451. Speciální vyšetření a diagnostické postupy OK: Monitorování lékových koncentrací Krev na stanovení koncentrací léků se odebírá vždy před podáním následující dávky. Rovnovážný stav se u léků s delším poločasem eliminace ustanoví přibližně po době odpovídající sedminásobku poločasu. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu. V případě nejasností vždy konzultujte pracovníky laboratoře. Stanovení koncentrací tumorových markerů Tumorové markery nejsou až na výjimečné případy určeny pro diagnostiku, ale pro monitorování verifikovaného nádorového onemocnění. Laboratoř provede vyšetření pouze jmenovitě uvedených tumorových markerů. Paušální ordinace tumorových markerů jsou nepřípustné. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu. V případě nejasností vždy konzultujte pracovníky laboratoře. Stanovení hormonů ve speciálních situacích Stanovení koncentrací hormonů lze provádět také ve formě profilů (denní profil kortizolu, stanovení hormonů v průběhu menstruačního cyklu) nebo po stimulaci (stanovení C-peptidu po zátěži) a podobně. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 6/70

7 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Vyšetření pro veterinární účely Režim pro stanovení je stejný jako u analýz lidských biologických materiálů. V LIS jsou tyto vzorky evidovány : jméno veterinárního lékaře jméno majitele je zapsáno do komentáře žádanky, pokud je uvedena i adresa majitele Úhrada za provedené vyšetření OK dodá podklady pro fakturaci ekonomickému úseku nemocnice přímá platba v pokladně nemocnice přímá platba na OK, je vystaven doklad o zaplacení, peníze jsou předány do pokladny Cena za stanovení se odvíjí z bodové hodnoty daného stanovení a aktuální ceny bodu. C. Manuál pro odběry primárních vzorků C-01 Základní informace Základní informace o odběrech (typ, množství) primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření. Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz. LP G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty. Vyplnění požadavkového listu a identifikace primárního vzorku viz. LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz. LP C-05 Používaný odběrový systém. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz. LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření. C-02 Požadavkové listy (žádanky) OK Litomyšlské nemocnice, a.s používá vlastní žádanku Žádanka na laboratorní vyšetření OK Litomyšlská nemocnice, a.s. čísla vlevo od názvu vyšetření jsou vnitřní laboratorní čísla metod, pouze pro potřeby laboratoře Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance): kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) příjmení, jméno a tituly pacienta základní a další diagnózy pacienta věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky) identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 7/70

8 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Oddělení, Lékař, Telefon) urgentnost dodání (požadavek se vyznačí vykřížkováním kolonky) požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) Kromě tohoto předepsaného formuláře se připouští použití následující dokumentace: formulář VZP 06 podle platné metodiky VZP, je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním jiný formulář, pokud splňuje základní identifikační znaky Nevyžaduje se kopie požadavkového listu u externích žádanek, OK skladuje externí požadavkové listy po předepsanou dobu pěti let. Nelze přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. Postup při odmítnutí vzorku viz. LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku Postup při nesprávné identifikaci viz. LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku C-03 Požadavky na urgentní vyšetření 1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůžkových zařízeních u nemocných právě přijatých v těžkém stavu u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče) před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné biochemické vyšetření. V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 2. iologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací na oddělení klinické biochemie neprodleně po odběru a předán osobně laborantce. 3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinické biochemie neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se uvolňují v LIS ihned po lékařské kontrole. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 8/70

9 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Rozsah akutních vyšetření je uveden v LP -07 Popis nabízených služeb statimová vyšetření, případné změny OK včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat. Ve všedních dnech OK vždy přednostně provádí vyšetření nemocných na ARO a JIP, kteří jsou ve stabilizovaném stavu kontrolováni pravidelnými ranními odběry. C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: 1. dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vystaven vždy po telefonickém objednání. 2. dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře. dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu, viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření. (nejméně stabilní analyti bilirubin, glukóza) Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Analýzy lze doobjednat do 3 dnů od odběru (tj. po dobu, kdy OK skladuje vzorky při +4 až +8 C pro dodatečné analýzy ). C-05 Používaný odběrový systém Srážlivá žilní krev TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka se separačním gelem Plastová zkumavka se separačními granulemi PŘÍKLAD POUŽITÍ ěžná biochemická vyšetření krevní skupina, zkouška kompatibility, screening, identifikace a titrace protilátek, přímý a nepřímý antiglobulinový test, virologická vyšetření, imunní aglutininy, screening syfilis (provádí HTO a IDG) Nesrážlivá žilní krev (EDTA) TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka + kalium EDTA PŘÍKLAD POUŽITÍ Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence (provádí HTO), glykovaný hemoglobin Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 9/70

10 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Nesrážlivá žilní krev pro získání plazmy (heparin litný, gel) Nesrážlivá žilní krev (EDTA, fluorid sodný) Nesrážlivá krev (heparin litný) Nesrážlivá kapilární krev (EDTA, NaF) Kapilární krev (hemolyzát) Plastová zkumavka s heparinem litným, gel Plastová zkumavka (EDTA, fluorid sodný) TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka určená pro odběr AR Kapilára s heparinem litným Zkumavka s EDTA a fluoridem sodným Kalibrovaná kapilára a mikrozkumavka Eppendorf s hemolyzačním činidlem iochemické vyšetření u heparinizovaných nemocných (nevhodné pro některé analyty - výčet analýz uveden pod tabulkou) Glykémie, laktát PŘÍKLAD POUŽITÍ Acidobazická rovnováha Glykémie Glykémie a glykovaný hemoglobin na odděleních nemocnice a DIA poradna Odběr likvoru (základní), Odběr moče na základní vyšetření Sběr moče Odběr stolice TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka (žlutý uzávěr) Plastová sběrná láhev, bez konzervace TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Spec. odběrová zkumavka PŘÍKLAD POUŽITÍ Základní biochemická analýza likvoru stanovení albuminu a imunoglobulinů v likvoru PŘÍKLAD POUŽITÍ Vyšetření moče chemicky a močového sedimentu U-albumin (ACR) ěžná biochemická analýza moče PŘÍKLAD POUŽITÍ Okultní krvácení Analýzy nevhodné pro odběr do zkumavek s heparinem lithným : stanovení hladiny železa stanovení vazebné kapacity plazmy pro železo elektroforéza bílkovin anti TSH receptor (TRAK) alfa-1-fetoprotein (AFP) tkáňový polypeptidový antigen (TPS) albumin Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 10/70

11 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 POZNÁMKA! Heparinizované pacienty nabírejte do zkumavek s heparinem litným. Přítomnost terapeuticky podávaného heparinu zpozdí sražení vzorku natolik, že se srazí během analýzy a může poškodit analyzátor!!! Při požadavcích na vyšetření, která nelze provést z plazmy, upozorněte na terapeutickou heparinizaci na žádance. C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty Odběr nalačno Ranní moč Sběr moče Stolice na okultní krvácení Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l nesladkého čaje (vody). Střední proud moče po omytí zevního genitálu, aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci moče. Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. ěhem sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Není třeba dodržovat speciální dietu před vyšetřením. Je nutné vyloučit krvácení hemoroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menzes. C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat. Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu jsou identifikační znaky pacienta z požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (externí žádanka na OK, interní žádanka je vystavena na odděleních a ambulancích nemocnice), zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, označení urgentnosti požadavku,). Tento kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu. Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je tištěn čárový kód. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce C-02 Požadavkové listy (žádanky) Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 11/70

12 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 C-08 Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků Odběr žilní krve Odběr kapilární krve Odběr ranního vzorku moče Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavka pro hemokultury - zkumavky bez přísad - zkumavky pro hemokoagulaci - ostatní zkumavky s přísadami Odběry kapilární krve provádějí sestry příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí během dne dle požadavku lékaře. Pro stanovení glykémie je potřeba dodržovat tyto zásady První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka.:ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Kapilára musí být celá naplněna - objem vzorku krve v kapiláře je 20ul. Takto naplněnou kapiláru vložíme do zkumavky s bezpečnostním uzávěrem, předplněné 1 ml systémového roztoku. Zkumavku uzavřete a ihned řádně protřepejte (nejméně 10s)! Uložte zkumavku do nosiče vzorků. Pro stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady: První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží heparinizovaná kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry (nejméně však 2/3 její délky) se do kapiláry vloží drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned. Pokud jsou kapiláry uloženy v polystyrénové krabičce, ve které je pouzdro s tajícím ledem a nebo v lednici při 4-8 stupních Celsia, je nutno vyšetření provést do minut. Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 12/70

13 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Sběr moče obecně Stolice na okultní krvácení Sběr moče pro stanovení sedimentu dle Hamburgera Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do sběrné nádoby!) a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým rodným číslem. Do laboratoře se dodává vzorek cca 5ml moče a uvede se jeho množství a doba sběru. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. Odběr vzorku stolice se provede dle přiloženého návodu, který pacient obdrží spolu se spec. odběrovou zkumavkou. Sběr moče je zahájen po předchozím vymočení mimo sběrnou nádobu a od tohoto okamžiku je sbírána veškerá moč do sběrné nádoby po dobu 3 hodin. Na žádance je třeba uvést čas zahájení sběru moče spřesností na minuty. Celý objem nutno odeslat do laboratoře. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření C-09 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Klinická biochemie (pro 20 až 25 analytů) Krevní plyny (arteriální či venózní krev) Likvor Moč (chemické a morfologické vyšetření) 3 až 5 ml krve 2 ml krve 5 ml 10 ml (u malých dětí 5 ml) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 13/70

14 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorků Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení musí být odběrové nádobky s biologickým materiálem skladovány při teplotě odběrové místnosti tj. cca 25 C, ne však na místě s přímým slunečním zářením. ližší informace o stabilitě analytů a použití konzervačních činidel viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření. Zpracování hemolytických vzorků: Hemolýza vzorků je posuzována vizuálním pozorováním. silná hemolýza na výsledkovém listě je uvedeno v řádku vzhled hemolytické, u požadavků viz. koment. a v komentáři : vyšetření zrušeno z důvodu silné hemolýzy slabá hemolýza požadované vyšetření bude provedeno, ale na výsledkovém listě bude uvedeno v řádku vzhled slabá hemolýza, možnost ovlivnění výsledku Nejčastější chyby vedoucí k hemolýze vzorku: kontaminace jehly nebo pokožky stopami dezinfekčního roztoku prudké třepání krve ve zkumavce prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře Zpracování lipemických vzorků: Chylozita vzorků je posuzována vizuálním pozorováním. Silně lipemické sérum - na výsledkovém listě bude uvedeno v řádku vzhled silná lipémie, u požadavků viz. koment. a v komentáři : vyšetření zrušeno z důvodu silné lipémie. Pokud je požadováno, lze v tomto materiálu provést pouze stanovení glukózy, cholesterolu a triacylglyceridů. Slabě lipemické sérum - požadované vyšetření bude provedeno, ale na výsledkovém listě bude uvedeno v řádku vzhled slabá lipemie, možnost ovlivnění výsledku Zpracování ikterických vzorků: Ikterita vzorků je posuzována vizuálním pozorováním. Ikterické sérum na výsledkovém listě je uvedeno v řádku vzhled ikterické, u požadavků viz. koment. a v komentáři : vyšetření zrušeno z důvodu ikterity Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama, pro přenos odebraného materiálu slouží předepsané transportní boxy. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře (sanitáři, ošetřovatelky ). Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat laborantce OK osobně (zvonek na příjmovém okénku)! Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (viz. LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu). Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací v uzavíratelných plastových nádobách. Na pracovišti OK nebo IDG Litomyšl se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro mikrobiologickou laboratoř a transfúzní oddělení byly ihned předány na místo určení. Materiál Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 14/70

15 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 pro biochemická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další předanalytické úpravy (centrifugace krve, alkalizace-acidifikace moče, atd.) nebo analýzy. Další informace k přepravě vzorků viz. LP C-12 Informace k dopravě vzorků. C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou jsou viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. OK a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C-12 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorků na OK. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě). Podrobné informace ke každému analytu jsou v LP F-01 Abecední seznam vyšetření LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů na poliklinice v Litomyšli, v Dolním Újezdě, Trstěnici,Vysokém Mýtě, Chocni, Sloupnici a České Třebové ve všedních dnech. Na pracoviště OK je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál je roztříděn podle typu (materiál pro biochemickou, hematologickou, mikrobiologickou laboratoř a transfúzní oddělení) a předán jednotlivým laboratořím ke zpracování. Materiál pro OK je Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 15/70

16 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 zpracován v den odběru, výsledky biochemických vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu. Svoz zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb. Sanity vyjíždějí v 8:00 až 8:30 hodin, návrat 10:00 až 10:30 hodin. Materiál je převážen v termokontejnerech s chladící vložkou. Po přivezení na OK je materiál kontrolován a tříděn. Materiál pro OK je předán k dalšímu zpracování, materiál pro jiné laboratoře (mikrobiologie, HTO) je po roztřídění dopraven do příslušných laboratoří. Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle (OK). Vlastní technickou problematiku svozu lze konzultovat na telefonním čísle (dispečer dopravy Litomyšlská nemocnice, a.s.). D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo),minimálně rok narození pacienta, jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Příjem vzorků ke statimové analýze se řídí stejnými pravidly, zajistí se, aby byl biologický materiál přijat a vyšetřen okamžitě po obdržení. Identifikace novorozence Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, u dvojčat. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo provádějí automaticky pracovníci oddělení výpočetní techniky. Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do laboratoří komplementu Litomyšlská nemocnice, a.s.. V rámci OK rozlišujeme 2 požadavkové listy (žádanky), a to: 1. žádanka elektronická (NIS) pro lůžková oddělení a nemocniční ambulance 2. žádanka papírová viz. LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) pro externí lékaře Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 16/70

17 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Přidělení laboratorního čísla. Po kontrole identifikace materiálu a žádanky je prostřednictvím NIS přiděleno laboratorní číslo, které se zapíše na externí žádanku a současně se vytiskne čárový kód s identifikačními údaji pacienta, který se nalepí na odběrovou nádobku. Úsek vyšetřování močí Má samostatný příjem. Po kontrole identifikace materiálu a žádanky je prostřednictvím NIS přiděleno laboratorní číslo, které se zapíše na externí žádanku a současně se vytiskne čárový kód s identifikačními údaji pacienta, který se nalepí na zkumavku s močí. Analýza je provedena v těchto primárních zkumavkách. Moč je bezprostředně po analýze zlikvidována. Úsek vyšetřování glykémií Má samostatný příjem. Po kontrole identifikace materiálu se provede analýza v primárních zkumavkách. Výsledky analýz jsou uvedeny v LISu. D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření) žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika a alergologie) požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující požadovaná (doplněná) vyšetření viz. LP C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu. Viz. LP D-01 Příjem žádanek a vzorků, LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu - rutinní požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace biologického materiálu se zapíše do Sešitu odmítnutých vzorků. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Materiál se neanalyzuje a likviduje. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 17/70

18 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance - rutinní požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na OK upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladní nejdéle 72 hodin s ohledem na požadované typy vyšetření - je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje. E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu.provede se záznam do LIS ve formě poznámky do komentáře. Výjimku tvoří opakovaně naměřené patologické výsledky. iochemická vyšetření: VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET pod nad pod nad JEDNOTKA S,P Na mmol/l S,P K 3,0 6,0 3,0 6,0 mmol/l S,P Cl mmol/l S,P Ca 1,8 1,8 mmol/l S,P urea 20,0 12,0 mmol/l S,P kreatinin µmol/l S,PGlukóza 10,0 (nový 2,5 20,0 2,5 nález) mmol/l 15,0 (diabetici) S,P ALT 10,0 3,0 ukat/l S,P AMS 10,0 6,0 ukat/l U AMS 50,0 50,0 ukat/l S,P Albumin 15 g/l Extrémní výsledky jsou konzultovány s lékařem, příp.vysokoškolákem OK a příslušným oddělením. E-02 Informace o formách vydávání výsledků Výsledky se telefonicky sdělují pouze zdravotnickým pracovníkům. Vydávání výsledkových listů pacientům: LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 18/70

19 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Telefonování výsledků Výsledky statimových vyšetření a výsledky během pohotovostní služby jsou průběžně předávány do NIS, pokud si je ordinující lékař (externí) nemá možnost převzít, telefonují se vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník OK zaznamenává komu a kdy byl výsledek ohlášen do komentáře výsledkového listu. Výrazně patologické výsledky se telefonují dle LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech. Současně se provede záznam do LIS. E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky pro lékaře se vydávají v papírové nebo elektronické podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: jasnou nezaměnitelnou identifikaci vyšetření identifikaci laboratoře jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) identifikaci žadatele- jméno, adresa datum a čas odběru primárního vzorku laboratoří datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří datum a čas vydání nálezu datum a čas tiskne objem vzorku, pokud je to relevantní druh primárního vzorku je patrný z názvu vyšetření ( sérum je bez označení,u-moč, lilikvor, p- punktát) jednotky výsledku ( v hodnotách SI a doporučení odborných společností) biologické referenční intervaly interpretace výsledků komentář pro možnost dalších poznámek ( k odběru vzorku, interferencím a kvalitě vyšetřovaného materiálu a podobně) identifikace autorizované osoby primář OK, pověřený pracovník ( kontroloval/uvolnil) podpis - elektronický (skrytý údaj) Uchovávání výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou, průkaz pojištěnce, pas apod.), dokumentováno v sešitě Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydají se v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkami. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 19/70

20 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části LP C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření. E-06 Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem se provádí pro: identifikaci pacienta výsledkovou část A. Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacienta před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava identifikace (rodného čísla nebo jména a příjmení) se provádí při zadávání požadavků. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.. Oprava výsledkové části Opravu výsledkové části výsledkového listu laboratoř neprovádí, pouze doplňuje (opravený nebo opakovaný výsledek uvedeme v komentáři s identifikací pracovníka, který opravu provedl). V komentáři je uvedeno, že se jedná o opravu výsledků. Je uveden datum, čas a identifikace osoby, která provedla změnu (opravu). Původní hodnoty jsou čitelné. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům. E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v LP F-01 Abecední seznam vyšetření (údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do centrifugace vzorku, dostupnost rutinní je doba do vydání výsledkového listu, dostupnost statimová je doba do vydání statimového výsledku). Doba odezvy laboratoří (Laboratory Turnaround Time TAT) V souladu s Doporučením ČSK o časové dostupnosti výsledků vybraných laboratorních vyšetření se dostupností míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledku. Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80% dodaných vzorků. Zbývajících 20% je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza, údržba přístroje...a start nové analýzy je nutné odložit. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 20/70

21 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Dostupnost výsledků analýz ordinovaných z vitální indikace a statim Analyt Vitální indikace STATIM P, S, Glukóza P P, S Draslík P P, S Sodík P P, S Chloridy P P, S Vápník celk. 60 ph a krevní plyny P, S ilirubin 60 P, S ALT 60 S GMT 60 P, S Močovina 60 P, S Kreatinin 60 Poznámka Dané preanal. fází P Laktát 30 Dané preanal. fází P, S AMS 60 P, S Lipáza 60 P, S CK M mass 60 P, S Myoglobin 60 P, S Troponin 60 P, S hcg 60 P, S Albumin 60 P, S Protein celk. 60 P, S CRP 60 P, S, Ethanol 60 P vitální indikace předpokládá odběr nesrážlivé krve (heparinová plazma) a zkrácenou centrifugaci biologického materiálu Závěrečné poznámky U části analytů uvedených v tabulce je TAT výrazně závislé na doporučeném intervalu mezi odběrem a zpracováním s ohledem na podmínky preanalytické fáze. Analyty vyšetřované v běžném rutinním provozu, tj. v pracovních dnech, by měly být dostupné v den indikace, nejpozději do 24 hodin. Podmínky vyšetření likvoru jsou specifikovány samostatným doporučením ČSK. Doporučenou dostupnost toxikologických vyšetření v současné době nelze zevšeobecnit. Pokud se analýzy neprovádějí denně (například RIA, IRMA, ELFO, ELISA ) a nejedná se o vysoce specializovaná vyšetření (například PCR), je vhodné, aby výsledek vyšetření byl dostupný do týdne. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 21/70

22 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 E-08 Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně telefonicky. MUDr. Věra Suková : č.tel , v rámci nemocnice kl. 450 E-09 Způsob řešení stížností Vyřizování stížností: Při vyřizování stížností se postupuje v souladu se směrnicí LN, a.s. Okruh stížností: Zákazníci mohou podávat stížnosti na činnosti OK: průběh provádění laboratorního vyšetření výsledky laboratorních vyšetření způsob jednání pracovníků Stížností se rozumí ústní nebo písemná výtka ze strany zákazníka nebo dodavatele, která upozorňuje na rozpor se závaznými předpisy týkající se činnosti laboratoře. Připomínka má charakter podnětu, který by pro daného klienta měl zajistit zlepšení úrovně služeb. Způsob podání stížností: písemně- pošta/fax/ ústně osobní jednání (např. porady primářů), telefonicky Přijmutí stížnosti: Stížnosti řeší na OK odpovědný pracovník podle druhu stížnosti následovně: Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji pracovník laboratoře v rámci svých kompetencí. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal případně předá vedení laboratoře (tento typ stížnosti se nezaznamenává) Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře veškeré písemné stížnosti a stížnosti na pracovníky řeší vrchní laborantka, příp. primář OK Vyřízení stížnosti je v následujících časových termínech stížnosti na činnosti lze podat do 30 dnů po obdržení dojednané služby termín na vyřízení stížnosti je 10 dnů; v tomto termínu oznámí odpovědný pracovník lékaři (nebo pacientovi) výsledek šetření. V případě, že nelze tak rychle dořešit informuje stěžovatele o dosavadním postupu (např. znalecký posudek) stěžovatel je vyrozuměn o konečném způsobu řešení Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 22/70

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Široká 16, 664 95 Ivančice Laboratorní příručka OKBH Status: Platné Platné od: 12. 05. 2015 Platnost do: 31. 12. 2015 Působnost: Uživatelé služeb OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Verze:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014 Irena Knapovská ÚVN Praha P OINT OF CARE TESTING Provádění měření nebo testů in vitro v mimolaboratorních

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více