SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY"

Transkript

1 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra stavieb Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY Nitra 2014 Vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve SPU

2 Recenzenti: doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD. Schválil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa ako skriptá pre študentov SPU. Evidované vo VES pod číslom 96/2014. Milada Balková, Nitra 2014 ISBN

3 OBSAH ÚVOD ROZDELENIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV VLASTNOSTI STAVEBNÝCH MATERIÁLOV Základné fyzikálne vlastnosti Vlhkostné a difúzne vlastnosti materiálov Mechanické vlastnosti Trvanlivosť Ostatné vlastnosti stavebných materiálov Požiarne vlastnosti stavebných materiálov HORNINY A STAVEBNÝ KAMEŇ Rozdelenie hornín Stavebný kameň Kamenivo, lomárske a kamenárske výrobky KERAMICKÉ VÝROBKY Suroviny na výrobu keramických výrobkov Základné suroviny Pomocné suroviny Materiály na povrchovú úpravu Technológia výroby keramických výrobkov Ťažba a úprava surovín Tvarovanie keramických výrobkov Sušenie výliskov Pálenie Triedenie Povrchová úprava Rozdelenie keramických výrobkov Tehliarske výrobky Tehliarske výrobky pre zvislé konštrukcie Tehliarske výrobky pre vodorovné konštrukcie Pálená krytina

4 Tehlové dlaždice a obkladačky Tehliarske výrobky pre osobitné účely Keramické obkladačky a dlaždice Kameninové výrobky Kanalizačná kamenina Chemický odolná kamenina Hospodárska kamenina Stavebná kamenina Žiaruvzdorné výrobky Tvarované žiaruvzdorné výrobky Netvarované žiaruvzdorné výrobky Zdravotná keramika ANORGANICKÉ SPOJIVÁ Vzdušné spojivá Vzdušné vápno Sadrové spojivá Horečnaté spojivo Vodné sklo Hydraulické spojivá Hydraulické vápno (vápno s hydraulickými vlastnosťami) Cement Výroba cementu Tuhnutie a tvrdnutie portlandského cementu Klasifikácia cementov MALTY Zloženie mált Výroba mált Druhy mált a ich použitie Vápenná malta Vápenné štukové malty Sadrová malta Vápenno sadrová malta

5 6.3.5 Vápenno cementová malta Vápenno cementová malta na šľachtené omietky Cementová malta Ostatné druhy mált BETÓNY Rozdelenie betónov Hlavné zložky betónu Cement Kamenivo Voda Prísady a prímesi Prísady Prímesi Výroba betónu Príprava a dávkovanie zložiek Miešanie betónovej zmesi Doprava betónovej zmesi Spracovanie čerstvého betónu Ošetrovanie čerstvého betónu Druhy betónov Prostý betón Železobetón Predpätý betón Betón s rozptýlenou výstužou Vodostavebný betón Cestný betón Ťažký betón Vysokohodnotný betón Zvláštne druhy betónov ĽAHKÉ BETÓNY Rozdelenie a vlastnosti ľahkých betónov Medzerovité ľahké betóny

6 8.1.2 Ľahké betóny z pórovitého kameniva Pórovité priamo ľahčené betóny, pórobetóny, penobetóny Ostatné druhy ľahkých betónov STAVEBNÉ DIELCE Stavebné dielce z betónu Druhy dielcov Výroba betónových dielcov Stavebné dielce z pórobetónu Nespájané pórobetónové dielce Spájané pórobetónové dielce Dielce z keramických tvaroviek Ostatné dielce KOVY Železné kovy Výroba železa Oceľ Druhy ocelí Označovanie ocelí Vlastnosti ocele Spracovanie ocele Druhy výrobkov z ocele pre stavebníctvo Betonárska oceľ Neželezné kovy a ich zliatiny Obrábanie, spájanie a povrchové úpravy kovov DREVO Druhy drevín pre stavebné účely Stavba a zloženie dreva Fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva Farba dreva Hustota drevnej hmoty Objemová hmotnosť dreva Vlhkosť dreva

7 Tepelnotechnické vlastnosti dreva Trvanlivosť dreva Mechanické vlastnosti dreva Spracovanie dreva Kazy a škodcovia dreva Ochrana dreva Druhy výrobkov z dreva pre stavebné účely Materiály vyrobené na báze dreva Zušľachtené drevo Aglomerované drevo SKLO Suroviny na výrobu skla a druhy skla Výroba skla Vlastnosti skla Sklárske výrobky pre stavebníctvo Ťahané ploché sklo Valcované (liate) ploché sklo Plavené ploché sklo Zrkadlové sklo Špeciálne druhy skiel Tvarované sklo Penové sklo Sklená mozaika Sklené vlákna PLASTY Charakteristika a rozdelenie plastov Výroba plastov Spracovanie plastov Vlastnosti plastov Základné druhy plastov Plastoméry Termoplasty

8 Reaktoplasty Elastoméry OSTATNÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY Izolačné materiály Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie na báze asfaltov a dechtov Asfaltové izolačné pásy Izolácie na báze plastov Izolácie proti stratám tepla Izolácie proti hluku a otrasom Špeciálne izolácie Náterové látky Rozdelenie a značenie náterových látok Zložky náterových látok Skladovanie náterových látok a bezpečnosť pri práci s nimi Lepidlá a tmely Lepidlá Tmely POUŽITÁ LITERATÚRA

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné

Více

STAVEBNÉ STROJE A LESNÁ TECHNIKA

STAVEBNÉ STROJE A LESNÁ TECHNIKA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra strojov a výrobných systémov doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. Ing. Ján Kováč, PhD. STAVEBNÉ STROJE A LESNÁ TECHNIKA Nitra 2014 Vydala

Více

HYGIENA A SANITÁCIA VO VINÁRSTVE

HYGIENA A SANITÁCIA VO VINÁRSTVE SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta biotechnológie a potravinárstva Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Ing. Simona Kunová, PhD. MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. HYGIENA A SANITÁCIA

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu kat. č. ázov odpadu kat 01 03 05 iná hlušina obsahujúca 01 03 07 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných

Více

Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou. Postupový test z odborných stavebných predmetov. pre I. ročník odborov murár, tesár, maliar

Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou. Postupový test z odborných stavebných predmetov. pre I. ročník odborov murár, tesár, maliar Postupový test z odborných stavebných predmetov pre I. ročník odborov murár, tesár, maliar meno:... odbor, trieda:... 1.Stavebná konštrukcia je a) časť objektu b) celý objekt c) zariaďovací predmet 1bod

Více

6.14. Stavební materiály - STM

6.14. Stavební materiály - STM 6.14. Stavební materiály - STM Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 2 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.

Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Úvod Požiarnodeliace stavebné konštrukcie sú konštrukcie, ktoré ohraničujú požiarne úseky a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ MATERIÁLY Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Stavební materiály. Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Stavební materiály Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 105 1.ročník: 35 týdnů po 3 hodinách

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ MATERIÁLY Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

MOTOROVÉ VOZIDLÁ Mechanizmy motorových vozidiel

MOTOROVÉ VOZIDLÁ Mechanizmy motorových vozidiel SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Ing. Juraj Jablonický, PhD. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. MOTOROVÉ VOZIDLÁ Mechanizmy motorových vozidiel Nitra 2015

Více

Rozpočet. Strana: 1/6. Zákazka:Rekonštrukcia bytu Nitra. Položka Popis položky Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky/ Mater.

Rozpočet. Strana: 1/6. Zákazka:Rekonštrukcia bytu Nitra. Položka Popis položky Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky/ Mater. Strana: 1/6 Položka Popis položky Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky/ Mater Hmotnosť Stavba : Rekonštrukcia bytu Nitra ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 342273300 1 Porfix Murovanie priečkovky 500 x 250 x 100 mm 100

Více

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty Normové Výpočtové Měrná Objemová Součinitel tepelná Faktor Součinitel hmotnost difuze kapacita v difuzního tepelné v suchém vodní Položka

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie mlieka)

TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie mlieka) SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta biotechnológie a potravinárstva Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Čo je Thermosilit? Patentovaný výrobný proces zabezpečuje jednotnú štruktúru a vlastnosti materiálu.

Čo je Thermosilit? Patentovaný výrobný proces zabezpečuje jednotnú štruktúru a vlastnosti materiálu. Čo je Thermosilit? Thermosilit je celosvetovo patentovaná výrobná technológia pre produkciu minerálnych látok s nízkou hmotnosťou a výbornými tepelno izolačnými vlastnosťami. Tento proces premieňa vulkanické

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. BSK8-05 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie, Bratislava. Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj Vyplň údaj

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. BSK8-05 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie, Bratislava. Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj Vyplň údaj Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-05 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Více

STRATEGICKÝ MANAŽMENT

STRATEGICKÝ MANAŽMENT SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta ekonomiky a manažmentu Katedra manažmentu Ing. Radovan Savov, PhD. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. STRATEGICKÝ MANAŽMENT Nitra 2015 Vydala Slovenská

Více

Batérie a akumulátory uvedené v , alebo a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

Batérie a akumulátory uvedené v , alebo a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie Zoznam vybraných prúdov odpadov v členení na druhy odpadov podľa vyhlášky č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: Tab. P.1 potrebované batérie a akumulátory

Více

Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok -

Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok - Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok - Stenové konštrukčné systémy viacpodlažných budov monolitické a montované 1. Nosný konštrukčný systém definícia, typy nosných prvkov a ich funkcia: definícia

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

Stavební materiály STAVEBNÍ MATERIÁLY. pro SPŠ stavební. Karel Kolář, Pavel Reiterman. Pavel Reiterman. Karel Kolář

Stavební materiály STAVEBNÍ MATERIÁLY. pro SPŠ stavební. Karel Kolář, Pavel Reiterman. Pavel Reiterman. Karel Kolář studium Karel Kolář Pavel Reiterman Karel Kolář, Pavel Reiterman Stavební materiály STAVEBNÍ MATERIÁLY P R O S P Š S TAV E B N Í pro SPŠ stavební Moderní i tradiční materiály Zkoušení stavebních hmot Praktická

Více

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Milan OLŠOVSKÝ KAUČUKY VÝROBA VLASTNOSTI POUŽITIE PÚCHOV, 2012 Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Recenzenti: Prof. RNDr. Ignác CAPEK, DrSc. Ústav polymérov Slovenskej

Více

Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný

Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 01 01 - odpad z ťažby

Více

Technologické zabezpečení skládek

Technologické zabezpečení skládek CELIO a.s. Technologické zabezpečení skládek I skládka inertního odpadu O skládka ostatního odpadu - skládka nebezpečného odpadu Kód ázev odpadu Využití 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01

Více

Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků

Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků Ing. Petr Karlík Ing. Vladimír Sedláček vedoucí střediska certifikace stavebních výrobků - asfalty pro silniční účely, výrobky z asfaltu, zálivky spár

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta biotechnológie a potravinárstva Katedra hygieny a bezpečnosti potravín doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD. doc. MVDr.

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-

Více

RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY

RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY F KEMASAN 590 KEMASAN 590 F KEMASAN 590 FF KEMASAN 550 KEMASAN 550 S KEMASAN 550 W KEMASAN 520 KEMASAN 520 F Výhody sanačných omietok Štruktúry bez impregnácie alebo

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci,

ANNEX PŘÍLOHA. Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.2.2019 C(2019) 930 final ANNEX PŘÍLOHA Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o stanovení

Více

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D. Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa ď Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

DOPRAVNÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA 3

DOPRAVNÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA 3 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra dopravy a manipulácie Ing. Ľubomír Hujo, PhD. DOPRAVNÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA 3 časť - CESTNÁ DOPRAVA Nitra 2016 Vydala Slovenská poľnohospodárska

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé Katalógové číslo ázov druhu odpadu 02 01 01 kaly z prania a čistenia O 02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O 02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 02 01 08

Více

Rozsah akreditácie. 4 Technické osvedčenie PODKLADOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK

Rozsah akreditácie. 4 Technické osvedčenie PODKLADOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK Strana 1/7 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov Studená 3, 826 34 Bratislava Výrobky na úpravu podložia

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Položka Popis položky Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky/ Mater. Hmotnosť Hrubá stavba rodinného domu Vlastná stavba Práce HSV

Položka Popis položky Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky/ Mater. Hmotnosť Hrubá stavba rodinného domu Vlastná stavba Práce HSV 24032016 Rozpočet Strana: 1/7 Stavba : Položka Popis položky Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky/ Mater Hmotnosť Hrubá stavba rodinného domu ZEMNÉ PRÁCE 132201101 1 Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 10 400 Kč Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Nová skupina výrobkov Baumit Betóny

Nová skupina výrobkov Baumit Betóny Novinka! Kvalita na betón! Nová skupina výrobkov Baumit Betóny Nové praktické 25 kg balenie Kompletná paleta výrobkov pre betonárske práce Výborná spracovateľnosť, jednoduchá manipulácia Myšlienky s budúcnosťou.

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Ochrana kaučukov a plastov Milan Olšovský F a k u l t a p r i e m y s e l n ý c h t e c h n o l ó g i í P ú c h o v,

Ochrana kaučukov a plastov Milan Olšovský F a k u l t a p r i e m y s e l n ý c h t e c h n o l ó g i í P ú c h o v, Ochrana kaučukov a plastov Milan Olšovský F a k u l t a p r i e m y s e l n ý c h t e c h n o l ó g i í P ú c h o v, 2 0 1 2 Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Lektorovali:

Více

Technická univerzita v Košiciach. Druhotné suroviny a odpady Návody na cvičenia

Technická univerzita v Košiciach. Druhotné suroviny a odpady Návody na cvičenia Technická univerzita v Košiciach Hutnícka fakulta Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov Druhotné suroviny a odpady Návody na cvičenia Dušan Oráč, Tomáš Vindt Košice 2014 2014, Ing. Dušan Oráč,

Více

kapitola 68 - tabulková část

kapitola 68 - tabulková část 6800 00 00 00/80 VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 6801 00 00 00/80 Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4. října 1996,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4. října 1996, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se zavádí seznam výrobků patřících do tříd A Bez příspěvku k požáru stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS

Více

Aktuálny stav (k ) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len KZVS ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) KZVS

Aktuálny stav (k ) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len KZVS ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) KZVS Aktuálny stav (k 9.6.06) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) V súčasnosti je na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

Více

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s (Autorizace podle 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb., číslo rozhodnutí o autorizaci 4/2003+20/2003+35/2006) Žadateli Centrum stavebního inženýrství a. s., Pražská

Více

VERMEISTER podlahová chémia

VERMEISTER podlahová chémia Penetračné nátery Popis Balenie PRIMER SF - 1 zložkový silánový penetračný náter bez rozpúšťadiel na penetráciu podkladu pred pokládkou drevených podláh. Vhodné pre betón a anhydrit. 210 /Bal 17,50 /kg

Více

LEPIDLÁ SANÁCIA A OCHRANA DREVA

LEPIDLÁ SANÁCIA A OCHRANA DREVA SANÁCIA A OCHRANA DREVA DREVOSAN Výborný prípravok na ochranu dreva spoľahlivo a dlhodobo chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami a hmyzom. DREVOSAN PLUS Výborná ochrana dreva aj pre vonkajšie

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY MATERIÁLY PRO STAVEBNÍ IZOLACE

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY MATERIÁLY PRO STAVEBNÍ IZOLACE Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY MATERIÁLY PRO STAVEBNÍ IZOLACE Izolační materiály K123 IZMA z, zk Materiály pro stavební izolace K123 YMSI, z Přednášející: Ing. Zbyšek Pavlík,

Více

Stavební silikon - neutrální

Stavební silikon - neutrální 225 Stavební silikon - neutrální stavební silikon Spojovací spáry u dveří a oken Spáry okolo plastových, dřevěných a kovových oken Lepení zrcadel na stěny Trvale elastický, jednosložkový neutrální silikonový

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

ZOZNAM POVOLENÝCH ODPADOV PODMIENKY ZBERU ODPADOV A VÝKUPU ODPADOV PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV VRÁTANE ZBERNÉHO DVORA BRANTNER FATRA S

ZOZNAM POVOLENÝCH ODPADOV PODMIENKY ZBERU ODPADOV A VÝKUPU ODPADOV PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV VRÁTANE ZBERNÉHO DVORA BRANTNER FATRA S ZOZAM POVOLEÝCH ODPADOV PODMIEKY ZBERU ODPADOV A VÝKUPU ODPADOV PREVÁDZKOVAIE ZARIADEIA A ZBER ODPADOV VRÁTAE ZBERÉHO DVORA BRATER FATRA S.R.O., ROBOTÍCKA 20, MARTI: 02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce

Více

Objekt: Prívodné potrubie Položka Popis položky Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky Spolu. 58,750 m2 0,00 0, ,000 hod 0,00 0,00

Objekt: Prívodné potrubie Položka Popis položky Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky Spolu. 58,750 m2 0,00 0, ,000 hod 0,00 0,00 Strana: 1/13 111101101 Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 58,750 m2 0,00 0,00 odstránenie v trase výkopu odľahčovacieho

Více

Hodnoticí standard. Stavební dělník (kód: 36-126-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Stavební dělník (kód: 36-126-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Stavební dělník (kód: 36-126-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Stavební dělník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A PŘILNAVÉ PODKLADY

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A PŘILNAVÉ PODKLADY KATALOG VÝROBKŮ 161 BETON TACK Přilnavý povrch pro omítky na obtížné podklady BETON TACK se používá jako přilnavý povrch na podklady, které pro svoji slabou schopnost absorbovat vodu neumožňují přímé nanesení

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby: Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky výrobky s obsahom prchavých organických látok a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych predpisov sa Vás týkajú a akou formou

Více

STAVITEĽSTVO Otvory v múroch

STAVITEĽSTVO Otvory v múroch STAVITEĽSTVO STVO Otvory v múroch Bc. František Bachorec Ing. Ladislav Kimle Otvory v múroch 1 Otvory v múroch - Slúžia na osvetlenie a vetranie miestností ako aj na komunikačné spojenie dvoch susedných

Více

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základy stavebního inženýrství Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základní charakteristiky konstrukce Zatížení působící na konstrukci Účinky zatížení vnitřní

Více

MEARIN PG EVO 150 TRIEDA ZAŤAŽENIA A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEARIN PG EVO 150 TRIEDA ZAŤAŽENIA A15 B125 C250 D400 E600 F900 VYPAROVACÍ PLOCHÝ ŽĽAB PRE PARKOVACIE DOMY Z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s hrebeňovým profilom. Pojazdný a pochôdzny, nevyžaduje žiadne dod. Možnosť utesnenia styčných plôch žľabov podľa STN

Více

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a 5

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a 5 Hmotné produkty: 1.* Kamenivo, písek a štěrkopísek 2.* Cihly, krytiny a podobné výrobky pro stavebnictví z pálené hlíny Certifikační schéma ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014,

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC :2016: QES Cert s.r.o. Jablonecká 322/72, Střížkov, Praha 9

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC :2016: QES Cert s.r.o. Jablonecká 322/72, Střížkov, Praha 9 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 02 2. 2 Těžba nerostných surovin 08,09 3. 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4. 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 31

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

DREVO V NOSNÝCH (a NENOSNÝCH) STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH (výber) Jaroslav Sandanus

DREVO V NOSNÝCH (a NENOSNÝCH) STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH (výber) Jaroslav Sandanus Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU Bratislava História vývoja drevených konštrukcií od r. 1700 DREVO V NOSNÝCH (a NENOSNÝCH) STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH (výber) Jaroslav Sandanus PREČO STAVAŤ

Více

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

PNOVÉ SKLO REFAGLASS PNOVÉ SKLO REFAGLASS &'( ) 1*0

Více

Špecifikácia štandardného vybavenia

Špecifikácia štandardného vybavenia Špecifikácia štandardného vybavenia STUPEŇ VYHOTOVENIA I. (bungalov, alebo poschodový rodinný dom) Obvodová konštrukcia Obvodové steny hrúbka spravidla do 300 mm, z toho keramická nosná časť hrúbka 120

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7112 Murár a podobní pracovníci

C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7112 Murár a podobní pracovníci A. Názov kvalifikácie: MURÁR B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7112002 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7112 Murár a podobní pracovníci D. Kvalifikačný štandard (kód,názov): 7112002 Murár

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

ZOZNAM ODPADOV ZD. Č. druhu odpadu. Por. číslo. zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

ZOZNAM ODPADOV ZD. Č. druhu odpadu. Por. číslo. zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ZOZAM ODPADOV ZD zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Por. číslo Č. druhu odpadu ázov druhu odpadu Kategória odpadu 1 02 01 04 Odpadové plasty okrem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

Cihlářské výrobky - technologie výroby

Cihlářské výrobky - technologie výroby Cihlářské výrobky - technologie výroby Keramické výrobky Keramika materiály vyrobené z anorganických surovin na bázi silikátů tvarováním a vypalováním. Obsahuje menší či větší množství pórů. Keramické

Více

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

ZAISŤOVANIE ZÁVITOV A 1042 THREAD LOCK ZAISŤOVANIE ZÁVITOV HH 131 THREAD LOCK

ZAISŤOVANIE ZÁVITOV A 1042 THREAD LOCK ZAISŤOVANIE ZÁVITOV HH 131 THREAD LOCK ZAISŤOVANIE A 1042 THREAD LOCK ZAISŤOVANIE HH 131 THREAD LOCK TESNENIE A 1044 PIPE SEALANT TESNENIE MH 052 PIPE SEALANT Rýchlo vytvrdzuje - manipulačná pevnosť 5 10 min. Odolné vibráciám Zabraňuje medzikryštalickej

Více