České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, Praha 6 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky Thákurova 7, Praha 6 4. OL 133 Odborná laboratoř betonových konstrukcí Thákurova 7, Praha 6 5. OL 134 Odborná laboratoř ocelových konstrukcí Thákurova 7, Praha 6 6. OL 136 Odborná laboratoř silničních staveb Thákurova 7, Praha 6 7. OL 137 Odborná laboratoř železničních staveb Thákurova 7, Praha 6 8a. OL 181 Odborná laboratoř experimentálního centra Thákurova 7, Praha 6 8b. OL 181 Odborná laboratoř experimentálního centra UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) Třinecká 1024, Buštěhrad 9. OL 182 Odborná laboratoř centra experimentální geotechniky URC Josef, Chotilsko-Smilovice 93, Dobříš Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 123/1 Zkouška tahem ČSN EN ISO Kovy, ocelové prvky 123/2 Stanovení pevnosti za ohybu ČSN EN ČSN EN /3 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 1936 ČSN EN /4 Stanovení nasákavosti ČSN EN 1925 ČSN EN ČSN EN /5 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN EN ČSN EN /6 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 1926 ČSN EN Kámen a umělý kámen Kámen a umělý kámen Kámen a umělý kámen Kámen a umělý kámen Kámen a umělý kámen Strana 1 z celkového počtu 18 stran

2 123/7 Stanovení objemové hmotnosti hutného kameniva na hydrostatických vahách 123/8 Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti 123/9 Stanovení objemové hmotnosti hutného a pórovitého kameniva 123/10 Stanovení zrnitosti kameniva 123/11 Stanovení podílu zrn hrubého kameniva o tvarovém indexu 3 a větším 123/12 Stanovení obsahu vláken v betonu 123/13 Stanovení vlhkosti kameniva 123/14 Stanovení nasákavosti kameniva na hydrostatických vahách 123/15 Stanovení tepelné slučitelnosti ČSN EN ČSN EN K 123/01-96 (ČSN :1967) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN a sypké materiály Beton 123/16 Stanovení retence vody ČSN EN Pojivo, malta 123/17 Stanovení propustnosti vodních par 123/18 Stanovení soudržnosti s podkladem 123/19 Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu a dynamického modulu pružnosti 123/20 Zkouška hydrofobní impregnace sušením ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO 7783 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Sanační malty a výrobky pro ochranu betonu Ztvrdlá malta, stavební materiály, cihlářské výrobky, pórobeton, nátěrové a sanační hmoty Malta pro vnější omítky Beton, malty Impregnace, materiály pro ochranu BK 123/21 Stanovení pevnosti v tahu ČSN Beton, pojiva, malty ČSN EN A1 123/22 Stanovení pevnosti cementu ČSN EN Cementy Strana 2 z celkového počtu 18 stran

3 123/23 Stanovení konzistence betonu - stupeň zhutnitelnosti 123/24 Stanovení konzistence betonu metodou rozlití 123/25 Stanovení konzistence betonu zkouškou Vebe 123/26 Stanovení konzistence betonu metodou sednutí kužele 123/27 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu - tlaková metoda 123/28 Stanovení objemové hmotnosti 123/29 Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu 123/30 Stanovení vlhkosti a nasákavosti 123/31 Stanovení pevnosti betonu v tlaku na zkušebních tělesech a na vývrtech 123/32 Stanovení pevnosti betonu v příčném tahu 123/33 Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem a lomové zatížení ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 992 ČSN EN IZP /2005 (ČSN :1990) ČSN EN 1338, příl. E ČSN EN 1339, příl. E ČSN EN 1340, příl. E ČSN EN ČSN EN 1354 ČSN EN ČSN EN čl. 7 a 10, Příloha A a D ČSN EN ČSN EN 1338, příl. F ČSN EN 1339, příl. F ČSN EN 1521 ČSN EN /34 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN ČSN EN /35 Stanovení odolnosti betonu chemickým rozmrazovacím solím (CHRL) ČSN ČSN EN ČSN ČSN P CEN/TS , dlažební bloky a desky, betonové obrubníky, dlažební bloky, dlažební desky, pórobeton Strana 3 z celkového počtu 18 stran

4 123/36 Stanovení vodotěsnosti betonu 123/37* Zkouška pevnosti betonu v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem L a N 123/38 Stanovení nasákavosti vlivem kapilarity 123/39 Stanovení statického modulu pružnosti a přetvářnosti betonu 123/40 Stanovení objemových změn, smrštění a rozpínání IZP /2005 (ČSN :1988) ČSN EN ČSN , čl. 40 až 55 ČSN EN ČSN EN čl. 8 a 10, Příloha A a D ČSN EN ČSN ISO 6784 ČSN ČSN EN 1352 ČSN EN ČSN a konstrukce Zdící prvky, malty, pórobeton, pojiva 123/41 Zkouška tlakem ČSN EN 826 Tepelně izolační výrobky 123/42 Neobsazeno 123/43 Stanovení hmotnosti a objemové hmotnosti ČSN EN 678 ČSN EN 1602 ČSN EN ČSN EN /44 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 679 Pórobeton 123/45 Stanovení vlhkosti a nasákavosti 123/46 Stanovení hmotnosti, nasákavosti a počáteční rychlosti nasákavosti 123/47 Stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu ČSN EN ČSN EN 1353 ČSN , část 2 ČSN EN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN /48 Zkouška mrazuvzdornosti ČSN , příl. A ČSN EN /49 Stanovení kapilární absorpce vody 123/50 Stanovení náchylnosti cihlářských výrobků na tvorbu výkvětů ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN Pórobeton, tepelně izolační výrobky, cihlářské výrobky Pórobeton, vápenopískové zdící prvky, cihlářské výrobky Cihlářské výrobky Cihlářské výrobky, nepálené zdící prvky, betonové tvárnice Cihlářské výrobky, pálená krytina Malty, suché maltové směsi, injektáží malty, přísady, impregnace Cihlářské výrobky Strana 4 z celkového počtu 18 stran

5 123/51 Stanovení prosákavosti střešní krytiny 123/52 Stanovení únosnosti pálené krytiny 123/53 Zkouška konzistence, tekutosti a rozlití 123/54 Zkouška hmotnosti a pórovitosti malty 123/55 Stanovení vlhkosti a nasákavosti 123/56 Zkouška objemové stálosti malty dilatometrickou metodou ČSN EN 491 ČSN EN ČSN EN 491 ČSN EN 538 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN IZP /2006 (ČSN :2005) IZP /2006 (ČSN :2005) 123/57 Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN /58 Zkouška pevnosti v tahu za ohybu 123/59 Zkouška mrazuvzdornosti malty 123/60 Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN EN /61 Stanovení zrnitosti ČSN EN ČSN EN /62 Stanovení pórovitosti ztvrdlé malty 123/63 Stanovení odolnosti sanačních omítek proti solím a průniku vody 123/64 Zkouška přídržnosti k podkladu K 123/05-96 (WTA K 123/06-96 (WTA ČSN , příl. B ČSN EN ČSN EN 1542 ČSN EN Pálená a betonová krytina Pálená a betonová krytina Malty, suché maltové směsi, pojiva, potěry Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi, pojiva, potěry, injektážní malty Malty, suché maltové směsi, pojiva, potěry Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi Malty, suché maltové směsi, pojiva Strana 5 z celkového počtu 18 stran

6 123/65 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku ČSN EN Potěrové materiály 123/66 Stanovení tvrdosti povrchu ČSN EN Potěrové materiály 123/67* Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály 123/68 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 123/69* Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 123/70 Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky 123/71* Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů 123/72 Zkouška pevnosti tahem, tržné zatížení, tažnost 123/73 Stanovení délky, šířky a přímosti 123/74 Neobsazeno 123/75 Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě 123/76 Stanovení rozměrové stálosti 123/77 Neobsazeno ČSN ČSN ČSN , příl. B ČSN EN 1542 IZP /98 (ČSN :1982) ČSN EN ISO 4624 ČSN EN 1607 K 123/08-96 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1110 ČSN EN ČSN EN /78 Stanovení rozměrů ČSN EN 1339, Příloha C ČSN EN 1338, Příloha C ČSN EN 1340, Příloha C ČSN EN ČSN EN /79 Stanovení odolnosti zmrazování/ rozmrazování ČSN EN 1338, příl. D ČSN EN 1339, příl. D ČSN EN 1340, příl. D 123/80 Stanovení zjevných vad ČSN EN ČSN EN /81 Neobsazeno Povrchové úpravy Povrchové úpravy, nátěry Tepelně izolační materiály Různé stavební hmoty Izolační pásy Izolační pásy a fólie Izolační asfaltové pásy Izolační pásy a fólie Betonové dlažební desky, bloky a obrubníky, cihlářské výrobky Betonové dlažební desky, dlažební bloky a obrubníky Izolační pásy a fólie Strana 6 z celkového počtu 18 stran

7 123/82* Vizuální ověřování hledisek trhlin a odlupování 123/83 Stanovení přídržnosti a přilnavost v tahu 123/84 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě 123/85 Neobsazeno ČSN EN 1338, příl. J ČSN EN 1339, příl. J ČSN EN 1340, příl. J ČSN EN 1607 ČSN EN ČSN EN ČSN EN /86 Neobsazeno 123/87 Zkouška pevnosti spoje ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN /88 Neobsazeno 123/89 Zkouška umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě 123/90-95 Neobsazeno 123/96 Stanovení nasákavosti kapilárním vzlínáním ČSN EN 1296 ČSN EN /97 Stanovení nasákavosti ČSN EN ČSN EN /98 Stanovení pevnosti v ohybu a tlaku 123/99 Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 123/100 Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností 123/101 Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti ČSN EN ČSN , čl a ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN Betonové dlažební desky, dlažební bloky a obrubníky Izolační pásy a fólie Malty, suché maltové směsi Izolační pásy, fólie Izolační pásy a fólie Stavební materiály a výrobky Lepidla a malty a nátěrové hmoty Lepidla, malty a popílky Stavební materiály a výrobky Stavební materiály a výrobky Stavební materiály a výrobky 123/102 Stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS Stavební materiály a výrobky 123/103 Stanovení účinnosti krystalizační přísady IZP 123/ Krystalizační přísady a stěrky Strana 7 z celkového počtu 18 stran

8 123/104 Stanovení aktivity krystalizační přísady při zarůstání statické trhliny v betonu IZP 123/ Krystalizační přísady a stěrky 123/105 Neobsazeno 123/106 Zkouška tahem ČSN EN Plasty, svary plastů 123/107 Odlupovací zkouška ČSN EN Plasty, svary plastů 123/108 Neobsazeno 123/109 Neobsazeno 123/110 Stanovení indexu aktivity ČSN , čl Popílky pro stavební účely 123/111 Stanovení trvanlivosti cyklováním ČSN , čl /112 Stanovení doby tuhnutí ČSN EN ČSN EN /113 Stanovení hloubky ČSN EN karbonatace Popílky pro stavební účely Malty, betony a přísady Malty a betony v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 8 z celkového počtu 18 stran

9 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 124/1-4 Neobsazeno 124/5 Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním 124/6 Stanovení odolnosti proti plísním 124/7-10 Neobsazeno 124/11 Měření součinitele difúze radonu ČSN ČSN EN ISO 846, mimo metodu C K 124/02-95 K 124/01-09 Různé stavební hmoty a výrobky Plasty Izolace proti vodě a radonu, stavební materiály Strana 9 z celkového počtu 18 stran

10 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 132/1* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí 132/2* Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí ČSN ČSN /3* Zatěžovací zkoušky mostů ČSN ČSN /4 Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 132/5 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles IZP /2014 IZP /2014 Budovy, průmyslové objekty, základy strojů, inženýrské konstrukce Budovy, průmyslové objekty, základy strojů, inženýrské konstrukce Silniční, železniční a smíšené mosty, propustky, nadjezdy, lávky pro pěší a cyklisty a konstrukce odpovídající mostům Malty, kompozity na bázi cementu a sádry Malty, kompozity na bázi cementu a sádry v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 10 z celkového počtu 18 stran

11 4. OL 133 Odborná laboratoř betonových konstrukcí 133/1 Stanovení pracovního diagramu betonu v tahu ohybem 133/2 Stanovení množství ocelových drátků ve ztvrdlém drátkobetonu 133/3 Stanovení tvrdosti stavebních materiálů mezoindentací IZP /2000 (EN :2000) IZP /2007 IZP /2007 Beton, vláknobeton Drátkobeton Povrchy stavebních konstrukcí Strana 11 z celkového počtu 18 stran

12 5. OL 134 Odborná laboratoř ocelových konstrukcí 134/1 Zkouška oceli tahem (Kovové materiály - zkouška tahem) ČSN EN ISO /2 Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho ČSN ISO /3 Zkouška svařitelnosti kovů IZP /2009 (ČSN :1963) Ocelové prvky Ocelové prvky Ocelové prvky Strana 12 z celkového počtu 18 stran

13 6. OL 136 Odborná laboratoř silničních staveb 136/1 Stanovení zrnitosti kameniva 136/2 Stanovení podílu zrn hrubého kameniva o tvarovém indexu 3 a větším 136/3 Stanovení nasákavosti kameniva 136/4 Stanovení trvanlivosti hutného kameniva 136/5 Zkouška odolnosti kameniva proti mrazu 136/6 Zkouška otlukovosti kameniva 136/7 Stanovení objemové hmotnosti hutného kameniva 136/8 Stanovení mezerovitosti kameniva ČSN EN ČSN EN ČSN EN , čl. 7, 8 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN /9 Penetrační zkouška ČSN EN 1426 Asfalty 136/10 Stanovení bodu měknutí ČSN EN 1427 Asfalty 136/11 Stanovení silové duktility ČSN EN Asfalty 136/12 Stanovení teploty lámavosti ČSN EN Asfalty 136/13 Zkouška přilnavosti živice ČSN Asfalty 136/14 Zkoušky hotové úpravy - míra zhutnění, smyková pevnost a mezerovitost 136/15 Stanovení obsahu rozpustného pojiva včetně přípravy vzorků 136/16 Zkouška zrnitosti včetně přípravy vzorků 136/17 Stanovení maximální objemové hmotnosti 136/18 Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 136/19 Stanovení tloušťky asfaltové vozovky ČSN , čl. 7.2 (mimo 7.2.b), čl. 7.3, čl.7.4 ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , čl. 4.1 Strana 13 z celkového počtu 18 stran

14 136/20 Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 136/21 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě včetně přípravy vzorků 136/22 Stanovení ztráty částic zkušebního tělesa drenážního asfaltového koberce včetně přípravy vzorků ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN /23 Stanovení stékavosti pojiva ČSN EN /24 Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese 136/25 Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese 136/26 Zkouška pojíždění kolem včetně přípravy vzorků 136/27 Stanovení pevnosti v příčném tahu včetně přípravy vzorků 136/28 Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 136/29 Marshallova zkouška včetně přípravy vzorků 136/30 Stanovení tuhosti - zkouška čtyřbodovým ohybem 136/31 Tuhost - Zkouška v příčném tahu na válcových zkušebních tělesech 136/32 Stanovení odolnosti vůči únavě -zkouška čtyřbodovým ohybem 136/33 Neobsazeno 136/34 Stanovení srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , příloha B ČSN EN , příloha C ČSN EN , příloha D ČSN EN /35 Stanovení objemové ČSN Zeminy hmotnosti 136/36 Stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS Zeminy 136/37* Statická zatěžovací zkouška ČSN Zeminy Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Strana 14 z celkového počtu 18 stran

15 136/38 Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 15 z celkového počtu 18 stran

16 7. OL 137 Odborná laboratoř železničních staveb 137/1* Statická zatěžovací zkouška ČSN Příloha B, SŽDC S4 - Příloha 5 Zeminy 137/2* Rázová zatěžovací zkouška ČSN Zeminy lehkou dynamickou deskou (zařízení skupiny C) 137/3* Stanovení objemové ČSN metoda D-1 Zeminy hmotnosti 137/4 Stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS Zeminy 137/5* Měření hluku ČSN ISO ČSN ISO Metodický návod MZ ČR ČJ. Hem /6 Stanovení statické plošné tuhosti 137/7 Stanovení odolnosti proti cyklickému zatěžování 137/8 Stanovení odolnosti proti cyklickému zmrazování a rozmrazování 137/9 Zkouška zabudovaných nebo vlepených součástí upevnění svislým zatížením OTP SŽDC č.j. 1168/2009-S, Příloha č.2 OTP SŽDC č.j. 1168/2009-S, Příloha č.4 OTP SŽDC č.j. 1168/2009-S, Příloha č.5 ČSN EN , Příloha A Mimopracovní prostředí Antivibrační rohože Antivibrační rohože Antivibrační rohože Železniční svršek 137/10 Stanovení svěrné síly ČSN Železniční svršek v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 16 z celkového počtu 18 stran

17 8a. OL 181 Odborná laboratoř experimentálního centra 181/1* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí 181/2* Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí ČSN ČSN /3* Zatěžovací zkoušky mostů ČSN ČSN /4-5 Neobsazeno 181/6 Stanovení modulu pružnosti a pevnosti v ohybu ČSN EN 408+A1 181/7 Stanovení mechanické odolnosti a stability - výpočtem ČSN EN ČSN EN zkouškou ČSN ČSN EN 380 Stavební konstrukce a jejich části Stavební konstrukce a jejich části Mostní konstrukce pozemních komunikací, železniční, vodní apod. Konstrukční dřevo, lepené lamelové dřevo Dřevěné konstrukce a jejich části v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou 8b. OL 181 Odborná laboratoř experimentálního centra 181/1-3 Neobsazeno 181/4* Stanovení kvalitativních parametrů pro vizuální třídění podle pevnosti 181/5* Kontrola přesnosti stavebních dílců 181/6 Stanovení modulu pružnosti a pevnosti v ohybu ČSN , vyjma kap. 7 ČSN ČSN EN 408+A1 181/7 Stanovení mechanické odolnosti a stability - výpočtem ČSN EN ČSN EN zkouškou ČSN ČSN EN 380 Dřevo na stavební konstrukce Stavební materiály a výrobky Konstrukční dřevo, lepené lamelové dřevo Dřevěné konstrukce a jejich části v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 17 z celkového počtu 18 stran

18 9. OL 182 Odborná laboratoř centra experimentální geotechniky 182/1 Stanovení vlhkosti zemin ČSN CEN ISO/TS Zeminy 182/2 Stanovení objemové hmotnosti zemin 182/3 Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin ČSN , metoda A, C ČSN CEN ISO/TS , čl. 5.1, 5.2 ČSN CEN ISO/TS /4 Stanovení zrnitosti zemin ČSN CEN ISO/TS , čl. 5.2, /5 Stanovení konzistenčních mezí 182/6 Stanovení pevnosti v tlaku přírodního stavebního kamene ČSN CEN ISO/TS čl. 5.2 a 5.3 ČSN EN 1926 Zeminy Zeminy Zeminy Zeminy Horniny Vysvětlivky: CEN - Comité Européen de Normalisation (Evropská komise pro normalizaci) IZP - Interní zkušební předpis vydaný a schválený po (xxx-yy/zzzz) TP Technické podmínky Ředitelství silnic a dálnic schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR - Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací K - Metodický postup (interní předpis) vydaný a schválený před (xxx/yy-zz) WTA - Předpis vydaný v SRN společností Wissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.v., Baierbrunn (Technická směrnice) TS - Technická specifikace OTP SŽDC - Obecně technické podmínky Správy železniční dopravní cesty Strana 18 z celkového počtu 18 stran

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE CENÍK ZKOUŠEK PRCÍ ZKUŠEBNÍ LBORTOŘE Platnost: Od 8.02.2010 Vypracoval: Schválil: Milan Pěkný vedoucí laboratoře Ing. Josef Matějka ředitel společnosti Datum : 4.2.2010 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2015 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Listopad 2012 Asfaltové směsi Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem ČSN EN 12697-46

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. M. Figalla Ing. Al-Hajjar Petr Pokorný vedoucí zkušební

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část Zkoušení vozovek a materiálů Generální zpráva 2. část Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o. České Budějovice 24 25.11.2015 České Budějovice Počet příspěvků do 2. části tématu Celkem 6 z toho 3 od autorů z ČR 3

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE Třetí aktualizované vydání Změna č. xx Schváleno VŘ DDC č.j.túdc-xxxxx/2002

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO TECHNICKÝ LIST - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Plot Tvář kamene Gabro - sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Plot Tvář kamene Gabro - deska, Plot Tvář kamene Gabro - stříška na sloupek (oboustranná, jednostranná),

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 List 1 z 5 Zkoušky: 1* Měření rozměrů, vzdáleností, tvarů a zatížení 2 Měření tvrdosti kovů Brinell Vickers Rockwell ČSN EN 294 ČSN EN 349 ČSN EN 811 ČSN EN 1337-3, příl. F, G, H, I, J, K, M ČSN EN 1337-5,

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

SYSTÉMY SANOVÁNÍ PLÍSNÍ. Katalog výrobků 2014

SYSTÉMY SANOVÁNÍ PLÍSNÍ. Katalog výrobků 2014 SYSTÉMY SANOVÁNÍ PLÍSNÍ Katalog výrobků 2014 1 Systémy sanování plísní 5-6 Příprava podkladu 6-10 Vnitřní zateplovací systémy 10-11 Lepící malty 11-12 Protiplísňové sanační desky 13 Finální úprava povrchu

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504 Ochrana a oprava betonových konstrukcí ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504 MAPEI má od ledna 2008 certifikované Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí, už v lednu 2009 bylo zavedeno

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více