Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16"

Transkript

1 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího laboratoře. 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č T001 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797, kap. 5) 2/2 Zkouška ohybem IP č T002 2/3* Stanovení tvarové a rozměrové přesnosti tvářených výrobků 2/4 Zkouška zpětným ohybem tyčí pro výztuž do betonu (ČSN EN ISO 7438, ČSN EN ISO , 2, 3, kap.6) IP č T004 (ČSN EN 10080, příl. B2, ČSN , ČSN EN ISO , kap.10, 11, 12, ČSN EN ISO kap.13, 14, 15) IP č T005 (ČSN EN ISO kap.7) 2/5 Zkoušky svařitelnosti oceli IP č T006 ( ČSN EN ISO ČSN EN ISO , kap , 7.4.3, 7.4.6, ČSN EN ISO , kap. 5, 6, 7, ČSN EN 10080, příl. B3) 2/6 Zkouška drátu střídavým ohýbáním IP č T008 (ČSN EN ISO , kap. 7, ČSN ISO 780 2/7 Neobsazeno Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty, pramence Ocel pro výztuž do betonu Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty Kovové dráty 2/8 Zkouška tvrdosti podle Vickerse IP č T010 (ČSN EN ISO /9 Zkouška tahem pramenců IP č T011 (ČSN EN ISO , kap.5) 2/10 Zkouška únavy za normální teploty IP č T012 ČSN , ČSN EN ISO ,2 kap.8, ČSN EN ISO , kap.9) 2/11 Neobsazeno 2/12 Neobsazeno Kovové materiály Pramence pro předpjatý beton Výztuž do betonu, dráty, pramence

2 List 2 z 16 2/13 Zkouška únosnosti stavebních kotevních prvků 2/14* Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů 2/15* Zkouška tvarové a rozměrové přesnosti kovových stavebních prvků 2/16* Zkouška únosnosti plošných stavebních prvků 2/17* Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců 3/1 neobsazeno IP č T016 (ČSN EN ISO IP č T017 (ČSN EN ISO 10111, ČSN EN ISO 3882, kap. 4.2, 5.1.1, ČSN EN ISO 1463, ČSN EN ISO 2409, ČSN EN ISO 2808, ČSN EN ISO 1461, ČSN ISO 2178, ČSN ISO 236 IP č T018 (ČSN EN 506, příl. A, ČSN EN 508-1, příl. D, ČSN EN 508-2, příl. A, ČSN EN 508-3, příl. B) IP č T019 (ČSN , kap.5, ČSN EN , kap.4, ČSN EN 124, kap.8, ČSN EN příl.a, ČSN EN 14782, příl.b) IP č T020 (ČSN EN příl.a, ČSN EN kap. 6, 7, ČSN EN 12767, kap. 4.3, ČSN EN A1, kap. 5.3, ČSN EN 845-2, kap. 5.3, 5.4, ČSN EN A1, kap. 5.4, 5.5, 5.6, ČSN EN kap. 8, ) 3/2 Zkouška konzistence ČB IP č T002 (ČSN EN , ČSN EN ) 3/3 Stanovení obsahu vzduchu v ČB IP č T003 (ČSN EN ) 3/4 Stanovení objem. hmotnosti ČB IP č T004 (ČSN EN ) Kotvy, hmoždinky, šrouby, nýty, stavební kotevní prvky Organické a anorganické povlaky na kovových materiálech Stavební prvky, dílce a výrobky Podlahové rošty, stupně, mřížky, poklopy a vtokové mříže, trapézové plechy, kazety, panely Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry Čerstvý beton Čerstvý beton Čerstvý beton

3 List 3 z 16 3/5* Nedestruktivní zkoušení betonu IP č T005 (ČSN , ČSN , ČSN /6 Stanovení objem. hmotnosti IP č T006 (ČSN EN ) 3/7 Stanovení rozměrů a hmotnosti IP 07003T007 stavebních dílců (ČSN , 3/8 Stanovení tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců 3/9 Stanovení vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců ČSN EN 639 čl. 6.4, ČSN EN 1916 čl , ČSN EN 1917 čl. 4.3, ČSN EN A2 čl. 5.2 ČSN EN čl. 5.1, ČSN EN 1433 čl. 9.3, ČSN EN čl. 5.2, ČSN EN čl. 5,2 ČSN EN čl. 5.2, ČSN EN čl. 4.3, 5.2, 5.3, př. J, ČSN , ČSN EN čl IP 07003T008 (ČSN EN 639 čl. 8, ČSN EN čl , 5.4, příloha J4, ČSN EN 1916 čl , 8, ČSN EN 1917 čl , 8, ČSN čl. 4.7, ČSN EN čl , 5.3 a 7, příloha B, ČSN EN čl. 7, ČSN EN 1433 čl. 8, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.2, 7, ČSN EN čl. 5.2 IP 07003T009 (ČSN EN 640 čl , ČSN EN 1916 čl. 4.3, čl. 7, př. A, E a F, Ztvrdlý beton Ztvrdlý beton Stavební dílce Stavební dílce

4 List 4 z 16 ČSN EN 1917 čl , př. C, D, ČSN EN čl. 5.4, př. E ČSN EN 1433 čl , ČSN EN čl., 5.7 a 5.8, příloha A,B ČSN EN čl , příloha G 3/10 Stanovení pevnosti v tlaku IP č T010 (ČSN EN , ČSN EN ) 3/11 Stanovení pevnosti v tahu IP č T011 (ČSN EN , ČSN EN ) 3/12 Stanovení vodotěsnosti IP č T012 (ČSN EN ) 3/13 Stanovení mrazuvzdornosti IP č T013 (ČSN ) 3/14 Stanovení odolnosti cementového povrchu IP č T014 (ČSN ) Ztvrdlý beton Ztvrdlý beton Ztvrdlý beton Ztvrdlý beton Ztvrdlý beton 3/15 Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu 3/16 Stanovení vnějších a mechanickotechnologických vlastností - stanovení vlhkosti - stanovení nasákavosti - stanovení objemové hmotnosti - stanovení rozměrů - stanovení rovinnosti lícových ploch - stanovení poškození rohů a hran 3/17 Stanovení vnějších a mechanickotechnologických vlastností - stanovení rozměrů, pevnosti v tlaku, únosnosti, mrazuvzdornosti, odolnosti cementového povrchu a obrusnosti IP 07003T015 (ČSN EN 1916 čl , 5.3.2, 5.3.3, 6.3. ČSN EN 1917 čl , 5.2.2, 6.3 ČSN EN čl. 5.2, ČSN EN 1433 čl , 9.2.1, ČSN EN čl. 5.6) IP č T016 (ČSN EN , ČSN EN zm. A1, ČSN EN , ČSN EN zm. A2, ČSN EN zm. A2) ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN , čl. 4) IP č T017 (ČSN EN 1338, příl. D, ČSN EN 1339, příl. D, ČSN EN 1340, příl. D, ČSN EN , ČSN EN ) Stavební dílce Zdicí materiály, žáruvzdorné výrobky Betonové obrubníky a krajníky, Betonové dlaždice, zámková dlažba a vegetační dílce

5 List 5 z 16 3/18 Stanovení mechanických vlastností a rozměrů - stanovení tloušťky - stanovení pravoúhlosti - stanovení rovinnosti - stanovení rozměrů - zkouška tlakem - stanovení objemové hmotnosti - stanovení rozměrové stability - stanovení deformace - stanovení dotvarování tlakem - stanovení krátkodobé nasákavosti vody při částečném ponoření - stanovení únosnosti - stanovení odolnosti proti zatížení rázem 3/19 Stanovení únosnosti a přetvárného chování 3/20 Stanovení hodnot mechanických vlastností a hustoty - stanovení rozměrů -stanovení ve smyku lepených spojů - stanovení pevnosti v ohybu - stanovení pevnosti v tahu - stanovení pevnosti v tlaku - stanovení vlhkosti - stanovení třídění IP č T018 (ČSN EN příloha C.2 a C.3, ČSN EN 823, ČSN EN 824, ČSN EN 825, ČSN EN 822, ČSN EN 826, ČSN EN 1602, ČSN EN 1604, ČSN EN 1605, ČSN EN 1606, ČSN EN 1609, ČSN EN 12089, ČSN EN 12430) IP č T019 (ČSN EN 380, ČSN EN 594, ČSN EN 595, ČSN EN 596, TR 001, TR002 (kromě čl. 6.5)) IP č T020 (ČSN EN 384, ČSN EN 390, ČSN EN 408+A1, čl. 8, 9, 10, 13 a 19 ČSN EN čl. 4.3, příl. D, E, G ČSN EN A1 čl. 5.4, ČSN EN ČSN EN 789, čl. 6, 7, 8 ČSN EN , ČSN , kap. 5) Desky z dřevité vlny Dílce ze dřeva, panely, desky Dřevo 3/21 Stanovení mechanických a fyzikálních vlastností - stanovení objemové hmotnosti - stanovení ohybem IP č T021 (ČSN EN 492 čl. 7.3, ČSN EN 494+A3, čl. 7.3; ČSN EN , Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu

6 List 6 z 16 - stanovení nepropustnosti - stanovení teplou vodou - stanovení nasáknutí-vysušení -stanovení pevnosti v tahu za ohybu -stanovení změny rozměrů vlivem vlhkosti 3/22 Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži - stanovení mrazuvzdornosti - stanovení teplo-déšť - stanovení trvanlivosti v klimatických cyklech ČSN EN 12467, čl ) IP č T022 (ČSN EN 492 čl. 7.4; ČSN EN 494+A3, čl. 7.4; ČSN EN , ČSN EN 12467, čl. 7.4) 3/23 Stanovení objemové hmotnosti IP č T023 (ČSN EN 492, čl. 7.2 a 7.3.1, ČSN EN 494+A3, čl. 7.2 a 7.3.1; ČSN EN , ČSN EN 12467, čl ) 3/24 Stanovení rozměrů IP č T024 (ČSN ISO 8335, čl. 6.2, ČSN EN a 2, ČSN EN 325, ČSN EN 326-1, čl. 6) 3/25 Stanovení objemové hmotnosti IP č T025 3/26 Stanovení vlhkosti a bobtnání a cyklování 3/27 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tahu kolmo na rovinu desky (ČSN ISO 8335, čl , ČSN EN 323, ČSN EN 1058) IP č T026 (ČSN ISO 8335, čl , ČSN EN 322, ČSN EN 317, ČSN EN 32 IP č T027 (ČSN ISO 8335 čl. 6.4, ČSN EN 310, ČSN EN 319) 3/28 Stanovení mrazuvzdornosti IP č T028 (ČSN EN 1328, ČSN ISO 8335, čl ) Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu Cementotřískové výrobky Cementotřískové výrobky Cementotřískové výrobky Cementotřískové výrobky Cementotřískové výrobky

7 List 7 z 16 3/29 Stanovení pevnosti v tlaku IP č T029 3/30 Stanovení vzhledu, poškození a rozměrů zdících prvků 3/31 Zatěžovací zkoušky stavebních dílců (ČSN EN 679, čl. 5 až 7, ČSN EN 772-1, čl. 7 až 10) IP č T030 (ČSN EN , čl. 6 až 8, zm. A2, ČSN EN 772-2, čl.7 až 8, zm. A1 ČSN EN , čl.5, zm. A1 ČSN EN ISO , čl. 2, 3 a 7, ČSN , ČSN ) IP 07003T031 (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN 640 čl , ČSN EN 1916 čl , 4.3.6, 5.1.2, 5.2.3, př. C, př. D, ČSN EN 1917 čl , 4.3.6, 5.1.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, př. A, př. B, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 8, ČSN EN čl. 5.6, ČSN EN 1433 čl. 9.1, ČSN EN čl. 5.5, ČSN EN čl. 5.4, příloha E ČSN EN čl. 4.3) 3/32 Stanovení pevnosti v tlaku IP č T032 (ČSN EN 772-1, čl. 7 až 10, ČSN , čl. 21 až 23, ČSN EN 993-5, ČSN EN , čl. 5) 3/33 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu IP č T033 (ČSN , čl. 24 až 28, ČSN EN 772-6, čl.6 a 7, ČSN EN ISO , čl. 6 a 7, ČSN EN 993-6, ČSN EN , čl. 6) Výrobky z pórobetonu Zdicí prvky, stropní prvky, pálená dlažba, keramické obkladové prvky Stavební dílce Zdicí prvky, stropní prvky, žáruvzdorné výrobky Zdicí prvky, pálená dlažba, keramické obkladové prvky, žáruvzdorné výrobky

8 List 8 z 16 3/34 Neobsazeno 3/35 Zkouška mrazuvzdornosti IP č T035 3/36 Stanovení únosnosti kotevních elementů, závěsných prvků a stupadel (ČSN , Změna 3 IP č T036 (ČSN EN 1917 čl , př.e) Zdicí prvky, pálená dlažba Kotevní elementy, závěsné prvky, stupadla 3/37 Neobsazeno 3/38 Stanovení tep. odporu - vodivosti materiálů a výrobků v ustáleném tepelném stavu 3/39 Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a rovinnosti IP 07003T038 (ČSN ČSN ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN 12664, ČSN EN 12667, ČSN EN 12939, ČSN EN čl , ČSN EN čl.5.3.2, ČSN EN čl.5.3.2, ČSN EN čl.5.3.2, ČSN EN čl.5.3.2, ČSN EN čl.5.3.2, ČSN EN čl.5.3.2, ČSN EN čl.5.3.2, ČSN EN čl.5.3.2, ČSN EN čl , ČSN EN ) IP č T039 (ČSN EN 822, ČSN EN 823, ČSN EN 824, ČSN EN 825, ČSN EN 12085, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, Stavební materiály a výrobky Tepelně izolační výrobky

9 List 9 z 16 ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN , ČSN EN 13467) 3/40 Stanovení vlhkosti IP č T040 (ČSN EN 1353, čl. 5 až 7, ČSN EN , čl. 6 a 7 ) 3/41 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu IP č T041 (ČSN EN 1351, čl. 5 až 7) 3/42 Stanovení nasákavosti IP č T042 (ČSN EN 772-7, čl. 5 až 9, ČSN EN 772-1, příl. C, ČSN EN , čl. 6 a 7, zm. A1 ČSN ISO , čl.4 a 5 ) 3/43 Stanovení objemové hmotnosti IP č T043 3/44 Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti, stlačitelnosti, vlhkosti a nasákavosti tepelně izolačních výrobků (ČSN EN 678) IP 07003T044 ( ČSN , ČSN , ČSN EN 826, ČSN EN 1602, ČSN EN 1603, ČSN EN 1604, ČSN EN 1605, ČSN EN 1606, ČSN EN 1607, ČSN EN 1608, ČSN EN 1609, ČSN EN ISO 845, ČSN EN 12086, ČSN EN 12087, ČSN EN 12088, ČSN EN 12089, Výrobky z pórobetonu Výrobky z pórobetonu Zdicí prvky, pálená dlažba, keramické obkladové prvky Výrobky z pórobetonu Tepelně izolační výrobky

10 List 10 z 16 3/45 Neobsazeno 3/46 Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdících prvků z umělého kamene ČSN EN 12090, ČSN EN 12430, ČSN EN 12431, ČSN EN čl. 5.3 ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN čl. 5.3, ČSN EN 13470) IP č T046 (ČSN ) 3/47 Stanovení smrštění pórobetonu IP č T047 3/48 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) 3/49 Neobsazeno 3/50 Stanovení obsahu vláken v čerstvém a zatvrdlém betonu (ČSN EN 680) IP č T048 (ČSN EN A1, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN 1766, čl. 4, 5, 6, 8) IP č T050 (ČSN EN A 4/1 Zkouška trvanlivosti IP 07004T001 4/2 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Zkouška síranem hořečnatým 4/3 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 4/4 Stanovení odolnosti proti drcení metodou Los Angeles ( ČSN , čl. 7 až 16 ) IP 07004T002 (ČSN EN , čl. 1 až 10 ) IP 07004T003 (ČSN EN , čl. 1 až 10, příl. B ) IP 07004T004 Zdicí prvky Výrobky z pórobetonu Beton s kovovými a polymerovými vlákny Beton s kovovými a polymerovými vlákny

11 List 11 z 16 4/5 Posouzení jemných částic - zkouška ekvivalentu písku, zkouška ztrátou sušením 4/6 Stanovení rozlišných částic a klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva 4/7 Stanovení obsahu humusovitých částic 4/8 Stanovení tvaru zrn Tvarový index ( ČSN EN , čl. 1 až 5, ČSN EN 13450, Příloha C, Obecné technické podmínky Českých drah č.j /04 - O13) IP 07004T005 ( ČSN EN 933-8, čl. 1 až 10, ČSN , čl. 1 až 10) IP 07004T006 ( ČSN , čl. 1 až 9, ČSN EN 933-5, čl. 4 až 9, ČSN EN IP 07004T007 ( ČSN EN A1, čl ) IP 07004T008 (ČSN EN 933-4, čl.1 až 9 ) 4/9 Stanovení zrnitosti sítový rozbor IP 07004T009 4/10 Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva 4/11 Stanovení silikátového rozpadu a železnatého rozpadu VP strusky (ČSN EN 933-1, čl.1až 9 ) IP 07004T010 ( ČSN EN , čl. 1 až 9, příloha D) IP 07004T011 4/12 Stanovení měrné hmotnosti IP 07004T012 4/13 Stanovení měrné hmotnosti fileru Pyknometrická zkouška 4/14 Stanovení jemnosti mletí prosévací metodou ( ČSN EN A1, čl. 5. čl. 19.1, 19.2 ) ČSN EN 196-6, čl , ČSN , čl. 2 až 9 ) IP 07004T013 (ČSN EN , čl. 1 až 10 ) IP 07004T014 4/15 Stanovení dob tuhnutí IP 07004T015 4/16 Stanovení objemové stálosti IP 07004T016 4/17 Stanovení pevnosti IP 07004T017 (ČSN EN 196-6, čl. 3.1 až 3.5) (ČSN EN A1, čl. 5.1 až 6.3) (ČSN EN A1 čl. 7.1 až 7.4) (ČSN EN 196-1,čl. 1 až 10) Cement, mletá granulovaná vysokopecní struska Cement pro zdění Cement Cement Cement

12 List 12 z 16 4/18 Stanovení jemnosti mletí IP č T018 (ČSN , čl. 4, 5) 4/19 Stanovení počátku a doby tuhnutí IP07004T019 (ČSN , čl. 4, 6 ) 4/20 Stanovení pevnosti IP 07004T020 (ČSN , čl. 4, 7, 8) 4/21 Stanovení retence vody IP 07004T021 4/22 Neobsazeno 4/23 Neobsazeno (ČSN EN 413-2, čl. 4, 5) 4/24 Stanovení podílu sklovité fáze IP 07004T024 4/25 Stanovení obsahu vzduchu IP 07004T025 (ČSN P CEN/TR 196-4, čl až čl a), čl a) ) (ČSN EN 413-2, čl. 4, 6) 4/26 Stanovení indexu účinnosti IP 07004T026 (ČSN EN , čl. 3.1, , , ČSN EN 196-1, čl. 1až 10) 4/27 Stanovení počátku tuhnutí IP 07004T027 4/28 Stanovení vlhkosti IP 07004T028 4/29 Stanovení tvaru zrn Index plochosti 4/30 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. (ČSN EN , čl , ČSN EN A1, čl. 4.1 až 6.3) (ČSN , Příloha A) IP 07004T029 (ČSN EN 933-3, čl. 1 až 9 ) IP 07004T030 4/31 Stanovení pevnosti v tlaku IP 07004T031 4/32 Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti 4/33 Stanovení odolnosti vůči zmrazování a rozmrazování (ČSN EN , čl. 1 až 10 ) (ČSN EN 1926, čl. 1 až 10, ČSN EN , čl. 5.3 ) IP 07004T032 ( ČSN EN , čl. 8.1 až 8.7.2, ČSN EN , čl. 5.2, 7.3) IP 07004T033 ( ČSN EN , čl. 9.1 až 9.8.1, ČSN EN , čl. 7.4 ) Sádra Sádra Sádra Cement pro zdění Granulovaná vysokopecní struska Cement pro zdění Mletá granulovaná vysokopecní struska Mletá granulovaná vysokopecní struska Mletá granulovaná vysokopecní struska Kámen pro vodní stavby Kámen pro vodní stavby Kámen pro vodní stavby

13 List 13 z 16 4/34 Stanovení pevnosti IP 07004T034 4/35 Stanovení přídržnosti IP 07004T035 4/36 Neobsazeno 4/37 Neobsazeno 4/38 Stanovení pevnosti IP 07004T038 4/39 Stanovení přídržnosti IP 07004T039 4/40 Stanovení konzistence popílkové suspenze 4/41 Úvodní posouzení záměsové vody do betonu - zjištění olejů a tuků - zjištění čistících prostředků - zjištění barvy - zjištění rozptýlených látek - zjištění zápachu - zjištění humusovitých látek 4/42 Stanovení sypné hmotnosti popílku volně sypané i setřesené (ČSN EN , čl. 1 až 7) (ČSN EN , čl. 1 až 8) (ČSN EN , čl , 4.5.5) (ČSN EN , čl. 4.6) IP 07004T040 (ČSN EN , příloha ND) IP 07004T041 (ČSN EN 1008, čl.6) IP 07004T042 4/43 Stanovení skluzu IP 07004T043 4/44 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku 4/45 Stanovení přídržnosti cementových maltovin tahovou zkouškou 4/46* Stanovení přilnavost vrstev a pevnost v tahu povrchových vrstev 4/47 Stanovení přídržnosti k podkladu (ČSN , čl a 11.2) (ČSN EN 1308, čl. 1 až 9 ) IP 07004T044 (ČSN EN , čl. 1až 10) IP 07004T045 (ČSN EN 1348, čl. 3 až 10 ) IP 07004T046 (ČSN , Příloha B, čl. B.1 až B.7) IP 07004T047 4/48 Stanovení doby zavadnutí IP 07004T048 (ČSN EN , čl. 1až 10) (ČSN EN 1346, čl. 1 až 10 ) 4/49 Zkouška mrazuvzdornosti IP 07004T049 (ČSN , čl. 1 až 12 ) Potěrové materiály Potěrové materiály Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Popílkové suspenze, zásypový materiál Záměsová voda do betonu Popílek, popílkové směsi a hmoty Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky Maltové směsi Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky Mostovky mostů pozemních komunikací Maltové směsi Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky Maltové směsi

14 List 14 z 16 4/50 Stanovení indexu účinnosti IP 07004T050 (ČSN EN 450-1, čl. 3.5, čl , ČSN EN 196-1, čl. 1 až 10 ) 4/51 Zkouška objemové stálosti IP 07004T051 4/52 Stanovení měrné hmotnosti popílku IP 07004T052 4/53 Stanovení jemnosti proséváním za mokra (ČSN EN 450-1, čl , ČSN EN 196-3, čl. 7.1 až 7.4 ) (ČSN EN 450-1, čl , ČSN EN 196-6, čl.4.5.3, ČSN , čl. 2 až 9 ) IP 07004T053 (ČSN EN 451-2, čl. 1až 7) 4/54 Stanovení zrnitosti zemin IP 07004T054 (ČSN CEN ISO/TS čl. 1 až , 5.1 až , 6.1, 7) 4/55 Neobsazeno 4/56 Neobsazeno 4/57 Stanovení vlhkosti zemin IP 07004T057 4/58 Neobsazeno 4/59 Neobsazeno 4/60 Neobsazeno 4/61 Stanovení prostupu vodní páry stavebních materiálů 4/62 Zkouška pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin 4/63 Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou (ČSN CEN ISO/TS čl. 1 až 7) IP07004T061 (ČSN EN ISO čl. 1-10, příloha A) IP 07004T062 (ČSN CEN ISO/TS čl. 1 až 7) IP 07004T063 4/64 Stanovení kapilární absorpce IP 07004T064 (ČSN EN 196-6, čl. 4.1 až 4.10 ) ( ČSN 480-5, čl. 1 až 9 ) 4/65 Stanovení vlhkosti IP č T065 4/66 Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou (ČSN EN , čl. 1 až 9, příl. A) IP č T066 (ČSN EN , čl. 1 až 8) Popílek Popílek Popílek Popílek Zeminy Zeminy, zásypový materiál Stavební materiály Zeminy, zásypový materiál Cement, sádra, popílek, vápno, mletá granulovaná vysokopecní struska Malty, přísady do betonu a malt Výrobky z umělého kamene

15 List 15 z 16 4/67 Stanovení pevnosti za ohybu IP č T067 4/68 Stanovení propustnosti pro vodní páru 4/69 Stanovení součinitele difúze vodní páry (ČSN EN , čl. 1 až 9) IP 07004T068 (ČSN EN 12086, čl. 1 až 10) IP č T069 (ČSN , čl. 17 až 24 a tab. 2, ČSN EN , čl. 6.1, 6.2, ČSN , č. 14 až 19) 4/70 Stanovení mrazuvzdornosti IP č T070 4/71 Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku - změny pevnosti za ohybu - změny hmotnosti (ČSN EN , čl. 1 až 9) IP č T071 (ČSN EN , čl. 1 až 9) 4/72 Stanovení rozměrů a pravoúhlosti IP č T072 4/73 Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty 4/74 Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě 6/1* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí a mostů (ČSN EN , čl. 1 až 3, 6) IP č T073 (ČSN EN , čl. 1 až 9) IP č T074 (ČSN EN , čl. 1 až 10) IP č T001 (ČSN , ČSN EN 380, ČSN ) Výrobky z umělého kamene Tepelně izolační výrobky Maltové směsi Výrobky z umělého kamene Výrobky z umělého kamene Výrobky z umělého kamene Malty Malty stavební konstrukce a mosty v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou IP - Interní postup TR technická zpráva (report) EOTA Dodatek: Typ flexibility: dle MPA Pořadová čísla zkoušek Typ 1 2/1 až 2/6, 2/8 až 2/10, 2/13 až 2/17, 3/2 až 3/33, 3/35.3/36,3/38 až 3/44, 3/46 až 3/48, 3/50, 4/1 až 4/21, 4/24 až 4/35, 4/38 až 4/54, 4/57, 4/61 až 4/74, 6/1, Typ 2 Typ 3 Typ 1 laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován, Typ 2 zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován, Typ 3 zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)

16 List 16 z 16 Vzorkování: postupu odběru vzorku V/1 Odběr vzorků kameniva postupu odběru vzorku IP č V001 (ČSN EN 932-1, čl. 1 až 11, příl. C) Předmět odběru V/2 Odběr vzorků sypkých hmot IP č V002 (ČSN EN 196-7, čl. 1 až 10) Cement, sádra, popílek, vápno, mletá granulovaná vysokopecní struska

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4 List 1 z 10 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Ing. Vladivoj Tomek, Ing. Jaroslava Hladíková, Ing. Lukáš Peřka Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Hlavními organizacemi v mezinárodní normalizaci

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských norem měnil

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. M. Figalla Ing. Al-Hajjar Petr Pokorný vedoucí zkušební

Více

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

PNOVÉ SKLO REFAGLASS PNOVÉ SKLO REFAGLASS &'( ) 1*0

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2 STAVEBNÍ HMOTY Přednáška 2 Zkušebnictví ke zjištění vlastností materiálu je třeba ho vyzkoušet Materiál se zkouší podle zkušebních norem na vhodném vzorku Principy materiálového zkušebnictví zkoušíme za

Více

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

UMAFLOR PN je dvousložková metakrylátová pryskyřice střední viskozity určená k penetraci podkladu při zhotovování metakrylátových podlah.

UMAFLOR PN je dvousložková metakrylátová pryskyřice střední viskozity určená k penetraci podkladu při zhotovování metakrylátových podlah. CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0138/Z strana 2 /9 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Ověřování stálosti vlastností lze provést také dle ETAG 031 (používaného jako EAD) podle nařízení Evropského

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Vývoj mezinárodn. rodní normalizace v oboru maltovin v roce 2009. Ing. Lukáš

Vývoj mezinárodn. rodní normalizace v oboru maltovin v roce 2009. Ing. Lukáš Vývoj mezinárodn rodní normalizace v oboru maltovin v roce 2009 Ing. Lukáš Peřka Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 25.5.- Český normalizační institut - ukončen ení činnosti k 31.12.2008 - od 1.1.2009

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Evropská komise předložila dne návrh na zrušení směrnice Rady 89/ /EHS (CPD) ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních a správní

Evropská komise předložila dne návrh na zrušení směrnice Rady 89/ /EHS (CPD) ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních a správní Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2010 Ing. Lukáš Peřka Evropská komise předložila dne 23.05.2008 návrh na zrušení směrnice Rady 89/106 106/EHS (CPD) ze dne 21. prosince 1989 o sbližování

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více