ROA2. Elektronická řídící jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROA2. Elektronická řídící jednotka"

Transkript

1 ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0

2 Obsah 1 Základní informace 3 2 Popis produktu Popis řídící desky Enkodér a inteligentní detekování Vstupy Seřizovací jumper Malá tlačítka Kontrolní LED diody OK 5 3 Instalace Elektrické zapojení (viz. obr. 1) Poznámky k zapojení Krajní polohy pohybu Automatické vyhledávání poloh Manuální vyhledávání polohy Manuální vyhledávání polohy C Manuální vyhledávání polohy B Manuální vyhledávání polohy A Manuální vyhledávání polohy Programování doby pauzy Vymazání paměti 10 6 Volitelné funkce Poznámky k jednotlivým DIP-switchům 10 7 Zkouška chodu Popis funkčních módů 11 4 Počáteční nastavení vzdáleností 7 8 Nabíjecí karta 12 5 Programování Ukládání parametrů do paměti Manuální programování poloh Údržba 12 Technické parametry 12 Důležité upozornění Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro řídící jednotku ROA2 a nesmí být použit pro jiné výrobky. Řídící jednotka je určena pro řízení elektromechanických pohonů CLIMBER a RO1124. Každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak bezpečně, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení: zákon č. 22/1997 sb. O technických požadavcích na výrobky nařízení vlády č. 168, 169 a 170 ze dne 25. června 1997 nařízení vlády č. 378/2001 ze dne 12. září 2001 Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii Brány a automatická vrata, se musí zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit! TECHNOPARK 2006

3 1 Základní informace Neinstalujte motor bez mechanických koncových dorazů, nesprávná instalace může mít negativní důsledky na bezpečný a spolehlivý provoz. Nainstalujte pohon, ovládací zařízení (spínač nebo tlačítkový panel) a bezpečnostní zařízení. Následně proveďte elektrická zapojení podle obr. 1. Zapojte řídící jednotku a ověřte, zda-li je na svorkách 1-2 napětí 230 V a na svorkách Vdc. LED diody umístěné na vstupech by se měly rozsvítit a OK LED dioda musí blikat s frekvencí 1 s. Kontrolní diody enkodéru signalizují jakýkoliv pohyb brány elektrické zapojení programátor seřizovač anténa funkce LED OK klíč nabíjení enkodér mikroprocesor J8 enkodér část. otevření časovač SBS FOTO 2 FOTO STOP karta radioovladače dvoukanálový radiopřijímač částečné otevření časovač SBS FOTO 2 FOTO STOP indikátor otevírání společný 24 Vdc max 200 ma odblokování FUSE 315 mat FUSE 8A relé otevřít-zavřít relé společný motor výstražná lampa LUCY 24 Vdc, max. 25 W sec. transf. prim. transf. FUSE 3,15 A 230 Vac Hz 1 Zkontrolujte směr pohybu brány tak, že stlačíte 2x tlačítko zavřít. V případě že se brána otevírá, je nutné vypnout napájení a otočit konektorem motoru o 180 a vložit můstky J8 vzájemně proti sobě. V případě že je pohon instalován poprvé, proveďte bod 1, jinak postupujte podle bodu 2: 1. Stiskněte a pusťte tlačítko zavřít na tlačítkovém panelu 2. Nastavte DIP switche funkce a programování a stiskněte tlačítko zavřít. Když je DIP switch 10 v poloze OFF, bod C je posunutý 5 cm od bodu 0, v poloze ON koresponduje s bodem 0. Vyčkejte než proběhne procedura vyhledávání (pomalé zavírání - pomalé otevírání - rychlé uzavřetí). Poté nastavte funkce pomocí DIP switchů, přičemž spínač programování je vždy OFF (viz. tabulka 1). Pokud byl zvolen automatický mód (DIP switch 2=ON), pak je doba prodlevy automaticky nastavena 30 s (pro změnu této doby viz kap. 4.3) 2 nastavení DIP-switchů DIP-SWITCH 10 OFF pro posuvné brány ovládané pohonem RO1124 DIP-SWITCH 10 ON pro sekční vrata ovládané pohonem CR2040 Pomocí trimru seřízení lze nastavit práh síly nárazu (otočením ve směru hodinových ručiček se zvýší tah). DIP switch 10=OFF F pro posuvné brány s pohonem RO 1024 DIP switch 10=ON pro posuvná vrata s pohonem CR

4 Tabulka1: Přehled nastavení funkcí pomocí DIP switchů DIP switch 1-2: OFF-OFF Manuální chod (přítomnost obsluhy) ON-OFF Poloautomatický chod OFF-ON Automatický chod ON-ON Automatický chod + vždy zavírá DIP switch 3: ON Společný chod DIP switch 4: ON Zruší STOP v cyklu krok-za-krokem DIP switch 5: ON Blikání DIP switch 6: ON Blikání i během prodlevy DIP switch 7: ON Zavře hned po FOTO (jen u automatického o chodu, DIP switch2=on) DIP switch 8: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) při otevíráníí DIP switch 9: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) i na začátku ukaždého pohybu (FOTO a FOTO 2) DIP switch 10: ON Automatické přednastavení, je-li vyžadováno při opětovném napájení 2 Popis produktu Elektronická jednotka je určena k řízení pohonu CLIMBER nebo RO1124 s motorem na jednosměrné napětí 24 Vdc. Pohon neobsahuje standardní koncové spínače, ale je opatřen systémem, který kontroluje polohu při chodu optickým snímáním stupňů rotace hřídele, co umožňuje zavést funkce, které by nemohly být pokryty standardním ovládacím systémem. Zařízení zpomaluje dokud nedosáhne bod zastavení a to s přesností na milimetry metry vzhledem k mechanickému zastavení. Rychlost je v průběhu pohybu nepřetržitě měřena a v případě, že se vyskytnou nějaké překážky, jsou včas signalizovány. Následuje operace reversního chodu. Nastavení délky posunu brány je automatické po stisknutí tlačítka a spuštění příslušné procedury. Je možné nastavit automatický, poloautomatický a manuální chod zařízení. Systém umožňuje využívat funkce jako Okamžité zavření po zásahu FOTO, Vždy uzavři, Pozvolný start, Zpomalení plus funkci Brzdění, která je zařazena jen v případě požadavku okamžitého ukončení chodu. Jednotka je kompatibilní s ovladači typu K, Bio, Flor a NiceWay. 2.1 Popis řídící desky Pozorně si přečtěte všechny instrukce před provedením instalace nebo servisních zásahů. 1. Sada mikrospínačů DIP switch pro nastavení funkcí (kap. 5) 2. Sada mikrospínačů DIP switch k programování (kap. 4) 3. Seřizovací trimr k nastavením reversní operace (kap. 1.2) 4. LED diody signalizující funkční stav encodéru (kap. 1.3) 5. LED diody signalizující funkční stav na řídících a bezpečnostních vstupech (kap. 1.4) 6. Spojka umožňující enkodéru snímání rotace ve směru hodinových ručiček při otevírání a naopak (kap. 1.5) 7. Tlačítka k naprogramování nebo přímé kontrole jednotky (kap. 1.6) 8. Indikátor LED, bliká v pravidelných intervalech, signalizuje správný chod zařízení (kap. 1.7) 3 řídící deska O Z P.OP otevřít SBS FOTO2 FOTO STOP 2.2 Enkodér a inteligentní detekování Pohyb brány je detekován systémem optického snímání zářezů na kole namontovaném ntovan na hřídeli. Správný chod systému optického snímání lze ověřit pomocí dvou příslušných LED diod. Když je hřídel roztočena, LED diody při snímání zářezů blikají. Testováním rychlosti pohonu se dokáže automaticky přizpůsobit it změně napětí a zvolit správný krok cyklu při zastavení pohybu. Jestliže rychlost klesne pod daný limit, motor snáší větší namáhání a pravděpodobně podob se jedná o překážku. Toto řešení může být negativně ovlivněno i jinými faktory: malý pokles napětí by vyprovokoval zásah systému a naopak vyšší napětí vyvolá i vyšší namáhání a to ještě před samotným zásahem systému. Naše společnost proto vyvinula vlastní systém detekce, tzv. inteligentní detekci. 4

5 Během pohybu je vypočítávaná průměrná rychlost a k této rychlosti je vypočítaná ještě určitá redukce (regulovatelná trimrem), která představuje práh pro zásah systému. Touto metodou dosáhneme při poklesu napětí snížení průměrné rychlosti a tím se automaticky sníží i práh zásahu do systému. Jestliže během pohybu zasáhne detekovaní systém třikrát po sobě a nedošlo-li k přirozenému zastavení brány, je proveden krok STOP a to bez reverzace směru pohybu. 2.3 Vstupy Po zapojení řídící jednotky se rozsvítí indikátory umístěné na vstupech. pokud je enějaký vstup aktivní je na něm napětí 24 V. LED diody na vstupech FOTO, FOTO2 a STOP svítí, zatímco LED diody na vstupech krok-za-krokem, otevřít částečně a otevřít jsou vypnuty. 2.4 Seřizovací jumper Jumper pro rotaci ve směru hodinových ručiček. U logiky pohonu je třeba rozlišovat operaci otevírání a zavírání v případě, že se jedná o zásah bezpečnostního zařízení. FOTO musí zasáhnout při zavírání, kdežto FOTO2 při otevírání. Při výrobě všech pohonů je z výroby nastavena rotace hřídele ve směru hodinových ručiček při otevírání, proti směru hodinových ručiček při zavírání. Je-li třeba, směr rotace se může změnit konektorem motoru. Je velmi důležité nastavit enkodér, aby správně zaznamenával impulsy pocházející z optického snímání. Tento důležitý úkol zajišťuje jumper J8, kterou je možno zapojit a odpojit do symetricky opačné pozice. 2.5 Malá tlačítka Při instalaci pohonu je často nutné posunutí brány z jedné strany na druhou. Pro tento účel slouží speciální tlačítka (AP=otevírání, CH=zavírání, <<>>=zvýší se rychlost pohybu při očekávání fáze pomalého chodu), které se používají také u programování ve fázi ukládání do paměti. 2.6 Kontrolní LED diody OK Tabulka 2: LED dioda OK signalizuje správný chod vnitřní logiky. Pravidelné blikání v 1 s intervalech mikroprocesor je aktivní, správná funkce Rychlé blikání v 5 s intervalech otevření odblok. klíče/nedostatečné napětí nebo nesprávné naprogramování Dvojité rychlé blikání změna stavu na vstupech, změna v nastavení DIP switche 3 Instalace Před instalací si pečlivě prostudujte instrukce v návodu. Je nezbytné zdůraznit, že z důvodu zákona č. 22 a nařízení vlády č. 168, 169 a 170 i z důvodu správného detekování krajních poloh pohybů, musí být brána vybavena mechanickými koncovými dorazy. Zkontrolujte zde-li je koncový doraz odolný vůči deformaci kinetickou energií naakumulovanou během pohybu. Brána o hmotnosti 400 kg pohybující se rychlostí 12 m/min potřebuje ke svému zastavení energii 40 J, tedy 40 N/m. 3.1 Elektrické zapojení (viz. obr. 1) Poznámka: Instalace a následující údržba musí být výlučně prováděny pouze kvalifikovaným personálem ve shodě s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 sb. a při plném respektování zákona č. 22 a nařízení vlády 168, 169, 170. Každá osoba provádějící tyto operace je plně zodpovědná za případné škody. Tabulka 3: Popis možných zapojení V Elektrické napájení 230 V, 50/60 Hz 3-4 Výstražné světlo Výstup 24 Vdc, max. výkon žárovky 25 W 7 Společný Společný výstup 8 Indikátor otevřených ýhdvěří Výstup pro světelný indikátor 24 V, max. výkon 2 W 9 STOP Výstup s funkcí STOP (zablokování) 10 Fotobuňka Výstup pro bezp. zařízení 11 Fotobuňka 2 Vstup pro bezpečnostní zařízení při otevírání 12 Krok-za-krokem-kroke k Vstup pro cyklus (otevřít- STOP-zavřít-STOP) 13 Otevřít-časový spínač Vstup pro otevírání (řízeno časovým spínačem) 14 Částečné otevření Vstup pro částečné otevírání kanál. přijímač Výstup pro 2. radiopřijímač Anténa Vstup- anténa radiopřijímače 5

6 Tabulka 4: Ostatní předem provedené zapojení: Transf. prim. Primární transformátor Transf. second Sekundární transformátor Motor Výstup pro zapojení motoru 24 Vdc Odblokování Mikrospínač, který sleduje stav odblokovaného ovanéh motoru Enkodér Zapojení pro optický snímač, který sleduje rotaci hřídele Pro rozšiřující desky jsou určeny další kontakty Radio Kontakt radiopřijímače Dobíjení Kontakt pro dobíjecí kartu baterií Poznámky k zapojení Během provádění zapojení nesmí být jednotka napájena pro zajištění bezpečnosti operátora a předejití poškození zařízení. Doporučujeme počkat s uložením eventuálních rozšiřujících desek RADIO a Dobíjení až do dokončení instalace a zkontrolování správného chodu zařízení. Rozšiřující desky nejsou pro správný chod nutné a jsou-li použity, ztěžují identifikaci eventuálního nesprávného zapojení. Pokud nebyly použity vstupy kontaktů NC (normálně uzavřeny), je zapotřebí jejich j spojení můstkem. V případě, že je jich více než jeden, budou zapojeny sériově. Pokud nebyly použity vstupy kontaktů ktů NA (normálně otevřeny), ponechají se volné. V případě, že je jich více než jeden, budou zapojeny paralelně. Kontakty musí být výhradně mechanického typu a bez jakéhokoliv potenciálu. Nejsou povoleny spojení typu PNP, NPN, Open collector. A. Proveďte dle schématu na obr. nezbytná zapojení. Je nutné striktně dodržovat normy, ať již jde o bezpečnost elektrických zařízení nebo automatické brány. B. Uvolněte bránu a umístěte ji do poloviny dráhy, poté ji zablokujte. Brána se může otevřít i zavřít. Pohon nepřipojujte na zdroj pokud nebyly nainstalovány mechanické koncové dorazy. C. Připojte jednotku na zdroj. Ověřte, zda je na svorkách 1-2 napětí 230 V a na svorkách V. Jakmile je jednotka napájena, rozsvítí se LED indikátory umístěné na aktivních vstupech a začne blikat LED dioda OK. V případě že kontrolní LED diody neblikají, okamžitě přerušte napájení a zkontrolujte zapojení. LED dioda OK signalizuje stav vnitřní logiky: pravidelné blikání v intervalu 1s indikuje, že vnitřní mikroprocesor rj je aktivní. V případě že mikroprocesor rozpozná změnu stavu nějakého vstupu, aktivuje se dvojité blikání i když změna stavu nevyvolala okamžité efekty. Rychlé blikání v intervalu 5 s znamená že odblokovací páka je otevřena nebo že není dostatek napětí nebo nebylo zvoleno správné naprogramování. D. Zkontrolujte zda jsou vypnuty všechny LED diody na vstupech vztahující se ke kontaktům NC (bezpečnostní zařízení). Ověřte zda jsou LED diody vztahující se na vstupy NA vypnuty. V opačném případě zkontrolujte zapojení a funkci všech zařízení. E. Zkontrolujte správnou funkci všech bezpečnostních zařízení. Po zásahu těchto zařízení se vypnou příslušné LED diody STOP, FOTO a FOTO 2. Nehýbejte s pohonem, dokud nenainstalujete nezbytné mechanické koncové dorazy. F. Nakonec je třeba zkontrolovat, zda-li pohyb probíhá ve správném směru. Při výrobě jsou všechny pohony nastaveny na rotaci hřídele při otevírání ve směru hodinových ručiček, při zavírání na rotaci proti směru hodinových ručiček. K ověření toho zda směr rotace odpovídá provedené instalaci stiskněte tlačítko zavřít. Ověřte, zda se brána uzavírá. Následně zastavte pohyb brány opětovným stisknutím tlačítka zavřít. Pokud směr pohybu brány nebyl správný postupujte následovně: 1. Vypněte napájení 2. Odpojte konektor motoru a znovu ho zapojte po otočení o Odpojte spojku konektoru J8 a opět ji zapojte ale do symetricky opačné polohy. Následně znovu ověřte směr pohybu brány. Poznámka: Pozor, otočíte-li např. konektorem motor, ale nepřemístíte spojku J8, nastane chyba v systému čtení rotace hřídele. Motor dostal povel k otevírání brány, systém však snímá pohyb uzavírání. V tomto případě každý pokus o pohyb je automaticky pozastaven. Tato situace se rozpozná i tak, že obě LED diody OK-enkodér blikají jen zřídka a motor je zastaven. 6

7 3.1.3 Krajní polohy pohybu Nyní můžete přistoupit k nastavení koncových poloh, v nichž se brána může pohybovat. Jak již bylo popsáno na začátku (kap. 1), je pohon vybaven systémem pro kontrolu pohybu pomocí optického snímání stupňů rotace hřídele. Tento systém je neustále schopen kontrolovat polohu brány. Je ale samozřejmě nezbytné instruovat vnitřní logiku na rozsah, ve kterém se bude brány pohybovat. Na obr. 4 jsou zobrazeny veškeré možnosti pohybu (vzdálenosti). 4 aplikace na posuvnou bránu 0 = Mechanická zarážka při zavírání C = Požadovaný bod pro zavření B = Požadovaný bod pro částečné otevření A = Požadovaný bod pro otevření 1 = Mechanický koncový doraz při otevírání 5 aplikace na sekční vrata 6 aplikace na křídlovou bránu Veškeré tyto vzdálenosti budou vloženy do paměti řídící jednotky ve fázi programování. Je také možné tyto vzdálenosti naprogramovat manuálně, aby jste bránu zastavili v požadované poloze. Fáze programování probíhá automaticky. Pokud je pohon instalován poprvé, v paměti není zadaná žádná kvóta a brána se nemůže normálně pohybovat. V tomto případě první povel na vstupech nebo stisk tlačítka zavřít aktivuje instrukce vyhledávání vzdálenosti. Nespouštějte tuto proceduru, aniž by nebyly instalovány mechanické koncové dorazy. 4 Počáteční nastavení vzdáleností Procedura nastavení počátečních vzdáleností: 1. Připojte pohon ke zdroji a ověřte, zda jsou aktivní všechna bezpečnostní zařízení. 2. Doporučujeme uvolnit pohon a posunout bránu o cm od mechanické iké cké zarážky při zavírání a pak zablokovat. Tímto se procedura urychlí. 3. Krátce stiskněte tlačítko zavřít na řídící desce. Pohon uvede bránu pomalu do pohybu, do fáze zavírání až po dosažení bodu 0 (mechanický koncový doraz) Po dosažení polohy 0 se brána zastaví, přičemž se změří vzdálenost enkodérem. Pohon začne otvírat bránu až po dosažení polohy 1 (mechanická zarážka vymazující rozsah fáze otevírání). Brána se zastaví po dosažení polohy 1 a vzdálenost se uloží do paměti. Operace zjistily rozsahy pohybu brány. Bod C bude matematicky vypočítán, je umístěn ve vzdálenosti 5 cm od bodu 0. Bod A je ve vzdálenosti 5 cm před bodem 1 a bod B je od bodu C vzdálen 1 m. Nyní budou všechny vzdálenosti vloženy do paměti a brána se začne rychle pohybovat až k bodu C. 4. Nastavte funkce DIP-switchů a pohon je připraven k chodu. Pokud během procedury vyhledávání kvót dojde k nějakému vnějšímu zásahu (stisk tlačítka, zásah FOTO nebo impulz krok-za-krokem) brána se okamžitě zastaví a bude nutné zopakovat instrukci 3. 7

8 5 Programování Místo použití procedury vyhledávání poloh (nastane jenom když pohon nebyl předtím instalován) je možné použít kdykoliv automatické vyhledávání poloh, nebo stanovit jednotlivé kvóty pomocí manuálního programování. Programovatelné fáze a funkce jsou voleny pomocí dvou skupin DIP switchů funkce a progr. DIP switch progr. Standardně v pozici OFF. Aktivuje různá programování. DIP switch funkce Slouží k nastavení požadovaných funkčních módu. 7 nastavení dvou skupin DIP-switchů Ve funkčním módu musí být DIP-switch progr. v pozici OFF a funkční módy se volí pomocí DIP-switchů funkce. V případě, že je jeden z DIP switchů progr. v pozici ON, DIP-switch funkce slouží k volbě parametru ukládaného do paměti. Pokud byla aktivována fáze programování pomocí DIP-switche funkce byl zvolen nesprávný parametr. LED-dioda OK rychle bliká. 5.1 Ukládání parametrů do paměti Procedura ukládání parametrů do paměti: 1. Stiskněte aspoň na 2 s tlačítko <<>>. LED dioda OK začne rychle blikat. 2. Uvolněte tlačítko <<>>. LED dioda OK rychle bliká po dobu 3 s. 3. Stiskněte současně tlačítka A a C. LED dioda OK bliká další 2 s, čím se potvrzuje správnost uložení parametrů. 5.2 Manuální programování poloh Veškeré polohy popsané v předcházející kapitole mohou být programovány i manuálně Automatické vyhledávání poloh Provádění automatického vyhledávání poloh je prakticky shodné s počátečním vyhledáváním poloh. Obě procedury se liší jen tím, že počáteční vyhledávání poloh může být aktivováno kdykoliv, i v případě, že pohon již byl instalován a v paměti byly uloženy správné polohy. Nastavte DIP switch podle obrázků. automatické atické nastavení poloh 8 Procedura: Automatické vyhledávání poloh 1. Krátce stiskněte tlačítko zavřít umístěné na kontrolní desce. 2. Počkejte až procedura skončí. 3. Nastavte progr. DIP switch do pozice OFF, DIP-switche funkce nastavte na požadovaný mód. Pohon je připraven na chod. Ukládání všech zvolených poloh proběhne automaticky Manuální vyhledávání polohy 0 (Mechanické zarážky při zavírání) Procedura: Manuální vyhledávání polohy 0 (max. poloha při zavírání) 1. Nastavte DIP switche, tím zvolíte manuální vyhledávání polohy 0 2. Stiskněte tlačítko zavírá umístěné na desce k zahájení zavírání brány až k dosažení mechanické zarážky 3. Na zrychlení pohybu můžete kromě tlačítka zavřít stlačit tlačítko <<>>. 4. Po dosažení mechanické zarážky bude tato vzdálenost (max. rozsah pohybu při zavírání) změřena a uložena do paměti. Kvóta se stane základem pro měření dalších kvót Manuální vyhledávání polohy C (Požadovaná poloha zastavení při zavírání) Vzdálenost představuje pozici ve které se brána zastaví při fázi zavírání. Obvykle je pozice vzdálená několik centimetrů od mechanické zarážky. Vzdálenost je větší než vzdálenost 0. 9 manuální vyhledávání polohy C 8

9 Procedura: Manuální vyhledávání polohy C 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Stiskněte tlačítka otevřít nebo zavřít, aby se brána dala do pohybu a dosáhla požadované pozice. 3. Kromě tlačítka otevírá nebo zavírá můžete stisknout i <<>> k dosažení větší rychlosti pohybu. 4. Po dosažení požadované pozice je tato vzdálenost zaměřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti Manuální vyhledávání polohy B (bod zastavení při částečném otevírání) Touto procedurou můžete naprogramovat polohu, kterou si přejete při částečném otevření (průchod pro pěší). Tato poloha představuje místo zastavení brány poté, co byl udělen povel k částečnému otevření. Obvykle je umístěna ve vzdálenosti cm od bodu C. Vzdálenost je větší než vzdálenost C. 10 manuální vyhledávání polohy B Procedura: Manuální vyhledávání polohy B 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Stiskněte tlačítka otevírá nebo zavírá aby se brána dala do pohybu a aby dosáhla požadované polohy. 3. Kromě tlačítek otevírá a zavírá můžete stisknout i <<>>, aby došlo k zrychlení pohybu. 4. Když brána dosáhla požadované polohy, byla její vzdálenost zaměřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti. Touto procedurou byla změřena a uložena do paměti požadovaná poloha při částečném otevření Manuální vyhledávání polohy A (poloha zastavení při otevírání) Pomocí této procedury můžete naprogramovat požadovanou polohu při otevírání. Tato poloha představuje místo zastavení brány při otevírání. Vzdálenost musí být větší než B Manuální vyhledávání polohy 1 (mechanická zarážka při otevírání) 11 manuální vyhledávání polohy A Procedura: Manuální vyhledávání polohy A 1. Nastavte dle obrázku DIP switche 2. Stiskněte tlačítko otevírá nebo zavírá, aby se brána dala do pohybu a dosáhla požadovanou polohu 3. Kromě tlačítek otevírá nebo zavírá můžete stisknout <<>> ke zrychlení pohybu 4. Když brána dosáhne požadované pozice, je tato vzdálenost změřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti. Touto procedurou byla změřena a uložena do paměti požadovaná poloha oh při otevírání. Pomocí této procedury je změřena max. poloha při otevírání. Tato poloha představuje mez, za níž se brána již nemůže pohybovat. Tato vzdálenost je vždy větší než A. manuální vyhledávání polohy 1 12 Procedura: Manuální vyhledávání polohy 1 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. Tímto se zvolí Programování doby pauzy. 2. Pomocí 10-polohového DIP-switche vyberte požadovanou dobu: DIP 1 ON=1 s. Pokud chcete zvolit dobu např. 25 s, je třeba uvést DIP-switch 5, 4 a 1 do polohy ON (16+8+1=25). 3. Po zvolení doby pauzy lze přistoupit k jejímu uložení do paměti. Doba pauzy pro automatický chod uložena do paměti. 5.3 Programování doby pauzy Jestliže bylo zvoleno automatické zavírání pomocí DIPswitche, tak pro provedení operace zavírání byl aktivován časový spínač, který kontroluje dobu pauzy. Po vypršení této doby se aktivuje automaticky fáze zavírání. Pokud tato doba nebyla nikdy programována, je nastavena na 30 s. Pomocí zvláštní procedury lze však zvolit jakýkoliv časový úsek od 1 do 1023 s (cca 17 min). 13 programování doby pauzy 9

10 Procedura: Nastavení doby pauzy 1. Nastavte dle obrázku dvoupolohové DIP-switche. Tím se zvolí programování doby pauzy. 2. Pomocí 10 polohového DIP-switche vyberte požadovanou dobu. Tedy pokud chcete zvolit např. dobu 25 s, je třeba uvést DIP-switche 5,4 a 1 do polohy ON (součet =25). Po zvolení doby pauzy lze přistoupit k jejímu uložení do paměti. Doba pauzy pro automatický chod uložena do paměti. 5.4 Vymazání paměti Všechny programovatelné parametry jsou registrované v trvalé paměti na desce. Tabulka 5: 10 polohový DIP-switch, nastavení doby DIP switch 1: ON 1 s DIP switch 2: ON 2 s DIP switch 3: ON 4 s DIP switch 4: ON 8 s DIP switch 5: ON 16 s DIP switch 6: ON 32 s DIP switch 7: ON 64 s DIP switch 8: ON 128 s DIP switch 9: ON 256 s DIP switch 10: ON 512 s Procedura: Vymazání paměti 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Nyní lze přistoupit k ukládání do paměti, která v tomto případě složí k potvrzení vymazání. Obsah paměti byl zcela vymazán. 3. Pokud byla paměť vymazána je to, jakoby pohon nebyl nikdy instalován a tudíž se brána nemůže normálně pohybovat. Po stisknutí tlačítka zavřít se okamžitě aktivuje procedura počáteční vyhledávání poloh. 6 Volitelné funkce 14 vymazání paměti DIP-switch funkce umožňuje zvolit různé funkční módy a aktivovat požadované funkce. Tabulka 6: Přehled nastavení funkcí pomocí DIP switchů DIP switch 1-2: OFF-OFF Manuální chod (přítomnost obsluhy) ON-OFF Poloautomatický chod OFF-ON Automatický chod ON-ON Automatický chod + vždy zavírá DIP switch 3: ON Společný chod DIP switch 4: ON Zruší STOP v cyklu krok-za-krokem DIP switch 5: ON Blikání DIP switch 6: ON Blikání i během prodlevy DIP switch 7: ON Zavře hned po FOTO (jen u automatického chodu, DIP switch2=on) DIP switch 8: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) při otevírání í DIP switch 9: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) i na začátku každého pohybu (FOTO a FOTO 2) DIP switch 10: ON Automatické přednastavení, je-li vyžadováno při opětovném napájení 6.1 Poznámky k jednotlivým DIP-switchům DIP-switch 1-2: Při manuálním chodu se brána dá do pohybu pouze na udělený povel (stisknutí tlačítka). Při poloautomatickém chodu stačí jeden řídící impuls a brána se dá do kompletního pohybu až po dosažení požadované meze. Při automatickém chodu nastane po otevírání doba pauzy a po ní uzavření. Funkce vždy zavřít je aktivovaná tehdy, když po výpadku proudu je brána otevřená. Po předchozím 5 s blikání nastane automatické uzavírání. DIP-switch 3: Pokud došlo již k otevírání (pomocí impulsu KROK-KROK), nelze již tento to pohyb pomocí jiných impulsů přerušit. Pohyb se musí dokončit. Při zavírání však nový řídící impuls vyvolá zastavení areversaci pohybu. 10

11 DIP-switch 4: Cyklus KROK-KROK probíhá následovně: otevřít-stop-zavřít-stop. Aktivuje-li se tato funkce, cyklus se změní na otevřítzavřít-otevřít. DIP-switch 5: Na řídící impuls se nejprve aktivuje blikač a po 5 s (2 s u manuálního chodu) se brána dá do pohybu. DIP-switch 6: Blikač je normálně aktivován jen během otevírání či zavírání. Tato funkce umožňuje to,a by blikání pokračovalo i během pauzy a tak signalizovalo stav blízkého uzavření brány. DIP-switch 7: Tato funkce umožňuje ponechat bránu otevřenou jen po dobu nutnou na průjezd. Automatické zavírání nastane vždy po 5 s po uvolnění FOTO a to nezávisle na naprogramované době pauzy. DIP-switch 8: Toto zařízení zasahuje normálně jen během zavírání. Jestliže je však switch 8 v pozici ON, zásah FOTO vyvolá okamžité zastavení i během otevírání. U poloautomatického nebo automatického chodu se dá brána do pohybu jakmile se FOTO uvolní. DIP-switch 9: FOTO zasahuje během zavírání a FOTO 2 během otevírání. Pokud si přejete bezpečnost zvýšit, je možné před každým započetím pohybu ověřit stav pomocí FOTO a FOTO 2. Až teprve potom začne daný pohyb. DIP-switch 10: Při výpadku elektřiny a zablokování brány přestane fungovat systém snímání polohy brány. pro tuto eventualitu slouží procedura vyrovnání, která umožňuje nové vyhledat bod C. Tato procedura je obvykle aktivována při opětovném napájení, kdy dojde k prvnímu řídícímu impulsu. pomocí DIP-switche v pozici ON však nastane okamžitě při opětovném napájení, aniž by systém čekal na řídící impuls. 7 Zkouška chodu Po zkontrolování zapojení a po provedení programovací procedury mezí pohybu brány je možné přistoupit ke zkoušce chodu. Doporučujeme pracovat při manuálním chodu, přičemž veškeré funkce by měly být dezaktivovány (všechny DIP-switche v pozici OFF). U manuálního chodu se uvolněním řídícího tlačítka motor vždy zastaví. Pokud dstiskněte sk tlačítko KROK-KROK, brána se začne otvírat. Pomocí řídících vstupů uveďte bránu do pohybu až k dosažení bodu A. Cca 20 cm před bodem zastavení se musí aktivovat proces vyrovnávání, který umožňuje dosažení požadované pozice s rychlostí zredukovanou cca o 30%. Poté bránu začnete uzavírat až k dosažení bodu C a i v tomto případě by se mělo aktivovat vyrovnání a to cca 20 cm před zastavením. Nyní přistupte ke zkoušce bezpečnostních zařízení. FOTO neúčinkuje při otevírání, při zavírání vyvolá zastavení chodu. FOTO 2 neúčinkuje během zavírání, ale během otevírání vyvolá zastavení chodu. Zařízení zapojená na vstup STOP zasahují jak při otevírání, tak při zavírání a vždy vyvolají okamžité zastavení chodu. Podle norem UNI 8612 nesmí překročit max. síla brány 150 N (13,5 kg). Toho lze dosáhnout pomocí regulace inteligentního elektronického tření. Na desce je umístěn trimr FRIZZ, který umožňuje stanovit práh zásahu systému tření. Pro zhodnocení účinku regulace trimru vyčkejte až se brána dá do pohybu a dosáhne standardní rychlosti. V automatickém chodu nastane po dokončení operace otvíraní pauza, po jejím uplynutí se brána automaticky zavře. Pokud nebyla doba pauzy naprogramována, trvá 30 s. Pauza nastane i u poloautomatického chodu, pokud během zavírání dojde k reverzaci pohybu a to po zásahu bezpečnostních zařízení. 7.1 Popis funkčních módů U manuálního chodu vstup otevřít-časový spínač umožní pohyb brány až k požadované pozici, vstup částečné otevření umožní pohyb až k stanovenému bodu. Vstup KROK-KROK umožní střídání operace otevřít-zavřít. Jakmile je povel na vstup dokončen, pohyb brány se zastaví. Při operaci otevírání se brána zastaví aví v předem určené pozici a nebo nebyl-li udělen souhlas zařízení FOTO 2. Zatímco při zavírání dojde k zastavení pohybu i v případě, že nebyl udělen souhlas FOTO. Stlačení STOP okamžitě zastaví bránu a to jak během otevírání, tak i zavírání. Potom co byl zastaven chod brány, je třeba ukončit povel na vstupu a až teprve potom se brána opět může pohybovat. 11

12 U jednoho ze dvou automatických chodů (poloautomatický chod, automatický nebo vždy uzavři) pomocí povelu na vstup otevírá čas. spínač provede instrukci otevírání. Pokud nebyl tento povel zrušen a trvá i poté, co byla brána zcela otevřena, brána bá zůstane zablokována v nekonečné pauze. Pouze po dokončení povelu lze bránu opět zavřít. Impulzy na vstupu otevírá částečně vyvolají pohyb brány jen k dosažení bodu částečného otevření. Jeden impuls vstupu KROK-KROK vyvolá střídání operací otevírání a zavírání. Druhý impuls udělený tomuto vstupu vyvolá zastavení pohybu. Stlačení STOP zastaví bránu, jak během otevírání tak zavírání. Pokud vstupu byl na místo impulsu udělen stálý signál, vyvolá se prioritní stav tohoto vstupu a ostatní vstupy budou dezaktivovány (vhodné pro zapojení časového spínače DEN/NOC). U automatického chodu se po dokončení otevírání provede pauza a po jejím skončení se brána uzavře. Pokud během pauzy dojde k zásahu FOTO, bude časový spínač nastaven na nový čas. Pokud byl ovšem během pauzy stlačen STOP, nedojde k uzavření brány, ale k jejímu zastavení (stav STOP). 8 Nabíjecí karta Pohon je vybaven transformátorem, který umožňuje aby byl motor i elektronická ká deska napájen ze sítě. Pokud si přejete aby systém fungoval i během výpadku elektřiny, je nezbytné použít vhodnou baterii a příslušnou nabíjecí kartu. Baterie musí být vzhledem ke svým rozměrům umístěna z vnějšku pohonu a zapojena ke dvěma příslušným svorkám na nabíjecí kartě, která je zapojena ke konektoru jednotky. 9 Údržba Elektronická karta nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, avšak výrobce doporučuje provést 2x do roka kontrolu účinnosti a nastavení síly pohonu. V případě nutnosti proveďte rovnou seřízení. Zkontrolujte také činnost bezpečnostních prvků (fotobuňky, tlakové lišty) a správnou funkci výstražné lampy. 10 Technické parametry Tabulka: Technické parametry Napájení 230 Vac, Hz Napájení baterie V Max. proud (doplňkové zařízení 24 V): 200 ma Max. výkon výstražné lampy 25 W (24 V) Max. výkon indikátoru otevřených dveří 2 W (24 V) Doba pauzy s Rozlišovací schopnost enkodéru 3 mm Provozní teplota od -20 do +70 C 12

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

LN2300. Výstražná lampa

LN2300. Výstražná lampa Výstražná lampa Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah 1

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze Technická specifikace Dodávka energie Dodávka energie pro externí příslušenství Síla motoru Ochranná pojistka Ochrana Pracovní teplota

Více

Feny RXD1PP/Feny RXD2PP

Feny RXD1PP/Feny RXD2PP Jednokanálový a dvoukanálový přijímač Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO Externí rádiový přijímač VARIO Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

LN1224. Výstražná lampa

LN1224. Výstražná lampa Výstražná lampa Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 2.0 www.technopark.cz Obsah 1

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

VOLO S. Klimatický senzor - Slunce / Vítr

VOLO S. Klimatický senzor - Slunce / Vítr Klimatický senzor - Slunce / Vítr Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

Připojení JM.CB karty (volitelné příslušenství) - Záložní zdroj

Připojení JM.CB karty (volitelné příslušenství) - Záložní zdroj Připojení JM.CB karty (volitelné příslušenství) - Záložní zdroj Prohlášení o shodě pro EU Tímto prohlašujeme, že náš výrobek CP.J3 Odpovídá následujícím platným nařízením EMC, předpisy (89/336/CCE, 93/68/CEE)

Více

C20 TANDEM. Elektrické zapojení pohonu

C20 TANDEM. Elektrické zapojení pohonu Elektrické zapojení pohonu Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 3.0 www.technopark.cz

Více

A1/A1B. Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru

A1/A1B. Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 2.0 www.technopark.cz

Více

B 300/B 600. Návod k použití a obsluze. Elektromechanický pohon pro křídlové brány

B 300/B 600. Návod k použití a obsluze. Elektromechanický pohon pro křídlové brány Automatizační technika pro brány, vrata a vjezdy Návod k použití a obsluze Elektromechanický pohon pro křídlové brány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si

Více

ROA3. Elektronická karta pro řízení jednoho pohonu

ROA3. Elektronická karta pro řízení jednoho pohonu Elektronická karta pro řízení jednoho pohonu Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění Řídící jednotka MC15 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání. Možnost použití rádiového přenosu

Více

V96. Elektrický zámek

V96. Elektrický zámek Elektrický zámek Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MC101 NÁVOD K POUŽITÍ

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MC101 NÁVOD K POUŽITÍ 1 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MC101 NÁVOD K POUŽITÍ ON 2 3 4 00. OBSAH REJSTŘÍK 01. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY bezpečnostní pokyny strana 01.A 02. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA technické parametry strana 01.B popis DIP přepínačů strana

Více

VIVOM201. Prvky systému

VIVOM201. Prvky systému VIVOM201 Prvky systému Obecné zapojení Pulzní vstup (plné otevření) Vnější fotobuňka Pulzní vstup (průchod pro pěší) Vnitřní fotobuňka DL2: příjem RSD rádiového signálu Připojení pohonného ramena A1 Připojení

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN2:

Popis kontaktů svorkovnice CN2: Řídící jednotka MC1 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230

Více

V97. Elektrický zámek

V97. Elektrický zámek Elektrický zámek Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Fenix. Radiový ovladač

Fenix. Radiový ovladač Radiový ovladač Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah 1

Více

ELPRO 33 exp. Elektronická řídicí jednotka

ELPRO 33 exp. Elektronická řídicí jednotka Elektronická řídicí jednotka Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

Montážní návod SWING 250

Montážní návod SWING 250 Montážní návod SWING 250 POZOR: Brána musí být symetrická a správně vyvážená. Před instalací pohonu si pozorně přečtěte tento návod. Sestava : 2x motor pohonu (Ref. č. SW400) Upevňovací patky s fixací

Více

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů ELEKTRONICKÉ ZAPOJENÍ POUZE KING PLUS Kde: 1-2-3 jsou zdířkové konektory, kde musí být vložena jedna strana

Více

VIVO M203(M) Prvky kompletní instalace. Napájení a periferní kabeláž (platí pro všechny případy)

VIVO M203(M) Prvky kompletní instalace. Napájení a periferní kabeláž (platí pro všechny případy) VIVO M203(M) Prvky kompletní instalace Poznámka: Tento ovládací panel je pro brány: křídlové (C301), posuvné (C302), garážové(c303). Elektrické zapojení A: Hlavní napájení B / F: Maják s anténou C: Fotobuňky

Více

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

PLUS. Součásti kompletní instalace

PLUS. Součásti kompletní instalace PLUS Součásti kompletní instalace Montážní úrovně: Úroveň H: dráha by měla zůstat 10 mm nad nejvyšším bodem vrat (viz detail H). Úroveň L: dráha by měla být alespoň 35 mm pod stropem. Kabeláž: Typ Počet

Více

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO Externí rádiový přijímač VARIO Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 3.0 www.technopark.cz

Více

US0600 a US1100. Univerzální ocelové zinkované sloupky

US0600 a US1100. Univerzální ocelové zinkované sloupky Univerzální ocelové zinkované sloupky Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Robus 600/1000. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview

Robus 600/1000. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 4 Řídicí vstupy dveřního operátoru 4.1 Popis svorek VSTUPNÍ SIGNÁLY DVEŘNÍHO OPERÁTORU SRS Signál Svorky konektoru Typ kontaktu

Více

Pop 7124 Oview. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview

Pop 7124 Oview. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

Walky Oview. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview

Walky Oview. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

SEML2. Dvoukomorový semafor

SEML2. Dvoukomorový semafor Dvoukomorový semafor Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

Pohony FAAC pro křídlové brány tech. minimum

Pohony FAAC pro křídlové brány tech. minimum Pohony FAAC pro křídlové brány tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Křídlové brány FAAC 390 pro křídlo do 1,8m (3m s elektro-zámkem),pro skládací vrata a teleskopickým

Více

BRZDA. Hydraulická regulovatelná brzda pro posuvné brány

BRZDA. Hydraulická regulovatelná brzda pro posuvné brány Hydraulická regulovatelná brzda pro posuvné brány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce 574 řídící jednotka pro křídlové brány autorizovaný prodejce 1 1. UPOZORNĚNÍ Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na řídícím panelu (napojení, údržba) vždy vypněte proud. - Směrem proti proudu systému

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

1. A E F D D B C D mm mm. 192 mm. 330 mm mm. 303 mm. 92 mm. 210 mm. 330 mm. A 3 x 1,5 mm 30 m max B C. Typická sestava zařízení

1. A E F D D B C D mm mm. 192 mm. 330 mm mm. 303 mm. 92 mm. 210 mm. 330 mm. A 3 x 1,5 mm 30 m max B C. Typická sestava zařízení Návod Rox 600/1000 Typická sestava zařízení E F D D B C D D A Doporučené kabely A 3 x 1,5 mm 30 m max B C N 1 kabel: x 1,5 mm N 1 kabel RG58 10 m max 10 m max D N 1 kabel: x 0,5 mm (TX) 30 m max N 1 kabel:

Více

SpinBus Oview. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview

SpinBus Oview. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

Feny R1, Feny R2. Superheterodynnní přijímač

Feny R1, Feny R2. Superheterodynnní přijímač Superheterodynnní přijímač Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 2.0 www.technopark.cz

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS

TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS Napájení 1F 230V 50Hz / 4A 3F 400V 50Hz / 2A Max. odběr 5,6A / 3A Max. výkon motoru 1 200W / 1 270W Pojistky 10A Napájení příslušenství 24Vac 0,5A Maják + osvětlení 230Vac 200W

Více

PROBO R POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU. Rev /2018 LG

PROBO R POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU. Rev /2018 LG PROBO 60-80 R CZ POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU F Rev. 0-0/08 LG UPOZORNĚNÍ Důležité bezpečnostní pokyny. Pro uživatele je velmi důležité dodržovat následující pokyny.

Více

Pokyny - I - ACNSEM3L. I Řídící ústředna pro dvousvětelné a třísvětelné semafory. Základní verze

Pokyny - I - ACNSEM3L. I Řídící ústředna pro dvousvětelné a třísvětelné semafory. Základní verze ACNSEM3L I Řídící ústředna pro dvousvětelné a třísvětelné semafory Základní verze 1 Verze s transformátorem Verze s transformátorem, bateriemi a nabíječkou baterií 2 Pozor! Instalaci a případné další zásahy

Více

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových

Více

ROSSO STROPNÍ POHON PRO SEKČNÍ VRATA ROSSO60 A ROSSO100. Návod Na instalaci a obsluhu

ROSSO STROPNÍ POHON PRO SEKČNÍ VRATA ROSSO60 A ROSSO100. Návod Na instalaci a obsluhu ROSSO STROPNÍ POHON PRO SEKČNÍ VRATA ROSSO60 A ROSSO100 Návod Na instalaci a obsluhu technické PaRaMEtRY PohoNu ŘadY Rosso Model ROSSO60 ROSSO100 Napájení 230v, 50hz 230v, 50hz Napájení motoru 24 vdc,

Více

Feny 1. Superheterodynnní přijímač

Feny 1. Superheterodynnní přijímač 1 Superheterodynnní přijímač Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 001 Instalace musí být provedena pouze osobou

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN1: W: uzemnění

Popis kontaktů svorkovnice CN1: W: uzemnění Řídící jednotka MC2 pro pohony křídlových bran Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů křídlových bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230 Vac

Více

ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA WIL

ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA WIL ÚVOD ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA WIL Řídící elektronika se používá pro ovládání silničních závor modelu WIL 4 a WIL 6 se stejnosměrnými motory 24 V ss. Pohon je vybaven koncovým spínačem a systémem řízení rychlosti,

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Soon Oview. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview

Soon Oview. Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 21 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie řídící jednotka E012 * je postaven, aby byl začleněn do zařízení, nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 224 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

Zapojení pohonu H30 R30 M30 a řídící jednotka H70 104AC Zjednodušený návod Kabely:

Zapojení pohonu H30 R30 M30 a řídící jednotka H70 104AC Zjednodušený návod Kabely: Zapojení pohonu H30 R30 M30 a řídící jednotka H70 104AC Zjednodušený návod Kabely: Instalace montážní desky dle obrázku FIG.1 A Hřeben B Kotevní deska Nastavení řídící jednotky: Řídící jednotku musíme

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Strana 1 (celkem 6) Technická specifikace Napájecí napětí Síla Max. zatížení motoru Max. proud příslušenství Operační rozsah teploty Pojistky Logiky Pracovní čas Pausa Vstupy Výstupy Programovatelné funkce

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-...

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

ELPRO S40. Elektronický programátor pro výsuvné sloupy

ELPRO S40. Elektronický programátor pro výsuvné sloupy Elektronický programátor pro výsuvné sloupy Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 3.0

Více

www.kovopolotovary.cz Pokyny a upozornìní pro montážní techniky

www.kovopolotovary.cz Pokyny a upozornìní pro montážní techniky Pokyny a upozornìní pro montážní techniky ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA motory s převodovkou robo, thor, otto Obsah strana strana 1. Popis výrobku 3 6 Programovatelné funkce 12 6.1 Popis funkcí 13 2. Montáž 4 2.1 Typická

Více

Ovládací elektronika MC10 pro pohony křídlových bran 12/24V Technická data: -

Ovládací elektronika MC10 pro pohony křídlových bran 12/24V Technická data: - Ovládací elektronika MC10 pro pohony křídlových bran 12/24V Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů křídlových bran s motory 12V, nebo 24V včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání

Více

A400. Řídící jednotka

A400. Řídící jednotka Řídící jednotka Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 2.0 www.technopark.cz Obsah 1

Více

11.23 Soliris RTS. Rádiová sluneční a větrná automatika

11.23 Soliris RTS. Rádiová sluneční a větrná automatika Abyste mohli optimálně využít všech výhod vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Soliris RTS je rádiová sluneční a větrná automatika. Plně automatické řídicí

Více

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata V600-V700 Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata 1. hnací motor VER 2. integrované řízení motoru Příslušenství: 3. přijímač dálkového ovládání 4. spínací jednotka pro vnitřní montáž

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Eolis RTS. Větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Eolis RTS. Větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností větrné automatiky Eolis RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Eolis RTS je větrná automatika s bezdrátovým dálkovým ovládáním, určená

Více

Mindy A100F. Řídící jednotka

Mindy A100F. Řídící jednotka Řídící jednotka Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Obsah 1 Popis výrobku 3 5 Provozní

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Centralis Receiver RTS 2

Centralis Receiver RTS 2 Abyste mohli optimálně využít všech výhod rádiového přijímače Centralis Receiver RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis Receiver RTS je řídicí jednotka - přijímač dálkového ovládání

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE)

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) FAAC DOMOGLIDE-T CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: pohon DOMOGLIDE-T * je postaven nebo včleněn

Více

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Posuvné brány Elektroinstalace ( standard ) Obr.3 1) Pohon FAAC 2) Fotobuňky 3) Klíčový ovladač 4)

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Matrix CP.BULL. Matrix /CP.Bull je elektronická řídící jednotka pro jeden motor 230 Vac se silou nepřesahující 1000 W.

Matrix CP.BULL. Matrix /CP.Bull je elektronická řídící jednotka pro jeden motor 230 Vac se silou nepřesahující 1000 W. Matrix CP.BULL Matrix /CP.Bull je elektronická řídící jednotka pro jeden motor 230 Vac se silou nepřesahující 1000 W. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ a) Elektroinstalace a funkční logika provozu přístroje musí odpovídat

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí 1 (Verze 1/2017) 1. Bezpečnostní pokyny Instalaci a servis zařízení je oprávněna provádět pouze poučená osoba, instalace musí být provedena v souladu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 124 vč. ampérmetru nárazu na překážku Obsah: Technický popis zařízení..2 Schéma a popis zapojení 3 Montáž - zprovoznění....4 Servis, bezpečnostní

Více

SP Gatemas. BASIC 230V

SP Gatemas. BASIC 230V SP Gatemas. BASIC 230V Řídící jednotka pro motory 230 VAC NÁVOD K INSTALACI AUTOMATIZACE BRAN The symbol CE conforms with European Directive R&TTE 99/05CE ZÁKLADNÍ SCHÉMA NASTAVENÍ A ZAPOJENÍ 21 22 23

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění 3 : uzemnění

Popis kontaktů svorkovnice CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění 3 : uzemnění Řídící jednotka MC21 pro pohony křídlových a posuvných bran Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů křídlových bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení:

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

CLAS 10.1. Řídící jednotka. Technický manuál. Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic

CLAS 10.1. Řídící jednotka. Technický manuál. Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic Řídící jednotka CLAS 10.1 Technický manuál Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic Tel: +420 326 993 632-3 Fax: +420 326 994 892 http://www.clemsa.cz info@clemsa.cz 1 SPECIFIKACE

Více

Star 224 - řídící jednotka pro 24 V pohony

Star 224 - řídící jednotka pro 24 V pohony Star 224 - řídící jednotka pro 24 V pohony Star 224 = Řídicí jednotka pro 1 nebo 2 motory s napájecím stejnosměrným napětím 24 V CZ NÁVOD K OBSLUZE 1- POPIS VÝROBKU 1A - ZÁKLADNÍ POPIS Signalizační diody

Více

NiceOne. OX family, OXI family Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview

NiceOne. OX family, OXI family Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview NiceOne OX family, OXI family Funkce programovatelné pomocí programovací jednotky Oview Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky

Více

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt firmy Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním úpravám a normám evropské unie. Děkujeme

Více

ERGO6 a PLANO6. Rádiové vysílače

ERGO6 a PLANO6. Rádiové vysílače Rádiové vysílače Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze.0 www.technopark.cz Obsah 1

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 20 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

QCzero+ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE DŮLEŽITÉ POZNÁMKY 1. ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

QCzero+ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE DŮLEŽITÉ POZNÁMKY 1. ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE QCzero+ UPOZORNĚNÍ: Striktní dodržování těchto instrukcí je velmi důležité. DŮLEŽITÉ: Udržujte lidi v bezpečné vzdálenosti, pokud se výrobek pohybuje. DŮLEŽITÉ: DŮLEŽITÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 21 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

A824, A824T. Řídící jednotka pro dva pohony 24V. Návod k instalaci a obsluze

A824, A824T. Řídící jednotka pro dva pohony 24V. Návod k instalaci a obsluze A824, A824T Řídící jednotka pro dva pohony 24V Návod k instalaci a obsluze A824T Instrukce pro spuštění automatického vyhledávání koncových poloh pro řídící jednotku A824T při použití pohonů Toona (pouze

Více