KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2"

Transkript

1

2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2

3 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, ISBN Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf J. Bellová, J. Zlámal. Základy účetnictví. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, ISBN P. Novotný. Účetnictví pro úplné začátečníky. GRADA Publishing a.s., Praha, ISBN A. Hejduková, M. Hroníková, E. Šmajstrlová. Účetnictví studijní opora. Vysoké učení technické v Brně, Brno. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Vyhláška č. 500/2002 Sb.

4 Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky Slouží k účtování o finančním majetku (oběžném)

5 Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky Slouží k účtování o finančním majetku (oběžném) Dle měrné účtové osnovy obsahuje celkem 7 účtových skupin: 21 až 26 a 29

6 Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky Slouží k účtování o finančním majetku (oběžném) Dle měrné účtové osnovy obsahuje celkem 7 účtových skupin: 21 až 26 a 29 V dalším textu budeme používat číselné označení syntetických účtů dle vzorové účetní osnovy (z předchozích přednášek)

7 Krátkodobý finanční majetek Charakteristika:

8 Krátkodobý finanční majetek Charakteristika: Vysoká likvidnost

9 Krátkodobý finanční majetek Charakteristika: Vysoká likvidnost Bezprostřední obchodovatelnost

10 Krátkodobý finanční majetek Charakteristika: Vysoká likvidnost Bezprostřední obchodovatelnost Předpokládaná držba či smluvená splatnost maximálně do výše do jednoho roku

11 Účtová třída 2 Účtové skupiny druhé účtové třídy 21 - Peněžní prostředky v pokladně 22 - Peněžní prostředky na účtech 23 - Krátkodobé úvěry 24 - Krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek 26 - Převody mezi finančními účty 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

12 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 21 - Peněžní prostředky v pokladně

13 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 21 - Peněžní prostředky v pokladně 211 Pokladna

14 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 21 - Peněžní prostředky v pokladně 211 Pokladna 213 Ceniny

15 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 21 - Peněžní prostředky v pokladně 211 Pokladna 213 Ceniny 22 - Peněžní prostředky na účtech

16 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 21 - Peněžní prostředky v pokladně 211 Pokladna 213 Ceniny 22 - Peněžní prostředky na účtech 221 Bankovní účty

17 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 21 - Peněžní prostředky v pokladně 211 Pokladna 213 Ceniny 22 - Peněžní prostředky na účtech 221 Bankovní účty 23 - Krátkodobé úvěry

18 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 21 - Peněžní prostředky v pokladně 211 Pokladna 213 Ceniny 22 - Peněžní prostředky na účtech 221 Bankovní účty 23 - Krátkodobé úvěry 231 Krátkodobé bankovní úvěry

19 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 21 - Peněžní prostředky v pokladně 211 Pokladna 213 Ceniny 22 - Peněžní prostředky na účtech 221 Bankovní účty 23 - Krátkodobé úvěry 231 Krátkodobé bankovní úvěry 232 Eskontní úvěry

20 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty

21 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 24 - Krátkodobé finanční výpomoci

22 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 24 - Krátkodobé finanční výpomoci 241 Emitované krátkodobé dluhopisy 249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

23 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 24 - Krátkodobé finanční výpomoci 241 Emitované krátkodobé dluhopisy 249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek

24 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 24 - Krátkodobé finanční výpomoci 241 Emitované krátkodobé dluhopisy 249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek 251 Registrované majetkové cenné papíry k obchodování 252 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 253 Registrované dluhové cenné papíry k obchodování 255 Vlastní dluhopisy 256 Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti 257 Ostatní cenné papíry k obchodování 258 Krátkodobý finanční majetek

25 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 26 - Převody mezi finančními účty

26 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 26 - Převody mezi finančními účty 261 Peníze na cestě

27 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 26 - Převody mezi finančními účty 261 Peníze na cestě 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

28 Účtová třída 2 - Jednotlivé syntetické účty 26 - Převody mezi finančními účty 261 Peníze na cestě 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

29 Účtová třída 2 Při účtování na finančních účtech se jedná zejména o účetní zápisy vyjadřující:

30 Účtová třída 2 Při účtování na finančních účtech se jedná zejména o účetní zápisy vyjadřující: Pohyb hotovostních prostředků hotové peníze a ceniny

31 Účtová třída 2 Při účtování na finančních účtech se jedná zejména o účetní zápisy vyjadřující: Pohyb hotovostních prostředků hotové peníze a ceniny Pohyb bezhotovostních prostředků peníze na běžných a úvěrových účtech

32 Účtová třída 2 Při účtování na finančních účtech se jedná zejména o účetní zápisy vyjadřující: Pohyb hotovostních prostředků hotové peníze a ceniny Pohyb bezhotovostních prostředků peníze na běžných a úvěrových účtech Účtování a nákupu a prodeji krátkodobých cenných papírů

33 Peněžní prostředky v pokladně Pokladna se týká hotovostních operací

34 Peněžní prostředky v pokladně Pokladna se týká hotovostních operací Základem jsou pokladní doklady o stavu a pohybu hotovosti (v české i cizí měně)

35 Peněžní prostředky v pokladně Pokladna se týká hotovostních operací Základem jsou pokladní doklady o stavu a pohybu hotovosti (v české i cizí měně) PPD Příjmový pokladní doklad

36 Peněžní prostředky v pokladně Pokladna se týká hotovostních operací Základem jsou pokladní doklady o stavu a pohybu hotovosti (v české i cizí měně) PPD Příjmový pokladní doklad VPD Výdajový pokladní doklad

37 Peněžní prostředky v pokladně Pokladna se týká hotovostních operací Základem jsou pokladní doklady o stavu a pohybu hotovosti (v české i cizí měně) PPD Příjmový pokladní doklad VPD Výdajový pokladní doklad Evidence pokladních dokladů se vede v pokladní knize

38 Peněžní prostředky v pokladně Pokladna se týká hotovostních operací Základem jsou pokladní doklady o stavu a pohybu hotovosti (v české i cizí měně) PPD Příjmový pokladní doklad VPD Výdajový pokladní doklad Evidence pokladních dokladů se vede v pokladní knize Častou pokladní operací je poskytování záloh na budoucí výdaje (tzv. drobné vydání v maloobchodní síti, na pracovní cesty, případně jiné provozní výdaje).

39 Peněžní prostředky v pokladně

40 Peněžní prostředky v pokladně Pozor - zákonné omezení!

41 Peněžní prostředky v pokladně Pozor - zákonné omezení! Zákon č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti

42 Peněžní prostředky v pokladně Pozor - zákonné omezení! Zákon č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti Při hotovostních operacích je stanoven limit, který nesmí být překročen

43 Peněžní prostředky v pokladně Pozor - zákonné omezení! Zákon č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti Při hotovostních operacích je stanoven limit, který nesmí být překročen Finanční limit se vztahuje na všechny platby provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne

44 Peněžní prostředky v pokladně Pozor - zákonné omezení! Zákon č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti Při hotovostních operacích je stanoven limit, který nesmí být překročen Finanční limit se vztahuje na všechny platby provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne Limit: Kč

45 Peněžní prostředky v pokladně Pozor - zákonné omezení! Zákon č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti Při hotovostních operacích je stanoven limit, který nesmí být překročen Finanční limit se vztahuje na všechny platby provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne Limit: Kč tento limit platil do

46 Peněžní prostředky v pokladně Pozor - zákonné omezení! Zákon č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti Při hotovostních operacích je stanoven limit, který nesmí být překročen Finanční limit se vztahuje na všechny platby provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne Limit: Kč tento limit platil do Platný limit: Kč

47 Peněžní prostředky v pokladně

48 Ceniny

49 Ceniny V účtové skupině 21 - Peněžní prostředky v pokladně se také účtuje o stavu cenin (poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky, )

50 Ceniny V účtové skupině 21 - Peněžní prostředky v pokladně se také účtuje o stavu cenin (poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky, ) V podstatě se jedná o platební prostředky, které zastupují peníze

51 Ceniny V účtové skupině 21 - Peněžní prostředky v pokladně se také účtuje o stavu cenin (poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky, ) V podstatě se jedná o platební prostředky, které zastupují peníze Za ceniny se nepovažují karty, které se používají při placení, ale slouží výhradně jako průkazní prostředek (platební karty, CCS, )

52 Ceniny V účtové skupině 21 - Peněžní prostředky v pokladně se také účtuje o stavu cenin (poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky, ) V podstatě se jedná o platební prostředky, které zastupují peníze Za ceniny se nepovažují karty, které se používají při placení, ale slouží výhradně jako průkazní prostředek (platební karty, CCS, ) Vydání cenin k použití na předem stanovený účel se účtuje jako pohledávka za osobami, které je převzaly

53 Inventarizace pokladny a cenin

54 Inventarizace pokladny a cenin Předmětem inventarizace pokladny je celý předmět pokladních operací (nejen účet pokladny, ale i jiné účty, např. ceniny)

55 Inventarizace pokladny a cenin Předmětem inventarizace pokladny je celý předmět pokladních operací (nejen účet pokladny, ale i jiné účty, např. ceniny) Inventura pokladny zjištění skutečné hotovosti a následné porovnání s účetním stavem

56 Inventarizace pokladny a cenin Předmětem inventarizace pokladny je celý předmět pokladních operací (nejen účet pokladny, ale i jiné účty, např. ceniny) Inventura pokladny zjištění skutečné hotovosti a následné porovnání s účetním stavem Musí být prováděna fyzicky

57 Inventarizace pokladny a cenin Předmětem inventarizace pokladny je celý předmět pokladních operací (nejen účet pokladny, ale i jiné účty, např. ceniny) Inventura pokladny zjištění skutečné hotovosti a následné porovnání s účetním stavem Musí být prováděna fyzicky Zjištěné inventarizační rozdíly:

58 Inventarizace pokladny a cenin Předmětem inventarizace pokladny je celý předmět pokladních operací (nejen účet pokladny, ale i jiné účty, např. ceniny) Inventura pokladny zjištění skutečné hotovosti a následné porovnání s účetním stavem Musí být prováděna fyzicky Zjištěné inventarizační rozdíly: Schodek (skutečný stav < účetní stav)

59 Inventarizace pokladny a cenin Předmětem inventarizace pokladny je celý předmět pokladních operací (nejen účet pokladny, ale i jiné účty, např. ceniny) Inventura pokladny zjištění skutečné hotovosti a následné porovnání s účetním stavem Musí být prováděna fyzicky Zjištěné inventarizační rozdíly: Schodek (skutečný stav < účetní stav) Účtuje se do finančních nákladů na vrub účtu účtové skupiny 56

60 Inventarizace pokladny a cenin Předmětem inventarizace pokladny je celý předmět pokladních operací (nejen účet pokladny, ale i jiné účty, např. ceniny) Inventura pokladny zjištění skutečné hotovosti a následné porovnání s účetním stavem Musí být prováděna fyzicky Zjištěné inventarizační rozdíly: Schodek (skutečný stav < účetní stav) Účtuje se do finančních nákladů na vrub účtu účtové skupiny 56 Přebytek (skutečný stav > účetní stav) účtuje se do finančních výnosů ve prospěch účtu účtové skupiny 66

61 Peněžní prostředky na účtech O bezhotovostních operacích se účtuje na základě výpisů z běžného účtu (VBÚ)

62 Peněžní prostředky na účtech O bezhotovostních operacích se účtuje na základě výpisů z běžného účtu (VBÚ) Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů, které si firma otevřela v bankách a podle jednotlivých měn

63 Peněžní prostředky na účtech O bezhotovostních operacích se účtuje na základě výpisů z běžného účtu (VBÚ) Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů, které si firma otevřela v bankách a podle jednotlivých měn Jednotlivé pohyby na účtech vznikají:

64 Peněžní prostředky na účtech O bezhotovostních operacích se účtuje na základě výpisů z běžného účtu (VBÚ) Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů, které si firma otevřela v bankách a podle jednotlivých měn Jednotlivé pohyby na účtech vznikají: Na základě příkazů k úhradě (nebo příkazu k inkasu)

65 Peněžní prostředky na účtech O bezhotovostních operacích se účtuje na základě výpisů z běžného účtu (VBÚ) Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů, které si firma otevřela v bankách a podle jednotlivých měn Jednotlivé pohyby na účtech vznikají: Na základě příkazů k úhradě (nebo příkazu k inkasu) Na základě ustanovení smlouvy o běžném nebo úvěrovém účtu

66 Peněžní prostředky na účtech O bezhotovostních operacích se účtuje na základě výpisů z běžného účtu (VBÚ) Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů, které si firma otevřela v bankách a podle jednotlivých měn Jednotlivé pohyby na účtech vznikají: Na základě příkazů k úhradě (nebo příkazu k inkasu) Na základě ustanovení smlouvy o běžném nebo úvěrovém účtu (poplatky za vedení účtu, úroky ze zůstatku běžného účtu, úroky z poskytnutého úvěru)

67 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů.

68 Příklad 1 vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D

69 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D

70 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 1) ) 5 000

71 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 1) ) Problém: Výpisu z BÚ, kde se uložené peníze objeví obdržíme až Tedy, neexistuje účetní doklad o složení peněz na bankovním účtu! Řešení: účet 261 peníze na cestě

72 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 261 peníze na cestě D

73 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 1) peníze na cestě D 1) 5 000

74 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 1) ) peníze na cestě D 1) ) 5 000

75 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 1) ) a) 261 peníze na cestě D 1) ) 5 000

76 Příklad vklad peněz na účet Dne účetní obdržela výdajový pokladní doklad s částkou 5 000Kč a tu uložila na běžný účet (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 1) ) a) b) 261 peníze na cestě D 1) ) 5 000

77 Příklad 2 výběr peněz z účtu Dne účetní vybrala 5 000Kč z účtu a uložila je do pokladny (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 261 peníze na cestě D

78 Příklad výběr peněz z účtu Dne účetní vybrala 5 000Kč z účtu a uložila je do pokladny (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 1) peníze na cestě D 1) 5 000

79 Příklad výběr peněz z účtu Dne účetní vybrala 5 000Kč z účtu a uložila je do pokladny (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 2) ) peníze na cestě D 1) ) 5 000

80 Příklad výběr peněz z účtu Dne účetní vybrala 5 000Kč z účtu a uložila je do pokladny (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 2) a) 1) peníze na cestě D 1) ) 5 000

81 Příklad výběr peněz z účtu Dne účetní vybrala 5 000Kč z účtu a uložila je do pokladny (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 2) a) b) 1) peníze na cestě D 1) ) 5 000

82 Příklad výběr peněz z účtu Dne účetní vybrala 5 000Kč z účtu a uložila je do pokladny (téhož dne). Rozepište do účtů pokladna D 221 bankovní účty D 1) ) peníze na cestě D 2) ) 5 000

83 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace:

84 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč

85 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč

86 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč

87 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč pokladna D 112 zásoby materiálu D 261 peníze na cestě D 311 odběratelé D

88 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč pokladna D 112 zásoby materiálu D 1) ) peníze na cestě D 311 odběratelé D

89 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč pokladna D 112 zásoby materiálu D 2) ) ) peníze na cestě D 311 odběratelé D 2)

90 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč pokladna D 112 zásoby materiálu D 2) ) 3) ) ) peníze na cestě D 311 odběratelé D 2)

91 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč pokladna D 112 zásoby materiálu D 2) ) 3) ) ) peníze na cestě D 311 odběratelé D 2)

92 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč

93 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč Možný problém:

94 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč Možný problém: Operace 1) je zaúčtována dobře, ale platí pouze pro neplátce DPH.

95 Příklad 3 výběr peněz z účtu V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup kancelářských potřeb v hotovosti v ceně 4 840Kč 2)Přijatá hotovostní úhrada vystavené faktury odběratelem v částce Kč 3)Převod hotovosti z pokladny na běžný účet ve výši 9 000Kč Možný problém: Operace 1) je zaúčtována dobře, ale platí pouze pro neplátce DPH. Jak řešit situaci, kdy jsou obě strany plátci DPH si povíme na příští přednášce.

96 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace:

97 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové

98 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks

99 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks 3)Po čtyřech týdnech zbývajících 347ks

100 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks 3)Po čtyřech týdnech zbývajících 347ks pokladna D ceniny D 518 ostatní služby D

101 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks 3)Po čtyřech týdnech zbývajících 347ks pokladna D ceniny D 518 ostatní služby D

102 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks 3)Po čtyřech týdnech zbývajících 347ks pokladna D ceniny D 518 ostatní služby D

103 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks 3)Po čtyřech týdnech zbývajících 347ks pokladna D ceniny D 1) ) ostatní služby D

104 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks 3)Po čtyřech týdnech zbývajících 347ks pokladna D ceniny D 1) ) ) ostatní služby D 2) 3 918

105 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks 3)Po čtyřech týdnech zbývajících 347ks pokladna D ceniny D 1) ) ) 3) ostatní služby D 2) 3)

106 Příklad 4 účtování o ceninách V podniku se uskutečnily následující operace: 1) Nákup 1000 ks poštovních známek v ceně 6 000Kč za hotové 2)Po dvou týdnech bylo spotřebováno 653 ks 3)Po čtyřech týdnech zbývajících 347ks pokladna D ceniny D 1) ) ) 3) ostatní služby D 2) 3)

107 Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky

108 Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby)

109 Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu)

110 Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu) 3)Zaplacena částka 100Kč (poplatek za vedení účtu)

111 Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu) 3)Zaplacena částka 100Kč (poplatek za vedení účtu) 4)Připsána částka 8 000Kč (vklad v hotovosti)

112 Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu) 3)Zaplacena částka 100Kč (poplatek za vedení účtu) 4)Připsána částka 8 000Kč (vklad v hotovosti) 221 běžný účet D odběratelé D 662 úroky D 261 peníze na cestě D 568 ost. fin. náklady D

113 Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu) 3)Zaplacena částka 100Kč (poplatek za vedení účtu) 4)Připsána částka 8 000Kč (vklad v hotovosti) 1) běžný účet D odběratelé D 662 úroky D 1) peníze na cestě D 568 ost. fin. náklady D

114 1) 2) Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu) 3)Zaplacena částka 100Kč (poplatek za vedení účtu) 4)Připsána částka 8 000Kč (vklad v hotovosti) 221 běžný účet D odběratelé D 662 úroky D 1) ) peníze na cestě D 568 ost. fin. náklady D

115 1) 2) Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu) 3)Zaplacena částka 100Kč (poplatek za vedení účtu) 4)Připsána částka 8 000Kč (vklad v hotovosti) 221 běžný účet D ) odběratelé D 662 úroky D 1) ) peníze na cestě D 3) ost. fin. náklady D

116 1) 2) 4) Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu) 3)Zaplacena částka 100Kč (poplatek za vedení účtu) 4)Připsána částka 8 000Kč (vklad v hotovosti) 221 běžný účet D ) odběratelé D 662 úroky D 1) ) peníze na cestě D 4) ) ost. fin. náklady D

117 1) 2) 4) Příklad 5 účtování na běžném účtu Na obdrženém výpise z běžného účtu jsou následující položky 1)Připsaná částka Kč (odběratel uhradil fakturu za služby) 2)Připsaná částka 120Kč (připsaný úrok ze zůstatku běžného účtu) 3)Zaplacena částka 100Kč (poplatek za vedení účtu) 4)Připsána částka 8 000Kč (vklad v hotovosti) 221 běžný účet D ) odběratelé D 662 úroky D 1) ) peníze na cestě D 4) ) ost. fin. náklady D

118 Děkuji za pozornost!

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení UM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_Úč23.01

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 2. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_008

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU Otázka: Cenné papíry a účtování, evidence finanačního majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU CENNÉ PAPÍRY

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

- úhradě závazků klienta (úhrady dodavatelům, odvod peněz FÚ, ZP, SSZ apod.)

- úhradě závazků klienta (úhrady dodavatelům, odvod peněz FÚ, ZP, SSZ apod.) Otázka: Bezhotovostní platební styk Předmět: Účetnictví Přidal(a): Lilinka5 Založení a vedení účtů Bezhotovostní platby podnikatelů probíhají přes běžný (bankovní) nebo úvěrový účet. Při založení bankovního

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán školní rok 2017/2018 Vzdělávací program: Cestovní ruch Obor: Cestovní ruch Ročník: třetí Modul: Účetnictví Vyučující: Ing. Ivana Neradilová Školní rok:

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Hotelová škola Bohemia s. r. o. Chrudim Registrační číslo projektu: číslo projektu CZ 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_154

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_006

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.01 První a druhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky.

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

POKLADNÍ. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

POKLADNÍ. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více