ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014)"

Transkript

1 ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0

2 Obsah Seznam obrázků... 3 Seznam zkratek Formální náležitosti ohlašování Forma ohlašování a ohlašovací aplikace Proces ohlašování do IRZ Napojení systému ISPOP na ISZR Registrace subjektu Registrace provozovny Kontrola a vypořádání odeslané žádosti o registraci IRZ provozovny Úpravy IRZ provozovny Změna IRZ provozovny Zrušení IRZ provozovny Stažení PDF formuláře a jeho vyplnění Odeslání hlášení a jeho kontrola Oprava hlášení (podání doplněného hlášení)

3 Seznam obrázků Obrázek 1: Náhled Menu pro registraci IRZ provozovny... 7 Obrázek 2: Úvodní část interaktivního průvodce k registraci IRZ provozovny (ilustrační příklady provozovatelů)... 8 Obrázek 3: Výběr subjektu v prvním kroku za pomoci kurzoru myši v tabulce Záznamy... 8 Obrázek 4: Výběr subjektu v prvním kroku za pomoci Filtru... 9 Obrázek 5: Zobrazení druhého kroku interaktivního průvodce pro vyplnění povinných údajů u IRZ provozovny... 9 Obrázek 6: Detailní pohled související s vyplněním údajů o provozovně IRZ Obrázek 7: Vyplnění základních údajů o provozovně... Chyba! Záložka není definována. Obrázek 8: Příklad zadaných souřadnic provozovny IRZ Obrázek 9: Nabídka s možností výběru E-PRTR činnosti/í Obrázek 10: Zobrazení třetího kroku interaktivního průvodce pro vyplnění povinných údajů u IRZ provozovny - volení určitých adresných údajů ilustrační příklad na obci Bukovany Obrázek 11: Systémové dialogové okno o úspěšném dokončení registrace Obrázek 12: Záložka Přehled žádostí IRZ Obrázek 13: Detail žádosti IRZ Obrázek 14: Záložka Správa provozoven při změně provozovny Obrázek 15: Detail provozovny s tlačítky pro změnu údajů nepodléhající kontrole Obrázek 16: Příklad okna pro změnu údajů nepodléhající kontrole Obrázek 17: Detail provozovny s tlačítky pro změnu údajů podléhající kontrole Obrázek 18: Příklad okna pro změnu údajů podléhající kontrole Obrázek 19: Žádost o zrušení provozovny Obrázek 20: Příklad výběru ohlašovatele Obrázek 21: Výběr IRZ formuláře pro ohlašovací rok Obrázek 22: Výběr IRZ provozovny Obrázek 23: Poslední volba vedoucí ke stažení formuláře IRZ (ilustrační příklad)

4 Seznam zkratek Zkratka CZ-NACE E-PRTR ES FAQ IČO IČP ID IRZ ISPOP ISZR NACE Obr. OP PC PDF PSČ ROB ROS RÚIAN Sb. Význam Klasifikace ekonomických činností (národní) Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek Evropská společenství Často kladené otázky Identifikační číslo organizace Identifikační číslo provozovny Identifikátor Integrovaný registr znečišťování (životního prostředí) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (v oblasti životního prostředí) Informační systém základních registrů Národní klasifikace ekonomických aktivit Obrázek Občanský průkaz Osobní počítač (anglicky personal computer) ang. Portable Document Format Přenosný formát dokumentů Poštovní směrovací číslo Registr obyvatel Registr osob Registr územní identifikace adres a nemovitostí (součást systému základních registrů) Sbírka zákonů WGS-84 Světový geodetický systém

5 1 Formální náležitosti ohlašování 1.1 Forma ohlašování a ohlašovací aplikace Ohlašovací proces do IRZ musí být, jak vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb., realizován elektronickou cestou prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Provozovatelé, kterým vznikla ohlašovací povinnosti do IRZ mohou využít pro ohlášení údajů tzv. PDF (inteligentní) formulář, jenž naleznou v příslušném uživatelském účtu na webových stránkách ISPOP ( Softwarové a hardwarové nároky na správné zobrazení a fungování systému a IRZ formuláře jsou uvedeny na stránkách ISPOP, viz odkaz 5

6 2 Proces ohlašování do IRZ Podmínkou pro zaslání hlášení přes ISPOP je zaregistrovaní subjektu - uživatele (viz zákon č. 77/2011 Sb.) pomocí registračního formuláře. Úspěšně provedenou registrací uživatel získá přístupové údaje do svého uživatelského účtu, v něm může např. spravovat zaslaná IRZ hlášení či provádět další úkony v systému s tím související (a to na základě přidělené role). 2.1 Napojení systému ISPOP na ISZR V posledním čtvrtletí roku 2012 došlo k napojení systému ISPOP na Informační systém základních registrů (ISZR). Jedná se o systém definovaný zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb. ISZR je jedním ze základních pilířů tzv. egovernmentu - elektronické veřejné správy. Hlavním cílem je ulehčit občanům, firmám a dalším subjektům styk s veřejnou správou. Systém ISPOP bude ve svém provozu využívat napojení na následující registry: - Registr osob ROS, - Registr obyvatel ROB, - Registr územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN, - Registr práv a povinností. Důsledek propojení ISPOP a ISZR je, že od ohlašovatelů již nemohou být systémem ISPOP vyžadovány referenční údaje (státem garantovaný správný údaj obsažený v příslušném základním registru), tzn. při registraci nového subjektu ohlašovatele se již nevyplňují do formuláře referenční údaje (pouze se vyplní IČO nebo číslo platného OP (či pasu)), ostatní údaje budou do systému doplněny automaticky. Díky napojení systému ISPOP na ISZR dochází také k průběžné aktualizaci údajů subjektu registrovaného v ISPOP, např. není nutné měnit ručně adresu sídla subjektu (bude změněna automaticky). POZOR! Uživatel nemůže měnit údaje o adrese (RÚIAN), neboť se jedná o údaj převzatý z ISZR. V případě, kdy zjistíte nepřesnost v adrese, je třeba kontaktovat příslušného správce registru. Identifikační údaje o subjektu se mohou v Menu Hlášení / Přehled doručených hlášení a Subjekt / Správa subjektu lišit: - V záložce Přehled doručených hlášení je vždy uvedena identifikace subjektu (název, adresa) platná ke dni data přijetí hlášení (formuláře). - V záložce Správa subjektu jsou identifikační údaje vždy aktuální, tj. dochází ke každodenní aktualizaci údajů subjektu z ISZR. 6

7 2.2 Registrace subjektu Samotná registrace se provádí vyplněním základních identifikačních údajů do Registračního formuláře (formát PDF), který je dostupný volně ke stažení na stránkách ISPOP v sekci CHCI PODAT HLÁŠENÍ - záložka Registrace v systému ISPOP Registrační formulář (první řádek obsahu). Po vyplnění formuláře potřebnými údaji doporučujeme provedení on-line kontroly a následné odeslání formuláře do ISPOP. Ve stejné sekci lze nalézt Postup vyplnění registračního formuláře, včetně možností provedení autorizace vyplněných registračních údajů ve formuláři. Schvalovací proces podléhá řízené kontrole. Na základě schválené registrace uživatel obdrží přístupové údaje (jméno a heslo) ke svému uživatelskému účtu, v němž si v Menu Subjekt / Přehled registrací může u subjektu ověřit doplněné referenční údaje. Jakékoliv změny osobních údajů uživatel provádí v Menu u záložky Uživatel / Správa uživatele. Podrobný manuál k celému postupu registrace subjektu je možné nalézt na v sekci CHCI PODAT HLÁŠENÍ - záložka Manuály Průvodce registrací subjektu. 2.3 Registrace provozovny Po přihlášení se do elektronického účtu pomocí přístupových údajů (oprávnění Správce subjektu) si uživatel, pro podání IRZ hlášení, musí registrovat IRZ provozovnu (či provozovny) viz postup níže. Je třeba vyplnit žádost o registraci provozovny (veškeré předepsané údaje) a odeslat žádost (on-line) do systému. Žádost není nutné již autorizovat, neboť ta je zajištěna přihlášením do systému. POZOR! Provozovatelé jsou povinni registrovat IRZ provozovnu pouze v případě, pokud se na ni vztahuje povinnost ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a daná IRZ provozovna ještě není v ISPOP registrována. Registrace IRZ provozovny se provádí v Menu Provozovny IRZ (obr. 1), v záložce Registrace provozovny. Při vybrání této položky dojde v hlavní části webového okna k zobrazení interaktivního průvodce registrací IRZ provozovny, který se skládá ze tří postupně se aktivujících částí: 1. Výběru provozovatele 2. Údajů o provozovně 3. Adrese provozovny Obrázek 1: Náhled Menu pro registraci IRZ provozovny 7

8 Obrázek 2: Úvodní část interaktivního průvodce k registraci IRZ provozovny (ilustrační příklady provozovatelů) V prvním kroku 1. Výběr provozovatele (obr. 2) se objeví tabulka existujících záznamů pro výběr provozovatele (viz Záznamy ); případně je možné použít Filtr s možností výběru dle IČO/ID a názvu, resp. správce subjektu může na základě schváleného zmocnění spravovat i více subjektů (obr. 3), tzn. výběr pak z nich provede a) přímým označením záznamu (tj. kliknutím kurzoru myši v tabulce na požadovaný záznam (obr. 3)); b) případně vyhledá záznam pomocí Filtru (obr. 4), kde po vyplnění alespoň jednoho z parametrů vyhledávání (viz IČO/ID či názvu) dokončí výběr potvrzením tlačítka Vyhledat. Příslušný subjekt je opět nutné vybrat kliknutím kurzoru myši (údaj se zamodří). Po výběru příslušného subjektu se dostanete automaticky do druhého kroku registrace. Obrázek 3: Výběr subjektu v prvním kroku za pomoci kurzoru myši v tabulce Záznamy 8

9 Obrázek 4: Výběr subjektu v prvním kroku za pomoci Filtru V nově zobrazeném interaktivním pohledu druhého kroku - 2. Údaje o provozovně (obr. 5) je nutné vyplnit všechny povinné údaje (pozn. povinné údaje jsou označeny * ), a to ve všech třech částech (obr. 6): - Základní údaje - Poloha (WGS-84) - E-PRTR činnosti. Po vyplnění všech povinných údajů dojde k aktivaci tlačítka Další. Toto tlačítko je možné použít i jako nápovědu/on-line kontrolu, která zobrazí text s uvedenou povinnou položkou, která nebyla vyplněna, případně byla vyplněna v nesprávném formátu. Tato nápověda se vždy zobrazuje pod jednou ze tří částí, a to tou, ke které se položka vztahuje. Tlačítkem Předchozí je možné se vrátit o krok zpět, tj. na 1. Výběr provozovatele Obrázek 5: Zobrazení druhého kroku interaktivního průvodce pro vyplnění povinných údajů u IRZ provozovny 9

10 Obrázek 6: Detailní pohled související s vyplněním údajů o provozovně IRZ V první části Základní údaje (obr. 6) je třeba vyplnit název provozovny do příslušného textového pole, vybrat (pomocí kurzoru myši PC) činnost z nabídky Klasifikace ekonomické činnosti provozovny (CZ-NACE) a vybrat povodí, kde se provozovna nachází. Vše zachycuje obr. 7. POZOR! Všechny údaje označené červenou hvězdičkou musí být vyplněny, neboť jsou povinné, jinak nepůjde registrace do systému odeslat! Obrázek 7: Vyplnění základních údajů o provozovně Druhá část (obr. 6) se týká souřadnic provozovny Poloha (WGS 84). Je zde zapotřebí vyplnit souřadnice, tedy zeměpisnou šířku a délku (obr. 8), kde se konkrétní provozovna nachází (s přesností v řádu nejméně ± 500 metrů a s odkazem na zeměpisný střed lokality provozovny). Musí být zadané ve formátu stupně, minuty a vteřiny. Zeměpisná šířka pro ČR je v rozmezí 48 až 51 stupňů a délka 12 až 18 stupňů. Nejvhodnější postup, jak souřadnice zjistit či zkontrolovat, je zadat adresu na zvoleném mapovém portálu. Obrázek 8: Příklad zadaných souřadnic provozovny IRZ 10

11 Třetí část, viz (obr. 6), se týká tzv. E-PRTR činnosti. V případě, že je v provozovně vykonávána jako hlavní činnost taková, která se nachází v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, pak je třeba zvolit možnost, že Provozovna má E-PRTR činnost ANO, tím se zaktivní další vyplňovaná pole, jimiž jsou určení hlavní činnosti (výběr z nabídky, viz (obr. 9), příp. vedlejších činností. Pokud uživatel nemá E-PRTR činnost, vybere možnost NE. Obrázek 9: Nabídka s možností výběru E-PRTR činnosti/í V posledním třetím kroku - 3. Adresa provozovny (obr. 10) je třeba vyplnit adresu provozovny, tzv. Adresa RÚIAN, a to zvolením dat z připravených číselníků pro Kraj, Okres a Obec. Obrázek 10: Zobrazení třetího kroku interaktivního průvodce pro vyplnění povinných údajů u IRZ provozovny - volení určitých adresných údajů ilustrační příklad na obci Bukovany Při tzv. manuálním vyplnění Adresy RÚIAN si uživatel vybírá údaje z přednastavených nabídek (číselníků), které mají vazbu na registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Při zvolení určitých adresních údajů dojde k zaktivnění / zneaktivnění dalších polí (+ povinných polí) určených k vyplnění adresy. Je to dáno existencí / neexistencí adresních údajů v určité adrese. Např. viz (obr. 10) - obec Bukovany nemá žádnou městskou část (pole je neaktivní) a má jedinou část obce Bukovany (nelze údaj změnit a pole je opět neaktivní), lze vyplnit až adresní místo (pomocí nabídky), 11

12 kterým je myšleno číslo popisné / číslo orientační. V momentě, kdy jsou určeny veškeré adresní údaje, zbylá pole se automaticky vyplní (zneaktivní) a pod adresou se objeví Kód adresního místa. FAQ Jak zapsat adresu v žádosti o registraci provozovny IRZ (do části RÚIAN adresa), když naše provozovna nemá přesnou adresu (adresní místo)? Jsme menší provozovna a nemáme žádné číslo popisné či orientační. Do části RÚIAN adresa je vhodné vyplnit všechny adresní údaje, které jsou k provozovně známy. Nejlepší možností je, pokud provozovna má přímo určen kód adresního místa (vyplněna všechna určená pole). V případě, že provozovna nemá specifikovanou adresu, resp. pokud neexistuje některý z adresních údajů (ulice nebo číslo popisné / orientační), není třeba ho do žádosti vyplňovat. V žádosti musí být povinně vyplněny pouze pole označená červenou hvězdičkou (kraj, okres, obec a psč; případně městská část u např. Hlavního města Praha). Ostatní pole jsou nepovinná žádost o registraci půjde odeslat do ISPOP i bez jejich vyplnění. Pozn.: Vazba systému ISPOP na ISZR je patrná i při práci s adresou IRZ provozovny. Při zadávání adresy do žádosti o registraci IRZ provozovny nebo při úpravě údajů adresy provozovny systém pracuje (je propojen) s RÚIAN Registrem územní identifikace adres a nemovitostí. Do adresy v ISPOP se načítají údaje dle aktuálních číselníků z registru. Pokud jsou všechna povinná pole v žádosti vyplněná správnými údaji (obr. 10), umožní tlačítko Odeslat zaslání žádosti do systému. V případě úspěšně odeslané žádosti do systému, bude o tomto uživatel informován prostřednictvím systémového dialogového okna (obr. 11). Po stisku tlačítka OK bude celý proces registrace dokončen. Obrázek 11: Systémové dialogové okno o úspěšném dokončení registrace Kontrola a vypořádání odeslané žádosti o registraci IRZ provozovny Zda byla žádost do systému přijata lze zkontrolovat v Menu Provozovny IRZ, v záložce Přehled žádostí IRZ, kde uživatel nalezne v části Záznamy svoji zaslanou žádost + další čekající a vyřízené žádosti (obr. 12). Pokud má uživatel zájem vidět detail žádosti, (obr. 13) postačí 12

13 zvolit ikonu Detail (list papíru). Potvrzení o přijetí žádosti systémem ohlašovateli také dorazí na e- mail správce subjektu. Obrázek 12: Záložka Přehled žádostí IRZ Obrázek 13: Detail žádosti IRZ Zaslané žádosti o registraci provozovny IRZ nejsou systémem ISPOP automaticky schvalovány, neboť jsou nejprve ověřovány operátory ISPOP, jedná se tedy o časově náročnější proces (zejména v průběhu ohlašovacího období). Operátor posoudí správnost žádosti jak z hlediska uvedených údajů, tak zda již daná provozovna v ISPOP neexistuje (zda nejde např. o duplicitní žádost). V případě, že je vše v pořádku, dojde ke schválení žádosti a založení IRZ provozovny. Systém jí přidělí jedinečné IČP ve tvaru CZXXXXXXXE (jež jí zůstane až do jejího případného zániku). O vzniku IRZ provozovny je ohlašovatel informován 13

14 notifikační zprávou na ovou adresu správce subjektu (uvedenou v účtu). Schválená provozovna se objeví v uživatelském účtu v záložce Správa provozoven. Pozn.: Stav své zaslané žádosti může uživatel také zjistit v Menu Provozovny IRZ, v záložce Přehled žádostí IRZ, kde je u příslušné žádosti nastaven stav Čeká na ověření, Schváleno či Zamítnuto. V případě, že je žádost o registraci IRZ provozovny zamítnuta, je ohlašovatel také o této skutečnosti informován na správce subjektu, včetně informace z jakého důvodu došlo k zamítnutí žádosti. V ISPOP se u zamítnuté žádosti v poznámce objeví operátorem napsaný důvod zamítnutí (viz Detail žádosti IRZ karta Historie ). FAQ Kdy musím registrovat IRZ provozovnu v ISPOP? Provozovatelé jsou povinni registrovat IRZ provozovnu pouze v případě, pokud se na ni vztahuje povinnost ohlašování do IRZ a daná provozovna ještě nebyla v ISPOP zaregistrována. Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady: - Existenci provozovny podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se provozovnou rozumí jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě ( 3 odst. 2). - Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba). - Zařízení stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění. - Lokalitu čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem lokalita jako zeměpisné umístění provozovny. Stejnou lokalitou se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny. Lokalita se nestane dvěma lokalitami pouze proto, že dva pozemky téhož provozovatele jsou odděleny fyzickou překážkou, jako je například silnice, železniční trať nebo řeka. - Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu. - Překročení ohlašovacího prahu. Ohlašovací povinnost do IRZ je mj. spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, do vody, do půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo v přenosech v odpadech mimo provozovnu příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo tun ostatního odpadu mimo provozovnu. Více informací k problematice IRZ lze nalézt na webové stránce IRZ ( 14

15 2.3.2 Úpravy IRZ provozovny Pod pojem úpravy lze zařadit jednak změny provozovny (změna údajů či přesunutí, sloučení nebo rozdělení provozovny), tak její zrušení. Tato část bude zaměřena pouze na úpravu údajů v již registrované IRZ provozovně či žádost o její zrušení. Obě záležitosti nepodléhají žádné autorizaci, obdobně jako žádost o založení provozovny. U obou žádostí je také ohlašovatel informován zasláním notifikace na správce subjektu o stavu vyřízení žádosti (schválena / zamítnuta). Změny IRZ provozovny, týkající se jí jako organizační složky (přesun pod jiný subjekt, sloučení s jinou provozovnou či naopak rozdělení na více provozoven), vysvětluje na stránkách příručka Příručka pro ohlašování za rok 2014 viz odkaz: 1 a také, viz část FAQ níže. Změny v údajích o provozovně či zrušení provozovny může uživatel provést přímo ve svém uživatelském účtu prostřednictvím záložky Správa provozoven / Detail / Změnit údaje (obr. 14) v hlavním menu Provozovny IRZ. Obrázek 14: Záložka Správa provozoven při změně provozovny 1 Příručka je platná pro ohlašování za ohlašovací rok

16 Změna IRZ provozovny V části Záznamy (obr. 14) v zobrazené tabulce, ve sloupci AKCE je třeba kliknout na ikonu Detailu, kdy se zobrazí Detail provozovny, ve kterém jsou pod jednotlivými jeho částmi (vždy vpravo) umístěná tlačítka Změnit údaje (obr. 15). Tímto způsobem (bez jakéhokoliv schvalování operátorem ISPOP) lze změnit název provozovny, CZ-NACE, oblast povodí a E-PRTR činnost/i, kdy změnu postačí potvrdit tlačítkem Uložit (obr. 16). Změny jsou pak automaticky uloženy. V případě úpravy zbývajících údajů (adresy a souřadnic) je při pokusu o jejich změnu (viz stejný postup úpravy jako u předešlých údajů) vygenerována žádost o změnu údajů, která je odeslána do ISPOP a podléhá schválení ze strany operátora ISPOP (podobně jako žádost o registraci nové provozovny). Obrázek 15: Detail provozovny s tlačítky pro změnu údajů nepodléhající kontrole Obrázek 16: Příklad okna pro změnu údajů nepodléhající kontrole 16

17 V identickém pohledu (viz obr. 17) jsou i dvě tlačítka pro změnu údajů podléhající schvalovacímu procesu (tj. změny polohy Poloha (WGS-84) a Adresa RÚIAN ). Změnu postačí potvrdit tlačítkem Odeslat (obr. 18). Obrázek 17: Detail provozovny s tlačítky pro změnu údajů podléhající kontrole Obrázek 18: Příklad okna pro změnu údajů podléhající kontrole 17

18 Zrušení IRZ provozovny Uživatel zrušení IRZ provozovny provede kliknutím na tlačítko provozovny (záložka Správa provozoven ) (obr. 15 a obr. 17). v Detailu Tím dojde k zobrazení detailu (okna žádosti Zrušení provozovny ) pro zápis údajů vztahujících se k právě rušené IRZ provozovně (obr. 19). Do této žádosti je třeba vyplnit datum zrušení provozovny a důvod vedoucí ke zrušení provozovny a odeslat žádost do ISPOP tlačítkem Zrušit. Zrušení provozovny podléhá kontrole ze strany operátora ISPOP. Při ověřování žádosti operátor ISPOP posuzuje, zda existují adekvátní důvody ke zrušení provozovny. Mezi takové patří např. ukončení činnosti provozovatele v provozovně z důvodu apod. Provozovnu lze zrušit i v případě, že se jedná ze strany ohlašovatele o chybnou registraci (typicky v případě, kdy byla provozovna mylně registrována za účelem podání hlášení v rámci agendy ovzduší apod.). Naopak důvodem ke zrušení není momentální nepřekročení ohlašovacích prahů do IRZ. Obrázek 19: Žádost o zrušení provozovny FAQ Došlo ke změně provozovatele IRZ provozovny. Jak máme přesunout IRZ provozovnu v ISPOP pod jiné IČO? Ohlašovatelé nemohou v uživatelských účtech v ISPOP sami převést IRZ provozovnu na jiné IČO. Pokud došlo ke změně provozovatele, je nutné zaslat písemnou žádost na adresu: CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/ Praha 10, Tato žádost musí obsahovat: identifikační číslo provozovny (IČP; pozor na uvedení správného IČP v rámci IRZ, nezaměňovat s IČP pro agendu ovzduší), IČO původního provozovatele, IČO nového provozovatele, informaci, zda byla v provozovně zachována hlavní činnost, datum změny provozovatele. Žádost je možné stáhnout na webových stránkách ISPOP -> CHCI PODAT HLÁŠENÍ -> Manuály -> Další dokumenty ke stažení ( 18

19 2.4 Stažení PDF formuláře a jeho vyplnění Pokud došlo k registraci subjektu a registraci provozovny IRZ může dojít ke stažení IRZ formuláře (dříve nelze). Stažení hlášení je možné provést v Menu Stažení formuláře, kde se zobrazí webový formulář (opět je rozdělen do 3 částí). Nejprve 1. Výběr ohlašovatele (obr. 20), kdy se v tabulce přímo objeví subjekt ohlašovatele, za kterého má být hlášení podáno (nebo musí dojít k výběru z více subjektů, viz obdobný postup při registraci IRZ provozovny dle (obr. 3) a (obr. 4). Obrázek 20: Příklad výběru ohlašovatele Dále musí být vybrán typ hlášení (obr. 21). V novém okně je třeba mj., pokud není zvolen, v části Filtr z nabídky vybrat i Rok, za který vznikla subjektu ohlašovací povinnost tedy 2014 a klikem myší vybrat v sekci Záznamy formulář pro ohlášení F_IRZ (viz Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ). Obrázek 21: Výběr IRZ formuláře pro ohlašovací rok 2014 Po tomto postupu se objeví předposlední část interaktivního průvodce 2.1 Výběr provozovny, kde je třeba vybrat provozovnu (obr. 22). Následně dojde dle výběru k vyplnění např. všech povinných částí formuláře z registru (obr. 23). Posledním krokem je aktivace tlačítka Stáhnout formulář. 19

20 Obrázek 22: Výběr IRZ provozovny Obrázek 23: Poslední volba vedoucí ke stažení formuláře IRZ (ilustrační příklad) Nyní je možné stáhnout si IRZ formulář (.pdf podoba) k vyplnění a ohlášení. Existuje zde možnost stáhnout si formulář předvyplněný pouze základními údaji z registru (ISPOP), což je jediná možná varianta v případě prvního ohlášení za danou provozovnu. Druhou možností je stáhnout si formulář s předvyplněnými daty z posledního autorizovaného hlášení (za předpokladu existence takového hlášení), anebo poslední variantou je stáhnout formulář s předvyplněnými vlastními daty (z externího souboru, který musí být kompatibilní s formulářem (datovým standardem)). Poté, co se podařilo uživateli stáhnout úspěšně IRZ formulář následuje jeho vyplnění. Ve formuláři nelze identifikační údaje o organizaci a provozovně (na listu 1) jakkoliv upravovat (údaje jsou předvyplněné právě z registrace subjektu a provozovny v systému). V případě potřeby změny údajů subjektu dochází k jejich pravidelné aktualizaci systémem, pro změnu údajů provozovny je třeba využít v uživatelském účtu záložku Správa provozoven. Ostatní údaje (ohlašovaná data) jsou ve formuláři volně editovatelné. Na stránkách v sekci CHCI PODAT HLÁŠENÍ, v záložce Manuály je uveden Průvodce pro vyplnění formuláře IRZ (F_IRZ), kde je přehledně znázorněno, jak vyplnit formulář. 20

21 FAQ Proč se mi nedaří stáhnout IRZ formulář, když mám registrovanou organizaci i IRZ provozovnu? Důvodem je pravděpodobně nevyplnění všech povinných údajů náležejících provozovně IRZ (nastává u již dříve registrovaných provozoven). Je nutné v Menu Provozovny IRZ, v záložce Správa provozoven / Detail / Detail provozovny IRZ doplnit u příslušné provozovny požadované údaje (viz postup kap ). 2.5 Odeslání hlášení a jeho kontrola Po vyplnění IRZ formuláře uživatelem a provedení následné úspěšné on-line kontroly, je možné hlášení odeslat on-line (pomocí webové služby) nebo přes datovou schránku do ISPOP (pomocí tlačítka na konci formuláře). K tomu, aby bylo hlášení považováno za podané, je třeba jej také autorizovat. Autorizaci je možné provést 3 způsoby: - Připojením zaručeného platného elektronického podpisu (dále jen elektronický podpis ) k formuláři (provádí se kliknutím na pole elektronický podpis ve spodní části formuláře). Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele. - Odbavením" listinného potvrzení. K tomu je nutné použít formulář "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP", který je přílohou u, který Vám byl odeslán jako potvrzení přijetí hlášení do systému. Potvrzení vytiskněte, nechte podepsat osobou s podpisovým právem za organizaci a originál v listinné podobě odešlete na adresu provozovatele systému - CENIA - česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, PSČ , Praha 10, NEJPOZDĚJI DO 5 DNŮ. Pokud je autorizace správně provedena, je hlášení v účtu ohlašovatele autorizováno (změna stavu hlášení z K autorizaci na Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření) ). - Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP. Formuláře zaslané touto datovou schránkou budou považovány za automaticky autorizované. POZOR! Doporučujeme, aby si uživatel hlášení zaslané do systému zkontroloval, resp. přihlásil se do svého uživatelského účtu a v Menu Hlášení, v záložce Přehled doručených hlášení zkontroloval, zda hlášení v ISPOP figuruje a jaký má přidělený stav dokumentu (např. Čeká na autorizaci, Čeká na vyřízení (tj. ověření), Není zpracovatelné ). Správně podané hlášení je ve stavu Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření) Oprava hlášení (podání doplněného hlášení) V případě, že ohlašovatel zjistí na základě kontroly ve svém účtu, že hlášení nebylo zpracované, doporučujeme zjistit, kde nastal problém (např. nejsou-li vyplněna všechna povinná pole ve formuláři), provést opravu a zaslat (řádné) hlášení znovu (viz kap. 2.4). Pozor! Doporučujeme před odesláním formuláře do systému použít tlačítko On-line kontrola, jež může upozornit na případné nedostatky v hlášení. 21

22 Je také možné, že v zaslaném řádném hlášení (již uloženém v ISPOP) je nesprávný údaj (ohlašovatel např. zvolil omylem špatnou činnost provozovny nebo ohlásil špatnou hodnotu u některé ze znečišťujících látek). V takovém případě je zapotřebí zaslat jeho opravu (tzv. doplněné hlášení). Ohlašovatel může opravit volně editovatelné položky formuláře (webová adresa organizace, zpracovatel hlášení, činnost mimo oblast E-PRTR, počet zařízení u činnosti, látky v únicích či přenosech), nebo naopak změnit údaje, týkající se provozovny (jež ve formuláři nejdou editovat např. činnost provozovny, její název apod., viz podrobnosti v manuálu Průvodce pro vyplnění formuláře IRZ (F_IRZ) ). V prvním případě je možné v Menu Hlášení zvolit Přehled doručených hlášení, vybrat v části Záznamy, v tabulce (sloupec AKCE ) ikonu Detail u příslušného hlášení (jež má být opraveno) a v nově otevřeném okně Detail hlášení kliknout na tlačítko Originál dojde ke stažení hlášení (formuláře), je třeba ho uložit na disk počítače, změnit v něm volně editovatelné položky, označit (na začátku formuláře) pole pro doplněné hlášení a zároveň uvést evidenční číslo řádného (původního, prvního zaslaného) hlášení, využít on-line kontrolu a odeslat do systému. Doplněné hlášení je nutné také autorizovat. Pozn.: První postup nelze využít, pokud je hlášení podepsané platným elektronickým podpisem, neboť ve staženém formuláři nejdou editovat žádné položky. Před editací hlášení nejprve odstraňte elektronický podpis. Pokud se oprava týká údajů provozovny, je nutné, aby si ohlašovatel nejprve provedl změnu údajů u provozovny přímo v uživatelském účtu (v Menu Provozovny IRZ" položka Správa provozoven / Detail / Detail provozovny IRZ, viz kap ). Následuje stažení nového formuláře IRZ za příslušný rok, do kterého se opravené údaje provozovny již načtou. Samozřejmostí je vyplnění všemi správnými ohlašovanými údaji (při stažení formuláře lze využít možnost Předvyplnit daty z posledního autorizovaného hlášení, kterou lze využít, pokud ohlašovatel nechce znovu celé hlášení vyplňovat ručně je však nutná kontrola načtených údajů). Dále zvolit možnost, že se jedná o doplněné hlášení a uvést evidenční číslo řádného hlášení, odeslat a opět autorizovat. 22

ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012)

ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1 Formální

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2019 (data za rok 2018) verze 1.0

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2019 (data za rok 2018) verze 1.0 ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2019 (data za rok 2018) verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 Přehled změn manuálu... 3 1 Úvod... 4 1.1 Podmínky pro úspěšné podání

Více

ISPOP 2018 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2018 (data za rok 2017) verze 1.0

ISPOP 2018 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2018 (data za rok 2017) verze 1.0 ISPOP 2018 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2018 (data za rok 2017) verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 Přehled změn manuálu... 3 1 Úvod... 4 1.1 Podmínky pro úspěšné podání

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Správce výrobce verze 1.0 1 z 24 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

ISPOP 2015 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0

ISPOP 2015 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0 ISPOP 2015 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0 únor 2015 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace k systému

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Záložka Stažení formuláře... 4 2.1 Karty... 4 2.2 Pohyb mezi kartami... 5 2.3 Zobrazení vybraných

Více

ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0

ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0 ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Výrobce verze 1.0 1 z 37 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář o ISPOP Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Odborný program užitečné webové stránky ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. kdy, kdo a jakou agendu v oblasti životního

Více

Postup pro vložení plné moci k SEPNO

Postup pro vložení plné moci k SEPNO Postup pro vložení plné moci k SEPNO Historie dokumentu: Verze Datum Popis změny 1.0 leden 2018 První verze postupu 1.1 30.4.2018 Aktualizace dokumentu (Subjekt zmocnitele není dosud ISPOP zaregistrován

Více

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0 Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP verze 1.0 říjen 2011 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Přihlášení do systému ISPOP...4 2 Postup stažení autorizačního

Více

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář o ISPOP Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Odborný program užitečné webové stránky ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. kdy, kdo a jakou agendu v oblasti životního

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2 ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ verze 1.2 Obsah Přehled změn postupu... 2 1. Podání doplněného hlášení (oprava řádného hlášení)... 3 1.1 Podání doplněného hlášení - PDF formuláře... 3 1.2

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Ing. Pavla Jirůtková, oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Potravinářská

Více

Postup pro vložení plné moci k SEPNO

Postup pro vložení plné moci k SEPNO Postup pro vložení plné moci k SEPNO Historie dokumentu: Verze Datum Popis změny 1.0 leden 2018 První verze postupu Strana 1/9 OBSAH 1. Obecné informace... 3 1.1. Konverze plné moci... 3 1.2. Kdo provádí

Více

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.0 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.1. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.1

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.1. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.1 ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.1 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2018 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2018 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.0 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ÚVOD SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ISPOP v roce 2013 Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich

Více

Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO

Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO 24. ledna 2018 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí 1 OSNOVA Důvod zavedení Legislativní nastavení ohlašování přepravy NO SEPNO Role v SEPNO integrace

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací zahraničního subjektu, verze 1.0

ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací zahraničního subjektu, verze 1.0 ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 Přehled změn průvodce... 3 1 Úvod... 4 2 Registrace zahraničního subjektu do ISPOP... 4 2.1 Kdo má povinnost registrace

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2018 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Konference Povinnosti v podnikové ekologii, Praha, 20. 11. 2017 Obsah prezentace Úvod

Více

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1 ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ Verze 1.1 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...4 1.1 Technické požadavky...4 1.2 Nastavení zabezpečení a JavaScript...4

Více

Popis testu T02 Umístění provozovny

Popis testu T02 Umístění provozovny Popis testu T02 Umístění provozovny Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované

Více

Problematika Centrální ohlašovny Ministerstva životního prostředí

Problematika Centrální ohlašovny Ministerstva životního prostředí Problematika Centrální ohlašovny Ministerstva životního prostředí 1. Jaký je rozdíl mezi Centrální ohlašovnou MŽP a integrovaným registrem znečišťování? MŽP (dále jen Centrální ohlašovna nebo CO ) není

Více

Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře Kontinuální příjem žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) operace 4.3.1 Pozemkové úpravy V tomto dokumentu je uveden podrobný

Více

Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO

Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO 26. dubna 2018 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí OSNOVA Důvod zavedení Legislativní nastavení ohlašování přepravy NO SEPNO Role v SEPNO integrace

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE

PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE verze 1.1 Datum vydání: 30. 4. 2018 Obsah 1 Nový uživatel pro systém SEPNO... 2 2 Přidání uživatele v ISPOP... 2 3 Přidělení role SEPNO... 5 1 1 Nový uživatel pro systém SEPNO

Více

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY Obsah Seznam zkratek... 3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP... 4 1.1 Technické požadavky...4 Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Obsah: Stažení formuláře s předvyplněnými údaji z minulého ohlašovacího období...1 Základní

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 Otázky a odpovědi část 3 Odbor integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2010. Obsah 1 Obaly od agrochemikálií

Více

ISPOP 2014 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0

ISPOP 2014 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0 ISPOP 2014 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Obr. 1: Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Obr. 1:  Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro doplnění Žádosti neúplné dokumentace OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup

Více

Seminář Odpady: evidence a ohlašování. Ohlašování evidencí podle zákona o odpadech (II Blok) ISPOP

Seminář Odpady: evidence a ohlašování. Ohlašování evidencí podle zákona o odpadech (II Blok) ISPOP Ohlašování evidencí podle zákona o odpadech (II Blok) ISPOP Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí 5. prosince 2017 OSNOVA II Blok ISPOP Registrace v ISPOP Podání hlášení Autorizace Účet

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

ISPOP 2012 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.2

ISPOP 2012 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.2 ISPOP 2012 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.2 1 Obsah Přehled změn průvodce...2 Seznam zkratek...3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...4 1.1 Technické požadavky... 4 1.2 Nastavení zabezpečení

Více

ISPOP 2014 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce 2014. verze 1.0

ISPOP 2014 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce 2014. verze 1.0 ISPOP 2014 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY pro ověřování v roce 2014 verze 1.0 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled změn manuálu...4 1 Úvod...5 2 Napojení systému ISPOP na ISZR...6 3 Předpoklady pro správné

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Postup stažení formuláře F_OVZ_SPOJ a možnosti jeho předvyplnění

Postup stažení formuláře F_OVZ_SPOJ a možnosti jeho předvyplnění Postup stažení formuláře F_OVZ_SPOJ a možnosti jeho předvyplnění Obsah I. Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2011... 1 II. Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře...

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0 ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE pro ohlašování v roce 2013 verze 1.0 1 Obsah 1 Seznam zkratek...5 2 Přehled změn manuálu...5 3 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...6 3.1 Technické požadavky...

Více

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému erecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému erecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře

Více

ENVIGROUP PRAHA

ENVIGROUP PRAHA ENVIGROUP PRAHA 24. 1. 2018 ISPOP 2018: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda... Souhrnná provozní evidence ovzduší za rok 2017 návod na ohlašování a aktuální změny Ing. Pavel

Více

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE EVIDENČNÍHO LISTU VYSÍLACÍ STANICE BEZDRÁTOVÉHO MÍSTNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (BMIS) I. Zpracování elektronického formuláře Pro vyplňování formuláře

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta 1. Obecné 1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Pro pacienty je zpřístupněná webová a mobilní aplikace.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 7. - 10. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

V případě zjištění chyby je nezbytné, aby ohlašovatel provedl opravu výhradně zasláním doplněného hlášení do ISPOP.

V případě zjištění chyby je nezbytné, aby ohlašovatel provedl opravu výhradně zasláním doplněného hlášení do ISPOP. Popis testu T02 Umístění provozovny Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06300 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ

ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ Obsah 1. Co je datová schránka? 4 2. Provázanost ISDS se systémem ISPOP 4 3. Výhody pro využití datové schránky pro podání hlášení do IS ISPOP 5 4. Zřízení

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 7. - 10. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 2020 1 Podrobný postup

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Elektronický portál VAS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Elektronický portál VAS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 Úvodní stránka eportálu VAS... 2 2 Registrace uživatelského profilu... 3 2.1 Nastavení uživatelského profilu... 4 3 Poskytnutí informace o existenci sítí... 6 3.1 Vytvoření nové

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více