Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele"

Transkript

1 Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

2 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného souhlasu. Společnost věnovala pozornost přesnosti informací v tomto dokumentu maximální péči, avšak neodpovídá za žádné chyby a opomenutí. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny konstrukce a designu.

3 Zdroj UPS Powerware 5110 UPS příručka uživatele , vydanie A Obsah Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Kontrola jednotky... 4 Prohlášení CE... 4 Bezpečnostné pokyny... 5 Před použitím zdroje je nutno provést připojení baterie!... 6 Připojení baterie... 6 Instalace a použití... 6 Typické způsoby použití... 7 Indikátory... 7 Tabulka indikátorů... 9 Indikátory stavu... 9 Tabuľka indikátorov LED... 9 Tabuľka zvukových signálov LED... 9 Výměna baterie... 9 Výměna baterie Technické údaje* Servis a podpora... 14

4 Úvod Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Powerware 5110 odfiltrovává ze vstupní linky rušení a chrání citlivá elektronická zařízení před problémy elektrické sítě, jako například výpadek napájení, poklesy napájení, nárazy proudu, přepětí a podpětí. Vlastnosti: procesorem řízená regulace napětí, osm zásuvek: - čtyři s ochranou před nárazy proudu a funkcí záložního zdroje, - čtyři jen s ochranou před nárazy proudu, ochrana datové linky (internetový fax, modem, DSL) nebo telefonní linky před nárazy proudu, možnost studeného startu, komunikační port USB, baterie vyměnitelná uživatelem. Kontrola jednotky Doporučujeme přijatý zdroj UPS Powerware 5110 co nejdříve vybalit, abyste ověřili, zda během přepravy nebyl poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, informujte to tom doručovací službu a prodejce. Uschovejte krabici a ochrannou pěnovou hmotu. Budete je potřebovat při odesílání produktu za účelem opravy. Prohlášení CE Lze je stáhnout na adrese Eaton Power Quality Oy Koskelontie 13, FIN Espoo Finland Telefon: Fax: Příručka uživatele VA Verze A

5 Bezpečnostné pokyny POZOR Údržbu vyjma výměny baterie musí provádět kvalifikovaný technik. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. I když lze jednotku odpojit od elektrické sítě, baterie přesto může produkovat nebezpečné napětí. 1. Umístěte zdroj UPS Powerware 5110 do dostatečně větrané místnosti, která není nadměrně prašná. NEVYSTAVUJTE zdroj UPS vlhkosti, dešti, nadměrným teplotám ani přímému slunci. 2. NEDOPORUČUJEME zdroj UPS Powerware 5110 používat v systémech zajišťujících životní funkce, kde selhání zařízení může způsobit selhání systému zajišťujícího životní funkce nebo snížení účinnosti takového systému. 3. Před výměnou baterie vypněte zdroj UPS a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 4. Při výměně baterie používejte baterii se stejným číslem a stejného typu. 5. Nelikvidujte baterii spalováním. Baterie by mohla explodovat. 6. Baterii v ŽÁDNÉM případě neotevírejte ani nedeformujte. Obsahuje toxický elektrolyt, který může vážně poškodit kůži a zrak. 7. Baterii likvidujte řádným způsobem. Při likvidaci baterie postupujte podle místních zákonů a předpisů. 8. Při výměně baterie používejte nástroje s izolovanou rukojetí. Jinak by mohlo dojít k poranění. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, před výměnou baterie si sundejte hodinky a šperky (např. prsteny) Příručka uživatele Verze A VA 5

6 Před použitím zdroje je nutno provést připojení baterie! Připojení baterie: Schéma naleznete níže. Podrobné informace připojení naleznete v části pro výměnu baterie. Zatlačte na horní část krytu baterie. Posunutím dolů kryt baterie sejměte. Připojte kabel baterie. Vraťte kryt baterie zpět na místo. Instalace a použití: Následující kroky popisují připojení a použití zdroje UPS Powerware Připojte zdroj UPS k uzemněné zásuvce napájení. 2. Připojte počítač, monitor či jiné zařízení určené k ochraně do zásuvek s ochranou před nárazy proudu a funkcí záložního zdroje. (Tyto zásuvky poskytují záložní zdroj napájení při výpadku proudu a také ochranu před nárazy proudu a napěťovými špičkami.) K zásuvkám s funkcí záložního zdroje NEPŘIPOJUJTE LASEROVÉ TISKÁRNY. K zásuvkám s funkcí záložního zdroje NEPŘIPOJUJTE další PŘEPĚŤOVOU OCHRANU. 3. Připojte periferní a jiná zařízení (tiskárna, skener, fax, reproduktory atd.) do zásuvek s ochranou před nárazy proudu. (Tyto zásuvky poskytují ochranu jen před nárazy proudu a napěťovými špičkami. Neposkytují záložní zdroj při výpadku napájení). 4. Zapněte zdroj UPS, přičemž připojená zařízení musí být vypnutá. 5. Jakmile se rozsvítí indikátor Zapnuto/vypnuto, zapněte připojená zařízení. 6. Připojte počítač ke zdroji UPS pomocí dodaného kabelu USB. Nainstalujte software pro řízení spotřeby dodaný se zdrojem UPS. Příručka uživatele VA Verze A

7 Typické způsoby použití Indikátory 1. Spínač Zapnuto/vypnuto/test Jeden spínač ovládá napájení připojeného zařízení a spouští samočinný test za účelem zjištění přetížení/nedostatečného nabití. Zapnutí zdroje UPS Stiskněte a přidržte spínač déle než jednu sekundu. Jakmile zdroj zapípá, spínač uvolněte. Zdroj UPS se zapne. Vypnutí zdroje UPS Stiskněte a přidržte spínač déle než jednu sekundu. Potom spínač uvolněte. Zdroj UPS se zcela vypne. Spuštění samočinného testu Samočinný test se spustí po zapnutí zdroje UPS a trvá přibližně po dobu 4,5 sekundy za předpokladu, že je zásuvka elektrické sítě aktivní Příručka uživatele Verze A VA 7

8 2. Indikátor normálního režimu (zelený) Značí, že zdroj UPS napájí připojená zařízení. Pokud indikátor bliká, zdroj UPS napájí zařízení z baterie. 3. Indikátor chyby (červený) Pokud bliká, došlo k přetížení nebo je nutno vyměnit baterii. Pokud svítí, označuje zkrat nebo chybu zdroje UPS. Podrobnosti najdete v tabulce indikátorů. 4. Indikátor napájení z baterie (žlutý) Značí, že zdroj UPS napájí připojená zařízení z baterie. 5. Čtyři zásuvky s ochranou před nárazy proudu a funkcí záložního zdroje Tyto čtyři zásuvky poskytují nejen neustálou ochranu před nárazy proudu, ale také funkci záložního zdroje napájení. 6. Čtyři zásuvky s ochranou před nárazy proudu Tyto čtyři zásuvky poskytují neustálou ochranu před nárazy proudu a napěťovými špičkami. 7. Ochrana linky telefonu, modemu a ADSL Integrované konektory RJ11 chrání internetové, telefonní a faxové linky před nárazy proudu. Připojte linku vedenou ze zásuvky v místnosti ke konektoru in (vstup) a potom připojte telefon, modem či jednotku ADSL ke konektoru out (Výstup). 8. Komunikační port USB Dodaný software LanSafe umožňující sledování a vypínání lze automaticky nastavit tak, aby se provádělo ukládání souborů a vypínání počítače v případě, že dojde k delšímu výpadku proudu. 9. Jistič Toto tlačítko se vysune, pokud dojde k přetížení. Zdroj UPS vypne dodávku proudu ze sítě. Pokud se toto tlačítko vysune, odpojte některá méně důležitá zařízení a normální stav jističe obnovte zatlačením tlačítka zpět. 10. Vstupní napájecí konektor (IEC C13) Slouží k připojení kabelu pro napájení zdroje UPS. Příručka uživatele VA Verze A

9 Tabulka indikátorů Indikátory stavu Zdroj UPS poskytuje vizuální i zvukové indikátory stavu. Mezi vizuální ukazatele stavu patří tři indikátory, které označují následující stavy: je aktivní režim napájení ze sítě, je aktivní režim napájení z baterie, alarm/chyba zdroje UPS. Tabuľka indikátorov LED Napájení ze sítě je aktivní (střídavé) Napájení z baterie (režim záložního napájení) Baterie je téměř vybitá Chyba/zkrat na výstupu Přetížení/kontrola baterie Svítí zeleně. Svítí žlutě. Bliká žlutě. Bliká červeně. Bliká červeně. Tabuľka zvukových signálov LED Napájení z baterie (režim záložního napájení) Baterie je téměř vybitá Přetížení Vyměňte baterii. Chyba nebo zkrat na výstupu Přebití baterie Zazní každých 5 sekund. Zazní (dvě pípnutí) každých 5 sekund. Zazní každou 0,5 sekundy. Zazní (tří pípnutí) každých 30 sekund. Zazní nepřerušovaný signál. Zazní (tři pípnutí) každých 5 sekund. Výměna baterie: 1. Vypněte zdroj UPS a odpojte vstupní napájecí kabel od zásuvky elektrické sítě. 2. Otevřete kryt baterie. 3. Odpojte starou baterii. Připojte novou baterii. (Konektory musí být připojeny k baterii pevně.) 4. Zavřete kryt baterie. 5. Zlikvidujte baterii náležitým způsobem Příručka uživatele Verze A VA 9

10 Baterie 5 Ah (modely 350 VA, 500 VA) 1 baterie 7 Ah (modely 700 VA) Příručka uživatele VA Verze A

11 2 baterie 7 Ah (modely 1000 VA), 2 baterie 9 Ah (modely 1500 VA) Příručka uživatele Verze A VA 11

12 Řešení problémů Příznak Možná příčina Požadovaná činnost Zdroj UPS Powerware 5110 nefunguje. Zdroj UPS není zapnutý nebo není připojena baterie. Vypadl jistič. Zapněte spínač Zapnuto/vypnuto. Pokud napájení není přítomno, ověřte, že jistič nepřerušil napájení v budově. Snižte počet zařízení připojených k zásuvkám s ochranou před nárazy proudu a funkcí záložního zdroje. Potom normální stav jističe obnovte zatlačením tlačítka zpět. Zdroj UPS Powerware 5110 bez přerušení pípá a svítí indikátor přetížení. Zásuvky s ochranou před nárazy proudu a funkcí záložního zdroje jsou přetíženy. Snižte počet zařízení připojených k těmto zásuvkám. Zdroj UPS Powerware 5110 neposkytuje očekávanou dobu provozu se záložním zdrojem napájení. Z důvodu stáří nelze baterii již plně nabít. Zásuvky s ochranou před nárazy proudu a funkcí záložního zdroje jsou přetíženy. Nabíjejte baterie alespoň po dobu 8 hodin a potom znovu ověřte délku provozu v režimu napájení z baterie. Možná je nutno baterii vyměnit. Viz tabulku indikátorů část Zdroj UPS Powerware 5110 bez přerušení pípá a svítí indikátor přetížení. Dochází k výpadku napájení zařízení připojeného ke zdroji Powerware 5110 UPS. Baterie zdroje UPS Powerware 5110 je vybitá. Zařízení je připojeno k nesprávné zásuvce. Zdroj UPS Powerware 5110 se vypne, pokud se baterie vybije během výpadku napájení. Před dalším použitím zdroje UPS dobijte jeho baterii. Ověřte, že je zařízení, které má používat záložní zdroj napájení při výpadku napájení, je připojeno k zásuvce s ochranou před nárazy proudu a funkcí záložního zdroje. Došlo k závadě zdroje UPS Powerware Obraťte se na místního prodejce produktů Powerware. Příručka uživatele VA Verze A

13 Technické údaje*: Modely 230 V Model Kapacita Rozsah vstupního napětí Rozsah výstupního napětí Frekvence Zásuvky Ochrana před bleskem/nárazem proudu Rychlost přepnutí na baterii/ac Typ baterie Technické údaje baterie Obvyklá doba zálohování Ochrana linky telefonu, modemu a ADSL i USB i USB i USB i USB i USB 350 VA/210 W 500 VA/300 W 700 VA/420 W 1000 VA/600 W 1500 VA/900 W V stříd V stříd. 50/60 Hz, automatické zjištění 4 zásuvky s ochranou před nárazy proudu a funkcí záložního zdroje a 4 zásuvky jen s ochranou před nárazy proudu 476 joulů Obvykle 2 6 ms Zapouzdřená baterie zabezpečená proti vytečení, bez obsahu olova (nevyžaduje údržbu) 350 VA: 12 V 5 Ah 500 VA: 12 V 5 Ah 750 VA: 12 V 7 Ah 1000 VA: 12 V 7 Ah x VA: 12 V 9 Ah x minut při plném zatížení Konektor a kabel RJ11 Ochrana před zkratem Jistič s možnosti obnovy normálního stavu Komunikační port USB Provozní teplota 0 40 C Provozní relativní vlhkost 0 95 % bez kondenzace Skladovací teplota C Hmotnost netto Rozměry (Š x H x V) 350 VA: 5,5 kg 500 VA: 5,7 kg 700 VA: 7,7 kg 1000 VA: 11,8 kg 1500 VA: 12 kg 350 VA, 500 VA, 700 VA: 87 x 270 x 260 mm 1000 VA, 1500 VA: 87 x 270 x 384 mm *Z důvodu neustálého vylepšování se technické údaje mohou bez předchozího upozornění změnit Příručka uživatele Verze A VA 13

14 Servis a podpora Máte-li nějaké otázky nebo problémy, obraťte se na místního distributora nebo volejte technickou podporu prostřednictvím jednoho z následujících telefonních čísel a vyžádejte si zástupce technické podpory zdrojů UPS. Spojené státy: , Evropa, Blízký východ, Afrika: Místní prodejce produktů Powerware. Asie: , Austrálie: Připravte si následující informace: číslo modelu a sériové číslo, popis selhání nebo problému, kontaktní informace. Další informace najdete na webu: Příručka uživatele VA Verze A

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více