Termostatické vložky. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Termostatické vložky pro otopná tělesa s integrovanými ventily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termostatické vložky. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Termostatické vložky pro otopná tělesa s integrovanými ventily"

Transkript

1 Termostatické vložky Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Termostatické vložky pro otopná tělesa s integrovanými ventily

2 IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatické vložky Termostatické vložky Termostatické vložky s integrovaným přesným / jemným přednastavením jsou vhodné pro použití se všemi termostatickými hlavicemi a servopohony IMI Heimeier. Průtoková množství přesného / jemného přednastavení lze snadno a přesně nastavit speciálním klíčem. Nastavenou hodnotu lze odečíst na čelní straně termostatické vložky. Klíčové vlastnosti > > Přednastavení jediným pootočením > > Snadná kontrola nastavení > > Použití klíče vylučuje neoprávněnou manipulaci > > Přesné nastavení průtoku Technický popis Použití: Vytápěcí soustavy Funkce: Regulace Plynulé nastavení Uzavírání Tlaková třída: PN Teplota: Maximální provozní teplota: 0 C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 0 C. Minimální provozní teplota: C Materiál: Ventilová vložka: mosaz, PPS (VHV, VHF, VHV8S, VHF8S) Okroužky: EPDM Kuželka ventilu: EPDM Zpětná pružina: nerez Dřík: Niroocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Připojení pro termostatické hlavice a pohony: IMI Heimeier M0x. Přednastavení: Průtoková množství přesného/jemného přednastavení lze snadno a přesně nastavit speciálním klíčem. Nastavenou hodnotu lze odečíst na čelní straně termostatické vložky. Nastavení nebo jeho změnu smí pomocí klíče provádět pouze kvalifikovaný odborník. Nepovolané osoby bez správného nářadí nemohou s nastavováním manipulovat. Termostatické vložky VHV a VHF s obj. č. 44, 46, 48, 4 a 440 mají šest rozsahů přesného/jemného přednastavení. Termostatické vložky VHV8S a VHF8S s obj. č. 44, 460, 46, 46 a 466 mají osm libovolně měnitelných hodnot přesného/jemného přednastavení.

3 Konstrukce Termostatické vložky s přednastavením VHV8S s 8 stupňovou, plynule nastavitelnou škálou Termostatické vložky s jemným přednastavením VHF8S s 8 stupňovou, plynule nastavitelnou jemnou škálou , 46*) Korado, U.S. Steel 46, 466 Lyngson Předmět technické modifikace jednotlivých výrobců otopných těles. Status: *) KEYMARK certifikováno a testováno dle EN. KEYMARK symbol, schval. číslo 06T Použití Většina otopných těles typu Venitlkompkakt je z výrobních závodů na trh dodávána s ventilovými vložkami s přesným přednastavením 460 a 46. Tyto ventilové vložky jsou určeny pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem a normálním až vyšším teplotním spádem. Lze je použít i v jednotrubkových otopných soustavách. Jeli na základě menších hmotnostních průtoků teplonosné látky nutno volit menší Kv hodnoty, je možné výše uvedené ventilové vložky zaměnit za typy s přesným jemným přednastavením 46 a 466. Termostatické vložky lze snadno identifikovat podle 4místného kódu na čelní straně vložky (viz. obrázek). Integrované přesné / jemné přednastavení umožňuje základní hydraulické vyvážení soustavy tak, aby všechna otopná tělesa byla zásobována odpovídajícím průtokem teplonosné látky. To ovšem předpokládá, že projektantem vypočtené hodnoty budou dodrženy také ve skutečnosti a průtok bude nastaven s minimálními tolerancemi. Termostatické vložky IMI Heimeier tento požadavek přesně splňují. Aby byl zaručen bezhlučný provoz ventilové vložky, neměla by tlaková diference na této vložce v žádném provozním stavu přesáhnout 0 kpa. Hrozíli nebezpečí vzestupu tlakové diference na ventilové vložce v některém z provozních stavů nad 0 kpa (při špatné kvalitě teplonosné látky i nad hodnoty nižší), je vhodné tlakovou diferenci stabilizovat pomocí regulátorů tlakové diference nebo přepouštěcích ventilů (např. ventily STAP, Hydrolux nebo BPV). Příklad použití. s přednastavením. Nastavení z výroby/nastavení pro jednotrubkové soustavy. Otopné těleso Identifikace podle typového čísla Termostatické vložky lze snadno identifikovat podle 4místného kódu na čelní straně vložky.

4 IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatické vložky Upozornění Aby nedošlo k poškození teplovodní otopné soustavy a k tvorbě usazenin, musí být otopná soustava provozována dle VDI 0. U průmyslových aplikací a v soustavách CZT je nutné dále dodržet požadavky VdTÜV 466/AGFW FW. Minerální oleje, obsažené v teplonosné látce (zejména pak maziva s obsahem minerálních olejů jakéhokoliv druhu), způsobují bobtnání a následné poškození těsnění z EPDM pryže. Proto nesmí být v teplonosné látce v žádném případě obsaženy. Při použití mrazuvzdorných a antikorozních přípravků bez dusitanů na bázi etylenglykolu je třeba čerpat příslušné údaje, zejména o koncentraci jednotlivých přísad, z podkladů výrobce mrazuvzdorných a antikorozních přísad. Termostatické vložky IMI Heimeier jsou vhodné pro všechny termostatické hlavice a servopohony firmy IMI Heimeier s připojovacím závitem M0x.. Optimální sladění obou částí poskytuje jistotu jejich správné funkce. Při použití zejména servopohonů jiných výrobců je třeba kontrolovat, aby jejich uzavírací síla byla přizpůsobena vrchním dílům ventilových vložek IMI Heimeier (aby nedošlo k destrukci měkkých částí). Obsluha Přesné / jemné přednastavení termostatických vložek VHV a VHF s 6 stupňovou škálou, např. 44/46/48/4/440 Oblast rozsahu průtoků ventilových vložek je spojitá. Vložky disponují šesti na sebe plynule navazujícími oblastmi přednastavení průtoků (viz. obrázek). V rámci těchto oblastí se mění pásmo ventilu. Proto se ventil pružně přizpůsobí jakémukoliv průtoku, ležícímu mezi minimem a maximem dané oblasti přednastavení, resp. jej omezí v závislosti na momentální spotřebě tepla. Přednastavení může být voleno mezi,,, 4, a 6. Nastavení 6 odpovídá nastavení z výroby. K přednastavení ventilu použijte klíč (obj. číslo 00.4). Nasaďte jej na vrchní díl vložky a otáčením nastavte požadovanou hodnotu. Pak klíč sejměte. Hodnotu přednastavení lze odečíst z čelní strany vrchního dílu vložky, tj. ze směru ovládání přednastavení (viz. obrázek). Bez klíče nelze přednastavení změnit. Změnu tedy nemůže provést nepovolaná osoba. Přesné /jemné přednastavení termostatických vložek VHV8S a VHF8S s 8 stupňovou, plynule nastavitelnou škálou, e.g. 44/460/46/46/466 Termostatické vložky umožňují plynulé nastavení a nejjemnější přednastavení průtoku teplonosné látky. Přesné / jemné přednastavení je možno zvolit mezi hodnotami,,, 4,, 6, 7 a 8. Lze nastavit rovněž 7 mezi pozic. Hodnota 8 odpovídá továrnímu nastavení. K přednastavení ventilu použijte klíč (obj. číslo ). Nasaďte jej na vrchní díl vložky a otáčením nastavte požadovanou hodnotu. Pak klíč sejměte. Hodnotu přednastavení lze odečíst z čelní strany vrchního dílu vložky, tj. ze směru ovládání přednastavení (viz. obrázek). Bez klíče nelze přednastavení změnit. Změnu tedy nemůže provést nepovolaná osoba. Spojitý rozsah průtoků např. ventilová vložka s přesným přednastavením 44/46/4/440 m [kg/h] p = 0, bar Odečitatelnost z čelní strany *) *) Nastavovací značka 4

5 Technická data VHV8S s 8 stupňovou, plynule nastavitelnou škálou Diagram pro 44, 460, 46 [xp],0 K [xp],0 K , 0, 0, 0, 0, 0, , 0, ª xp K Otopná tělesa VK bez šroubení a termostatická hlavice xp,0 K xp,0 K Přednastavení Kvhodnota 0, 0,9 0,4 0,8 0, 0,7 0,9 0,40 Kvhodnota 0, 0, 0, 0,8 0,47 0,7 0,66 0,7 Kvs 0,6 0,7 0,8 0,4 0,6 0,98,,4 Tolerance průtoku ± [%] Maximální tlaková diference, při níže vložka ještě uzavírá Δp [bar] Termo. hlavice EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h při tlakové ztrátě bar. Příklad Hledáno: Přednastavení ventilové vložky Zadáno: Tepelný výkon Q = W Teplotní spád Δt = K (6/0 C) Tlaková ztráta otopného tělesa VK ΔpV = 0 mbar Řešení: Hmotnostní tok m = Q / (c Δt) = / (,6 ) = 6 kg/h Přednastavení ventilové vložky z diagramu Pro pásmo,0 K: 6 Pro pásmo,0 K: 4

6 IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatické vložky Technická data VHF8S s 8 stupňovou, plynule nastavitelnou jemnou škálou Diagram pro 46, 466 [xp] max.,0 K [xp] max.,0 K , 0, 0, 0, p [kpa] 0, 0, p [mbar] p [kpa] 0, 0, p [mbar] Otopná tělesa VK bez šroubení a termostatická hlavice xp,0 K xp,0 K Jemné přednastavení Kvhodnota 0,0 0,06 0,07 0,08 0, 0, 0, 0,4 Kvhodnota 0,06 0,06 0,08 0,09 0, 0, 0,8 0,6 Kvs 0,06 0,07 0,08 0, 0, 0,7 0, 0,0 Tolerance průtoku ± [%] Maximální tlaková diference, při níž ventilová vložka ještě uzavírá Δp [bar] Termo. hlavice EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h při tlakové ztrátě bar. Příklad Hledáno: Přednastavení ventilové vložky Zadáno: Teplotní výkon Q = 0 W Teplotní spád Δt = K (6/0 C) Tlaková ztráta otopného tělesa VK ΔpV = mbar Řešení: Hmotnostní tok m = Q / (c Δt) = 0 / (,6 ) = 0 kg/h Přednastavení ventilové vložky z diagramu: Pro pásmo,0 K: 6 Pro pásmo,0 K: 6

7 Technická data VHV s 6 stupňovou škálou Diagram pro 44, 46, 4, 440 [xp] min. 0,4 K, max.,0 K [xp] min. 0, K, max.,0 K*) , 0, 0, 0, 0, 0, , 0, ª [kg/h] ª Otopná tělesa VK bez šroubení a termostatická hlavice [xp] min. 0,4 K, max.,0 K [xp] min. 0, K, max.,0 K*) min Kvhodnota max min Kvhodnota max Přednastavení 4 6 0,09 0,040 0,0 0,047 >0,040 0,096 >0,047 0,6 >0,096 0, >0,6 0,69 >0, 0,69 >0,69 0,47 >0,69 0,0 >0,47 0,600 >0,0 0,9 >0,600 0,840 Kvs 0,0 0, 0,94 0,40 0,60 0,980 Tolerance průtoku ± [%] Maximální tlaková diference, při níž se ventil ještě uzavírá Δp [bar] Termo. hlavice EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h při tlakové ztrátě bar. *) Nastavení Příklad Hledáno: Přednastavení ventilové vložky Zadáno: Tepelný výkon Q = W Teplotní spád Δt = K (6/0 C) Tlaková ztráta otopného tělesa VK ΔpV = 80 mbar Řešení: Hmotnostní tok m = Q / (c Δt) = ( /,6 ) = 0 kg/h Přednastavení ventilové vložky z diagramu: Pro pásmo max.,0 K: Pro pásmo max.,0 K: 7

8 IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatické vložky Technická data VHF s 6 stupňovou jemnou škálou Diagram pro 48 pásmo [xp] min. 0,4 K, max.,0 K pásmo [xp] min. 0, K, max.,0 K*) , 0, 0, 0, 0, 0, 0, ª [kg/h] , 0, 0, ª [kg/h] Otopná tělesa VK bez šroubení a termostatická hlavice [xp] min. 0,4 K, max.,0 K [xp] min. 0, K, max.,0 K*) min Kvhodnota max min Kvhodnota max Jemné přednastavení 4 6 0,009 0,06 0,0 0,07 >0,06 0,08 >0,07 0,04 >0,08 0,07 >0,04 0,06 >0,07 0,09 >0,06 0, >0,09 0,4 >0, 0,77 >0,4 0, >0,77 0,6 Kvs 0,07 0,04 0,06 0,4 0,87 0,0 Tolerance průtoku ± [%] Maximální tlaková diference, při níž ventilová vložka ještě uzavírá Δp [bar] Termo. hlavice EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h při tlakové ztrátě bar. Příklad Hledáno: Přednastavení ventilové vložky Zadáno: Tepelný výkon Q = 0 W Teplotní spád Δt = K (6/0 C) Tlaková ztráta otopného tělesa VK ΔpV = 6 mbar Řešení: Hmotnostní tok Q / (c Δt) = (0 /,6 )= 0 kg/h Přednastavení ventilové vložky z diagramu: Pro pásmo max.,0 K: Pro pásmo max.,0 K: 4 8

9 Technická data s stupňovou, plynule nastavitelnou škálou Diagram pro 40, 4, 4 Kv ª xp K Otopná tělesa VK bez šroubení Termostatická vložka a termostatická hlavice Bez přednastavení S přednastavení xp [K],0,,0,,0 Kvs 0,4 0,60 0,78 0,9,00,8 0,0 0, 0,46 0,6 0,64 0,7 Maximální tlaková diference, při níž ventilová vložka ještě uzavírá Δp [bar] Termo. hlavice EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h při tlakové ztrátě bar. Příklad Hledáno: Přednastavení ventilové vložky 40, 4 Zadáno: Tepelný výkon Q = W Teplotní spád Δt = K (70/ C) Tlaková ztráta otopného tělesa VK ΔpV = 44 mbar Řešení: Hmotnostní tok m = Q / (c Δt) = / (,6 ) = 7 kg/h Přednastavení ventilové vložky z diagramu: 4 9

10 IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatické vložky Náhradní termostatické vložky M 0 x, M x 8 8,9,8* ) Pro tělesa s integrovaným ventilem. Pro Diatherm LTV tělesa s integrovanou vložkou Landis+Gyr. Také použitelné pro Stetherm. Od ledna 984 do února 98. Mx M 0 x, M x, 4,8* ) Pro tělesa s integrovaným ventilem. S plynulým přednastavením. Pro tělesa Biasi, Concept, Diatherm, Dianorm, Ferroli, Superia, Arbonia. Od roku 989. Mx, G / M 0 x,,8* ) 4 Pro tělesa s integrovaným ventilem. S plynulým přednastavením. Bílá krytka. Pro tělesa Diatherm LX. Od března 99. G/ M x, M 0 x,,8* ) 4 9, Pro tělesa s integrovaným ventilem. Bez přednastavení. Pro tělesa Biasi, Concept, Dianorm, Ferroli, Superia. Od roku 99. Mx, M 0 x, M x, 4,8* ) Pro tělesa s integrovaným ventilem. S plynulým přednastavením. Bílá krytka. Pro tělesa Biasi, Concept, DEF, DiaNorm, Ferroli, Henrad, Purmo, Radson, Superia, Veha. Od června 99. Mx, M 0 x, G / 6 4,8* ) VHV Pro tělesa s integrovaným ventilem. Se 6 stupni přednastavení. Pro tělesa Ferroli, Zenith. Od srpna 994. G/ M x, M 0 x,,8* ) 4 6 VHV Pro tělesa s integrovaným ventilem. Se 6 stupni přednastavení. Pro tělesa Diatherm LX s integrovanou vložkou. Od srpna 994. Mx, G / M 0 x,,7 4,,8* ) VHV Pro tělesa s integrovaným ventilem. Se 6 stupni přednastavení. Od roku 006. Pro tělesa Korado, Superia, Demrad, Henrad, Stelrad G / Ø

11 G / M 0 x, 6, 44, 6,8* ) VHV Pro tělesa s integrovaným ventilem. Se 6 stupni přednastavení. Od října 999. Pro tělesa Biasi, Concept, Korado, ECA. G / Ø,7 M 0 x,,8* ) VHV8S Pro tělesa s integrovaným ventilem. S 8 stupni přednastavení. Pro tělesa Brugman. Od roku 00. G/ G /,7 4, Ø,7 M 0 x, G / Ø,7 4,,8* ) VHV8S Pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem. S 8 stupňovou, plynule nastavitelnou škálou. Korado, U.S. Steel, Henrad, Caradon Stelrad. Od roku 006. KEYMARK certifikováno a testováno dle EN. G/ M 0 x, G / Ø,7 4,,8* ) VHF8S Pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem. S 8 stupňovou, plynule nastavitelnou jemnou škálou. Korado, U.S. Steel, Henrad, Caradon Stelrad. Od roku 006. KEYMARK certifikováno a testováno dle EN. G/ G / M 0 x,,7 44,,8* ) VHV8S Pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem. S 8 stupňovou, plynule nastavitelnou škálou. Pro tělesa Lyngson. Od roku 008. G/ G / Ø,7 M 0 x,,7 44,,8* ) VHF8S Pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem. S 8 stupňovou, plynule nastavitelnou jemnou škálou. Pro tělesa Lyngson. Od roku 008. (Rovněž náhrada za vložku číslo 44) G/ Ø,7 *) Uzavřený ventil Technické změny vyhrazeny výrobcem otopných těles.

12 IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatické vložky Příslušenství Nastavovací klíček Pro nastavení IMI Heimeier termostatických vložek VHV and VHF 44, 46, 47, 48, 4, 44, 440 a 44 (444 až do 09.07) se 6 stupni přednastavení. Také pro ventily Vexakt do konce roku 0 a Fexakt. Objednací č Vexakt Fexakt hahn Luft Univerzální klíč Alternativní nastavovací klíč ke klíči Pro nastavení IMI Heimeier termostatických vložek VHV and VHF 44, 46, 47, 48, 4, 44, 440 a 44 (444 až do 09.07) se 6 stupni přednastavení. Také pro ventily Vexakt do konce roku 0 a Fexakt, termostatické hlavice B (nastavení teploty), Regulux šroubení, Vekolux a odvzdušnění těles. Objednací č Nastavovací klíček Pro termostatické vložky VHV8S a VHF8S 44, 460, 46 a 46 s 8 stupni plynulého přednastavení. Objednací č Nastavovací klíček se stupnicí Pro termostatické vložky 400.0, Pro přednastavení (Hnědá krytka s vytištěnou stupnicí) Objednací č Veškeré produkty, texty, fotografie a diagramy použité v tomto dokumentu mohou být změněny společností IMI Hydronic Engineering bez předchozího upozornění a udání důvodu. Pro aktuální informace o našich produktech a technických datech, navštivte prosím stránky CS Thermostatic inserts ed..07

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení S obráceným směrem toku Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / S obráceným směrem toku S obráceným směrem

Více

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy

Více

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestné radiátorové ventily Třícestné radiátorové ventily

Více

CALYPSO. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

CALYPSO. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení CALYPSO Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / CALYPSO CALYPSO Radiátorové ventily Calypso jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Třícestné radiátorové ventily

Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily Třícestné radiátorové ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Třícestné

Více

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Vekotec Vekotec

Více

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Vekotec Vekotec

Více

Design-Edition. Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení

Design-Edition. Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení Design-Edition Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení IMI HEIMEIER / Design-Edition / Design-Edition Design-Edition Design-Edition sety jsou elegantními prvky pro připojení otopných

Více

Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E-Z Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventil E-Z Ventil E-Z E-Z ventil s ponornou trubkou

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotrim Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s uzavíracími kulovými kohouty pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické

Více

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení Calypso Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Calypso Calypso Radiátorové ventily Calypso jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Dekorativní termostatické ventily a šroubení

Dekorativní termostatické ventily a šroubení Design-Edition Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Design-Edition sety jsou elegantními

Více

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Ventil E-Z Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Popis

Více

Ventilové vložky. pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Ventilové vložky. pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Ventilové vložky Ventilové vložky Obsah Strana Ventilové vložky 3 Popis 3 Konstrukce 3 Použití 4 Obsluha 5 Pøíslušenství 6 Náhradní vrchní díly 6 Radiátorová šroubení 7 Vekolux s vypouštìním 7 Vekotec

Více

Regutec F. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení

Regutec F. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení Regutec F Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Regutec F Regutec F Regutec F je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným

Více

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Multilux Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Multilux Multilux Multilux je radiátorová

Více

Multilux 4 Set s hlavicí Halo

Multilux 4 Set s hlavicí Halo Multilux 4 Set s hlavicí Halo Design-Edition Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 IMI HEIMEIER / Design-Edition

Více

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Design-Edition Multilux 4 Set Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování

Více

Calypso exact. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

Calypso exact. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením Calypso exact Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Calypso exact Calypso exact Termostatické radiátorové ventily

Více

Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení

Více

Mikrotherm F. Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením

Mikrotherm F. Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením Mikrotherm F Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Mikrotherm F Mikrotherm F Ruční regulační ventil Mikrotherm F se používá v teplovodních

Více

CALYPSO exact. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

CALYPSO exact. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením CALYPSO exact Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / CALYPSO exact CALYPSO exact Termostatické radiátorové ventily

Více

Regutec. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení

Regutec. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení Regutec Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Regutec Regutec Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem.

Více

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Multilux Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

Multilux 4-A-Set. Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4, automatické omezení průtoku ENGINEERING ADVANTAGE

Multilux 4-A-Set. Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4, automatické omezení průtoku ENGINEERING ADVANTAGE Design-Edition Multilux -A-Set Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R/ nebo G/, automatické omezení průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy.

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. Třícestné směšovací ventily -cestné termostatické ventily ez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestné směšovací ventily Třícestné

Více

Mikrotherm. Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily

Mikrotherm. Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily Mikrotherm Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Mikrotherm Mikrotherm Mikrotherm je ruční radiátorový ventil vhodný pro soustavy s nuceným i samotížným

Více

Hydrolux. Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici

Hydrolux. Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici Hydrolux Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Hydrolux Hydrolux Hydrolux je proporcionální přepouštěcí ventil pracující

Více

Multilux 4-Eclipse- Set s hlavicí Halo

Multilux 4-Eclipse- Set s hlavicí Halo Multilux -Eclipse- Set s hlavicí Halo Design-Edition s dvoubodovým připojením, rohové a přímé provedení zároveň, pro R / a G / připojení, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Design-Edition /

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Eclipse Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické

Více

Standard. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Standard. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Standard Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Standard Standard Radiátorové ventily Standard jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení ENGINEERING ADVANTAGE. Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem.

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení ENGINEERING ADVANTAGE. Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací šroubení Regutec Uzavírací radiátorové šroubení Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL slouží k omezení teploty zpátečky vystupující

Více

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku Eclipse Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Eclipse Eclipse Termostatický ventil Eclipse je vybaven

Více

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku Eclipse Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Eclipse Eclipse Termostatický ventil Eclipse je vybaven unikátním

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky s přesným nastavením a bez přednastavení

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky s přesným nastavením a bez přednastavení RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky s přesným nastavením a bez přednastavení IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL

Více

Třícestné směšovací ventily

Třícestné směšovací ventily -cestné termostatické ventily Třícestné směšovací ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

Standard. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Standard. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Standard Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Standard Standard Radiátorové ventily Standard jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Třícestný přepínací ventil

Třícestný přepínací ventil 3-cestné termostatické ventily Třícestný přepínací ventil Pro vytápěcí a chladicí systémy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING AVANTAGE Třícestné přepínací

Více

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy Třícestné směšovací ventily 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Třícestné směšovací ventily Třícestné směšovací ventily Třícestné

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact

Více

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení Calypso Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Calypso Calypso Radiátorové ventily Calypso jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením

Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením Termostatické radiátorové ventily V-exact II Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING AVANTAGE Termostatické

Více

Třícestný přepínací ventil. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy

Třícestný přepínací ventil. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy Třícestný přepínací ventil 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestný přepínací ventil Třícestný přepínací ventil Třícestné

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact II

Více

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Multilux Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Multilux Multilux Multilux je radiátorová

Více

Třícestný směšovací ventil. s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení

Třícestný směšovací ventil. s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení Popis Třícestné směšovací y HEIMEIER s nebo bez přednastavení jsou vhodné pro kvalitativní regulaci (směšování) zařízení v topných a chladících soustavách.

Více

Termostatický ventil s radiátorovým připojením

Termostatický ventil s radiátorovým připojením Multilux Eclipse Termostatický ventil s radiátorovým připojením s dvoubodovým připojením pro dvoutrubkové otopné soustavy, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact

Více

Termostatické ventily

Termostatické ventily Termostatické ventily pro jednotrubkové vytápěcí soustavy Termostatický ventil s radiátorovým připojením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Termostatické ventily pro jednotrubkové vytápěcí

Více

TBV-CM. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci

TBV-CM. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci TBV-CM Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci IMI TA / Regulační ventily / TBV-CM TBV-CM TBV-CM je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení

Více

Regulux. Uzavírací šroubení Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním

Regulux. Uzavírací šroubení Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním Regulux Uzavírací šroubení Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Regulux Regulux Regulux je regulační uzavíratelné šroubení s paměti

Více

Multilux 4-Eclipse-Set

Multilux 4-Eclipse-Set Multilux -Eclipse-Set Design-Edition s dvoubodovým připojením, rohové a přímé provedení zároveň, pro R / a G / připojení, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Design-Editio / Multilux -Eclipse-Set

Více

Multibox 4. Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí

Multibox 4. Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí Multibox 4 Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Multibox 4 RTL a K-RTL

Více

Termostatická hlavice K

Termostatická hlavice K Termostatická hlavice K s příložným nebo ponorným čidlem Termostatické hlavice Pro regulaci teploty média IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatická hlavice K s příložným nebo ponorným

Více

Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním

Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním Uzavírací šroubení Regulux Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Regulux je regulační

Více

Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci

Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci Vyvažovací a regulační ventil TBV-CM Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TBV-CM je

Více

Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí

Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí Regulace podlahového vytápění Multibox 4 Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Regulux. Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním

Regulux. Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním Popis Uzavírací a regulační radiátorové šroubení Regulux firmy HEIMEIER slouží k přednastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění

Více

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ Regulux N Zpětné regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním 4.2.1 09.2000 CZ Popis Konstrukce Popis Šroubení pro uzavírání, přednastavení, plnění a vypouštění. Rozměry dle DIN 3842 řada 1. Rohové nebo

Více

Multibox AFC. Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku

Multibox AFC. Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku Multibox AFC Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Multibox AFC Multibox AFC Zaručuje,

Více

TBV. Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil koncových jednotek

TBV. Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil koncových jednotek TBV Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil koncových jednotek IMI TA / Vyvažovací ventily / TBV TBV Vyvažovací ventil TBV je určen pro bezchybné hydronické vyvážení soustavy. Přesné měření průtoku, teploty

Více

Multibox K, RTL and K-RTL. Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace okruhů podlahového vytápění

Multibox K, RTL and K-RTL. Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace okruhů podlahového vytápění Multibox K, RTL and K-RTL Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace okruhů podlahového vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Multibox K, RTL and K-RTL Multibox K,

Více

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení koncových

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL slouží k omezení teploty zpátečky vystupující

Více

TBV. Vyvažovací ventil koncových jednotek ENGINEERING ADVANTAGE

TBV. Vyvažovací ventil koncových jednotek ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily TBV Vyvažovací ventil koncových jednotek Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil TBV je určen pro bezchybné

Více

Multibox Eclipse. Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku

Multibox Eclipse. Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku Multibox Eclipse Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Multibox Eclipse Multibox Eclipse

Více

Globo P, P-S. Kulové kohouty Kulový kohout pro připojení k čerpadlu

Globo P, P-S. Kulové kohouty Kulový kohout pro připojení k čerpadlu Globo, -S Kulové kohouty Kulový kohout pro připojení k čerpadlu IMI EIMEIER / Uzavírací armatury / Globo, -S Globo, -S Kulové kohouty Globo a Globo -S jsou uzavírací armatury pro teplovodní soustavy, kterou

Více

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení Uzavírací radiátorové šroubení Popis Uzavírací radiátorové šroubení Regutec firmy HEIMEIER slouží pøedevším k uzavøení otopného tìlesa. Využít jej lze i k pøednastavení hydraulických pomìrù okruhu otopného

Více

Dynalux. Rozdělovače podlahového vytápění Podlahový rozdělovač

Dynalux. Rozdělovače podlahového vytápění Podlahový rozdělovač Dynalux Rozdělovače podlahového vytápění Podlahový rozdělovač IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Dynalux Dynalux Podlahový rozdělovač Dynalux umožňuje nastavit průtok pro každý individuální

Více

Termostatická hlavice Halo. Termostatické hlavice S vestavěným čidlem

Termostatická hlavice Halo. Termostatické hlavice S vestavěným čidlem Termostatická hlavice Halo Termostatické hlavice S vestavěným čidlem IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatická hlavice Halo Termostatická hlavice Halo Termostatické hlavice Halo jsou

Více

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Tlakově nezávislé regulační ventily Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE je určen pro regulaci

Více

TA-COMPACT-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TA-COMPACT-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil zajišťuje

Více

Příslušenství a vyměnitelné díly. Termostatické ventily pro termostatické radiátorové ventily

Příslušenství a vyměnitelné díly. Termostatické ventily pro termostatické radiátorové ventily Příslušenství a vyměnitelné díly Termostatické ventily pro termostatické radiátorové ventily IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Příslušenství a vyměnitelné díly Příslušenství a vyměnitelné

Více

DA 50. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 32-50

DA 50. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 32-50 DA 50 Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 32-50 IMI TA / Regulátory tlaku / DA 50 DA 50 Tyto kompaktní regulátory tlakové diference jsou určeny pro vytápěcí

Více

Globo S. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty

Globo S. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty Globo Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty IMI EIMEIER / Uzavírací armatury / Globo Globo Globo je vhodný jako uzavírací kulový kohout pro soustavy s vysokou teplotou, např. solární

Více

Globo P, P-S. Kulové kohouty Kulový kohout pro připojení k čerpadlu

Globo P, P-S. Kulové kohouty Kulový kohout pro připojení k čerpadlu Globo, -S Kulové kohouty Kulový kohout pro připojení k čerpadlu IMI EIMEIER / Uzavírací armatury / Globo, -S Globo, -S Kulové kohouty Globo a Globo -S jsou uzavírací armatury pro teplovodní soustavy, kterou

Více

Příslušenství a vyměnitelné díly

Příslušenství a vyměnitelné díly Příslušenství a vyměnitelné díly Pro termostatické radiátorové ventily IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Příslušenství a vyměnitelné díly Příslušenství a vyměnitelné díly Příslušenství,

Více

TA-PILOT-R. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference ovládaný pilotním ventilem

TA-PILOT-R. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference ovládaný pilotním ventilem TA-PILOT-R Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference ovládaný pilotním ventilem IMI TA / Regulátory tlaku / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R je vysoce výkonný regulátor

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-Modulator Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci IMI TA / Regulační ventily / TA-Modulator TA-Modulator

Více

KTCM 512. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

KTCM 512. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil KTCM 512 Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil IMI TA / Regulační ventily / KTCM 512 KTCM 512 Kompaktní a přesné tlakově nezávislé

Více

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Popis Radiátorový ventil HEIMEIER Multilux slouží k pøipojení otopných tìles se spodním dvoubodovým pøipojením k otopné soustavì, k pøednastavení

Více

Termostatické hlavice. pro všechny radiátorové ventily a otopná tělesa Ventil kompakt

Termostatické hlavice. pro všechny radiátorové ventily a otopná tělesa Ventil kompakt Termostatické hlavice pro všechny radiátorové ventily a otopná tělesa Ventil kompakt Termostatické hlavice Obsah Strana Termostatické hlavice 3 Konstrukce 3 Použití 4 Funkce 4 Obsluha 5 Termostatická hlavice

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Globo H. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout

Globo H. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout Globo H Kulové kohouty Bronzový kulový kohout IMI HEIMEIER / Uzavírací armatury / Globo H Globo H Globo H je všestranný uzavírací kulový kohout pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Ergonomická páka

Více

Ventilová tělesa RA-N s integrovaným přednastavením

Ventilová tělesa RA-N s integrovaným přednastavením Ventilová tělesa RA-N s integrovaným přednastavením Použití Přímá verze Rohová verze UK-axiální verze Levá úhlová verze Rohová verze, vnější závit Všechna ventilová tělesa RA-N lze použít společně se všemi

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI TA / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných domech

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA 06 EN - Přímý ventil VDN Rohový ventil VEN Axiální ventil VUN VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY NF (zkrácená) VDN VEN VUN Ventil z mosazi, poniklován

Více

STAD. Vyvažovací ventily DN 15-50

STAD. Vyvažovací ventily DN 15-50 STAD Vyvažovací ventily DN 15-50 IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD STAD Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydronické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování vytápěcích

Více

STAP. Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení

STAP. Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení IMI TA / Regulátory tlaku / je regulátor tlakové diference, který udržuje konstantní tlakovou diferenci pro chráněný okruh a tím poskytuje

Více

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Vyvažovací a regulační ventil TBV-C Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C je určen pro

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-COMPACT-T Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Regulační ventil s regulátorem teploty zpátečky pro chladicí systémy IMI TA / Regulační ventily / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

TA-COMPACT-DP. Kombinovaný regulátor Δp, vyvažovací a regulační ventil Pro malé tlakově nezávislé okruhy

TA-COMPACT-DP. Kombinovaný regulátor Δp, vyvažovací a regulační ventil Pro malé tlakově nezávislé okruhy TA-COMPACT-DP Kombinovaný regulátor Δp, vyvažovací a regulační ventil Pro malé tlakově nezávislé okruhy IMI TA / Regulátory tlaku / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP je ideální řešení pro zónové

Více

STAD. Vyvažovací ventily DN 10-50, PN 25

STAD. Vyvažovací ventily DN 10-50, PN 25 STAD Vyvažovací ventily DN 0-50, PN 5 IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD STAD Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydronické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování

Více

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Použití Přímý Rohový Armatura VHS je ideální regulátor pro moderní radiátory se spodním napojením, i pro univerzální nebo koupelnová

Více

STAD-B. Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil pro vnitřní vodovodní systémy

STAD-B. Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil pro vnitřní vodovodní systémy STAD-B Vyvažovací ventily Vyvažovací ventil pro vnitřní vodovodní systémy IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD-B STAD-B Vyvažovací ventil STAD-B splňuje náročné podmínky v rozvodech teplé vody. Poskytuje

Více