KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999

2 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE / S ELECTED EKONOMIC INDICATORS DEVIZOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE / FOREIGN TOURISM RECEIPTS AND EXPENDITURE ZAMĚSTNANOST V ČESKÉ REPUBLICE / EMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC PŘÍJEZDOVÝ C ES TOVNÍ RUCH / INBOUND TOURISM PŘÍJEZDY DO ČR / ARRIVALS IN THE CZECH REPUBLIC VÝVOJ ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ V ČR A V REGIONECH ČR / NUMBER OF CZECH AND FOREIGN TOURISTS IN THE CZECH REPUBLIC AND IN CZECH REGIONS POČTY ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ PODLE ZEMÍ V ČR A V REGIONECH ČR / NUMBER OF FOREIGN TOURISTS IN THE CZECH REPUBLIC AND IN CZECH REGIONS ZAHRANIČNÍ TURISTÉ V REGIONECH ČR / FOREIGN TOURISTS IN THE CZECH REGIONS Česká republika / The Czech Republic Top 10 zemí / Top 10 countries SEZONALITA ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ V ČR A V REGIONECH ČR 1999 / SEASONALITY OF FOREIGN T OURISTS IN T HE CZECH REPUBLIC AND IN CZECH REGIONS VÝDAJE ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ / EXPENDITURE OF FOREIGN VISITORS HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY ČESKÉ REPUBLIKY / M AIN PURPOSES FOR VISIT OF THE CZECH REPUBLIC UBYTOVÁNÍ / ACCOMMODATION VÝJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH / OUTBOUND TOURISM... 48

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BASIC INFORMATION Tabulka 1 / Table 1 Příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR (mil. osob) / Arrivals of foreign visitors in the Czech Republic (in mil) Leden / Únor / Březen / Duben / Květen / Červen / Červenec / Srpen / Září / Říjen / Listopad / Prosinec / Celkem / January February March April May June July August September October November December Total ,2 6,5 7,5 8,7 9,4 9,5 11,7 12,4 6,6 10,3 9,0 8,4 109, ,4 6,8 8,6 8,0 10,0 9,5 10,0 12,0 9,5 9,9 8,5 8,6 107,9 97/96 103,4 104,5 115,0 92,2 106,8 99,9 85,8 97,1 95,8 95,8 95,0 102,6 98, ,9 6,9 7,4 8,4 9,5 9,2 10,6 11,2 8,7 9,0 7,5 7,7 102,8 98/97 108,4 100,8 85,4 105,1 94,3 96,7 105,3 92,6 91,5 91,4 88,0 90,0 95, ,5 5,7 7,3 8,2 9,0 8,5 10,4 11,2 9,1 9,2 7,9 8,0 100,8 99/98 93,2 83,2 98,8 97,4 94,9 92,7 98,1 100,3 105,0 101,9 105,4 103,0 98,0 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 2 / Table 2 Výjezdy českých občanů do zahraničí (mil. osob) / Departures of Czech citizens (in mil) Leden / Únor / Březen / Duben / Květen / Červen / Červenec / Srpen / Září / Říjen / Listopad / Prosinec / Celkem / January February March April May June July August September October November December Total ,6 2,9 3,6 3,7 3,9 4,3 5,3 5,2 4,4 4,8 4,2 3,6 48, ,6 2,8 3,6 3,6 4 4,1 4,3 4,9 4 4,7 3,8 3,6 46,1 97/96 97,7 98,9 100,6 98,6 102,3 95,4 80,4 94,4 90,8 97,4 90,8 98,3 94, ,7 2,8 3,3 3,6 3,7 3,8 4,6 4,5 3,7 4,2 3,4 3,2 43,6 98/97 106,4 99,1 91,3 98,6 92,5 92,4 108,7 91,4 91,4 89,6 90,1 90,2 94, ,4 2,2 3,1 3,2 3,4 3,5 4,4 4,3 3,6 3,7 3,1 3,0 40,0 99/98 89,4 79,6 95,5 90,7 90,0 90,9 95,3 96,0 98,1 87,4 89,2 93,9 91,7 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

4 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE / SELECTED EKONOMIC INDICATORS Devizové příjmy a výdaje / Foreign tourism receipts and expenditure Tabulka 3 / Table 3 Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu / Foreign Tourism receipts and expenditure Ukazatel (v mld. USD) / Indicator (bn USD) Devizové příjmy / Foreign exchange income 2,2 2,9 4,1 3,6 3,7 3,0 Devizové výdaje / Foreign exchange expenditure 1,6 1,6 3,0 2,4 1,9 1,5 Zdroj : Česká národní banka / Source : Czech National Bank Graf 1 / Chart 1 Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu (mld. USD)/ Tourism receipts and expenditure (bn USD) Zdroj:MMR Source: MfRD ,1 0,5 1,6 0,5 2,2 1,6 2,9 1, rok / ye ar 4,1 3 3,6 2,4 3,7 1,9 3 1,5 Př íjmy / Receipts Výdaje / Expenditure Tabulka 4 / Table 4 Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu / Share of the tourism on the national economy Podíl devizových příjmů z CR na HDP (v %) / Share of tourism receipts on GDP (in %) Podíl devizových příjmů z CR na exportu (v %) / Share of tourism receipts on exports (in %) Podíl devizových příjmů z CR na devizových příjmech ze služeb celkem (v %) / Share of tourism receipts on service receipts (in % ) Zdroj : Česká národní banka / Source: Czech National Bank 5,7 7,3 7,0 6,7 5,7 13,4 18,8 16,2 14,1 11,3 42,8 51,0 51,0 49,6 43,8

5 2. 2. Zaměstnanost v České republice / Employment in the Czech Republic Tabulka 5 / Table 5 zaměstnanců (fyz. osoby) podle kategorií ubytovacích zařízení k / Average number of employees (persons) by category of accommodation establishments ( ) Hotely a penziony celkem / Hotels and pensions total v tom / of them Hotely celkem / Hotels total V tom / of them: hotel ***** hotel, motel, botel **** hotel, motel, botel *** hotel, motel, botel ** hotel, motel, botel * hotel garni **** *** ** * Pension **** *** ** * Tabulka 6 / Table 6 osob pracujících v cestovních kancelářích v roce 1999 / Persons working with travel agencies in 1999 z toho zaměstnanci / z toho na kratší Celkem / Total Including employees pracovní úvazek / Including part time ČR / Czech Republic Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Tabulka 7 / Table 7 Podíl pracujících osob v pohostinství a ubytovacích zařízeních na celkovém počtu aktivně činných osob / Share of employees in accommodation establishments and gastronomy 1996 září - listopad / September - November 3,2% 1997 září - listopad / September - November 3,6% 1998* říjen - prosinec / October - December 3,4% 1999 leden září / January - September 3,3% Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí / Ministry of Labour and Affairs *Poznámka: data 98/97 nejsou srovnatelné z důvodu změny metodiky statistiky / Note: 98/97figures can not perfectly compared due to the changes in CSO methodology

6 3. PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH / INBOUND TOURISM Příjezdy do ČR / Arrivals in the Czech Republic Graf 2 / Chart 2 Příjezdy do ČR / Arrivals in the Czech Republic , ,1 100, ,4 109, , 1 102, ,6 24,5 71,7 40 Zdroj:MMR,ČSÚ 50,9 5, 48 Source: MfRD, CSO 20 3, 04 3, 38 4, 56 4, 98 5, 61 29,6 0 21,8 Poznámka : Data 97/ lze jen částečně srovnávat z důvodu změny metodiky statistiky Note: 97/96 figures can not perfectly compared due to the changes in CSO methodology Pers. (mil.) Počty návštěvníků / Nr of visitors Počty Nr of Graf 3 / Chart 3 Příjezdy do ČR podle druhu dopravy 1999 / Arrivals in the Czech Republic by type of transport po silnici / by Road Zdroj: ČSÚ Source: Czech Statistical Office po železnici / by Railway letecky / by Air Tabulka 8 / Table 8 Příjezdy zahraničních návštěvníků podle druhu dopravy / Arrivals of foreign visitors in the Czech Republic, by type of transport % Po silnici / Road transport 96,4 97,1 95,8 94,4 94,4 93,8 94,5 Po železnici / Rail transport 2,5 1,9 2,9 4,2 4,2 4,7 4,0 Letecky / Air transport 1,1 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

7 Tabulka 9 / Table 9 Příjezdy zahraničních návštěvníků podle úseku státní hranice ČR / Arrivals of foreign visitors in the Czech Republic, by state border segment mil. osob / mil. person Úsek státní hranice s Německem / S tate border with Germany 41,8 52,0 52,2 50,4 48,4 46,7 46,4 Úsek státní hranice s Rakouskem / S tate border with Austria 13,1 16,6 15,4 16,1 15,3 14,0 12,4 Úsek státní hranice s Polskem / State border with Poland 16,0 21,0 17,8 23,5 24,1 24,9 26,0 Úsek státní hranice se Slovenskem / S tate border with Slovakia X X 11,4 17,9 18,5 15,8 14,7 Letiště / Airport 0,81 0,89 1,32 1,51 1,49 1,48 1,44 CELKEM / TOTAL 71,7 101,1 98,1 109,4 107,9 102,8 100,8 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 10 / Table 10 Příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR podle úseku státní hranice a vízové povinnosti 1999 / Arrivals of foreign visitors in the Czech Republic by state border segment, by visa duty 1999 Celkem / Ze sousedních států / Ze států s vízovou Z ostatních států bez víz. From neighbouring povinností / From povinnosti / From other Total countries countries with visa duty countries without visa duty Celkem / Total Státní hranice s Německem / State border with Germany Státní hranice s Rakouskem / State border with Austria Státní hranice s Polskem / State border with Poland Státní hranice se Slovenskem / State border with Slovakia Letiště / Airport Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj českých a zahraničních turistů v ČR a v regionech ČR / Czech and foreign in the Czech Republic and in Czech regions ( ) Graf 4 / Chart 4 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v ČR ( Czech and foreign in the Czech Repub ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign

8 Graf 5 / Chart Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v Praze ( ) / Czech and foreign in Pragu ( ) Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Graf 6 / Chart 6 Vývoj počtu českých a zahraničních turistů ve středních Čechách ( ) / Czech and foreign touris in Central ( ) Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Graf 7 / Chart Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v jižních Čec ( ) / Czech and foreign in Southern ( ) Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign

9 Graf 8 / Chart Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v západních Čechách ( ) / Czech and foreign touris in Western ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Graf 9 / Chart 9 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v severních Čechách ( ) / Czech and foreign Northern ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Graf 10 / Chart 10 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj počtu českých a zahraničních turistů ve východních Čechách ( ) / Czech and foreign Eastern ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign

10 Graf 11 / Chart 11 Vývoj počtu českých a zahraničních turistů na jižní Moravě ( ) / Czech and foreign in Southern Moravia ( ) Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Graf 12 / Chart 12 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj počtu českých a zahraničních turistů na severní Mora ( ) / Czech and foreign in Northe Moravia ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign

11 3. 3. Počty zahraničních turistů podle zemí v ČR a v regionech ČR / foreign by country in the Czech Republic and in Czech regions Tabulka 11 / Table 11 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v ČR ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in the Czech Republic ( ) ČR / Czech Republic Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ Země / Country /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % DÁNSKO / DENMARK , , , ,6 FRANCIE / FRANCE , , , ,5 ITÁLIE / ITALY , , , ,3 NĚMECKO / GERMANY , , , ,1 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,2 POLSKO / POLAND , , , ,5 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,5 RUSKO / RUSSIA , , , ,0 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,0 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,9 UK , , , ,5 USA , , , ,1 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,0 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 12 / Table 12 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v Praze ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Prague ( ) Praha / Prague Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ Země / Country /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % DÁNSKO / DENMARK , , , ,0 FRANCIE / FRANCE , , , ,9 ITÁLIE / ITALY , , , ,0 NĚMECKO / GERMANY , , , ,4 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,0 POLSKO / POLAND , , , ,6 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,5 RUSKO / RUSSIA , , , ,6 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,0 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,1 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,2 UK , , , ,7 USA , , , ,2 IZRAEL / ISRAEL , , , ,0

12 JAPONSKO / JAPAN , , , ,4 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,3 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

13 Tabulka 13 / Table 13 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí ve středních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Central ( ) Střední Čechy / Central Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,7 DÁNSKO / DENMARK , , , ,2 FRANCIE / FRANCE , , , ,3 ITÁLIE / ITALY , , , ,3 MAĎARSKO / HUNGARY , , , ,9 NĚMECKO / GERMANY , , , ,4 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,3 POLSKO / POLAND , , , ,7 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,1 RUSKO / RUSSIA , , , ,1 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,0 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,6 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,4 UK , , , ,2 USA , , , ,9 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,9 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 14 / Table 14 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v jižních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Southern ( ) Jižní Čechy / Southern Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,8 DÁNSKO / DENMARK , , , ,4 FRANCIE / FRANCE , , , ,1 ITÁLIE / ITALY , , , ,9 MAĎARSKO / HUNGARY , , , ,8 NĚMECKO / GERMANY , , , ,1 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,9 POLSKO / POLAND , , , ,2 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,2 RUSKO / RUSSIA , , , ,4 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,4 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,5 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,1 UK , , , ,0 USA , , , ,7 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,5 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

14 Tabulka 15 / Table 15 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v západních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Western ( ) Západní Čechy / Western Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,8 DÁNSKO / DENMARK , , , ,5 FRANCIE / FRANCE , , , ,3 ITÁLIE / ITALY , , , ,4 NĚMECKO / GERMANY , , , ,4 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,7 POLSKO / POLAND , , , ,2 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,5 RUSKO / RUSSIA , , , ,6 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,1 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,0 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,8 UK , , , ,8 USA , , , ,2 IZRAEL / ISRAEL , , , ,0 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,6 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 16 / Table 16 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v severních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Northern ( ) Severní Čechy / Northern Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,2 BULHARSKO / BULGARIA , , , ,7 DÁNSKO / DENMARK , , , ,7 FRANCIE / FRANCE , , , ,8 ITÁLIE / ITALY , , , ,9 NĚMECKO / GERMANY , , , ,3 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,0 POLSKO / POLAND , , , ,6 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,9 RUSKO / RUSSIA , , , ,1 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,8 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,1 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,6 UK , , , ,8 USA , , , ,4 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,4 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

15 Tabulka 17 / Table 17 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí ve východních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Eastern ( ) Východní Čechy / Eastern Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,1 DÁNSKO / DENMARK , , , ,2 FINSKO / FINLAND , , , ,8 FRANCIE / FRANCE , , , ,5 ITÁLIE / ITALY , , , ,6 NĚMECKO / GERMANY , , , ,2 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,9 POLSKO / POLAND , , , ,7 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,6 RUSKO / RUSSIA , , , ,9 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,4 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,0 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,9 UK , , , ,3 USA , , , ,0 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,7 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 18 / Table 18 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí na jižní Moravě ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Southern Moravia ( ) Jižní Morava / Southern Moravia Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,3 DÁNSKO / DENMARK , , , ,3 FRANCIE / FRANCE , , , ,2 ITÁLIE / ITALY , , , ,5 NĚMECKO / GERMANY , , , ,6 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,8 POLSKO / POLAND , , , ,2 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,6 RUSKO / RUSSIA , , , ,2 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,1 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,4 ŠVÝCARSKO / SWITZERLAND , , , ,1 UK , , , ,7 USA , , , ,6 IZRAEL / ISRAEL , , , ,8 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,5 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

16 Tabulka 19 / Table 19 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí na severní Moravě ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Northern Moravia ( ) Severní Morava / Northern Moravia Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,2 DÁNSKO / DENMARK , , , ,8 FRANCIE / FRANCE , , , ,9 ITÁLIE / ITALY , , , ,9 MAĎARSKO / HUNGARY , , , ,8 NĚMECKO / GERMANY , , , ,1 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,9 POLSKO / POLAND , , , ,8 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,8 RUSKO / RUSSIA , , , ,3 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,3 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,0 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,3 UK , , , ,7 USA , , , ,7 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,6 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

17 3. 4. Zahraniční turisté v regionech ČR / Foreign in the Czech regions Česká republika / The Czech Republic Tabulka 20 / Table 20 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle krajů za rok 1999 / Registered foreign in accommodation establishments: by region, 1999 Území / territory % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0 % ,0 % 3,0 Hl. m. Praha / Prague ,1% ,6% 2,9 Kraj středočeský / Central ,4% ,9% 2,7 Kraj jihočeský / Southern ,6% ,8% 2,7 Kraj západočeský / Western ,2% ,7% 4,0 Kraj severočeský / Northern ,5% ,1% 2,9 Kraj východočeský / Eastern ,7% ,2% 3,1 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,1% ,0% 2,7 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,5% ,8% 3,1 Graf 13 / Chart 13 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 37,1% 7,5% Zahraniční hosté v ubyt. zařízeních podle kraj ČR, 1999 / Foreign in Czech regions, ,4% 10,1% 12,7% 7,6% 10,2% 8,5% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

18 Top 10 zemí / Top 10 countries Tabulka 21 / Table 21 Území / territory NĚMECKO / GERMANY 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 3,8 Hl. m. Praha / Prague ,4% ,5% 3,1 Kraj středočeský / Central ,5% ,8% 3,4 Kraj jihočeský / Southern ,6% ,7% 3,4 Kraj západočeský / Western ,8% ,2% 5,4 Kraj severočeský / Northern ,8% ,1% 3,5 Kraj východočeský / Eastern ,1% ,3% 4,0 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,4% ,4% 3,4 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,5% ,0% 4,0 Gaf 14 / Chart 14 17,1% Němečtí turisté v regionech ČR, 1999 / German in Czech regions, ,4% 10,8% 7,5% 14,8% 25,4% 8,6% 6,5% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

19 Tabulka 22 / Table 22 NĚMECKO / GERMANY Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 15 / Chart Vývoj návštěvnosti německých turistů v ČR Number / of German in the Czech Republic ( )

20 Tabulka 23 / Table 23 Území / territory POLSKO / POLAND 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,4 Hl. m. Praha / Prague ,3% ,8% 2,1 Kraj středočeský / Central ,6% ,2% 2,3 Kraj jihočeský / Southern ,4% ,7% 2,5 Kraj západočeský / Western ,1% ,1% 2,0 Kraj severočeský / Northern ,6% ,7% 2,5 Kraj východočeský / Eastern ,9% ,7% 2,9 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,8% ,1% 2,2 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,5% ,7% 3,0 Graf 16 / Chart 16 Polští turisté v regionech ČR, 1999 / Polish in Czech regions, 1999 Praha / Prague Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 16,8% 15,9% 13,5% 9,6% 19,3% 10,1% 7,6% 7,4% Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

21 Tabulka 24 / Table 24 POLSKO / POLAND Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 17 / Chart Vývoj návštěvnosti polských turistů v ČR Number / of Polish in the Czech Republic ( )

22 Tabulka 25 / Table 25 Území / territory ITÁLIE / ITALY 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,8 Hl. m. Praha / Prague ,7% ,9% 3,1 Kraj středočeský / Central ,1% ,7% 2,6 Kraj jihočeský / Southern ,5% ,1% 2,2 Kraj západočeský / Western ,5% ,1% 2,6 Kraj severočeský / Northern ,2% ,5% 2,4 Kraj východočeský / Eastern ,6% ,6% 2,4 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,4% ,7% 2,3 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,0% ,3% 2,4 Graf 18 / Chart 18 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 5,2% 6,5% Italští turisté v regionech ČR, 1999 Italian / in Czech regions, ,6% 9,4% 6,5% 5,1% 5,0% 54,7% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

23 Tabulka 26 / Table 26 ITÁLIE / ITALY Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 19 / Chart Vývoj návštěvnosti itlaských turistů v ČR Number / of Italian in the Czech Republic ( )

24 Tabulka 27 / Table 27 VELKÁ BRITÁNIE / GREAT BRITAIN 1999 / 1999 Území / territory % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,6 Hl. m. Praha / Prague ,9% ,6% 2,8 Kraj středočeský / Central ,9% ,5% 2,5 Kraj jihočeský / Southern ,2% ,6% 2,3 Kraj západočeský / Western ,1% ,6% 2,4 Kraj severočeský / Northern ,3% ,0% 2,5 Kraj východočeský / Eastern ,4% ,8% 2,4 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,1% ,3% 2,7 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,0% ,7% 2,5 Graf 20 / Chart 20 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 5,3% 6,1% Britští turisté v regionech ČR, 1999 British / in Czech regions, ,4% 5,2% 5,9% 7,1% 5,0% 57,9% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

25 Tabulka 28 / Table 28 VELKÁ BRITÁNIE / GREAT BRITAIN Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 21 / Chart 21

26 Vývoj návštěvnosti britských turistů v ČR Number / of British in the Czech Republic ( ) Tabulka 29 / Table 29 Území / territory NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 3,0 Hl. m. Praha / Prague ,6% ,9% 2,9 Kraj středočeský / Central ,2% ,6% 3,2 Kraj jihočeský / Southern ,0% ,1% 3,1 Kraj západočeský / Western ,2% ,9% 3,0 Kraj severočeský / Northern ,5% ,4% 3,0 Kraj východočeský / Eastern ,4% ,7% 3,3 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,6% ,0% 2,9 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,4% ,3% 3,0 Graf 22 / Chart 22 16,4% 10,6% Holandští turisté v regionech ČR, 1999 Dutch in Czech regions, ,5% 7,4% 10,2% 21,6% 13,0% 11,2% Praha / Prague Střední Čech / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

27

28 Tabulka 30 / Table 30 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 23 / Chart Vývoj návštěvnosti nizozemských turistů v ČR / Dutch touristis in the Czech Republic ( )

29 Tabulka 31 / Table 31 Území / territory SLOVENSKO / SLOVAKIA 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,8 Hl. m. Praha / Prague ,2% ,0% 2,5 Kraj středočeský / Central ,0% ,3% 2,6 Kraj jihočeský / Southern ,9% ,5% 2,6 Kraj západočeský / Western ,2% ,1% 2,4 Kraj severočeský / Northern ,2% ,6% 2,9 Kraj východočeský / Eastern ,7% ,7% 2,6 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,4% ,8% 2,9 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,4% ,0% 3,7 Graf 24 / Chart 24 Slovenští turisté v regionech ČR, 1999 Slovak in Czech regions, 1999 Praha / Prague Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 15,4% 15,7% 13,4% 20,2% 11,2% 8,2% 8,0% 7,9% Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Sout hern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

30 Tabulka 32 / Table 32 SLOVENSKO / SLOVAKIA Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 25 / Chart 25 Vývoj návštěvnosti slovenských turistů v ČR Number / of Slovak in the Czech Republic ( )

31 Tabulka 33 / Table 33 Území / territory USA / USA 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,9 Hl. m. Praha / Prague ,0% ,2% 3,1 Kraj středočeský / Central ,5% ,1% 2,6 Kraj jihočeský / Southern ,3% ,5% 2,4 Kraj západočeský / Western ,0% ,4% 3,0 Kraj severočeský / Northern ,6% ,7% 2,4 Kraj východočeský / Eastern ,1% ,5% 2,3 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,8% ,7% 2,4 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,7% ,0% 2,5 Graf 26 / Chart 26 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 5,6% 7,0% Američtí turisté v regionech ČR, 1999 / American in Czech regions, 199 8,1% 6,8% 5,7% 5,3% 4,5% 57,0% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

32 Tabulka 34 / Table 34 USA / USA Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 27 / Chart Vývoj návštěvnosti amerických turistů v ČR Number / of American in the Czech Republic ( )

33 Tabulka 35 / Table 35 Území / territory RUSKO / RUSSIA 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 3,6 Hl. m. Praha / Prague ,5% ,7% 3,1 Kraj středočeský / Central ,4% ,9% 3,2 Kraj jihočeský / Southern ,8% ,7% 2,9 Kraj západočeský / Western ,2% ,5% 7,2 Kraj severočeský / Northern ,5% ,7% 2,8 Kraj východočeský / Eastern ,6% ,3% 2,9 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,4% ,6% 2,9 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,6% ,7% 3,1 Graf 28 / Chart 28 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 12,6% Ruští turisté v regionech ČR, 1999 Russian / in Czech regions, ,4% 8,5% 7,6% 13,2% 5,8% 5,4% 37,5% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čech / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

34 Tabulka 36 / Table 36 RUSKO / RUSSIA Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 29 / Chart 29 Vývoj návštěvnosti ruských turistů v ČR / Russian in the Czech Republic ( )

35 Tabulka 37 / Table 37 Území / territory RAKOUSKO / AUSTRIA 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,1 Hl. m. Praha / Prague ,1% ,0% 2,2 Kraj středočeský / Central ,4% ,9% 1,9 Kraj jihočeský / Southern ,6% ,8% 1,7 Kraj západočeský / Western ,2% ,6% 2,2 Kraj severočeský / Northern ,0% ,2% 1,8 Kraj východočeský / Eastern ,0% ,5% 1,8 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,6% ,9% 2,3 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,2% ,0% 2,3 Graf 30 / Chart 30 Rakouští turisté v regionech ČR, 1999 / Austrian in Czech regions, 1999 Praha / Prague Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 10,0% 15,6% 7,0% 8,2% 8,2% 10,6% 35,1% 5,4% Střední Čech / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

36 Tabulka 38 / Table 38 RAKOUSKO / AUSTRIA Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 31 / Chart Vývoj návštěvnosti rakouských turistů v ČR / Austrian in the Czech Republic ( )

37 Tabulka 39 / Table 39 Území / territory FRANCIE / FRANCE 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,5 Hl. m. Praha / Prague ,7% ,8% 2,8 Kraj středočeský / Central ,6% ,4% 2,4 Kraj jihočeský / Southern ,6% ,6% 2,1 Kraj západočeský / Western ,7% ,0% 2,3 Kraj severočeský / Northern ,5% ,7% 2,2 Kraj východočeský / Eastern ,2% ,9% 2,1 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,2% ,8% 2,1 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,5% ,8% 2,2 Graf 32 / Chart 32 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 9,2% 6,5% 7,7% Francouzští turisté v regionech ČR, 1999 French in Czech regions, ,2% 6,5% 6,6% 5,6% 48,7% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministry for al Development of the Czech Republic KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2001

Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2001 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2001 Česká centrála cestovního ruchu odbor analýz březen 2003 OBSAH: 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu... 1 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu...

Více

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2010/2011

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2010/2011 Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS Statistiky za akademický rok / ERASMUS teaching BUT outgoing teachers Statistics of the academic year / Zpracovala: Bc. Magdalena Káňová Oddělení

Více

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na školení ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2010/2011

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na školení ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2010/2011 Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na školení ERASMUS Statistiky za akademický rok / ERASMUS staff training BUT outgoing employees Statistics of the academic year / Zpracovala: Bc. Magdalén Káňová Oddělení

Více

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2009/2010

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2009/2010 Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS Statistiky za akademický rok 9/ ERASMUS teaching BUT outgoing teachers Statistics of the academic year 9/ Zpracovaly: Bc. Magdalena Káňová, Ing.

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" byl v první čtvrtině

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace PŘEDNÁŠKA č. 10 Cestovní ruch a rekreace Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2009 v ČR meziročně klesl o šest procent na 36,9 milionu

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

2.1. Informační zdroj pro návštěvu ČR / Information source for visit 3. 2.2. Způsob organizace cesty / Organization of trip 4

2.1. Informační zdroj pro návštěvu ČR / Information source for visit 3. 2.2. Způsob organizace cesty / Organization of trip 4 Výsledky studie o příjezdovém cestovním ruchu do ČR, léto 2000 Results of Border Crossings survey: Foreign visitors to the Czech Republic, summer 2000 OBSAH / SUMMARY: str. / page 1. Cíl a metodika výzkumu

Více

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Czech Republic Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Pro ROBUST 2018, 23. ledna 2018 Miroslav Singer Generali CEE Holding Prague 17. ledna 2017 Osnova Růst reálného HDP definice ( staré a nové ekonomiky

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, 21.10.2013 Arnošt Veselý Tento projekt

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 7. 2010 39 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

ROČENKA 2017 / FACT BOOK 2017 CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

ROČENKA 2017 / FACT BOOK 2017 CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE ROČENKA / FACT BOOK CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE OBSAH / CONTENT VYPOŘÁDANÉ OBCHODY / SETTLED TRADES... 2-4 Vypořádání burzovních obchodů všechny typy cenných

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015 Rozhledna Vartovna Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ)

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. srpna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.7.2016 do 31.7.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,245.338 ze zahraničí: 1,969.719 (87,7 %) z tuzemska: 275.619 (12,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 90.028 osob (4,2

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008 Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008 Selected data of the balance sheet 2008 www.zvvz.cz Auditorská zpráva 1 Selected data of the balance sheet 2008 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních

Více

Databáze CzechTourism. Výsledky studie o příjezdovém cestovním ruchu do ČR, 2003

Databáze CzechTourism. Výsledky studie o příjezdovém cestovním ruchu do ČR, 2003 Výsledky studie o příjezdovém cestovním ruchu do ČR, 2003 Results of Border Crossings survey: Foreign visitors to the Czech Republic, 2003 Obsah / Summary: str. / page 1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives

Více

Export a Česká republika Směřování podpory exportu. Vladimír Bärtl

Export a Česká republika Směřování podpory exportu. Vladimír Bärtl Směřování podpory exportu 1 % of GDP Slovak Hungary Belgium Netherlands Czech Denmark Austria Poland Germany European Mexico Finland Israel Italy United Russian China India Brazil United States 100 80

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+

Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+ Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+ Statistiky za akademický rok / Student mobility for studies ERASMUS+ Statistics of the academic year / Statistika výjezdů na studijní pobyty ERASMUS+ / Mobility statistics

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Štatistické ukazovatele za rok 2017

Štatistické ukazovatele za rok 2017 Štatistické ukazovatele za rok 2017 Celkovo za 2017 Počet návštevníkov Počet Priemerný (%) Nárast/pokles počtu návštevníkov 2017/ 2016 (%) Nárast/pokles počtu 2017/ 2016 Slovenská republika 419 692 1 198

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 5,848.432 ze zahraničí: 4,977.274 (85,1 %) z tuzemska: 871.158 (14,9 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

MEZINÁRODNÍ OCHRANA V ČESKÉ REPUBLICE měsíční statistický přehled. INTERNATIONAL PROTECTION IN THE CZECH REPUBLIC monthly statistical overview

MEZINÁRODNÍ OCHRANA V ČESKÉ REPUBLICE měsíční statistický přehled. INTERNATIONAL PROTECTION IN THE CZECH REPUBLIC monthly statistical overview Odbor azylové a migrační politiky MEZINÁRODNÍ OCHRANA V ČESKÉ REPUBLICE měsíční statistický přehled INTERNATIONAL PROTECTION IN THE CZECH REPUBLIC monthly statistical overview únor 2013 February 2013 Počty

Více

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 2 26.9.2012 Rx-bound / Semi-ethical OTC

Více

Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+

Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+ Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+ Statistiky za akademický rok / Student mobility for studies ERASMUS+ Statistics of the academic year / Statistika výjezdů na studijní pobyty ERASMUS+ / Mobility statistics

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky Ministry for Regional Development of the Czech Republic Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky Ministry for Regional Development of the Czech Republic Výsledky studie o příjezdovém cestovním ruchu

Více

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v SR Prognóza vývoje OTC trhu 2 6.11.2012 Rx-bound / Semi-ethical OTC

Více

Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+

Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+ Výjezdy na studijní pobyty ERASMUS+ Statistiky za akademický rok 5/6 Student mobility for studies ERASMUS+ Statistics of the academic year 5/6 Statistika výjezdů na studijní pobyty ERASMUS+ 5/6 Mobility

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2009 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin,

Více

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje Veřejné finance Úvod do veřejných financí Fiskální federalismus Veřejné příjmy a veřejné výdaje Úvod do Veřejných financí Pojem VeFi Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet Problém fiskální nerovnováhy

Více

Projekty EUREKA a Eurostars

Projekty EUREKA a Eurostars Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Projekty EUREKA a Eurostars Josef Martinec Praha, 5. 12. 2013 EUREKA v ČR > 2 Spolupracující zemí EUREKY od roku 1993 Členskou zemí EUREKY od roku 1995

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,652.761 ze zahraničí: 6,562.518 (85,8 %) z tuzemska: 1,090.243 (14,2 %) Celkový přírůstek hostů: 525.203 osob (7,4 %) nerezidenti

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK. Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015

KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK. Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015 KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015 VÝZNAM HORSKÝCH STŘEDISEK Zaměstnanost Téměř 36 000 pracovních úvazků = 15 dolů Paskov Přínosy do veřejných

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 2,260.732 ze zahraničí: 1,958.031 (86,6 %) z tuzemska: 302.701 (13,4 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

Štatistické ukazovatele za kvartál 2017

Štatistické ukazovatele za kvartál 2017 Štatistické ukazovatele za 1.-3. kvartál 2017 Súhrnné štatistiky Celkovo za 1.-3.Q 2017 Priemerný počet (%) nárast/pokles počtu 1.-3.Q 2017/ 1.- 3.Q 2016 (%) nárast/pokles počtu 1.-3.Q 2017/ 1.- 3.Q 2016

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 dodáno registrovaným prvním

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,652.865 ze zahraničí: 6,552.651 (85,6 %) z tuzemska: 1,100.214 (14,4 %) Celkový přírůstek hostů: 525.307 osob (7,4 %) nerezidenti

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce 2016

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,127.558 ze zahraničí: 6,110.762 (85,7 %) z tuzemska: 1,016.796 (14,3 %) Celkový přírůstek hostů: 521.782 osob (7,9 %) ze zahraničí

Více

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau.

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. POZDRAVY A FRÁZE Dobré ráno. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobrý den. Promiňte. To nic. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. Měj se hezky. Mějte se hezky. Dobrý večer. Děkuju vám za pomoc. Dobrou noc. Na

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn,

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, 7. 6. 2016 STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Proč spolupracovat? Stát má regulovat vytvářet podmínky,

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více