produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY"

Transkript

1 produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

2 ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOM slouží k navrhování, montáži a používání systému odvodu spalin a pøívodu spalovacího vzduchu. Nerezový systém je urèený pro ventilaci a odtah spalin spotøebièù na plyn, topný olej a tuhá paliva pro suchý a mokrý provoz. Navrhování komínových prvkù zahrnuje: - urèení pøípojného místa na stranì spotøebièe - urèení místa vyústìní odpovídajícího prvku - sestavy úseku komínu - geometricko-funkèní urèení prvkù k pøipojení od spotøebièù až ke komínové hlavì - dodržení celkové pøípustné délky úseku komínu - vyhotovení objednávky pro již urèené prvky Pravidla pro použití nerezového pøetlakového komínového systému: - pøi použití nerezové komínové vložky pro pøetlakový systém do 200 Pa tøída P1 (tzv. turbo, kondenzaèní kotle) je nutné použít silikonové tìsnìní pro každý spoj jednotlivých komponentù. - silikonové tìsnìní je souèástí všech prvkù u prùmìrech DN 80 a DN 100. od prùmìru DN 110 a výše je nutné objednat tìsnìní zvláš. - od prùmìru DN 110 a výše se na každý spoj používají spojovací objímky. - pro pøetlakový systém do 5000 Pa tøída H1 se používají spojovací objímky s vnìjší silikonovou manžetou. - systém lze použít pro teplotu spalin do 160 C Pravidla pro použití nerezového podtlakového komínového systému: - pøi použití nerezové komínové vložky pro podlakový systém tøídy N1. - na každý spoj se používají nerezové spojovací objímky. - systém je certifikován pro teplotní tøídu T250 a T600.

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE a OBSAH Úvod Obsah a kontakty Charakteristika dle ÈSN EN 1856 Nerezový systém jednoduchý Nerezový systém tøísložkový Nerezový systém flexibilní Ocelové kouøovody RICOM, s.r.o. Na Bìlidle Liberec 6 IÈ: DiÈ: CZ WEB: Technické oddìlení Jaroslav Bøezina RICOM, s.r.o. SKLAD, EXPEDICE Tovární Cvikov TEL: objednávky FAX: objednávky Objednávky Natálie Vyskoèilová Platí od do vydání nového - 3 -

4 NEREZOVÝ SYSTÉM Charakteristika dle ÈSN EN a EN Systémový komín EN T160 P1 W V2 L50040 O(50) EN T250 N1 W V2 L50040 O(50) Komínové vložky EN T600 N1 W V2 L50040 G Komín tøísložkový EN T160 P1 W V2 L50040 O(00) EN T450 N1 W V2 L50040 O(40) EN T600 N1 W V2 L50040 G(60) Název systému Posuzováno dle normy Teplotní tøída Tlaková tøída Odolnost proti kondenzátu Tøída odolnosti proti proti korozi Klasifikace materiálu Odolnost proti vyhoøení sazí Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

5 OBSAH - NEREZOVÝ SYSTÉM JEDNODUCHÝ Prodloužení SW Zakládací díly SW Kolena SW T-Kusy SW Dynka SW Èistící, revizní a kontrolní kusy SW Redukce, adaptéry SW Hlavice SW Prùchody støechou SW Pøíslušenství SW Kotvící prvky SW Platí od do vydání nového - 5 -

6 NEREZOVÝ SYSTÉM Prodloužení mm Popis: Trubka délky 265 mm Prodloužení mm Popis: Trubka délky 930 mm F08025SWJ Trubka - prodloužení 265mm F10025SWJ Trubka - prodloužení 265mm F11025SW Trubka - prodloužení 265mm F1A025SW Trubka - prodloužení 265mm F13025SW Trubka - prodloužení 265mm F14025SW Trubka - prodloužení 265mm F15025SW Trubka - prodloužení 265mm F16025SW Trubka - prodloužení 265mm F18025SW Trubka - prodloužení 265mm F20025SW Trubka - prodloužení 265mm F25025SW Trubka - prodloužení 265mm F30025SW Trubka - prodloužení 265mm F08020SWJ Trubka - prodloužení 930mm F10020SWJ Trubka - prodloužení 930mm F11020SW Trubka - prodloužení 930mm F1A020SW Trubka - prodloužení 930mm F13020SW Trubka - prodloužení 930mm F14020SW Trubka - prodloužení 930mm F15020SW Trubka - prodloužení 930mm F16020SW Trubka - prodloužení 930mm F18020SW Trubka - prodloužení 930mm F20020SW Trubka - prodloužení 930mm F25020SW Trubka - prodloužení 930mm F30020SW Trubka - prodloužení 930mm Prodloužení mm Popis: Trubka délky 430 mm Teleskop trubka mm Popis: Trubka nastavitelná mm F08024SWJ Trubka - prodloužení 430mm F10024SWJ Trubka - prodloužení 430mm F11024SW Trubka - prodloužení 430mm F1A024SW Trubka - prodloužení 430mm F13024SW Trubka - prodloužení 430mm F14024SW Trubka - prodloužení 430mm F15024SW Trubka - prodloužení 430mm F16024SW Trubka - prodloužení 430mm F18024SW Trubka - prodloužení 430mm F20024SW Trubka - prodloužení 430mm F25024SW Trubka - prodloužení 430mm F30024SW Trubka - prodloužení 430mm F08022SWJ Trubka nastavitelná mm F10022SWJ Trubka nastavitelná mm F11022SW Trubka nastavitelná mm F1A022SW Trubka nastavitelná mm F13022SW Trubka nastavitelná mm F14022SW Trubka nastavitelná mm F15022SW Trubka nastavitelná mm F16022SW Trubka nastavitelná mm F18022SW Trubka nastavitelná mm F20022SW Trubka nastavitelná mm F25022SW Trubka nastavitelná mm F30022SW Trubka nastavitelná mm Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

7 NEREZOVÝ SYSTÉM Teleskop trubka mm Popis: Trubka nastavitelná mm Spojovací objímka Popis: Spojovací objímka F08023SWJ Trubka nastavitelná mm F10023SWJ Trubka nastavitelná mm F11023SW Trubka nastavitelná mm F1A023SW Trubka nastavitelná mm F13023SW Trubka nastavitelná mm F14023SW Trubka nastavitelná mm F15023SW Trubka nastavitelná mm F16023SW Trubka nastavitelná mm F18023SW Trubka nastavitelná mm F20023SW Trubka nastavitelná mm F25023SW Trubka nastavitelná mm F30023SW Trubka nastavitelná mm SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka A070SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka SW Spojovací objímka Tìsnìní Popis: Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní A001 Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy - 7 -

8 NEREZOVÝ SYSTÉM Zakládací díl s odtokem Popis: Zakládací díl Podpùrný díl + konzole Popis: Konzole F08065SWJ Zakládací díl F10065SWJ Zakládací díl F11065SW Zakládací díl F1A065SW Zakládací díl F13065SW Zakládací díl F14065SW Zakládací díl F15065SW Zakládací díl F16065SW Zakládací díl F18065SW Zakládací díl F20065SW Zakládací díl F25065SW Zakládací díl F30065SW Zakládací díl F08853SWJ Zakládací díl - konzole 80 F10853SWJ Zakládací díl - konzole 100 F11853SW Zakládací díl - konzole 110 F1A853SW Zakládací díl - konzole 120 F13853SW Zakládací díl - konzole F14853SW Zakládací díl - konzole F15853SW Zakládací díl - konzole F16853SW Zakládací díl - konzole F18853SW Zakládací díl - konzole F20853SW Zakládací díl - konzole F25853SW Zakládací díl - konzole F30853SW Zakládací díl - konzole Zakládací díl prodloužený s odtokem Popis: Zakládací díl prodloužený Podpùrný díl Popis: Podpùrný díl F08856SWJ Zakládací díl prodloužený F10856SWJ Zakládací díl prodloužený F11856SW Zakládací díl prodloužený F1A856SW Zakládací díl prodloužený F13856SW Zakládací díl prodloužený F14856SW Zakládací díl prodloužený F15856SW Zakládací díl prodloužený F16856SW Zakládací díl prodloužený F18856SW Zakládací díl prodloužený F20856SW Zakládací díl prodloužený F25856SW Zakládací díl prodloužený F30856SW Zakládací díl prodloužený Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. F08854SW Podpùrný díl 80 F10854SW Podpùrný díl 100 F11854SW Podpùrný díl 110 F1A854SW Podpùrný díl 120 F13854SW Podpùrný díl F14854SW Podpùrný díl F15854SW Podpùrný díl F16854SW Podpùrný díl F18854SW Podpùrný díl F20854SW Podpùrný díl F25854SW Podpùrný díl F30854SW Podpùrný díl Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

9 NEREZOVÝ SYSTÉM Koleno 15 Koleno 45 Popis: Koleno 15 Popis: Koleno 45 F08044SWJ Koleno F10044SWJ Koleno F11044SW Koleno F1A044SW Koleno F13044SW Koleno F14044SW Koleno F15044SW Koleno F16044SW Koleno F18044SW Koleno F20044SW Koleno F25044SW Koleno F30044SW Koleno F08040SWJ Koleno F10040SWJ Koleno F11040SW Koleno F1A040SW Koleno F13040SW Koleno F14040SW Koleno F15040SW Koleno F16040SW Koleno F18040SW Koleno F20040SW Koleno F25040SW Koleno F30040SW Koleno Koleno 30 Koleno 87 Popis: Koleno 30 Popis: Koleno 87 F08042SWJ Koleno F10042SWJ Koleno F11042SW Koleno F1A042SW Koleno F13042SW Koleno F14042SW Koleno F15042SW Koleno F16042SW Koleno F18042SW Koleno F20042SW Koleno F25042SW Koleno F30042SW Koleno F08043SWJ Koleno F10043SWJ Koleno F11043SW Koleno F1A043SW Koleno F13043SW Koleno F14043SW Koleno F15043SW Koleno F16043SW Koleno F18043SW Koleno F20043SW Koleno F25043SW Koleno F30043SW Koleno Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy - 9 -

10 NEREZOVÝ SYSTÉM Koleno 90 Koleno revizní 90 Popis: Koleno 90 Popis: Koleno revizní 90 F08433SWJ Koleno F10433SWJ Koleno F11433SW Koleno F1A433SW Koleno F13433SW Koleno F14433SW Koleno F15433SW Koleno F16433SW Koleno F18433SW Koleno F20433SW Koleno F25433SW Koleno F30433SW Koleno F08432SWJ Koleno revizní F10432SWJ Koleno revizní F11432SW Koleno revizní F1A432SW Koleno revizní F13432SW Koleno revizní F14432SW Koleno revizní F15432SW Koleno revizní F16432SW Koleno revizní F18432SW Koleno revizní F20432SW Koleno revizní F25432SW Koleno revizní F30432SW Koleno revizní Koleno revizní 87 Popis: Koleno revizní 87 F08431SWJ Koleno revizní F10431SWJ Koleno revizní F11431SW Koleno revizní F1A431SW Koleno revizní F13431SW Koleno revizní F14431SW Koleno revizní F15431SW Koleno revizní F16431SW Koleno revizní F18431SW Koleno revizní F20431SW Koleno revizní F25431SW Koleno revizní F30431SW Koleno revizní Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

11 NEREZOVÝ SYSTÉM T-kus 93 T-kus redukovaný 93 Popis: T-kus 93 Popis: T-kus redukovaný na DN F0831ASWJ T-kus F1031ASWJ T-kus F1131ASW T-kus F1A31ASW T-kus F1331ASW T-kus F1431ASW T-kus F1531ASW T-kus F1631ASW T-kus F1831ASW T-kus F2031ASW T-kus F2531ASW T-kus F3031ASW T-kus T-kus redukovaný F10037SWJ T-kus redukovaný F11037SW T-kus redukovaný F1A037SW T-kus redukovaný F13037SW T-kus redukovaný F14037SW T-kus redukovaný F15037SW T-kus redukovaný F16037SW T-kus redukovaný F18037SW T-kus redukovaný F20037SW T-kus redukovaný F25037SW T-kus redukovaný F30037SW T-kus redukovaný T-kus 90 T-kus redukovaný 90 Popis: T-kus 90 Popis: T-kus redukovaný na DN F08031SWJ T- kus F10031SWJ T- kus F11031SW T- kus F1A031SW T- kus F13031SW T- kus F14031SW T- kus F15031SW T- kus F16031SW T- kus F18031SW T- kus F20031SW T- kus F25031SW T- kus F30031SW T- kus T-kus redukovaný F10370SWJ T-kus redukovaný F11370SW T-kus redukovaný F1A370SW T-kus redukovaný F13370SW T-kus redukovaný F14370SW T-kus redukovaný F15370SW T-kus redukovaný F16370SW T-kus redukovaný F18370SW T-kus redukovaný F20370SW T-kus redukovaný F25370SW T-kus redukovaný F30370SW T-kus redukovaný Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

12 NEREZOVÝ SYSTÉM T-kus 135 Popis: T-kus pouze pro suchý provoz Dynko Popis: Dynko T-kus T-kus T-kus T-kus F13030SW T-kus T-kus F15030SW T-kus F16030SW T-kus F18030SW T-kus F20030SW T-kus F25030SW T-kus F30370SW T-kus F08060SWJ Dynko F10060SWJ Dynko F11060SW Dynko F1A060SW Dynko F13060SW Dynko F14060SW Dynko F15060SW Dynko F16060SW Dynko F18060SW Dynko F20060SW Dynko F25060SW Dynko F30060SW Dynko Dynko s odtokem kondenzátu Popis: Dynko s odtokem kondenzátu Dynko s boèním odtokem Popis: Dynko s boèním odtokem kondenzátu F08061SWJ Dynko s odtokem kondenzátu F10061SWJ Dynko s odtokem kondenzátu F11061SW Dynko s odtokem kondenzátu F1A061SW Dynko s odtokem kondenzátu F13061SW Dynko s odtokem kondenzátu F14061SW Dynko s odtokem kondenzátu F15061SW Dynko s odtokem kondenzátu F16061SW Dynko s odtokem kondenzátu F18061SW Dynko s odtokem kondenzátu F20061SW Dynko s odtokem kondenzátu F25061SW Dynko s odtokem kondenzátu F30061SW Dynko s odtokem kondenzátu F08613SWJ Dynko s boèním odtokem F10613SWJ Dynko s boèním odtokem F11613SW Dynko s boèním odtokem F1A613SW Dynko s boèním odtokem F13613SW Dynko s boèním odtokem F14613SW Dynko s boèním odtokem F15613SW Dynko s boèním odtokem F16613SW Dynko s boèním odtokem F18613SW Dynko s boèním odtokem F20613SW Dynko s boèním odtokem F25613SW Dynko s boèním odtokem F30613SW Dynko s boèním odtokem Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

13 NEREZOVÝ SYSTÉM Èistící a revizní kus Popis: Èistící a revizní kus Kontrolní kus Popis: Kontrolní a mìøící kus F08528SWJ Èistící a revizní kus F10528SWJ Èistící a revizní kus F11528SW Èistící a revizní kus F1A528SW Èistící a revizní kus F13528SW Èistící a revizní kus F14528SW Èistící a revizní kus F15528SW Èistící a revizní kus F16528SW Èistící a revizní kus F18528SW Èistící a revizní kus F20528SW Èistící a revizní kus F25528SW Èistící a revizní kus F30528SW Èistící a revizní kus F08050SWJ Kontrolní kus F10050SWJ Kontrolní kus F11050SW Kontrolní kus F1A050SW Kontrolní kus F13050SW Kontrolní kus F14050SW Kontrolní kus F15050SW Kontrolní kus F16050SW Kontrolní kus F18050SW Kontrolní kus F20050SW Kontrolní kus F25050SW Kontrolní kus F30050SW Kontrolní kus Èistící a revizní kus Popis: Èistící a revizní kus Kontrolní kus s mìøením teploty Popis: Kontrolní kus s mìøením teploty Èistící a revizní kus 80 Èistící a revizní kus 100 F11521SW Èistící a revizní kus F1A521SW Èistící a revizní kus F13521SW Èistící a revizní kus F14521SW Èistící a revizní kus F15521SW Èistící a revizní kus F16521SW Èistící a revizní kus F18521SW Èistící a revizní kus F20521SW Èistící a revizní kus F25521SW Èistící a revizní kus F30521SW Èistící a revizní kus F08056SWJ Kontrolní kus smìøením teploty F10056SWJ Kontrolní kus smìøením teploty F11056SW Kontrolní kus smìøením teploty F1A056SW Kontrolní kus smìøením teploty F13056SW Kontrolní kus smìøením teploty F14056SW Kontrolní kus smìøením teploty F15056SW Kontrolní kus smìøením teploty F16056SW Kontrolní kus smìøením teploty F18056SW Kontrolní kus smìøením teploty F20056SW Kontrolní kus smìøením teploty F25056SW Kontrolní kus smìøením teploty F30056SW Kontrolní kus smìøením teploty Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

14 NEREZOVÝ SYSTÉM Redukce Popis: Redukce O B S P A L I N Y DN A DN B ØDN O A Pøechod SW/DW Popis: Pøechod SW/DW Pøechod DW/SW Popis: Pøechod DW/SW F08105SW Pøechod SW/DW F10105SW Pøechod SW/DW F13105SW Pøechod SW/DW F15105SW Pøechod SW/DW F18105SW Pøechod SW/DW F20105SW Pøechod SW/DW F25105SW Pøechod SW/DW F30105SW Pøechod SW/DW F08106SW Pøechod DW/SW 80 F10106SW Pøechod DW/SW 100 F13106SW Pøechod DW/SW 130 F15106SW Pøechod DW/SW 150 F18106SW Pøechod DW/SW 180 F20106SW Pøechod DW/SW 200 F25106SW Pøechod DW/SW 250 F30106SW Pøechod DW/SW 300 Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

15 NEREZOVÝ SYSTÉM Komínová hlavice Popis: Komínová hlavice Ukonèení komínu Popis: Ukonèení komínu F08010SW Komínová hlavice F10010SW Komínová hlavice F11010SW Komínová hlavice F1A010SW Komínová hlavice F13010SW Komínová hlavice F14010SW Komínová hlavice F15010SW Komínová hlavice F16010SW Komínová hlavice F18010SW Komínová hlavice F20010SW Komínová hlavice F25010SW Komínová hlavice F30010SW Komínová hlavice F08011SW Ukonèení komínu F10011SW Ukonèení komínu F11011SW Ukonèení komínu F1A011SW Ukonèení komínu F13011SW Ukonèení komínu F14011SW Ukonèení komínu F15011SW Ukonèení komínu F16011SW Ukonèení komínu F18011SW Ukonèení komínu F20011SW Ukonèení komínu F25011SW Ukonèení komínu F30011SW Ukonèení komínu Hlavice s krytem proti vìtru Popis: Hlavice s krytem Hlavice vodorovná Popis: Hlavice vodorovná F08012SW Hlavice s krytem proti vìtru F10012SW Hlavice s krytem proti vìtru F11012SW Hlavice s krytem proti vìtru F1A012SW Hlavice s krytem proti vìtru F13012SW Hlavice s krytem proti vìtru F14012SW Hlavice s krytem proti vìtru F15012SW Hlavice s krytem proti vìtru F16012SW Hlavice s krytem proti vìtru F18012SW Hlavice s krytem proti vìtru F20012SW Hlavice s krytem proti vìtru F25012SW Hlavice s krytem proti vìtru F30012SW Hlavice s krytem proti vìtru F08015SW Hlavice vodorovná SW F10015SW Hlavice vodorovná SW F11015SW Hlavice vodorovná SW F1A015SW Hlavice vodorovná SW F13015SW Hlavice vodorovná SW F14015SW Hlavice vodorovná SW F15015SW Hlavice vodorovná SW F16015SW Hlavice vodorovná SW F18015SW Hlavice vodorovná SW F20015SW Hlavice vodorovná SW F25015SW Hlavice vodorovná SW F30015SW Hlavice vodorovná SW Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

16 NEREZOVÝ SYSTÉM Ukonèovací kryt komínu Prùchodka støechou 5 /30 Popis: Ukonèovací kryt komínu Popis: Prùchodka støechou 5 / FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu A852FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu FK Ukonèovací kryt komínu SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / A018SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / SW Prùchodka støechou 5 / Prùchodka støechou 30 /45 Popis: Prùchodka støechou 30 /45 Prùchodka støechou rovná Popis: Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / A017SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou 30 / SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná A019SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná SW Prùchodka støechou rovná Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

17 NEREZOVÝ SYSTÉM Límec Popis: Límec Spona Popis: Spona SW Límec SW Límec SW Límec A134SW Límec SW Límec SW Límec SW Límec SW Límec SW Límec SW Límec SW Límec SW Límec SW Spona SW Spona SW Spona A082SW Spona SW Spona SW Spona SW Spona SW Spona SW Spona SW Spona SW Spona SW Spona Distanèní objímka Popis: Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka A071SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka SW Distanèní objímka Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

18 NEREZOVÝ SYSTÉM Kotvicí objímka hladká Popis: Kotvící objímka hladká Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka hladká mm SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká A086SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka hladká SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm A836SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka mm Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka hladká mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm A831SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm A846SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm SW Kotvící objímka mm Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 110 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

19 OBSAH - NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ Prodloužení DW Zakládací díly DW Kolena DW T-kusy a dynka DW Èistící, revizní a kontrolní kusy DW Redukce, adaptéry DW Hlavice DW Prùchody støechou DW Kotvící prvky DW Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

20 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Prodloužení mm Popis: Trubka délky 140 mm Prodloužení mm Popis: Trubka délky 440 mm DWJ Trubka - prodloužení 140 mm DWJ Trubka - prodloužení 140 mm DW Trubka - prodloužení 140 mm DW Trubka - prodloužení 140 mm DW Trubka - prodloužení 140 mm DW Trubka - prodloužení 140 mm DW Trubka - prodloužení 140 mm DW Trubka - prodloužení 140 mm 300 Prodloužení mm Popis: Trubka délky 270 mm DWJ Trubka - prodloužení 440 mm DWJ Trubka - prodloužení 440 mm DW Trubka - prodloužení 440 mm DW Trubka - prodloužení 440 mm DW Trubka - prodloužení 440 mm DW Trubka - prodloužení 440 mm DW Trubka - prodloužení 440 mm DW Trubka - prodloužení 440 mm Prodloužení mm Popis: Trubka délky 940 mm DWJ Trubka - prodloužení 270 mm DWJ Trubka - prodloužení 270 mm DW Trubka - prodloužení 270 mm DW Trubka - prodloužení 270 mm DW Trubka - prodloužení 270 mm DW Trubka - prodloužení 270 mm DW Trubka - prodloužení 270 mm DW Trubka - prodloužení 270 mm Teleskop trubka mm Popis: Trubka nastavitelná mm DWJ Trubka - prodloužení 940 mm DWJ Trubka - prodloužení 940 mm DW Trubka - prodloužení 940 mm DW Trubka - prodloužení 940 mm DW Trubka - prodloužení 940 mm DW Trubka - prodloužení 940 mm DW Trubka - prodloužení 940 mm DW Trubka - prodloužení 940 mm Teleskop trubka mm Popis: Trubka nastavitelná mm DWJ Trubka nastavitelná mm DWJ Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DWJ Trubka nastavitelná mm DWJ Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm DW Trubka nastavitelná mm Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

21 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Spojovací objímka Popis: Spojovací objímka Tìsnìní Popis: Tìsnìní DW Spojovací objímka DW Spojovací objímka DW Spojovací objímka DW Spojovací objímka DW Spojovací objímka DW Spojovací objímka DW Spojovací objímka DW Spojovací objímka Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Tìsnìní Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 130 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

22 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Zakládací díl s odtokem Popis: Zakládací díl Podpùrný díl Popis: Podpùrný díl DWJ Zakládací díl DWJ Zakládací díl DW Zakládací díl DW Zakládací díl DW Zakládací díl DW Zakládací díl DW Zakládací díl DW Zakládací díl Podpùrný díl + konzole Popis: Podpùrný díl + konzole DWJ Podpùrný díl DWJ Podpùrný díl DW Podpùrný díl DW Podpùrný díl DW Podpùrný díl DW Podpùrný díl DW Podpùrný díl DW Podpùrný díl Konzole Popis: Konzole DWJ Podpùrný díl + konzole DWJ Podpùrný díl + konzole DW Podpùrný díl + konzole DW Podpùrný díl + konzole DW Podpùrný díl + konzole DW Podpùrný díl + konzole DW Podpùrný díl + konzole DW Podpùrný díl + konzole DW Konzole DW Konzole DW Konzole DW Konzole DW Konzole DW Konzole DW Konzole DW Konzole Zakládací díl prodloužený s odtokem Popis: Zakládací díl prodloužený nastavitelný DWJ Zakládací díl prodloužený DWJ Zakládací díl prodloužený DW Zakládací díl prodloužený DW Zakládací díl prodloužený DW Zakládací díl prodloužený DW Zakládací díl prodloužený DW Zakládací díl prodloužený DW Zakládací díl prodloužený Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

23 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Koleno 15 Kolena 87 a 90 Popis: Koleno 15 Popis: Koleno 87 a DWJ Koleno DWJ Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno Koleno 30 Popis: Koleno DWJ Koleno DWJ Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno Koleno 45 Popis: Koleno DWJ Koleno DWJ Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy DWJ Koleno DWJ Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DWJ Koleno DWJ Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno DW Koleno Kolena revizní 87 a 90 Popis: Kolena revizní 87 a DWJ Koleno revizní DWJ Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DWJ Koleno revizní DWJ Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní DW Koleno revizní

24 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM T-Kus 93 a 90 Popis: T-Kus 93 a 90 T-Kus redukovaný 93 a 90 Popis: T-Kus redukovaný na DN a ADWJ T-kus ADWJ T-kus ADW T-kus ADW T-kus ADW T-kus ADW T-kus ADW T-kus ADW T-kus DWJ T- kus DWJ T- kus DW T- kus DW T- kus DW T- kus DW T- kus DW T- kus DW T- kus T-kus 135 Popis: T-kus 135 T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný T-kus redukovaný Dynko Popis: Dynko DWJ Dynko DWJ Dynko DWJ T-kus DW Dynko DWJ T-kus DW Dynko DW T-kus DW Dynko DW T-kus DW Dynko DW T-kus DW Dynko DW T-kus DW Dynko DW T-kus DWJ Dynko s odtokem kondenzátu DW T-kus DWJ Dynko s odtokem kondenzátu DW Dynko s odtokem kondenzátu DW Dynko s odtokem kondenzátu DW Dynko s odtokem kondenzátu DW Dynko s odtokem kondenzátu DW Dynko s odtokem kondenzátu DW Dynko s odtokem kondenzátu Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

25 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Èistící a revizní kus Popis: Èistící a revizní kus s dvíøky Kontrolní kus Popis: Kontrolní a mìøící kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DWJ Kontrolní kus DWJ Kontrolní kus DW Kontrolní kus DW Kontrolní kus DW Kontrolní kus DW Kontrolní kus DW Kontrolní kus DW Kontrolní kus Èistící a revizní kus Popis: Èistící a revizní kus kulatý Kontrolní kus s mìøením teploty Popis: Kontrolní kus s mìøením teploty DWJ Èistící a revizní kus DWJ Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DW Èistící a revizní kus DWJ Kontrolní kus s mìøením teploty DWJ Kontrolní kus s mìøením teploty DW Kontrolní kus s mìøením teploty DW Kontrolní kus s mìøením teploty DW Kontrolní kus s mìøením teploty DW Kontrolní kus s mìøením teploty DW Kontrolní kus s mìøením teploty DW Kontrolní kus s mìøením teploty Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 130 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

26 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Redukce Ø B Popis: Redukce FLUE GASES Ø A DN A DN B ØDN Pøechod SW/DW Popis: Pøechod SW/DW Pøechod DW/SW Popis: Pøechod DW/SW F08105SW Pøechod SW/DW F10105SW Pøechod SW/DW F13105SW Pøechod SW/DW F15105SW Pøechod SW/DW F18105SW Pøechod SW/DW F20105SW Pøechod SW/DW F25105SW Pøechod SW/DW F30105SW Pøechod SW/DW F08106SW Pøechod DW/SW 80 F10106SW Pøechod DW/SW 100 F13106SW Pøechod DW/SW 130 F15106SW Pøechod DW/SW 150 F18106SW Pøechod DW/SW 180 F20106SW Pøechod DW/SW 200 F25106SW Pøechod DW/SW 250 F30106SW Pøechod DW/SW 300 Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 130 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

27 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Komínová hlavice Popis: Komínová hlavice Hlavice s límcem Popis: Hlavice s límcem DW Komínová hlavice DW Komínová hlavice DW Komínová hlavice DW Komínová hlavice DW Komínová hlavice DW Komínová hlavice DW Komínová hlavice DW Komínová hlavice Hlavice s krytem proti vìtru Popis: Hlavice s krytem 10814GDW Hlavice s límcem GDW Hlavice s límcem GDW Hlavice s límcem GDW Hlavice s límcem GDW Hlavice s límcem GDW Hlavice s límcem GDW Hlavice s límcem GDW Hlavice s límcem 300 Horizontální hlavice Popis: Horizontální hlavice DW Hlavice s krytem proti vìtru DW Hlavice s krytem proti vìtru DW Hlavice s krytem proti vìtru DW Hlavice s krytem proti vìtru DW Hlavice s krytem proti vìtru DW Hlavice s krytem proti vìtru DW Hlavice s krytem proti vìtru DW Hlavice s krytem proti vìtru DWJ Horizontální hlavice DWJ Horizontální hlavice DW Horizontální hlavice DW Horizontální hlavice DW Horizontální hlavice DW Horizontální hlavice DW Horizontální hlavice DW Horizontální hlavice 300 Ukonèení komínu Popis: Ukonèení komínu DW Ukonèení komínu DW Ukonèení komínu DW Ukonèení komínu DW Ukonèení komínu DW Ukonèení komínu DW Ukonèení komínu DW Ukonèení komínu DW Ukonèení komínu Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

28 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Prùchodka støechou 30 /45 Popis: Prùchodka støechou 30 /45 Prùchodka støechou rovná Popis: Kontrolní kus DW Prùchodka støechou 30 / DW Prùchodka støechou 30 / DW Prùchodka støechou 30 / DW Prùchodka støechou 30 / DW Prùchodka støechou 30 / DW Prùchodka støechou 30 / DW Prùchodka støechou 30 / DW Prùchodka støechou 30 / DW Prùchodka støechou rovná DW Prùchodka støechou rovná DW Prùchodka støechou rovná DW Prùchodka støechou rovná DW Prùchodka støechou rovná DW Prùchodka støechou rovná DW Prùchodka støechou rovná DW Prùchodka støechou rovná Prùchodka støechou 5 /30 Popis: Prùchodka støechou 5 /30 Límec Popis: Límec DW Prùchodka støechou 5 / DW Prùchodka støechou 5 / DW Prùchodka støechou 5 / DW Prùchodka støechou 5 / DW Prùchodka støechou 5 / DW Prùchodka støechou 5 / DW Prùchodka støechou 5 / DW Prùchodka støechou 5 / DW Límec DW Límec DW Límec DW Límec DW Límec DW Límec DW Límec DW Límec Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 130 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

29 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Kotvící objímka Popis: Kotvící objímka Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka DW Kotvící objímka DW Kotvící objímka DW Kotvící objímka DW Kotvící objímka DW Kotvící objímka DW Kotvící objímka DW Kotvící objímka DW Kotvící objímka DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm DW Kotvící objímka mm Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 130 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

30 NEREZOVÝ TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM SYSTÉM Kotvící objímka Popis: Kotvící objímka hladká Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka hladká Kotvící objímka mm Popis: Kotvící objímka hladká DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm DW Kotvící objímka hladká mm Poznámka: Prùmìr DN 80 a DN 100 obsahuje vnitøní silikonové tìsnìní. Pro prùmìr DN 130 a vìtší je nutné v pøípadì pøetlakové instalace doobjednat tìsnìní zvláš Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

31 OBSAH - NEREZOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ Flexibilní trubky podtlakové Flexibilní trubky pøetlakové Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

32 NEREZOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ Trubka nerez flexibilní (PLYN) Popis: Flexi trouba, materiál , tl. 0,3mm, pro PLYN Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka plyn (mat tl.0,3 mm) Kotvicí o Trubka nerez flexibilní (LTO) Popis: Flexi trouba, materiál , tl. 0,3mm, pro LTO Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Flexibilní trubka LTO (mat tl.0,3 mm) Trubka nerez flexibilní (TUHÁ PALIVA) Popis: Flexi trouba, materiál , tl. 0,4mm, pro TUHÁ PALIVA Flexibilní trubka T.P. (mat tl.0,4 mm) Flexibilní trubka T.P. (mat tl.0,4 mm) Flexibilní trubka T.P. (mat tl.0,4 mm) Flexibilní trubka T.P. (mat tl.0,4 mm) Flexibilní trubka T.P. (mat tl.0,4 mm) Flexibilní trubka T.P. (mat tl.0,4 mm) Flexibilní trubka T.P. (mat tl.0,4 mm) Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

33 NEREZOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ Trubka nerez flexibilní - tl. 0,12 mm (PØETLAK) Popis: Flexi trouba, pro PØETLAK Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm) Flexibilní trubka pøetlaková (tl.0,12 mm) Pøíslušenství k flexi trubkám pro pøetlak Popis: Spony (nerez nebo hliník) slouží k zajištìní vložky na vrchu komínu Pøechodka P/F DN 80 nerez tl.0,6mm Pøechodka P/F DN 100 nerez tl.0,6mm Pøechodka F/P DN 80 nerez tl.0,6mm Pøechodka F/P DN 100 nerez tl.0,6mm Pøechodka F/F DN 80 nerez tl.0,6mm Pøechodka F/F DN 100 nerez tl.0,6mm T-kus vèetnì víèka DN 80, nerez, pøetlak T-kus vèetnì víèka DN 100, nerez, pøetlak Krycí plech lisovaný 330 X 330 mm Krycí plech lisovaný 330 X 330 mm hlavice DN 80, nerez (17348 tl.0,6mm) hlavice DN 100, nerez (17348 tl.0,6mm) TMEL Silikonový tmel (*) 230 Spoj80 Pøetlakový spoj DN 80 (**) Spoj100 Pøetlakový spoj DN 100 (**) * - Tmel slouží k zabezpeèení šroubového spoje ** - Spoj je tøeba použít ke všem pevným komponentùm Pøíslušenství Popis: Spony (nerez nebo hliník) slouží k zajištìní vložky na vrchu komínu AK H spona (DN 100 a 110) AK H spona (DN 120 a 130) Ak H spona Ak H spona Ak H spona Ak H spona Ak H spona Al spona Al spona Al spona Al spona (DN 120 a 130) Al spona Al spona Al spona Al spona Al spona Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

08/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY. www.ricomgas.

08/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY. www.ricomgas. 08/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOMgas slouží k

Více

01/2013. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. gas NEREZOVÝ SYSTÉM TŘÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUŘOVODY

01/2013. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. gas NEREZOVÝ SYSTÉM TŘÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUŘOVODY 01/2013 produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TŘÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUŘOVODY ÚVOD Katalog komponentů nerezového systému RICOM slouží k navrhování,

Více

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz.

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz. 06/2015 produktový katalog - ceník Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3 Izolovaný systém NEREZ/AL Pøíslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Charakteristika

Více

01/2016. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL.

01/2016. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. 01/2016 produktový katalog - ceník Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3 Izolovaný systém NEREZ/AL Pøíslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Charakteristika

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

12/2014. produktový katalog - ceník. Nerezové flexibilní komínové vložky. AL hadice pro vzduchotechniku. Pøíslušenství. www.ricomgas.

12/2014. produktový katalog - ceník. Nerezové flexibilní komínové vložky. AL hadice pro vzduchotechniku. Pøíslušenství. www.ricomgas. 12/2014 produktový katalog - ceník Nerezové flexibilní komínové vložky AL hadice pro vzduchotechniku Pøíslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Flexibilní nerezové hadice

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

01/2013. produktový katalog - ceník. Nerezové flexibilní komínové vložky. AL hadice pro vzduchotechniku. Příslušenství. www.ricomgas.

01/2013. produktový katalog - ceník. Nerezové flexibilní komínové vložky. AL hadice pro vzduchotechniku. Příslušenství. www.ricomgas. 01/2013 produktový katalog - ceník Nerezové flexibilní komínové vložky AL hadice pro vzduchotechniku Příslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Flexibilní nerezové hadice

Více

02/2014. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

02/2014. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 02/2014 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentů plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

CENÍK NEREZOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ

CENÍK NEREZOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ CENÍK NEREZOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ Nerezová kaskádový systém DN 125, DN 150 Nerezová flexibilní vložka, materiál - 1.4301, tl.0,3, Plyn DN 100-300 Nerezová flexibilní vložka, materiál - 1.4404, tl.0,3,

Více

CENÍK KOMÍNOVÝCH SYSTÉMÙ

CENÍK KOMÍNOVÝCH SYSTÉMÙ CENÍK KOMÍNOVÝCH SYSTÉMÙ Plastové kaskádové systémy 0, 25, 60 Jednoduché plastové systémy 75, 80, 90, 0, 25, 60, 200, 250, 35 Jednoduché hliníkové systémy 60, 80, 00 Koaxiální systémy hliníkové 60/00,

Více

07/2014. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

07/2014. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 07/2014 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

Nerezové komínové systémy Ocelové kouřovody

Nerezové komínové systémy Ocelové kouřovody Nerezové komínové systémy Ocelové kouřovody 018 ÚVOD Katalog komponentů komínových systémů RICOM gas slouží k navrhování, montáži a používání systému odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu. Komínové

Více

Úvod. Obsah. Kaskádové systémy. Jednoduchý systém - Plast. Koaxiální systém - Plast / Lakovaný plech. Jednoduchý systém - Hliník

Úvod. Obsah. Kaskádové systémy. Jednoduchý systém - Plast. Koaxiální systém - Plast / Lakovaný plech. Jednoduchý systém - Hliník -1- -2- OBSAH - strana - Úvod -2- Obsah -3- Kaskádové systémy -4- Jednoduchý systém - Plast -5- Koaxiální systém - Plast / Lakovaný plech - 15 - Jednoduchý systém - Hliník - 18 - Koaxiální systém - Hliník

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od.. 0 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ R, KZ 4 C, KZ 4 FS a KZ FS objednací číslo název

Více

CENNÍK 2013. Komínové systémy. CSkominy. produktový katalog - ceník 05/2013 KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENNÍK 2013. Komínové systémy. CSkominy. produktový katalog - ceník 05/2013 KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ CENNÍK 2013 CSkominy produktový katalog - ceník 05/2013 Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚVOD Katalog komponentů plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží

Více

Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO

Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO,spol. s r.o. Výroba a prodej plynových kotlù THERM Stará osada 258 664 84 Zastávka u Brna ustø.: tel./fax.: fax.: servis.: GSM: 546 429 200 546

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw KAS 80 s AGZ - oddělené vedení spalin a přívodu vzduchu viz strana 17 Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a

Více

Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM

Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM Z důvodu neustálého vývoje si v zájmu zlepšování kvality dodávaných výrobků vyhrazujeme právo měnit technické parametry uvedené

Více

FLORIAN TOVÁRNA NA KOMÍNY

FLORIAN TOVÁRNA NA KOMÍNY 2010 FLORIAN TOVÁRNA NA KOMÍNY Ceníky Ner ez segmentové komínové vložky D1 (0,6 mm)... 2 segmentové komínové vložky D2 (0,8 mm)... 3 segmentové komínové vložky D3 (1,0 mm)... 4 flexibilní komínové vložky

Více

05/2017. produktový katalog - ceník. Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM PLAST/NEREZ SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ.

05/2017. produktový katalog - ceník. Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM PLAST/NEREZ SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ. 05/2017 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM PLAST/NEREZ SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentů plastového a hliníkového systému

Více

Nerezové komínové systémy

Nerezové komínové systémy Nerezové komínové systémy Nerezové 3-složkové komíny KF a SLIM 3-složkový komín Nerezové komínové vložky KF Flexi komínová vložka Vzduchotechnické flexibilní AL potrubí Zděný systém Stavebnicový zděný

Více

plastové komínové vložky:

plastové komínové vložky: produktový katalog - ceník Komínové systémy www.ricom.cz SYSTÉM PLAST SYSTÉM ALUMINIUM KERAMICKÝ SYSTÉM PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚVOD Katalog komponentů plastového a hliníkového systému RICOM slouží k navrhování,

Více

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO, Technické informace kotlů Brötje

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle www.regulus.cz OBSAH Flexibilní systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle www.regulus.cz OBSAH Flexibilní systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém

Více

CENÍK KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ

CENÍK KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ 12/2006 CENÍK KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ PLASTOVÉ KASKÁDOVÉ SYSTÉMY JEDNODUCHÉ PLASTOVÉ SYSTÉMY DN 75, 110, 125, 160 JEDNODUCHÉ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY DN 60, 80, 100 KOAXIÁLNÍ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY DN 60/100, 80/125 KOAXIÁLNÍ

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo

Více

SESTAVY SYSTÉMU. Plastové komínové systémy RICOMGAS - PPs

SESTAVY SYSTÉMU. Plastové komínové systémy RICOMGAS - PPs RICOMGAS - SESTAVY SYSTÉMU Jednduché plastvé systémy flexibilní DN, 0, 0,, 0 Jednduché plastvé systémy DN, 0, 0,, 0 Plastvý kaskádvý systém DN 0,, 0 v. /0 Katalg plastvéh kmínvéh systému slu í pr navrhvání

Více

LIBERECKÉ KOMÍNY PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY - PRO PLYNOVÉ SPOTØEBIÈE - PRO KOTLE, KAMNA A KRBY NA PEVNÁ PALIVA

LIBERECKÉ KOMÍNY PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY - PRO PLYNOVÉ SPOTØEBIÈE - PRO KOTLE, KAMNA A KRBY NA PEVNÁ PALIVA PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY - PRO PLYNOVÉ SPOTØEBIÈE - PRO KOTLE, KAMNA A KRBY NA PEVNÁ PALIVA LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ L I B E R E C K É

PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ L I B E R E C K É PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ L I B E R E C K É Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit dostupnost kvalitních

Více

Plastový komínový systém

Plastový komínový systém Plastový komínový systém www.plynop.com ceník plytný od 1.5.2010 Koleno 90º + konzole 47060 Koleno 90 + konzole 60 130 140 55 780,- 624,- 47075 Koleno 90 + konzole 75 130 135 55 755,- 604,- 47080 Koleno

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace pro GB152T/ GB162-15 až 45/ GB172/GB112 pro GB162-45 GB112-60 pro GB162-65 až 100 DO Střešní instalace C 33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího

Více

KATALOG VÝROBKŮ PŘETLAKOVÉ SYSTÉMY PLASTOVÉ

KATALOG VÝROBKŮ PŘETLAKOVÉ SYSTÉMY PLASTOVÉ Komínové systémy KATALOG VÝROBKŮ PŘETLAKOVÉ SYSTÉMY PLASTOVÉ 1/2016 www.bemaci.cz Sídlo a výroba: Družstevní 423, 251 65 Ondřejov Tel. 606 146 318, 323 649 265 Email: vyroba@bemaci.cz Prodejní sklad: Vladivostocká

Více

KATALOG VÝROBKŮ.

KATALOG VÝROBKŮ. KATALOG VÝROBKŮ Zeman - OTS, komínové systémy " TARNAWA", Ploskovice 102, 41142, Ploskovice Seznam : 1. Jednostěnné systémy pro vložkování JS 2. Tarflex - Flexi roury pro vložkování 3. Dvoustěnné systémy

Více

KOMPONENTY ODTAHU SPALIN PRO KONDENZAÈNÍ A KOGENERAÈNÍ TECHNIKU TECNOVIS JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. kominy.

KOMPONENTY ODTAHU SPALIN PRO KONDENZAÈNÍ A KOGENERAÈNÍ TECHNIKU TECNOVIS JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY.  kominy. KOMPONENTY ODTAHU SPALIN PRO KONDENZAÈNÍ A KOGENERAÈNÍ TECHNIKU TECNOVIS JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012.

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od..9 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, a kw ( /, 6/)... str. -7 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem kw ( /)... str. -9 Odkouření pro kondenzační

Více

Typ odkouření Obj. č. 12 kw 20 kw 23 kw 24 kw Svislé odkouření 303 900 (červené) 303 901 (černé)

Typ odkouření Obj. č. 12 kw 20 kw 23 kw 24 kw Svislé odkouření 303 900 (červené) 303 901 (černé) Vodorovné odkouření skrz obvodovou stěnu, střechu (trubka v trubce), ø 60/100 mm Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), ø 60/100 mm Pružné odkouření - komín, šachta, sání vzduchu z venkovního

Více

K AT A LOG VÝROBKŮ.

K AT A LOG VÝROBKŮ. K AT A LOG VÝROBKŮ Zeman - OTS, komínové systémy " TARNAWA", Ploskovice 102, 41142, Ploskovice Seznam : 1. Jednostěnné systémy pro vložkování JS 2. Tarflex - Flexi roury pro vložkování 3. Dvoustěnné systémy

Více

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group.

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group. CENÍK 2018 Jednovrstvé komínové systémy www.schiedel.cz Platnost od 1.1.2018 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group PRIMA 1 PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS Jednoplášťový nerezový sanační

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 0..2007 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, 30 a 42 kw ( 80/25)... str. 2-5 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem 42 kw ( 00/50)... str. 5-7

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

4. Rozměry Modelové situace odvodu spalin a přisávání vzduchu pro spalování Tlakové ztráty Montáž Materiál...

4. Rozměry Modelové situace odvodu spalin a přisávání vzduchu pro spalování Tlakové ztráty Montáž Materiál... Tyto technické podmínky stanovují provedení a rozměrové řady systémů pro odvod spalin a přisávání vzduchu pro spalování (dále jen systémů). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání a dodávky. 1. Objednávkový

Více

Systém DW - AL. POPIS Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli

Systém DW - AL. POPIS Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli POPIS Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli MATERIÁL Vnitřní: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti) Vnější: 1.4301 (304) Další možnosti na vyžádání POVRCH Vysoký lesk Na vyžádání: matný, lakovaný,

Více

KOMÍN BRATA UNIVERZÁL pro všechny druhy paliv

KOMÍN BRATA UNIVERZÁL pro všechny druhy paliv Maloobchodní ceník od roku 2013 KOMÍN BRATA UNIVERZÁL pro všechny druhy paliv JEDNOPRŮDUCHOVÁ tvárnice S 4 bm 5 bm 6 bm 7 bm 8 bm 9 bm 10 bm 11 bm 12 bm 13 bm 14 bm 15 bm 0,33 bm T kus 45 o průměr rozměry

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP CENÍK 2017 Jednovrstvé komínové systémy www.schiedel.cz Platnost od 1.3.2017 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP PRIMA 1 PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS Jednoplášťový

Více

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY RICOMGAS

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY RICOMGAS ÚVOD KOMÍNOVÉ SYSTÉMY RICOMGAS www.plynop.com ceník platný od 1.5.2010 Rozdělení produktů dle stránek STRANA LISTU KATEGORIE PRODUKTŮ 2, 3, 4 Hliníkový komínový systém 5, 6 Koaxiální hliníkový systém +

Více

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw Delší odkouření kondenzačních kotlů 40-50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření 100/150 mm 10-002 Odkouření DN 100 do komínové šachty 10-004 Technický ceník Junkers Bosch 2018/4 10-001 Odkouření DN 100/150,

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od. 7. do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ 22 R, KZ 24 C, KZ 4 FS a KZ 22 FS Objednací

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Přehled dílů odkouření

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Přehled dílů odkouření Přehled dílů odkouření Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. pro systémy 60/100, 80/125, 80/80 (turbotec, pro, plus, exclusiv / turbotop, pro, plus, premium, aquaplus) pro systémy

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ.» Kotlů s nuceným odtahem spalin. CZ verze 1.3

KATALOG ODKOUŘENÍ.» Kotlů s nuceným odtahem spalin. CZ verze 1.3 KATALOG ODKOUŘENÍ» Kotlů s nuceným odtahem spalin CZ verze 1.3 OBSAH Odkouření ø 60/100... 4-11 Odkouření ø 80... 12-18 Odkouření ø 100... 19 Odkouření ø 80/125... 20-23 Příslušenství... 24-27 Komíny...

Více

Odkouření kotlů. Katalog. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. Katalog. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů Katalog Úsporné řešení pro vaše topení Úvod Odkouření plynových kotlů Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw

Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 100/150, nezávislé 11-002 Dělené odkouření 2x DN 100, nezávislé 11-004 Odkouření DN 100 do komín. šachty, závislé 11-006 Odkouření

Více

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO, Technické

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 1. 4. 2015 3 8 5 11 14 9 10 15 6 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kw)...str. 2-11 Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A...str. 12-16

Více

ricom gas linie Systémy Plast

ricom gas linie Systémy Plast ricom gas linie Systémy Plast ÚVOD interactive - potom není odkou ení ádný problém. Pro kompletní ešení v oblasti odkou ení a p isávání byly vyvinuty hliníkové a plastové systémy - linie interactive. Z

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

Ceník nerezových systémů platný od

Ceník nerezových systémů platný od Ceník nerezových systémů platný od 1. 3. 2016 komínové systémy s řešením pro každého NEREZO 1V tl. plechu 0,6mm Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro sanaci stávajících komínů, kouřovody, přivětrávání.

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů Úsporné řešení pro vaše topení ÚVOD PLYNOVÝCH KOTLŮ Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační kotle. Odkouření

Více

MKS MKKS MKSZ. MK Flex LEGENDA. let. let. let. let. let. let. rok PREMIUM STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM ECO. MK Flex. Flex ALU

MKS MKKS MKSZ. MK Flex LEGENDA. let. let. let. let. let. let. rok PREMIUM STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM ECO. MK Flex. Flex ALU Obsah Popis... 3 Označení průměrů pro kupujícího... 5 Umístění těsnění u systému... 5 Komínové systémy... 6 harakteristika komínových systémů... 7 Použití nosných konzolí i objímek... 9 Součásti komínového

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz

Více

Izolované komínové systémy BokraSLIM

Izolované komínové systémy BokraSLIM Izolované komínové systémy BokraSLIM katalog výrobků 2012 Izolovaný komínový systém BokraSLIM www.bokra.cz Izolovaný komínový systém BokraSLIM Horní kónické vyústění SLIM Krycí deska (střešní přechod)

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 2 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 5 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak 7 Odkouření

Více

Systém DW - KL. POPIS Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli s kónicky utěsněným připojením

Systém DW - KL. POPIS Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli s kónicky utěsněným připojením POPIS Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli s kónicky utěsněným připojením MATERIÁL Vnitřní: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti) Volitelně: 1.4828 (309) Vnější: 1.4301 (304) POVRCH Vysoký

Více

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Platný od 01.04.2008 Obsah: Řešení pro kotle Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE... str. 2-3 Řešení pro kotle Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA... str. 4-5 Řešení pro kotle

Více

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw Delší odkouření kondenzačních kotlů 40-50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 100/150, nezávislé 10-002 Odkouření DN 80/125//100 do komín. šachty, nezávislé 10-005 Dělené odkouření 2x DN 80//100 do

Více

katalog číslo přímý autorizovaný dovozce a distributor KONCENTRICKÉ KOMÍNY PRO PLYNOVÉ KRBY

katalog číslo přímý autorizovaný dovozce a distributor   KONCENTRICKÉ KOMÍNY PRO PLYNOVÉ KRBY katalog 10 číslo KONCENTRICKÉ KOMÍNY PRO PLYNOVÉ KRBY přímý autorizovaný dovozce a distributor www.hetvoor.cz TWIN GAS KONCENTRICKÉ KOMÍNY PRO PLYNOVÉ KRBY DRU GLOBAL FIRES ELEMENT ORTAL ITALKERO 2 HETVOOR

Více

Izolované komínové systémy BokraIZOL

Izolované komínové systémy BokraIZOL Izolované komínové systémy BokraIZOL katalog výrobků 2012 Izolovaný komínový systém BokraIZOL www.bokra.cz Stříška Strana 7 Horní kónické vyústění IZOL Strana 4 Ukončení izolace Krycí deska (střešní přechod)

Více

Systém DW - FU. POPIS Klasické provedení: Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli

Systém DW - FU. POPIS Klasické provedení: Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli POPIS Klasické provedení: Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli MATERIÁL Vnitřní: 1.4571 (316Ti)/1.4404 (316L) Vnější: 1.4301 (304) Další možnosti na vyžádání POVRCH Vysoký lesk Volitelně: matný,

Více

Přehled KOMÍNOVÉ ROURY

Přehled KOMÍNOVÉ ROURY Přehled KOMÍNOVÉ ROURY Jeremias Spojovací potrubí pro krbová kamna nabízíme v nejrůznějších provedeních. Vedle standardního provedení FERRO-LUX Vám nabízíme izolovanou variantu ISOLINE, u níž je minimalizována

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

19 Karl komínové systémy

19 Karl komínové systémy Obsah ӏ Karl Komínové KS 19.2 19.31 Komínové hlavice a stříšky 19.32 19.35 Komínové ventilátory a regulátory tahu 19.36 19.39 Komínová dvířka 19.40 Karl ӏ Komínové KS Komínové KS Technické přednosti Vzhled

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY Závěs A 50 200 l 111111 122 Kč 146 Kč PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY KIT topná vložka 3 kw (pro BC1S a BC2S) 935118 1 590 Kč 1 908 Kč KIT topná

Více

ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE

ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE katalog ceník 010 ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA moderní potrubní systémy Spalinové systémy jsou moderní potrubní systémy vyráběné renomovaným německým výrobcem zabývajícím

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 12-002 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 12-005 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 12-002 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 12-005 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak

Více

Systém EW - FU. MATERIÁL (316L) / (316Ti) k dispozici za příplatek. POVRCH Matný

Systém EW - FU. MATERIÁL (316L) / (316Ti) k dispozici za příplatek. POVRCH Matný POPIS Klasický systém pro sanaci stávajících komínů: Jednovrstvý systémový spalinovod pro modernizaci a zmenšení průřezu stávajících domovních komínů a spojovacích potrubí nebo pro přívod a odvod vzduchu

Více

Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT

Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT Rozměry hlavních částí Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT Komínová sada Nefit EcomLine vertikální přes střechu Popis: Sada je určena k vyvedení odtahu spalin kotlů řady Nefit EcomLine HR typ,

Více

MKS MKKS MKSZ. MK Flex LEGENDA. let. let. let. let. let. let. rok PREMIUM STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM ECO. MK Flex. Flex ALU

MKS MKKS MKSZ. MK Flex LEGENDA. let. let. let. let. let. let. rok PREMIUM STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM ECO. MK Flex. Flex ALU Obsah Popis... 3 Označení průměrů pro kupujícího... 5 Umístění těsnění u systému... 5 Komínové systémy... 6 Charakteristika komínových systémů... 7 Použití nosných konzolí i objímek... 9 Součásti komínového

Více

RS PLAST FLEXIBILNÍ A KOAXIÁLNÍ SYSTÉMY. Katalog 05/2017 PEVNÉ, PLASTOVÉ SYSTÉMY

RS PLAST FLEXIBILNÍ A KOAXIÁLNÍ SYSTÉMY. Katalog 05/2017 PEVNÉ, PLASTOVÉ SYSTÉMY RS PLAST PLASTOVÉ SYSTÉMY Katalog 05/2017 PEVNÉ, FLEXIBILNÍ A KOAXIÁLNÍ SYSTÉMY Obsah Jednovrstvé pevné provedení 3 5 Základní paket flex 6 Jednovrstvé flexibilní provedení 7 Základní pakety pevná s koaxiálním

Více

NEREZO 1V. plech 0,6 mm

NEREZO 1V. plech 0,6 mm NEREZO 1V platný od 1.1.2019 Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro sanaci stávajících komínů, kouřovody, přivětrávání. Ceny jsou bez DPH, změna cen vyhrazena. plech 0,6 mm Ø kouřovodu (mm) 120

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis Provedení Rozměry... 4

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis Provedení Rozměry... 4 Tyto technické podmínky stanovují provedení a rozměrové řady systémů pro odvod spalin a přisávání vzduchu pro spalování (dále jen systémů). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání a dodávky. I. OBSAH

Více

Komínové systémy ATI. Katalog výrobků

Komínové systémy ATI. Katalog výrobků Komínové systémy ATI Katalog výrobků Seznam Plastový spalovací systém pro kondenzační kotle s teplotou spalin do C Teplota spalin do: C Ø0 Ø80 Ø00 Ø0 Ø25 Ø0 Ø0 Trubky Trubky flexibilní Kolena T - kusy

Více

RS PLAST PEVNÉ, FLEXIBILNÍ A KOAXIÁLNÍ SYSTÉMY KATALOG 2018 PLASTOVÉ SYSTÉMY

RS PLAST PEVNÉ, FLEXIBILNÍ A KOAXIÁLNÍ SYSTÉMY KATALOG 2018 PLASTOVÉ SYSTÉMY RS PLAST PLASTOVÉ SYSTÉMY KATALOG 2018 PEVNÉ, FLEXIBILNÍ A KOAXIÁLNÍ SYSTÉMY Obsah Jednovrstvé pevné provedení 3 5 Základní paket flex 6 Jednovrstvé flexibilní provedení 7 Základní pakety pevná s koaxiálním

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO,

Více

Systém DW - VISION. POPIS Designový stylový komín: Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli s hladkou rourou bez stahovacích pásků

Systém DW - VISION. POPIS Designový stylový komín: Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli s hladkou rourou bez stahovacích pásků POPIS Designový stylový komín: Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli s hladkou rourou bez stahovacích pásků MATERIÁL Vnitřní: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti) Vnější: 1.4301 (304) Další možnosti

Více

NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ KOTLE

NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ KOTLE CENÍK 1/2007 Platnost od 1.2.2007 NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ KOTLE KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE NEPŘÍMOTOPNÉ BOILERY OBSAH Plynové kondenzační kotle ALPHA BOILERS str. 3 Topné str. 3 Kombinované str. 3 PLYNOVÉ KOTLE

Více

MKS MKKS MKSZ. MK Flex LEGENDA. let. let. let. let. let. let. rok PREMIUM STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM ECO. MK Flex. Flex ALU

MKS MKKS MKSZ. MK Flex LEGENDA. let. let. let. let. let. let. rok PREMIUM STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM ECO. MK Flex. Flex ALU Obsah Popis... 3 Označení průměrů pro kupujícího... 5 Umístění těsnění u systému... 5 Komínové systémy... 6 Charakteristika komínových systémů... 7 Použití nosných konzolí i objímek... 9 Součásti komínového

Více

KASKÁDOVÝ SYSTÉM Montážní návod

KASKÁDOVÝ SYSTÉM Montážní návod KASKÁDOVÝ SYSTÉM Montážní návod 02/2011 Montážní návod 2 Připojení kit R40/65-R40/85 řadové provedení 3590284 2 Připojení kit R40/100-R40/150 řadové provedení 3590285 2 Připojení kit R40/65-R40/85 B2B

Více

Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw

Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 60/100 9-002 Koaxiální odkouření DN 80/125 9-004 Odkouření DN 80 do komínové šachty 9-008 Odkouření vedené na fasádě 9-013 Odkouření

Více

CENÍK Nerezové třívrstvé komíny. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group.

CENÍK Nerezové třívrstvé komíny. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group. CENÍK 2018 Nerezové třívrstvé komíny www.schiedel.cz Platnost od 1. 1. 2018 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group Schiedel Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.5.2012 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

Přehled komínových systémů

Přehled komínových systémů Přehled komínových systémů ČSN EN 1443: T400 N1 D 3 G50 Třísložkový komínový systém s keramickým komínovým průduchem, tepelnou izolací a plášťovou komínovou tvárnicí z lehkého betonu. Systém využívá specifického

Více