Slepý rozpočet stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slepý rozpočet stavby"

Transkript

1

2

3

4

5 Slepý rozpočet stavby Stavba : Datum: Tábor AČOV rekonstrukce a opravy svozové jímky, šnekové čerpací stanice, česlovny a haly odvodňování kalu Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 % Základ pro DPH 21 % DPH 21 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH Základ DPH 21 DPH celkem 15 % % % SO 01.1 Svozová jímka ,5 SO 01.2 Šneková čerpací stanice ,4 SO 01.3 Česlovna ,9 SO 01.4 Rozvodna a energetické využití bioplynu ,0 SO 01.5 Odvodnění kalu ,0 SO 01.6 Lapák písku ,3 SO 01.7 Kalové pole ,0 SO 01.8 Objekt - společné položky ,9 Celkem za stavbu ,0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 1 z 27

6 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Svozová jímka JKSO Objekt SKP SO 01.1 Svozová jímka Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

7 Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet : SO 01.1 Svozová jímka Svozová jímka REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 300 Sanace Kompletní konstrukce Staveništní přesun hmot Konstrukce zámečnické CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

8 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.1 Svozová jímka Svozová jímka P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 300 Sanace Ruční odtěžení sedimentů (kalu a písku) vč.odvozu a likvidace m3 1, , ,99 Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 10km, uložení na skládku a skládkovné Čištění ploch tlakovou vodou při tlaku do 100 bar m2 43,00 167, ,91 Očištění stávajících betonových konstrukcí. Včetně vyčerpání vody Omytí vnitřních ploch objektů vodou s dezinfekcí m2 43,00 35, ,16 Včetně následného oplachu a vyčerpání vody. Celkem za 300 Sanace ,06 Díl: 38 Kompletní konstrukce Chemické kotvy do betonu M12 mm dl.250mm jádrový vývrt d14mm hl.100mm, trn, tmel, D+M kus 16,00 206, ,00 Osazení kotevních trnů do stávající železobetonové stěny a dna v místě provedení nové ŽB příčky Otryskání ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem m2 0, ,00 864,00 Otryskání ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku bar, při průtoku l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. Příprava stávajících betonových ploch před betonáží nové ŽB příčky. (1,5+1,7)*0,2 0, R00 Bednění kompl.konstr.neomít.bv pl.rovinných,zříz. m2 5, , ,52 (1,5*2+0,2)*1,7 5, R00 Bednění kompl.konstr.neomít.bv pl.rovinných,odbed. m2 5,44 260, ,12 (1,5*2+0,2)*1,7 5, Těsnění styčné spáry bobtnavým profilem vč.dodávky m 3, , ,03 1,5+1,7 3, R00 Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 30 cm m3 0, , ,50 1,5*1,7*0,2 0, R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli t 0, , ,82 Výztuž : cca 140kg/m3 betonu. 1,5*1,7*0,2*0,14 0,07 Celkem za 38 Kompletní konstrukce ,99 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1, , ,43 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 021,43 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

9 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Šneková čerpací stanice JKSO Objekt SKP SO 01.2 Šneková čerpací stanice Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

10 Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet : SO 01.2 Šneková čerpací stanice Šneková čerpací stanice REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 11 Přípravné a přidružené práce Sanace Úpravy povrchů vnější Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Konstrukce zámečnické Nátěry CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

11 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.2 Šneková čerpací stanice Šneková čerpací stanice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 11 Přípravné a přidružené práce Provizorní opatření, D+MTŽ+DMTŽ kpl 1, , ,00 Přehrazení nátokových kanálů pomocí rámu z UPN100 (3,6m'/kpl) přikotveném pomocí vrtaných kotev do stávající ŽB konstrukci, dřevěné trámky 80/100mm (0,3m3/kpl), utěsnění pomocí montážní pěny a zatížené pvc fólie (2m2/kpl) na návodní straně. Počet přehrazení nátoků je založen na předpokladu, přesný počet určí dodavatel dle prováděných prací na stavítkách a opravách nátokových kanálů. Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 8 010,00 Díl: 300 Sanace Ruční odtěžení sedimentů (kalu a písku) vč.odvozu a likvidace m3 4, , ,96 Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 10km, uložení na skládku a skládkovné Čištění ploch tlakovou vodou při tlaku do 100 bar m2 600,00 115, ,00 Očištění stávajících betonových konstrukcí. Včetně vyčerpání vody Omytí vnitřních ploch objektů vodou s dezinfekcí m2 600,00 110, ,00 Včetně následného oplachu a vyčerpání vody Mechanické odsekání degradovaných ploch m2 120,00 141, ,80 Včetně likvidace materiálu. 20% z celkové plochy:600,0*0,2 120, Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem m2 120,00 350, ,00 Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku bar, při průtoku l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. 20% z celkové plochy:600,0*0,2 120, Sanace výztuže m 480,00 86, ,20 Položka zahrnuje : - obsekání poškozeného krytí u výztuže, - opískování armatury na Sna 2 1/2, - ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace. Předpoklad : na 1m2 degradovaných ploch... 4bm odhalené výztuže. 20% z celkové plochy:600,0*0,2*4 480, Reprofilace povrchů sanační maltou v tl.1-50 mm velké objekty m2 120, , ,80 V tl.1-5 mm maltou pro jemné reprofilace, v tl.1-50 mm maltou pro hrubé reprofilace. V průměru uvažována reprofilace v tl.25 mm. Včetně vlhčení podkladu. 20% z celkové plochy:600,0*0,2 120, Lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch trubkové, MTŽ+DMTŽ kpl 1, , ,50 Celkem za 300 Sanace ,26 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 34,00 534, ,34 Oprava betonové plochy u těžení štěrku. Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,34 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1, , ,40 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 097,40 Díl: 711 Izolace proti vodě Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 34,00 469, ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

12 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.2 Šneková čerpací stanice Šneková čerpací stanice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Hydroizolační a elastomerová cementová stěrka na beton chem. odolná proti odpad. vodě, chůzi a mrazu; sjednocuje povrch konstrukcí barva šedá. Vč.penetrace podkladu R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,16 748,01 120,29 Celkem za 711 Izolace proti vodě ,29 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

13 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

14 Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet : SO 01.3 Česlovna Česlovna REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Upravy povrchů vnitřní Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Obklady keramické Nátěry D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 10

15 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.3 Česlovna Česlovna P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 4,56 647, ,32 nosné trámy, 3ks:(1,6*2+0,3*2)*0,4*3 4, R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 4,56 178,00 811,68 nosné trámy, 3ks:(1,6*2+0,3*2)*0,4*3 4, R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 0, , ,24 nosné trámy, 3ks:1,6*0,3*0,4*3 0, R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí t 0, , ,20 Výztuž kg/m3. nosné trámy, 3ks:1,6*0,3*0,4*3*0,2 0, R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 9,00 676, ,91 sloupy, 3ks:(0,45*2+0,3*2)*2,0*3 9, R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 9,00 73,99 665,91 sloupy, 3ks:(0,45*2+0,3*2)*2,0*3 9, R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 0, , ,60 sloupy, 3ks:0,45*0,3*2,0*3 0, R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli t 0, , ,72 Výztuž kg/m3. sloupy, 3ks:0,45*0,3*2,0*3*0,2 0, RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků č včetně dodávky profilu I č.20 t 0, , ,90 V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.20 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek. Nosník pod novou zděnou konstrukcí dl.10,35m, 2ks R00 Zdivo z keramických tepelně izolačních bloků na MVC 25, tl. 440 mm m2 53, , ,92 střední pevnost, tepelný odpor R=2,0m2/KW (0,7+0,6)*2,0 11,05*(0,5+3,02+0,3) 2,75*(2,85+0,3) 8,66 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,40 Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 23,19 553, ,07 kratší věnec v.300mm:11,05*2*0,3 delší věnec v.600mm:13,8*2*0,6 16, R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 23,19 74, ,06 kratší věnec v.300mm:11,05*2*0,3 delší věnec v.600mm:13,8*2*0,6 16, R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 275 mm m 11,05 248, ,51 kratší věnec v.300mm:11,05 11, R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 195 mm m 41,40 189, ,60 delší věnec v.600mm:13,8*3 41, R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 3, , ,15 delší věnec v.600mm:(0,45-0,07-0,1)*13,8*0,6 2, R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli t 0, , ,31 2,60 42,21 S vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištění polohy izolace maltou MC 10. S vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištění polohy izolace maltou MC 10. kratší věnec v.300mm:(0,45-0,07-0,1)*11,05*0,3 Výztuž kg/m3. kratší věnec v.300mm:(0,45-0,07-0,1)*11,05*0,3*0,2 delší věnec v.600mm:(0,45-0,07-0,1)*13,8*0,6*0,2 6,63 6,63 0,93 0,19 0,46 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 11

16 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.3 Česlovna Česlovna P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ,70 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Očištění omítky vnitřní před opravou, mechanické m2 37,80 58, ,82 Ometení, případné oškrábání, odmaštění před opravou. stěny, 10% plochy:378,0*0,10 37, R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 378,00 63, ,82 stěny:378,0 378, RT3 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 13 mm m2 65,68 252, ,57 Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. 11,05*4,8+2,75*3,65+(0,7+0,6)*2,0 65, RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 65,68 110, ,53 11,05*4,8+2,75*3,65+(0,7+0,6)*2,0 65,68 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,74 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 88,00 108, ,00 Vybourání skleněné copilitové stěny Vybourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0, , ,90 Vybourání kapes pro nosné ŽB trámy. 0,5*0,3*0,4*3 0,18 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,90 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 41,86 835, ,20 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ,20 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,27 105,00 553, R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 5,27 320, , R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 47,45 25, ,67 Celková vzdálenost na skládku... cca 15km R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,27 9,50 50, R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,27 350, ,20 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 353,14 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 12

17 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Rozvodna a energetické využití bioplynu JKSO Objekt SKP SO 01.4 Rozvodna a energetické využití bioplynu Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem 385 HZS 0 ZRN+HZS 385 Ostatní náklady neuvedené 46 ZRN+ost.náklady+HZS 431 Ostatní náklady celkem 46 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM 431 Kč 90 Kč 0 Kč 0 Kč 521 Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 13

18 Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet : SO 01.4 Rozvodna a energetické využití bioplynu Rozvodna a energetické využití bioplynu REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Výplně otvorů Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Konstrukce klempířské Nátěry D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč CELKEM VRN 46 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 14

19 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.4 Rozvodna a energetické využití bioplynu Rozvodna a energetické využití bioplynu P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Oprava omítek štukových vápenných vnitřního ostění do 20% plochy m2 0,96 326,01 312,97 (1,2*2+2,4)*0,2 0,96 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 312,97 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,10 235,00 23,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 23,50 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,10 105,00 10, R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,10 320,49 33, R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 0,10 25,60 2,67 Celková vzdálenost na skládku... cca 15km R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,10 9,50 0, R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,10 3,50 0,37 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 48,45 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 15

20 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Odvodnění kalu JKSO Objekt SKP SO 01.5 Odvodnění kalu Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 16

21 Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet : SO 01.5 Odvodnění kalu Odvodnění kalu REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Podlahy a podlahové konstrukce Staveništní přesun hmot Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Obklady keramické Nátěry CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 17

22 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.5 Odvodnění kalu Odvodnění kalu P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Očištění omítky vnitřní před opravou, mechanické m2 39,80 36, ,20 Ometení, případné oškrábání, odmaštění před opravou. stěny, 10% plochy:398,0*0,10 39, R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 398,00 63, , Penetrační nátěr m2 955,00 stěny:398,0 strop:557,0 557,00 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,82 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,89 235,00 678,44 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 678,44 398,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 18

23 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Lapák písku JKSO Objekt SKP SO 01.6 Lapák písku Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 19

24 Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet : SO 01.6 Lapák písku Lapák písku REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 300 Sanace Upravy povrchů vnitřní Ostatní konstrukce na trubním vedení Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Konstrukce zámečnické Obklady keramické CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 20

25 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.6 Lapák písku Lapák písku P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 300 Sanace Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem m2 80,00 350, ,00 Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku bar, při průtoku l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. Celkem za 300 Sanace ,00 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 80,00 534, ,00 Oprava betonové plochy u těžení štěrku. Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,00 Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení Odvodňovací žlab š.200mm, dl. 4,0m, D400, D+M kpl 1, , ,04 Montáž a dodávka odvodňovacího žlabu z polymerického betonu š.200 mm, včetně osazení do betonového lože. Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení ,04 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 4,98 235, ,22 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 171,22 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 21

26 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kalové pole JKSO Objekt SKP SO 01.7 Kalové pole Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 22

27 Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet : SO 01.7 Kalové pole Kalové pole REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 300 Sanace Upravy povrchů vnitřní Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Nátěry Nové konstrukce 0 CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 23

28 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.7 Kalové pole Kalové pole P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 300 Sanace Ruční odtěžení sedimentů (kalu a písku) vč.odvozu a likvidace m3 2, , ,98 Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 10km, uložení na skládku a skládkovné Čištění ploch tlakovou vodou při tlaku do 100 bar m2 600,00 92, ,00 Očištění stávajících betonových konstrukcí (betonová plocha a stěny) Mechanické odsekání degradovaných ploch m2 12,00 174, ,88 Oddstranění nesoudržných částí zhlaví betonové stěny v tl. 100mm. Včetně likvidace materiálu Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem m2 278,00 350, ,00 Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku bar, při průtoku l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. Celkem za 300 Sanace ,86 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 278,00 354, ,78 Oprava betonové stěny u kalového pole. Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,78 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 13,89 235, ,23 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 263,23 Díl: 711 Izolace proti vodě Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 278,00 469, ,00 Hydroizolační a elastomerová cementová stěrka na beton chem. odolná proti odpad. vodě, chůzi a mrazu; sjednocuje povrch konstrukcí barva šedá. Vč.penetrace podkladu. Oprava betonové stěny u kalového pole R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,31 748,01 983,59 Celkem za 711 Izolace proti vodě ,59 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 24

29 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt - společné položky JKSO Objekt SKP SO 01.8 Objekt - společné položky Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem 991 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 25

30 Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet : SO 01.8 Objekt - společné položky Objekt - společné položky REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Výplně otvorů Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Konstrukce klempířské Nátěry Ostatní D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 26

31 Položkový rozpočet Stavba : Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Rozpočet: SO 01.8 Objekt - společné položky Objekt - společné položky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Oprava omítek štukových vápenných vnitřního ostění do 20% plochy m2 9,60 326, ,70 Výmalba řešena v rámci vnitřních úprav. (2,4+4,8*5+1,8*12)*0,2 9,60 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 3 129,70 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková, ručně m2 65,00 380, ,50 Tloušťka jádra 15 mm, tloušťka štuku 2 mm Příprava pro vyspravení venkovních omítek očištění, odsátí prachu m ,00 27, , R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. do 10 % m ,00 86, ,65 Opravy stěn, ostění a podokapních říms. Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,15 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 m2 47,52 80, ,35 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa (150 kg/m2). ocelové okno 2400/1800mm, 1ks:2,4*1,8 ocelové okno 4800/1800mm, 5ks:4,8*1,8*5 43,20 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 806,35 Díl: 97 Prorážení otvorů R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 5,28 163,00 860,64 Odsekání a odebrání obkladů, včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo. Plochy jednotlivě menší než 1m2. ocelové okno 2400/1800mm, 1ks:2,4*0,2 ocelové okno 4800/1800mm, 5ks:4,8*5*0,2 4,80 Celkem za 97 Prorážení otvorů 860,64 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 31,53 235, ,58 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 409,58 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 26,40 33,60 887,04 ocelové okno 2400/1800mm, 1ks:2,4 ocelové okno 4800/1800mm, 5ks:4,8*5 24, R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0, ,01 104,18 Celkem za 764 Konstrukce klempířské 991,22 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 10,41 105, , R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 10,41 320, , R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 93,69 25, ,55 Celková vzdálenost na skládku... cca 15km R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,41 9,50 98, R00 Poplatek za skládku stavební suti t 10,41 350, ,63 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ,58 4,32 0,48 2,40 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 27

32

33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Rozpočet stavby Datum:

Rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 26.6.2018 312 Oprava opěrné zdi Březová,Děčín-varianta1 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : SVS stavitelství s.r.o. IČO : 24806293

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výkaz výměr Rozpočet 35 Oprava střechy JKSO Objekt Název objektu SKP 35 Oprava střechy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích Náklady

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

položkový rozpočet stavby Stavba: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny

položkový rozpočet stavby Stavba: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny položkový rozpočet stavby Stavba: 2018-095 ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny objekt: 1 objekt Rozpočet: 22 Dodatečně prováděné práce Objednatel: Město Chrudim IČO: 00270211 Resselovo

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Rozpočet stavby Datum: 18.9.2012

Rozpočet stavby Datum: 18.9.2012 Rozpočet stavby Datum: 18.9.212 Stavba : 132-51 Intenzifikace ČOV Týniště nad Orlicí Objednatel : Dobrovolný svazek obcí Křivina IČO : 7555384 DIČ : CZ 75 55 384 Zhotovitel : Sdružení Křivina IČO : Vedoucí

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY .tavel... ",'~ i9i.~nosh(něždub. spol. s r. O. Jiřího Z Poděbrad 998 696 62 STRÁlNICE Tel./fax.: 518332004-5 Dodatek č.3 Smlouvy o dílo Č. 23121100 na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 331a Stavební úpravy kotců na p.p.č.945/2, Děčín Objekt: SO 01 Rozpočet: 1 Stavební úpravy kotce 2a Stavební úpravy kotců na p.p.č.945/2, Děčín Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

CENÍK VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY

CENÍK VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 1 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU... 1 11. Členění... 1 12. Platnost... 1 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: KRYCÍ LIST ROZPOČTU P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčai Objekt: 01 - Kolumbárium Ci. OU Obecní úřad Psáry lf-07-2013 PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.OÜfl

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní

Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/23896 na zhotovení díla Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní Smluvní strany Objednatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.3.207 420 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central - ZAZDÍVKY OTVORŮ PO VZT - dodatečné stavební práce JKSO: CC-CZ: Objednatel: město Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

Stavební úpravy objektu č.p. 185

Stavební úpravy objektu č.p. 185 REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY veřejná zakázka na stavební práce Stavební úpravy objektu č.p. 185 Ceny uvedeny v Kč Název objektu - prací Cena bez DPH DPH14% DPH 20% Cena včetně DPH Realizační projektová

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 4.3.2014 Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 D CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. D CZ26186896 Projektant: Zpracovatel:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 165 707,63 165 707,63

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: S_16_22 - Hotelový dům Olomouc - rekonstrukce výtahů Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc Datum: 09.06.2016 Objednavatel: IČ: 25898736 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Zhotovitel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KSO: CC-CZ: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 64087379 Ricka Karel s.r.o. DIČ: CZ64087379 IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 182 905,64 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více