Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje"

Transkript

1 Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN - BUKOVÁ ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM IČO: DIČ:CZ ČKAIT - číslo autorizace: TEL.: Ing.Vladimír Března

2 Slepý rozpočet stavby Datum: Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Objednatel : TJ SOKOL I. SMÍCHOV IČO : Plzeňská 27 DIČ : PRAHA 5 Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 % Základ pro DPH 21 % DPH 21 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH Základ DPH 21 DPH celkem 15 % % % E - 03 Pilinová dráha E - 06 Pétanque E - 07 Venkovní posilovací stroje Celkem za stavbu Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Základ DPH Základ DPH 21 Číslo a název rozpočtu Cena celkem DPH celkem objektu 15 % % % E Z0 Pilinová dráha E Z0 Pétanque E Z0 Venkovní posilovací stroje Celkem za stavbu Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů Název vedlejšího nákladu Cena celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Oborová přirážka 0 Přesun stavebních kapacit 0 Mimostaveništní doprava 0 Zařízení staveniště 0 Provoz investora 0 Kompletační činnost (IČD) 0 Rezerva rozpočtu 0 Celkem za stavbu 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 2 z 16

3 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Z0 Pilinová dráha JKSO Objekt SKP E - 03 Pilinová dráha Měrná jednotka m2 Stavba Počet jednotek 1477 Venkovní sportoviště Náklady na m.j. 0 Projektant Ing. Zbyněk Kabelík Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel TJ SOKOL I. SMÍCHOV Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Trasa pilinové cesty vedená zarostlým svahem s náletovými keři a stromy bude uzpůsobena s maximálním ohledem na vyloučení kácení vzrostlých stromů Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

4 Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet : Z0 E - 03 Pilinová dráha Pilinová dráha REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Komunikace Doplňující práce na komunikaci Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Vybavení hřišť, tělocvičen D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0 Oborová přirážka 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0 Zařízení staveniště 0 0 Provoz investora 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0 Rezerva rozpočtu 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

5 Slepý rozpočet Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet: Z0 E - 03 Pilinová dráha Pilinová dráha P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 360,00 odstranění náletů v trase na západě a na jihu v části pod svahem a ve svahu 180*2 360, R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 2, R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 224,25 690*1,3*0,25 224, R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 112,13 690*1,3*0,25*50/ , R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 33,54 výkop pro základy palisád a vlajkové stožáry výkop pro základy palisád:50*0,4*(0,6+1) 32,00 výkop pro vlajkové stožáry:0,8*0,8*1,2*2 1, R00 Vodorovné přemístění křovin do 5000 m m2 360,00 180*2 360, T00 Vodorovné přemístění křovin za dalších 5000 m m ,00 za dalších 15 km, celkem do 20 km 180*2* , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 239,79 rýhy pro základy palisád:50*0,4*(0,6-0,3+1-0,6) odkopávka:690*1,3*0,25 14,00 224,25 výkop pro vlajkové stožáry:0,8*0,8*1,2*2 1, R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m ,86 za dalších 10 km, celkem do 20 km rýhy pro základy palisád:50*0,4*(0,6-0,3+1-0,6)*10 odkopávka:690*1,3*0,25*10 140, ,50 výkop pro vlajkové stožáry:0,8*0,8*1,2*2*10 15, R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 239,79 rýhy pro základy palisád:50*0,4*(0,6-0,3+1-0,6) odkopávka:690*1,3*0,25 14,00 224,25 výkop pro vlajkové stožáry:0,8*0,8*1,2*2 1, R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 18,00 zásyp u palisád 50*0,4*(0,3+0,6) 18, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 897,00 690*1,3 897, R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 238,25 rýhy pro základy palisád:50*0,4*(0,6-0,3+1-0,6) 14,00 690*1,3*0,25 224, RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí m3 0,39 2,6*0,15 0,39 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 6,00 nad drenáží u palisád 50*0,4*0,3 6, T00 Trativod z drenážních trubek plastov. flexibilních D do 100 mm včetně lože a obsypu, bez trubek m 50,00 odvodnění nad horní stranouz palisád ve svahu Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm m 52,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

6 Slepý rozpočet Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet: Z0 E - 03 Pilinová dráha Pilinová dráha P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) odvodnění nad horní stranouz palisád ve svahu Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R02 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 99,20 základ a lože pro uložení palisád - minimálně 0,25 m3 betonu / m Palisáda přírodní 16x16x120 cm kus 638, ,00 ztratné 1%:632*1/100 6,32 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm m2 25, R04 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 0-16 mm m2 801,60 (690-22)*1,2 801, R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 25, R00 Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 m2 25, R00 Svodnice ocelová 120 s roštem m 7,50 1,5*5 7, R001 Pilinový kryt tl 100 mm m2 801,60 (690-22)*1,2 801, C Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6 m2 26,06 25,8 25,80 ztratné 1%:25,8*1/100 0,26 Celkem za 5 Komunikace Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R001 Osazení neviditelného zahradního obrubníku m 1 236,00 ( )* , R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 45, Obrubník plastový výšky 98 mm včetně ocel. hřebů 3ks/ m m 1 248, ,00 ztratné 1%:1236*1/100 12, Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 93,02 91,20 ztratné 2%:91,2*2/100 1,82 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 472,34 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 711 Izolace proti vodě R00 Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky m2 50,00 nad horní stranou z palisád ve svahu 50*1, 50, Fólie nopová tl. 0,6 mm š mm výška nopu 8 mm m2 52,50 50 vyztužené prvky z vibrolisovaného betonu, mrazuvzdorné odvodnění úseku v podélném spádu dvouvrstvá lisovaná betonová dlažba Osazení zahradního obrubníku neviditelného plastovými hřeby do podkladu "neviditelný plastový obrubník" rozměr 1000 x 85 x 98 mm ( )*2 45,6*2 přesahy 5%:50*5/100 50,00 2,50 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

7 Slepý rozpočet Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet: Z0 E - 03 Pilinová dráha Pilinová dráha P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % Celkem za 711 Izolace proti vodě Díl: 797 Vybavení hřišť, tělocvičen R022 D+M stožáru na vlajku dřevěný atypický, v=6m vč. bet. patky, s vnitřním vedením lanka kus 2,00 Celkem za 797 Vybavení hřišť, tělocvičen Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 0, R00 Příplatek za dalších 1000 m t 2, R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0, R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0, T00 Poplatek za skládku netříděného směsného odpadu t 0,09 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

8 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Z0 Pétanque JKSO Objekt SKP E - 06 Pétanque Měrná jednotka m2 Stavba Počet jednotek 1477 Venkovní sportoviště Náklady na m.j. 0 Projektant Ing. Zbyněk Kabelík Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel TJ SOKOL I. SMÍCHOV Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

9 Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet : Z0 E - 06 Pétanque Pétanque REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Komunikace Doplňující práce na komunikaci Staveništní přesun hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0 Oborová přirážka 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0 Zařízení staveniště 0 0 Provoz investora 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0 Rezerva rozpočtu 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

10 Slepý rozpočet Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet: Z0 E - 06 Pétanque Pétanque P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m ornice:60*0,1 m3 6,00 6, R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 12,00 odkopávka:12 12, R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 6,00 odkopávka:12*50/100 6, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 17,50 ornice:60*0,1-0,5 odkopávka:12 12, R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 175,00 za dalších 10 km, celkem do 20 km ornice:(60*0,1-0,5)*10 5,50 55,00 odkopávka:12*10 120, R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 5,50 ornice:60*0,1-0,5 5, R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 17,50 uložení zeminy na skládku ornice:60*0,1-0,5 odkopávka:12 12, R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici m2 10,00 1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu. 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 5%. 3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 8% R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 60,00 5, R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 10,00 sousedící vegetační plochy po jejich rozrušení 0,5/0,05 10, R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,40 uvažována zálivka trávníku 2 x 20 l/ m2 10*20/1000*2 0, R00 Poplatek za skládku - ornice m3 5,50 ornice:60*0,1-0,5 5, R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 12,00 odkopávka:12 12, Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž kg 0,53 10*50/1000 ztratné 5%:0,5*5/100 0,03 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 8-16 mm m2 60, R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 8 cm 60 mm frakce 4-8 mm, 20 mm farkce 0-4 mm m2 60,00 Celkem za 5 Komunikace Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 38,00 0,50 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 10

11 Slepý rozpočet Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet: Z0 E - 06 Pétanque Pétanque P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený kus 39,00 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 33,83 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 11

12 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Z0 Venkovní posilovací stroje JKSO Objekt SKP E - 07 Venkovní posilovací stroje Měrná jednotka m2 Stavba Počet jednotek 1477 Venkovní sportoviště Náklady na m.j. 0 Projektant Ing. Zbyněk Kabelík Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel TJ SOKOL I. SMÍCHOV Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 12

13 Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet : Z0 E - 07 Venkovní posilovací stroje Venkovní posilovací stroje REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Komunikace Podlahy a podlahové konstrukce Doplňující práce na komunikaci Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Konstrukce zámečnické Nátěry Vybavení hřišť, tělocvičen D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0 Oborová přirážka 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0 Zařízení staveniště 0 0 Provoz investora 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0 Rezerva rozpočtu 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 13

14 Slepý rozpočet Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet: Z0 E - 07 Venkovní posilovací stroje Venkovní posilovací stroje P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Vytrhání obrub záhonových m 32, R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m ornice:248,6*0,1 m3 24,86 24, R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 49,80 odkopávka:49,8 49, R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 49,8*50/100 m3 24,90 24, R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,36 Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. základ pro novou zídku:2*0,6*0,3 + 1,0 patky 1, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 74,02 ornice:248,6*0,1-2 odkopávka:49,8 22,86 49,80 základ pro novou zídku:2*0,6*0,3 + 1,0 patky 1, R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 740,20 za dalších 10 km, celkem do 20 km ornice:(248,6*0,1-2)*10 odkopávka:49,8*10 228,60 498,00 základ pro novou zídku:2*0,6*0,3* patky 13, R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 22,86 ornice:248,6*0,1-2 22, R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 74,02 uložení zeminy na skládku ornice:248,6*0,1-2 odkopávka:49,8 základ pro novou zídku:2*0,6*0,3 + 1,0 patky 1, R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici m2 50,00 1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu. 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 5%. 3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 8% R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 248,60 22,86 49, R00 Svahování v zářezech v hor. 1-4 m2 68, R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 50, R00 sousedící vegetační plochy po jejich rozrušení Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,00 uvažována zálivka trávníku 2 x 20 l/ m2 50*20/1000*2 2, R00 Poplatek za skládku - ornice m3 22,86 ornice:248,6*0,1-2 22, R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 50,16 odkopávka:49,8 základ pro novou zídku:2*0,6*0,3 49,80 0,36 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 14

15 Slepý rozpočet Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet: Z0 E - 07 Venkovní posilovací stroje Venkovní posilovací stroje P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž kg 2,63 50*50/1000 2,50 ztratné 5%:2,5*5/100 0,13 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 1,36 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. základ pro novou zídku:2*0,6*0,3+ patky 1,0 1,36 Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 30 cm m 14, R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm m 30, R00 Zdivo plot.tl.300mm z tvar.1str.štíp.příro m2 2,00 Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, barevných základ pro novou zídku:2*1 2, Palisáda přírodní 11x11x40 cm kus 128,55 vyztužené prvky z vibrolisovaného betonu, mrazuvzdorné 14/0,11 127,27 ztratné 1%:127,28*1/100 1, Palisáda přírodní 11x11x60 cm kus 275,45 30/0,11 ztratné 1%:272,73*1/100 2,73 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,12 Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 295 mm 272,73 2*0,4*0,15 0, R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 0,80 2*0,2*2 0, R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 0,80 2*0,2*2 0, R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli t 0,01 60 kg/m3 2*0,4*0,15*60/1000 0,01 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce Díl: 5 Komunikace R04 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 8-16 mm m2 248, R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 8 cm 60 mm frakce 4-8 mm, 20 mm farkce 0-4 mm m2 248,60 Celkem za 5 Komunikace Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 4-8 (kačírku) m3 6,00 dopadová plocha k houpačce 7,5*4*0,2 6,00 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 312,90 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 15

16 Slepý rozpočet Stavba : 1477 Venkovní sportoviště Rozpočet: Z0 E - 07 Venkovní posilovací stroje Venkovní posilovací stroje P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 356, , Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 638,32 (356,9-44)*2 625,80 ztratné 2%:625,8*2/100 12,52 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 0,30 Celkem za 96 Bourání konstrukcí Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 186,16 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 767 Konstrukce zámečnické Úprava - dmtž a zpět. mtž stávajícího zábradlí m 2,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické Díl: 783 Nátěry Oprava nátěru stávajícího zábradlí 2 x s očištěním, odrezením m2 60,00 30*2 60,00 Celkem za 783 Nátěry Díl: 797 Vybavení hřišť, tělocvičen R001 D+M posilovací zařízení bradla kus 1, R002 D+M posilovací zařízení zařízení pro sedy lehy kus 1,00 D+M posilovací zařízení sedy lehy R003 D+M posilovací zařízení zařízení pro procvičování nohou kus 1, R004 D+M posilovací zařízení hrazda kus 1, R005 D+M posilovací zařízení žebřiny kus 1, R006 D+M posilovací zařízení zařízení pro ručkování kus 1, R007 D+M závěsná dvojité houpačka kus 1,00 Celkem za 797 Vybavení hřišť, tělocvičen Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 1, R00 Příplatek za dalších 1000 m t 5, R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1, R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,94 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 16

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Rozpočet stavby Datum:

Rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 26.6.2018 312 Oprava opěrné zdi Březová,Děčín-varianta1 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : SVS stavitelství s.r.o. IČO : 24806293

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Venkovní sportoviště. Víceúčelové hřiště 31x20 m Umělé osvětlení Sektor pro skok daleký

Venkovní sportoviště. Víceúčelové hřiště 31x20 m Umělé osvětlení Sektor pro skok daleký Venkovní sportoviště Víceúčelové hřiště 31x20 m Umělé osvětlení Sektor pro skok daleký S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních

Více

Položkový rozpočet. 1 Vybudování dětského hřiště 5 Nabídka EKOTERM CZ. Díl: 1 Zemní práce. Celkem za 1 Zemní práce 23198,05 Díl: 5 Komunikace

Položkový rozpočet. 1 Vybudování dětského hřiště 5 Nabídka EKOTERM CZ. Díl: 1 Zemní práce. Celkem za 1 Zemní práce 23198,05 Díl: 5 Komunikace Položkový rozpočet 1 Vybudování dětského hřiště Rozpočet: 2 Plocha dlažb P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce 1 121101101 Sejmutí ornice s přemistěním do

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

Objednatel : Město Úsov IČO : nám. Míru 86 DIČ : Úsov. Zhotovitel : IČO : DIČ :

Objednatel : Město Úsov IČO : nám. Míru 86 DIČ : Úsov. Zhotovitel : IČO : DIČ : Výkaz výměr Datum: Stavba : Objednatel : Město Úsov IČO : 335 nám. Míru 86 DIČ : 789 73 Úsov Zhotovitel : IČO : DIČ : Rozpočtové náklady Základ pro DPH 2 % DPH 2 % Cena celkem za stavbu Rekapitulace rozpočtů

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY CENOVÁ NABÍDKA STAVBY Datum: Semily - Oprava místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch Objednatel : Město SEMILY IČO : 00276111 Husova 82 DIČ : CZ00276111 51313 Semily Zhotovitel : MADOS MT s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.3.207 420 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 19.7.2017 437 Oprava části komunikace v ulici Duchcovská,Děčín Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : STRABAG a.s. IČO : 608 38 744 DIČ

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

.cřmsm. 9ijj~i4 SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 SO 05 SO 06 SO 06 SO 06 SO 06 SO 07 Celkem za stavbu. Položkový rozpočet stavby Datum: 24.4.

.cřmsm. 9ijj~i4 SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 SO 05 SO 06 SO 06 SO 06 SO 06 SO 07 Celkem za stavbu. Položkový rozpočet stavby Datum: 24.4. Položkový rozpočet stavby Datum: 24.4.2014 Stavba: N 14 031 Cyklostezka Veselí nad Moravou, 2 etapa Objednatel : IČO: DIČ: Zhotovitel: TUFíR, spol. s r.o. Na Drahách 881 68604 Kunovice ~~vitele : r; ~~i'~;jll'!!~p~

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Celkem za 1 Zemní práce. Celkem za 5 Komunikace. Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci. Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Celkem za 1 Zemní práce. Celkem za 5 Komunikace. Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci. Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Slepý rozpočet 03a Část B-morový sloup-finacováno městem - Díl: 1 Zemní práce 1 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 morový sloup m3 17,20 2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku

Více

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výkaz výměr Rozpočet 35 Oprava střechy JKSO Objekt Název objektu SKP 35 Oprava střechy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích Náklady

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: STASEKO SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 25853473 STASEKO PLUS s.r.o. D CZ25853473 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Náklady z

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) Kraj vysočina J.l Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo KUJIP112H3 Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: PFB180029 Zadavatel Město Louny IČO: 00265209 Mírové náměstí 35 44001 Louny DIČ: CZ00265209 Zhotovitel: Metrostav a.s. IČO: 14915 Koželužská 2450 18000

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: 2.6.216 zpracovaný podle zákona č. 137/26Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 23/212Sb., pro veřejnou zakázku

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R DODATEK Č. 2 S M L O U V Y O D Í L O Č. objednatele 13/2015/R uzavřený podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více