POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ"

Transkript

1 XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE , Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů Editoři: PharmDr. Fialová Daniela, PhD. (1,2, 3), Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (1,2) (1) Výbor Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP (2) Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (3) Geriatrická klinika 1.Lékařské fakulty UK v Praze

2 Vydavatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (v roce 2014 vydáno ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP) Vydání: I., červen 2014 Editoři: PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1,2,3), Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (1,2) Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP (1), Katedra sociální klinické farmacie FaF UK (2), Geriatrická klinika1.lf UK Praha (3)

3 Vážení kolegové, polyfarmakoterapie u geriatrických nemocných je v současné době závažným problémem, zejména u polymorbidních křehkých seniorů, kde bývá provázena častými komplikacemi. S častějšímu výskytu polyfarmakoterapie přispívá nejen vysoká polymorbidita ve stáří, ale mnohdy i neracionální indikace léků, řetězení polékových reakcí, nadměrné dávkování některých léčiv u pacientů se změněnými funkcemi eliminačních orgánů, popř. s dalšími farmakologickými změnami, komplikovaný management léčby a další faktory. Racionálnější přístupy při zachování požadované účinnosti a bezpečnosti lékového režimu vyžadují komplexní zhodnocení lékového režimu s ohledem na známé klinické a laboratorní výsledky pacienta, posouzení rizik farmakoterapie a spolupráci více odborníků- klinických farmaceutů, geriatrů, ostatních lékařů, farmaceutů, sester, atd. V tomto směru vnímáme jako podstatný krok organizaci společné akce na téma Polyfarmakoterapie ve stáří pod záštitou dvou odborných společností reprezentujících dlouhou tradici vývoje oborů klinická farmacie a geriatrie v ČR- Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti J.E.Purkyně a České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP. Naši dosavadní spolupráci plánujeme posilovat na rovině klinické i vědecko-výzkumné, mj. i organizací dalších společných akcí a projektů. Zveme Vás srdečně na tyto již XVIII. Pracovní dny klinické farmacie, na kterých se tentokrát společně podílejí kliničtí farmaceuté a geriatři. Současně se těšíme na shledání na dalších navazujících akcích, workshopech a při realizaci výzkumných aktivit, kterými budeme dále posilovat spolupráci klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a ostatních zdravotnických pracovníků. Za organizační výbor PharmDr. Daniela Fialová, PhD. Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

4 XVIII. Pracovní dny klinické farmacie na téma Polyfarmakoterapie ve stáří- možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů pořádané ve spolupráci Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP dne , 9-15 hod Praha, Lékařský dům- hlavní sál, Sokolská 31, Praha 2 Organizační výbor: PharmDr. Daniela Fialová, PhD. Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

5 Odborný program Uvítání účastníků, čestných hostí PharmDr. Daniela Fialová, PhD, Výbor Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. předseda Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Hradec Králové, Universita Karlova v Praze afakultní nemocnice, Hradec Králové Význam a možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. MUDr. Hana Matějovská- Kubešová, CSc. předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Diskuse Význam a možnosti spolupráce geriatrů, klinických farmaceutů a farmaceutů v racionální farmakoterapii ve stáří BLOK I. Spolupráce klinických farmacetů, farmaceutů a geriatrů v řešení polyfarmakoterapie a polékových reakcí Předsedající: PharmDr. Petra Matoulková, PhD., Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha Polyfarmakoterapie ve stáří- epidemiologické a klinické aspekty PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha, Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze Diskuse Přestávka Polyfarmakoterapie ve stáří- řetězení polékových reakcí, expertní kritéria, význam spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů

6 BLOK II. Racionální polyfarmakoterapie u seniorů s metabolickým syndromem Předsedající: PharmDr. Pavel Grodza, Veřejná lékárna Panacea, Příbor Prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Geriatrický pacient s metabolickým syndromem v péči praktického lékařespecifika diagnostických kritérií, komplikací, možnosti interdisciplinární spolupráce s farmaceuty PharmDr. Martin Doseděl, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze Diskuse Přestávka Racionální intervence farmaceutů u seniorů s metabolickým syndromem BLOK III. Racionální polyfarmakoterapie u seniorů s kognitivními dysfunkcemi Předsedající: PharmDr. Marie Zajícová, Nemocniční lékárna, Opava MUDr. Šnajdrová Zuzana Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha Ambulantní geriatrický pacient, kognitivní dysfunce a racionální farmakoterapie- možnosti interdisciplinární spolupráce Mgr. Pavla Lerchová Gerontologické centrum a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha Polyfarmakoterapie a polékové kognitivní dysfunkce- intervence klinického farmaceuta Diskuse Přestávka

7 BLOK IV. Polyfarmakoterapie ve stáří v klinických kazuistikách Předsedající: PharmDr. Milada Halačová, PhD, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha prim. MUDr. Božena Jurašková, DrSc. Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice Hradec Králové Polyfarmakoterapie u geriatrických nemocných v klinických kazuistikách z pohledu geriatra Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Baťi, Zlín Polyfarmakoterapie seniora- kazuistika z pohledu klinického farmaceuta Závěrečná diskuse Interaktivní workshop lektorů projektu IDS

8 Význam a možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Vedoucí katedry sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova v Praze klinický farmaceut Fakultní nemocnice Hradec Králové Senioři jsou nehomogenní skupinou s rozdílným vlivem stárnutí na jejich organismus, s rozdílnou mírou nemocnosti a rozdílným počtem léků. Je to skupina, ve které jsou jak křehcí senioři, kteří vyžadují významnou pomoc, tak samostatní senioři, kteří jsou pohybliví, dokáží se o sebe postarat a mohou užívat i relativně málo léků. Nelze říci, že se jedná o homogenní skupinu s určitými specifiky při volbě, kontrole a hodnocení farmakoterapie, přesto v této skupině musíme si být více vědomi různých rizik, které může farmakoterapie vedle prospěšnosti také způsobit. Péče o tuto skupinu pacientů je významnou výzvou pro zdravotníky, protože starších pacientů přibývá. Cílem racionální farmakoterapie je zvýšit efektivitu léčby ve farmaceutické péči nazýváme tento přístup maximalizací účinku - to je dosažení cíle léčby choroby (obvykle určenou geriatrem či jiným ošetřujícím lékařem). Cílem je i snižovat rizika farmakoterapie- tj. minimalizovat rizika farmakoterapie. Tato činnost musí být multidisciplinární a měla by vzájemně spojovat geriatry (kteří mají klinické zkušenosti s indikací léčiv seniorům), klinické farmaceuty (kteří jsou dobře cvičeni v řešení lékových problémů, jsou v úzkém kontaktu s jinými klinickými pracovníky a mají přístup k dokumentaci pacienta) a pak lékárníky, kteří s mnoha seniory jsou v častějším kontaktu než další zmiňovaní pracovníci, nabízejí jim samoléčbu, konzultace k farmakoterapii a jsou i posledním článkem v řetězci zdravotnických pracovníků, se kterými se pacient setká v procesu od stanovení diagnózy, vyšetření až po předepsání a vydání léčiva. Proto se musí všechny skupiny zdravotnických pacientů pečující o shodného pacienta vzájemně podporovat a při spolupráci dosahovat stejných cílů léčby, mimo jiné i co nejvíce účinnou a bezpečnou léčbou, která zároveň bude i nákladově efektivní. Tyto pracovní dny by měly přispět k výše zmiňovaným snahám. Péče o pacienta neznamená otrocky využívat explicitních kritérií nevhodné léčby (např. Beersova kritéria), poukazovat na otrocký výčet lékových interakcí a starat se pouze o to, aby každý příznak nemoci byl ihned léčen. S velkou pravděpodobností u těchto pacientů přehlédneme, že nežádoucí účinek (jinak snadno řešitelný) je maskován polymorbidním nebo předpokládaným polymorbidním stavem a tak zvyšujeme počet léčiv, kterými je senior exponován. To není klinická farmacie. Stejně jako není klinická farmacii znalost pouze farmakologie a do revize farmakoterapie aplikovat pouze dimenzi účinné látky, dávkového režimu a farmakokinetiky léčiva, ale ne dimenzi zdravotního stavu pacienta, času a komplexního přístupu. Dimenze času je pro seniora velmi důležitá- jak rychle dosahovat cílů, jak dlouho exponovat pacienta léky, kdy očekávat různé efekty léčby. Včas aplikovat paliativní léčbu je také velké umění.

9 Zde je nutno využít oboustranných zkušeností s tím, co je a co není klinicky relevantní pro určitého pacienta. Farmaceuté využívají algoritmus identifikace a managementu lékových problémů (např. algorytmus SAZE, ve kterém je obsažen postup minimalizace rizik farmakoterapie). Geriatři monitorují klinických stav pacienta, jsou schopni doporučit i další terapeutické metody ke zlepšení zdravotního stavu, využít empirických zkušeností s léčbou. Věříme, že se podaří na tomto odborném setkání některé otázky vzájemné spolupráce otevřít a diskutovat je.

10 Význam a možnosti spolupráce geriatrů, klinických farmaceutů a farmaceutů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. MUDr. Hana Matějovská- Kubešová, CSc. předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Prodlužující se délka života znamená u většiny starších nemocných větší počet chorob léčených více medikamenty s vyšší pravděpodobností lékových interakcí a nežádoucích vedlejších účinků. K této skutečnosti přistupují další nepříznivé vlivy jako je klesající compliance staršího nemocného, změny farmakokinetiky a farmakodynamiky léků, vliv reklamy, sousedů, atd. Významným, ale opomíjeným jevem je nákup volně prodejných léků a potravních doplňků, které mohou významným způsobem modifikovat efekt léčebného schématu ordinovaného lékařem. Dalším problémem je zvláště ve velkých městech putování nemocných po odborných ambulancích bez doporučení a tudíž bez vědomí jejich praktického lékaře. Medikace ordinovaná jednotlivými specialisty je poté nemocným užívána bez vzájemné koordinace a dochází ke zdvojování, ztrojování užití generik. Za této komplikované situace je velmi cenná role farmaceuta a klinického farmaceuta nejen jako poradce, ale i jako nezastupitelného článku v systému racionálního a bezpečného užití léčiv a v nastavení racionálního terapeutického schématu pro konkrétního nemocného.

11 Polyfarmakoterapie ve stáří epidemiologické a klinické aspekty Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. (1), PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1, 2) Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha (1), Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze (2) Typická polymorbidita (multimorbidita) seniorů a kombinovaná léčba řady chronických chorob doporučená na základě vědeckých důkazů a doporučení odborných společností vedou ke zvyšujícímu se počtu užívaných léků. Přes prokázaný přínos kombinované léčby (např. hypertenze, diabetu, srdečního selhání nebo osteoporózy) zvyšuje současné užívání většího počtu léčiv riziko lékových interakcí, interakcí lék-nemoc i celkové riziko nežádoucích lékových reakcí (v případě užívání 8 a více léků je riziko nežádoucí lékové reakce téměř 100%!). V oblasti polyfarmakoterapie (anglicky polypharmacy nebo též multiple medication use v češtině polymedikace ) nepanuje terminologická jednota. Pro hodnocení polyfarmakoterapie je třeba jednotné definice, která však v literatuře chybí. Jako polyfarmakoterapie je definováno současné užívání většího počtu léčiv, dle některých údajů více než 6, nebo 8 či 10, užívání více než 10 léků se někdy označuje jako excesivní polyfarmakoterapie. Jiní autoři definují polyfarmakoterapii jako podávání léčiva/léčiv bez jasné indikace, duplicitní medikaci nebo podávání zbytných či nevhodných léčiv a v tomto případě je konotace termínu negativní (v českém písemnictví je pro tyto situace užívaný termín polypragmazie). Objevuje se např. i termín hyperfarmakoterapie (Bushardt et al. Clin Interv Aging 2008) nebo termín komplexní lékový režim (complex drug regimen), který však může znamenat i složitý lékový režim s podáním různých léků několikrát denně. V práci budeme prezentovat výsledky výzkumu ve studii SHELTER, kde byla sledována prevalence polyfarmakoterapie (10 a více léků) u více než 4000 pacientů v zařízeních dlouhodobé péče. Polyfarmakoterapie byla zaznamenána u 24.3% pacientů (v rozmezí 8.8% v Itálii po 56.7% ve Finsku), v České republice byla zjištěna u 25,2% pacientů (obrázek 1). Častěji se polyfarmakoterapie vyskytla u pacientů s depresí, bolestí, dušností, korelovala též s počtem chorob. Méně častá byla polyfarmakoterapie u starých pacientů (OR na každou dekádu 0.87; 95% CI ) a pacientů s demencí (OR 0.74; 95% CI pro mírnou demenci; OR 0.72; 95% CI pro těžkou demenci). Ani v případě pacientů s pokročilou demencí (N=822) a omezenou délkou přežití hodnocenou skórem ADEPT nedošlo k redukci polyfarmakoterapie. Excesivní polyfarmakoterapii jsme zaznamenali u 13,6% dementních nemocných bez omezené délky přežití a u 15,4% nemocných s omezeným přežitím. Polyfarmakoterapie u pacientů s omezenou délkou přežití zvýšila sledovanou jednoroční mortalitu více než dvojnásobně (HR=2.25, 95% CI ). Z této studie vyplynulo, že lékaři nepřizpůsobují preskripci očekávanému přežití (respektive paliativnímu, symptomatickému režimu), přestože nadměrná

12 preskripce neprodlužuje, ale naopak zkracuje přežití u pacientů s demencí. Podobné nálezy však prokázala také americká studie (Tija et al., JAGS 2010) Vědecké studie na podporu redukce užívaných léků jsou velmi sporé. V loňském roce byla publikována analýza celkem 11 nalezených studií, analyzujících efekt vysazení léčiv ve 4 klinických situacích: u opakujících se pádů (7 studií), u delíria (žádná studie), kognitivních poruch a u terminálních pacientů (2 studie). Byl potvrzen přínos vysazení psychofarmak na výskyt pádů a vysazení psychofarmak a celkové redukce polyfarmakoterapie na zlepšení kognitivní poruchy (van der Cammen et al., Drugs Aging 2013). Pro klinickou praxi pak doporučujeme několikastupňový model posouzení pacienta s užíváním většího počtu léků a jejich možné redukce: doporučujeme se nejprve se zaměřit na absolutní počet léků s ohledem na indikaci a účinnost, dále na léčiva nevhodná u seniorů s využitím některých standardizovaných explicitních kritérií (např. Beersova nebo STOPP kritéria), v dalším kroku revidujeme léčiva s potenciálními nežádoucími účinky, navrhneme optimalizaci/zjednodušení lékového režimu s ohledem na klinický stav, prognózu a lab. výsledky pacienta. Významné je i optimalizovat počet předepisujících lékařů, jeden obvykle praktický lékař provádí pravidelnou revizi veškeré medikace, kterou pacient užívá. Vhodné je vyzvedávat léky v jedné lékárně. V případě potřeby je možná konzultace účinnosti a bezpečnosti lékového režimu s klinickým farmaceutem. Obrázek 1 Prevalence polyfarmakoterapie a excesivní polyfarmakoterapie ve studii SHELTER (N=4023)

13 Polyfarmakoterapie ve stáří- řetězení polékových reakcí, expertní kritéria, význam spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1,2), Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. (1) Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha (1), Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze, Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP (2) Demografické prognózy v evropských zemích poukazují na stárnutí evropské populace a exponenciálně se zvyšující zastoupení seniorů. V Evropě se očekává, že počet seniorů ve věku 65 let dosáhne v roce 2060 jedné třetiny z předpokládaného celkového počtu 517 milionů obyvatel. V České republice očekáváme nárůst zastoupení seniorů na 1/3 v roce Mnohé studie potvrzují, že polyfarmakoterapie je častým fenoménem provázejícím lékovou preskripci ve stáří s mnoha závažnými důsledky, které se promítají v nárůstu nevhodné preskripce, častých polékových reakcích, nesoběstačnosti seniorů, rostoucí morbiditě, mortalitě i vyšších nákladech na zdravotně-sociální péči. Více jak 60% akutně hospitalizovaných starých nemocných v evropských zemích užívá 5 a více léků. V domácí péči zastoupení seniorů s polyfarmakoterapií dále roste. Dle evropské studie ADHOC (Aged in Home Care, 5. rámcový program Evropské komise, ) bylo užití 9 a více léků v souboru 2707 seniorů z 8 evropských zemí zdokumentováno u 22 % pacientů. Ve 4 evropských zemích prevalence převyšovala 20%, a to ve Finsku (Helsinki- 41%), České republice (Praha- 39%), na Islandu (Reykjavik- 32%) a ve Velké Británii (Mainford- Ashord- 20%). ADHOC studie potvrdila kumulaci rizikových faktorů nevhodné preskripce u pacientů užívajících násobné lékové režimy, časté předepisování účinných látek farmakologicky nevhodných ve stáří (20% nemocných), rizikovou noncompliance a další rizika farmakoterapie. Nejen vysoká polyfarmakoterapie, ale i vyšší polymorbidita ve stáří, nekontrolované užití volně prodejných léčiv, častá dostupnost ve stáří problematických lékových alternativ, nedostatečná aplikace farmakologických znalostí v klinické praxi, indikační schémata zaměřená na léčbu jednotlivých onemocnění, ne na komplexní farmakoterapeutický management (zohlednění individuální farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv, funkčních schopností nemocného, geriatrické křehkosti, prognózy, cílů léčby, lékové compliance, atd.) všechny tyto faktory přispívají k častým chybám v geriatrické farmakoterapii. Racionální předepisování léků ve stáří vyžaduje komplexní přístup a systémová opatření k minimalizaci lékových rizik a chyb. Jednou z velmi významných cest je i zapojení klinických farmaceutů schopných využívat specifické geriatrické znalosti v činnostech souvisejících s nastavením racionálních lékových režimů a dlouhodobou kontrolou jejich účinnosti a bezpečnosti.

14 V řadě zemí byla v posledních deseti letech publikována explicitní kritéria léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří. Vznik těchto kritérií podnítila snaha v základním nastavení racionalizovat předepisování léků u geriatrických nemocných a rozšířit znalosti o základních chybách v geriatrické lékové preskripci (z pohledu volby léčiva a interakcí lék-nemoc). Explicitní kritéria obvykle shrnují doporučení týkající se volby vhodného léčiva v rámci lékové skupiny (s ohledem na farmakologické změny provázející stárnutí a odlišné farmakologické a farmakoepidemiologické vlastnosti dostupných lékových alternativ), volby vhodné geriatrické dávky (na podkladě evidencí o dostatečné účinnosti a vyšší bezpečnosti nízkodávkových lékových režimů), informace o častých interakcích léknemoc, které mohou zvyšovat prevalenci nebo zhoršovat průběh geriatrických symptomů/syndromů (orthostatických hypotenzí, pádů, demencí, depresí, Parkinsonovy choroby, ) a další komplikace geriatrické farmakoterapie. Postatné je doplnit posouzení lékové anamnézy i implicitními nástroji hodnocení lékového režimu. V rámci 5-letého grantu byla naším týmem vytvořena a- po posouzení dalšími klinickými experty- publikována v letech národní expertní kritéria léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří (viz článek v příloze tohoto sborníku). Kritéria mají napomoci odhalení a řešení základních preskripčních problémů u geriatrických nemocných. Publikovaná expertní kritéria budou v následujících měsících pilotována v národních studiích v akutní geriatrické péči a ambulantní péči při vzájemné spolupráci ČGGS, Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP, výzkumné platformy klinické farmacie pod Katedrou sociální a klinické farmacie FaF UK a Geriatrické kliniky 1.Lékařské fakulty UK v Praze. Zveme kolegy, kteří mají zájem se zapojit ve svých zdravotnických zařízeních do hodnocení v různých regionech ČR, aby se registrovali k účasti (na u: nebo ). Plánujeme posilovat společné akce klinických farmaceutů a geriatrů s cílem dále rozvíjet úzkou mezioborovou spolupráci. Kvalifikované posouzení lékového režimu ve stáří vyžaduje hlubší odborné znalosti racionální geriatrické famakoterapie, častých nežádoucích účinků provázejících podávání léků, specifické dávkovací režimy aplikované u seniorů, znalost expertních kritérií nevhodných léčiv, interakcí lék-nemoc a preskripčních kaskád a podmínek, za kterých jsou tyto polékové problémy klinicky významné. Dle zkušeností klinických farmaceutů je třeba spojit v kvalitní péči o pacienta znalosti klinické farmacie a znalosti geriatrie. Prezentace kromě základních přístupů a preskripčních problémů u pacientů s polyfarmakoterapií představí i vybrané výsledky evropských projektů týkajících se nevhodného předepisování léčiv ve stáří, ve kterých byla zapojena Česká republika jako jedna z participujících zemí. Prezentovány budou některé výsledky studie ADHOC (Aged in Home Care, 5. rámcový program Evropské komise, ), SHELTER (Services and Health for Elderly in Long TERm care,7.rámcový program Evropské komise, ) a PREDICT (Increasing the PaRticipation of ElDerly In Clinical Trials, 7.rámcový program Evropské komise, ). Prezentace podpoří další spolupráci klinických farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří v České republice.

15 Geriatrický pacient s metabolickým syndromem v péči praktického lékaře- specifika diagnostických kritérií, komplikací, možnosti interdisciplinární spolupráce s farmaceuty Prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Nepříznivého vlivu kombinace vysokého krevního tlaku, poruchy metabolismu lipidů, nadváhy, obezity a dny na další vývoj celkového zdravotního stavu nemocných zvláště ve smyslu urychlení rozvoje aterosklerotického postižení a zvýšení kardiovaskulární morbidity i mortality si klinici všímali již před desetiletími. Reavenův syndrom či syndrom X či Kaplanův smrtící kvartet je možno v literatuře zachytit již od poloviny minulého století. Další užívaná synonyma jsou aterotrombogenní syndrom, metabolický kardiovaskulární syndrom, syndrom inzulinové resistence. S prodlužující se délkou života, ale také s rozvojem nových léčebných metod umožňujících překonat některá ze závažných vaskulárních postižení nabývá řešení metabolického syndromu na významu právě z hlediska předcházení těm typům postižení, která současná míra poznání ještě řešit nedovoluje a která mají zásadní negativní vliv na soběstačnost a celkovou kvalitu života seniorů. Definice metabolického syndromu se postupně vyvíjela implementací výsledků jednotlivých studií hodnotících význam jednotlivých složek metabolického syndromu od spíše skupinového označení jednotlivých složek (dyslipidémie, obezita) po zcela přesná číselně vyjádřená kritéria, užívaná v současné době. Každá složka metabolického syndromu představuje určitý mechanismus poškození, přičemž jednotlivé typy poškození se povětšinou vzájemně sčítají až potencují. Nověji se hovoří o možnosti připojení zvýšené sérové hladiny leptinu jako další složky metabolického syndromu byla prokázána významná souvislost mezi touto veličinou a intenzitou metabolického syndromu. K základnímu klinickému a biochemickému obrazu se potom sekundárně přiřazují další poruchy endoteliální dysfunkce, hyperhomocysteinémie, odchylky v metabolismu steroidů apod. Při průkazu přítomnosti některé ze složek metabolického syndromu je nutno aktivně pátrat po přítomnosti i složek dalších, aby bylo možno včas intervenovat a zpomalit tak progresi celého patofyziologického komplexu.

16 Racionální intervence farmaceutů u seniorů s metabolickým syndromem Mgr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom (MS) je soubor rizikových faktorů, které se navzájem umocňují, představují významný prozánětlivý, prokoagulační a proaterogenní stav organismu a vedou ke 2-3x vyššímu riziku kardiovaskulárních komplikací v porovnání s populací bez MS. Ukazuje se též, že u pacientů s MS roste i riziko nádorů (kolorektální karcinom, nádory ledvin či gynekologické nádory). Senioři jsou skupinou obyvatelstva, u kterých roste počet chronických onemocnění i počet užívaných léčiv, z nichž velká část je použita k léčbě komorbidit, které mohou být součástí MS. Farmakoterapie seniorů má svá specifika, která by měl mít farmaceut na paměti a řídit se jimi při své každodenní činnosti. Farmaceut, ať již pracující jako klinický farmaceut u lůžka pacienta, či lékárník za tárou nebo při konzultační činnosti, může přispět k dosažení cílů léčby těchto pacientů dodržováním zásad správné farmaceutické péče, čímž může ovlivnit i prognózu těchto pacientů. Mezi základní pilíře farmaceutické péče u pacientů s MS patří: 1) monitorování rizikových faktorů MS záchyt nových případů, kontinuální monitoring onemocnění a pacientů včetně podpory adherence, 2) management dietních a režimových opatření, 3) identifikace a řešení lékových problémů, 4) edukace, 5) racionální management samoléčení. Ve svém příspěvku se zaměříme na identifikaci a řešení vybraných lékových problémů u těchto pacientů. Lékový problém (DRP drug related problem) je definován dle PCNE (Pharmaceutical Care Network of Europe) jako situace nebo jev týkající se farmakoterapie, který potenciálně nebo skutečně narušuje očekávaný efekt léčby. i Pacienti s MS mají většinou kombinaci léčiv na terapii arteriální hypertenze, dyslipidémie, diabetu či jiné kardiovaskulárních onemocnění (KVO).

17 Při identifikaci a managementu DRPs u těchto pacientů, musíme na pacienta pohlížet komplexně, brát v úvahu všechny jeho komorbidity, očekávanou dobu přežití i mít na paměti specifika farmakoterapie v seniorském věku. Vybrané DRPs týkající se antihypertenziv. Pro farmakoterapii arteriální hypertenze máme k dispozici 5 základních skupin antihypertenziv (i když s diskuzí o postavení betablokátorů) a další léčiva určená jen pro kombinační terapii. 1) Antihypertenziva volby by měla být ze skupiny ACE inhibitorů, sartanů či kalciových blokátorů (dihydropyridinů), optimálně dlouhodobě působících. 2) Betablokátory používat jen tam, kde je komorbidita podporující jejich užití (např. sekundární prevence IM, srdeční selhání). 3) Z diuretik volit metabolicky neutrální (indapamid, metipamid), popřípadě nízké dávky hydrochlorothiazidu. 4) Antihypertenziva pro kombinační léčbu (rilmenidin, moxonidin, doxazosin) používat jen ve výjimečných a jasně odůvodnitelných případech. 5) Při nasazování antihypertenziv (zvláště ACE inhibitorů, sartanů, diuretik) provádět management ortostatické hypotenze (poučení, hydratace, pomalá titrace dávky). 6) Mít na paměti možnost lékově navozených otoků (dihydropyridiny) a lékově navozené zácpy (zejména verapamil). 7) Vyhýbat se bradykardizujícím kombinacím (mimo jasně indikovaných vždy však pod dohledem daného specialisty). 8) Jistit lékové interakce (např. kalémie, nesteroidní antiflogistika). 9) U metabolicky negativních antihypertenziv monitorovat příslušné parametry a preventivně působit proti preskripčním kaskádám. 10) Zvážit zahájení léčby až od vyššího krevního tlaku než u populace ve středním věku (160 mm Hg) a rozvážit i cílové hodnoty léčby s přihlédnutím ke komorbiditám a dalším rizikům pacienta. Vybrané DRPs léků na dyslipidémie K farmakoterapii dyslipidémií se používají statiny, fibráty, ezetimib a velmi omezeně sekvestranty žlučových kyselin. 1) U většiny pacientů jsou lékem volby statiny, pro něž máme nejvíce dokladů o snížení mortality a morbidity u pacientů jak v sekundární, tak primární prevenci KVO a u diabetiků. 2) Terapie statiny by se měla rozvážit s ohledem na očekávanou dobu přežití pacienta. 3) Ještě pečlivější rozvahu si zaslouží kombinační léčba dyslipidémie, která je doporučována k ovlivnění reziduálního rizika u pacientů ve středním věku. 4) Statiny, i když se mezi sebou liší, patří k léčivům s vysokým rizikem lékových interakcí. Farmaceut by měl být aktivně zapojen do managementu těchto DRP.

18 5) Jednotliví zástupci statinů i dalších hypolipidemik se mezi sebou liší plazmatickým poločasem. S přihlédnutím ke konkrétnímu pacientovi je někdy možno omezit počet denních dávek léčiv. 6) Pacient by měl být poučen o symptomatologii myopatií a o tom, co dělat, když se příznaky objeví. Vybrané DRPs farmakoterapie diabetu mellitu K farmakoterapii diabetu mellitu lze u seniorů použít zástupce z více skupin perorálních antidiabetik, analoga GLP-1 a různé formy inzulínu. 1) Metformin je lékem volby i u seniorů, pokud pro něj nejsou kontraindikace. 2) Farmaceut by měl mít na paměti minimalizaci rizik u metforminu nejčastěji gastrointestinálních nežádoucích účinků a mít i na paměti vzácnou, ale závažnou laktátovou acidózu. 3) Starší deriváty sulfonylurey (glibenklamid, glipizid) by se neměly používat pro vyšší riziko hypoglykémie. 4) Pacient by měl být poučen o příznacích hypoglykémie a o tom, co dělat, pokud se u něj příznaky objeví. 5) Farmaceut by měl provádět management rizik léčiv, jež mohou zhoršit kompenzaci diabetu. Vybrané DRP u léčiv k terapii KVO K farmakoterapii KVO onemocnění se používá řada léčiv z různých farmakologických skupin. Pozornost je třeba věnovat těmto skupinám DRP. 1) Senioři často neužívají jasně indikované léčivo, přestože neexistují kontraindikace (protidestičkové léčivo, ACE inhibitor, betablokátor, statin, warfarin). 2) Naopak často se objevuje užívání furosemidu u pacientů s otoky bez známek srdečního selhání nebo selhání ledvin. 3) Nadužívání vazodilatancií a nootropik, používaných nadbytečně nebo ve sporné dávce 4) Nadměrné používání trimetazidinu u léčby anginy pectoris (přednost by měli mít léky volby). 5) Nedostatečný management interakcí (hlavně warfarin a digoxin). 6) Nedostatečný monitoring rizikových faktorů KVO. Ve sdělení budou podrobněji rozebrány zde zmiňované DRP a budou diskutovány možnosti farmaceutické péče a zapojení farmaceuta do zdravotnické péče o seniora s metabolickým syndromem. 1 PCNE classification for Drug Related Problems: V In: PCNE [online] [cit ]. Available from:

19 Geriatrický pacient, kognitivní dysfunkce a racionální farmakoterapie - možnosti interdisciplinární spolupráce s klinickými farmaceuty a farmaceuty v akutní a ambulantní péči MUDr. Zuzana Šnajdrová (1), Mgr. Pavla Lerchová (1,2) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha (1), Gerontologické centrum Praha (2) Polyfarmakoterapie a léky navozující kognitivní dysfunkce - intervence klinického farmaceuta Mgr. Pavla Lerchová (1,2), MUDr. Zuzana Šnajdrová (1) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha (1), Gerontologické centrum Praha (2) Abstrakta a prezentace jsou vzájemně propojeny s cílem využít potenciál spolupráce geriatra a klinického farmaceuta i v tomto případě. V prezentacích autorek budou představeny kazuistiky dvou geriatrických pacientů s kognitivním deficitem a polyfarmakoterapií, u nichž byla farmakoterapie upravována při spolupráci geriatra a klinického farmaceuta. První kazuistika se týká 81leté ženy, sledované v geriatrické ambulanci a u několika dalších specialistů. Její kognitivní deficit byl lékově navozený a po postupné úpravě medikace došlo k výraznému zlepšení celkového stavu. Druhá kazuistika popisuje 82letého muže, dispenzarizovaného rovněž v geriatrické ambulanci a opakovaně hospitalizovaného na interním oddělení. Kognitivní deficit u něho vznikl pravděpodobně na podkladě Alzheimerovy choroby. Pacient byl polymorbidní s postupně se zhoršující soběstačností, hlavním problémem přispívajícím k možným polékovým reakcích byla renální insuficience. Kazuistika 1 Pacientka byla řadu let dispenzarizována v psychiatrické ambulanci u dvou neurologů a léčena pro letitý anxiosně-depresivní syndrom, syndrom neklidných nohou a Parkinsonovu chorobu. Parkinsonské příznaky a kognitivní deficit byly vzhledem k historii užívání několika antipsychotik a starších antidepresiv pravděpodobně polékově navozené. V době převzetí do péče geriatrické ambulance vykazovala v testu MMSE (hodnotícím kognitivní funkce) 22 bodů. Užívala starší antidepresivum maprotilin, benzodiazepiny v dopoledních hodinách, po podávání tramadolu byla zmatená. Problematická se jevila i mobilita a schopnost vycházet mimo domov. Parkinsonismus měla zaléčen vyššími dávkami levodopy ve třech denních

20 dávkách. Trpěla nevolností, proto užívala před levodopou domperidon. Nevolnost byla dále potencovaná kombinací dvou cholinergních léčiv: donepezilem a syntostigminem. Užívání syntostigminu, který byl u pacientky nasazen z důvodu stomatodynie k zajištění větší sekrece slin v ústech, bylo neracionální a zbytné. Volba antidepresiv v medikaci pacientky a bohatá antipsychotická anamnéza medikace dávala prostor k projevům anticholinergních nežádoucích účinků. Naopak interní medikace byla u pacientky suboptimální. Podstatným krokem v optimalizaci lékového režimu bylo přesvědčit pacientku ke spolupráci při dlouhodobé úpravě medikace. Pomalým vysazováním nevhodných léčiv, změnou za účelnější medikaci a následně opatrným snižováním levodopy, se podařilo snížit množství užívaných léků a společně s tím minimalizovat jejich nežádoucí účinky. Přesto ani výsledná medikace nebyla zcela ideální. V současné době pacientka i bez užívání kognitiv dosahuje v testu MMSE 30 bodů a její stav se celkově výrazně zlepšil. Kazuistika 2 82-letý polymorbidní muž byl pro pneumónii přijat na interní oddělení. Pacient má chronickou renální insuficienci (kreatinin mmol/l), byl sledován u nefrologa, na kontroly nedocházel. Dále byla u pacienta diagnostikována fibrilace síní a nasazen warfarin, pro anémii byl pacient převeden na užívání enoxaparinu 2x denně 0,4 (při renální insuficienci terapeutická dávka). Dávka byla pro přítomnost krve ve stolici snížena na 0,4 1x denně. Vzhledem k projevům srdečního selhání byla optimalizována terapie betablokátorem (výměna metoprolol-tartrátu za sukcinát). Pacient užíval při normotenzi kombinaci ACEinhibitoru se sartanem. Nefrolog při telefonické konzultaci nevyloučil vysazení obou léčiv a náhradu za metyldopu, ale vzhledem k nevhodnosti ve stáří pro riziko polékových depresí bylo zvoleno jiné centrální antihypertenzivum. Současně byl v lékovém režimu ponechán sartan v malé dávce. Při screeningu kognitivních funkcí byla pacientovi zjištěna porucha kognitivních funkcí s výsledkem MMSE testu 18 bodů, která korespondovala s objektivní anamnézou pomalu progredujícího poklesu kognitivních funkcí s nálezem atrofie hipokampu IV st. při CT vyšetření. Pro polymorbiditu a nižší hodnotu MMSE byl nasazen memantin s příznivým účinkem a ústupem ranní zmatenosti (reference manželky). Vzhledem k závažné poruše renálních funkcí byl později memantin snížen na 10 mg denně, aby bylo redukováno riziko hlavních nežádoucích účinků, spavosti a zmatenosti. U obou kazuistik byla polypragmazie řešena opakovanými konzultacemi geriatra s klinickým farmaceutem a úprava léčiv probíhala ve spolupráci i s další odborníky, u kterých byli pacienti sledováni. V prvním případě se velmi osvědčily postupné úpravy lékového režimu, častější konzultace geriatra s pacientkou, které měli pozitivní psychoterapeutický efekt a podstatný vliv na zlepšení lékové compliance. V závěru vystoupení budou shrnuty hlavní lékové skupiny s negativním vlivem na kognitivní funkce.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha Výkaz A007 klinická farmacie Kongres ČOSKF 8.10.2016 Praha A007 klinická farmacie První sběr dat za rok 2015 proběhl v průběhu dubna a května 2016 Cíl - zmapovat přesněji situaci v oblasti klinické farmacie

Více

Výkaz činnosti KF. Zapracované připomínky únor 2016

Výkaz činnosti KF. Zapracované připomínky únor 2016 Výkaz činnosti KF Zapracované připomínky únor 2016 Doporučení kontaktovat personální oddělení, pomohou s evidencí pracovníků na mateřské dovolené, vázaných smluvně dohodou o provedení práce či pracovní

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Imunosenescence. Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno

Imunosenescence. Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno Imunosenescence Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno 8. Konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS, Praha 21.1.2017 Věková

Více

OBOR KLINICKÁ FARMACIE

OBOR KLINICKÁ FARMACIE OBOR KLINICKÁ FARMACIE - ZÁKLADNÍ KONCEPCE - DOPORUČENÉ POSTUPY PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Geriatrická klinika 1.LF UK Praha Mgr. Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Bulovka PharmDr. Halačová

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

SPECIALIZOVANÁ DOMÁCÍ

SPECIALIZOVANÁ DOMÁCÍ SPECIALIZOVANÁ DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE ANEB CO JE A JAK NÁM MŮŽE POMOCI DOMÁCÍ HOSPIC MUDr. Hana Miličková Spolek Konipaska Domácí hospicová péče na znojemsku Paliativní medicína Jak funguje domácí hospic

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR

Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR J. Gregorová, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE Cílem specializačního vzdělávání i doplňující odborné praxe je příprava samostatně pracujícího specialisty v oboru klinická

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Obsah sdělení Úvod do problematiky, význam lékových interakcí Příklady interakcí

Více

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA,

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, Moderní medicínu nelze provozovat bez laboratorních metod. Laboratorní medicínu nelze mentálně oddělovat od klinické jsou

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie. Kornélia Chrapková

Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie. Kornélia Chrapková Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie Kornélia Chrapková Medicine management is about...enabling people to make the best possible use of medicines. (NPC-National Prescribing Centre) A SPOONFUL

Více

Moderní nakupování zdravotní péče. Daniel Hodyc

Moderní nakupování zdravotní péče. Daniel Hodyc Moderní nakupování zdravotní péče Daniel Hodyc 18. 10. 2017 Proč se stále více uplatňují moderní úhradové mechanismy v kontraktech? Prudký a setrvalý nárůst nákladů na zdravotnictví ve většině zemí Evropy

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

Vyhodnocení studie SPACE

Vyhodnocení studie SPACE Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz Vyhodnocení studie SPACE Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie SPACE. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR. Autorský

Více

Účelná a bezpečná farmakoterapie v zařízení sociálních služeb Projekt Senior

Účelná a bezpečná farmakoterapie v zařízení sociálních služeb Projekt Senior XXXIII. LÉKÁRNICKÉ DNY ZNOJMO, 6.-8.10. 2017 Účelná a bezpečná farmakoterapie v zařízení sociálních služeb Projekt Senior PhDr. Ivana Plechatá Ivana.plechata@lekovypruvodce.cz www.lekovypruvodce.cz Lékový

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

NEMOCNIČNÍ PROGRAM PALIATIVNÍ PÉČE KONZILIÁRNÍ PALIATIVNÍ TÝM METODIKA

NEMOCNIČNÍ PROGRAM PALIATIVNÍ PÉČE KONZILIÁRNÍ PALIATIVNÍ TÝM METODIKA NEMOCNIČNÍ PROGRAM PALIATIVNÍ PÉČE KONZILIÁRNÍ PALIATIVNÍ TÝM METODIKA Konziliární paliativní tým je poradním orgánem v indikaci a nastavení obecné a specializované paliativní péče. Skládá se z lékařů

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Napsal uživatel

Více

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autor: Jakub Flašík Výskyt Hypertenze je definována jako obtížně léčitelná (rezistentni) tehdy když se nedaří dosáhnou cílových hodnot krevního tlaku (

Více

Příloha III Dodatky k odpovídajícím částem souhrnu údajů o přípravku a příbalovým informacím

Příloha III Dodatky k odpovídajícím částem souhrnu údajů o přípravku a příbalovým informacím Příloha III Dodatky k odpovídajícím částem souhrnu údajů o přípravku a příbalovým informacím Poznámka: Tyto změny příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou výsledkem referralové

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

MUDr. Kateřina Menčíková Domácí hospic Cesta domů

MUDr. Kateřina Menčíková Domácí hospic Cesta domů MUDr. Kateřina Menčíková Domácí hospic Cesta domů Opakování matka moudrosti Pacient mobilního hospice TEN u pacientů v paliativní péči TEN je častou komplikací nádorového onemocnění (prokoagulační stav,

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z.ú. za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z.ú. za rok 2018 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z.ú. za rok 2018 Motto ústavu: Správná informace, správnému pacientovi, ve správnou dobu pomáhá v léčbě. 2 Obsah I. Poslání a cíle ústavu... 2

Více

Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči. MUDr. Eva Míčková

Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči. MUDr. Eva Míčková Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči MUDr. Eva Míčková Intenzivní péče a infekce spojené se zdravotní péčí Jednotka intenzivní péče (JIP), anglicky intensive care unit (ICU),

Více

Diuretika 2014 Jindřich Špinar

Diuretika 2014 Jindřich Špinar Diuretika 2014 Jindřich Špinar ČKD 27.11.2014 Místa účinku diuretika Ernst M, Moser M. N Engl J Med 2009;361:2153-2164 Diuretika v léčbě hypertenze Sulfonamidová thiazidová: hydrochlorothiazid nethiazidová

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Nebivolol má výsadní postavení mezi betablokátory??? MUDr. Igor Karen, praktický lékař odborný garant SVL za KV oblast Betablokátory v primární péči

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165 Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci PreVon

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE 1. KONTEXT METODICKÉ ÚPRAVY 1.1 Účel úpravy Účelem metodického pokynu k poskytování mobilní specializované

Více

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv Obsah 1 Úvod... 11 2 Variabilita lékové odpovědi... 14 2.1 Faktory variability... 14 2.2 Vliv onemocnění... 17 2.2.1 Chronické srdeční selhání... 17 2.2.2 Snížená funkce ledvin... 18 2.2.3 Snížená funkce

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Přímé sdělení pro zdravotnické pracovníky týkající se spojitosti mezi léčbou Sprycelem (dasatinibem) a plicní arteriální hypertenzí (PAH)

Přímé sdělení pro zdravotnické pracovníky týkající se spojitosti mezi léčbou Sprycelem (dasatinibem) a plicní arteriální hypertenzí (PAH) Přímé sdělení pro zdravotnické pracovníky týkající se spojitosti mezi léčbou Sprycelem (dasatinibem) a plicní arteriální hypertenzí (PAH) Se souhlasem Evropské lékové agentury (EMA) a její

Více

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Dagmar Hetclová 1. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc Plicní arteriální hypertenze (PAH) plicní hypertenze

Více

Prezentace projektu MPSV Kapitola IX: Nemoci oběhové soustavy. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Prezentace projektu MPSV Kapitola IX: Nemoci oběhové soustavy. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Prezentace projektu MPSV Kapitola IX: Nemoci oběhové soustavy Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Česká internistická společnost ČLS JEP Autoři: R. Češka J. Hradec J. Šimek B. Štrauch

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE Klinická mikrobiologie je medicínský obor - pojítko mezi

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) jodidu-( 131 I) sodného

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA

DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA Luděk Šídlo Boris Burcin 49. konference České demografické společnosti Demografie město venkov 23. května 2019, Lednice Příspěvek zpracován v rámci projektu TAČR

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Klinika kardiologie IKEM. Autor: Dagmar Tomášová Spoluautoři: Anna Nechvílová, Enikő Szőllősová

Klinika kardiologie IKEM. Autor: Dagmar Tomášová Spoluautoři: Anna Nechvílová, Enikő Szőllősová Problematika ošetřovatelské péče u pacientky se srdečním selháním na podkladě dilatační kardiomyopatie při pozdní kardiotoxicitě doxorubicinu kazuistika Klinika kardiologie IKEM Autor: Dagmar Tomášová

Více

Paliativní péče o pacienty s neurodegenerativním onemocněním

Paliativní péče o pacienty s neurodegenerativním onemocněním Paliativní péče o pacienty s neurodegenerativním onemocněním MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. Mgr. Markéta Červenková Kurs kognitivní poruchy a demence 19.10.2018, Brno Paliativní přístup nový standard péče

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER?

DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER? DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER? Mgr. Ivana Kupečková, MBA KARIM Fakultní nemocnice Hradec Králové ČAS sekce ARIP PROTOKOLY / DOPORUČENÉ POSTUPY Jsou to sady postupů předepsaných

Více

Městnavé srdeční selhání Centrální žilní tlak

Městnavé srdeční selhání Centrální žilní tlak Městnavé srdeční selhání Centrální žilní tlak Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 24.05.2004 Podkladem pro zpracování dat v této informaci o činnosti oboru diabetologie

Více

Farmakoterapie vs. režimová opatření dieta a pohyb. Péče o nemocné s diabetem ve světě a u nás. Tomáš Pelcl 3. Interní klinika VFN

Farmakoterapie vs. režimová opatření dieta a pohyb. Péče o nemocné s diabetem ve světě a u nás. Tomáš Pelcl 3. Interní klinika VFN Farmakoterapie vs. režimová opatření dieta a pohyb Péče o nemocné s diabetem ve světě a u nás Tomáš Pelcl 3. Interní klinika VFN Farmakoterapie Tablety: Metformin Deriváty sulfonylurey Pioglitazon Inhibitory

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Program Gerontologického kongresu 2017

Program Gerontologického kongresu 2017 Program Gerontologického kongresu 2017 ČTVRTEK 19.10.2017 VELKÝ SÁL 9.00-10.00 Slavnostní zahájení, hudební vystoupení, zahajovací přednáška Jurašková B. - Prof. Zadák, internista, metabolik, geriatr (Přednáška

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Atacand Plus a související názvy (viz Příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Atacand Plus a související názvy (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍ PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 14 Vědecké závěry Celkové

Více

DIAGNOSTIKA A PREVENCE HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY V INTENZIVNÍ PÉČI

DIAGNOSTIKA A PREVENCE HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY V INTENZIVNÍ PÉČI DIAGNOSTIKA A PREVENCE HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY V INTENZIVNÍ PÉČI MUDr. Ing. Jan Beneš Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova nemocnice

Více

Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích

Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ BRNO) Mgr. Jan Švancara (IBA MU Brno, UZIS Praha) Zdroj dat Národní datová základna

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2015 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR diskuze II. III. IV. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie Definice

Více

MUDr. Otto Herber SVL ČLS JEP

MUDr. Otto Herber SVL ČLS JEP 48. odborná konferencia SSVPL- PREVENCIA v ambulanci PL. Bojnice 27.- 28.10. 2006 MUDr. Otto Herber praktický lékař SVL ČLS JEP Dispenzarizace v ČR Z více než 8 milionů pacientů registrovaných u PL je

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL PŘÍRUČKA PRO PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE

EDUKAČNÍ MATERIÁL PŘÍRUČKA PRO PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE EDUKAČNÍ MATERIÁL PŘÍRUČKA PRO PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE Příručka pro předepisujícího lékaře Pokyny pro zdravotnické pracovníky ohledně předepisování přípravku Cerdelga (eliglustat) Tento léčivý přípravek

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Program workshopu tvoří kazuistiky, které nebyly prezentovány na kurzu ČOSKF Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta I. z dubna 2018.

Program workshopu tvoří kazuistiky, které nebyly prezentovány na kurzu ČOSKF Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta I. z dubna 2018. ODBORNÝ PROGRAM Pátek 12. října 2018 10:00 12:00 WORKSHOPY I. ANTITROMBOTIKA V PRAXI KLINICKÉHO FARMACEUTA PharmDr. Jana Gregorová Oddělení klinické farmacie, NNB, Praha, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha. Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1.

V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha. Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1.2018 A) ANO B) NE C) nevím, co přesně znamená deeskalace V rámci ABS

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ FARMACIE... 2

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ FARMACIE... 2 Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 1. BŘEZNA 2015 Cena: 69 Kč OBSAH: 1..... 2 2. Společný základ pro vzdělávací programy oborů klinická farmacie, nemocniční

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty

Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví ČR MUDr. Petr Šonka Sdružení praktických lékařů ČR doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Společnost všeobecného

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy / aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

NDP Příloha 2. REZERVY V PÉČI O NEMOCNÉ S DIABETEM V ČR

NDP Příloha 2. REZERVY V PÉČI O NEMOCNÉ S DIABETEM V ČR NDP 2012-2022 Příloha 2. REZERVY V PÉČI O NEMOCNÉ S DIABETEM V ČR Mortalitní data a data o způsobu léčby diabetu a jeho komorbidit (včetně hypertenze, dyslipidémie a obezity), využívání doporučených vyšetření

Více

Nemocnice Jindřichův Hradec Paliativní péče v podmínkách urgentního příjmu

Nemocnice Jindřichův Hradec Paliativní péče v podmínkách urgentního příjmu www.nemjh.cz Nemocnice Jindřichův Hradec Paliativní péče v podmínkách urgentního příjmu Lze se věnovat paliativní péči na urgentním příjmu? Za jakých podmínek? Kdo? Komu pacienty předat? Kde pacienty dispenzarizovat?

Více

Doporučený postup při řešení krvácivých komplikací u nemocných léčených přímými inhibitory FIIa a FXa (NOAC)

Doporučený postup při řešení krvácivých komplikací u nemocných léčených přímými inhibitory FIIa a FXa (NOAC) Doporučený postup při řešení krvácivých komplikací u nemocných léčených přímými inhibitory FIIa a FXa (NOAC) Preambule: Dabigatran, rivaroxaban, apixaban jsou nová perorální antikoagulancia (NOAC), jejichž

Více