PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2."

Transkript

1 PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební řízení, zadání a provedení stavby Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: SVJ pro dům Pod Bání 2019 a 2020 Pod Bání 2019/ Praha Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH: 1 PŘEHLED ROZSAHU STAVEBNÍCH ÚPRAV NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY REKAPITULACE PROVEDENÉ ÚDRŽBY OBÁLKOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍPRAVA STAVBY A PODKLADU SANACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN STAVEBNÍ PRŮZKUMY KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBKLADEM ETICS ROZSAH OBKLADU ETICS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMOVÉ PRVKY K OBKLADU ETICS OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET SANACE BALKONOVÝCH DESEK STAVEBNÍ PRŮZKUMY KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ REPROFILACE BALKONOVÝCH DESEK SANACE POVRCHU BALKONOVÝCH DESEK SPODNÍ STAVBA - STĚNY 1.PP, OKAPOVÝ CHODNÍK PODZEMNÍ ČÁST - STĚNY 1.PP ZEMNÍ PRÁCE OKAPOVÝ CHODNÍK KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN ZÁBRADLÍ BALKONŮ BALKONOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA STŘÍŠKA NAD BALKONY V 6. NP ZÁBRADLÍ HLAVNÍCH VSTUPŮ OCHRANNÉ MŘÍŽE OTVORŮ 1.PP HROMOSVOD OBJEKTU VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ZÁVĚR Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 1/24

3 1 PŘEHLED ROZSAHU STAVEBNÍCH ÚPRAV 1.1 NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY A/ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOMU VČ. PRŮČELÍ BALKONŮ, PROVEDENÍ OBKLADU ETICS, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU NA ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Sanace betonových a žb. konstrukcí vč. ochrany výztuže materiály komplexního sanačního systému StoCretec na ochranu železobetonových konstrukcí, ochranu výztuže, vč. konečné povrchové úpravy. Nezbytná příprava podkladu. Demontáž stávajícího obkladu ETICS na štítových stěnách. Sanace obvodového pláště uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive s organicky pojenou omítkou. Bez zaslepení otvorů v atikách. Sanace obvodového pláště 1.PP uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive s kamínkovou omítkou. Nové provedení oplechování parapetů oken, systémové zámečnické provedení hliníkových parapetů Skala Systém s povrchovou úpravou barevnosti RAL, vč. bočních hliníkových koncovek. Nové mříže oken 1.PP (max. využití stávajících), nové kotevní prvky. Nové provedení navazujících klempířských a zámečnických prvků na fasádě objektu B/ SANACE BALKONOVÝCH DESEK, NOVÉ ÚPRAVY POVRCHŮ, VÝMĚNA ZÁBRADLÍ BALKONŮ, VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, NOVÉ STŘÍŠKY NAD BALKONY V POSLEDNÍM NP Sanace betonových a žb. konstrukcí vč. ochrany výztuže materiály komplexního sanačního systému StoCretec na ochranu železobetonových konstrukcí, ochranu výztuže, vč. konečné povrchové úpravy. Nezbytná příprava podkladu. Sanace balkonových desek. Nové povrchové úpravy čela a podhledu balkonové desky materiály komplexního sanačního systému StoCretec, povrchová úprava akrylátovou barvou. Pochozí úprava z lepené dlažby uceleným certifikovaným systémem Mapei, dlažba pro venkovní užití. Okapní lišta Skala Systém. Osazení nových zábradlí balkonů. Skala systém. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň průčelí z neprůsvitného vrstveného bezpečnostního skla, z boku tyčová. Zábradlí kotvené do čela balkonových desek a do obvodových stěn. Integrované tyčky věšáků prádla pod madlem zábradlí. Zábradlí není dimenzované pro osazení zasklívacího systému. Osazení nových dělících stěn. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň z neprůsvitného vrstveného bezpečnostního skla. Kotvené do obvodových stěn, spojené s konstrukcí zábradlí. Nové stříšky nad balkony v posledním podlaží. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň z vrstveného bezpečnostního skla. Kotvené do obvodových stěn. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 2/24

4 Nové svody hromosvodu. C/ STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SPODNÍ STAVBY (1.PP), LOKÁLNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U PATY DOMU, NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Nová hydroizolace stěn ze živičných pásů s SBS modifikací (na jižním a západním průčelí) do hl. max. 1,0 m. Systémové řešení z materiálů pro sanaci spodních staveb. Ochrana netkanou textilií a drenážní profilová fólie s nopy. Nová tepelná izolace stěn z extrudovaného polystyrenu (na jižním a západním průčelí) do hl. 0,3 m. Ochrana hydroizolační stěrkou. Systémové řešení z materiálů pro sanaci spodních staveb. Nový okapový chodník vč. betonového obrubníku (na jižním a západním průčelí) z prefabrikovaných betonových dlaždic a prvků obrubníků. Systémové řešení. Úprava podkladu. Rozšíření okapového chodníku (na západním průčelí) odtokovou tvarovkou se vsakovací jímkou ze štěrkového násypu. Lokální přespádování přilehlé části terénu, zatravnění. D/ STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍCH VSTUPŮ, NOVÉ ZÁBRADLÍ VSTUPŮ Sanace povrchu hlavního vstupu uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie Termo+Styrol Exclusive s kamínkovou omítkou, bez tepelné izolace. Nové provedení krytiny střechy ze živičných pásů, klempířské oplechování atiky. Nové svody a žlaby. Systémové provedení Lindab Rainline. Nový gajgr, okop. Nové zábradlí vstupů. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň tyčová. Kotvené do bočních stěn vstupů a nového základu v terénu. Vybavení vstupu: repase popisných cedulí, přesazení stávajícího svítidla s čidlem, nový ocelový žárově zinkovaný nosič vlajek. E/ ZTI VÝMĚNA DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH ROZVODŮ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU viz samostatná část PD F/ OPRAVA STOUPACÍHO VEDENÍ A ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU viz samostatná část PD G/ MODERNIZACE VÝTAHŮ, VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ LANOVÉ VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE O NOSNOSTI 320 KG/ 4 OSOBY ZA NOVOU VÝTAHOVOU LANOVOU TECHNOLOGII O NOSNOSTI 400 KG/ 5 OSOB viz samostatná část PD Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 3/24

5 1.2 REKAPITULACE PROVEDENÉ ÚDRŽBY OBÁLKOVÝCH KONSTRUKCÍ Dodatečně provedený obklad ETICS na štítových stěnách s izolantem z EPS tl. 50 mm, armovací stěrkou, výztužnou tkaninou a tenkovrstvou omítkou. Nové výplně otvorů v bytových jednotkách objektu. Osazena jsou okna a dveře balkonů s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena individuálně. Výměna výplní bude dokončena kompletně před provedení stavebních úprav na fasádě domu. Nové výplně otvorů na schodišti objektu. Osazena jsou okna s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena jednotným systémem v rámci údržby domu prováděné SVJ. Nové výplně otvorů v 1.PP. Osazena jsou okna s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena jednotným systémem v rámci údržby domu prováděné SVJ. Okna jsou nově jednotně opatřena z exteriéru ochrannou mříží. Nové výplně vstupních prosklených stěn - vstupní portály. Jedná se o stěny z hliníkových profilů s povrchovou úpravou v odstínu RAL (hnědé), doplněné u hlavních vstupů o plnou část s panelem pro domovní listovní schránky a zvonkový panel. Nově položená živičná povlaková krytina střešního pláště vč. tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tl. 120 mm. Nová venkovní svítidla s pohybovým čidlem. 2 PŘÍPRAVA STAVBY A PODKLADU Zakrytí výplní otvorů PE fólií v době provádění sanačních prací. Po dohodě s investorem je možné omezit dobu zakrytí na období provádění výztužné vrstvy a omítky fasádního systému, případně zvolit jiný způsob ochrany výplní otvorů. V průběhu stavby musí být zajištěno přirozené větrání interiérů. Při provádění tryskacích prací se okenní konstrukce zakryjí tak, aby nedošlo k poškození okenního rámu a zatékání vody do konstrukcí a do interiéru. Pročištění ventilačních otvorů atikových dílců, otvorů spižních skříní pouze z exteriéru. Demontáž klempířských prvků s likvidací: oplechování parapetů oken a dveří, oplechování zastřešení hl. vstupů, krycí lišty návaznosti na kotelnu vč. komína ad. Příprava podkladu pod nové oplechování. Ponechání stávajícího oplechování atiky objektu, atiky strojoven výtahů. Demontáž zámečnických prvků s likvidací: zábradlí balkonů vč. dělících stěn, zábradlí hl. vstupů, nosičů vlajek, prádelní věšáky na balkonech. Zapravení otvorů/děr po kotevních prvcích! Demontáž kabeláže z fasády domu (vedená volně nebo v lištách). Bez obnovy. Demontáž s předpokladem možného využití (dle dohody se stavebníkem): mříže oken v 1.PP, individuálně montované kotevní prvky pro satelitní antény vč. satelitů, prádelní věšáky před okny na fasádě, květníky, textilní markýza nad balkonem v 6.NP, ad. Individuálně montované prvky budou vráceny majitelům (dle dohody se stavebníkem). Zapravení otvorů/děr po kotevních prvcích! Dočasná demontáž, odpojení, přesazení na novou fasádu: svítidla s pohybovým čidlem, popisné cedule (repase povrchu). Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 4/24

6 Odstranění betonových a žb. konstrukcí s předpokladem možného využití: okapový chodník na jižním a západním průčelí (předpoklad max. využití stávajících dlaždic). Odstranění stávajícího keramického obkladu průčelí 1.PP. Odstranění omítky z průčelí balkonů v celé ploše. Odstranění přečnívajícího, nesoudržného, degradovaného tmele ze spár mezi dílci. Pročištění do hloubky 20 mm. Uvolnění dilatační spáry u předsazených stěn hl. vstupů. Uvolnění spřažených balkonových desek, odstranění původního betonu se spáry. Po reprofilaci balkonového dílce dotěsnění styku dílců extrudovaným izolantem. Hromosvody na fasádě. Výměna svodů a kotevních prvků na fasádě, kontrola, příp. nové uzemnění. Návaznost na novou jímací soustavu střechy. Zákres vedení elektrorozvodů a jiných stávajících nebo nových svodů pod obkladem ETICS. Zákres provede stavitel před obkladem tepelně izolačními deskami. Montáž, osazení (před obkladem ETICS): nové výplně otvorů bytových jednotek, kotevní prvky pro osazení zábradlí balkonů, kotevní prvky pro osazení stříšek nad balkony v posledním NP, kotevní prvky pro osazení zábradlí hlavního vstupu (kotvení do stěn). Příprava PODKLADU Příprava podkladu pro reprofilaci betonu a ochranu výztuže, pro sanaci betonových konstrukcí: narušený povrch bude před provedením reprofilací otryskán v potřebném rozsahu suchým křemičitým pískem, před tím bude provedeno mechanické odstranění veškerého nepřídržného betonu. Příprava podkladu pod obklad ETICS a jiné povrchové úpravy: omytí fasády tlakovou vodou, lokální otryskání betonových povrchů vodou s abrazivem, tzn. kompletní příprava dle technologického předpisu obkladu ETICS a materiálových listů užitých materiálů. Odstranění veškerých nesoudržných vrstev omítky. Požadavky na podklad jsou uvedeny v ČSN a upřesněny v technologickém předpisu zvoleného zateplovacího systému. Doporučuje se průměrná soudržnost stávajícího podkladu nejméně 200 kpa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kpa. Za průzkum podkladu a zajištění požadované přídržnosti ETICS je plně zodpovědný stavitel. Příprava podkladu pro provedení podlahy balkonů: kompletní odstranění stávajícího podlahového souvrství (nátěry, dlažba, spádový beton, hydroizolace). Pozn.: Za přípravu stavby a úpravu podkladu je zodpovědný stavitel. 3 SANACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN 3.1 STAVEBNÍ PRŮZKUMY Stavební průzkumy v průběhu provádění stavebních úprav: Kontrola stavu obvodových dílců pláště. Průběžně bude provádět TDI, stavitel, AD. Kontrola stavu obvodových panelů štítových stěn po demontáži dodatečně provedeného obkladu ETICS. Průběžně bude provádět TDI, stavitel, AD, příp. kontrola statikem. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 5/24

7 Provedení výtažných zkoušek navržených kotevních prvků na fasádě objektu MV-HSV, parapetní dílce, štítové stěny. Provede stavitel. Provedení výtažných zkoušek navržených kotevních prvků na střeše hlavních vstupů. Provede stavitel. Provedení odborného ornitologického průzkumu hnízdění Rorýse obecného v dutinách předmětného domu (ventilační otvory atik). V kladném případě je potřeba získat Rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaným příslušným správním úřadem. Realizace stavebních úprav musí proběhnout v časově omezeném období. Hnízdění bude umožněno formou atestovaných hnízdních budek umístěných za atikou v místě ventilačních otvorů, zabudovaných do skladby střešního souvrství. Počet budek/hnízdních otvorů bude specifikován dle Rozhodnutím o udělení výjimky z ochranných podmínek. Stavební průzkum zajistí stavebník. Zjištění možnosti zabudování hl. skříně elektro do stěny předsazených vstupů u čp. 2019/1 dtto jako u stěny vstupu 1920/3. Zajistí stavebník. Dle uvážení projektanta budou provedeny zkoušky kvality podkladu obvodového pláště pro upřesnění sanačních metod a metod přípravy podkladu pro další práce: odtrhové zkoušky pro stanovení pevnosti povrchových vrstev v tahu, zkoušky hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu, nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 3.2 KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP Kontrola kvality při provádění obkladu ETICS Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu sanačních prací bude po průzkumu, ale před provedením každé technologické etapy, přizván TDI. Pro převzetí jsou rozhodující zejména tyto technologie: Dokončená příprava podkladu pro reprofilaci betonu sanačními materiály. Provedení reprofilací betonových konstrukcí na fasádě objektu. Dokončená příprava podkladu pro sanaci obkladem ETICS. Připevnění kotevních prvků pro ocelové zámečnické konstrukce (zábradlí, stříšky, ad.). Připevnění kotevních prvků obkladu ETICS. Úprava parapetu před obkladem izolačními deskami a po nastěrkování, tzn. před lepením parapetních plechů. Provedení armovací stěrky, utěsnění dutin. Během realizace stavitel umožní TDI a projektantovi provést před jakýmkoli zakrýváním konstrukcí kontrolu stavu konstrukcí. 3.3 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Statické zajištění obvodového pláště se na základě vizuálního průzkumu nepředpokládá. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 6/24

8 3.4 REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém StoCretec, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od přípravy podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Při opravách poruch a vad betonových a železobetonových konstrukcí budou použity sanační materiály (PCC reprofilační malty, adhezní můstky, ochranné nátěry výztuže) uceleného sanačního systému, certifikovaného dle systému norem ČSN EN 1504-xx. Pro reprofilaci nosných částí dílců použity reprofilační malty pro opravy se statickou funkcí, tedy třídy R3. Pro zahlazení povrchů lze použít jemné reprofilační malty třídy R2. Při provádění sanačních prací je nutno se řídit ustanoveními systému norem ČSN EN 1504-xx, technických listů materiálů a technologickým předpisem Technologický předpis: Sanace betonových konstrukcí StoCretec. Bližší postup přípravy podkladu je uveden v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Technologie a materiály sanačního systému na ochranu betonu Označení Popis Materiálová skladba REP1H/xx-GM REP1P/xx-GM REP2H/xx-GM REP2P/xx-GM REP-FM Reprofilace hrany betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace hrany betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Zahlazení reprofilovaného povrchu Hrubá reprofilační PCC malta - StoCrete GM (Grobmörtel) Antikorozní nátěr výztuže - 1.vrstva StoCrete TK grau (šedý) - 2.vrstva StoCrete TK hellgrau (světlešedý) Hrubá reprofilační PCC malta - StoCrete GM (Grobmörtel) Jemná reprofilační PCC malta -StoCrete FM (Feinmörtel) Pozn.: xx v názvu technologie u reprofilací značí předpokládanou tloušťku reprofilace. Navržený rozsah sanačních prací co do plošné výměry, hloubky reprofilace, náhrady, zesílení a ochrany výztuže byl v projektu stanoven na základě předběžného průzkumu pouze orientačně. Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci. Předpokládaný rozsah reprofilačních prací s bližší technickou specifikací je uveden v PD - F. Výkaz výměr. 3.5 SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBKLADEM ETICS K obkladu bude použit ucelený certifikovaný kompozitní systém technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive. Jako tepelná izolace budou použity fasádní desky ze stabilizovaného fasádního pěnového polystyrenu (EPS 70F), desky z expandovaného šedého polystyrenu GreyWall (EPS-GW), konstrukce se zvýšeným působením vlhkosti budou obloženy extrudovaným polystyrenem (XPS). Z požárního hlediska budou na specifických místech fasády domu použity desky z kamenné/minerální vlny (MIN). Desky z extrudovaného polystyrenu Synthos XPS 30IR pro založení pod terén (XPS) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 7/24

9 Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 300 kpa dle ČSN EN 825 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,037 W/mK Desky z expandovaného polystyrenu EPS 70F (EPS) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 70 kpa dle ČSN EN 826 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,039 W/mK Desky z expandovaného šedého polystyrenu Grey Wall (EPS GW) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,032 W/mK Desky z minerálních vláken, kamenné vlny Rockwool, desky Fasrock Výrobce: Rockwool, a.s. Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 40 kpa dle ČSN EN 826 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 15 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,039 W/mK pro d 40 mm, λ D = 0,041 W/mK pro d < 40 mm Při aplikaci jiných tepelných izolantů, musí být dodrženy minimálně stejné kvalitativní vlastnosti. Návrh tloušťky obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla, zároveň jsou zvoleny s ohledem na požadavky prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov zákona č. 406/200Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška stanovuje požadavky na energetickou náročnost budov na nákladově optimální úrovni. Izolant bude lepen a současně kotven talířovými hmoždinkami. Návrh typu a počtu hmoždinek vč. úpravy podkladu je uveden v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Hmoždinky budou zapuštěny do tepelně izolačních desek (vyfrézováním izolantu) a opatřeny krycí zátkou z odpovídajícího typu izolantu od tl. 100 mm včetně. Mechanické upevnění je navrženo a bude provedeno dle ČSN Navržen je obklad ETICS s bezcementovou armovací stěrkou s výztužnou tkaninou s apretací. Povrchovou úpravu fasády bude tvořit bezespará tenkovrstvá organicky pojená omítka, točená (K), zrnitosti 1,5 mm probarvená ve hmotě, bez potřeby dalšího nátěru. Lokálně (vstupy, sokl) bude povrch opatřen kamínkovou omítkou zrnitosti 2,0 mm. Barevnost fasády je řešena v samostatné části PD D.1 Architektonické řešení. Odstíny jsou voleny ze vzorníku Termo+ (dtto StoColor Systém), alter. StoDesign Architectural Colours. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 8/24

10 Přehled jednotlivých technologií a jejich přesné umístění je zpracováno v PD - F. Výkaz výměr, dále ve výkresové příloze. Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS 70F Vrstva Technologie TIT-EPSxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní pěnový polystyren ozn. EPS 70F Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + EPS zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS GW (průčelí balkonů) Vrstva Technologie TIT-EPSGWxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní expandovaný šedý polystyren Grey Wall ozn. EPS GW Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky bez zátek- se schválením dle ETAG 014 alter. plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina Základní nátěr/mezinátěr - Omítka TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS 70F a kamínkovou omítkou Vrstva Technologie TIT-EPSxx-ETICS + PO-ETICS-OM-KAM Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní pěnový polystyren ozn. EPS 70F Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + EPS zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka StoSuperlit - kamínková omítka se zrnitostí 2,0 mm Skladba systému Termo+Mineral Exclusive s izolantem z minerálních vláken/skelné vlny v místech požárních pásů Vrstva Technologie TIT-MWxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní desky z minerálních vláken / skelné vlny ozn. MW Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + MW zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 9/24

11 Základní nátěr/mezinátěr - Omítka Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z XPS - sokl nad úrovní terénu, kamínková omítka Vrstva Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Kotvení tepelné izolace - Armovací tmel Výztužná síťovina Základní nátěr/mezinátěr Omítka Technologie TIT-XPSxx-ETICS + PO-ETICS-OM-KAM + HYDRO-NA-ETICS TermoKleber - minerální lepící hmota plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering extrudovaný polystyren pro obklad soklové části domu ozn. XPS TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, ředěný vodou nátěr vhodný do vlhkého prostředí StoSuperlit - kamínková omítka se zrnitostí 2,0 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z XPS založení pod terénem 300 mm Vrstva Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Technologie TIT-XPSxx-SPOD ST + PO-POD TERÉN-HYDRO Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, tl. 4 mm, lepící cementový tmel vhodný do vlhkého prostředí, plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering extrudovaný polystyren pro obklad soklové části domu ozn. XPS Kotvení tepelné izolace - Armovací tmel Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, ředěný vodou 10% armovací stěrka vhodná do vlhkého prostředí Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka - Pozn: pozice xx určuje tloušťku izolantu, např. TIT-EPS100 = pěnový polystyren tl. 100 mm. Technologie jsou složeny z části systému povrchové ochrany a zčásti tepelného izolantu. Skladby pro jednotlivé obvodové konstrukce jsou současně uvedeny v Legendě k části PD - F. Výkaz výměr. 3.6 ROZSAH OBKLADU ETICS Specifikace způsobu sanace jednotlivých částí obvodových konstrukcí je jednoznačně stanovena v PD - F. Výkaz výměr. Rozsah obkladu ETICS na základních obvodových konstrukcích Fasáda objektu Povrchová úprava: omítka K 1,5 mm, sokl do výšky 300 mm a průčelí vstupů s kamínkovou omítkou Konstrukce Izolant Tl. izolantu Poznámka Atikové dílce Parapetní dílce 1.NP-6.NP EPS MW EPS MW 140 mm + pruh 100 mm bez izolantu požární pásy 0,5 m a 1,0 m 140 mm požární pásy 0,5 m a 1,0 m Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 10/24

12 Meziokenní výplně Stěny schodiště vč. stěny strojovny výtahů Průčelí balkonů parapetní dílce + MV-HSV Podélné průčelí 1.PP nad terénem Podélné průčelí 1.PP pod terénem do hl. 300 mm Štítové stěny 1.NP-6.NP vč. atiky Štítové stěny 1.PP nad terénem Štítové stěny 1.PP pod terénem do hl. 300 mm Ostění, nadpraží a parapet oken 1.NP-6.NP oken bytových jednotek průčelí objektu Ostění, nadpraží a parapet oken průčelí balkonů 1.NP-6.NP Ostění, nadpraží a parapet otvorů průčelí 1.PP EPS EPS EPS MW EPS EPS GW EPS XPS XPS EPS MW EPS XPS XPS max. 40 mm 140 mm dorovnání do roviny s parapetními dílci 140 mm požární pásy 0,5 m a 1,0 m max. 40 mm 100 mm 100 mm 100 mm Předem odstranění omítky z povrchu parapetních dílců; hmoždinky bez zátek; povrch MV-HSV dorovnání do roviny s parapetními dílci hydroizolační nátěr pod omítkou hydroizolační lepící tmel + hydroizolační nátěr pod omítkou 140 mm požární pásy 0,5 m 140 mm 140 mm hydroizolační nátěr pod omítkou hydroizolační lepící tmel + hydroizolační nátěr pod omítkou EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu; alter. izolant EPS GW EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu 3.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Posouzení požární bezpečnosti objektu je uvedeno v samostatné příloze PD D.5 Požárně bezpečnostní řešení. Požární pásy nad okny Požární pásy z minerálních vláken nad okny budou provedeny od 1.NP. Tepelná izolace z minerálních vláken v pásu výšky 0,5 m s přesahem nejméně 1,5 m od hrany ostění. Spodní hrana (založení) pásu tepelné izolace musí být nejvýše 0,15 m nad úrovní obvodového dílce nadpraží. Přechod mezi 1.PP a 1.NP Na podélných průčelích bude i po obkladu ETICS fasáda uskočena. Hrana bude provedena požárním pásem z minerálních vláken v pruhu šířky 1,0 m na spodní hraně parapetního dílce 1.NP. Současně bude i horizontální rovina předsazení dílců opatřena izolantem z minerálních vláken. Sanace štítové stěny tepelně izolačním obkladem proběhne ve stejné tloušťce až pod úroveň terénu, tzn. bez uskočení. Založení bude provedeno pomocí desek z extrudovaného polystyrenu, bez zakládací lišty, které budou vytaženy min. 0,3 m nad úroveň nově upraveného terénu. Požární pás nad terénem Nebude proveden. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 11/24

13 3.8 SYSTÉMOVÉ PRVKY K OBKLADU ETICS Vyztužení hran objektu (vnější hrany stěn objektu) bude provedeno systémovým profilem TermoPanzerwinkel pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou, bez vloženého plastového úhelníku. Vyztužení hran otvorů (ostění, nadpraží) bude provedeno systémovým profilem TermoWinkel 10/15 cm pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou s vloženým plastovým úhelníkem. Dilatační spáry budou řešeny systémovými dilatační profily Sto-Dehnfugendband E a Sto- Dehnfugendband V z gumové manžety s vloženou výztužnou tkaninou. Založení systému bude provedeno na systémovou zakládací lištu Sto-Sockelleiste Universal, kotvenou připevňovacími zatloukacími hmoždinkami 3 ks/mb, ve spojích opatřená plastovými spojkami, zkosená v rozích a na vnějších hranách. Návaznost obkladu ETICS na rám výplně otvoru bude provedena dotěsněním pomocí systémového profilu pro obklad ETICS - APU lištou TermoApu Eko se zabudovanou síťovinou a lepícím páskem, profilem bez nutnosti dodatečného zatmelení spáry PU tmelem. Ukončení obkladu bude provedeno založením pomocí pásu výztužné síťoviny do tvaru U. Povrch izolantu z boku (v řezu) bude opatřen systémovou armovací stěrkou s výztužnou síťovinou. Prostup kotevních prvků obkladem: v rámci provádění obkladu ETICS je potřeba separovat předem připravené kotevní prvky (zábradlí, mříží oken, ad.) prostupující obkladem, kotvené k obvodové stěně. Separace bude provedena aplikací komprimační PP pásky TermoKompriband 3-7/15 mm po obvodě kotevních prvků a PU tmelu před aplikací omítky. Místo prostupu bude opatřeno diagonálními proužky výztužné síťoviny TermoGewebe. 3.9 OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET Postup a systémové detaily provedení fasádního obkladu ETICS se budou řídit technologickým předpisem, materiálovými listy a jednotlivými detaily. Ostění a nadpraží oken Sanace ostění a nadpraží oken bude provedena v tl. tepelné izolace 40 mm. Nadpraží musí být ve sklonu min. 2,0 o směrem od okenního rámu. Ostění musí být kolmo k rovině fasády. Připevnění desek izolantu v místě nadpraží a ostění bude provedeno pouze celoplošným lepením k podkladu. Kotvení izolantu v ploše fasády musí být ve vzdálenosti min. 150 mm od nadpraží, ostění nebo parapetů oken původní obvodové kce! Dutiny v koutech nadpraží budou dotmeleny PU pěnou nebo PU tmelem! Návaznost obkladu ETICS na rám výplně otvoru bude provedena dotěsněním pomocí systémového profilu pro obklad ETICS - APU lištou se zabudovanou síťovinou a lepícím páskem. Hrany ostění a nadpraží otvorů budou vyztuženy systémovým profilem pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou s vloženým plastovým úhelníkem. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 12/24

14 Parapety oken Sanace parapetů oken bude provedena v tl. tepelné izolace 40 mm. Parapet bude před oplechováním připraven ve sklonu 10%. Záměrem je eliminovat tendence volného pokládání květníků. Připevnění desek izolantu v místě parapetů bude provedeno pouze celoplošným lepením k podkladu. Oplechování parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním armovací stěrkou na parapetech a ostění oken. Přechod parapetu na ostění bude vyztužen dvojitým vyztužením páskem síťoviny. Dutiny v koutech nadpraží budou dotmeleny PU pěnou nebo PU tmelem! 4 SANACE BALKONOVÝCH DESEK 4.1 STAVEBNÍ PRŮZKUMY Stavební průzkumy v průběhu provádění stavebních úprav: Kontrola stavu betonových povrchů, krycí vrstvy betonu, obnažené výztuže. Provede TDI, projektant. Kontrola rozsahu potřeby provedení reprofilace betonu sanačními materiály. Provede TDI, projektant. Dle uvážení projektanta budou provedeny zkoušky kvality podkladu obvodového pláště pro upřesnění sanačních metod a metod přípravy podkladu pro další práce: odtrhové zkoušky pro stanovení pevnosti povrchových vrstev v tahu, zkoušky hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu, nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 4.2 KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP Před provedením sanace balkonových desek jsou pro převzetí rozhodující tyto technologie: Ukončení přípravy podkladu vybourání stávajícího podlahového souvrství, omytí podhledu tlakovou vodou, v místě reprofilací otryskání suchým abrazivem. Provedení reprofilací betonových konstrukcí. Provedení spádového betonu, separace od stěn. Provedení hydroizolace podlahy vč. napojení na stěny systémovými profily. Připevnění kotevních prvků pro ocelovou konstrukci zábradlí. Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu prací bude před provedením každé technologické etapy, přizván TDI nebo projektant! 4.3 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Potřebu, rozsah ani způsob statického zajištění nelze z vizuálních průzkumů balkonových desek určit. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 13/24

15 4.4 REPROFILACE BALKONOVÝCH DESEK Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém StoCretec, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od příprav podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Pro reprofilaci balkonových desek budou použity stejné technologie a pracovní postupy, jako pro opravy betonových dílců fasády objektu. Rozsah sanačních a reprofilačních prací Navržený rozsah sanačních prací co do plošné výměry, hloubky reprofilace, náhrady, zesílení a ochrany výztuže byl v projektu stanoven na základě předběžného průzkumu pouze orientačně. Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci. Předpokládaný rozsah reprofilačních prací s bližší technickou specifikací je uveden v PD - F. Výkaz výměr. 4.5 SANACE POVRCHU BALKONOVÝCH DESEK Pochozí úprava podlahy balkonů bude provedena z lepené dlažby Taurus, s keramickým obkladem soklu, s PVC soklovou lištou po obvodě. Podkladní souvrství vč. lepících a spárovacích hmot pro dlažbu bude provedeno v systémovém provedení materiály ucelené technologie MAPEI. Materiálové řešení podlaha balkonů - plocha Technologie Pochozí úprava Lepící tmel Hydroizolační stěrka Podkladní beton, cementový potěr spádová vrstva Adhezní můstek Popis Keramická protiskluzná dlažba Taurus, min. tl. 8 mm, dlaždice max. 300/300 mm. Flexibilní vodotěsný spárovací tmel Ultracolor Plus. Typ a barevnost dlažby a spáry dle výběru investora. Spárořez dlažby bude navržen stavitelem, odsouhlasen stavebníkem. Flexibilní mrazuvzdorný vodotěsný tmel Keraflex.. Cementová pružná stěrka Mapelastic min. tl. 2 mm. Vyztužení systémovou síťovinou ze skelných vláken. Alter. vyztužení perforovanou PP textilií Mapetex Sel. Betonová mazanina s pojivem Topcem, min. tl. 15 mm. Spád 1,5% k vnějšímu okraji. Nový spádový beton bude připraven před aplikací obkladu ETICS na přilehlých stěnách. Cementový potěr z materiálů pro sanaci betonu - směs Topcem a Planicrete. Podklad dle technologického předpisu výrobce. Materiálové řešení podlaha balkonů detaily, návaznosti Technologie Sokl v návaznosti na stěny vč. soklu ostění dveří Spára v návaznost podlahy na stěny dilatační spára Popis Keramický mrazuvzdorný obklad do vý. max. 0,06 m, podkladní systémové hydroizolační souvrství dtto plocha podlahy systémové řešení MAPEI. Ukončení soklu systémovou ukončovací obloukovou PVC soklovou probarvenou lištou. Vytmelení dilatačním pružným PU tmelem v min. tl. 4 mm. Zesílení hydroizolace v místě návaznosti podlahy na přilehlé stěny pomocí pružné těsnící hydroizolační vložky/pásku Mapeband. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 14/24

16 Vyztužení vnitřních rohů systém. tvarovkami do vnitřních koutů 90 o. Dilatace v ploše Práh vchodových dveří Ukončení dlažby na volném okraji PVC pás určený k pružnému těsnění dilatačních spojů a prasklin podléhající neustálému pohybu Mapeband PVC. Dilatační Al. profil v dlažbě. Keramická protiskluzná dlažba min. tl. 8 mm, dlaždice max. 300/300 mm. Podkladní souvrství z materiálů dtto plocha podlahy systémové řešení. Hrana schodu s bude opatřena systémovou AL 10 mm schodovou dekorativní lištou. Tvar schodu z XPS se systémovou armovací stěrkou s výztužnou síťovinou systému obkladu ETICS Termo+Styrol Exclusive. Zarovnání čela s rovinou průčelí stěny. Keramická mrazuvzdorná dlažba, rovná (bez okapního čela), bez přesahu. Dlažba ve stejné barevnosti a velikosti jako dlažba v ploše dílce. Okapový profil balkonová okapní lišta - Al. profil tl. 1,5 mm s okapovým nosem Skala systém C50, opatřená oboustranně PE venkovní práškovou barvou (stupnice RAL). Profil okapnice ukotven do hydroizolační stěrky pruh 100 mm pod lištou. Tmelový PU uzávěr lepícího tmelu pod ukončení dlažby (alter. MS-polymerový uzávěr). Materiálové řešení čelo a podhled balkonů Technologie Čelo a boky balkonového dílce Podhled balkonového dílce Hrana podhledu balkonového dílce Popis Reprofilace betonu materiály sanačního systému StoCretec (tech. REP1, REP2). Vyrovnání (egalizace) povrchu jemnou reprofilační maltou StoCrete FM v tl. 2-5 mm (dle potřeby) ve 100% plochy. Povrchová úprava akrylátovou barvou StoCryl V100 pro zvýšení nepropustnosti CO 2 na žb. kce, ve dvou vrstvách (nátěr, nástřik), max. 3 vrstvy (zajištění potřebné kryvosti podkladu. Barva matná, tónovatelná. Reprofilace betonu materiály sanačního systému StoCretec (tech. REP1, REP2). Vyrovnání (egalizace) povrchu jemnou reprofilační maltou StoCrete FM v tl. 2-5 mm (dle potřeby) ve 100% plochy. Povrchová úprava akrylátovou barvou StoCryl V100 pro zvýšení nepropustnosti CO 2 na žb. kce, ve dvou vrstvách (nátěr, nástřik), max. 3 vrstvy (zajištění potřebné kryvosti podkladu. Barva matná, tónovatelná. Odkapní lišta TermoTropfkantenprofil s PVC hranou a zabudovanou výztužnou síťovinou. Osazení do systémové armovací stěrky pruh na hraně cca 100 mm, před povrchovou úpravou. V době, kdy budou prováděny sanační práce na balkonech, zajistí stavitel vhodným mechanickým způsobem zabránění vstupu na balkony z přilehlých prostor (zamezení otevírání dveří, oznámení). 5 SPODNÍ STAVBA - STĚNY 1.PP, OKAPOVÝ CHODNÍK Obvodová stěna 1.PP na jižním a západním průčelí bude stavebně upravena - pod úroveň terénu do hl. 300 mm bude opatřena tepelně izolačním obkladem, max. do hl. 1,0 m novou hydroizolací. Nad terénem bude navazovat obklad ETICS fasády objektu. Nově bude proveden okapový chodník. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 15/24

17 5.1 PODZEMNÍ ČÁST - STĚNY 1.PP Souhrn a sled stavebních prací: 1/ Odstranění stávajícího okapového chodníku, s max. využitím stávajících (rozpočtovány jsou pouze nové). 2/ Obnažení stěn do hl. 0,5 m (max. do hloubky1,0 m), šířka do 0,6 m. Zajištění výkopu (předpoklad rostlého terénu ne navážka). Dočasná deponie výkopku. 3/ Odstranění zdegradované části přizdívky, sejmutí původní dožilé hydroizolace svislých stěn. 4/ Hrubá příprava podkladu stěn, mechanické odstranění nepřídržných nátěrů, omítky, kusů betonu ze spár dílců ručním odsekáním kladivem nebo sekáčkem, odstranění kusů zjevně nesoudržných částí povrchu, odstranění sprašujících částí. Záměrem je příprava podkladu dle požadavku technického listu penetračního nátěru pro aplikaci hydroizolace stěn spodní stavby. 5/ Příprava podkladu pro penetraci stěn asfaltovou emulzí. Vyrovnání nerovností ±5 mm např. zbroušením, vhodnou vysprávkovou hmotou. Opatření podkladu asfaltovou emulzí, penetračním nátěrem s adhezní přísadou do vlhka. Provedení ruční zkoušky na odlup. Provedení kontroly vlhkosti podkladu. Systémové řešení, provedení vč. systémových detailů a prvků dle technologického předpisu výrobce. 6/ Provedení hydroizolace stěn z jednoho živičného pásů s SBS modifikací s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (horní povrch: separační posyp, spodní povrch: separační spalitelná PE fólie) Plnoplošné natavení k podkladu ručním hořákem. Řešení detailů a návazností (zpětný spoj, dilatační zesílení pásů, dilatační profily, ad.). Systémové řešení prostupujících konstrukcí. Kontrola těsnosti hydroizolace. Systémové řešení, provedení vč. systémových detailů a prvků dle technologického předpisu výrobce. 7/ Izolování stěn 1.PP pod úrovní terénu tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm, plnoplošně lepenou rozehřátým asfaltovým tmelem. Lokální vyrovnání povrchu stěn (boční stěny vstupů) izolantem z XPS do tl. 30 mm před XPS 100 mm. Vyplnění spár mezi deskami tepelné izolace, dotěsnění nízkoexpanzní PU pěnou, systémové řešení prostupujících konstrukcí. Založení tepelné izolace obkladu ETICS v úrovni terénu (soklové části) bude proveden tak, že cca 0,3 m izolantu z XPS tl. 100 mm bude nad a min. 0,3 m pod úrovní nového okapového chodníku (přilehlého terénu). Izolant bude kladen ve spádu souběžně s terénem. Desky extrudovaného polystyrenu v soklové části budou lepeny plnoplošně lepícím a armovacím hydroizolačním tmelem Sto-Flexyl. V úrovni založení budou desky opatřeny na vnější ploše hydroizolační armovací stěrkou Sto-Flexyl a výztužnou síťovinou TermoGewebe. 8/ Ochrana tepelné izolace drenážní profilovou fólií s nopy výšky 8 mm s nakašírovanou netkanou textilií na nopech. Nopy orientované k zemině, textilie na straně nopů. Alternativně pokládka samostatné polypropylenové netkané geotextilie 300 g/m2. Spojování pruhů fólií oboustrannou lepící butylkaučukovou páskou. Mechanické kotvení ocelovými pozinkovanými pevnostními hřeby s kónickou podložkou z vysokohustotního polyethylenu. Systémové řešení prostupujících konstrukcí. Připevnění dle technologického předpisu výrobce. Uchycení vrchní hrany nopové fólie 8 mm lištou z TiZn. plechu (alter. poplastovaného pl.) - tvar Z. Kotvení lišty nerezavějícími systémovými hmoždinkami, podložky (pevnostní hřeby s plastovou podložkou). Připevnění dle technologického předpisu výrobce. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 16/24

18 5.2 ZEMNÍ PRÁCE OKAPOVÝ CHODNÍK Souhrn a sled stavebních prací: 9/ Zásyp výkopu drceným kamenivem fr mm. Hutnění zásypu max. po 0,15 m. 10/ Příprava podkladu pro pokládku okapového chodníku z hladkých betonových dlaždic. Nový podsyp š. 0,6 m, hl. 0,4 m: 0,15 m - drcené kamenivo fr mm; 0,10 m - drcené kamenivo fr mm; 0,05 m - drcené kamenivo fr mm. Hutnění zásypu max. po 0,15 m. Nové pískové lože, zapískování křemičitým pískem, zásyp spár pískem. 11/ Pokládka polypropylenové netkané geotextilie 200 g/m2 proti prorůstání. 12/ Položení okapového chodníku z prefabrikovaných betonových dlaždic 500/500/50 mm, povrch hladký, barva přírodní (šedá). Pokládka, spádování min. 3% od paty objektu, dilatační spáry 3-5 mm, spára mezi chodníkem a objektem max. 10 mm. Zhutnění dlažby po zapískování. Dlaždice budou osazeny v jedné řadě po obvodě objektu. 13/ Rozšíření okapového chodníku pouze u západní štítové stěny čp. 2019/1 o liniový betonový odvodňovací žlab z betonových prefabrikátů 210/280 mm vý. 100 mm, s osazením vtoku z litinové mříže 210/280 mm, vý. 100 mm, napojené na drenážní vsakovací jímku. Liniový žlab bude se základem z betonu C20/25 (min. C12/15), se štěrkovým podkladem 50 mm. Systémové řešení: okapový chodník + žlab + litinová mříž. 14/ Lokální vymezení okapového chodníku a odvodňovacího žlabu zabetonovaným obrubníkem z hladkých betonových tvarovek 500/80/250 mm, přírodní odstín (šedý), osazení bez vyvýšení nad dlažbou. Výkop pro liniový betonový základ se štěrkovým podkladem tl. 50 mm. Beton základu C20/25 (min. C12/15), vý. cca 200 mm, ší. cca 500 mm, založení v hl. cca 300 mm. 15/ Přilehlý svahovitý terén štítové stěny čp. 2019/1 bude dle potřeby upraven v pruhu cca 1,0 m. Plocha bude zhutněna a zatravněna. 16/ Provedení vsakovací jímky na JZ nároží objektu cca 2,0/2,0 m, min. výšky 0,6 m z drceného kameniva fr mm se štěrkovým zásypem. Dno v hloubce min. 1,5 m. Ochrana drenáže geotextilií 300 g/m2, přesah 0,2 m. Zásyp, zhutnění, zatravnění obnažené plochy. Předpoklad rostlého terénu v daném místě. 17/ Úprava zeleně, uvedení do původního stavu - výsadba travního porostu, pruh cca 0,3 m od obrubníku okapového chodníku. 6 KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY Přehled jednotlivých klempířských prvků a jejich umístění je zpracován v PD - F. Výkaz výměr. 6.1 SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Stávající oplechování parapetů výplní otvorů bude kompletně demontováno. Nové oplechování parapetů bude provedeno parapetním systémem Skala z hliníkového plechu Al. tl. 1,5 mm opatřeného polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL dle architektonického návrhu. Podkladem pro oplechování bude dílec opatřený armovací stěrkou s výztužnou tkaninou. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 17/24

19 Přesah parapetního plechu výplní otvorů před rovinu fasády bude min. 30 mm. Sklon parapetního plechu bude výplní otvorů 10%. Záměrem je eliminovat tendence volného pokládání květníků. Každý parapetní plech u oken bude opatřen dvojicí příslušných Al. dilatačních koncovek tl. plechu 1,0 mm pro rovné ostění opatřených polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL. Oplechování parapetů oken a navazujících dveří bude provedeno pomocí bočního AL. profilu tl. plechu 1,0 mm opatřeného polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL. Parapetní deska bude opatřena dle potřeby výštipem, který umožňuje oplechování předsazeného sloupku dveří. Připravené otvory je nutno před osazením plechů doměřit a parapetní plechy upravit dle skutečně zaměřených parametrů a s ohledem na dilatační pohyb parapetních plechů vlivem klimatických změn (vynechání potřebné dilatační spáry). Připevnění plechu bude provedeno zasunutím do spodní drážky plastového profilu rámu oken. Při standardním rozměru zadního lemu 24 mm je pro zasunutí do drážky plastových oken nutné vynechat obvykle mezeru cca 30 mm od roviny parapetu (dle typu okenního rámu). Připevnění plechů na plochu parapetu výplní bude provedeno lepením PU nebo hybridními tmely, které jsou určeny pro lepení kovů a lakovaných povrchů (např. Würth K+H, Kční-PU lepidlo DenBraven, SikaBond-T2, Soudal kční lepidlo 60A, UKDM Berner, ad.). Zajištění vodotěsnosti mezi parapetním plechem a rámem okna bude provedeno komprimační PP těsnící páskou cca 3-7/15 mm a dotmeleno PU tmelem. Následně bude provedena omítka. 6.2 ZÁBRADLÍ BALKONŮ Stávající konstrukce budou demontovány, ocelové kotevní prvky plně odstraněny. Díry a prohlubně po kotevních prvcích v podlahách a na stěnách budou vyspraveny sanačními materiály pro ochranu betonu StoCretec. Způsob bude upřesněn při realizaci stavby podle rozsahu poškození. Nové konstrukce zábradlí: 1/ modul 4,2 m - zábradlí u předsazené štítové stěny, 2/ modul 3,6 m zábradlí na styku dvou sousedních sekcí (střední) + dělící balkonová stěna, 3/ modul 3,6 m zábradlí u předsazené štítové stěny. Konstrukce zábradlí vč. způsobu kotvení a povrchová úprava je blíže specifikována v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Podrobná výrobní výkresová dokumentace zábradlí, kotvení a způsob osazení není součástí této dokumentace. V době, kdy bude demontováno balkonové zábradlí, zajistí realizační firma vhodným mechanickým způsobem zabránění vstupu na balkon (zamezení otevírání dveří). Umístění a rozměry zábradlí Půdorysný průmět zábradlí bude vně balkonové desky. Výška zábradlí min mm nad povrchem podlahy (nutno respektovat spád 1,5%). Všechny světlé mezery v zábradlí max. 120 mm. Mezera rámu zábradlí od finální úpravy povrchu obvodové stěny 30 mm, max. 50 mm. Horizontální průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a čelem balkonové desky max. 50 mm. Vertikální průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a čelem balkonové desky max. 50 mm. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 18/24

20 Zábradlí musí splňovat všechna ustanovení závazné ČSN Ochranná zábradlí v celém rozsahu. Před výrobou zábradlí si stavitel v rámci vypracování své výrobní dokumentace provede zaměření půdorysných i výškových rozměrů balkonové desky včetně předpokládané tloušťky nově instalovaného zateplení. Nosná konstrukce zábradlí: svařena z ocelových uzavřených tenkostěnných čtvercových a obdélníkových profilů. Ocel S 235 JRH (1.0039) dle EN Členění rámu zábradlí v průčelí 3 rozměrově stejná pole u obou modulů 3,6 m a 4,2 m. Zábradlí bude s madlem. Kotvení zábradlí z průčelí do čela reprofilovaného balkonového dílce a do obvodové stěny v úrovni horního a dolního rámu zábradlí. Kotvení do boků balkonové desky nebude provedeno. Stavitel si provede průzkum pro ověření vhodnosti v PD navržených kotevních prvků! Kotevní prvky budou připevněny před provedením obkladu ETICS, před provedením povrchových úprav, na předem připravený únosný podklad. Povrchová úprava ocelové konstrukce: žárově zinkovaná ponorem s povrchovou úpravou z vrstveného nátěrového systému na bázi PU nebo epoxidu, odstín RAL, s vysokou životností ozn. H pro stupeň korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO Při pozinkování ponorem se před nátěrem předpokládá příslušná mechanická či chemická předprava povrchu. Výplň čelního rámu zábradlí bude plná z lepeného vrstveného bezpečnostního skla (3 pole) cca tl. 8 mm (44.2), sklo neprůsvitné, neprůhledné, min. 1 sklo barvené ve hmotě, tónované dle arch. návrhu. Tloušťka a skladba skla bude určena dodavatelem dle výsledků rázových zkoušek. Osazení a upevnění skla do zábradlí bude liniové, podložení a vymezení skel dle technických pravidel výrobce skla. Skla budou osazena mezi pryžové těsnění, klasifikace 1B1 dle EN 12600, připevněné systémovými kovovými lištami. Výplň zábradlí na bočních stranách bude ze svislých kruhových ocelových tyčí. Ocel S 235 JR (1.0038) dle EN Sušáky na prádlo na bočních stranách zábradlí budou provedeny formou integrovaných nerezových tyčí a kroužků pod madlem. Konstrukce zábradlí vč. kotevních prvků nejsou dimenzované na zasklení certifikovaným zasklívacím bezrámovým systémem. 6.3 BALKONOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA Stávající konstrukce budou demontovány, ocelové kotevní prvky plně odstraněny. Díry a prohlubně po kotevních prvcích ve stěnách budou vyspraveny sanačními materiály pro ochranu betonu StoCretec. Způsob bude upřesněn při realizaci stavby podle rozsahu poškození. Nové konstrukce dělících stěn: 1/ dělící balkonová stěna na zábradlí modulu 3,6 m na styku dvou sousedních sekcí Konstrukce dělících stěn vč. způsobu kotvení a povrchová úprava je blíže specifikována v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Podrobná výrobní výkresová dokumentace balkonové dělící stěny, kotvení a způsob osazení není součástí této dokumentace. Umístění a rozměry dělící stěny Dělící stěny budou umístěny v rovině boků zábradlí, střídavě po patrech na zábradlí pravém a levém na styku dvou balkonů sousedních sekcí domu. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 19/24

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií ZADAVATEL: Společenství Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 24289086

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb Technologické řešení červenec 2013 Základní údaje: Název a místo stavby: Sanace terasy a oprava vstupů Západočeského divadla v Chebu Městský úřad Cheb -

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Komenského , Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE

Komenského , Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE VÝKAZ VÝMĚR PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU: Komenského 1471-3, Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE kapitola název kapitoly cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč cena v Kč vč. DPH A. B. REKONSTRUKCE SVISLÉHO OBVODOVÉHO

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ

OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ D/ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a) Architektonicko-stavební řešení D.1.2.a) Stavebně konstrukční řešení OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ Zodpovědný projektant : Ing. Korotvička

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Hradec Králové - výměna oken a balkónových dveří, oprava lodžií - ubytovna zaměstnanců Třebeš Demontáž a montáž zábradlí balkónu Práce zahrnuje demontáž a snesení zábradlí do vyhrazených

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení Název akce: Oprava a zateplení panelového domu čp. 683,684 - ul. Severní, Nový Bor Investor: Okresní stavební a bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa Místo stavby: poz. parc. č. 922/5,

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI AREÁL SÍDLA ÚP BRNO, PŘÍKOP 11 ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI V AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI AREÁL SÍDLA ÚP BRNO, PŘÍKOP 11 ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI V AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI V AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO (BUDOVA č.p. 116/8, PŘÍČNÍ, BRNO) TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVEBNÍK: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Studie energeticky úsporných a ostatních stavebních opatření bytového domu

Studie energeticky úsporných a ostatních stavebních opatření bytového domu Studie energeticky úsporných a ostatních stavebních opatření bytového domu OBSAH 1 ÚVOD.... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 POPIS OBJEKTU A KONSTRUKCÍ... 2 3.1 Objemové řešení objektu... 3 3.2 Obvodové

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Odpověď GP na doplňující informace č.1

Odpověď GP na doplňující informace č.1 Odpověď GP na doplňující informace č.1 Akce: Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1.stupeň, Rumburk Dne 31.5.2016 a dne 1.6.2016 byla GP doručena žádost o poskytnutí doplňujících informací ze strany uchazeče ve

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

F.l/ TECHNICKÁ ZPRAVA

F.l/ TECHNICKÁ ZPRAVA F.l/ TECHNICKÁ ZPRAVA MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Projektová dokumentace byla ověřena a je součástí souhlasu s ohlášením jl í. ^"/., // *S A l./ POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY LU ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

NÁZEV AKCE. Krycí list rozpočtu. Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8

NÁZEV AKCE. Krycí list rozpočtu. Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 Krycí list rozpočtu STAVBA Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 Část dok. Ćást stavby Kč Stavební část Celkem ZRN Vedlejší náklady

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN Název stavby : Realizátor : Použitý systém : Skladba systému : lepidlo/stěrka Izolant Kotvení (ks) Síťovina Omítkovina Osoba pověřená vyplněním KZP : 1. Stav stávajícího ETICS

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA

TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA X TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov I Vlastník objektu: TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Bytové družstvo

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více