PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2."

Transkript

1 PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební řízení, zadání a provedení stavby Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: SVJ pro dům Pod Bání 2019 a 2020 Pod Bání 2019/ Praha Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH: 1 PŘEHLED ROZSAHU STAVEBNÍCH ÚPRAV NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY REKAPITULACE PROVEDENÉ ÚDRŽBY OBÁLKOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍPRAVA STAVBY A PODKLADU SANACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN STAVEBNÍ PRŮZKUMY KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBKLADEM ETICS ROZSAH OBKLADU ETICS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMOVÉ PRVKY K OBKLADU ETICS OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET SANACE BALKONOVÝCH DESEK STAVEBNÍ PRŮZKUMY KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ REPROFILACE BALKONOVÝCH DESEK SANACE POVRCHU BALKONOVÝCH DESEK SPODNÍ STAVBA - STĚNY 1.PP, OKAPOVÝ CHODNÍK PODZEMNÍ ČÁST - STĚNY 1.PP ZEMNÍ PRÁCE OKAPOVÝ CHODNÍK KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN ZÁBRADLÍ BALKONŮ BALKONOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA STŘÍŠKA NAD BALKONY V 6. NP ZÁBRADLÍ HLAVNÍCH VSTUPŮ OCHRANNÉ MŘÍŽE OTVORŮ 1.PP HROMOSVOD OBJEKTU VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ZÁVĚR Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 1/24

3 1 PŘEHLED ROZSAHU STAVEBNÍCH ÚPRAV 1.1 NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY A/ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOMU VČ. PRŮČELÍ BALKONŮ, PROVEDENÍ OBKLADU ETICS, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU NA ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Sanace betonových a žb. konstrukcí vč. ochrany výztuže materiály komplexního sanačního systému StoCretec na ochranu železobetonových konstrukcí, ochranu výztuže, vč. konečné povrchové úpravy. Nezbytná příprava podkladu. Demontáž stávajícího obkladu ETICS na štítových stěnách. Sanace obvodového pláště uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive s organicky pojenou omítkou. Bez zaslepení otvorů v atikách. Sanace obvodového pláště 1.PP uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive s kamínkovou omítkou. Nové provedení oplechování parapetů oken, systémové zámečnické provedení hliníkových parapetů Skala Systém s povrchovou úpravou barevnosti RAL, vč. bočních hliníkových koncovek. Nové mříže oken 1.PP (max. využití stávajících), nové kotevní prvky. Nové provedení navazujících klempířských a zámečnických prvků na fasádě objektu B/ SANACE BALKONOVÝCH DESEK, NOVÉ ÚPRAVY POVRCHŮ, VÝMĚNA ZÁBRADLÍ BALKONŮ, VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, NOVÉ STŘÍŠKY NAD BALKONY V POSLEDNÍM NP Sanace betonových a žb. konstrukcí vč. ochrany výztuže materiály komplexního sanačního systému StoCretec na ochranu železobetonových konstrukcí, ochranu výztuže, vč. konečné povrchové úpravy. Nezbytná příprava podkladu. Sanace balkonových desek. Nové povrchové úpravy čela a podhledu balkonové desky materiály komplexního sanačního systému StoCretec, povrchová úprava akrylátovou barvou. Pochozí úprava z lepené dlažby uceleným certifikovaným systémem Mapei, dlažba pro venkovní užití. Okapní lišta Skala Systém. Osazení nových zábradlí balkonů. Skala systém. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň průčelí z neprůsvitného vrstveného bezpečnostního skla, z boku tyčová. Zábradlí kotvené do čela balkonových desek a do obvodových stěn. Integrované tyčky věšáků prádla pod madlem zábradlí. Zábradlí není dimenzované pro osazení zasklívacího systému. Osazení nových dělících stěn. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň z neprůsvitného vrstveného bezpečnostního skla. Kotvené do obvodových stěn, spojené s konstrukcí zábradlí. Nové stříšky nad balkony v posledním podlaží. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň z vrstveného bezpečnostního skla. Kotvené do obvodových stěn. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 2/24

4 Nové svody hromosvodu. C/ STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SPODNÍ STAVBY (1.PP), LOKÁLNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U PATY DOMU, NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Nová hydroizolace stěn ze živičných pásů s SBS modifikací (na jižním a západním průčelí) do hl. max. 1,0 m. Systémové řešení z materiálů pro sanaci spodních staveb. Ochrana netkanou textilií a drenážní profilová fólie s nopy. Nová tepelná izolace stěn z extrudovaného polystyrenu (na jižním a západním průčelí) do hl. 0,3 m. Ochrana hydroizolační stěrkou. Systémové řešení z materiálů pro sanaci spodních staveb. Nový okapový chodník vč. betonového obrubníku (na jižním a západním průčelí) z prefabrikovaných betonových dlaždic a prvků obrubníků. Systémové řešení. Úprava podkladu. Rozšíření okapového chodníku (na západním průčelí) odtokovou tvarovkou se vsakovací jímkou ze štěrkového násypu. Lokální přespádování přilehlé části terénu, zatravnění. D/ STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍCH VSTUPŮ, NOVÉ ZÁBRADLÍ VSTUPŮ Sanace povrchu hlavního vstupu uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie Termo+Styrol Exclusive s kamínkovou omítkou, bez tepelné izolace. Nové provedení krytiny střechy ze živičných pásů, klempířské oplechování atiky. Nové svody a žlaby. Systémové provedení Lindab Rainline. Nový gajgr, okop. Nové zábradlí vstupů. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň tyčová. Kotvené do bočních stěn vstupů a nového základu v terénu. Vybavení vstupu: repase popisných cedulí, přesazení stávajícího svítidla s čidlem, nový ocelový žárově zinkovaný nosič vlajek. E/ ZTI VÝMĚNA DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH ROZVODŮ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU viz samostatná část PD F/ OPRAVA STOUPACÍHO VEDENÍ A ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU viz samostatná část PD G/ MODERNIZACE VÝTAHŮ, VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ LANOVÉ VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE O NOSNOSTI 320 KG/ 4 OSOBY ZA NOVOU VÝTAHOVOU LANOVOU TECHNOLOGII O NOSNOSTI 400 KG/ 5 OSOB viz samostatná část PD Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 3/24

5 1.2 REKAPITULACE PROVEDENÉ ÚDRŽBY OBÁLKOVÝCH KONSTRUKCÍ Dodatečně provedený obklad ETICS na štítových stěnách s izolantem z EPS tl. 50 mm, armovací stěrkou, výztužnou tkaninou a tenkovrstvou omítkou. Nové výplně otvorů v bytových jednotkách objektu. Osazena jsou okna a dveře balkonů s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena individuálně. Výměna výplní bude dokončena kompletně před provedení stavebních úprav na fasádě domu. Nové výplně otvorů na schodišti objektu. Osazena jsou okna s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena jednotným systémem v rámci údržby domu prováděné SVJ. Nové výplně otvorů v 1.PP. Osazena jsou okna s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena jednotným systémem v rámci údržby domu prováděné SVJ. Okna jsou nově jednotně opatřena z exteriéru ochrannou mříží. Nové výplně vstupních prosklených stěn - vstupní portály. Jedná se o stěny z hliníkových profilů s povrchovou úpravou v odstínu RAL (hnědé), doplněné u hlavních vstupů o plnou část s panelem pro domovní listovní schránky a zvonkový panel. Nově položená živičná povlaková krytina střešního pláště vč. tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tl. 120 mm. Nová venkovní svítidla s pohybovým čidlem. 2 PŘÍPRAVA STAVBY A PODKLADU Zakrytí výplní otvorů PE fólií v době provádění sanačních prací. Po dohodě s investorem je možné omezit dobu zakrytí na období provádění výztužné vrstvy a omítky fasádního systému, případně zvolit jiný způsob ochrany výplní otvorů. V průběhu stavby musí být zajištěno přirozené větrání interiérů. Při provádění tryskacích prací se okenní konstrukce zakryjí tak, aby nedošlo k poškození okenního rámu a zatékání vody do konstrukcí a do interiéru. Pročištění ventilačních otvorů atikových dílců, otvorů spižních skříní pouze z exteriéru. Demontáž klempířských prvků s likvidací: oplechování parapetů oken a dveří, oplechování zastřešení hl. vstupů, krycí lišty návaznosti na kotelnu vč. komína ad. Příprava podkladu pod nové oplechování. Ponechání stávajícího oplechování atiky objektu, atiky strojoven výtahů. Demontáž zámečnických prvků s likvidací: zábradlí balkonů vč. dělících stěn, zábradlí hl. vstupů, nosičů vlajek, prádelní věšáky na balkonech. Zapravení otvorů/děr po kotevních prvcích! Demontáž kabeláže z fasády domu (vedená volně nebo v lištách). Bez obnovy. Demontáž s předpokladem možného využití (dle dohody se stavebníkem): mříže oken v 1.PP, individuálně montované kotevní prvky pro satelitní antény vč. satelitů, prádelní věšáky před okny na fasádě, květníky, textilní markýza nad balkonem v 6.NP, ad. Individuálně montované prvky budou vráceny majitelům (dle dohody se stavebníkem). Zapravení otvorů/děr po kotevních prvcích! Dočasná demontáž, odpojení, přesazení na novou fasádu: svítidla s pohybovým čidlem, popisné cedule (repase povrchu). Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 4/24

6 Odstranění betonových a žb. konstrukcí s předpokladem možného využití: okapový chodník na jižním a západním průčelí (předpoklad max. využití stávajících dlaždic). Odstranění stávajícího keramického obkladu průčelí 1.PP. Odstranění omítky z průčelí balkonů v celé ploše. Odstranění přečnívajícího, nesoudržného, degradovaného tmele ze spár mezi dílci. Pročištění do hloubky 20 mm. Uvolnění dilatační spáry u předsazených stěn hl. vstupů. Uvolnění spřažených balkonových desek, odstranění původního betonu se spáry. Po reprofilaci balkonového dílce dotěsnění styku dílců extrudovaným izolantem. Hromosvody na fasádě. Výměna svodů a kotevních prvků na fasádě, kontrola, příp. nové uzemnění. Návaznost na novou jímací soustavu střechy. Zákres vedení elektrorozvodů a jiných stávajících nebo nových svodů pod obkladem ETICS. Zákres provede stavitel před obkladem tepelně izolačními deskami. Montáž, osazení (před obkladem ETICS): nové výplně otvorů bytových jednotek, kotevní prvky pro osazení zábradlí balkonů, kotevní prvky pro osazení stříšek nad balkony v posledním NP, kotevní prvky pro osazení zábradlí hlavního vstupu (kotvení do stěn). Příprava PODKLADU Příprava podkladu pro reprofilaci betonu a ochranu výztuže, pro sanaci betonových konstrukcí: narušený povrch bude před provedením reprofilací otryskán v potřebném rozsahu suchým křemičitým pískem, před tím bude provedeno mechanické odstranění veškerého nepřídržného betonu. Příprava podkladu pod obklad ETICS a jiné povrchové úpravy: omytí fasády tlakovou vodou, lokální otryskání betonových povrchů vodou s abrazivem, tzn. kompletní příprava dle technologického předpisu obkladu ETICS a materiálových listů užitých materiálů. Odstranění veškerých nesoudržných vrstev omítky. Požadavky na podklad jsou uvedeny v ČSN a upřesněny v technologickém předpisu zvoleného zateplovacího systému. Doporučuje se průměrná soudržnost stávajícího podkladu nejméně 200 kpa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kpa. Za průzkum podkladu a zajištění požadované přídržnosti ETICS je plně zodpovědný stavitel. Příprava podkladu pro provedení podlahy balkonů: kompletní odstranění stávajícího podlahového souvrství (nátěry, dlažba, spádový beton, hydroizolace). Pozn.: Za přípravu stavby a úpravu podkladu je zodpovědný stavitel. 3 SANACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN 3.1 STAVEBNÍ PRŮZKUMY Stavební průzkumy v průběhu provádění stavebních úprav: Kontrola stavu obvodových dílců pláště. Průběžně bude provádět TDI, stavitel, AD. Kontrola stavu obvodových panelů štítových stěn po demontáži dodatečně provedeného obkladu ETICS. Průběžně bude provádět TDI, stavitel, AD, příp. kontrola statikem. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 5/24

7 Provedení výtažných zkoušek navržených kotevních prvků na fasádě objektu MV-HSV, parapetní dílce, štítové stěny. Provede stavitel. Provedení výtažných zkoušek navržených kotevních prvků na střeše hlavních vstupů. Provede stavitel. Provedení odborného ornitologického průzkumu hnízdění Rorýse obecného v dutinách předmětného domu (ventilační otvory atik). V kladném případě je potřeba získat Rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaným příslušným správním úřadem. Realizace stavebních úprav musí proběhnout v časově omezeném období. Hnízdění bude umožněno formou atestovaných hnízdních budek umístěných za atikou v místě ventilačních otvorů, zabudovaných do skladby střešního souvrství. Počet budek/hnízdních otvorů bude specifikován dle Rozhodnutím o udělení výjimky z ochranných podmínek. Stavební průzkum zajistí stavebník. Zjištění možnosti zabudování hl. skříně elektro do stěny předsazených vstupů u čp. 2019/1 dtto jako u stěny vstupu 1920/3. Zajistí stavebník. Dle uvážení projektanta budou provedeny zkoušky kvality podkladu obvodového pláště pro upřesnění sanačních metod a metod přípravy podkladu pro další práce: odtrhové zkoušky pro stanovení pevnosti povrchových vrstev v tahu, zkoušky hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu, nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 3.2 KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP Kontrola kvality při provádění obkladu ETICS Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu sanačních prací bude po průzkumu, ale před provedením každé technologické etapy, přizván TDI. Pro převzetí jsou rozhodující zejména tyto technologie: Dokončená příprava podkladu pro reprofilaci betonu sanačními materiály. Provedení reprofilací betonových konstrukcí na fasádě objektu. Dokončená příprava podkladu pro sanaci obkladem ETICS. Připevnění kotevních prvků pro ocelové zámečnické konstrukce (zábradlí, stříšky, ad.). Připevnění kotevních prvků obkladu ETICS. Úprava parapetu před obkladem izolačními deskami a po nastěrkování, tzn. před lepením parapetních plechů. Provedení armovací stěrky, utěsnění dutin. Během realizace stavitel umožní TDI a projektantovi provést před jakýmkoli zakrýváním konstrukcí kontrolu stavu konstrukcí. 3.3 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Statické zajištění obvodového pláště se na základě vizuálního průzkumu nepředpokládá. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 6/24

8 3.4 REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém StoCretec, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od přípravy podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Při opravách poruch a vad betonových a železobetonových konstrukcí budou použity sanační materiály (PCC reprofilační malty, adhezní můstky, ochranné nátěry výztuže) uceleného sanačního systému, certifikovaného dle systému norem ČSN EN 1504-xx. Pro reprofilaci nosných částí dílců použity reprofilační malty pro opravy se statickou funkcí, tedy třídy R3. Pro zahlazení povrchů lze použít jemné reprofilační malty třídy R2. Při provádění sanačních prací je nutno se řídit ustanoveními systému norem ČSN EN 1504-xx, technických listů materiálů a technologickým předpisem Technologický předpis: Sanace betonových konstrukcí StoCretec. Bližší postup přípravy podkladu je uveden v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Technologie a materiály sanačního systému na ochranu betonu Označení Popis Materiálová skladba REP1H/xx-GM REP1P/xx-GM REP2H/xx-GM REP2P/xx-GM REP-FM Reprofilace hrany betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace hrany betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Zahlazení reprofilovaného povrchu Hrubá reprofilační PCC malta - StoCrete GM (Grobmörtel) Antikorozní nátěr výztuže - 1.vrstva StoCrete TK grau (šedý) - 2.vrstva StoCrete TK hellgrau (světlešedý) Hrubá reprofilační PCC malta - StoCrete GM (Grobmörtel) Jemná reprofilační PCC malta -StoCrete FM (Feinmörtel) Pozn.: xx v názvu technologie u reprofilací značí předpokládanou tloušťku reprofilace. Navržený rozsah sanačních prací co do plošné výměry, hloubky reprofilace, náhrady, zesílení a ochrany výztuže byl v projektu stanoven na základě předběžného průzkumu pouze orientačně. Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci. Předpokládaný rozsah reprofilačních prací s bližší technickou specifikací je uveden v PD - F. Výkaz výměr. 3.5 SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBKLADEM ETICS K obkladu bude použit ucelený certifikovaný kompozitní systém technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive. Jako tepelná izolace budou použity fasádní desky ze stabilizovaného fasádního pěnového polystyrenu (EPS 70F), desky z expandovaného šedého polystyrenu GreyWall (EPS-GW), konstrukce se zvýšeným působením vlhkosti budou obloženy extrudovaným polystyrenem (XPS). Z požárního hlediska budou na specifických místech fasády domu použity desky z kamenné/minerální vlny (MIN). Desky z extrudovaného polystyrenu Synthos XPS 30IR pro založení pod terén (XPS) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 7/24

9 Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 300 kpa dle ČSN EN 825 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,037 W/mK Desky z expandovaného polystyrenu EPS 70F (EPS) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 70 kpa dle ČSN EN 826 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,039 W/mK Desky z expandovaného šedého polystyrenu Grey Wall (EPS GW) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,032 W/mK Desky z minerálních vláken, kamenné vlny Rockwool, desky Fasrock Výrobce: Rockwool, a.s. Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 40 kpa dle ČSN EN 826 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 15 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,039 W/mK pro d 40 mm, λ D = 0,041 W/mK pro d < 40 mm Při aplikaci jiných tepelných izolantů, musí být dodrženy minimálně stejné kvalitativní vlastnosti. Návrh tloušťky obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla, zároveň jsou zvoleny s ohledem na požadavky prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov zákona č. 406/200Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška stanovuje požadavky na energetickou náročnost budov na nákladově optimální úrovni. Izolant bude lepen a současně kotven talířovými hmoždinkami. Návrh typu a počtu hmoždinek vč. úpravy podkladu je uveden v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Hmoždinky budou zapuštěny do tepelně izolačních desek (vyfrézováním izolantu) a opatřeny krycí zátkou z odpovídajícího typu izolantu od tl. 100 mm včetně. Mechanické upevnění je navrženo a bude provedeno dle ČSN Navržen je obklad ETICS s bezcementovou armovací stěrkou s výztužnou tkaninou s apretací. Povrchovou úpravu fasády bude tvořit bezespará tenkovrstvá organicky pojená omítka, točená (K), zrnitosti 1,5 mm probarvená ve hmotě, bez potřeby dalšího nátěru. Lokálně (vstupy, sokl) bude povrch opatřen kamínkovou omítkou zrnitosti 2,0 mm. Barevnost fasády je řešena v samostatné části PD D.1 Architektonické řešení. Odstíny jsou voleny ze vzorníku Termo+ (dtto StoColor Systém), alter. StoDesign Architectural Colours. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 8/24

10 Přehled jednotlivých technologií a jejich přesné umístění je zpracováno v PD - F. Výkaz výměr, dále ve výkresové příloze. Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS 70F Vrstva Technologie TIT-EPSxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní pěnový polystyren ozn. EPS 70F Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + EPS zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS GW (průčelí balkonů) Vrstva Technologie TIT-EPSGWxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní expandovaný šedý polystyren Grey Wall ozn. EPS GW Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky bez zátek- se schválením dle ETAG 014 alter. plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina Základní nátěr/mezinátěr - Omítka TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS 70F a kamínkovou omítkou Vrstva Technologie TIT-EPSxx-ETICS + PO-ETICS-OM-KAM Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní pěnový polystyren ozn. EPS 70F Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + EPS zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka StoSuperlit - kamínková omítka se zrnitostí 2,0 mm Skladba systému Termo+Mineral Exclusive s izolantem z minerálních vláken/skelné vlny v místech požárních pásů Vrstva Technologie TIT-MWxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní desky z minerálních vláken / skelné vlny ozn. MW Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + MW zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 9/24

11 Základní nátěr/mezinátěr - Omítka Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z XPS - sokl nad úrovní terénu, kamínková omítka Vrstva Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Kotvení tepelné izolace - Armovací tmel Výztužná síťovina Základní nátěr/mezinátěr Omítka Technologie TIT-XPSxx-ETICS + PO-ETICS-OM-KAM + HYDRO-NA-ETICS TermoKleber - minerální lepící hmota plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering extrudovaný polystyren pro obklad soklové části domu ozn. XPS TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, ředěný vodou nátěr vhodný do vlhkého prostředí StoSuperlit - kamínková omítka se zrnitostí 2,0 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z XPS založení pod terénem 300 mm Vrstva Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Technologie TIT-XPSxx-SPOD ST + PO-POD TERÉN-HYDRO Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, tl. 4 mm, lepící cementový tmel vhodný do vlhkého prostředí, plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering extrudovaný polystyren pro obklad soklové části domu ozn. XPS Kotvení tepelné izolace - Armovací tmel Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, ředěný vodou 10% armovací stěrka vhodná do vlhkého prostředí Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka - Pozn: pozice xx určuje tloušťku izolantu, např. TIT-EPS100 = pěnový polystyren tl. 100 mm. Technologie jsou složeny z části systému povrchové ochrany a zčásti tepelného izolantu. Skladby pro jednotlivé obvodové konstrukce jsou současně uvedeny v Legendě k části PD - F. Výkaz výměr. 3.6 ROZSAH OBKLADU ETICS Specifikace způsobu sanace jednotlivých částí obvodových konstrukcí je jednoznačně stanovena v PD - F. Výkaz výměr. Rozsah obkladu ETICS na základních obvodových konstrukcích Fasáda objektu Povrchová úprava: omítka K 1,5 mm, sokl do výšky 300 mm a průčelí vstupů s kamínkovou omítkou Konstrukce Izolant Tl. izolantu Poznámka Atikové dílce Parapetní dílce 1.NP-6.NP EPS MW EPS MW 140 mm + pruh 100 mm bez izolantu požární pásy 0,5 m a 1,0 m 140 mm požární pásy 0,5 m a 1,0 m Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 10/24

12 Meziokenní výplně Stěny schodiště vč. stěny strojovny výtahů Průčelí balkonů parapetní dílce + MV-HSV Podélné průčelí 1.PP nad terénem Podélné průčelí 1.PP pod terénem do hl. 300 mm Štítové stěny 1.NP-6.NP vč. atiky Štítové stěny 1.PP nad terénem Štítové stěny 1.PP pod terénem do hl. 300 mm Ostění, nadpraží a parapet oken 1.NP-6.NP oken bytových jednotek průčelí objektu Ostění, nadpraží a parapet oken průčelí balkonů 1.NP-6.NP Ostění, nadpraží a parapet otvorů průčelí 1.PP EPS EPS EPS MW EPS EPS GW EPS XPS XPS EPS MW EPS XPS XPS max. 40 mm 140 mm dorovnání do roviny s parapetními dílci 140 mm požární pásy 0,5 m a 1,0 m max. 40 mm 100 mm 100 mm 100 mm Předem odstranění omítky z povrchu parapetních dílců; hmoždinky bez zátek; povrch MV-HSV dorovnání do roviny s parapetními dílci hydroizolační nátěr pod omítkou hydroizolační lepící tmel + hydroizolační nátěr pod omítkou 140 mm požární pásy 0,5 m 140 mm 140 mm hydroizolační nátěr pod omítkou hydroizolační lepící tmel + hydroizolační nátěr pod omítkou EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu; alter. izolant EPS GW EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu 3.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Posouzení požární bezpečnosti objektu je uvedeno v samostatné příloze PD D.5 Požárně bezpečnostní řešení. Požární pásy nad okny Požární pásy z minerálních vláken nad okny budou provedeny od 1.NP. Tepelná izolace z minerálních vláken v pásu výšky 0,5 m s přesahem nejméně 1,5 m od hrany ostění. Spodní hrana (založení) pásu tepelné izolace musí být nejvýše 0,15 m nad úrovní obvodového dílce nadpraží. Přechod mezi 1.PP a 1.NP Na podélných průčelích bude i po obkladu ETICS fasáda uskočena. Hrana bude provedena požárním pásem z minerálních vláken v pruhu šířky 1,0 m na spodní hraně parapetního dílce 1.NP. Současně bude i horizontální rovina předsazení dílců opatřena izolantem z minerálních vláken. Sanace štítové stěny tepelně izolačním obkladem proběhne ve stejné tloušťce až pod úroveň terénu, tzn. bez uskočení. Založení bude provedeno pomocí desek z extrudovaného polystyrenu, bez zakládací lišty, které budou vytaženy min. 0,3 m nad úroveň nově upraveného terénu. Požární pás nad terénem Nebude proveden. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 11/24

13 3.8 SYSTÉMOVÉ PRVKY K OBKLADU ETICS Vyztužení hran objektu (vnější hrany stěn objektu) bude provedeno systémovým profilem TermoPanzerwinkel pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou, bez vloženého plastového úhelníku. Vyztužení hran otvorů (ostění, nadpraží) bude provedeno systémovým profilem TermoWinkel 10/15 cm pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou s vloženým plastovým úhelníkem. Dilatační spáry budou řešeny systémovými dilatační profily Sto-Dehnfugendband E a Sto- Dehnfugendband V z gumové manžety s vloženou výztužnou tkaninou. Založení systému bude provedeno na systémovou zakládací lištu Sto-Sockelleiste Universal, kotvenou připevňovacími zatloukacími hmoždinkami 3 ks/mb, ve spojích opatřená plastovými spojkami, zkosená v rozích a na vnějších hranách. Návaznost obkladu ETICS na rám výplně otvoru bude provedena dotěsněním pomocí systémového profilu pro obklad ETICS - APU lištou TermoApu Eko se zabudovanou síťovinou a lepícím páskem, profilem bez nutnosti dodatečného zatmelení spáry PU tmelem. Ukončení obkladu bude provedeno založením pomocí pásu výztužné síťoviny do tvaru U. Povrch izolantu z boku (v řezu) bude opatřen systémovou armovací stěrkou s výztužnou síťovinou. Prostup kotevních prvků obkladem: v rámci provádění obkladu ETICS je potřeba separovat předem připravené kotevní prvky (zábradlí, mříží oken, ad.) prostupující obkladem, kotvené k obvodové stěně. Separace bude provedena aplikací komprimační PP pásky TermoKompriband 3-7/15 mm po obvodě kotevních prvků a PU tmelu před aplikací omítky. Místo prostupu bude opatřeno diagonálními proužky výztužné síťoviny TermoGewebe. 3.9 OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET Postup a systémové detaily provedení fasádního obkladu ETICS se budou řídit technologickým předpisem, materiálovými listy a jednotlivými detaily. Ostění a nadpraží oken Sanace ostění a nadpraží oken bude provedena v tl. tepelné izolace 40 mm. Nadpraží musí být ve sklonu min. 2,0 o směrem od okenního rámu. Ostění musí být kolmo k rovině fasády. Připevnění desek izolantu v místě nadpraží a ostění bude provedeno pouze celoplošným lepením k podkladu. Kotvení izolantu v ploše fasády musí být ve vzdálenosti min. 150 mm od nadpraží, ostění nebo parapetů oken původní obvodové kce! Dutiny v koutech nadpraží budou dotmeleny PU pěnou nebo PU tmelem! Návaznost obkladu ETICS na rám výplně otvoru bude provedena dotěsněním pomocí systémového profilu pro obklad ETICS - APU lištou se zabudovanou síťovinou a lepícím páskem. Hrany ostění a nadpraží otvorů budou vyztuženy systémovým profilem pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou s vloženým plastovým úhelníkem. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 12/24

14 Parapety oken Sanace parapetů oken bude provedena v tl. tepelné izolace 40 mm. Parapet bude před oplechováním připraven ve sklonu 10%. Záměrem je eliminovat tendence volného pokládání květníků. Připevnění desek izolantu v místě parapetů bude provedeno pouze celoplošným lepením k podkladu. Oplechování parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním armovací stěrkou na parapetech a ostění oken. Přechod parapetu na ostění bude vyztužen dvojitým vyztužením páskem síťoviny. Dutiny v koutech nadpraží budou dotmeleny PU pěnou nebo PU tmelem! 4 SANACE BALKONOVÝCH DESEK 4.1 STAVEBNÍ PRŮZKUMY Stavební průzkumy v průběhu provádění stavebních úprav: Kontrola stavu betonových povrchů, krycí vrstvy betonu, obnažené výztuže. Provede TDI, projektant. Kontrola rozsahu potřeby provedení reprofilace betonu sanačními materiály. Provede TDI, projektant. Dle uvážení projektanta budou provedeny zkoušky kvality podkladu obvodového pláště pro upřesnění sanačních metod a metod přípravy podkladu pro další práce: odtrhové zkoušky pro stanovení pevnosti povrchových vrstev v tahu, zkoušky hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu, nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 4.2 KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP Před provedením sanace balkonových desek jsou pro převzetí rozhodující tyto technologie: Ukončení přípravy podkladu vybourání stávajícího podlahového souvrství, omytí podhledu tlakovou vodou, v místě reprofilací otryskání suchým abrazivem. Provedení reprofilací betonových konstrukcí. Provedení spádového betonu, separace od stěn. Provedení hydroizolace podlahy vč. napojení na stěny systémovými profily. Připevnění kotevních prvků pro ocelovou konstrukci zábradlí. Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu prací bude před provedením každé technologické etapy, přizván TDI nebo projektant! 4.3 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Potřebu, rozsah ani způsob statického zajištění nelze z vizuálních průzkumů balkonových desek určit. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 13/24

15 4.4 REPROFILACE BALKONOVÝCH DESEK Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém StoCretec, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od příprav podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Pro reprofilaci balkonových desek budou použity stejné technologie a pracovní postupy, jako pro opravy betonových dílců fasády objektu. Rozsah sanačních a reprofilačních prací Navržený rozsah sanačních prací co do plošné výměry, hloubky reprofilace, náhrady, zesílení a ochrany výztuže byl v projektu stanoven na základě předběžného průzkumu pouze orientačně. Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci. Předpokládaný rozsah reprofilačních prací s bližší technickou specifikací je uveden v PD - F. Výkaz výměr. 4.5 SANACE POVRCHU BALKONOVÝCH DESEK Pochozí úprava podlahy balkonů bude provedena z lepené dlažby Taurus, s keramickým obkladem soklu, s PVC soklovou lištou po obvodě. Podkladní souvrství vč. lepících a spárovacích hmot pro dlažbu bude provedeno v systémovém provedení materiály ucelené technologie MAPEI. Materiálové řešení podlaha balkonů - plocha Technologie Pochozí úprava Lepící tmel Hydroizolační stěrka Podkladní beton, cementový potěr spádová vrstva Adhezní můstek Popis Keramická protiskluzná dlažba Taurus, min. tl. 8 mm, dlaždice max. 300/300 mm. Flexibilní vodotěsný spárovací tmel Ultracolor Plus. Typ a barevnost dlažby a spáry dle výběru investora. Spárořez dlažby bude navržen stavitelem, odsouhlasen stavebníkem. Flexibilní mrazuvzdorný vodotěsný tmel Keraflex.. Cementová pružná stěrka Mapelastic min. tl. 2 mm. Vyztužení systémovou síťovinou ze skelných vláken. Alter. vyztužení perforovanou PP textilií Mapetex Sel. Betonová mazanina s pojivem Topcem, min. tl. 15 mm. Spád 1,5% k vnějšímu okraji. Nový spádový beton bude připraven před aplikací obkladu ETICS na přilehlých stěnách. Cementový potěr z materiálů pro sanaci betonu - směs Topcem a Planicrete. Podklad dle technologického předpisu výrobce. Materiálové řešení podlaha balkonů detaily, návaznosti Technologie Sokl v návaznosti na stěny vč. soklu ostění dveří Spára v návaznost podlahy na stěny dilatační spára Popis Keramický mrazuvzdorný obklad do vý. max. 0,06 m, podkladní systémové hydroizolační souvrství dtto plocha podlahy systémové řešení MAPEI. Ukončení soklu systémovou ukončovací obloukovou PVC soklovou probarvenou lištou. Vytmelení dilatačním pružným PU tmelem v min. tl. 4 mm. Zesílení hydroizolace v místě návaznosti podlahy na přilehlé stěny pomocí pružné těsnící hydroizolační vložky/pásku Mapeband. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 14/24

16 Vyztužení vnitřních rohů systém. tvarovkami do vnitřních koutů 90 o. Dilatace v ploše Práh vchodových dveří Ukončení dlažby na volném okraji PVC pás určený k pružnému těsnění dilatačních spojů a prasklin podléhající neustálému pohybu Mapeband PVC. Dilatační Al. profil v dlažbě. Keramická protiskluzná dlažba min. tl. 8 mm, dlaždice max. 300/300 mm. Podkladní souvrství z materiálů dtto plocha podlahy systémové řešení. Hrana schodu s bude opatřena systémovou AL 10 mm schodovou dekorativní lištou. Tvar schodu z XPS se systémovou armovací stěrkou s výztužnou síťovinou systému obkladu ETICS Termo+Styrol Exclusive. Zarovnání čela s rovinou průčelí stěny. Keramická mrazuvzdorná dlažba, rovná (bez okapního čela), bez přesahu. Dlažba ve stejné barevnosti a velikosti jako dlažba v ploše dílce. Okapový profil balkonová okapní lišta - Al. profil tl. 1,5 mm s okapovým nosem Skala systém C50, opatřená oboustranně PE venkovní práškovou barvou (stupnice RAL). Profil okapnice ukotven do hydroizolační stěrky pruh 100 mm pod lištou. Tmelový PU uzávěr lepícího tmelu pod ukončení dlažby (alter. MS-polymerový uzávěr). Materiálové řešení čelo a podhled balkonů Technologie Čelo a boky balkonového dílce Podhled balkonového dílce Hrana podhledu balkonového dílce Popis Reprofilace betonu materiály sanačního systému StoCretec (tech. REP1, REP2). Vyrovnání (egalizace) povrchu jemnou reprofilační maltou StoCrete FM v tl. 2-5 mm (dle potřeby) ve 100% plochy. Povrchová úprava akrylátovou barvou StoCryl V100 pro zvýšení nepropustnosti CO 2 na žb. kce, ve dvou vrstvách (nátěr, nástřik), max. 3 vrstvy (zajištění potřebné kryvosti podkladu. Barva matná, tónovatelná. Reprofilace betonu materiály sanačního systému StoCretec (tech. REP1, REP2). Vyrovnání (egalizace) povrchu jemnou reprofilační maltou StoCrete FM v tl. 2-5 mm (dle potřeby) ve 100% plochy. Povrchová úprava akrylátovou barvou StoCryl V100 pro zvýšení nepropustnosti CO 2 na žb. kce, ve dvou vrstvách (nátěr, nástřik), max. 3 vrstvy (zajištění potřebné kryvosti podkladu. Barva matná, tónovatelná. Odkapní lišta TermoTropfkantenprofil s PVC hranou a zabudovanou výztužnou síťovinou. Osazení do systémové armovací stěrky pruh na hraně cca 100 mm, před povrchovou úpravou. V době, kdy budou prováděny sanační práce na balkonech, zajistí stavitel vhodným mechanickým způsobem zabránění vstupu na balkony z přilehlých prostor (zamezení otevírání dveří, oznámení). 5 SPODNÍ STAVBA - STĚNY 1.PP, OKAPOVÝ CHODNÍK Obvodová stěna 1.PP na jižním a západním průčelí bude stavebně upravena - pod úroveň terénu do hl. 300 mm bude opatřena tepelně izolačním obkladem, max. do hl. 1,0 m novou hydroizolací. Nad terénem bude navazovat obklad ETICS fasády objektu. Nově bude proveden okapový chodník. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 15/24

17 5.1 PODZEMNÍ ČÁST - STĚNY 1.PP Souhrn a sled stavebních prací: 1/ Odstranění stávajícího okapového chodníku, s max. využitím stávajících (rozpočtovány jsou pouze nové). 2/ Obnažení stěn do hl. 0,5 m (max. do hloubky1,0 m), šířka do 0,6 m. Zajištění výkopu (předpoklad rostlého terénu ne navážka). Dočasná deponie výkopku. 3/ Odstranění zdegradované části přizdívky, sejmutí původní dožilé hydroizolace svislých stěn. 4/ Hrubá příprava podkladu stěn, mechanické odstranění nepřídržných nátěrů, omítky, kusů betonu ze spár dílců ručním odsekáním kladivem nebo sekáčkem, odstranění kusů zjevně nesoudržných částí povrchu, odstranění sprašujících částí. Záměrem je příprava podkladu dle požadavku technického listu penetračního nátěru pro aplikaci hydroizolace stěn spodní stavby. 5/ Příprava podkladu pro penetraci stěn asfaltovou emulzí. Vyrovnání nerovností ±5 mm např. zbroušením, vhodnou vysprávkovou hmotou. Opatření podkladu asfaltovou emulzí, penetračním nátěrem s adhezní přísadou do vlhka. Provedení ruční zkoušky na odlup. Provedení kontroly vlhkosti podkladu. Systémové řešení, provedení vč. systémových detailů a prvků dle technologického předpisu výrobce. 6/ Provedení hydroizolace stěn z jednoho živičného pásů s SBS modifikací s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (horní povrch: separační posyp, spodní povrch: separační spalitelná PE fólie) Plnoplošné natavení k podkladu ručním hořákem. Řešení detailů a návazností (zpětný spoj, dilatační zesílení pásů, dilatační profily, ad.). Systémové řešení prostupujících konstrukcí. Kontrola těsnosti hydroizolace. Systémové řešení, provedení vč. systémových detailů a prvků dle technologického předpisu výrobce. 7/ Izolování stěn 1.PP pod úrovní terénu tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm, plnoplošně lepenou rozehřátým asfaltovým tmelem. Lokální vyrovnání povrchu stěn (boční stěny vstupů) izolantem z XPS do tl. 30 mm před XPS 100 mm. Vyplnění spár mezi deskami tepelné izolace, dotěsnění nízkoexpanzní PU pěnou, systémové řešení prostupujících konstrukcí. Založení tepelné izolace obkladu ETICS v úrovni terénu (soklové části) bude proveden tak, že cca 0,3 m izolantu z XPS tl. 100 mm bude nad a min. 0,3 m pod úrovní nového okapového chodníku (přilehlého terénu). Izolant bude kladen ve spádu souběžně s terénem. Desky extrudovaného polystyrenu v soklové části budou lepeny plnoplošně lepícím a armovacím hydroizolačním tmelem Sto-Flexyl. V úrovni založení budou desky opatřeny na vnější ploše hydroizolační armovací stěrkou Sto-Flexyl a výztužnou síťovinou TermoGewebe. 8/ Ochrana tepelné izolace drenážní profilovou fólií s nopy výšky 8 mm s nakašírovanou netkanou textilií na nopech. Nopy orientované k zemině, textilie na straně nopů. Alternativně pokládka samostatné polypropylenové netkané geotextilie 300 g/m2. Spojování pruhů fólií oboustrannou lepící butylkaučukovou páskou. Mechanické kotvení ocelovými pozinkovanými pevnostními hřeby s kónickou podložkou z vysokohustotního polyethylenu. Systémové řešení prostupujících konstrukcí. Připevnění dle technologického předpisu výrobce. Uchycení vrchní hrany nopové fólie 8 mm lištou z TiZn. plechu (alter. poplastovaného pl.) - tvar Z. Kotvení lišty nerezavějícími systémovými hmoždinkami, podložky (pevnostní hřeby s plastovou podložkou). Připevnění dle technologického předpisu výrobce. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 16/24

18 5.2 ZEMNÍ PRÁCE OKAPOVÝ CHODNÍK Souhrn a sled stavebních prací: 9/ Zásyp výkopu drceným kamenivem fr mm. Hutnění zásypu max. po 0,15 m. 10/ Příprava podkladu pro pokládku okapového chodníku z hladkých betonových dlaždic. Nový podsyp š. 0,6 m, hl. 0,4 m: 0,15 m - drcené kamenivo fr mm; 0,10 m - drcené kamenivo fr mm; 0,05 m - drcené kamenivo fr mm. Hutnění zásypu max. po 0,15 m. Nové pískové lože, zapískování křemičitým pískem, zásyp spár pískem. 11/ Pokládka polypropylenové netkané geotextilie 200 g/m2 proti prorůstání. 12/ Položení okapového chodníku z prefabrikovaných betonových dlaždic 500/500/50 mm, povrch hladký, barva přírodní (šedá). Pokládka, spádování min. 3% od paty objektu, dilatační spáry 3-5 mm, spára mezi chodníkem a objektem max. 10 mm. Zhutnění dlažby po zapískování. Dlaždice budou osazeny v jedné řadě po obvodě objektu. 13/ Rozšíření okapového chodníku pouze u západní štítové stěny čp. 2019/1 o liniový betonový odvodňovací žlab z betonových prefabrikátů 210/280 mm vý. 100 mm, s osazením vtoku z litinové mříže 210/280 mm, vý. 100 mm, napojené na drenážní vsakovací jímku. Liniový žlab bude se základem z betonu C20/25 (min. C12/15), se štěrkovým podkladem 50 mm. Systémové řešení: okapový chodník + žlab + litinová mříž. 14/ Lokální vymezení okapového chodníku a odvodňovacího žlabu zabetonovaným obrubníkem z hladkých betonových tvarovek 500/80/250 mm, přírodní odstín (šedý), osazení bez vyvýšení nad dlažbou. Výkop pro liniový betonový základ se štěrkovým podkladem tl. 50 mm. Beton základu C20/25 (min. C12/15), vý. cca 200 mm, ší. cca 500 mm, založení v hl. cca 300 mm. 15/ Přilehlý svahovitý terén štítové stěny čp. 2019/1 bude dle potřeby upraven v pruhu cca 1,0 m. Plocha bude zhutněna a zatravněna. 16/ Provedení vsakovací jímky na JZ nároží objektu cca 2,0/2,0 m, min. výšky 0,6 m z drceného kameniva fr mm se štěrkovým zásypem. Dno v hloubce min. 1,5 m. Ochrana drenáže geotextilií 300 g/m2, přesah 0,2 m. Zásyp, zhutnění, zatravnění obnažené plochy. Předpoklad rostlého terénu v daném místě. 17/ Úprava zeleně, uvedení do původního stavu - výsadba travního porostu, pruh cca 0,3 m od obrubníku okapového chodníku. 6 KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY Přehled jednotlivých klempířských prvků a jejich umístění je zpracován v PD - F. Výkaz výměr. 6.1 SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Stávající oplechování parapetů výplní otvorů bude kompletně demontováno. Nové oplechování parapetů bude provedeno parapetním systémem Skala z hliníkového plechu Al. tl. 1,5 mm opatřeného polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL dle architektonického návrhu. Podkladem pro oplechování bude dílec opatřený armovací stěrkou s výztužnou tkaninou. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 17/24

19 Přesah parapetního plechu výplní otvorů před rovinu fasády bude min. 30 mm. Sklon parapetního plechu bude výplní otvorů 10%. Záměrem je eliminovat tendence volného pokládání květníků. Každý parapetní plech u oken bude opatřen dvojicí příslušných Al. dilatačních koncovek tl. plechu 1,0 mm pro rovné ostění opatřených polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL. Oplechování parapetů oken a navazujících dveří bude provedeno pomocí bočního AL. profilu tl. plechu 1,0 mm opatřeného polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL. Parapetní deska bude opatřena dle potřeby výštipem, který umožňuje oplechování předsazeného sloupku dveří. Připravené otvory je nutno před osazením plechů doměřit a parapetní plechy upravit dle skutečně zaměřených parametrů a s ohledem na dilatační pohyb parapetních plechů vlivem klimatických změn (vynechání potřebné dilatační spáry). Připevnění plechu bude provedeno zasunutím do spodní drážky plastového profilu rámu oken. Při standardním rozměru zadního lemu 24 mm je pro zasunutí do drážky plastových oken nutné vynechat obvykle mezeru cca 30 mm od roviny parapetu (dle typu okenního rámu). Připevnění plechů na plochu parapetu výplní bude provedeno lepením PU nebo hybridními tmely, které jsou určeny pro lepení kovů a lakovaných povrchů (např. Würth K+H, Kční-PU lepidlo DenBraven, SikaBond-T2, Soudal kční lepidlo 60A, UKDM Berner, ad.). Zajištění vodotěsnosti mezi parapetním plechem a rámem okna bude provedeno komprimační PP těsnící páskou cca 3-7/15 mm a dotmeleno PU tmelem. Následně bude provedena omítka. 6.2 ZÁBRADLÍ BALKONŮ Stávající konstrukce budou demontovány, ocelové kotevní prvky plně odstraněny. Díry a prohlubně po kotevních prvcích v podlahách a na stěnách budou vyspraveny sanačními materiály pro ochranu betonu StoCretec. Způsob bude upřesněn při realizaci stavby podle rozsahu poškození. Nové konstrukce zábradlí: 1/ modul 4,2 m - zábradlí u předsazené štítové stěny, 2/ modul 3,6 m zábradlí na styku dvou sousedních sekcí (střední) + dělící balkonová stěna, 3/ modul 3,6 m zábradlí u předsazené štítové stěny. Konstrukce zábradlí vč. způsobu kotvení a povrchová úprava je blíže specifikována v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Podrobná výrobní výkresová dokumentace zábradlí, kotvení a způsob osazení není součástí této dokumentace. V době, kdy bude demontováno balkonové zábradlí, zajistí realizační firma vhodným mechanickým způsobem zabránění vstupu na balkon (zamezení otevírání dveří). Umístění a rozměry zábradlí Půdorysný průmět zábradlí bude vně balkonové desky. Výška zábradlí min mm nad povrchem podlahy (nutno respektovat spád 1,5%). Všechny světlé mezery v zábradlí max. 120 mm. Mezera rámu zábradlí od finální úpravy povrchu obvodové stěny 30 mm, max. 50 mm. Horizontální průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a čelem balkonové desky max. 50 mm. Vertikální průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a čelem balkonové desky max. 50 mm. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 18/24

20 Zábradlí musí splňovat všechna ustanovení závazné ČSN Ochranná zábradlí v celém rozsahu. Před výrobou zábradlí si stavitel v rámci vypracování své výrobní dokumentace provede zaměření půdorysných i výškových rozměrů balkonové desky včetně předpokládané tloušťky nově instalovaného zateplení. Nosná konstrukce zábradlí: svařena z ocelových uzavřených tenkostěnných čtvercových a obdélníkových profilů. Ocel S 235 JRH (1.0039) dle EN Členění rámu zábradlí v průčelí 3 rozměrově stejná pole u obou modulů 3,6 m a 4,2 m. Zábradlí bude s madlem. Kotvení zábradlí z průčelí do čela reprofilovaného balkonového dílce a do obvodové stěny v úrovni horního a dolního rámu zábradlí. Kotvení do boků balkonové desky nebude provedeno. Stavitel si provede průzkum pro ověření vhodnosti v PD navržených kotevních prvků! Kotevní prvky budou připevněny před provedením obkladu ETICS, před provedením povrchových úprav, na předem připravený únosný podklad. Povrchová úprava ocelové konstrukce: žárově zinkovaná ponorem s povrchovou úpravou z vrstveného nátěrového systému na bázi PU nebo epoxidu, odstín RAL, s vysokou životností ozn. H pro stupeň korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO Při pozinkování ponorem se před nátěrem předpokládá příslušná mechanická či chemická předprava povrchu. Výplň čelního rámu zábradlí bude plná z lepeného vrstveného bezpečnostního skla (3 pole) cca tl. 8 mm (44.2), sklo neprůsvitné, neprůhledné, min. 1 sklo barvené ve hmotě, tónované dle arch. návrhu. Tloušťka a skladba skla bude určena dodavatelem dle výsledků rázových zkoušek. Osazení a upevnění skla do zábradlí bude liniové, podložení a vymezení skel dle technických pravidel výrobce skla. Skla budou osazena mezi pryžové těsnění, klasifikace 1B1 dle EN 12600, připevněné systémovými kovovými lištami. Výplň zábradlí na bočních stranách bude ze svislých kruhových ocelových tyčí. Ocel S 235 JR (1.0038) dle EN Sušáky na prádlo na bočních stranách zábradlí budou provedeny formou integrovaných nerezových tyčí a kroužků pod madlem. Konstrukce zábradlí vč. kotevních prvků nejsou dimenzované na zasklení certifikovaným zasklívacím bezrámovým systémem. 6.3 BALKONOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA Stávající konstrukce budou demontovány, ocelové kotevní prvky plně odstraněny. Díry a prohlubně po kotevních prvcích ve stěnách budou vyspraveny sanačními materiály pro ochranu betonu StoCretec. Způsob bude upřesněn při realizaci stavby podle rozsahu poškození. Nové konstrukce dělících stěn: 1/ dělící balkonová stěna na zábradlí modulu 3,6 m na styku dvou sousedních sekcí Konstrukce dělících stěn vč. způsobu kotvení a povrchová úprava je blíže specifikována v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Podrobná výrobní výkresová dokumentace balkonové dělící stěny, kotvení a způsob osazení není součástí této dokumentace. Umístění a rozměry dělící stěny Dělící stěny budou umístěny v rovině boků zábradlí, střídavě po patrech na zábradlí pravém a levém na styku dvou balkonů sousedních sekcí domu. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 19/24

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene 1 Úvod Technologie zpracování kamene popisuje výrobní postupy přípravy a zhotovení různých kamenných výrobků. Jsou to předměty z kamenů v širokém barevném spektru, bílé, žluté, šedé až černé barvy. Z pestré

Více