PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2."

Transkript

1 PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební řízení, zadání a provedení stavby Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: SVJ pro dům Pod Bání 2019 a 2020 Pod Bání 2019/ Praha Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH: 1 PŘEHLED ROZSAHU STAVEBNÍCH ÚPRAV NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY REKAPITULACE PROVEDENÉ ÚDRŽBY OBÁLKOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍPRAVA STAVBY A PODKLADU SANACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN STAVEBNÍ PRŮZKUMY KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBKLADEM ETICS ROZSAH OBKLADU ETICS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMOVÉ PRVKY K OBKLADU ETICS OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET SANACE BALKONOVÝCH DESEK STAVEBNÍ PRŮZKUMY KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ REPROFILACE BALKONOVÝCH DESEK SANACE POVRCHU BALKONOVÝCH DESEK SPODNÍ STAVBA - STĚNY 1.PP, OKAPOVÝ CHODNÍK PODZEMNÍ ČÁST - STĚNY 1.PP ZEMNÍ PRÁCE OKAPOVÝ CHODNÍK KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN ZÁBRADLÍ BALKONŮ BALKONOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA STŘÍŠKA NAD BALKONY V 6. NP ZÁBRADLÍ HLAVNÍCH VSTUPŮ OCHRANNÉ MŘÍŽE OTVORŮ 1.PP HROMOSVOD OBJEKTU VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ZÁVĚR Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 1/24

3 1 PŘEHLED ROZSAHU STAVEBNÍCH ÚPRAV 1.1 NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY A/ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOMU VČ. PRŮČELÍ BALKONŮ, PROVEDENÍ OBKLADU ETICS, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU NA ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Sanace betonových a žb. konstrukcí vč. ochrany výztuže materiály komplexního sanačního systému StoCretec na ochranu železobetonových konstrukcí, ochranu výztuže, vč. konečné povrchové úpravy. Nezbytná příprava podkladu. Demontáž stávajícího obkladu ETICS na štítových stěnách. Sanace obvodového pláště uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive s organicky pojenou omítkou. Bez zaslepení otvorů v atikách. Sanace obvodového pláště 1.PP uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive s kamínkovou omítkou. Nové provedení oplechování parapetů oken, systémové zámečnické provedení hliníkových parapetů Skala Systém s povrchovou úpravou barevnosti RAL, vč. bočních hliníkových koncovek. Nové mříže oken 1.PP (max. využití stávajících), nové kotevní prvky. Nové provedení navazujících klempířských a zámečnických prvků na fasádě objektu B/ SANACE BALKONOVÝCH DESEK, NOVÉ ÚPRAVY POVRCHŮ, VÝMĚNA ZÁBRADLÍ BALKONŮ, VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, NOVÉ STŘÍŠKY NAD BALKONY V POSLEDNÍM NP Sanace betonových a žb. konstrukcí vč. ochrany výztuže materiály komplexního sanačního systému StoCretec na ochranu železobetonových konstrukcí, ochranu výztuže, vč. konečné povrchové úpravy. Nezbytná příprava podkladu. Sanace balkonových desek. Nové povrchové úpravy čela a podhledu balkonové desky materiály komplexního sanačního systému StoCretec, povrchová úprava akrylátovou barvou. Pochozí úprava z lepené dlažby uceleným certifikovaným systémem Mapei, dlažba pro venkovní užití. Okapní lišta Skala Systém. Osazení nových zábradlí balkonů. Skala systém. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň průčelí z neprůsvitného vrstveného bezpečnostního skla, z boku tyčová. Zábradlí kotvené do čela balkonových desek a do obvodových stěn. Integrované tyčky věšáků prádla pod madlem zábradlí. Zábradlí není dimenzované pro osazení zasklívacího systému. Osazení nových dělících stěn. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň z neprůsvitného vrstveného bezpečnostního skla. Kotvené do obvodových stěn, spojené s konstrukcí zábradlí. Nové stříšky nad balkony v posledním podlaží. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň z vrstveného bezpečnostního skla. Kotvené do obvodových stěn. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 2/24

4 Nové svody hromosvodu. C/ STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SPODNÍ STAVBY (1.PP), LOKÁLNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U PATY DOMU, NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Nová hydroizolace stěn ze živičných pásů s SBS modifikací (na jižním a západním průčelí) do hl. max. 1,0 m. Systémové řešení z materiálů pro sanaci spodních staveb. Ochrana netkanou textilií a drenážní profilová fólie s nopy. Nová tepelná izolace stěn z extrudovaného polystyrenu (na jižním a západním průčelí) do hl. 0,3 m. Ochrana hydroizolační stěrkou. Systémové řešení z materiálů pro sanaci spodních staveb. Nový okapový chodník vč. betonového obrubníku (na jižním a západním průčelí) z prefabrikovaných betonových dlaždic a prvků obrubníků. Systémové řešení. Úprava podkladu. Rozšíření okapového chodníku (na západním průčelí) odtokovou tvarovkou se vsakovací jímkou ze štěrkového násypu. Lokální přespádování přilehlé části terénu, zatravnění. D/ STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍCH VSTUPŮ, NOVÉ ZÁBRADLÍ VSTUPŮ Sanace povrchu hlavního vstupu uceleným certifikovaným kompozitním systémem technologie Termo+Styrol Exclusive s kamínkovou omítkou, bez tepelné izolace. Nové provedení krytiny střechy ze živičných pásů, klempířské oplechování atiky. Nové svody a žlaby. Systémové provedení Lindab Rainline. Nový gajgr, okop. Nové zábradlí vstupů. Nosná konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v barevnosti RAL, výplň tyčová. Kotvené do bočních stěn vstupů a nového základu v terénu. Vybavení vstupu: repase popisných cedulí, přesazení stávajícího svítidla s čidlem, nový ocelový žárově zinkovaný nosič vlajek. E/ ZTI VÝMĚNA DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH ROZVODŮ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU viz samostatná část PD F/ OPRAVA STOUPACÍHO VEDENÍ A ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU viz samostatná část PD G/ MODERNIZACE VÝTAHŮ, VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ LANOVÉ VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE O NOSNOSTI 320 KG/ 4 OSOBY ZA NOVOU VÝTAHOVOU LANOVOU TECHNOLOGII O NOSNOSTI 400 KG/ 5 OSOB viz samostatná část PD Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 3/24

5 1.2 REKAPITULACE PROVEDENÉ ÚDRŽBY OBÁLKOVÝCH KONSTRUKCÍ Dodatečně provedený obklad ETICS na štítových stěnách s izolantem z EPS tl. 50 mm, armovací stěrkou, výztužnou tkaninou a tenkovrstvou omítkou. Nové výplně otvorů v bytových jednotkách objektu. Osazena jsou okna a dveře balkonů s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena individuálně. Výměna výplní bude dokončena kompletně před provedení stavebních úprav na fasádě domu. Nové výplně otvorů na schodišti objektu. Osazena jsou okna s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena jednotným systémem v rámci údržby domu prováděné SVJ. Nové výplně otvorů v 1.PP. Osazena jsou okna s bílým plastovým vícekomorovým rámem, s prosklením čirým izolačním dvojsklem. Výměna byla provedena jednotným systémem v rámci údržby domu prováděné SVJ. Okna jsou nově jednotně opatřena z exteriéru ochrannou mříží. Nové výplně vstupních prosklených stěn - vstupní portály. Jedná se o stěny z hliníkových profilů s povrchovou úpravou v odstínu RAL (hnědé), doplněné u hlavních vstupů o plnou část s panelem pro domovní listovní schránky a zvonkový panel. Nově položená živičná povlaková krytina střešního pláště vč. tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tl. 120 mm. Nová venkovní svítidla s pohybovým čidlem. 2 PŘÍPRAVA STAVBY A PODKLADU Zakrytí výplní otvorů PE fólií v době provádění sanačních prací. Po dohodě s investorem je možné omezit dobu zakrytí na období provádění výztužné vrstvy a omítky fasádního systému, případně zvolit jiný způsob ochrany výplní otvorů. V průběhu stavby musí být zajištěno přirozené větrání interiérů. Při provádění tryskacích prací se okenní konstrukce zakryjí tak, aby nedošlo k poškození okenního rámu a zatékání vody do konstrukcí a do interiéru. Pročištění ventilačních otvorů atikových dílců, otvorů spižních skříní pouze z exteriéru. Demontáž klempířských prvků s likvidací: oplechování parapetů oken a dveří, oplechování zastřešení hl. vstupů, krycí lišty návaznosti na kotelnu vč. komína ad. Příprava podkladu pod nové oplechování. Ponechání stávajícího oplechování atiky objektu, atiky strojoven výtahů. Demontáž zámečnických prvků s likvidací: zábradlí balkonů vč. dělících stěn, zábradlí hl. vstupů, nosičů vlajek, prádelní věšáky na balkonech. Zapravení otvorů/děr po kotevních prvcích! Demontáž kabeláže z fasády domu (vedená volně nebo v lištách). Bez obnovy. Demontáž s předpokladem možného využití (dle dohody se stavebníkem): mříže oken v 1.PP, individuálně montované kotevní prvky pro satelitní antény vč. satelitů, prádelní věšáky před okny na fasádě, květníky, textilní markýza nad balkonem v 6.NP, ad. Individuálně montované prvky budou vráceny majitelům (dle dohody se stavebníkem). Zapravení otvorů/děr po kotevních prvcích! Dočasná demontáž, odpojení, přesazení na novou fasádu: svítidla s pohybovým čidlem, popisné cedule (repase povrchu). Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 4/24

6 Odstranění betonových a žb. konstrukcí s předpokladem možného využití: okapový chodník na jižním a západním průčelí (předpoklad max. využití stávajících dlaždic). Odstranění stávajícího keramického obkladu průčelí 1.PP. Odstranění omítky z průčelí balkonů v celé ploše. Odstranění přečnívajícího, nesoudržného, degradovaného tmele ze spár mezi dílci. Pročištění do hloubky 20 mm. Uvolnění dilatační spáry u předsazených stěn hl. vstupů. Uvolnění spřažených balkonových desek, odstranění původního betonu se spáry. Po reprofilaci balkonového dílce dotěsnění styku dílců extrudovaným izolantem. Hromosvody na fasádě. Výměna svodů a kotevních prvků na fasádě, kontrola, příp. nové uzemnění. Návaznost na novou jímací soustavu střechy. Zákres vedení elektrorozvodů a jiných stávajících nebo nových svodů pod obkladem ETICS. Zákres provede stavitel před obkladem tepelně izolačními deskami. Montáž, osazení (před obkladem ETICS): nové výplně otvorů bytových jednotek, kotevní prvky pro osazení zábradlí balkonů, kotevní prvky pro osazení stříšek nad balkony v posledním NP, kotevní prvky pro osazení zábradlí hlavního vstupu (kotvení do stěn). Příprava PODKLADU Příprava podkladu pro reprofilaci betonu a ochranu výztuže, pro sanaci betonových konstrukcí: narušený povrch bude před provedením reprofilací otryskán v potřebném rozsahu suchým křemičitým pískem, před tím bude provedeno mechanické odstranění veškerého nepřídržného betonu. Příprava podkladu pod obklad ETICS a jiné povrchové úpravy: omytí fasády tlakovou vodou, lokální otryskání betonových povrchů vodou s abrazivem, tzn. kompletní příprava dle technologického předpisu obkladu ETICS a materiálových listů užitých materiálů. Odstranění veškerých nesoudržných vrstev omítky. Požadavky na podklad jsou uvedeny v ČSN a upřesněny v technologickém předpisu zvoleného zateplovacího systému. Doporučuje se průměrná soudržnost stávajícího podkladu nejméně 200 kpa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kpa. Za průzkum podkladu a zajištění požadované přídržnosti ETICS je plně zodpovědný stavitel. Příprava podkladu pro provedení podlahy balkonů: kompletní odstranění stávajícího podlahového souvrství (nátěry, dlažba, spádový beton, hydroizolace). Pozn.: Za přípravu stavby a úpravu podkladu je zodpovědný stavitel. 3 SANACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN 3.1 STAVEBNÍ PRŮZKUMY Stavební průzkumy v průběhu provádění stavebních úprav: Kontrola stavu obvodových dílců pláště. Průběžně bude provádět TDI, stavitel, AD. Kontrola stavu obvodových panelů štítových stěn po demontáži dodatečně provedeného obkladu ETICS. Průběžně bude provádět TDI, stavitel, AD, příp. kontrola statikem. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 5/24

7 Provedení výtažných zkoušek navržených kotevních prvků na fasádě objektu MV-HSV, parapetní dílce, štítové stěny. Provede stavitel. Provedení výtažných zkoušek navržených kotevních prvků na střeše hlavních vstupů. Provede stavitel. Provedení odborného ornitologického průzkumu hnízdění Rorýse obecného v dutinách předmětného domu (ventilační otvory atik). V kladném případě je potřeba získat Rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaným příslušným správním úřadem. Realizace stavebních úprav musí proběhnout v časově omezeném období. Hnízdění bude umožněno formou atestovaných hnízdních budek umístěných za atikou v místě ventilačních otvorů, zabudovaných do skladby střešního souvrství. Počet budek/hnízdních otvorů bude specifikován dle Rozhodnutím o udělení výjimky z ochranných podmínek. Stavební průzkum zajistí stavebník. Zjištění možnosti zabudování hl. skříně elektro do stěny předsazených vstupů u čp. 2019/1 dtto jako u stěny vstupu 1920/3. Zajistí stavebník. Dle uvážení projektanta budou provedeny zkoušky kvality podkladu obvodového pláště pro upřesnění sanačních metod a metod přípravy podkladu pro další práce: odtrhové zkoušky pro stanovení pevnosti povrchových vrstev v tahu, zkoušky hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu, nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 3.2 KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP Kontrola kvality při provádění obkladu ETICS Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu sanačních prací bude po průzkumu, ale před provedením každé technologické etapy, přizván TDI. Pro převzetí jsou rozhodující zejména tyto technologie: Dokončená příprava podkladu pro reprofilaci betonu sanačními materiály. Provedení reprofilací betonových konstrukcí na fasádě objektu. Dokončená příprava podkladu pro sanaci obkladem ETICS. Připevnění kotevních prvků pro ocelové zámečnické konstrukce (zábradlí, stříšky, ad.). Připevnění kotevních prvků obkladu ETICS. Úprava parapetu před obkladem izolačními deskami a po nastěrkování, tzn. před lepením parapetních plechů. Provedení armovací stěrky, utěsnění dutin. Během realizace stavitel umožní TDI a projektantovi provést před jakýmkoli zakrýváním konstrukcí kontrolu stavu konstrukcí. 3.3 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Statické zajištění obvodového pláště se na základě vizuálního průzkumu nepředpokládá. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 6/24

8 3.4 REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém StoCretec, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od přípravy podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Při opravách poruch a vad betonových a železobetonových konstrukcí budou použity sanační materiály (PCC reprofilační malty, adhezní můstky, ochranné nátěry výztuže) uceleného sanačního systému, certifikovaného dle systému norem ČSN EN 1504-xx. Pro reprofilaci nosných částí dílců použity reprofilační malty pro opravy se statickou funkcí, tedy třídy R3. Pro zahlazení povrchů lze použít jemné reprofilační malty třídy R2. Při provádění sanačních prací je nutno se řídit ustanoveními systému norem ČSN EN 1504-xx, technických listů materiálů a technologickým předpisem Technologický předpis: Sanace betonových konstrukcí StoCretec. Bližší postup přípravy podkladu je uveden v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Technologie a materiály sanačního systému na ochranu betonu Označení Popis Materiálová skladba REP1H/xx-GM REP1P/xx-GM REP2H/xx-GM REP2P/xx-GM REP-FM Reprofilace hrany betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace hrany betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Zahlazení reprofilovaného povrchu Hrubá reprofilační PCC malta - StoCrete GM (Grobmörtel) Antikorozní nátěr výztuže - 1.vrstva StoCrete TK grau (šedý) - 2.vrstva StoCrete TK hellgrau (světlešedý) Hrubá reprofilační PCC malta - StoCrete GM (Grobmörtel) Jemná reprofilační PCC malta -StoCrete FM (Feinmörtel) Pozn.: xx v názvu technologie u reprofilací značí předpokládanou tloušťku reprofilace. Navržený rozsah sanačních prací co do plošné výměry, hloubky reprofilace, náhrady, zesílení a ochrany výztuže byl v projektu stanoven na základě předběžného průzkumu pouze orientačně. Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci. Předpokládaný rozsah reprofilačních prací s bližší technickou specifikací je uveden v PD - F. Výkaz výměr. 3.5 SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBKLADEM ETICS K obkladu bude použit ucelený certifikovaný kompozitní systém technologie kontaktního opláštění ETICS Termo+Styrol Exclusive. Jako tepelná izolace budou použity fasádní desky ze stabilizovaného fasádního pěnového polystyrenu (EPS 70F), desky z expandovaného šedého polystyrenu GreyWall (EPS-GW), konstrukce se zvýšeným působením vlhkosti budou obloženy extrudovaným polystyrenem (XPS). Z požárního hlediska budou na specifických místech fasády domu použity desky z kamenné/minerální vlny (MIN). Desky z extrudovaného polystyrenu Synthos XPS 30IR pro založení pod terén (XPS) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 7/24

9 Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 300 kpa dle ČSN EN 825 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,037 W/mK Desky z expandovaného polystyrenu EPS 70F (EPS) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 70 kpa dle ČSN EN 826 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,039 W/mK Desky z expandovaného šedého polystyrenu Grey Wall (EPS GW) Výrobce: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,032 W/mK Desky z minerálních vláken, kamenné vlny Rockwool, desky Fasrock Výrobce: Rockwool, a.s. Napětí v tlaku při 10% poměrné deformaci 40 kpa dle ČSN EN 826 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 15 kpa dle ČSN EN 1607 Součinitel tepelné vodivosti: λ D = 0,039 W/mK pro d 40 mm, λ D = 0,041 W/mK pro d < 40 mm Při aplikaci jiných tepelných izolantů, musí být dodrženy minimálně stejné kvalitativní vlastnosti. Návrh tloušťky obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla, zároveň jsou zvoleny s ohledem na požadavky prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov zákona č. 406/200Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška stanovuje požadavky na energetickou náročnost budov na nákladově optimální úrovni. Izolant bude lepen a současně kotven talířovými hmoždinkami. Návrh typu a počtu hmoždinek vč. úpravy podkladu je uveden v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Hmoždinky budou zapuštěny do tepelně izolačních desek (vyfrézováním izolantu) a opatřeny krycí zátkou z odpovídajícího typu izolantu od tl. 100 mm včetně. Mechanické upevnění je navrženo a bude provedeno dle ČSN Navržen je obklad ETICS s bezcementovou armovací stěrkou s výztužnou tkaninou s apretací. Povrchovou úpravu fasády bude tvořit bezespará tenkovrstvá organicky pojená omítka, točená (K), zrnitosti 1,5 mm probarvená ve hmotě, bez potřeby dalšího nátěru. Lokálně (vstupy, sokl) bude povrch opatřen kamínkovou omítkou zrnitosti 2,0 mm. Barevnost fasády je řešena v samostatné části PD D.1 Architektonické řešení. Odstíny jsou voleny ze vzorníku Termo+ (dtto StoColor Systém), alter. StoDesign Architectural Colours. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 8/24

10 Přehled jednotlivých technologií a jejich přesné umístění je zpracováno v PD - F. Výkaz výměr, dále ve výkresové příloze. Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS 70F Vrstva Technologie TIT-EPSxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní pěnový polystyren ozn. EPS 70F Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + EPS zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS GW (průčelí balkonů) Vrstva Technologie TIT-EPSGWxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní expandovaný šedý polystyren Grey Wall ozn. EPS GW Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky bez zátek- se schválením dle ETAG 014 alter. plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina Základní nátěr/mezinátěr - Omítka TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z EPS 70F a kamínkovou omítkou Vrstva Technologie TIT-EPSxx-ETICS + PO-ETICS-OM-KAM Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní pěnový polystyren ozn. EPS 70F Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + EPS zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka StoSuperlit - kamínková omítka se zrnitostí 2,0 mm Skladba systému Termo+Mineral Exclusive s izolantem z minerálních vláken/skelné vlny v místech požárních pásů Vrstva Technologie TIT-MWxx-ETICS + PO-ETICS-BCEM-K1,5 Lepící podkladní tmel TermoKleber - minerální lepící hmota Tepelná izolace fasádní desky z minerálních vláken / skelné vlny ozn. MW Kotvení tepelné izolace talířové hmoždinky + MW zátka od tl. 100 mm - se schválením dle ETAG 014 Armovací stěrka TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 9/24

11 Základní nátěr/mezinátěr - Omítka Termolit K 1,5 mm - probarvená organická omítka točená se zrnitostí 1,5 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z XPS - sokl nad úrovní terénu, kamínková omítka Vrstva Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Kotvení tepelné izolace - Armovací tmel Výztužná síťovina Základní nátěr/mezinátěr Omítka Technologie TIT-XPSxx-ETICS + PO-ETICS-OM-KAM + HYDRO-NA-ETICS TermoKleber - minerální lepící hmota plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering extrudovaný polystyren pro obklad soklové části domu ozn. XPS TermoArmat - bezcementová, organicky vázaná TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, ředěný vodou nátěr vhodný do vlhkého prostředí StoSuperlit - kamínková omítka se zrnitostí 2,0 mm Skladba systému Termo+Styrol Exclusive s izolantem z XPS založení pod terénem 300 mm Vrstva Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Technologie TIT-XPSxx-SPOD ST + PO-POD TERÉN-HYDRO Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, tl. 4 mm, lepící cementový tmel vhodný do vlhkého prostředí, plnoplošné lepení zubovou stěrkou floating-buttering extrudovaný polystyren pro obklad soklové části domu ozn. XPS Kotvení tepelné izolace - Armovací tmel Sto-Flexyl + PC (portlandský cement) 1:1, ředěný vodou 10% armovací stěrka vhodná do vlhkého prostředí Výztužná síťovina TermoGewebe - sklovláknitá síťovina, s apretací Základní nátěr/mezinátěr - Omítka - Pozn: pozice xx určuje tloušťku izolantu, např. TIT-EPS100 = pěnový polystyren tl. 100 mm. Technologie jsou složeny z části systému povrchové ochrany a zčásti tepelného izolantu. Skladby pro jednotlivé obvodové konstrukce jsou současně uvedeny v Legendě k části PD - F. Výkaz výměr. 3.6 ROZSAH OBKLADU ETICS Specifikace způsobu sanace jednotlivých částí obvodových konstrukcí je jednoznačně stanovena v PD - F. Výkaz výměr. Rozsah obkladu ETICS na základních obvodových konstrukcích Fasáda objektu Povrchová úprava: omítka K 1,5 mm, sokl do výšky 300 mm a průčelí vstupů s kamínkovou omítkou Konstrukce Izolant Tl. izolantu Poznámka Atikové dílce Parapetní dílce 1.NP-6.NP EPS MW EPS MW 140 mm + pruh 100 mm bez izolantu požární pásy 0,5 m a 1,0 m 140 mm požární pásy 0,5 m a 1,0 m Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 10/24

12 Meziokenní výplně Stěny schodiště vč. stěny strojovny výtahů Průčelí balkonů parapetní dílce + MV-HSV Podélné průčelí 1.PP nad terénem Podélné průčelí 1.PP pod terénem do hl. 300 mm Štítové stěny 1.NP-6.NP vč. atiky Štítové stěny 1.PP nad terénem Štítové stěny 1.PP pod terénem do hl. 300 mm Ostění, nadpraží a parapet oken 1.NP-6.NP oken bytových jednotek průčelí objektu Ostění, nadpraží a parapet oken průčelí balkonů 1.NP-6.NP Ostění, nadpraží a parapet otvorů průčelí 1.PP EPS EPS EPS MW EPS EPS GW EPS XPS XPS EPS MW EPS XPS XPS max. 40 mm 140 mm dorovnání do roviny s parapetními dílci 140 mm požární pásy 0,5 m a 1,0 m max. 40 mm 100 mm 100 mm 100 mm Předem odstranění omítky z povrchu parapetních dílců; hmoždinky bez zátek; povrch MV-HSV dorovnání do roviny s parapetními dílci hydroizolační nátěr pod omítkou hydroizolační lepící tmel + hydroizolační nátěr pod omítkou 140 mm požární pásy 0,5 m 140 mm 140 mm hydroizolační nátěr pod omítkou hydroizolační lepící tmel + hydroizolační nátěr pod omítkou EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu; alter. izolant EPS GW EPS 40 mm plnoplošné lepení izolantu 3.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Posouzení požární bezpečnosti objektu je uvedeno v samostatné příloze PD D.5 Požárně bezpečnostní řešení. Požární pásy nad okny Požární pásy z minerálních vláken nad okny budou provedeny od 1.NP. Tepelná izolace z minerálních vláken v pásu výšky 0,5 m s přesahem nejméně 1,5 m od hrany ostění. Spodní hrana (založení) pásu tepelné izolace musí být nejvýše 0,15 m nad úrovní obvodového dílce nadpraží. Přechod mezi 1.PP a 1.NP Na podélných průčelích bude i po obkladu ETICS fasáda uskočena. Hrana bude provedena požárním pásem z minerálních vláken v pruhu šířky 1,0 m na spodní hraně parapetního dílce 1.NP. Současně bude i horizontální rovina předsazení dílců opatřena izolantem z minerálních vláken. Sanace štítové stěny tepelně izolačním obkladem proběhne ve stejné tloušťce až pod úroveň terénu, tzn. bez uskočení. Založení bude provedeno pomocí desek z extrudovaného polystyrenu, bez zakládací lišty, které budou vytaženy min. 0,3 m nad úroveň nově upraveného terénu. Požární pás nad terénem Nebude proveden. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 11/24

13 3.8 SYSTÉMOVÉ PRVKY K OBKLADU ETICS Vyztužení hran objektu (vnější hrany stěn objektu) bude provedeno systémovým profilem TermoPanzerwinkel pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou, bez vloženého plastového úhelníku. Vyztužení hran otvorů (ostění, nadpraží) bude provedeno systémovým profilem TermoWinkel 10/15 cm pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou s vloženým plastovým úhelníkem. Dilatační spáry budou řešeny systémovými dilatační profily Sto-Dehnfugendband E a Sto- Dehnfugendband V z gumové manžety s vloženou výztužnou tkaninou. Založení systému bude provedeno na systémovou zakládací lištu Sto-Sockelleiste Universal, kotvenou připevňovacími zatloukacími hmoždinkami 3 ks/mb, ve spojích opatřená plastovými spojkami, zkosená v rozích a na vnějších hranách. Návaznost obkladu ETICS na rám výplně otvoru bude provedena dotěsněním pomocí systémového profilu pro obklad ETICS - APU lištou TermoApu Eko se zabudovanou síťovinou a lepícím páskem, profilem bez nutnosti dodatečného zatmelení spáry PU tmelem. Ukončení obkladu bude provedeno založením pomocí pásu výztužné síťoviny do tvaru U. Povrch izolantu z boku (v řezu) bude opatřen systémovou armovací stěrkou s výztužnou síťovinou. Prostup kotevních prvků obkladem: v rámci provádění obkladu ETICS je potřeba separovat předem připravené kotevní prvky (zábradlí, mříží oken, ad.) prostupující obkladem, kotvené k obvodové stěně. Separace bude provedena aplikací komprimační PP pásky TermoKompriband 3-7/15 mm po obvodě kotevních prvků a PU tmelu před aplikací omítky. Místo prostupu bude opatřeno diagonálními proužky výztužné síťoviny TermoGewebe. 3.9 OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET Postup a systémové detaily provedení fasádního obkladu ETICS se budou řídit technologickým předpisem, materiálovými listy a jednotlivými detaily. Ostění a nadpraží oken Sanace ostění a nadpraží oken bude provedena v tl. tepelné izolace 40 mm. Nadpraží musí být ve sklonu min. 2,0 o směrem od okenního rámu. Ostění musí být kolmo k rovině fasády. Připevnění desek izolantu v místě nadpraží a ostění bude provedeno pouze celoplošným lepením k podkladu. Kotvení izolantu v ploše fasády musí být ve vzdálenosti min. 150 mm od nadpraží, ostění nebo parapetů oken původní obvodové kce! Dutiny v koutech nadpraží budou dotmeleny PU pěnou nebo PU tmelem! Návaznost obkladu ETICS na rám výplně otvoru bude provedena dotěsněním pomocí systémového profilu pro obklad ETICS - APU lištou se zabudovanou síťovinou a lepícím páskem. Hrany ostění a nadpraží otvorů budou vyztuženy systémovým profilem pro obklad ETICS s výztužnou síťovinou s vloženým plastovým úhelníkem. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 12/24

14 Parapety oken Sanace parapetů oken bude provedena v tl. tepelné izolace 40 mm. Parapet bude před oplechováním připraven ve sklonu 10%. Záměrem je eliminovat tendence volného pokládání květníků. Připevnění desek izolantu v místě parapetů bude provedeno pouze celoplošným lepením k podkladu. Oplechování parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním armovací stěrkou na parapetech a ostění oken. Přechod parapetu na ostění bude vyztužen dvojitým vyztužením páskem síťoviny. Dutiny v koutech nadpraží budou dotmeleny PU pěnou nebo PU tmelem! 4 SANACE BALKONOVÝCH DESEK 4.1 STAVEBNÍ PRŮZKUMY Stavební průzkumy v průběhu provádění stavebních úprav: Kontrola stavu betonových povrchů, krycí vrstvy betonu, obnažené výztuže. Provede TDI, projektant. Kontrola rozsahu potřeby provedení reprofilace betonu sanačními materiály. Provede TDI, projektant. Dle uvážení projektanta budou provedeny zkoušky kvality podkladu obvodového pláště pro upřesnění sanačních metod a metod přípravy podkladu pro další práce: odtrhové zkoušky pro stanovení pevnosti povrchových vrstev v tahu, zkoušky hloubky karbonatace povrchové vrstvy betonu, nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 4.2 KONTROLA TECHNOLOGICKÝCH ETAP Před provedením sanace balkonových desek jsou pro převzetí rozhodující tyto technologie: Ukončení přípravy podkladu vybourání stávajícího podlahového souvrství, omytí podhledu tlakovou vodou, v místě reprofilací otryskání suchým abrazivem. Provedení reprofilací betonových konstrukcí. Provedení spádového betonu, separace od stěn. Provedení hydroizolace podlahy vč. napojení na stěny systémovými profily. Připevnění kotevních prvků pro ocelovou konstrukci zábradlí. Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu prací bude před provedením každé technologické etapy, přizván TDI nebo projektant! 4.3 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Potřebu, rozsah ani způsob statického zajištění nelze z vizuálních průzkumů balkonových desek určit. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 13/24

15 4.4 REPROFILACE BALKONOVÝCH DESEK Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém StoCretec, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od příprav podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Pro reprofilaci balkonových desek budou použity stejné technologie a pracovní postupy, jako pro opravy betonových dílců fasády objektu. Rozsah sanačních a reprofilačních prací Navržený rozsah sanačních prací co do plošné výměry, hloubky reprofilace, náhrady, zesílení a ochrany výztuže byl v projektu stanoven na základě předběžného průzkumu pouze orientačně. Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci. Předpokládaný rozsah reprofilačních prací s bližší technickou specifikací je uveden v PD - F. Výkaz výměr. 4.5 SANACE POVRCHU BALKONOVÝCH DESEK Pochozí úprava podlahy balkonů bude provedena z lepené dlažby Taurus, s keramickým obkladem soklu, s PVC soklovou lištou po obvodě. Podkladní souvrství vč. lepících a spárovacích hmot pro dlažbu bude provedeno v systémovém provedení materiály ucelené technologie MAPEI. Materiálové řešení podlaha balkonů - plocha Technologie Pochozí úprava Lepící tmel Hydroizolační stěrka Podkladní beton, cementový potěr spádová vrstva Adhezní můstek Popis Keramická protiskluzná dlažba Taurus, min. tl. 8 mm, dlaždice max. 300/300 mm. Flexibilní vodotěsný spárovací tmel Ultracolor Plus. Typ a barevnost dlažby a spáry dle výběru investora. Spárořez dlažby bude navržen stavitelem, odsouhlasen stavebníkem. Flexibilní mrazuvzdorný vodotěsný tmel Keraflex.. Cementová pružná stěrka Mapelastic min. tl. 2 mm. Vyztužení systémovou síťovinou ze skelných vláken. Alter. vyztužení perforovanou PP textilií Mapetex Sel. Betonová mazanina s pojivem Topcem, min. tl. 15 mm. Spád 1,5% k vnějšímu okraji. Nový spádový beton bude připraven před aplikací obkladu ETICS na přilehlých stěnách. Cementový potěr z materiálů pro sanaci betonu - směs Topcem a Planicrete. Podklad dle technologického předpisu výrobce. Materiálové řešení podlaha balkonů detaily, návaznosti Technologie Sokl v návaznosti na stěny vč. soklu ostění dveří Spára v návaznost podlahy na stěny dilatační spára Popis Keramický mrazuvzdorný obklad do vý. max. 0,06 m, podkladní systémové hydroizolační souvrství dtto plocha podlahy systémové řešení MAPEI. Ukončení soklu systémovou ukončovací obloukovou PVC soklovou probarvenou lištou. Vytmelení dilatačním pružným PU tmelem v min. tl. 4 mm. Zesílení hydroizolace v místě návaznosti podlahy na přilehlé stěny pomocí pružné těsnící hydroizolační vložky/pásku Mapeband. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 14/24

16 Vyztužení vnitřních rohů systém. tvarovkami do vnitřních koutů 90 o. Dilatace v ploše Práh vchodových dveří Ukončení dlažby na volném okraji PVC pás určený k pružnému těsnění dilatačních spojů a prasklin podléhající neustálému pohybu Mapeband PVC. Dilatační Al. profil v dlažbě. Keramická protiskluzná dlažba min. tl. 8 mm, dlaždice max. 300/300 mm. Podkladní souvrství z materiálů dtto plocha podlahy systémové řešení. Hrana schodu s bude opatřena systémovou AL 10 mm schodovou dekorativní lištou. Tvar schodu z XPS se systémovou armovací stěrkou s výztužnou síťovinou systému obkladu ETICS Termo+Styrol Exclusive. Zarovnání čela s rovinou průčelí stěny. Keramická mrazuvzdorná dlažba, rovná (bez okapního čela), bez přesahu. Dlažba ve stejné barevnosti a velikosti jako dlažba v ploše dílce. Okapový profil balkonová okapní lišta - Al. profil tl. 1,5 mm s okapovým nosem Skala systém C50, opatřená oboustranně PE venkovní práškovou barvou (stupnice RAL). Profil okapnice ukotven do hydroizolační stěrky pruh 100 mm pod lištou. Tmelový PU uzávěr lepícího tmelu pod ukončení dlažby (alter. MS-polymerový uzávěr). Materiálové řešení čelo a podhled balkonů Technologie Čelo a boky balkonového dílce Podhled balkonového dílce Hrana podhledu balkonového dílce Popis Reprofilace betonu materiály sanačního systému StoCretec (tech. REP1, REP2). Vyrovnání (egalizace) povrchu jemnou reprofilační maltou StoCrete FM v tl. 2-5 mm (dle potřeby) ve 100% plochy. Povrchová úprava akrylátovou barvou StoCryl V100 pro zvýšení nepropustnosti CO 2 na žb. kce, ve dvou vrstvách (nátěr, nástřik), max. 3 vrstvy (zajištění potřebné kryvosti podkladu. Barva matná, tónovatelná. Reprofilace betonu materiály sanačního systému StoCretec (tech. REP1, REP2). Vyrovnání (egalizace) povrchu jemnou reprofilační maltou StoCrete FM v tl. 2-5 mm (dle potřeby) ve 100% plochy. Povrchová úprava akrylátovou barvou StoCryl V100 pro zvýšení nepropustnosti CO 2 na žb. kce, ve dvou vrstvách (nátěr, nástřik), max. 3 vrstvy (zajištění potřebné kryvosti podkladu. Barva matná, tónovatelná. Odkapní lišta TermoTropfkantenprofil s PVC hranou a zabudovanou výztužnou síťovinou. Osazení do systémové armovací stěrky pruh na hraně cca 100 mm, před povrchovou úpravou. V době, kdy budou prováděny sanační práce na balkonech, zajistí stavitel vhodným mechanickým způsobem zabránění vstupu na balkony z přilehlých prostor (zamezení otevírání dveří, oznámení). 5 SPODNÍ STAVBA - STĚNY 1.PP, OKAPOVÝ CHODNÍK Obvodová stěna 1.PP na jižním a západním průčelí bude stavebně upravena - pod úroveň terénu do hl. 300 mm bude opatřena tepelně izolačním obkladem, max. do hl. 1,0 m novou hydroizolací. Nad terénem bude navazovat obklad ETICS fasády objektu. Nově bude proveden okapový chodník. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 15/24

17 5.1 PODZEMNÍ ČÁST - STĚNY 1.PP Souhrn a sled stavebních prací: 1/ Odstranění stávajícího okapového chodníku, s max. využitím stávajících (rozpočtovány jsou pouze nové). 2/ Obnažení stěn do hl. 0,5 m (max. do hloubky1,0 m), šířka do 0,6 m. Zajištění výkopu (předpoklad rostlého terénu ne navážka). Dočasná deponie výkopku. 3/ Odstranění zdegradované části přizdívky, sejmutí původní dožilé hydroizolace svislých stěn. 4/ Hrubá příprava podkladu stěn, mechanické odstranění nepřídržných nátěrů, omítky, kusů betonu ze spár dílců ručním odsekáním kladivem nebo sekáčkem, odstranění kusů zjevně nesoudržných částí povrchu, odstranění sprašujících částí. Záměrem je příprava podkladu dle požadavku technického listu penetračního nátěru pro aplikaci hydroizolace stěn spodní stavby. 5/ Příprava podkladu pro penetraci stěn asfaltovou emulzí. Vyrovnání nerovností ±5 mm např. zbroušením, vhodnou vysprávkovou hmotou. Opatření podkladu asfaltovou emulzí, penetračním nátěrem s adhezní přísadou do vlhka. Provedení ruční zkoušky na odlup. Provedení kontroly vlhkosti podkladu. Systémové řešení, provedení vč. systémových detailů a prvků dle technologického předpisu výrobce. 6/ Provedení hydroizolace stěn z jednoho živičného pásů s SBS modifikací s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (horní povrch: separační posyp, spodní povrch: separační spalitelná PE fólie) Plnoplošné natavení k podkladu ručním hořákem. Řešení detailů a návazností (zpětný spoj, dilatační zesílení pásů, dilatační profily, ad.). Systémové řešení prostupujících konstrukcí. Kontrola těsnosti hydroizolace. Systémové řešení, provedení vč. systémových detailů a prvků dle technologického předpisu výrobce. 7/ Izolování stěn 1.PP pod úrovní terénu tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm, plnoplošně lepenou rozehřátým asfaltovým tmelem. Lokální vyrovnání povrchu stěn (boční stěny vstupů) izolantem z XPS do tl. 30 mm před XPS 100 mm. Vyplnění spár mezi deskami tepelné izolace, dotěsnění nízkoexpanzní PU pěnou, systémové řešení prostupujících konstrukcí. Založení tepelné izolace obkladu ETICS v úrovni terénu (soklové části) bude proveden tak, že cca 0,3 m izolantu z XPS tl. 100 mm bude nad a min. 0,3 m pod úrovní nového okapového chodníku (přilehlého terénu). Izolant bude kladen ve spádu souběžně s terénem. Desky extrudovaného polystyrenu v soklové části budou lepeny plnoplošně lepícím a armovacím hydroizolačním tmelem Sto-Flexyl. V úrovni založení budou desky opatřeny na vnější ploše hydroizolační armovací stěrkou Sto-Flexyl a výztužnou síťovinou TermoGewebe. 8/ Ochrana tepelné izolace drenážní profilovou fólií s nopy výšky 8 mm s nakašírovanou netkanou textilií na nopech. Nopy orientované k zemině, textilie na straně nopů. Alternativně pokládka samostatné polypropylenové netkané geotextilie 300 g/m2. Spojování pruhů fólií oboustrannou lepící butylkaučukovou páskou. Mechanické kotvení ocelovými pozinkovanými pevnostními hřeby s kónickou podložkou z vysokohustotního polyethylenu. Systémové řešení prostupujících konstrukcí. Připevnění dle technologického předpisu výrobce. Uchycení vrchní hrany nopové fólie 8 mm lištou z TiZn. plechu (alter. poplastovaného pl.) - tvar Z. Kotvení lišty nerezavějícími systémovými hmoždinkami, podložky (pevnostní hřeby s plastovou podložkou). Připevnění dle technologického předpisu výrobce. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 16/24

18 5.2 ZEMNÍ PRÁCE OKAPOVÝ CHODNÍK Souhrn a sled stavebních prací: 9/ Zásyp výkopu drceným kamenivem fr mm. Hutnění zásypu max. po 0,15 m. 10/ Příprava podkladu pro pokládku okapového chodníku z hladkých betonových dlaždic. Nový podsyp š. 0,6 m, hl. 0,4 m: 0,15 m - drcené kamenivo fr mm; 0,10 m - drcené kamenivo fr mm; 0,05 m - drcené kamenivo fr mm. Hutnění zásypu max. po 0,15 m. Nové pískové lože, zapískování křemičitým pískem, zásyp spár pískem. 11/ Pokládka polypropylenové netkané geotextilie 200 g/m2 proti prorůstání. 12/ Položení okapového chodníku z prefabrikovaných betonových dlaždic 500/500/50 mm, povrch hladký, barva přírodní (šedá). Pokládka, spádování min. 3% od paty objektu, dilatační spáry 3-5 mm, spára mezi chodníkem a objektem max. 10 mm. Zhutnění dlažby po zapískování. Dlaždice budou osazeny v jedné řadě po obvodě objektu. 13/ Rozšíření okapového chodníku pouze u západní štítové stěny čp. 2019/1 o liniový betonový odvodňovací žlab z betonových prefabrikátů 210/280 mm vý. 100 mm, s osazením vtoku z litinové mříže 210/280 mm, vý. 100 mm, napojené na drenážní vsakovací jímku. Liniový žlab bude se základem z betonu C20/25 (min. C12/15), se štěrkovým podkladem 50 mm. Systémové řešení: okapový chodník + žlab + litinová mříž. 14/ Lokální vymezení okapového chodníku a odvodňovacího žlabu zabetonovaným obrubníkem z hladkých betonových tvarovek 500/80/250 mm, přírodní odstín (šedý), osazení bez vyvýšení nad dlažbou. Výkop pro liniový betonový základ se štěrkovým podkladem tl. 50 mm. Beton základu C20/25 (min. C12/15), vý. cca 200 mm, ší. cca 500 mm, založení v hl. cca 300 mm. 15/ Přilehlý svahovitý terén štítové stěny čp. 2019/1 bude dle potřeby upraven v pruhu cca 1,0 m. Plocha bude zhutněna a zatravněna. 16/ Provedení vsakovací jímky na JZ nároží objektu cca 2,0/2,0 m, min. výšky 0,6 m z drceného kameniva fr mm se štěrkovým zásypem. Dno v hloubce min. 1,5 m. Ochrana drenáže geotextilií 300 g/m2, přesah 0,2 m. Zásyp, zhutnění, zatravnění obnažené plochy. Předpoklad rostlého terénu v daném místě. 17/ Úprava zeleně, uvedení do původního stavu - výsadba travního porostu, pruh cca 0,3 m od obrubníku okapového chodníku. 6 KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY Přehled jednotlivých klempířských prvků a jejich umístění je zpracován v PD - F. Výkaz výměr. 6.1 SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Stávající oplechování parapetů výplní otvorů bude kompletně demontováno. Nové oplechování parapetů bude provedeno parapetním systémem Skala z hliníkového plechu Al. tl. 1,5 mm opatřeného polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL dle architektonického návrhu. Podkladem pro oplechování bude dílec opatřený armovací stěrkou s výztužnou tkaninou. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 17/24

19 Přesah parapetního plechu výplní otvorů před rovinu fasády bude min. 30 mm. Sklon parapetního plechu bude výplní otvorů 10%. Záměrem je eliminovat tendence volného pokládání květníků. Každý parapetní plech u oken bude opatřen dvojicí příslušných Al. dilatačních koncovek tl. plechu 1,0 mm pro rovné ostění opatřených polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL. Oplechování parapetů oken a navazujících dveří bude provedeno pomocí bočního AL. profilu tl. plechu 1,0 mm opatřeného polyesterovou venkovní práškovou barvou stupnice RAL. Parapetní deska bude opatřena dle potřeby výštipem, který umožňuje oplechování předsazeného sloupku dveří. Připravené otvory je nutno před osazením plechů doměřit a parapetní plechy upravit dle skutečně zaměřených parametrů a s ohledem na dilatační pohyb parapetních plechů vlivem klimatických změn (vynechání potřebné dilatační spáry). Připevnění plechu bude provedeno zasunutím do spodní drážky plastového profilu rámu oken. Při standardním rozměru zadního lemu 24 mm je pro zasunutí do drážky plastových oken nutné vynechat obvykle mezeru cca 30 mm od roviny parapetu (dle typu okenního rámu). Připevnění plechů na plochu parapetu výplní bude provedeno lepením PU nebo hybridními tmely, které jsou určeny pro lepení kovů a lakovaných povrchů (např. Würth K+H, Kční-PU lepidlo DenBraven, SikaBond-T2, Soudal kční lepidlo 60A, UKDM Berner, ad.). Zajištění vodotěsnosti mezi parapetním plechem a rámem okna bude provedeno komprimační PP těsnící páskou cca 3-7/15 mm a dotmeleno PU tmelem. Následně bude provedena omítka. 6.2 ZÁBRADLÍ BALKONŮ Stávající konstrukce budou demontovány, ocelové kotevní prvky plně odstraněny. Díry a prohlubně po kotevních prvcích v podlahách a na stěnách budou vyspraveny sanačními materiály pro ochranu betonu StoCretec. Způsob bude upřesněn při realizaci stavby podle rozsahu poškození. Nové konstrukce zábradlí: 1/ modul 4,2 m - zábradlí u předsazené štítové stěny, 2/ modul 3,6 m zábradlí na styku dvou sousedních sekcí (střední) + dělící balkonová stěna, 3/ modul 3,6 m zábradlí u předsazené štítové stěny. Konstrukce zábradlí vč. způsobu kotvení a povrchová úprava je blíže specifikována v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Podrobná výrobní výkresová dokumentace zábradlí, kotvení a způsob osazení není součástí této dokumentace. V době, kdy bude demontováno balkonové zábradlí, zajistí realizační firma vhodným mechanickým způsobem zabránění vstupu na balkon (zamezení otevírání dveří). Umístění a rozměry zábradlí Půdorysný průmět zábradlí bude vně balkonové desky. Výška zábradlí min mm nad povrchem podlahy (nutno respektovat spád 1,5%). Všechny světlé mezery v zábradlí max. 120 mm. Mezera rámu zábradlí od finální úpravy povrchu obvodové stěny 30 mm, max. 50 mm. Horizontální průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a čelem balkonové desky max. 50 mm. Vertikální průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a čelem balkonové desky max. 50 mm. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 18/24

20 Zábradlí musí splňovat všechna ustanovení závazné ČSN Ochranná zábradlí v celém rozsahu. Před výrobou zábradlí si stavitel v rámci vypracování své výrobní dokumentace provede zaměření půdorysných i výškových rozměrů balkonové desky včetně předpokládané tloušťky nově instalovaného zateplení. Nosná konstrukce zábradlí: svařena z ocelových uzavřených tenkostěnných čtvercových a obdélníkových profilů. Ocel S 235 JRH (1.0039) dle EN Členění rámu zábradlí v průčelí 3 rozměrově stejná pole u obou modulů 3,6 m a 4,2 m. Zábradlí bude s madlem. Kotvení zábradlí z průčelí do čela reprofilovaného balkonového dílce a do obvodové stěny v úrovni horního a dolního rámu zábradlí. Kotvení do boků balkonové desky nebude provedeno. Stavitel si provede průzkum pro ověření vhodnosti v PD navržených kotevních prvků! Kotevní prvky budou připevněny před provedením obkladu ETICS, před provedením povrchových úprav, na předem připravený únosný podklad. Povrchová úprava ocelové konstrukce: žárově zinkovaná ponorem s povrchovou úpravou z vrstveného nátěrového systému na bázi PU nebo epoxidu, odstín RAL, s vysokou životností ozn. H pro stupeň korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO Při pozinkování ponorem se před nátěrem předpokládá příslušná mechanická či chemická předprava povrchu. Výplň čelního rámu zábradlí bude plná z lepeného vrstveného bezpečnostního skla (3 pole) cca tl. 8 mm (44.2), sklo neprůsvitné, neprůhledné, min. 1 sklo barvené ve hmotě, tónované dle arch. návrhu. Tloušťka a skladba skla bude určena dodavatelem dle výsledků rázových zkoušek. Osazení a upevnění skla do zábradlí bude liniové, podložení a vymezení skel dle technických pravidel výrobce skla. Skla budou osazena mezi pryžové těsnění, klasifikace 1B1 dle EN 12600, připevněné systémovými kovovými lištami. Výplň zábradlí na bočních stranách bude ze svislých kruhových ocelových tyčí. Ocel S 235 JR (1.0038) dle EN Sušáky na prádlo na bočních stranách zábradlí budou provedeny formou integrovaných nerezových tyčí a kroužků pod madlem. Konstrukce zábradlí vč. kotevních prvků nejsou dimenzované na zasklení certifikovaným zasklívacím bezrámovým systémem. 6.3 BALKONOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA Stávající konstrukce budou demontovány, ocelové kotevní prvky plně odstraněny. Díry a prohlubně po kotevních prvcích ve stěnách budou vyspraveny sanačními materiály pro ochranu betonu StoCretec. Způsob bude upřesněn při realizaci stavby podle rozsahu poškození. Nové konstrukce dělících stěn: 1/ dělící balkonová stěna na zábradlí modulu 3,6 m na styku dvou sousedních sekcí Konstrukce dělících stěn vč. způsobu kotvení a povrchová úprava je blíže specifikována v PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení. Podrobná výrobní výkresová dokumentace balkonové dělící stěny, kotvení a způsob osazení není součástí této dokumentace. Umístění a rozměry dělící stěny Dělící stěny budou umístěny v rovině boků zábradlí, střídavě po patrech na zábradlí pravém a levém na styku dvou balkonů sousedních sekcí domu. Pod Bání 2019, 2020, Praha 8 Strana 19/24

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Pod špičákem 2708-2709, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Kutnohorská 2641 2642, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat zateplení průčelních stěn.

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat zateplení průčelních stěn. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Holanech č.p. 19 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více