Rychlé spojení: Plzeň Regensburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychlé spojení: Plzeň Regensburg"

Transkript

1 Fakulta dopravní ČVUT v Praze Rychlé spojení: Plzeň Regensburg analýza poptávky a rámcový návrh vedení nové trati V rámci projektu Železniční síť České republiky a Evropy v akademickém roce 2013/2014 vypracovali: Bc. Miroslav Zajíc Bc. Jan Liebl Bc. Martin Koudelka

2 Obsah 1. Proč se zabývat tratí Plzeň Regensburg? Analýza přepravního potenciálu Potenciál převedených cestujících z letecké dopravy: Potenciál převedených cestujících z automobilové/bus dopravy Celkový potenciál převedených cestujících z LD a SD Potenciál nových nočních CNL spojení: Matice přepravních vztahů denní dojížďka do zaměstnání a školy Přehled vlaků nákladní dopravy GVD 2013/ Přehled zdrojů a cílů nákladní dopravy na stávající trati Plzeň Regensburg: Provozní koncepce Stanovení dosažitelných systémových jízdních dob Ověření konkurenceschopnosti navržené SJD Síťová grafika Modelový nákresný jízdní řád Stanovení technických parametrů nové tratě Stručný popis vedení nové trati územím

3 1. PROČ SE ZABÝVAT TRATÍ PLZEŇ REGENSBURG? Přeshraniční železniční spojení mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je v současné době obsluhováno především tratí Praha Ústí nad Labem Dresden. Trať 090 je využívána jak mezinárodní osobní, tak velmi hustou mezinárodní nákladní železniční dopravou směřující především z/do přístavů na pobřeží Severního moře. Osobní doprava proudící po této trati přirozeně míří především do velkoměst v severní polovině německého území. I přes nepříliš vysokou cestovní rychlost dokáže dnes tato trať konkurovat paralelní individuální automobilové, autobusové a kamionové dopravě. Je o to více s podivem, že žádná další trať podobného dopravního významu ještě v 21. století nevede z Prahy směrem jihozápadním, tedy směrem, na němž lze narazit například na nejbohatší město Německa Mnichov, četné nákladní přístavy na Dunaji nebo turisticky a rekreačně velmi přitažlivé alpské pohoří. O něco dále, ale stále v ose tohoto jihozápadního směru, lze dosáhnout průmyslových center Evropy, jako je Porýní nebo oblast Pádské nížiny. Poptávka po přepravě ve směru na jihozápad bezesporu existuje už dnes a je velmi vysoká. Bohužel pro železnici ji uspokojuje především silniční a letecká doprava. Dálnice D5/A6 je dnes jedinou souvislou dálniční tepnou z Čech do Německa. Díky tomu přenáší největší přepravní podíl jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Železniční trať 180 se současnými technickými parametry nemůže v žádném ohledu této dálnici konkurovat. Na jednokolejné trati je nedostatek kapacity pro provážení nákladních vlaků, traťová rychlost nepřekračuje 100 km/h a navíc velmi kolísá. Vlak kategorie Ex trasu dlouhou 190 km urazí dnes za 2 hodiny 34 minut, což odpovídá cestovní rychlosti 75 km/h. Je zřejmé, že nehledě na realizaci nové trati pro vysokorychlostní dopravu bude nutné i původní trať zásadním způsobem rekonstruovat ať už z důvodu sílící příměstské dopravy v okolí Plzně, nebo pro potřeby nákladní dopravy. Pokud by existovalo rychlé spojení z Plzně do Regensburgu (a samozřejmě také do Prahy), Česká republika by se plnohodnotně napojila na západoevropský systém vysokorychlostních tratí, který dokáže na středně dlouhých vzdálenostech (zhruba do 800 km) konkurovat i letecké dopravě. Otevřela by se zcela nová železniční cesta do destinací, kam dnes se dostat vlakem je skoro nemyslitelné - do států jako Itálie, Švýcarsko nebo dokonce Francie. Co třeba takové noční spojení vlakem kategorie CNL z Prahy do Paříže? Nová trať by ovšem sloužila i přepravním vztahům daleko kratším. Koncepce rychlých spojení modifikovala původní koncepci tratí pro čistě dálkovou vysokorychlostní dopravu na vysokorychlostní tratě s propojkami se stávající konvenční sítí. Bylo by tak možné rychle obsloužit i dnes špatně dosažitelné oblasti v příhraničí na obou stranách státní hranice (například města Domažlice, Kdyně, Cham, Lam, Waldmünchen nebo Furth im Wald). V této průvodní zprávě nejprve analyzujeme potenciál poptávky po přepravě ve formě tabulek, grafů, diagramů a schémat. Na základě analýzy navrhujeme provozní koncepci založenou na základě systémových jízdních dob a taktového grafikonu. V další části práce stanovujeme technické parametry nové tratě potřebné k dosažení stanovených cestovních dob a navrhujeme vedení trati v situačních výkresech doplněných podélnými profily v několika variantách. Situační výkresy a podélné profily jsme vytvořili na základě bezplatně dostupných topografických map a výškopisných dat SRTM v rastru 90 m. Pro potřeby rámcového návrhu průchodu trati složitým terénem považujeme tuto rozteč za dostačující. 3

4 2. ANALÝZA PŘEPRAVNÍHO POTENCIÁLU Pro záměr nové trati RS Plzeň Regensburg je nutno v první řadě doložit potenciál skutečné poptávky po přepravě v osobní i nákladní dopravě analytickými způsoby, jimž je věnována tato kapitola. Z objektivně zhodnoceného objemu poptávky po osobní dopravě vyplyne v podkapitole 2.3 požadovaná frekvence vlaků dálkové osobní dopravy, která tuto poptávku s dostatečnou rezervou uspokojí. Časová a cenová konkurenceschopnost jednotlivých druhů dopravy na vybraných relacích, která přepravní potenciál také významně ovlivňuje, bude ze zřejmých důvodů rozebrána až po stanovení technicky dosažitelné nové cestovní doby v kapitole Potenciál převedených cestujících z letecké dopravy: Analýza počtu leteckých spojení je jedním z relativně jednoduchých a rychlých způsobů, jak s poměrně vysokou přesností zjistit, kolik se průměrně denně přepravuje cestujících mezi vzdálenými městy v dnešním stavu. Základ metody stojí na předpokladu, že letadlo letí v současné tvrdé konkurenci v letecké dopravě jen tehdy, je-li skutečně efektivně naplněno cestujícími. S rostoucím počtem přestupů mezi výchozím a cílovým letištěm však roste náročnost i nepřesnost metody. Relevantní relace pro potřeby našeho projektu Praha Mnichov a Praha Frankfurt jsou v letových řádech plánovány výhradně bez přestupu. Vstupy: Procento průměrné obsazenosti letadla, kdy je linka ještě efektivní (odhad): 75 % Počty leteckých spojení na relevantních linkách (zdroj: letový řád prg.aero, období: ): Praha München (oba směry) typ letadla kapacita počet Embraer ATR ATR42-300/ CRJ celkem celkem max. kapacita 7176 Praha Frankfurt (oba směry) typ letadla kapacita počet B A A A ATR celkem celkem max. kapacita

5 Praha za týden počet spojů max. kapacita redukovaná kapacita Mnichov Frankfurt Praha za den počet spojů max. kapacita redukovaná kapacita Mnichov 9, Frankfurt 14, Z předchozích tabulek plyne, že: Mezi Prahou a Mnichovem denně létá v průměru 768 cestujících. Mezi Prahou a Frankfurtem denně létá v průměru 1479 cestujících. Maximální potenciál počtu převedených cestujících z letecké dopravy na úseku RS Plzeň Regensburg je 2247 cestujících za den dohromady v obou směrech. Toto číslo bude ale významně sníženo nízkou časovou konkurenceschopností vlaku na relaci Praha Frankfurt viz graf minimální jízdní doba (kapitola 3.2) Potenciál převedených cestujících z automobilové/bus dopravy Velký podíl dopravního výkonu i na středně dlouhých vzdálenostech po Evropě drží silniční doprava. Je tak potenciálně také největším zdrojem převedených cestujících do vlaků nově zavedené linky vysokorychlostní železniční dopravy. V následujících tabulkách analyzujeme intenzity silniční dopravy na komunikacích, které převádějí velkou většinu veškeré silniční dopravy přes česko-německou státní hranici v relevantním jihozápadním směru/území. Pomocí stupně automobilizace se následně snažíme (nutno uznat, že dosti nepřesně) vyčíslit počet cestujících, kteří v silničních vozidlech skutečně překračují státní hranici. dálnice/ silnice RPDI (oba směry) [voz/24hod] D I/ I/ celkem RPDI celkem voz/24hod st. automobilizace (1) voz/1000 obyvatel 436 obyvatel/1 automobil 2,29 objem přeshraniční IAD cestujících za den Zdroj: CSD 2010, (1)...http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/5A002B0E91/$File/ a2.pdf 5

6 pravděp. získání cestujícího z IAD do vlaku [%] 10 potenciál nárůstu cestujících z IAD za den 4330 Pokud budeme počítat s 10 % pravděpodobností získání cestujícího ze silniční dopravy pro vysokorychlostní železnici, bude průměrný počet denních cestujících převedených ze silniční dopravy 4330 dohromady v obou směrech Celkový potenciál převedených cestujících z LD a SD Pokud sečteme výsledné počty převedených cestujících z předchozích dvou kapitol, obdržíme celkem cestujících za den v obou směrech. Toto číslo optimisticky zaokrouhlíme na cestujících za den v obou směrech, tedy cestujících za den v jednom směru. Vezmeme-li v úvahu obsaditelnost jednotky ICE 3 (zhruba 450 míst k sezení v závislosti na konkrétním typu jednotky ICE 3), dostáváme (2 500/450 =) po zaokrouhlení 6 spojů ICE mezi ČR a BRD za den. Poskládáme-li těchto 6 spojů v obou směrech za sebou v odstupech taktu 2 hodin, vyplníme ideálně 12 hodin denního provozu. Takt 2 hodiny pro mezinárodní dálkovou dopravu ICE přebíráme pro potřeby stanovení provozní koncepce v kapitole Potenciál nových nočních CNL spojení: Kromě denního provozu železniční doprava nabízí atraktivní spojení i v nočních hodinách. Volnou kapacitu nové tratě RS by v noci kromě nákladních vlaků mohly využít i konvenční noční vlaky osobní dopravy kategorie CNL/EN. Úkolem v této podkapitole je především zjistit, zda by po zprovoznění tratě RS Praha Regensburg byly dosažitelné vhodné cestovní doby pro CNL/EN vlaky na vybraných relacích. Oproti vysokorychlostním vlakům navyšujeme cestovní dobu mezi Prahou a Regensburgem u vlaků CNL/EN o 15 minut (předpoklad jízdy nižší maximální rychlostí 200 km/h). Cestovní doba z první stanice na německém území, v níž zastavuje vlak kategorie CNL už dnes, do cílové destinace je shodná se současnou cestovní dobou tohoto vlaku. Vstupy: Cestovní doba CNL po RS Praha Plzeň: Cestovní doba CNL po RS Plzeň Regensburg: 45 minut 60 minut Regensburg Plzeň Praha min hod min hod min hod Zürich 333 5, , ,30 Milano , , ,57 Paris , , ,80 Roma , , ,22 Teoreticky lze zavést nové CNL vlaky na všech těchto relacích. Cestovní doba okolo 15 hodin odpovídá například dnešnímu nočnímu spojení Praha Zürich severní cestou přes Drážďany, Erfurt, Frankfurt a údolím Rýna (odjezd v cca 18 hodin večer příjezd v cca 9 hodin ráno). Cestovní doba cca 8 hodin do Curychu je oproti dnešnímu nočnímu spojení poloviční (odjezd např. ve 23:00, příjezd v 7:00). 6

7 2.5. Matice přepravních vztahů denní dojížďka do zaměstnání a školy Úkolem v této a dalších dvou podkapitolách je zjistit, jakou roli bude po zprovoznění nové tratě RS Plzeň Regensburg hrát stávající konvenční celostátní trať č. 180 Plzeň Domažlice Furth im Wald Schwandorf - Regensburg. Z pohledu osobní dopravy analyzujeme přepravní vztahy mezi českými obcemi v území pomocí dat o dojížďce získaných při Sčítání lidu, domů a bytů v roce Pokud v prvním řádku následující tabulky chybí některá obec na trati, je dojížďka do této obce pod rozlišovací schopností SLDB 2011 je tedy zanedbatelná. Dojíždějící celkem (do školy a do zaměstnání) SLDB 2011 dojížďka do Plzeň Chotěšov Stod Holýšov Staňkov Blížejov Domažlice Č. Kubice celkem z Praha Plzeň Vejprnice Tlučná Nýřany Zbůch Chotěšov Stod Hradec u Stoda Holýšov Kamenice Staňkov Osvračín Blížejov Milavče Domažlice Babylon Č. Kubice celkem Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ Celková data o dojížďce a vyjížďce prezentujeme v následujících sloupcových grafech. Z grafu vyjížďky je patrná spádová oblast města Plzně generující příměstskou dopravu na trati (klesající trend počtu vyjíždějících cestujících s rostoucí vzdáleností od Plzně). Z grafu dojížďky jsou naopak zřejmá lokální dojížďková centra, v nichž je bezpodmínečně nutné zajistit dobrou dopravní obslužnost. Z uvedeného plyne, že stávající trať č. 180 bude i v budoucnu sloužit v osobní dopravě zejména příměstské dopravě do krajského města Plzně. Lze předpokládat obdobnou funkci původní tratě i na německém území. 7

8 8

9 2.6. Přehled vlaků nákladní dopravy GVD 2013/2014 Z pohledu nákladní dopravy analyzujeme současný nákladní provoz na stávající trati č Je třeba zdůraznit, že na nové trati RS Plzeň Regensburg by se s vysokou pravděpodobností objevilo mnoho nových dálkových nákladních vlaků, které za dnešních podmínek nemohou existovat. V úvahu mj. připadají nové přes Českou republiku tranzitující vlaky kombinované dopravy. Po trase A6/D5, D1 a D2 přes Českou republiku v současné době proudí největší objem tranzitní kamionové dopravy. Pokud by byla realizována trať RS Regensburg Plzeň a další úpravy nutné pro zvýšení objemu a cestovní rychlosti železniční nákladní dopravy v České republice (např. uvolnění kapacity pro nákladní vlaky převedením části osobní dopravy na tratě RS, prodloužení užitečných délek staničních kolejí, zřízení multimodálních terminálů apod.), dal by se objem této čistě tranzitní kamionové dopravy na českých dálnicích účinně regulovat částečným převedením na železnici. vlak stanice komodita souprava jede ve dnech druh číslo výchozí cílová hmotnost délka Dopravce: ČD Cargo, a.s. Nex Saal (Donau) Dobrá u Frýdku-Místku prázdné autovozy U4 690 t 600 m 1,3,5, Dobrá u Frýdku-Místku Saal (Donau) auta S 1100 t 600 m 1,3,5,6 Pn Praha-Uhříněves Nýřany kontejnery S 1200 t 610 m 1-4, S 1100 t 450 m Nýřany Praha-Uhříněves S 1600 t 610 m S 1400 t 450 m Plzeň Domažlice jednotlivé zásilky S 1100 t 500 m Domažlice Plzeň S 1000 t 500 m 1-5 Mn Plzeň Nýřany svoz a rozvoz S 600 t 300 m Nýřany Plzeň S 600 t 300 m Domažlice Bělá nad Radbuzou S 400 t 150 m 1,3, Bělá nad Radbuzou Domažlice S 350 t 150 m 1,3, Domažlice Kdyně S 500 t 250 m 2, Kdyně Domažlice S 500 t 250 m 2,4 Smluvní dopravci: Nex (MR) Praha-Uhříněves Furth im Wald kontejnery S 1200 t 810 m 1-5, (MR)??? (MR) Furth im Wald Praha-Uhříněves S 1100 t 810 m (MR)??? Pn (AWT) Ostrava Česká Kubice kontejnery (Slps-ACTS) T4 770 t 250 m 5/ (AWT) Česká Kubice Ostrava prázdná souprava U4 360 t 250 m (AWT) Plzeň-Jižní předm. Březno u Chomutova U4 900 t 420 m pp (AWT) Březno u Chomutova Plzeň-Jižní předm. uhlí T t 420 m pp Karviná-Doly Furth im Wald??? Furth im Wald Karviná-Doly prázdná souprava (ruš)

10 Nabídkové trasy: Pn Plzeň Česká Kubice S 1100 t 500 m pp Česká Kubice Plzeň S 1100 t 500 m pp Plzeň Klatovy Domažlice T t 300 m pp S 1100 t 400 m pp Domažlice Klatovy Plzeň S 1400 t 500 m pp S 1000 t 500 m pp Mn Domažlice Planá u Mar. Lázní S 350 t 200 m pp S 350 t 200 m pp Planá u Mar. Lázní Domažlice S 350 t 200 m pp S 350 t 200 pp V současném stavu je významná přeprava aut, cementu, uhlí/koksu a kontejnerů. Kontejnery systému ACTS se překládají na kamiony na překladišti v České Kubici a dále do Německa putují po silnici 2.7. Přehled zdrojů a cílů nákladní dopravy na stávající trati Plzeň Regensburg: V této podkapitole představujeme výpis vleček a překladišť na stávající trati Plzeň Furth im Wald Schwandorf Regensburg. žst./výh. Plzeň hl.n. Plzeň seř.n. vlečka Západočeská plynárenská, a.s. ICEC Bukovec, s.r.o. Plzeň MTH Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s. Jatky Plzeň Potraviny Plzeň RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. - sklad Plzeň Ferona, a.s. vlečka Plzeň EPRO Plzeň MOVO Plzeň Plzeňské pivovary, a.s. Plzeň II. Vlečka TSR Plzeň Plzeň-Jižní předměstí Parní mlýn Plzeň Vejprnice Nýřany Chotěšov Stod Holýšov Domažlice Vlečka ŠKODA hlavní závod Českomoravský cement, a.s., překladiště Vejprnice ZUD, a.s. Zbůch, důl Krimich Tlučná Lesní společnost Stříbro-Nýřany Vlečka DIOSS NÝŘANY Bohemia Dendros s.r.o. (dnes kont. př. Metrans) KX Líně ZNZ, sklad Stod Vlečka SVA Holýšov STAVIVA, a.s., divize Plzeň 10

11 Česká Kubice Furth im Wald Cham Bodenwöhr Nord výh. Wackersdorf Schwandorf Regensburg METALSUM, s.r.o. Domažlice Doagra, a.s. - vlečka PVK Vlečka Fronk překladiště cementu (vlak-kamiony do Německa) Semex (auta) překladiště nákladiště štěrku/suti 2x průmyslová zóna s překladišti kontejnerů Bayernwerk AG (E.ON Energie) 2x průmyslová zóna lom přístav Dunaj a další Většina uvedených vleček vykazuje minimální objemy ložných operací. Vlečky, které mají nebo mohou mít do budoucna velký význam, jsou ve výpisu podbarveny žlutě. Nákladní doprava na stávající trati i po zprovoznění nové trati RS jistě zůstane. Její rozvoj je však podmíněn rekonstrukcí celé stávající tratě s důrazem na opatření zvyšující její kapacitu a schopnost provážet dlouhé nákladní vlaky. 11

12 3. PROVOZNÍ KONCEPCE 3.1. Stanovení dosažitelných systémových jízdních dob Stanovení dosažitelných cestovních dob vychází především ze vzdálenosti mezi Plzní a Regensburgem a z navržené provozní traťové rychlosti. Vzdálenost a traťová rychlost jsou přitom vzájemně se ovlivňující parametry, k dosažení stejné SJD lze totiž trasu navrhnout: - dostatečně přímou, tedy krátkou, a tedy i s nižší požadovanou provozní traťovou rychlostí nebo - klikatou, tedy delší, a tedy s nutně vyšší požadovanou provozní traťovou rychlostí. Paradoxem je, že právě s rostoucí přímostí trati je pro projektanta snazší dosáhnout vysoké traťové rychlosti. Míra přímosti trasy je ovlivněna geomorfologií terénu, kterým trasa prochází, a samozřejmě také množstvím finančních prostředků na výstavbu. Území mezi Plzní a Regensburgem lze z geomorfologického hlediska hodnotit jako náročné. Trasa nové vysokorychlostní trati bude muset překonat předhůří a vlastní pohoří Šumavy, která se vyznačují klikatými a úzkými, tedy pro trasování nevhodnými, údolími. Z hlediska finančního nelze vzhledem k přísnému ekonomickému hodnocení jakéhokoliv velkého investičního záměru očekávat nadbytek investičních prostředků. Výsledkem tedy musí být trasa, která do značné míry musí kopírovat terén a proplétat se územím (vzhledem k co nejnižší ceně výstavby) a na níž zároveň musí být dosažena dostatečně vysoká traťová rychlost pro udržení navržené systémové jízdní doby, tedy i celé koncepce provozu. Vzhledem k tomu, že z časových důvodů nelze nejprve začít trasovat trať a až poté zjišťovat, zda jsme se s právě navrženým trasováním vešli či nevešli do konkurenceschopné jízdní doby (iterativní přístup), je nutné alespoň rámcově nejprve odhadnout přibližnou možnou vzdálenost na budoucí trati, stanovit první návrh traťové rychlosti a z těchto parametrů následně odhadnout, v jakých jízdních dobách se vůbec pohybujeme. Tyto jízdní doby se poté snažíme úpravou navrhované traťové rychlosti dostat pod nejbližší (pokud možno tu časově-kratší) hodinu. Požadavek 1 hodiny plyne z principů ITG a SJD, kdy při uvažovaném (dostatečně atraktivním a poptávce odpovídajícím (viz kap. 2.3)) taktu 2 hodin v dálkové dopravě musíme dosáhnout cestovní doby po hraně rovné celočíselnému násobku poloviny doby taktu. Při odhadu vzdálenosti mezi Plzní a Regensburgem jsme vycházeli z přímé vzdušné vzdálenosti mezi oběma koncovými městy, kterou jsme navýšili o dostatečnou rezervu. Tento výchozí odhad je uveden v prvním řádku následující tabulky. Dále v tabulce uvádíme, jaká část z celkové předpokládané vzdálenosti bude pojížděna v úsecích, kde nelze předpokládat nejvyšší traťovou rychlost. Celková vzdálenost se tedy skládá z úseků v uzlech (s nejnižší uvažovanou traťovou rychlostí), z koncových úseků (s již o něco vyšší traťovou rychlostí, ale stále ne nejvyšší) a ze zbylého středního úseku, na němž skutečně bude dosahována nejvyšší traťová rychlost. Osobní doprava Plzeň Regensburg vzdálenost rychlost Plzeň Domažlice Regensburg Cham po VRT celkem (odhad) km v uzlech km v koncových úsecích km ve středním úseku km v uzlech km/h v koncových úsecích km/h ve středním úseku km/h

13 jízdní doba cestovní doba v uzlech h 0,16 0,12 0,16 v koncových úsecích h 0,06 0,06 0,06 ve středním úseku h 0,53 0,20 0,19 celkem (bez přirážky) h 0,75 0,38 0,41 min 45,03 22,71 24,63 přirážka k jízdní době % celkem (s přirážkou) h 0,94 0,47 0,51 min Ve druhé (spodní) polovině předchozí tabulky jsou vypočtené teoretické jízdní doby, které jsme dále navýšili o přirážku 25%, která se jednak snaží dále korigovat hrubost celého odhadu, jednak je vysoká přirážka okolo 20% u vysokorychlostní dopravy nutná z provozního hlediska (při vyšší rychlosti mají poruchy a rušení v provozu daleko fatálnější následky na dodržování jízdních dob). Poslední řádek předchozí tabulky evidentně značí, že bychom se při návrhu měli snažit dostat na hodinovou jízdní dobu mezi koncovými stanicemi a na půlhodinovou jízdní dobu mezi koncovou stanicí a odbočkou do příhraniční oblasti (Regensburg odb. Cham, Plzeň odb. Domažlice). Protože předchozí odhad je stále do značné míry dosti hrubý, vyhledali jsme dále z dat dostupných na internetu, jakých cestovních rychlostí je obvykle dosahováno na dříve postavených zahraničních tratích s nejvyšší traťovou rychlostí shodnou s naším návrhem. rychlost cestovní dle (1) km/h cestovní doba celkem (s přirážkou) h 0,94 0,41 0,41 min Zdroj: (1) Opět se i tímto druhým přístupem potvrdily stejné SJD pro všechny tři úseky. Pro nákladní dopravu jsme stanovili cestovní (průměrné) rychlosti (vč. všech přirážek) na hodnoty uvedené v následující tabulce. O 10 km/h nižší hodnoty na relacích koncová stanice odbočka do příhraničí se snaží reflektovat skutečnost, že nákladní vlak na těchto relacích jede kratší vzdálenost, a tedy podíl doby rozjezdu a brždění na celkové době jízdy je daleko vyšší, než když nákladní vlak jede dále, tedy déle konstantní vysokou rychlostí. Nákladní doprava rychlost cestovní (vč. přirážky) km/h cestovní doba celkem (s přirážkou) h 1,88 0,93 0,93 min Na závěr tedy shrnujeme náš návrh do následující tabulky: Návrh systémové jízdní doby (SJD) osobní doprava min SJD nákladní doprava min

14 3.2. Ověření konkurenceschopnosti navržené SJD Stanovené SJD z předchozí podkapitoly vychází z geografické polohy obou koncových stanic a navržené traťové rychlosti. Je potřeba ovšem ještě ověřit, zda dosažené optimum vyhovuje i z hlediska konkurenceschopnosti vzhledem k ostatním druhům dopravy. Tímto úkolem se zabývá tato kapitola. Vstupy: Cestovní doba RS Praha Plzeň: Cestovní doba RS Plzeň Regensburg: Doba cesty na a z letiště + 2x odbavení: Cena za litr PHM: Spotřeba vozidla na 100 km: 30 minut 60 minut 120 minut 37 CZK 6.5 l Cestovní doba vlaku na RS Plzeň - Regensburg je převzata z přechozí podkapitoly. Dále předpokládáme dokončení RS z Plzně až do Prahy se SJD 30 minut. Všechny ostatní cestovní doby vlaku na německém území odpovídají stávajícím cestovním dobám na síti DB. Dobu na odbavení a dojezd na/z nádraží u železniční dopravy neuvažujeme. Pro srovnání s leteckými spoji uvažujeme nutný dojezd na/z letiště za městem a dobu na odbavení (spíše střízlivý odhad 120 minut). Pro srovnání se silniční dopravou uvažujeme cenu za pohonné hmoty a průměrnou spotřebu dnešního osobního vozidla. Ostatní náklady při cestě IAD (silniční mýto, dálniční známky, STK, pojištění apod.) nelze jednotně přesně vyčíslit, je s nimi však potřeba počítat při studiu grafů níže (v grafech nejsou zahrnuty). Pro přehlednost a postižení souvislosti (závislosti) mezi cestovní dobou a cenovou náročností zároveň do stejných výpočetních tabulek uvádíme rovnou i cenové srovnání jednotlivých druhů dopravy na vybraných relacích. V případě ceny hromadné dopravy (vlak, let, bus) jde vždy o nejnižší dosažitelnou cenu za jízdenku/kombinaci jízdenek. V případě letu počítáme s poloviční cenou zpáteční letenky vzhledem k tomu, že většina dalekých cest je zpátečních. Zpáteční jízdenku naopak v naprosté většině případů nelze s cenovou výhodou využít u autobusové a železniční dopravy (nutno zakoupit dvě výhodné jednoduché jízdenky). Výpočetní tabulky: VLAK s RS (Regensburg) Plzeň Praha bahn.de, idos.cz min hod min hod cena [Kč] min hod cena [Kč] Regensburg , , München 82 1, , , Innsbruck 194 3, , , Zürich 333 5, , , Nürmberg 56 0, , , Würzburg 113 1, , , Frankfurt 187 3, , , Köln 276 4, , ,

15 LET kralovna.cz Praha min (let) min (let + odb.) hod cena zp.[kč] cena j. [Kč] Regensburg München , Innsbruck , Zürich , Nürmberg , Würzburg Frankfurt , Köln , BUS idos.cz, ceníky dopravců Plzeň Praha min hod cena [Kč] min hod cena [Kč] Regensburg München 240 4, , Innsbruck 425 7, , Zürich 450 7, , Nürmberg 160 2, , Würzburg 245 4, , Frankfurt 340 5, , Köln 540 9, , IAD viamichelin.com Plzeň Praha min hod km cena [Kč] min hod km cena [Kč] Regensburg 129 2, , München 204 3, , Innsbruck 288 4, , Zürich 386 6, , Nürmberg 149 2, , Würzburg 199 3, , Frankfurt 281 4, , Köln 370 6, ,

16 Výsledné tabulky: minimální jízdní doba z PRAHY Vlak s RS Let Bus IAD Regensburg 1, ,25 München 2,87 3,00 5,25 4,48 Innsbruck 4,73 4,75 8,58 5,88 Zürich 7,05 3,33 8,75 7,53 Nürmberg 2,43 8,00 4,00 3,57 Würzburg 3,38-5,42 4,42 Frankfurt 4,62 3,25 7,00 5,60 Köln 6,10 5,50 10,25 7,25 jízdní doba [hod] minimální jízdní doba z Prahy Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln Vlak s RS Let Bus IAD cílová destinace Z předchozího sloupcového grafu vyplývá, že vlak na RS při výše popsaných vstupních podmínkách dokáže ostatním druhům dopravy konkurovat na relacích: Praha Mnichov (tato relace má navíc vysoký potenciál díky mnichovskému mezinárodnímu letišti, z nějž lze cestovat letecky bez přestupu do blízkých i vzdálených destinací, které nejsou bez přestupu dosažitelné z letiště v Praze), Praha Innsbruck (u této relace je velmi znevýhodněna letecká doprava přímé letecké spojení z Prahy neexistuje, přestupy časově nenavazují a letiště v Innsbrucku obecně nelze zatížit vysokou frekvencí letadel vzhledem k jeho poloze v alpském údolí), Praha Regensburg, Nürnberg a Würzburg (všecha tato německá města leží na hlavní (dostatečně rychlé) tranzitní železniční trati Rakousko Passau střední Německo a jakkoliv dále, což se pozitivně projevuje i na časové dostupnosti z ČR; právě dosažení této trati ze směru z České republiky, ať už v kterémkoliv místě, by znamenalo skokovou kvalitativní změnu v atraktivitě dálkové železniční dopravy do (jiho)západní Evropy z ČR). Naopak vlak by nedokázal konkurovat na relacích: Praha Zürich (omezujícím úsekem na této relaci je úsek Mnichov Lindau Bregenz St.Gallen, který z velké části není elektrizovaný a traťová rychlost je zde nízká; nicméně do budoucnosti je možno věřit v projekt: ), Praha Frankfurt, Köln (tyto destinace už jsou příliš vzdáleny). 16

17 minimální jízdní doba z PLZNĚ Vlak s RS LetPRG+IAD Bus IAD Regensburg 1, ,15 München 2,37 4,00 4,00 3,40 Innsbruck 4,23 5,75 7,08 4,80 Zürich 6,55 4,33 7,50 6,43 Nürmberg 1,93 9,00 2,67 2,48 Würzburg 2,88-4,08 3,32 Frankfurt 4,12 4,25 5,67 4,68 Köln 5,60 6,50 9,00 6,17 jízdní doba [hod] 11 minimální jízdní doba z Plzně Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cílová destinace Vlak s RS LetPRG+IAD Bus IAD Pokud namísto Prahy budeme uvažovat s výchozí stanicí Plzeň (a spádově tedy i s většinou západočeského regionu), do skupiny relací, na nichž by železnice mohla být konkurenceschopná, nově bude spadat i relace Plzeň Frankfurt (opět letiště), Köln. Je to dáno: nutností z Plzně nejprve dojet na nejbližší letiště do Prahy, čímž se prodlužuje celková cestovní doba u letecké dopravy, kratší geografickou vzdáleností z Plzně do západní Evropy oproti Praze. 17

18 cena z PRAHY vlak dnes Let Bus IAD Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cena z Prahy cena [Kč] Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cílová destinace vlak dnes Let Bus IAD Z hlediska cenového je nutno poznamenat, že cena za jízdné vlakem byla stanovena na základě současných cen platných pro stávající úroveň kvality služby přepravy (tedy stav vozového parku, kvality infrastruktury). Lze oprávněně očekávat zvýšení ceny jízdného po zavedení nových vlaků vysokorychlostní dopravy. Na druhou stranu větší podíl z ceny jízdného připadá už dnes na zahraniční část cesty, kde za tyto ceny lze částečně využít i vysokorychlostní spoje (ICE). Z předchozího sloupcového grafu je patrné, že pokud má cestující trpělivost hledat v nabídkách dopravců jízdné s minimální cenou a zároveň hledá s dostatečným časovým předstihem před odjezdem, může dosáhnout při cestě vlakem nejnižší ceny za přepravu ze všech druhů dopravy na všech zkoumaných relacích s výjimkou Innsbrucku. 18

19 cena z PLZNĚ vlak dnes LetPRG+IAD Bus IAD Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cena z Plzně cena [Kč] Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cílová destinace vlak dnes LetPRG+IAD Bus IAD Závěry vyplývající z přehledu cen jízdného z Plzně jsou shodné se závěry uvedenými u přehledu cen jízdného z Prahy. Překvapující zajímavostí je, že mnoho relací Plzeň Německo je cenově výhodnějších se zajížďkou přes Prahu než z Plzně přímo na západ. Důvodem je nepřeberné množství akčních a zlevněných jízdenek nabízených pouze mezi Prahou a ostatními evropskými centry. 19

20 3.3. Síťová grafika Navržené časové polohy spojů jsou zřejmé ze síťové grafiky. Při její tvorbě byl výchozím bodem Regensburg, kde jsme vycházeli ze současné polohy osy symetrie DB umístěné v minutě XX:27. Díky tomu by byl umožněn přestup do navazujících ICE vlaků ve směru Passau (- Wien) i Nürnberg (- a dále do všech směrů). 20

21 3.4. Modelový nákresný jízdní řád Síťovou grafiku jsme převedli do podoby modelových NJŘ ve dvou variantách: ve variantě 1 uvažujeme s plným zdvoukolejněním; o je navrženo široké okno pro nákladní dopravu v obou směrech. Při následném mezidobí mezi dvěma za sebou jedoucími nákladními vlaky 7 minut je možné do jednoho okna vložit čtyři nákladní trasy s jízdní dobou Plzeň - Regensburg 2 hodiny; ve variantě 2 uvažujeme s jednokolejným přeshraničním úsekem mezi odbočkou Domažlice a odbočkou Cham, zbytek trati je dvoukolejný; o v přeshraničním úseku trať prochází nejnáročnějším terénem (nejvyšší vrcholy Šumavy) a případná jednokolejka by mohla mírně zlevnit celý záměr; trať by ovšem musela být do budoucna připravena na plné zdvoukolejnění; o zároveň je v přeshraničním úseku nejnižší předpokládaná frekvence cestujících (viz např. klesající trend počtu vyjíždějících s rostoucí vzdáleností od Plzně ke státní hranici podkap. 2.5), vlaky kategorie Sp/R tento úsek proto nevyužívají (sjíždí za spádovou 21

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie dopravy. Dopravněgeografické hodnocení sídel s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. 1.

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie dopravy. Dopravněgeografické hodnocení sídel s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. 1. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie dopravy Dopravněgeografické hodnocení sídel s rozšířenou působností

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice

Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice Milan Kříž 4 60 Obsah: Obsah:...2 1 Úvod...3 2. Stav projektů na trati 220...4 2.1 IV. TŽK...4 2.2 Praha Hostivař Praha hl. n...4 3. Postup

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

Více

VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ)

VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ) VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ) ZP Mobilita, dostupnost a doprava ERDV je složena z expertů ze všech 7 partnerských regionů

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

L u k á š. Ústav dopravních systémů (K612) č.. 1. Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD)

L u k á š. Ústav dopravních systémů (K612) č.. 1. Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD) Vysokorychlostní železniční tratě Anotace: L u k á š T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Téma č.. 1 Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD) Definice, rozdělení, smysl a podstata VRŽD Výhody a nevýhody

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Transevropská osa BALT- JADRAN

Transevropská osa BALT- JADRAN Transevropská osa BALT- JADRAN a BATCo Balticko Adriatická dopravní spolupráce Prezentaci zpracovalo leden 2012 Obsah 1) Co je Balticko Jaderská osa 2) Přínosy dopravní osy pro rozvoj přilehlých regionů

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více