VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín"

Transkript

1 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA.

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín Sídlo: Štefánikova 2987, Zlín Místa poskytovaného vzdělávání: Slušovice, Trnava, Vizovice, Vizovice Zádveřice, Všemina, Zlín Štefánikova, Zlín Hluboká, Zlín Štípa, Zlín ZŠ Komenského I Forma hospodaření: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Zlínský kraj Sídlo: tř. T. Bati 21, Zlín 3. Jméno ředitele: Mgr. Martina Hniličková Jmenování do funkce: 1. červenec 2007 Zástupce statut. orgánu: MgA. Kateřina Bělohlávková Jmenování do funkce: 1. září Kontakty na zařízení: tel.: fax.: Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední změna v rejstříku škol a školských zařízení: Celková kapacita školy: žáků 1

3 7. Základní údaje: žáků celkem Výše úplaty za vzdělávání: obor základní školné za pololetí v jednotlivých oborech (Kč) hudební 1400,- literárně-dramatický 850,- taneční 800,- výtvarný 1100,- 9. Rada školy zřízena: NE 10. Mimoškolní nebo občanské sdružení při škole: Nadační fond Základní umělecké školy Zlín Štefánikova Den zápisu: 17. březen 1999 Sídlo: IČ: ZUŠ Zlín, Štefánikova 2987, Zlín Nadační fond spravuje správní rada. Účelem nadačního fondu je financovat kulturní akce pořádané školou a být tak organizátorem kulturního dění města, podporovat žáky v jejich činnosti, financovat přehlídky, soutěže, soustředění, ediční a vydavatelskou činnost ZUŠ Zlín. 11. Současný stav školy: Ve školním roce 2013/2014 žáky ve čtyřech oborech vzdělávalo 58 učitelek a učitelů. Škola plně využívá prostory a sály v hlavní budově školy - Komorní sál (pro potřeby zejména hudebního a literárně-dramatického oboru, možnost malých výtvarných výstav) a sál Malá scéna, který využívá zejména taneční a literárně-dramatický obor. Literárně-dramatický obor je využitím divadelního sálu pro výuku a veřejná představení ojedinělý v kraji, ale také v celorepublikovém měřítku, což se také projevilo na krajské přehlídce literárně-dramatického oboru. Ve foyeru školy ve 2. patře se konají pravidelné vernisáže žáků a učitelů výtvarného oboru. V Tanečním sále plně slouží výuce tanečního oboru kvalitní, dřevěná podlaha. V učebně hudební nauky je zabudována interaktivní tabule. Výtvarný obor působí v samostatné vilce, ve které je pět odborných učeben. Postupnou úpravou prošla školní zahrada a okolí budovy. Zadní část zahrady je dále rekultivována tak, aby mohla být využívána pro práci v plenéru. Každá učebna je vybavena počítačem, ve studovně i s dataprojektorem. Na dalších místech poskytovaného vzdělávání působí naši učitelé v prostorách základních škol celkem ve 23 třídách. Koncerty a další veřejná vystoupení jsou v městských sálech, kostelích a školních prostorách. Návštěva - dejdar Školní rok byl ve znamení oslav 80. výročí založení školy. Při této příležitosti byla uspořádána velká výstava v Alternativě k 80. výročí založení školy a 50. výročí výtvarného 2

4 oboru, výstava 50(80) ve foyeru školy, Matiné bývalých žáků (kteří se hudbě věnují profesionálně) a slavnostní večer Čtyřbarevná škola. Naši žáci hudebního a výtvarného oboru se s úspěchem zúčastnili soutěží a přehlídek nejen základních uměleckých škol vyhlašovaných MŠMT, ve kterých postoupili až do ústředního kola, z dalších soutěží a přehlídek Mezinárodní hudební festival Zimní pohádka, Mezinárodní festival Mořský úsměv v Izraeli, Vizovické zámecké léto, divadelní přehlídka Na prknech, Mezinárodní festival divadelní v Igrane, výtvarné soutěže - Malovaná abeceda, Hrad Jenštejn, Malujeme po síti: Nebojme se strašidel, plakát Upoutávka na sportovní událost krajské kolo ZK, Staň se ilustrátorem (Celé Česko čte dětem), Světlá budoucnost pro Afriku, Muzeum budoucnosti, soutěž Charity Zlín My 3 králové. Uspořádali jsme množství nejrůznějších výstav, koncertů, představení, které ukázaly úspěšnou práci školy a všech jejích oborů. Již tradičně školu charakterizuje propojenost všech oborů a společné akce žáků s učiteli. Na vernisážích výtvarného oboru vystupovali žáci hudebního a literárně-dramatického oboru, na koncertě tanečního oboru recitovali žáci literárně-dramatického oboru apod. V prostorách zlínského mrakodrapu a KPPP jsme uspořádali výstavu prací výtvarného oboru. Naši absolventi předvedli své umění na koncertech v obřadní síni zlínské radnice. Každoroční festival, který se nesl v duchu výročí školy, se stal přehlídkou všech čtyř oborů školy (např. Jazzový večer, divadelní představení Láska a smrt, Jedlíci čokolády, Sněhová královna, Nevyléčitelní, výtvarné výstavy, Taneční koncerty, koncerty jednotlivých oddělení, workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama, Strunkobraní). V Alternativě a kavárně Malá scéna zahrály naše cimbálové muziky Strunka a Strunečka. Rozvíjí se dále spolupráce se Společností pro klasickou kytaru. Pro děti z mateřských a základních škol jsme přichystali koncerty a divadelní představení ve Zlíně i na pobočkách, zejména ve Slušovicích, Štípě a Vizovicích. Naši žáci vystupovali na koncertech v nemocnici ve Vizovicích, v domovech důchodců a dětském domově. Každoročně je výtěžek jednoho koncertu věnován Charitě Zlín. Novinkou byly 2 koncerty Koncert ke dni dětí a Koncert rodin, které měly velký ohlas a proto na ně navážeme i v dalších letech. Podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Zlín se začaly vyučovat ročníky přípravného studia a 1. ročníky 1. a 2. stupně a SPD. 3

5 Roční plán školy - výběr září říjen Vystoupení v ZŠ Slušovice Koncert zobcových fléten Stálá výstava VO v KPPP, 22. budova Vystoupení cimbálové muziky Nevyléčitelní div. představení LDO Setkání s bývalými kolegy LDO Vyhlášení cen roku Ocenění pracovníků knihoven ZK Vystoupení pro Gymnázium a Jazykovou školu Zlín Výstava VO ve foyeru I.a II. hudební večer listopad prosinec Martínci Merlin 1. díl divadelní trilogie III. hudební večer Kytarový koncert Koncert rodin Pěvecká soutěž Olomouc Koncert dechového oddělení školy Koncert Vizovice Vystoupení CM Strunka a Strunečka Mikulášská besídka, Vánoční besídka Vánoční koncerty evangelický kostel, Malá scéna Vánoční koncert Vizovice, Slušovice, Jasenná, Trnava Merlin Vánoční řetěz, KKFB, Klub důchodců Výstava VO, betlém foyer evan. kostela leden únor VI., VII., VIII. hudební večer Festival Zimní pohádka Teplice Vystoupení Slušovice, Vizovice Výstava VO Inspirace přírodou, Mrakodrap Koncert Vizovice, Slušovice Klavírní koncert IX., X., XI. hudební večer Přátelský koncert ZUŠ Rýmařov ve Zlíně Výstava VO foyer školy Předání zlaté olymp. medaile za VO na ZODM Nevyléčitelní, LDO březen Divadelní KoDivadelní Kojetín Hugo Karas, LDO Merlin, II. díl, LDO 4

6 Strunkobraní Koncert k Roku české hudby Soutěž PRAGuitarra Clássica Koncert Vizovice UŽ ZAS ZUŠ : I. absolventský koncert radnice Jarní koncert Slušovice duben květen červen Vystoupení pro Charitu Merlin I. a II. díl Vzpomínky na lidušku večer před festivalem ZUŠKA Sněhová královna, Nevyléčitelní, Hugo Karas - LDO Koncerty pro mateřské školy II. a III. absolventský koncert Koncert dechového oddělení Koncerty Slušovice, Vizovice Koncert absolventů zámek Vizovice přehlídka VO a výstava Velké maličkosti - Alternativa multižánrový festival ZUŠKA?ZUŠKA! - Zlín festivaly Rozkvetlé Čechy, Bohuslav Martinů, Národní festival, Camerata Jazzový večer pro Charitu Zlín Koncert a výstava ke dni dětí Taneční koncert Přátelský koncert v Rýmařově Posezení u cimbálu Kytarový Hujer Slavnostní vyřazení absolventů Třídní besídky jednotlivých učitelů workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama Merlin, Hugo Karas, LDO Taneční koncert Vernisáž VO Štípa O ovečkách u zbojníkoch CM a LDO Koncerty Slušovice, Vizovice Galavečer LDO - ocenění MFF Strážnice CM Strunka Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo: - 8 výstav výtvarného oboru - 36 představení a vystoupení literárně-dramatického oboru - 4 taneční koncerty - 12 hudebních večerů - 33 třídních besídek hudebního oboru - 8 koncertů oddělení hudebního oboru - 29 koncertů a vystoupení na pobočkách - 14 velkých koncertů hudebního oboru - 8 víceoborových akcí - 33 mimoškolních vystoupení 5

7 Vzdělávací programy školy Umělecké obory vyučované ve škole: Obor: HO LDO TO VO Počet žáků Počet hodin Počet žáků s rozšířeným počtem vyuč. hodin Hudební obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 3 7 let c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky Hudební nástroje a zpěv: klavír, keyboard, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, basová a elektrická kytara, akordeon, klarinet, basový klarinet, saxofon, zobcové flétny, příčná flétna, trubka, tenor, baryton, lesní roh, pozoun, tuba, cimbál, zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje Soubory: smyčcový komorní orchestr, smyčcový soubor, kvarteto zobcových fléten, soubor zobcových fléten, kytarový orchestr, folkový soubor Muzikanti, cimbálové muziky Strunka a Strunečka, pěvecké sbory, akordeonový soubor, komorní soubory kytarové, klarinetové, saxofonové, smyčcové, žesťové, ZUŠBAND soubor učitelů, pěvecký sbor učitelů Čtyřbarevný sbor, Foggy Way - jazzová kapela, rocková žákovská kapela 6

8 7

9 8

10 Literárně-dramatický obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1-2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 6 let (ŠVP 7 let) c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka maximálně 4 roky Taneční obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 7 let c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky 9

11 10

12 Výtvarný obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 7 let c) II. stupeň délka studia 3 roky ( ŠVP 4 roky) Rozšířené studium 3 roky II. stupeň Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky 11

13 12

14 Základní umělecká škola Zlín učí podle platných učebních plánů a řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výuka hudebního oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č. j /95-25, s účinností od Hudební obor využívá učební plány č. 2ab, 3, 4, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Výuka literárně - dramatického oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č. j / s platností od Výuka tanečního oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č. j / s platností od pro přípravné studium a I. stupeň základního studia, dne č. j / s platností od pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia. Výuka výtvarného oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č. j / s platností od , s úpravou ze dne č.j.18455/ , s platností od varianta A,B, rozšířené studium. Přípravné studium, 1. a 2. ročníky I. a II. stupně a 1. a 2. ročník SPD ve všech oborech byly vyučovány podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Zlín - Čtyřbarevná škola. 13

15 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky pedagogičtí pracovníci 58 41, 70 Další údaje o pedagogických pracovnících: Viz příloha č. 1 Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43,7 let 34,5 % mužů, 65,5 % žen Hudební obor: 46 učitelek a učitelů Literárně-dramatický obor: 3 Taneční obor: 4 Výtvarný obor: 6 Celkem: 58 (1 učitelka učí VO i LDO) Pedagogičtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním: 45 % 14

16 Nepedagogičtí pracovníci: Nepedagogičtí pracovníci k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky 5 4,25 Další údaje o nepedagogických pracovnících: poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. uklizečka 0,75 SO 2. uklizečka 0,50 SO 3. technik + školník 1,00 ÚSO 4. ekonomka 1,00 ÚSO 5. hospodářka 1,00 ÚSO Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Viz příloha č. 2 Celková částka na další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků: ,00 Kč 15

17 Údaje o zařazování dětí, žáků a studentů Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů: Obory: hudební literárně-dramatický taneční výtvarný Počty žáků přihlášených: Počty žáků přijatých: Absolventi školy v jednotlivých oborech: Výsledky výchovy a vzdělávání Obory: hudební literárně-dramatický taneční výtvarný Počty absolventů: Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol: Konzervatoř UMPRUM SŠ umělec. a ped. VŠ umělec. a směru ped. směru přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato Hodnocení žáků na konci školního roku: Stupeň hodnocení s vyznamenáním prospěl ostatní

18 Výsledky soutěží a přehlídek Hudební obor: Soutěž základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT Okresní kola: 1. místo 15 žáků 2. místo místo 9 Krajská kola: 1. místo 5 žáků 2. místo 6 3. místo 1 žák Ústřední kola: 3. místo 1 ČU 1 Pěvecká soutěž Olomouc čestné uznání 3 žáci Mezinárodní festival Zimní pohádka Teplice laureát II. stupně klarinetové kvarteto Mládí a život Bohuslava Martinů 1. místo 2 žáci 3. místo 4 žáci Moravia Talent postup do finále saxofonové kvarteto MFF Strážnice CM Strunka Národní festival NKST Ivančice 1. místo saxofonové kvarteto Mezinárodní festival Rozkvetlé Čechy laureát klarinetové kvarteto Festival Camerata nova Náchod Mezinárodní soutěž PRAGuitarra Clássica ČU 1 žák Výtvarný obor: Krajské kolo soutěžní přehlídky VO Velké maličkosti postup všech 6 projektů... do celostátního kola ve Šternberku Další soutěže: ZODM výtvarná soutěž Sport je radost krajské kolo 2. místo 1 žák celostátní kolo zlatá medaile 1 žák Výtvarná soutěž ODM Literárně-dramatický obor Soutěž základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT Krajská kola: 2. místo 1 žák 3. místo 1. žák Další přehlídky: Divadelní Kojetín hlavní cena pro herečku v hlavní roli ocenění herec ve vedlejší roli Divadelní festival Trdloviny Vyškov Hvozdenský měšec 3. místo 17

19 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Naše škola spolupracuje se všemi ZUŠ v rámci regionu (soutěže ZUŠ, odborné semináře, divadelní přehlídky, společné koncerty apod.). V květnu se základní umělecké školy zřizované ZK spojily a uspořádaly v krajském městě 1. ročník multižánrového festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! pod záštitou hejtmana ZK S. Mišáka a náměstka primátora M. Kašného. Po celém Zlíně se mohli návštevníci setkat s mladými umělci - před mrakodrapem, Baťovým institutem, v Alternativě, na Malé scéně scéně, v Městském divadle, na nám. Míru a zejména na slavnostním koncertě v Kongresovém centru. Škola spolupracuje nadále i s organizacemi jako je Charita Zlín, Otrokovice, ČČK, Valašský soubor Kašava, Krajská knihovna Fr. Bartoše, Muzeum JVM, Filharmonie B. Martinů, ZOO Lešná a Malá scéna Zlín občanské sdružení, Dětský domov Lazy, Domov pro občany se zdravotním postižením Javorník, Zlínský kraj, Magistrát města Zlína, zámek Vizovice. Pobočky spolupracují se ZŠ a městskými úřady v obci, kde jsou zřízeny. Již několik let úspěšně s NIDV škola realizuje odborné semináře pro ZUŠ Zlínského kraje, ale také pro základní a mateřské školy. ZUŠ Zlín se stala garantem projektu Podpora ZUŠ. Nově jsme navázali spolupráci se ZUŠ Rýmařov a ZUŠ Liptovský Hrádok. Naše škola (dříve ve spolupráci s Muzeem JVM, letos poprvé sama) se podílí na udržení tradic ve Zlíně - již po dvanácté a opět od zlínského zámku se vydal průvod městem v čele s Martinem na koni. Naši žáci tak hudbou, zpěvy, říkadly a tancem připomínají zlíňanům blížící se zimu. Významný úspěch je postup všech šesti výtvarných prací a projektů z krajské přehlídky výtvarného oboru do ústředního kola, které se uskuteční ve Šternberku v příštím roce. Velmi si vážíme zlaté medaile našeho žáka ve výtvarné soutěži ZODM. Již tradičně množstvím soutěží a přehlídek vyniká hudební obor. Ojedinělý v celorepublikovém kontextu je divadelní projekt literárně dramatického oboru trilogie Merlin. 18

20 Údaje o projektech - Modul integračních programů pro základní umělecké školy - rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Záměrem je příprava vzdělávacího programu pro základní umělecké školy, který by měl integrační charakter ve smyslu zajištění rovného přístupu znevýhodněných dětí a žáků. Vychází z potřeb RVP ZUV. Zahrnuje přípravu programu spec. výchovy, přípravu pedagogů ZUŠ, realizace programu na školách, analýzu stavu na ZUŠ v ČR, zpracování metodologie, publicitu v odborném tisku a formou konferencí pro ZUŠ v celé ČR. Projekt navazuje na integrační aktivity ZUŠ Zlín (6 ročníků teatroterapeutických workshopů pro jedince s psychosomatickým znevýhodněním a mentální retardací, výuka dětí z dětského domova). Příprava projektu. ZUŠ Zlín je nositelem projektu. - 4 regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže Operační program cezhranicnej spolupráce SK ČR, zapojení do projektu Uspořádání okresní přehlídky jazzové orchestry oboru vyhlášené MŠMT Uspořádání krajské přehlídky výtvarného oboru vyhlášené MŠMT Semináře pro MŠ, ZŠ a ZUŠ celého kraje hudební nauka, kytarové semináře, houslový seminář 19

21 Údaje o kontrolách ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Výnosy roku 2012 Celkové výnosy činily 21, ,65 Kč, z toho dotace 17, ,00 Kč, ostatní výnosy, včetně školného, činily 3, ,65 Kč, z toho čerpání fondů ,00 Kč. Náklady roku 2012 Celkové náklady činily 21, ,65 Kč, z toho náklady hrazené z dotace 17, ,00 Kč, provozní náklady 3, ,66 Kč, čerpání fondu ,00 Kč. Výsledek hospodaření roku 2012 Výsledek hospodaření v ZUŠ Zlín za rok 2012 byl ,68 Kč. Všechny závazné ukazatele v roce 2012 byly splněny. Výše školného se ve školním roce 2012/2013 nezměnila zůstala na úrovni školného předešlého školního roku. Všechny náklady a výnosy jsou podrobně rozepsány v Rozboru hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za kalendářní rok. V doplňkové činnosti byly v roce 2012 náklady ve výši ,60 Kč, výnosy ,08 Kč a výsledek hospodaření byl 4.366,48 Kč. 20

22 Závěr výroční zprávy Základní umělecká škola Zlín má významné místo ve vzdělávacím systému Zlínského kraje. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Studium je dlouhodobé, systematické a komplexní od předškolního věku až do dospělosti. Tyto výsledky potvrzuje úspěšnost žáků na soutěžích, přehlídkách i při přijímání našich žáků na střední i vysoké školy uměleckého a pedagogického zaměření. Významné je také zapojení do školních i mimoškolních aktivit, jejichž počet narůstá každým rokem. Materiální podmínky jsou na velmi vysoké úrovni v hlavní budově na Štefánikově a Hluboké ulici. Zejména podmínky literárně dramatického oboru, které zhodnotila i ČSI ve své zprávě. Rezervy jsou na pobočkách, kde sdílíme společné prostory se základními školami. Naše škola věnuje velkou pozornost nejen výchově a vzdělávání žáků, ale také dalšímu vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků. Důležitá je vyváženost učitelského sboru, kvalifikovanost, vnitřní autoevaluace a klima školy. Tento školní rok byl druhým rokem, kdy škola vyučovala podle nového Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Zlín s motivačním názvem Čtyřbarevná škola uši k slyšení, ruce k tvoření, oči k vidění, tělo k pohybu. Výuka byla realizována v přípravném studiu, prvních a druhých ročnících obou stupňů podle nového vzdělávacího programu. Součástí zaměření naší školy je rozvíjet i nadále ojedinělý projekt rovné příležitosti dětí a žáků, opírající se o každoroční workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama a příprava projektu Modul integračních programů pro ZUŠ. Tento školní rok byl charakteristický několika ojedinělými akcemi (i v celorepublikovém kontextu): 1. ročník multižánrového festivalu ZUŠKA?ZUŠKA!, zapojení do Roku české hudby, realizace divadelní trilogie Merlin. Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v posledním znění. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě: Mgr. Martina Hniličková ředitelka školy 21

23 Příloha č. 1 Vzdělání k Poř. čís. prac.zařazení úvazek kvalifikace (stupeň vzdělání, odbor. aprobace, DPS) ped. praxe D- důch. A- abs. S- student 1 učitelka HO 1,00 Ostravská univerzita 8 2 učitel HO 0,57 AMU Praha 13 3 učitel HO 0,78 Konzervatoř Topolčany 7 4 učitel HO 1,00 AMU Praha 14 5 učitel VO 0,95 VŠUP 35 6 učitelka VO 0,57 VŠUP 32 D 7 učitel HO 0,24 Konzervatoř Kroměříž 27 8 učitelka HO 0,96 UP Olomouc 16 9 učitelka HO 1,00 JAMU Brno učitel HO 1,00 VŠMU Bratislava učitelka TO 0,29 Podnikatelská škola 9 12 učitelka HO 0,70 Konzervatoř Kroměříž 6 13 učitelka HO 1,00 UJEP Brno učitel HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,78 Konzervatoř Kroměříž učitelka TO 1,00 kurz AMU Praha - tanec učitelka HO 1,00 Konzervatoř Ostrava učitelka HO 0,74 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,78 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,87 JAMU Brno učitelka HO 0,24 Konzervatoř Brno učitel HO 0,10 JAMU Brno učitel HO 0,48 AMU Praha učitel HO 0,52 Konzervatoř Brno 6 26 učitelka HO 0,52 Konzervatoř Brno učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,29 Ostravská univerzita 2 29 učitelka HO 0,96 AMU Praha 4 30 učitel LDO 0,86 FF MU Brno učitelka HO 0,91 JAMU Brno 22 22

24 32 učitelka VO/LDO 0,95 Universita Palackého Olomouc učitel HO 0,30 Konzervatoř Kroměříř učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž 5 36 učitel LDO 0,33 Universita Palackého Olomouc 9 37 učitelka VO 0,33 UJEP Ústí nad Labem učitelka VO 0,71 Universita Palackého Olomouc učitelka VO 0,90 UJEP Brno učitel HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,65 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 1,00 Konzervatoř Topolčany 9 43 učitel HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,70 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž 8 46 učitel HO 1,00 AMU Praha učitelka HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž 7 48 učitel HO 1,00 Konzervatoř Bratislava 4 49 učitelka HO 1,00 PF UK Praha 8 50 učitelka HO 0,22 Konzervatoř Kroměříž 46 D 51 učitelka HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž učitelka TO 0,57 Konzervatoř Praha 3 53 učitelka HO 0,35 FF MU Brno učitelka HO 1,00 JAMU Brno učitelka TO 0,19 MU Brno 6 56 učitelka HO 0,87 Konzervatoř Kroměříž 1 A 57 učitelka HO 0,87 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,35 JAMU Brno 26 23

25 příloha č. 2 Další vzdělávání pracovníků poř. č. počet účastníků pořadatel doklad č. částka 1. 1 Gordic , Jančara, Březolupy , KPS - Bundil , ANAG , Integra centrum , ANAG , Konzervatoř Brno , Integra centrum , Integra centrum , Kozderka, Praha , Integra centrum , Konzervatoř Brno , Fakta , Comenius Agency , Integra centrum , Lekeš , Integra centrum , Integra centrum , APROXY Zlín , APROXY Zlín , Janáč.konz. Ostrava , Kvasar , Integra centrum , Kvasar , NIDV , NIDV , Integra centrum , Integra centrum , ANAG , ANAG , Integra centrum , Integra centrum , Kvasar , NIDV , NIDV , Rada rodičů Zábřeh , NIDV , NIDV , NIDV , Victoria Brno , Celkem ,00 24

26 25

27 26

28 27

29 28

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní charakteristika školy. Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc

Základní charakteristika školy. Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní charakteristika školy Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc Adresa zřizovatele: Synodní rada ČCE, Jungmannova 1, 111 21 Praha l Datum

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více