Křest propagačního autobusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křest propagačního autobusu"

Transkript

1 strana 02 bytová komise strana 04 pohádkový den strana 09 domácí násilí strana 10 aktivní granty strana 11 odpadové hospodářství 04 duben 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Havárie Kvůli rozsáhlé havárii rozvodu vody ve dnech od 10. do 31. března byl omezen provoz v MŠ v Kollárově ulici v Táboře. Zřizovatel město Tábor a pracovnice této mateřské školy děkují všem rodičům za trpělivost a vstřícnost při řešení vzniklé situace. (rh) Výzva pro soubory i I v letošním roce mohou zájemci z řad táborských souborů, spolků a neziskových organizací zasílat své nabídky k účinkování a návrhy na doprovodný program v rámci 17. ročníku festivalu Táborská setkání, který proběhne září. Nabídky zasílejte písemně do 30. dubna na poštovní adresu: Ing. Lenka Horejsková, odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. 11, Tábor, či na (lh) V sobotu 1. března se před polednem přehnala přes území Tábora větrná bouře Emma. Na území města byly způsobeny nemalé škody na majetku a životním prostředí. Městská policie přijala osmnáct oznámení od občanů o škodách, které vznikly převážně na spadlých stromech, poškozených střechách a vozidlech. Informace byly předávány HZS a Technickým službám Tábor, s. r. o., které vzniklé situace ihned řešily, aby zabránily ještě větším škodám, popřípadě zraněním. V době od soboty do neděle v souvislosti s tímto orkánem zasahovali hasiči v 64 případech. Nejvíce byla postižena příměstská část Zárybničná Lhota, kde vítr polámal stovky stromů, byly strženy Křest propagačního autobusu V pondělí 3. března byl na Žižkově náměstí veřejnosti představen a slavnostně pokřtěn linkový autobus propagující město Tábor. Autobus pokřtila husitskou medovinou starostka města Ing. Hana Randová společně s představitelem husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova Vladimírem Bláhou. Atmosféru středověku doplnilo hudební vystoupení táborské skupiny Dei Gratia. Autobus provozovaný firmou Comett plus, spol. s r. o., na lince Praha Tábor tak již od března láká širokou turistickou veřejnost k návštěvě našeho historického města a festivalu Táborská setkání. (lh) Orkán Emma se neslitoval ani nad Táborskem střechy na dvou domech a střecha na budově obchodu Jednota. V kempu u Knížecího rybníku je zničeno několik chatek. Škody na lesním porostu Takto například dopadly stromy ve Zborovské ulici. byly odhadnuty přibližně na m 3 dřeva. V důsledku vichru muselo být pokáceno 27 kusů poškozených dřevin městské zeleně. Foto: odbor životního prostředí Foto: Roman Růžička Na budovách ve městě byly poškozeny střešní krytiny na Základní škole Bernarda Bolzana, střední průmyslové škole strojní a stavební, dále na Husitském muzeu a skladu materiálu jednotky dobrovolných hasičů. Škody na majetku města řeší v současné době jako pojistné události odbor správy majetku města. Jedinou dobrou zprávou je, že při této události nedošlo na území Tábora k žádnému zranění. Jelikož nebyla podle zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v platném znění, vyhlášena žádná krizová situace, nelze na škody v soukromém sektoru uplatnit žádnou náhradu. Uplatnit škodu lze pouze u pojišťovny, pokud byl poškozený majetek pojištěn. Oldřich Semrád krizový manažer Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města: TÁBOR: Entente Florale 2007 stříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 strana 02 duben 2008 rada a zastupitelstvo Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 21. dubna 2008 od 15 hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) starostka a místostarostové města odbor kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí stavební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majetku města útvar vnitřního auditu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář starosty odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu odbor investic a strukturálních fondů městská policie Husovo nám (Tabačka) tajemník MěÚ odbor vnitřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Sběrné dvory Sběrný dvůr Klokoty, Kpt. Jaroše 2418 areál spol. Rumpold, s. r. o. Sběrný dvůr SNL, Bukurešťská ul. bývalý výměník Otevírací doba pro oba sběrné dvory v roce 2008: pondělí pátek: od do hodin sobota: od 8.00 do hodin Z jednání rady a zastupitelstva města v březnu Zastupitelstvo města mělo své jednání 10. března. Rada města měla mimořádnou schůzi 3. března a pak dvě další schůze 17. a 31. března. Rada města se seznámila s výsledky zkušebního provozu parkovacího domu pod Střelnicí a schválila nové cenové tarify od 1. dubna. Zároveň byly přijaty organizační změny na parkovišti na Tržním náměstí včetně nových tarifů. Schválen byl výsledek výběrového řízení na projektovou a inženýrskou činnost pro protipovodňová opatření a výsledek řízení na zpracování personálního a procesního auditu městského úřadu. Rada souhlasila s podáním žádosti o přidělení grantu pro stavební úpravy SPŠS i se spolufinancováním této akce. Všem bývalým nájemníkům ze zbořeného domu č. p. 722 v Jeronýmově ulici byly prodlouženy nájemní smlouvy na byty v majetku města do 31. května Celkem se projednávalo 27 majetkových záležitostí. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli finančními úřady. Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období. Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu Rada schválila odpověď na petici občanů týkající se dopravního řešení ulic Trocnovské, Soběslavské a Bydlinského. Zde byla zadána studie a proběhne veřejné projednání celé akce s občany. Zároveň schválila i odpověď na petici proti zamýšleným dopravním opatřením pro oblast Blanického předměstí. Akce se projektuje a jsou respektovány připomínky občanů, vzešlé z besedy v březnu minulého roku. Případné další kroky budou opět s občany konzultovány. Schváleno bylo vyhlášení výzev na aktivní granty v oblasti sportu na podporu a vybavení sportovních klubů a zařízení sportovišť a rovněž v oblasti kultury na celkem pět témat (Soutěž školních týmů, Hudební puby, Živé náměstí, Kejklíři pod hvězdami, Tábor na prahu léta). V projektové přípravě rekonstrukce náměstí T. G. M. bude respektována socha Vojna a mír. Je možné ovšem variantní umístění sochy v prostoru náměstí. Rozpočtový výhled na léta 2009 až 2013 byl doporučen k dalšímu projednávání. Zastupitelstvu bylo doporučeno schválit dotaci pro TJ Sokol ve výši 750 tis. Kč na dokončení rekonstrukce sokolovny. Do grantového programu Jihočeského kraje budou podány žádosti na projekty Táborskem pěšky a Postřižinobraní v Táboře. Zastupitelstvo projednalo velké množství majetkových záležitostí, mezi nimiž byly například bezúplatné převody pozemků nebo prodeje bytů. Z finančních záležitostí byly mimo jiné schváleny dotace z grantového programu v oblasti životního prostředí a z fondu protidrogové prevence. Schváleno bylo navázání spolupráce s městem Formigine v Itálii, Sartrouville ve Francii a Grodzisk Wielkopolski v Polsku. Schváleno bylo zapojení města do programu prevence kriminality pro rok Po dlouhých diskusích byla schválena závěrečná zpráva kontrolního výboru za rok Do 15. dubna bude svolána schůzka představitelů zastupitelských klubů ve věci další činnosti, složení a aktualizace jednacího řádu kontrolního výboru. Lubomír Šrámek tajemník Daňové složenky na daň z nemovitostí v roce 2008 Z činnosti bytové komise v roce 2007 Během loňského roku se zasedání bytové komise, která byla jmenována za účelem výběru nájemců volných bytů ve vlastnictví města Tábora, uskutečnilo celkem šestnáctkrát. Její členové rozhodli o přidělení 126 uvolněných bytů, přičemž budoucí nájemníky vybírali ze 7780 žádostí od 668 táborských i mimotáborských občanů. Ze zmíněných údajů lze odvodit, že na jeden byt bylo průměrně doručeno téměř 62 žádostí. Největší zájem byl již tradičně o byty o velikosti 2+1 a 1+1, kde maximem pro loňský rok bylo 116 žádostí na pronájem 2+1 v Kvapilově ulici. Nejméně žádostí stále přichází na byty o velikosti 1+0 nebo byty v domě č. p v Zavadilské ulici, které se pronajímají pouze na dobu určitou pět let. Vloni bylo pronajato i několik bytů, u nichž je stanoveno věcně usměrňované nájemné s podmínkou uhrazení kauce. Přestože se jedná o byty v domech postavených ani ne před deseti lety, nebylo o jejich pronájem většinou podáno ani deset platných žádostí. Šance na získání takového bytu byla proto poměrně vysoká. Za zmínku rovněž stojí, že ačkoli pouze 61 vybraných žadatelů využilo možnosti nabídnout předplacení nájemného, celková částka předplacení se vyšplhala na více než zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na první termín splatnosti, který je do 2. června Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve, než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou. Finanční úřad Tábor 2900 tis. Kč, což znamená nárůst zhruba 530 tis. Kč oproti roku V následující tabulce uvádíme srovnání s předchozími lety. Dana Švecová vedoucí odboru správy majetku města rok * 2007 počet žadatelů o pronájem bytů celkový počet posuzovaných žádostí celkový počet přidělených bytů z toho bytů o velikosti průměrná výše smluvního měsíčního nájemného (v Kč/m 2 ) , , , 1+1 a ,57 43,04 44, a větších 43,38 40,57 41,71 v domě č. p ,32 30,49 29,64 * Ve statistice za rok 2006 je zahrnuto i 27 bytů v nově postavených bytových domech v Leskovické ulici.

3 Přehled prodaných bytů v Táboře v roce 2007 Roku 1994 byl schválen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který stanovil pravidla pro prodej jednotlivých bytů v domech. Počínaje rokem 1995 byl zahájen prodej bytů i v Táboře. Postupně byly prodávány byty zejména ve zděné zástavbě v domech s malým počtem bytů a tomu odpovídajícím malým počtem spoluvlastníků prodaných domů. Na základě podnětu některých nájemníků a zastupitelů města byl v letech 2003 až 2005 prodej bytů pozastaven kvůli zpracování koncepce rozvoje bydlení. Současně s touto koncepcí byly připravovány a projednávány Zásady pro prodej bytů nájemníkům v Táboře, které schválilo táborské zastupitelstvo 19. prosince V souladu s těmito zásadami se v roce 2007 prodalo nájemníkům 82 bytů. Dále bylo v loňském roce prodáno ještě jedenáct uvolněných bytů výběrovým řízením. Celkem bylo loni prodáno 93 bytů. Jedná se o byty v následujících domech: adresa počet bytů adresa počet bytů Boženy Němcové Dukelských boj Dukelských boj Dukelských boj Dukelských boj Farského Husinecká Husinecká Husinecká Koželužská Kvapilova Znečištění veřejných prostranství psími exkrementy je problém, s nímž se nepotýká jen Tábor. Neukázněnost některých chovatelů psů kazí práci těch, kdo se starají o veřejnou čistotu, a věříme, že i pověst většiny slušných a ohleduplných chovatelů, kteří své povinnosti plní. Město pro zlepšení stavu v některých částech, kde dochází k většímu soustředění psů, přistoupilo k tomu, že zde nainstaluje stojany s ekologicky odbouratelnými papírovými sáčky na psí exkrementy. Sáčky lze po použití i s obsahem odkládat do běžných odpadkových košů, které jsou po městě k dispozici. Pro instalaci stojanů byly vybrány Holečkovy sady, nábřeží Jordánu, park U Popraviště, Klokotská náves nám. Pr. Velikého 1889, 2072, Nedbalova Nedbalova Petrohradská Politických vězňů Pražského povstání Sezimova Sezimova Soběslavská Údolní Vančurova Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku města Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání Město Tábor, odbor školství mládeže a tělovýchovy po dohodě s ředitelkami samostatných mateřských škol a ředitelkami/řediteli základních škol, jejichž součástí je mateřská škola, zřizovaných městem Táborem, oznamuje rodičovské veřejnosti, že od 12. do 16. května budou přijímány žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009, a to přímo v jednotlivých mateřských školách. Prosíme rodiče, aby s sebou nezapomněli přinést rodný list dítěte. Bližší informace mohou rodiče získat přímo v mateřských školách, na odboru školství, mládeže a tělovýchovy (u paní Čížkové na tel.: ), či na internetových stránkách města: adresa MŠ v Táboře telefon Angela Kančeva Blanická Dlouhá Kollárova Komenského Petrohradská Sokolovská Světlogorská Vančurova Čekanice, Zahradní Čelkovice, Nábřeží Měšice, Chýnovská Radomír Kouba vedoucí odboru ŠMaT a část Náchodského sídliště. Záměrně se zatím nebudou instalovat stojany se sáčky ve větší míře do sídlišť, neboť zde lidé chodí venčit psy přímo z domova se zcela jasným úmyslem, a proto by měli s sebou vzít i potřeby na úklid. Opatření má za cíl připomenout všem povinnost uklízet po svých pejscích a přispět k zlepšení čistoty. Represe je zcela jistě na místě, neboť se jedná o porušování zákona konkrétně ustanovení o veřejném pořádku dle zákona o přestupcích, ale městská policie nemůže kontrolovat při svém početním stavu a v podstatě po dobu zhruba 16 hodin denně všechny občany, kteří si neplní své povinnosti. Připomínáme také, že chovatelé mají nárok na mikrotenové sáčky při zaplacení poplatku ze psa. Tyto sáčky dostanou na finančním odboru města. duben 2008 strana 03 květinová soutěž; psí exkrementy Květinová soutěž v letošním roce Město Tábor, zastoupené odborem životního prostředí a odborem kultury a cestovního ruchu, opět vyhlašuje květinovou soutěž ve dvou kategoriích: nejhezčí květinová výzdoba domu nejhezčí předzahrádka V první kategorii se bude hodnotit úprava fasády, vstup domu a květinová výzdoba oken. V soutěži o nejhezčí předzahrádku porota ocení celkový vzhled předzahrádky, květinovou výzdobu, čistotu, originalitu. Ořezání lip na náměstí Mikuláše z Husi Pro některé chovatele je možná úklid i věcí ponižující a ostudnou. Pokud však chovají zvíře, musí počítat i s jeho přirozenými potřebami a povinnostmi, které plynou z pohybu psa na veřejných prostranstvích, kde není chovatel jediným uživatelem. Svalovat vinu na město a požadovat po něm úklid exkrementů je jednoduché, ale nic se tím nevyřeší ukazují to výsledky ze všech měst, která se s problematikou potýkají, ať už si pořídila mechanické sběrače nebo posílila lidi na úklid apod. Tábor, stejně jako ostatní města, nemá a nikdy mít nebude tolik prostředků, aby dokázal denně uklízet po přibližně 2700 psech chovaných v současnosti v Táboře. Úklid po psovi je nejenom povinností chovatele, ale je i výrazem slušnosti a ohleduplnosti ke svému okolí a do Soutěž je vyhlášena stejně jako v loňském roce pro oblast Starého města, Palackého ulice a tř. 9. května. V této lokalitě se občané nemusí do soutěže hlásit, hodnotící komise bude celou oblast procházet. V ostatních částech města se občané, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí přihlásit, stačí telefonicky či elektronickou poštou apod. Hodnocení proběhne v druhé polovině července. V každé kategorii budou odměněni první tři výherci. Alena Čítková odbor životního prostředí Loni v kategorii O nejhezčí květinovou výzdobu domu zvítězili manželé Chocholovi. Letos opět proběhlo pravidelné ořezání lip na náměstí Mikuláše z Husi. Zásah provedla odborná firma a jeho cílem bylo udělat řez na čípky, ze kterých bude následně opět obrůstat nová sekundární koruna. Tyto na první pohled pro stromy drastické zásahy jsou jedinou možností, jak zachovat stromy na stanovišti i nadále. V minulosti došlo v důsledku stavebních činností někdy v osmdesátých letech 20. stolení k silnému sesazení korun dvou stromů, jež následně obrůstaly. Tento prvotní zásah však již neumožní opětovný vznik stabilní koruny, a pokud by se nechaly větve růst bez následných zásahů, došlo by k jejich vylamování a následnému rozpadu celé koruny a zániku stromů. Proto je v pravidelných intervalech čtyř až pěti let prováděn tento řez, který umožní nasazení nových větví. Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí Ostuda nebo slušnost aneb Jak je to s úklidem psích exkrementů Foto: archiv redakce jisté míry ukazuje i na vztah k životnímu prostředí jako celku. Není pravda, že je to hnojivo v travnatých plochách či záhonech květin, neboť množství tohoto hnojiva je neúměrné a nikdo, ani sám chovatel, není rád, když si toto hnojivo přinese z vycházky na svoji rohožku či do předsíně. A stejně nepříjemné jsou pocity lidí, kteří s touto vizitkou vstupují do obchodů či restaurací. Město proto žádá občany a chovatele psů, aby nebyli lhostejní ke svému prostředí. Čisté město je přáním všech obyvatel, i těch, kteří se cítí nad věcí. Úklid veřejných prostranství je práce záslužná a není v žádném případě ponižující o čistotu pečovat. Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí

4 strana 04 duben 2008 pohádkový den; dětská hřiště Pohádkový den v Táboře i V pátek 11. dubna se Tábor stane dějištěm VI. pohádkového dne Pohádkového království. Akci, která se každoročně odehrává v jednom z jihočeských měst, letos pořádá město Tábor ve spolupráci s Občanským sdružením Pohádkové království. Součástí programu je pohádkový průvod od radnice na nádvoří hradu Kotnova, kterého se zúčastní pohádkový král Zdeněk Troška se svou družinou. Pořadatelé akce uvítají zapojení široké veřejnosti v kostýmovaném průvodu, jehož tématem jsou pohádkové postavy. V letošním roce bude odborem životního prostředí realizována další etapa schválené optimalizace dětských hřišť. Již v lednu byla zaslána výzva k podání nabídky na rekonstrukci dvou herních ploch na Větrovech a na Sídlišti nad Lužnicí v aleji Přátelství. Na Větrovech budou použity atraktivní prvky z akátového dřeva od společnosti Tomovy parky. Tyto prvky jsou typické tím, že jsou trvanlivé, pevné a dřevo nevytváří třísky, používá se ve svém přirozeně křivém stavu a v kombinaci s nápaditým designem umožňuje vytvořit neobyčejně působivé a originální hřiště. Na Sídliště nad Lužnicí byly do aleje Přátelství vybrány prvky od společností Richter Spielgeräte GmbH a Prolemax, s. r. o. Výrobky se vyznačují Od do hodin se na nádvoří Kotnova odehraje kulturní program určený zejména rodinám s dětmi. Jeho součástí je autogramiáda Zdeňka Trošky a otevření Pohádkové eurokanceláře za účasti poslance Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. Pro děti je přichystán bohatý program plný soutěží a her, chybět nebude pohádkové představení, taneční a šermířská vystoupení, dětská diskotéka, skákací hrad, zvířecí houpačky. Děti čeká i setkání s pohádkovou vílou Vodánkou. Lenka Horejsková vedoucí odboru KaCR Sociolog Emanuel Chalupný U příležitosti 50. výročí úmrtí významného táborského veřejného činitele a sociologa Emanuela Chalupného vydalo město Tábor spolu s Vysokou školou evropských a regionálních studií publikaci Sociolog Emanuel Chalupný, jejíž autorem je profesor PhDr. Emanuel Pecka, CSc. Křest a zároveň beseda k uvedené publikaci se konaly 17. března v sále Hotelu Dvořák za účasti PhDr. Zdenky Mansfeldové, CSc., ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a profesora Dr. Gabriela Švejdy, CSc. Emanuel Chalupný ( ) celý život bydlel v rodném Táboře, kde maturoval roku 1898 na gymnáziu. Od studií byl aktivní v kulturní i politické oblasti, a to jak v Táboře, tak v Praze. Po absolvování právnické a filozofické fakulty české univerzity v Praze (1903) jako doktor práv kandidát advokacie pracoval v Mladé Boleslavi, Velvarech a Praze. Po složení zkoušek si otevřel advokátní kancelář v Táboře. Emanuel Chalupný byl pedagog, právník, sociolog a zabýval se vztahem sociologie, filozofie a práva. (red) Na snímku vlevo Emanuel Chalupný (foto z archivu Muzea fotografie Šechtl & Voseček); na snímku vpravo sedící zleva: Mgr. Zuzana Pečmanová, prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc., Ing. Hana Randová, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. a PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. kvalitním opracováním dřeva, které tvoří veškeré nosné a stabilizační prvky, Křest táborského kalendáře akcí pro děti i V úterý 11. března pokřtila starostka města Tábora Ing. Hana Randová táborský kalendář akcí pro děti Bav se s námi Křest proběhl v městské knihovně v rámci zahájení celostátní akce Týden čtení. Kalendář vydal odbor kultury a cestovního Optimalizace dětských hřišť pokračuje Dětské hřiště z akátového dřeva Foto: archiv redakce Foto: Roman Růžička spojovací řetězy, kotvy do terénu apod. jsou kovové, žárově pozinkované nebo nerezové. Na realizaci akce byla již vybrána zhotovitelská firma a byla uzavřena smlouva o dílo. Je to Zahradní architektura Tábor, s. r. o., práce budou dle smlouvy o dílo dokončeny do 15. června. Letos bude rekonstruováno ještě jedno hřiště na Sídlišti nad Lužnicí, a to v Berlínské ulici u č. p Dodavatelem herních prvků bude ONYX WOOD, s. r. o. Prvky jsou vyrobeny z laponské borovice, jsou kvalitně opracovány a ošetřeny tlakovou impregnací. Zhotovitel prací bude vybrán na základě předložené nabídky ve výběrovém řízení. Také Náchodské sídliště se dočká dalšího nového hřiště ve vnitrobloku domů č. p v Leskovické ulici. Nové prvky pro malé děti ruchu ve spolupráci s Městskou knihovnou Tábor. Jeho cílem je seznámit poutavou formou děti s chystanými kulturními a sportovními akcemi a zároveň představit známé táborské památky a městskou knihovnu. Kalendář je k dispozici zdarma v dětském oddělení městské knihovny a infocentru na Žižkově náměstí. (lh) Setkání účastníků soutěže Kvetoucí sídla Evropy Foto: archiv redakce Foto: archiv redakce Ve středu 27. února se v prostorách matriky města Tábora sešli reprezentanti pěti měst, která se dosud účastnila za Českou republiku soutěže Kvetoucí sídla Evropy (Entente Florale Europe). Zástupci Frýdku-Místku, Prachatic, Litomyšle, Brna a Tábora diskutovali o významu této soutěže, jejím smyslu a poslání. Z jednání se omluvili pouze Plzeňští a hostem byli delegáti Kyjova, který se soutěže zúčastní v letošním roce. Hosty byli i představitelé Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která je garantem soutěže v ČR, a členové mezinárodní poroty za Českou republiku. Výstupem z šestihodinového jednání je apelace na ústřední orgány, aby zajistily důstojnější postavení této soutěže u nás, které bude srovnatelné se zahraniční prestiží. Většina občanů ČR dodnes neví, co soutěž obnáší, a deska na náměstí T. G. Masaryka mnoho neříká ani řadě obyvatel Tábora. Zástupci měst také apelovali na členy mezinárodní poroty, aby prosazovali přiměřené požadavky na květinové výsadby v sídlech České republiky, jež má jiné klimatické podmínky než většina států západní a jižní Evropy a i jiné historické a kulturní tradice. Jednání probíhalo v otevřené a tvůrčí atmosféře, na všech delegátech bylo vidět, že mají o propagaci soutěže zájem a leží jim na srdci zlepšení turistického ruchu a postavení ČR v Evropě. Na závěr si někteří účastníci prohlédli Tábor a večer při neformálním setkání prodiskutovali řadu dalších otázek, týkajících se rozvoje sídel a jejich životního prostředí. Jan Fišer odbor životního prostředí budou rozmístěny okolo upraveného stávajícího pískoviště, ohraničeného nízkým plůtkem, prvky pro větší děti jsou navrženy na ploše dřívějšího sportoviště. Dodavatel herních prvků je společnost Prolemax, s. r. o., dětské hřiště bude realizováno odborem investic v rámci regenerace panelového sídliště. Již na podzim loňského roku bylo demontováno hřiště v parku U Popraviště, v rámci další etapy rekonstrukce parku zde bude prostřednictvím odboru investic vybudováno hřiště nové. Jaké herní prvky tady budou použity, nebudeme zatím prozrazovat, je to překvapení. Všechny vybrané herní prvky splňují požadavky normy ČSN EN 1176 a 1177, které zajišťují bezpečnost pro děti. Alena Čítková odbor životního prostředí

5 Prostřednictvím dnešního vydání Novin táborské radnice vás zveme na výstavu Slavné vily Jihočeského kraje, která se koná od 13. března do 30. dubna v gotickém sále Husitského muzea na Žižkově náměstí. Výstava představuje padesát vybraných vil z jižních Čech, okres Tábor je zde zastoupen jedenácti vilami a z Tábora samotného pocházejí čtyři slavné vily. Jedinečnost světa vilové a rezidenční architektury byla a je založena na specifické podobě vztahu tvůrce a uživatele autora a zadavatele, architekta a stavebníka. Právě díky této interakci došlo a dochází k specifickému propojení vizí architektonických dílen a osobního Theodor Petřík vila Antonie a Jana Novotných, , Tábor V roce 1913 uplynulo už téměř dvacet let, co za Bechyňskou bránou v Táboře začala vznikat čtvrť jednopatrových vilek. Přímo za bránou dlouho zůstávala nezastavěna drobná trojúhelníková parcela mezi Příběnickou a Bechyňskou ulicí, zřejmě proto, že na tak drobném pozemku nebylo snadné stavbu patrového domu vyřešit. V roce 1913 získali pozemek manželé Antonie a Jan Novotní a pověřili projektem své vily architekta Theodora Petříka. Povolení k stavbě získali od městské rady 14. listopadu téhož roku. Vzhledem k značně výjimečné kvalitě vily i k jejímu stylu, v němž se projevují znaky architektonického kubismu, bychom rádi věděli o Petříkových klientech víc. Z táborského tisku, novin Český jih či Jiskra, však nevyplývá víc než to, že ve veřejném životě města se Novotní neangažovali. Jen šťastnou náhodou vyšlo nedávno najevo, že Janu Novotnému patřil po první světové válce jeden z největších krejčovských závodů v Táboře. Výběr architekta Petříka, tou dobou už docenta na české technice v Praze, pro danou úlohu jistě nebyl náhodný. Šlo o táborského rodáka, účastníka debat kolem připravované stavby táborského pomníku Jana Husa a zároveň uznávaného experta v otázkách souladu nových staveb s historickým prostředím, jak se to v roce 1914 projevilo v diskusích o úpravě spořitelny na táborském náměstí. Noviny Český jih 6. a 13. června informovaly o tom, že díky Petříkovu projektu se tuto budovu podařilo přizpůsobit rázu tohoto prostoru po stránce památkové : že díky němu se spořitelna s náměstím znovu sžije jako jeho harmonický článek. V projektu vily pro manžele Novotné, která stojí v sousedství památkově cenné Bechyňské brány a hradu Kotnova, řešil Petřík stejný problém. Nedlouho předtím rozvířili debatu o nutnosti souladu novostaveb s historickým kontextem architekti sdružení v Klubu Za starou Prahu Pavel Janák, Josef Chochol nebo TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI SLAVNÉ VILY Vila Antonie a Jana Novotných Výstava Slavné vily Jihočeského kraje v gotickém sále Husitského muzea v Táboře Vlastislav Hofman. A protože titíž architekti dospěli kolem roku 1911 ke krystalickým tvarům kubistické architektury, není divu, že Petřík se ve svých táborských úlohách inspiroval nejen jejich požadavkem na kontextuálnost novostaveb, nýbrž i kubistickým tvaroslovím, které se u vily manželů Novotných projevilo v kosočtvercových rámech a pyramidkových ozdobách obou jejích štítů, v zahrocení okenních parapetů a ve formách kovových mříží před okny do sklepa. Díky těmto kubistickým prvkům se vila manželů Novotných stala jediným zástupcem českého Architekt Theodor Petřík kubismu v jižních Čechách před první světovou válkou. Theodor Petřík považoval za nutné, aby u domu na dohled od slavných táborských památek potlačil jeho velikost. Pokládal za žádoucí, aby objekt v bezprostředním sousedství Bechyňské brány a Kotnova byl stavbou malou a prostého zevnějšku, napsal o tom v roce 1915 do časopisu Architektonický obzor. Aby stavba působila drobnějším dojmem, použil architekt několik optických klamů. Patro maskoval mansardovou střechou. Schodišťový rizalit ukončil již v úrovni prvního patra, aby o něj Vila Antonie a Jana Novotných Foto: Roman Růžička duben 2008 strana 05 táborské zajímavosti světa zadavatelů, z nichž většina byla výraznými představiteli společenského, uměleckého i vědeckého života v jednotlivých krajích, i na celostátní úrovni. Tato forma partnerství pak dala na našem území vzniknout architektonickým skvostům, jejichž estetickým a uživatelským hodnotám se obdivujeme dodnes. V minulých číslech NTR jsme vás blíže seznámili s dvěma táborskými slavnými vilami vilou bratří Nováků z let a vilou Maria z roku 1901, dnes vám představíme vilu Antonie a Jana Novotných od architekta Theodora Petříka. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje hmota střechy nenarostla. Hřeben střechy položil rovnoběžně s hřebenem Bechyňské brány, takže při pohledu od ní se vila jeví jako přízemní. Nenápadnost stavby měl podpořit i střídmý modernistický interiér. Jediným zdobnějším prvkem se tak staly právě štíty s kubistickým dekorem, obrácené do Příběnické ulice. Některé jiné prvky vily, například ústupkový portál vchodu nebo ústupkové okenní šambrány, však mají více společného s geometrickou modernou nebo s novoklasicismem než s kubismem. Stavbu vily provedla do roku 1914 firma Šimůnek a Neumann. V malé zahradě se v tomtéž roce ocitl šestiboký altán. V roce 1938 vyrostly u severního průčelí domu garáže. V devadesátých letech 20. století prošla vila rekonstrukcí. Nyní slouží zčásti k bydlení a částečně k podnikání svých současných majitelů. Theodor Petřík ( ) pocházel z Tábora, působil však hlavně v Praze, a to od dvacátých let jako profesor zemědělských staveb na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství. Roku 1909 získal druhou cenu v soutěži na dostavbu Staroměstské radnice. Z Petříkovy spolupráce s Karlem Roštíkem vzešel v letech obchodní a činžovní dům U kamenného stolu na nároží Karlova náměstí a Žitné ulice v Praze. S asistentem Janem Víškem navrhl Petřík ve dvacátých letech rozsáhlý soubor vysokoškolských staveb v Praze-Uhříněvsi. Podle projektu stejných autorů vznikla roku 1922 ve Slapech u Tábora vynikající budova Selekčního ústavu bramborářského s originálním asymetrickým kubistickým detailem. Ve svém rodném městě Petřík mimo jiné přestavěl spořitelnu, dnes městský úřad na Žižkově náměstí 3 (1914), navrhl rozhlednu Hýlačku (1919) a v roce 1929 spolu s Kotěrovým žákem Janem Chomutovským vyprojektoval bránu a pavilony Jihočeské výstavy, která v tomto kraji pozdvihla prestiž funkcionalismu. Přetištěno z knihy Slavné vily Jihočeského kraje. Agentura Foibos, Praha 2007.

6 strana 06 duben 2008 furth im wald; knihovna Furth im Wald Městečko Furth im Wald má 9300 obyvatel a najdeme je kousek za hranicemi. Leží zhruba 18 km od Domažlic. Furth im Wald vstoupil do historie 9. dubna 1086, kdy jej získal spolu s dalšími obcemi hrabství Cham za Městská knihovna Tábor je druhou největší veřejnou knihovnou v Jihočeském kraji. Jejím zřizovatelem je od roku 2003 (po zrušení okresních úřadů) město Tábor, i když u jejího počátku také stálo v roce 1897 obecní zastupitelstvo a svou činnost zahájila jako Městská veřejná knihovna. Po řadě stěhování a více či méně zajímavých peripetiích vývoje získala po druhé světové válce prostory v budově, v níž sídlí dodnes v Jiráskově ulici V posledních desetiletích se stal pro knihovnu nejvýznamnějším milníkem rok 1992, kdy odstartovala automatizaci provozu (jako jedna z prvních knihoven tohoto typu v republice) a současně rekonstruovala prostor po zrušeném kinu OKO. V roce 1993 zahájila tehdejší Okresní knihovna v Táboře provoz nejmodernějšího oddělení pro dospělé čtenáře za využití automatizovaného knihovního systému. V rychlých krocích pak následovalo zavedení výpočetní techniky i v dalších odděleních, v roce 1997 zařadila knihovna do svých služeb pro čtenáře také veřejný internet. Jaká je současnost Městské knihovny Tábor a její aktuální nabídka služeb? Čtenáře uvítá knihovna nejen ve své ústřední budově v Jiráskově ulici, ale také v síti poboček na území města dvě největší jsou na Pražském sídlišti a na Sídlišti nad Lužnicí. Malé pobočky, které jsou otevřeny pouze 1x týdně, najdete v Čekanicích, Měšicích, Náchodě a Zárybničné Lhotě. Obě pobočky na sídlištích poskytují čtenářům vedle klasických výpůjčních služeb i volný přístup na internet. V Jiráskově ulici je návštěvníkům k dispozici výběr z velkého množství dokumentů a služeb. Stále nejžádanější zůstává klasické půjčování knih v oddělení pro dospělé čtenáře je výběr z více než 56 tisíc svazků beletrie a odborné literatury. Na své si přijdou milovníci všech žánrů i oborů, nechybí zvláštní služby regenburský rychtář Friedrich z rodu hraběte von Bogena. Z původního názvu obce Vurte se později vyvinulo dnešní pojmenování Furth im Wald. Od roku 1300 je město známé jako celnice, přičemž v roce Městská knihovna Tábor Foto: archiv redakce literatura v angličtině, němčině, ruštině a dalších jazycích. Ve studovně lze k prezenčnímu studiu využít téměř 2500 svazků encyklopedií, slovníků, zeměpisných průvodců, ale i literatury regionálního charakteru. Shromažďují se zde publikace o Táboře a Táborsku, rovněž regionální zpravodaje, noviny a časopisy. Ve studovně mohou zájemci nahlédnout také do nejnovějších čísel více než stovky novin a časopisů. Tematický záběr je velmi široký, nejlépe je prohlédnout si nabídku na místě. Starší čísla se půjčují domů v oddělení pro dospělé čtenáře. Studovna je současně místem, kde se soustředí veškeré elektronické služby poskytuje přístup do několika databází, informace na CD ROM atd. Stále velmi vyhledávaný je internet pro veřejnost, který je k dispozici ve výpůjční době čtenářům knihovny zdarma na šesti počítačích v přízemí v A-klubu. Foto: Roman Růžička 1332 obdrželo od vévody Jindřicha XIV. městská práva. V roce 1764 vydává císařovna Marie Terezie a kurfiřt Max Josef III. definitivní vymezení pravidel hraničního styku mezi Bavorskem a českými zeměmi. Roku 1861 bylo provedeno železniční napojení města na hlavní linii Norimberk Praha. V roce 1964 byl obnoven silniční hraniční přechod do Československa a roku 1990 byly odstraněny hraniční zátarasy a překážky na české straně. Partnerským městem Furthu jsou sousední Domažlice. Ačkoli spolupráce obou měst sahá hluboko do minulosti, partnerská smlouva byla podepsána až po pádu železné opony, v roce Ve městě se každoročně v srpnu konají historické městské slavnosti, které rok co rok vrcholí tradičním uvedením nejstarší německé lidové divadelní hry Skolení draka, více než 500 let starého představení z dob kazatele Jana Husa o boji dobra se zlem. Oddělení pro děti má ve svém fondu na 17 tisíc knih, velké oblibě u dětských návštěvníků se těší čtyři počítače s přístupem na internet. Také zde je možné půjčit si časopisy pro děti všech věkových skupin. V oddělení se koná řada akcí, určených speciálně pro dětské návštěvníky. Pravidelně každou první středu v měsíci zde probíhá Odpoledne plné her, kdy se děti mohou zúčastnit různých soutěží a kvizů o ceny, další akce probíhají příležitostně, např. před Vánocemi, na setkání se svými čtenáři přijíždějí autoři i překladatelé knih pro děti. Pravidelně navštěvují oddělení mateřské školy, školní třídy nebo družiny. Děti se při těchto návštěvách dozvědí, co vše jim knihovna nabízí, jak se ve fondu hledá, ale také jak se knihy píšou, vyrábějí apod. I toto oddělení, stejně jako celá knihovna, se zapojuje do tradičních celostátních akcí Březen měsíc internetu a na podzim pak Týden knihoven, kdy bývají připraveny mimořádné akce. Za zmínku jistě stojí kupř. nedávný březnový křest kalendáře akcí pro děti Bav se s námi 2008, který vydalo město Tábor ve spolupráci s Městskou knihovnou Tábor. Přes 10 tisíc dokumentů najdou milovníci hudby v hudebním oddělení knihovny. Převážně jde o kompaktní desky, které se půjčují domů za dodržování určitých podmínek, stanovených ochrannými autorskými svazy. Nechybí ani poměrně bohatý fond tradičních LP. V oddělení jsou umístěny i knihy a časopisy z oblasti hudby a téměř 1400 svazků notových materiálů hudebnin. Na pěti počítačích si uživatelé mohou vyhledat žádané CD, LP či knihy a půjčit si je domů nebo poslechnout v příjemném prostředí knihovny. Tradicí s pravidelnými návštěvníky se stala akce tohoto oddělení jarní a podzimní setkání s publicistou Jiřím Černým antidiskotéka Načerno. Foto: archiv redakce Ve městě se nachází řada pozoruhodností např. první německé muzeum draků, Japonská zahrada, zahrada divokých zvířat s podvodní pozorovatelnou a mnohé další zajímavosti. Ve vztahu s městem Táborem je nejvýznamnější spolupráce v rámci Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí a spolupráce škol se ZŠ Bernarda Bolzana. Jiří Řeřicha kancelář starostky Prostředí knihovny zpestřují a obohacují výstavy, které se obměňují obvykle po měsíci. Ze strany neziskových organizací, škol či ZUŠ je o instalaci v knihovně velký zájem není divu, jen oddělením pro dospělé čtenáře prochází denně okolo 400 návštěvníků. Ti se zde mohou setkat s pracemi žáků výtvarných oborů ZUŠ, klientů Fokusu či Rolničky, svou činnost představuje Ochrana fauny ČR, velmi oblíbené jsou výstavy mladých úspěšných fotografů Ondřeje Kotta a Michala Josephy. Protože výstavní prostor v oddělení pro dospělé čtenáře už nestačil zájmům vystavovatelů, byla zřízena nová galerie Na schodišti, která se výborně hodí pro prezentaci výtvarných prací, obrázků a fotografií. Ve stručnosti zde byla představena pouze ta část knihovny, kterou čtenáři vidí při její návštěvě. Knihovna však má i své zákulisí, se kterým se běžně návštěvníci nesetkávají nové dokumenty je třeba před zařazením do půjčoven nejen vybrat a nakoupit, ale především odborně zpracovat, ve stanovených časových intervalech revidovat fond a provést mnoho dalších odborných úkonů, které oko laika nezaznamená to vše v oddělení doplňování a zpracování fondů. Knihovna má samozřejmě i své ekonomické oddělení. Závěrem, nikoli však na posledním místě svým významem, je třeba uvést regionální oddělení, které v souladu s knihovním zákonem vykonává regionální funkce poskytuje odbornou pomoc stovce veřejných knihoven na Táborsku, nakupuje pro ně tzv. výměnný fond a distribuuje ho 2x ročně především do malých obecních knihoven a mnoho dalšího. S Městskou knihovnou Tábor se nejlépe seznámíte, pokud ji osobně navštívíte ve výpůjční době. Další informace můžete získat i na webových stránkách knihovny na adrese: Alena Otrubová ředitelka městské knihovny

7 duben 2008 strana 07 program kina a divadla Kino Svět Tábor duben úterý a hod., středa a hod.: O RODIČÍCH A DĚTECH úterý hod., středa hod.: SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA čtvrtek hod., pátek hod.: LOVEC DRAKŮ čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod.: OKO čtvrtek hod., pátek hod.: 3.10 VLAK DO YUMY sobota hod., neděle hod.: KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA sobota hod., neděle hod.: NOC PATŘÍ NÁM neděle hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: RAMBO DO PEKLA A ZPĚT neděle hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET pondělí hod., úterý hod., středa hod.: NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ úterý 1. dubna, hodin M. Uhde: ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ předplatné sk. A pátek 4. dubna, hodin JAN BURIAN turné 2008 s L. Dusilovou mimo předplatné neděle 6. dubna, hodin J. Krofta: JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ předplatné sk. E středa 9. dubna, hodin Jarní koncert POSÁDKOVÉ HUDBY TÁBOR mimo předplatné čtvrtek a hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: BOBULE pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: PRAVIDELNÍ MILENCI sobota hod., neděle hod.: VÁCLAV pondělí hod., úterý hod., středa hod.: ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY pondělí hod., úterý hod., středa hod.: POKÁNÍ čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod., čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: PŘ. N. L. čtvrtek a hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí a hod., úterý hod., středa hod., čtvrtek a hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: VENKOVSKÝ UČITEL Divadlo Oskara Nedbala duben čtvrtek 10. dubna, hodin 262. barevný čtvrtek: FRANCIE KŘÍŽEM KRÁŽEM Dny francouzské kultury v Táboře mimo předplatné pátek 11. dubna, hodin I. Doré: CÉSAR A DRANA předplatné sk. C úterý 15. dubna, hodin G. Preissová: GAZDINA ROBA předplatné sk. B středa 16. dubna, hodin K. ENGLICHOVÁ Česká hudba a harfa předplatné sk. H čtvrtek 17. dubna, hodin KUČEROVCI Cucurucucu mimo předplatné pátek hod.: PERSEPOLIS úterý hod., středa hod.: OBČAN HAVEL pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ sobota hod., neděle hod.: AMERICKÝ GANGSTER pondělí hod., úterý hod., středa hod.: LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ pondělí hod., úterý hod., středa hod.: NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ pondělí hod., úterý hod., středa hod.: AŽ NA KREV Připravujeme na květen: čtvrtek 1. května hod., pátek 2. května hod., sobota 3. května hod., neděle 4. května hod.: TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA čtvrtek 1. května a hod., pátek 2. května hod., sobota 3. května a hod., neděle 4. května a hod.: TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ pátek 2. května hod.: FILMOVÝ KLUB: GONE BABY GONE sobota 3. května hod., neděle 4. května hod.: NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA sobota 19. dubna, hodin SPADANÉ LISTÍ koncert tria mimo předplatné pondělí 21. dubna, hodin KRYŠTOF Akustik Best Of Tour II koncert mimo předplatné čtvrtek 24. dubna, hodin IRSKÁ TANEČNÍ SHOW Mystery Of The Dance mimo předplatné sobota 26. dubna, hodin F. Loewe & A. J. Lerner: MY FAIR LADY předplatné sk. B MUZEUM ŠECHTL & VOSEČEK Dům U lípy (nám. Mikuláše z Husi, Tábor) muzeum.html otevřeno: po pá hodin do 31. května Marie ŠECHTLOVÁ: ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ Od skleněných desek k počítači výstava k 80. narozeninám autorky 8. dubna, hodin PSYCHOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY ZÁVISLOSTI přednáška MUDr. Jany Krynské 22. dubna, hodin TYPY ZÁVISLOSTÍ A CESTA KE SVOBODĚ přednáška MUDr. Jany Krynské Více informací na: HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR (nám. Mikuláše z Husi 44) tel.: web: úterý 8. dubna, hodin STARÉ TÁBORSKÉ ULIČKY A KAŠNY přednáší: Mgr. Jiří Kohout (táborský sběratel regionalista) čtvrtek 17. dubna, hodin OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA : NOVÝ ZÉLAND NA KOLE I PĚŠKY přednáší: Karel Stýblo úterý 29. dubna, hodin ČESKÉ MEDAILÉRSTVÍ 20. STOLETÍ s ukázkami medailérské tvorby přednáší: Mgr. Ondřej Kolář (historik, Písek) VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 26. dubna, 8.00 hodin ornitologická vycházka (vedle akustického a vizuálního pozorování opeřenců proběhne odchyt ptáků do sítí a jejich kroužkování, připravena je soutěž o jednodenní zahraniční zájezd) vedou: Ing. František Vališ, Ing. Jiří Vitovský, Josef Jahelka sraz: na zastávce MHD Klokotská hospoda Info na tel.: Pořádají ZO ČSOP Sezimovo Ústí a Ochrany fauny ČR Votice. SENIOR KLUB 3. a 17. dubna, hodin kongresový sál JčU Večery v lidovém tónu s tancem a živou hudbou hraje: kapela J. Hýny Akce se koná za podpory města Tábora.

8 strana 08 duben 2008 akce odboru kultury NADACE SENIO Pravidelné schůzky zájemců o internetový projekt se konají vždy ve středu od hodin v Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Sraz je před zadním vchodem do budovy. DISKUSNÍ KLUB 9. a 23. dubna, hodin Dlouhá ul. 325, Tábor Informace na tel.: ROLNIČKOVÝ DEN dubna České Budějovice, Tábor, Soběslav a Veselí nad Lužnicí tradiční veřejná sbírka na podporu Diakonie ČCE střediska Rolnička Zakoupením symbolické rolničky přispějete na pořízení nového mikrobusu, jeho provoz a zajištění následných služeb v Rolničce určených dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Info: a , Úklid břehů Kozského potoka sobota 12. dubna tradiční jarní úklid sraz: 9.00 hodin, Knížecí rybník (autobus od nádraží MHD v Táboře přijíždí před devátou) Pořádá 5. ZO ČSOP v Táboře. HOUSŮV MLÝN údolí středověku pod Jordánem dubna, hodin HUDEBNÍ VEČERY U KRBU hraje a zpívá: PEPA NOS vstup: 100 Kč 30. dubna OSLAVA KELTSKÉHO SVÁTKU BELTINE vstup: 100 Kč ÚO SVAZU DIABETIKŮ schůzky skupin s EMP 1. skupina: 3. dubna v hodin v G-centru 2. skupina: 1. dubna v hodin v ZŠ Světlogorská ulice (SNL) 3. skupina: 29. dubna v hodin na školním statku v Měšicích kondiční plavání čtvrtek hodin 2. vycházka botanická zahrada 14. dubna, hodin sraz před zemědělskou školou schůzka aktivistů ZO SD 9. dubna, hodin v budově ICM, Farského 887/17 (vedle schodů u sokolovny) členská schůze + beseda (nemoci kloubů) 24. dubna, hodin v zasedací síni MěÚ (Tabačka) Dubnové akce odboru kultury Pohádkový den v Táboře pátek 11. dubna autogramiáda Zdeňka Trošky šermířská a taneční vystoupení, soutěže a hry pro děti hodin nádvoří hradu Kotnova KAMARÁDI NA HRADĚ divadelní představení souboru Kamarádi z Brna Propagační stánky Městské knihovny v Táboře, Pohádkového království a Infocentra Tábor s prodejem knih O víle Vodánce. (Sledujte jednotlivé plakáty) hodin Žižkovo nám., Klokotská ul., nádvoří hradu Kotnova POHÁDKOVÝ PRŮVOD S DRUŽINOU ZDEŇKA TROŠKY hodin nádvoří hradu Kotnova SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ POHÁDKOVÉHO DNE příjezd pohádkového krále Zdeňka Trošky s družinou křest Pohádkové eurokanceláře za účasti poslance Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. Dny česko-francouzské kultury v Táboře 30. března 25. dubna Pořádají: město Tábor, Divadlo O. Nedbala Tábor, kino Svět Tábor a Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor neděle 30. března, hodin malý sál Divadla O. Nedbala CHANTAL POULLAIN Chansons koncert známé herečky a méně známé šansoniérky s doprovodným hudebním triem, zaznějí šansony vzniklé v posledních padesáti letech, které jsou obsahem nedávno vydaného stejnojmenného alba vstupné: 150, 120 Kč čtvrtek 10. dubna, hodin Divadlo Oskara Nedbala 262. barevný čtvrtek: FRANCIE KŘÍŽEM KRÁŽEM do mnoha koutů Francie s Petrem Stříbrným za památkami, přírodou a gastronomií od Azurového pobřeží, přes Provence, Pyreneje, Gaskoňsko, Bretaň, Normandii po Alsasko vstupné: 30 Kč Ve spolupráci s CK Adventura. pátek 11. dubna, hodin kino Svět PRAVIDELNÍ MILENCI (Les Amants réguliers) píše se rok 1968, v pařížských ulicích rostou barikády a všichni, které sledujeme, se účastní šarvátek s policií, protože jsou nespokojení se svými životy film získal nominaci na Zlatého lva v Benátkách vstupné: pro členy Filmového klubu 65 Kč, ostatní 75 Kč; české titulky, do 15 let nepřístupné sobota 12. dubna, hodin taverna na Žižkově náměstí FRANCOUZSKÉ ODPOLEDNE U TAVERNY grilování žabích stehýnek, čerstvé mušle po bretaňsku, francouzské víno a další dobroty hodin FRANCOUZSKÉ HITY 50. A 60. LET v podání DJ Mushroom Pořádá Kazibar, s. r. o., ve spolupráci s městem Táborem. úterý 15. dubna, 8.30 a hodin Divadlo Oskara Nedbala POD STŘECHAMI PAŘÍŽE sous les toits de paris pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a šansonu atmosféru francouzského každodenního života navodí básně Verlaina, Huga, Apollinaira, Préverta a šansony od středověkých trubadúrských písní, přes zpěvy sladké Francie, písně s texty konce 19. století z prostředí kabaretů pařížského Montmartru až po písně zpívané E. Piaf a J. Brelem účinkuje: Agentura Bum Praha vstupné: 40 Kč Pořad je určený SŠ a OU. pátek 18. dubna, hodin kino Svět PERSEPOLIS animovaný celovečerní film francouzské režisérky původem z Íránu Marjane Satrapi, který bojoval o Zlatou palmu v Cannes autobiografický příběh s lehkostí popisuje režisérčino krušné dětství a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce vstupné: pro členy Filmového klubu 75 Kč, ostatní 80 Kč; české titulky, do 12 let nepřístupné pátek 25. dubna, hodin kino Svět VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ (Les glaneurs el la glaneuse) po různých koutech Francie sleduje režisér ve svém dokumentu paběrkovače, sběrače, shánlivce a vybírače popelnic, kteří z nutnosti, jen tak náhodou anebo pro přežití sbírají věci, jež jiní odložili vstupné: pro členy Filmového klubu 50 Kč, ostatní 60 Kč; české titulky DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ nabídka tradičních francouzských jídel 31. března 6. dubna (pondělí neděle) RESTAURACE HOTELU DVOŘÁK (www.orea.cz/dvorakta) speciality pro vás připraví Chef de Cuisine hotelového restaurantu La Cave, držitel řady prestižních gastronomických ocenění a člen Národního týmu asociace kuchařů a cukrářů ČR Martin Svatek dubna (pondělí neděle) HOTEL NAUTILUS (Žižkovo náměstí 20; Galerie U Radnice ul. Martínka Húsky 54 otevřeno: út so a hodin 10. dubna 13. května Stanislav KLVÁČEK a Pavel TALICH: DÍRKOVÁNÍ fotografie dírkovou komorou 10. dubna 13. května OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE putovní výstava ke IV. letní olympiádě dětí a mládeže, která se bude konat v Táboře v roce 2009 vstupné: dospělí 10 Kč, děti, studenti a důchodci 5 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma Společná vernisáž obou výstav ve středu 9. dubna v hodin. Husitské muzeum Tábor gotický sál Žižkovo nám. 1 otevřeno: po pá hodin do 30. dubna 2008 SLAVNÉ VILY JIHOČESKÉHO KRAJE OCENĚNÁ MĚSTA aneb JAK UCHOPIT GENIA LOCI V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ vstup zdarma Infocentrum Žižkovo nám. 2 otevřeno: po pá hodin do 23. dubna Ivana DUDÁČEK: PTÁCI KOLEM NÁS fotografie, vstup zdarma Městská knihovna Tábor galerie Na schodišti otevřeno: út pá hodin 21. dubna 16. května DOMÁCÍ OTROCTVÍ mladý francouzský fotograf Raphael Dallaporta upozorňuje netradičním způsobem na příběhy žen odehrávající se uprostřed Evropy Pořádá Cheiron T, o. p. s., a Městská knihovna Tábor v rámci festivalu Týdny proti rasismu a xenofobii. Bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní Hotel Dvořák) STÁLÁ EXPOZICE po so hodin TÁBORSKÝ POKLAD vstup zdarma

9 duben 2008 strana 09 protipovodňová ochrana Městská knihovna Tábor Statistické údaje za loňský rok počet knihovních jednotek počet docházejících periodik 270 přírůstek knihovních jednotek počet čtenářů počet návštěvníků z toho na internetu počet výpůjček celkem z toho pro děti počet výpůjček na čtenáře 58,9 návštěvy na čtenáře 19,7 virtuální návštěvy webu knihovny kulturní akce 110 Blokové čištění (6.00 až hodin) 1. dubna Husovo nám., parkoviště před ČD, Chocholouškova ul., Jeronýmova ul., Šafaříkova ul., Farského ul., Tyršova ul., Fügnerova ul., Valdenská ul. 3. dubna Dobrovského ul., Roháčova ul., Kamarýtova ul., Smetanova ul., Kollárova ul., Erbenova ul., Nerudova ul. 8. dubna Bílkova ul., ul. 9. května, Jiráskova ul., Tomkova ul., Vančurova ul., Havlíčkova ul. 10. dubna Žižkovo nám., nám. Mikuláše z Husi, Tržní nám., Palackého ul., Křižíkovo nám. 15. dubna ul. Petra z Ústí, Štítného ul., Hromádkova ul., Komenského ul., Rokycanova ul., Miličova ul. 17. dubna parkoviště pod Varšavskou ul., Moskevská ul., Helsinská ul., Berlínská ul., Bělehradská ul. 22. dubna Světlogorská ul., Vídeňská ul., Minská ul., Budapešťská ul., parkoviště Budapešťská nad C, Bukurešťská ul. 24. dubna Havanská ul., parkoviště podél Havanské ul., Sofijská ul., Hanojská ul., Krakovská ul. 29. dubna ul. Pražského povstání včetně komunikace podél č. p až 2850, Jaselská ul., Buzulucká ul., Zborovská ul., Sokolovská I. + II., ul. Václava Soumara Problematika domácího násilí MěÚ Tábor, odbor sociálních věcí a Intervenční centrum při Diecézní charitě České Budějovice pořádají školení k problematice domácího násilí. Program: Základní informace o Intervenčním centru Specifika a formy domácího násilí Cyklus domácího násilí Charakteristika pachatele domácího násilí a obětí domácího násilí Informace o vykázání pachatelů domácího násilí Za leden a únor odbor sociálních věcí na dávkách sociální péče vyplatil tis. Kč. Z toho největší položku tvořil příspěvek na péči tis. Kč. Tato sociální dávka je poskytována lidem, kteří jsou vzhledem k svému zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby. Druhou největší položku činily dávky a příspěvky pro občany zdravotně postižené 8648 tis. Kč, tj. příspěvek na Ve čtvrtek 13. března se v hotelu OREA HOTEL Dvořák v Táboře uskutečnil seminář na téma Aktuální informace o dotačních titulech ministerstva zemědělství určených na protipovodňovou ochranu a odstraňování povodňových škod. Seminář pořádalo ministerstvo zemědělství pro zástupce obcí Jihočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a městem Táborem. Úvodem ředitelka odboru programového financování ve vodním hospodářství MZe Ing. Radka Bučilová poskytla účastníkům semináře aktuální informace o dotačních titulech MZe včetně výše vyčleněných finančních prostředků dle jednotlivých titulů a upřesnění způsobu posuzování předložených žádostí a jejich financování (informace na: Hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník zhodnotil povodňovou situaci na území Jihočeského kraje od roku 2002 do současnosti a upozornil na možnost získání finančních prostředků prostřednictvím grantového programu na ochranu před povodněmi, který je určen na zvýšení bezpečnosti a kvality vodních staveb určených ke vzdouvání a akumulaci vody s ohledem na snížení povodňových rizik ve vazbě na Koncepci protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (více na: Starostka města Tábora Ing. Hana Randová seznámila přítomné v rámci své prezentace s průběhem a řešením povodní ve spádovém území města, vzniklými škodami, způsobem Po koho je školení určeno: policisty sociální pracovníky pracovníky azylových domů Místo konání: Husovo nám (Tabačka), 3. patro velká zasedací místnost Datum a čas konání: 24. dubna, 9.00 hodin Informace: MěÚ Tábor odbor sociálních věcí Alena Kunovová tel.: Kolik finančních prostředků vyplatil odbor sociálních věcí? provoz motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla atd. Nejmenší položku činí dávky pomoci v hmotné nouzi 1270 tis. Kč, tedy příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Tyto dávky jsou poskytovány v případě, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Alice Švehlová vedoucí odboru sociálních věcí Sociální dávky za leden a únor 2008 příspěvek na péči 70 % dávky hmotné nouze 4 % dávky zdravotně postiženým 26 % Protipovodňová ochrana a odstraňování škod možnosti a způsoby financování odstraňování následků a přijatými opatřeními. V rámci semináře byly podrobně představeny jednotlivé aktuální programy MZe (Program prevence před povodněmi II, Program podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží, Program protipovodňových opatření realizovaných v rámci pozemkových úprav, Program na odstraňování povodňových škod) a možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci prioritních os 1 a 6, včetně upřesnění výše podpory a spoluúčasti žadatele (podrobnosti na: Semináře se zúčastnilo 50 účastníků z řad zástupců měst a obcí, správců vodních toků a vodoprávních úřadů. Miroslava Bauerová odbor životního prostředí NAČERNO úterý 15. dubna, hodin A-klub Městské knihovny Tábor setkání s hudebním publicistou Jiřím Černým vstup zdarma Pořádá Městská knihovna Tábor ve spolupráci s městem Táborem. LÉČENÍ KLOUBŮ čtvrtek 24. dubna, hodin zasedací síň úřadu práce (Tabačka 3. patro) beseda s lékařem, přednáší MUDr. Jana Brtková, součástí bude promítání diapozitivů ÚO Svazu diabetiků v Táboře ve spolupráci s městem Táborem zvou všechny diabetiky a občany. G-centrum Tábor Středisko sociálních služeb (tel.: nebo ) Akce pro seniory 8. dubna, hodin zasedací místnost táborské matriky DISKUSNÍ POŘAD (A NEJEN PRO NĚ): O sortimentu zdravotnické prodejny v rámci přednášky bude zájemcům změřen tlak a hladina cukru 10. dubna ZÁJEZD do Prahy (návštěva Poslanecké sněmovny PČR) a na zámek Nelahozeves přihlášky osobně v kanceláři střediska nebo na tel.: dubna, hodin Městská knihovna v Táboře LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER (LHP): Jak se chodí do Lidic představení knihy, autorské čtení Mgr. Přemysla Veverky 24. dubna, hodin zasedací místnost táborské matriky AKADEMIE III. VĚKU: Město Tábor v jedenadvacátém století a město Tábor minulé, století dvacátého přednáší místostarosta města Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. 28. dubna, hodin Městská knihovna v Táboře LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER (LHP): Slavnostní ukončení slavnostní pořad si připravili žáci ZUŠ ze Sezimova Ústí Kurzy anglického jazyka pro začátečníky každé úterý (1., 8., 15., 22., 29.) v hodin v ZŠ B. Bolzana Kurzy anglického jazyka pro pokročilé každé úterý (1., 8., 15., 22., 29.) v hodin v ZŠ B. Bolzana Kurzy německého jazyka pro začátečníky každý čtvrtek (3., 10., 17., 24.) v hodin v ZŠ B. Bolzana

10 strana 10 duben 2008 aktivní granty Úvěry pro bydlení Město Tábor, odbor správy majetku města zveřejňuje záměr poskytnout právnickým a fyzickým osobám vlastnícím bytový nebo rodinný dům a stavebníkům bytového nebo rodinného domu úvěry z Fondu podpory a rozvoje bydlení města Tábora na opatření k dosažení energetických úspor s prokazatelným vlivem na ochranu životního prostředí města Tábora a na rekonstrukce, modernizace či nástavby obytných a rodinných domů na území města Tábora. Pro tento účel je v roce 2008 určena částka 3 mil. Kč. Úvěry jsou úročeny 0 5 % p. a. a splatné 4 15 let podle účelu využití. Maximální výše úvěru je 300 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Žádost o poskytnutí úvěru (formulář získáte na odboru správy majetku města) lze na odboru správy majetku města podat do 9. května Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na odboru správy majetku města u Ing. Zdenky Lošonské (tel.: , zdenka. (zl) Aktivní granty TV a sport Rada města Tábora schválila vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z grantového programu města Tábora Aktivní granty v oblasti tělovýchovy a sportu na rok Vyhlašujeme témata: 1. na podporu činnosti pro tělovýchovné jednoty a kluby, které sportují mimo zařízení TZMT, s. r. o., a tělocvičen základních škol; 2. na vybavení sportovních klubů a zařízení sportovišť. Žádosti musí být podány na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách města či v kanceláři TV, nejpozději do 30. dubna 2008, buď poštou, anebo přes podatelnu města. Později doručené žádosti již nebudou komisí akceptovány. Veškeré informace jsou uvedeny na vývěsce města Tábora a v sekci sport na webu: (rk) Aktivní granty pro oblast kultury i Město Tábor vyhlašuje v rámci grantového programu finanční podpory v oblasti kultury pro rok 2008 výzvy na tato témata: SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH TÝMŮ (v rámci festivalu s pracovním názvem Léto nad Jordánem konaného června) Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci dovednostní soutěže týmů táborských základních škol 26. června v dopoledních hodinách v oblasti Starého města, případně na nábřeží Jordánu. Doba realizace projektu: od 3. do 26. června 2008 (včetně přípravy a propagace) Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 36 tisíc korun. HUDEBNÍ PUBY (v rámci festivalu s pracovním názvem Léto nad Jordánem konaného června) Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci série koncertů jednotlivých hudebních skupin bez žánrového omezení v restauracích a klubech v oblasti Starého města a v jeho nejbližším okolí 27. června. Doba realizace projektu: od 3. do 30. června 2008 (včetně přípravy a propagace) Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 30 tisíc korun. Na základě rozhodnutí Rady města Tábora je pro letošní rok vyhlášen v sociální oblasti grantový program na téma Rekondiční pobyty. Účelem této dotace je přispívat k integraci zdravotně postižených spoluobčanů do společnosti, jejich psychickému a sociálnímu rozvoji, a tím se snažit minimalizovat dopad V pátek 14. března ve hodin uplynula lhůta, dokdy mohli oprávnění žadatelé podávat žádosti o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Město Tábor podalo 36 žádostí na následující akce: vybudování autobusových zastávek Náchodské sídliště, Čekanice a Zavadilská ulice rekonstrukce místních komunikací Družstevní, Bezručova, Ústecká, Novákova a Trocnovská, U Obecních domů a chodník v Soběslavské ulici projekt Regenerace historického centra města Tábora zahrnuje úpravu náměstí Mikuláše z Husi, části Holečkových sadů a komunikace Staré město sever a západ II. etapa (celkem ŽIVÉ NÁMĚSTÍ oživení Žižkova náměstí se zaměřením na hudební vystoupení a výtvarné umění (v rámci festivalu s pracovním názvem Léto nad Jordánem konaného června) Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci kulturního hudebního programu a výtvarného workshopu na Žižkově náměstí v Táboře 28. června. Doba realizace projektu: od 3. do 30. června 2008 (včetně přípravy a propagace) Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 52 tisíc korun. KEJKLÍŘI POD HVĚZDAMI vystoupení kejklířů a pouličních umělců (v rámci festivalu s pracovním názvem Léto nad Jordánem konaného června) zdravotního postižení na život. Stejně důležité je navazování přátelských vztahů a rekondiční činnost, jež tvoří sociální a pracovní rehabilitaci. Podrobné informace k výzvě pro letošní rok, včetně žádosti o dotaci, jsou uvedeny na úřední desce města, jakož i na jeho internetových stránkách (www.tabor.cz rubrika: aktuality nebo sociální služby). Informace rovněž poskytne Hana Musilová, Žádosti o dotace z ROP Jihozápad 12 komunikací v historickém centru) v oblasti školství bylo požádáno o rekonstrukci hřiště Helsinská, modernizace ZŠ a MŠ Měšice, zřízení MŠ v areálu ZŠ Husova, nástavbu tělocvičny a šaten v ZŠ Husova, vybavení šesti základních škol, modernizace zahrad osmi mateřských škol v rámci rozvoje infrastruktury cestovního ruchu bylo žádáno o poslední část cyklostezky kolem Lužnice (nyní panelová cesta k Sídlišti nad Lužnicí) v rámci revitalizace památek byl podán projekt Odpočinková zóna Jordán, dokončení 5. a 6. etapy parku U Popraviště, revitalizace budovy SZŠ na náměstí T. G. M. v oblasti rozvoje služeb cestovního ruchu byla dána žádost o modernizaci infocentra, o brožuru partnerských Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci nočního pouličního vystoupení v oblasti Starého města 27. června v době od do hodin za účelem oživení uvedené lokality originálními aktivitami, které nabídnou divákům nevšední zážitek. Doba realizace projektu: od 3. do 30. června 2008 (včetně přípravy a propagace) Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 110 tisíc korun. TÁBOR NA PRAHU LÉTA vydání propagačního materiálu Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro vydání společného propagačního materiálu vyjmenovaných kulturních akcí na území města Tábora v období od 15. června do 15. července. Uvedený přehled bude nejen informačním zdrojem pro obyvatele města, ale zejména prvkem zvýšení atraktivity města pro jeho potenciální návštěvníky, tedy aktivitou nejen v oblasti samotné kultury, ale i cestovního ruchu. Doba realizace projektu: 12. května až 30. července 2008 Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 22 tisíc korun. Termín pro předložení žádostí je do 4. dubna 2008 do hodin osobně či poštou v podatelně MěÚ Tábor, v případě podání žádosti poštou rozhoduje podací razítko. Informace na: Grantový program na rekondiční pobyty Ilustrační foto MěÚ Tábor odbor sociálních věcí (Tabačka), Husovo nám. 2938, přízemí budovy, kancelář č. 111 (tel.: , Žádosti o dotaci musí být podány nejpozději do 17. dubna 2008 osobně či písemně na adresu: MěÚ Tábor odbor sociálních věcí, Husovo náměstí 2938, Tábor. Alice Švehlová vedoucí odboru sociálních věcí měst, knihu Tábor v proměnách času, ve spolupráci s Husitským muzeem DVD o husitství v jazykových mutacích, vypracování marketinkové strategie a modernizaci městských výstavních prostor O tom, které žádosti budou skutečně podpořeny, by mělo být rozhodnuto zhruba do června. Hodnota projektů, jak byly podány, činí přibližně 300 mil. Kč, přičemž výše dotace může činit až 92,5 %. Vedle kvality projektu bude jistě svou roli hrát skutečnost, že prostředky jsou pro dva kraje Jihočeský a Západočeský a je jich v jednotlivých prioritních osách relativně málo. Další výzva bude vypsána koncem června a potrvá do 11. srpna. Karel Hotový vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

11 Co nového sbíráme ve sběrných dvorech? Od 1. dubna zavádíme v obou sběrných dvorech v Táboře oddělený sběr použitých rostlinných stolních olejů. Dle kvalifikovaných odhadů vypouští občané v České republice volně do kanalizace minimálně 40 tis. tun tuků a olejů ročně. Rádi bychom tento nedobrý stav dle našich možností změnili. Ve spolupráci s firmou FLORTEST, s. r. o., zavádíme proto od 1. dubna sběr použitých rostlinných olejů v obou sběrných dvorech. Budou zde připraveny plastové nádoby, opatřené záchytnými vanami, do kterých se budou oleje přelévat. K přinesení oleje do sběrného dvora může sloužit jakákoli plastová či skleněná nádoba, která Také letos budou přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností do jednotlivých částí města Tábora. Velkoobjemové kontejnery budou rozmisťovány v úterý až čtvrtek od do hodin (dle naplnění) v dubnu, květnu, září a říjnu, podle zpracovaného harmonogramu, který je pravidelně zveřejňován v Novinách táborské radnice. Souběžně s kontejnery na velkoobjemový odpad budou ve vytipovaných lokalitách připraveny i kontejnery na odpad ze zeleně. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze občanům jako doplňková služba. Právnické osoby musí mít likvidaci odpadů ze svých provozoven zajištěnu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Do těchto kontejnerů lze ukládat odpad, který se do popelnice nedá uložit a jenž zároveň není odpadem nebezpečným nebo druhotnou surovinou. Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří: veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic (matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, koberce ) Do kontejneru na odpad ze zeleně patří: špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu (hodně zkrácené větve a kmeny...) Do kontejneru v žádném případě nepatří: veškerý nebezpečný odpad (znečištěné plechovky, zbytky barev či rozpouštědel, chemikálie, léky, oleje a materiály jimi znečištěné, akumulátory baterie) elektrošrot (televizory, ledničky, zářivky) tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo) kompostovatelný odpad (pohrabky trávy, hnůj...) uhynulá domácí zvířata jejich odstraňování zajišťuje VETAS České Budějovice, s. r. o. běžný domácí komunální odpad stavební suť a kameny patří do recyklačního provozu v Klenovicích Letos bude přistaveno 34 kontejnerů na velkoobjemový odpad a 24 kontejnerů na odpad ze zeleně. Toto množství je stejné jako loni. Jak již bylo výše uvedeno, veškeré odpady, které vám doma vzniknou, můžete po celý rok odkládat ve sběrných dvorech, které jsou od ledna letošního roku otevřeny v následujícím režimu: pondělí až pátek: hodin sobota: hodin Stanislav Mrázek odbor životního prostředí nebude předem znečištěna jinou látkou než rostlinným olejem. Nádobu si pak mohou občané odnést zpět domů k dalšímu použití nebo ji ve sběrném dvoře odložit jako každý jiný odpad. Aby každý pochopil, že oddělený sběr použitých rostlinných olejů má smysl, je důležité vědět, co se s olejem dále děje. Použité oleje se sváží do zpracovatelských zařízení, která z nich technologickým procesem získávají metylester, což je látka, jež se přidává jako biosložka do pohonných hmot. Snižuje se tak množství škodlivých emisí z osobních i nákladních automobilů. Lenka Koubková odbor životního prostředí duben 2008 strana 11 odpadové hospodářství Několik důvodů, proč nevylévat oleje do kanalizace, ale odnášet je do sběrných míst: Použitý olej zanáší a ucpává odpadní a kanalizační potrubí. Použitý olej podporuje rozvoj nežádoucích živočichů v kanalizaci (zejména potkanů). Použitý olej omezuje správný chod čističek odpadních vod. Použitý olej je stále cennou surovinou. Sběrem použitého oleje podporujete zlepšování životního prostředí. Přistavování velkoobjemových kontejnerů na území Tábora stanoviště duben květen září říjen Kvapilova u č. p * Bezručova střed 15* Náchod stodola u Kabešů 9* Náchod náves 15* křiž. Bechyňská x Příběnická 9* Tržní náměstí 13 Staré Horky náves 14* Horky ul. Na Dlouhé 15 Horky křiž. Družstevníků x Sadová 13* Větrovy u požár. zbrojnice 10* Všechov, Zahrádka 13 Čelkovice U Lázní u č. p Čelkovice ul. Poříční u č. p Čelkovice u lípy náves 15* Lužnická u točny BUS 11* Pod Poliklinikou náměstíčko 14* křiž. Jesenského x Skálova 16 křiž. Šlikova x Vodňanského 11 Čekanice Družstevní u kapličky 16* Čekanice Zahradní u školy 15* Čekanice U Kovárny 16* Stoklasná Lhota náves 15* Zaluží u pohostinství 20* Zaluží u zastávky MHD 16* křiž. Husinecká x Sezimova 16 Angela Kančeva střed 20 Měšice Na Vojtěchu u č. p * Měšice Průhon u přejezdu 21* Měšice Chýnovská u přejezdu 21* Měšice Sezimovská u byt. domů 21 Zárybničná Lhota náves 22* Zárybničná Lhota u pohostinství 21* Smyslov 22* Hlinice 16* Velkoobjemový kontejner na kompostovatelný odpad * U dat označených hvězdičkou se budou souběžně přistavovat i kontejnery na odpad ze zeleně.

12 strana 12 duben 2008 firemní inzerce Prodává nejvíce realit na sv t Cena: K Tel.: Cena: m s. + spot. Tel.: Nabízíme k pronájmu kancelá v historické ásti Tábora o vým e 97 m 2. Jedná se o kancelá v podkroví, nájem iní 7000 K /m síc a je v etn služeb. Pronajmem objekt v Sez. Ústí II. u vlakového nádr. V 1.NP vstupní zádve í, chodba, 2x kancelá, kuchy ka s koupelnou,wc,sklad a 3 sam. garáže,.v 2.NP samostatná místnost- p ístupná po ocelovém žeb íku. Nabízíme min. odměnu Kč za informaci vedoucí k prodeji Vámi doporučeného bytu či nemovitosti. Cena: od K Tel.: Cena: K Tel.: Nabízíme k prodeji adový rod. d m 5+1, 2 x koupelna s WC, komora, garáž v lokalit Tábor-V trovy. Pozemek 307 m 2, ZP 89,78 m 2, užitná plocha 135 m 2. K nast hování 12/2008. Zajistíme nancování hypotékou. Prodáme rekrea ní chatu v etn za ízení v obci V elni ka u Kamenice nad Lipou okr. Pelh imov s pozemkem o vým e 289 m 2 Možnost celoro ního využití. Velmi p kné prost edí. Kancelář máme na Pražské 232 ve 2.patře nad cukrárnou moccacafé Tábor - Staré město - pěší zóna Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodáme objekt v pr m. zón Tábora v Prodáme t ípodlažní inžovní d m, v historické blízkosti teplárny. ZP 328m 2, pozemek ásti Tábora.V p ízemí je cca m 2.Více info na telefonu nebo v kancelá i. m 2 nebytových prostor,v 1. i 2. pat e jsou vždy 2 byty 1+1. PRONÁJEM mezonet. bytu a kanceláře, 158m2 Pražská ulice ,- Kč/měs ,- Kč služby PRODEJ pozemku pro rekr. o výměře 2280m2 Sudoměřice u TA rybník, sudna, el. 800 tis. Kč PRONÁJEM zavedené restaur. v širším centru TA na Chýnovské ul. 30 tis. Kč/měs. 570,- Kč služby PRODEJ pozemku pro podnikání plocha 0,3 až 1ha v Náchodě u TA 620,- Kč/m2 Info: (8-20h) Nabízíme zaměstnání v oboru realit Pražská 232, Tábor Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodáme luxusní rozestav ný RD v krásném klidném prost edí Strkova v Plané nad Lužnicí nad rybníkem Hejtman. Projektov nadstandartn vy ešený rodinný d m stojící na pozemku o velikosti 530m 2. Prodáme prostornou chatu po kompletní rekonstrukci. Celý objekt je zateplen, možnost trvalého bydlení. Prodej i se za ízením (nábytek na míru). Na pozemku vlastní studna. Ihned volné. Cena: K Tel.: Prodáme velkou zem. usedlost u Jiho. blat v klidném prost edí na návsi obce Komárov. Pozemek 5423m 2, zast. plocha a nádvo í 1892m 2.Kulturní památka. Cena: K Tel.: Prodáme chalupu v Nové Vsi u Mladé Vožice, která stojí na pozemku o vým e 1152 m 2, ke které pat í ješt zahrada o vým e 1453 m 2.Dispozi ní ešení je 2+1. Tel./Fax: Mobil:

13 duben 2008 strana 13 firemní inzerce Autoareál Sládeček, Pelhřimovská ul., Tábor nabízí kompletní služby pro motoristy AUTOSERVIS DIAGNOSTIKA AUTOELEKTRIKA PNEUSERVIS - FA KOLÍČEK do 3,5 t veškeré servisní práce garancní prohlídky, výmeny náplní, filtru, provozních kapalin, cepu, tlumicu, brzdy, pneu, geometrie, tažná zarízení, kódování, zabezpecení vozu STANICE MERENÍ EMISÍ FA KOLÍCEK Kde nás najdete: osobní a užitkové vozy do 3,5 t benzin, nafta, plyn diagnostika BOSCH TÁBORSKÁ STK AUTA TEST s.r.o. ISO 2001 osobní a užitkové vozy do 3,5 t, prohlídky: pravidelné E 55 individuální dovozy evidencní, na prání zákazníka, ME SMĚR Č.B. SMĚR CHÝNOV A BRNO ZDARMA Husovo nám Tábor (vedle pizzerie Caesar) mobil: , CHCETE PRODAT / PRONAJMOUT VAŠÍ NEMOVITOST BEZ STAROSTÍ? OBRAŤTE SE NA NÁS! ATLAS REALITY TÁBORSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ kvalitní a kompletní servis znalecký posudek daňové přiznání veškeré služby prodávajícím / pronajímajícím zdarma www. ATLASREALITY. cz TANEČNÍ KURZ od 25.září 2008 čtvrtek 19,00-21,15 hodin - kurz I. od 30.září 2008 úterý 17,30-19,45 hodin - kurz II. Výuka tanců: Zápis: Společenský dům Střelnice - velký sál 10 lekcí základní variace do tanců Waltz, Tango, Valčík, Foxtrot, Čača, Polka, Jive, Blues... + bonus SALSA (Casino Rueda) vždy ve čtvrtek 18,30-21,00 hodin do (mimo svátků a prázdnin) ve Společenském domě Střelnice nebo na

14 strana 14 duben 2008 prodej; pronájem; plavání Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT 1. část pozemku v k. ú. Měšice u Tábora, PK p. č. 660, v rozsahu cca 100 m 2, za cenu minimálně 400 Kč za 1 m 2. Pozemek leží podél drážního tělesa trati Horní Cerekev Tábor, rovnoběžně s Chýnovskou ulicí. 2. pozemek v k. ú. Stoklasná Lhota, KN p. č. 106/2, o výměře 2 m 2, za cenu 300 Kč za 1 m 2. Pozemek se nachází pod stavbou soukromého vlastníka. Informace: Ing. Ivana Kverková, tel.: , SMĚNIT část pozemku KN p. č. 589/20 orná půda o výměře cca m 2 v k. ú. Čekanice u Tábora, pozemku KN p. č. 555/18 o výměře 128 m 2 trvalý travní porost rovněž v k. ú. Čekanice u Tábora, oba ve vlastnictví města Tábora za pozemky 570/1 o výměře m 2 trvalý travní porost, 573/12 o výměře 1111 m 2 ost. plocha ost. komunikace, 589/62 z výměře 167 m 2 orná půda, 569/4 o výměře 28 m 2 orná půda, 569/5 o výměře 17 m 2 orná půda, 568/20 o výměře 27 m 2 trvalý travní porost, 568/21 o výměře 192 m 2 orná půda v k. ú. Čekanice u Tábora, pozemku p. č. 1248/5 o výměře 403 m 2 orná půda v k. ú. Měšice u Tábora, dále pozemku p. č. 5095/3 o 284 m 2 v k. ú. Tábor o celkové výměře m 2 ve spoluvlastnictví paní Boženy Kosíkové, Krátká 647/1, Sezimovo Ústí, a Ing. Jiřiny Bílé, Skálova 2649, Tábor, a dále pozemku PK p. č. 580/6 dílu 1 o výměře 735 m 2 v k. ú. Měšice u Tábora ve spoluvlastnictví Ing. Jiřiny Bílé, Boženy Kosíkové a Jaroslava Lutovského, Kamenická 246/138, Děčín, Nové město, s tím, že pan Lutovský prodá svůj spoluvlastnický podíl 1/2 za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2 (celkem Kč). Směna pozemků mezi městem Táborem a paní Kosíkovou a Ing. Bílou bude bez doplatku. Informace: JUDr. Dana Švecová, tel.: , PRONAJMOUT nebytové prostory v přízemí domu č. p. 158, ulice Kostnická v Táboře. Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. Žádosti lze podávat do 15. dubna Informace: Ing. Lenka Trojáková, tel.: , Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor RC RADOST, o. s. Koželužská 140, Tábor tel.: dubna, hodin ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK pro rodiče s dětmi nabídka pro rodiče na i po rodičovské dovolené 19. dubna, hodin prostory ZŠ Bernarda Bolzana (Školní nám. 199) BURZA KOJENECKÉHO A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB, KOČÁRKŮ A HRAČEK 25. dubna, hodin VYRÁBĚNÍ DÁREČKŮ PRO MAMINKY PRAVIDELNÉ PROGRAMY Herna pro rodiče s dětmi pondělí ( hodin): HERNA s BROUČKY vstupné je 55 Kč úterý ( hodin): SLUNÍČKA (1 2 roky) středa ( hodin): KULÍŠCI (0 1 rok) čtvrtek ( hodin): SKŘÍTCI (2 3 roky) pátek ( hodin): RADOST POBÝT (0 4 roky) Vstupné na dopolední hernu bez programu je 40 Kč. Organizovaný program pondělí ( hodin): ŠKOLA VOLÁ úterý ( hodin): NETRADIČNÍ ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ DĚTI A JEJICH RODIČE středa ( a hodin): BROUČCI ANEB HRAJEME SI U MAMINKY (1,5 2 roky a 3 4 roky) čtvrtek ( hodin): HŘÍČKY SE SLOVÍČKY pátek ( hodin): VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ Informace na tel.: ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE Václava Soumara Tábor web: KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM informace v recepci možnost skupinového pronájmu Dále nabízíme: cvičebnu pro nemíčové sporty sál stolního tenisu halu zimního stadionu ubytovací služby Informace v recepci zimního stadionu na tel.: a PLAVECKÝ STADION Kvapilova 2500, Tábor web: Změny provozních hodin 12. dubna: hodin 13. dubna: hodin Provozní doba pondělí a úterý a středa a ( *) čtvrtek a pátek a ( **) sobota a neděle * do hodin pouze 25m bazén ** do hodin pouze 25m bazén DĚTSKÝ BAZÉN pondělí hodin úterý hodin středa hodin Osoby nad 50 let, invalidé pondělí hodin úterý hodin čtvrtek hodin sobota hodin Platnost vstupenek je vždy do 31. května. Informace o provozu a pronájmu plaveckého stadionu získáte na tel.: nebo Výpůjční doba v Městské knihovně Tábor včetně poboček odd. dospělí odd. děti odd. hudební Pražské Sídliště sídliště nad Lužnicí pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno úterý středa čtvrtek pátek sobota zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno Čekanice Měšice Náchod Zárybničná Lhota pondělí zavřeno zavřeno úterý zavřeno zavřeno zavřeno středa zavřeno zavřeno zavřeno čtvrtek, pátek a sobota zavřeno Cheiron T Děkanská 302, Tábor tel./fax: , mobil: web: KC CHEIRON dubna ZŠ B. Bolzana JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH promítání filmů s lidskoprávní tematikou, pro školy 1. dubna, hodin KREATIVNÍ TVOŘENÍ Z FIMA výroba šperků 3. dubna FOTBÁLEK U SLADOVNY sraz: hodin v KC Cheiron T, v hodin na místě 8. dubna, hodin WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA přednáška Dr. Ing. Tomáše Zuzáka 11. dubna NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE VOTICE sraz: hodin v KC Cheiron T 16. dubna, hodin dětské hřiště u jezu v Čelkovicích VÝTVARNÉ ODPOLEDNE NA FIŠLOVCE 18. dubna, hodin KREATIVNÍ TVOŘENÍ Z FIMA výroba šperků 23. dubna BASKET NA SOJČÁKU sraz: hodin u Skateparku na Sídlišti nad Lužnicí TÝDNY PROTI RASISMU A XENOFOBII (9. ročník festivalu, duben květen, Tábor) 22. dubna 15. května Městská knihovna Tábor A-klub DOMÁCÍ OTROCTVÍ vernisáž výstavy: 22. dubna v hodin 24. dubna, 9.00 hodin Husovo nám (Tabačka) ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ 24. dubna, hodin dětské hřiště u jezu v Čelkovicích SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA FIŠLOVCE 25. dubna, hodin MUZIKOTERAPIE Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy: keramická a výtvarná dílna, floorbal, hudebna, stolní tenis či stolní fotbal. Informace na tel.: (Tomáš Bílý). Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více