Křest propagačního autobusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křest propagačního autobusu"

Transkript

1 strana 02 bytová komise strana 04 pohádkový den strana 09 domácí násilí strana 10 aktivní granty strana 11 odpadové hospodářství 04 duben 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Havárie Kvůli rozsáhlé havárii rozvodu vody ve dnech od 10. do 31. března byl omezen provoz v MŠ v Kollárově ulici v Táboře. Zřizovatel město Tábor a pracovnice této mateřské školy děkují všem rodičům za trpělivost a vstřícnost při řešení vzniklé situace. (rh) Výzva pro soubory i I v letošním roce mohou zájemci z řad táborských souborů, spolků a neziskových organizací zasílat své nabídky k účinkování a návrhy na doprovodný program v rámci 17. ročníku festivalu Táborská setkání, který proběhne září. Nabídky zasílejte písemně do 30. dubna na poštovní adresu: Ing. Lenka Horejsková, odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. 11, Tábor, či na (lh) V sobotu 1. března se před polednem přehnala přes území Tábora větrná bouře Emma. Na území města byly způsobeny nemalé škody na majetku a životním prostředí. Městská policie přijala osmnáct oznámení od občanů o škodách, které vznikly převážně na spadlých stromech, poškozených střechách a vozidlech. Informace byly předávány HZS a Technickým službám Tábor, s. r. o., které vzniklé situace ihned řešily, aby zabránily ještě větším škodám, popřípadě zraněním. V době od soboty do neděle v souvislosti s tímto orkánem zasahovali hasiči v 64 případech. Nejvíce byla postižena příměstská část Zárybničná Lhota, kde vítr polámal stovky stromů, byly strženy Křest propagačního autobusu V pondělí 3. března byl na Žižkově náměstí veřejnosti představen a slavnostně pokřtěn linkový autobus propagující město Tábor. Autobus pokřtila husitskou medovinou starostka města Ing. Hana Randová společně s představitelem husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova Vladimírem Bláhou. Atmosféru středověku doplnilo hudební vystoupení táborské skupiny Dei Gratia. Autobus provozovaný firmou Comett plus, spol. s r. o., na lince Praha Tábor tak již od března láká širokou turistickou veřejnost k návštěvě našeho historického města a festivalu Táborská setkání. (lh) Orkán Emma se neslitoval ani nad Táborskem střechy na dvou domech a střecha na budově obchodu Jednota. V kempu u Knížecího rybníku je zničeno několik chatek. Škody na lesním porostu Takto například dopadly stromy ve Zborovské ulici. byly odhadnuty přibližně na m 3 dřeva. V důsledku vichru muselo být pokáceno 27 kusů poškozených dřevin městské zeleně. Foto: odbor životního prostředí Foto: Roman Růžička Na budovách ve městě byly poškozeny střešní krytiny na Základní škole Bernarda Bolzana, střední průmyslové škole strojní a stavební, dále na Husitském muzeu a skladu materiálu jednotky dobrovolných hasičů. Škody na majetku města řeší v současné době jako pojistné události odbor správy majetku města. Jedinou dobrou zprávou je, že při této události nedošlo na území Tábora k žádnému zranění. Jelikož nebyla podle zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v platném znění, vyhlášena žádná krizová situace, nelze na škody v soukromém sektoru uplatnit žádnou náhradu. Uplatnit škodu lze pouze u pojišťovny, pokud byl poškozený majetek pojištěn. Oldřich Semrád krizový manažer Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města: TÁBOR: Entente Florale 2007 stříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 strana 02 duben 2008 rada a zastupitelstvo Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 21. dubna 2008 od 15 hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) starostka a místostarostové města odbor kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí stavební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majetku města útvar vnitřního auditu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář starosty odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu odbor investic a strukturálních fondů městská policie Husovo nám (Tabačka) tajemník MěÚ odbor vnitřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Sběrné dvory Sběrný dvůr Klokoty, Kpt. Jaroše 2418 areál spol. Rumpold, s. r. o. Sběrný dvůr SNL, Bukurešťská ul. bývalý výměník Otevírací doba pro oba sběrné dvory v roce 2008: pondělí pátek: od do hodin sobota: od 8.00 do hodin Z jednání rady a zastupitelstva města v březnu Zastupitelstvo města mělo své jednání 10. března. Rada města měla mimořádnou schůzi 3. března a pak dvě další schůze 17. a 31. března. Rada města se seznámila s výsledky zkušebního provozu parkovacího domu pod Střelnicí a schválila nové cenové tarify od 1. dubna. Zároveň byly přijaty organizační změny na parkovišti na Tržním náměstí včetně nových tarifů. Schválen byl výsledek výběrového řízení na projektovou a inženýrskou činnost pro protipovodňová opatření a výsledek řízení na zpracování personálního a procesního auditu městského úřadu. Rada souhlasila s podáním žádosti o přidělení grantu pro stavební úpravy SPŠS i se spolufinancováním této akce. Všem bývalým nájemníkům ze zbořeného domu č. p. 722 v Jeronýmově ulici byly prodlouženy nájemní smlouvy na byty v majetku města do 31. května Celkem se projednávalo 27 majetkových záležitostí. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli finančními úřady. Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období. Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu Rada schválila odpověď na petici občanů týkající se dopravního řešení ulic Trocnovské, Soběslavské a Bydlinského. Zde byla zadána studie a proběhne veřejné projednání celé akce s občany. Zároveň schválila i odpověď na petici proti zamýšleným dopravním opatřením pro oblast Blanického předměstí. Akce se projektuje a jsou respektovány připomínky občanů, vzešlé z besedy v březnu minulého roku. Případné další kroky budou opět s občany konzultovány. Schváleno bylo vyhlášení výzev na aktivní granty v oblasti sportu na podporu a vybavení sportovních klubů a zařízení sportovišť a rovněž v oblasti kultury na celkem pět témat (Soutěž školních týmů, Hudební puby, Živé náměstí, Kejklíři pod hvězdami, Tábor na prahu léta). V projektové přípravě rekonstrukce náměstí T. G. M. bude respektována socha Vojna a mír. Je možné ovšem variantní umístění sochy v prostoru náměstí. Rozpočtový výhled na léta 2009 až 2013 byl doporučen k dalšímu projednávání. Zastupitelstvu bylo doporučeno schválit dotaci pro TJ Sokol ve výši 750 tis. Kč na dokončení rekonstrukce sokolovny. Do grantového programu Jihočeského kraje budou podány žádosti na projekty Táborskem pěšky a Postřižinobraní v Táboře. Zastupitelstvo projednalo velké množství majetkových záležitostí, mezi nimiž byly například bezúplatné převody pozemků nebo prodeje bytů. Z finančních záležitostí byly mimo jiné schváleny dotace z grantového programu v oblasti životního prostředí a z fondu protidrogové prevence. Schváleno bylo navázání spolupráce s městem Formigine v Itálii, Sartrouville ve Francii a Grodzisk Wielkopolski v Polsku. Schváleno bylo zapojení města do programu prevence kriminality pro rok Po dlouhých diskusích byla schválena závěrečná zpráva kontrolního výboru za rok Do 15. dubna bude svolána schůzka představitelů zastupitelských klubů ve věci další činnosti, složení a aktualizace jednacího řádu kontrolního výboru. Lubomír Šrámek tajemník Daňové složenky na daň z nemovitostí v roce 2008 Z činnosti bytové komise v roce 2007 Během loňského roku se zasedání bytové komise, která byla jmenována za účelem výběru nájemců volných bytů ve vlastnictví města Tábora, uskutečnilo celkem šestnáctkrát. Její členové rozhodli o přidělení 126 uvolněných bytů, přičemž budoucí nájemníky vybírali ze 7780 žádostí od 668 táborských i mimotáborských občanů. Ze zmíněných údajů lze odvodit, že na jeden byt bylo průměrně doručeno téměř 62 žádostí. Největší zájem byl již tradičně o byty o velikosti 2+1 a 1+1, kde maximem pro loňský rok bylo 116 žádostí na pronájem 2+1 v Kvapilově ulici. Nejméně žádostí stále přichází na byty o velikosti 1+0 nebo byty v domě č. p v Zavadilské ulici, které se pronajímají pouze na dobu určitou pět let. Vloni bylo pronajato i několik bytů, u nichž je stanoveno věcně usměrňované nájemné s podmínkou uhrazení kauce. Přestože se jedná o byty v domech postavených ani ne před deseti lety, nebylo o jejich pronájem většinou podáno ani deset platných žádostí. Šance na získání takového bytu byla proto poměrně vysoká. Za zmínku rovněž stojí, že ačkoli pouze 61 vybraných žadatelů využilo možnosti nabídnout předplacení nájemného, celková částka předplacení se vyšplhala na více než zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na první termín splatnosti, který je do 2. června Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve, než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou. Finanční úřad Tábor 2900 tis. Kč, což znamená nárůst zhruba 530 tis. Kč oproti roku V následující tabulce uvádíme srovnání s předchozími lety. Dana Švecová vedoucí odboru správy majetku města rok * 2007 počet žadatelů o pronájem bytů celkový počet posuzovaných žádostí celkový počet přidělených bytů z toho bytů o velikosti průměrná výše smluvního měsíčního nájemného (v Kč/m 2 ) , , , 1+1 a ,57 43,04 44, a větších 43,38 40,57 41,71 v domě č. p ,32 30,49 29,64 * Ve statistice za rok 2006 je zahrnuto i 27 bytů v nově postavených bytových domech v Leskovické ulici.

3 Přehled prodaných bytů v Táboře v roce 2007 Roku 1994 byl schválen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který stanovil pravidla pro prodej jednotlivých bytů v domech. Počínaje rokem 1995 byl zahájen prodej bytů i v Táboře. Postupně byly prodávány byty zejména ve zděné zástavbě v domech s malým počtem bytů a tomu odpovídajícím malým počtem spoluvlastníků prodaných domů. Na základě podnětu některých nájemníků a zastupitelů města byl v letech 2003 až 2005 prodej bytů pozastaven kvůli zpracování koncepce rozvoje bydlení. Současně s touto koncepcí byly připravovány a projednávány Zásady pro prodej bytů nájemníkům v Táboře, které schválilo táborské zastupitelstvo 19. prosince V souladu s těmito zásadami se v roce 2007 prodalo nájemníkům 82 bytů. Dále bylo v loňském roce prodáno ještě jedenáct uvolněných bytů výběrovým řízením. Celkem bylo loni prodáno 93 bytů. Jedná se o byty v následujících domech: adresa počet bytů adresa počet bytů Boženy Němcové Dukelských boj Dukelských boj Dukelských boj Dukelských boj Farského Husinecká Husinecká Husinecká Koželužská Kvapilova Znečištění veřejných prostranství psími exkrementy je problém, s nímž se nepotýká jen Tábor. Neukázněnost některých chovatelů psů kazí práci těch, kdo se starají o veřejnou čistotu, a věříme, že i pověst většiny slušných a ohleduplných chovatelů, kteří své povinnosti plní. Město pro zlepšení stavu v některých částech, kde dochází k většímu soustředění psů, přistoupilo k tomu, že zde nainstaluje stojany s ekologicky odbouratelnými papírovými sáčky na psí exkrementy. Sáčky lze po použití i s obsahem odkládat do běžných odpadkových košů, které jsou po městě k dispozici. Pro instalaci stojanů byly vybrány Holečkovy sady, nábřeží Jordánu, park U Popraviště, Klokotská náves nám. Pr. Velikého 1889, 2072, Nedbalova Nedbalova Petrohradská Politických vězňů Pražského povstání Sezimova Sezimova Soběslavská Údolní Vančurova Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku města Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání Město Tábor, odbor školství mládeže a tělovýchovy po dohodě s ředitelkami samostatných mateřských škol a ředitelkami/řediteli základních škol, jejichž součástí je mateřská škola, zřizovaných městem Táborem, oznamuje rodičovské veřejnosti, že od 12. do 16. května budou přijímány žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009, a to přímo v jednotlivých mateřských školách. Prosíme rodiče, aby s sebou nezapomněli přinést rodný list dítěte. Bližší informace mohou rodiče získat přímo v mateřských školách, na odboru školství, mládeže a tělovýchovy (u paní Čížkové na tel.: ), či na internetových stránkách města: adresa MŠ v Táboře telefon Angela Kančeva Blanická Dlouhá Kollárova Komenského Petrohradská Sokolovská Světlogorská Vančurova Čekanice, Zahradní Čelkovice, Nábřeží Měšice, Chýnovská Radomír Kouba vedoucí odboru ŠMaT a část Náchodského sídliště. Záměrně se zatím nebudou instalovat stojany se sáčky ve větší míře do sídlišť, neboť zde lidé chodí venčit psy přímo z domova se zcela jasným úmyslem, a proto by měli s sebou vzít i potřeby na úklid. Opatření má za cíl připomenout všem povinnost uklízet po svých pejscích a přispět k zlepšení čistoty. Represe je zcela jistě na místě, neboť se jedná o porušování zákona konkrétně ustanovení o veřejném pořádku dle zákona o přestupcích, ale městská policie nemůže kontrolovat při svém početním stavu a v podstatě po dobu zhruba 16 hodin denně všechny občany, kteří si neplní své povinnosti. Připomínáme také, že chovatelé mají nárok na mikrotenové sáčky při zaplacení poplatku ze psa. Tyto sáčky dostanou na finančním odboru města. duben 2008 strana 03 květinová soutěž; psí exkrementy Květinová soutěž v letošním roce Město Tábor, zastoupené odborem životního prostředí a odborem kultury a cestovního ruchu, opět vyhlašuje květinovou soutěž ve dvou kategoriích: nejhezčí květinová výzdoba domu nejhezčí předzahrádka V první kategorii se bude hodnotit úprava fasády, vstup domu a květinová výzdoba oken. V soutěži o nejhezčí předzahrádku porota ocení celkový vzhled předzahrádky, květinovou výzdobu, čistotu, originalitu. Ořezání lip na náměstí Mikuláše z Husi Pro některé chovatele je možná úklid i věcí ponižující a ostudnou. Pokud však chovají zvíře, musí počítat i s jeho přirozenými potřebami a povinnostmi, které plynou z pohybu psa na veřejných prostranstvích, kde není chovatel jediným uživatelem. Svalovat vinu na město a požadovat po něm úklid exkrementů je jednoduché, ale nic se tím nevyřeší ukazují to výsledky ze všech měst, která se s problematikou potýkají, ať už si pořídila mechanické sběrače nebo posílila lidi na úklid apod. Tábor, stejně jako ostatní města, nemá a nikdy mít nebude tolik prostředků, aby dokázal denně uklízet po přibližně 2700 psech chovaných v současnosti v Táboře. Úklid po psovi je nejenom povinností chovatele, ale je i výrazem slušnosti a ohleduplnosti ke svému okolí a do Soutěž je vyhlášena stejně jako v loňském roce pro oblast Starého města, Palackého ulice a tř. 9. května. V této lokalitě se občané nemusí do soutěže hlásit, hodnotící komise bude celou oblast procházet. V ostatních částech města se občané, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí přihlásit, stačí telefonicky či elektronickou poštou apod. Hodnocení proběhne v druhé polovině července. V každé kategorii budou odměněni první tři výherci. Alena Čítková odbor životního prostředí Loni v kategorii O nejhezčí květinovou výzdobu domu zvítězili manželé Chocholovi. Letos opět proběhlo pravidelné ořezání lip na náměstí Mikuláše z Husi. Zásah provedla odborná firma a jeho cílem bylo udělat řez na čípky, ze kterých bude následně opět obrůstat nová sekundární koruna. Tyto na první pohled pro stromy drastické zásahy jsou jedinou možností, jak zachovat stromy na stanovišti i nadále. V minulosti došlo v důsledku stavebních činností někdy v osmdesátých letech 20. stolení k silnému sesazení korun dvou stromů, jež následně obrůstaly. Tento prvotní zásah však již neumožní opětovný vznik stabilní koruny, a pokud by se nechaly větve růst bez následných zásahů, došlo by k jejich vylamování a následnému rozpadu celé koruny a zániku stromů. Proto je v pravidelných intervalech čtyř až pěti let prováděn tento řez, který umožní nasazení nových větví. Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí Ostuda nebo slušnost aneb Jak je to s úklidem psích exkrementů Foto: archiv redakce jisté míry ukazuje i na vztah k životnímu prostředí jako celku. Není pravda, že je to hnojivo v travnatých plochách či záhonech květin, neboť množství tohoto hnojiva je neúměrné a nikdo, ani sám chovatel, není rád, když si toto hnojivo přinese z vycházky na svoji rohožku či do předsíně. A stejně nepříjemné jsou pocity lidí, kteří s touto vizitkou vstupují do obchodů či restaurací. Město proto žádá občany a chovatele psů, aby nebyli lhostejní ke svému prostředí. Čisté město je přáním všech obyvatel, i těch, kteří se cítí nad věcí. Úklid veřejných prostranství je práce záslužná a není v žádném případě ponižující o čistotu pečovat. Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí

4 strana 04 duben 2008 pohádkový den; dětská hřiště Pohádkový den v Táboře i V pátek 11. dubna se Tábor stane dějištěm VI. pohádkového dne Pohádkového království. Akci, která se každoročně odehrává v jednom z jihočeských měst, letos pořádá město Tábor ve spolupráci s Občanským sdružením Pohádkové království. Součástí programu je pohádkový průvod od radnice na nádvoří hradu Kotnova, kterého se zúčastní pohádkový král Zdeněk Troška se svou družinou. Pořadatelé akce uvítají zapojení široké veřejnosti v kostýmovaném průvodu, jehož tématem jsou pohádkové postavy. V letošním roce bude odborem životního prostředí realizována další etapa schválené optimalizace dětských hřišť. Již v lednu byla zaslána výzva k podání nabídky na rekonstrukci dvou herních ploch na Větrovech a na Sídlišti nad Lužnicí v aleji Přátelství. Na Větrovech budou použity atraktivní prvky z akátového dřeva od společnosti Tomovy parky. Tyto prvky jsou typické tím, že jsou trvanlivé, pevné a dřevo nevytváří třísky, používá se ve svém přirozeně křivém stavu a v kombinaci s nápaditým designem umožňuje vytvořit neobyčejně působivé a originální hřiště. Na Sídliště nad Lužnicí byly do aleje Přátelství vybrány prvky od společností Richter Spielgeräte GmbH a Prolemax, s. r. o. Výrobky se vyznačují Od do hodin se na nádvoří Kotnova odehraje kulturní program určený zejména rodinám s dětmi. Jeho součástí je autogramiáda Zdeňka Trošky a otevření Pohádkové eurokanceláře za účasti poslance Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. Pro děti je přichystán bohatý program plný soutěží a her, chybět nebude pohádkové představení, taneční a šermířská vystoupení, dětská diskotéka, skákací hrad, zvířecí houpačky. Děti čeká i setkání s pohádkovou vílou Vodánkou. Lenka Horejsková vedoucí odboru KaCR Sociolog Emanuel Chalupný U příležitosti 50. výročí úmrtí významného táborského veřejného činitele a sociologa Emanuela Chalupného vydalo město Tábor spolu s Vysokou školou evropských a regionálních studií publikaci Sociolog Emanuel Chalupný, jejíž autorem je profesor PhDr. Emanuel Pecka, CSc. Křest a zároveň beseda k uvedené publikaci se konaly 17. března v sále Hotelu Dvořák za účasti PhDr. Zdenky Mansfeldové, CSc., ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a profesora Dr. Gabriela Švejdy, CSc. Emanuel Chalupný ( ) celý život bydlel v rodném Táboře, kde maturoval roku 1898 na gymnáziu. Od studií byl aktivní v kulturní i politické oblasti, a to jak v Táboře, tak v Praze. Po absolvování právnické a filozofické fakulty české univerzity v Praze (1903) jako doktor práv kandidát advokacie pracoval v Mladé Boleslavi, Velvarech a Praze. Po složení zkoušek si otevřel advokátní kancelář v Táboře. Emanuel Chalupný byl pedagog, právník, sociolog a zabýval se vztahem sociologie, filozofie a práva. (red) Na snímku vlevo Emanuel Chalupný (foto z archivu Muzea fotografie Šechtl & Voseček); na snímku vpravo sedící zleva: Mgr. Zuzana Pečmanová, prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc., Ing. Hana Randová, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. a PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. kvalitním opracováním dřeva, které tvoří veškeré nosné a stabilizační prvky, Křest táborského kalendáře akcí pro děti i V úterý 11. března pokřtila starostka města Tábora Ing. Hana Randová táborský kalendář akcí pro děti Bav se s námi Křest proběhl v městské knihovně v rámci zahájení celostátní akce Týden čtení. Kalendář vydal odbor kultury a cestovního Optimalizace dětských hřišť pokračuje Dětské hřiště z akátového dřeva Foto: archiv redakce Foto: Roman Růžička spojovací řetězy, kotvy do terénu apod. jsou kovové, žárově pozinkované nebo nerezové. Na realizaci akce byla již vybrána zhotovitelská firma a byla uzavřena smlouva o dílo. Je to Zahradní architektura Tábor, s. r. o., práce budou dle smlouvy o dílo dokončeny do 15. června. Letos bude rekonstruováno ještě jedno hřiště na Sídlišti nad Lužnicí, a to v Berlínské ulici u č. p Dodavatelem herních prvků bude ONYX WOOD, s. r. o. Prvky jsou vyrobeny z laponské borovice, jsou kvalitně opracovány a ošetřeny tlakovou impregnací. Zhotovitel prací bude vybrán na základě předložené nabídky ve výběrovém řízení. Také Náchodské sídliště se dočká dalšího nového hřiště ve vnitrobloku domů č. p v Leskovické ulici. Nové prvky pro malé děti ruchu ve spolupráci s Městskou knihovnou Tábor. Jeho cílem je seznámit poutavou formou děti s chystanými kulturními a sportovními akcemi a zároveň představit známé táborské památky a městskou knihovnu. Kalendář je k dispozici zdarma v dětském oddělení městské knihovny a infocentru na Žižkově náměstí. (lh) Setkání účastníků soutěže Kvetoucí sídla Evropy Foto: archiv redakce Foto: archiv redakce Ve středu 27. února se v prostorách matriky města Tábora sešli reprezentanti pěti měst, která se dosud účastnila za Českou republiku soutěže Kvetoucí sídla Evropy (Entente Florale Europe). Zástupci Frýdku-Místku, Prachatic, Litomyšle, Brna a Tábora diskutovali o významu této soutěže, jejím smyslu a poslání. Z jednání se omluvili pouze Plzeňští a hostem byli delegáti Kyjova, který se soutěže zúčastní v letošním roce. Hosty byli i představitelé Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která je garantem soutěže v ČR, a členové mezinárodní poroty za Českou republiku. Výstupem z šestihodinového jednání je apelace na ústřední orgány, aby zajistily důstojnější postavení této soutěže u nás, které bude srovnatelné se zahraniční prestiží. Většina občanů ČR dodnes neví, co soutěž obnáší, a deska na náměstí T. G. Masaryka mnoho neříká ani řadě obyvatel Tábora. Zástupci měst také apelovali na členy mezinárodní poroty, aby prosazovali přiměřené požadavky na květinové výsadby v sídlech České republiky, jež má jiné klimatické podmínky než většina států západní a jižní Evropy a i jiné historické a kulturní tradice. Jednání probíhalo v otevřené a tvůrčí atmosféře, na všech delegátech bylo vidět, že mají o propagaci soutěže zájem a leží jim na srdci zlepšení turistického ruchu a postavení ČR v Evropě. Na závěr si někteří účastníci prohlédli Tábor a večer při neformálním setkání prodiskutovali řadu dalších otázek, týkajících se rozvoje sídel a jejich životního prostředí. Jan Fišer odbor životního prostředí budou rozmístěny okolo upraveného stávajícího pískoviště, ohraničeného nízkým plůtkem, prvky pro větší děti jsou navrženy na ploše dřívějšího sportoviště. Dodavatel herních prvků je společnost Prolemax, s. r. o., dětské hřiště bude realizováno odborem investic v rámci regenerace panelového sídliště. Již na podzim loňského roku bylo demontováno hřiště v parku U Popraviště, v rámci další etapy rekonstrukce parku zde bude prostřednictvím odboru investic vybudováno hřiště nové. Jaké herní prvky tady budou použity, nebudeme zatím prozrazovat, je to překvapení. Všechny vybrané herní prvky splňují požadavky normy ČSN EN 1176 a 1177, které zajišťují bezpečnost pro děti. Alena Čítková odbor životního prostředí

5 Prostřednictvím dnešního vydání Novin táborské radnice vás zveme na výstavu Slavné vily Jihočeského kraje, která se koná od 13. března do 30. dubna v gotickém sále Husitského muzea na Žižkově náměstí. Výstava představuje padesát vybraných vil z jižních Čech, okres Tábor je zde zastoupen jedenácti vilami a z Tábora samotného pocházejí čtyři slavné vily. Jedinečnost světa vilové a rezidenční architektury byla a je založena na specifické podobě vztahu tvůrce a uživatele autora a zadavatele, architekta a stavebníka. Právě díky této interakci došlo a dochází k specifickému propojení vizí architektonických dílen a osobního Theodor Petřík vila Antonie a Jana Novotných, , Tábor V roce 1913 uplynulo už téměř dvacet let, co za Bechyňskou bránou v Táboře začala vznikat čtvrť jednopatrových vilek. Přímo za bránou dlouho zůstávala nezastavěna drobná trojúhelníková parcela mezi Příběnickou a Bechyňskou ulicí, zřejmě proto, že na tak drobném pozemku nebylo snadné stavbu patrového domu vyřešit. V roce 1913 získali pozemek manželé Antonie a Jan Novotní a pověřili projektem své vily architekta Theodora Petříka. Povolení k stavbě získali od městské rady 14. listopadu téhož roku. Vzhledem k značně výjimečné kvalitě vily i k jejímu stylu, v němž se projevují znaky architektonického kubismu, bychom rádi věděli o Petříkových klientech víc. Z táborského tisku, novin Český jih či Jiskra, však nevyplývá víc než to, že ve veřejném životě města se Novotní neangažovali. Jen šťastnou náhodou vyšlo nedávno najevo, že Janu Novotnému patřil po první světové válce jeden z největších krejčovských závodů v Táboře. Výběr architekta Petříka, tou dobou už docenta na české technice v Praze, pro danou úlohu jistě nebyl náhodný. Šlo o táborského rodáka, účastníka debat kolem připravované stavby táborského pomníku Jana Husa a zároveň uznávaného experta v otázkách souladu nových staveb s historickým prostředím, jak se to v roce 1914 projevilo v diskusích o úpravě spořitelny na táborském náměstí. Noviny Český jih 6. a 13. června informovaly o tom, že díky Petříkovu projektu se tuto budovu podařilo přizpůsobit rázu tohoto prostoru po stránce památkové : že díky němu se spořitelna s náměstím znovu sžije jako jeho harmonický článek. V projektu vily pro manžele Novotné, která stojí v sousedství památkově cenné Bechyňské brány a hradu Kotnova, řešil Petřík stejný problém. Nedlouho předtím rozvířili debatu o nutnosti souladu novostaveb s historickým kontextem architekti sdružení v Klubu Za starou Prahu Pavel Janák, Josef Chochol nebo TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI SLAVNÉ VILY Vila Antonie a Jana Novotných Výstava Slavné vily Jihočeského kraje v gotickém sále Husitského muzea v Táboře Vlastislav Hofman. A protože titíž architekti dospěli kolem roku 1911 ke krystalickým tvarům kubistické architektury, není divu, že Petřík se ve svých táborských úlohách inspiroval nejen jejich požadavkem na kontextuálnost novostaveb, nýbrž i kubistickým tvaroslovím, které se u vily manželů Novotných projevilo v kosočtvercových rámech a pyramidkových ozdobách obou jejích štítů, v zahrocení okenních parapetů a ve formách kovových mříží před okny do sklepa. Díky těmto kubistickým prvkům se vila manželů Novotných stala jediným zástupcem českého Architekt Theodor Petřík kubismu v jižních Čechách před první světovou válkou. Theodor Petřík považoval za nutné, aby u domu na dohled od slavných táborských památek potlačil jeho velikost. Pokládal za žádoucí, aby objekt v bezprostředním sousedství Bechyňské brány a Kotnova byl stavbou malou a prostého zevnějšku, napsal o tom v roce 1915 do časopisu Architektonický obzor. Aby stavba působila drobnějším dojmem, použil architekt několik optických klamů. Patro maskoval mansardovou střechou. Schodišťový rizalit ukončil již v úrovni prvního patra, aby o něj Vila Antonie a Jana Novotných Foto: Roman Růžička duben 2008 strana 05 táborské zajímavosti světa zadavatelů, z nichž většina byla výraznými představiteli společenského, uměleckého i vědeckého života v jednotlivých krajích, i na celostátní úrovni. Tato forma partnerství pak dala na našem území vzniknout architektonickým skvostům, jejichž estetickým a uživatelským hodnotám se obdivujeme dodnes. V minulých číslech NTR jsme vás blíže seznámili s dvěma táborskými slavnými vilami vilou bratří Nováků z let a vilou Maria z roku 1901, dnes vám představíme vilu Antonie a Jana Novotných od architekta Theodora Petříka. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje hmota střechy nenarostla. Hřeben střechy položil rovnoběžně s hřebenem Bechyňské brány, takže při pohledu od ní se vila jeví jako přízemní. Nenápadnost stavby měl podpořit i střídmý modernistický interiér. Jediným zdobnějším prvkem se tak staly právě štíty s kubistickým dekorem, obrácené do Příběnické ulice. Některé jiné prvky vily, například ústupkový portál vchodu nebo ústupkové okenní šambrány, však mají více společného s geometrickou modernou nebo s novoklasicismem než s kubismem. Stavbu vily provedla do roku 1914 firma Šimůnek a Neumann. V malé zahradě se v tomtéž roce ocitl šestiboký altán. V roce 1938 vyrostly u severního průčelí domu garáže. V devadesátých letech 20. století prošla vila rekonstrukcí. Nyní slouží zčásti k bydlení a částečně k podnikání svých současných majitelů. Theodor Petřík ( ) pocházel z Tábora, působil však hlavně v Praze, a to od dvacátých let jako profesor zemědělských staveb na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství. Roku 1909 získal druhou cenu v soutěži na dostavbu Staroměstské radnice. Z Petříkovy spolupráce s Karlem Roštíkem vzešel v letech obchodní a činžovní dům U kamenného stolu na nároží Karlova náměstí a Žitné ulice v Praze. S asistentem Janem Víškem navrhl Petřík ve dvacátých letech rozsáhlý soubor vysokoškolských staveb v Praze-Uhříněvsi. Podle projektu stejných autorů vznikla roku 1922 ve Slapech u Tábora vynikající budova Selekčního ústavu bramborářského s originálním asymetrickým kubistickým detailem. Ve svém rodném městě Petřík mimo jiné přestavěl spořitelnu, dnes městský úřad na Žižkově náměstí 3 (1914), navrhl rozhlednu Hýlačku (1919) a v roce 1929 spolu s Kotěrovým žákem Janem Chomutovským vyprojektoval bránu a pavilony Jihočeské výstavy, která v tomto kraji pozdvihla prestiž funkcionalismu. Přetištěno z knihy Slavné vily Jihočeského kraje. Agentura Foibos, Praha 2007.

6 strana 06 duben 2008 furth im wald; knihovna Furth im Wald Městečko Furth im Wald má 9300 obyvatel a najdeme je kousek za hranicemi. Leží zhruba 18 km od Domažlic. Furth im Wald vstoupil do historie 9. dubna 1086, kdy jej získal spolu s dalšími obcemi hrabství Cham za Městská knihovna Tábor je druhou největší veřejnou knihovnou v Jihočeském kraji. Jejím zřizovatelem je od roku 2003 (po zrušení okresních úřadů) město Tábor, i když u jejího počátku také stálo v roce 1897 obecní zastupitelstvo a svou činnost zahájila jako Městská veřejná knihovna. Po řadě stěhování a více či méně zajímavých peripetiích vývoje získala po druhé světové válce prostory v budově, v níž sídlí dodnes v Jiráskově ulici V posledních desetiletích se stal pro knihovnu nejvýznamnějším milníkem rok 1992, kdy odstartovala automatizaci provozu (jako jedna z prvních knihoven tohoto typu v republice) a současně rekonstruovala prostor po zrušeném kinu OKO. V roce 1993 zahájila tehdejší Okresní knihovna v Táboře provoz nejmodernějšího oddělení pro dospělé čtenáře za využití automatizovaného knihovního systému. V rychlých krocích pak následovalo zavedení výpočetní techniky i v dalších odděleních, v roce 1997 zařadila knihovna do svých služeb pro čtenáře také veřejný internet. Jaká je současnost Městské knihovny Tábor a její aktuální nabídka služeb? Čtenáře uvítá knihovna nejen ve své ústřední budově v Jiráskově ulici, ale také v síti poboček na území města dvě největší jsou na Pražském sídlišti a na Sídlišti nad Lužnicí. Malé pobočky, které jsou otevřeny pouze 1x týdně, najdete v Čekanicích, Měšicích, Náchodě a Zárybničné Lhotě. Obě pobočky na sídlištích poskytují čtenářům vedle klasických výpůjčních služeb i volný přístup na internet. V Jiráskově ulici je návštěvníkům k dispozici výběr z velkého množství dokumentů a služeb. Stále nejžádanější zůstává klasické půjčování knih v oddělení pro dospělé čtenáře je výběr z více než 56 tisíc svazků beletrie a odborné literatury. Na své si přijdou milovníci všech žánrů i oborů, nechybí zvláštní služby regenburský rychtář Friedrich z rodu hraběte von Bogena. Z původního názvu obce Vurte se později vyvinulo dnešní pojmenování Furth im Wald. Od roku 1300 je město známé jako celnice, přičemž v roce Městská knihovna Tábor Foto: archiv redakce literatura v angličtině, němčině, ruštině a dalších jazycích. Ve studovně lze k prezenčnímu studiu využít téměř 2500 svazků encyklopedií, slovníků, zeměpisných průvodců, ale i literatury regionálního charakteru. Shromažďují se zde publikace o Táboře a Táborsku, rovněž regionální zpravodaje, noviny a časopisy. Ve studovně mohou zájemci nahlédnout také do nejnovějších čísel více než stovky novin a časopisů. Tematický záběr je velmi široký, nejlépe je prohlédnout si nabídku na místě. Starší čísla se půjčují domů v oddělení pro dospělé čtenáře. Studovna je současně místem, kde se soustředí veškeré elektronické služby poskytuje přístup do několika databází, informace na CD ROM atd. Stále velmi vyhledávaný je internet pro veřejnost, který je k dispozici ve výpůjční době čtenářům knihovny zdarma na šesti počítačích v přízemí v A-klubu. Foto: Roman Růžička 1332 obdrželo od vévody Jindřicha XIV. městská práva. V roce 1764 vydává císařovna Marie Terezie a kurfiřt Max Josef III. definitivní vymezení pravidel hraničního styku mezi Bavorskem a českými zeměmi. Roku 1861 bylo provedeno železniční napojení města na hlavní linii Norimberk Praha. V roce 1964 byl obnoven silniční hraniční přechod do Československa a roku 1990 byly odstraněny hraniční zátarasy a překážky na české straně. Partnerským městem Furthu jsou sousední Domažlice. Ačkoli spolupráce obou měst sahá hluboko do minulosti, partnerská smlouva byla podepsána až po pádu železné opony, v roce Ve městě se každoročně v srpnu konají historické městské slavnosti, které rok co rok vrcholí tradičním uvedením nejstarší německé lidové divadelní hry Skolení draka, více než 500 let starého představení z dob kazatele Jana Husa o boji dobra se zlem. Oddělení pro děti má ve svém fondu na 17 tisíc knih, velké oblibě u dětských návštěvníků se těší čtyři počítače s přístupem na internet. Také zde je možné půjčit si časopisy pro děti všech věkových skupin. V oddělení se koná řada akcí, určených speciálně pro dětské návštěvníky. Pravidelně každou první středu v měsíci zde probíhá Odpoledne plné her, kdy se děti mohou zúčastnit různých soutěží a kvizů o ceny, další akce probíhají příležitostně, např. před Vánocemi, na setkání se svými čtenáři přijíždějí autoři i překladatelé knih pro děti. Pravidelně navštěvují oddělení mateřské školy, školní třídy nebo družiny. Děti se při těchto návštěvách dozvědí, co vše jim knihovna nabízí, jak se ve fondu hledá, ale také jak se knihy píšou, vyrábějí apod. I toto oddělení, stejně jako celá knihovna, se zapojuje do tradičních celostátních akcí Březen měsíc internetu a na podzim pak Týden knihoven, kdy bývají připraveny mimořádné akce. Za zmínku jistě stojí kupř. nedávný březnový křest kalendáře akcí pro děti Bav se s námi 2008, který vydalo město Tábor ve spolupráci s Městskou knihovnou Tábor. Přes 10 tisíc dokumentů najdou milovníci hudby v hudebním oddělení knihovny. Převážně jde o kompaktní desky, které se půjčují domů za dodržování určitých podmínek, stanovených ochrannými autorskými svazy. Nechybí ani poměrně bohatý fond tradičních LP. V oddělení jsou umístěny i knihy a časopisy z oblasti hudby a téměř 1400 svazků notových materiálů hudebnin. Na pěti počítačích si uživatelé mohou vyhledat žádané CD, LP či knihy a půjčit si je domů nebo poslechnout v příjemném prostředí knihovny. Tradicí s pravidelnými návštěvníky se stala akce tohoto oddělení jarní a podzimní setkání s publicistou Jiřím Černým antidiskotéka Načerno. Foto: archiv redakce Ve městě se nachází řada pozoruhodností např. první německé muzeum draků, Japonská zahrada, zahrada divokých zvířat s podvodní pozorovatelnou a mnohé další zajímavosti. Ve vztahu s městem Táborem je nejvýznamnější spolupráce v rámci Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí a spolupráce škol se ZŠ Bernarda Bolzana. Jiří Řeřicha kancelář starostky Prostředí knihovny zpestřují a obohacují výstavy, které se obměňují obvykle po měsíci. Ze strany neziskových organizací, škol či ZUŠ je o instalaci v knihovně velký zájem není divu, jen oddělením pro dospělé čtenáře prochází denně okolo 400 návštěvníků. Ti se zde mohou setkat s pracemi žáků výtvarných oborů ZUŠ, klientů Fokusu či Rolničky, svou činnost představuje Ochrana fauny ČR, velmi oblíbené jsou výstavy mladých úspěšných fotografů Ondřeje Kotta a Michala Josephy. Protože výstavní prostor v oddělení pro dospělé čtenáře už nestačil zájmům vystavovatelů, byla zřízena nová galerie Na schodišti, která se výborně hodí pro prezentaci výtvarných prací, obrázků a fotografií. Ve stručnosti zde byla představena pouze ta část knihovny, kterou čtenáři vidí při její návštěvě. Knihovna však má i své zákulisí, se kterým se běžně návštěvníci nesetkávají nové dokumenty je třeba před zařazením do půjčoven nejen vybrat a nakoupit, ale především odborně zpracovat, ve stanovených časových intervalech revidovat fond a provést mnoho dalších odborných úkonů, které oko laika nezaznamená to vše v oddělení doplňování a zpracování fondů. Knihovna má samozřejmě i své ekonomické oddělení. Závěrem, nikoli však na posledním místě svým významem, je třeba uvést regionální oddělení, které v souladu s knihovním zákonem vykonává regionální funkce poskytuje odbornou pomoc stovce veřejných knihoven na Táborsku, nakupuje pro ně tzv. výměnný fond a distribuuje ho 2x ročně především do malých obecních knihoven a mnoho dalšího. S Městskou knihovnou Tábor se nejlépe seznámíte, pokud ji osobně navštívíte ve výpůjční době. Další informace můžete získat i na webových stránkách knihovny na adrese: Alena Otrubová ředitelka městské knihovny

7 duben 2008 strana 07 program kina a divadla Kino Svět Tábor duben úterý a hod., středa a hod.: O RODIČÍCH A DĚTECH úterý hod., středa hod.: SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA čtvrtek hod., pátek hod.: LOVEC DRAKŮ čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod.: OKO čtvrtek hod., pátek hod.: 3.10 VLAK DO YUMY sobota hod., neděle hod.: KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA sobota hod., neděle hod.: NOC PATŘÍ NÁM neděle hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: RAMBO DO PEKLA A ZPĚT neděle hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET pondělí hod., úterý hod., středa hod.: NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ úterý 1. dubna, hodin M. Uhde: ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ předplatné sk. A pátek 4. dubna, hodin JAN BURIAN turné 2008 s L. Dusilovou mimo předplatné neděle 6. dubna, hodin J. Krofta: JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ předplatné sk. E středa 9. dubna, hodin Jarní koncert POSÁDKOVÉ HUDBY TÁBOR mimo předplatné čtvrtek a hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: BOBULE pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: PRAVIDELNÍ MILENCI sobota hod., neděle hod.: VÁCLAV pondělí hod., úterý hod., středa hod.: ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY pondělí hod., úterý hod., středa hod.: POKÁNÍ čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod., čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: PŘ. N. L. čtvrtek a hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí a hod., úterý hod., středa hod., čtvrtek a hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: VENKOVSKÝ UČITEL Divadlo Oskara Nedbala duben čtvrtek 10. dubna, hodin 262. barevný čtvrtek: FRANCIE KŘÍŽEM KRÁŽEM Dny francouzské kultury v Táboře mimo předplatné pátek 11. dubna, hodin I. Doré: CÉSAR A DRANA předplatné sk. C úterý 15. dubna, hodin G. Preissová: GAZDINA ROBA předplatné sk. B středa 16. dubna, hodin K. ENGLICHOVÁ Česká hudba a harfa předplatné sk. H čtvrtek 17. dubna, hodin KUČEROVCI Cucurucucu mimo předplatné pátek hod.: PERSEPOLIS úterý hod., středa hod.: OBČAN HAVEL pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ sobota hod., neděle hod.: AMERICKÝ GANGSTER pondělí hod., úterý hod., středa hod.: LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ pondělí hod., úterý hod., středa hod.: NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ pondělí hod., úterý hod., středa hod.: AŽ NA KREV Připravujeme na květen: čtvrtek 1. května hod., pátek 2. května hod., sobota 3. května hod., neděle 4. května hod.: TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA čtvrtek 1. května a hod., pátek 2. května hod., sobota 3. května a hod., neděle 4. května a hod.: TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ pátek 2. května hod.: FILMOVÝ KLUB: GONE BABY GONE sobota 3. května hod., neděle 4. května hod.: NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA sobota 19. dubna, hodin SPADANÉ LISTÍ koncert tria mimo předplatné pondělí 21. dubna, hodin KRYŠTOF Akustik Best Of Tour II koncert mimo předplatné čtvrtek 24. dubna, hodin IRSKÁ TANEČNÍ SHOW Mystery Of The Dance mimo předplatné sobota 26. dubna, hodin F. Loewe & A. J. Lerner: MY FAIR LADY předplatné sk. B MUZEUM ŠECHTL & VOSEČEK Dům U lípy (nám. Mikuláše z Husi, Tábor) muzeum.html otevřeno: po pá hodin do 31. května Marie ŠECHTLOVÁ: ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ Od skleněných desek k počítači výstava k 80. narozeninám autorky 8. dubna, hodin PSYCHOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY ZÁVISLOSTI přednáška MUDr. Jany Krynské 22. dubna, hodin TYPY ZÁVISLOSTÍ A CESTA KE SVOBODĚ přednáška MUDr. Jany Krynské Více informací na: HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR (nám. Mikuláše z Husi 44) tel.: web: úterý 8. dubna, hodin STARÉ TÁBORSKÉ ULIČKY A KAŠNY přednáší: Mgr. Jiří Kohout (táborský sběratel regionalista) čtvrtek 17. dubna, hodin OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA : NOVÝ ZÉLAND NA KOLE I PĚŠKY přednáší: Karel Stýblo úterý 29. dubna, hodin ČESKÉ MEDAILÉRSTVÍ 20. STOLETÍ s ukázkami medailérské tvorby přednáší: Mgr. Ondřej Kolář (historik, Písek) VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 26. dubna, 8.00 hodin ornitologická vycházka (vedle akustického a vizuálního pozorování opeřenců proběhne odchyt ptáků do sítí a jejich kroužkování, připravena je soutěž o jednodenní zahraniční zájezd) vedou: Ing. František Vališ, Ing. Jiří Vitovský, Josef Jahelka sraz: na zastávce MHD Klokotská hospoda Info na tel.: Pořádají ZO ČSOP Sezimovo Ústí a Ochrany fauny ČR Votice. SENIOR KLUB 3. a 17. dubna, hodin kongresový sál JčU Večery v lidovém tónu s tancem a živou hudbou hraje: kapela J. Hýny Akce se koná za podpory města Tábora.

8 strana 08 duben 2008 akce odboru kultury NADACE SENIO Pravidelné schůzky zájemců o internetový projekt se konají vždy ve středu od hodin v Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Sraz je před zadním vchodem do budovy. DISKUSNÍ KLUB 9. a 23. dubna, hodin Dlouhá ul. 325, Tábor Informace na tel.: ROLNIČKOVÝ DEN dubna České Budějovice, Tábor, Soběslav a Veselí nad Lužnicí tradiční veřejná sbírka na podporu Diakonie ČCE střediska Rolnička Zakoupením symbolické rolničky přispějete na pořízení nového mikrobusu, jeho provoz a zajištění následných služeb v Rolničce určených dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Info: a , Úklid břehů Kozského potoka sobota 12. dubna tradiční jarní úklid sraz: 9.00 hodin, Knížecí rybník (autobus od nádraží MHD v Táboře přijíždí před devátou) Pořádá 5. ZO ČSOP v Táboře. HOUSŮV MLÝN údolí středověku pod Jordánem dubna, hodin HUDEBNÍ VEČERY U KRBU hraje a zpívá: PEPA NOS vstup: 100 Kč 30. dubna OSLAVA KELTSKÉHO SVÁTKU BELTINE vstup: 100 Kč ÚO SVAZU DIABETIKŮ schůzky skupin s EMP 1. skupina: 3. dubna v hodin v G-centru 2. skupina: 1. dubna v hodin v ZŠ Světlogorská ulice (SNL) 3. skupina: 29. dubna v hodin na školním statku v Měšicích kondiční plavání čtvrtek hodin 2. vycházka botanická zahrada 14. dubna, hodin sraz před zemědělskou školou schůzka aktivistů ZO SD 9. dubna, hodin v budově ICM, Farského 887/17 (vedle schodů u sokolovny) členská schůze + beseda (nemoci kloubů) 24. dubna, hodin v zasedací síni MěÚ (Tabačka) Dubnové akce odboru kultury Pohádkový den v Táboře pátek 11. dubna autogramiáda Zdeňka Trošky šermířská a taneční vystoupení, soutěže a hry pro děti hodin nádvoří hradu Kotnova KAMARÁDI NA HRADĚ divadelní představení souboru Kamarádi z Brna Propagační stánky Městské knihovny v Táboře, Pohádkového království a Infocentra Tábor s prodejem knih O víle Vodánce. (Sledujte jednotlivé plakáty) hodin Žižkovo nám., Klokotská ul., nádvoří hradu Kotnova POHÁDKOVÝ PRŮVOD S DRUŽINOU ZDEŇKA TROŠKY hodin nádvoří hradu Kotnova SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ POHÁDKOVÉHO DNE příjezd pohádkového krále Zdeňka Trošky s družinou křest Pohádkové eurokanceláře za účasti poslance Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. Dny česko-francouzské kultury v Táboře 30. března 25. dubna Pořádají: město Tábor, Divadlo O. Nedbala Tábor, kino Svět Tábor a Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor neděle 30. března, hodin malý sál Divadla O. Nedbala CHANTAL POULLAIN Chansons koncert známé herečky a méně známé šansoniérky s doprovodným hudebním triem, zaznějí šansony vzniklé v posledních padesáti letech, které jsou obsahem nedávno vydaného stejnojmenného alba vstupné: 150, 120 Kč čtvrtek 10. dubna, hodin Divadlo Oskara Nedbala 262. barevný čtvrtek: FRANCIE KŘÍŽEM KRÁŽEM do mnoha koutů Francie s Petrem Stříbrným za památkami, přírodou a gastronomií od Azurového pobřeží, přes Provence, Pyreneje, Gaskoňsko, Bretaň, Normandii po Alsasko vstupné: 30 Kč Ve spolupráci s CK Adventura. pátek 11. dubna, hodin kino Svět PRAVIDELNÍ MILENCI (Les Amants réguliers) píše se rok 1968, v pařížských ulicích rostou barikády a všichni, které sledujeme, se účastní šarvátek s policií, protože jsou nespokojení se svými životy film získal nominaci na Zlatého lva v Benátkách vstupné: pro členy Filmového klubu 65 Kč, ostatní 75 Kč; české titulky, do 15 let nepřístupné sobota 12. dubna, hodin taverna na Žižkově náměstí FRANCOUZSKÉ ODPOLEDNE U TAVERNY grilování žabích stehýnek, čerstvé mušle po bretaňsku, francouzské víno a další dobroty hodin FRANCOUZSKÉ HITY 50. A 60. LET v podání DJ Mushroom Pořádá Kazibar, s. r. o., ve spolupráci s městem Táborem. úterý 15. dubna, 8.30 a hodin Divadlo Oskara Nedbala POD STŘECHAMI PAŘÍŽE sous les toits de paris pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a šansonu atmosféru francouzského každodenního života navodí básně Verlaina, Huga, Apollinaira, Préverta a šansony od středověkých trubadúrských písní, přes zpěvy sladké Francie, písně s texty konce 19. století z prostředí kabaretů pařížského Montmartru až po písně zpívané E. Piaf a J. Brelem účinkuje: Agentura Bum Praha vstupné: 40 Kč Pořad je určený SŠ a OU. pátek 18. dubna, hodin kino Svět PERSEPOLIS animovaný celovečerní film francouzské režisérky původem z Íránu Marjane Satrapi, který bojoval o Zlatou palmu v Cannes autobiografický příběh s lehkostí popisuje režisérčino krušné dětství a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce vstupné: pro členy Filmového klubu 75 Kč, ostatní 80 Kč; české titulky, do 12 let nepřístupné pátek 25. dubna, hodin kino Svět VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ (Les glaneurs el la glaneuse) po různých koutech Francie sleduje režisér ve svém dokumentu paběrkovače, sběrače, shánlivce a vybírače popelnic, kteří z nutnosti, jen tak náhodou anebo pro přežití sbírají věci, jež jiní odložili vstupné: pro členy Filmového klubu 50 Kč, ostatní 60 Kč; české titulky DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ nabídka tradičních francouzských jídel 31. března 6. dubna (pondělí neděle) RESTAURACE HOTELU DVOŘÁK (www.orea.cz/dvorakta) speciality pro vás připraví Chef de Cuisine hotelového restaurantu La Cave, držitel řady prestižních gastronomických ocenění a člen Národního týmu asociace kuchařů a cukrářů ČR Martin Svatek dubna (pondělí neděle) HOTEL NAUTILUS (Žižkovo náměstí 20; Galerie U Radnice ul. Martínka Húsky 54 otevřeno: út so a hodin 10. dubna 13. května Stanislav KLVÁČEK a Pavel TALICH: DÍRKOVÁNÍ fotografie dírkovou komorou 10. dubna 13. května OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE putovní výstava ke IV. letní olympiádě dětí a mládeže, která se bude konat v Táboře v roce 2009 vstupné: dospělí 10 Kč, děti, studenti a důchodci 5 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma Společná vernisáž obou výstav ve středu 9. dubna v hodin. Husitské muzeum Tábor gotický sál Žižkovo nám. 1 otevřeno: po pá hodin do 30. dubna 2008 SLAVNÉ VILY JIHOČESKÉHO KRAJE OCENĚNÁ MĚSTA aneb JAK UCHOPIT GENIA LOCI V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ vstup zdarma Infocentrum Žižkovo nám. 2 otevřeno: po pá hodin do 23. dubna Ivana DUDÁČEK: PTÁCI KOLEM NÁS fotografie, vstup zdarma Městská knihovna Tábor galerie Na schodišti otevřeno: út pá hodin 21. dubna 16. května DOMÁCÍ OTROCTVÍ mladý francouzský fotograf Raphael Dallaporta upozorňuje netradičním způsobem na příběhy žen odehrávající se uprostřed Evropy Pořádá Cheiron T, o. p. s., a Městská knihovna Tábor v rámci festivalu Týdny proti rasismu a xenofobii. Bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní Hotel Dvořák) STÁLÁ EXPOZICE po so hodin TÁBORSKÝ POKLAD vstup zdarma

9 duben 2008 strana 09 protipovodňová ochrana Městská knihovna Tábor Statistické údaje za loňský rok počet knihovních jednotek počet docházejících periodik 270 přírůstek knihovních jednotek počet čtenářů počet návštěvníků z toho na internetu počet výpůjček celkem z toho pro děti počet výpůjček na čtenáře 58,9 návštěvy na čtenáře 19,7 virtuální návštěvy webu knihovny kulturní akce 110 Blokové čištění (6.00 až hodin) 1. dubna Husovo nám., parkoviště před ČD, Chocholouškova ul., Jeronýmova ul., Šafaříkova ul., Farského ul., Tyršova ul., Fügnerova ul., Valdenská ul. 3. dubna Dobrovského ul., Roháčova ul., Kamarýtova ul., Smetanova ul., Kollárova ul., Erbenova ul., Nerudova ul. 8. dubna Bílkova ul., ul. 9. května, Jiráskova ul., Tomkova ul., Vančurova ul., Havlíčkova ul. 10. dubna Žižkovo nám., nám. Mikuláše z Husi, Tržní nám., Palackého ul., Křižíkovo nám. 15. dubna ul. Petra z Ústí, Štítného ul., Hromádkova ul., Komenského ul., Rokycanova ul., Miličova ul. 17. dubna parkoviště pod Varšavskou ul., Moskevská ul., Helsinská ul., Berlínská ul., Bělehradská ul. 22. dubna Světlogorská ul., Vídeňská ul., Minská ul., Budapešťská ul., parkoviště Budapešťská nad C, Bukurešťská ul. 24. dubna Havanská ul., parkoviště podél Havanské ul., Sofijská ul., Hanojská ul., Krakovská ul. 29. dubna ul. Pražského povstání včetně komunikace podél č. p až 2850, Jaselská ul., Buzulucká ul., Zborovská ul., Sokolovská I. + II., ul. Václava Soumara Problematika domácího násilí MěÚ Tábor, odbor sociálních věcí a Intervenční centrum při Diecézní charitě České Budějovice pořádají školení k problematice domácího násilí. Program: Základní informace o Intervenčním centru Specifika a formy domácího násilí Cyklus domácího násilí Charakteristika pachatele domácího násilí a obětí domácího násilí Informace o vykázání pachatelů domácího násilí Za leden a únor odbor sociálních věcí na dávkách sociální péče vyplatil tis. Kč. Z toho největší položku tvořil příspěvek na péči tis. Kč. Tato sociální dávka je poskytována lidem, kteří jsou vzhledem k svému zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby. Druhou největší položku činily dávky a příspěvky pro občany zdravotně postižené 8648 tis. Kč, tj. příspěvek na Ve čtvrtek 13. března se v hotelu OREA HOTEL Dvořák v Táboře uskutečnil seminář na téma Aktuální informace o dotačních titulech ministerstva zemědělství určených na protipovodňovou ochranu a odstraňování povodňových škod. Seminář pořádalo ministerstvo zemědělství pro zástupce obcí Jihočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a městem Táborem. Úvodem ředitelka odboru programového financování ve vodním hospodářství MZe Ing. Radka Bučilová poskytla účastníkům semináře aktuální informace o dotačních titulech MZe včetně výše vyčleněných finančních prostředků dle jednotlivých titulů a upřesnění způsobu posuzování předložených žádostí a jejich financování (informace na: Hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník zhodnotil povodňovou situaci na území Jihočeského kraje od roku 2002 do současnosti a upozornil na možnost získání finančních prostředků prostřednictvím grantového programu na ochranu před povodněmi, který je určen na zvýšení bezpečnosti a kvality vodních staveb určených ke vzdouvání a akumulaci vody s ohledem na snížení povodňových rizik ve vazbě na Koncepci protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (více na: Starostka města Tábora Ing. Hana Randová seznámila přítomné v rámci své prezentace s průběhem a řešením povodní ve spádovém území města, vzniklými škodami, způsobem Po koho je školení určeno: policisty sociální pracovníky pracovníky azylových domů Místo konání: Husovo nám (Tabačka), 3. patro velká zasedací místnost Datum a čas konání: 24. dubna, 9.00 hodin Informace: MěÚ Tábor odbor sociálních věcí Alena Kunovová tel.: Kolik finančních prostředků vyplatil odbor sociálních věcí? provoz motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla atd. Nejmenší položku činí dávky pomoci v hmotné nouzi 1270 tis. Kč, tedy příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Tyto dávky jsou poskytovány v případě, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Alice Švehlová vedoucí odboru sociálních věcí Sociální dávky za leden a únor 2008 příspěvek na péči 70 % dávky hmotné nouze 4 % dávky zdravotně postiženým 26 % Protipovodňová ochrana a odstraňování škod možnosti a způsoby financování odstraňování následků a přijatými opatřeními. V rámci semináře byly podrobně představeny jednotlivé aktuální programy MZe (Program prevence před povodněmi II, Program podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží, Program protipovodňových opatření realizovaných v rámci pozemkových úprav, Program na odstraňování povodňových škod) a možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci prioritních os 1 a 6, včetně upřesnění výše podpory a spoluúčasti žadatele (podrobnosti na: Semináře se zúčastnilo 50 účastníků z řad zástupců měst a obcí, správců vodních toků a vodoprávních úřadů. Miroslava Bauerová odbor životního prostředí NAČERNO úterý 15. dubna, hodin A-klub Městské knihovny Tábor setkání s hudebním publicistou Jiřím Černým vstup zdarma Pořádá Městská knihovna Tábor ve spolupráci s městem Táborem. LÉČENÍ KLOUBŮ čtvrtek 24. dubna, hodin zasedací síň úřadu práce (Tabačka 3. patro) beseda s lékařem, přednáší MUDr. Jana Brtková, součástí bude promítání diapozitivů ÚO Svazu diabetiků v Táboře ve spolupráci s městem Táborem zvou všechny diabetiky a občany. G-centrum Tábor Středisko sociálních služeb (tel.: nebo ) Akce pro seniory 8. dubna, hodin zasedací místnost táborské matriky DISKUSNÍ POŘAD (A NEJEN PRO NĚ): O sortimentu zdravotnické prodejny v rámci přednášky bude zájemcům změřen tlak a hladina cukru 10. dubna ZÁJEZD do Prahy (návštěva Poslanecké sněmovny PČR) a na zámek Nelahozeves přihlášky osobně v kanceláři střediska nebo na tel.: dubna, hodin Městská knihovna v Táboře LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER (LHP): Jak se chodí do Lidic představení knihy, autorské čtení Mgr. Přemysla Veverky 24. dubna, hodin zasedací místnost táborské matriky AKADEMIE III. VĚKU: Město Tábor v jedenadvacátém století a město Tábor minulé, století dvacátého přednáší místostarosta města Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. 28. dubna, hodin Městská knihovna v Táboře LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER (LHP): Slavnostní ukončení slavnostní pořad si připravili žáci ZUŠ ze Sezimova Ústí Kurzy anglického jazyka pro začátečníky každé úterý (1., 8., 15., 22., 29.) v hodin v ZŠ B. Bolzana Kurzy anglického jazyka pro pokročilé každé úterý (1., 8., 15., 22., 29.) v hodin v ZŠ B. Bolzana Kurzy německého jazyka pro začátečníky každý čtvrtek (3., 10., 17., 24.) v hodin v ZŠ B. Bolzana

10 strana 10 duben 2008 aktivní granty Úvěry pro bydlení Město Tábor, odbor správy majetku města zveřejňuje záměr poskytnout právnickým a fyzickým osobám vlastnícím bytový nebo rodinný dům a stavebníkům bytového nebo rodinného domu úvěry z Fondu podpory a rozvoje bydlení města Tábora na opatření k dosažení energetických úspor s prokazatelným vlivem na ochranu životního prostředí města Tábora a na rekonstrukce, modernizace či nástavby obytných a rodinných domů na území města Tábora. Pro tento účel je v roce 2008 určena částka 3 mil. Kč. Úvěry jsou úročeny 0 5 % p. a. a splatné 4 15 let podle účelu využití. Maximální výše úvěru je 300 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Žádost o poskytnutí úvěru (formulář získáte na odboru správy majetku města) lze na odboru správy majetku města podat do 9. května Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na odboru správy majetku města u Ing. Zdenky Lošonské (tel.: , zdenka. (zl) Aktivní granty TV a sport Rada města Tábora schválila vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z grantového programu města Tábora Aktivní granty v oblasti tělovýchovy a sportu na rok Vyhlašujeme témata: 1. na podporu činnosti pro tělovýchovné jednoty a kluby, které sportují mimo zařízení TZMT, s. r. o., a tělocvičen základních škol; 2. na vybavení sportovních klubů a zařízení sportovišť. Žádosti musí být podány na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách města či v kanceláři TV, nejpozději do 30. dubna 2008, buď poštou, anebo přes podatelnu města. Později doručené žádosti již nebudou komisí akceptovány. Veškeré informace jsou uvedeny na vývěsce města Tábora a v sekci sport na webu: (rk) Aktivní granty pro oblast kultury i Město Tábor vyhlašuje v rámci grantového programu finanční podpory v oblasti kultury pro rok 2008 výzvy na tato témata: SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH TÝMŮ (v rámci festivalu s pracovním názvem Léto nad Jordánem konaného června) Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci dovednostní soutěže týmů táborských základních škol 26. června v dopoledních hodinách v oblasti Starého města, případně na nábřeží Jordánu. Doba realizace projektu: od 3. do 26. června 2008 (včetně přípravy a propagace) Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 36 tisíc korun. HUDEBNÍ PUBY (v rámci festivalu s pracovním názvem Léto nad Jordánem konaného června) Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci série koncertů jednotlivých hudebních skupin bez žánrového omezení v restauracích a klubech v oblasti Starého města a v jeho nejbližším okolí 27. června. Doba realizace projektu: od 3. do 30. června 2008 (včetně přípravy a propagace) Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 30 tisíc korun. Na základě rozhodnutí Rady města Tábora je pro letošní rok vyhlášen v sociální oblasti grantový program na téma Rekondiční pobyty. Účelem této dotace je přispívat k integraci zdravotně postižených spoluobčanů do společnosti, jejich psychickému a sociálnímu rozvoji, a tím se snažit minimalizovat dopad V pátek 14. března ve hodin uplynula lhůta, dokdy mohli oprávnění žadatelé podávat žádosti o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Město Tábor podalo 36 žádostí na následující akce: vybudování autobusových zastávek Náchodské sídliště, Čekanice a Zavadilská ulice rekonstrukce místních komunikací Družstevní, Bezručova, Ústecká, Novákova a Trocnovská, U Obecních domů a chodník v Soběslavské ulici projekt Regenerace historického centra města Tábora zahrnuje úpravu náměstí Mikuláše z Husi, části Holečkových sadů a komunikace Staré město sever a západ II. etapa (celkem ŽIVÉ NÁMĚSTÍ oživení Žižkova náměstí se zaměřením na hudební vystoupení a výtvarné umění (v rámci festivalu s pracovním názvem Léto nad Jordánem konaného června) Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci kulturního hudebního programu a výtvarného workshopu na Žižkově náměstí v Táboře 28. června. Doba realizace projektu: od 3. do 30. června 2008 (včetně přípravy a propagace) Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 52 tisíc korun. KEJKLÍŘI POD HVĚZDAMI vystoupení kejklířů a pouličních umělců (v rámci festivalu s pracovním názvem Léto nad Jordánem konaného června) zdravotního postižení na život. Stejně důležité je navazování přátelských vztahů a rekondiční činnost, jež tvoří sociální a pracovní rehabilitaci. Podrobné informace k výzvě pro letošní rok, včetně žádosti o dotaci, jsou uvedeny na úřední desce města, jakož i na jeho internetových stránkách (www.tabor.cz rubrika: aktuality nebo sociální služby). Informace rovněž poskytne Hana Musilová, Žádosti o dotace z ROP Jihozápad 12 komunikací v historickém centru) v oblasti školství bylo požádáno o rekonstrukci hřiště Helsinská, modernizace ZŠ a MŠ Měšice, zřízení MŠ v areálu ZŠ Husova, nástavbu tělocvičny a šaten v ZŠ Husova, vybavení šesti základních škol, modernizace zahrad osmi mateřských škol v rámci rozvoje infrastruktury cestovního ruchu bylo žádáno o poslední část cyklostezky kolem Lužnice (nyní panelová cesta k Sídlišti nad Lužnicí) v rámci revitalizace památek byl podán projekt Odpočinková zóna Jordán, dokončení 5. a 6. etapy parku U Popraviště, revitalizace budovy SZŠ na náměstí T. G. M. v oblasti rozvoje služeb cestovního ruchu byla dána žádost o modernizaci infocentra, o brožuru partnerských Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci nočního pouličního vystoupení v oblasti Starého města 27. června v době od do hodin za účelem oživení uvedené lokality originálními aktivitami, které nabídnou divákům nevšední zážitek. Doba realizace projektu: od 3. do 30. června 2008 (včetně přípravy a propagace) Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 110 tisíc korun. TÁBOR NA PRAHU LÉTA vydání propagačního materiálu Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro vydání společného propagačního materiálu vyjmenovaných kulturních akcí na území města Tábora v období od 15. června do 15. července. Uvedený přehled bude nejen informačním zdrojem pro obyvatele města, ale zejména prvkem zvýšení atraktivity města pro jeho potenciální návštěvníky, tedy aktivitou nejen v oblasti samotné kultury, ale i cestovního ruchu. Doba realizace projektu: 12. května až 30. července 2008 Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 22 tisíc korun. Termín pro předložení žádostí je do 4. dubna 2008 do hodin osobně či poštou v podatelně MěÚ Tábor, v případě podání žádosti poštou rozhoduje podací razítko. Informace na: Grantový program na rekondiční pobyty Ilustrační foto MěÚ Tábor odbor sociálních věcí (Tabačka), Husovo nám. 2938, přízemí budovy, kancelář č. 111 (tel.: , Žádosti o dotaci musí být podány nejpozději do 17. dubna 2008 osobně či písemně na adresu: MěÚ Tábor odbor sociálních věcí, Husovo náměstí 2938, Tábor. Alice Švehlová vedoucí odboru sociálních věcí měst, knihu Tábor v proměnách času, ve spolupráci s Husitským muzeem DVD o husitství v jazykových mutacích, vypracování marketinkové strategie a modernizaci městských výstavních prostor O tom, které žádosti budou skutečně podpořeny, by mělo být rozhodnuto zhruba do června. Hodnota projektů, jak byly podány, činí přibližně 300 mil. Kč, přičemž výše dotace může činit až 92,5 %. Vedle kvality projektu bude jistě svou roli hrát skutečnost, že prostředky jsou pro dva kraje Jihočeský a Západočeský a je jich v jednotlivých prioritních osách relativně málo. Další výzva bude vypsána koncem června a potrvá do 11. srpna. Karel Hotový vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

11 Co nového sbíráme ve sběrných dvorech? Od 1. dubna zavádíme v obou sběrných dvorech v Táboře oddělený sběr použitých rostlinných stolních olejů. Dle kvalifikovaných odhadů vypouští občané v České republice volně do kanalizace minimálně 40 tis. tun tuků a olejů ročně. Rádi bychom tento nedobrý stav dle našich možností změnili. Ve spolupráci s firmou FLORTEST, s. r. o., zavádíme proto od 1. dubna sběr použitých rostlinných olejů v obou sběrných dvorech. Budou zde připraveny plastové nádoby, opatřené záchytnými vanami, do kterých se budou oleje přelévat. K přinesení oleje do sběrného dvora může sloužit jakákoli plastová či skleněná nádoba, která Také letos budou přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností do jednotlivých částí města Tábora. Velkoobjemové kontejnery budou rozmisťovány v úterý až čtvrtek od do hodin (dle naplnění) v dubnu, květnu, září a říjnu, podle zpracovaného harmonogramu, který je pravidelně zveřejňován v Novinách táborské radnice. Souběžně s kontejnery na velkoobjemový odpad budou ve vytipovaných lokalitách připraveny i kontejnery na odpad ze zeleně. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze občanům jako doplňková služba. Právnické osoby musí mít likvidaci odpadů ze svých provozoven zajištěnu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Do těchto kontejnerů lze ukládat odpad, který se do popelnice nedá uložit a jenž zároveň není odpadem nebezpečným nebo druhotnou surovinou. Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří: veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic (matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, koberce ) Do kontejneru na odpad ze zeleně patří: špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu (hodně zkrácené větve a kmeny...) Do kontejneru v žádném případě nepatří: veškerý nebezpečný odpad (znečištěné plechovky, zbytky barev či rozpouštědel, chemikálie, léky, oleje a materiály jimi znečištěné, akumulátory baterie) elektrošrot (televizory, ledničky, zářivky) tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo) kompostovatelný odpad (pohrabky trávy, hnůj...) uhynulá domácí zvířata jejich odstraňování zajišťuje VETAS České Budějovice, s. r. o. běžný domácí komunální odpad stavební suť a kameny patří do recyklačního provozu v Klenovicích Letos bude přistaveno 34 kontejnerů na velkoobjemový odpad a 24 kontejnerů na odpad ze zeleně. Toto množství je stejné jako loni. Jak již bylo výše uvedeno, veškeré odpady, které vám doma vzniknou, můžete po celý rok odkládat ve sběrných dvorech, které jsou od ledna letošního roku otevřeny v následujícím režimu: pondělí až pátek: hodin sobota: hodin Stanislav Mrázek odbor životního prostředí nebude předem znečištěna jinou látkou než rostlinným olejem. Nádobu si pak mohou občané odnést zpět domů k dalšímu použití nebo ji ve sběrném dvoře odložit jako každý jiný odpad. Aby každý pochopil, že oddělený sběr použitých rostlinných olejů má smysl, je důležité vědět, co se s olejem dále děje. Použité oleje se sváží do zpracovatelských zařízení, která z nich technologickým procesem získávají metylester, což je látka, jež se přidává jako biosložka do pohonných hmot. Snižuje se tak množství škodlivých emisí z osobních i nákladních automobilů. Lenka Koubková odbor životního prostředí duben 2008 strana 11 odpadové hospodářství Několik důvodů, proč nevylévat oleje do kanalizace, ale odnášet je do sběrných míst: Použitý olej zanáší a ucpává odpadní a kanalizační potrubí. Použitý olej podporuje rozvoj nežádoucích živočichů v kanalizaci (zejména potkanů). Použitý olej omezuje správný chod čističek odpadních vod. Použitý olej je stále cennou surovinou. Sběrem použitého oleje podporujete zlepšování životního prostředí. Přistavování velkoobjemových kontejnerů na území Tábora stanoviště duben květen září říjen Kvapilova u č. p * Bezručova střed 15* Náchod stodola u Kabešů 9* Náchod náves 15* křiž. Bechyňská x Příběnická 9* Tržní náměstí 13 Staré Horky náves 14* Horky ul. Na Dlouhé 15 Horky křiž. Družstevníků x Sadová 13* Větrovy u požár. zbrojnice 10* Všechov, Zahrádka 13 Čelkovice U Lázní u č. p Čelkovice ul. Poříční u č. p Čelkovice u lípy náves 15* Lužnická u točny BUS 11* Pod Poliklinikou náměstíčko 14* křiž. Jesenského x Skálova 16 křiž. Šlikova x Vodňanského 11 Čekanice Družstevní u kapličky 16* Čekanice Zahradní u školy 15* Čekanice U Kovárny 16* Stoklasná Lhota náves 15* Zaluží u pohostinství 20* Zaluží u zastávky MHD 16* křiž. Husinecká x Sezimova 16 Angela Kančeva střed 20 Měšice Na Vojtěchu u č. p * Měšice Průhon u přejezdu 21* Měšice Chýnovská u přejezdu 21* Měšice Sezimovská u byt. domů 21 Zárybničná Lhota náves 22* Zárybničná Lhota u pohostinství 21* Smyslov 22* Hlinice 16* Velkoobjemový kontejner na kompostovatelný odpad * U dat označených hvězdičkou se budou souběžně přistavovat i kontejnery na odpad ze zeleně.

12 strana 12 duben 2008 firemní inzerce Prodává nejvíce realit na sv t Cena: K Tel.: Cena: m s. + spot. Tel.: Nabízíme k pronájmu kancelá v historické ásti Tábora o vým e 97 m 2. Jedná se o kancelá v podkroví, nájem iní 7000 K /m síc a je v etn služeb. Pronajmem objekt v Sez. Ústí II. u vlakového nádr. V 1.NP vstupní zádve í, chodba, 2x kancelá, kuchy ka s koupelnou,wc,sklad a 3 sam. garáže,.v 2.NP samostatná místnost- p ístupná po ocelovém žeb íku. Nabízíme min. odměnu Kč za informaci vedoucí k prodeji Vámi doporučeného bytu či nemovitosti. Cena: od K Tel.: Cena: K Tel.: Nabízíme k prodeji adový rod. d m 5+1, 2 x koupelna s WC, komora, garáž v lokalit Tábor-V trovy. Pozemek 307 m 2, ZP 89,78 m 2, užitná plocha 135 m 2. K nast hování 12/2008. Zajistíme nancování hypotékou. Prodáme rekrea ní chatu v etn za ízení v obci V elni ka u Kamenice nad Lipou okr. Pelh imov s pozemkem o vým e 289 m 2 Možnost celoro ního využití. Velmi p kné prost edí. Kancelář máme na Pražské 232 ve 2.patře nad cukrárnou moccacafé Tábor - Staré město - pěší zóna Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodáme objekt v pr m. zón Tábora v Prodáme t ípodlažní inžovní d m, v historické blízkosti teplárny. ZP 328m 2, pozemek ásti Tábora.V p ízemí je cca m 2.Více info na telefonu nebo v kancelá i. m 2 nebytových prostor,v 1. i 2. pat e jsou vždy 2 byty 1+1. PRONÁJEM mezonet. bytu a kanceláře, 158m2 Pražská ulice ,- Kč/měs ,- Kč služby PRODEJ pozemku pro rekr. o výměře 2280m2 Sudoměřice u TA rybník, sudna, el. 800 tis. Kč PRONÁJEM zavedené restaur. v širším centru TA na Chýnovské ul. 30 tis. Kč/měs. 570,- Kč služby PRODEJ pozemku pro podnikání plocha 0,3 až 1ha v Náchodě u TA 620,- Kč/m2 Info: (8-20h) Nabízíme zaměstnání v oboru realit Pražská 232, Tábor Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodáme luxusní rozestav ný RD v krásném klidném prost edí Strkova v Plané nad Lužnicí nad rybníkem Hejtman. Projektov nadstandartn vy ešený rodinný d m stojící na pozemku o velikosti 530m 2. Prodáme prostornou chatu po kompletní rekonstrukci. Celý objekt je zateplen, možnost trvalého bydlení. Prodej i se za ízením (nábytek na míru). Na pozemku vlastní studna. Ihned volné. Cena: K Tel.: Prodáme velkou zem. usedlost u Jiho. blat v klidném prost edí na návsi obce Komárov. Pozemek 5423m 2, zast. plocha a nádvo í 1892m 2.Kulturní památka. Cena: K Tel.: Prodáme chalupu v Nové Vsi u Mladé Vožice, která stojí na pozemku o vým e 1152 m 2, ke které pat í ješt zahrada o vým e 1453 m 2.Dispozi ní ešení je 2+1. Tel./Fax: Mobil:

13 duben 2008 strana 13 firemní inzerce Autoareál Sládeček, Pelhřimovská ul., Tábor nabízí kompletní služby pro motoristy AUTOSERVIS DIAGNOSTIKA AUTOELEKTRIKA PNEUSERVIS - FA KOLÍČEK do 3,5 t veškeré servisní práce garancní prohlídky, výmeny náplní, filtru, provozních kapalin, cepu, tlumicu, brzdy, pneu, geometrie, tažná zarízení, kódování, zabezpecení vozu STANICE MERENÍ EMISÍ FA KOLÍCEK Kde nás najdete: osobní a užitkové vozy do 3,5 t benzin, nafta, plyn diagnostika BOSCH TÁBORSKÁ STK AUTA TEST s.r.o. ISO 2001 osobní a užitkové vozy do 3,5 t, prohlídky: pravidelné E 55 individuální dovozy evidencní, na prání zákazníka, ME SMĚR Č.B. SMĚR CHÝNOV A BRNO ZDARMA Husovo nám Tábor (vedle pizzerie Caesar) mobil: , CHCETE PRODAT / PRONAJMOUT VAŠÍ NEMOVITOST BEZ STAROSTÍ? OBRAŤTE SE NA NÁS! ATLAS REALITY TÁBORSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ kvalitní a kompletní servis znalecký posudek daňové přiznání veškeré služby prodávajícím / pronajímajícím zdarma www. ATLASREALITY. cz TANEČNÍ KURZ od 25.září 2008 čtvrtek 19,00-21,15 hodin - kurz I. od 30.září 2008 úterý 17,30-19,45 hodin - kurz II. Výuka tanců: Zápis: Společenský dům Střelnice - velký sál 10 lekcí základní variace do tanců Waltz, Tango, Valčík, Foxtrot, Čača, Polka, Jive, Blues... + bonus SALSA (Casino Rueda) vždy ve čtvrtek 18,30-21,00 hodin do (mimo svátků a prázdnin) ve Společenském domě Střelnice nebo na

14 strana 14 duben 2008 prodej; pronájem; plavání Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT 1. část pozemku v k. ú. Měšice u Tábora, PK p. č. 660, v rozsahu cca 100 m 2, za cenu minimálně 400 Kč za 1 m 2. Pozemek leží podél drážního tělesa trati Horní Cerekev Tábor, rovnoběžně s Chýnovskou ulicí. 2. pozemek v k. ú. Stoklasná Lhota, KN p. č. 106/2, o výměře 2 m 2, za cenu 300 Kč za 1 m 2. Pozemek se nachází pod stavbou soukromého vlastníka. Informace: Ing. Ivana Kverková, tel.: , SMĚNIT část pozemku KN p. č. 589/20 orná půda o výměře cca m 2 v k. ú. Čekanice u Tábora, pozemku KN p. č. 555/18 o výměře 128 m 2 trvalý travní porost rovněž v k. ú. Čekanice u Tábora, oba ve vlastnictví města Tábora za pozemky 570/1 o výměře m 2 trvalý travní porost, 573/12 o výměře 1111 m 2 ost. plocha ost. komunikace, 589/62 z výměře 167 m 2 orná půda, 569/4 o výměře 28 m 2 orná půda, 569/5 o výměře 17 m 2 orná půda, 568/20 o výměře 27 m 2 trvalý travní porost, 568/21 o výměře 192 m 2 orná půda v k. ú. Čekanice u Tábora, pozemku p. č. 1248/5 o výměře 403 m 2 orná půda v k. ú. Měšice u Tábora, dále pozemku p. č. 5095/3 o 284 m 2 v k. ú. Tábor o celkové výměře m 2 ve spoluvlastnictví paní Boženy Kosíkové, Krátká 647/1, Sezimovo Ústí, a Ing. Jiřiny Bílé, Skálova 2649, Tábor, a dále pozemku PK p. č. 580/6 dílu 1 o výměře 735 m 2 v k. ú. Měšice u Tábora ve spoluvlastnictví Ing. Jiřiny Bílé, Boženy Kosíkové a Jaroslava Lutovského, Kamenická 246/138, Děčín, Nové město, s tím, že pan Lutovský prodá svůj spoluvlastnický podíl 1/2 za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2 (celkem Kč). Směna pozemků mezi městem Táborem a paní Kosíkovou a Ing. Bílou bude bez doplatku. Informace: JUDr. Dana Švecová, tel.: , PRONAJMOUT nebytové prostory v přízemí domu č. p. 158, ulice Kostnická v Táboře. Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. Žádosti lze podávat do 15. dubna Informace: Ing. Lenka Trojáková, tel.: , Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor RC RADOST, o. s. Koželužská 140, Tábor tel.: dubna, hodin ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK pro rodiče s dětmi nabídka pro rodiče na i po rodičovské dovolené 19. dubna, hodin prostory ZŠ Bernarda Bolzana (Školní nám. 199) BURZA KOJENECKÉHO A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB, KOČÁRKŮ A HRAČEK 25. dubna, hodin VYRÁBĚNÍ DÁREČKŮ PRO MAMINKY PRAVIDELNÉ PROGRAMY Herna pro rodiče s dětmi pondělí ( hodin): HERNA s BROUČKY vstupné je 55 Kč úterý ( hodin): SLUNÍČKA (1 2 roky) středa ( hodin): KULÍŠCI (0 1 rok) čtvrtek ( hodin): SKŘÍTCI (2 3 roky) pátek ( hodin): RADOST POBÝT (0 4 roky) Vstupné na dopolední hernu bez programu je 40 Kč. Organizovaný program pondělí ( hodin): ŠKOLA VOLÁ úterý ( hodin): NETRADIČNÍ ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ DĚTI A JEJICH RODIČE středa ( a hodin): BROUČCI ANEB HRAJEME SI U MAMINKY (1,5 2 roky a 3 4 roky) čtvrtek ( hodin): HŘÍČKY SE SLOVÍČKY pátek ( hodin): VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ Informace na tel.: ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE Václava Soumara Tábor web: KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM informace v recepci možnost skupinového pronájmu Dále nabízíme: cvičebnu pro nemíčové sporty sál stolního tenisu halu zimního stadionu ubytovací služby Informace v recepci zimního stadionu na tel.: a PLAVECKÝ STADION Kvapilova 2500, Tábor web: Změny provozních hodin 12. dubna: hodin 13. dubna: hodin Provozní doba pondělí a úterý a středa a ( *) čtvrtek a pátek a ( **) sobota a neděle * do hodin pouze 25m bazén ** do hodin pouze 25m bazén DĚTSKÝ BAZÉN pondělí hodin úterý hodin středa hodin Osoby nad 50 let, invalidé pondělí hodin úterý hodin čtvrtek hodin sobota hodin Platnost vstupenek je vždy do 31. května. Informace o provozu a pronájmu plaveckého stadionu získáte na tel.: nebo Výpůjční doba v Městské knihovně Tábor včetně poboček odd. dospělí odd. děti odd. hudební Pražské Sídliště sídliště nad Lužnicí pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno úterý středa čtvrtek pátek sobota zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno Čekanice Měšice Náchod Zárybničná Lhota pondělí zavřeno zavřeno úterý zavřeno zavřeno zavřeno středa zavřeno zavřeno zavřeno čtvrtek, pátek a sobota zavřeno Cheiron T Děkanská 302, Tábor tel./fax: , mobil: web: KC CHEIRON dubna ZŠ B. Bolzana JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH promítání filmů s lidskoprávní tematikou, pro školy 1. dubna, hodin KREATIVNÍ TVOŘENÍ Z FIMA výroba šperků 3. dubna FOTBÁLEK U SLADOVNY sraz: hodin v KC Cheiron T, v hodin na místě 8. dubna, hodin WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA přednáška Dr. Ing. Tomáše Zuzáka 11. dubna NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE VOTICE sraz: hodin v KC Cheiron T 16. dubna, hodin dětské hřiště u jezu v Čelkovicích VÝTVARNÉ ODPOLEDNE NA FIŠLOVCE 18. dubna, hodin KREATIVNÍ TVOŘENÍ Z FIMA výroba šperků 23. dubna BASKET NA SOJČÁKU sraz: hodin u Skateparku na Sídlišti nad Lužnicí TÝDNY PROTI RASISMU A XENOFOBII (9. ročník festivalu, duben květen, Tábor) 22. dubna 15. května Městská knihovna Tábor A-klub DOMÁCÍ OTROCTVÍ vernisáž výstavy: 22. dubna v hodin 24. dubna, 9.00 hodin Husovo nám (Tabačka) ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ 24. dubna, hodin dětské hřiště u jezu v Čelkovicích SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA FIŠLOVCE 25. dubna, hodin MUZIKOTERAPIE Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy: keramická a výtvarná dílna, floorbal, hudebna, stolní tenis či stolní fotbal. Informace na tel.: (Tomáš Bílý). Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne 31.10.2016 Tábor 2020 ČSSD Ano 2011 JINAK! bod 1 Zmocnění k zastupování města Tábora na Podzimním zas. Valné hromady NSZM ČR 2016 dne 2.11.

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 51/SMMS/2009

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 51/SMMS/2009 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51/SMMS/2009 / Smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných služeb ostatní služby / Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Mgr.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

s ch v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč

s ch v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady města Tábora, konané 09.03.2010 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 3444 / MRM / 10 08/02 08/02 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu - přijetí dotace

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za ZM města KRNOVA SS 10/12/Za U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. února 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 283/10-327/10

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 29. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 13.01.2016 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové.

U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Tábora, konané 23.04.2007 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 405 / 10 / 07 16/03 16/03 Informace o průběhu jednání ve věci opravy poškození opevnění

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 13.3.2012 65/2012 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. st. 115 zastavěná plocha a nádvoří o výměře

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více