ZPRÁVA o stáži na instituci INSA de Rouen navštívené v rámci projektu NeoCartoLink

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA o stáži na instituci INSA de Rouen navštívené v rámci projektu NeoCartoLink"

Transkript

1 ZPRÁVA o stáži na instituci INSA de Rouen navštívené v rámci projektu NeoCartoLink 1. Základní informace Podpořená osoba (osoby): Ing. Milan Kocáb, MBA Termín stáže: až Místo: Rouen, France Saint Etienne du Rouvray Cedex Instituce: l'insa de Rouen, Avenue de l'université Odborný konzultant: Michela MAINGUENAUD, ředitele departementu GIS a architektury 2. Popis aktivit v rámci stáže Program stáže byl zaměřen na Systém géographique comme les outils d aide à la décision se zaměřením na uplatnění a integraci starých kartografických děl do aktuálních GIS. Bylo provedeno mnoho každodenních setkání a konzultací s pedagogickým kolektivem Departement Architektury a GIS, pod vedením vedoucího stáže Michela MAINGUENAUD, ředitele departementu. S vedoucím stáže byl projednán podrobný program a zaměření na kartografii a GIS v rámci jednak integrace starých kartografických děl do aktuálních GIS a jejich využití, ale také na úlohu a poslání GIS a kartografie při řešení aplikací pro krizová řešení. Z dalších jednání, které bylo velmi přínosné, bylo s ředitelem departementu předcházení průmyslových rizik Jeanem-Christophem BUVATEM a využívání kartografie jako integrovaného oboru. Zajímavé jednání bylo s Romainem HÉRAULTEM, ohledně výchovy doktorandů a spojení školy s vědeckým pracovištěm Laboratoire LITS.

2 3. Základní popis instituce Celkový pohled na areál vzdělávací instituce INSA de Rouen je státní vysoká škola, která vychovává inženýry v rámci francouské sítě vysokých škol systému INSA (Instituts Nationaux des Sciences Appliquées) a vytváří tím hlavní skupinu pro vzdělávání inženýrů ve Franci, aktuálně asi 10% všech inženýrů pochází z INSA. Institut byl založen jako společná investice. Do té doby byla škola rozdělena do dvou aglomerací v různých částech města.

3 Investiční příspěvek organizací pro výstavbu INSA de Rouen Veřejná vysoká škola má charakter vědecké instituce na vysoké kulturní a profesionální úrovní, řízená ministerstvem pro vysoké školy a skládá se z dalších rovnoprávných institucí INSA de Lyon : INSA de Rennes : INSA de Strasbourg :

4 Specializace v INSA de Rouen jsou: Architektura GIS a kartografie Chemie a inženýrství Energetika a pohon motorů Užitá matematika Řízení rizik Mechanika Inženýrská geodézie a konstrukce Energetické vybavení Departement Architektury a GIS, kde jsem dva týdny působil na stáži, vychovává inženýry hlavně jako experty nových telekomunikačních technologií s využitím ve více oborech. Studium je zaměřeno na SW nástroje, síťová řešení, řídící systémy, analytické úlohy a na závěr studia na velké projekty pro podniky, které trvají dva roky. Každý rok vychová Departement Architektury a GIS, INSA de Rouen 56 diplomovaných inženýrů. Zaměření může být na GIS, řízení, produkci, složité technologie, integrace více systémů, životní prostředí apod. Organizace studia odpovídá vědeckým oborům. Informatice 20%, rozhodovacím a statistickým datům 20% systémům poznávání 20% a 40% je humanitárního zaměření (jazyky, ekonomie, řízení, kvalita práce, řízení práce, sport) Metody práce kladou důraz na samostatnost při řešení úkolů, zájem o obor a práci ve skupinách, s cílem, aby studenti uvažovali systémově, uměli pracovat v kolektivu a uměli vzít na sebe odpovědnost. Studenti jsou přijímáni možno říct z celého světa, musí mít ukončené střední vzdělání (bac) a projdou přijímacím řízením. Absolventi musí na škole ukončit 10 semestrů, (5 let). Na rozdíl od klasické university, úbytek studentů v INSA během studia není velký. Pedagogický sbor pomáhá studentům formou výkladů na výuce, přípravě projektů a formou konzultací. První semestry studia jsou studenti orientováni na získání základních informací o oboru a teoretickým záležitostem. Čtyři až pět semestrů na závěr studia mají speciální výuku a řeší projekt, který zadal podnik pro skupinu 6 až 8 studentů. V průběhu projektu jsou studenti nuceni pracovat samostatně na problémech podniků, kdy jsou konfrontováni s problémy ekonomickými (náklady, termíny,

5 organizace, normativy, kvalita a dodržování zásady ochrany životního prostředí.) Studenti si dobrovolně vytvářejí pracovní skupiny, volí si vedoucí jednotlivých problematik (organizace, kvalita, technika ) a mají svého pedagogického vedoucího z INSA, který jim však do práce nezasahuje. Výuka se opírá především o nové telekomunikační technologie, informace z Internetu a z podniku. Studenti pracují během výuky s pomocí pedagogů, kteří zabezpečují ( neobstarávají) pro studenty překlady důležitých dokumentů, dokumentace k projektům a zabezpečují komunikaci a spolupráci multidiscilinární zvláště v rámci INSA a jsou zodpovědní za to, že studenti ovládají teoretické základy oboru a jsou připraveni řešit vědecké problémy. Hlavní období studia na Departement Architektury a GIS (ASI) je práce na Projet INSA Certifié (PIC). Vedoucím projektu je zvolený student ze skupiny 6-8mi na období 6 měsíců, který zajišťuje spojení s podnikem. Další funkce ve skupině je vedoucí řízení kvality. Po semestru předá vedoucí svoje vedení projektu jinému ze skupiny a také volenému skupinou. Studenti podle mého názoru mají ideální podmínky pro svoji práci. Každá skupina má vlastní místnost vybavenou veškerým možným telekomunikačním a prezentačním vybavením s neomezeným přístupem do své projekční místnosti kde je stále živo. Škola vlastní rozsáhlou knihovnu a další dokumentaci pro studenty obstarává. Důležitou součástí práce na projektu je úloha psychologa, který sleduje pracovní skupiny studentů, provádí pohovory, napomáhá řešit konflikty a vytváří důležité závěry a zprávy o studentech, které se týkají schopnostem pracovat ve skupině, předávat důležité informace a mít dobré relace se studenty ve skupině. Projekty jsou sledovány i pedagogy z pohledu pomoci při řešení vzniklých problémů, ale podle zásady nezasahovat do řešení studentů. Hlavní úlohou je zda studenti dodržují kvalitativní hlediska práce stanovené v ISO normách (la norme ISO9001:2008). Velmi zajímavý je systém hodnocení projektu. Každý týden během práce na projektu prezentují svoji práci v rámci vlastní skupiny na které může a nemusí být pedagog, ale většinou je přítomen psycholog. Každý měsíc je prováděna prezentace projektu za přítomnosti zástupců podniku, ale v principu se může zúčastnit kdokoli, aby evaluace byla objektivní a na vysoké technické úrovni. Do závěrečného hodnocení projektu promlouvá rozhodující mírou podnik, který projekt zadal a hodnotí tedy i školu. Poslední semestr pracují studenti výhradně v podnicích. Studenti musí vykonat dvě stáže během svého studia - jednu stáž speciální (9 týdnů minimálně) na konci čtvrtého ročníku. Cílem této stáže je sblížení studentů s praxí podniků - jednu stáž inženýrskou (21 týdnů minimálně) během druhého semestru. Tato stáž má za cíl uvést studenty do reálného světa práce v podnicích a umět se v něm pohybovat.

6 INSA v rámci mezinárodní výměny studentů a hodnocení výuky podle normy (norme ECTS) vysílá vybrané studenty na zahraniční stáže. Profesoři výzkumníci ve spolupráci s administrativou INSA připravují mezinárodní projekty pro vybrané studenty, kteří odcházejí plnit svůj projekt v pátém roce studia do zahraničí. Studenti mohou v posledním roce studia si zvolit vědeckou dráhu a vstoupit do systému STIM (Système de Traitement de l'information Multimedia) doktorandského studia v rámci IGIS (Informatique, Génie de l'information et des Systèmes). V rámci studia připravují témata doktorandského studia ve spolupráci s profesory-vědci, kteří pracují v laboratoři s názvem LITIS (EA 4051, commun INSA - Universités de Rouen et du Havre) Vzhledem k zaměření a systému studia nacházejí studenti uplatnění jako diplomovaní inženýři na postech vyžadující analytické myšlení, koncepční myšlení, oblasti GIS a jejich aplikací, ve skupinách řešící informační a telekomunikační technologie. Nabízejí především vědomosti, schopnosti vědět a umět udělat a jsou vychováni na funkce vedoucí projektů (chef de projet). Vstupní část do INSA de Rouen

7 Okolí INSA de ROUEN 4. Pozice v rámci evropského výzkumného prostoru v oblasti kartografie a geoinformatiky. Významné projekty instituce Výzkum v INSA de Rouen je organizován v rámci Evropských a národních struktur Francie a INSA je součástí výzkumného sdružení LITIS (Le Laboratoire d'informatique, du Traitement de l'information et des Systèmes), což je výzkumná jednotka v oblasti výzkumu a technologie informačních systémů Normandie. Sdružuje tři základní výzkumné organizace: Université de Rouen, Université du Havre Institut National des Sciences Appliquées (INSA). Sdružení LITIS je zaměřeno na tři základní výzkumné osy řešení v sedmi výzkumných týmech:

8 První výzkumná osa má jeden řešitelský tým a řeší formáty dat, algoritmy a vzájemné vztahy geodat Druhá výzkumná osa řeší vyhodnocování a vytěžování informací z velkých datových sad a má řešitelské týmy: - Práce s daty (automatické vyhodnocení dat podle kritérií, digitální knihovny, diagnostické metody, interface počítačů, znalost velkých datových souborů a modelování dat podle metod Bayésiens a grafů Matching. - Vyhodnocování informací v bio-zdravotnictví (výzkum v oblasti biologie a zdravotnickém informačním systému, elektronická zdravotní dokumentace, zdravotnická multiterminologie, struktura a indexace) - Kvantifikace (optimalizace a analýza zdravotních digitálních snímků ve 3D a zvláště ve 3D + čas, techniky výzkumu segmentace otázek zdravotníků a možnosti analytických metod poznání jevů, vývoj nástrojů pro segmentaci snímků cardiovasculaire a ledvin. - Informační systém inteligentní dopravy (výzkumné modely budoucí dopravy, řízení v reálném čase, obsah databází v dopravě, GIS v dopravě, optimalizace osobní dopravy Třetí výzkumná osa řeší oblast interakce a řešení komplexních systémů a má dva řešitelské týmy : - Modelování, Interakce a Využití (Výzkum mechanismů využití geodat a specifikace uživatelů, úloha zpracovatelů a uživatelů dat, výzkum přesné definice geodat pro konkrétní uživatelskou skupinu a zmenšení datové uživatelské dávky dat, usnadnění práce s daty jejich lokalizace obsah a nepotřebnost, výroba jen dat potřebných). - Interaktivní geodatová síť a inteligentní kolektiv, (modelování různých obecně známých systémů v oblasti logistiky, řízení rizik, urbanismu a jejich interakce, zavedení kolektivní inteligence do systémů GIS, dynamický a interaktivní systém, který má funkce se rozvíjet na úroveň samostatného rozhodování. Výzkumná laboratoř má za cíl lépe pracovat s GIS a dalšími daty, aby lépe vypovídaly o přírodních jevech se zaměřením na informační souvislosti. Výzkum má část teoretickou, algoritmickou, analytickou se zaměřením na citlivé souvislosti a na pořizování dat. Důležité u LITIS je zapojit do řešení více oborů činnosti, spojit teoretiky s praktickými pracovníky do výzkumných kolektivů, zapojit informatiky, znalce různých datových formátů, vyhodnocovatele znaků a obrazů z oblasti medicíny, matematiky a schopné vedoucí týmů.

9 5. Možnost uplatnění partnerů z ČR při spolupráci s institucí INSA de Rouen přijímá ke studiu i studenty ze zahraničí s ukončeným středoškolským vzděláním. Podmínkou studia je znalost francouzštiny. Uplatnění studentů z ČR je rozhodně velké a podmínky studia podle mého soudu excelentní. Podle návrhu ředitele departementu Risques industriels pana Buvata by mohla pokračovat spolupráce s PU v Olomouci výměnou studentů v rámci povinné stáže v zahraničí a přípravy studentských projektů. Znalost angličtiny v tomto případě je dostačující. 6. Zhodnocení přínosu spolupráce s danou institucí, budoucí spolupráce Přínosem stáže a dosavadní spolupráce s INSA de Rouen je velmi dobrá. Jako základ další spolupráce vidím uzavření smlouvy o spolupráci a výměnu delegací. Další spolupráce je možná na řešení některých výzkumných úkolech a zvláště na výměně studentů. Přínosem je rozhodně možnost se seznámit s novou filozofií pro vedení vysokoškolského studia a seznámit se i s technickými možnostmi jaké INSA má pro výuku svých studentů. Jako přínos pro projekt NeoCartoLink vidím hlavně v seznámení se s metodami práce ve škole a ve výzkumu, možnost se seznámit s technologií RGE a teledection a seznámit se s aktuálními tématy výzkumu. Pro obohacení výuky ve škole vidím hlavně sepsání a prezentaci odborného pojednání o zkušenostech využití starých kartografických děl v podmínkách reálné praxe.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více