2014 /2015. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014 /2015. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod"

Transkript

1 ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva o činnosti školy 2014 /2015 V Tř. Václava Klementa Mladá Boleslav IČ: IZO: Tel.: Fax: Web:

2 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc, MBA, ředitelka Mgr. Stanislav Drapák, zástupce ředitelky a statutární zástupce ŠKODA AUTO a.s. Za zřizovatele: Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s., Řízení lidských zdrojů Mladá Boleslav 30. září 2015

3 Obsah ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod 2 Činnost školy 2 Základní charakteristika 2 Pedagogičtí pracovníci 5 Školská rada 7 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 11 Přijímací řízení 12 Mimoškolní aktivity 19 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 22 Výsledky kontroly České školní inspekce 23 Speciální třídy 24 Činnost speciálních tříd 24 Základní charakteristika 24 Pedagogičtí pracovníci 25 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 26 Přijímací řízení 26 Mimoškolní aktivity 31 Aktivity a prezentace speciálních tříd na veřejnosti 31 Výsledky kontroly České školní inspekce 32 Základní údaje o hospodaření školy 33 Zpráva o hospodaření školy 33 Příjmy 33 Výdaje 33 Informace o výsledcích kontrol 34 Projekty 35 Nová země, nová zkušenost aneb jak se vyrábí auta u sousedů 36 Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Stř. krajem 37 POSPOLU - monitoring 38 Žákovský vůz ŠKODA FUNSTAR 39 Přílohy 40 Seznam příloh

4 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva 2014/2015 1

5 1. Činnost školy 1.1 Základní charakteristika ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále škola) je soukromým zařízením. Zřizovatelem je Volkswagen AG. Škola nabízí kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie a ve strojírenských a elektrotechnických oborech rozvíjí pro ŠKODA AUTO žádané odborníky. Odborné vzdělávání je založeno na jednotném kvalifikačním konceptu za přispění moderních vyučovacích a výukových metod. Výchovně vzdělávací činnost školy se řídí ustanoveními Školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších odborných škol č. 561/2004 Sb. a dalšími vyhláškami MŠMT ČR týkajících se přípravy žáků na středních odborných učilištích. Škola připravuje budoucí zaměstnance pro potřeby společnosti ŠKODA AUTO, realizuje zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou studia při zaměstnání a formou kurzů. Struktura vyučovaných oborů a počet žáků v jednotlivých oborech se stanovuje na základě potřeb a požadavků odborných útvarů společnosti ŠKODA AUTO. V souladu s rozhodnutím zápisu do rejstříku škol a školských zařízení realizovala škola ve školním roce 2014/2015 výuku oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou a výuku oborů středního vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou, a to denní formou. Velká část přípravy žáků v závěrečných ročnících probíhá na provozních pracovištích ŠKODA AUTO. Právě intenzivní seznámení s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání z řad žáků SOUs a zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO škola organizuje nástavbové studium ve formě denní nebo dálkové (studium při zaměstnání). Dále škola pro zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO zajišťuje dálkovou formou výuku oborů ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a dospělých zaměstnanců. Ke stěžejním činnostem ŠKODA Akademie patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů. Cílem je propojit odborné i sociální kompetence, předávání know-how a zajistit připravenost žáků pro nástup do praxe. ŠKODA Akademie je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí. Za tímto účelem se podílejí zaměstnanci ŠKODA Akademie na tvorbě personálně-rozvojových konceptů a nástrojů s ohledem na strategii VW Group Academy. 1.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem 89 ředitel 1 zástupci ředitele 2 učitelé odborného výcviku 41 učitelé teoretické výuky 45 (z nich 23 pro všeobecně vzdělávací předměty, 22 pro odborné předměty) Výroční zpráva 2014/2015 2

6 Kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky na pedagogickou nebo odbornou kvalifikaci pro výuku žáků na středním odborném učilišti. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Teoretická výuka > Pravidla IT 2014 průběžně všichni učitelé > HR Curriculum 09/ učitel > Výchovní poradci 09/ učitel > Finanční gramotnost 09/ učitel > Klíčové principy projektového řízení 09/ učitel > HR Curriculum 10/ učitel > Vyhláška č. 50 (elektrotechnika) 10/ učitel > HR Curriculum 10/ učitel > HPQ personální rozvoj 11/ učitel > Zdravotník zotavovacích akcí 11/ učitelé > MZ 2015 management školy 11/ učitel > Odpady a obaly 11/ učitel > HR Curriculum 11/ učitel > Ekonomika 11/ učitelé > Workshop: Hodnoty ZA 11/2014 všichni učitelé > Ekonomika, právo 12/ učitelé > HR Curriculum 12/ učitel > MZ 2014 hodnotitelé ANJ 01/ učitel > MZ 2014 hodnotitelé CJL 01/ učitel > Ekologie 01/ učitel > HPQ personální rozvoj 02/ učitel > Kariérní rozvoj učitele 02/ učitel > MZ 2014 hodnotitelé ANJ 02/ učitel > Žáci s SPU na SŠ 03/ učitel > HPQ personální rozvoj 03/ učitel > Výuka NEJ 03/ učitel > Školení předsedů MK 03/ učitel > HPQ personální rozvoj 03/ učitel > Školení zadavatelů SČ MZ 03/ učitel > Výuka NEJ 03/ učitel > MZ 2015 hodnotitelé CIJ 03/ učitel > Školská legislativa 03/ učitel > Pravidla IT /2015 všichni učitelé > Školská legislativa 04/ učitel > Školení měřící systémy Mitutoyo 04/ učitel > Školení FBQ (licence k vedení) 04/ učitel > Školení FBQ (licence k vedení) 05/ učitel Servisní školení > TT 5404 Elektrická zařízení 10/ učitel > TT 5407 Can Bus 11/ učitel Výroční zpráva 2014/2015 3

7 Odborný výcvik > Bezpečnost práce pro mistry 09/ učitel > Základní mistrovský program 1. blok 09/ učitel > Doškolení a přezkoušení úřední zkouška v ochranné atm. a svařování obal. elektrodou 10/ učitel > Nové materiály, technologie pro svařování 10/ učitel > Základní mistrovský program 2. blok 10/ učitel > MS Outlook 2010: úvod 10/ učitel > ODIS Service 10/ učitel > Úvod do problematiky průmyslových robotů 10/ učitelé > Workshop: Hodnoty ZA 11/2014 všichni učitelé > Základní mistrovský program 3. blok 11/ učitel > Úvod do problematiky pneumatiky 11/ učitelé > Obsluha program. FANUC ROBOGUIDE 11/ učitel > Vedení projektu na pracovišti 12/ učitel > Doškolení a přezkoušení úřední zkouška ochranné atm. a obalené elektrody 01/ učitel > Inovace ve ŠKODA AUTO 01/ učitelé > Evropský certifikát technolog 01/ učitel > PE2 Proces education advanced Muenster 01/ učitel > Interkulturní trenink CZ + DE pro SOUs 01/ učitel > EPLAN electric P8 FULL 02/ učitel > Tvorba efektivní hightlight prezentace 03/ učitelé > Požární ochrana 03/ učitelů > Požární ochrana školení vedoucích zam. 03/ učitelé > Pravidla IT /2015 všichni > Pneumatika seminář 04/ učitelé > FBQ 1. modul Základní trénink vedení 05/ učitel > FBQ 2. modul Simulace práce vedoucího 06/ učitel > Doškolení a přezkoušení instruktora svařování 06/ učitelů > Doškolení a přezkoušení úřední zkouška v ochranné atmosféře 06/ učitelů > Recertifikace instruktorů svařování 06/ učitelé > Doškolení a přezkoušení - úřední zkouška svař. obal. elektrodou 06/ učitelé > Doškolení a přezkoušení - úřední zkouška svařování plamenem 06/ učitelů > Proces stavby prototypů od virtuální 06/ učitelé reality po konečnou montáž 06/ učitelé > Školení obsluhy zvedáků vozidel 06/ učitelů > Obsluha řídicího systému R-30iA u PR FANUC 06/ učitelé > Řidiči motorových vozíků průběžně 5 učitelů > Němčina standart průběžně 4 učitelé > Protikorupční školení průběžně všichni > Řidiči služebních vozidel průběžně 35 učitelů > QMS systém řízení kvality průběžně všichni > Bakalářské studium (ČVUT Praha) zahájeno: 10/ Učitelství praktického vyučování ukončení: 05/ učitel > Bakalářské studium (UK Praha) zahájeno: 09/ Učitelství praktického vyučování ukončení: 06/ učitel Výroční zpráva 2014/2015 4

8 > Bakalářské studium (TU Liberec) zahájeno: 10/ Strojírenství ukončení: 08/ učitel Servisní školení > TT5004 Elsa Pro 02/ učitel > TT5232 ŠKODA SUPERB 04/ učitel 1.3 Školská rada při ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod Složení Školské rady na funkční období Předseda: Ing. Zdeněk Čuban Členové: Ing. Olga Grůšová Dušan Salač Mgr. Stanislav Drapák Mgr. Ivana Gösselová Monika Kubínová Složení Školské rady na funkční období Předseda: Ing. Zdeněk Čuban Členové: Ing. Olga Grůšová Dušan Salač František Komberec Ing. Simona Čepková Monika Kubínová Program zasedání Školské rady dne > Projednání a schválení Výroční zprávy za šk. rok 2013/2014 > Schválení Školního řádu > Informace k rozpočtu školy a k plánovaným krokům přestavby v kalendářním roce 2015 > Stav žáků školy v 1. ročnících > Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 2014 (včetně opravného termínu) > Příprava listopadových voleb do školské rady > Různé Program ustavujícího zasedání Školské rady dne > Představení nově zvolených a jmenovaných členů školské rady > Informace o úkolech a poslání školské rady > Volba předsedy > Schválení Jednacího řádu Školské rady při ŠKODA AUTO a. s., SOUs > Schválení přílohy Školního řádu (Řád šaten - po přestavbě) Výroční zpráva 2014/2015 5

9 Program zasedání Školské rady dne > Přijímací řízení > Studijní výsledky maturitní a závěrečné zkoušky > Investice probíhající a plánované na další školní rok > Změna organizační struktury vedení školy od > Pracovní smlouvy absolventů kolektivní smlouva > Cílená péče o absolventy Školská rada na svém zasedání dne 8. října 2015 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpného závodu ve školním roce 2014/2015. Ing. Zdeněk Čuban předseda Školské rady Mladá Boleslav 8. října 2015 Výroční zpráva 2014/2015 6

10 1.4 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2014/2015 byla realizována výuka těchto oborů středního vzdělání denní formou: a) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP: Mechanik elektronik č. j. 6907/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP: Mechanik seřizovač č. j. 9325/ L/01 Mechanik strojů a zařízení, ŠVP: Mechanik strojů a zařízení č. j. 9325/ M/01 Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP: Průmyslový logistik č. j. 6907/ b) obory středního vzdělání s výučním listem H/02 Karosář, ŠVP: Klempíř-karosář č. j. 6907/ H/01 Nástrojař, ŠVP: Nástrojař č. j / H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník č. j / H/01 Autolakýrník, ŠVP: Autolakýrník č. j. 6907/ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik č. j / H/01 Obráběč kovů, ŠVP: Obráběč kovů č. j. 6907/ H/01 Autoelektrikář, ŠVP: Autoelektrikář č. j. 6907/ H/02 Elektrikář silnoproud, ŠVP: Elektrikář-silnoproud č. j / Výroční zpráva 2014/2015 7

11 c) denní forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/51 Provozní technika, ŠVP: Provozní technika č. j. 1606/ L/51 Autotronik, ŠVP: Autoelektronika č. j. 1606/ d) dálková forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/51 Provozní technika, ŠVP: Provozní technika č. j. 1606/ L/52 Provozní elektrotechnika, ŠVP: Elektrotechnika č. j. 1606/ e) dálková forma výuky oborů středního vzdělání s výučním listem H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik č. j / H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník č. j / H/01 Obráběč kovů, ŠVP: Obráběč kovů č. j. 6907/ Všechny vyučované obory vzdělání byly schváleny MŠMT ČR a jsou zařazeny v soustavě oborů vzdělání dle platnosti učebních dokumentů pro výuku v oborech středoškolského odborného vzdělávání. Výuka byla zabezpečována dle platných učebních dokumentů schválených MŠMT ČR nebo podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených na základě rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT ČR pod č. j / a č. j. 6907/ Výroční zpráva 2014/2015 8

12 Ve školním roce 2014/2015 bylo ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, denním studiu vyučováno celkem 818 žáků (k ) Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník L/01 Mechanik seřizovač L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik M/01 Provoz a ekonomika dopravy H/01 Nástrojař H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/02 Karosář H/01 Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Autoelektrikář H/02 Elektrikář - silnoproud L/51 Provozní technika L/51 Autotronik 15 7 Celkem žáků Výroční zpráva 2014/2015 9

13 Školní rok 2014/2015 Počet tříd > Denní forma výuky 1. ročník 9 2. ročník 9 3. ročník 9 4. ročník 4 celkem 31 > Denní nástavbové studium 1. ročník 1 2. ročník 1 celkem 2 > Dálkové nástavbové studium (studium při zaměstnání) 1. ročník 1 2. ročník 1 3. ročník 1 celkem 3 > Dálková forma studia tříletých oborů (studium při zaměstnání) 1. ročník 0 2. ročník 0 3. ročník 1 celkem 1 Počet neomluvených hodin na žáka (pouze denní studium) 1. ročník 0, ročník 0, ročník 0, ročník 0,100 celkem 0,097 Počet vyloučených žáků (pouze denní studium) z důvodu absence 1 žák z důvodu neprospěchu 6 žáků Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek viz příloha č. 2 k Výroční zpráva 2014/

14 1.5 Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 a) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP: Mechatronik IT L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP: Mechanik seřizovač L/01 Mechanik strojů a zařízení, ŠVP: Mechanik strojů a zařízení M/01 Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP: Průmyslový logistik přijato: 20 žáků přijato: 30 žáků přijato: 24 žáků přijato: 30 žáků přijato celkem: 104 žáků, z toho 13 dívek b) obory středního vzdělání s výučním listem H/02 Karosář, ŠVP: Klempíř-karosář H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník H/01 Nástrojař, ŠVP: Nástrojař H/01 Autolakýrník, ŠVP: Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik H/01 Obráběč kovů, ŠVP: Obráběč kovů H/01 Autoelektrikář, ŠVP: Autoelektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud přijato: 30 žáků přijato: 10 žáků přijato: 20 žáků přijato: 15 žáků přijato: 30 žáků přijato: 16 žáků přijato: 10 žáků přijato: 10 žáků přijato celkem: 141 žáků, z toho 15 dívek Výroční zpráva 2014/

15 c) denní forma studia nástavbových oborů L/51 Provozní technika L/51 Autotronik, ŠVP: Autoelektronika L/52 Provozní elektrotechnika, ŠVP: Elektrotechnika přijato: 16 žáků přijato: 10 žáků přijato: 4 žáci přijato celkem: 30 žáků d) dálková forma studia nástavbových oborů L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika, ŠVP: Elektrotechnika přijato: 63 žáků přijato: 8 žáků přijato celkem: 71 žáků e) dálková forma studia obory s výučním listem H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník přijato: 20 žáků přijato: 12 žáků přijato celkem: 32 žáků 1.6 Mimoškolní aktivity Mimoškolní aktivity ve školním roce 2014/2015 zahrnovaly tyto oblasti: Činnost zájmových kroužků a zájmové činnosti Určeno pro zájemce - žáky ročníků, uskutečňováno pravidelně, v každé skupině 8-15 žáků. > Kulturistika 5 skupin > Sportovní hry 1 skupina > Programování mikrokontrolérů 1 skupina > Abonentní cyklus v Městském divadle Mladá Boleslav Výroční zpráva 2014/

16 Zájezdy a mimofiremní exkurze žáků Pracovní pobyt - Německo kam: AUDI (Ingolstadt) kdo: 3 žáci (obor Autotronika) kdy: Studijní pobyt pro nejlepší žáky - Německo kam: VW Kassel kdo: výběr žáků 4. ročníků kdy: Exkurze do Německa kam: VW, Ingolstadt, Mnichov, Dachau, Regensburg kdo: ročníky všech oborů kdy: Pracovní pobyt - Německo kam: VW Kassel kdo: 12 žáků (obory Obráběč kovů, Elektrikář-silnoproud) kdy: Speciální semináře a exkurze Exkurze v rámci předmětu Český jazyk a literatura kam: Praha kdo: ročníky čtyřletých oborů, 2. ročník denního nástavbového studia kdy: , kdo: 3. ročníky čtyřletých oborů kdy: kdo: 1. ročníky studijních oborů, 1. ročník denního nástavbového studia kdy: CERN slaví 60 let AV simulátor urychlovače částic kdo: výběr 4. ročníků kdy: Přednáška AV ČR Ekologie a Tokamak kdo: žáci třídy S3.S, S3.E kdy: Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR kam: Praha, AV ČR kdo: žáci třídy S3.S, S3.E, X1 kdy: Exkurze do Památníku Terezín kam: Terezín kdo: žáci třídy S4.Z, S4.L kdy: Výroční zpráva 2014/

17 Exkurze ŠKODA Muzeum v německém a anglickém jazyce kam: ŠKODA Muzeum kdo: 4. ročníky, 2. ročník denního nást. studia kdy: , , Exkurze do ŠKOENERGO pro: všechny 1. ročníky kdy: Oblast zdravotní, sociální, prevence negativních jevů, civilní obrana Adaptační program, exkurze do ŠKODA AUTO pro: žáky všech 1. ročníků kdo: třídní učitel, vedení školy kdy: M bezpečnost práce pro: žáky všech 1. ročníků kdo: třídní učitel, vedení školy kdy: , Rada žáků kdo: zástupce vedení školy a zástupci jednotlivých tříd kdy: 1x za měsíc v průběhu školního roku Výchovný seminář Sexuální výchova děvčata pro: děvčata 1. ročníků kdo: Procter & Gamble kdy: Škola zad a nošení břemen (teoretická část + praktická část v odborném výcviku) pro: žáky všech 1. ročníků kdo: odborný útvar ŠKODA AUTO kdy: , Základy první pomoci a resuscitace pro: žáky 2. ročníků kdo: odborný útvar ŠKODA AUTO kdy: Výchovný seminář Partnerské vztahy a sex pro: žáky všech 1. ročníků kdo: Slánka, občanské sdružení Mladá Boleslav kdy: , Výchovný seminář Sexuální výchova a prevence pro: žáky (chlapce) 2. ročníků kdo: MUDr. Grubský kdy: Výroční zpráva 2014/

18 Seminář Blázníš, no a co? pro: žáky třídy O2.K, S2.L kdo: Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav kdy: Den zdraví pro: žáky 2. ročníků kdo: odborný útvar ŠKODA AUTO kdy: Pořádání a účast na soutěžích Sportovní aktivity a soutěže Sportovní a turistický kurz pro koho: žáci 2. a 3. ročníků (3 běhy) kde: Sloup v Čechách kdy: září 2014, květen, červen 2015 Středoškolský CORNY pohár družstev v atletice okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 2 družstva (14 žáků a 12 žákyň), pořadatel ŠKODA AUTO SOUs kdy: září 2014 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců 4. místo, družstvo dívek Středoškolský CORNY pohár družstev v atletice krajské kolo, Stará Boleslav pro koho: 1 družstvo (14 žáků) kdy: září 2014 výsledek: 5. místo, družstvo chlapců Středoškolský pohár J. Masopusta ve fotbale okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (16 žáků) kdy: říjen 2014 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců Středoškolské hry ve stolním tenisu okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 2 družstva (4 žáci, 3 žákyně), pořadatel ŠKODA AUTO SOUs kdy: říjen 2014 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců 4. místo, družstvo dívek Středoškolské hry ve stolním tenisu, krajské kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (4 žáci), pořadatel ŠKODA AUTO SOUs kdy: listopad 2014 výsledek: 2. místo, družstvo chlapců Výroční zpráva 2014/

19 Středoškolské hry ve volejbalu okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (10 žáků) kdy: listopad 2014 výsledek: 3. místo, družstvo chlapců Lyžařský výcvikový kurz pro koho: žáci 1. ročníků (3 běhy) kde: Rokytnice nad Jizerou, Horská chata Světlanka kdy: leden, březen 2015 Středoškolské hry v silovém víceboji chlapců otevřené krajské kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (6 žáků) kdy: březen 2015 výsledek: 3. místo Hokejbal proti drogám okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (12 žáků) kdy: květen 2015 výsledek: 2. místo, družstvo chlapců Nohejbal okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (3 žáci) kdy: červen 2015 výsledek: 3. místo, družstvo chlapců Soutěže odborných vědomostí a dovedností Soutěž Automechanik 2014 v rámci výstavy Rychlá kola 2014, Lysá nad Labem kdo: 2 žáci kdy: listopad 2014 výsledek: 1. a 4. místo Krajské kolo soutěže Automechanik JUNIOR 2015 kdo: 2 žáci kde: Benešov kdy: únor 2015 výsledek: 4. a 8. místo Celostátní kolo soutěže Lakýrník CUP JUNIOR 2015 kdo: 1 žák kde: Mladá Boleslav kdy: březen 2015 výsledek: 7. místo Celostátní kolo soutěže Karosář Junior 2015 kdo: 1 žák kde: Mladá Boleslav kdy: březen 2015 výsledek: 2. místo Výroční zpráva 2014/

20 Soutěž svářečů O zlatou kuklu společnosti SIAD kdo: 1 žák kde: Most kdy: březen 2015 výsledek: 29. místo Mezinárodní soutěž svářečů Zlatý pohár LINDE kdo: 1 žák kde: Frýdek-Místek kdy: duben 2015 výsledek: 1. místo Celostátní kolo soutěže AV ENGINEERING AWARDS kdo: 1 žák kde: Mikulov kdy: květen 2015 výsledek: 1. místo Ostatní soutěže Průběžná matematická soutěž kdo: žáci ročníků dle zájmu kdy: 09/ /2015 Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo kdo: 2 žáci, místo, místo kdy: Olympiáda v německém a anglickém jazyce kdo: žáci všech ročníků kdy: Dopisovací soutěž Středoškoláci a Evropa 2015 kdo: S1.L, S1.E, S2.L kdy: Školní kolo matematické soutěže žáků kdo: žáci ročníků dle zájmu kdy: , Celostátní kolo matematické soutěže SŠ kdo: nejlepší žáci ze školních kol kdy: Soutěž Piškvorky kdo: žáci dle zájmu kdy: , školní kolo , okresní kolo , krajské kolo Výroční zpráva 2014/

21 Odborné kurzy Školící moduly v ATC logistických činností kdo: VSI-ATC pro: žáky 1. a 2. roč. oboru Provoz a ekonomika dopravy Pneumatika/Elektropneumatika kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. a 3. roč. oborů Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Zámečník, Strojní mechanik, Karosář Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář Hydraulika pro SOU kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2., 3. a 4. ročníků oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Strojní mechanik Elektrotechnika pro strojírenské obory kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. roč. oboru Mechanik strojů a zařízení Pneumatika kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik Průmyslové roboty kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení Programovatelné automaty kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik Elektrické pohony kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik Simatic - úvod kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. roč. oboru Mechanik elektrotechnik Zaškolený pracovník pro odporové bodové svařování kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Zaškolený pracovník pro stehování plamenem kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Výroční zpráva 2014/

22 Zaškolený pracovník pro řezání kyslíkem kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Zaškolený pracovník pro řezání kyslíkem kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Strojní mechanik (Zámečník) Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Strojní mechanik (Zámečník) Školící moduly výrobní systém, metody štíhlého podniku, týmová práce kdo: ŠKODA Lean Centrum pro: žáky závěrečných ročníků Slavnostní akce Slavnostní zahájení školního roku kdo: žáci 1. ročníků kde: ŠKODA Muzeum kdy: Maturitní ples kdo: žáci závěrečných maturitních ročníků kde: DK Mladá Boleslav kdy: Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů kdo: úspěšní maturanti kde: ŠKODA Muzeum kdy: Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů kdo: úspěšní absolventi závěrečných zkoušek kde: ŠKODA Muzeum kdy: Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Přehlídky středních škol (Burzy škol) kde: Nymburk, Mělník, Jičín, Mladá Boleslav, Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou kdy: říjen listopad 2014 prezentace školy pro žákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor žáků Výroční zpráva 2014/

23 Účast na setkání výchovných poradců ZŠ s úřady práce kde: Mladá Boleslav kdy: říjen 2014 Setkání s žáky 8. a 9. tříd na úřadu práce (celkem 6 setkání) kde: Jablonec nad Nisou kdy: listopad leden 2015 Malé burzy středních škol organizované na základních školách kde: Česká Lípa, Libáň, Dymokury, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Nový Bor, Kamenický Šenov kdy: říjen leden 2015 Projektové hodiny kde: Jičín, Hořice, Mladá Boleslav, Liberec, Český Dub, Stráž nad Nisou, Rožďalovice, Sobotka, Kamenický Šenov, Obříství, Jablonné v Podještědí (celkem 22 projektových hodin) kdy: říjen 2014 leden 2015 Osobní návštěvy ZŠ okresu Mladá Boleslav a ZŠ spádových oblastí (Jičín, Nymburk) seznámení s nabídkou studia, předání náborových materiálů. Účast na třídních schůzkách setkání s rodiči a žáky 9. ročníků dle požadavků ZŠ z okresu Mladá Boleslav a spádových okresů (Nymburk, Česká Lípa, Jičín, Liberec, Semily celkem 14 třídních schůzek). Organizace exkurzí pro žáky ZŠ na ŠKODA AUTO SOUs - dle požadavků ZŠ (v období říjen listopad 2014 proběhlo 28 exkurzí). Organizace individuálních exkurzí na ŠKODA AUTO SOUs dle požadavků uchazečů o studium a jejich rodičů (celkem 16 individuálních exkurzí). Dny otevřených dveří kde: SOUs kdy: , prezentace pro žákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor žáků Den pro dívky kde: ŠKODA Muzeum kdy: prezentace pro dívky z 8. a 9. ročníků ZŠ, propagace technických oborů mezi dívkami exkurze ve ŠKODA AUTO, prohlídka ŠKODA Muzea a školy Den techniky pro dívky kde: Lean Center kdy: a podpora technického vzdělávání dívek v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání, rozvoj technického myšlení u věkové kategorie let (dívky byly seznámeny např. s optimalizací výroby, standardizací procesů, šetření energiemi, problematikou nakládání s odpady, vychystáváním materiálu) Výroční zpráva 2014/

24 Vědecký jarmark kde: Praha kdy: představení žákovského vozu CitiJet a prezentace SOUs pro veřejnost Dny NATO kde: Ostrava kdy: představení žákovského vozu CitiJet a prezentace SOUs pro účastníky konference Prezentace SOUs v IQ Landii kde: Liberec kdy: představení žákovského vozu CitiJet a prezentace SOUs pro veřejnost Autosalon Kola 2014 kde: Lysá nad Labem kdy: prezentace středních odborných učilišť a středních odborných škol spojená se soutěží oboru Mechanik opravář motorových vozidel Konference Odborů KOVO MB kde: Mladá Boleslav kdy: prezentace žákovského vozu Citijet ZA DAY ŠKODA AUTO kde: Mladá Boleslav kdy: prezentace žákovského vozu Citijet World dealer konference kde: AQUA PALACE Praha kdy: představení žákovského vozu CitiJet a prezentace SOUs pro účastníky konference GTI Treffen kde: Wörthersee, Rakousko kdy: představení žákovského vozu FUNSTAR Věda má budoucnost kde: Mladá Boleslav kdy: představení žákovského vozu FUNSTAR a prezentace SOUs pro účastníky konference Slavnostní vyřazení absolventů SOUs kde: Mladá Boleslav kdy: , prezentace žákovského vozu FUNSTAR Výroční zpráva 2014/

25 Den otevřených dveří ŠKODA AUTO kde: Mladá Boleslav kdy: prezentace žákovského vozu FUNSTAR a Citijet Konference ŠKODA MMK 2015 kde: Brno kdy: prezentace žákovského vozu FUNSTAR Ocenění škol v rámci Středočeského kraje (vyhlašovatel Klub zaměstnavatelů) kde: Praha před technickou knihovnou kdy: prezentace žákovského vozu FUNSTAR a představení nabídky studia v SOUs pro veřejnost Z-Forum ŠKODA AUTO kde: Mladá Boleslav kdy: představení žákovského vozu FUNSTAR MEET FACTORY kde: Praha kdy: prezentace žákovského vozu FUNSTAR Barum Czech Rallye kde: Zlín kdy: prezentace žákovského vozu FUNSTAR Prague Car Festival kde: Praha Letňany kdy: prezentace středních odborných učilišť a středních odborných škol 1.8 Výsledky kontroly České školní inspekce Ve ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod, nebyla ve školním roce 2014/2015 provedena kontrola České školní inspekce. Výroční zpráva 2014/

26 Speciální třídy Výroční zpráva 2014/

27 2. Činnost školy speciální třídy 2.1 Základní charakteristika Součástí ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského jsou třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Svým vzdělávacím zaměřením patří mezi speciální třídy. Výuka ve speciálních třídách poskytuje pomocí speciálních vzdělávacích potřeb a podpůrných opatření vzdělávání žákům se zdravotním postižením, především s lehkým mentálním postižením. Výchovně vzdělávacím cílem je připravit tyto žáky k začlenění do pracovního procesu a života společnosti. Ve speciálních třídách je poskytována odborná příprava v oborech vzdělání s upravenými učebními plány. Příprava trvá 3 roky a je zakončena vykonáním závěrečné zkoušky. Absolventi obdrží výuční listy v příslušném oboru. Výchovně vzdělávací činnost se řídí ustanoveními školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších škol č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT ČR o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č.147/2011 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání zákona č. 689/2005. V průběhu školního roku se činnost řídí schválenou organizací školního roku a plánem práce. 2.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem 8 zástupce ředitele 1 učitelé odborného výcviku 4 učitelé teoretické výuky 3 Kvalifikace pedagogických pracovníků Sedm pedagogických pracovníků splňuje požadavky na kvalifikaci ukončeným studiem speciální pedagogiky. Odborné semináře a kurzy > Školení Outlook 09/ učitelů > Workshop Hodnoty 11/ učitelů > Konference řízení kvality vzdělávání 12/ učitel > Konference prevence rizikového sexuálního chování 02/ učitel > Školení legislativa NIDV 03/ učitel > Seminář změny v zákoně o pedagogických prac. 04/ učitel Výroční zpráva 2014/

28 2.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2014/2015 byl vyučován následující obor vzdělání: E/01 Strojírenské práce, ŠVP: Automontážní práce č. j. 9325/ Poznámka: Vyučovaný obor byl schválen MŠMT ČR v průběhu činnosti SOUs. Ve školním roce 2014/2015 bylo ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, speciálních třídách, vyučováno 76 žáků (k ) Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem žáků E/01 Strojírenské práce Počet tříd ve školním roce 2014/2015 Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem tříd E/01 Strojírenské práce Přehled neomluvené absence žáků Ročník 1. pololetí 2. pololetí 1. ročník Æ na žáka 2. ročník Æ na žáka 3. ročník Æ na žáka 0 hodin 0 hodin 2 hodiny 0,13 hodiny 48 hodin 1,66 hodin 43 hodin 1,59 hodin 25 hodin 1,79 hodiny 55 hodin 2,20 hodiny Celkem Æ na žáka 0,68 hodin 1,86 hodin V průběhu školního roku 2014/2015 ukončilo studium 11 žáků, 8 žáků na vlastní žádost a 3 žáci byli vyloučeni. Výroční zpráva 2014/

29 Výsledky závěrečných zkoušek ve speciálních třídách viz příloha č. 3 k Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 Přijímací řízení do tříletého oboru vzdělání Strojírenské práce se uskutečnilo dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb. Do tohoto oboru byli přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky přijímacího řízení a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor. Podmínky přijímacího řízení: > průměrný prospěch ze základní školy v pololetí a na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku a průměrný prospěch v profilových předmětech český jazyk, matematika, pracovní vyučování a chování 60 % přijímacího řízení > motivační dotazník 10 % přijímacího řízení > test manuální zručnosti 30 % přijímacího řízení > doporučení a doložené závěry z vyšetření ze školského poradenského zařízení ne starší než jeden rok Obor středního vzdělání s výučním listem E/01 Strojírenské práce, ŠVP: Automontážní práce přijato: 16 žáků, z toho 5 dívek 2.5 Mimoškolní aktivity Žáci se zúčastnili zejména zájmové činnosti v oblasti sportovních kroužků s různým zaměřením. Tyto aktivity zahrnovaly další oblasti: Soustředění žáků a pedagogů V novém školním roce se uskutečnilo třídenní setkání žáků 1. ročníku oboru Strojírenské práce se všemi pedagogy. Cílem bylo netradiční formou se navzájem poznat před zahájením výuky školního roku 2014/2015. kde: Libuň penzion Bílý dům kdo: forma: žáci 1. ročníků a pedagogové besedy, sportovní aktivity a soutěže s pedagogy seminář Úkony život zachraňující, pí Horáková, útvar Ochrana zdraví ŠKODA AUTO seminář Sociálně patologické jevy u mládeže, pracovnice odboru sociálních věcí Mladá Boleslav kdy: Výroční zpráva 2014/

30 Odborné, poznávací a naučné aktivity Odborné, poznávací a naučné aktivity ve školním roce 2014/2015 zahrnovaly následující akce: Školní olympiáda z ČJL a MAT pro koho: žáci 1. a 2. ročníků forma: testy kdy: listopad-prosinec 2014 Nové formy výuky pro koho: žáci 2. ročníků forma: projektové vyučování (matematika měření trochu jinak) kdy: průběžně pro koho: žáci 1. a 2. ročníků forma: využití počítačového programu ve výuce ČJ soutěžní forma kdy: průběžně Profesní příprava pro koho: žáci 3. ročníku forma: informativní besedy s pověřeným zaměstnancem SOUs a zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO kdy: v průběhu 2. pololetí Odborné kurzy Zaškolení svářečských pracovníků pro odporové bodové svařování kdo: škola pro: žáky 3. ročníku kdy: 05/2015 Zaškolení svářečských pracovníků pro stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu kdo: škola pro: žáky 2. ročníků kdy: v průběhu 2. pololetí Trénink pro montáž 01 (v rozsahu 3 dnů) kdo: útvar VSI, ŠKODA AUTO pro: žáky 2. ročníků kdy: Odborné exkurze kam: kdo: kdy: ŠKODA AUTO exkurze dle plánu ŠKODA Muzeum žáci 1. ročníku dle plánu v průběhu školního roku Výroční zpráva 2014/

31 kam: Výrobní provozy ŠKODA AUTO (slévárna, kovárna, lisovny, svařovna, využití mechanizovaných nástrojů, třídírna komunálního odpadu ŠKO-ENERGO) Armádní muzeum Žižkov, výstaviště Lysá nad Labem (Rychlá kola), Atmos Bělá pod Bezdězem kdo: žáci 2. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku kam: kdo: kdy: ŠKODA AUTO výrobní provozy Armádní muzeum Žižkov žáci 3. ročníku dle témat v průběhu školního roku Poznávací a naučné exkurze poznej svou vlast, kraj, město kam: kdo: kdy: Český ráj Jičín, Sobotka Muzeum Fráni Šrámka Knihovna Mladá Boleslav, Informační centrum Mladá Boleslav Divadlo Mladá Boleslav - návštěvy divadelních představení žáci 1. ročníku dle plánu v průběhu školního roku kam: kdo: kdy: Divadlo Mladá Boleslav návštěvy divadelních představení Český ráj Jičín, Sobotka žáci 2. ročníků dle plánu v průběhu školního roku Prevence sociálně patologických jevů u mládeže pro koho: žáci 1. ročníku forma: výklad a besedy v hodinách občanské výchovy beseda s pracovnicí odboru sociálních věcí Mladá Boleslav v rámci soustředění žáků kdy: soustředění žáků, v průběhu školního roku Výchova k právnímu vědomí, kriminalita mládeže, šikana pro koho: žáci 1. a 2. ročníků forma: výklad a besedy v hodinách občanské výchovy kdy: v průběhu školního roku Problematika drog pro koho: žáci 1., 2. a 3. ročníků forma: výklad a besedy v hodinách občanské výchovy + vzdělávací programy kdy: v průběhu školního roku Výroční zpráva 2014/

32 Zdravotní osvěta mládeže Zdravý způsob života pro koho: žáci 1., 2. a 3. ročníků forma: výklad a beseda v hodinách OBV kdy: v průběhu školního roku Projekt škola zad pracovní lékařství ŠKODA AUTO pro koho: žáci 1. a 2. ročníků forma: přednáška s ukázkami a vlastní nácvik kdy: únor březen 2015 Modelové situace, první pomoc, civilní obrana pro koho: žáci 2. ročníků kdy: červen 2015 (sportovní kurz) Zásady první pomoci pro koho: žáci 2. ročníků kdy: Sexuální výchova pro koho: dívky kdy: pro koho: chlapci kdy: Partnerské vztahy pro koho: žáci 1. ročníku kdy: Člověk v mimořádných událostech pro koho: žáci 1., 2. a 3. ročníků forma: výklad a besedy v hodinách občanské výchovy kdy: v průběhu školního roku Člověk v mimořádných událostech pro koho: žáci 1. ročníku forma: úkony život zachraňující pí Horáková, útvar Ochrana zdraví, ŠKODA AUTO kdy: (soustředění) Ergonomie pro koho: žáci 2. ročníku forma: Ergonomie Bc. Vorlová, útvar VSI, ŠKODA AUTO kdy: Environmentální vzdělávání žáků pro koho: žáci 1., 2. a 3. ročníků forma: výklad v hodinách občanské nauky kdy: hodiny občanské výuky a odborných předmětů Výroční zpráva 2014/

33 pro koho: žáci 1. ročníku forma exkurze s odborným výkladem Úpravna vody Rečkov kdy: pro koho: žáci 1. ročníku forma exkurze s odborným výkladem Čistírna odpadních vod Mladá Boleslav - Podlázky kdy: Odborné aktivity a soutěže Soutěž v odborných znalostech a dovednostech pro koho: vybraní žáci SOŠ Liberec, ISŠ Brandýs nad Labem, SOU Hubálov, ŠKODA AUTO SOUs Mladá Boleslav, SOU Praha 5 - Radotín kde: SOŠ Liberec kdy: umístění: 5. a 10. místo Sportovní aktivity a soutěže Sportovní turnaj pro koho: vybraní žáci ISŠ Brandýs n. L., SOU Hubálov, ŠKODA AUTO SOUs Mladá Boleslav, ISŠ Liberec, SOU Praha 5 - Radotín v čem: Vánoční turnaj v nohejbalu o putovní pohár ŠKODA AUTO SOUs kde: ŠKODA AUTO SOUs kdy: Lyžařský výcvikový kurz pro koho: žáci 1. ročníku kde: Příchovice, chata U kostela kdy: Sportovní a turistický kurz pro koho: žáci 2. ročníků kde: Sloup v Čechách kdy: Odpoledne s netradičními sporty pro koho: žáci 1., 2. a 3. ročníků kde: Mladá Boleslav kdy: Sportovní den pro koho: žáci 2. ročníků kde: Mladá Boleslav kdy: Výroční zpráva 2014/

34 Dobrovolnická činnost Úklid města Mladá Boleslav oblast Radouč kdo: žáci 1. a 2. ročníku kdy: Slavnostní akce Slavnostní zahájení školního roku kdo: žáci 1. ročníku kde: ŠKODA Muzeum kdy: Slavnostní vyřazení absolventů kdo: úspěšní absolventi závěrečných zkoušek kde: ŠKODA Muzeum kdy: Aktivity a prezentace speciálních tříd na veřejnosti Návštěva základních škol kde: Turnov, Vrchlabí, Mělník, Na Celně Mladá Boleslav, Nymburk kdy: říjen 2014 leden 2015 komu: žáci + rodiče vycházejících žáků Dny otevřených dveří kde: SOUs kdy: , Den pro dívky kde: SOUs kdy: Výsledky kontroly České školní inspekce Ve ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod, speciálních třídách, nebyla ve školním roce 2014/2015 provedena kontrola České školní inspekce. Výroční zpráva 2014/

35 Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva 2014/

36 3. Základní údaje o hospodaření školy 3.1 Zpráva o hospodaření školy Příjmy (v tis. Kč) Celkové příjmy ,6 Poplatky od zletilých žáků nebo rodičů či jiných zákonných zástupců - Příjem z hospodářské činnosti - Ostatní příjmy z toho: ŠKODA AUTO a.s. dotace ze státního rozpočtu , ,3 Výdaje Investice ,6 Neinvestiční výdaje ,- z toho: platy zaměstnanců ,- ostatní osobní náklady 365,- odvody pojištění ,- výdaje na učební pomůcky 1 598,- stipendia - ostatní provozní náklady ,- 3.2 Informace o výsledcích kontrol Ve školním roce 2014/2015 nebyla odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje provedena státní veřejnoprávní kontrola. Výroční zpráva 2014/

37 Projekty Výroční zpráva 2014/

38 4. Projekty 4.1 Nová země, nová zkušenost aneb jak se vyrábí auta u sousedů Název projektu: Nová země, nová zkušenost aneb jak se vyrábí auta u sousedů Registrační č. projektu: CZ01-KA Období realizace: Rozpočet projektu celkem: ,00 EUR Projekt Nová země, nová zkušenost byl finančně podpořen vzdělávacím programem Evropské unie, Erasmus+, který mimo jiné podporuje zahraniční mobilitu žáků a studentů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo především umožnit žákům SOUs získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky v rámci svého oboru. Dále projekt přispěl žákům ke zlepšení cizího jazyka, posílení jejich sociálních kompetencí, osobnostnímu rozvoji a získání interkulturních znalostí. Stručný popis projektu Projektu se celkem zúčastnilo 23 žáků SOUs z oborů Autotronik, Mechanik elektrotechnik, Elektrikář -silnoproud a Obráběč kovů. 3 žáci z oboru Autotronik absolvovali šestitýdenní pracovní stáž ve výukových střediscích a v provozech společnosti AUDI v Německu, kde se podrobněji seznámili s diagnostikou závad vozů a jejich částí a prohloubili si znalosti o topologii a architektuře elektroniky vozu. Zbývajících 20 žáků se zúčastnilo dvoutýdenní pracovní stáže v závodě Volkswagen Kassel, kde se podle zaměření svého oboru naučili nebo si prohloubili své dosavadní znalosti v oblasti programování logických automatů, diagnostiky závad v elektrických obvodech nebo nastavování řezných podmínek v závislosti na druhu materiálu a typu CNC stroje. Partneři projektu > AUDI AG, Německo > Oskar-von-Miller-Schule Kassel, Německo > Herwig-Blankertz-Schule, Německo > Max-Eyth-Schule Kassel, Německo Výroční zpráva 2014/

39 4.2 Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Zkrácený název projektu: Přírodní vědy a technika v SK Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Období realizace: Rozpočet projektu celkem: ,37 Kč Rozpočet projektu pro partnera: ,83 Kč Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na začátku září 2013 zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Díky realizaci tohoto projektu mohlo celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního vybavení a zařízení pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky. Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zájmu žáků základních škol o technické a přírodovědné obory. V případě partnera číslo 21, ŠKODA AUTO SOUs, se jednalo především o podporu technických předmětů v návaznosti na automobilový průmysl. Popis projektu V rámci projektu navštěvovali žáci partnerských základních škol SOUs, kde si vyzkoušeli například práci v kovárně a lakovně, dále se seznámili s 3D modelováním, CNC programováním a osvojili si základní znalosti práce automechanika, elektronika nebo zpracování kovů. Výuka žáků ze základních škol byla doplněna i exkurzí ve ŠKODA Muzeu a ve výrobních prostorech společnosti ŠKODA AUTO. Součástí projektu byla také podpora volnočasových aktivit pro žáky partnerských základních škol, a to formou kroužků, kde se žáci ZŠ s pomocí žáků SOUs učili stavět a programovat modely samohybných robotů. Poslední aktivitou projektu byla podpora výuky žáků SOUs v oblasti programování logických automatů. V rámci této aktivity byly zakoupeny dva logické automaty, včetně softwaru, na podporu výuky automatizace. Během realizace se do projektu zapojilo téměř 300 žáků základních škol a 65 žáků SOUs. Výroční zpráva 2014/

40 Účastníci projektu Projektu se účastnily čtyři základní školy z regionu Mladoboleslavska: > Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 > Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574 > Základní škola a Mateřská škola Dobrovice, Komenského 46 > Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám POSPOLU - monitoring Název projektu: POSPOLU monitoring Délka trvání projektu: Výše dotace: Bez finanční dotace Vyhlašovatel programu: Národní ústav vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ŠKODA AUTO SOUs se ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015 zúčastnilo projektu POSPOLU monitoring, jehož hlavním cílem bylo užší navázání spolupráce mezi odbornými školami a firmami v České republice. V rámci projektu byl monitorován průběh odborného výcviku ve školním prostředí a v prostředí společnosti ŠKODA AUTO pro obory vzdělání Nástrojař a Karosář. Vedle monitorování této hlavní aktivity se SOUs zapojilo i do doplňkových modelů spolupráce, které ještě více prohloubili provázanost mezi SOUs a společností ŠKODA AUTO. Jednalo se především o využití odborníků z praxe při výuce žáků oboru Provoz a ekonomika dopravy (Průmyslový logistik). Odborníci ze společnosti ŠKODA AUTO vedli na SOUs sérii přednášek na témata přímo související s výukou a reálnou praxí ve firmě. Dále v rámci doplňkových modelů spolupráce proběhly třídenní stáže učitelů na výrobních pracovištích. Například v prostředí nářaďovny se vyučující seznámili s reálnými pracovními podmínkami, s používanými technologiemi a s novinkami z oboru. Výroční zpráva 2014/

41 Výstupy projektu: > Identifikace slabých míst v rámci odborného výcviku na straně SOUs i společnosti ŠKODA AUTO a definice opatření na eliminaci slabých míst > Návrh legislativních opatření, která by umožnila posílení odborného výcviku v rámci výuky > Vytvoření dlouhodobého plánu přednášek odborníků z praxe pro obor Provoz a ekonomika dopravy (Průmyslový logistik) a pro další obory > Standardizace stáží učitelů v prostředí firmy ŠKODA AUTO 4.4 Žákovský vůz ŠKODA FUNSTAR Projekt 23 mladých talentů, žáků Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO, vznikal v úzké spolupráci s oddělením designu značky ŠKODA. Postavili svůj vůz snů nekonvenční pickup ŠKODA FUNSTAR. Emociální studie vozu na bázi nové generace modelu ŠKODA Fabia se poprvé představila ve dnech května 2015 na 34. ročníku srazu GTI u jezera Wörthersee v Rakousku. Od října 2014 pracovali 2 dívky a 21 mladých mužů na svém velice osobním projektu žákovském vozu ŠKODA FUNSTAR. Rozvíjeli myšlenky a diskutovali možná řešení, kreslili, konstruovali a především tvořili něco naprosto mimořádného nezaměnitelný automobil. Mladé tvůrce při práci podporoval šéfdesigner značky ŠKODA Jozef Kabaň. Již podruhé dala ŠKODA AUTO vybraným žákům středního odborného učiliště možnost vytvořit si svůj vůz snů. V předchozím školním roce žáci upravili sériový vůz ŠKODA Citigo na dvoumístný kabriolet. Prostřednictvím žákovského projektu chce ŠKODA AUTO podpořit a posílit kreativitu a odbornost žáků. ŠKODA FUNSTAR je dynamicky a expresivně pojatý volnočasový pickup, vycházející z nové generace modelu ŠKODA Fabia odvážný, smělý a překvapivý. Chytrý, atraktivní pickup, který je zábavný nejen svým jménem. ŠKODA FUNSTAR má nápadné lakování v metalických odstínech šedá Steel a bílá Moon. S tím působivě kontrastují prahy, rámeček mřížky chladiče a zadní spojler, které jsou nalakované v zeleném odstínu Reflex. Mimořádným detailem jsou LED světla, umístěná pod bočními ochrannými lištami. Přední světlomety se dvěma projektory jsou rovněž osazeny LED technologií, ve světlech pro denní svícení kromě toho najdeme i zelené LED proužky. Světelnými diodami jsou osazené i zadní svítilny. ŠKODA FUNSTAR přijíždí na výrazných osmnáctipalcových kolech Gemini vypůjčených z modelu Octavia RS. Vůz pohání benzinový motor 1,2 TSI o výkonu 90 kw. Převodovka je sedmistupňová dvouspojková. Sportovní vzhled přechází i do interiéru. Jednotlivé prvky jsou taktéž vyvedeny v barvách šedá Steel a bílá Moon. V interiéru samozřejmě nesmí chybět sportovní volat. Skvělý zvuk zajistí soundsystém o výkonu 1400 wattů. Žákovským projektem ŠKODA AUTO potvrdila vysokou úroveň svého odborného vzdělávání. Výroční zpráva 2014/

42 Přílohy Výroční zpráva 2014/

43 5. Seznam příloh Příloha č. 1a Rozhodnutí MŠMT o zařazení školy ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod do sítě škol Příloha č. 1b Zřizovací listina Příloha č. 1c Výpis z obchodního rejstříku Příloha č. 2 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek SOUs Příloha č. 3 Výsledky závěrečných zkoušek, speciální třídy Příloha č. 4 Seznam pedagogických pracovníků Výroční zpráva 2014/

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 211/212 V Tř. Václava Klementa 869 293 6 Mladá Boleslav IČ: 17 7 41 IZO: 17 82 153 Tel.:

Více

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod školní rok 2006/2007 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Ing. Jaromír Zehnal, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 V ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zatraktivnění technických oborů

Zatraktivnění technických oborů Zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání Praxe a praktická výuka ve firmách Daňové úlevy Úpravy RVP a ŠVP Obsah přizpůsobený zaměstnavateli (při zachování univerzálnosti absolventa) Hodinové dotace POSPOLU

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Název: Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Střední škola

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Zámečník Kód

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV KDE NÁS NAJDETE? VÝUKOVÁ CENTRA SSTŘ NOVÝ BYDŢOV Budova ředitelství v Novém Bydţově Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Výukové centrum Hlušice Hlušice 1, 503 56 ŠKOLNÍ BUDOVY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více