NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín"

Transkript

1 NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ). INFORMACE K PODOBĚ STÁŽÍ Stáž 1 - zaměření: překlady, PR, kultura spolupráce na přípravě programu, práce s veřejností, informační servis a rešerše pomoc při pořádání kulturních akcí, hlídání výstav překlady z němčiny do češtiny spolupráce na administraci webových stránek a správě sociálních sítí ČC zájem o umění a kulturu, předchozí zkušenosti s překlady a organizací kulturních akcí vítány velmi dobré znalosti německého a českého jazyka, základní znalosti angličtiny spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce Stáž 2 - zaměření: grafika, fotografie, kultura spolupráce na přípravě programu, práce s veřejností, informační servis a rešerše pomoc při pořádání kulturních akcí, hlídání výstav fotografická dokumentace akcí grafické úkoly spolupráce na produkci výstav zájem o umění a kulturu, předchozí zkušenosti s organizací kulturních akcí vítány velmi dobré znalosti českého a anglického jazyka, základní znalosti němčiny spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce dobré znalosti PC zkušenosti s fotodokumentací akcí a s grafickými programy (Adobe) spolupráci na zajímavých projektech zkušenosti s řízením projektů v oblastech kultury a PR kontakt s kulturními organizacemi a umělci z České republiky a Německa práci v příjemném týmu v centru města a vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupný na stránkách Českých center, v sekci Kariéra Stáže) na Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant (např. Erasmus).

2 NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Brusel České centrum v Bruselu hledá 2 stážisty se zájmem o propagaci české kultury v Belgii v termínu září prosinec 2015 (min. 4 měsíce, pracovní doba: ). INFORMACE K PODOBĚ STÁŽÍ 1. Stáž - zaměření: psaní textů a překlady výborná znalost češtiny a francouzštiny, angličtina či holandština výhodou psaní a překlady textů o kulturních akcích z češtiny do francouzštiny zkušenost s organizací kulturních akcí znalost práce s MS Office, zkušenost s administrováním webových stránek (ovládání běžného CMS systému) samostatnost, komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci 2. Stáž - zaměření: grafika, fotografie, kultura výborná znalost češtiny, dobrá znalost francouzštiny, angličtiny či holandštiny zkušenost s organizací kulturních akcí znalost práce v grafických programech fotografická dokumentace akcí znalost práce s MS Office, zkušenost s administrováním webových stránek (ovládání běžného CMS systému) samostatnost, komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci zajímavou a motivující práci v malém dynamickém týmu prostor pro vlastní iniciativu spolupráci s předními českými umělci v sekci Kariéra Stáže) na Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant (např. Erasmus apod.).

3 NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Budapešť České centrum v Budapešti nabízí možnost stáže zaměřené na přípravu a organizaci akcí Českých center. Termíny stáže: od 24. srpna 2015 do ledna 2016 (min. 4 měsíce, preferujeme 5 měsíců) pomoc při organizaci akcí Českého centra logistická podpora akcí pořádaných v partnerství s EUNIC fotodokumentace akcí drobná administrativa výborná znalost češtiny, dobrá znalost angličtiny (maďarština výhodou) zkušenost s organizací kulturních akcí znalost práce s MS Office samostatnost, komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci v sekci Kariéra Stáže) na

4 NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Düsseldorf České centrum v Düsseldorfu nabízí možnost stáže zaměřené na přípravu a organizaci akcí Českých center. Zajímá Vás Německo? Objevte město Düsseldorf, hlavní město Porýní-Vestfálska, známé nejen svou bohatou nabídkou z oblasti kultury, hudby a moderního umění. Düsseldorf je například dobrým výchozím bodem pro cesty do nedalekého Kolína nad Rýnem či Nizozemska. Termíny stáže: září/říjen 2015 prosinec 2015 (min. 3 měsíce) podpora při organizování projektů komunikace s veřejností péče o webové stránky překlady pomoc při administrativních činnostech výborná znalost českého jazyka, pokročilá znalost německého jazyka zájem o činnost Českého centra dobré počítačové znalosti samostatný a spolehlivý způsob práce mnohostrannou a zajímavou činnost bezplatný vstup na kulturní akce, na kterých se České centrum podílí samostatný způsob práce v sekci Kariéra Stáže) na

5 NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Kyjev České centrum v Kyjevě hleda 2 sta z isty se znalosti ukrajinského a anglického jazyka od srpna/září 2015 (min. 3 měsi ce, pracovni doba: 40 hodin). INFORMACE K PODOBĚ STÁŽÍ Stáž 1 - zaměření: překlady, PR, kultura spolupra ce na pr i pravě programu, pra ce s ver ejnosti, informac ni servis a res ers e pomoc pr i por a da ni kulturni ch akci, hli da ni vy stav pr eklady z ukrajins tiny a anglic tiny do c es tiny a naopak spolupra ce na administraci webovy ch stra nek a spra vě socia lni ch si ti ČC velmi dobré znalosti ukrajinského (nebo ruského) a c eského jazyka, dobra znalost anglic tiny za jem o uměni a kulturu, pr edchozi zkus enosti s pr eklady a organizaci kulturni ch akci vi ta ny spolehlivost, vlastni iniciativa a schopnost ty mové pra ce Stáž 2 - zaměření: výuka češtiny, kultura spolupra ce na pr i pravě programu, pra ce s ver ejnosti, informac ni servis a res ers e pomoc pr i por a da ni kulturni ch akci, hli da ni vy stav koordinace a propagace kurzů c eského jazyka spolupra ce na produkci vy stav velmi dobré znalosti c eského a anglického jazyka, za kladni znalosti ukrajins tiny nebo rus tiny za jem o uměni a kulturu, pr edchozi zkus enosti s organizaci kulturni ch akci vi ta ny dobré znalosti PC zkus enosti s fotodokumentaci akci a s graficky mi programy (Adobe) spolehlivost, vlastni iniciativa a schopnost ty mové pra ce spolupra ci na zaji mavy ch projektech zkus enosti s r i zeni m projektů v oblastech kultury a PR kontakt s kulturni mi organizacemi a umělci z České republiky a Ukrajiny pra ci v pr i jemném ty mu v centru města V pr i padě za jmu prosi m zas lete do svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupny na stra nka ch Česky ch center, v sekci Kariéra Sta z e) na Jedna se o neplacenou sta z, doporuc ujeme hlavně studentům s na rokem na grant (napr. Erasmus). Vi ce informaci naleznete na:

6 NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Milán České centrum v Miláně hledá stážisty se zájmem o propagaci české kultury v Itálii. Termíny stáže: 1. července září září ledna 2016 (spolu)organizace kulturních projektů Českého centra Milán obsluha recepce a galerie - komunikace s návštěvníky (podávání informací) administrativní práce (vyřizování telefonů) překládání programových textů a úřední korespondence (it - čj, čj - it) příprava PR textů a tiskových zpráv produkční výpomoc při akcích konajících se v ČC (vernisáže, prezentace knih) účast na akcích pořádaných ČC (výstavy, filmové projekce, koncerty) monitoring italských médií pokročilá znalost českého jazyka pokročilá znalost italského jazyka (min. úroveň B2) komunikativní znalost anglického jazyka komunikativnost, organizační schopnosti pokročilá znalost práce na počítači dobrá orientace v české kulturní scéně zdokonalení organizačních, prezentačních a jazykových schopností rozšíření kulturního přehledu získání pracovní zkušenosti v zahraničí vytvoření nových kontaktů v sekci Kariéra Stáže) na Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant (např. Erasmus).

7 NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Sofie České centrum v bulharské Sofii nabízí možnost stáže zaměřené na přípravu a organizaci akcí Českých center. Termíny stáže: září 2015 prosinec 2015 (min. 3 měsíce) pomoc při organizaci akcí Českého centra komunikace s partnery v anglickém jazyce spolupráce na programu Česká škola bez hranic logistická podpora akcí pořádaných v partnerství s EUNIC podíl na přípravě programu fotodokumentace akcí drobná administrativa pokročilá znalost anglického jazyka (bulharština výhodou) znalost práce s fotografií (výhodou) schopnost samostatně připravit projekt kreativita spolehlivost sekce: Kariéra Stáže) na

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

MODUL 3: Pracovní pohovor v praxi pracovní pozice (OA, AGV)

MODUL 3: Pracovní pohovor v praxi pracovní pozice (OA, AGV) NABÍZENÉ POZICE ASISTENTKA S JAZYKEM KONZULTANT PERSONÁLNÍ AGENTURY PAYROLL CONSULTANT PERSONÁLNÍ AGENTURY JUNIOR OBCHODNÍ ZÁSTUPCE JUNIOR NÁKUPČÍ S ANGLIČTINOU JUNIOR PROGRAMÁTOR GRAFIK/GRAFIČKA REFERENTKA

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ 1. Prezentace České republiky a její kultury v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR uskutečňuje své prezentační aktivity v souladu s Koncepcí

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Multikulturní centrum Praha REGIONÁLNÍ ZPRÁVA Z PROJEKTU Knihovny pro všechny - Evropská Strategie pro Multikulturní vzdělávání 1. Výchozí situace projektu v Praze 2. Cíle projektu 3. Realizace projektu

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Státní vysoká odborná škola v Nise. Informátor určený uchazečům o studium

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Státní vysoká odborná škola v Nise. Informátor určený uchazečům o studium Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Státní vysoká odborná škola v Nise Informátor určený uchazečům o studium Sazba a grafická úprava Agata Krycia-Chomińska Překlad ElŜbieta Wandycz Korektura Natálie

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus Hotelová škola Bosonožská 9, 625 00 Brno Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus od 1. 9. 2009 Úvodní identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou

bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou aktuality str.2 Třídenní intenzivní konverzační kurzy angličtiny, němčiny nebo francouzštiny Jazykový

Více