Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60"

Transkript

1 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 UF/01000 Mechanika a molekulová fyzika Zp,Zk 1 Z UF/01001 Fyzikální praktikum I - Mechanika a mole Zp 1 Z UF/01002 Základy měření Zp 1 Z UF/01600 Proseminář z matematických metod ve fyzi Zp 1 Z UF/01100 Elektřina a magnetismus 9* Zp,Zk 1 L UF/01101 Fyzikální praktikum II - Elektřina a mag 5* Zp 1 L UF/01102 Optika 9* Zp,Zk 2 Z UF/01103 Fyzikální praktikum III - Optika 5* Zp 2 Z UF/01200 Atomová a jaderná fyzika 9* Zp,Zk 2 L UF/01201 Fyzikální praktikum IV - Atomová a jader 5* Zp 2 L M01AS/A - Matematika a informatika pro astrofyziku Počet kreditů: 29 MU/01001 Matematická analýza I 5* Zk 1 Z MU/01005 Algebra I 3* Zk 1 Z MU/01901 Matematická analýza I-cvičení Zp 1 Z MU/01905 Algebra I-cvičení Zp 1 Z MU/01002 Matematická analýza II 5* Zk 1 L MU/01006 Algebra II 3* Zk 1 L MU/01902 Matematická analýza II-cvičení Zp 1 L MU/01906 Algebra II-cvičení Zp 1 L MU/01003 Matematická analýza III 5* Zk 2 Z MU/01903 Matematická analýza III-cvičení Zp 2 Z F0B/A - Astrofyzika a zákl. teoretické fyziky Počet kreditů: 66 UF/1U054 Teoretická mechanika Zp,Zk 2 Z UF/0B303 Základy astronomie a astrofyziky Zp,Zk 2 Z UF/1U156 Klasická elektrodynamika 5* Zp,Zk 2 L UF/1U350 Speciální teorie relativity 4* Zp,Zk 2 L UF/202 Kvantová mechanika I 10* Zp,Zk 3 Z UF/1U500 Termodynamika a statistická fyzika 9* Zp,Zk 3 Z UF/1U301 Relativistická fyzika a astrofyzika I 10* Zp,Zk 3 Z UF/03303 Relativistická fyzika a astrofyzika II p Zp 3 L UF/33306 Stavba a vývoj hvězd pro AF Zp 3 L UF/0B930 Bakalářská práce z astrofyziky 2* Zp L

2 2 B1701 Fyzika C01/A - Cizí jazyk Počet kreditů: 3 KLJ/ZJ001 Angličtina Zp 1 Z KLJ/ZJ071 Angličtina Zk 1 L K01/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 0 KTV/00025 Tělesná výchova Zp Z KTV/00025 Tělesná výchova Zp L F0B/B - Astrofyzika a zákl. teoretické fyziky Volba min.: 14 kr. UF/BL124 Programování v jazyce C Zp,Zk 2 L UF/W3601 Programování pro fyziky 3* Zp 3 Z UF/0B305 Popularizace astronomie 3* Zp 3 Z UF/0B304 Praktická astronomie 6* Zp,Zk 3 L UF/0X305 Extragalaktická astrofyzika 8* Zp,Zk 3 L UF/0D187 Multimediální aplikace Zp,Zk Z UF/3Z801 Příprava audiovizuálních pořadů 3* Zp L C01/C - Cizí jazyk KLJ/ZJ007 Francouzština Zp,Zk Z KLJ/ZJ008 Ruština Zp,Zk L KLJ/ZJ077 Francouzština pro pokročilé Zp,Zk L Studijní obor: Ionizující záření Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F07 - Ionizující záření Počet kreditů: 58 UF/CN118 Hardware PC Zp,Zk 1 Z UF/0D123 Úvod do práce s PC I Zp 1 Z UF/BL124 Programování v jazyce C Zp,Zk 1 L UF/0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows 4* Zp,Zk 1 L UF/PA120 Fyzikální základy elektroniky I 4* Zp,Zk Z UF/PA121 Praktikum ze základů elektroniky I 3* Zp Z UF/0D107 Převodníky analogových a číslicových sig 3* Zp,Zk Z UF/0D110 Měřicí systémy s PC I 4* Zp,Zk Z

3 2609R006 Optoelektronika 3 UF/07001 Detekce a dozimetrie ioniz. záření Zp,Zk Z UF/07002 Ochrana před ionizujícím zářením Zp,Zk Z UF/PA122 Fyzikální základy elektroniky II 4* Zp,Zk L UF/PA123 Praktikum ze základů elektroniky II 3* Zp L UF/0D111 Měřicí systémy s PC II 3* Zp L UF/07100 Seminář k bc. práci Zp,Zk L UF/07003 Ionizující záření v život. prostředí 3* Zp L F07 - Ionizující záření UF/PA114 Základy optiky 4* Zp,Zk Z UF/CN122 Detekční a diagnostické metody 7* Zp,Zk Z UF/0D170 Vizuální objektové programování I Zp,Zk Z UF/0D101 Operační systémy v PC II - Linux 3* Zp Z UF/W3601 Programování pro fyziky 3* Zp Z UF/0D112 Aplikace měřicích systémů s PC 4* Zp,Zk L UF/PA108 Číslicová technika 4* Zp L UF/PA109 Praktikum z číslicové techniky 3* Zp L UF/0D171 Vizuální objektové programování II 4* Zp,Zk L UF/CN119 Snímače a měření neelektrických veličin 4* Zp L K01 - Tělesná výchova Počet kreditů: 0 KTV/00025 Tělesná výchova Zp Z KTV/00025 Tělesná výchova Zp L Studijní obor: Optoelektronika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 UF/01000 Mechanika a molekulová fyzika Zp,Zk 1 Z UF/01001 Fyzikální praktikum I - Mechanika a mole Zp 1 Z UF/01002 Základy měření Zp 1 Z UF/01600 Proseminář z matematických metod ve fyzi Zp 1 Z UF/01100 Elektřina a magnetismus 9* Zp,Zk 1 L UF/01101 Fyzikální praktikum II - Elektřina a mag 5* Zp 1 L UF/01102 Optika 9* Zp,Zk 2 Z UF/01103 Fyzikální praktikum III - Optika 5* Zp 2 Z UF/01200 Atomová a jaderná fyzika 9* Zp,Zk 2 L UF/01201 Fyzikální praktikum IV - Atomová a jader 5* Zp 2 L

4 4 B1701 Fyzika M10FO/A - Matematika a informatika Počet kreditů: 18 MU/10129 Matematická analýza I 5* Zk Z MU/10131 Algebra I 3* Zk Z MU/10929 Matematická analýza I-cvičení Zp Z MU/10931 Algebra I-cvičení Zp Z MU/10130 Matematická analýza II 5* Zk L MU/10930 Matematická analýza II-cvičení Zp L M10FO - Matematika a informatika pro optoelektroniku UF/0D170 Vizuální objektové programování I Zp,Zk Z UF/0D171 Vizuální objektové programování II 4* Zp,Zk L F05 - Optoelektronika Počet kreditů: 54 UF/CN122 Detekční a diagnostické metody 7* Zp,Zk Z UF/PA120 Fyzikální základy elektroniky I 4* Zp,Zk Z UF/PA121 Praktikum ze základů elektroniky I 3* Zp Z UF/05109 Optoelektronika 9* Zp,Zk Z UF/05110 Optické komunikace 8* Zp,Zk Z UF/0Z921 Seminář k bc. práci 6* Zp L UF/CN119 Snímače a měření neelektrických veličin 4* Zp L UF/PA122 Fyzikální základy elektroniky II 4* Zp,Zk L UF/PA123 Praktikum ze základů elektroniky II 3* Zp L UF/05117 Vybrané kapitoly z optiky 6* Zk L M10FOI - Doporučené kredity C UI/N2001 Procedurální programování (C) Zp Z UI/N1007 Úvod do logiky Zk L UI/N2002 Objektové programování I (C++) Zp L UF/BL890 LaTeX Zp L F05 - Optoelektronika UF/0D123 Úvod do práce s PC I Zp 1 Z UF/CN118 Hardware PC Zp,Zk 1 Z UF/0D122 Úvod do práce s PC II 2* Zp 1 L UF/BL124 Programování v jazyce C Zp,Zk 1 L

5 B1702 Aplikovaná fyzika 5 UF/0D101 Operační systémy v PC II - Linux 3* Zp Z UF/W3601 Programování pro fyziky 3* Zp Z UF/0D110 Měřicí systémy s PC I 4* Zp,Zk Z UF/0D111 Měřicí systémy s PC II 3* Zp L UF/0D112 Aplikace měřicích systémů s PC 4* Zp,Zk L UF/0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows 4* Zp,Zk L M10FO/B - Matematika a informatika Volba min.: 4 kr. UF/0D170 Vizuální objektové programování I Zp,Zk Z MU/10132 Algebra II 3* Zk L MU/10932 Algebra II-cvičení Zp L UF/0D171 Vizuální objektové programování II 4* Zp,Zk L K01 - Tělesná výchova Počet kreditů: 0 KTV/00025 Tělesná výchova Zp Z KTV/00025 Tělesná výchova Zp L

6 6 B1702 Aplikovaná fyzika Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 46 UF/PA002 Základy měření pro Apl. fyziku Zp 1 Z UF/PA110 Mechanika a molekulová fyzika pro Apl. f Zp,Zk 1 Z UF/PA111 Praktikum I - Mechanika a molekulová fyz Zp 1 Z UF/PA112 Základy elektřiny a magnetismu 6* Zp,Zk 1 L UF/PA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magne 4* Zp 1 L UF/PA121 Praktikum ze základů elektroniky I 3* Zp 2 Z UF/PA114 Základy optiky 4* Zp,Zk 2 Z UF/PA115 Praktikum III - Základy optiky 4* Zp 2 Z UF/PA120 Fyzikální základy elektroniky I 4* Zp,Zk 2 Z UF/PA116 Úvod do moderní fyziky 4* Zp,Zk 2 L UF/PA140 Základy počítačové fyziky 4* Zp,Zk 3 L F10MZ/A - Základní kurz matematiky Počet kreditů: 14 UF/PA127 Matematika I Zp,Zk 1 Z UF/PA128 Matematika II 6* Zp,Zk 1 L UF/PA130 Matematika III 2* Zp,Zk Z F0M/A - Monitorování životního prostřední Počet kreditů: 43 UF/0D123 Úvod do práce s PC I Zp 1 Z UHM/M0090 Úvod do ochrany životního prostředí Zk 1 Z UF/PA126 Fyzikální vlastnosti atmosféry a ochrana Zk 2 Z UF/BL124 Programování v jazyce C Zp,Zk 2 L UF/PA124 Fyzikální metody a principy měření velič 3* Zk 2 L UF/0D110 Měřicí systémy s PC I 4* Zp,Zk 3 Z UF/PA125 Fyzikální metody a principy měření velič 6* Zp,Zk 3 Z UF/0D112 Aplikace měřicích systémů s PC 4* Zp,Zk 3 L UF/PA300 Seminář k bakalářské práci Zp 3 L UF/0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows 4* Zp,Zk L UF/PA122 Fyzikální základy elektroniky II 4* Zp,Zk L UF/PA123 Praktikum ze základů elektroniky II 3* Zp L F0V/A - Veřejná správa a ochrana životního prostředí Počet kreditů: 45 UVSRP/00068 Úvod do studia VSRP Zp 1 Z

7 1604R003 Monitorování životního prostředí 7 UVSRP/V0142 Základy politické vědy Zk 1 Z UVSRP/V0147 Úvod do právní teorie a praxe Zk 1 L UVSRP/V0078 Makro- a mikroekonomie Zk 1 L UVSRP/V0160 Teorie veřejné správy Zk 2 Z UVSRP/V0004 Správní právo I Zk 2 Z UVSRP/V0165 Veřejná správa v ČR Zk 2 L UVSRP/V0123 Správní právo II 3* Zk 2 L UVSRP/V0104 Vybrané kap. z práva Zp 3 Z UVSRP/V0171 VS a finance Zk 3 Z UVSRP/V0107 Environmentální politika Zp 3 Z UVSRP/V0173 Evropská unie Zk 3 L UVSRP/V0174 Manažerské dovednosti a řízení lidských Zk 3 L K01/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 0 KTV/00025 Tělesná výchova Zp Z KTV/00025 Tělesná výchova Zp L F0M/B - Monitorování životního prostředí Volba min.: 16 kr. UHM/M0009 Ochrana životního prostředí I Zp 2 Z UF/0D106 Analýza signálu 3* Zp,Zk 2 L UF/0D129 Snímače a měření fyzikálních veličin 3* Zp,Zk 2 L UHM/M0075 Ochrana životního prostředí II 3* Zk 2 L UHM/M0081 Ochrana přírodního dědictví Zp 3 Z UF/PA133 Monitorování půd a vod Zp 3 Z UF/0D111 Měřicí systémy s PC II 3* Zp 3 L UF/07003 Ionizující záření v život. prostředí 3* Zp 3 L UF/PA134 Terénní cvičení z monitorování půd a vod S+0 Zp 3 L F0V/B - Veřejná správa a ochrana životního prostředí Volba min.: 15 kr. KLJ/ZJ039 Angličtina seminář I Zp 1 Z KLJ/ZJ040 Němčina seminář I Zp 1 Z KLJ/ZJ041 Francouzština seminář I Zp 1 Z KLJ/ZJ042 Angličtina seminář II Zp 1 L KLJ/ZJ043 Němčina seminář II Zp 1 L KLJ/ZJ044 Francouzština seminář II Zp 1 L KLJ/ZJ036 Angličtina pro monitorování Zk 2 Z KLJ/ZJ037 Němčina pro monitorování Zk 2 Z KLJ/ZJ038 Francouzština pro monitorování Zk 2 Z UVSRP/V0080 Komunikace Zk 2 Z UVSRP/V0100 Informační systémy o území Zp 2 Z UVSRP/V0134 Strukturální fondy EU Zp 2 L UVSRP/V0128 Komunikační techniky 3* Zp 2 L

8 8 B1702 Aplikovaná fyzika UVSRP/V0130 Integrační procesy v Evropě Zk 3 Z UVSRP/V0156 Globalizace a její důsledky Zp 3 L Studijní obor: Počítačová technika a její aplikace Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01PTA/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 53 UF/PA002 Základy měření pro Apl. fyziku Zp 1 Z UF/PA110 Mechanika a molekulová fyzika pro Apl. f Zp,Zk 1 Z UF/PA111 Praktikum I - Mechanika a molekulová fyz Zp 1 Z UF/PA112 Základy elektřiny a magnetismu 6* Zp,Zk 1 L UF/PA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magne 4* Zp 1 L UF/PA121 Praktikum ze základů elektroniky I 3* Zp 2 Z UF/PA114 Základy optiky 4* Zp,Zk 2 Z UF/PA115 Praktikum III - Základy optiky 4* Zp 2 Z UF/PA120 Fyzikální základy elektroniky I 4* Zp,Zk 2 Z UF/PA122 Fyzikální základy elektroniky II 4* Zp,Zk 2 L UF/PA123 Praktikum ze základů elektroniky II 3* Zp 2 L UF/PA116 Úvod do moderní fyziky 4* Zp,Zk 2 L UF/PA140 Základy počítačové fyziky 4* Zp,Zk 3 L F0D/A - Základní kurz počítačové techniky Počet kreditů: 62 UF/0D130 Tvorba WWW stránek - HTML a CSS 4* Zp,Zk 1 Z UF/0D105 Assembler a BIOS Zp 1 Z UF/0D170 Vizuální objektové programování I Zp,Zk 1 Z UF/0D123 Úvod do práce s PC I Zp 1 Z UF/CN118 Hardware PC Zp,Zk 1 Z UF/0D127 Počítačové periferie 3* Zp,Zk 1 Z UF/0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows 4* Zp,Zk 1 L UF/0D171 Vizuální objektové programování II 4* Zp,Zk 1 L UF/BL124 Programování v jazyce C Zp,Zk 1 L UF/0D122 Úvod do práce s PC II 2* Zp 1 L UF/0D132 SQL databáze Zp,Zk 2 Z UF/0D101 Operační systémy v PC II - Linux 3* Zp 2 Z UF/0D150 Počítačové sítě I 4* Zp,Zk 2 Z UF/0D106 Analýza signálu 3* Zp,Zk 2 L UF/PA108 Číslicová technika 4* Zp 2 L UF/PA109 Praktikum z číslicové techniky 3* Zp 2 L UF/0D195 XML Zp 3 Z UF/0D940 Seminář k bc. práci a praxe z počítačové Zp 3 L

9 1802R013 Počítačová technika a její aplikace 9 F10PTA /A- Základní kurz matematiky Počet kreditů: 16 UF/PA127 Matematika I Zp,Zk 1 Z UF/PA128 Matematika II 6* Zp,Zk 1 L UF/PA129 Matematika III 4* Zp,Zk 2 Z C01/A - Cizí jazyk Počet kreditů: 3 KLJ/ZJ001 Angličtina Zp 1 Z KLJ/ZJ071 Angličtina Zk 1 L K01/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 0 KTV/00025 Tělesná výchova Zp Z KTV/00025 Tělesná výchova Zp L F0D/B - Počítačová technika Volba min.: 7 kr. UI/N2005 Objektové programování I (C++) 2* Zp 3 Z UF/0D187 Multimediální aplikace Zp,Zk 3 Z UI/N2034 Algoritmy a programování III 3* Zp 3 L UI/N1009 Umělá inteligence 4* Zk 3 L UI/N3031 Nesekvenční výpočty Zk 3 L UF/3Z801 Příprava audiovizuálních pořadů 3* Zp 3 L UF/BL890 LaTeX Zp 3 L F0DP/B - Profilace počítačové měřící systémy Volba min.: 25 kr. UF/0D182 Programování logických polí Zp,Zk 3 Z UF/0D107 Převodníky analogových a číslicových sig 3* Zp,Zk 3 Z UF/0D110 Měřicí systémy s PC I 4* Zp,Zk 3 Z UF/0D142 Mikroprocesorové měřicí systémy I 5* Zp,Zk 3 Z UF/0D183 Návrhové systémy elektrických spojů 3* Zp 3 L UF/0D129 Snímače a měření fyzikálních veličin 3* Zp,Zk 3 L UF/0D148 Mikroprocesorové měřicí systémy II 4* Zp,Zk 3 L UF/0D111 Měřicí systémy s PC II 3* Zp 3 L UF/0D112 Aplikace měřicích systémů s PC 4* Zp,Zk 3 L

10 10 B1801 Informatika F0DP/B - Profilace počítačové sítě Volba min.: 25 kr. UF/0D133 Programování v jazyce Perl Zp,Zk 2 Z UF/0D116 Fyzikální vlastnosti elektromagnetického Zk 2 L UF/0D151 Počítačové sítě II 5* Zp,Zk 2 L UF/0D107 Převodníky analogových a číslicových sig 3* Zp,Zk 3 Z UF/0D117 Fyzikální vlastnosti metalických vedení 3* Zp 3 Z UF/0D152 Počítačové sítě III 4* Zp 3 Z UF/0D154 Komunikační protokoly, šifrování 3* Zp,Zk 3 Z UF/0D153 Počítačové sítě IV 4* Zp 3 L UF/0D160 Bezpečnost počítačových sítí a PC 4* Zp,Zk 3 L F0DP/B - Profilace programování Volba min.: 25 kr. UF/0D133 Programování v jazyce Perl Zp,Zk 2 Z UF/0D138 Programování v jazyce PHP 3* Zp,Zk 2 L UF/0D197 Programování v jazyce Java-Script Zp,Zk 2 L UF/W3601 Programování pro fyziky 3* Zp 3 Z UF/0D152 Počítačové sítě III 4* Zp 3 Z UF/0D154 Komunikační protokoly, šifrování 3* Zp,Zk 3 Z UF/0D140 Tvorba dynamických www stránek 3* Zp 3 L UF/0D160 Bezpečnost počítačových sítí a PC 4* Zp,Zk 3 L UF/0D198 Programování v jazyce Python 4* Zp,Zk 3 L F0D/C UF/0D165 Počítačová grafika I - Digitální fotogra 3* Zp Z UF/0D167 Počítačová grafika III - DTP a typografi 3* Zp Z UF/0D166 Počítačová grafika II - Vektorová grafik 3* Zp L UF/0D168 Počítačová grafika IV - Macromedia Flash Zp L UF/0D196 Programování v jazyce C Zp,Zk L UF/0D199 Programování v jazyce Ruby Zp,Zk L C01/C - Cizí jazyk KLJ/ZJ007 Francouzština Zp,Zk Z KLJ/ZJ008 Ruština Zp,Zk L KLJ/ZJ077 Francouzština pro pokročilé Zp,Zk L

11 1802R008 Informatika - angličtina 11 Studijní program: B1801 Informatika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Informatika - angličtina Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 240 kr. INJ1 - Teoretická informatika pro komb. s jazykem Počet kreditů: 57 UI/N1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zk 1 Z UI/N1002 Algoritmy a programování I Zp 1 Z UI/N1004 Teorie grafů I Zp,Zk 1 Z UI/N1007 Úvod do logiky Zk 1 L UI/N1003 Algoritmy a programování II 6* Zp,Zk 1 L UI/N1008 Logika a logické programování 6* Zp,Zk 2 Z UI/N1005 Teorie jazyků a automatů I Zp 2 L UI/N1009 Umělá inteligence 4* Zk 2 L UI/N1006 Teorie jazyků a automatů II 6* Zp,Zk 3 Z UI/N1017 Teorie složitosti Zp,Zk 3 Z UI/N1011 Teorie vyčíslitelnosti Zp,Zk 3 L INJ2 - Aplikovaná informatika pro komb. s jazykem Počet kreditů: 47 UI/N2005 Objektové programování I (C++) 2* Zp 2 Z UI/N1063 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 2 L UI/N2003 Operační systémy 4* Zp,Zk 2 L UI/N2034 Algoritmy a programování III 3* Zp 2 L UI/N2010 Informační systémy I 4* Zp 3 Z UI/N2013 Databázové systémy I 6* Zp,Zk 3 Z UI/N2035 Algoritmy a programování IV 4* Zk 3 Z UI/N2011 Informační systémy II 4* Zp,Zk 3 L UI/N2014 Databázové systémy II 6* Zp,Zk 3 L UI/N2015 Překladače 6* Zp,Zk 4 Z UI/N2018 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 4 Z UI/N2030 Státní závěrečná zkouška 0! Szv Z/L INJB - Bakalářský diplomový blok pro kombinaci s jazykem UI/N2024 Seminář k závěrečné bakalářské práci I Zp Z UI/N2025 Seminář k závěrečné bakalářské práci II 2* Zp L INJ1+2 - Zákl. a bc. informatika pro komb. s jazykem UI/N2022 Zpracování přirozeného jazyka I Zp Z

12 12 B1801 Informatika UI/N1058 Funkcionální programování (Lisp) 3* Zp Z UI/N2001 Procedurální programování (C) Zp Z UI/N1051 Tvorba www stránek I Zp Z UI/N1062 Technické vybavení osobních počítačů 2* Zk Z UI/N1065 Kapitoly z diskrétní matematiky I 3* Zp Z UI/N1057 Praktikum z logického programování 3* Zp L UI/N2023 Zpracování přirozeného jazyka II 5* Zp,Zk L UI/N1067 Teorie kódování 3* Zk L UI/N1050 Objektové programování II (C++) 3* Zp L UI/N1052 Tvorba www stránek II 3* Zp L UI/N1053 Počítačová typografie Zp L UI/N1066 Kapitoly z diskrétní matematiky II 3* Zp L UI/N2019 Praktikum ze znalostního inženýrství 4* Zp L K01 - Tělesná výchova Počet kreditů: 0 KTV/00025 Tělesná výchova Zp Z KTV/00025 Tělesná výchova Zp L INB - Bakalářský diplomový blok Počet kreditů: 4 UI/N2024 Seminář k závěrečné bakalářské práci I Zp 3 Z UI/N2025 Seminář k závěrečné bakalářské práci II 2* Zp 3 L UI/N2030 Státní závěrečná zkouška 0! Szv Z/L Studijní obor: Informatika a výpočetní technika Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. INk1/A - Teoretická informatika pro komb. studium Počet kreditů: 52 UI/N1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zk 1 Z UI/N1002 Algoritmy a programování I Zp 1 Z UI/N1004 Teorie grafů I Zp,Zk 1 Z UI/N1003 Algoritmy a programování II 6* Zp,Zk 1 L UI/N1005 Teorie jazyků a automatů I Zp 1 L UI/N1007 Úvod do logiky Zk 1 L UI/N1006 Teorie jazyků a automatů II 6* Zp,Zk 2 Z UI/N1008 Logika a logické programování 6* Zp,Zk 2 Z UI/N1009 Umělá inteligence 4* Zk 2 L UI/N1018 Teorie vyčíslitelnosti a složitosti Zp,Zk 3 Z

13 2612R025 Informatika a výpočetní technika 13 INk2/A - Aplikovaná informatika pro komb. studium Počet kreditů: 60 UI/N2005 Objektové programování I (C++) 2* Zp 2 Z UI/N2003 Operační systémy 4* Zp,Zk 2 L UI/N2034 Algoritmy a programování III 3* Zp 2 L UI/N1063 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 2 L UI/N2022 Zpracování přirozeného jazyka I Zp 3 Z UI/N2010 Informační systémy I 4* Zp 3 Z UI/N2035 Algoritmy a programování IV 4* Zk 3 Z UI/N2013 Databázové systémy I 6* Zp,Zk 3 Z UI/N2015 Překladače 6* Zp,Zk 3 Z UI/N2018 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 3 Z UI/N2019 Praktikum ze znalostního inženýrství 4* Zp 3 L UI/N2023 Zpracování přirozeného jazyka II 5* Zp,Zk 3 L UI/N2011 Informační systémy II 4* Zp,Zk 3 L UI/N2014 Databázové systémy II 6* Zp,Zk 3 L Mk10/A - Základní kurz matematiky II - kombinované studium Počet kreditů: 50 MU/10229 Matematická analýza I Zp,Zk Z MU/10231 Algebra I Zp,Zk Z MU/10233 Pravděpodobnost a statistika Zp,Zk Z MU/10234 Vybrané partie z matematické analýzy I Zp,Zk Z MU/10230 Matematická analýza II Zp,Zk L MU/10232 Algebra II Zp,Zk L MU/10235 Vybrané partie z matematické analýzy II Zp L MU/10236 Numerické metody Zp,Zk L INkB/A - Bakalářský diplomový blok pro komb. studium Počet kreditů: 4 UI/N2030 Státní závěrečná zkouška 0! Szv 3 Z/L UI/N2024 Seminář k závěrečné bakalářské práci I Zp 3 Z UI/N2025 Seminář k závěrečné bakalářské práci II 2* Zp 3 L C01k/A - Cizí jazyk pro komb. studium Počet kreditů: 3 KLJ/ZJ001 Angličtina Zp 1 Z KLJ/ZJ071 Angličtina Zk 1 L

14 14 B1801 Informatika INk1+2/B - Teoretická a aplikovaná informatika pro komb. studium UI/N2033 Praktikum z pedag. software Zp Z UI/N1051 Tvorba www stránek I Zp Z UI/N2031 Didaktika informatiky I Zp L UI/N1053 Počítačová typografie Zp L Studijní obor: Informatika a výpočetní technika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. IN1/A - Teoretická informatika Počet kreditů: 52 UI/N1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zk 1 Z UI/N1002 Algoritmy a programování I Zp 1 Z UI/N1004 Teorie grafů I Zp,Zk 1 Z UI/N1003 Algoritmy a programování II 6* Zp,Zk 1 L UI/N1005 Teorie jazyků a automatů I Zp 1 L UI/N1007 Úvod do logiky Zk 1 L UI/N1006 Teorie jazyků a automatů II 6* Zp,Zk 2 Z UI/N1008 Logika a logické programování 6* Zp,Zk 2 Z UI/N1009 Umělá inteligence 4* Zk 2 L UI/N1018 Teorie vyčíslitelnosti a složitosti Zp,Zk 3 Z IN2/A - Aplikovaná informatika Počet kreditů: 64 UI/N2005 Objektové programování I (C++) 2* Zp 2 Z UI/N1063 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 2 L UI/N2003 Operační systémy 4* Zp,Zk 2 L UI/N2034 Algoritmy a programování III 3* Zp 2 L UI/N2030 Státní závěrečná zkouška 0! Szv 3 Z/L UI/N2010 Informační systémy I 4* Zp 3 Z UI/N2013 Databázové systémy I 6* Zp,Zk 3 Z UI/N2015 Překladače 6* Zp,Zk 3 Z UI/N2018 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 3 Z UI/N2022 Zpracování přirozeného jazyka I Zp 3 Z UI/N2024 Seminář k závěrečné bakalářské práci I Zp 3 Z UI/N2035 Algoritmy a programování IV 4* Zk 3 Z UI/N2011 Informační systémy II 4* Zp,Zk 3 L UI/N2014 Databázové systémy II 6* Zp,Zk 3 L UI/N2019 Praktikum ze znalostního inženýrství 4* Zp 3 L UI/N2023 Zpracování přirozeného jazyka II 5* Zp,Zk 3 L UI/N2025 Seminář k závěrečné bakalářské práci II 2* Zp 3 L

15 2612R025 Informatika a výpočetní technika 15 M10/A - Základní kurz matematiky II Počet kreditů: 54 MU/10008 Praktikum z matematiky a výpoč.techn.i Zp Z MU/10129 Matematická analýza I 5* Zk Z MU/10131 Algebra I 3* Zk Z MU/10133 Pravděpodobnost a statistika 4* Zk Z MU/10134 Vybrané partie z matematické analýzy I 6* Zp Z MU/10929 Matematická analýza I-cvičení Zp Z MU/10931 Algebra I-cvičení Zp Z MU/10933 Pravděpodobnost a statistika-cvičení Zp Z MU/10009 Praktikum z matematiky a výpoč.techn.ii 3* Zp L MU/10130 Matematická analýza II 5* Zk L MU/10132 Algebra II 3* Zk L MU/10135 Vybrané partie z matematické analýzy II 6* Zk L MU/10136 Numerické metody 4* Zk L MU/10930 Matematická analýza II-cvičení Zp L MU/10932 Algebra II-cvičení Zp L MU/10935 Vybrané partie z matem. analýzy II-cv Zp L MU/10936 Numerické metody-cvičení Zp L C01/A - Cizí jazyk Počet kreditů: 3 KLJ/ZJ001 Angličtina Zp 1 Z KLJ/ZJ071 Angličtina Zk 1 L K01/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 0 KTV/00025 Tělesná výchova Zp Z KTV/00025 Tělesná výchova Zp L IN1+2/B - Teoretická a aplikovaná informatika UI/N1051 Tvorba www stránek I Zp Z UI/N1058 Funkcionální programování (Lisp) 3* Zp Z UI/N1062 Technické vybavení osobních počítačů 2* Zk Z UI/N1065 Kapitoly z diskrétní matematiky I 3* Zp Z UI/N2001 Procedurální programování (C) Zp Z UI/N1050 Objektové programování II (C++) 3* Zp L UI/N1052 Tvorba www stránek II 3* Zp L UI/N1053 Počítačová typografie Zp L UI/N1057 Praktikum z logického programování 3* Zp L UI/N1066 Kapitoly z diskrétní matematiky II 3* Zp L

16 16 B5341 Ošetřovatelství UI/N1067 Teorie kódování 3* Zk L M10/B - Základní kurz matematiky II MU/10010 Praktikum z matematiky a výpoč.techn.iii 2* Zp Z MU/10012 Úvod do studia matematiky I Zp Z MU/10017 Cvičení z algebry I Zp Z MU/10115 Proseminář z matematiky I Zp Z MU/10011 Praktikum z matematiky a výpoč.techn.iv 2* Zp L MU/10013 Úvod do studia matematiky II Zp L MU/10018 Cvičení z algebry II Zp L MU/10116 Proseminář z matematiky II Zp L C01/C - Cizí jazyk KLJ/ZJ007 Francouzština Zp,Zk Z KLJ/ZJ008 Ruština Zp,Zk L KLJ/ZJ077 Francouzština pro pokročilé Zp,Zk L

17 5341R009 Všeobecná sestra 17 Studijní program: B5341 Ošetřovatelství Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Všeobecná sestra Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. VŠS1/A - Všeobecná sestra Počet kreditů: 56 UO/00015 Práce se smyslově postiženými 1- znaková Zp 1 Z/L UO/00016 Základy bazální stimulace Zp 1 Z/L UO/00017 První pomoc a medicína katastrof Zp 1 Z/L UO/00018 Zooterapie Zp 1 Z/L UO/00010 Ošetřovatelské postupy Zp 1 Z UO/00001 Filozofie v ošetřovatelství Zp 1 Z UO/00011 Teorie ošetřovatelství Zp,Zk 1 Z UO/00002 Etika v ošetřovatelství Zp 1 Z UO/00012 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces Zp 1 Z UO/00003 Veřejné zdravotnictví Zp,Zk 1 Z UO/00004 Komunikace ve zdravotnictví Zp 1 Z UO/00005 Anatomie Zp,Zk 1 Z UO/00006 Obecná psychologie Zp,Zk 1 Z UO/00007 Latinská terminologie Zp 1 Z UO/00008 Biofyzika Zp,Zk 1 Z UO/00009 Informační technologie Zp 1 Z UO/00026 Fyziologie 2* Zp,Zk 1 L UO/00027 Patologie 2* Zp,Zk 1 L UO/00028 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 3* Zp,Zk 1 L UO/00019 Výchova ke zdraví 2* Zp 1 L UO/00029 Klinická propedeutika 2* Zp,Zk 1 L UO/00020 Latinská terminologie 2 2* Zp 1 L UO/00030 Ošetřovatelské postupy 2 2* Zp,Zk 1 L UO/00021 Informační technologie 2 1* Zp 1 L UO/00031 Odborná praxe T Zp 1 L UO/00022 Sociální psychologie Zp 1 L UO/00032 Odborná praxe individuální A T Zp 1 L UO/00023 Edukační činnost sestry 1* Zp 1 L UO/00033 Odborná praxe individuální B T Zp 1 L UO/00024 Koncepční modely a teorie ošetřovatelstv 1* Zp 1 L UO/00025 Komunikace ve zdravotnictví 2 2* Zp 1 L VŠS2/A - Všeobecná sestra Počet kreditů: 53 UO/00048 Základy bazální stimulace 2 1* Zp 2 Z/L UO/00049 Práce se smyslově postiženými 2 - znakov 1* Zp 2 Z/L UO/00050 Komplexní péče o klienta diabetika Zp 2 Z/L UO/00051 Komplexní péče o klienty se stomiemi Zp 2 Z/L UO/00052 Poruchy příjmu potravy Zp 2 Z/L

18 18 B5341 Ošetřovatelství UO/00044 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgi 2* Zp 2 Z UO/00045 Odborná praxe 2 3* 0+0+3T Zp 2 Z UO/00036 Vývojová psychologie 3* Zp,Zk 2 Z UO/00037 Zdravotnická psychologie 3* Zp,Zk 2 Z UO/00038 Radiologie 2* Zp,Zk 2 Z UO/00039 Klinická biochemie 2* Zp 2 Z UO/00040 Klinická hematologie 2* Zp 2 Z UO/00041 Přenosné nemoci 1 2* Zp 2 Z UO/00042 Výzkum v ošetřovatelství Zp 2 Z UO/00043 Ošetřovatelská péče o nemocné v interníc 3* Zp 2 Z UO/00061 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii 2* Zp,Zk 2 L UO/00062 Odborná praxe 3 3* 0+0+4T Zp 2 L UO/00053 Sociologie ve zdravotnictví Zp 2 L UO/00063 Odborná praxe individuální A2 1* 0+0+3T Zp 2 L UO/00054 Klinická farmakologie Zp 2 L UO/00064 Odborná praxe individuální B2 1* 0+0+3T Zp 2 L UO/00055 Přenosné nemoci 2 2* Zp,Zk 2 L UO/00056 Výživa 1* Zp 2 L UO/00057 Výzkum v ošetřovatelství 2 2* Zp,Zk 2 L UO/00058 Ošetřovatelská péče u akutních a kritick 1* Zp 2 L UO/00059 Ošetřovatelská péče o nemocné v interníc 4* Zp,Zk 2 L UO/00060 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgi 4* Zp,Zk 2 L VŠS3 /A- Všeobecná sestra Počet kreditů: 56 UO/00080 Prevence nádorových onemocnění prsu u že Zp 3 Z/L UO/00081 Standardy v ošetřovatelství Zp 3 Z/L UO/00082 Ošetřování ran Zp 3 Z/L UO/00083 Ošetřovatelská péče o hemodialyzované ne Zp 3 Z/L UO/00096 Státní závěrečná zkouška 0! Szv 3 Z/L UO/00077 Odborná praxe 4 4* 0+0+4T Zp 3 Z UO/00069 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurolog 3* Zp,Zk 3 Z UO/00070 Ošetřovatelská péče o duševně nemocné Zp,Zk 3 Z UO/00071 Ošetřovatelská péče o dítě 4* Zp,Zk 3 Z UO/00072 Komunitní a domácí péče Zp 3 Z UO/00073 Mangement a kvalita péče Zp,Zk 3 Z UO/00074 Ošetřovatelská péče o seniory 2* Zp,Zk 3 Z UO/00075 Multikulturní ošetřovatelství 2* Zp 3 Z UO/00076 Seminář k bakalářské práci 1* Zp 3 Z UO/00093 Právo a legislastiva Zp,Zk 3 L UO/00084 Rehabilitační ošetřovatelství Zp 3 L UO/00094 Ekonomika zdravotnických a sociálních sl Zp 3 L UO/00085 Klinická psychologie 2* Zp,Zk 3 L UO/00095 Odborná praxe 5 8* 0+0+6T Zp,Zk 3 L UO/00086 Ošetřovatelská péče o nemocné v onkologi 2* Zp,Zk 3 L UO/00087 Paliativní/hospicová péče Zp 3 L UO/00088 Ošetřovatelská péče v oftalmologii 1* Zp 3 L UO/00089 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngokolo 1* Zp 3 L UO/00090 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 1* Zp 3 L

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OBORU 7942K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU ŠKOLA A SPORT ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní

Více

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v souladu s 26 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2009/2010 4.ročník a oktáva Studenti úrovně A v matematice si povinně volí 3, ostatní 4 volitelné předměty Jednoleté semináře Maturitní matematika - vyučující:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Název školy Adresa Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno IČO školy 62 15 72 13 REDIZO školy 600 013 430 Rámcový

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více