Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května Usnesení PONTES valné hromady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007. - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007-"

Transkript

1 Stanovy týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května Usnesení PONTES valné hromady

2 Na základě skutečnosti, že v dubnu 2007 vyprší finanční podpora, kterou poskytuje projekt "Učící se regiony - podpora sítí" Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum, a na základě potřeby trvalého zajištění práce přeshraniční vzdělávací PONTES-sítě pověřila valná hromada sítě agenturu PONTES vypracováním stanov. Po diskusích, které byly minulý rok intensivně vedeny s kooperačními partnery v PONTES-dílnách, a se souhlasem řídícího grémia sítě, byl PONTES-valné hromadě, která se uskuteční 22. března 2007, předložen dokument o usnesení, který zajistí trvalé pokračování práce sítě také po uplynutí období, kdy je poskytován finanční příspěvek. Tyto stanovy popisují, záměry PONTES-sítě, úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě, organizaci PONTES-sítě, zásady pro přijímání členů základní pravidla spolupráce v PONTES-síti a také standard kvality. Směrnice stanovující výši příspěvků a Katalog služeb agentury PONTES se stanou základem pro finanční zajištění základních funkcí práce sítě i po uplynutí období, kdy je poskytován finanční příspěvek. Stanovy tak tvoří podklad pro vědomé rozhodování aktérů pro aktivní spolupráci s PONTES, na jejichž základě je možno uzavřít s partnery sítě nové dohody o spolupráci na období, kdy vyprší finanční podpora, kterou poskytuje Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum. Rozhodlo PONTES valné hromadě 22. března 2007

3 Obsah Záměry a zásady PONTES-práce sítě Preambule 1. Záměry PONTES-sítě 2. Úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě 3. Organizace PONTES-sítě 3.1. Organizační struktura sítě 3.2. Obchodní struktura sítě 4. Zásady pro přijímání členů 5. Zásady spolupráce v PONTES-síti 6. Standard kvality Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě I. Zásady II. Členský příspěvek III. Přijímací poplatek IV. Vystoupení, resp. vyloučení Katalog služeb agentury PONTES Preambule I. Katalog služeb - PONTES-kooperační partneři I Zásady I Základní služby I Speciální služby I Placené dodatečné / doplňkové služby a služby poradensk I Ostatní služby II. Katalog služeb - PONTES-strategičtí partneři II II II II Zásady Základní služby Speciální služby Ostatní služby III. Katalog služeb - PONTES-přidružení partneři III III III III Zásady Základní služby Poplatkové sazby Ostatní služby IV. Katalog služeb - PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de VI VI VI Zásady Základní služby Speciální služby

4 Záměry a zásady PONTES-práce sítě

5 Záměry a zásady práce sítě Preambule PONTES-síť je síť samostatných organizací, zařízení, seskupení a spolků, jejichž cílem je podpora přeshraniční vzdělávací infrastruktury, stejně tak jako podpora úspěšného regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Tato síť přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Členové PONTES-sítě hájí především zájmy celoživotního vzdělávání a zaměřují se na rozvoj kompetencí lidí, kteří v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa žijí. PONTES-síť působí na regionální politiku vzdělávání a na politiku sociální. Ty se zaměřují na rovnoprávné šance, umožňují samostatně si uspořádat život a vytvářejí přiměřené rámcové podmínky pro aktuální vzdělávací práce. PONTES-síť je při tom prostředníkem mezi různými partnery sítě a ostatními regionálními a nadregionálními partnery různých rovin, nezávisle na přístupech a metodách práce. Ty však musí dodržovat zásady tolerance, otevřenosti a mnohotvárnosti. 1

6 Záměry a zásady práce sítě 1. Záměry PONTES-sítě Členové PONTES-sítě vidí vzhledem k rostoucí a stále rychlejší přeměně společnosti nutnost prosazovat celoživotní vzdělávání, získávat kvalifikace a rozvíjet kompetence za účelem zajištění budoucnosti Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa, ale také za účelem individuálního formování života v práci, v rodině, ve volném čase, v kultuře a v politice. Členové PONTES-sítě shledávají, že na základě existující, obsahově rozmanité scény zřizovatelů vzdělávání a jejich z části přeshraniční kooperaci v rámci PONTES-sítě vzniklo v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa ve čtyřleté projektové fázi, která je mezi lety 2003 a 2007 finančně podporována, množství inovativních nabídek a nových struktur v různých oblastech celoživotního vzdělávání, které musejí být zachovány a dále rozvíjeny. Nabídky, které byly vypracovány členy PONTES-sítě, daly v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa podnět ke vzniku mnoha inovativních impulzů a pozitivních efektů jak na poli hospodářském, tak i společenském. Tak se z cíleného rozvíjení kompetencí zde žijících lidí stal rozhodující faktor pro hospodářskou inovaci a společenskou tvárnost, na jejichž základě může Euroregion Neisse-Nisa-Nysa úspěšně obstát v mezinárodní soutěži regionů a neztratí kontakt s kulturním a sociálním vývojem ve světě. Členové PONTES-sítě proto budou i po vypršení finanční podpory, která byla zaměřena na vybudování sítě, s PONTES-sítí nadále spolupracovat, aby podpořili sjednocení přeshraniční vzdělávací infrastruktury, prosazení nabídek celoživotního vzdělávání a překonání hranic a bariér. 2

7 Záměry a zásady práce sítě 2. Úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě Úkolem PONTES-sítě je podporování celoživotního vzdělávání, rozvoj přeshraniční vzdělávací infrastruktury a regionální rozvoj v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Sdružováním kompetencí a inovativních nápadů, které jsou spojeny s regionálními zvláštnostmi, má být vytvořen nový kvalitativní stupeň v oblasti vzdělávání. PONTES-síť je vlajkou optimismu, která novými cestami a vzdělávacími nabídkami podporuje regionální sounáležitost zde žijící lidí, posiluje jejich motivaci pro celoživotní vzdělávání a dodává regionu, jako místu pro hospodářství a vzdělávání, ještě více atraktivnosti. PONTES-síť podporuje posilování pozic a samostatnost svých členů kooperací ve společných projektech a každodenní spoluprácí. Tato spolupráce je při tom utvářena otevřeností, solidaritou a tolerancí. Prostřednictvím dialogu a společného vzdělávání ve spolupráci s PONTES-sítí má z rozmanitosti vzniknout jedna silná, mnohotvárná jednota. PONTES-síť etabluje rozmanité inovatiní výukové a studijní metody v Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa. Je jakousi "kovárnou nápadů a motorem pro inovace" a kompetenčním centrem pro rozvoj kreativního prostředí a nové výukové a studijní kultury v regionu. PONTES-síť rozvíjí vzdělávací nabídky dle poptávky a také podpůrné výukové a studijní pomůcky, které následně uvádí na trh. Klasické učební formy ve škole, v učňovských školách, na vysokých školách a formy dalšího vzdělávání nejsou nahrazovány, ale jsou obohacovány novými formami neformálního, samostatně vytvořeného a aktivního vzdělávání ve "škole života" - na pracovišti, v rodině a ve volném čase. PONTES-síť poskytuje služby svým členům. K tomu podporuje kooperační proces s Poláky a Čechy, a je také informační a komunikační platformou v oblasti vzdělávání v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Zajišťuje výsledky podpůrné fáze projektu, který byl realizován v rámci programu Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum Učící se regiony - podpora sítí a tento projekt dále rozvíjí. Tím vytváří PONTES-síť obsahové a odborné podklady pro svou práci a přispívá k finančnímu zajištění agentury PONTES, která je koordinačním střediskem sítě. PONTES-síť je se svou agenturou a díky spolupráci s politickou sférou a správou "hlásnou troubou" svých členů. Spolupůsobí na rozhodování týkající se politiky vzdělávání v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a ve společnosti tím, že poukazuje na problémy, naléhá na řešení politických záležitostí a dává k dispozici své odborné znalosti. 3

8 Záměry a zásady práce sítě S ohledem na veřejnost se PONTES-síť ve spolupráci s ostatními společenskými institucemi a seskupeními zasazuje o potřeby svých členů. Spolupráce s vědou a výzkumem má při tom zvláštní význam. Teorie a praxe tak mohou být lépe sloučeny dohromady a vědecko-vzdělávací výsledky mohou být rychleji použity v každodenní vzdělávací práci. Pracovní cíle PONTES-sítě se v polské, české a německé části Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa zaměřují na: státní a nezávislé poskytovatele vzdělávání (např. na mateřské školy, základní školy, střední školy, gymnázia, odborná učiliště, vysoké školy atd.) komunální, administrativní a politické subjekty s rozhodovací pravomocí (např. na územně správní celky, komory, úřady, poslance atd.) studenty, učitele a docenty různých vzdělávacích institucí a s různým stupněm vzdělání (např. na vychovatele v mateřských školách, pedagogy, učitele, kteří se zabývají základním a dalším vzděláváním, vysokoškolské kantory atd.) představitele hospodářství (např. na podniky, řemeslníky, soukromníky atd.) jednotlivé zájemce o vzdělávání každého věku a pohlaví (např. na školáky, seniory atd.) jednotlivé zájemce o vzdělávání ze znevýhodněných skupin (např. na matky samoživitelky, nezaměstnané atd.) ostatní zájemce o vzdělávání a na ostatní 4

9 Záměry a zásady práce sítě 3. Organizace PONTES-sítě PONTES-síť je síť, která přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Spojuje vzdělávací zařízení, instituce, správy, podniky, spolky atd. ze všech oblastí společenského života v německo-polsko-českém Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. V PONTES-síti spolupracují strategičtí partneři a partneři kooperační, kteří jsou vázáni smlouvou. Síť dodatečně spolupracuje ještě s přidruženými partnery a uživateli portálu bildungsmarkt-neisse.de ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SÍTĚ Základnu PONTES-sítě tvoří následující organizační struktura: 5

10 Záměry a zásady práce sítě PONTES-VALNÁ HROMADA Hlasovací právo v PONTES-valné hromadě sítě mají všichni PONTES-kooperační partneři, kteří se písemně zavázali ke spolupráci v PONTES-síti a ke spolupráci s managementem sítě a agenturou PONTES, a t partneři strategičtí. Valná hromada se schází jednou ročně, aby se poradila o práci sítě a aby učinila základní strategická rozhodnutí. Jednání je veřejné. DÍLNY PONTES-dílny jsou tematicky orientované dílčí sítě. Zde jsou přednostně vytvářeny a testovány nové učební nabídky se specifickou obsahovou orientací. Produkty a služby, které byly vytvořeny v podpůrné fázi, jsou zde dále rozvíjeny. Kromě dílen Naši sousedé a jejich jazyk, Učíme se v pohraničí a Učení a občanská angažovanost, které byly etablovány již v průběhu podpůrné fáze, nabízí PONTES-síť také prostor pro iniciaci nových dílen, tematických okruhů a projektů. Pro veřejnost se tak obsahová a metodická rozmanitost celoživotního vzdělávání, která se zaměřuje na specifickou euroregionální poptávku, stává diky práci PONTES-dílen transparentní. AGENTURA PONTES Strukturálním spojovacím článkem mezi členy PONTES-sítě a aktéry, kteří spolupracují v dílnách, je agentura PONTES. Ta zajišťuje interní kooperaci a propojení. Agentura představuje pojítko mezi dílnami (včetně koordinátorů), ostatními grémii PONTES-sítě (řídící grémium) a partnery sítě (kooperační partneři, strategičtí partneři, přidružení partneři, uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de). Agentura PONTES moderuje a řídí strukturální a obsahové spojovací procesy uvnitř PONTES-sítě. Úkolem a klíčovou pravomocí agentury PONTES je iniciace euroregionálního rozvoje vzdělávání - ve smyslu podporování celoživotního vzdělávání. Agentura PONTES je kontaktním místem a poskytovatelem služeb pro euroregionální oblast vzdělávání. Agentura PONTES slučuje management sítě a vytváření nových vzdělávacích projektů s rozvojem a realizací služeb, které přesahují jednotlivé oblasti vzdělávání. Při tom využívá odborné know-how a zdroje partnerů PONTES-sítě k: sdružování regionálních zdrojů a kompetencí, budování nových kooperací a ke stále užšímu obsahovému spojování dílčích plánů a dílčích sítí celé sítě zajištění transparence existujících vzdělávacích nabídek pro zájemce/ uživatele (např. bildungsmarkt-neisse.de) 6

11 Záměry a zásady práce sítě rozvoji kvality vzdělávacích nabídek s ohledem na poptávku, na jednotlivé uživatele a na zavádění nových výukových a studijních metod rozvíjení a testování nových výukových a studijních forem ke zdokonalování kompetencí a k podpoře neformálního vzdělávání pro všechny vrstvy obyvatelstva (např. zavádění nových médií, Euroregionální festival vzdělávání atd.) a jiné Agentura PONTES sídlí v Mezinárodním centru vzdělávání St. Marienthal (IBZ - Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal), které bylo a na základě rozhodnutí valné hromady ze partnery sítě požádáno, aby jako zřizovatel PONTES-sítě dále tuto síť vedlo, a to na základě nových rámcových podmínek. ŘÍDÍCÍ GRÉMIUM V řídícím grémiu jsou zastoupeny jak strategičtí partneři, tak i zástupci agentury PONTES a PONTES-dílen. Řídící grémium projednává otázky managementu sítě, ale také otázky rozvoje nových projektů v oblasti celoživotního vzdělávání. 7

12 Záměry a zásady práce sítě 3.2. OBCHODNÍ STRUKTURA SÍTĚ PONTES-síť je charakterizována obchodní strukturou, která se snaží realizovat následující úkoly a cíle: další partneři PONTES-sítě spolupracovníci PONTES-sítě PONTES Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES Kooperační partneři Agentura PONTES sídlící v IBZ PONTES PONTES Přidružení partneři Strategičtí partneři Agentura PONTES PONTES-síť existuje díky členům, kteří ji aktivně formují. Centrálním řídícím grémiem je agentura PONTES. Agentura PONTES jako centrální koordinační instance PONTES-sítě, bez které by úspěšná práce sítě nebyla možná, poskytuje svým členům rozmanité služby, a to na základě Katalogu služeb: Poskytuje poradenství v odborných a finančních otázkách a projektech a zprostředkovává kooperační partnery. Agentura PONTES podporuje výměnu zkušeností a v úzké spolupráci s různými partnery sítě nabízí další vzdělávání. Tím podporuje spolupráci členů mezi sebou a zajišťuje zachování sítě. 8

13 Záměry a zásady práce sítě PONTES-kooperační partneři PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím také se sítí, vázáni kooperační smlouvou. PONTES-kooperační partneři svými členskými příspěvky pomáhají zajistit základní funkce managementu sítě agentury. PONTES-kooperační partneři jsou oprávněny využívat služby agentury PONTES se slevou. Vybírání příspěvků, které slouží k zachování sítě, a využívání služeb se řídí Směrnicí stanovující výši příspěvků PONTES-sítě a Katalogem služeb agentury PONTES. Každý PONTES-kooperační partner má hlasovací právo ve valné hromadě. PONTES-strategičtí partneři PONTES-strategičtí partneři spolupracují s PONTES-sítí a s agenturou na základě zvláštní kooperační smlouvy. Cíle a pracovní obsahy sítě a agentury tvoří původní zájmy těchto partnerů, k jejichž realizaci přispívají strategičtí partneři dle svých možností. Díky finanční podpoře, resp. připravenosti poskytnou jiné zdroje, jsou strategičtí partneři důležitým faktorem pro zachování PONTES-sítě a agentury PONTES. Tito partneři proto po dohodě obdrží přednostní individuální přístup ke službám sítě. Strategičtí partneři jsou členové valné hromady, kteří mají hlasovací právo a na základě svého členství v řídícím grémiu mají rozhodující vliv. Individuální kooperační smlouvy jsou podkladem pro využívání služeb PONTES-sítě a a- gentury PONTES. PONTES-přidružení partneři PONTES-přidružení partneři jsou aktéři, kteří s PONTES-sítí a s agenturou PONTES spolupracují na projektech nebo v dílnách po časově omezenou dobu. Se sítí a agenturou PONTES nejsou vázáni žádnou kooperační smlouvou. Po dohodě s agenturou PONTES jsou oprávněni využívat služby sítě. Služby jsou využívány na základě Katalogu služeb agentury PONTES. Přidružení partneři nemají hlasovací právo ve valné hromadě. 9

14 Záměry a zásady práce sítě PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de jsou poskytovatelé vzdělávacích nabídek a docenti, kteří využívají placené služby euroregionálního vzdělávacího portálu bildungsmarkt-neisse.de. Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de budou začleněni do PONTES-sítě, a to na základě poskytování svých produktů (např. nabídky vzdělávání, činnosti plynoucí z titulu docenta) a na základě užívání jednotlivých částí platformy (např. e- learningová oblast platformy). Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de nemají žádné hlasovací právo ve valné hromadě, pokud nejsou PONTES-kooperačními partnery, resp. PONTES-strategickými partnery. Využívání služeb se řídí Katalogem služeb agentury PONTES. Začlenění partnerů do výše uvedených skupin provede agentura PONTES po dohodě s příslušnými partnery. 10

15 Záměry a zásady práce sítě 4. Zásady pro přijímání členů Členem PONTES-sítě (kooperačním partnerem, resp. strategickým partnerem) se může stát každá právnická či fyzická osoba, která s agenturou PONTES uzavře kooperační smlouvu o spolupráci se sítí. Kooperační smlouva upravuje práva a povinnosti partnera sítě. Základním předpokladem spolupráce v PONTES-síti je souhlas s cíly a obsahy sítě, respektování grémií sítě, zásad a pravidel spolupráce a respektování Směrnice, která stanovuje výši příspěvků, a Katalogu služeb agentury PONTES. Ze členství v PONTES-síti plyne nárok na získání hlasovacího práva ve valné hromadě. Každý člen si musí být vědom, že na sebe svým členstvím bere i odpovědnost: za uskutečňování cílů a principů, které síť a její členové realizují a které se snaží dále rozšiřovat a za ostatní členy sítě, pokud je ve složitých situacích požádají o pomoc. Proto je od každého člena očekávána vzájemná ohleduplnost a aktivní spolupráce. Mimoto se předpokládá odpovědné zacházení se zaručenou samostatností. To platí především při vzniklých nesnázích a krizích ve vlastní práci, což má zajistit včasnou pomoc ze strany PONTES-sítě a agentury PONTES. Členové PONTES-sítě (PONTES-kooperační partneři a PONTES-strategičtí partneři) jsou oprávněni užívat pro svou práci uvnitř PONTES-sítě zastřešující značku PONTES-Učení v Evropě a pro Evropu, která je chráněná po celé Evropě. Členové se zároveň zavazují, že na všech výtiscích, veřejných akcích a ostatních informačních materiálech a publikacích budou v rámci kooperační práce v PONTES-síti poukazovat na své členství v PONTES-síti, a to používáním loga PONTES, čímž zvýší veřejnou percepci a účinnost PONTES-práce sítě. Základ tvoří firemní identita ve své konečné podobě, která byla vypracována agenturou PONTES. K zajištění solidních odborných praxí a rozvoje kvality jsou členové PONTES-sítě nabádáni, aby se účastnili doprovodných monitorujících a evaluačních akcí PONTES-sítě. 11

16 Záměry a zásady práce sítě 5. Zásady spolupráce v PONTES-síti PONTES-síť chrání samostatnost svých členů. Každý člen má právo na rozvíjení své práce a na hledání řešení, za které je sám zodpovědný a jež si určuje taktéž sám. PONTES-síť a agentura PONTES zastávají roli pomocníka a poradce, avšak nikomu nic nepředepisují. Pod pojmem kooperace si členové sítě a agentura PONTES nepředstavují nezávaznou koexistenci, nýbrž aktivní spolupůsobení v zájmu ostatních, tak aby každý člen získal stejné šance na realizaci svých záležitostí. Pouze na základě zásad vzájemnosti a solidarity dostanou samostatnost a nezávislost šanci. PONTES-síť spojuje samostatnost a nezávislost s odbornými rozpravami. Nezbytné je kontrolovat a nechat se kontrolovat, konstruktivně kritizovat a na danou kritiku věcně a konstruktivně reagovat. Osobní závazky PONTES-sítě - umožňovat nové formy vzdělávací práce, následovat principy tolerance, otevřenosti a rozmanitosti - mohou způsobovat konflikty, ať již mezi samotnými členy PONTES-sítě, nebo ve vztahu k ostatním, kteří se vzdělávací prací zabývají. PONTES-síť a agentura PONTES v těchto konfliktech vidí nezbytnou součást společenského rozvoje. Chápou se jich a tam, kde je to možné, se ucházejí o porozumění, toleranci a přiměřený kompromis. Členům PONTES-sítě jsou vyjasňovány možné konflikty rolí PONTES-sítě - jakožto sítě regionální. PONTES-síť a agentura PONTES zůstávají při řešení konfliktů s osobami stojícími mimo zavázáni vůli členů, zájmům těch, kteří jsou dotčeni na svých právech a záměrům sítě. Od jednotlivých členů očekávají, že budou respektovat společné zájmy PONTES-sítě a agentury PONTES. Při rozdílnosti názorů se hledá konsens. Soupeření myšlenek vyžaduje férovost, otevřený, věcný a rozumný dialog. PONTES-síť a agentura se tomuto požadavku snaží dostát nejen způsobem, jakým přijímají svá rozhodnutí, ale ovlivňují také postoj všech členů, kteří se k tolerantnosti zavázali. Každý člen je na základě své spoluúčasti v síti povinen přispívat finanční částkou, která je stanovena v Katalogu služeb, k zajištění chodu sítě. Obcházení agentury PONTES přímým využíváním služeb partnerů sítě v souvislosti s prací PONTES-sítě je zakázán a odporuje pravidlům důvěryhodného kooperačního spolupracovníka PONTES-sítě. 12

17 Záměry a zásady práce sítě 6. Standard kvality Snaha o rozvoj a zajištění kvality je jedním z hlavních smyslů práce všech aktérů PON- TES-sítě. Pro práci v PONTES-síti bude vytvořen management kvality, který bude podporovat kvalitativně řízené postupy a procesy jednotlivých organizací, sítě (struktura sítě) a služeb (zákazník/ uživatel produktů). Management kvality tak bude nástrojem marketingu. Zastřešující značka "PONTES - Učení v Evropě a pro Evropu", která je již známým znakem kvality a inovace a která je chráněná po celém území Evropy, se stane euroregionální pečetí kvality a nástrojem marketingu. Agentura PONTES je hnacím motorem realizace aktivit managementu kvality v PONTESsíti. K tomu patří: vytvoření vhodných nástrojů pro management kvality zavedení managementu kvality do práce sítě vytvoření ukazatelů, které budou sloužit k ověření účinnosti managementu kvality u partnerů sítě certifikace managementu kvality v síti přidělení práv k užívání zastřešující značky PONTES - Učení v Evropě a pro Evropu pro práci s veřejností jednotlivých partnerů sítě uvedení na trh jako regionální pečetě kvality v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 13

18 Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě

19 Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě I. Zásady PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím i se sítí, vázáni kooperační smlouvou. Kooperační smlouva a Záměry a zásady práce PONTES-sítě upravují práva a povinnosti PONTES-kooperačních partnerů. PONTES-kooperační partneři přispívají členským příspěvkem, který je solidárním plněním, k zajištění základních funkcí managementu sítě a agentury PONTES. Kooperační partneři současně obdrží přístup k nabídkám a službám sítě a agentury PONTES, které nabízí Katalog služeb agentury PONTES. Vybírání členského příspěvku se řídí následující směrnicí, která stanovuje výši příspěvků. II. Členský příspěvek Ke zjednodušení vybírání příspěvků byly stanoveny paušální členské příspěvky. Členský příspěvek je podmíněn právní formou PONTES-kooperačního partnera. Členský příspěvek činí: Soukromé osoby neziskové organizace Podniky a ostatní 75 /rok 150 /rok (po předložení rozhodnutí finančního úřadu o obecné prospěšnosti) 250 /rok Dodatečně se nabízí možnost platit dobrovolný příspěvek. Splatnost Členský příspěvek pro tento rok musí být uhrazen do Při nedodržení lhůty může být od naúčtováno zákonem stanovené penále z prodlení. Při upomínce se upomínací poplatek zvyšuje o 10. Slevy, prodloužení platební lhůty V odůvodněných případech, např. u členských organizací/ institucí, které se nacházejí ve fázi výstavby, může agentura PONTES po obdržení písemné žádosti členský příspěvek nebo přijímací poplatek snížit nebo platební lhůtu prodloužit. III. Přijímací poplatek Přijímací poplatek pro PONTES-kooperační partnery činí 25. Přijetí člena v průběhu roku a výše příspěvku Při novém přijetí platí následující výše příspěvků, přičemž rozhodující je datum uzavření kooperační smlouvy: Přijetí Přijetí Přijetí Přijetí IV. Vystoupení, resp. vyloučení 100 % výše příspěvku 75 % výše příspěvku 50 % výše příspěvku 25 % výše příspěvku Při vystoupení nebo vyloučení PONTES-kooperačního člena z PONTES-sítě se členský příspěvek pro daný rok nevrací. 1

20 Katalog služeb agentury PONTES

21 Katalog služeb agentury PONTES Preambule PONTES-síť je síť, která přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Spojuje vzdělávací zařízení, instituce, správy a podniky v německo-polsko-českém Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Společným cílem spolupráce v síti je podporování celoživotního vzdělávání a přeshraničního rozvoje Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. V PONTES-síti spolupracují smluvně vázaní kooperační partneři strategičtí partneři s přidruženými partnery a uživateli portálu bildungsmarkt-neisse.de. další partneři PONTES-sítě spolupracovníci PONTES-sítě PONTES Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES Kooperační partneři Agentura PONTES sídlící v IBZ PONTES PONTES Přidružení partneři Strategičtí partneři 1

22 Katalog služeb agentury PONTES Agentura PONTES, jako uzel sítě a centrální řídící orgán, poskytuje všeobecné a speciální služby všem PONTES-kooperačním partnerům PONTES-strategickým partnerům PONTES-přidruženým partnerům PONTES-uživatelům portálu bildungsmarkt-neisse.de a to na základě Katalogu služeb a na základě individuálních smluv o výkonu. K těmto službám mimo jiné pařtí: Zastupování zájmů Agentura PONTES koordinuje mezi partnery sítě společné funkce a požadavky a tyto dále předává na základě svého členství a působením v různých pracovních výborech, v odborných grémiích, v radách komunálních správ a ve správě státní, v politice a na základě spolupráce s jinými kooperačními partnery. Kooperace Agentura PONTES koordinuje spolupráci mezi členskými institucemi v PONTES-síti, a také v rámci dílen. Zprostředkování odborného know-how Agentura PONTES předává odborné know-how v regionu, a tím dává podněty pro rozvoj efektivní přeshraniční vzdělávací infrastruktury, která je v souladu s budoucím vývojem. Marketing vzdělávání Agentura PONTES uvádí na trh nabídky regionálních vzdělávacích institucí. Při tom využívá know-how získané v podpůrné fázi a také vytvořené a v praxi vyzkoušené marketingové nástroje a komunikační média. K tomu mimo jiné patří trojjazyčný euroregionální vzdělávací portál bildungsmarkt-neisse.de, festivaly vzdělávání, akční dny atd. Rozvoj kvality Agentura PONTES se zabývá vypracováním standardů kvality pro regionální vzdělávací nabídky a realizuje je praktickým způsobem v kooperaci s regionálními poskytovateli vzdělávacích nabídek. K tomu patří euroregionální pečeť kvality, kterou vytvořila agentura PON- TES. Agentura PONTES a síť dále nabízejí pestrý katalog dalších speciálních služeb poskytovaných v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Zahrnuty jsou zde německé, polské a české části euroregionu. Agentura PONTES tak pracuje trinacionálně a přeshraničně. Kontakt: PONTES-Agentur c/o Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal St. Marienthal Ostritz 2

23 Katalog služeb agentury PONTES I. PONTES-kooperační partneři I. Katalog služeb - PONTES-kooperační partneři I. - O. Zásady PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím také se sítí, vázáni kooperační smlouvou. Kooperační smlouva upravuje práva a povinnosti PONTES-kooperačních partnerů. PONTES-kooperační partneři přispívají členským příspěvkem k zajištění základních funkcí managementu sítě a agentury PONTES. Zároveň získávají přístup k nabídkám a službám sítě a agentury PONTES. Služby se dělí na služby základní, služby speciální, dále pak na placené dodatečné služby a služby poradenské. I Základní služby Základní služby PONTES-sítě a agentury PONTES jsou k dispozici všem kooperačním partnerům po zaplacení členského příspěvku, a to bezplatně. K tomu patří: zprostředkování odborných informací, metodiky a didaktiky celoživotního vzdělávání s důrazem kladeným především na: vzdělávání v sousedním jazyce vzdělávání v dobrovolné angažovanosti vzdělávání ve zvláštních životních situacích vzdělávání s regionálně-specifickým obsahem učiva vzdělávání (+ poradenství) pro různé cílové skupiny e-learning poskytnutí obsahových a tématicky orientovaných základních struktur pro další vzdělávání a pro rozvoj projektů (pracovní skupiny, vzdělávací fóra, dílny atd.) výměna, kvalifikace v dílnách atd. Naši sousedé a jejich jazyk Učíme se v pohraničí Učení a občanská angažovanost podporování při styku s veřejností a při marketingu vzdělávání používáním značky PONTES, která je chráněna po celé Evropě, a používáním PONTES-marketingových nástrojů, např. PONTES-informační y, dopisy sítě atd. informace o podpůrných programech zasílané informačními y a obsažené v dopisech sítě odborné poradenství při projektech, které má za úkol podporovat celoživotní vzdělávání v souvislosti s úspěšným rozvojem regionu zastupování politicko-vzdělávacích zájmů v grémiích organizace akcí dalšího vzdělávání PONTES-sítě, které jsou zaměřeny na potřeby budoucnosti, např. PONTES-vzdělávací fóra a jourfixe 3

24 Katalog služeb agentury PONTES I. PONTES-kooperační partneři zasílání všeobecných PONTES-informačních ů (12 ů za rok) a PONTES-dopisů sítě (2 exempláře za rok) podporování při public relations v rámci styku s veřejností agentury PONTES a při marketingu vzdělávání podporování při uvádění vzdělávacích nabídek na trh v rámci portálu bildungsmarktneisse.de zprostředkování německých, polských a českých kooperačních partnerů účast na PONTES-festivalech vzdělávání Spolupráce v tematicky a projektově orientovaných pracovních skupinách a dílnách PONTES-sítě je bezplatná. I Speciální služby Speciální služby PONTES-sítě a agentury PONTES jsou k dispozici všem kooperačním partnerům po zaplacení dané finanční částky. Pro kooperační partnery platí zvláštní snížené sazby. Speciální služby jsou např.: poradenství a podpora při získávání podpůrných prostředků zprostředkování účastníků pro vzdělávací akce vypracování a management projektů moderace, vedení a řízení pracovních skupin atd. organizace, realizace a dodatečná úprava (vzdělávacích) akcí zastupování jednotlivých kooperačních partnerů při jednání s poskytovateli finančních prostředků atd Poplatkové sazby V rámci činnosti agentury PONTES se za speciální služby vybírají poplatky. Základ tvoří hodinové sazby, polodenní sazby, denní sazby, resp. ceny za balíčky služeb, které odpovídají vykonané speciální službě. 4

Dohoda o spolupráci. Preambule

Dohoda o spolupráci. Preambule oo Dohoda o spolupráci Preambule Síť PONTES je síť samostatných organizací, zařízení, seskupení a spolků, jejichž cílem je v nejširším smyslu rozvoj mezinárodní vzdělávací infrastruktury zaměřené na podporu

Více

VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ

VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ Dva moduly elektronického vzdělávání a seznam nabízených praxí v regionu pomáhají mladistvým při volbě povolání. Firmy a podniky Euroregionu Nisa zde mohou uveřejnit své nabídky

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Dipl.-Kfm. Ralf Ostrowski Název příspěvku: Představení mezinárodního

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Dipl.-Kfm. Ralf Ostrowski Název příspěvku: Představení mezinárodního Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Dipl.-Kfm. Ralf Ostrowski Název příspěvku: Představení mezinárodního centra IBZ St. Marienthal jako partnera projektu, zkušenosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s.

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. čl. I. Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku je: Aikido Praha Vinohrady, z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je Praha. 3.

Více

Stanovy KlimNet. Čl. 1 Základní ustanovení

Stanovy KlimNet. Čl. 1 Základní ustanovení Stanovy KlimNet Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: KlimNet (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Preambule Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

SPOLEK POD STUDENCEM

SPOLEK POD STUDENCEM SPOLEK POD STUDENCEM S T A N O V Y I. Název 1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 2. Zkratka názvu: SPS II. Sídlo, působnost 1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více