Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května Usnesení PONTES valné hromady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007. - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007-"

Transkript

1 Stanovy týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května Usnesení PONTES valné hromady

2 Na základě skutečnosti, že v dubnu 2007 vyprší finanční podpora, kterou poskytuje projekt "Učící se regiony - podpora sítí" Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum, a na základě potřeby trvalého zajištění práce přeshraniční vzdělávací PONTES-sítě pověřila valná hromada sítě agenturu PONTES vypracováním stanov. Po diskusích, které byly minulý rok intensivně vedeny s kooperačními partnery v PONTES-dílnách, a se souhlasem řídícího grémia sítě, byl PONTES-valné hromadě, která se uskuteční 22. března 2007, předložen dokument o usnesení, který zajistí trvalé pokračování práce sítě také po uplynutí období, kdy je poskytován finanční příspěvek. Tyto stanovy popisují, záměry PONTES-sítě, úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě, organizaci PONTES-sítě, zásady pro přijímání členů základní pravidla spolupráce v PONTES-síti a také standard kvality. Směrnice stanovující výši příspěvků a Katalog služeb agentury PONTES se stanou základem pro finanční zajištění základních funkcí práce sítě i po uplynutí období, kdy je poskytován finanční příspěvek. Stanovy tak tvoří podklad pro vědomé rozhodování aktérů pro aktivní spolupráci s PONTES, na jejichž základě je možno uzavřít s partnery sítě nové dohody o spolupráci na období, kdy vyprší finanční podpora, kterou poskytuje Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum. Rozhodlo PONTES valné hromadě 22. března 2007

3 Obsah Záměry a zásady PONTES-práce sítě Preambule 1. Záměry PONTES-sítě 2. Úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě 3. Organizace PONTES-sítě 3.1. Organizační struktura sítě 3.2. Obchodní struktura sítě 4. Zásady pro přijímání členů 5. Zásady spolupráce v PONTES-síti 6. Standard kvality Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě I. Zásady II. Členský příspěvek III. Přijímací poplatek IV. Vystoupení, resp. vyloučení Katalog služeb agentury PONTES Preambule I. Katalog služeb - PONTES-kooperační partneři I Zásady I Základní služby I Speciální služby I Placené dodatečné / doplňkové služby a služby poradensk I Ostatní služby II. Katalog služeb - PONTES-strategičtí partneři II II II II Zásady Základní služby Speciální služby Ostatní služby III. Katalog služeb - PONTES-přidružení partneři III III III III Zásady Základní služby Poplatkové sazby Ostatní služby IV. Katalog služeb - PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de VI VI VI Zásady Základní služby Speciální služby

4 Záměry a zásady PONTES-práce sítě

5 Záměry a zásady práce sítě Preambule PONTES-síť je síť samostatných organizací, zařízení, seskupení a spolků, jejichž cílem je podpora přeshraniční vzdělávací infrastruktury, stejně tak jako podpora úspěšného regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Tato síť přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Členové PONTES-sítě hájí především zájmy celoživotního vzdělávání a zaměřují se na rozvoj kompetencí lidí, kteří v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa žijí. PONTES-síť působí na regionální politiku vzdělávání a na politiku sociální. Ty se zaměřují na rovnoprávné šance, umožňují samostatně si uspořádat život a vytvářejí přiměřené rámcové podmínky pro aktuální vzdělávací práce. PONTES-síť je při tom prostředníkem mezi různými partnery sítě a ostatními regionálními a nadregionálními partnery různých rovin, nezávisle na přístupech a metodách práce. Ty však musí dodržovat zásady tolerance, otevřenosti a mnohotvárnosti. 1

6 Záměry a zásady práce sítě 1. Záměry PONTES-sítě Členové PONTES-sítě vidí vzhledem k rostoucí a stále rychlejší přeměně společnosti nutnost prosazovat celoživotní vzdělávání, získávat kvalifikace a rozvíjet kompetence za účelem zajištění budoucnosti Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa, ale také za účelem individuálního formování života v práci, v rodině, ve volném čase, v kultuře a v politice. Členové PONTES-sítě shledávají, že na základě existující, obsahově rozmanité scény zřizovatelů vzdělávání a jejich z části přeshraniční kooperaci v rámci PONTES-sítě vzniklo v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa ve čtyřleté projektové fázi, která je mezi lety 2003 a 2007 finančně podporována, množství inovativních nabídek a nových struktur v různých oblastech celoživotního vzdělávání, které musejí být zachovány a dále rozvíjeny. Nabídky, které byly vypracovány členy PONTES-sítě, daly v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa podnět ke vzniku mnoha inovativních impulzů a pozitivních efektů jak na poli hospodářském, tak i společenském. Tak se z cíleného rozvíjení kompetencí zde žijících lidí stal rozhodující faktor pro hospodářskou inovaci a společenskou tvárnost, na jejichž základě může Euroregion Neisse-Nisa-Nysa úspěšně obstát v mezinárodní soutěži regionů a neztratí kontakt s kulturním a sociálním vývojem ve světě. Členové PONTES-sítě proto budou i po vypršení finanční podpory, která byla zaměřena na vybudování sítě, s PONTES-sítí nadále spolupracovat, aby podpořili sjednocení přeshraniční vzdělávací infrastruktury, prosazení nabídek celoživotního vzdělávání a překonání hranic a bariér. 2

7 Záměry a zásady práce sítě 2. Úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě Úkolem PONTES-sítě je podporování celoživotního vzdělávání, rozvoj přeshraniční vzdělávací infrastruktury a regionální rozvoj v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Sdružováním kompetencí a inovativních nápadů, které jsou spojeny s regionálními zvláštnostmi, má být vytvořen nový kvalitativní stupeň v oblasti vzdělávání. PONTES-síť je vlajkou optimismu, která novými cestami a vzdělávacími nabídkami podporuje regionální sounáležitost zde žijící lidí, posiluje jejich motivaci pro celoživotní vzdělávání a dodává regionu, jako místu pro hospodářství a vzdělávání, ještě více atraktivnosti. PONTES-síť podporuje posilování pozic a samostatnost svých členů kooperací ve společných projektech a každodenní spoluprácí. Tato spolupráce je při tom utvářena otevřeností, solidaritou a tolerancí. Prostřednictvím dialogu a společného vzdělávání ve spolupráci s PONTES-sítí má z rozmanitosti vzniknout jedna silná, mnohotvárná jednota. PONTES-síť etabluje rozmanité inovatiní výukové a studijní metody v Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa. Je jakousi "kovárnou nápadů a motorem pro inovace" a kompetenčním centrem pro rozvoj kreativního prostředí a nové výukové a studijní kultury v regionu. PONTES-síť rozvíjí vzdělávací nabídky dle poptávky a také podpůrné výukové a studijní pomůcky, které následně uvádí na trh. Klasické učební formy ve škole, v učňovských školách, na vysokých školách a formy dalšího vzdělávání nejsou nahrazovány, ale jsou obohacovány novými formami neformálního, samostatně vytvořeného a aktivního vzdělávání ve "škole života" - na pracovišti, v rodině a ve volném čase. PONTES-síť poskytuje služby svým členům. K tomu podporuje kooperační proces s Poláky a Čechy, a je také informační a komunikační platformou v oblasti vzdělávání v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Zajišťuje výsledky podpůrné fáze projektu, který byl realizován v rámci programu Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum Učící se regiony - podpora sítí a tento projekt dále rozvíjí. Tím vytváří PONTES-síť obsahové a odborné podklady pro svou práci a přispívá k finančnímu zajištění agentury PONTES, která je koordinačním střediskem sítě. PONTES-síť je se svou agenturou a díky spolupráci s politickou sférou a správou "hlásnou troubou" svých členů. Spolupůsobí na rozhodování týkající se politiky vzdělávání v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a ve společnosti tím, že poukazuje na problémy, naléhá na řešení politických záležitostí a dává k dispozici své odborné znalosti. 3

8 Záměry a zásady práce sítě S ohledem na veřejnost se PONTES-síť ve spolupráci s ostatními společenskými institucemi a seskupeními zasazuje o potřeby svých členů. Spolupráce s vědou a výzkumem má při tom zvláštní význam. Teorie a praxe tak mohou být lépe sloučeny dohromady a vědecko-vzdělávací výsledky mohou být rychleji použity v každodenní vzdělávací práci. Pracovní cíle PONTES-sítě se v polské, české a německé části Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa zaměřují na: státní a nezávislé poskytovatele vzdělávání (např. na mateřské školy, základní školy, střední školy, gymnázia, odborná učiliště, vysoké školy atd.) komunální, administrativní a politické subjekty s rozhodovací pravomocí (např. na územně správní celky, komory, úřady, poslance atd.) studenty, učitele a docenty různých vzdělávacích institucí a s různým stupněm vzdělání (např. na vychovatele v mateřských školách, pedagogy, učitele, kteří se zabývají základním a dalším vzděláváním, vysokoškolské kantory atd.) představitele hospodářství (např. na podniky, řemeslníky, soukromníky atd.) jednotlivé zájemce o vzdělávání každého věku a pohlaví (např. na školáky, seniory atd.) jednotlivé zájemce o vzdělávání ze znevýhodněných skupin (např. na matky samoživitelky, nezaměstnané atd.) ostatní zájemce o vzdělávání a na ostatní 4

9 Záměry a zásady práce sítě 3. Organizace PONTES-sítě PONTES-síť je síť, která přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Spojuje vzdělávací zařízení, instituce, správy, podniky, spolky atd. ze všech oblastí společenského života v německo-polsko-českém Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. V PONTES-síti spolupracují strategičtí partneři a partneři kooperační, kteří jsou vázáni smlouvou. Síť dodatečně spolupracuje ještě s přidruženými partnery a uživateli portálu bildungsmarkt-neisse.de ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SÍTĚ Základnu PONTES-sítě tvoří následující organizační struktura: 5

10 Záměry a zásady práce sítě PONTES-VALNÁ HROMADA Hlasovací právo v PONTES-valné hromadě sítě mají všichni PONTES-kooperační partneři, kteří se písemně zavázali ke spolupráci v PONTES-síti a ke spolupráci s managementem sítě a agenturou PONTES, a t partneři strategičtí. Valná hromada se schází jednou ročně, aby se poradila o práci sítě a aby učinila základní strategická rozhodnutí. Jednání je veřejné. DÍLNY PONTES-dílny jsou tematicky orientované dílčí sítě. Zde jsou přednostně vytvářeny a testovány nové učební nabídky se specifickou obsahovou orientací. Produkty a služby, které byly vytvořeny v podpůrné fázi, jsou zde dále rozvíjeny. Kromě dílen Naši sousedé a jejich jazyk, Učíme se v pohraničí a Učení a občanská angažovanost, které byly etablovány již v průběhu podpůrné fáze, nabízí PONTES-síť také prostor pro iniciaci nových dílen, tematických okruhů a projektů. Pro veřejnost se tak obsahová a metodická rozmanitost celoživotního vzdělávání, která se zaměřuje na specifickou euroregionální poptávku, stává diky práci PONTES-dílen transparentní. AGENTURA PONTES Strukturálním spojovacím článkem mezi členy PONTES-sítě a aktéry, kteří spolupracují v dílnách, je agentura PONTES. Ta zajišťuje interní kooperaci a propojení. Agentura představuje pojítko mezi dílnami (včetně koordinátorů), ostatními grémii PONTES-sítě (řídící grémium) a partnery sítě (kooperační partneři, strategičtí partneři, přidružení partneři, uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de). Agentura PONTES moderuje a řídí strukturální a obsahové spojovací procesy uvnitř PONTES-sítě. Úkolem a klíčovou pravomocí agentury PONTES je iniciace euroregionálního rozvoje vzdělávání - ve smyslu podporování celoživotního vzdělávání. Agentura PONTES je kontaktním místem a poskytovatelem služeb pro euroregionální oblast vzdělávání. Agentura PONTES slučuje management sítě a vytváření nových vzdělávacích projektů s rozvojem a realizací služeb, které přesahují jednotlivé oblasti vzdělávání. Při tom využívá odborné know-how a zdroje partnerů PONTES-sítě k: sdružování regionálních zdrojů a kompetencí, budování nových kooperací a ke stále užšímu obsahovému spojování dílčích plánů a dílčích sítí celé sítě zajištění transparence existujících vzdělávacích nabídek pro zájemce/ uživatele (např. bildungsmarkt-neisse.de) 6

11 Záměry a zásady práce sítě rozvoji kvality vzdělávacích nabídek s ohledem na poptávku, na jednotlivé uživatele a na zavádění nových výukových a studijních metod rozvíjení a testování nových výukových a studijních forem ke zdokonalování kompetencí a k podpoře neformálního vzdělávání pro všechny vrstvy obyvatelstva (např. zavádění nových médií, Euroregionální festival vzdělávání atd.) a jiné Agentura PONTES sídlí v Mezinárodním centru vzdělávání St. Marienthal (IBZ - Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal), které bylo a na základě rozhodnutí valné hromady ze partnery sítě požádáno, aby jako zřizovatel PONTES-sítě dále tuto síť vedlo, a to na základě nových rámcových podmínek. ŘÍDÍCÍ GRÉMIUM V řídícím grémiu jsou zastoupeny jak strategičtí partneři, tak i zástupci agentury PONTES a PONTES-dílen. Řídící grémium projednává otázky managementu sítě, ale také otázky rozvoje nových projektů v oblasti celoživotního vzdělávání. 7

12 Záměry a zásady práce sítě 3.2. OBCHODNÍ STRUKTURA SÍTĚ PONTES-síť je charakterizována obchodní strukturou, která se snaží realizovat následující úkoly a cíle: další partneři PONTES-sítě spolupracovníci PONTES-sítě PONTES Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES Kooperační partneři Agentura PONTES sídlící v IBZ PONTES PONTES Přidružení partneři Strategičtí partneři Agentura PONTES PONTES-síť existuje díky členům, kteří ji aktivně formují. Centrálním řídícím grémiem je agentura PONTES. Agentura PONTES jako centrální koordinační instance PONTES-sítě, bez které by úspěšná práce sítě nebyla možná, poskytuje svým členům rozmanité služby, a to na základě Katalogu služeb: Poskytuje poradenství v odborných a finančních otázkách a projektech a zprostředkovává kooperační partnery. Agentura PONTES podporuje výměnu zkušeností a v úzké spolupráci s různými partnery sítě nabízí další vzdělávání. Tím podporuje spolupráci členů mezi sebou a zajišťuje zachování sítě. 8

13 Záměry a zásady práce sítě PONTES-kooperační partneři PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím také se sítí, vázáni kooperační smlouvou. PONTES-kooperační partneři svými členskými příspěvky pomáhají zajistit základní funkce managementu sítě agentury. PONTES-kooperační partneři jsou oprávněny využívat služby agentury PONTES se slevou. Vybírání příspěvků, které slouží k zachování sítě, a využívání služeb se řídí Směrnicí stanovující výši příspěvků PONTES-sítě a Katalogem služeb agentury PONTES. Každý PONTES-kooperační partner má hlasovací právo ve valné hromadě. PONTES-strategičtí partneři PONTES-strategičtí partneři spolupracují s PONTES-sítí a s agenturou na základě zvláštní kooperační smlouvy. Cíle a pracovní obsahy sítě a agentury tvoří původní zájmy těchto partnerů, k jejichž realizaci přispívají strategičtí partneři dle svých možností. Díky finanční podpoře, resp. připravenosti poskytnou jiné zdroje, jsou strategičtí partneři důležitým faktorem pro zachování PONTES-sítě a agentury PONTES. Tito partneři proto po dohodě obdrží přednostní individuální přístup ke službám sítě. Strategičtí partneři jsou členové valné hromady, kteří mají hlasovací právo a na základě svého členství v řídícím grémiu mají rozhodující vliv. Individuální kooperační smlouvy jsou podkladem pro využívání služeb PONTES-sítě a a- gentury PONTES. PONTES-přidružení partneři PONTES-přidružení partneři jsou aktéři, kteří s PONTES-sítí a s agenturou PONTES spolupracují na projektech nebo v dílnách po časově omezenou dobu. Se sítí a agenturou PONTES nejsou vázáni žádnou kooperační smlouvou. Po dohodě s agenturou PONTES jsou oprávněni využívat služby sítě. Služby jsou využívány na základě Katalogu služeb agentury PONTES. Přidružení partneři nemají hlasovací právo ve valné hromadě. 9

14 Záměry a zásady práce sítě PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de jsou poskytovatelé vzdělávacích nabídek a docenti, kteří využívají placené služby euroregionálního vzdělávacího portálu bildungsmarkt-neisse.de. Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de budou začleněni do PONTES-sítě, a to na základě poskytování svých produktů (např. nabídky vzdělávání, činnosti plynoucí z titulu docenta) a na základě užívání jednotlivých částí platformy (např. e- learningová oblast platformy). Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de nemají žádné hlasovací právo ve valné hromadě, pokud nejsou PONTES-kooperačními partnery, resp. PONTES-strategickými partnery. Využívání služeb se řídí Katalogem služeb agentury PONTES. Začlenění partnerů do výše uvedených skupin provede agentura PONTES po dohodě s příslušnými partnery. 10

15 Záměry a zásady práce sítě 4. Zásady pro přijímání členů Členem PONTES-sítě (kooperačním partnerem, resp. strategickým partnerem) se může stát každá právnická či fyzická osoba, která s agenturou PONTES uzavře kooperační smlouvu o spolupráci se sítí. Kooperační smlouva upravuje práva a povinnosti partnera sítě. Základním předpokladem spolupráce v PONTES-síti je souhlas s cíly a obsahy sítě, respektování grémií sítě, zásad a pravidel spolupráce a respektování Směrnice, která stanovuje výši příspěvků, a Katalogu služeb agentury PONTES. Ze členství v PONTES-síti plyne nárok na získání hlasovacího práva ve valné hromadě. Každý člen si musí být vědom, že na sebe svým členstvím bere i odpovědnost: za uskutečňování cílů a principů, které síť a její členové realizují a které se snaží dále rozšiřovat a za ostatní členy sítě, pokud je ve složitých situacích požádají o pomoc. Proto je od každého člena očekávána vzájemná ohleduplnost a aktivní spolupráce. Mimoto se předpokládá odpovědné zacházení se zaručenou samostatností. To platí především při vzniklých nesnázích a krizích ve vlastní práci, což má zajistit včasnou pomoc ze strany PONTES-sítě a agentury PONTES. Členové PONTES-sítě (PONTES-kooperační partneři a PONTES-strategičtí partneři) jsou oprávněni užívat pro svou práci uvnitř PONTES-sítě zastřešující značku PONTES-Učení v Evropě a pro Evropu, která je chráněná po celé Evropě. Členové se zároveň zavazují, že na všech výtiscích, veřejných akcích a ostatních informačních materiálech a publikacích budou v rámci kooperační práce v PONTES-síti poukazovat na své členství v PONTES-síti, a to používáním loga PONTES, čímž zvýší veřejnou percepci a účinnost PONTES-práce sítě. Základ tvoří firemní identita ve své konečné podobě, která byla vypracována agenturou PONTES. K zajištění solidních odborných praxí a rozvoje kvality jsou členové PONTES-sítě nabádáni, aby se účastnili doprovodných monitorujících a evaluačních akcí PONTES-sítě. 11

16 Záměry a zásady práce sítě 5. Zásady spolupráce v PONTES-síti PONTES-síť chrání samostatnost svých členů. Každý člen má právo na rozvíjení své práce a na hledání řešení, za které je sám zodpovědný a jež si určuje taktéž sám. PONTES-síť a agentura PONTES zastávají roli pomocníka a poradce, avšak nikomu nic nepředepisují. Pod pojmem kooperace si členové sítě a agentura PONTES nepředstavují nezávaznou koexistenci, nýbrž aktivní spolupůsobení v zájmu ostatních, tak aby každý člen získal stejné šance na realizaci svých záležitostí. Pouze na základě zásad vzájemnosti a solidarity dostanou samostatnost a nezávislost šanci. PONTES-síť spojuje samostatnost a nezávislost s odbornými rozpravami. Nezbytné je kontrolovat a nechat se kontrolovat, konstruktivně kritizovat a na danou kritiku věcně a konstruktivně reagovat. Osobní závazky PONTES-sítě - umožňovat nové formy vzdělávací práce, následovat principy tolerance, otevřenosti a rozmanitosti - mohou způsobovat konflikty, ať již mezi samotnými členy PONTES-sítě, nebo ve vztahu k ostatním, kteří se vzdělávací prací zabývají. PONTES-síť a agentura PONTES v těchto konfliktech vidí nezbytnou součást společenského rozvoje. Chápou se jich a tam, kde je to možné, se ucházejí o porozumění, toleranci a přiměřený kompromis. Členům PONTES-sítě jsou vyjasňovány možné konflikty rolí PONTES-sítě - jakožto sítě regionální. PONTES-síť a agentura PONTES zůstávají při řešení konfliktů s osobami stojícími mimo zavázáni vůli členů, zájmům těch, kteří jsou dotčeni na svých právech a záměrům sítě. Od jednotlivých členů očekávají, že budou respektovat společné zájmy PONTES-sítě a agentury PONTES. Při rozdílnosti názorů se hledá konsens. Soupeření myšlenek vyžaduje férovost, otevřený, věcný a rozumný dialog. PONTES-síť a agentura se tomuto požadavku snaží dostát nejen způsobem, jakým přijímají svá rozhodnutí, ale ovlivňují také postoj všech členů, kteří se k tolerantnosti zavázali. Každý člen je na základě své spoluúčasti v síti povinen přispívat finanční částkou, která je stanovena v Katalogu služeb, k zajištění chodu sítě. Obcházení agentury PONTES přímým využíváním služeb partnerů sítě v souvislosti s prací PONTES-sítě je zakázán a odporuje pravidlům důvěryhodného kooperačního spolupracovníka PONTES-sítě. 12

17 Záměry a zásady práce sítě 6. Standard kvality Snaha o rozvoj a zajištění kvality je jedním z hlavních smyslů práce všech aktérů PON- TES-sítě. Pro práci v PONTES-síti bude vytvořen management kvality, který bude podporovat kvalitativně řízené postupy a procesy jednotlivých organizací, sítě (struktura sítě) a služeb (zákazník/ uživatel produktů). Management kvality tak bude nástrojem marketingu. Zastřešující značka "PONTES - Učení v Evropě a pro Evropu", která je již známým znakem kvality a inovace a která je chráněná po celém území Evropy, se stane euroregionální pečetí kvality a nástrojem marketingu. Agentura PONTES je hnacím motorem realizace aktivit managementu kvality v PONTESsíti. K tomu patří: vytvoření vhodných nástrojů pro management kvality zavedení managementu kvality do práce sítě vytvoření ukazatelů, které budou sloužit k ověření účinnosti managementu kvality u partnerů sítě certifikace managementu kvality v síti přidělení práv k užívání zastřešující značky PONTES - Učení v Evropě a pro Evropu pro práci s veřejností jednotlivých partnerů sítě uvedení na trh jako regionální pečetě kvality v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 13

18 Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě

19 Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě I. Zásady PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím i se sítí, vázáni kooperační smlouvou. Kooperační smlouva a Záměry a zásady práce PONTES-sítě upravují práva a povinnosti PONTES-kooperačních partnerů. PONTES-kooperační partneři přispívají členským příspěvkem, který je solidárním plněním, k zajištění základních funkcí managementu sítě a agentury PONTES. Kooperační partneři současně obdrží přístup k nabídkám a službám sítě a agentury PONTES, které nabízí Katalog služeb agentury PONTES. Vybírání členského příspěvku se řídí následující směrnicí, která stanovuje výši příspěvků. II. Členský příspěvek Ke zjednodušení vybírání příspěvků byly stanoveny paušální členské příspěvky. Členský příspěvek je podmíněn právní formou PONTES-kooperačního partnera. Členský příspěvek činí: Soukromé osoby neziskové organizace Podniky a ostatní 75 /rok 150 /rok (po předložení rozhodnutí finančního úřadu o obecné prospěšnosti) 250 /rok Dodatečně se nabízí možnost platit dobrovolný příspěvek. Splatnost Členský příspěvek pro tento rok musí být uhrazen do Při nedodržení lhůty může být od naúčtováno zákonem stanovené penále z prodlení. Při upomínce se upomínací poplatek zvyšuje o 10. Slevy, prodloužení platební lhůty V odůvodněných případech, např. u členských organizací/ institucí, které se nacházejí ve fázi výstavby, může agentura PONTES po obdržení písemné žádosti členský příspěvek nebo přijímací poplatek snížit nebo platební lhůtu prodloužit. III. Přijímací poplatek Přijímací poplatek pro PONTES-kooperační partnery činí 25. Přijetí člena v průběhu roku a výše příspěvku Při novém přijetí platí následující výše příspěvků, přičemž rozhodující je datum uzavření kooperační smlouvy: Přijetí Přijetí Přijetí Přijetí IV. Vystoupení, resp. vyloučení 100 % výše příspěvku 75 % výše příspěvku 50 % výše příspěvku 25 % výše příspěvku Při vystoupení nebo vyloučení PONTES-kooperačního člena z PONTES-sítě se členský příspěvek pro daný rok nevrací. 1

20 Katalog služeb agentury PONTES

21 Katalog služeb agentury PONTES Preambule PONTES-síť je síť, která přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Spojuje vzdělávací zařízení, instituce, správy a podniky v německo-polsko-českém Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Společným cílem spolupráce v síti je podporování celoživotního vzdělávání a přeshraničního rozvoje Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. V PONTES-síti spolupracují smluvně vázaní kooperační partneři strategičtí partneři s přidruženými partnery a uživateli portálu bildungsmarkt-neisse.de. další partneři PONTES-sítě spolupracovníci PONTES-sítě PONTES Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES Kooperační partneři Agentura PONTES sídlící v IBZ PONTES PONTES Přidružení partneři Strategičtí partneři 1

22 Katalog služeb agentury PONTES Agentura PONTES, jako uzel sítě a centrální řídící orgán, poskytuje všeobecné a speciální služby všem PONTES-kooperačním partnerům PONTES-strategickým partnerům PONTES-přidruženým partnerům PONTES-uživatelům portálu bildungsmarkt-neisse.de a to na základě Katalogu služeb a na základě individuálních smluv o výkonu. K těmto službám mimo jiné pařtí: Zastupování zájmů Agentura PONTES koordinuje mezi partnery sítě společné funkce a požadavky a tyto dále předává na základě svého členství a působením v různých pracovních výborech, v odborných grémiích, v radách komunálních správ a ve správě státní, v politice a na základě spolupráce s jinými kooperačními partnery. Kooperace Agentura PONTES koordinuje spolupráci mezi členskými institucemi v PONTES-síti, a také v rámci dílen. Zprostředkování odborného know-how Agentura PONTES předává odborné know-how v regionu, a tím dává podněty pro rozvoj efektivní přeshraniční vzdělávací infrastruktury, která je v souladu s budoucím vývojem. Marketing vzdělávání Agentura PONTES uvádí na trh nabídky regionálních vzdělávacích institucí. Při tom využívá know-how získané v podpůrné fázi a také vytvořené a v praxi vyzkoušené marketingové nástroje a komunikační média. K tomu mimo jiné patří trojjazyčný euroregionální vzdělávací portál bildungsmarkt-neisse.de, festivaly vzdělávání, akční dny atd. Rozvoj kvality Agentura PONTES se zabývá vypracováním standardů kvality pro regionální vzdělávací nabídky a realizuje je praktickým způsobem v kooperaci s regionálními poskytovateli vzdělávacích nabídek. K tomu patří euroregionální pečeť kvality, kterou vytvořila agentura PON- TES. Agentura PONTES a síť dále nabízejí pestrý katalog dalších speciálních služeb poskytovaných v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Zahrnuty jsou zde německé, polské a české části euroregionu. Agentura PONTES tak pracuje trinacionálně a přeshraničně. Kontakt: PONTES-Agentur c/o Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal St. Marienthal Ostritz 2

23 Katalog služeb agentury PONTES I. PONTES-kooperační partneři I. Katalog služeb - PONTES-kooperační partneři I. - O. Zásady PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím také se sítí, vázáni kooperační smlouvou. Kooperační smlouva upravuje práva a povinnosti PONTES-kooperačních partnerů. PONTES-kooperační partneři přispívají členským příspěvkem k zajištění základních funkcí managementu sítě a agentury PONTES. Zároveň získávají přístup k nabídkám a službám sítě a agentury PONTES. Služby se dělí na služby základní, služby speciální, dále pak na placené dodatečné služby a služby poradenské. I Základní služby Základní služby PONTES-sítě a agentury PONTES jsou k dispozici všem kooperačním partnerům po zaplacení členského příspěvku, a to bezplatně. K tomu patří: zprostředkování odborných informací, metodiky a didaktiky celoživotního vzdělávání s důrazem kladeným především na: vzdělávání v sousedním jazyce vzdělávání v dobrovolné angažovanosti vzdělávání ve zvláštních životních situacích vzdělávání s regionálně-specifickým obsahem učiva vzdělávání (+ poradenství) pro různé cílové skupiny e-learning poskytnutí obsahových a tématicky orientovaných základních struktur pro další vzdělávání a pro rozvoj projektů (pracovní skupiny, vzdělávací fóra, dílny atd.) výměna, kvalifikace v dílnách atd. Naši sousedé a jejich jazyk Učíme se v pohraničí Učení a občanská angažovanost podporování při styku s veřejností a při marketingu vzdělávání používáním značky PONTES, která je chráněna po celé Evropě, a používáním PONTES-marketingových nástrojů, např. PONTES-informační y, dopisy sítě atd. informace o podpůrných programech zasílané informačními y a obsažené v dopisech sítě odborné poradenství při projektech, které má za úkol podporovat celoživotní vzdělávání v souvislosti s úspěšným rozvojem regionu zastupování politicko-vzdělávacích zájmů v grémiích organizace akcí dalšího vzdělávání PONTES-sítě, které jsou zaměřeny na potřeby budoucnosti, např. PONTES-vzdělávací fóra a jourfixe 3

24 Katalog služeb agentury PONTES I. PONTES-kooperační partneři zasílání všeobecných PONTES-informačních ů (12 ů za rok) a PONTES-dopisů sítě (2 exempláře za rok) podporování při public relations v rámci styku s veřejností agentury PONTES a při marketingu vzdělávání podporování při uvádění vzdělávacích nabídek na trh v rámci portálu bildungsmarktneisse.de zprostředkování německých, polských a českých kooperačních partnerů účast na PONTES-festivalech vzdělávání Spolupráce v tematicky a projektově orientovaných pracovních skupinách a dílnách PONTES-sítě je bezplatná. I Speciální služby Speciální služby PONTES-sítě a agentury PONTES jsou k dispozici všem kooperačním partnerům po zaplacení dané finanční částky. Pro kooperační partnery platí zvláštní snížené sazby. Speciální služby jsou např.: poradenství a podpora při získávání podpůrných prostředků zprostředkování účastníků pro vzdělávací akce vypracování a management projektů moderace, vedení a řízení pracovních skupin atd. organizace, realizace a dodatečná úprava (vzdělávacích) akcí zastupování jednotlivých kooperačních partnerů při jednání s poskytovateli finančních prostředků atd Poplatkové sazby V rámci činnosti agentury PONTES se za speciální služby vybírají poplatky. Základ tvoří hodinové sazby, polodenní sazby, denní sazby, resp. ceny za balíčky služeb, které odpovídají vykonané speciální službě. 4

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více