Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května Usnesení PONTES valné hromady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007. - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007-"

Transkript

1 Stanovy týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května Usnesení PONTES valné hromady

2 Na základě skutečnosti, že v dubnu 2007 vyprší finanční podpora, kterou poskytuje projekt "Učící se regiony - podpora sítí" Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum, a na základě potřeby trvalého zajištění práce přeshraniční vzdělávací PONTES-sítě pověřila valná hromada sítě agenturu PONTES vypracováním stanov. Po diskusích, které byly minulý rok intensivně vedeny s kooperačními partnery v PONTES-dílnách, a se souhlasem řídícího grémia sítě, byl PONTES-valné hromadě, která se uskuteční 22. března 2007, předložen dokument o usnesení, který zajistí trvalé pokračování práce sítě také po uplynutí období, kdy je poskytován finanční příspěvek. Tyto stanovy popisují, záměry PONTES-sítě, úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě, organizaci PONTES-sítě, zásady pro přijímání členů základní pravidla spolupráce v PONTES-síti a také standard kvality. Směrnice stanovující výši příspěvků a Katalog služeb agentury PONTES se stanou základem pro finanční zajištění základních funkcí práce sítě i po uplynutí období, kdy je poskytován finanční příspěvek. Stanovy tak tvoří podklad pro vědomé rozhodování aktérů pro aktivní spolupráci s PONTES, na jejichž základě je možno uzavřít s partnery sítě nové dohody o spolupráci na období, kdy vyprší finanční podpora, kterou poskytuje Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum. Rozhodlo PONTES valné hromadě 22. března 2007

3 Obsah Záměry a zásady PONTES-práce sítě Preambule 1. Záměry PONTES-sítě 2. Úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě 3. Organizace PONTES-sítě 3.1. Organizační struktura sítě 3.2. Obchodní struktura sítě 4. Zásady pro přijímání členů 5. Zásady spolupráce v PONTES-síti 6. Standard kvality Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě I. Zásady II. Členský příspěvek III. Přijímací poplatek IV. Vystoupení, resp. vyloučení Katalog služeb agentury PONTES Preambule I. Katalog služeb - PONTES-kooperační partneři I Zásady I Základní služby I Speciální služby I Placené dodatečné / doplňkové služby a služby poradensk I Ostatní služby II. Katalog služeb - PONTES-strategičtí partneři II II II II Zásady Základní služby Speciální služby Ostatní služby III. Katalog služeb - PONTES-přidružení partneři III III III III Zásady Základní služby Poplatkové sazby Ostatní služby IV. Katalog služeb - PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de VI VI VI Zásady Základní služby Speciální služby

4 Záměry a zásady PONTES-práce sítě

5 Záměry a zásady práce sítě Preambule PONTES-síť je síť samostatných organizací, zařízení, seskupení a spolků, jejichž cílem je podpora přeshraniční vzdělávací infrastruktury, stejně tak jako podpora úspěšného regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Tato síť přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Členové PONTES-sítě hájí především zájmy celoživotního vzdělávání a zaměřují se na rozvoj kompetencí lidí, kteří v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa žijí. PONTES-síť působí na regionální politiku vzdělávání a na politiku sociální. Ty se zaměřují na rovnoprávné šance, umožňují samostatně si uspořádat život a vytvářejí přiměřené rámcové podmínky pro aktuální vzdělávací práce. PONTES-síť je při tom prostředníkem mezi různými partnery sítě a ostatními regionálními a nadregionálními partnery různých rovin, nezávisle na přístupech a metodách práce. Ty však musí dodržovat zásady tolerance, otevřenosti a mnohotvárnosti. 1

6 Záměry a zásady práce sítě 1. Záměry PONTES-sítě Členové PONTES-sítě vidí vzhledem k rostoucí a stále rychlejší přeměně společnosti nutnost prosazovat celoživotní vzdělávání, získávat kvalifikace a rozvíjet kompetence za účelem zajištění budoucnosti Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa, ale také za účelem individuálního formování života v práci, v rodině, ve volném čase, v kultuře a v politice. Členové PONTES-sítě shledávají, že na základě existující, obsahově rozmanité scény zřizovatelů vzdělávání a jejich z části přeshraniční kooperaci v rámci PONTES-sítě vzniklo v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa ve čtyřleté projektové fázi, která je mezi lety 2003 a 2007 finančně podporována, množství inovativních nabídek a nových struktur v různých oblastech celoživotního vzdělávání, které musejí být zachovány a dále rozvíjeny. Nabídky, které byly vypracovány členy PONTES-sítě, daly v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa podnět ke vzniku mnoha inovativních impulzů a pozitivních efektů jak na poli hospodářském, tak i společenském. Tak se z cíleného rozvíjení kompetencí zde žijících lidí stal rozhodující faktor pro hospodářskou inovaci a společenskou tvárnost, na jejichž základě může Euroregion Neisse-Nisa-Nysa úspěšně obstát v mezinárodní soutěži regionů a neztratí kontakt s kulturním a sociálním vývojem ve světě. Členové PONTES-sítě proto budou i po vypršení finanční podpory, která byla zaměřena na vybudování sítě, s PONTES-sítí nadále spolupracovat, aby podpořili sjednocení přeshraniční vzdělávací infrastruktury, prosazení nabídek celoživotního vzdělávání a překonání hranic a bariér. 2

7 Záměry a zásady práce sítě 2. Úkoly, cíle a cílové skupiny PONTES-práce sítě Úkolem PONTES-sítě je podporování celoživotního vzdělávání, rozvoj přeshraniční vzdělávací infrastruktury a regionální rozvoj v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Sdružováním kompetencí a inovativních nápadů, které jsou spojeny s regionálními zvláštnostmi, má být vytvořen nový kvalitativní stupeň v oblasti vzdělávání. PONTES-síť je vlajkou optimismu, která novými cestami a vzdělávacími nabídkami podporuje regionální sounáležitost zde žijící lidí, posiluje jejich motivaci pro celoživotní vzdělávání a dodává regionu, jako místu pro hospodářství a vzdělávání, ještě více atraktivnosti. PONTES-síť podporuje posilování pozic a samostatnost svých členů kooperací ve společných projektech a každodenní spoluprácí. Tato spolupráce je při tom utvářena otevřeností, solidaritou a tolerancí. Prostřednictvím dialogu a společného vzdělávání ve spolupráci s PONTES-sítí má z rozmanitosti vzniknout jedna silná, mnohotvárná jednota. PONTES-síť etabluje rozmanité inovatiní výukové a studijní metody v Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa. Je jakousi "kovárnou nápadů a motorem pro inovace" a kompetenčním centrem pro rozvoj kreativního prostředí a nové výukové a studijní kultury v regionu. PONTES-síť rozvíjí vzdělávací nabídky dle poptávky a také podpůrné výukové a studijní pomůcky, které následně uvádí na trh. Klasické učební formy ve škole, v učňovských školách, na vysokých školách a formy dalšího vzdělávání nejsou nahrazovány, ale jsou obohacovány novými formami neformálního, samostatně vytvořeného a aktivního vzdělávání ve "škole života" - na pracovišti, v rodině a ve volném čase. PONTES-síť poskytuje služby svým členům. K tomu podporuje kooperační proces s Poláky a Čechy, a je také informační a komunikační platformou v oblasti vzdělávání v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Zajišťuje výsledky podpůrné fáze projektu, který byl realizován v rámci programu Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum Učící se regiony - podpora sítí a tento projekt dále rozvíjí. Tím vytváří PONTES-síť obsahové a odborné podklady pro svou práci a přispívá k finančnímu zajištění agentury PONTES, která je koordinačním střediskem sítě. PONTES-síť je se svou agenturou a díky spolupráci s politickou sférou a správou "hlásnou troubou" svých členů. Spolupůsobí na rozhodování týkající se politiky vzdělávání v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a ve společnosti tím, že poukazuje na problémy, naléhá na řešení politických záležitostí a dává k dispozici své odborné znalosti. 3

8 Záměry a zásady práce sítě S ohledem na veřejnost se PONTES-síť ve spolupráci s ostatními společenskými institucemi a seskupeními zasazuje o potřeby svých členů. Spolupráce s vědou a výzkumem má při tom zvláštní význam. Teorie a praxe tak mohou být lépe sloučeny dohromady a vědecko-vzdělávací výsledky mohou být rychleji použity v každodenní vzdělávací práci. Pracovní cíle PONTES-sítě se v polské, české a německé části Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa zaměřují na: státní a nezávislé poskytovatele vzdělávání (např. na mateřské školy, základní školy, střední školy, gymnázia, odborná učiliště, vysoké školy atd.) komunální, administrativní a politické subjekty s rozhodovací pravomocí (např. na územně správní celky, komory, úřady, poslance atd.) studenty, učitele a docenty různých vzdělávacích institucí a s různým stupněm vzdělání (např. na vychovatele v mateřských školách, pedagogy, učitele, kteří se zabývají základním a dalším vzděláváním, vysokoškolské kantory atd.) představitele hospodářství (např. na podniky, řemeslníky, soukromníky atd.) jednotlivé zájemce o vzdělávání každého věku a pohlaví (např. na školáky, seniory atd.) jednotlivé zájemce o vzdělávání ze znevýhodněných skupin (např. na matky samoživitelky, nezaměstnané atd.) ostatní zájemce o vzdělávání a na ostatní 4

9 Záměry a zásady práce sítě 3. Organizace PONTES-sítě PONTES-síť je síť, která přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Spojuje vzdělávací zařízení, instituce, správy, podniky, spolky atd. ze všech oblastí společenského života v německo-polsko-českém Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. V PONTES-síti spolupracují strategičtí partneři a partneři kooperační, kteří jsou vázáni smlouvou. Síť dodatečně spolupracuje ještě s přidruženými partnery a uživateli portálu bildungsmarkt-neisse.de ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SÍTĚ Základnu PONTES-sítě tvoří následující organizační struktura: 5

10 Záměry a zásady práce sítě PONTES-VALNÁ HROMADA Hlasovací právo v PONTES-valné hromadě sítě mají všichni PONTES-kooperační partneři, kteří se písemně zavázali ke spolupráci v PONTES-síti a ke spolupráci s managementem sítě a agenturou PONTES, a t partneři strategičtí. Valná hromada se schází jednou ročně, aby se poradila o práci sítě a aby učinila základní strategická rozhodnutí. Jednání je veřejné. DÍLNY PONTES-dílny jsou tematicky orientované dílčí sítě. Zde jsou přednostně vytvářeny a testovány nové učební nabídky se specifickou obsahovou orientací. Produkty a služby, které byly vytvořeny v podpůrné fázi, jsou zde dále rozvíjeny. Kromě dílen Naši sousedé a jejich jazyk, Učíme se v pohraničí a Učení a občanská angažovanost, které byly etablovány již v průběhu podpůrné fáze, nabízí PONTES-síť také prostor pro iniciaci nových dílen, tematických okruhů a projektů. Pro veřejnost se tak obsahová a metodická rozmanitost celoživotního vzdělávání, která se zaměřuje na specifickou euroregionální poptávku, stává diky práci PONTES-dílen transparentní. AGENTURA PONTES Strukturálním spojovacím článkem mezi členy PONTES-sítě a aktéry, kteří spolupracují v dílnách, je agentura PONTES. Ta zajišťuje interní kooperaci a propojení. Agentura představuje pojítko mezi dílnami (včetně koordinátorů), ostatními grémii PONTES-sítě (řídící grémium) a partnery sítě (kooperační partneři, strategičtí partneři, přidružení partneři, uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de). Agentura PONTES moderuje a řídí strukturální a obsahové spojovací procesy uvnitř PONTES-sítě. Úkolem a klíčovou pravomocí agentury PONTES je iniciace euroregionálního rozvoje vzdělávání - ve smyslu podporování celoživotního vzdělávání. Agentura PONTES je kontaktním místem a poskytovatelem služeb pro euroregionální oblast vzdělávání. Agentura PONTES slučuje management sítě a vytváření nových vzdělávacích projektů s rozvojem a realizací služeb, které přesahují jednotlivé oblasti vzdělávání. Při tom využívá odborné know-how a zdroje partnerů PONTES-sítě k: sdružování regionálních zdrojů a kompetencí, budování nových kooperací a ke stále užšímu obsahovému spojování dílčích plánů a dílčích sítí celé sítě zajištění transparence existujících vzdělávacích nabídek pro zájemce/ uživatele (např. bildungsmarkt-neisse.de) 6

11 Záměry a zásady práce sítě rozvoji kvality vzdělávacích nabídek s ohledem na poptávku, na jednotlivé uživatele a na zavádění nových výukových a studijních metod rozvíjení a testování nových výukových a studijních forem ke zdokonalování kompetencí a k podpoře neformálního vzdělávání pro všechny vrstvy obyvatelstva (např. zavádění nových médií, Euroregionální festival vzdělávání atd.) a jiné Agentura PONTES sídlí v Mezinárodním centru vzdělávání St. Marienthal (IBZ - Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal), které bylo a na základě rozhodnutí valné hromady ze partnery sítě požádáno, aby jako zřizovatel PONTES-sítě dále tuto síť vedlo, a to na základě nových rámcových podmínek. ŘÍDÍCÍ GRÉMIUM V řídícím grémiu jsou zastoupeny jak strategičtí partneři, tak i zástupci agentury PONTES a PONTES-dílen. Řídící grémium projednává otázky managementu sítě, ale také otázky rozvoje nových projektů v oblasti celoživotního vzdělávání. 7

12 Záměry a zásady práce sítě 3.2. OBCHODNÍ STRUKTURA SÍTĚ PONTES-síť je charakterizována obchodní strukturou, která se snaží realizovat následující úkoly a cíle: další partneři PONTES-sítě spolupracovníci PONTES-sítě PONTES Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES Kooperační partneři Agentura PONTES sídlící v IBZ PONTES PONTES Přidružení partneři Strategičtí partneři Agentura PONTES PONTES-síť existuje díky členům, kteří ji aktivně formují. Centrálním řídícím grémiem je agentura PONTES. Agentura PONTES jako centrální koordinační instance PONTES-sítě, bez které by úspěšná práce sítě nebyla možná, poskytuje svým členům rozmanité služby, a to na základě Katalogu služeb: Poskytuje poradenství v odborných a finančních otázkách a projektech a zprostředkovává kooperační partnery. Agentura PONTES podporuje výměnu zkušeností a v úzké spolupráci s různými partnery sítě nabízí další vzdělávání. Tím podporuje spolupráci členů mezi sebou a zajišťuje zachování sítě. 8

13 Záměry a zásady práce sítě PONTES-kooperační partneři PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím také se sítí, vázáni kooperační smlouvou. PONTES-kooperační partneři svými členskými příspěvky pomáhají zajistit základní funkce managementu sítě agentury. PONTES-kooperační partneři jsou oprávněny využívat služby agentury PONTES se slevou. Vybírání příspěvků, které slouží k zachování sítě, a využívání služeb se řídí Směrnicí stanovující výši příspěvků PONTES-sítě a Katalogem služeb agentury PONTES. Každý PONTES-kooperační partner má hlasovací právo ve valné hromadě. PONTES-strategičtí partneři PONTES-strategičtí partneři spolupracují s PONTES-sítí a s agenturou na základě zvláštní kooperační smlouvy. Cíle a pracovní obsahy sítě a agentury tvoří původní zájmy těchto partnerů, k jejichž realizaci přispívají strategičtí partneři dle svých možností. Díky finanční podpoře, resp. připravenosti poskytnou jiné zdroje, jsou strategičtí partneři důležitým faktorem pro zachování PONTES-sítě a agentury PONTES. Tito partneři proto po dohodě obdrží přednostní individuální přístup ke službám sítě. Strategičtí partneři jsou členové valné hromady, kteří mají hlasovací právo a na základě svého členství v řídícím grémiu mají rozhodující vliv. Individuální kooperační smlouvy jsou podkladem pro využívání služeb PONTES-sítě a a- gentury PONTES. PONTES-přidružení partneři PONTES-přidružení partneři jsou aktéři, kteří s PONTES-sítí a s agenturou PONTES spolupracují na projektech nebo v dílnách po časově omezenou dobu. Se sítí a agenturou PONTES nejsou vázáni žádnou kooperační smlouvou. Po dohodě s agenturou PONTES jsou oprávněni využívat služby sítě. Služby jsou využívány na základě Katalogu služeb agentury PONTES. Přidružení partneři nemají hlasovací právo ve valné hromadě. 9

14 Záměry a zásady práce sítě PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES-uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de jsou poskytovatelé vzdělávacích nabídek a docenti, kteří využívají placené služby euroregionálního vzdělávacího portálu bildungsmarkt-neisse.de. Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de budou začleněni do PONTES-sítě, a to na základě poskytování svých produktů (např. nabídky vzdělávání, činnosti plynoucí z titulu docenta) a na základě užívání jednotlivých částí platformy (např. e- learningová oblast platformy). Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de nemají žádné hlasovací právo ve valné hromadě, pokud nejsou PONTES-kooperačními partnery, resp. PONTES-strategickými partnery. Využívání služeb se řídí Katalogem služeb agentury PONTES. Začlenění partnerů do výše uvedených skupin provede agentura PONTES po dohodě s příslušnými partnery. 10

15 Záměry a zásady práce sítě 4. Zásady pro přijímání členů Členem PONTES-sítě (kooperačním partnerem, resp. strategickým partnerem) se může stát každá právnická či fyzická osoba, která s agenturou PONTES uzavře kooperační smlouvu o spolupráci se sítí. Kooperační smlouva upravuje práva a povinnosti partnera sítě. Základním předpokladem spolupráce v PONTES-síti je souhlas s cíly a obsahy sítě, respektování grémií sítě, zásad a pravidel spolupráce a respektování Směrnice, která stanovuje výši příspěvků, a Katalogu služeb agentury PONTES. Ze členství v PONTES-síti plyne nárok na získání hlasovacího práva ve valné hromadě. Každý člen si musí být vědom, že na sebe svým členstvím bere i odpovědnost: za uskutečňování cílů a principů, které síť a její členové realizují a které se snaží dále rozšiřovat a za ostatní členy sítě, pokud je ve složitých situacích požádají o pomoc. Proto je od každého člena očekávána vzájemná ohleduplnost a aktivní spolupráce. Mimoto se předpokládá odpovědné zacházení se zaručenou samostatností. To platí především při vzniklých nesnázích a krizích ve vlastní práci, což má zajistit včasnou pomoc ze strany PONTES-sítě a agentury PONTES. Členové PONTES-sítě (PONTES-kooperační partneři a PONTES-strategičtí partneři) jsou oprávněni užívat pro svou práci uvnitř PONTES-sítě zastřešující značku PONTES-Učení v Evropě a pro Evropu, která je chráněná po celé Evropě. Členové se zároveň zavazují, že na všech výtiscích, veřejných akcích a ostatních informačních materiálech a publikacích budou v rámci kooperační práce v PONTES-síti poukazovat na své členství v PONTES-síti, a to používáním loga PONTES, čímž zvýší veřejnou percepci a účinnost PONTES-práce sítě. Základ tvoří firemní identita ve své konečné podobě, která byla vypracována agenturou PONTES. K zajištění solidních odborných praxí a rozvoje kvality jsou členové PONTES-sítě nabádáni, aby se účastnili doprovodných monitorujících a evaluačních akcí PONTES-sítě. 11

16 Záměry a zásady práce sítě 5. Zásady spolupráce v PONTES-síti PONTES-síť chrání samostatnost svých členů. Každý člen má právo na rozvíjení své práce a na hledání řešení, za které je sám zodpovědný a jež si určuje taktéž sám. PONTES-síť a agentura PONTES zastávají roli pomocníka a poradce, avšak nikomu nic nepředepisují. Pod pojmem kooperace si členové sítě a agentura PONTES nepředstavují nezávaznou koexistenci, nýbrž aktivní spolupůsobení v zájmu ostatních, tak aby každý člen získal stejné šance na realizaci svých záležitostí. Pouze na základě zásad vzájemnosti a solidarity dostanou samostatnost a nezávislost šanci. PONTES-síť spojuje samostatnost a nezávislost s odbornými rozpravami. Nezbytné je kontrolovat a nechat se kontrolovat, konstruktivně kritizovat a na danou kritiku věcně a konstruktivně reagovat. Osobní závazky PONTES-sítě - umožňovat nové formy vzdělávací práce, následovat principy tolerance, otevřenosti a rozmanitosti - mohou způsobovat konflikty, ať již mezi samotnými členy PONTES-sítě, nebo ve vztahu k ostatním, kteří se vzdělávací prací zabývají. PONTES-síť a agentura PONTES v těchto konfliktech vidí nezbytnou součást společenského rozvoje. Chápou se jich a tam, kde je to možné, se ucházejí o porozumění, toleranci a přiměřený kompromis. Členům PONTES-sítě jsou vyjasňovány možné konflikty rolí PONTES-sítě - jakožto sítě regionální. PONTES-síť a agentura PONTES zůstávají při řešení konfliktů s osobami stojícími mimo zavázáni vůli členů, zájmům těch, kteří jsou dotčeni na svých právech a záměrům sítě. Od jednotlivých členů očekávají, že budou respektovat společné zájmy PONTES-sítě a agentury PONTES. Při rozdílnosti názorů se hledá konsens. Soupeření myšlenek vyžaduje férovost, otevřený, věcný a rozumný dialog. PONTES-síť a agentura se tomuto požadavku snaží dostát nejen způsobem, jakým přijímají svá rozhodnutí, ale ovlivňují také postoj všech členů, kteří se k tolerantnosti zavázali. Každý člen je na základě své spoluúčasti v síti povinen přispívat finanční částkou, která je stanovena v Katalogu služeb, k zajištění chodu sítě. Obcházení agentury PONTES přímým využíváním služeb partnerů sítě v souvislosti s prací PONTES-sítě je zakázán a odporuje pravidlům důvěryhodného kooperačního spolupracovníka PONTES-sítě. 12

17 Záměry a zásady práce sítě 6. Standard kvality Snaha o rozvoj a zajištění kvality je jedním z hlavních smyslů práce všech aktérů PON- TES-sítě. Pro práci v PONTES-síti bude vytvořen management kvality, který bude podporovat kvalitativně řízené postupy a procesy jednotlivých organizací, sítě (struktura sítě) a služeb (zákazník/ uživatel produktů). Management kvality tak bude nástrojem marketingu. Zastřešující značka "PONTES - Učení v Evropě a pro Evropu", která je již známým znakem kvality a inovace a která je chráněná po celém území Evropy, se stane euroregionální pečetí kvality a nástrojem marketingu. Agentura PONTES je hnacím motorem realizace aktivit managementu kvality v PONTESsíti. K tomu patří: vytvoření vhodných nástrojů pro management kvality zavedení managementu kvality do práce sítě vytvoření ukazatelů, které budou sloužit k ověření účinnosti managementu kvality u partnerů sítě certifikace managementu kvality v síti přidělení práv k užívání zastřešující značky PONTES - Učení v Evropě a pro Evropu pro práci s veřejností jednotlivých partnerů sítě uvedení na trh jako regionální pečetě kvality v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 13

18 Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě

19 Směrnice stanovující výši příspěvků PONTES-sítě I. Zásady PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím i se sítí, vázáni kooperační smlouvou. Kooperační smlouva a Záměry a zásady práce PONTES-sítě upravují práva a povinnosti PONTES-kooperačních partnerů. PONTES-kooperační partneři přispívají členským příspěvkem, který je solidárním plněním, k zajištění základních funkcí managementu sítě a agentury PONTES. Kooperační partneři současně obdrží přístup k nabídkám a službám sítě a agentury PONTES, které nabízí Katalog služeb agentury PONTES. Vybírání členského příspěvku se řídí následující směrnicí, která stanovuje výši příspěvků. II. Členský příspěvek Ke zjednodušení vybírání příspěvků byly stanoveny paušální členské příspěvky. Členský příspěvek je podmíněn právní formou PONTES-kooperačního partnera. Členský příspěvek činí: Soukromé osoby neziskové organizace Podniky a ostatní 75 /rok 150 /rok (po předložení rozhodnutí finančního úřadu o obecné prospěšnosti) 250 /rok Dodatečně se nabízí možnost platit dobrovolný příspěvek. Splatnost Členský příspěvek pro tento rok musí být uhrazen do Při nedodržení lhůty může být od naúčtováno zákonem stanovené penále z prodlení. Při upomínce se upomínací poplatek zvyšuje o 10. Slevy, prodloužení platební lhůty V odůvodněných případech, např. u členských organizací/ institucí, které se nacházejí ve fázi výstavby, může agentura PONTES po obdržení písemné žádosti členský příspěvek nebo přijímací poplatek snížit nebo platební lhůtu prodloužit. III. Přijímací poplatek Přijímací poplatek pro PONTES-kooperační partnery činí 25. Přijetí člena v průběhu roku a výše příspěvku Při novém přijetí platí následující výše příspěvků, přičemž rozhodující je datum uzavření kooperační smlouvy: Přijetí Přijetí Přijetí Přijetí IV. Vystoupení, resp. vyloučení 100 % výše příspěvku 75 % výše příspěvku 50 % výše příspěvku 25 % výše příspěvku Při vystoupení nebo vyloučení PONTES-kooperačního člena z PONTES-sítě se členský příspěvek pro daný rok nevrací. 1

20 Katalog služeb agentury PONTES

21 Katalog služeb agentury PONTES Preambule PONTES-síť je síť, která přesahuje jednotlivé obory vzdělávání a zahrnuje nejrůznější instituce. Spojuje vzdělávací zařízení, instituce, správy a podniky v německo-polsko-českém Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Společným cílem spolupráce v síti je podporování celoživotního vzdělávání a přeshraničního rozvoje Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. V PONTES-síti spolupracují smluvně vázaní kooperační partneři strategičtí partneři s přidruženými partnery a uživateli portálu bildungsmarkt-neisse.de. další partneři PONTES-sítě spolupracovníci PONTES-sítě PONTES Uživatelé portálu bildungsmarkt-neisse.de PONTES Kooperační partneři Agentura PONTES sídlící v IBZ PONTES PONTES Přidružení partneři Strategičtí partneři 1

22 Katalog služeb agentury PONTES Agentura PONTES, jako uzel sítě a centrální řídící orgán, poskytuje všeobecné a speciální služby všem PONTES-kooperačním partnerům PONTES-strategickým partnerům PONTES-přidruženým partnerům PONTES-uživatelům portálu bildungsmarkt-neisse.de a to na základě Katalogu služeb a na základě individuálních smluv o výkonu. K těmto službám mimo jiné pařtí: Zastupování zájmů Agentura PONTES koordinuje mezi partnery sítě společné funkce a požadavky a tyto dále předává na základě svého členství a působením v různých pracovních výborech, v odborných grémiích, v radách komunálních správ a ve správě státní, v politice a na základě spolupráce s jinými kooperačními partnery. Kooperace Agentura PONTES koordinuje spolupráci mezi členskými institucemi v PONTES-síti, a také v rámci dílen. Zprostředkování odborného know-how Agentura PONTES předává odborné know-how v regionu, a tím dává podněty pro rozvoj efektivní přeshraniční vzdělávací infrastruktury, která je v souladu s budoucím vývojem. Marketing vzdělávání Agentura PONTES uvádí na trh nabídky regionálních vzdělávacích institucí. Při tom využívá know-how získané v podpůrné fázi a také vytvořené a v praxi vyzkoušené marketingové nástroje a komunikační média. K tomu mimo jiné patří trojjazyčný euroregionální vzdělávací portál bildungsmarkt-neisse.de, festivaly vzdělávání, akční dny atd. Rozvoj kvality Agentura PONTES se zabývá vypracováním standardů kvality pro regionální vzdělávací nabídky a realizuje je praktickým způsobem v kooperaci s regionálními poskytovateli vzdělávacích nabídek. K tomu patří euroregionální pečeť kvality, kterou vytvořila agentura PON- TES. Agentura PONTES a síť dále nabízejí pestrý katalog dalších speciálních služeb poskytovaných v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Zahrnuty jsou zde německé, polské a české části euroregionu. Agentura PONTES tak pracuje trinacionálně a přeshraničně. Kontakt: PONTES-Agentur c/o Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal St. Marienthal Ostritz 2

23 Katalog služeb agentury PONTES I. PONTES-kooperační partneři I. Katalog služeb - PONTES-kooperační partneři I. - O. Zásady PONTES-kooperační partneři jsou partneři sítě, kteří jsou s agenturou, a tím také se sítí, vázáni kooperační smlouvou. Kooperační smlouva upravuje práva a povinnosti PONTES-kooperačních partnerů. PONTES-kooperační partneři přispívají členským příspěvkem k zajištění základních funkcí managementu sítě a agentury PONTES. Zároveň získávají přístup k nabídkám a službám sítě a agentury PONTES. Služby se dělí na služby základní, služby speciální, dále pak na placené dodatečné služby a služby poradenské. I Základní služby Základní služby PONTES-sítě a agentury PONTES jsou k dispozici všem kooperačním partnerům po zaplacení členského příspěvku, a to bezplatně. K tomu patří: zprostředkování odborných informací, metodiky a didaktiky celoživotního vzdělávání s důrazem kladeným především na: vzdělávání v sousedním jazyce vzdělávání v dobrovolné angažovanosti vzdělávání ve zvláštních životních situacích vzdělávání s regionálně-specifickým obsahem učiva vzdělávání (+ poradenství) pro různé cílové skupiny e-learning poskytnutí obsahových a tématicky orientovaných základních struktur pro další vzdělávání a pro rozvoj projektů (pracovní skupiny, vzdělávací fóra, dílny atd.) výměna, kvalifikace v dílnách atd. Naši sousedé a jejich jazyk Učíme se v pohraničí Učení a občanská angažovanost podporování při styku s veřejností a při marketingu vzdělávání používáním značky PONTES, která je chráněna po celé Evropě, a používáním PONTES-marketingových nástrojů, např. PONTES-informační y, dopisy sítě atd. informace o podpůrných programech zasílané informačními y a obsažené v dopisech sítě odborné poradenství při projektech, které má za úkol podporovat celoživotní vzdělávání v souvislosti s úspěšným rozvojem regionu zastupování politicko-vzdělávacích zájmů v grémiích organizace akcí dalšího vzdělávání PONTES-sítě, které jsou zaměřeny na potřeby budoucnosti, např. PONTES-vzdělávací fóra a jourfixe 3

24 Katalog služeb agentury PONTES I. PONTES-kooperační partneři zasílání všeobecných PONTES-informačních ů (12 ů za rok) a PONTES-dopisů sítě (2 exempláře za rok) podporování při public relations v rámci styku s veřejností agentury PONTES a při marketingu vzdělávání podporování při uvádění vzdělávacích nabídek na trh v rámci portálu bildungsmarktneisse.de zprostředkování německých, polských a českých kooperačních partnerů účast na PONTES-festivalech vzdělávání Spolupráce v tematicky a projektově orientovaných pracovních skupinách a dílnách PONTES-sítě je bezplatná. I Speciální služby Speciální služby PONTES-sítě a agentury PONTES jsou k dispozici všem kooperačním partnerům po zaplacení dané finanční částky. Pro kooperační partnery platí zvláštní snížené sazby. Speciální služby jsou např.: poradenství a podpora při získávání podpůrných prostředků zprostředkování účastníků pro vzdělávací akce vypracování a management projektů moderace, vedení a řízení pracovních skupin atd. organizace, realizace a dodatečná úprava (vzdělávacích) akcí zastupování jednotlivých kooperačních partnerů při jednání s poskytovateli finančních prostředků atd Poplatkové sazby V rámci činnosti agentury PONTES se za speciální služby vybírají poplatky. Základ tvoří hodinové sazby, polodenní sazby, denní sazby, resp. ceny za balíčky služeb, které odpovídají vykonané speciální službě. 4

VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ

VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ Dva moduly elektronického vzdělávání a seznam nabízených praxí v regionu pomáhají mladistvým při volbě povolání. Firmy a podniky Euroregionu Nisa zde mohou uveřejnit své nabídky

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s.

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s. Stanovy spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. Základní ustanovení a účel spolku Smyslem a účelem založení spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. je především navázání na dlouholetou kulturní, sportovní a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9

SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9 SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9 OBSAH Úvod... 3 Kontaktní údaje... 3 Záruční servis... 3 Pozáruční servis... 4 Instalační činnost... 5 Vyšší moc... 5 Odpovědnosti...

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a sídlo Spolku 1) Název v češtině zní: SČS Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. (dále jen Spolek) 2) Název v angličtině

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství. Koncepční řešení

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa. 1. pracovní návrh

Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa. 1. pracovní návrh Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa 1. pracovní návrh Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Na základě čl. 8 Nařízení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více