Vše o Google Apps - 1. díl: Úvod Radan Tuhý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vše o Google Apps - 1. díl: Úvod Radan Tuhý"

Transkript

1 Vše o Google Apps - 1. díl: Úvod Radan Tuhý Co jsou to Google Apps a na jakém principu fungují? Co je to Cloud Computing a co si pod tímto pojmem představit? V následujícím článku naleznete odpovědi na tyto otázky a také úvodní představení Google Apps od společnosti Google. Doba jde stále dopředu a s ní se také mění pohled na způsob využívání internetu, zejména s ohledem na běžné denní úkony. Těmi jsou například práce s em, updatování internetových stránek, plánování pracovních i soukromých aktivit, komunikace s okolím, výměna a sdílení dokumentů, obrázků, fotek a podobně. Čím více času trávíme těmito činnostmi, tím více nás může zajímat, jestli je možné některé činnosti zjednodušit, zrychlit, případně omezit na minimum. Další otázkou je správné umístění dat. Kolik z nás má to štěstí, že pracuje pouze s jedním počítačem? Pokud běžně využíváme více než jeden počítač (třeba jen v práci a jeden doma), určitě už se většině z nás stalo, že byla zrovna potřeba data, která jsou uložena na druhém počítači (a naopak). Častým řešením tohoto problému byla různá přenosná úložiště dat, jako například externí HDD, flash disky, apod. - u větších objemů dat mají stále své místo (video, fotky bez komprese ve vysokém rozlišení, apod.), dokumenty a data menšího objemu je na druhou stranu možné jednoduše přenášet pomocí internetu. Všechny tyto obtíže vedly k tomu, že je čím dál více služeb řešeno pomocí tzv. Cloud Computingu. Jednou z charakteristik je právě centrální úložiště dat, ke kterému je možné přistupovat odkudkoli, vetšinou také bez závislosti na použité platformě (tzv. platform independent). Není potřeba mít u sebe žádná přenosná média, stačí počítač s připojením k internetu distatečně rychlým pro plynulou práci. Jedním z takovýchto řešení, a to nejen pro firmy, ale i běžné úživatele internetu, jsou právě Google Apps. Nejprve si ale něco málo povíme o tom, co to Cloud Computing je a jak vznikal. Od historie po současnost

2 Ačkoli zažívá Cloud Computing největší rozmach teprve v posledním roce, počátek úvah na toto téma je možné spatřit již v 60. Letech. John McCarthy tehdy vyslovil domněnku, která předvídá možnost využívání počítačových systému (ve smyslu jejich výpočtového potenciálu a výkonu) širokou veřejností formou běžně dostupné služby (jako je např. elektřina, voda, telefon, apod.). V následujících letech byly tyto potenciální služby dokonce přirovnávány k elektřině a již tehdy byly specifikovány všechny vlastnosti a výhody, které má také Cloud Computing v podobě, v jaké jej vnímáme dnes. Samotný termín Cloud byl převzat od telekomunikačních společností, které po roce 1990 začaly namísto vyhrazených datových okruhů poskytovat virtuální privátní sítě (VPN), které nabízely srovnatelné služby, ovšem za podstatně nižší ceny. Ty plynuly (a dodnes plynou) všeobecně z možnosti rozdělení určitého výkonu nebo kapacity mezi více subjektů a jejich přiřazování dle aktuální potřeby. Pro zajímavost můžeme uvést, že symbol mraku byl použit k oddělení toho, co je odpovědností poskytovatele, a toho, co je již v režii koncového zákazníka, tedy uživatele služby. Klíčovou roli sehrála v rozvoji Cloud Computingu společnost Amazon. Její datová centra a síťová insfrastruktura byla v té době (jako většína tehdejších sítí) využívána přibližně z 10 %, aby byly pokryty špičky, které sice nastávaly, ale spíše vyjímečně. Vedení si rychle uvědomilo, že přechodem na novou Cloud architekturu se využití jejich interní sítě stane mnohem efektivnější. To byl také jeden z hlavních důvodu, který vyústil ve vývoj a následné uvedení nové služby s názvem Amazon Web Services (AWS). příklady společností, které mají Cloud řešení jako součást portfolia V roce 2007 se k vývoji služeb na bázi Cloud Computingu přidala např. společnost IBM,

3 Google a několik univerzit. Počátkem roku 2008 vznikla první open source platforma (API) s názvem Eucalyptus, která umožňovala běh samotných Cloudů. Ve stejném roce si nejedna společnost uvědomila potenciál právě vznikajícího technologického řešení a také skutečnost, že stále častěji dávají firmy přednost těmto službám před budováním vlastní firemní infrastruktury. V březnu letošního roku dokonce došlo k tomu, že Steve Ballmer označil Cloud computing jako jednu z klíčových oblastí budoucího směru vývoje v Microsoftu. Základní teorie Jak jsme již naznačili na začátku, Cloud Computing je možné chápat jako model vývoje, který je založen na internetu, jehož prostřednictvím jsou k dispozici určité služby. Zákazníci, tedy uživatelé těchto služeb, je mohou využívat v případě, že mají připojení k internetu k dispozici. K samotným službám je pak možné se připojit obvykle pomocí internetového prohlížeče, případně speciální aplikace. V obou případech je počítačová stanice vnímána spíše jako konzole - všechny součásti potřebné pro běh a správu aplikace včetně samotných dat jsou uloženy u poskytovatele služby. Smyslem a zejména cílem je nabídnout lidem možnost objednat si pouze to, co opravdu využívají. Pokud si tedy koupíme službu, platíme pouze to, co využíváme (nikoli za software ani technologické řešení potřebné pro běh dané služby, jako je datové úložiště, servery, síťová infrastruktura, aj.). S výše uvedeným souvisí také distribuční model, který označuje to, co je nabízeno v rámci dané služby. Může se jednat jak o software, hardware, tak kombinaci obou možností. Rozlišujeme následující 3 základní distribuční modely: SaaS (Software as a Service) - software jako služba. Poskytovatel v tomto případě dává k dispozici aplikaci, která bývá licencována jako služba. Typickým příkladem mohou být právě Google Apps. PaaS (Platform as a Service) - platforma jako služba. Tento model výrazně zjednodušuje vývoj a následné uvedení aplikací, protože není potřeba financovat ani budovat potřebné hardwarove a softwarové řešení. To je nabízeno právě v rámci PaaS, pochopitelně vše k dispozici prostřednictvím internetu. IaaS (Infrastructure as a Service) - infrastruktura jako služba. Zde je nabízena celá infrastruktura formou služby. Typickým příkladem je virtualizace. Nyní přejdeme zpět do praxe a k tomu, jak vypadá cloud computing z pohledu běžného uživatele internetu. Cloud Computing v běžném životě Všeobecně dnes můžeme pojmem Cloud Computing označit téměř jakoukoli internetovou službu nebo úložiště dat. Jako typický příklad lze uvést klasický webmail, ke kterému se připojujeme přes webové rozhraní a využíváme pouze službu = (zatímco poskytovatel zajišťuje potřebnou síťovou infrastrukturu, servery, zabezpečení, úložiště dat, případné zálohování, patchování systémů, podporu, apod.). Tento konkrétní příklad bychom mohli

4 považovat za zástupce SaaS. Samostatnou kapitolou je firemní klientela. Zejména větší společnosti stále více využívají IaaS řešení v různém rozsahu - náklady na pořízení a údržbu infrastruktury bývají obvykle nemalé a toto je cesta k jejich citelnému snížení. Výjimkou není ani společnost, která využívá SaaS řešení. Příkladem může být společnost Motorola, jejíž mobilní divize před nedávnem oznámila kompletní přechod na Google Apps. příklad Cloud architektury Nyní se ale vrátíme zpět k nám, uživatelům internetu. Pokud si koupíme vlastní doménu a chceme s ní mít spojené internetové stránky, , mít možnost sdílet data mezi uživateli domény (eventuelně i mimo ni), donedávna to znamenalo nutnost pořídit si buď vlastní server (eventuelně celou infrastrukturu vzhledem k rozsahu plánovaného řešení), případně několik internetových služeb spolu navzájem nesouvisejících, aby dohromady tvořily finalní podobu. Takovéto řešení bývá často jak administrativně, tak finančně celkem náročné. Proto se jak firmy, tak jednotlivci začali poohlížet po alternativních možnostech, které by měly být levnější, méně náročné na administraci a měly by nabídnout ideálně všechny služby pohromadě. V současné době jsou k dispozici dvě řešení, které výše uvedené požadavky splňují. První jsou již zmíněné Google Apps a druhým odpovídajícím balíčkem je Microsoft Live Custom Domains. Každé z těchto prostředí má svá specifika, výhody a nevýhody, takže je na každém,

5 aby si zvážil, ke které z variant se přikloní. My se v tuto chvíli zaměříme na Google Apps a všechny jeho součásti. Řešení od Google Google již delší dobu nabízí poměrně široké portfolio služeb, které zdaleka nekončí u Gmailu. Po registraci získáme tzv. Google Account, který nám mimo prostornou ovou schránku nabídne související služby, jako je reklamní nástroj AdWords, platební nástroj Google Checkout, možnost sdílení a obecně správu fotogalerií pomocí nástroje Picassa, dále třeba igoogle, Google Talk na platformě XMPP (jabber), a mnohé další. Obr. 5: logo Google Apps má symbolizovat všechny služby pohromadě v jednom řešení Smyslem Google Apps je nabídnout všechny výše uvedené možnosti v kombinaci se zásadní výhodou, která spočívá v použití vlastní domény. Účet v rámci Google Apps je tedy v tento okamžik plnohodnotným Google účtem se všemi výhodami, na které byli uživatelé zvyklí (toto vylepšení bylo implementováno letos a je k dispozici po migraci na nový engine, pozn. red.). Pro úplnost ještě doplníme, že Google Apps jsou k dispozici ve více verzích (Standard, Premier, Education, Government a Non-profit). Za účelem tohoto představení jsme otestovali edici Standard, která je nabízena zdarma (jak pro komerční, tak soukromé použití). Abychom nepředbíhali, pojďme se nyní podívat na nejdůležitější služby a výhody, které nám mohou Google Apps nabídnout, pokud se rozhodneme zakoupit a využívat vlastní doménu. Pravděpodobně jednou ze základních funkcí je samotný , který budeme chtít s vlastní doménou použít. Jelikož jsme majiteli domény mojedomena.cz, můžeme si vytvořit jakýkoli alias, který budeme chtít, třeba Prostředí webmailu je téměř identické se standardním Gmailem. V nastavení je možné aktivovat POP3 / IMAP pro přístup k mailu

6 prostřednictvím různých ových klientů. Dobrou vlastností je například možnost sdílení kontaktů uvnitř domény. Calendar Další nezanedbatelnou funkcí je Google kalendář, který umožňuje sdílení událostí nejen mezi uživateli domény, ale také mimo ni. Vlastnosti kalendáře jsou podobně jako u u prakticky totožné se standardním Google accountem. Zejména zde je patrná výhoda možnosti připojit se ke kalendáři odkudkoli prostřednictvím internetového prohlížeče, takže si nemusíte dělat starosti, kde jste zrovna nechali svůj diář, nebo že jste u jiného počítače, na kterém máte nainstalován program s upomínkami. Documents Zajímavým a užitečným nástrojem jsou také Google Docs. Je to jeden ze způsobů, jak mít vždy přístup ke svým dokumentům, které je možné zároveň sdílet s ostatními (a odpadá nutnost zasílání objemných ů nebo využívání různých internetových úložišť, ztráta odkazů, apod.). Samozřejmostí je možnost nastavení oprávnění. V základní verzi je limit 1GB, ale je možné přikoupit větší prostor. Photos Podobně jako u dokumentů je to i s fotografiemi. Ty je možné nahrát buď přes webové rozhraní, nebo pomocí programu Picassa, který Google vyvinul za účelem správy a sychronizace fotografií. Picassa obsahuje také jednoduchý, ale praktický editor, který nám umožňuje provádět základní editace. Sites Google nabízí také nástroj pro vytvoření webových stránek s možností nastavení oprávnění, takže je možné vytvořit jak veřejnou internetovou prezentaci, tak třeba intranetový portál pouze pro majitele účtu v rámci vlastní domény. K vytvoření stránky není potřeba umět programovat je zde obsažen editor, díky kterému je možné prezentaci pohodlně vytvořit. Součástí je také poměrně velké množství šablon, ze kterých je možné vybírat. Google Talk Spolu s vytvořením účtu v rámci Google Apps dojde automaticky (ve výchozím nastavení) k vytvoření účtu pro online komunikaci. Google Talk využívá protokol XMPP (je to tedy jabber) a díky tomu je možné chatovat i s lidmi, kteří vlastní jabber účet (např. na jabber.cz). K využívání této služby není nutné instalovat žádného klienta (ta možnost tady ovšem je), stačí se přihlásit k u tím dojde automaticky k přihlášení Google Talk a posílat krátké zprávy jde i z jednoduchého webového klienta (také součástí webmailu).

7 Propojení s mobilními a dalšími zařízeními V seznamu nejdůležitějších služeb bychom neměli zapomínat na možnost propojení s dalšími zařízeními, jakými jsou například mobilní telefony. Aktuálně jsou podporována jak zařízení s operačním systémem Google Android, tak další platformy Windows Mobile, BlackBerry a iphone (vedle iphone je zde možnost synchronizace s ipod Touch). Synchronizaci umožňuje také platforma S60 (vyjma Gmailu) a v omezené podobě je přítomna podpora pro SyncML protokol. Výhody a nevýhody, praktické zkušenosti, závěr V tuto chvíli je vhodná doba položit si otázku, zda používat Google Apps či nikoli. Toto rozhodnutí je na každém administrátorovi (případně vlastníkovi domény). Menší pomocí může být následující výčet hlavních výhod a nevýhod tak, jak je vnímáme my. Výhody: data přístupná odkudkoli - všechna data jsou uložena u Google a je možné k nim přistupovat odkudkoli, kde je připojení k internetu verze Standard je zdarma - pro menší firmy nebo jednotlivce stačí bezplatná verze, která je zadarmo rychlý a propracovaný systém - celkově působí celá administrace a práce se všemi součástmi svižně (a to i při práci s několika tisíci ů), široké možnosti osobního nastavení u jednotlivých uživatelů rychlý vývoj - Google relativně rychle pracuje na vývoji svých produktů a služeb, takže lze do budouna očekávat jejich vylepšování a další rozšiřování hodně prostoru - aktuálně má každy účet ový prostor přes 7GB, 1GB na dokumenty a 1GB na fotografie, prostor pro dokumenty a fotky je možné dokoupit jeden účet pro velké množství služeb - Google nabízí hodně služeb, které jsou celkem rozšířené a použitelné mobilní služby - díky charakteru řešení je možné se k těmto službám poměrně jednoduše připojit pomocí mobilního telefonu, který je připojen k internetu Nevýhody: data "vlastní" Google - Google má vaše data a technicky si s nimi může dělat, co uzná za vhodné problematické zálohování - tím, že jsou data uložena jinde, je relativně komplikované všechno zálohovat a ponecháváním kopie všech dokumentů a fotografií se vytrácí výhoda externího datového úložiště komplikovanější migrace jinam - migrace ke Google je poměrně jednoduchá, ale komplikovanější je přemigrovat od Google jinam technická podpora pouze u placené verze - u verze Standard na ni není nárok nutnost internetového připojení - pokud není k dispozici internet, k datům se obvykle nedostaneme (pokud jsme si data nějak nezálohovali nebo neuložili lokálně). Připojení by také mělo být dostatečně rychlé a kvalitní

8 Praktické zkušenosti Naše zkušenosti jsou zatím vesměs pozitivní. Migrace není moc složitá ani náročná, takže je možné ji zvládnout za večer, případně dopoledne, a to včetně migrace dat (podrobný postup pro vás připravujeme pro některé z dalších pokračování). K dispozici je například kompletní česká lokalizace, kterou je možné zvolit již na začátku a použít jak pro celou konfiguraci, tak následně pro všechny aplikace a služby (samozřejmostí je možnost ponechat angličtinu). Všechna nastavení působí přehledně, jednoduše a k dispozici je i slušná dokumentace a nápověda. Na první pohled nezvyklý systém organizace mailboxu může být sice trošku matoucí, v praxi se ale ukazuje jako velmi užitečný - řeč je o použití tzv. flagů namísto klasických složek a podsložek. Jeden tak může mít dle potřeby více flagů (a být tak na více místech zaráz). Nechybí ani možnost nastavení pravidel, které umožňují y automaticky třídit. Praktickou funkcí je možnost vyhledávání v ech tak, jako na Google.com - během krátké doby jsme schopni dohledat potřebnou poštu (bez nutnosti připojovat a procházet několik archivů). Soukromý kalendář je užitečná věc. Sdílený kalendář může být v některých případech ještě užitečnější. Pokud nastavíte například někomu z rodiny přístup do Vašeho kalendáře, má tak možnost se přizpůsobit Vašemu programu a naplánovat třeba různé kulturní akce tak, aby to vyhovovalo všem zúčastněným (pravda, tuto vlastnost pravděpodobně ocení zejména ti z nás, co jsou více technicky zaměření, ale třeba tomuto způsobu organizace času také přijdete na chuť, pozn. red.). Podobné je to u dokumentů (Google Docs). Možnost přistupovat k dokumentům odkudkoli (včetně jejich editace přímo v internetovém prohlížeči) je v praxi dobře využitelná a šetří nám energii, kterou bychom vynaložili přemýšlením nad tím, kde jsme nechali to naše CD s prezentací. V kombinaci s možností uložit fotografie (Picassa Web) se jedná o pohodlný a příjemný způsob práce s daty, protože se vlastně nemusíme starat o to, kde zrovna jsou (protože jsou pořád k dispozici na internetu).

9 Na závěr zmíníme neustálou možnost připojit se ke službě Google Talk a komunikovat s okolím v reálném čase (bez nutnosti instalovat aplikaci, vše funguje na webu). Celé prostředí Google Apps je svižné a příjemně se s ním pracuje, takže na nás působí jako plnohodnotný nástroj. Závěr Máme za sebou první pohled na Google Apps jako celek. Cílem článku bylo nastínit problematiku Cloud Computingu a představení toho, co Google Apps je a co umí nabídnout. Vývoj v této oblasti ještě není zdaleka za námi. Existuje také poměrně velké množství lidí, kteří se k tomuto druhu služeb a řešení staví skepticky. Příkladem může být zakladatel projektu GNU, Richard Stallman, který argumentuje ztrátou soukromí uživatelů a nárustem moci společností, které "vlastní" uživatelská data. Již nějakou dobu ale převládají pozitivní ohlasy, a to nejen od korporátní klientely (která na Cloud řešení dokáže ušetřit významné finanční prostředky bez ztráty efektivity práce), tak od samotných uživatelů internetu - třeba právě těch, kteří by měli rádi na své vlastní doméně. Za své hovoří také stále větší podíl Cloud řešení na trhu, což je pouze odrazem stále se zvyšující poptávky ze strany zákazníků.

10 Sečteno a potvrzeno, celkově jsme s Google Apps (a celkovým prostředím) spokojeni a nepodařilo se nám objevit nějaké zásadní nedostatky nebo nepříjemné vlastnosti. Proto jsme se rozhodli připravit další pokračování, ve kterých můžete čekat například podrobný technický popis toho, jak Cloud Computing funguje, detailní postup migrace na Google Apps, ukázky konfigurace nebo podrobnější popis jednotlivých služeb a funkcionalit.

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Správa probíhá v přehledné webové konzoli.

Správa probíhá v přehledné webové konzoli. Služba SkolniLogin.cz je nástroj pro správu uživatelských účtů a nástavba pro Microsoft Office 365. Naším cílem je poskytnout školám ucelené řešení, zjednodušit nasazení, správu uživatelů a sjednotit přihlašován.

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies it Highway Filozofie it Highway Integrované řešení vše v jednom Kompletní IT jako služba Pokrytí všech potřeb SME firem Od připojení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina. AutoCont řešení s využitím MS platformy

Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina. AutoCont řešení s využitím MS platformy Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina AutoCont řešení s využitím MS platformy Přehled o úkolech, projektech Splnění požadavků ISO auditu Softwarová řešení Jednoduchost administrativních úkonů Elektronizace

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně.

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně. Případová studie Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika Odvětví: Energetika, virtuální operátor Profil zákazníka:

Více

Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele Kromě technické implantace Google Apps na školu je naprosto

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Terminal server, vzdálená plocha

Terminal server, vzdálená plocha Terminal server, vzdálená plocha aneb jak z domu (a nejen z domu!!) pracovat se SASem, kancelářskými aplikacemi, skenovat nebo třeba pracovat s poštou 1. Úvod (ale moóc důležitý) Nově nainstalovaný terminal

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Kromě technické implementace Office 365 na školu je naprosto

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě Jan Pilař, MVP Obsah Nějak bylo Nějak bude 2 Jan Pilař, MVP NĚJAK BYLO 3 SBS 2011 Standard WSUS Další App Foundation Ochrana identit Zálohování

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Cloudové technologie. jejich možnosti a využití. Ondřej Profant

Cloudové technologie. jejich možnosti a využití. Ondřej Profant Cloudové technologie jejich možnosti a využití Ondřej Profant Ondřej Profant odborník na svobodný software člen komise ICT RHMP Cloudové technologie, Ondřej Profant 2 Obsah 1. Úvod (10 m) 2. De nice a

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící Dr. Lukáš Kencl Ing. Zdeněk Bumbálek Ing. Jan Zelenka Bc. Ivan Kutil Ing. Martin Novák Jaroslav Winter Mgr. Věra Strnadová Ladislav Kratochvíl Research

Více

Terminal server, vzdálená plocha

Terminal server, vzdálená plocha Terminal server, vzdálená plocha aneb jak z domu pracovat se SASem, kancelářskými aplikacemi nebo třeba s poštou 1. Úvod Nově nainstalovaný terminal server umožňuje práci z kteréhokoli místa na světě s

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví

Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví Nejčastější dotazy Tento dokument vám zodpoví nejčastější dotazy týkající se nadcházejícího uvedení nových sad společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví.

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

UPTIME s.r.o. not just another IT company

UPTIME s.r.o. not just another IT company UPTIME s.r.o. not just another IT company Technické zázemí Servery máme umístěné v GTS NOVERA Telehouse Želivského Jedná se o jedno z nejlepších datacenter v Praze. Je zde umístěn jeden ze čtyř uzlů NIXu.

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Bezpečnost sítí

Bezpečnost sítí Bezpečnost sítí 6. 4. 2017 Jiří Žiška Pročřešit bezpečnost? Dle statistik je až 90% všech útoků provedeno zevnitř sítě Zodpovědnost za útoky z vaší sítě má vždy provozovatel Bezpečnost je jen jedna pro

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side Case Study google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side KDO JE DARK SIDE Reklamní, mediální a poradenská společnost založená na počátku roku 2012 skupinou vysoce seniorních jednotlivců

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Vize. Thang Do. Adam Papoušek.

Vize. Thang Do. Adam Papoušek. Vize Thang Do dothang@fel.cvut.cz Adam Papoušek papouada@fel.cvut.cz 1 Základní informace... 3 2 Zainteresované osoby a instituce... 3 2.1 Zákazník... 3 2.2 Dodavatel... 3 2.3 Uživatelé systému... 3 3

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Synchronizace osobního PC

Synchronizace osobního PC Synchronizace osobního PC Bc. Jan Gemrich Obsah 1. Úvod... 3 2. Možnosti... 3 2.i. E mail... 3 2.ii. Kalendář... 3 2.iii. Dokumenty... 4 3. Nevýhody... 5 4. Budoucnost... 5 5. Závěr... 5 6. Zdroje... 6

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Staňte se bodem zájmu!

Staňte se bodem zájmu! Nabídka služeb / 2011 Staňte se bodem zájmu! Tvorba webových aplikací Nabídka Tvorba dynamických webových prezentací, internetových ochodů a dalších webových aplikací dle přání zákazníka. Společně s grafickou

Více

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Linux on Azure Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Pozitivní informace na začátek Ano, opravdu je to možné!!! Agenda Co je Linux Pohled Microsoftu na Linuxu Technologie Microsoft Azure Podpora Linuxu

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI. Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu )

Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI. Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu ) Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu ) Obsah Úvod Jaké výzvy jsou u Vás? Strategie AutoCont 3 pilíře Seznamte se s Office 365 Seznamte se s IT

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

VUT PŘECHOD NA CLOUDOVÉ SLUŽBY VUT. pro support:

VUT  PŘECHOD NA CLOUDOVÉ SLUŽBY VUT.  pro support: VUT EMAIL PŘECHOD NA CLOUDOVÉ SLUŽBY VUT Aktuální stav VUT *****@vutbr.cz; *****@vut.cz FAST HLAVNÍ KONTAKT: *****@study.fce.vutbr.cz Hlavní důvody změny Dostupnost cloudových služeb na úrovni VUT. Oblíbenost

Více

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál XTB VPS XTB Virtual Private Server manuál Poslední aktualizace: 12/9/2012 Obsah manuálu 1 Úvod... 3 2 Správa serveru... 3 2.1 Přihlášení do administrace serveru... 3 2.2 Karta Obecné... 4 2.2.1 Okno Akce

Více

Úvod do aplikace SMS/MMS Manager

Úvod do aplikace SMS/MMS Manager Úvod do aplikace SMS/MMS Manager Aplikace SMS/MMS Manager 1/5 Aplikace SMS/MMS Manager SMS/MMS Manager je sjednocené řešení pro příjem, zpracování a odesílání zpráv SMS, MMS a e-mailů. Aplikace je primárně

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Groupwarová řešení na Linuxu. Dan Ohnesorg CZLUG

Groupwarová řešení na Linuxu. Dan Ohnesorg CZLUG Groupwarová řešení na Linuxu Dan Ohnesorg CZLUG Groupware? Software umožňující skupině lidí dosáhnout společného cíle Groupware je to tehdy, když pro něj platí Metcalfův zákon čím více lidí užívá službu,

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně-mediální komise MČ Praha-Kolovraty vyhlašuje poptávku na dodavatele webu pro MČ Praha- Kolovraty. Nabídky na tuto poptávku je možné zasílat: - elektronicky

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Březen 2015. Registrační číslo

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Mobilní aplikace pro prezentaci kulturního dědictví paměťových institucí

Mobilní aplikace pro prezentaci kulturního dědictví paměťových institucí Mobilní aplikace pro prezentaci kulturního dědictví paměťových institucí (pohledem uživatele) Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015 4.12.2015 Olga Čiperová, AiP BEROUN s.r.o. Aplikace a mobilní

Více

Konsolidace zálohování a archivace dat

Konsolidace zálohování a archivace dat České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Závěrečná zpráva projektu 493/2013/1 Konsolidace zálohování a archivace dat Řešitel: Jan Kubr Spoluřešitel:

Více