Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)"

Transkript

1 Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Historie Internetu ARPANET byla zárodečná síť, vytvořili ji v USA lidé z akademické sféry za peníze vojáků, které tekly skrze grantovou agenturu ARPA (Advanced Research Projects Agency). Robustní počítačová síť, schopná přežít útok nepřítele. - dočasné protokoly musely být nahrazeny "rutinními" protokoly (1983 vznik protokolů TCP/IP) - ARPANET mohla začít využívat celá akademická sféra, různé školy již měly své sítě - k ARPANETu se začaly připojovat tak, že s ním propojily celé své sítě, na ARPANET se postupně nabalovaly další a další sítě, výsledkem byla soustava vzájemně propojených sítí (internetwork, zkráceně INTERNET) Od roku 1986 Internet financován akademickou sférou skrze grantovou agenturu NSF (National Science Foundation), páteřní sít NSFNET. - pouze akademické instituce, žádné komerční Počátkem 90. let začíná financování na komerční bázi. - dnešní podoba Internetu - Internet je soustavou vzájemně propojených (dílčích) sítí - jednotlivé dílčí sítě jsou provozovány na komerčním základě za účelem poskytování přístupu - poskytovatelé přístupu (ISP, Internet Service Providers) - provideři mohou být propojeni hierarchicky, upstream provider poskytuje tzv. konektivitu svému downstream providerovi Vlastnické vztahy - nemá žádného jednotlivého vlastníka - své vlastníky mají jednotlivé dílčí sítě - vlastní je provideři, event. jde o privátní dílčí sítě, například akademické, firemní... Co znamená připojit se k Internetu? - najít (vybrat si) vhodného providera a propojit se s jeho dílčí sítí, tím uživatel získá přístup k dílčí síti providera - díky propojení dílčí sítě providera se sítěmi ostatních providerů získá uživatel přístup k tomu, co dohromady tvoří Internet - neexistuje jeden konkrétní subjekt zodpovědný/oprávněný jednat za Internet, v Internetu se rozhoduje na principu konsensu zainteresovaných stran

2 Rozvoj Internetu v ČR Do 1995: - Internet v ČR byl téměř výlučně akademický, neexistovali (skuteční) komerční provideři, EuroTel měl exkluzivní licenci na poskytování datových služeb, bylo možné získat pouze licenci na poskytování přístupu k Internetu uzavřené skupině uživatelů - akademickým institucím (CESNET), členům určité organizace (CONET) Od 1995: - vznikají skutečně komerční provideři, mohou nabízet své služby komukoli (široké veřejnosti) na základě licence V roce 1998: - více jak 150 ISP domény v ČR - správou cctld domény.cz je pověřeno sdružení CZ.NIC z.s.p.o., jeho pověření pochází od IANA, resp. ICANN - CZ.NIC rozhoduje o tom, jaká jsou pravidla pro tvorbu domén 2. úrovně - listopad 1997: uvolnění pravidel pro registraci domén pod cctld.cz - princip "first come, first go" - musí být 2 funkční nameservery - dvoupísmenná jména domén 2. úrovně nesmí kolidovat se jmény TL domén - září 1999: za registraci domén se skutečně platí 1600,- Kč za zřízení a 1 rok provozu, dále 800,- Kč za rok Internet zdarma v ČR - týká se pouze komutovaného (telefonického) připojení, jedna složka nákladů (platby providerovi, za komutované připojení) klesá až na nulu, stále zůstávají poplatky za telefon - srpen 1998: služba VOLny.cz, 1. internet zdarma v ČR - dnes celkem 6 poskytovatelů "Internetu zdarma" Contactel, CTc (IOL), Kiwwi, VOL, WorldOnLine, Centrum - každý poskytovatel Internetu zdarma má určitý počet registrací - klientských účtů, nejsou příliš směrodatné pro určení počtu uživatelů - kvůli duplicitám resp. tomu, že nemusí být skutečně využívány, konkrétní počty obvykle nejsou zveřejňovány - poskytování "Internetu zdarma" je částečně hrazeno z provizí, které provideři dostávají od telekomunikačních operátorů internet vs. Internet - internet (internetwork) je obecně jakákoli soustava vzájemně propojených sítí, internetů je mnoho, internety mají své vlastníky - Internet vlastní jméno jedné konkrétní soustavy vzájemně propojených sítí, Internet je pouze jeden, Internet jako celek nemá žádného vlastníka, své vlastníky mají jen dílčí sítě které dohromady tvoří Internet

3 Princip fungování - používá technologie, které se dohromady označují jako rodina protokolů TCP/IP (TCP/IP protocol suite) - ve skutečnosti je to celá tzv. síťová architektura, zahrnuje představu o počtu vrstev, o jejich významu a roli, a také konkrétní protokoly - vrstvy jsou 4, každý protokol se vždy "týká" určité vrstvy, na jedné vrstvě může "fungovat" více protokolů, každý z nich plní jiný úkol, nebo plní stejný úkol jiným způsobem atd. - rodina protokolů TCP/IP dnes obsahuje přes 100 různých protokolů - rodina protokolů TCP/IP obsahuje protokoly které pokrývají: přenos dat (protokoly IP, TCP, UDP) manipulaci s adresami fungování služeb (aplikací), např.: el. pošta: SMTP, RFC822 web: HTTP, HTML přenos souborů: FTP, NFS přístup k adresářům: LDAP - protokoly jsou definovány standardy Internetu - dokumenty RFC (STD) - nové protokoly neustále vznikají Princip maximální snahy "best effort" - přenosová část sítě se maximálně snaží vyhovět všem požadavkům, které jsou na ni kladeny - pokud se jí to nedaří, má právo krátit požadavky (limitovat, ignorovat je, nevyhovět jim, ) např. pozdržet přenášené pakety do doby, než je bude moci zpracovat, může i zahazovat pakety, které vůbec nedokáže zpracovat - "měří všem stejně", nepracuje s prioritami - je praktickým důsledkem použití paketového přenosu a přístupu ke spolehlivosti - alternativa: garance služeb (QoS, Quality of Service) QoS nabízí telekomunikační sítě - sítě fungující na principu "best effort" jsou mnohem efektivnější (i ekonomicky) než sítě nabízející QoS - kdyby Internet poskytoval QoS, byl by mnohem dražší než dnes a méně rozvinutý - nevýhoda: vadí to multimediálním přenosům - potřebují dostávat svá data: s malým zpožděním, s pravidelným zpožděním, týká se to například přenosu živého obrazu či zvuku (aplikace VOIP, TV vysílání, rozhlas, video-on-demand) možná řešení: "kvantitativní": zvyšování disponibilní kapacity, fungování na principu "maximální snahy " zůstává "kvalitativní": zavedení podpory QoS, fungování na principu "maximální snahy " je nahrazeno jiným způsobem fungování, zlepšení je garantované, ale drahé a obtížné

4 IP adresy v Internetu - každý počítač musí být vybaven unikátní číselnou adresou - jsou 32-bitové Proč DNS? - IP adresy stačí k jednoznačné identifikaci uzlů a pro fungování přenosových mechanismů, ale jsou málo mnemonické - v některých speciálních situacích a pro některé účely nepostačují (aliasy, dynamicky přidělované IP adresy) - pro některé účely nejsou vhodné (když je potřeba "oslovit" poskytovatele určité služby, ne konkrétní uzel, pro flexibilní doručování elektronické pošty ("na doménu"),.. když hrozí přečíslování ) - nevypovídají nic o povaze/určení/umístění uzlu - DNS je řešení, které umožňuje používat symbolická jména místo číselných adres (Domain Name Systém) - zahrnuje: pravidla pro tvorbu jmen a fungování celého systému založená na principu domén databázi symbolických jmen a jim odpovídající číselných adres převodní mechanismy pro převod mezi symbolickými a doménovými jmény Doména - prvek v rámci hierarchického členění jmenného prostoru - není apriorně stanovena ani hloubka, ani košatost hierarchie (stromu) - je předepsán charakter domén nejvyšší úrovně tzv. TLD domén (Top Level Domén) - existují cctld (country code TLD), odpovídající státním útvarům, tvar dle normy ISO-3166.cz pro ČR,.sk pro Slovesko,.us pro USA,.ru pro Rusko - existují gtld (generic TLD), vyjadřující charakter subjektu.edu pro školské instituce,.com pro komerční organizace, int,.net,.gov,.mil,.org,.arpa - dceřinné domény-doména druhé úrovně Name servery, domény a překlad doménových jmen - plně kvalifikovaná doménová jména jsou celosvětově jednoznačná - v rámci Internetu existuje převodní mechanismus, zajišťující převody symbolické doménové jméno >>> číselná IP adresa číselná IP adresa >>> symbolické doménové jméno - tento mechanismus je součástí systému DNS (Domain Name System) lze si jej představit jako velkou distribuovanou databázi, jejími uzly jsou tzv. name servery name server zná IP adresy všech uzlů, kterým bylo v dané doméně přiděleno symbolické jméno každá doména má svůj name server a ten poskytuje službu spočívající v převodu jmen na IP adresy name servery jsou uspořádány do stromu, stejně jako samotné domény

5 URL = Uniform Resource Locator - většina Internetových služeb potřebuje mít možnost identifikovat různé druhy objektů (zdrojů), např. souborů, WWW stránek, uživatelských poštovních schránek a to jednoznačně, v rámci celého Internetu - symbolická doménová jména na to nestačí, protože identifikují jednotlivé uzly jako celky (a nerozlišují objekty v rámciuzlů) - ukazatel URL obsahuje 3 složky: adresu uzlu - symbolickou doménovou adresu, ev. i číselnou IP adresu relativní adresu objektu v rámci uzlu a jeho jméno např. jméno souboru a přístupovou cestu k němu identifikaci typu objektu - ve skutečnosti jméno protokolu, pomocí kterého je nutné objekt zpracovat (načíst) Připojení - ISP - dialup, ISDN, ADSL, WiFi, optická pojítka - k Internetu lze připojovat: samostatné počítače, celé lokální sítě, malé i velké, celé rozlehlé sítě - přípojky mohou být: tzv. pevné (trvalé) nabízí možnost přístupu z/do Internetu trvale, 60/24/7/365, (téměř) nutné pro provozování vlastních serverů, např. WWW komutované přístup do Internetu se zde zřizuje dočasně, až v okamžiku skutečné potřeby a poté je zase zrušen, analogová tel. linka, ISDN mobilní připojený počítač se může pohybovat i během svého připojení, připojení přes síť GSM - způsob zpoplatňování (tarifikace) v závislosti na čase: komutované připojení podle objemu přenesených dat: pevné (trvalé) a mobilní připojení paušálně: bez ohledu na dobu připojení a objem přenesených dat, pevné (trvalé) a mobilní připojení Komutované připojení jednoho počítače - vyžaduje: telefonní modem, komunikační SW, zřízení přístupového účtu u providera - znalost jména, hesla a telef. čísla na modemy providera - kvalita a rychlost komunikace je dána možnostmi veřejné telefonní sítě na analogové lince max. 33,6 kbps, při připojení na digitální ústřednu max. 56 kbps (pouze ve směru k uživateli, v opačném směru jen 33,6 kbps) - počítač uživatele se stává logickou součástí sítě providera - dostává přidělenu adresu, která patří do této sítě, číselnou IP adresu i symbolické doménové jméno, tato IP adresa může být pokaždé jiná - pošta pro uživatele se hromadí na poštovním serveru providera - součástí přístupového účtu bývá jen jedna adresa a jedna poštovní schránka s omezeným objemem - typické je zpoplatňování podle času - podle délky připojení

6 Pevné připojení celé sítě - náklady na připojení: za trvalou přípojku dle její technické podstaty za pevný datový okruh telefonního typu: dle tarifů SPT Telecom za mikrovlnné spojení: dle konkrétních podmínek za přístup k Internetu měsíční (roční) paušál - bez omezení provozu podle objemu skutečně přenesených dat tzv. "počítaná" přípojka - tzv. "bundle" - vše je nabízeno dohromady, přípojka i přístup - vhodnost přípojky: pro větší uživatele např. pro připojení celých sítí k Internetu pro trvalou dostupnost pro poskytování vlastních služeb záruky kvality dnes jsou i na připojení k Internetu poskytovány záruky kvality, tzv. SLA (Service Level Agreement), obvyklé v telekomunikacích např. že nebude měsíčně více výpadků jak 2 hodiny, jinak poskytovatel platí penále ISDN (Integrated Services Digital Network) - jde o další vývojovou fázi veřejné telefonní sítě, nabízí se datové kanály á 64 kbps, má (téměř) vlastnosti trvalého připojení, lze použít pro připojování jednotlivých počítačů i celých sítí, pro intenzivnější využívání příliš drahé Kabelové přípojky - využívají se rozvody kabelových televizí, ne všechny lze použít, musí být obousměrné, jde o pevné připojení Sítě FWA (Fixed Wireless Access) - stacionární (nemobilní) buňkové sítě, v pásmu 3,5 GHz úzkopásmové, v pásmu 26 GHz širokopásmové Připojení pomocí družicových spojů - technologie VSAT - tam i zpět přes družici - technologie DirecPC - tam po zemi (telefonem), zpět přes družici Technologie xdsl - snaží se vytlouci maximum ze stávajících telefonních přípojek, např. až několik Mbps, ADSL (asymetrické DSL) "Powerline" - připojení k Internetu po rozvodech 220 V, zatím v pilotních projektech

7 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Je zkratka anglického termínu Wireless Fidelity (bezdrátová věrnost, slovní hříčka vůči Hi-Fi). Wi-Fi je standardem pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE , cílem Wi-Fi sítí je propojení přenosných zařízení navzájem a do (např. firemní) sítě LAN, ale velmi často je také využíváno k bezdrátovému připojení do sítě Internet, kompatibilutu zařízení zaručuje certifikační proces; zařízení, která tuto certifikaci získala, bývají označena logem wi-fi aliance. Optická pojítka Mobilní přístup k Internetu Sítě GSM (Global System Mobile): 1. generace analogová u nás systém NMT 400 (provozuje EuroTel) 2. generace digitální v pásmu 900 a 1800 MHz, u nás Eurotel, Paegas a Oskar, standardní rychlost přenosu dat: 9,6 kbps 2,5. generace systém EDGE, až 384 kbps 3. generace digitální yšší frekvence (2 GHz), širší přenosové kanály, větší rychlosti, další služby Platí se podle (časové) délky připojení, relativně velmi drahé a pomalé nebo paušálně bez jakéhokoli omezení. Služby Internetu - klasifikace Existuje více kritérií, podle kterých lze služby Internetu dělit: 1. z hlediska jejich fungování služby pro distribuci informací umožňují rozesílat (komukoli) to, co odesilatel považuje za vhodné doručit např. elektronická pošta služby pro zpřístupnění informací umožňují uživateli dojít si pro takové informace, jaké potřebuje např. WWW, Gopher, FTP služby typu information push umožňují rozesílat uživatelům takové informace, jaké si oni sami předem určí (objednají) např. Pointcast, Marimba, kanály MS Exploreru.. 2. služby komunikačního charakteru služby pro individuální komunikaci - v psané formě nikoli v reálném čase (elektronická pošta) v reálném čase (chat, talk, IRC) - v mluvené formě (Internetové telefonování) služby pro skupinovou komunikaci (diskusi mezi více lidmi na konkrétní společné téma) v psané formě, elektronické konference, jde vlastně o způsob využití elektronické pošty, síťové noviny (netnews, USENET)

8 - služby pro vyhledávání osob - udržují databáze údajů o osobách (např. jejich e- mailových adresách) a umožňují v nich vyhledávat, např. služby WHOIS, CSO, X služby pro vyhledávání souborů - prohledávají tzv. FTP archivy, pamatují si kde je jaký soubor, a pak dokáží podat informace o jeho umístění, např. Archie, Nosey Parker - služby pro plnotextové vyhledávání - všímají si obsahu dokumentů textového charakteru a umožňují plnotextové vyhledávání na dálku, např. služba WAIS - ostatní služby: umožňují například testovat dostupnost uzlů (PING), trasy přenosu (TRACEROUTE), zjišťovat údaje o adresách (NSLOOKUP) atd. - Trend Internetu: konvergence služeb Dříve: používaly se samostatné a úzce specializované služby, bylo dosti obtížné je používat (rozumět jim,.). Dnes: používá se jen několik málo značně univerzálních služeb, které se ovládají velmi intuitivně. Architektura služeb Většina služeb Internetu má architekturu klient/server: - předpokládá dvoučlennou dělbu práce: server - ten, kdo určitou službu poskytuje klient - ten, kdo službu využívá ( konzumuje ) - klientský program (klient) je program, jehož prostřednictvím člověk-uživatel využívá určitou službu Příklad: služba WWW WWW server má u sebe jednotlivé stránky, na požádání je pošle klientovi WWW klient (též: prohlížeč) na popud uživatele si říká serveru o jednotlivé stránky, zobrazuje uživateli obsah WWW stránek Příklad: elektronická pošta poštovní server zajišťuje transport zpráv poštovní klient zprostředkovává čtení a psaní zpráv

9 Elektronická pošta - služba může být realizována různými způsoby, v různém prostředí existují různé "koncepce" elektronické pošty - liší se formátem zpráv, adresami, způsobem přenosu zpráv, obecně jsou vzájemně nekompatibilní pro možnost vzájemné spolupráce vyžadují existenci poštovních bran protokol SMTP, který zajišťuje přenos zpráv stejná koncepce může být použita i jinde (mimo Internet) není proprietární=není "vlastněná" žádnou firmou, vychází z plně otevřených standardů rychlá - časy doručování se měří na minuty a sekundy laciná pohodlná automatizace efektivní - hromadné zprávy, provázáno s jinými aplikacemi funguje off-line způsobem - nevyžaduje současnou aktivitu komunikujících stran ve stejném čase univerzální přenosový mechanismus - libovolné přílohy - filosofie SMTP pošty původně vznikla jako velmi jednoduchá služba další vlastnosti a schopnosti se přidávaly teprve postupně, po ověření jejich účelnosti a funkčnosti architektura SMTP pošty vychází z modelu klient/server poštovní server (mail server): zajišťuje transport zpráv, shromažďuje zprávy pro ty účastníky, kteří nejsou momentálně dostupn poštovní klient: umožňuje číst, psát a jinak zpracovávat jednotlivé zprávy, vytváří uživatelské rozhraní - umístění poštovních schránek dnes je nejčastěji poštovní schránka rozdělena část poštovní schránky je na poštovním serveru - tato část je "opatřena" ovou adresou, do této části schránky přichází nové zprávy část poštovní schránky je na uživatelově počítači, sem si uživatel "stahuje" poštu z poštovního serv, zde si svou poštu uchovává a dále zpracovává - třídí, archivuje, tiskne - stahování a odesílání pošty uživatelův počítač a poštovní server nemusí být trvale propojeni - předání pošty (v obou směrech) se provádí na explicitní povel uživatele lze stanovit pravidelné stahování nové pošty ze serveru lze stanovit že nově napsané zprávy se mají odesílat okamžitě - výhody rozdělených poštovních schránek uživatel může zpracovávat svou poštu nezávisle na činnosti poštovního serveru i v době kdy není připojen k Internetu (k poštovnímu serveru), pokud potřebuje přijmout/odeslat novou poštu, připojí se na dobu nezbytně nutnou pro výměnu pošty s poštovním serverem

10 poštovní server přijímá poštu nezávisle na uživateli, uživatelova pošta se hromadí na poštovním serveru (ve zdejší poštovní schránce) a čeká až si ji uživatel vyzvedne uživatel může mít několik poštovních schránek na různých poštovních serverech s různými adresami - uživatelské účty uživatel může mít na svém poštovním klientovi více uživatelských účtů, každý účet odpovídá samostatné poštovní schránce s vlastní ovou adresou s každým účtem je spojen poštovní server pro příjem (stahování) pošty - příchozí pošta (POP3) server pro odesílání pošty konkrétní - odesílaná pošta (SMTP) - adresy v elektronické poště alias může být v zásadě cokoli (z písmen bez háčků a čárek, číslic, tečky a podtržítka) na velkých a malých písmenech u adres nezáleží v aliasu (ani v doméně) nesmí být mezera každá poštovní schránka může mít více aliasů poštovní adresa se nemusí shodovat se jménem poštovní schránky - volba poštovního klienta poštovního server a poštovní klient mohou být nezávislí na sobě EUDORA, MS Outlook-diář, adresář atd., MS Outlook Express, Netscape Mail, Messenger vlastnosti základní: sestavení nového dopisu (New Message, ), odeslání (Send), načtení ("stažení") nové pošty (Download, Get...), zpracování došlé zprávy rozšířené (zvyšující komfort uživatele) vedení adresářů, distribuční seznamy, možnost třídění zpráv do složek, automatické třídění podle předem stanovených kritérií, automatické podpisy, šablony zpráv, kontrola pravopisu - přístup k el. poště přes WWW - poštovní schránka není rozdělena, je celá umístěná na poštovním serveru v síti - u providera, v uzavřeném intranetu - poštovní klient je realizován jako WWW aplikace -uživatel přistupuje ke své poště skrze WWW stránky, uživateli stačí běžný WWW browser, uživatel má přístup ke své poště odkudkoli v dosahu sítě (Internetu, intranetu), provozovatelem zajišťováno zálohování, antivirová ochrana, ochrana proti spammingu, - nevýhody: po celou dobu práce se svou poštou musí být uživatel připojen, uživatel svěřil starost o ně někomu jinému - možný strach ze zneužití osobních údajů / důvěrné korespondence, objem schránky je obvykle omezený

11 Práce s elektronickou poštou - hromadné rozesílání zpráv Bcc: jednotliví příjemci o sobě nevědí seznam příjemců zbytečně nezvětšuje objem přenášené zprávy pozor ale na zneužití - spamming - distribuční seznamy pokud častěji něco rozesíláte stejnému okruhu příjemců výhodnější je předem si připravit tzv. distribuční seznam (skupinu) - odpovědi na zprávy většina poštovních klientů nabízí určitou podporu při sestavování odpovědi Reply/Odpovědět poštovní klient sám vyplní adresu příjemce-použije adresu odesilatele původní zprávy, eventuelně přidá adresy všech dalších příjemců poštovní klient vygeneruje i předmět zprávy, k původnímu připojí prefix Re: pokud vaše odpověď má více částí (bodů), je vhodné je připisovat k těm pasážím originálu, kterých se týkají - forward (přeposlání) - potvrzování doručení, přečtení základní verze "SMTP pošty" nepočítá s analogií "doporučené pošty" některé implementace el. pošty á la SMTP podporují potvrzování o přečtení/doručení, el. podpisy, šifrování atd. - důležitost zpráv některé klientské programy umožňují nastavit "důležitost zprávy" vysokou, střední, nízkou přenosové mechanismy el. pošty to ale nijak nereflektují - třídění zpráv do složek - podpisy (signatures) - netextové přenosy SMTP pošta byla určena jen pro přenos krátkých textových zpráv v "čistém ASCII"-bez háčků&čárek, bez formátování, různých druhů písma přenosové mechanismy (protokol SMTP) jsou koncipovány tak, aby garantovaly přenos textových zpráv složených ze 7-bitových znaků problém je s přílohami - datový soubor je obecně tvořený 8-bitovými byty, s národními abecedami, formátováním řešení: standard MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions) využívají formátu HTML - různé druhy písma, barvy, obrázky, tabulky... díky HTML lze psát zprávu i jako dokument MS Wordu, ale to si nepřečte ten, kdo nemá zakoupený a nainstalovaný MS Word

12 Etika elektronické korespondence - součást síťové etiky (netiquette) - předmět zprávy (subject): stručný ale výstižný - textové podpisy: měly by také být stručné a výstižné obsahovat jméno, adresu pro listovní poštu, telefon, fax, příslušnost k firmě/podniku/instituci, adresu domovské WWW stránky - "bohatý" formát textu zprávy: jen tam, kde je dopředu známo, že poštovní klient příjemce podporuje příslušný formát, jen tam, kde zvětšený objem přenášených dat není na závadu - českou diakritiku v elektronické poště: jen tam, kde je předem jisté že to podporuje i klientský program příjemce, velký pozor je třeba dávat v elektronických konferencích Spamming = hromadné rozesílání nevyžádaných zpráv - příjemce to obtěžuje, nutí jej to vynakládat čas a úsilí na eliminaci aktivit, které neinicioval - příjemce to něco stojí musí se podílet na financování aktivit, které si třeba i nepřeje - "kooperativní" způsob financování dnešního Internetu - spamming je problémem zejména u "malých" komerčních subjektů, které jeho prostřednictvím rozesílají své nabídky, nutí ostatní aby jim zaplatili reklamní kampaň, na kterou sami nemají - existuje i "nekomerční" spamming - rozesílání zpráv které jsou obtěžující, štvavé, lživé, pomlouvačné,. - nikdy neposílat nevyžádané zásilky tomu, kdo si o ně předem neřekl sám (a už vůbec ne opakovaně) korektní je princip OPT-IN: jednorázově se zeptat ve stylu "chcete poslat/posílat XY?" tj. požadovat aktivní souhlas příjemce princip OPT-OUT: rovnou poslat/začít posílat, a teprve následně dát příjemci možnost aby řekl "dál už ne!" tj. předjímat souhlas a vyžadovat aktivní nesouhlas

13 Elektronické konference - forma kolektivní diskuse, realizovaná prostřednictvím elektronické pošty - lidé diskutují na společné téma formou výměny psaných zpráv - problém je s vedením evidence členů diskusní skupiny (konference) každý má u sebe seznam všech ostatních - není únosné kvůli problémům s aktualizací seznam účastníků existuje jen v 1 exempláři u někoho, kdo funguje jako správce diskuse (správce konference) - správce konference může být automaticky fungující program tzv. nemoderovaná konference častější případ funguje rychleji a trvale nedokáže filtrovat nemístné či jinak nevhodné zprávy - správce konference může být člověk tzv. moderovaná konference méně častý případ správce nemusí mít vždy čas na rozesílání dokáže eliminovat nevhodné zprávy, odpovědět na triviality apod. On-line komunikace v Internetu - fungují v reálném čase (vyžadují aktivitu svých uživatelů současně v čase) - Internet není nakloněn práci v reálném čase (protokoly TCP/IP nezaručují dobu přenosu ani pravidelnost přísunu dat), původně se rozvíjely takové formy on-line komunikací, které nemají velké nároky na objem, rychlost a pravidelnost přenosu "psané služby": talk, chat, IRC, ICQ On-line chat - kolektivní forma diskuse, v reálném čase, všichni účastníci musí být on-line, v psané formě - vyžaduje existenci serveru - obecná představa fungování: existuje více "diskusních kanálů" - místností, roomů, auditorií, účastníci se přihlašují ke konkrétním kanálům - vstupují do místností, auditorií., přihlašují se pod určitým uživatelským jménem resp. přezdívkou (tzv. nickem) a zase se od nich odhlašují diskusní příspěvky z daného kanálu jsou ihned (automaticky) rozesílány všem momentálním účastníkům diskuse - diskusní kanály mohou být: veřejné nebo privátní (uzavřené) - někde si uživatelé mohou zakládat vlastní diskusní kanály - někde lze tzv. šeptat IRC=Internet Relay Chat Web-based Chat potřebný mechanismus fungování je realizován skrze WWW, uživatel zapisuje své příspěvky do formulářů a odesílá kliknutím na tlačítko, obnovování je automatické, díky mechanismu "client pull", výhoda: není nutné mít samostatné IRC klienty, lze vystačit s běžným WWW browserem

14 Instant messaging - umožňuje poslat psanou zprávu někomu, kdo je právě připojen (on-line) - dříve se tomu říkalo talk, chat - peer-to-peer řešení, obvykle nepotřebuje server - např. ICQ, Jabber Internetová telefonie (VoIP Voice Over IP) - dříve nepřipadalo v úvahu (kvůli tomu, že Internet nepodporuje práci v reálném čase) - dnes je to kompenzováno dostatkem přenosové kapacity - kvalita se nevyrovná skutečnému telefonu - dnes velmi populární aplikace - cena hovoru je nulová (platí se jen přístup k Internetu) - telefonní společnosti se tomu silně brání - PC 2 PC - PC 2 phone např. služba Cesnet Voice (NET2Phone) či Phone Globe vyžaduje to existenci brány pro přestup hovoru - phone 2 phone např. Paegas Internet Call či EuroTel NetCall, nutná existence 2 bran, "mezi nimi" hovor cestuje v datové podobě

Podstata elektronické pošty

Podstata elektronické pošty Podstata elektronické pošty Elektronická pošta Komunikace v systému elektronické pošty Protokoly elektronické pošty v prostředí TCP/IP sítí Klientská prostředí elektronické pošty Tento materiál si neklade

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-10

Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Doména a služby Internetu Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí služby

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Jak funguje internet. Jiří Peterka

Jak funguje internet. Jiří Peterka Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Jak funguje internet Jiří Peterka Upraveno z materiálů Jiřího Peterky, www.earchiv.cz (a se souhlasem autora :).

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-14

Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Offline a online komunikace po sítích Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3...

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... Elektronická pošta Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... 5 IMAP... 6 Výhody a nevýhody IMAP...

Více

Historie internetu. Historie internetu

Historie internetu. Historie internetu Historie internetu Historie internetu Internet Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Historie doba předinternetová 1969: ARPANET (Advanced Research

Více

Internet. Téma č. 5 - Internet

Internet. Téma č. 5 - Internet Téma č. 5 - Internet Internet Intenet je rozsáhlá celosvětová síť. Má široké využití v mnoha oborech lidské činnosti. Z oblastí, ve kterých Internet přináší obrovské možnosti rozvoje a kvalitativního růstu

Více

DNS server (nameserver, jmenný server) Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a překládá je mezi sebou. Po

DNS server (nameserver, jmenný server) Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a překládá je mezi sebou. Po Slovník pojmů AUTH ID, AUTH INFO, heslo pro transfer domény Jedinečné heslo potřebné pro převod domény k jinému registrátorovi. Heslo zasílá aktuální registrátor na e-mail držitele domény. Administrativní

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Další služby internetu

Další služby internetu Další služby internetu Jak jsme se popisovali v předchozích kapitolách, tak se mylně někteří uživatelé internetu domnívají, že internet představuje pouze internetové stránky. Proto byl v předchozí kapitole

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Historie ARPANET. UCLA (University of California, Los Angeles) UCSB (University of California, Santa Barbara)

Historie ARPANET. UCLA (University of California, Los Angeles) UCSB (University of California, Santa Barbara) 7 Internet INTERNET Historie 60. léta (Pentagon USA) ARPANET (Advance Research Project Agency NET) 1969 (4xPC) 4uzly: UCLA (University of California, Los Angeles) SRI (Stanford Research Institute) UCSB

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Telefon Samsung S5220 Star 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komunikační protokoly v počítačových sítích Číslo materiálu

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy.

Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy. SMS-Mail Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy. Z čeho se systém s programem SMS-Mail skládá : GSM brána Datové propojení

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

Pojmy internetu - test

Pojmy internetu - test Pojmy internetu - test Tematická oblast Datum vytvoření 2013 Ročník 2 Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Internetové technologie, programování Některé základní pojmy Internetu a počítačových sítí Studenti

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu INTERNET 1. Stručná historie Internetu Počátky dnešního Internetu je možné najít v 60. letech v USA, kde vznikl projekt počítačové sítě, která měla zabezpečit spolehlivou a nepřerušitelnou komunikaci mezi

Více

ENUM v telefonní síti Ostravské univerzity. M. Dvořák

ENUM v telefonní síti Ostravské univerzity. M. Dvořák ENUM v telefonní síti Ostravské univerzity Rok 2007 Číslo MD-ENUM-01 Oblast: počítačové sítě IP telefonie ENUM v telefonní síti Ostravské univerzity M. Dvořák Obsah ENUM...2 Co to je ENUM...2 Sestavení

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více