Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)"

Transkript

1 Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Historie Internetu ARPANET byla zárodečná síť, vytvořili ji v USA lidé z akademické sféry za peníze vojáků, které tekly skrze grantovou agenturu ARPA (Advanced Research Projects Agency). Robustní počítačová síť, schopná přežít útok nepřítele. - dočasné protokoly musely být nahrazeny "rutinními" protokoly (1983 vznik protokolů TCP/IP) - ARPANET mohla začít využívat celá akademická sféra, různé školy již měly své sítě - k ARPANETu se začaly připojovat tak, že s ním propojily celé své sítě, na ARPANET se postupně nabalovaly další a další sítě, výsledkem byla soustava vzájemně propojených sítí (internetwork, zkráceně INTERNET) Od roku 1986 Internet financován akademickou sférou skrze grantovou agenturu NSF (National Science Foundation), páteřní sít NSFNET. - pouze akademické instituce, žádné komerční Počátkem 90. let začíná financování na komerční bázi. - dnešní podoba Internetu - Internet je soustavou vzájemně propojených (dílčích) sítí - jednotlivé dílčí sítě jsou provozovány na komerčním základě za účelem poskytování přístupu - poskytovatelé přístupu (ISP, Internet Service Providers) - provideři mohou být propojeni hierarchicky, upstream provider poskytuje tzv. konektivitu svému downstream providerovi Vlastnické vztahy - nemá žádného jednotlivého vlastníka - své vlastníky mají jednotlivé dílčí sítě - vlastní je provideři, event. jde o privátní dílčí sítě, například akademické, firemní... Co znamená připojit se k Internetu? - najít (vybrat si) vhodného providera a propojit se s jeho dílčí sítí, tím uživatel získá přístup k dílčí síti providera - díky propojení dílčí sítě providera se sítěmi ostatních providerů získá uživatel přístup k tomu, co dohromady tvoří Internet - neexistuje jeden konkrétní subjekt zodpovědný/oprávněný jednat za Internet, v Internetu se rozhoduje na principu konsensu zainteresovaných stran

2 Rozvoj Internetu v ČR Do 1995: - Internet v ČR byl téměř výlučně akademický, neexistovali (skuteční) komerční provideři, EuroTel měl exkluzivní licenci na poskytování datových služeb, bylo možné získat pouze licenci na poskytování přístupu k Internetu uzavřené skupině uživatelů - akademickým institucím (CESNET), členům určité organizace (CONET) Od 1995: - vznikají skutečně komerční provideři, mohou nabízet své služby komukoli (široké veřejnosti) na základě licence V roce 1998: - více jak 150 ISP domény v ČR - správou cctld domény.cz je pověřeno sdružení CZ.NIC z.s.p.o., jeho pověření pochází od IANA, resp. ICANN - CZ.NIC rozhoduje o tom, jaká jsou pravidla pro tvorbu domén 2. úrovně - listopad 1997: uvolnění pravidel pro registraci domén pod cctld.cz - princip "first come, first go" - musí být 2 funkční nameservery - dvoupísmenná jména domén 2. úrovně nesmí kolidovat se jmény TL domén - září 1999: za registraci domén se skutečně platí 1600,- Kč za zřízení a 1 rok provozu, dále 800,- Kč za rok Internet zdarma v ČR - týká se pouze komutovaného (telefonického) připojení, jedna složka nákladů (platby providerovi, za komutované připojení) klesá až na nulu, stále zůstávají poplatky za telefon - srpen 1998: služba VOLny.cz, 1. internet zdarma v ČR - dnes celkem 6 poskytovatelů "Internetu zdarma" Contactel, CTc (IOL), Kiwwi, VOL, WorldOnLine, Centrum - každý poskytovatel Internetu zdarma má určitý počet registrací - klientských účtů, nejsou příliš směrodatné pro určení počtu uživatelů - kvůli duplicitám resp. tomu, že nemusí být skutečně využívány, konkrétní počty obvykle nejsou zveřejňovány - poskytování "Internetu zdarma" je částečně hrazeno z provizí, které provideři dostávají od telekomunikačních operátorů internet vs. Internet - internet (internetwork) je obecně jakákoli soustava vzájemně propojených sítí, internetů je mnoho, internety mají své vlastníky - Internet vlastní jméno jedné konkrétní soustavy vzájemně propojených sítí, Internet je pouze jeden, Internet jako celek nemá žádného vlastníka, své vlastníky mají jen dílčí sítě které dohromady tvoří Internet

3 Princip fungování - používá technologie, které se dohromady označují jako rodina protokolů TCP/IP (TCP/IP protocol suite) - ve skutečnosti je to celá tzv. síťová architektura, zahrnuje představu o počtu vrstev, o jejich významu a roli, a také konkrétní protokoly - vrstvy jsou 4, každý protokol se vždy "týká" určité vrstvy, na jedné vrstvě může "fungovat" více protokolů, každý z nich plní jiný úkol, nebo plní stejný úkol jiným způsobem atd. - rodina protokolů TCP/IP dnes obsahuje přes 100 různých protokolů - rodina protokolů TCP/IP obsahuje protokoly které pokrývají: přenos dat (protokoly IP, TCP, UDP) manipulaci s adresami fungování služeb (aplikací), např.: el. pošta: SMTP, RFC822 web: HTTP, HTML přenos souborů: FTP, NFS přístup k adresářům: LDAP - protokoly jsou definovány standardy Internetu - dokumenty RFC (STD) - nové protokoly neustále vznikají Princip maximální snahy "best effort" - přenosová část sítě se maximálně snaží vyhovět všem požadavkům, které jsou na ni kladeny - pokud se jí to nedaří, má právo krátit požadavky (limitovat, ignorovat je, nevyhovět jim, ) např. pozdržet přenášené pakety do doby, než je bude moci zpracovat, může i zahazovat pakety, které vůbec nedokáže zpracovat - "měří všem stejně", nepracuje s prioritami - je praktickým důsledkem použití paketového přenosu a přístupu ke spolehlivosti - alternativa: garance služeb (QoS, Quality of Service) QoS nabízí telekomunikační sítě - sítě fungující na principu "best effort" jsou mnohem efektivnější (i ekonomicky) než sítě nabízející QoS - kdyby Internet poskytoval QoS, byl by mnohem dražší než dnes a méně rozvinutý - nevýhoda: vadí to multimediálním přenosům - potřebují dostávat svá data: s malým zpožděním, s pravidelným zpožděním, týká se to například přenosu živého obrazu či zvuku (aplikace VOIP, TV vysílání, rozhlas, video-on-demand) možná řešení: "kvantitativní": zvyšování disponibilní kapacity, fungování na principu "maximální snahy " zůstává "kvalitativní": zavedení podpory QoS, fungování na principu "maximální snahy " je nahrazeno jiným způsobem fungování, zlepšení je garantované, ale drahé a obtížné

4 IP adresy v Internetu - každý počítač musí být vybaven unikátní číselnou adresou - jsou 32-bitové Proč DNS? - IP adresy stačí k jednoznačné identifikaci uzlů a pro fungování přenosových mechanismů, ale jsou málo mnemonické - v některých speciálních situacích a pro některé účely nepostačují (aliasy, dynamicky přidělované IP adresy) - pro některé účely nejsou vhodné (když je potřeba "oslovit" poskytovatele určité služby, ne konkrétní uzel, pro flexibilní doručování elektronické pošty ("na doménu"),.. když hrozí přečíslování ) - nevypovídají nic o povaze/určení/umístění uzlu - DNS je řešení, které umožňuje používat symbolická jména místo číselných adres (Domain Name Systém) - zahrnuje: pravidla pro tvorbu jmen a fungování celého systému založená na principu domén databázi symbolických jmen a jim odpovídající číselných adres převodní mechanismy pro převod mezi symbolickými a doménovými jmény Doména - prvek v rámci hierarchického členění jmenného prostoru - není apriorně stanovena ani hloubka, ani košatost hierarchie (stromu) - je předepsán charakter domén nejvyšší úrovně tzv. TLD domén (Top Level Domén) - existují cctld (country code TLD), odpovídající státním útvarům, tvar dle normy ISO-3166.cz pro ČR,.sk pro Slovesko,.us pro USA,.ru pro Rusko - existují gtld (generic TLD), vyjadřující charakter subjektu.edu pro školské instituce,.com pro komerční organizace, int,.net,.gov,.mil,.org,.arpa - dceřinné domény-doména druhé úrovně Name servery, domény a překlad doménových jmen - plně kvalifikovaná doménová jména jsou celosvětově jednoznačná - v rámci Internetu existuje převodní mechanismus, zajišťující převody symbolické doménové jméno >>> číselná IP adresa číselná IP adresa >>> symbolické doménové jméno - tento mechanismus je součástí systému DNS (Domain Name System) lze si jej představit jako velkou distribuovanou databázi, jejími uzly jsou tzv. name servery name server zná IP adresy všech uzlů, kterým bylo v dané doméně přiděleno symbolické jméno každá doména má svůj name server a ten poskytuje službu spočívající v převodu jmen na IP adresy name servery jsou uspořádány do stromu, stejně jako samotné domény

5 URL = Uniform Resource Locator - většina Internetových služeb potřebuje mít možnost identifikovat různé druhy objektů (zdrojů), např. souborů, WWW stránek, uživatelských poštovních schránek a to jednoznačně, v rámci celého Internetu - symbolická doménová jména na to nestačí, protože identifikují jednotlivé uzly jako celky (a nerozlišují objekty v rámciuzlů) - ukazatel URL obsahuje 3 složky: adresu uzlu - symbolickou doménovou adresu, ev. i číselnou IP adresu relativní adresu objektu v rámci uzlu a jeho jméno např. jméno souboru a přístupovou cestu k němu identifikaci typu objektu - ve skutečnosti jméno protokolu, pomocí kterého je nutné objekt zpracovat (načíst) Připojení - ISP - dialup, ISDN, ADSL, WiFi, optická pojítka - k Internetu lze připojovat: samostatné počítače, celé lokální sítě, malé i velké, celé rozlehlé sítě - přípojky mohou být: tzv. pevné (trvalé) nabízí možnost přístupu z/do Internetu trvale, 60/24/7/365, (téměř) nutné pro provozování vlastních serverů, např. WWW komutované přístup do Internetu se zde zřizuje dočasně, až v okamžiku skutečné potřeby a poté je zase zrušen, analogová tel. linka, ISDN mobilní připojený počítač se může pohybovat i během svého připojení, připojení přes síť GSM - způsob zpoplatňování (tarifikace) v závislosti na čase: komutované připojení podle objemu přenesených dat: pevné (trvalé) a mobilní připojení paušálně: bez ohledu na dobu připojení a objem přenesených dat, pevné (trvalé) a mobilní připojení Komutované připojení jednoho počítače - vyžaduje: telefonní modem, komunikační SW, zřízení přístupového účtu u providera - znalost jména, hesla a telef. čísla na modemy providera - kvalita a rychlost komunikace je dána možnostmi veřejné telefonní sítě na analogové lince max. 33,6 kbps, při připojení na digitální ústřednu max. 56 kbps (pouze ve směru k uživateli, v opačném směru jen 33,6 kbps) - počítač uživatele se stává logickou součástí sítě providera - dostává přidělenu adresu, která patří do této sítě, číselnou IP adresu i symbolické doménové jméno, tato IP adresa může být pokaždé jiná - pošta pro uživatele se hromadí na poštovním serveru providera - součástí přístupového účtu bývá jen jedna adresa a jedna poštovní schránka s omezeným objemem - typické je zpoplatňování podle času - podle délky připojení

6 Pevné připojení celé sítě - náklady na připojení: za trvalou přípojku dle její technické podstaty za pevný datový okruh telefonního typu: dle tarifů SPT Telecom za mikrovlnné spojení: dle konkrétních podmínek za přístup k Internetu měsíční (roční) paušál - bez omezení provozu podle objemu skutečně přenesených dat tzv. "počítaná" přípojka - tzv. "bundle" - vše je nabízeno dohromady, přípojka i přístup - vhodnost přípojky: pro větší uživatele např. pro připojení celých sítí k Internetu pro trvalou dostupnost pro poskytování vlastních služeb záruky kvality dnes jsou i na připojení k Internetu poskytovány záruky kvality, tzv. SLA (Service Level Agreement), obvyklé v telekomunikacích např. že nebude měsíčně více výpadků jak 2 hodiny, jinak poskytovatel platí penále ISDN (Integrated Services Digital Network) - jde o další vývojovou fázi veřejné telefonní sítě, nabízí se datové kanály á 64 kbps, má (téměř) vlastnosti trvalého připojení, lze použít pro připojování jednotlivých počítačů i celých sítí, pro intenzivnější využívání příliš drahé Kabelové přípojky - využívají se rozvody kabelových televizí, ne všechny lze použít, musí být obousměrné, jde o pevné připojení Sítě FWA (Fixed Wireless Access) - stacionární (nemobilní) buňkové sítě, v pásmu 3,5 GHz úzkopásmové, v pásmu 26 GHz širokopásmové Připojení pomocí družicových spojů - technologie VSAT - tam i zpět přes družici - technologie DirecPC - tam po zemi (telefonem), zpět přes družici Technologie xdsl - snaží se vytlouci maximum ze stávajících telefonních přípojek, např. až několik Mbps, ADSL (asymetrické DSL) "Powerline" - připojení k Internetu po rozvodech 220 V, zatím v pilotních projektech

7 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Je zkratka anglického termínu Wireless Fidelity (bezdrátová věrnost, slovní hříčka vůči Hi-Fi). Wi-Fi je standardem pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE , cílem Wi-Fi sítí je propojení přenosných zařízení navzájem a do (např. firemní) sítě LAN, ale velmi často je také využíváno k bezdrátovému připojení do sítě Internet, kompatibilutu zařízení zaručuje certifikační proces; zařízení, která tuto certifikaci získala, bývají označena logem wi-fi aliance. Optická pojítka Mobilní přístup k Internetu Sítě GSM (Global System Mobile): 1. generace analogová u nás systém NMT 400 (provozuje EuroTel) 2. generace digitální v pásmu 900 a 1800 MHz, u nás Eurotel, Paegas a Oskar, standardní rychlost přenosu dat: 9,6 kbps 2,5. generace systém EDGE, až 384 kbps 3. generace digitální yšší frekvence (2 GHz), širší přenosové kanály, větší rychlosti, další služby Platí se podle (časové) délky připojení, relativně velmi drahé a pomalé nebo paušálně bez jakéhokoli omezení. Služby Internetu - klasifikace Existuje více kritérií, podle kterých lze služby Internetu dělit: 1. z hlediska jejich fungování služby pro distribuci informací umožňují rozesílat (komukoli) to, co odesilatel považuje za vhodné doručit např. elektronická pošta služby pro zpřístupnění informací umožňují uživateli dojít si pro takové informace, jaké potřebuje např. WWW, Gopher, FTP služby typu information push umožňují rozesílat uživatelům takové informace, jaké si oni sami předem určí (objednají) např. Pointcast, Marimba, kanály MS Exploreru.. 2. služby komunikačního charakteru služby pro individuální komunikaci - v psané formě nikoli v reálném čase (elektronická pošta) v reálném čase (chat, talk, IRC) - v mluvené formě (Internetové telefonování) služby pro skupinovou komunikaci (diskusi mezi více lidmi na konkrétní společné téma) v psané formě, elektronické konference, jde vlastně o způsob využití elektronické pošty, síťové noviny (netnews, USENET)

8 - služby pro vyhledávání osob - udržují databáze údajů o osobách (např. jejich e- mailových adresách) a umožňují v nich vyhledávat, např. služby WHOIS, CSO, X služby pro vyhledávání souborů - prohledávají tzv. FTP archivy, pamatují si kde je jaký soubor, a pak dokáží podat informace o jeho umístění, např. Archie, Nosey Parker - služby pro plnotextové vyhledávání - všímají si obsahu dokumentů textového charakteru a umožňují plnotextové vyhledávání na dálku, např. služba WAIS - ostatní služby: umožňují například testovat dostupnost uzlů (PING), trasy přenosu (TRACEROUTE), zjišťovat údaje o adresách (NSLOOKUP) atd. - Trend Internetu: konvergence služeb Dříve: používaly se samostatné a úzce specializované služby, bylo dosti obtížné je používat (rozumět jim,.). Dnes: používá se jen několik málo značně univerzálních služeb, které se ovládají velmi intuitivně. Architektura služeb Většina služeb Internetu má architekturu klient/server: - předpokládá dvoučlennou dělbu práce: server - ten, kdo určitou službu poskytuje klient - ten, kdo službu využívá ( konzumuje ) - klientský program (klient) je program, jehož prostřednictvím člověk-uživatel využívá určitou službu Příklad: služba WWW WWW server má u sebe jednotlivé stránky, na požádání je pošle klientovi WWW klient (též: prohlížeč) na popud uživatele si říká serveru o jednotlivé stránky, zobrazuje uživateli obsah WWW stránek Příklad: elektronická pošta poštovní server zajišťuje transport zpráv poštovní klient zprostředkovává čtení a psaní zpráv

9 Elektronická pošta - služba může být realizována různými způsoby, v různém prostředí existují různé "koncepce" elektronické pošty - liší se formátem zpráv, adresami, způsobem přenosu zpráv, obecně jsou vzájemně nekompatibilní pro možnost vzájemné spolupráce vyžadují existenci poštovních bran protokol SMTP, který zajišťuje přenos zpráv stejná koncepce může být použita i jinde (mimo Internet) není proprietární=není "vlastněná" žádnou firmou, vychází z plně otevřených standardů rychlá - časy doručování se měří na minuty a sekundy laciná pohodlná automatizace efektivní - hromadné zprávy, provázáno s jinými aplikacemi funguje off-line způsobem - nevyžaduje současnou aktivitu komunikujících stran ve stejném čase univerzální přenosový mechanismus - libovolné přílohy - filosofie SMTP pošty původně vznikla jako velmi jednoduchá služba další vlastnosti a schopnosti se přidávaly teprve postupně, po ověření jejich účelnosti a funkčnosti architektura SMTP pošty vychází z modelu klient/server poštovní server (mail server): zajišťuje transport zpráv, shromažďuje zprávy pro ty účastníky, kteří nejsou momentálně dostupn poštovní klient: umožňuje číst, psát a jinak zpracovávat jednotlivé zprávy, vytváří uživatelské rozhraní - umístění poštovních schránek dnes je nejčastěji poštovní schránka rozdělena část poštovní schránky je na poštovním serveru - tato část je "opatřena" ovou adresou, do této části schránky přichází nové zprávy část poštovní schránky je na uživatelově počítači, sem si uživatel "stahuje" poštu z poštovního serv, zde si svou poštu uchovává a dále zpracovává - třídí, archivuje, tiskne - stahování a odesílání pošty uživatelův počítač a poštovní server nemusí být trvale propojeni - předání pošty (v obou směrech) se provádí na explicitní povel uživatele lze stanovit pravidelné stahování nové pošty ze serveru lze stanovit že nově napsané zprávy se mají odesílat okamžitě - výhody rozdělených poštovních schránek uživatel může zpracovávat svou poštu nezávisle na činnosti poštovního serveru i v době kdy není připojen k Internetu (k poštovnímu serveru), pokud potřebuje přijmout/odeslat novou poštu, připojí se na dobu nezbytně nutnou pro výměnu pošty s poštovním serverem

10 poštovní server přijímá poštu nezávisle na uživateli, uživatelova pošta se hromadí na poštovním serveru (ve zdejší poštovní schránce) a čeká až si ji uživatel vyzvedne uživatel může mít několik poštovních schránek na různých poštovních serverech s různými adresami - uživatelské účty uživatel může mít na svém poštovním klientovi více uživatelských účtů, každý účet odpovídá samostatné poštovní schránce s vlastní ovou adresou s každým účtem je spojen poštovní server pro příjem (stahování) pošty - příchozí pošta (POP3) server pro odesílání pošty konkrétní - odesílaná pošta (SMTP) - adresy v elektronické poště alias může být v zásadě cokoli (z písmen bez háčků a čárek, číslic, tečky a podtržítka) na velkých a malých písmenech u adres nezáleží v aliasu (ani v doméně) nesmí být mezera každá poštovní schránka může mít více aliasů poštovní adresa se nemusí shodovat se jménem poštovní schránky - volba poštovního klienta poštovního server a poštovní klient mohou být nezávislí na sobě EUDORA, MS Outlook-diář, adresář atd., MS Outlook Express, Netscape Mail, Messenger vlastnosti základní: sestavení nového dopisu (New Message, ), odeslání (Send), načtení ("stažení") nové pošty (Download, Get...), zpracování došlé zprávy rozšířené (zvyšující komfort uživatele) vedení adresářů, distribuční seznamy, možnost třídění zpráv do složek, automatické třídění podle předem stanovených kritérií, automatické podpisy, šablony zpráv, kontrola pravopisu - přístup k el. poště přes WWW - poštovní schránka není rozdělena, je celá umístěná na poštovním serveru v síti - u providera, v uzavřeném intranetu - poštovní klient je realizován jako WWW aplikace -uživatel přistupuje ke své poště skrze WWW stránky, uživateli stačí běžný WWW browser, uživatel má přístup ke své poště odkudkoli v dosahu sítě (Internetu, intranetu), provozovatelem zajišťováno zálohování, antivirová ochrana, ochrana proti spammingu, - nevýhody: po celou dobu práce se svou poštou musí být uživatel připojen, uživatel svěřil starost o ně někomu jinému - možný strach ze zneužití osobních údajů / důvěrné korespondence, objem schránky je obvykle omezený

11 Práce s elektronickou poštou - hromadné rozesílání zpráv Bcc: jednotliví příjemci o sobě nevědí seznam příjemců zbytečně nezvětšuje objem přenášené zprávy pozor ale na zneužití - spamming - distribuční seznamy pokud častěji něco rozesíláte stejnému okruhu příjemců výhodnější je předem si připravit tzv. distribuční seznam (skupinu) - odpovědi na zprávy většina poštovních klientů nabízí určitou podporu při sestavování odpovědi Reply/Odpovědět poštovní klient sám vyplní adresu příjemce-použije adresu odesilatele původní zprávy, eventuelně přidá adresy všech dalších příjemců poštovní klient vygeneruje i předmět zprávy, k původnímu připojí prefix Re: pokud vaše odpověď má více částí (bodů), je vhodné je připisovat k těm pasážím originálu, kterých se týkají - forward (přeposlání) - potvrzování doručení, přečtení základní verze "SMTP pošty" nepočítá s analogií "doporučené pošty" některé implementace el. pošty á la SMTP podporují potvrzování o přečtení/doručení, el. podpisy, šifrování atd. - důležitost zpráv některé klientské programy umožňují nastavit "důležitost zprávy" vysokou, střední, nízkou přenosové mechanismy el. pošty to ale nijak nereflektují - třídění zpráv do složek - podpisy (signatures) - netextové přenosy SMTP pošta byla určena jen pro přenos krátkých textových zpráv v "čistém ASCII"-bez háčků&čárek, bez formátování, různých druhů písma přenosové mechanismy (protokol SMTP) jsou koncipovány tak, aby garantovaly přenos textových zpráv složených ze 7-bitových znaků problém je s přílohami - datový soubor je obecně tvořený 8-bitovými byty, s národními abecedami, formátováním řešení: standard MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions) využívají formátu HTML - různé druhy písma, barvy, obrázky, tabulky... díky HTML lze psát zprávu i jako dokument MS Wordu, ale to si nepřečte ten, kdo nemá zakoupený a nainstalovaný MS Word

12 Etika elektronické korespondence - součást síťové etiky (netiquette) - předmět zprávy (subject): stručný ale výstižný - textové podpisy: měly by také být stručné a výstižné obsahovat jméno, adresu pro listovní poštu, telefon, fax, příslušnost k firmě/podniku/instituci, adresu domovské WWW stránky - "bohatý" formát textu zprávy: jen tam, kde je dopředu známo, že poštovní klient příjemce podporuje příslušný formát, jen tam, kde zvětšený objem přenášených dat není na závadu - českou diakritiku v elektronické poště: jen tam, kde je předem jisté že to podporuje i klientský program příjemce, velký pozor je třeba dávat v elektronických konferencích Spamming = hromadné rozesílání nevyžádaných zpráv - příjemce to obtěžuje, nutí jej to vynakládat čas a úsilí na eliminaci aktivit, které neinicioval - příjemce to něco stojí musí se podílet na financování aktivit, které si třeba i nepřeje - "kooperativní" způsob financování dnešního Internetu - spamming je problémem zejména u "malých" komerčních subjektů, které jeho prostřednictvím rozesílají své nabídky, nutí ostatní aby jim zaplatili reklamní kampaň, na kterou sami nemají - existuje i "nekomerční" spamming - rozesílání zpráv které jsou obtěžující, štvavé, lživé, pomlouvačné,. - nikdy neposílat nevyžádané zásilky tomu, kdo si o ně předem neřekl sám (a už vůbec ne opakovaně) korektní je princip OPT-IN: jednorázově se zeptat ve stylu "chcete poslat/posílat XY?" tj. požadovat aktivní souhlas příjemce princip OPT-OUT: rovnou poslat/začít posílat, a teprve následně dát příjemci možnost aby řekl "dál už ne!" tj. předjímat souhlas a vyžadovat aktivní nesouhlas

13 Elektronické konference - forma kolektivní diskuse, realizovaná prostřednictvím elektronické pošty - lidé diskutují na společné téma formou výměny psaných zpráv - problém je s vedením evidence členů diskusní skupiny (konference) každý má u sebe seznam všech ostatních - není únosné kvůli problémům s aktualizací seznam účastníků existuje jen v 1 exempláři u někoho, kdo funguje jako správce diskuse (správce konference) - správce konference může být automaticky fungující program tzv. nemoderovaná konference častější případ funguje rychleji a trvale nedokáže filtrovat nemístné či jinak nevhodné zprávy - správce konference může být člověk tzv. moderovaná konference méně častý případ správce nemusí mít vždy čas na rozesílání dokáže eliminovat nevhodné zprávy, odpovědět na triviality apod. On-line komunikace v Internetu - fungují v reálném čase (vyžadují aktivitu svých uživatelů současně v čase) - Internet není nakloněn práci v reálném čase (protokoly TCP/IP nezaručují dobu přenosu ani pravidelnost přísunu dat), původně se rozvíjely takové formy on-line komunikací, které nemají velké nároky na objem, rychlost a pravidelnost přenosu "psané služby": talk, chat, IRC, ICQ On-line chat - kolektivní forma diskuse, v reálném čase, všichni účastníci musí být on-line, v psané formě - vyžaduje existenci serveru - obecná představa fungování: existuje více "diskusních kanálů" - místností, roomů, auditorií, účastníci se přihlašují ke konkrétním kanálům - vstupují do místností, auditorií., přihlašují se pod určitým uživatelským jménem resp. přezdívkou (tzv. nickem) a zase se od nich odhlašují diskusní příspěvky z daného kanálu jsou ihned (automaticky) rozesílány všem momentálním účastníkům diskuse - diskusní kanály mohou být: veřejné nebo privátní (uzavřené) - někde si uživatelé mohou zakládat vlastní diskusní kanály - někde lze tzv. šeptat IRC=Internet Relay Chat Web-based Chat potřebný mechanismus fungování je realizován skrze WWW, uživatel zapisuje své příspěvky do formulářů a odesílá kliknutím na tlačítko, obnovování je automatické, díky mechanismu "client pull", výhoda: není nutné mít samostatné IRC klienty, lze vystačit s běžným WWW browserem

14 Instant messaging - umožňuje poslat psanou zprávu někomu, kdo je právě připojen (on-line) - dříve se tomu říkalo talk, chat - peer-to-peer řešení, obvykle nepotřebuje server - např. ICQ, Jabber Internetová telefonie (VoIP Voice Over IP) - dříve nepřipadalo v úvahu (kvůli tomu, že Internet nepodporuje práci v reálném čase) - dnes je to kompenzováno dostatkem přenosové kapacity - kvalita se nevyrovná skutečnému telefonu - dnes velmi populární aplikace - cena hovoru je nulová (platí se jen přístup k Internetu) - telefonní společnosti se tomu silně brání - PC 2 PC - PC 2 phone např. služba Cesnet Voice (NET2Phone) či Phone Globe vyžaduje to existenci brány pro přestup hovoru - phone 2 phone např. Paegas Internet Call či EuroTel NetCall, nutná existence 2 bran, "mezi nimi" hovor cestuje v datové podobě

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7. Část 4: Systém DNS

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7. Část 4: Systém DNS v. 2.7 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.7 Část 4: Systém DNS Jiří Peterka, 2011 v. 2.7 proč DNS? k jednoznačné identifikaci

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Uživatel v síti Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům zákony regulační opatření etika kulturní zvyklosti jazyková specifika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Vznik a vývoj internetu

Vznik a vývoj internetu d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Vznik a vývoj internetu Závěrečná práce Autor: Marek Tesař, Jan Palásek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2009 1 OBSAH

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více