QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY"

Transkript

1 SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory mají své jedinečné licenční číslo a přístupový kód. Podle licenčního čísla lze zjistit vlastníka instalačního média, který je odpovědný za užívání software a dodržování licenčního ujednání. Softwarové dílo lze využívat pouze pro vnitřní potřebu majitele instalačního média, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Jakékoli šíření díla nebo libovolných jeho částí ve prospěch třetích osob je v rozporu s poskytnutým právem užití díla. Dílo nebo jeho části nesmí být vydány v tištěné podobě bez výslovného písemného souhlasu autorů díla. Programové řešení a vlastní zpracování textu je registrováno autorskou ochrannou organizací a jeho ochrana se řídí ustanovením autorského zákona. Zakoupením licence M1 je uživatel oprávněn software používat pouze na jednom počítači, tato licence není způsobilá pro provoz v počítačové síti. Zakoupením licence M2 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na dvou počítačích nebo v síti pro dva uživatele. Zakoupením multilicence M5 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na pěti počítačích nebo v síti počítačů pro pět uživatelů. Zakoupením multilicence M10 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na deseti počítačích nebo v síti pro deset uživatelů. Zakoupením multilicence M15 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na patnácti počítačích nebo v síti pro patnáct uživatelů. Práva vztahující se k vyšším licencím jsou obdobná jako multilicence M5 až M15. Copyright (c) Masa&PPP, MP-SOFT, a.s., softwarová společnost Brno,

2 OBSAH 1 Úvodní informace Instalace a licence Spuštění programu Ovládání programu myší Ovládání programu klávesnicí Ovládání nabídky programu Důležité klávesové zkratky Modifikace zobrazení Otevření odkazu v novém okně Hlavní nabídka funkcí aplikace Panel seznamů Nástrojová lišta Architektura systému Uspořádání předpisů Paragrafový obsah Úplné znění předpisu Podbarvení změn u novelizovaných předpisů Tlačítka "Změny" Hypertextové odkazy Projekty a operace s nimi Otevření projektu Uzavření projektu Informace o projektu Po otevření projektu Legislativa Metodika Rejstříky Vazby mezi předpisy Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech Záložky Vytvoření nové záložky Řazení záložek Pojmenování záložky Otevření záložky Vymazání záložky Informace o záložce Generované položky (seznamy) Změny Paragrafový obsah Citace Reference Znění Historie Hledání Otevření dialogu hledání Ovládací prvky dialogu hledání Vstupní pole pro zadání hledaného výrazu Spuštění procesu hledání Nastavení, kde se má hledat

3 8.2.4 Slovní spojení (fráze) nebo jednotlivá slova Jen platné Oblast Nadpisy Selektivní Seznam nalezených kapitol Ovládací prvky seznamu nalezených kapitol Metodika hledání slovních spojení (frází) Metodika hledání jednotlivých slov Tisk Nastavení tiskárny a vlastností tisku Vzhled stránky Náhled Tisk celé kapitoly Tisk části textu Tisk vybraných stránek textu Tisk novelizovaných předpisů Kopírování textu a poznámky Kopírování textu Poznámky Automatické aktualizace lokální podpora Instalace podpory aktualizací Aktivace procesu Vlastnosti procesu Test připojení do sítě Internet Pomalá připojení do sítě Internet Nastavení práce offline v internetovém prohlížeči Výmaz dočasných souborů Průběh procesu automatických aktualizací Indikace stavů procesu Lokální nabídka procesu Indikace aktuálnosti dat Předávání informací Automatické aktualizace síťová podpora Provoz víceuživatelské verze v prostředí LAN Provoz intranetového serveru IntraGate Instalace Odinstalace Další informace Konfigurační parametry Internetová verze Účetního poradce Konfigurační parametry služby QBUpdateClientService Nastavení parametrů Zobrazení Adresáře Licence Ostatní Ukládání nastavení programu

4 1 Úvodní informace Účetní poradce je textová databáze právních předpisů a metodických návodů, která je určena pro odborníky z oblasti daní, účetnictví a obdobných oblastí. Úkolem informačního systému Účetní poradce je efektivně a přehledně řadit textové dokumenty, uchovávat informaci o jejich vývoji v čase, nabízet je k prohlížení z různých pohledů a rychle v textu vyhledávat jednotlivá slova, slovní spojení a fráze. V Účetním poradci uživatel najde úplná, poslední platná znění všech aktuálních i dříve publikovaných právních předpisů, které jsou potřebné pro výkon praxe v daném oboru. Do Účetního poradce jsou zařazeny předpisy publikované ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji, odborných webech a jiných obecně platných médiích tohoto charakteru. Metodika, obsažená v Účetním poradci, je dílem autorského kolektivu Metodické sekce Svazu účetních Praha a podléhá gesci tzv. Metodické rady, složené ze špičkových odborníků z praxe. Předpisy lze vyhledávat podle časového nebo obsahového hlediska, výběr se provádí sekvenčně z tématicky sestavených seznamů nebo rejstříků. Software umožňuje generovat citace, reference nebo přehled o časovém vývoji části nebo celého předpisu. Vyhledávat lze také pomocí rychlého plnotextového (fulltextového) hledání v celé textové databázi nebo vybrané části. Pomocí fulltextu lze hledat slovní spojení nebo-li fráze, jednotlivá slova nebo jejich části, s možností využití řady operátorů a parametrů. Předpisy i metodika vložená do Účetního poradce je zpracována hypertextovou technologií, uživatel má vždy k dispozici aktuální vazby na citované předpisy, které se vyvolají kliknutím myší na odkaz. Zárukou aktuálnosti Účetního poradce jsou pravidelné aktualizace. Dominantním způsobem aktualizování jsou tzv. automatické aktualizace, které se do počítače uživatele přenášejí přes internet. Uživatel si může zvolit i čtvrtletní aktualizování na médiu CD. Každý odběratel pravidelných aktualizací má přístup k průběžně aktualizované internetové verzi na adrese Novelizované předpisy mají přehledně zapracované, barevně odlišené změny a možnost nahlédnout do textu, který byl novelizací vypuštěn. Technologie zpracování textu v Účetním poradci dává k dispozici aktuální úplná znění předpisů, nebo dříve platná úplná znění, sestavená ke zvolenému datu. Kromě základních uživatelských funkcí pro práci s právními předpisy, metodikou, výklady a ostatními dokumenty, je Účetní poradce vybaven nadstavbovými rešeršními funkcemi. Rešeršní funkce umožní efektivně vyhledat vazby mezi předpisy, sestavit historický vývoj části předpisu a odpovědět na otázku, zda aktuálně zpracovávaný předpis je citován jinde. 4

5 2 Instalace a licence Účetní poradce se instaluje z instalačního disku CD automatickým instalačním programem. Rozsah instalace určuje zakoupená licence a vymezí se po zadání licenčního čísla do instalačního programu. Po nainstalování se vytvoří skupina s názvem MP-Soft a do ní se vloží ikona(y) instalovaného projektu. Program se spouští standardním postupem používaným ve Windows, kliknutím myší na ikoně. Účetní poradce se spouští ikonou s vyobrazením modrého paragrafu, viz kapitola Spuštění programu. Podrobně se instalací zabývá instalační příručka. Doporučujeme ponechat základní nastavení instalačního programu, které je optimalizováno a nejlépe využívá možností programu. Licenční číslo je evidenčním číslem licence a vyžaduje se od uživatele vždy při požadavku na technickou podporu, konzultaci, servis nebo reklamaci produktu. Oprávněným uživatelem licence se uživatel stává po zaplacení software a odeslání registrační karty na adresu výrobce programu, MP-Soft, a.s., Příkop 4, Brno. Po přijetí registrační karty je uživatel zaevidován jako oprávněný, aktivují se mu automatické aktualizace a poskytuje se veškerý servis a podpora, o kterou požádá. Licenční kód je zabezpečovacím kódem licence a brání neoprávněnému užívání programu. Datový klíč je přístupovým kódem k jednotlivým právním oblastem, které uživatel používá. Po nainstalování software z instalačního média do počítače lze pracovat pouze s tou oblastí, na kterou má uživatel zakoupenou licenci a odpovídající datový klíč. Jestliže se uživatel rozhodne používat další právní oblast a rozšíří si licenci, získá nový datový klíč, který novou právní oblast zpřístupní. Při prvním spuštění programu doporučujeme upravit velikost okna tak, aby vyhovovala potřebám užívání. 5

6 3 Spuštění programu Standardně se pro spuštění Účetního poradce v prostředí Windows používá ikony, kterou automaticky vytváří instalační program. Po instalaci se veškeré ikony ukládají do skupiny s názvem MP-Soft a ta se zařadí do složky Programy v nabídce Start. Význam jednotlivých ikon: Doplňující informace o Otevírá dokument s aktuálními informacemi o instalaci a používání Účetního poradce. Licenční podmínky o Otevírá dokument s licenčním ujednáním platným pro užívání Účetního poradce. Poslední stav programu Quickbook o Spustí program, současně nastaví projekt a v něm kapitolu, která byla otevřená před posledním ukončením programu. Dřívější stav se načítá z historie prohlížení, která je uložena v diskovém souboru. Doporučení: Používat tuto ikonu v případech, kdy je žádoucí návrat k dřívějšímu stavu prohlížení dokumentu. Ikony s názvem projektu, například Účetní poradce, stav k o Spustí program a současně otevře úvodní obrazovku projektu, jehož jméno je obsaženo v názvu ikony. Doporučení: Používat tuto ikonu v případech, kdy je žádoucí začít pracovat s novým projektem nebo historie prohlížení dosud otevřeného projektu je natolik obsáhlá, že je vhodné začít opět od začátku. Pro nestandardní způsob spouštění lze využít funkci Spustit v nabídce Start, průzkumník ve Windows nebo jiný správce souborů. Spustitelný modul má jméno QB6.EXE. Při tomto způsobu spouštění se aplikace vždy nastaví do stavu před posledním ukončením (pokud není tato vlastnost vypnutá v nastavení programu). Pokud se tímto způsobem aplikace spouští poprvé, okno aplikace je prázdné a je nutné nejprve otevřít projekt z nabídky Projekty. 3.1 Ovládání programu myší Ovládání programu myší plně odpovídá konvencím Windows. Text se z databáze promítá do oken, která jsou vybavena standardními ovládacími symboly, jak je ve Windows obvyklé. V okně s textem lze listovat pomocí posuvníků, které se zobrazí na pravé straně okna, u neproporcionálních kapitol, širších jak nastavená velikost okna i na spodním okraji. Stejně jako v jiných aplikacích pro Windows, lze pomocí myši měnit tvar a umístění oken na obrazovce. Tvar okna můžete změnit uchopením pravého spodního rohu okna pomocí myši a následným tahem ve směru změny velikosti okna. Při tahu je nutné mít trvale stisknuté levé tlačítko myši. Kromě této možnosti existují další, které se provádějí stejně, jak je obvyklé v prostředí Windows. 6

7 Umístění okna na obrazovce lze měnit nastavením kurzoru myši na horní hranu okna, při stisknutém levém tlačítku myši se okno přemístí tahem myší ve směru změny umístění. Při tahu myší je nutné mít trvale stisknuté levé tlačítko myši. Myš se používá i na vyvolání funkcí programu. Všechny funkce programu lze vyvolat z nabídky umístěné v záhlaví okna aplikace. Nabídka se otevře nastavením kurzoru myši na položku nabídky a následným stiskem levého tlačítka myši. Uvedeným postupem se otevírají jednotlivé nabídky a lze z nich volit funkce programu. Symboly důležitých a nejčastěji používaných funkcí programu jsou umístěny v nástrojové liště, pod nabídkou. Funkce z nástrojové lišty se volí nastavením kurzoru myši na ikonu funkce, po chvíli se zobrazí stručný popis významu ikony, stiskem levého tlačítka myši se funkce spouští. 3.2 Ovládání programu klávesnicí Z klávesnice lze ovládat pouze některé funkce programu, řada funkcí nemá alternativní ovládání a musí se spouštět pouze myší. Při ovládání programu z klávesnice může snadno dojít k záměně významu ovládacích kláves, záleží ve které oblasti se používají. Například klávesa <Tab> má jinou funkčnost v textovém okně, kde je text předpisu (posouvá kurzor po odkazech), a jinou funkčnost v panelu seznamů, kde zajišťuje posun po ovládacích prvcích panelu. Doporučujeme před použitím klávesnice nejprve kliknout myší na libovolné místo mimo ovládací prvky textového okna nebo do panelu seznamů a tím určit, ve které části programu se mají klávesy používat. Kombinace kláves používané pro spuštění funkcí programu a pro vyvolání nabídky programu se používají nezávisle a ve všech situacích mají zachován stejný význam. Při prohlížení textu kapitoly, jejíž objem přesahuje rámec okna lze použít kurzorových kláves k pohybu v textu po řádcích, kláves <PgUp> a <PgDn> k listování v textu po obrazovkách, kláves <Home> a <End> k mezním skokům v rámci textu. Pokud jsou v textu hypertextové odkazy, pohyb po těchto odkazech zajišťuje klávesa <Tab>. Kapitola, na kterou je propojen hypertextový odkaz se otevře stiskem klávesy <Alt-Enter>. Položku nabídky programu lze aktivovat stiskem kombinace klávesy <Alt> a podtrženého písmene v názvu položky. Podtržení písmen se zobrazí po stisku klávesy <Alt>, která ovládání nabídky aktivuje. Při práci s nabídkou programu jsou zablokovány funkce prohlížení textu, návrat k těmto funkcím se provede stiskem klávesy <Esc>. Je-li nabídka aktivní, z klávesnice nelze volit funkce programu pomocí kombinací kláves. 3.3 Ovládání nabídky programu Nabídka programu obsahuje funkce, které rozšiřují možnosti při prohlížení textů právních předpisů. K vyvolání funkcí z nabídky je možné použít několik postupů: Při vyvolání funkce pomocí myši, stačí nastavit kurzor myši na položku v nabídce a stisknout levé tlačítko myši. Přímý vstup do položek nabídky se provádí stiskem kombinace klávesy <Alt> a podtrženého písmene v názvu položky. Nabídka se opustí bez výběru, stiskem klávesy <Alt>. 7

8 3.4 Důležité klávesové zkratky Ovládání nabídky <Alt-R> <Alt-B> <Alt-E> <Alt-Z> <Alt-K> <Alt-P> <Alt-O> <Alt-C> vyvolá nabídku Projekt vyvolá nabídku Obecné informace vyvolá nabídku Editace vyvolá nabídku Zobrazení vyvolá nabídku Kapitola vyvolá nabídku Pohyb vyvolá nabídku Okno vyvolá funkci Konec a ukončí běh aplikace Ovládání důležitých funkcí <Ctrl-A> označí celý text kapitoly otevřené v textovém okně <Ctrl-C> označený text umístí do schránky <Ctrl-D> vygeneruje seznam referencí - kapitol, které se odkazují na otevřenou kapitolu <Ctrl-G> aktivuje dialog globálního hledání v panelu seznamů <Ctrl-H> vloží novou záložku k otevřené kapitole <Ctrl-I> vygeneruje seznam všech znění (verzí) otevřené kapitoly, obsažených v systému <Ctrl-T> zapíná/vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech <Ctrl-X> ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení a historii prohlížení <Ctrl-Z> vygeneruje seznam citací - kapitol, na které se odkazuje otevřená kapitola <F6> otevírá kapitolu obsah otevřené právní oblasti (modulu) a v ní zvýrazní název předpisu, ke kterému patří právě otevřená kapitola <F7> aktivuje položku Rejstříky v panelu seznamů Globální hledání <Ctrl-G> <F3> <Shift-F3> <Enter> <Shift-Enter> <Esc> <Ctrl-A> aktivuje dialog globálního hledání v panelu seznamů v otevřené kapitole vyhledá další výskyt hledaného výrazu a nastaví jej viditelně v okně v otevřené kapitole vyhledá předchozí výskyt hledaného výrazu a nastaví jej viditelně v okně spuštění hledání výrazu zvoleného z nabídky Návrhy nebo Historie spuštění hledání výrazu zvoleného z nabídky Návrhy nebo Historie zavření okna Návrhy a Historie označí celý text ve vstupním boxu hledaného výrazu Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech <Ctrl-J> 8 vyhledá předchozí změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn) <Ctrl-M> vyhledá další změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn)

9 <Ctrl-Q> vyhledá první změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn) <Ctrl-T> zapíná/vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech Práce s okny <Ctrl-F3> zavře všechna okna kromě právě aktivního <Ctrl-F4> zavře právě aktivní okno <Ctrl-F5> zavře všechna otevřená okna <Ctrl-E> zobrazí jediné okno v pracovní ploše programu <Ctrl-U> otevřená okna uspořádá do kaskády <Ctrl-B> otevřená okna uspořádá vedle sebe <Ctrl-W> otevřená okna uspořádá pod sebe Význam kláves v úplném znění předpisu: <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu úplného znění ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku úplného znění <PgDn> listování v textu směrem ke konci úplného znění <End> skok na konec úplného znění <Home> skok na začátek úplného znění <Tab> posun ukazatele v úplném znění po hypertextových odkazech směrem ke konci úplného znění <Shift-Tab> posun ukazatele v úplném znění po hypertextových odkazech směrem k začátku úplného znění <Alt-Enter> otevření odkazu, na kterém je právě nastaven ukazatel <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části v úplném znění (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) <Ctrl-Z> zobrazení seznamu kapitol, na které se úplné znění odkazuje, lze také vyvolat stiskem tlačítka Citace v nástrojové liště <Ctrl-T> vypíná/zapíná zvýraznění změn v textu úplného znění provedených novelou, pro kterou je úplné znění sestaveno, funkci lze také vyvolat stiskem tlačítka Změny v nástrojové liště <Ctrl-A> označení celého textu úplného znění <Ctrl-P> tisk úplného znění <Ctrl-Ins>, <Ctrl-C> vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit z klávesnice, pouze myší Význam kláves při listování v textu předpisu <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku kapitoly <PgDn> listování v textu směrem ke konci kapitoly <End> skok na konec kapitoly <Home> skok na začátek kapitoly <Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem ke konci kapitoly <Shift-Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem k začátku kapitoly 9

10 <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) <Ctrl-P> tisk kapitoly <Ctrl-Ins>, <Ctrl-C> vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit z klávesnice, pouze myší 3.5 Modifikace zobrazení Pracovní plocha aplikace Účetní poradce je složena z pevných a volitelných ovládacích a informačních prvků. Veškeré funkce lze vyvolat z hlavní nabídky aplikace. Pod hlavní nabídkou může být volitelně k dispozici tzv. nástrojová lišta programu s tlačítky pro spouštění nejfrekventovanějších funkcí, tlačítka mohou být zobrazena bez popisu nebo s popisem. Prostor pod nástrojovou lištou je vyhrazen pro textové okno aplikace (vpravo) a Panel seznamů (vlevo). Mezi textovým oknem a nástrojovou lištou se volitelně mohou zobrazovat projektové záložky a název právě otevřené kapitoly. Zobrazení ovládacích a informačních prvků je volitelné, kromě hlavní nabídky funkcí aplikace a textového okna lze veškeré prvky skrýt, volba se provádí v nabídce Zobrazení. Panel seznamů Panel seznamů je umístěn vlevo od pracovního textového okna aplikace a v základním nastavení je vždy zobrazen. Při prvním spuštění aplikace panel seznamů vždy obsahuje tři základní položky: Projekty, Záložky a Hledání. Další položky se do panelu seznamů doplňují v průběhu práce s aplikací Účetní poradce, viz kapitola Panel seznamů. Po otevření projektu se do panelu vždy doplní položky Legislativa a Rejstříky. V závislosti na typu projektu se doplňují další položky, například Metodika. Počet položek, název a jejich význam se může u jednotlivých projektů lišit. Další skupinu položek, které se promítají do panelu seznamů v průběhu práce s Účetním poradcem, tvoří tzv. generované položky. Mezi generované položky patří Citace, Reference, Znění, Změny a Paragrafový obsah. Význam generovaných položek vysvětlují stejnojmenné kapitoly této příručky, podrobnosti uvádí kapitola Panel seznamů. Nástrojová lišta V nástrojové liště jsou standardně umístěna tlačítka pro spouštění nejvíce používaných funkcí programu. Nástrojová lišta je umístěna bezprostředně pod hlavní nabídkou aplikace, v základním nastavení se tlačítka zobrazují včetně popisu. Zobrazení popisu tlačítek lze vypnout nebo zapnout dvojitým kliknutím myší na volném prostoru nástrojové lišty nebo volbou Tlačítka aplikace, viz kapitola Možnosti. Projektové záložky Projektová záložka se zakládá pro každý otevřený projekt a vždy se naplní názvem projektu. Pro projektové záložky je vyhrazen jeden řádek pod nástrojovou lištou programu a v základním nastavení je zobrazen. Jsou-li projektové záložky zobrazené, umožňují snadné přecházení mezi otevřenými projekty, viz kapitola Projekty a operace s nimi. Zobrazování projektových záložek lze trvale vypnout volbou Zobrazené záložky hlavního okna, viz kapitola Možnosti. 10

11 Název aktivní kapitoly Název aktivní kapitoly se promítá těsně nad textové pracovní okno aplikace, kde je pro tuto informaci vyhrazen jeden řádek. V základním nastavení je řádek pro název aktivní kapitoly zobrazen. Zobrazování řádku s názvem aktivní kapitoly lze trvale vypnout volbou Zobrazovat jméno aktivní kapitoly, viz kapitola Možnosti. 3.6 Otevření odkazu v novém okně Otevření odkazu v novém okně může být pro uživatele užitečné v případě potřeby paralelního studování informací. Odkaz se otevře do nového okna jednoduchým postupem: Nastavit kurzor myši na odkaz. Stisknout klávesu SHIFT a současně kliknout levým tlačítkem myši. Odkaz se otevře v novém okně, pro které se současně vytvoří nová projektová záložka se jménem odkazu. Do názvu projektové záložky se promítne název odkazu, většinou se jedná o číslo paragrafu a číslo předpisu, ke kterému paragraf patří. Do nového okna nelze otevřít odkaz na úvodní tabulku předpisu, paragrafový obsah, úplné znění předpisu a seznam změn otevíraný tlačítkem Změny. 3.7 Hlavní nabídka funkcí aplikace Hlavní nabídka aplikace je vždy dostupná, nelze ji skrýt volbou uživatele a používá se ke spouštění hlavních funkcí. Některé z funkcí obsažených v hlavní nabídce lze spouštět alternativně stiskem kombinace kláves nebo stiskem tlačítka v nástrojové liště programu. Přehled položek hlavní nabídky aplikace: Projekt Otevři Zobraz seznam modulů Test integrity dat Možnosti Licence a klíče Info o programu Nápověda Konec Obecné informace Vše označit INFO Účetní. Zobrazí nabídku projektů nainstalovaných do adresáře aplikace s možností jejich otevření. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Projekty. Zjistí, zda jsou nainstalovaná data v pořádku. Otevírá dialog nastavení parametrů programu, viz kapitola Možnosti. Otevírá dialog Možnosti a v něm nastaví jako aktivní položku Licence, ve které lze zadat nové licenční číslo nebo datový klíč, viz kapitola Nastavení parametrů. Zobrazí informační okno s údaji o verzi aplikace, operačním systému a dalšími parametry důležitými pro běh aplikace. Zobrazí podrobný popis ovládání programu. Ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení programu a historii prohlížení. Alternativně se aplikace ukončí stiskem kombinace kláves <Ctrl-X>. Uživatel není žádán o potvrzení ukončení běhu aplikace. Označí všechny články v nabídce jako přečtené. Název článku v nabídce obecných informací. Obsah nabídky se mění. Nabídka obsahuje vždy aktuální informace týkající se pravidelných aktualizací nebo důležitých změn v Účetním poradci. 11

12 Editace Kopírovat Najít Poznámky Nová záložka Zobrazení Panel seznamů Tlačítka Záložky projektů Název aktivní kapitoly Seznam poznámek Kapitola Tisk Citace Reference Znění Historie Změny Pohyb Globální hledání Hledej další výskyt Kopíruje označený text z textového okna do schránky systému Windows. Před kopírováním se text musí označit pomocí myši. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Kopírovat. Spouští hledání slova nebo jeho části v textu otevřené kapitoly. Spouští textový editor, do kterého lze napsat poznámku ke kapitole v textovém okně. Používá se editor definovaný funkcí Možnosti ve složce Adresáře. Poznámka se ukládá do diskového souboru s interně generovaným názvem. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Pozn.. Vloží k otevřené kapitole novou záložku a zapíše ji do seznamu záložek v panelu seznamů. Vypíná/zapíná zobrazení panelu seznamů. Vypíná/zapíná zobrazení nástrojové (tlačítkové) lišty aplikace. Vypíná/zapíná zobrazení řádku projektových záložek. Vypíná/zapíná zobrazení řádku, na který se promítá název otevřené kapitoly v textovém okně aplikace. Zobrazí seznam dosud vytvořených poznámek s možností prohlížení a úprav. Spouští tisk kapitoly otevřené v textovém okně. Před odesláním textu na tiskárnu zobrazí dialog Tisk, ve kterém lze zvolit tiskárnu a nastavit její parametry. Tisk se alternativně spouští stiskem tlačítka Tisk nebo kombinací kláves <Ctrl-P>. Generuje seznam kapitol, na které se odkazuje právě otevřená kapitola v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Citace. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Citace nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-Z>. Generuje seznam kapitol, které se odkazují na právě otevřenou kapitolu v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Reference. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Reference nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-D>. Funkce je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Volbou funkce se generuje seznam všech verzí otevřeného paragrafu nebo článku, seznam se vloží do panelu seznamů. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Znění nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-I>. Vygeneruje a zobrazí seznam všech novelizovaných znění (verzí) otevřené kapitoly, vygeneruje historii kapitoly a případně i jejich odstavců. Funkce je aktivní pouze je-li otevřen paragraf nebo článek předpisu. Funkce je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřená kapitola se zvýrazněním změn provedených novelou. Volbou funkce se zapíná nebo vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Změny nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-T>. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Hledání. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Hledej nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-G>. V kapitole otevřené ze seznamu globálního hledání najde další výskyt hledaného výrazu. Alternativně se spouští stiskem tlačítka >> umístěného ve spodní části seznamu globálního hledání nebo stiskem klávesy <F3>. 12

13 Předchozí výskyt Obsah Rejstříky První změna v kapitole Další změna Předchozí změna Okno Zavři Zavři vše Zavři ostatní Kaskáda Pod sebe Vedle sebe Jediné Otevřené moduly Konec V kapitole otevřené ze seznamu globálního hledání najde předchozí výskyt hledaného výrazu. Alternativně se spouští stiskem tlačítka << umístěného ve spodní části seznamu globálního hledání nebo stiskem kombinace kláves <Shift-F3>. Funkce je aktivní pouze, je-li otevřený modul vybaven lokálním obsahem. Zobrazí lokální obsah otevřeného modulu a v něm zvýrazní název předpisu, ke kterému náleží kapitola otevřená v textovém okně. Používá se v případech, kdy se kapitoly otevírají ze seznamu hledání a nelze je identifikovat. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Obsah nebo stiskem klávesy <F6>. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Rejstříky. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Rejstřík nebo stiskem klávesy <F7>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole první změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-Q>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole další změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-M>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole předchozí změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-J>. Uzavře právě aktivní textové okno a současně uzavře i otevřený projekt bez uložení historie prohlížení. Zavře všechna otevřená okna a současně uzavře všechny otevřené projekty. Zavře všechna otevřená okna, kromě právě aktivního okna a současně uzavře projekty otevřené v zavíraných oknech. Uspořádá okna otevřených projektů kaskádově tak, že z každého okna je viditelná horní hrana okna s názvem projektu. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší na horní hraně okna nebo pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uspořádá okna otevřených projektů pod sebe do pracovní plochy aplikace. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší do viditelné části okna, pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uspořádá okna otevřených projektů vedle sebe do pracovní plochy aplikace. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší do viditelné části okna nebo pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Pracovní plocha aplikace se vyplní jediným oknem, ostatní zůstanou neviditelná. Mezi projekty se lze přepínat pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uvozuje seznam právě otevřených projektů. Ze seznamu lze projekty volit myší a tak se přepínat mezi okny. Ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení a historii prohlížení. 3.8 Panel seznamů Panel seznamů je umístěn vlevo od pracovního textového okna aplikace a promítají se do něj veškeré seznamové kapitoly aplikace. V základním nastavení je panel vždy zobrazen. Zobrazení panelu lze vypnout nebo zapnout volbou položky Panel seznamů v nabídce 13

14 Zobrazení. Přechodně se panel skryje nebo zobrazí kliknutím myší na symbolu šipky << nebo >> vlevo od panelu, viz obrázek 1. Směr šipky se mění v závislosti na tom, zda je panel viditelný nebo skrytý. V horní části panelu seznamů je prostor pro umístění seznamových položek. Při prvním spuštění aplikace panel seznamů vždy obsahuje tři základní položky: Projekty, Záložky a Hledání. Další položky se do panelu seznamů doplňují v průběhu práce s aplikací Účetní poradce. Volba položky se provádí nastavením kurzoru myši na položku a následným stiskem levého tlačítka myši. Obrázek 1 Panel seznamů před otevřením projektu Po otevření projektu se základní sada tří položek rozšíří o další. Projekt standardně vytváří položky Legislativa, Rejstříky a Doplněno, některé projekty mohou vytvářet i další položky, například Metodika, Praktikum nebo Věstníky. Počet vytvářených položek a jejich pojmenování závisí na projektu. Další skupinu položek, které se promítají do panelu seznamů, tvoří tzv. generované položky. Generované položky nejsou závislé na projektu, tvoří výstup stejnojmenných funkcí aplikace. Mezi generované položky patří Citace, Reference, Znění, Historie, Změny a Paragrafový obsah. Význam generovaných položek vysvětlují stejnojmenné kapitoly této příručky. 14

15 Do spodní části panelu seznamů se promítají specifické ovládací prvky, jejichž počet a význam se liší v závislosti na právě otevřeném seznamu. Význam těchto ovládacích prvků popisují kapitoly zaměřené na jednotlivé položky panelu seznamů. 3.9 Nástrojová lišta V nástrojové liště jsou standardně umístěna tlačítka pro spouštění nejvíce používaných funkcí Účetního poradce. V základním nastavení se tlačítka zobrazují včetně stručného popisu. Zobrazení popisu tlačítek lze vypnout nebo zapnout dvojitým kliknutím myší na volném prostoru nástrojové lišty. Význam tlačítek v nástrojové liště: Pohyb v seznamu historie navštívených kapitol směrem k začátku krok zpět (k dříve zobrazeným kapitolám). Seznam se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od tlačítka Zpět. Ze seznamu historie lze vybrat libovolnou kapitolu a otevřít. Pohyb v seznamu historie navštívených kapitol směrem ke konci krok vpřed (k později zobrazeným kapitolám). Seznam se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od tlačítka Vpřed. Ze seznamu historie lze vybrat libovolnou kapitolu a otevřít. Tisk kapitoly otevřené v textovém okně na výchozí tiskárně. Další možnosti tisku lze volit z nabídky, která se zobrazí kliknutím myší na černé šipce vpravo od tlačítka Tisk. Kopíruje označený text do schránky. Kopírovaný text lze vložit do jiné aplikace, například textového editoru. Vloží záložku k otevřené kapitole a zapíše ji do složky Záložky v panelu seznamů. Současně se v panelu seznamů nastaví jako aktivní položka Záložky. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Hledání. Otevře dialog lokální hledání slova nebo jeho části v otevřené kapitole. Zobrazí obsah otevřeného modulu a v něm zvýrazní název předpisu, ke kterému náleží kapitola otevřená v textovém okně. Používá se v případech, kdy se kapitoly otevírají ze seznamu hledání a nelze je identifikovat. Tlačítko lze použít, je-li aktivní. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Rejstříky. Spouští textový editor, do kterého lze napsat poznámku ke kapitole otevřené v textovém okně. Používá se editor definovaný funkcí Možnosti ve složce Adresáře. Poznámka se ukládá do diskového souboru s interně generovaným názvem. Generuje seznam kapitol, na které se odkazuje právě otevřená kapitola v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Citace. Generuje seznam kapitol, které se odkazují na právě otevřenou kapitolu v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Reference. Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Stiskem tlačítka se generuje seznam všech verzí otevřeného paragrafu nebo článku, seznam se vloží do panelu seznamů. 15

16 16 Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Stiskem tlačítka se generuje seznam všech historických novelizovaných znění (verzí) otevřeného paragrafu nebo článku a jeho odstavců (pokud existují), seznam se vloží do panelu seznamů. Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřená kapitola se zvýrazněním změn provedených novelou. Stiskem tlačítka se zapíná nebo vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech.

17 4 Architektura systému Architektura Účetního poradce je jednoduchá a přehledná, s důrazem na snadné ovládání. Software může začít používat každý, kdo si umí na počítači spustit program a zná standardy ovládání programu myší. 4.1 Uspořádání předpisů Účetní poradce obsahuje předpisy publikované ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv, Finančním zpravodaji a dalších registrovaných věstnících. Předpisy jsou v systému řazeny tématicky do právních oblastí, například daňové předpisy tvoří samostatnou právní oblast (datový modul), účetní předpisy jsou chápány také jako samostatná právní oblast atd. Seznam právních oblastí otevřeného projektu se promítá do panelu seznamů, položky Legislativa. Rozsáhlejší hlavní právní oblasti se v seznamu dále dělí. V rámci každé právní oblasti (datového modulu) se předpisy organizují do skupin, podle typu, například zákony, vyhlášky, nařízení vlády, smlouvy apod. V každé skupině jsou předpisy uváděny včetně čísel ze Sbírky zákonů, roku vydání a úplného názvu. Pokud je předpis po dobu jeho platnosti novelizován, v seznamu předpisů jsou uvedeny všechny jeho novely včetně uvedení časového údaje o účinnosti, viz příklad na obrázku 2. PLATEBNÍ STYK Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů Novely zákona: č. 156/2010 Sb v platnosti č. 284/2009 Sb., základní znění zákona Obrázek 2 Příklad novelizovaného předpisu Na obrázku 2 je typický příklad uspořádání novelizovaných předpisů ve skupině, konkrétně se jedná o zákon o platebním styku. Dle obrázku jsou v Účetním poradci dvě verze uvedeného zákona, stav k 1. srpnu V záhlaví seznamu je úplný název zákona, za kterým následuje seznam jeho novelizací. Každá verze zákona je uvedena číslem (vlevo), pod kterým byla příslušná novela publikována ve Sbírce zákonů a intervalem platnosti (vpravo). Obvykle první verze zákona v seznamu, u které není interval platnosti vpravo omezen, je poslední, dosud publikovanou novelou předpisu. Není to však pravidlem, protože řazení v seznamu se řídí intervalem platnosti, nikoli pořadím publikování ve Sbírce zákonů. Jestliže uživatel potřebuje znění zákona z roku 2009, může otevřít základní znění zákona. Pro uživatele je důležitá skutečnost, že každé znění zákona uvedené v systému je úplné s vyznačením změn provedených novelou, nejedná se o pouhý novelizační předpis, jak jej otiskne Sbírka zákonů. Pokud v seznamu proběhla změna, například byla vložena nová novelizace zákona, změněné údaje jsou podbarvené žlutě a název zákona je uveden tučně. Starší verze předpisů, s ukončenou platností, jsou uložené v tzv. archivních modulech. Aktuální verze jsou uložené v tzv. aktivních modulech, které se průběžně aktualizují. Umístění předpisu v archivních modulech je signalizováno v seznamu světlejší ikonou pro otevření předpisu. Předpisy uložené v aktivních modulech mají v seznamu ikonu tmavší. 17

18 Aktivní moduly se instalují do počítače vždy, archivní moduly se mohou instalovat volitelně, v základním nastavení se instalují vždy. Pokud nejsou archivní moduly nainstalovány, odkaz na předpis uložený v archivu se nepropojí a zobrazí se upozornění. Archivní moduly lze dodatečně nainstalovat z instalačního média. Vybraný předpis ze seznamu se otevírá kliknutím myší na ikoně umístěné vlevo od prvního slova názvu předpisu nebo vlevo od čísla novelizace u předpisů novelizovaných. Jako první se otevírá úvodní tabulka předpisu se základními informacemi o předpisu, viz příklad na obrázku 3. ZÁKON o účetnictví č. 563/1991 Sb. paragrafový obsah úplné znění předpisu derogace Publikován: Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 563/1991, částka 107 ze dne Autorem zákona je Federální shromáždění ČSFR. Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Novela zákonem č. 227/2009 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. července Novely zákona: Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., částka 68, ze dne Ve znění zákona č. 304/2008 Sb., částka 98, ze dne Ve znění zákona č. 230/2009 Sb., částka 70, ze dne Ve znění zákona č. 126/2008 Sb., částka 40, ze dne Ve znění zákona č. 348/2007 Sb., částka 108, ze dne Ve znění zákona č. 296/2007 Sb., částka 97, ze dne Ve znění zákona č. 261/2007 Sb., částka 85, ze dne Ve znění zákona č. 69/2007 Sb., částka 31, ze dne Ve znění zákona č. 264/2006 Sb., částka 84, ze dne Ve znění zákona č. 230/2006 Sb., částka 73, ze dne Ve znění zákona č. 57/2006 Sb., částka 24, ze dne Ve znění zákona č. 81/2006 Sb., částka 30, ze dne Obsah úvodní tabulky předpisu se může lišit podle typu předpisu, ale koncepce uspořádání a význam jednotlivých informací zůstává stejný. Úvodní obrazovka je plně proporcionální, její obsah se přizpůsobí nastavené šířce pracovního okna prohlížecího programu. Všechny úvodní obrazovky předpisů mají v systému jednotný formát. Identifikace předpisu vždy začíná uvedením typu předpisu velkými písmeny, následuje přesný název předpisu a číslo předpisu, pod kterým byl publikován ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji nebo jiném věstníku. Za hlavičkou předpisu jsou tlačítka pro vstup k obsahu předpisu. U každého předpisu jsou vždy uvedena tlačítka "paragrafový obsah" a "úplné znění předpisu". Ostatní tlačítka jsou volitelná, uvádějí se v případě, že to obsah předpisu vyžaduje. Význam standardně používaných tlačítek v úvodní obrazovce předpisu: 18

19 Paragrafový obsah Vstup do seznamu paragrafů nebo článků předpisu a jejich nadpisů. Ze seznamu lze vstupovat do znění jednotlivých paragrafů nebo článků, lze je prohlížet, využívat vazeb na jiné předpisy, tisknout, kopírovat celé předpisy nebo jejich části do jiných aplikací, vkládat k nim komentáře nebo záložky, zobrazit seznam znění nebo historii zvoleného paragrafu apod. Úplné znění předpisu V úplném znění předpisu jsou statě předpisu řazené za sebou, lze v něm listovat jako v textu zpracovávaném textovým editorem, hledat jednotlivá slova nebo jejich části apod. U novelizovaných předpisů úplné znění obsahuje vždy veškeré změny provedené novelami předpisu až po zvolenou verzi. Změny provedené zvolenou novelou jsou v úplném znění barevně zvýrazněné žlutou barvou, do vypuštěného textu lze nahlédnout kliknutím na šedé šipce směřující vzhůru. Poznámka Poznámka není uváděna u všech předpisů. Většinou poznámka obsahuje informace o zrušení předpisu nebo omezení při nabývání účinnosti některých částí předpisu. Derogace Vstup do zrušovacích ustanovení předpisu, pokud v předpisu existují. Související předpisy Obsahuje seznam předpisů, které přímo souvisejí s otevřeným předpisem a přímo určují jeho provádění nebo ovlivňují obsah. Standardně se tato položka uvádí u smluv o zamezení dvojího zdanění, dále je uvedena například u zákona o cestovních náhradách. Změny Obsahuje seznam paragrafů nebo článků předpisu, ve kterých proběhla změna novelou, jejíž číslo je uvedeno vpravo od tlačítka. Za tlačítky umístěnými pod názvem předpisu následuje sekce základních informací o předpisu a jeho novelizacích. V sekci "Publikován" jsou uvedeny informace o vydání předpisu. V sekci "Účinnost" se uvádějí informace o nabytí účinnosti předpisu. Pokud byl předpis novelizován, je zde uvedena i účinnost právě otevřené novely. Sekce "Novely" je vyplněna pouze u předpisů, které byly novelizovány a obsahuje seznam novel, jejichž změny jsou zapracovány v právě otevřené verzi předpisu. Novely jsou v seznamu seřazeny od nejnovější po nejstarší a čísla novel jsou propojena na odpovídající úvodní obrazovky. U předpisů novelizovaných po je v informačním řádku novely tlačítko Změny, které otevírá seznam paragrafů, článků nebo jiných statí předpisu, ve kterých novela provedla změny, viz kapitola Tlačítka změny. 4.2 Paragrafový obsah Tlačítkem Paragrafový obsah je vybavena každá úvodní obrazovka předpisu. Jmenuje se vždy "Paragrafový obsah", i když se jedná o předpis, který je složen z jinak nazvaných statí. Výjimku tvoří krátké předpisy, u kterých se stejnojmenná položka v Panelu seznamů 19

20 nevytváří a pomocí paragrafového obsahu se otevírá úplný text předpisu. V těchto případech se shoduje funkce položek "Paragrafový obsah" a "Úplné znění předpisu". Stiskem tlačítka "Paragrafový obsah" se v panelu seznamů otevře seznam čísel paragrafů, článků nebo názvů statí, ze kterých se předpis skládá. Číselná řada paragrafů nebo článků je vždy souvislá a obsahuje nadpisy. Ze seznamu lze volit paragrafy nebo články, do okna vpravo se promítá jejich obsah. V textu kapitol otevíraných z paragrafového obsahu nejsou barevně zvýrazněny změny, i když je předpis novelizován. Seznam Paragrafový obsah se uzavře kliknutím myší na křížku umístěném vpravo od záhlaví seznamu. Po uzavření seznamu tímto způsobem zůstává v textovém okně poslední otevřená kapitola. Seznam se automaticky uzavře při pohybu zpět v historii prohlížení. Paragrafové obsahy jsou kapitoly, které mají explicitně přidělenou vlastnost, která určuje způsob jejich promítání do okna aplikace. Tento specifický způsob řešení přináší zvláštnosti v chování programu, které mohou uživatele překvapit. Pokud se v textu předpisu vyskytne odkaz na paragrafový obsah, pracuje se s ním ve stejném režimu jako při otevření z úvodní obrazovky předpisu. 4.3 Úplné znění předpisu Každý zákon nebo právní norma podléhá postupnému vývoji, některé předpisy více, některé méně. Dnes se dá říci, že většina právních norem byla v souvislosti se změnami ve společnosti a hospodářství nějakým způsobem upravena - novelizována. Novelizace předpisu se v Účetním poradci projeví jako nový titul původního předpisu v příslušném znění. Po každé novelizaci má uživatel k dispozici úplné znění a současně kompletní posloupnost jednotlivých úplných znění předpisu tak, jak byl předpis postupně novelizován. U každého úplného znění se uvádí časový interval, po který byla novela v platnosti. Úplné znění předpisu lze v Účetním poradci vyvolat volbou položky Úplné znění předpisu z úvodní tabulky předpisu. Úplné znění tvoří souvislý text, ve kterém jednotlivé paragrafy následují jeden za druhým, včetně nadpisů a textu. V textu úplného znění lze plynule listovat pomocí kurzorových kláves, myší pomocí symbolů v posuvníku na pravé hraně okna nebo automaticky kliknutím na kolečko myši. Význam kláves v úplném znění předpisu: <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu úplného znění ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku úplného znění <PgDn> listování v textu směrem ke konci úplného znění <End> skok na konec úplného znění <Home> skok na začátek úplného znění <Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem ke konci úplného znění <Shift-Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem k začátku úplného znění <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části v úplném znění (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) 20

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více