QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY"

Transkript

1 SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory mají své jedinečné licenční číslo a přístupový kód. Podle licenčního čísla lze zjistit vlastníka instalačního média, který je odpovědný za užívání software a dodržování licenčního ujednání. Softwarové dílo lze využívat pouze pro vnitřní potřebu majitele instalačního média, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Jakékoli šíření díla nebo libovolných jeho částí ve prospěch třetích osob je v rozporu s poskytnutým právem užití díla. Dílo nebo jeho části nesmí být vydány v tištěné podobě bez výslovného písemného souhlasu autorů díla. Programové řešení a vlastní zpracování textu je registrováno autorskou ochrannou organizací a jeho ochrana se řídí ustanovením autorského zákona. Zakoupením licence M1 je uživatel oprávněn software používat pouze na jednom počítači, tato licence není způsobilá pro provoz v počítačové síti. Zakoupením licence M2 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na dvou počítačích nebo v síti pro dva uživatele. Zakoupením multilicence M5 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na pěti počítačích nebo v síti počítačů pro pět uživatelů. Zakoupením multilicence M10 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na deseti počítačích nebo v síti pro deset uživatelů. Zakoupením multilicence M15 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na patnácti počítačích nebo v síti pro patnáct uživatelů. Práva vztahující se k vyšším licencím jsou obdobná jako multilicence M5 až M15. Copyright (c) Masa&PPP, MP-SOFT, a.s., softwarová společnost Brno,

2 OBSAH 1 Úvodní informace Instalace a licence Spuštění programu Ovládání programu myší Ovládání programu klávesnicí Ovládání nabídky programu Důležité klávesové zkratky Modifikace zobrazení Otevření odkazu v novém okně Hlavní nabídka funkcí aplikace Panel seznamů Nástrojová lišta Architektura systému Uspořádání předpisů Paragrafový obsah Úplné znění předpisu Podbarvení změn u novelizovaných předpisů Tlačítka "Změny" Hypertextové odkazy Projekty a operace s nimi Otevření projektu Uzavření projektu Informace o projektu Po otevření projektu Legislativa Metodika Rejstříky Vazby mezi předpisy Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech Záložky Vytvoření nové záložky Řazení záložek Pojmenování záložky Otevření záložky Vymazání záložky Informace o záložce Generované položky (seznamy) Změny Paragrafový obsah Citace Reference Znění Historie Hledání Otevření dialogu hledání Ovládací prvky dialogu hledání Vstupní pole pro zadání hledaného výrazu Spuštění procesu hledání Nastavení, kde se má hledat

3 8.2.4 Slovní spojení (fráze) nebo jednotlivá slova Jen platné Oblast Nadpisy Selektivní Seznam nalezených kapitol Ovládací prvky seznamu nalezených kapitol Metodika hledání slovních spojení (frází) Metodika hledání jednotlivých slov Tisk Nastavení tiskárny a vlastností tisku Vzhled stránky Náhled Tisk celé kapitoly Tisk části textu Tisk vybraných stránek textu Tisk novelizovaných předpisů Kopírování textu a poznámky Kopírování textu Poznámky Automatické aktualizace lokální podpora Instalace podpory aktualizací Aktivace procesu Vlastnosti procesu Test připojení do sítě Internet Pomalá připojení do sítě Internet Nastavení práce offline v internetovém prohlížeči Výmaz dočasných souborů Průběh procesu automatických aktualizací Indikace stavů procesu Lokální nabídka procesu Indikace aktuálnosti dat Předávání informací Automatické aktualizace síťová podpora Provoz víceuživatelské verze v prostředí LAN Provoz intranetového serveru IntraGate Instalace Odinstalace Další informace Konfigurační parametry Internetová verze Účetního poradce Konfigurační parametry služby QBUpdateClientService Nastavení parametrů Zobrazení Adresáře Licence Ostatní Ukládání nastavení programu

4 1 Úvodní informace Účetní poradce je textová databáze právních předpisů a metodických návodů, která je určena pro odborníky z oblasti daní, účetnictví a obdobných oblastí. Úkolem informačního systému Účetní poradce je efektivně a přehledně řadit textové dokumenty, uchovávat informaci o jejich vývoji v čase, nabízet je k prohlížení z různých pohledů a rychle v textu vyhledávat jednotlivá slova, slovní spojení a fráze. V Účetním poradci uživatel najde úplná, poslední platná znění všech aktuálních i dříve publikovaných právních předpisů, které jsou potřebné pro výkon praxe v daném oboru. Do Účetního poradce jsou zařazeny předpisy publikované ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji, odborných webech a jiných obecně platných médiích tohoto charakteru. Metodika, obsažená v Účetním poradci, je dílem autorského kolektivu Metodické sekce Svazu účetních Praha a podléhá gesci tzv. Metodické rady, složené ze špičkových odborníků z praxe. Předpisy lze vyhledávat podle časového nebo obsahového hlediska, výběr se provádí sekvenčně z tématicky sestavených seznamů nebo rejstříků. Software umožňuje generovat citace, reference nebo přehled o časovém vývoji části nebo celého předpisu. Vyhledávat lze také pomocí rychlého plnotextového (fulltextového) hledání v celé textové databázi nebo vybrané části. Pomocí fulltextu lze hledat slovní spojení nebo-li fráze, jednotlivá slova nebo jejich části, s možností využití řady operátorů a parametrů. Předpisy i metodika vložená do Účetního poradce je zpracována hypertextovou technologií, uživatel má vždy k dispozici aktuální vazby na citované předpisy, které se vyvolají kliknutím myší na odkaz. Zárukou aktuálnosti Účetního poradce jsou pravidelné aktualizace. Dominantním způsobem aktualizování jsou tzv. automatické aktualizace, které se do počítače uživatele přenášejí přes internet. Uživatel si může zvolit i čtvrtletní aktualizování na médiu CD. Každý odběratel pravidelných aktualizací má přístup k průběžně aktualizované internetové verzi na adrese Novelizované předpisy mají přehledně zapracované, barevně odlišené změny a možnost nahlédnout do textu, který byl novelizací vypuštěn. Technologie zpracování textu v Účetním poradci dává k dispozici aktuální úplná znění předpisů, nebo dříve platná úplná znění, sestavená ke zvolenému datu. Kromě základních uživatelských funkcí pro práci s právními předpisy, metodikou, výklady a ostatními dokumenty, je Účetní poradce vybaven nadstavbovými rešeršními funkcemi. Rešeršní funkce umožní efektivně vyhledat vazby mezi předpisy, sestavit historický vývoj části předpisu a odpovědět na otázku, zda aktuálně zpracovávaný předpis je citován jinde. 4

5 2 Instalace a licence Účetní poradce se instaluje z instalačního disku CD automatickým instalačním programem. Rozsah instalace určuje zakoupená licence a vymezí se po zadání licenčního čísla do instalačního programu. Po nainstalování se vytvoří skupina s názvem MP-Soft a do ní se vloží ikona(y) instalovaného projektu. Program se spouští standardním postupem používaným ve Windows, kliknutím myší na ikoně. Účetní poradce se spouští ikonou s vyobrazením modrého paragrafu, viz kapitola Spuštění programu. Podrobně se instalací zabývá instalační příručka. Doporučujeme ponechat základní nastavení instalačního programu, které je optimalizováno a nejlépe využívá možností programu. Licenční číslo je evidenčním číslem licence a vyžaduje se od uživatele vždy při požadavku na technickou podporu, konzultaci, servis nebo reklamaci produktu. Oprávněným uživatelem licence se uživatel stává po zaplacení software a odeslání registrační karty na adresu výrobce programu, MP-Soft, a.s., Příkop 4, Brno. Po přijetí registrační karty je uživatel zaevidován jako oprávněný, aktivují se mu automatické aktualizace a poskytuje se veškerý servis a podpora, o kterou požádá. Licenční kód je zabezpečovacím kódem licence a brání neoprávněnému užívání programu. Datový klíč je přístupovým kódem k jednotlivým právním oblastem, které uživatel používá. Po nainstalování software z instalačního média do počítače lze pracovat pouze s tou oblastí, na kterou má uživatel zakoupenou licenci a odpovídající datový klíč. Jestliže se uživatel rozhodne používat další právní oblast a rozšíří si licenci, získá nový datový klíč, který novou právní oblast zpřístupní. Při prvním spuštění programu doporučujeme upravit velikost okna tak, aby vyhovovala potřebám užívání. 5

6 3 Spuštění programu Standardně se pro spuštění Účetního poradce v prostředí Windows používá ikony, kterou automaticky vytváří instalační program. Po instalaci se veškeré ikony ukládají do skupiny s názvem MP-Soft a ta se zařadí do složky Programy v nabídce Start. Význam jednotlivých ikon: Doplňující informace o Otevírá dokument s aktuálními informacemi o instalaci a používání Účetního poradce. Licenční podmínky o Otevírá dokument s licenčním ujednáním platným pro užívání Účetního poradce. Poslední stav programu Quickbook o Spustí program, současně nastaví projekt a v něm kapitolu, která byla otevřená před posledním ukončením programu. Dřívější stav se načítá z historie prohlížení, která je uložena v diskovém souboru. Doporučení: Používat tuto ikonu v případech, kdy je žádoucí návrat k dřívějšímu stavu prohlížení dokumentu. Ikony s názvem projektu, například Účetní poradce, stav k o Spustí program a současně otevře úvodní obrazovku projektu, jehož jméno je obsaženo v názvu ikony. Doporučení: Používat tuto ikonu v případech, kdy je žádoucí začít pracovat s novým projektem nebo historie prohlížení dosud otevřeného projektu je natolik obsáhlá, že je vhodné začít opět od začátku. Pro nestandardní způsob spouštění lze využít funkci Spustit v nabídce Start, průzkumník ve Windows nebo jiný správce souborů. Spustitelný modul má jméno QB6.EXE. Při tomto způsobu spouštění se aplikace vždy nastaví do stavu před posledním ukončením (pokud není tato vlastnost vypnutá v nastavení programu). Pokud se tímto způsobem aplikace spouští poprvé, okno aplikace je prázdné a je nutné nejprve otevřít projekt z nabídky Projekty. 3.1 Ovládání programu myší Ovládání programu myší plně odpovídá konvencím Windows. Text se z databáze promítá do oken, která jsou vybavena standardními ovládacími symboly, jak je ve Windows obvyklé. V okně s textem lze listovat pomocí posuvníků, které se zobrazí na pravé straně okna, u neproporcionálních kapitol, širších jak nastavená velikost okna i na spodním okraji. Stejně jako v jiných aplikacích pro Windows, lze pomocí myši měnit tvar a umístění oken na obrazovce. Tvar okna můžete změnit uchopením pravého spodního rohu okna pomocí myši a následným tahem ve směru změny velikosti okna. Při tahu je nutné mít trvale stisknuté levé tlačítko myši. Kromě této možnosti existují další, které se provádějí stejně, jak je obvyklé v prostředí Windows. 6

7 Umístění okna na obrazovce lze měnit nastavením kurzoru myši na horní hranu okna, při stisknutém levém tlačítku myši se okno přemístí tahem myší ve směru změny umístění. Při tahu myší je nutné mít trvale stisknuté levé tlačítko myši. Myš se používá i na vyvolání funkcí programu. Všechny funkce programu lze vyvolat z nabídky umístěné v záhlaví okna aplikace. Nabídka se otevře nastavením kurzoru myši na položku nabídky a následným stiskem levého tlačítka myši. Uvedeným postupem se otevírají jednotlivé nabídky a lze z nich volit funkce programu. Symboly důležitých a nejčastěji používaných funkcí programu jsou umístěny v nástrojové liště, pod nabídkou. Funkce z nástrojové lišty se volí nastavením kurzoru myši na ikonu funkce, po chvíli se zobrazí stručný popis významu ikony, stiskem levého tlačítka myši se funkce spouští. 3.2 Ovládání programu klávesnicí Z klávesnice lze ovládat pouze některé funkce programu, řada funkcí nemá alternativní ovládání a musí se spouštět pouze myší. Při ovládání programu z klávesnice může snadno dojít k záměně významu ovládacích kláves, záleží ve které oblasti se používají. Například klávesa <Tab> má jinou funkčnost v textovém okně, kde je text předpisu (posouvá kurzor po odkazech), a jinou funkčnost v panelu seznamů, kde zajišťuje posun po ovládacích prvcích panelu. Doporučujeme před použitím klávesnice nejprve kliknout myší na libovolné místo mimo ovládací prvky textového okna nebo do panelu seznamů a tím určit, ve které části programu se mají klávesy používat. Kombinace kláves používané pro spuštění funkcí programu a pro vyvolání nabídky programu se používají nezávisle a ve všech situacích mají zachován stejný význam. Při prohlížení textu kapitoly, jejíž objem přesahuje rámec okna lze použít kurzorových kláves k pohybu v textu po řádcích, kláves <PgUp> a <PgDn> k listování v textu po obrazovkách, kláves <Home> a <End> k mezním skokům v rámci textu. Pokud jsou v textu hypertextové odkazy, pohyb po těchto odkazech zajišťuje klávesa <Tab>. Kapitola, na kterou je propojen hypertextový odkaz se otevře stiskem klávesy <Alt-Enter>. Položku nabídky programu lze aktivovat stiskem kombinace klávesy <Alt> a podtrženého písmene v názvu položky. Podtržení písmen se zobrazí po stisku klávesy <Alt>, která ovládání nabídky aktivuje. Při práci s nabídkou programu jsou zablokovány funkce prohlížení textu, návrat k těmto funkcím se provede stiskem klávesy <Esc>. Je-li nabídka aktivní, z klávesnice nelze volit funkce programu pomocí kombinací kláves. 3.3 Ovládání nabídky programu Nabídka programu obsahuje funkce, které rozšiřují možnosti při prohlížení textů právních předpisů. K vyvolání funkcí z nabídky je možné použít několik postupů: Při vyvolání funkce pomocí myši, stačí nastavit kurzor myši na položku v nabídce a stisknout levé tlačítko myši. Přímý vstup do položek nabídky se provádí stiskem kombinace klávesy <Alt> a podtrženého písmene v názvu položky. Nabídka se opustí bez výběru, stiskem klávesy <Alt>. 7

8 3.4 Důležité klávesové zkratky Ovládání nabídky <Alt-R> <Alt-B> <Alt-E> <Alt-Z> <Alt-K> <Alt-P> <Alt-O> <Alt-C> vyvolá nabídku Projekt vyvolá nabídku Obecné informace vyvolá nabídku Editace vyvolá nabídku Zobrazení vyvolá nabídku Kapitola vyvolá nabídku Pohyb vyvolá nabídku Okno vyvolá funkci Konec a ukončí běh aplikace Ovládání důležitých funkcí <Ctrl-A> označí celý text kapitoly otevřené v textovém okně <Ctrl-C> označený text umístí do schránky <Ctrl-D> vygeneruje seznam referencí - kapitol, které se odkazují na otevřenou kapitolu <Ctrl-G> aktivuje dialog globálního hledání v panelu seznamů <Ctrl-H> vloží novou záložku k otevřené kapitole <Ctrl-I> vygeneruje seznam všech znění (verzí) otevřené kapitoly, obsažených v systému <Ctrl-T> zapíná/vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech <Ctrl-X> ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení a historii prohlížení <Ctrl-Z> vygeneruje seznam citací - kapitol, na které se odkazuje otevřená kapitola <F6> otevírá kapitolu obsah otevřené právní oblasti (modulu) a v ní zvýrazní název předpisu, ke kterému patří právě otevřená kapitola <F7> aktivuje položku Rejstříky v panelu seznamů Globální hledání <Ctrl-G> <F3> <Shift-F3> <Enter> <Shift-Enter> <Esc> <Ctrl-A> aktivuje dialog globálního hledání v panelu seznamů v otevřené kapitole vyhledá další výskyt hledaného výrazu a nastaví jej viditelně v okně v otevřené kapitole vyhledá předchozí výskyt hledaného výrazu a nastaví jej viditelně v okně spuštění hledání výrazu zvoleného z nabídky Návrhy nebo Historie spuštění hledání výrazu zvoleného z nabídky Návrhy nebo Historie zavření okna Návrhy a Historie označí celý text ve vstupním boxu hledaného výrazu Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech <Ctrl-J> 8 vyhledá předchozí změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn) <Ctrl-M> vyhledá další změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn)

9 <Ctrl-Q> vyhledá první změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn) <Ctrl-T> zapíná/vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech Práce s okny <Ctrl-F3> zavře všechna okna kromě právě aktivního <Ctrl-F4> zavře právě aktivní okno <Ctrl-F5> zavře všechna otevřená okna <Ctrl-E> zobrazí jediné okno v pracovní ploše programu <Ctrl-U> otevřená okna uspořádá do kaskády <Ctrl-B> otevřená okna uspořádá vedle sebe <Ctrl-W> otevřená okna uspořádá pod sebe Význam kláves v úplném znění předpisu: <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu úplného znění ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku úplného znění <PgDn> listování v textu směrem ke konci úplného znění <End> skok na konec úplného znění <Home> skok na začátek úplného znění <Tab> posun ukazatele v úplném znění po hypertextových odkazech směrem ke konci úplného znění <Shift-Tab> posun ukazatele v úplném znění po hypertextových odkazech směrem k začátku úplného znění <Alt-Enter> otevření odkazu, na kterém je právě nastaven ukazatel <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části v úplném znění (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) <Ctrl-Z> zobrazení seznamu kapitol, na které se úplné znění odkazuje, lze také vyvolat stiskem tlačítka Citace v nástrojové liště <Ctrl-T> vypíná/zapíná zvýraznění změn v textu úplného znění provedených novelou, pro kterou je úplné znění sestaveno, funkci lze také vyvolat stiskem tlačítka Změny v nástrojové liště <Ctrl-A> označení celého textu úplného znění <Ctrl-P> tisk úplného znění <Ctrl-Ins>, <Ctrl-C> vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit z klávesnice, pouze myší Význam kláves při listování v textu předpisu <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku kapitoly <PgDn> listování v textu směrem ke konci kapitoly <End> skok na konec kapitoly <Home> skok na začátek kapitoly <Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem ke konci kapitoly <Shift-Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem k začátku kapitoly 9

10 <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) <Ctrl-P> tisk kapitoly <Ctrl-Ins>, <Ctrl-C> vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit z klávesnice, pouze myší 3.5 Modifikace zobrazení Pracovní plocha aplikace Účetní poradce je složena z pevných a volitelných ovládacích a informačních prvků. Veškeré funkce lze vyvolat z hlavní nabídky aplikace. Pod hlavní nabídkou může být volitelně k dispozici tzv. nástrojová lišta programu s tlačítky pro spouštění nejfrekventovanějších funkcí, tlačítka mohou být zobrazena bez popisu nebo s popisem. Prostor pod nástrojovou lištou je vyhrazen pro textové okno aplikace (vpravo) a Panel seznamů (vlevo). Mezi textovým oknem a nástrojovou lištou se volitelně mohou zobrazovat projektové záložky a název právě otevřené kapitoly. Zobrazení ovládacích a informačních prvků je volitelné, kromě hlavní nabídky funkcí aplikace a textového okna lze veškeré prvky skrýt, volba se provádí v nabídce Zobrazení. Panel seznamů Panel seznamů je umístěn vlevo od pracovního textového okna aplikace a v základním nastavení je vždy zobrazen. Při prvním spuštění aplikace panel seznamů vždy obsahuje tři základní položky: Projekty, Záložky a Hledání. Další položky se do panelu seznamů doplňují v průběhu práce s aplikací Účetní poradce, viz kapitola Panel seznamů. Po otevření projektu se do panelu vždy doplní položky Legislativa a Rejstříky. V závislosti na typu projektu se doplňují další položky, například Metodika. Počet položek, název a jejich význam se může u jednotlivých projektů lišit. Další skupinu položek, které se promítají do panelu seznamů v průběhu práce s Účetním poradcem, tvoří tzv. generované položky. Mezi generované položky patří Citace, Reference, Znění, Změny a Paragrafový obsah. Význam generovaných položek vysvětlují stejnojmenné kapitoly této příručky, podrobnosti uvádí kapitola Panel seznamů. Nástrojová lišta V nástrojové liště jsou standardně umístěna tlačítka pro spouštění nejvíce používaných funkcí programu. Nástrojová lišta je umístěna bezprostředně pod hlavní nabídkou aplikace, v základním nastavení se tlačítka zobrazují včetně popisu. Zobrazení popisu tlačítek lze vypnout nebo zapnout dvojitým kliknutím myší na volném prostoru nástrojové lišty nebo volbou Tlačítka aplikace, viz kapitola Možnosti. Projektové záložky Projektová záložka se zakládá pro každý otevřený projekt a vždy se naplní názvem projektu. Pro projektové záložky je vyhrazen jeden řádek pod nástrojovou lištou programu a v základním nastavení je zobrazen. Jsou-li projektové záložky zobrazené, umožňují snadné přecházení mezi otevřenými projekty, viz kapitola Projekty a operace s nimi. Zobrazování projektových záložek lze trvale vypnout volbou Zobrazené záložky hlavního okna, viz kapitola Možnosti. 10

11 Název aktivní kapitoly Název aktivní kapitoly se promítá těsně nad textové pracovní okno aplikace, kde je pro tuto informaci vyhrazen jeden řádek. V základním nastavení je řádek pro název aktivní kapitoly zobrazen. Zobrazování řádku s názvem aktivní kapitoly lze trvale vypnout volbou Zobrazovat jméno aktivní kapitoly, viz kapitola Možnosti. 3.6 Otevření odkazu v novém okně Otevření odkazu v novém okně může být pro uživatele užitečné v případě potřeby paralelního studování informací. Odkaz se otevře do nového okna jednoduchým postupem: Nastavit kurzor myši na odkaz. Stisknout klávesu SHIFT a současně kliknout levým tlačítkem myši. Odkaz se otevře v novém okně, pro které se současně vytvoří nová projektová záložka se jménem odkazu. Do názvu projektové záložky se promítne název odkazu, většinou se jedná o číslo paragrafu a číslo předpisu, ke kterému paragraf patří. Do nového okna nelze otevřít odkaz na úvodní tabulku předpisu, paragrafový obsah, úplné znění předpisu a seznam změn otevíraný tlačítkem Změny. 3.7 Hlavní nabídka funkcí aplikace Hlavní nabídka aplikace je vždy dostupná, nelze ji skrýt volbou uživatele a používá se ke spouštění hlavních funkcí. Některé z funkcí obsažených v hlavní nabídce lze spouštět alternativně stiskem kombinace kláves nebo stiskem tlačítka v nástrojové liště programu. Přehled položek hlavní nabídky aplikace: Projekt Otevři Zobraz seznam modulů Test integrity dat Možnosti Licence a klíče Info o programu Nápověda Konec Obecné informace Vše označit INFO Účetní. Zobrazí nabídku projektů nainstalovaných do adresáře aplikace s možností jejich otevření. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Projekty. Zjistí, zda jsou nainstalovaná data v pořádku. Otevírá dialog nastavení parametrů programu, viz kapitola Možnosti. Otevírá dialog Možnosti a v něm nastaví jako aktivní položku Licence, ve které lze zadat nové licenční číslo nebo datový klíč, viz kapitola Nastavení parametrů. Zobrazí informační okno s údaji o verzi aplikace, operačním systému a dalšími parametry důležitými pro běh aplikace. Zobrazí podrobný popis ovládání programu. Ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení programu a historii prohlížení. Alternativně se aplikace ukončí stiskem kombinace kláves <Ctrl-X>. Uživatel není žádán o potvrzení ukončení běhu aplikace. Označí všechny články v nabídce jako přečtené. Název článku v nabídce obecných informací. Obsah nabídky se mění. Nabídka obsahuje vždy aktuální informace týkající se pravidelných aktualizací nebo důležitých změn v Účetním poradci. 11

12 Editace Kopírovat Najít Poznámky Nová záložka Zobrazení Panel seznamů Tlačítka Záložky projektů Název aktivní kapitoly Seznam poznámek Kapitola Tisk Citace Reference Znění Historie Změny Pohyb Globální hledání Hledej další výskyt Kopíruje označený text z textového okna do schránky systému Windows. Před kopírováním se text musí označit pomocí myši. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Kopírovat. Spouští hledání slova nebo jeho části v textu otevřené kapitoly. Spouští textový editor, do kterého lze napsat poznámku ke kapitole v textovém okně. Používá se editor definovaný funkcí Možnosti ve složce Adresáře. Poznámka se ukládá do diskového souboru s interně generovaným názvem. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Pozn.. Vloží k otevřené kapitole novou záložku a zapíše ji do seznamu záložek v panelu seznamů. Vypíná/zapíná zobrazení panelu seznamů. Vypíná/zapíná zobrazení nástrojové (tlačítkové) lišty aplikace. Vypíná/zapíná zobrazení řádku projektových záložek. Vypíná/zapíná zobrazení řádku, na který se promítá název otevřené kapitoly v textovém okně aplikace. Zobrazí seznam dosud vytvořených poznámek s možností prohlížení a úprav. Spouští tisk kapitoly otevřené v textovém okně. Před odesláním textu na tiskárnu zobrazí dialog Tisk, ve kterém lze zvolit tiskárnu a nastavit její parametry. Tisk se alternativně spouští stiskem tlačítka Tisk nebo kombinací kláves <Ctrl-P>. Generuje seznam kapitol, na které se odkazuje právě otevřená kapitola v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Citace. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Citace nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-Z>. Generuje seznam kapitol, které se odkazují na právě otevřenou kapitolu v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Reference. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Reference nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-D>. Funkce je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Volbou funkce se generuje seznam všech verzí otevřeného paragrafu nebo článku, seznam se vloží do panelu seznamů. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Znění nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-I>. Vygeneruje a zobrazí seznam všech novelizovaných znění (verzí) otevřené kapitoly, vygeneruje historii kapitoly a případně i jejich odstavců. Funkce je aktivní pouze je-li otevřen paragraf nebo článek předpisu. Funkce je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřená kapitola se zvýrazněním změn provedených novelou. Volbou funkce se zapíná nebo vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Změny nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-T>. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Hledání. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Hledej nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-G>. V kapitole otevřené ze seznamu globálního hledání najde další výskyt hledaného výrazu. Alternativně se spouští stiskem tlačítka >> umístěného ve spodní části seznamu globálního hledání nebo stiskem klávesy <F3>. 12

13 Předchozí výskyt Obsah Rejstříky První změna v kapitole Další změna Předchozí změna Okno Zavři Zavři vše Zavři ostatní Kaskáda Pod sebe Vedle sebe Jediné Otevřené moduly Konec V kapitole otevřené ze seznamu globálního hledání najde předchozí výskyt hledaného výrazu. Alternativně se spouští stiskem tlačítka << umístěného ve spodní části seznamu globálního hledání nebo stiskem kombinace kláves <Shift-F3>. Funkce je aktivní pouze, je-li otevřený modul vybaven lokálním obsahem. Zobrazí lokální obsah otevřeného modulu a v něm zvýrazní název předpisu, ke kterému náleží kapitola otevřená v textovém okně. Používá se v případech, kdy se kapitoly otevírají ze seznamu hledání a nelze je identifikovat. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Obsah nebo stiskem klávesy <F6>. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Rejstříky. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Rejstřík nebo stiskem klávesy <F7>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole první změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-Q>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole další změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-M>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole předchozí změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-J>. Uzavře právě aktivní textové okno a současně uzavře i otevřený projekt bez uložení historie prohlížení. Zavře všechna otevřená okna a současně uzavře všechny otevřené projekty. Zavře všechna otevřená okna, kromě právě aktivního okna a současně uzavře projekty otevřené v zavíraných oknech. Uspořádá okna otevřených projektů kaskádově tak, že z každého okna je viditelná horní hrana okna s názvem projektu. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší na horní hraně okna nebo pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uspořádá okna otevřených projektů pod sebe do pracovní plochy aplikace. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší do viditelné části okna, pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uspořádá okna otevřených projektů vedle sebe do pracovní plochy aplikace. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší do viditelné části okna nebo pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Pracovní plocha aplikace se vyplní jediným oknem, ostatní zůstanou neviditelná. Mezi projekty se lze přepínat pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uvozuje seznam právě otevřených projektů. Ze seznamu lze projekty volit myší a tak se přepínat mezi okny. Ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení a historii prohlížení. 3.8 Panel seznamů Panel seznamů je umístěn vlevo od pracovního textového okna aplikace a promítají se do něj veškeré seznamové kapitoly aplikace. V základním nastavení je panel vždy zobrazen. Zobrazení panelu lze vypnout nebo zapnout volbou položky Panel seznamů v nabídce 13

14 Zobrazení. Přechodně se panel skryje nebo zobrazí kliknutím myší na symbolu šipky << nebo >> vlevo od panelu, viz obrázek 1. Směr šipky se mění v závislosti na tom, zda je panel viditelný nebo skrytý. V horní části panelu seznamů je prostor pro umístění seznamových položek. Při prvním spuštění aplikace panel seznamů vždy obsahuje tři základní položky: Projekty, Záložky a Hledání. Další položky se do panelu seznamů doplňují v průběhu práce s aplikací Účetní poradce. Volba položky se provádí nastavením kurzoru myši na položku a následným stiskem levého tlačítka myši. Obrázek 1 Panel seznamů před otevřením projektu Po otevření projektu se základní sada tří položek rozšíří o další. Projekt standardně vytváří položky Legislativa, Rejstříky a Doplněno, některé projekty mohou vytvářet i další položky, například Metodika, Praktikum nebo Věstníky. Počet vytvářených položek a jejich pojmenování závisí na projektu. Další skupinu položek, které se promítají do panelu seznamů, tvoří tzv. generované položky. Generované položky nejsou závislé na projektu, tvoří výstup stejnojmenných funkcí aplikace. Mezi generované položky patří Citace, Reference, Znění, Historie, Změny a Paragrafový obsah. Význam generovaných položek vysvětlují stejnojmenné kapitoly této příručky. 14

15 Do spodní části panelu seznamů se promítají specifické ovládací prvky, jejichž počet a význam se liší v závislosti na právě otevřeném seznamu. Význam těchto ovládacích prvků popisují kapitoly zaměřené na jednotlivé položky panelu seznamů. 3.9 Nástrojová lišta V nástrojové liště jsou standardně umístěna tlačítka pro spouštění nejvíce používaných funkcí Účetního poradce. V základním nastavení se tlačítka zobrazují včetně stručného popisu. Zobrazení popisu tlačítek lze vypnout nebo zapnout dvojitým kliknutím myší na volném prostoru nástrojové lišty. Význam tlačítek v nástrojové liště: Pohyb v seznamu historie navštívených kapitol směrem k začátku krok zpět (k dříve zobrazeným kapitolám). Seznam se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od tlačítka Zpět. Ze seznamu historie lze vybrat libovolnou kapitolu a otevřít. Pohyb v seznamu historie navštívených kapitol směrem ke konci krok vpřed (k později zobrazeným kapitolám). Seznam se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od tlačítka Vpřed. Ze seznamu historie lze vybrat libovolnou kapitolu a otevřít. Tisk kapitoly otevřené v textovém okně na výchozí tiskárně. Další možnosti tisku lze volit z nabídky, která se zobrazí kliknutím myší na černé šipce vpravo od tlačítka Tisk. Kopíruje označený text do schránky. Kopírovaný text lze vložit do jiné aplikace, například textového editoru. Vloží záložku k otevřené kapitole a zapíše ji do složky Záložky v panelu seznamů. Současně se v panelu seznamů nastaví jako aktivní položka Záložky. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Hledání. Otevře dialog lokální hledání slova nebo jeho části v otevřené kapitole. Zobrazí obsah otevřeného modulu a v něm zvýrazní název předpisu, ke kterému náleží kapitola otevřená v textovém okně. Používá se v případech, kdy se kapitoly otevírají ze seznamu hledání a nelze je identifikovat. Tlačítko lze použít, je-li aktivní. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Rejstříky. Spouští textový editor, do kterého lze napsat poznámku ke kapitole otevřené v textovém okně. Používá se editor definovaný funkcí Možnosti ve složce Adresáře. Poznámka se ukládá do diskového souboru s interně generovaným názvem. Generuje seznam kapitol, na které se odkazuje právě otevřená kapitola v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Citace. Generuje seznam kapitol, které se odkazují na právě otevřenou kapitolu v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Reference. Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Stiskem tlačítka se generuje seznam všech verzí otevřeného paragrafu nebo článku, seznam se vloží do panelu seznamů. 15

16 16 Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Stiskem tlačítka se generuje seznam všech historických novelizovaných znění (verzí) otevřeného paragrafu nebo článku a jeho odstavců (pokud existují), seznam se vloží do panelu seznamů. Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřená kapitola se zvýrazněním změn provedených novelou. Stiskem tlačítka se zapíná nebo vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech.

17 4 Architektura systému Architektura Účetního poradce je jednoduchá a přehledná, s důrazem na snadné ovládání. Software může začít používat každý, kdo si umí na počítači spustit program a zná standardy ovládání programu myší. 4.1 Uspořádání předpisů Účetní poradce obsahuje předpisy publikované ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv, Finančním zpravodaji a dalších registrovaných věstnících. Předpisy jsou v systému řazeny tématicky do právních oblastí, například daňové předpisy tvoří samostatnou právní oblast (datový modul), účetní předpisy jsou chápány také jako samostatná právní oblast atd. Seznam právních oblastí otevřeného projektu se promítá do panelu seznamů, položky Legislativa. Rozsáhlejší hlavní právní oblasti se v seznamu dále dělí. V rámci každé právní oblasti (datového modulu) se předpisy organizují do skupin, podle typu, například zákony, vyhlášky, nařízení vlády, smlouvy apod. V každé skupině jsou předpisy uváděny včetně čísel ze Sbírky zákonů, roku vydání a úplného názvu. Pokud je předpis po dobu jeho platnosti novelizován, v seznamu předpisů jsou uvedeny všechny jeho novely včetně uvedení časového údaje o účinnosti, viz příklad na obrázku 2. PLATEBNÍ STYK Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů Novely zákona: č. 156/2010 Sb v platnosti č. 284/2009 Sb., základní znění zákona Obrázek 2 Příklad novelizovaného předpisu Na obrázku 2 je typický příklad uspořádání novelizovaných předpisů ve skupině, konkrétně se jedná o zákon o platebním styku. Dle obrázku jsou v Účetním poradci dvě verze uvedeného zákona, stav k 1. srpnu V záhlaví seznamu je úplný název zákona, za kterým následuje seznam jeho novelizací. Každá verze zákona je uvedena číslem (vlevo), pod kterým byla příslušná novela publikována ve Sbírce zákonů a intervalem platnosti (vpravo). Obvykle první verze zákona v seznamu, u které není interval platnosti vpravo omezen, je poslední, dosud publikovanou novelou předpisu. Není to však pravidlem, protože řazení v seznamu se řídí intervalem platnosti, nikoli pořadím publikování ve Sbírce zákonů. Jestliže uživatel potřebuje znění zákona z roku 2009, může otevřít základní znění zákona. Pro uživatele je důležitá skutečnost, že každé znění zákona uvedené v systému je úplné s vyznačením změn provedených novelou, nejedná se o pouhý novelizační předpis, jak jej otiskne Sbírka zákonů. Pokud v seznamu proběhla změna, například byla vložena nová novelizace zákona, změněné údaje jsou podbarvené žlutě a název zákona je uveden tučně. Starší verze předpisů, s ukončenou platností, jsou uložené v tzv. archivních modulech. Aktuální verze jsou uložené v tzv. aktivních modulech, které se průběžně aktualizují. Umístění předpisu v archivních modulech je signalizováno v seznamu světlejší ikonou pro otevření předpisu. Předpisy uložené v aktivních modulech mají v seznamu ikonu tmavší. 17

18 Aktivní moduly se instalují do počítače vždy, archivní moduly se mohou instalovat volitelně, v základním nastavení se instalují vždy. Pokud nejsou archivní moduly nainstalovány, odkaz na předpis uložený v archivu se nepropojí a zobrazí se upozornění. Archivní moduly lze dodatečně nainstalovat z instalačního média. Vybraný předpis ze seznamu se otevírá kliknutím myší na ikoně umístěné vlevo od prvního slova názvu předpisu nebo vlevo od čísla novelizace u předpisů novelizovaných. Jako první se otevírá úvodní tabulka předpisu se základními informacemi o předpisu, viz příklad na obrázku 3. ZÁKON o účetnictví č. 563/1991 Sb. paragrafový obsah úplné znění předpisu derogace Publikován: Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 563/1991, částka 107 ze dne Autorem zákona je Federální shromáždění ČSFR. Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Novela zákonem č. 227/2009 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. července Novely zákona: Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., částka 68, ze dne Ve znění zákona č. 304/2008 Sb., částka 98, ze dne Ve znění zákona č. 230/2009 Sb., částka 70, ze dne Ve znění zákona č. 126/2008 Sb., částka 40, ze dne Ve znění zákona č. 348/2007 Sb., částka 108, ze dne Ve znění zákona č. 296/2007 Sb., částka 97, ze dne Ve znění zákona č. 261/2007 Sb., částka 85, ze dne Ve znění zákona č. 69/2007 Sb., částka 31, ze dne Ve znění zákona č. 264/2006 Sb., částka 84, ze dne Ve znění zákona č. 230/2006 Sb., částka 73, ze dne Ve znění zákona č. 57/2006 Sb., částka 24, ze dne Ve znění zákona č. 81/2006 Sb., částka 30, ze dne Obsah úvodní tabulky předpisu se může lišit podle typu předpisu, ale koncepce uspořádání a význam jednotlivých informací zůstává stejný. Úvodní obrazovka je plně proporcionální, její obsah se přizpůsobí nastavené šířce pracovního okna prohlížecího programu. Všechny úvodní obrazovky předpisů mají v systému jednotný formát. Identifikace předpisu vždy začíná uvedením typu předpisu velkými písmeny, následuje přesný název předpisu a číslo předpisu, pod kterým byl publikován ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji nebo jiném věstníku. Za hlavičkou předpisu jsou tlačítka pro vstup k obsahu předpisu. U každého předpisu jsou vždy uvedena tlačítka "paragrafový obsah" a "úplné znění předpisu". Ostatní tlačítka jsou volitelná, uvádějí se v případě, že to obsah předpisu vyžaduje. Význam standardně používaných tlačítek v úvodní obrazovce předpisu: 18

19 Paragrafový obsah Vstup do seznamu paragrafů nebo článků předpisu a jejich nadpisů. Ze seznamu lze vstupovat do znění jednotlivých paragrafů nebo článků, lze je prohlížet, využívat vazeb na jiné předpisy, tisknout, kopírovat celé předpisy nebo jejich části do jiných aplikací, vkládat k nim komentáře nebo záložky, zobrazit seznam znění nebo historii zvoleného paragrafu apod. Úplné znění předpisu V úplném znění předpisu jsou statě předpisu řazené za sebou, lze v něm listovat jako v textu zpracovávaném textovým editorem, hledat jednotlivá slova nebo jejich části apod. U novelizovaných předpisů úplné znění obsahuje vždy veškeré změny provedené novelami předpisu až po zvolenou verzi. Změny provedené zvolenou novelou jsou v úplném znění barevně zvýrazněné žlutou barvou, do vypuštěného textu lze nahlédnout kliknutím na šedé šipce směřující vzhůru. Poznámka Poznámka není uváděna u všech předpisů. Většinou poznámka obsahuje informace o zrušení předpisu nebo omezení při nabývání účinnosti některých částí předpisu. Derogace Vstup do zrušovacích ustanovení předpisu, pokud v předpisu existují. Související předpisy Obsahuje seznam předpisů, které přímo souvisejí s otevřeným předpisem a přímo určují jeho provádění nebo ovlivňují obsah. Standardně se tato položka uvádí u smluv o zamezení dvojího zdanění, dále je uvedena například u zákona o cestovních náhradách. Změny Obsahuje seznam paragrafů nebo článků předpisu, ve kterých proběhla změna novelou, jejíž číslo je uvedeno vpravo od tlačítka. Za tlačítky umístěnými pod názvem předpisu následuje sekce základních informací o předpisu a jeho novelizacích. V sekci "Publikován" jsou uvedeny informace o vydání předpisu. V sekci "Účinnost" se uvádějí informace o nabytí účinnosti předpisu. Pokud byl předpis novelizován, je zde uvedena i účinnost právě otevřené novely. Sekce "Novely" je vyplněna pouze u předpisů, které byly novelizovány a obsahuje seznam novel, jejichž změny jsou zapracovány v právě otevřené verzi předpisu. Novely jsou v seznamu seřazeny od nejnovější po nejstarší a čísla novel jsou propojena na odpovídající úvodní obrazovky. U předpisů novelizovaných po je v informačním řádku novely tlačítko Změny, které otevírá seznam paragrafů, článků nebo jiných statí předpisu, ve kterých novela provedla změny, viz kapitola Tlačítka změny. 4.2 Paragrafový obsah Tlačítkem Paragrafový obsah je vybavena každá úvodní obrazovka předpisu. Jmenuje se vždy "Paragrafový obsah", i když se jedná o předpis, který je složen z jinak nazvaných statí. Výjimku tvoří krátké předpisy, u kterých se stejnojmenná položka v Panelu seznamů 19

20 nevytváří a pomocí paragrafového obsahu se otevírá úplný text předpisu. V těchto případech se shoduje funkce položek "Paragrafový obsah" a "Úplné znění předpisu". Stiskem tlačítka "Paragrafový obsah" se v panelu seznamů otevře seznam čísel paragrafů, článků nebo názvů statí, ze kterých se předpis skládá. Číselná řada paragrafů nebo článků je vždy souvislá a obsahuje nadpisy. Ze seznamu lze volit paragrafy nebo články, do okna vpravo se promítá jejich obsah. V textu kapitol otevíraných z paragrafového obsahu nejsou barevně zvýrazněny změny, i když je předpis novelizován. Seznam Paragrafový obsah se uzavře kliknutím myší na křížku umístěném vpravo od záhlaví seznamu. Po uzavření seznamu tímto způsobem zůstává v textovém okně poslední otevřená kapitola. Seznam se automaticky uzavře při pohybu zpět v historii prohlížení. Paragrafové obsahy jsou kapitoly, které mají explicitně přidělenou vlastnost, která určuje způsob jejich promítání do okna aplikace. Tento specifický způsob řešení přináší zvláštnosti v chování programu, které mohou uživatele překvapit. Pokud se v textu předpisu vyskytne odkaz na paragrafový obsah, pracuje se s ním ve stejném režimu jako při otevření z úvodní obrazovky předpisu. 4.3 Úplné znění předpisu Každý zákon nebo právní norma podléhá postupnému vývoji, některé předpisy více, některé méně. Dnes se dá říci, že většina právních norem byla v souvislosti se změnami ve společnosti a hospodářství nějakým způsobem upravena - novelizována. Novelizace předpisu se v Účetním poradci projeví jako nový titul původního předpisu v příslušném znění. Po každé novelizaci má uživatel k dispozici úplné znění a současně kompletní posloupnost jednotlivých úplných znění předpisu tak, jak byl předpis postupně novelizován. U každého úplného znění se uvádí časový interval, po který byla novela v platnosti. Úplné znění předpisu lze v Účetním poradci vyvolat volbou položky Úplné znění předpisu z úvodní tabulky předpisu. Úplné znění tvoří souvislý text, ve kterém jednotlivé paragrafy následují jeden za druhým, včetně nadpisů a textu. V textu úplného znění lze plynule listovat pomocí kurzorových kláves, myší pomocí symbolů v posuvníku na pravé hraně okna nebo automaticky kliknutím na kolečko myši. Význam kláves v úplném znění předpisu: <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu úplného znění ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku úplného znění <PgDn> listování v textu směrem ke konci úplného znění <End> skok na konec úplného znění <Home> skok na začátek úplného znění <Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem ke konci úplného znění <Shift-Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem k začátku úplného znění <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části v úplném znění (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) 20

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Pavel Klavík. CompEvid. Uživatelská reference. http://pavel.klavik.cz/compevid

Pavel Klavík. CompEvid. Uživatelská reference. http://pavel.klavik.cz/compevid Pavel Klavík CompEvid Uživatelská reference http://pavel.klavik.cz/compevid Úvod CompEvid je program na vedení evidence nedokončené výroby. V programu si vedete evidenci firem a přidáváte do ní doklady.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více