QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY"

Transkript

1 SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory mají své jedinečné licenční číslo a přístupový kód. Podle licenčního čísla lze zjistit vlastníka instalačního média, který je odpovědný za užívání software a dodržování licenčního ujednání. Softwarové dílo lze využívat pouze pro vnitřní potřebu majitele instalačního média, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Jakékoli šíření díla nebo libovolných jeho částí ve prospěch třetích osob je v rozporu s poskytnutým právem užití díla. Dílo nebo jeho části nesmí být vydány v tištěné podobě bez výslovného písemného souhlasu autorů díla. Programové řešení a vlastní zpracování textu je registrováno autorskou ochrannou organizací a jeho ochrana se řídí ustanovením autorského zákona. Zakoupením licence M1 je uživatel oprávněn software používat pouze na jednom počítači, tato licence není způsobilá pro provoz v počítačové síti. Zakoupením licence M2 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na dvou počítačích nebo v síti pro dva uživatele. Zakoupením multilicence M5 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na pěti počítačích nebo v síti počítačů pro pět uživatelů. Zakoupením multilicence M10 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na deseti počítačích nebo v síti pro deset uživatelů. Zakoupením multilicence M15 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na patnácti počítačích nebo v síti pro patnáct uživatelů. Práva vztahující se k vyšším licencím jsou obdobná jako multilicence M5 až M15. Copyright (c) Masa&PPP, MP-SOFT, a.s., softwarová společnost Brno,

2 OBSAH 1 Úvodní informace Instalace a licence Spuštění programu Ovládání programu myší Ovládání programu klávesnicí Ovládání nabídky programu Důležité klávesové zkratky Modifikace zobrazení Otevření odkazu v novém okně Hlavní nabídka funkcí aplikace Panel seznamů Nástrojová lišta Architektura systému Uspořádání předpisů Paragrafový obsah Úplné znění předpisu Podbarvení změn u novelizovaných předpisů Tlačítka "Změny" Hypertextové odkazy Projekty a operace s nimi Otevření projektu Uzavření projektu Informace o projektu Po otevření projektu Legislativa Metodika Rejstříky Vazby mezi předpisy Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech Záložky Vytvoření nové záložky Řazení záložek Pojmenování záložky Otevření záložky Vymazání záložky Informace o záložce Generované položky (seznamy) Změny Paragrafový obsah Citace Reference Znění Historie Hledání Otevření dialogu hledání Ovládací prvky dialogu hledání Vstupní pole pro zadání hledaného výrazu Spuštění procesu hledání Nastavení, kde se má hledat

3 8.2.4 Slovní spojení (fráze) nebo jednotlivá slova Jen platné Oblast Nadpisy Selektivní Seznam nalezených kapitol Ovládací prvky seznamu nalezených kapitol Metodika hledání slovních spojení (frází) Metodika hledání jednotlivých slov Tisk Nastavení tiskárny a vlastností tisku Vzhled stránky Náhled Tisk celé kapitoly Tisk části textu Tisk vybraných stránek textu Tisk novelizovaných předpisů Kopírování textu a poznámky Kopírování textu Poznámky Automatické aktualizace lokální podpora Instalace podpory aktualizací Aktivace procesu Vlastnosti procesu Test připojení do sítě Internet Pomalá připojení do sítě Internet Nastavení práce offline v internetovém prohlížeči Výmaz dočasných souborů Průběh procesu automatických aktualizací Indikace stavů procesu Lokální nabídka procesu Indikace aktuálnosti dat Předávání informací Automatické aktualizace síťová podpora Provoz víceuživatelské verze v prostředí LAN Provoz intranetového serveru IntraGate Instalace Odinstalace Další informace Konfigurační parametry Internetová verze Účetního poradce Konfigurační parametry služby QBUpdateClientService Nastavení parametrů Zobrazení Adresáře Licence Ostatní Ukládání nastavení programu

4 1 Úvodní informace Účetní poradce je textová databáze právních předpisů a metodických návodů, která je určena pro odborníky z oblasti daní, účetnictví a obdobných oblastí. Úkolem informačního systému Účetní poradce je efektivně a přehledně řadit textové dokumenty, uchovávat informaci o jejich vývoji v čase, nabízet je k prohlížení z různých pohledů a rychle v textu vyhledávat jednotlivá slova, slovní spojení a fráze. V Účetním poradci uživatel najde úplná, poslední platná znění všech aktuálních i dříve publikovaných právních předpisů, které jsou potřebné pro výkon praxe v daném oboru. Do Účetního poradce jsou zařazeny předpisy publikované ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji, odborných webech a jiných obecně platných médiích tohoto charakteru. Metodika, obsažená v Účetním poradci, je dílem autorského kolektivu Metodické sekce Svazu účetních Praha a podléhá gesci tzv. Metodické rady, složené ze špičkových odborníků z praxe. Předpisy lze vyhledávat podle časového nebo obsahového hlediska, výběr se provádí sekvenčně z tématicky sestavených seznamů nebo rejstříků. Software umožňuje generovat citace, reference nebo přehled o časovém vývoji části nebo celého předpisu. Vyhledávat lze také pomocí rychlého plnotextového (fulltextového) hledání v celé textové databázi nebo vybrané části. Pomocí fulltextu lze hledat slovní spojení nebo-li fráze, jednotlivá slova nebo jejich části, s možností využití řady operátorů a parametrů. Předpisy i metodika vložená do Účetního poradce je zpracována hypertextovou technologií, uživatel má vždy k dispozici aktuální vazby na citované předpisy, které se vyvolají kliknutím myší na odkaz. Zárukou aktuálnosti Účetního poradce jsou pravidelné aktualizace. Dominantním způsobem aktualizování jsou tzv. automatické aktualizace, které se do počítače uživatele přenášejí přes internet. Uživatel si může zvolit i čtvrtletní aktualizování na médiu CD. Každý odběratel pravidelných aktualizací má přístup k průběžně aktualizované internetové verzi na adrese Novelizované předpisy mají přehledně zapracované, barevně odlišené změny a možnost nahlédnout do textu, který byl novelizací vypuštěn. Technologie zpracování textu v Účetním poradci dává k dispozici aktuální úplná znění předpisů, nebo dříve platná úplná znění, sestavená ke zvolenému datu. Kromě základních uživatelských funkcí pro práci s právními předpisy, metodikou, výklady a ostatními dokumenty, je Účetní poradce vybaven nadstavbovými rešeršními funkcemi. Rešeršní funkce umožní efektivně vyhledat vazby mezi předpisy, sestavit historický vývoj části předpisu a odpovědět na otázku, zda aktuálně zpracovávaný předpis je citován jinde. 4

5 2 Instalace a licence Účetní poradce se instaluje z instalačního disku CD automatickým instalačním programem. Rozsah instalace určuje zakoupená licence a vymezí se po zadání licenčního čísla do instalačního programu. Po nainstalování se vytvoří skupina s názvem MP-Soft a do ní se vloží ikona(y) instalovaného projektu. Program se spouští standardním postupem používaným ve Windows, kliknutím myší na ikoně. Účetní poradce se spouští ikonou s vyobrazením modrého paragrafu, viz kapitola Spuštění programu. Podrobně se instalací zabývá instalační příručka. Doporučujeme ponechat základní nastavení instalačního programu, které je optimalizováno a nejlépe využívá možností programu. Licenční číslo je evidenčním číslem licence a vyžaduje se od uživatele vždy při požadavku na technickou podporu, konzultaci, servis nebo reklamaci produktu. Oprávněným uživatelem licence se uživatel stává po zaplacení software a odeslání registrační karty na adresu výrobce programu, MP-Soft, a.s., Příkop 4, Brno. Po přijetí registrační karty je uživatel zaevidován jako oprávněný, aktivují se mu automatické aktualizace a poskytuje se veškerý servis a podpora, o kterou požádá. Licenční kód je zabezpečovacím kódem licence a brání neoprávněnému užívání programu. Datový klíč je přístupovým kódem k jednotlivým právním oblastem, které uživatel používá. Po nainstalování software z instalačního média do počítače lze pracovat pouze s tou oblastí, na kterou má uživatel zakoupenou licenci a odpovídající datový klíč. Jestliže se uživatel rozhodne používat další právní oblast a rozšíří si licenci, získá nový datový klíč, který novou právní oblast zpřístupní. Při prvním spuštění programu doporučujeme upravit velikost okna tak, aby vyhovovala potřebám užívání. 5

6 3 Spuštění programu Standardně se pro spuštění Účetního poradce v prostředí Windows používá ikony, kterou automaticky vytváří instalační program. Po instalaci se veškeré ikony ukládají do skupiny s názvem MP-Soft a ta se zařadí do složky Programy v nabídce Start. Význam jednotlivých ikon: Doplňující informace o Otevírá dokument s aktuálními informacemi o instalaci a používání Účetního poradce. Licenční podmínky o Otevírá dokument s licenčním ujednáním platným pro užívání Účetního poradce. Poslední stav programu Quickbook o Spustí program, současně nastaví projekt a v něm kapitolu, která byla otevřená před posledním ukončením programu. Dřívější stav se načítá z historie prohlížení, která je uložena v diskovém souboru. Doporučení: Používat tuto ikonu v případech, kdy je žádoucí návrat k dřívějšímu stavu prohlížení dokumentu. Ikony s názvem projektu, například Účetní poradce, stav k o Spustí program a současně otevře úvodní obrazovku projektu, jehož jméno je obsaženo v názvu ikony. Doporučení: Používat tuto ikonu v případech, kdy je žádoucí začít pracovat s novým projektem nebo historie prohlížení dosud otevřeného projektu je natolik obsáhlá, že je vhodné začít opět od začátku. Pro nestandardní způsob spouštění lze využít funkci Spustit v nabídce Start, průzkumník ve Windows nebo jiný správce souborů. Spustitelný modul má jméno QB6.EXE. Při tomto způsobu spouštění se aplikace vždy nastaví do stavu před posledním ukončením (pokud není tato vlastnost vypnutá v nastavení programu). Pokud se tímto způsobem aplikace spouští poprvé, okno aplikace je prázdné a je nutné nejprve otevřít projekt z nabídky Projekty. 3.1 Ovládání programu myší Ovládání programu myší plně odpovídá konvencím Windows. Text se z databáze promítá do oken, která jsou vybavena standardními ovládacími symboly, jak je ve Windows obvyklé. V okně s textem lze listovat pomocí posuvníků, které se zobrazí na pravé straně okna, u neproporcionálních kapitol, širších jak nastavená velikost okna i na spodním okraji. Stejně jako v jiných aplikacích pro Windows, lze pomocí myši měnit tvar a umístění oken na obrazovce. Tvar okna můžete změnit uchopením pravého spodního rohu okna pomocí myši a následným tahem ve směru změny velikosti okna. Při tahu je nutné mít trvale stisknuté levé tlačítko myši. Kromě této možnosti existují další, které se provádějí stejně, jak je obvyklé v prostředí Windows. 6

7 Umístění okna na obrazovce lze měnit nastavením kurzoru myši na horní hranu okna, při stisknutém levém tlačítku myši se okno přemístí tahem myší ve směru změny umístění. Při tahu myší je nutné mít trvale stisknuté levé tlačítko myši. Myš se používá i na vyvolání funkcí programu. Všechny funkce programu lze vyvolat z nabídky umístěné v záhlaví okna aplikace. Nabídka se otevře nastavením kurzoru myši na položku nabídky a následným stiskem levého tlačítka myši. Uvedeným postupem se otevírají jednotlivé nabídky a lze z nich volit funkce programu. Symboly důležitých a nejčastěji používaných funkcí programu jsou umístěny v nástrojové liště, pod nabídkou. Funkce z nástrojové lišty se volí nastavením kurzoru myši na ikonu funkce, po chvíli se zobrazí stručný popis významu ikony, stiskem levého tlačítka myši se funkce spouští. 3.2 Ovládání programu klávesnicí Z klávesnice lze ovládat pouze některé funkce programu, řada funkcí nemá alternativní ovládání a musí se spouštět pouze myší. Při ovládání programu z klávesnice může snadno dojít k záměně významu ovládacích kláves, záleží ve které oblasti se používají. Například klávesa <Tab> má jinou funkčnost v textovém okně, kde je text předpisu (posouvá kurzor po odkazech), a jinou funkčnost v panelu seznamů, kde zajišťuje posun po ovládacích prvcích panelu. Doporučujeme před použitím klávesnice nejprve kliknout myší na libovolné místo mimo ovládací prvky textového okna nebo do panelu seznamů a tím určit, ve které části programu se mají klávesy používat. Kombinace kláves používané pro spuštění funkcí programu a pro vyvolání nabídky programu se používají nezávisle a ve všech situacích mají zachován stejný význam. Při prohlížení textu kapitoly, jejíž objem přesahuje rámec okna lze použít kurzorových kláves k pohybu v textu po řádcích, kláves <PgUp> a <PgDn> k listování v textu po obrazovkách, kláves <Home> a <End> k mezním skokům v rámci textu. Pokud jsou v textu hypertextové odkazy, pohyb po těchto odkazech zajišťuje klávesa <Tab>. Kapitola, na kterou je propojen hypertextový odkaz se otevře stiskem klávesy <Alt-Enter>. Položku nabídky programu lze aktivovat stiskem kombinace klávesy <Alt> a podtrženého písmene v názvu položky. Podtržení písmen se zobrazí po stisku klávesy <Alt>, která ovládání nabídky aktivuje. Při práci s nabídkou programu jsou zablokovány funkce prohlížení textu, návrat k těmto funkcím se provede stiskem klávesy <Esc>. Je-li nabídka aktivní, z klávesnice nelze volit funkce programu pomocí kombinací kláves. 3.3 Ovládání nabídky programu Nabídka programu obsahuje funkce, které rozšiřují možnosti při prohlížení textů právních předpisů. K vyvolání funkcí z nabídky je možné použít několik postupů: Při vyvolání funkce pomocí myši, stačí nastavit kurzor myši na položku v nabídce a stisknout levé tlačítko myši. Přímý vstup do položek nabídky se provádí stiskem kombinace klávesy <Alt> a podtrženého písmene v názvu položky. Nabídka se opustí bez výběru, stiskem klávesy <Alt>. 7

8 3.4 Důležité klávesové zkratky Ovládání nabídky <Alt-R> <Alt-B> <Alt-E> <Alt-Z> <Alt-K> <Alt-P> <Alt-O> <Alt-C> vyvolá nabídku Projekt vyvolá nabídku Obecné informace vyvolá nabídku Editace vyvolá nabídku Zobrazení vyvolá nabídku Kapitola vyvolá nabídku Pohyb vyvolá nabídku Okno vyvolá funkci Konec a ukončí běh aplikace Ovládání důležitých funkcí <Ctrl-A> označí celý text kapitoly otevřené v textovém okně <Ctrl-C> označený text umístí do schránky <Ctrl-D> vygeneruje seznam referencí - kapitol, které se odkazují na otevřenou kapitolu <Ctrl-G> aktivuje dialog globálního hledání v panelu seznamů <Ctrl-H> vloží novou záložku k otevřené kapitole <Ctrl-I> vygeneruje seznam všech znění (verzí) otevřené kapitoly, obsažených v systému <Ctrl-T> zapíná/vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech <Ctrl-X> ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení a historii prohlížení <Ctrl-Z> vygeneruje seznam citací - kapitol, na které se odkazuje otevřená kapitola <F6> otevírá kapitolu obsah otevřené právní oblasti (modulu) a v ní zvýrazní název předpisu, ke kterému patří právě otevřená kapitola <F7> aktivuje položku Rejstříky v panelu seznamů Globální hledání <Ctrl-G> <F3> <Shift-F3> <Enter> <Shift-Enter> <Esc> <Ctrl-A> aktivuje dialog globálního hledání v panelu seznamů v otevřené kapitole vyhledá další výskyt hledaného výrazu a nastaví jej viditelně v okně v otevřené kapitole vyhledá předchozí výskyt hledaného výrazu a nastaví jej viditelně v okně spuštění hledání výrazu zvoleného z nabídky Návrhy nebo Historie spuštění hledání výrazu zvoleného z nabídky Návrhy nebo Historie zavření okna Návrhy a Historie označí celý text ve vstupním boxu hledaného výrazu Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech <Ctrl-J> 8 vyhledá předchozí změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn) <Ctrl-M> vyhledá další změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn)

9 <Ctrl-Q> vyhledá první změnu v novelizovaném předpise, otevřeném v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné podbarvení změn) <Ctrl-T> zapíná/vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech Práce s okny <Ctrl-F3> zavře všechna okna kromě právě aktivního <Ctrl-F4> zavře právě aktivní okno <Ctrl-F5> zavře všechna otevřená okna <Ctrl-E> zobrazí jediné okno v pracovní ploše programu <Ctrl-U> otevřená okna uspořádá do kaskády <Ctrl-B> otevřená okna uspořádá vedle sebe <Ctrl-W> otevřená okna uspořádá pod sebe Význam kláves v úplném znění předpisu: <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu úplného znění ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku úplného znění <PgDn> listování v textu směrem ke konci úplného znění <End> skok na konec úplného znění <Home> skok na začátek úplného znění <Tab> posun ukazatele v úplném znění po hypertextových odkazech směrem ke konci úplného znění <Shift-Tab> posun ukazatele v úplném znění po hypertextových odkazech směrem k začátku úplného znění <Alt-Enter> otevření odkazu, na kterém je právě nastaven ukazatel <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části v úplném znění (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) <Ctrl-Z> zobrazení seznamu kapitol, na které se úplné znění odkazuje, lze také vyvolat stiskem tlačítka Citace v nástrojové liště <Ctrl-T> vypíná/zapíná zvýraznění změn v textu úplného znění provedených novelou, pro kterou je úplné znění sestaveno, funkci lze také vyvolat stiskem tlačítka Změny v nástrojové liště <Ctrl-A> označení celého textu úplného znění <Ctrl-P> tisk úplného znění <Ctrl-Ins>, <Ctrl-C> vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit z klávesnice, pouze myší Význam kláves při listování v textu předpisu <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku kapitoly <PgDn> listování v textu směrem ke konci kapitoly <End> skok na konec kapitoly <Home> skok na začátek kapitoly <Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem ke konci kapitoly <Shift-Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem k začátku kapitoly 9

10 <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) <Ctrl-P> tisk kapitoly <Ctrl-Ins>, <Ctrl-C> vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit z klávesnice, pouze myší 3.5 Modifikace zobrazení Pracovní plocha aplikace Účetní poradce je složena z pevných a volitelných ovládacích a informačních prvků. Veškeré funkce lze vyvolat z hlavní nabídky aplikace. Pod hlavní nabídkou může být volitelně k dispozici tzv. nástrojová lišta programu s tlačítky pro spouštění nejfrekventovanějších funkcí, tlačítka mohou být zobrazena bez popisu nebo s popisem. Prostor pod nástrojovou lištou je vyhrazen pro textové okno aplikace (vpravo) a Panel seznamů (vlevo). Mezi textovým oknem a nástrojovou lištou se volitelně mohou zobrazovat projektové záložky a název právě otevřené kapitoly. Zobrazení ovládacích a informačních prvků je volitelné, kromě hlavní nabídky funkcí aplikace a textového okna lze veškeré prvky skrýt, volba se provádí v nabídce Zobrazení. Panel seznamů Panel seznamů je umístěn vlevo od pracovního textového okna aplikace a v základním nastavení je vždy zobrazen. Při prvním spuštění aplikace panel seznamů vždy obsahuje tři základní položky: Projekty, Záložky a Hledání. Další položky se do panelu seznamů doplňují v průběhu práce s aplikací Účetní poradce, viz kapitola Panel seznamů. Po otevření projektu se do panelu vždy doplní položky Legislativa a Rejstříky. V závislosti na typu projektu se doplňují další položky, například Metodika. Počet položek, název a jejich význam se může u jednotlivých projektů lišit. Další skupinu položek, které se promítají do panelu seznamů v průběhu práce s Účetním poradcem, tvoří tzv. generované položky. Mezi generované položky patří Citace, Reference, Znění, Změny a Paragrafový obsah. Význam generovaných položek vysvětlují stejnojmenné kapitoly této příručky, podrobnosti uvádí kapitola Panel seznamů. Nástrojová lišta V nástrojové liště jsou standardně umístěna tlačítka pro spouštění nejvíce používaných funkcí programu. Nástrojová lišta je umístěna bezprostředně pod hlavní nabídkou aplikace, v základním nastavení se tlačítka zobrazují včetně popisu. Zobrazení popisu tlačítek lze vypnout nebo zapnout dvojitým kliknutím myší na volném prostoru nástrojové lišty nebo volbou Tlačítka aplikace, viz kapitola Možnosti. Projektové záložky Projektová záložka se zakládá pro každý otevřený projekt a vždy se naplní názvem projektu. Pro projektové záložky je vyhrazen jeden řádek pod nástrojovou lištou programu a v základním nastavení je zobrazen. Jsou-li projektové záložky zobrazené, umožňují snadné přecházení mezi otevřenými projekty, viz kapitola Projekty a operace s nimi. Zobrazování projektových záložek lze trvale vypnout volbou Zobrazené záložky hlavního okna, viz kapitola Možnosti. 10

11 Název aktivní kapitoly Název aktivní kapitoly se promítá těsně nad textové pracovní okno aplikace, kde je pro tuto informaci vyhrazen jeden řádek. V základním nastavení je řádek pro název aktivní kapitoly zobrazen. Zobrazování řádku s názvem aktivní kapitoly lze trvale vypnout volbou Zobrazovat jméno aktivní kapitoly, viz kapitola Možnosti. 3.6 Otevření odkazu v novém okně Otevření odkazu v novém okně může být pro uživatele užitečné v případě potřeby paralelního studování informací. Odkaz se otevře do nového okna jednoduchým postupem: Nastavit kurzor myši na odkaz. Stisknout klávesu SHIFT a současně kliknout levým tlačítkem myši. Odkaz se otevře v novém okně, pro které se současně vytvoří nová projektová záložka se jménem odkazu. Do názvu projektové záložky se promítne název odkazu, většinou se jedná o číslo paragrafu a číslo předpisu, ke kterému paragraf patří. Do nového okna nelze otevřít odkaz na úvodní tabulku předpisu, paragrafový obsah, úplné znění předpisu a seznam změn otevíraný tlačítkem Změny. 3.7 Hlavní nabídka funkcí aplikace Hlavní nabídka aplikace je vždy dostupná, nelze ji skrýt volbou uživatele a používá se ke spouštění hlavních funkcí. Některé z funkcí obsažených v hlavní nabídce lze spouštět alternativně stiskem kombinace kláves nebo stiskem tlačítka v nástrojové liště programu. Přehled položek hlavní nabídky aplikace: Projekt Otevři Zobraz seznam modulů Test integrity dat Možnosti Licence a klíče Info o programu Nápověda Konec Obecné informace Vše označit INFO Účetní. Zobrazí nabídku projektů nainstalovaných do adresáře aplikace s možností jejich otevření. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Projekty. Zjistí, zda jsou nainstalovaná data v pořádku. Otevírá dialog nastavení parametrů programu, viz kapitola Možnosti. Otevírá dialog Možnosti a v něm nastaví jako aktivní položku Licence, ve které lze zadat nové licenční číslo nebo datový klíč, viz kapitola Nastavení parametrů. Zobrazí informační okno s údaji o verzi aplikace, operačním systému a dalšími parametry důležitými pro běh aplikace. Zobrazí podrobný popis ovládání programu. Ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení programu a historii prohlížení. Alternativně se aplikace ukončí stiskem kombinace kláves <Ctrl-X>. Uživatel není žádán o potvrzení ukončení běhu aplikace. Označí všechny články v nabídce jako přečtené. Název článku v nabídce obecných informací. Obsah nabídky se mění. Nabídka obsahuje vždy aktuální informace týkající se pravidelných aktualizací nebo důležitých změn v Účetním poradci. 11

12 Editace Kopírovat Najít Poznámky Nová záložka Zobrazení Panel seznamů Tlačítka Záložky projektů Název aktivní kapitoly Seznam poznámek Kapitola Tisk Citace Reference Znění Historie Změny Pohyb Globální hledání Hledej další výskyt Kopíruje označený text z textového okna do schránky systému Windows. Před kopírováním se text musí označit pomocí myši. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Kopírovat. Spouští hledání slova nebo jeho části v textu otevřené kapitoly. Spouští textový editor, do kterého lze napsat poznámku ke kapitole v textovém okně. Používá se editor definovaný funkcí Možnosti ve složce Adresáře. Poznámka se ukládá do diskového souboru s interně generovaným názvem. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Pozn.. Vloží k otevřené kapitole novou záložku a zapíše ji do seznamu záložek v panelu seznamů. Vypíná/zapíná zobrazení panelu seznamů. Vypíná/zapíná zobrazení nástrojové (tlačítkové) lišty aplikace. Vypíná/zapíná zobrazení řádku projektových záložek. Vypíná/zapíná zobrazení řádku, na který se promítá název otevřené kapitoly v textovém okně aplikace. Zobrazí seznam dosud vytvořených poznámek s možností prohlížení a úprav. Spouští tisk kapitoly otevřené v textovém okně. Před odesláním textu na tiskárnu zobrazí dialog Tisk, ve kterém lze zvolit tiskárnu a nastavit její parametry. Tisk se alternativně spouští stiskem tlačítka Tisk nebo kombinací kláves <Ctrl-P>. Generuje seznam kapitol, na které se odkazuje právě otevřená kapitola v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Citace. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Citace nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-Z>. Generuje seznam kapitol, které se odkazují na právě otevřenou kapitolu v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Reference. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Reference nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-D>. Funkce je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Volbou funkce se generuje seznam všech verzí otevřeného paragrafu nebo článku, seznam se vloží do panelu seznamů. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Znění nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-I>. Vygeneruje a zobrazí seznam všech novelizovaných znění (verzí) otevřené kapitoly, vygeneruje historii kapitoly a případně i jejich odstavců. Funkce je aktivní pouze je-li otevřen paragraf nebo článek předpisu. Funkce je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřená kapitola se zvýrazněním změn provedených novelou. Volbou funkce se zapíná nebo vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Změny nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-T>. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Hledání. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Hledej nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-G>. V kapitole otevřené ze seznamu globálního hledání najde další výskyt hledaného výrazu. Alternativně se spouští stiskem tlačítka >> umístěného ve spodní části seznamu globálního hledání nebo stiskem klávesy <F3>. 12

13 Předchozí výskyt Obsah Rejstříky První změna v kapitole Další změna Předchozí změna Okno Zavři Zavři vše Zavři ostatní Kaskáda Pod sebe Vedle sebe Jediné Otevřené moduly Konec V kapitole otevřené ze seznamu globálního hledání najde předchozí výskyt hledaného výrazu. Alternativně se spouští stiskem tlačítka << umístěného ve spodní části seznamu globálního hledání nebo stiskem kombinace kláves <Shift-F3>. Funkce je aktivní pouze, je-li otevřený modul vybaven lokálním obsahem. Zobrazí lokální obsah otevřeného modulu a v něm zvýrazní název předpisu, ke kterému náleží kapitola otevřená v textovém okně. Používá se v případech, kdy se kapitoly otevírají ze seznamu hledání a nelze je identifikovat. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Obsah nebo stiskem klávesy <F6>. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Rejstříky. Alternativně se spouští stiskem tlačítka Rejstřík nebo stiskem klávesy <F7>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole první změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-Q>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole další změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-M>. Funkce se používá u předpisů novelizovaných po Vyhledá v otevřené kapitole předchozí změnu provedenou novelou, změna je podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-J>. Uzavře právě aktivní textové okno a současně uzavře i otevřený projekt bez uložení historie prohlížení. Zavře všechna otevřená okna a současně uzavře všechny otevřené projekty. Zavře všechna otevřená okna, kromě právě aktivního okna a současně uzavře projekty otevřené v zavíraných oknech. Uspořádá okna otevřených projektů kaskádově tak, že z každého okna je viditelná horní hrana okna s názvem projektu. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší na horní hraně okna nebo pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uspořádá okna otevřených projektů pod sebe do pracovní plochy aplikace. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší do viditelné části okna, pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uspořádá okna otevřených projektů vedle sebe do pracovní plochy aplikace. Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší do viditelné části okna nebo pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Pracovní plocha aplikace se vyplní jediným oknem, ostatní zůstanou neviditelná. Mezi projekty se lze přepínat pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky Okno. Uvozuje seznam právě otevřených projektů. Ze seznamu lze projekty volit myší a tak se přepínat mezi okny. Ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení a historii prohlížení. 3.8 Panel seznamů Panel seznamů je umístěn vlevo od pracovního textového okna aplikace a promítají se do něj veškeré seznamové kapitoly aplikace. V základním nastavení je panel vždy zobrazen. Zobrazení panelu lze vypnout nebo zapnout volbou položky Panel seznamů v nabídce 13

14 Zobrazení. Přechodně se panel skryje nebo zobrazí kliknutím myší na symbolu šipky << nebo >> vlevo od panelu, viz obrázek 1. Směr šipky se mění v závislosti na tom, zda je panel viditelný nebo skrytý. V horní části panelu seznamů je prostor pro umístění seznamových položek. Při prvním spuštění aplikace panel seznamů vždy obsahuje tři základní položky: Projekty, Záložky a Hledání. Další položky se do panelu seznamů doplňují v průběhu práce s aplikací Účetní poradce. Volba položky se provádí nastavením kurzoru myši na položku a následným stiskem levého tlačítka myši. Obrázek 1 Panel seznamů před otevřením projektu Po otevření projektu se základní sada tří položek rozšíří o další. Projekt standardně vytváří položky Legislativa, Rejstříky a Doplněno, některé projekty mohou vytvářet i další položky, například Metodika, Praktikum nebo Věstníky. Počet vytvářených položek a jejich pojmenování závisí na projektu. Další skupinu položek, které se promítají do panelu seznamů, tvoří tzv. generované položky. Generované položky nejsou závislé na projektu, tvoří výstup stejnojmenných funkcí aplikace. Mezi generované položky patří Citace, Reference, Znění, Historie, Změny a Paragrafový obsah. Význam generovaných položek vysvětlují stejnojmenné kapitoly této příručky. 14

15 Do spodní části panelu seznamů se promítají specifické ovládací prvky, jejichž počet a význam se liší v závislosti na právě otevřeném seznamu. Význam těchto ovládacích prvků popisují kapitoly zaměřené na jednotlivé položky panelu seznamů. 3.9 Nástrojová lišta V nástrojové liště jsou standardně umístěna tlačítka pro spouštění nejvíce používaných funkcí Účetního poradce. V základním nastavení se tlačítka zobrazují včetně stručného popisu. Zobrazení popisu tlačítek lze vypnout nebo zapnout dvojitým kliknutím myší na volném prostoru nástrojové lišty. Význam tlačítek v nástrojové liště: Pohyb v seznamu historie navštívených kapitol směrem k začátku krok zpět (k dříve zobrazeným kapitolám). Seznam se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od tlačítka Zpět. Ze seznamu historie lze vybrat libovolnou kapitolu a otevřít. Pohyb v seznamu historie navštívených kapitol směrem ke konci krok vpřed (k později zobrazeným kapitolám). Seznam se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od tlačítka Vpřed. Ze seznamu historie lze vybrat libovolnou kapitolu a otevřít. Tisk kapitoly otevřené v textovém okně na výchozí tiskárně. Další možnosti tisku lze volit z nabídky, která se zobrazí kliknutím myší na černé šipce vpravo od tlačítka Tisk. Kopíruje označený text do schránky. Kopírovaný text lze vložit do jiné aplikace, například textového editoru. Vloží záložku k otevřené kapitole a zapíše ji do složky Záložky v panelu seznamů. Současně se v panelu seznamů nastaví jako aktivní položka Záložky. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Hledání. Otevře dialog lokální hledání slova nebo jeho části v otevřené kapitole. Zobrazí obsah otevřeného modulu a v něm zvýrazní název předpisu, ke kterému náleží kapitola otevřená v textovém okně. Používá se v případech, kdy se kapitoly otevírají ze seznamu hledání a nelze je identifikovat. Tlačítko lze použít, je-li aktivní. V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku Rejstříky. Spouští textový editor, do kterého lze napsat poznámku ke kapitole otevřené v textovém okně. Používá se editor definovaný funkcí Možnosti ve složce Adresáře. Poznámka se ukládá do diskového souboru s interně generovaným názvem. Generuje seznam kapitol, na které se odkazuje právě otevřená kapitola v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Citace. Generuje seznam kapitol, které se odkazují na právě otevřenou kapitolu v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou Reference. Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Stiskem tlačítka se generuje seznam všech verzí otevřeného paragrafu nebo článku, seznam se vloží do panelu seznamů. 15

16 16 Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek předpisu. Stiskem tlačítka se generuje seznam všech historických novelizovaných znění (verzí) otevřeného paragrafu nebo článku a jeho odstavců (pokud existují), seznam se vloží do panelu seznamů. Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřená kapitola se zvýrazněním změn provedených novelou. Stiskem tlačítka se zapíná nebo vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech.

17 4 Architektura systému Architektura Účetního poradce je jednoduchá a přehledná, s důrazem na snadné ovládání. Software může začít používat každý, kdo si umí na počítači spustit program a zná standardy ovládání programu myší. 4.1 Uspořádání předpisů Účetní poradce obsahuje předpisy publikované ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv, Finančním zpravodaji a dalších registrovaných věstnících. Předpisy jsou v systému řazeny tématicky do právních oblastí, například daňové předpisy tvoří samostatnou právní oblast (datový modul), účetní předpisy jsou chápány také jako samostatná právní oblast atd. Seznam právních oblastí otevřeného projektu se promítá do panelu seznamů, položky Legislativa. Rozsáhlejší hlavní právní oblasti se v seznamu dále dělí. V rámci každé právní oblasti (datového modulu) se předpisy organizují do skupin, podle typu, například zákony, vyhlášky, nařízení vlády, smlouvy apod. V každé skupině jsou předpisy uváděny včetně čísel ze Sbírky zákonů, roku vydání a úplného názvu. Pokud je předpis po dobu jeho platnosti novelizován, v seznamu předpisů jsou uvedeny všechny jeho novely včetně uvedení časového údaje o účinnosti, viz příklad na obrázku 2. PLATEBNÍ STYK Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů Novely zákona: č. 156/2010 Sb v platnosti č. 284/2009 Sb., základní znění zákona Obrázek 2 Příklad novelizovaného předpisu Na obrázku 2 je typický příklad uspořádání novelizovaných předpisů ve skupině, konkrétně se jedná o zákon o platebním styku. Dle obrázku jsou v Účetním poradci dvě verze uvedeného zákona, stav k 1. srpnu V záhlaví seznamu je úplný název zákona, za kterým následuje seznam jeho novelizací. Každá verze zákona je uvedena číslem (vlevo), pod kterým byla příslušná novela publikována ve Sbírce zákonů a intervalem platnosti (vpravo). Obvykle první verze zákona v seznamu, u které není interval platnosti vpravo omezen, je poslední, dosud publikovanou novelou předpisu. Není to však pravidlem, protože řazení v seznamu se řídí intervalem platnosti, nikoli pořadím publikování ve Sbírce zákonů. Jestliže uživatel potřebuje znění zákona z roku 2009, může otevřít základní znění zákona. Pro uživatele je důležitá skutečnost, že každé znění zákona uvedené v systému je úplné s vyznačením změn provedených novelou, nejedná se o pouhý novelizační předpis, jak jej otiskne Sbírka zákonů. Pokud v seznamu proběhla změna, například byla vložena nová novelizace zákona, změněné údaje jsou podbarvené žlutě a název zákona je uveden tučně. Starší verze předpisů, s ukončenou platností, jsou uložené v tzv. archivních modulech. Aktuální verze jsou uložené v tzv. aktivních modulech, které se průběžně aktualizují. Umístění předpisu v archivních modulech je signalizováno v seznamu světlejší ikonou pro otevření předpisu. Předpisy uložené v aktivních modulech mají v seznamu ikonu tmavší. 17

18 Aktivní moduly se instalují do počítače vždy, archivní moduly se mohou instalovat volitelně, v základním nastavení se instalují vždy. Pokud nejsou archivní moduly nainstalovány, odkaz na předpis uložený v archivu se nepropojí a zobrazí se upozornění. Archivní moduly lze dodatečně nainstalovat z instalačního média. Vybraný předpis ze seznamu se otevírá kliknutím myší na ikoně umístěné vlevo od prvního slova názvu předpisu nebo vlevo od čísla novelizace u předpisů novelizovaných. Jako první se otevírá úvodní tabulka předpisu se základními informacemi o předpisu, viz příklad na obrázku 3. ZÁKON o účetnictví č. 563/1991 Sb. paragrafový obsah úplné znění předpisu derogace Publikován: Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 563/1991, částka 107 ze dne Autorem zákona je Federální shromáždění ČSFR. Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Novela zákonem č. 227/2009 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. července Novely zákona: Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., částka 68, ze dne Ve znění zákona č. 304/2008 Sb., částka 98, ze dne Ve znění zákona č. 230/2009 Sb., částka 70, ze dne Ve znění zákona č. 126/2008 Sb., částka 40, ze dne Ve znění zákona č. 348/2007 Sb., částka 108, ze dne Ve znění zákona č. 296/2007 Sb., částka 97, ze dne Ve znění zákona č. 261/2007 Sb., částka 85, ze dne Ve znění zákona č. 69/2007 Sb., částka 31, ze dne Ve znění zákona č. 264/2006 Sb., částka 84, ze dne Ve znění zákona č. 230/2006 Sb., částka 73, ze dne Ve znění zákona č. 57/2006 Sb., částka 24, ze dne Ve znění zákona č. 81/2006 Sb., částka 30, ze dne Obsah úvodní tabulky předpisu se může lišit podle typu předpisu, ale koncepce uspořádání a význam jednotlivých informací zůstává stejný. Úvodní obrazovka je plně proporcionální, její obsah se přizpůsobí nastavené šířce pracovního okna prohlížecího programu. Všechny úvodní obrazovky předpisů mají v systému jednotný formát. Identifikace předpisu vždy začíná uvedením typu předpisu velkými písmeny, následuje přesný název předpisu a číslo předpisu, pod kterým byl publikován ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji nebo jiném věstníku. Za hlavičkou předpisu jsou tlačítka pro vstup k obsahu předpisu. U každého předpisu jsou vždy uvedena tlačítka "paragrafový obsah" a "úplné znění předpisu". Ostatní tlačítka jsou volitelná, uvádějí se v případě, že to obsah předpisu vyžaduje. Význam standardně používaných tlačítek v úvodní obrazovce předpisu: 18

19 Paragrafový obsah Vstup do seznamu paragrafů nebo článků předpisu a jejich nadpisů. Ze seznamu lze vstupovat do znění jednotlivých paragrafů nebo článků, lze je prohlížet, využívat vazeb na jiné předpisy, tisknout, kopírovat celé předpisy nebo jejich části do jiných aplikací, vkládat k nim komentáře nebo záložky, zobrazit seznam znění nebo historii zvoleného paragrafu apod. Úplné znění předpisu V úplném znění předpisu jsou statě předpisu řazené za sebou, lze v něm listovat jako v textu zpracovávaném textovým editorem, hledat jednotlivá slova nebo jejich části apod. U novelizovaných předpisů úplné znění obsahuje vždy veškeré změny provedené novelami předpisu až po zvolenou verzi. Změny provedené zvolenou novelou jsou v úplném znění barevně zvýrazněné žlutou barvou, do vypuštěného textu lze nahlédnout kliknutím na šedé šipce směřující vzhůru. Poznámka Poznámka není uváděna u všech předpisů. Většinou poznámka obsahuje informace o zrušení předpisu nebo omezení při nabývání účinnosti některých částí předpisu. Derogace Vstup do zrušovacích ustanovení předpisu, pokud v předpisu existují. Související předpisy Obsahuje seznam předpisů, které přímo souvisejí s otevřeným předpisem a přímo určují jeho provádění nebo ovlivňují obsah. Standardně se tato položka uvádí u smluv o zamezení dvojího zdanění, dále je uvedena například u zákona o cestovních náhradách. Změny Obsahuje seznam paragrafů nebo článků předpisu, ve kterých proběhla změna novelou, jejíž číslo je uvedeno vpravo od tlačítka. Za tlačítky umístěnými pod názvem předpisu následuje sekce základních informací o předpisu a jeho novelizacích. V sekci "Publikován" jsou uvedeny informace o vydání předpisu. V sekci "Účinnost" se uvádějí informace o nabytí účinnosti předpisu. Pokud byl předpis novelizován, je zde uvedena i účinnost právě otevřené novely. Sekce "Novely" je vyplněna pouze u předpisů, které byly novelizovány a obsahuje seznam novel, jejichž změny jsou zapracovány v právě otevřené verzi předpisu. Novely jsou v seznamu seřazeny od nejnovější po nejstarší a čísla novel jsou propojena na odpovídající úvodní obrazovky. U předpisů novelizovaných po je v informačním řádku novely tlačítko Změny, které otevírá seznam paragrafů, článků nebo jiných statí předpisu, ve kterých novela provedla změny, viz kapitola Tlačítka změny. 4.2 Paragrafový obsah Tlačítkem Paragrafový obsah je vybavena každá úvodní obrazovka předpisu. Jmenuje se vždy "Paragrafový obsah", i když se jedná o předpis, který je složen z jinak nazvaných statí. Výjimku tvoří krátké předpisy, u kterých se stejnojmenná položka v Panelu seznamů 19

20 nevytváří a pomocí paragrafového obsahu se otevírá úplný text předpisu. V těchto případech se shoduje funkce položek "Paragrafový obsah" a "Úplné znění předpisu". Stiskem tlačítka "Paragrafový obsah" se v panelu seznamů otevře seznam čísel paragrafů, článků nebo názvů statí, ze kterých se předpis skládá. Číselná řada paragrafů nebo článků je vždy souvislá a obsahuje nadpisy. Ze seznamu lze volit paragrafy nebo články, do okna vpravo se promítá jejich obsah. V textu kapitol otevíraných z paragrafového obsahu nejsou barevně zvýrazněny změny, i když je předpis novelizován. Seznam Paragrafový obsah se uzavře kliknutím myší na křížku umístěném vpravo od záhlaví seznamu. Po uzavření seznamu tímto způsobem zůstává v textovém okně poslední otevřená kapitola. Seznam se automaticky uzavře při pohybu zpět v historii prohlížení. Paragrafové obsahy jsou kapitoly, které mají explicitně přidělenou vlastnost, která určuje způsob jejich promítání do okna aplikace. Tento specifický způsob řešení přináší zvláštnosti v chování programu, které mohou uživatele překvapit. Pokud se v textu předpisu vyskytne odkaz na paragrafový obsah, pracuje se s ním ve stejném režimu jako při otevření z úvodní obrazovky předpisu. 4.3 Úplné znění předpisu Každý zákon nebo právní norma podléhá postupnému vývoji, některé předpisy více, některé méně. Dnes se dá říci, že většina právních norem byla v souvislosti se změnami ve společnosti a hospodářství nějakým způsobem upravena - novelizována. Novelizace předpisu se v Účetním poradci projeví jako nový titul původního předpisu v příslušném znění. Po každé novelizaci má uživatel k dispozici úplné znění a současně kompletní posloupnost jednotlivých úplných znění předpisu tak, jak byl předpis postupně novelizován. U každého úplného znění se uvádí časový interval, po který byla novela v platnosti. Úplné znění předpisu lze v Účetním poradci vyvolat volbou položky Úplné znění předpisu z úvodní tabulky předpisu. Úplné znění tvoří souvislý text, ve kterém jednotlivé paragrafy následují jeden za druhým, včetně nadpisů a textu. V textu úplného znění lze plynule listovat pomocí kurzorových kláves, myší pomocí symbolů v posuvníku na pravé hraně okna nebo automaticky kliknutím na kolečko myši. Význam kláves v úplném znění předpisu: <šipka nahoru>, <šipka dolů> plynulý posun textu úplného znění ve směru šipky <PgUp> listování v textu směrem k začátku úplného znění <PgDn> listování v textu směrem ke konci úplného znění <End> skok na konec úplného znění <Home> skok na začátek úplného znění <Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem ke konci úplného znění <Shift-Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem k začátku úplného znění <Ctrl-F> lokální hledání slova nebo jeho části v úplném znění (při hledání části slova se nepoužívá náhradní znak * ) 20

QBOOK 6.3 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6.3 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6.3 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt LEGISLATIVA ŠKOLY Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz http://secustamp.com Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem...3 Nástrojová lišta...4

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí Poslední aktualizace článku: 18/11/2015 Tento článek přináší přehled klávesových zkratek, které můžete z QWERTY klávesnice při práci s odečítačem VoiceOver v systému

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

3D EDITOR. Základy práce s programem. Verze 1.0.0

3D EDITOR. Základy práce s programem. Verze 1.0.0 3D EDITOR Základy práce s programem Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 3 2. Spuštění aplikace... 4 3. Princip jednoho souboru... 4 4. Práce ve více oknech... 4 5. Rozložení okna s úlohou...

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3 Sociomap Viewer Verze 3 1 OBSAH: Sociomap Viewer Základní popis... 3 Panel nástrojů Vieweru...... 4 Nástroje... 4 Bílé pozadí:... 4 Pohled shora po spuštění:... 4 Zobrazit panely:... 5 Klávesové zkratky:...

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

FaRMIS 2. Základní přehled ovládání a obecných vlastností aplikace. verze dokumentace 1.1

FaRMIS 2. Základní přehled ovládání a obecných vlastností aplikace. verze dokumentace 1.1 FaRMIS 2 Základní přehled ovládání a obecných vlastností aplikace verze dokumentace 1.1 Obsah 1. Obecné zásady společné pro aplikace Windows...3 2. Standardní ovládací prvky...4 Vstupní pole...4 Tlačítka...5

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

CTRL+C kopírovat CTRL+V vložit DELETE odstranit. CTRL při přetažení položky zkopírovat vybranou položku. F2 přejmenovat vybranou položku

CTRL+C kopírovat CTRL+V vložit DELETE odstranit. CTRL při přetažení položky zkopírovat vybranou položku. F2 přejmenovat vybranou položku Obecné klávesové zkratky CTRL+C kopírovat CTRL+V vložit DELETE odstranit CTRL při přetažení položky zkopírovat vybranou položku F2 přejmenovat vybranou položku CTRL+ŠIPKA DOLEVA předchozího slova CTRL+ŠIPKA

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK KASA EET verze 1.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více