Portál l majetku samospráv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Portál l majetku samospráv"

Transkript

1 Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje

2 HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) - rozhodovací pravomoci orgánů kraje Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizace územních samosprávných celků

3 NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE KRAJ dle zákona (KÚ) PO dle Pravidel hospodaření (součást Zřizovací listiny), majetek kraje ve správě Obchodní společnosti na smluvním vztahu (nájem, smlouva o správě a údržbě, možnost proinvestování nájemného) PO - není oprávněna: prodávat, nabývat, darovat, směňovat (zastoupení) PO je oprávněna: vypůjčovat, pronajímat (souhlas MPO)

4 KRAJSKÉ USPOŘÁDÁNÍ LIST VLASTNICTVÍ

5 KRAJSKÉ USPOŘÁDÁNÍ PŘEHLEDY O MAJETKU DOSTUPNÉ NA KÚ: odbor ekonomický: -3 x ročně údaje o přírůstcích a úbytcích majetku odbor investic: -1 x ročně plán investičních akcí (opravy, pořízení, zhodnocení majetku) na 5 let dopředu odbor majetkoprávní: -2 x ročně přehled nově uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce -1 x ročně přehled o kapitálových příjmech z prodeje nemovitého majetku -1 x ročně přehled o vyřazeném majetku v hodnotách nad ,- Kč k dispozici jsou účetní data všech PO analýza pomocí softwaru IDEA

6 EVIDENCE NEMOVITÉHO MAJETKU DRUHY EVIDENCÍ NEMOVITÉHO MAJETKU (oddělené systémy): Fyzická: pasportizace majetku Katastr nemovitostí: data ISKN, výpisy dat z KN Účetní: pomocí ekonomických IS Účetní evidence majetku je pro vlastníka primární. KN Pasport Účetnictví

7 POPIS JEDNOTLIVÝCH EVIDENCÍ ÚČETNÍ EVIDENCE MAJETKU popisuje účetní stav majetku aktuálnost: dobrá průběžná akutalizace (V PO KK jednotný účetní systém GORDIC) problémy ve vztahu k ostatním evidencím: 1 položka v účetnictví (např. všechny budovy v areálu ) = více položek v pasportu 1 položka v účetnictví (např. nová střecha budovy A ) = není zanesena v pasportu 1 položka v účetnictví (např. parcely ) = více položek v KN ( parcely č.664, 665 ) 1 položka v účetnictví = není ekvivalentní položka v KN (např. elektrické osvětlení nádvoří neeviduje se v KN)

8 POPIS JEDNOTLIVÝCH EVIDENCÍ KATASTR NEMOVITOSTÍ popis nemovitého majetku z hlediska vlastnických vztahů zápis úředně platný stav aktualizace: dobrá průběžná akutalizace problémy ve vztahu k ostatním evidencím: 1 položka v KN = více položek v pasportu (např. více fyzických staveb evidovaných v pasportu, které nejsou vedeny v KN) 1 položka v KN = více položek v ekonomické evidenci (např. více účetních položek nemovitého majetku, které nejsou vedeny v KN)

9 POPIS JEDNOTLIVÝCH EVIDENCÍ PASPORT popisuje fyzický stav majetku (typ, účel, technický stav, stáří / funkce objektu) poskytuje komplexní technicko-stavební informace o majetku aktualizace: průběžná na PO problémy ve vztahu k ostatním evidencím: 1 položka v PASPORTU = více položek v účetnictví (např. budova A, nová střecha budovy A = 2 inventární čísla pro jednu budovu) 1 položka v PASPORTU = není podchycena v účetnictví (např. je obsažena v hromadné položce v účetní evidenci majetku) 1 položka v PASPORTU = neexistuje ekvivalentní položka v KN (např. stavby, které nepodléhají evidenci KN)

10 EVIDENCE NEMOVITÉHO MAJETKU PASPORT Fyzická evidence GIS FAMA+ KN Katastr nemovitostí ÚČETNICTVÍ Ekonomický IS

11 EVIDENCE NEMOVITÉHO MAJETKU NEVÝHODY SOUČASNÉHO USPOŘÁDÁNÍ: nepřehlednost dat tři oddělené evidence neúplnost dat absence nástroje pro zjišťování nedostatků v evidenci neaktuálnost dat - změna provedená v jedné evidenci se neprojevuje v druhé nesourodost typů dat data v papírové /elektronické/ podobě, různé typy IS neprovázanost dat - neexistují vazby mezi jednotlivými evidencemi časová náročnost získávání dat nutno čerpat z několika různých zdrojů nekomplexnost výstupních sestav

12 EVIDENCE NEMOVITÉHO MAJETKU VÝHODY NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: vypovídací schopnost data ze všech tří evidencí (pasport, účetnictví a KN) k dispozici na jednom místě (portál majetku) komplexnost filtrace údajů, tisk sestav kvalita (aktuálnost), provázanost promítnutí změny do všech evidencí: - ihned změna parametrů, provedená jednotlivými správci -účetní data 1 x měsíčně (současně s jejich zasíláním na KÚKK) - katastrální data ihned s každou aktualizací mapového serveru KÚKK (GIS) dostupnost data přístupná přes internetové rozhraní prakticky odkudkoliv (doma) sjednocení dat (oprava nedostatků)

13 REALIZACE PORTÁLU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PORTÁL MAJETKU: řešení ve třívrstvé architektuře (lepší sdílení, správa dat, dostupnost ) data uložena v jedné centrální databázi na KÚKK přístup pro PO přes web (není nutné instalovat nový software) všechny funkce systému dostupné bez nutnosti jakékoliv instalace na lokální počítač zabezpečený přístup pro pracovníky příspěvkových organizací přes Internet kompetenční omezení (každá organizace vidí pouze svá data) vazby na ISKN a ekonomický software

14 SCHÉMA REALIZACE PORTÁLU KÚKK Odbory KÚKK EKONOMICKÝ IS IS FaMa+ Příspěvkové organizace ISKN GIS CEN PASPORT Ekonom. IS Hejtman, radní, vedení KÚKK JÁDRO SYSTÉMU INTERNETOVÁ NADSTAVBA

15 HARMONOGRAM REALIZACE 11 / 2006 výběrové řízení 04 / 2007 zahájení projektu 10 / 2007 naplnění databáze základními údaji o majetku 11 / 2007 předání do zkušebního provozu 01 / 2008 předání do rutinního provozu 03 / 2008 propojení údajů na KN a účetnictví rok 2008 drobné úpravy a doladění systému provedení úprav v účetní evidenci majetku dle poznatků z provozu portálu majetku

16 STAV ŘEŠENÍ ETAPY: vyloučení velkých organizací (Karlovarská krajská nemocnice a.s., Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace, obchodní společnosti), tj. práce s PO, KÚ (76 +1, 16 bez nemovitého majetku) zaslání seznamu nemovitého majetku s využitím z PO, porovnání s KN proškolení PO z používání aplikace PO - kontrola vložených údajů - doplnění TS parametrů (budovy) - zahájení doplňování údajů v Provozní knize proškolení managementu úřadu

17 STAV ŘEŠENÍ portál majetku byl prvotně naplněn daty o nemovitém majetku

18 STAV ŘEŠENÍ data nemovitého majetku byla propojena na příslušné záznamy z KN a propojena na grafickou prezentaci GIS

19 STAV ŘEŠENÍ propojování dat na příslušné záznamy z účetní evidence majetku

20 STAV ŘEŠENÍ doplňování technicko-stavebních parametrů k jednotlivým stavebním objektům (k dispozici jsou výčtové hodnoty pro snazší výběr)

21 STAV ŘEŠENÍ doplňování údajů do Provozních knih objektů

22 ZKUŠENOSTI Z REALIZACE ROZPORY V JEDNOTLIVÝCH EVIDENCÍCH: nutnost upravit položky v účetní evidenci majetku (každý majetek své inventární číslo) zavést účtování nákladů a výnosů na jednotlivé objekty sjednotit metodiku účtování PROBLÉMY PŘI REALIZACI: nastavení kompetencí (zobrazila se data všech PO) odstraněno nedostatečná rychlost internetového připojení u některých uživatelů řeší se pořízením rychlejšího internetu nebo jsou údaje doplněny na KÚ druh webového prohlížeče a jeho aktuální verze - odstraněno nastavení dočasných souborů internetu - odstraněno problém s Certifikátem zabezpečení řeší se problémy při ukládání dat (chyby skriptu) řeší se

23 DALŠÍ ROZVOJ MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE PORTÁLU MAJETKU: evidence případů, kdy PO sídlí v cizím majetku (sledování náklady) porovnávání nákladů i výnosů u PO ve vlastním a cizím majetku evidence majetku u obchodních společností pasport movitého majetku technická zařízení, technologie, inventář tzv. termínové plánování - sledování revizních a provozních činností u zařízení i ploch (upozornění em) evidence nájemních vztahů (evidence smluv, nájemníků, nájemného) evidence dopravních prostředků BOZP - revize, kontroly, školení, zdravotní prohlídky zaměstnanců

24 Děkuji Vám V m za pozornost PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje

KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE

KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE KONCEPT NASAZENÍ SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE HSI, spol. s r.o., Praha Praha, duben 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 1.1 PŘEDMĚTNÉ VYMEZENÍ... 3 1.2 HLAVNÍ

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 06 / 2014 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

Více

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více