Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová"

Transkript

1 Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1

2 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor na naplnění vazebních údajů) Verze poplatky workflow, isdoc faktury, faktury z ČEZu Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 2

3 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Poplatky všechny typy místních poplatků definovaných zákonem o místních poplatcích možnost definovat uživatelsky další poplatky pokuty (předpisy a platby) sledování platební morálky návaznost na hotovostní pokladnu a zpracování banky návaznost na databázové registry obyvatel Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 3

4 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Stávající stav Modelování rozpočtu Finance Hotovostní Samospráva pokladna (Poplatky, Poplatková Poplatky pokladna) RÚ (u1) Stav od roku 2010 FÚR (u8) Podsystémy Controlling rozpočtu Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 4

5 Finanční účetnictví rozpočtové 2010 Usnesením Vlády České republiky bylo v roce 2007 uloženo Ministerstvu financí ČR zavést účetnictví státu s termínem realizace od Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 5

6 Nový zákon o účetnictví je rozšířen o soubor činností, které povedou ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) a sestavení účetních výkazů za Českou republiku Soubor těchto právních vztahů je nazván zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu a je základním legislativním kamenem účetnictví státu Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 6

7 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Roční účetní závěrka princip zůstane zachován (13. období, 14. období) změna síta pro otevírací zápisy (převodový můstek) a otevření hlavní knihy roku 2010 podle schválené legislativy doporučené postupy pro inventarizaci 2009 viz materiály Ing. Ivy Schneiderové Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 7

8 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Doporučené postupy pro inventarizaci 2009 viz materiály Ing. Ivy Schneiderové Poskytnuté a přijaté návratné finanční výpomoci Rozdělit na dlouhodobé a krátkodobé, zhodnotit obsahově Dlouhodobý majetek Bude se jednat o odpisovaný majetek, a majetek, ke kterému se budou tvořit opravné položky vliv na zhoršený HV Termínované vklady Vyčlenit z účtů 23x, 24x a rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé Poskytnuté zálohy (dlouhodobé a krátkodobé) Účty pohledávek a závazků Odpis pohledávek s nižší pravděpodobností vymožení Rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé Vyčlenit pohledávky, které se budou otevírat na nové účty Účty podrozvahy Východisko pro převod na pevně stanovéné účty nové směrné účetní osnovy Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 8

9 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Tvorba rozpočtu pro rok 2010 v Modelování rozpočtu a následná konverze do Controllingu rozpočtu přímo v Controllingu rozpočtu plán pro hlavní i hospodářskou činnost není schválena novela vyhlášky o rozpočtové skladbě Dostupné číselníky návrh nové směrné účtové osnovy vyhlášku o rozpočtové skladbě doplněnou o navržené změny Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 9

10 Legislativní rámec Zákon č. 304/2008 Sb., s účinností od (o účetnictví) Prováděcí vyhlášky Technická vyhláška (návrh) + Technický manuál (chybí) Inventarizační (asi až od ) Konsolidační pro kraje a obce snad až od roku 2013 Náhrada vyhlášky 505/2002 Sb. obsahové vymezení položek výkazů a specifikace účetních metod - návrh Náhrada vyhlášky 16/2001 Sb výkaz Hodnocení plnění rozpočtu - návrh ČÚS - ani návrh Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě - návrh Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 10

11 Zákon o účetnictví Vyjmenování vybraných účetních jednotek (pro poskytování údajů do CSÚIS) Organizační složky státu Státní fondy, včetně Pozemkového fondu ČR Územní samosprávné celky (obce a kraje) Dobrovolné svazky obcí Regionální rady regionů soudržnosti Příspěvkové organizace (ať už je jejich zřizovatelem organizační složka státu nebo územně samosprávný celek) Zdravotní pojišťovny Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 11

12 Některé povinnosti vybraných účetních jednotek informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů zrušení vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro ÚSC možnost závazně stanovit vybraným účetním jednotkám uspořádání a označení analytických a podrozvahových účtů vést v hlavní knize souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů denně součinnost účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku nebo do dílčích konsolidačních celků s účetní jednotkou sestavující konsolidované účetní výkazy postupovat vždy (bezvýjimečně) podle Českých účetních standardů - Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 12

13 Technická vyhláška pravidla přenosu účetních záznamů mezi ÚSC a CSÚIS (kdo, kdy, kam a jaká data předává) pravidla pro technické a smíšené formy účetních záznamů a jejich převody mezi sebou součástí vyhlášky bude Technický manuál = metodika (formát, struktura, přenos a zabezpečení účetních záznamů) zajistí modul v Orsoftu Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 13

14 Předávané účetní záznamy: měsíčně Pomocný statistický přehled i za leden do CSÚIS - nový výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu - beze změn, na kraj Čtvrtletně do CSÚIS Rozvaha - změny Výkaz zisku a ztráty - změny Příloha vč. Podrozvahy - změny Ročně do CSÚIS Přehled o peněžních tocích nový výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu nový výkaz Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 14

15 Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků účinnost pravděpodobně od Konsolidační vyhláška Obce budou tvořit dílčí konsolidační celky od roku 2013 Součástí DKC budou obchodní společnosti ovládané obcí, zřizované PO, DSO se sídlem v dané obci, nikoli kraje Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 15

16 Co Vás čeká? Inventarizace 2009 (i z hlediska zajištění informací pro převodový můstek a naplnění nových podrozvahových účtů) Změny ve směrné účtové osnově nákladová třída 4 zrušena, náklady se budou účtovat ve třídě 5, výnosy ve třídě 6 s rozlišení na hlavní a hospodářskou činnost Třída 4 určena určena pro vlastní zdroje Třída 9 jen pro podrozvahy Účtové skupiny 20,21,22,27 zrušeny Nové účty pro opravné položky ke skupinám aktiv Změny obsahu stávajících účtů třídy 3 16

17 Co Vás čeká? Změny v postupech účtování účty 232 a 235 s charakterem běžného účtu K účtu s rozpočtovou skladbou účet závazku nebo pohledávky Odpadnou regulace příjmů nebo výdajů Při převodech mezi účty s rozpočtovou skladbou souvztažným účtem 262 Odpadne proúčtování zrojů 211/901 naplnění číselníků podle nové metodiky (účetní souvztažnosti, katalog saldokonta ) naplnění předdefinovaných sít pro tiskové sestavy (předvaha) vlastní definice výkazů možnost analytického členění podle organizací na 10 míst Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 17

18 Závěrem Školení Pomoc konzultantů (instalace verzí, konverze, nastavení číselníků, proškolení pracovníků) Vzájemná informovanost Metodické a organizační pokyny z KÚ a MF Registrace v klientské zóně (zasílání aktualit) Distribuce do 15. ledna 2010 Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Hradec Králové 18

19 Finanční účetnictví rozpočtové 2010 Děkuji za pozornost 19

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2009 Číslo: 6 V Praze dne 14.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2009 Číslo: 6 V Praze dne 14. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2009 Číslo: 6 V Praze dne 14. prosince 2009 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : 312. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Účtování dílčích oblastí

Účtování dílčích oblastí Účtování dílčích oblastí KAPITOLA 2 Vědec se nesnaží nic dokázat. Snaží se jen zjistit, co se dokáže dokázat samo. G. K. Chesterton V úvodní kapitole jsme se zabývali základními účetními principy, které

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Financování obcí zprávy 3/2005

Financování obcí zprávy 3/2005 Financování obcí zprávy 3/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Pozemky v účetnictví ÚSC 4 3.1 Vymezení pojmu pozemky v právních

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více