Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu"

Transkript

1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém oprávnění v EEG/ERP portálu Plzeň, 2011 Jiří Vlašimský

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. V Plzni dne 18. května 2011 Jiří Vlašimský

3 Abstract This diploma thesis deals with security and legal analysis of the EEG/ERP Portal web application which is used to store neuroinformatic data. It also provides multiple additional features like content-management system of EEG experiments, articles, measuring scenarios, system of user roles etc. As a part of this thesis is the analysis of neuroinformatic data storage legal aspects and subsequent access control to them. The next part of this work is focused to technical and security analysis of authentication and authorisation used in the current application which leads to better uderstanding of those aspects and identification of security weaknesses. The last part of this thesis describes implementation of new mechanisms and repairment of current ones. Better security for all data and more secure access to the whole application of EEG/ERP Portal is ensured.

4 Obsah 1 Úvod 1 2 Autentizace a autorizace v internetových aplikacích Formulářová autentizace Externí autentizační poskytovatel OAuth OpenID Právní aspekty uchovávání neuroinformatických dat Uchovávání osobních údajů Souhlas s uchováním osobních údajů Technologie použité při řešení autentizace a autorizace v EE- G/ERP portálu Spring Framework Dependency Injection (Inversion of Control) Spring Security Hibernate Message-Digest Algorithm - MD Bezpečnost internetových aplikací Rizika v roce 2010 podle OWASP Mechanismy použité při řešení autentizace a autorizace v EE- G/ERP portálu Úrovně uživatelských oprávnění Autorizace nového uživatele Testování zabezpečení portálu Druhy útoků a jejich testování na aplikaci Injection (HQL Injection) Cross-Site Scripting (XSS)

5 7.1.3 Broken Authentication and Session Management Insecure Direct Object References Cross Site Request Forgery Security Misconfiguration Insecure Cryptographic Storage Failure to Restrict URL Access Insufficient Transport Layer Protection Unvalidated Redirects and Forwards Úpravy autentizačních a autorizačních mechanismů Externí autentizační poskytovatel Facebook Connect Aplikace na Facebook.com Úprava databáze Ověřovací mechanismus s využitím OAuth Použité knihovny Propojení se Spring Security Opravy bezpečnostních chyb Další možná vylepšení bezpečnosti SSL Úprava uložení hesla Inovace technologií stávajícího řešení Ochrana proti CSRF Závěr 51 A Podmínky účasti v projektu s názvem Měření mozkové aktivity 56 A.1 Popis projektu A.2 Průběh měření A.3 Podmínky účasti v projektu A.4 Prohlášení A.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů B EEG Metadata 59 B.1 Informace o měřené osobě B.2 Informace o měřící osobě B.3 Podmínky měření B.4 Informace o scénáři C Konfigurace aplikace 61

6 1 Úvod EEG/ERP portál je webová aplikace sloužící ke správě neuroinformatických dat získaných měřením mozkové aktivity. Tato aplikace také poskytuje některé další funkcionality jako např. redakční systém, administraci EEG experimentů, scénářů měření, uživatelů atd., ke kterým je potřeba zajistit přístup s dostatečnou úrovní zabezpečení. Cílem této práce byla analýza právních aspektů ukládání neuroinformatických dat v EEG/ERP portálu s ohledem na legislativu České republiky. Při zpracování dat jsou ukládána také osobní data, která jsou zákonem klasifikována jako citlivá, proto je nutné, aby dokumenty, které měřená osoba podepisuje odpovídaly těmto zákonům a obsahovaly předepsané náležitosti. V práci je tomuto problému věnována kapitola 3. Dále je v dokumentu zmíněno, jaké jsou současné trendy při řešení autentizace a autorizace u webových aplikací. Zejména se pak jedná o využití moderních autentizačních mechanismů jako jsou OAuth a OpenID, které využívá mnoho velkých internetových portálů. V dokumentu je popsáno jaké výhody tato řešení přináší a zda jsou vhodné pro využití v aplikaci. Bezpečnost EEG/ERP portálu je kvůli charakteru uchovávaných dat velmi důležitá. V práci je popsáno současné řešení autentizačních a autorizačních mechanismů, jejichž analýza a testování byly provedeny podle žebříčku deseti nejrozšířenějších bezpečnostních rizik roku 2010, sestavenému organizací OWASP Foundation. Jelikož vývoj aplikace byl započat před několika lety, kdy nebylo na internetu běžné využití externích autentizačních poskytovatelů, je v dokumentu popsáno jakým způsobem byly tyto mechanismy implementovány, jak bylo rozšířeno stávající řešení a opraveny nalezené nedostatky. Po přečtení práce získá čtenář představu nejen o tom, jaké jsou právní aspekty uchovávání neuroinformatických dat, ale i jakým způsobem byly analyzovány a rozšířeny současné autentizační a autorizační mechanismy společně s jejich důsledným otestováním. 1

7 2 Autentizace a autorizace v internetových aplikacích Autentizace je proces ověření identity uživatele nebo jiného subjektu. Proběhneli úspěšně proces autentizace, dochází k autorizaci, tedy ke schválení a umožnění přístupu k chráněným zdrojům. Obvykle je autentizace uživatele provedena některou z následujících metod: Podle znalostí uživatele - zpravidla jméno a heslo nebo PIN. Podle prostředků uživatele - obvykle technický prostředek, který uživatel vlastní - certifikát, hardwarový klíč. Podle biometrických vlastností - např. otisk prstu, sítnice, hlasový vzor. Podle schopností uživatele - odpověd na nějakou otázku, kterou znají pouze uživatelé, kteří by k danému zdroji měli mít přístup. Tento způsob se využívá např. při přístupu k sekcím webových stránek patřících pouze některé skupině, která by odpověd na otázku měla znát (viz zabezpečovací mechanismus třídních stránek na spoluzaci.cz). K autentizaci dochází u webových aplikací po splnění jedné z následujících metod. V případě úspěšného přihlášení je obvykle vygenerován k uživatelským sessions 1 unikátní klíč, který je uchováván v cookies 2 prohlížeče nebo předáván pomocí parametrů při komunikaci. Na programátorovi je rozhodnutí, jaký způsob autentizace využije. V poslední době se ve webových aplikacích využívají tyto mechanismy: 1. Formulářová autentizace - vlastní autentizační mechanismus 1 Sessions v HTTP dává serveru možnost uložit si omezené množství informací o uživateli, který k němu přistupuje. Obvykle se tento mechanismus používá k udržení kontextu o uživatelích jako může být např. udržení přihlášení uživatele. 2 Cookies umožňují serveru uložit malé množství dat do prohlížeče klienta. Při každé návštěvě téhož serveru pak prohlížeč posílá zpět data serveru až do doby expirace dané cookie. 2

8 Formulářová autentizace 2. Autentizace pomocí externího poskytovatele 3. Kombinace dvou výše uvedených řešení 2.1 Formulářová autentizace Formulářová autentizace je velmi používaný způsob autentizace. V případě potřeby ověření přístupu k chráněným zdrojům je uživatel požádán o přístupové informace, které zadá pomocí HTML formuláře. Aplikace tyto údaje ověří a na základě jejich korektnosti přidělí uživateli unikátní identifikátor, zpravidla uložený v session. Poté již není potřeba v aplikaci dále kontrolovat jméno a heslo, ale pouze kód uložený v session, který je platný po celou dobu práce v aplikaci nebo po serverem nastaveném časovém intervalu nečinnosti. Po vypršení platnosti session automaticky dochází k odhlášení uživatele. Výhody formulářové autentizace jsou zřejmé: Správa uživatelských účtů může být přizpůsobena přesně podle potřeb konkrétní služby, která má nad svými uživateli kontrolu. Pro přihlášení se doporučuje [7] pole pro zadávání hesla zvolit typu password, jelikož prohlížeče text uložený v tomto poli maskují, a tak jej případný útočník nemůže přečíst pouhým pohledem. Formulář by měl být vždy odeslán pomocí HTTP metody POST. V případě použití GET se všechna data vyplněná do formuláře odesílají jako parametr na adresní řádce prohlížeče. Tím pádem tento řádek zůstává také v historii prohlížeče nebo v logovacích souborech serveru. Nevýhodou formulářové autentizace je požadavek na uživatele, který si musí pamatovat přístupové údaje k několika službám, které využívá. S postupem času těchto služeb stále přibývá a tím také přihlašovacích údajů. 2.2 Externí autentizační poskytovatel Jednou z nevýhod formulářové autentizace je nepřenositelnost identity a její nejednoznačnost. Jedna identita je unikátní pouze v rámci jedné služby nebo 3

9 Externí autentizační poskytovatel skupiny služeb. V současné době se velmi rozšiřují distribuované webové služby (web services) a cloud computing 3. Uživatelé mají v těchto službách uložená svá data a pravidelně je používají. Služby jsou obvykle chráněny standardním mechanismem, tedy jménem a heslem. Existují však takové, které ověřují uživatele např. pomocí čipových karet, certifikátů apod. Poskytovatelů služeb je velké množství a mnozí z nich požadují od uživatele tolik informací při registraci a uživatelé je natolik využívají, že uživatel v nich registrovaný se dá prohlásit za dostatečně autorizovaného. Zároveň s tímto faktem je tedy velmi často spojeno propojování aplikací třetích stran s těmito službami. Těmto aplikacím je pak poskytnuta např. možnost přenést ověření nových i stávajících uživatelů s využitím faktu, že uživatel má již registrovaný účet na některé ze služeb na internetu. Správa identit pomocí autentizačního poskytovatele přináší tedy několik výhod Uživatel nepotřebuje nové přihlašovací údaje ke každé službě. Stačí mu znát pouze heslo k účtu u správce identity. Tato identita slouží jako přihlašovací klíč k různým službám. Identita, pokud je správně vyplněna, jednoznačně identifikuje konkrétního člověka. Programátor aplikace se nemusí starat o autentizaci a problémy s ní spojené (zabezpečený přenos citlivých údajů, obnova hesel apod.) Toto řešení sebou také přináší několik nevýhod. Pro uživatele je to zejména problém v případě kompromitace jeho identity uložené u autentizační autority (např. prozrazení přihlašovacích údajů). Poté je tato identita kompromitována na všech službách, které ji využívají. Správci aplikace, která na tato data spoléhá, ztrácí část kontroly nad informacemi o uživatelích a v důsledku se mohou dostat do stavu, kdy o uživateli znají pouze jeho číselný identifikátor. Mezi velké autentizační autority patří zejména: 3 Cloud computing je model vývoje založený na využívání zdrojů uložených v Internetu. Uživatel pak k těmto zdrojům může přistupovat např. pomocí webového prohlížeče, programátor pak pomocí webových služeb nebo API. 4

10 Externí autentizační poskytovatel Google.com Facebook.com Twitter.com LinkedIn.com Live.microsoft.com Vimeo.com Tyto služby disponují rozsáhlou databází uživatelů a obvykle neposkytují pouze autentizační mechanismy, ale také možnost získat další informace o uživateli, pomocí kterých je poté možné jej zaregistrovat do vlastní aplikace s potřebnými údaji. Většina těchto služeb poskytuje autentizační mechanismus pomocí OpenID, LiveID nebo OAuth, zejména ve verzi 2.0, která rozšiřuje OAuth 1.0 o další funkčnosti OAuth Dříve bylo v aplikaci běžné, že pro načítání dat z jiné služby, kterou uživatel využívá, bylo nutné znát jméno a heslo k jeho účtu. Aplikace se pak připojila přes API požadované služby a poté docházelo k výměně dat mezi aplikacemi. Tento způsob sebou nesl značnou míru nedůvěry z formulářů na internetových stránkách a uživatelé se bránili zadávání svých přístupových dat do jiných internetových aplikací, než do té, ke které tyto údaje primárně patří. Přihlašovací údaje k některým službám jsou pro uživatele mnohdy citlivější, než je tomu u jiných služeb. Jistě si zákazník více chrání přístup např. ke svému účtu u Google, který je spojen s většinou služeb, jež Google poskytuje, než třeba účet na Twitter.com, jenž je ve zjednodušeném pojetí pouze přístupem k příspěvkům, které jsou i tak veřejné. Tento problém řeší autentizační mechanismus OAuth, který nepožaduje po uživateli jeho jméno ani heslo. V aplikaci je nyní pouze tlačítko Přihlásit pomocí služby XYZ, na které když klikne, je přesměrován na stránky služby, kde se přihlásí se svým jménem a heslem. Poté potvrdí, zda aplikace, ze které přišel, může přistupovat k určitým datům, které si vyžádala (pomocí parametrů v odkazu pro přihlášení). Nyní se vygeneruje unikátní identifikační 5

11 Externí autentizační poskytovatel klíč pro danou aplikaci s určitými vlastnostmi (viz Token). Riziko zneužití je tedy minimalizováno a citlivé přihlašovací údaje jsou zadávány pouze cílové službě. Na pozadí probíhají operace, při kterých se vyměňují data pomocí protokolu HTTP. Tyto operace se liší v závislosti na použité verzi OAuth a nejsou vázány na konkrétní API ani platformu aplikace. Lze tedy OAuth využít jak v desktopové, tak ve webové aplikaci. OAuth je momentálně ve dvou verzích (1.0 a 2.0). U obou je nutné pro jeho používání splnit několik požadavků: 1. Registrace aplikace - Nejprve je nutné na straně poskytovatele ověření zaregistrovat aplikaci, ze které bude vznikat požadavek na ověření. 2. Nastavení vlastností aplikace - Poskytovatel ověření přidělí aplikaci identifikátor a tajný klíč (řetězec). Ty je nutné si uložit, jelikož budou použity dále při komunikaci nejen při autentizaci uživatele. 3. Nastavení Callback URL - Adresa pro přesměrování zpět do aplikace po úspěšné autentizaci na straně poskytovatele. Komunikace probíhá tak, že aplikace si nejprve vyžádá jednorázový token (code), poté přesměruje pomocí HTTP uživatele na stránky poskytovatele autentizace, společně s tímto tokenem a požadavkem na požadovaný rozsah informací, které aplikace požaduje. Poskytovatel ověří uživatele a poté je dotázán, zda souhlasí s poskytnutím požadovaných zdrojů aplikaci, ze které přišel. V případě souhlasu je vygenerován nový token, který slouží jako přístupový klíč, kterým pak aplikace přistupuje k API poskytovatele. Celý postup je graficky znázorněn na obr Token Token reprezentuje povolení k přístupu aplikace k datům uloženým ve vzdáleném uložišti. Jedná se o řetězec, který má v sobě zakódované některé další informace jako jsou rozsah přístupu aplikace k datům a čas vypršení přístupu k nim pomocí tohoto povolení. 6

12 Externí autentizační poskytovatel Uživatel Aplikace Poskytovatel služby Žádost o vstup do aplikace Žádost o ověření uživatele Žádost uživatele o poskytnutí potřebných oprávnění Rozhodnutí uživatele Přístupový token Žádost o uživatelská data Objekt s daty Přihlášení uživatele Obrázek 2.1: Autentizace a přihlášení uživatele pomocí OAuth 2.0 JSON objekty JavaScript Object Notation neboli JSON je formát pro výměnu strukturovaných dat, který lze snadno číst i zapisovat. Jedná se textový formát, nezávislý na programovacím jazyku, který využívá podobné konvence programovacích jazyků rodiny C (C, C++, C#, Java, JavaScript a další). Příklad jednoduchého JSON objektu nesoucího základní informace o uživateli: { } "name": "John Doe", "address": { "streetaddress": "Vaclavske namesti", "city": "Prague", }, "phonenumber": [{ "type": "home", "number": " " }, { "type": "fax", "number": " " }] 7

13 Externí autentizační poskytovatel Tento formát v současné době podporuje většina programovacích jazyků a je tedy velmi vhodný pro výměnu dat mezi aplikacemi. Způsob přenosu informací přes JSON objekty využívají služby jako např. Facebook nebo Twitter v případě, že autorizovaná aplikace požaduje informace z jejich komunikačních rozhraní. Jeho výhodou oproti XML je zejména vyšší míra zjednodušení zápisu oproštěním od parametrů přímo v objektech XML souborů OpenID OpenID je otevřený standard, který popisuje způsoby autentizace uživatelů. Decentralizovaný je proto, že není závislý na žádném centrálním poskytovateli autentizace. Jeho výhodou je opět skutečnost, že autentizace je celkově v roli poskytovatele a není nijak předepsaná. Je tedy možné uživatele ověřovat standardně pomocí jména, hesla a k tomu přidat např. ověření čipové karty nebo biometrických vlastností uživatele. To znamená, že si uživatel může zvolit takovou autentizační autoritu, která mu bude vyhovovat jak z hlediska autority, kterou bude používat, tak z pohledu úrovně zabezpečení, kde se může snáze předejít odcizení elektronické identity nebo kompromitaci dat. OpenID zavádí několik termínů, které je potřeba znát pro pochopení jeho principu. Tyto identifikátory jsou detailně popsány ve specifikaci OpenID [4]. Identifikátor (Identifier) - Jednoznačná URI včetně protokolu (http, https) nebo XRI 4. V případě, že je poskytovatel Google, je toto URI např. https://profiles.google.com/vlasimsky.jiri. Poskytovatel (OpenID Provider - OP) - Server poskytující potvrzení o tom, že konkrétnímu uživateli patří konkrétní identifikátor (server provádějící autentizaci). OP Identifikátor (OpenID Provider Identificator) - Identifikátor poskytovatele. OP Endpoint (OpenID Provider Endpoint URL) - Koncový bod OP ve formě URL s http nebo https, na kterém poskytovatel přijímá požadavky klientů. 4 Extensible Resource Identifier - schéma a protokol pro abstraktní identifikátory kompatibilní s URI. Používá se zejména u strukturovaných webů. (např. xri://broadview.library.example.com/(urn:isbn: )/(+reference) 8

14 Externí autentizační poskytovatel Klient (Relying Party - RP) - Klient spoléhá na ověření identity od OP. Zpravidla se jedná o web, který implementuje možnost přístupu k vlastním službám přes OpenID. Uživatelský klient (User-Agent) - Jedná se o webového klienta, který implementuje protokol HTTP/1.1. V našem případě se bude jednat pouze o webový prohlížeč. Uživatelem poskytnutý identifikátor (User-Supplied Identifier - USID) - Identifikátor, který si uživatel vybral na straně poskytovatele. Uživatel si může vybrat, zda bude zadávat svůj identifikátor nebo OP identifikátor - v tomto případě si uživatel později vybere, pod kterým identifikátorem chce být přihlášen (toto nabídne poskytovatel). Přidělený identifikátor (Claimed Identifier) - Jedná se o normalizovaný identifikátor, který je určen z URI nebo XRI. Komunikace při použití OpenID V případě, že se uživatel chce přihlásit na stránky nějaké služby pomocí svého OpenID účtu, musí nejprve zadat svůj identifikátor do pole pro OpenID přihlášení. Klient normalizuje dodaný identifikátor a poté získá adresu OP Endpoint procesem zvaným Discovery (více v [3]). Nyní si klient a poskytovatel vymění klíč, kterým bude poskytovatel podepisovat data, a klient tak může ověřit jejich pravost (tento krok je volitelný). Dále klient přesměruje uživatelův prohlížeč na stránky poskytovatele s požadavkem na autentizaci. Poskytovatel ověří, zda je uživatel opravdu majitelem zadaného ID. Mechanismus ověření je zcela v kompetenci poskytovatele a každý poskytovatel si může vyžádat jiná data jako např. kombinaci jména, hesla a nějaké formy biometrického ověření. Nyní je uživatel autentizován a přesměrován zpět na stránky klienta, který ověří data předaná poskytovatelem. Kontroluje se zejména návratové URL, Informace o endpointu, kód požadavku (tzv. nonce kód) a ověřuje se podpis, bud pomocí společného klíče dohodnutého dříve, nebo dalším dotazem na poskytovatele. Celý mechanismus je zobrazen na obr

15 Externí autentizační poskytovatel Uživatel Aplikace Poskytovatel služby Uživatel zadá svůj identifikátor Discovery zjištění adresy OpenID providera Výměna klíčů Přesměrování uživatele Přesměrování na OpenID Providera Žádost uživatele o poskytnutí potřebných oprávnění Rozhodnutí uživatele Informace o autentizaci Přihlášení uživatele Obrázek 2.2: Autentizace uživatele pomocí OpenID 10

16 3 Právní aspekty uchovávání neuroinformatických dat Pro účely aplikace EEG/ERP portálu jsou od měřených osob požadovány jejich osobní údaje, přičemž některé jsou dle zákona č. 101/2000 Sb. klasifikovány jako citlivé. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů slouží k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států (převzato z [12]). Osobní údaj 4. odst. a a) osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, Citlivý údaj 4, odst. b) citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, Těmito údaji jsou v případě zpracování neuroinformatických dat v aplikaci portálu (viz příloha B - ERP Metadata): Osobní údaje Jméno a příjmení Datum narození Pohlaví Kontakt 11

17 Uchovávání osobních údajů Citlivé údaje Porucha zraku Porucha sluchu Pravák/Levák 3.1 Uchovávání osobních údajů Svolení k uchovávání osobních údajů je dáno 11 zákona č. 101/2000 sb. 1. (1) Správce je při shromažd ování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v 21. (2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů. (5) Při zpracování osobních údajů podle 5 odst. 2 písm. e) a 9 písm. h) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů. Zpracování citlivých údajů upřesňuje 9 zákona č. 101/2000. a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být 1 Vybrány byly pouze odstavce týkající se EEG/ERP portálu, celé znění zákona je uvedeno v [12] 12

18 Souhlas s uchováním osobních údajů správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Správce je povinen předem subjekt údajů poučit o jeho právech podle 12 a 21, Pozn. zmíněn je pouze odstavec (a), který se týká aplikace. Celé znění viz [12]. 3.2 Souhlas s uchováním osobních údajů Než je provedeno měření je měřená osoba obeznámena s údaji, které budou zpracovány, jak s nimi bude nakládáno a jak probíhá průběh měření (viz příloha A - Podmínky účasti v projektu s názvem Měření mozkové aktivity a příloha B - ERP Metadata). Přesné znění: Podpisem těchto podmínek účasti v projektu uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Západočeské univerzitě v Plzni a Fakultní nemocnici Plzeň po poučení o svých právech výslovný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů v rozsahu těchto podmínek účasti v projektu, včetně přílohy, která je nedílnou součástí tohoto poučení, za účelem realizace a následného vyhodnocení projektu. Tento souhlas uděluji na dobu realizace projektu a následně po dobu let po jeho skončení. Jsem si vědom(a) toho, že poskytnutí osobních a citlivých údajů je dobrovolné, a že souhlas se zpracováním osobních nebo citlivých údajů mohu kdykoli odvolat. Ukládání osobních a citlivých dat je tedy v aplikaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb a dokumenty, které jsou měřenou osobou vyplněny, jsou také v souladu s tímto zákonem. 13

19 4 Technologie použité při řešení autentizace a autorizace v EEG/ERP portálu Celá webová aplikace EEG/ERP portálu je vytvořena v programovacím jazyce JAVA s využitím kombinace technologií: 1. Spring Framework Spring Security Hibernate 4.1 Spring Framework Programátor při vývoji netriviálních aplikací často potřebuje běžně se vyskytující aspekty návrhu, jakými jsou například autentizace, autorizace, ukládání dat do databáze, správa transakcí apod. Dále je u aplikací problém se strukturováním kódu, který sice lze řešit využitím návrhových vzorů, ale i takováto dekompozice představuje neustále se opakující obdobné kusy kódu. V aplikaci je využito open-source frameworku 1 Spring Framework ve verzi 2.5, který je určen pro vývoj J2EE aplikací. Tento framework řeší výše uvedené problémy tak, že běžně opakující se funkce aplikací implementuje ve svých třídách a tím poskytuje vývojáři již hotovou infrastrukturu, kterou aplikace využívají (více v [2]). Jednou z vlastností Spring Framework je správa životního cyklu aplikace a kód aplikace je jím v požadovaných chvílích volán. Tímto je zajištěn přesun kontroly běhu aplikace na framework. Předpokladem pro tento fakt je nutnost správné strukturovanosti a dekompozice aplikace, kterou framework předepisuje. Velmi často se jedná právě o rozšířené návrhové vzory. 1 za framework lze označit komplexní aplikační servery, webové kontejnery jako např. Apache Tomcat či odlehčené a specializované rámce, kterými jsou např. Spring Framework, WebWord či Struts. 14

20 Spring Security Dependency Injection (Inversion of Control) Spring Framework je označován jako IoC kontejner. Inversion of Control (IoC) je návrhový vzor, který umožňuje převést kontrolu závislosti třídy na jiných komponentách mimo tuto třídu. Ve výsledku to znamená, že komponenty, na kterých je třída závislá jsou jí nastaveny (angl. injected) tímto návrhovým vzorem. Z tohoto důvodu bylo IoC později přejmenováno na Dependency Injection (DI). Sít vytvářených objektů je definována např. v konfiguračním souboru (obvykle XML), na jehož základě framework zajistí, aby objekty byly vzájemně provázány. Framework pro tento úkon využívá set metod (Setter Injection) a konstruktorů (Constructor Injection). Detailněji je popsán tento návrhový vzor v [2]. 4.2 Spring Security Spring security je bezpečnostní framework, který poskytuje zabezpečení pro aplikace založených na frameworku Spring. Tento framework umožňuje komplexní možnost pro zabezpečení aplikace. Detailně je Spring Security popsán v referenční dokumentaci [1] a je mu věnována kapitola v knize Spring In Action [2]. V případě zabezpečení webových aplikací využívá Spring Security servletové filtry, které zachycují požadavky na servlety tak, aby nejprve byla provedena autentizace a autorizace, a tím bylo zajištěno zabezpečeného přístupu k chráněným zdrojům. Obvykle je zabezpečován přístup k celému bloku programu, zejména obslužných kontrolerů. Tento framework však také umožňuje provést zabezpečení na úrovni volání metod. Lze tedy zabezpečit každou metodu zvlášt podle požadovaného oprávnění k jejímu provedení (např. mazat příspěvky je umožněno pouze uživateli s úrovní oprávnění ROLE_ADMIN. 15

21 Hibernate 4.3 Hibernate Hibernate je framework, který zajišt uje objektově-relační mapování (ORM) tříd programovacího jazyka na tabulky databáze. Tento framework poskytuje mechanismy jako např. transakční zpracování dat, cache objektů a obsahuje vlastní dialekt jazyka SQL pro práci s daty zvaný HQL neboli Hibernate Query Language. Ten dokáže na základě objektové notace manipulovat s daty v databázi jako s objekty. Hibernate používá pro mapování objektů tzv. mapovací soubory, které obsahují informace o tom, jakým způsobem budou propojeny tabulky databáze s objekty aplikace, které se v programovacím jazyce Java nazývají Plain Old Java Object (POJO). Soubory je možné mapovat i pomocí anotací přímo v POJO objektu a u metod kontrolerů, k docílení stejného efektu jako v případě mapovacích souborů. Výhodou Hibernate je usnadnění práce programátorovi, který nemusí upravovat relace mezi objekty ručně, ale může tuto práci přenechat zmíněnému frameworku. Další výhodou je využití HQL, které eliminuje nutnost použít pro jiný typ databázového systému jiný dotazovací jazyk. 4.4 Message-Digest Algorithm - MD5 MD5 je velmi rozšířená hash 2 funkce, jejíž výstupem je 128 bitů dlouhý otisk reprezentovaný 32 hexadecimálními znaky. V programovacím jazyce Java bylo využito funkce ControllerUtils.getMD5String(String text);, která jako svůj parametr přejímá libovolný řetězec a jejím výstupem je MD5 otisk, který tomuto vstupu odpovídá. Např. v případě zadání uživatelského hesla abc123 bude výstupem funkce pro převod do MD5 řetezec: e99a18c428cb38d5f e03 V případě zadání hesla abc124 bude výstupem funkce: 2 Hash je reprodukovatelná metoda pro převod dat do posloupnosti znaků, které vytváří jejich jednoznačnou charakteristiku. 16

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 OBSAH: Aktivace tokenu etokenpass...4 Přihlášení k Portálu datových stránek...7

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Federativní přístup k autentizaci

Federativní přístup k autentizaci Federativní přístup k autentizaci Milan Sova * sova@cesnet.cz 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek předkládá stručný úvod do problematiky autentizace a autorizace a seznamuje s koncepcí autentizačních federací.

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Content Security Policy

Content Security Policy Content Security Policy Nový přístup v boji proti XSS 2011.cCuMiNn. Cross Site Scripting (XSS) XSS je všudypřítomné výskyt cca v 80% webových aplikací Webový browser nevidí rozdíl mezi legitimním skriptem

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Fio podpis. Verze 4.0.7

Fio podpis. Verze 4.0.7 Fio podpis Verze 4.0.7 15.5.2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace Fio podpis... 3 2.1 Instalace Java... 3 2.2 Nastavení prostředí... 3 3 Ovládání... 5 3.1 Konfigurace - nastavení aplikace... 5 3.1.1 Vytvoření

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Technická specifikace Platební brána IBS

Technická specifikace Platební brána IBS Technická specifikace Platební brána IBS Verze 1 Strana 1 z 6 1. Obecné Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu

Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu Obchodní a technická podpora ESSOX: Marek Ťoupalík, tel: 724366204, e-mail: marek.toupalik@essox.cz Obsah Úvod... 2 Implementace...

Více