Informační systém pro e-learning manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém pro e-learning manuál"

Transkript

1 Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00

2 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho následné provozování v prostředí internetu. Systém je rozdělen do několika částí podle existujících uživatelských rolí. Uživatelské role V systému existují následující uživatelské role: Správce část určena správcům - řízení uživatelů, přidělování uživatelských rolí, správa aktualit a obsahu veřejné části, možnost komunikace mezi uživateli Učitel část určena učitelům - přístup do části pro tvorbu kurzů přidělování kurzů uživatelům Student studentská část - přístup k přiděleným kurzům, spuštění kurzů, komunikace mezi uživateli Anonymní přístup veřejná část aplikace možnost se přihlásit, získat aktuální informace (aktuality), přístup k uživatelskému manuálu Nasazení aplikace Lokální server Aplikaci je možné nasadit na lokální server společnosti. Jako server je možné zvolit výkonnější osobní počítač, na kterém je nainstalována IIS (internetová informační služba) a databázový server MS SQL Server 2008 Express nebo MS SQL Server 2008 (nutné vytvořit databázi pomocí skriptu, který je umístěný na přiloženém CD (soubor script.sql). V případě využití verze MS SQL Server 2008 Express stačí aplikaci pouze zkopírovat do složky wwwroot, kterou vytvoří IIS na lokálním disku. K aplikaci je možné přistupovat pomocí odkazu či adresy počítače v síti Nutné je pouze upravit connectionstring na <add name="netlearningdbconnectionstring" connectionstring="data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename= DataDirectory \NETLEARNINGDB.MDF;Inte grated Security=True;Database=159357net;User Instance=True" providername="system.data.sqlclient" />

3 Webový hosting Pro nasazení aplikace je nutné, aby webový hosting podporoval technologii ASP.NET a databázi MS SQL Server Databázi je možné vytvořit pomocí skriptu, který je umístěný na přiloženém CD v souboru script.sql. Většina webových hostingů má rozhraní pro správu databáze nebo lze získat přístup pro připojení přes SQL Server Management Studio. Systém poté nakopírujeme pomocí ftp klienta na server. K aplikaci se přistupuje pomocí url adresy zvolené domény. Nastavení aplikace Vytvoření uživatele v roli správce Po nasazení aplikace je nutné vytvořit alespoň jednoho uživatele v roli správce, který bude zajišťovat správu aplikace (vytvářet uživatele, spravovat aktuality apod.) Je nutné získat přístup do administrační sekce. Je potřeba zakomentovat tučně zvýrazněnou část souboru web.config ve složce Správce způsobem uvedeným níže. <configuration> <appsettings/> <connectionstrings/> <system.web> <!--<authorization> <allow roles="spravce"/> <deny users="*"/> </authorization>--> </system.web> </configuration> Po vstupu k aplikaci získáme přístup do administrační sekce pomocí odkazu Administrace.

4 Veřejná část Obrázek 1 Vstup do administrační části Administrační část Obrázek 2 Administrační část menu administrační části

5 Vytvoření uživatele v roli správce Kliknutím na odkaz Vytvoření uživatele budeme přesměrováni na stránku s formulářem pro Vytvoření nového uživatele, který má dva kroky. 1. Krok vyplnění detailních údajů o uživateli Obrázek 3-1.krok vytvoření uživatele 2. Krok vyplnění přihlašovacích údajů o uživateli Obrázek 4 2.krok vytvoření uživatele

6 Zařazení uživatele do role Správce Vytvořeného uživatele je nutné zařadit do role Správce. Zařazení uživatele do role provedeme kliknutím na odkaz Správa uživatelů. Dojde k přesměrování do části pro správu uživatelů. Obrázek 5 Menu správce Ze seznamu uživatelů zvolíme uživatele, ze seznamu uživatelských rolí zvolíme roli spravce. Kliknutím na tlačítko přiřadit do vybrané role přiřadíme uživatele do zvolené role 1. Obrázek 6 Správa uživatelů 1 Po vytvoření uživatele v roli správce můžeme opět odkomentovat část souboru web.config a je možné se přihlásit jako Správce.

7 Vytvoření nové role Pokud role neexistuje, je možné ji přidat tlačítkem Přidat novou roli. Doplněním názvu nové role a kliknutím na tlačítko Přidat roli dojde k vytvoření nové uživatelské role. Obrázek 7 Vytvoření nové role

8 Přístup k aplikaci Pokud aplikace běží na webovém hostingu, je možné ji spustit zadáním adresy v internetovém prohlížeči. V případě, že se jedná o lokální server. Přistupujeme na adresu serveru zadanou v internetovém prohlížeči, například Získáme přístup k veřejné části. Obrázek 8 Veřejná část aplikace

9 Popis veřejné části Informativní část obsahuje aktuální datum a odkaz pro přihlášení do aplikace, po přihlášení se v této části zobrazí uživatelské jméno aktuálně přihlášeného uživatele a odkaz pro odhlášení. 2. Hlavní menu umožňuje pohyb v rámci aplikace menu se přizpůsobuje podle přihlášeného uživatele 3. Přehled vytvořených kurzů 4. Seznam aktualit, které zveřejnil správce aplikace po kliknutí je možné získat náhled aktuality. 5. Panel s odkazy pro pohyb v rámci veřejné části

10 Přihlášení do aplikace Přístup: nepřihlášený uživatel Pro přihlášení do aplikace je nutné znát přihlašovací údaje. Tyto údaje je možné získat od správce aplikace. Po získání údajů je možné se přihlásit kliknutím na Přihlásit. Veřejná část Obrázek 9 Přihlášení do aplikace Do přihlašovacího formuláře se vyplní přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo). Pokud dojde k zapomenutí hesla je možné kliknutím na odkaz Zapomněli jste heslo a heslo obnovit.

11 Obnovení hesla Přístup: anonymní uživatelé Obnovení hesla má několik kroků. 1. Krok zadání uživatelského jména 2. Krok zadání odpovědi na otázku uvedenou při registraci 3. Krok potvrzení a zaslání hesla na uvedení při registraci

12 Nastavení uživatelů Přístup: uživatel v roli Správce Pokud jsme získali přístupové údaje a nacházíme se v roli Správce, získáme přístup do administrační sekce. Po přihlášení pomocí přihlašovacího formuláře a následně kliknutím na odkaz Administrace dojde k přesměrování do administrační sekce. Veřejná část Obrázek 10 Vstup do administrační části

13 Administrační část Obrázek 11 Administrační část

14 Vytvoření uživatele Přístup: uživatel v roli Správce Obrázek 12 Menu správce Kliknutím na odkaz Vytvoření uživatele budeme přesměrováni na stránku s formulářem, který má dva kroky. 1. krok vyplnění detailních údajů o uživateli Obrázek krok vytvoření uživatele 2. Krok vyplnění přihlašovacích údajů o uživateli Obrázek 14 2.krok vytvoření uživatele

15 Zařazení a odebrání uživatele do role, odstranění uživatele Přístup: uživatel v roli Správce Zařazení, odebrání či odstranění uživatele do role provedeme kliknutím na odkaz Správa uživatelů. Dojde k přesměrování do části pro správu uživatelů. Obrázek 15 Menu správce Ze seznamu uživatelů zvolíme uživatele, ze seznamu uživatelských rolí zvolíme roli. Kliknutím na tlačítko přiřadit do vybrané role přiřadíme uživatele do role. Pokud chceme uživatele odstranit, označením a kliknutím na tlačítko Odstranit uživatele dojde k odstranění uživatele z aplikace. 2 Obrázek 16 Správa uživatelů 2 POZOR - po odstranění uživatele dojde k odstranění všech kurzů, které uživatel vytvořil.

16 Vytvoření nové role Pokud role neexistuje, je možné ji přidat tlačítkem Přidat novou roli. Doplněním názvu nové role a kliknutím na tlačítko Přidat roli dojde k vytvoření nové uživatelské role. Po vytvoření uživatele v roli správce můžeme opět okomentovat část souboru web.config. Nyní je možné se přihlásit jako Správce. Obrázek 17 Vytvoření nové role

17 Správa aktualit Přístup: uživatel v roli Správce Kliknutím na odkaz Aktuality budeme přesměrováni do rozhraní pro správu aktualit, kde máme možnost vkládat Titulek aktuality a formátovaný text aktuality. Pod formulářem se nachází seznam existujících aktualit, kde můžeme danou aktualitu odstranit.

18 Přehled kurzů Přístup: uživatel v roli Správce a Učitel, Student Po kliknutí na Přehled kurzů je možné získat přehled vytvořených kurzů. V tomto přehledu je možné kurz odstranit ze systému pomocí tlačítka Uživatelé v roli učitel mají navíc možnost z tohoto přehledu kurz spustit, či editovat

19 Vytvoření kurzu Přístup: uživatelé v roli Učitel Pro vytvoření kurzu je nutné být přihlášený jako uživatel v roli Učitel. Základem tohoto rozhraní je hlavní panel s odkazy pro přidání jednotlivých částí kurzu. Kliknutím na Vytvořit kurz dochází k zpřístupnění rozhraní pro vytvoření kurzu. Je potřeba vždy vytvořit kurz a poté kapitolu a následně lze přidávat ostatní části kurzu. Uživatel se pomocí tlačítek na panelu nástrojů pohybuje mezi jednotlivými pohledy, v nichž lze vytvářet elementy výukového kurzu. V levé části dochází k plnění stromové struktury (TreeView), která vyjadřuje strukturu kurzu. Jednotlivá data, která uživatel zadává v těchto pohledech, jsou ukládána do databáze či souboru XML.

20 Nový kurz Kliknutím na odkaz Nový kurz dojde k přesměrování na stránku pro vytvoření nového kurzu. Jedná se o hlavní stránku, na které založíme nový kurz. Vyplníme zde názevkurzu, zvolíme kategorii, popřípadě vytvoříme novou a vložíme krátký popis kurzu Po vytvoření kurzu lze vložit libovolný počet kapitol, ze kterých se kurz skládá.

21 Nová kapitola Po přidání nové kapitoly se aktualizuje struktura kurzu a do stromové struktury (TreeView) se načte nová kapitola. K této kapitole dále lze přidávat cvičení, úkoly, studijní články a testy. Nebo je možné vytvořit více kapitol a poté jen zvolit kapitolu a doplnit do ní dříve jmenované části. Na následujícím obrázku je podoba stromové struktury s vytvořenou kapitolou.

22 Studiní článek V této části je možné přidat studijní článek. Z obrázku je zřejmé, že lze zadávat i formátovaný text. V řádku, kde lze přidat objekt Silverlight je možné uložit zkompilovaný soubor Silverlightu s příponou xap. Do příloh lze vložit kterékoliv soubory. Typy souborů jsou ověřovány na základě souboru XML, ve které jsou definovány MIME TYPY jednotlivých souborů.

23

24 Vložení objektu Silverlight Nový úkol

25 Nové cvičení

26 Vytvoření testu Přidat otázku slouží k připsání otázky testu Uložit test uloží test a vytvoří nový Dokončit dokončí vytváření testů pro danou kapitolu

27 Přidání dalších kapitol Další kapitoly opět přidá stisknutím tlačítka Nová kapitola na ovládacím panelu. Vytvoří se nový identifikátor kapitoly, na základě kterého je možné vkládat další prvky kurzu (cvičení, úkoly, články, testy). Pouhou volbou jiné kapitoly dojde k možnosti přidávat do této kapitoly další objekty. Přidání článku do zvolené kapitoly (označené červeně) Komunikace v rámci aplikace Pro komunikaci v rámci aplikace slouží v každé části rozhraní pro odesílání vzkazů mezi uživateli. Uživatelé v roli Student a Učitel mají ve své části v pravém panelu formulář pro odeslání vzkazu (viz obrázek). V tomto formuláři se vybere uživatel, jemuž má být vzkaz zaslán, vyplní předmět, text vzkazu a text se odešle stiskem tlačítka Odeslat. Změna údajů uživatele

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 1 Matematika a matematická informatika Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Autor: Jiří Maňas Gymnázium JAK, Komenského 169, 688 31, Uherský

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Přednosti systému... 2 1.2. Technologie... 2 1.3. Podpora... 3 1.4. Zabezpečení... 3 2. Instalace a struktura databáze... 4 2.1. Struktura databáze... 4 2.2. Průběh instalace, přeinstalování

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

autor: Solen Software

autor: Solen Software WEB ČASOPISU autor: Solen Software abstract: Manuál slouží jako průvodce pro uživatele, kteří spravují webové stránky časopisu veřejný web. Pokud je Actavia instalována pouze pro správu recenzí a korektur,

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více