Nebezpečí z potravin a jejich ovládání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebezpečí z potravin a jejich ovládání"

Transkript

1 Nebezpečí z potravin a jejich ovládání 1. Část: Požadavky standardů bezpečnosti potravin (BRC, IFS- Food, FSSC 22000) na řízení alergenů v potravinářském průmyslu Dr. Ing. Leona Petrová

2 Obsah školení Alergeny Požadavky standardu BRC, verze 7 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Požadavky standardu IFS- Food, Verze 6 Požadavky FSSC Kontaminace a dopady na potravinářský průmysl, hlášení z RASFF

3 Alergeny Alergií trpí jen část populace Přibližně 2% dospělých a 5% dětí jsou alergičtí na některou potravinu (některé alergie mizí dříve než v pubertě, na mléko a vejce do 3-5 let věku) Někteří lidé jsou alergičtí na více potravin K senzibilizaci může dojít v jakémkoliv věku Dávky způsobující alergii mohou být velmi nízké a v řadě případů i pod analytickými limity

4 Alergeny 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy (1); b) maltodextrinů na bázi pšenice (1); c) glukózových sirupů na bázi ječmene; d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 2. Korýši a výrobky nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich, kromě: a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků; b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína

5 Alergeny 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě: a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku (1); b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d alfa tokoferolu, přírodního d alfa tokoferol acetátu, přírodního d alfa tokoferol sukcinátu ze sóji; c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji; d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě: a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu; b) laktitolu

6 Alergeny 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu

7 Alergeny 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2, které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich

8 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Global standard for Food safety- Kapitola 5 Řízení výrobku (Product Control) 5.3 Řízení alergenů (Management of allergens) KO požadavek: Společnost/ výrobní závod musí mít systém pro řízení alergenních materiálů, který minimalizuje riziko kontaminace produktů alergeny; a splňuje zákonné požadavky na označování v zemi prodeje.

9 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Společnost /firma provede posouzení surovin pro stanovení přítomnosti a pravděpodobnosti kontaminace alergeny. Toto zhodnocení zahrnuje přezkoumání specifikací surovin a (v případě potřeby) získání dalších informací od dodavatelů, např. využitím dotazníků s cílem porozumět allergen status suroviny, jejích ingrediencí a závodu, kde je vyráběna. Požadavek na znalost konkrétního výrobce (viz anonymita v případě používání traders firem). Zrušení anonymity je nyní řešeno v rámci BRC 7 jako nový požadavek (v souvislostí se schvalováním dodavatelů, možnostmi provést adekvátní analýzu rizik, v souvislosti s autenticitou a falšováním surovin).

10 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Společnost identifikuje a uvede seznam materiálů obsahujících alergeny. Tento seznam zahrnuje suroviny, pomocné látky, polotovary, hotové výrobky a jakékoliv nově vyvíjené ingredience nebo výrobky. Seznamy je nutné pravidelně aktualizovat, požadavek souvisí i s předchozím bodem znalost skutečného výrobce, nutnost dobré komunikace nákupního oddělení s oddělením kvality, resp. týmem HACCP a vývojovým oddělením.

11 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Provede se zdokumentované posouzení rizik pro identifikaci cest kontaminace a zavede se dokumentovaná politika a pravidla pro manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky k zajištění zabránění křížové kontaminace. Hodnocení rizik zahrnuje: Zvážení fyzikálního stavu (práškový, kapalný, pevné částice, resp. kousky) Identifikace potenciálních míst křížové kontaminace v rámci procesního toku Analýza rizik křížové kontaminace v každé fázi procesu Identifikace vhodné kontroly ke snížení nebo eliminaci křížové kontaminace

12 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Musí být ustanoveny dokumentované postupy, které zajistí efektivní řízení alergenů s cílem zabránit křížové kontaminaci produktů neobsahujících alergeny. Postupy obsahují (podle potřeby): Fyzické nebo časové oddělení alergenních materiálů při skladování, zpracování a balení Použití samostatného nebo dalšího pracovního oblečení pro manipulaci s alergeny Používání určených zařízení a pomůcek pro zpracování alergenních materiálů Plánování výroby (snížení změn mezi výrobami výrobků obsahujících alergeny a bez alergenů) Systémy k omezení pohybu prachu ve vzduchu, které obsahují alergenní materiály

13 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Manipulace s odpady a ovládání rozsypání, resp. rozlití alergenních materiálů Omezení týkající se vnášení potravin do firmy zaměstnanci, návštěvníky, dodavateli a pro stravovací účely. (Obvykle je neřízená část týkající se cateringu, vnosu vlastního jídla, pravidla týkající se externích firem).

14 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Pokud se používají přepracované produkty nebo přepracovací činnosti (rework; rework operations) musí se stanovit postupy, aby se zajistilo, že rework obsahující alergeny není použit do produktů, které alergeny neobsahují. Je nutné nastavit pravidla týkající se denního běžného reworku a případných jiných aktivit s delším časovým odstupem. Musí se ohlídat riziko, aby se alergenní suroviny nedostaly do výrobků bez obsahu alergenních surovin (a následně nebylo označeno na finálním výrobku).

15 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Pokud je povaha výrobního procesu taková, že se nedá zabránit křížové kontaminaci alergeny, varování /informace by měla být uvedena na výrobku (značení). Způsob značení musí být v souladu s národní legislativou nebo s principy správné praxe. Evropská legislativa neřeší možnosti, resp. požadavky na preventivní značení typu - Může obsahovat, Může obsahovat stopy., Vyrábí se v závodě, kde se zpracovává. Lokální národní legislativy mají v některých případech specifické požadavky.

16 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Pokud se použije tvrzení týkající se vhodnosti potraviny pro spotřebitele citlivých na alergie je nutné, aby společnost plně ověřila, že splňuje daná tvrzení a efektivita procesu musí být pravidelně ověřována. Vše musí být dokumentováno. Analýzy hotových výrobků, stěry z výrobního zařízení, oblečení, rukou, analýzy vzduchu apod.

17 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Zařízení a postupy pro úklid musí být navrženy tak, aby se zamezila nebo redukovala na akceptovatelnou mez potenciální kontaminace alergeny. Postupy úklidů a čištění musí být ověřeny, aby se zajistila, že jsou účinné. Účinnost procesu musí být pravidelně ověřována. Čistící zařízení, resp. úklidové prostředky musí být jasně identifikovatelné a specifické pro alergeny, jednorázové nebo musí být účinně čištěny po použití.

18 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Původní požadavek Všichni relevantní pracovníci, včetně dočasných zaměstnanců a dodavatelů musí být proškoleni v oblasti obecných informací týkajících se alergenů a pravidel nastavených společností týkajících se zacházení s alergeny - byl přesunut do kapitoly Personnel training. Školení: znalost, co patří dle legislativy do alergenů, školení pravidel, postupů a všech procedur, které s alergeny souvisejí (pravidla pro manipulaci s alergenními surovinami), pravidla pro vnos alergenních materiálů do firmy (zejména pravidla pro potraviny obsahující ořechy), vysvětlení pravidel personální hygieny (umytí rukou po jídle, výměna pracovního oblečení v případě potřísnění) Zpravidla nejsou problémy se zaměstnanci, ale pravidla nejsou dodržována externími firmami, řidiči apod. (neobdrží ani relevantní poučení)

19 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Původní požadavek Účinný systém dokumentovaných kontrol musí být na místě k zajištění toho, že na začátku balení, v případě přechodu na jiný výrobek nebo na jinou šarži se používá správný obalový materiál a značení - byl přesunut do 6.2 Labelling and pack control. Riziko, že se po výrobku bez obsahu alergenu začne balit výrobek stejného typu, ale s obsahem alergenu a nedojde k výměně etiket, obalů apod. Je vyžadována dokumentace, záznamy, zápis odpovědných osob, že bylo ověřeno používání správného obalového materiálu, zařízení bylo vyčištěno dle nastavených postupů (aby nedošlo ke křížové kontaminaci), sledovatelnost je zajištěna apod.

20 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) Další kapitoly zabývající se alergeny: 2 HACCP: PRP- Řízení alergenů Popis produktů (složení, včetně alergenů), pozn Všechny informační zdroje musí být jasně specifikovány a musí být k dispozici na vyžádání Definování předpokládaného použití výrobkůvymezení skupin (alergici) Seznam potenciálních nebezpečí allergen risks (požadavek na analýzu chemických, fyzikálních, biologických a alergenních nebezpečí), odkaz na kapitolu 5.3 (Autenticita, tvrzení, falšování)

21 Požadavky standardu BRC, verze 7 (platnost od ) 3 Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin: Schvalování a hodnocení dodavatelů surovin a obalových materiálů Dokumentovaná analýza rizik pro suroviny/skupiny surovin včetně alergenů Schvalování a vyhodnocování dodavatelů- nový a náročný systém- zaměřeno na přímou znalost výrobců 6.2 Řízení značení a balení výrobků Školení pro všechny, včetně agenturních zaměstnanců, prokazatelný záznam na školení alergenů Alergeny jsou významným rizikem souvisejícím s legálností a bezpečností výrobku! Je důležité se nesoustředit jen na současný EU oficiální seznam alergenů!

22 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele

23 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Řízení alergenů (Allergens management plan): 10 bodů pro řízení alergenů (řízení kontaminace a značení dle BRC) Bod 1: Posouzení alergenních rizik (Risk assessment). Jsou všechna rizika uvažována a pod kontrolou? Bod 2: Politika alergenů (Allergen policy). Je přístup k alergenům jasně deklarovaný, seznam kompletní, Příručka jakosti jasně deklaruje přijatá pravidla, je v souladu s legálními požadavky, seznam alergenů je kompletní, pravidla (resp. požadavky řetězců) jsou identifikována a dodržována, značení je v souladu s legislativou Bod 3: Řízení dodavatelů (Supplier management). Komunikace (jsou požadavky známé a jasné), plnění požadavků specifikací, schválení specifikací, používání vhodných obalových materiálů, auditování dodavatelů nebo jiné metody ověřování

24 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Bod 4: Řízení receptur (Recipe control): zaměřit se na eliminaci zavést do receptur, resp. výroby nové typy alergenů (hodnocení týmem HACCP, z hlediska skladování, čistících postupů apod.); optimalizace výrobních procesů (minimalizace křížové kontaminace, plánování výroby) Bod 5: Přezkoumání informací týkajících se značení (Label information review): ověření, zda jsou všechny alergeny skutečně značeny, aktualizace schvalování specifikací a receptur, zaměření na ořechy a arašídy; ověření nutnosti používat značení Může obsahovat stopy., jasné postupy a záznamy v případě změn receptur Bod 6: Aktivity ve výrobním závodě (Factory operations): identifikace a segregace alergenů; identifikace alergenů v průběhu celého zpracování; plánování výroby (časové, eliminace kontaminace); postupy čištění; rework; sledovatelnost; odpady

25 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Bod 7: Validace úklidů a sanitace (Validated cleaning): směřování zařadit do pre- requisite programme, ne CCP; postupy úklidů a sanitace musí být ověřovány (zejména pro deklaraci free from ); ověřování účinnosti úklidů- ATP, vizuální, analýzy hotových výrobků; snaha eliminovat značení typu Může obsahovat Bod 8: Školení (Training): identifikace konkrétních požadavků na školení (cílené školení), zaměření na pochopení problematiky alergenních materiálů; zaměření na kritické osoby - úklidy a čištění, vzorkování, skladníci apod.; neopomenout sezónní pracovníky a externí firmy (úklid, údržba apod.), ověření dodavatelů, resp. Copackers ; BRC požadavky: požadavek na školení všech zainteresovaných pracovníků, včetně dočasných pracovníků, externích firem apod. (navíc požadován jazyk srozumitelný pro pracovníky, dokumentace ke školení, ověření účinnosti školení).

26 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Bod 9: Řízení změn (Change control): Požadavek na jasná pravidla v případě změn; týká se dočasných i stálých změn; požadavky na dokumentaci, schválení; dobře nastavená pravidla eliminují problémy se špatnými informacemi na výrobku, použití chybných etiket, použití neplatných etiket (staré neplatné verze); Další požadavky se týkají změn výrobků: cílem je zabránit kontaminaci výrobků alergeny, zajistit správné značení, implementovat správný časový harmonogram ve výrobě; neopomenout obalové materiály a kontrolu balení; rework Bod 10: Údaje od spotřebitelů (Consumer data): analýza stížností zákazníků (ve vztahů k alergenům), vyhodnocování trendů; vyhodnocování stížností zákazníků minimálně jednou za měsíc; sledovat trendy a požadavky zákazníků

27 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Analýza ve vztahu informování spotřebitelů o obsahu alergenů ve výrobcích (kontaminace, stopy alergenů, ne součást receptury): Použití rozhodovacího stromu (princip HACCP) Je alergen součástí receptury? Jaká je pravděpodobnost pro křížovou kontaminaci? Zdroje: suroviny, výrobní prostředí. Je zmíněný alergen součástí receptury? Je zmíněny alergen na seznamu výjimek (nemusí se značit)? Jaký je fyzikální stav alergenu a riziko kontaminace (flour, pieces)

28 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Analýza ve vztahu informování spotřebitelů o obsahu alergenů ve výrobcích (kontaminace, stopy alergenů, ne součást receptury): Použití rozhodovacího stromu (princip HACCP)- pokračování Pro formu kousků alergenů- ověřit u dodavatelů možnou eliminaci, vyloučení přítomnosti; ustanovit funkční o PRP (na základě analýzy nebezpečí a vyhodnocení rizik) Pro další fyzikální stavy ověřit hladinu možné kontaminace v konečném produktu, pokud je nad action level - použít na obalu preventivní varování Značení- Může obsahovat. ( May contain. )- legislativa x státní orgány

29 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Postupy pro řízení alergenů závisejí od toho, zda jsou již postupy nastaveny nebo se jedná o první implementaci Pokud je řízení alergenů již nastaveno: analýza alergenních rizik je spojena pouze se zavedením nových surovin, ingrediencí, receptur nebo nových technologií nebo Se změnami v plánování výroby, nová výrobní zařízení nebo Nové zdroje surovin, skladování surovin nebo materiálů, manipulace s materiály, změny ve výrobě, tok materiálů a jakékoliv změny, které by mohly přinést riziko pro kontaminaci výrobků (křížová kontaminace) A pokud jde o první analýzu alergenních rizik v závodě?

30 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele A pokud jde o první analýzu alergenních rizik v závodě? Doporučení začít s nejhorší variantou scénáře (suroviny, výrobky, výroba) Identifikace alergenů, včetně fyzikálních stavů, v provozu (seznam) Informace o hladině alergenů v produktech dle receptur, z hlediska možné křížové kontaminace, ověřit informace od dodavatelů (specifikace, stanoviska= statements, certifikace, audity, politika jakosti apod.). Identifikace možné kontaminace při výrobě (suché a mokré čištění, frekvence; klimatizace, filtry) Vyhodnocení informací, např. s použitím VITAL calculator Rozhodnutí o značení ( May contain. )

31 Příklad návodu na řízení alergenů a informování spotřebitele Jak reagují na možné značení stop alergenů/ traces standardy bezpečnosti potravin? BRC: Pokud je povaha výrobního procesu taková, že se nedá zabránit křížové kontaminaci alergeny, varování /informace by měla být uvedena na výrobku (značení). Způsob značení musí být v souladu s národní legislativou nebo s principy správné praxe. IFS: Hotové výrobky obsahující alergeny vyžadující deklaraci musí být označovány v souladu s platnými legislativními požadavky. V případě náhodné nebo neúmyslné přítomnosti musí být značení zákonem deklarovaných alergenů a jejich stop založeno na analýze nebezpečí a vyhodnocení souvisejících rizik. FSSC 22000: Alergeny přítomné v produktu, buď z důvodu jeho vlastní podstaty nebo z důvodu potenciálního křížového kontaktu ve výrobě, musí být deklarovány

32 Požadavky standardu IFS Food IFS Food, 6. vydání; audity od Kapitola 4 Plánování a proces výroby (Planning and Production Process) 4.20 Alergeny a specifické výrobní podmínky (Allergens and Specific Conditions of Production)

33 Požadavky standardu IFS Food Musí být k dispozici specifikace surovin identifikující alergeny vyžadující deklaraci, které jsou relevantní pro zemi prodeje hotového výrobku. Společnost musí udržovat nepřetržitě aktualizovaný seznam všech surovin obsahujících alergeny používaných ve svých provozech, který také identifikuje všechny směsi a receptury, do kterých se suroviny obsahující alergeny přidávají. Znalost legislativy, včetně požadavků na alergeny a značení je slabou stránkou mnoha firem (mimo EU kde je legislativa částečně harmonizovaná je nutné před exportem a značením výrobků ověřit legislativu dané země určení).

34 Požadavky standardu IFS Food Výroba výrobků, které obsahují alergeny vyžadující deklaraci, musí být prováděna tak, aby se v maximální možné míře minimalizovala křížová kontaminace. Viz předcházející informace (možné zdroje kontaminace, přijatá opatření, validace systému).

35 Požadavky standardu IFS Food Hotové výrobky obsahující alergeny vyžadující deklaraci musí být označovány v souladu s platnými legislativními požadavky. V případě náhodné nebo neúmyslné přítomnosti musí být značení zákonem deklarovaných alergenů a jejich stop založeno na analýze nebezpečí a vyhodnocení souvisejících rizik.

36 Požadavky standardu IFS Food Pokud zákazníci specificky vyžadují, že výrobky neobsahují (= free from) konkrétní látky nebo složky potravin (např. lepek, vepřové maso apod.) nebo že nebyly použity určité metody ošetření nebo výroby, musí být zavedeny ověřitelné postupy. Z hlediska alergenů zejména specifický požadavek na obsah glutenu

37 Požadavky FSSC Programy nezbytných předpokladů- Management alergenů Alergeny přítomné v produktu, buď z důvodu jeho vlastní podstaty nebo z důvodu potenciálního křížového kontaktu ve výrobě, musí být deklarovány Deklarace musí být na etiketě produktů určených spotřebiteli a na etiketě nebo průvodní dokumentaci produktů určených pro další zpracování.

38 Požadavky FSSC Programy nezbytných předpokladů- Management alergenů Produkty musí být chráněny před neúmyslným křížovým kontaktem s alergeny prostřednictvím čištění a vyměňování linek a/nebo řazením produktů. Přepracování zahrnující alergen(y) musí být použito pouze A) u produktů, které obsahují totožné alergeny ze své vlastní podstaty; nebo B) za použití procesu, který prokazatelně odstraňuje nebo ničí alergenní materiál (viz rework v samostatné kapitole)

39 Požadavky FSSC Programy nezbytných předpokladů- Management alergenů Zaměstnanci manipulující s potravinami by měli být specificky vyškoleni v oblasti vědomí závažnosti alergenů a s nimi spojenou výrobní praxí

40 Kontaminace a dopady na potravinářský průmysl, hlášení z RASFF Legislativa EU definuje alergeny (obiloviny obsahující gluten, korýši, měkkýši, sója, ryby, arašídy, ořechy, vejce, mléko a mléčné výrobky, oxid siřičitý, lupina, celer, hořčice, sezam) a požadavky na označování. V případě zjištění porušení (nedeklarování alergenů na obalech výrobků) je informace zadána do systému RASFF a potraviny se stahují Příklady ukázek (zdroj Další zdroje informací v České republice viz např. stránky Tiskové zprávy

41 Kontaminace a dopady na potravinářský průmysl, hlášení z RASFF Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Systém RASFF byl zřízen na základě článku 50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Ve všech členských státech a v Evropské komisi byla vytvořena kontaktní místa, mezi nimiž probíhá výměna informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech. Pokud má některý člen RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřednictvím RASFF okamžitě informovat Evropskou komisi.

42 Kontaminace a dopady na potravinářský průmysl, hlášení z RASFF 28/08/2017 Dánsko nedeklarovaná mléčná složka v chilli con carne v konzervě (údaj na etiketě neodpovídá obsahu v plechovce) Dánsko 17/08/2017 Itálie přítomnost sóji v pohankové krupici Itálie 17/08/2017 Spojené království nedeklarovaná vejce ve smetanové omáčce s pórkem a slaninou Spojené království 16/08/2017 Nizozemsko nedeklarovaný lepek a sója ve směsi vlašských ořechů a dýňových semínek s polevou Nizozemsko 16/08/2017 Irsko nesprávné označení (celer, mléko, ječmen a hořčice - neoznačeno v angličtině) na mražených hotových pokrmech zeleninové rizoto, gnocchi a polenta Německo

43 Kontaminace a dopady na potravinářský průmysl, hlášení z RASFF 11/08/2017 Spojené království nedeklarované arašídy v satay Spojené království 11/08/2017 Slovensko nedeklarovaný siřičitan (20 mg/kg - ppm) v sušených rozinkách Írán, přes Maďarsko 09/08/2017 Dánsko nedeklarované arašídy v rostlinné pomazánce Dánsko 03/08/2017 Německo Nedeklarovaná vejce (180 mg/kg) v proteinové směsi 02/08/2017 Spojené království Nedeklarovaná mléčná složka, sója a pšenice v kořenícím přípravku s kuřecí příchutí Lucembursko Francie 26/07/2017 Nizozemsko Nedeklarovaná vejcev těstovinovém salátu s uzeným lososem a křenovým dresinkem Nizozemsko 25/07/2017 Německo Nedeklarovaný laktoprotein (6-19 mg/kg) v kokosovém jogurtu (alternativní náhražce jogurtu z mléka) Francie

44 Kontaminace a dopady na potravinářský průmysl, hlášení z RASFF Datum Ohlásila země Důvod ohlášení Země původu výrobku Potraviny 05/10/2017 Nizozemsko nedeklarované arašídy v mraženém kuřecím satay (mix pack) 04/10/2017 Česká republika stopy mléka (4.03 mg/kg - ppm) v croissantu s jahodovou náplní Nizozemsko Bulharsko 02/10/2017 Nizozemsko nedeklarovaná vejcev čokoládových cookies Nizozemsko 05/10/2017 Itálie nedostatečné označení (nedeklarované alergeny v jazyce spotřebitele) müsli Belgie 02/10/2017 Spojené království stopy lepku (77.4 mg/kg - ppm) a sóji (4.6 mg/kg - ppm) v punjabi wadi (kořeněné kuličky z mouky) Indie

45 Rizika křížové kontaminacepříklady RIZIKA- postupy manipulace s materiály nevyučují křížovou kontaminaci alergeny V provozu jsou používány nádoby od surovin, postup nevylučuje ohrožení produktu: Neoznačené nádoby, není vyloučena záměna Není zajištěna pravidelná sanitace nádob mezi doplňováním

46 Rizika křížové kontaminacepříklady RIZIKA- postupy manipulace s materiály nevyučují křížovou kontaminaci alergeny skladování surovin vzorkování surovin navažování surovin postupy čištění a sanitace plánování výroby spolehlivost dodavatelů, specifikace, atd.

47 LITERATURA, ZDROJE INFORMACÍ Obrázky: botanika.wendys.cz Global Standard for Food Safety,- BRC Issue 7 (July 2015) BRC- Handling Allergen Containing Materials (London, BRC 2010) IFS- Food, Issue 6 (January 2012) RASFF Global Standard Food Safety Issue 7- Interpretation Guideline, January 2015 Global Standard Food Safety Issue 7- Guide to Key Changes, 2015

48 Děkuji za pozornost. Dotazy?

Kdy je potravina/pokrm bezpečná?

Kdy je potravina/pokrm bezpečná? Bezpečnost potravin Kdy je potravina/pokrm bezpečná? Neexistuje-li škodlivost pro zdraví z pohledu účinků Krátkodobých Dlouhodobých Na zdraví dalších generací Kumulativně toxických... a to s ohledem na

Více

Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová

Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová Přehled standardů Přídatné látky a systém HACCP Požadavky standardů BRC a IFS na přídatné látky Požadavky standardů

Více

PATO GASTRO. Verze 1.142xx. Abaton Praha s.r.o. Sokolovská 615/138, Praha 8 www.abaton.cz e-mail: abaton@abaton.cz

PATO GASTRO. Verze 1.142xx. Abaton Praha s.r.o. Sokolovská 615/138, Praha 8 www.abaton.cz e-mail: abaton@abaton.cz PATO GASTRO Úprava pro naplnění ustanovení (účinnost právní normy od 13. 12. 2014 ) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,

Více

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, které u alergických jedinců vyvolávají imunitní odezvu organismu. Tato obranná

Více

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Nejrozšířenější

Více

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování Dne 13. prosince 2014 nabývá

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011:

Látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011: Látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost uvedené v příloze II nařízení () č. 1169/2011: 1. biloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich

Více

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS Polévky Hovězí vývar s masem a nudlemi 1,3,9 25,- Česneková 1,3,7,9 25,- (klobása, vejce, sýr, osmažený chléb) Česneková se smetanou 1,3,7,9 30,- (klobása,vejce, sýr, smetana,

Více

harmony restaurant & bar

harmony restaurant & bar harmony restaurant & bar CZ restaurant & bar harmony polévky Thajská polévka s krevetkami, kokosovým mlékem a citronovou trávou 2 7 96, Krémová šafránová polévka s mušlemi 1 7 14 93, Hovězí vývar se zeleninou

Více

HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK. Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení.

HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK. Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení. HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení. Náš jídelní lístek umožňuje všem vybrat si ze široké nabídky pokrmů včetně českých specialit. Jsme

Více

Požadavky mezinárodních standardů na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních standardů na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních standardů na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních standardů na přídatné látky Přídatné

Více

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma Lámaná čokoláda 800 g Lesní ovoce a jogurt 100 g Bílá čokoláda - kakaové máslo,sušené, Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové Sušený jogurt odtučněný sušený jogurt,mléčné

Více

2. Část: Požadavky standardů bezpečnosti potravin (BRC, IFS- Food, FSSC 22000) na eliminaci fyzikální kontaminace v potravinářském průmyslu

2. Část: Požadavky standardů bezpečnosti potravin (BRC, IFS- Food, FSSC 22000) na eliminaci fyzikální kontaminace v potravinářském průmyslu Nebezpečí z potravin a jejich ovládání 2. Část: Požadavky standardů bezpečnosti potravin (BRC, IFS- Food, FSSC 22000) na eliminaci fyzikální kontaminace v potravinářském průmyslu Dr. Ing. Leona Petrová

Více

Nabídka stravování. Dobrou chuť a hezký den. Kontakt:

Nabídka stravování. Dobrou chuť a hezký den. Kontakt: Nabídka stravování 679 74 Olešnice Jméno: Dodavatel tel.: 5 499 05 5.6. - 9.6. 205 Adresa: mobil : 724 284 326 Kontakt: mail: info@gronka.cz Datum Polévka Hlavní jídlo ks Hlavní jídlo 2 ks pondělí Čočková

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 4 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Sledovatelnost potravin PROČ patří sledovatelnost ke klíčovým prvkům zajištění bezpečnosti potravin? Příklad dioxinová

Více

Základní nabídka cateringu

Základní nabídka cateringu Grilování A v ceně á 390 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) Grilování B v ceně á 450 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) Grilování C v ceně á 470 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) 1ks domácí čokoládové Míša řezy 1 Grilování D v ceně á

Více

Tvarohová pěna s Rýže, Čaj. Masový talířek (10), Chléb 2ks Varianta 2. meruňkami a piškoty Varianta 2. (1, 7), Čaj Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1,

Tvarohová pěna s Rýže, Čaj. Masový talířek (10), Chléb 2ks Varianta 2. meruňkami a piškoty Varianta 2. (1, 7), Čaj Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1. 12. 2017 DO. 12. 2017 Pá 1.12. 1 0 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Káva (1b, 1d),, Chléb 1ks (1, roštěná pašerácká /houby, párek/ (1, 6, 1a), 11), Máslo 2ks, Džem

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin Italská Minestrone (1,3,6,9) Míchaný zeleninový salát se zastřeným vejcem a slaninou (1,3,6) Masové kuličky s grilovanou zeleninou a bramborovým pyré

Více

Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) Jablková žemlovka (Al.: 1, 3, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7)

Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) Jablková žemlovka (Al.: 1, 3, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) .0.06 Boloňské špagety, sýr (Al.:,, 7) Jablková žemlovka (Al.:,, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.:,, 7).0.06 Grilovaná krkovička, šťouchané brambory (Al.: ) Kuskus s kuřecím masem a zeleninou (Al.: 7) Grilovaná

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.4. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.4. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.4. do 6.4.208 Den Pondělí STÁTNÍ SVÁTEK STÁTNÍ SVÁTEK STÁTNÍ SVÁTEK raženka, cizrnový krém, čaj, ovoce chléb, celerová pomazánka, Čtvrtek chléb, pomazánka cibulová s vejci a šunkou,

Více

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb středa 2.9.2009 Polévka: rajčatová s nudlemi srbské rizoto se sýrem, zelný salát čtvrtek 3.9.2009 Polévka: bramborová

Více

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich

Více

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč STRAVOVACÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2015 Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy,

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Sladko-kyselý houbový salát se slaninou a máslovými krutony (1,6,7) Kuře na limetkách s chilli a zakysanou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od.0. do 5.0.208 Den Pondělí chléb, pomazánka rychlá, polévka hrachová, kuře pečené na kysaném zelí, vařený brambor, šťáva chléb, maminčina pomazánka, malcao, ovoce chléb, valašská,3, polévka

Více

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

Vepřové protýkané šunkou (1, (7) Polévka hovězí s drožďovými noky (1, 3, 7, 9, 1a), Vepřové maso pekingské (6), Rýže, Čaj

Vepřové protýkané šunkou (1, (7) Polévka hovězí s drožďovými noky (1, 3, 7, 9, 1a), Vepřové maso pekingské (6), Rýže, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 29. 5. 2017 DO 31. 5. 2017 Po 29.5. 3 9 4 9S Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Káva (1b, 1d),, Chléb 1ks (1, 9, 1a), Vepřové maso pekingské (6), Rýže, Máslo 1ks, Sýr

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Fettuccini se sušenými rajčaty, česnekem a špenátem (1,3,6,7) Treska smažená v pivním těstíčku s bramborovou

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin Minestrone (1,3,6,9) Zelené salátové listy s tuňákem v oleji, hořčicový dresink (3,4,10) Špenátové tortelíny se žampióny a sýrovou omáčkou (1,3,6,7)

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST APERITIVY APERITIVES NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST 0,1 l Cinzano Bianco 60,-Kč 0,1 l Martini Bianco, Dry 60,-Kč NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE NON-ALCOHOLIC DRINKS 0,33 l Mattoni přírodní 20,-Kč Mattoni mineral

Více

Seznam výrobků - DORTY (PREMIUM CAKES) Alergeny

Seznam výrobků - DORTY (PREMIUM CAKES) Alergeny osxis siřičitý Seznam výrobků - DORTY (PREMIUM CAKES) Alergeny Název výrobku Popis Hmotnost doba trvanlivosti / použitelnosti ČOKOLÁDOVÝ DORT Sacher ČOKOLÁDOVÝ DORT Čokoládovo mandlový ČOKOLÁDOVÝ DORT

Více

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory,

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 27 DO 5.. 27 Po.. S 2D / Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka kroupová (,, 6, 7,, b), Kuře po 7), Rohlík ks (,, 7, ), vodňansku (, 7,,,, a), Brambory, Máslo ks (7), Vejce vařené

Více

0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,-

0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,- jídelní lístek POLÉVKA 0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,- PŘEDKRMY, pochoutky k tankovému pivu 600 g Marinovaná VEPŘOVÁ ŽEBRA (výpek, křen, hořčice),

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.8. do 4.9.205 Pondělí topinka s masovou směsí,, Oběd polévka slepičí ragú, chléb s máslem, plátek dušený špenát, vejce, brambor, šťáva,3 sýra, mléko chléb, rokfórová pomazánka, mléko,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 12. 2016 DO 1. 1. 2017 Po 26.12. 3 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7,, 1a), Salám vysočina 50g (1), Sýr Káva (1b, 1d),, Vánočka (1, Kuře zauzené (1), Bramborová kaše

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin Hovězí vývar s rýží a hráškem (1,6,9,11) Trhané listové saláty s parmskou šunkou a pomerančovým dresinkem (3,10) Krůtí steak zapečený s mozzarellou

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Cappuccino z pečené dýně Hokaido a batátů pěna z kokosového mléka

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Cappuccino z pečené dýně Hokaido a batátů pěna z kokosového mléka DEGUSTAČNÍ MENU Cappuccino z pečené dýně Hokaido a batátů pěna z kokosového mléka Grilované houby Portobello s bylinkami a česnekem parmazánové máslo, domácí chléb Grilovaný filet z candáta rizoto z lišek

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 2.. 26 Po.. S Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka zeleninová s bramborem (,, 6, 7, 7),,, a), Kuře na paprice (6, 7, a), Těstoviny

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin Pórková polévka s vejcem (1,3,7,9) Sladko-kyselý houbový salát s grilovanou slaninou, krutony (1,3,4,6,7,10) Fettuccini se sušenými rajčaty, česnekem

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem, voda 1,3,7,9 2. 9. 2016 - pátek ALERGENY polévka slepičí

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta DEGUSTAČNÍ MENU Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta Krémová polévka z mladých hrášků s restovanou slaninou mascarpone a krutony Filety z mořského vlka

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

Předkrmy. Polévky a saláty

Předkrmy. Polévky a saláty Předkrmy BRUSCHETTA S RAJČATY Grilovaná křupavá bagetka s česnekem, olivovým olejem, čerstvými rajčaty a bazalkou (1) GRILOVANÝ SÝR HALLOUMI Grilovaný sýr Halloumi s vodním melounem a bazalkovo-mátovým

Více

Sport bar Arena. Hybešova 259/21, Brno. Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem. Dle denního výběru

Sport bar Arena. Hybešova 259/21, Brno. Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem. Dle denního výběru Sport bar Arena Hybešova 259/21, Brno Polévky Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem 35 Kč Dle denního výběru 25 Kč Něco málo k pivečku 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou,

Více

Il Mondo. Říčanská 970/23, Brno

Il Mondo. Říčanská 970/23, Brno Il Mondo Říčanská 970/23, Brno Pizza Rádi pro Vás připravíme pizzy dle našich receptur, z nejlepších surovin, s láskou a péčí. Od června si můžete vybrat ze dvou velikostí pizz 32 cm a 45 cm. Dále jsme

Více

tomátová omáčka, uzené, niva, kuřecí nudličky, eidam, hermelín, rajče, olivy, oregáno

tomátová omáčka, uzené, niva, kuřecí nudličky, eidam, hermelín, rajče, olivy, oregáno Pizzy 1.Šunková (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, oregáno 2.Sýrová (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, uzený eidam, niva, hermelín, oregáno 3.Žampionová (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, žampiony,

Více

Předkrmy. Polévky a saláty

Předkrmy. Polévky a saláty Předkrmy BRUSCHETTA S RAJČATY Grilovaná křupavá bagetka s česnekem, olivovým olejem, čerstvými rajčaty a bazalkou (1) GRILOVANÝ SÝR HALLOUMI Grilovaný sýr Halloumi s vodním melounem a bazalkovo-mátovým

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 5. 2. do 9. 2. 206 Den Pondělí rohlík, zimní pomazánka, polévka pohanková,, ovoce kovbojské fazole, párek, chléb, okurek, džus, mikulášský balíček chléb, budapešťská chléb, bazalková

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do 6.5.206 Pondělí raženka, drůbeží pomazánka,, chléb, celerová pomazánka, malcao chléb s rozhudou mléko, polévka bramboračka, rohlík s máslem, plátek čočka na kyselo, vejce,okurek,

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta DEGUSTAČNÍ MENU Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta Chřestový krém s parmazánovými krutóny pečená slanina a bylinkový olej Filet z halibuta s jarní zeleninou sous-vide cizrnové pyré,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 208 DO.. 208 Čt.. 0 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Káva bílá (7, b, d),, Chléb, Rohlík ks (a, b), Hovězí nudličky po stroganovsku (, 6, 7, Katův šleh II (,, 7,,

Více

Freeland. Polévky. Něco k pivu. Hamburgery. Beethovenova 19/7, Brno. 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem. 35 Kč

Freeland. Polévky. Něco k pivu. Hamburgery. Beethovenova 19/7, Brno. 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem. 35 Kč Freeland Beethovenova 19/7, Brno Polévky 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem 35 Kč 0,33 l Hovězí vývar s masem a nudlemi 35 Kč 0,33 l Dle denní nabídky 25 Kč Něco k pivu 200 g Pivní sláma s česnekem

Více

školní jídelna Trávník 596/2, Loštice

školní jídelna Trávník 596/2, Loštice Bedřich/ Bedřiška 9. týden 1. 3. 2018 - čtvrtek ALERGENY polévka hrachová 1,9 hlavní menu smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot černý čaj s citronem, voda 1,3,7 Anežka 2. 3. 2018 - pátek ALERGENY

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin Bramborová polévka s houbami (1,9) Zapečené šunkové těstoviny s kyselou okurkou (1,3,6,7) Kuřecí smažené Cordon Bleu se šťouchanými bramborami (1,3,7)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do 10.4.2015 Pondělí VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ Oběd VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ toust, játrová pomazánka,, chléb, budapešťská Čtvrtek chléb, vaječný krém, malcao, chléb, masová pomazánka, káva,

Více

Od 8.8. do Chodská Lhota 12 Tel: Výdej obědů od do Pondělí 8.srpen 2016 Polévka: Luštěninová. Čtvrtek 11.

Od 8.8. do Chodská Lhota 12 Tel: Výdej obědů od do Pondělí 8.srpen 2016 Polévka: Luštěninová. Čtvrtek 11. Chodská Lhota 12 Tel: 777940726 Od 8.8. do 12.8.2016 Výdej obědů od 10.30 do 12.30 Pondělí 8.srpen 2016 Polévka: Luštěninová a9 1. Hovězí guláš, knedlík 2. Hrachová kaše, uzené maso, okurka Úterý 9.srpen

Více

školní jídelna Trávník 596/2, Loštice

školní jídelna Trávník 596/2, Loštice 1. týden Radmila 3. 1. 2018 - středa ALERGENY polévka ajzlboňská 1,7,9 hlavní menu srbské rizoto, rajčatový salát černý čaj se sirupem, voda 9 Diana 4. 1. 2018 - čtvrtek ALERGENY polévka kuřecí vývar s

Více

školní jídelna Trávník 596/2, Loštice

školní jídelna Trávník 596/2, Loštice Hynek 1. 2. 2019 - pátek POLOLETNÍ PRÁZDNINY žáci ZŠ ALERGENY polévka čočková 1,9 vepřové na žampionech, těstoviny ovocný čaj 1,6,9 6. týden Jarmila 4. 2. 2019 - pondělí ALERGENY polévka rychlá s vejci

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin Hovězí vývar s játrovou rýží a zeleninou julienne (1,3,6,9,11,12) Pečená rajčata s kozím sýrem a smaženou bazalkou (1,6,7,8) Kuřecí směs s paprikou

Více

Cacao. Snídaně. Přídavky ke snídaním. V Celnici 1031/4, Praha. Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče.

Cacao. Snídaně. Přídavky ke snídaním. V Celnici 1031/4, Praha. Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče. Cacao V Celnici 1031/4, Praha Snídaně Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče Omeleta dle výběru s pražskou šunkou nebo se sýrem, máslo Slaný croissant croissant,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, Polévka masová (1, 3, 9), Rizoto s

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, Polévka masová (1, 3, 9), Rizoto s JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 6.. 26 Po.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, 7), Rohlík ks (,, 7, ), Polévka masová (,, ), Rizoto s Polévka hovězí s kapáním- Máslo ks (7), Salám šunkový vepřovým masem (,

Více

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,-

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,- J Í D E L N Í L Í S T E K Studené předkrmy 100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,-,6,10 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,-,6 80g Carpaccio Con Roma 155,- Plátky svíčkové z mladého býčka,

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.1. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.1. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.. do 5..208 Den Polévka Hlavní chod Pondělí STÁTNÍ SVÁTEK STÁTNÍ SVÁTEK STÁTNÍ SVÁTEK PRÁZDNINY PRÁZDNINY PRÁZDNINY chléb, pomazánka pikantní sýrová, Čtvrtek chléb, pomazánka tuttifrutti,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1. 9), Vepřová pečeně debrecínská (1, 6, 1a), Rýže dušená, Čaj

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1. 9), Vepřová pečeně debrecínská (1, 6, 1a), Rýže dušená, Čaj Staroměstská 26/27 70 0 České Budějovice JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 7. 2016 DO 10. 7. 2016 Po.7. S normál 1 Normál 1 Káva (1b, 1d),, Chléb 1ks (1, Polévka česneková s bramborem (1,, 6, 7, 7), Rohlík

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Pavlíny Kupkové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Pavlíny Kupkové! 40. týden Igor 1. 10. 2018 - pondělí ALERGENY polévka drožďová 1,3,7,9 Olivie/Oliver čočka na kyselo, vařené vejce, kyselý okurek, kváskový chléb 2. 10. 2018 - úterý ALERGENY černý čaj se sirupem, mléko,

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

Alergeny ve výrobcích od

Alergeny ve výrobcích od Alergeny ve výrobcích od 19.12.2017 CHLEBÍČKY RŮZNÉ DRUHY Název výrobku Hmot. Trv. dny Alergeny Chlebíček s debrecínkou 80g 1 1,3,6,7,9,10 Chlebíček s debrecínkou extra 100g 1 1,3,6,7,9,10 Chlebíček se

Více

vepřový plátek, hrachová kaše, kváskový chléb, kyselý okurek

vepřový plátek, hrachová kaše, kváskový chléb, kyselý okurek 44. týden Felix 1. 11. 2018 - čtvrtek ALERGENY polévka kmínová s kapáním 1,7,9 moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík mošt, voda 1,3,6,9 Tobiáš 2. 11. 2018 - pátek ALERGENY přesnídávka finský

Více

Bc. Eliška Koublová. Alergie a intolerance, bezpečnost potravin

Bc. Eliška Koublová. Alergie a intolerance, bezpečnost potravin Bc. Eliška Koublová Alergie a intolerance, bezpečnost potravin Alimentární nebezpečí MO Cizorodé toxiny Přirozené toxiny- metabolity Antinutriční l. Zdravotní nebezpečí alimentárního původu Nesnášenlivost

Více

školní jídelna Trávník 596/2, Loštice zapečené rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky

školní jídelna Trávník 596/2, Loštice zapečené rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky 23. týden Tamara 3. 6. 2019 - pondělí ALERGENY polévka špenátová s krutony zapečené rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky s citronovým sirupem, Dalibor 4. 6. 2019 - úterý

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 11. 2016 - úterý ALERGENY polévka čočková s bramborem 1,9 štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže, salát z čínského zelí s mrkví instantní čaj sladký, voda 1,3,9 2. 11. 2016 - středa ALERGENY polévka z

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 454 150g Omeleta se šunkou a sýrem 95 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 429 2 ks 2 topinky (na sucho) s klobásou a sýrem (pikantní A1, A7) 105 Kč Sýr cottage, majonéza, klobása, česnek,

Více

Předkrmy. Bezmasá jídla

Předkrmy. Bezmasá jídla Předkrmy 454 100g Omeletka se šunkou a sýrem 95 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 458 100g Minitataráček z pravé svíčkové 169 Kč Hovězí svíčková, koření, vejce, 4 topinky ( na sucho) (A3) Bezmasá

Více

Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ministerstvo zemědělství

Více

Katalog výrobků. Maloodběratel. Tichá cukrárna

Katalog výrobků. Maloodběratel. Tichá cukrárna Katalog výrobků Maloodběratel Milí zákazníci, připravili jsme pro vás výběr toho nejlepšího z našich slaných a sladkých dortů a zákusků. Vše vyrábíme ručně, bez náhražek a z poctivých surovin, jako jsou

Více

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Informace o označování alergenů ve školní jídelně Vážení rodiče,vážení strávníci, Informace o označování alergenů ve školní jídelně Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle. Odvolání na legislativu:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od.. do. 206 Pondělí chléb, zimní pomazánka, mléko, ovoce zapečený toust se sýrem,, ovoce chléb pomazánka TUTTI- FRUTTI, mléko, ovoce Čtvrtek chléb, salát z červené řepy, malcao, ovoce,3,

Více

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance... 3 2. Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení

Více

STÁTNÍ SVÁTEK SVÁTEK PRÁCE

STÁTNÍ SVÁTEK SVÁTEK PRÁCE STRAVA OBSAHUJE OZNAČENÉ 1. 5. 2018 - úterý STÁTNÍ SVÁTEK SVÁTEK PRÁCE 18. týden Zikmund 2. 5. 2018 - středa cibulová s opečenkou 1,9 rybí filé na másle, vařené brambory s petrželkou, ovoce černý čaj se

Více

vepřový plátek, hrachová kaše, kváskový chléb, sterilovaný okurek

vepřový plátek, hrachová kaše, kváskový chléb, sterilovaný okurek Bronislav/a 3. 9. 2018 - pondělí polévka hráškový krém se sýrovými krutony 1,7,9 hovězí roštěná, bramborová kaše, kompot voda se sirupem, voda 1,7 36. týden ALERGENY Jindřiška 4. 9. 2018 - úterý ALERGENY

Více

smetanová čočka, vařené vejce, kyselý okurek, kváskový chléb, ovoce

smetanová čočka, vařené vejce, kyselý okurek, kváskový chléb, ovoce 14. týden Hugo 1. 4. 2019 - pondělí ALERGENY polévka sýrová se strouháním 1,3,7,9 smetanová čočka, vařené vejce, kyselý okurek, kváskový chléb, ovoce černý čaj se sirupem, mléko, voda Erika 2. 4. 2019

Více

APERITIVY 0,04l Campari Bitter 40 Kč 0,1l Cinzano Bianco, Rosso, Bitter 40 Kč

APERITIVY 0,04l Campari Bitter 40 Kč 0,1l Cinzano Bianco, Rosso, Bitter 40 Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK APERITIVY 0,04l Campari Bitter 40 Kč 0,1l Cinzano Bianco, Rosso, Bitter 40 Kč ROZLÉVANÁ VÍNA 12 0,2l Červené a bílé víno dle nabídky 38 Kč 0,2l Lambrusco 38 Kč BÍLÁ VÍNA 12 0,75l Sauvignon,

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 pondělí 4.5.2015 týden 4.5. až 10.5. celozrnný chléb s rozhudou, och. mléko, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 11, Polévka: rajčatová s bulgurem (obsahuje alergeny*: 1a, 9) pangásius se sýrem a vej.,

Více

kuřecí nudličky na žampionech, vařené brambory, zelný salát

kuřecí nudličky na žampionech, vařené brambory, zelný salát 1. týden Radmila 3. 1. 2019 - čtvrtek ALERGENY polévka rajčatová s kapáním 1,3,7,9 kuřecí nudličky na žampionech, vařené brambory, zelný salát černý čaj se sirupem, voda 1,9 Diana 4. 1. 2019 - pátek ALERGENY

Více

smažený kuřecí řízek, vařené brambory s máslem, okurkový salát

smažený kuřecí řízek, vařené brambory s máslem, okurkový salát Bedřich 1. 3. 2019 pátek ALERGENY polévka kmínová s kapáním 1,3,9 fazolová omáčka, vařené vejce, vařené brambory černý čaj s citronem, voda 1,3,7,9 10. týden Stela 4. 3. 2019 - pondělí ALERGENY polévka

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka mrkvová s těstovinou 1,7,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda 1,4,7 Blanka 2. 12. 2016 - pátek ALERGENY Vivien polévka

Více

NEVAŘÍ SE. Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Pavlíny Kupkové!

NEVAŘÍ SE. Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Pavlíny Kupkové! 1. 5. 2019 středa SVÁTEK PRÁCE 18. týden NEVAŘÍ SE Zikmund 2. 5. 2019 - čtvrtek ALERGENY polévka celerová 1,7,9 záhorácký závitek, šťouchané brambory s cibulkou, ovoce ovocný čaj, voda 1,9 Alexej 3. 5.

Více

Katalog výrobků. Dorty a koláče

Katalog výrobků. Dorty a koláče Katalog výrobků Dorty a koláče Milí zákazníci, připravili jsme pro vás výběr toho nejlepšího z našich slaných a sladkých dortů a zákusků. Vše vyrábíme ručně a z kvalitních surovin, některé dokonce i v

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 9. listopadu od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 9. listopadu od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 9. listopadu od 11:30 do 14:30 hodin Tomatová polévka s těstovinami (1,3,6,9,11) Zapečené francouzské brambory (3,7) Zbojnická hovězí pečeně se smetanovým špenátem, bramborové šišky

Více