SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014"

Transkript

1 ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK Učebnicu Mikrobiológia I pre chemické študijné odbory so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedz, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /2787:9-100C ako učebnicu Mikrobiológia I pre chemické študijné odbory. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 22. júla 2. Učebnicu Preprava a zasielateľstvo pre 3. ročník študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /2624:5-100C ako učebnicu Preprava a zasielateľstvo pre 3. ročník študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 9. júna 3. Učebnicu Stavebná technológia pre 1. ročník študijných odborov 3656 K operátor stavebnej výroby a 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení so Slovenskej republiky pod č /2752:8-100C ako učebnicu Stavebná technológia pre 1. ročník študijných odborov 3656 K operátor stavebnej výroby a 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 14. júla 4. Učebnicu Stroje a zariadenia 2 pre učebný odbor 2962 H pekár a učebný odbor 2978 H cukrár pekár so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /2860:10-100C ako učebnicu Stroje a zariadenia 2 pre učebný odbor 2962 H pekár a učebný odbor 2978 H cukrár pekár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 28. júla 5. Učebnicu Sadovnícka tvorba pre 4 ročník študijných odborov 4211 M záhradníctvo, 4228 M záhradnícka výroba a služby a ročník pomaturitného štúdia študijného odboru 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedz, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /2642:6-100C ako učebnicu Sadovnícka tvorba pre 4 ročník študijných odborov 4211 M záhradníctvo, 4228 M záhradnícka výroba a služby a ročník

2 pomaturitného štúdia študijného odboru 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 8. júla 6. Učebnicu Technológia II pre 2. ročník študijného odboru 6445 K kuchár so Slovenskej republiky pod č /2663:7-100C ako učebnicu Technológia II pre 2. ročník študijného odboru 6445 K kuchár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 10. júla 7. Učebnicu Ekonomické cvičenia so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /3357:17-100C ako učebnicu Ekonomické cvičenia. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 22. augusta 8. Učebnicu Ekonomika pre 2. ročník študijného odboru 3917 M technické a informatické služby so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /3051:14-100C ako učebnicu Ekonomika pre 2. ročník študijného odboru 3917 M technické a informatické služby. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 12. augusta 2014 a má platnosť 3 roky. 9. Učebnicu Ekonomika pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia so schvaľovacou republiky pod č /2998:11-100c ako učebnicu Ekonomika pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 11. augusta 10. Učebnicu Podnikanie a služby pre 4. ročník študijného odboru 4210 M agropodnikanie so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /3382:18-100c ako učebnicu Podnikanie a služby pre 4. ročník študijného odboru 4210 M agropodnikanie. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 27. augusta 11. Učebnicu Chemická výroba 4 pre študijný odbor 2885 M chemická výroba so Slovenskej republiky pod č /3176:16-100c ako učebnicu Chemická výroba 4 pre študijný odbor 2885 M chemická výroba. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 22. augusta 12. Učebnicu Optika a prístroje I pre učebný odbor 6452 H fotograf so schvaľovacou republiky pod č /3655:19-100c ako učebnicu Optika a prístroje I pre učebný odbor 6452 H fotograf. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 29. augusta 13. Učebnicu Biológia pre študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník pedagogických a sociálnych akadémií a stredných pedagogických škôl so Slovenskej republiky pod č /2605:4-100c ako učebnicu Biológia pre študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník pedagogických a sociálnych akadémií a stredných pedagogických škôl. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 29. mája

3 14. Učebnicu Chemické a ekonomické výpočty pre 4. ročník študijného odboru 2848 M chemická informatika so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /3159:15-100C ako učebnicu Chemické a ekonomické výpočty pre 4. ročník študijného odboru 2848 M chemická informatika. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 20. augusta 2014 a má platnosť 3 roky. 15. Učebnicu Mikrobiológia 2 pre stredné odborné školy potravinárske so schvaľovacou republiky pod č /36759:87-100C ako učebnicu Mikrobiológie 2 pre stredné odborné školy potravinárske. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 6. novembra 16. Učebnicu Technológia pre 2. ročník učebného odboru 3661 H murár so schvaľovacou republiky pod č /36497:70-100C ako učebnicu Technológia pre 2 ročník učebného odboru 3661 H murár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 1. decembra 17. Učebnicu Pedagogika pre 4. ročník pedagogických a sociálnych akadémií, pedagogických a kultúrnych akadémií, stredných pedagogických škôl pre študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo so schvaľovacou republiky pod č /36790:91-100C ako učebnicu Pedagogika pre 4. ročník pedagogických a sociálnych akadémií, pedagogických a kultúrnych akadémií, stredných pedagogických škôl pre študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 29. septembra 18. Učebnicu Marketing II pre študijné odbory stredných odborných škôl so Slovenskej republiky pod č /36801:94-100C ako učebnicu Marketing II pre študijné odbory stredných odborných škôl. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 27. októbra 19. Učebnicu Materiály III pre 3. ročník učebného odboru 6456 H kaderník so Slovenskej republiky pod č /36584:75-100C ako učebnicu Materiály III pre 3. ročník učebného odboru 6456 H kaderník. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 19. septembra 20. Učebnicu Opatrovateľská činnosť 1 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /36970:95-100C ako učebnicu Opatrovateľská činnosť 1 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 28. októbra 2014 a má platnosť 3 roky. 21. Učebnicu Technológia pre 2. ročník učebného odboru 6445 H kuchár so schvaľovacou republiky pod č /36597:78-100C ako učebnicu Technológia pre 2. ročník učebného odboru 6445 H kuchár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 26. novembra 22. Učebnicu Ako písať komplexnú odbornú prácu v stredných odborných školách poľnohospodárskeho zamerania so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo

4 školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /36593:77-100C ako učebnicu Ako písať komplexnú odbornú prácu v stredných odborných školách poľnohospodárskeho zamerania. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 21. novembra 23. Učebnicu Tovaroznalectvo pre študijné odbory skupiny odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /36544:71-100C ako učebnicu Tovaroznalectvo pre študijné odbory skupiny odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 a má platnosť 3 roky. 24. Učebnicu Zdravoveda II pre 2. ročník študijného odboru 6446 K kozmetik so Slovenskej republiky pod č /36988: C ako učebnicu Zdravoveda II pre 2. ročník študijného odboru 6446 K kozmetik. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 2. decembra 25. Učebnicu Historický vývoj automobilizmu pre stredné odborné školy so schvaľovacou republiky pod č /36981:98-100C ako učebnicu Historický vývoj automobilizmu pre stredné odborné školy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 5. decembra 26. Učebnicu Psychológia pre 3. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník so Slovenskej republiky pod č /36975:96-100C ako učebnicu Psychológia pre 3. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 25. novembra 27. Učebnicu Odborné kreslenie pre ročník učebného odboru 6456 H kaderník so Slovenskej republiky pod č /36976:97-100C ako učebnicu Odborné kreslenie pre ročník učebného odboru 6456 H kaderník. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 27. novembra 28. Učebnicu Technológia pre učebný odbor 6456 H kaderník 1. časť so schvaľovacou republiky pod č /37246:104_100C ako učebnicu Technológia pre učebný odbor 6456 H kaderník 1. časť. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 19. septembra 29. Učebnicu Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník obchodných akadémií so Slovenskej republiky pod č /36718:83-100C ako učebnicu Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník obchodných akadémií. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 9. októbra 30. Odporúčacia doložka pre publikáciu Finančná gramotnosť pre stredné školy (alebo v živote nie je nič zadarmo). Odporúčacia doložka má platnosť do 30. júla Učebnicu Technológia pre 3. ročník učebného odboru 2964 H cukrár so schvaľovacou republiky pod č /36571:73-100C ako učebnicu Technológia pre 3. ročník učebného odboru 2964 H cukrár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 16. decembra 32. Učebnicu Suroviny pre 2. ročník učebného odboru 2964 H cukrár so schvaľovacou

5 republiky pod č /36601:80-100C ako učebnicu Suroviny pre 2. ročník učebného odboru 2964 H cukrár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 23. októbra 33. Učebnicu Sadovnícka tvorba pre 3. ročník učebného odboru 4571 H záhradník a pre učebný odbor 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby so schvaľovacou republiky pod č / C ako učebnicu Sadovnícka tvorba pre 3. ročník učebného odboru 4571 H záhradník a pre učebný odbor 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 29. septembra 34. Učebnicu Teória a dejiny kultúry pre 3. ročník študijného odboru 7662 M animátor voľného času so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /36984:99-100C ako učebnicu Teória a dejiny kultúry pre 3. ročník študijného odboru 7662 M animátor voľného času. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 2. decembra 2014 a má platnosť 3 roky. 35. Učebnicu Farmakológia pre 4. ročník študijného odboru biotechnológia a farmakológia so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /41946:4-100C zo dňa 2 septembra 2014 ako učebnicu Farmakológia pre 4. ročník študijného odboru biotechnológia a farmakológia. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. 36. Odporúčacia doložka pre publikáciu Hotelový a gastronomický manažment Praktické cvičenia I. Odporúčacia doložka má platnosť do 9. septembra Učebnicu Technológia pre 3. ročník študijného odboru 3656 K operátor stavebnej výroby so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /43585:4-100C ako učebnicu Technológia pre 3. ročník študijného odboru 3656 K operátor stavebnej výroby. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 11. septembra 2014 a má platnosť 5 rokov. 38. Učebnicu Suroviny pre 3. ročník učebného odboru 2964 H cukrár so schvaľovacou republiky pod č /43623:4-100C ako učebnicu Suroviny pre 3. ročník učebného odboru 2964 H cukrár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 11. septembra 2014 a má platnosť 5 rokov. 39. Učebnicu Sociológia 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie so schvaľovacou doložkou Schválilo 12328/44181:33-100C ako učebnicu Sociológia 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 23. apríla 2015 a má platnosť 3 roky. 40. Učebnicu Aplikovaná psychológia práce a trhu pre stredné odborné školy so Slovenskej republiky pod č /44235:34-100C ako učebnicu Aplikovaná psychológia práce a trhu pre stredné odborné školy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 20. marca 2015 a má platnosť 3 roky. 41. Učebnicu Telekomunikačná technika pre 4. ročník študijného odboru 2675 M elektrotechnika so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /44585:39-100C ako učebnicu Telekomunikačná technika pre 4. ročník študijného odboru 2675 M

6 elektrotechnika. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 6. mája 2015 a má platnosť 3 roky. 42. Učebnicu Psychológia pre konzervatóriá so schvaľovacou doložkou Schválilo 12328/44444:38-100C ako učebnicu Psychológia pre konzervatóriá. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 2. februára 2015 a má platnosť 3 roky. 43. Učebnicu Suroviny pre 2. ročník učebného odboru 2962 H pekár so schvaľovacou republiky pod č /46390:4-100C ako učebnicu Suroviny pre 2. ročník učebného odboru 2962 H pekár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 23. septembra 2014 a má platnosť 5 rokov. 44. Učebnicu Technológia životného prostredia 1. časť pre študijný odbor 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /44661:40-100C ako učebnicu Technológia životného prostredia 1. časť pre študijný odbor 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 12. januára 2015 a má platnosť 3 roky. 45. Učebnicu Suché technológie pre stavebné študijné a učebné odbory stredných odborných škôl so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /45808:4-100C ako učebnicu Suché technológie pre stavebné študijné a učebné odbory stredných odborných škôl. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 a má platnosť 5 rokov. 46. Učebnicu Technológia pre 4. ročník študijného odboru 3656 K operátor stavebnej výroby so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /49021:5-100C ako učebnicu Technológia pre 4. ročník študijného odboru 3656 K operátor stavebnej výroby. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 6. októbra 2014 a má platnosť 5 rokov. 47. Učebnicu Chov psov Anatómia a fyziológia psov so schvaľovacou doložkou Schválilo 15728/51727:4-100C zo dňa 17. októbra 2014 ako učebnicu Chov psov Anatómia a fyziológia psov. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. 48. Učebnicu Odpadové hospodárstvo pre stredné školy so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /52205:17-100C ako učebnicu Odpadové hospodárstvo pre stredné školy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 24. júla 2015 a má platnosť 3 roky. 49. Učebnicu Služby cestovného ruchu I so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /52236:19-100C ako učebnicu Služby cestovného ruchu I. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 9. septembra 2015 a má platnosť 3 roky. 50. Učebnicu Psychológia. Psychopatológia a patopsychológia pre pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie a stredné pedagogické školy so Slovenskej republiky pod č /52214:18-100C ako učebnicu Psychológia. Psychopatológia a patopsychológia pre pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie a stredné pedagogické školy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 29. júla 2015 a má platnosť 3 roky. 51. Učebnicu Praktická ekonomika I pre stredné umelecké školy so schvaľovacou

7 republiky pod č /52154:16-100C ako učebnicu Praktická ekonomika I pre stredné umelecké školy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 2. júla 2015 a má platnosť 3 roky. 52. Učebnicu Pozemkové právo pre 3. a 4. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /52126:15-100C ako učebnicu Pozemkové právo pre 3. a 4. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 2. júla 2015 a má platnosť 3 roky. 53. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo o nevydaní novej schvaľovacej doložky pre učebné texty Školský rodinný kalendár finančnej gramotnosti od autorov Ing. Adam Šepetka a Dr. Ján Zbojek, ktorým dňom 1. decembra 2014 pod evid.č. CD / :919 končí lehota platnosti schvaľovacej doložky. 54. Učebnicu Suroviny pre 3. ročník učebného odboru 2962 H pekár so schvaľovacou republiky pod č /57997:4-100C ako učebnicu Suroviny pre 3. ročník učebného odboru 2962 H pekár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 18. novembra 2014 a má platnosť 5 rokov. 55. Učebnicu Technológia pre 3.ročník učebného odboru 6445 H kuchár so schvaľovacou republiky pod č /56476:4-100C ako učebnicu Technológia pre 3.ročník učebného odboru 6445 H kuchár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 20. novembra 2014 a má platnosť 5 rokov. 56. Učebnicu Chov psov Reprodukcia a genetika psov so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /58613:4-100C zo dňa 21. novembra 2014 ako učebnicu Chov psov Reprodukcia a genetika psov. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. 57. Učebnicu Prestavby budov pre 3. ročník učebného odboru 3661 H murár so Slovenskej republiky pod č /58582:4-100C ako učebnicu Prestavby budov pre 3. ročník učebného odboru 3661 H murár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 21. novembra 2014 a má platnosť 5 rokov. 58. Učebnicu Opatrovateľská činnosť 2 pre študijný odbor 7646 M vychovávateľstvoopatrovateľská činnosť so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /58889:43-100C ako učebnicu Opatrovateľská činnosť 2 pre študijný odbor 7646 M vychovávateľstvoopatrovateľská činnosť. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 30. novembra 2015 a má platnosť 3 roky. 59. Učebnicu Technológia pre 2. ročník učebného odboru 2962 H pekár so schvaľovacou republiky pod č /60756:4-100C ako učebnicu Technológia pre 2. ročník učebného odboru 2962 H pekár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 3. decembra 2014 a má platnosť 5 rokov. 60. Učebnicu Poštová prevádzka 4 so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /61284:5-100C ako učebnicu Poštová prevádzka 4. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 5. decembra 2014 a má platnosť 5 rokov.

8 61. Učebnicu Technológia životného prostredia pre študijný odbor 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 2. časť so schvaľovacou doložkou Schválilo 14394/58946:44-100C ako učebnicu Technológia životného prostredia pre študijný odbor 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 2. časť. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 8. decembra 2015 a má platnosť 3 roky. 62. Učebnicu Technológia životného prostredia pre študijný odbor 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 3. časť so schvaľovacou doložkou Schválilo 14394/62333:46-100C ako učebnicu Technológia životného prostredia pre študijný odbor 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 3. časť. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 8. decembra 2015 a má platnosť 3 roky.

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Prehľad SŠ. Gymnázia. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského cirkevné katolícké gymnázium 4.ročné štúdium - všeobecné zameranie

Prehľad SŠ. Gymnázia. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského cirkevné katolícké gymnázium 4.ročné štúdium - všeobecné zameranie Prehľad SŠ Gymnázia Gymnázium Alejová 1 študijné odbory: 8.ročné štúdium - všeobecné zameranie 4.ročné štúdium - všeobecné zameranie - 1.trieda pre intelektovo nadané deti Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR V y h o d n o t e n i e experimentálneho overovania v stredných odborných školách a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 Gestorský

Více

Zoznam používaných učebníc v nasledovných skupinách odborov SOŠ

Zoznam používaných učebníc v nasledovných skupinách odborov SOŠ Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie

Více

O ŠTÚDIU NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

O ŠTÚDIU NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Hlavná 113, Košice I N F O R M Á C I E O ŠTÚDIU NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 www.spsdopke.edu.sk PARTNERI SPŠD Na škole je možné študovať tieto študijné štvorročné odbory

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Metóda Konspektu SlPK

Metóda Konspektu SlPK Metóda Konspektu SlPK 1. skupina Antropológia, etnografia MDT Skupina Konspektu Znak 39 Etnografia. Etnológia. Folklór 39 572 Antropológia 572 2. skupina Biologické vedy 502 Životné prostredie, ochrana

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Stredné školy športové SŠ športové gymnázium, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra gymnázium šport-kolektívne športy 4 Stredné školy s talentovými odbormi

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 78/0A, 9 0 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/06 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé

Více

trojročné učebné odbory

trojročné učebné odbory trojročné učebné odbory 6475 H technicko-administratívny pracovník predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL 2 2 2 anglický jazyk ANJ 3 3 2 etická výchova ETV 1 dejepis

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Hornopotočná 23, 918 43 Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán E1-LVMvZ - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Akademický

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 78/A, 9 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. /5 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

Nadväznosť podľa Poz- Študijný odbor. doterajších právnych Študijný odbor - zameranie

Nadväznosť podľa Poz- Študijný odbor. doterajších právnych Študijný odbor - zameranie Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 Časť A Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť

Více

Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni žáci (denní forma bez nástaveb) - k

Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni žáci (denní forma bez nástaveb) - k Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 6a Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni (denní forma bez

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

Štatistika naplnenosti stredných škôl z vybraného územia

Štatistika naplnenosti stredných škôl z vybraného územia OKRES - Prešov SŠ Názov Odbor Schval. DŠ Jazyk 671027 Spojená škola-gymnázium Sládkovičova 4, Prešov gymnázium - pozn.:gymnázium - cudzie jazyky Profilové predmety Triedy Plán Prihlásení T1 T1.+2 1. 1.+2

Více

SKUPINY UČEBNÝCH ODBOROV PODĽA 2 ODS. 5. Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov

SKUPINY UČEBNÝCH ODBOROV PODĽA 2 ODS. 5. Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov SKUPINY UČEBNÝCH ODBOROV PODĽA 2 ODS. 5 Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV Učebný odbor Učebný odbor zameranie A. 21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov 1. 2176 H

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 2. Zdroje údajov

študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 2. Zdroje údajov Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce 1. Úvod Zoznam

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5

Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 Časť A Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Študijný odbor

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Národný register didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou

Národný register didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou Národný register didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou Zoznam didaktických prostriedkov schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 Názov didaktického

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Štatistické ukazovatele za rok 2017

Štatistické ukazovatele za rok 2017 Štatistické ukazovatele za rok 2017 Celkovo za 2017 Počet návštevníkov Počet Priemerný (%) Nárast/pokles počtu návštevníkov 2017/ 2016 (%) Nárast/pokles počtu 2017/ 2016 Slovenská republika 419 692 1 198

Více

Schválený rámcový program rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na rok 2018

Schválený rámcový program rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na rok 2018 Schválený rámcový program rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na rok 2018 V zmysle Čl. 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote Stálym bodom programu

Více

1. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka 7902 J gymnázium 2. Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové 7902 J gymnázium 2

1. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka 7902 J gymnázium 2. Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové 7902 J gymnázium 2 Počet tried. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory a počet spoločných tried. ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné a učebné odbory určený stredným školám v územnej pôsobnosti

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 11/2016-SR zo dňa 12. 09. 2016 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018 Dátum: 01. 06.

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

SKUPINY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PODĽA 2 ODS. 6. Časť A Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 6 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe

SKUPINY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PODĽA 2 ODS. 6. Časť A Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 6 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe SKUPINY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PODĽA 2 ODS. 6 Časť A Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 6 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Študijný odbor Študijný odbor zameranie

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Základná škola s materskou školou Voderady SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Prerokovaný na MZ a PK Schválený na pedagogickej rade 5. septembra 2011 Voderady, 5. september 2011 Mgr. Augustín Bachratý

Více

OBSAH. ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)... 23

OBSAH. ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)... 23 OBSAH ÚVOD 9 POUŽITÉ SKRATKY 21 ZÁKON č 245/2008 Z z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 23 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 23 1 Predmet úpravy 23 2 Základné pojmy 24 3 Princípy výchovy a vzdelávania

Více

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra 13.11. 2015 Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky www.edb.sk APRÍL 2010 Významné firmy Slovenska Rok rok 2006 rok 2007 rok 2008 január 09 február 09 marec 09 Počet firiem 57 653 59 389 60 370 60 516

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Človek

Více

Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky. šk. rok 2017/2018

Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky. šk. rok 2017/2018 Príloha A Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky šk. rok 2017/2018 Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov 1. Analýza zloženia školy Pedagogickí zamestnanci počet osôb

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium 2 Spolu: M 74 obchodná akadémia - bilingválne vzdelávanie (nemecký jazyk)

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium 2 Spolu: M 74 obchodná akadémia - bilingválne vzdelávanie (nemecký jazyk) Príloha č. k VZN ŽSK 4/5 Počet tried. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory a počet spoločných tried. ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné a učebné odbory určený stredným

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs I. rok Biofyzika 6 2 2zs Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2zs Biológia 7 2 2zs Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4zs Farmaceutická propedeutika 5 0 2zs Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs Jazyk

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky 1. povinná zkouška Společná část maturitní zkoušky sub) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky I. Ekonomika před

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Tanec 82 27 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 27 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

DOPRAVNÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA 3

DOPRAVNÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA 3 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra dopravy a manipulácie Ing. Ľubomír Hujo, PhD. DOPRAVNÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA 3 časť - CESTNÁ DOPRAVA Nitra 2016 Vydala Slovenská poľnohospodárska

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019

Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019 Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019 Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky študijný

Více

Skupiny u ebných odborov pod a 2 ods. 4

Skupiny u ebných odborov pod a 2 ods. 4 Kód SKUPINA U EBNÝCH ODBOROV Skupiny u ebných odborov pod a 2 ods. 4 Nadväznos pod a doterajších právnych predpisov Kód študijného odboru nadstavbového štúdia Najvyšší po et žiakov na jedného majstra odbornej

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN 14/2008 VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu 15/2008 VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia. Spolu denná externá denná externá denná externá

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia. Spolu denná externá denná externá denná externá Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2014/2015 - stav k 31. 5. 2014 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141. Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo 22. dubna 2015

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141. Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo 22. dubna 2015 studijní obor agropodnikání (41-41-M/01) EVIDENČNÍ ČÍSLO KÓD VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍ 1. 009 přijat 203.0 2. 006 přijat 196.4 3. 011 přijat 180.8 4. 017 přijat 177.2 5. 007 přijat 169.4 6. 005 přijat 155.4 7.

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 17. decembra 2014,

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 17. decembra 2014, Strana 3390 Zbierka zákonov č. 393/2014 Čiastka 113 393 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z.z. Časť VIII. UČITEĽ PROFESIJNÝCH (ODBORNÝCH) PREDMETOV STREDNEJ ŠKOLY

Príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z.z. Časť VIII. UČITEĽ PROFESIJNÝCH (ODBORNÝCH) PREDMETOV STREDNEJ ŠKOLY Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Stredná priemyselná škola stavebná Veľká Okružná 25. Prezentácia odboru staviteľstvo

Stredná priemyselná škola stavebná Veľká Okružná 25. Prezentácia odboru staviteľstvo Stredná priemyselná škola stavebná Veľká Okružná 25 010 01 Žilina 2017-2018 Ponuka študijných odborov na šk. rok 2017/2018 Staviteľstvo Technické a informatické služby - v stavebníctve Geodézia, kartografia

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA DODATOK. ktorým sa mení

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA DODATOK. ktorým sa mení ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA DODATOK ktorým sa mení VZDELÁVACÍ PROGRAM pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 29 POTRAVINÁRSTVO Schválený Ministerstvom

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Učební plány. Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech

Učební plány. Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2015/2016

Více