Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva Charakteristika společnosti Identifikační údaje Předmět podnikání společnosti...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti..."

Transkript

1

2

3 Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti... 6 Základní technické a obchodní údaje společnosti... 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce Podnikatelská činnost společnosti v roce Prodej tepelné energie... 8 Provoz zdrojů, výroba tepla... 9 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Poradenská a konzultační činnost v energetice Rozvoj tepelných sítí Investice do tepelného majetku Personální politika a lidské zdroje Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Výsledky hospodaření společnosti Rozvaha v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k Čestné prohlášení Příloha účetní závěrky CD

4 Úvodní slovo předsedkyně představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři a zákazníci, kvalitní obchodní výsledky a stabilní finanční hospodaření se staly za dobu historie společnosti Plzeňská distribuce tepla, a.s. pravidelným a očekávaným jevem. Uplynulý rok 2005 by tak pro akcionáře, zaměstnance a partnery mohl být další z řady úspěšných roků a kvalitní základnou pro další období. Bohužel tento rok, přesto, že byl rokem tvrdé práce a dobrých hospodářských výsledků, negativně ovlivnila událost, ke které došlo na podzim, a která existenčním způsobem ovlivnila naši společnost. Úvodní slovo k výroční zprávě je tedy koncipováno jinak než v minulosti a na úvod si dovoluji krátkou rekapitulaci společnosti od doby jejího vzniku. 2 Statutární město Plzeň schválilo svým usnesením na 19. mimořádné schůzi RMP sjednocení distribuce tepelné energie v městě Plzni do jednotné provozní distribuční společnosti, s tím, že jako základ bude použita společnost Thermtrans, a.s. Část majetku a personálu (distribuční část) společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. byla včleněna do společnosti Thermtrans, a.s. Na počátku roku 2000 došlo ke změně obchodního jména takto vzniklé společnosti na Plzeňskou distribuci tepla, a.s. Na základě uvedeného usnesení RMP a předloženého návrhu akcionáře iniciovalo Město Plzeň jako majoritní vlastník Plzeňské teplárenské, a.s. na valné hromadě konané 21. června 1999 schválení kapitálové účasti Plzeňské teplárenské, a.s. v takto vzniklé společnosti. Proces sjednocení distribuce byl potom v souladu s uvedenými schválenými usneseními realizován ve společnosti Plzeňská distribuce tepla, a.s. na základě zpracovaného podnikatelského projektu Jednotné provozní distribuční společnosti JPSDT. Společnost měla základní úkoly: Splnit následující cíle projektu JPSDT do konce roku 2003: Zavedení jednotné ceny k pro všechny odběratele tepla ve městě Plzni od JPSDT Významné snížení počtu blokových kotelen (životní prostředí, bezpečnost provozu, výrazné snížení provozních nákladů s dopadem do ceny tepla) Dlouhodobé zachování dominantního vlivu města Plzně v teplárenství Maximální využití ekologických zdrojů Plzeňské teplárenské, a.s. v souladu s dodržováním pravidel trhu Sjednocení řízení v oblasti dodávky tepla Koncepční využití sjednocených investičních prostředků v rámci distribuce tepla Zkvalitnění služeb zákazníkům v dodávce tepla až na radiátor (komplexní servisní činnost pro obyvatele) Vytvoření předpokladů k rozšíření dodávek tepla dalším odběratelům na sekundární síti, a tím i ke zvýšení efektivnosti distribuce tepla V roce 1999 tak vznikl na tehdejší poměry velmi ambiciózní projekt, který byl v českém teplárenství ojedinělý; jednak svým rozsahem a především krátkým termínem splnění (3 roky). Podrobné mantinely pro strategii plnění cílů projektu a konkrétní kroky představenstva společnosti byly dány Smlouvou o komplexním pronájmu kotelen, výměníkových stanic a sekundárních tepelných rozvodů, uzavřenou mezi statutárním městem Plzní a Plzeňskou distribucí tepla, a.s. Smlouva jednak řešila vztah k energetickým zařízením, který vyžaduje energetický zákon,

5 a umožnila PDT, a.s. výkon licencované činnosti a specifikovala jakým způsobem a v jaké výši platí Plzeňská distribuce tepla městu nájemné. V roce 2004 byla Plzeňskou distribucí tepla, a.s. zpracována a předložena ke schválení Koncepce zásobování tepelnou energií za systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně pro období , jejíž součástí je vyhodnocení projektu JPSDT. Výsledky jednoznačně potvrzují, že projekt byl splněn ve všech bodech beze zbytku, s vynikajícími hospodářskými výsledky. Výsledné konstatování Koncepce na bylo následující: Systém centrálního zásobování teplem se za sledované období posunul v oblasti řízení a monitorování provozu na úroveň odpovídající běžným evropským standardům. Jednotná cena tepelné energie, která je jednou z nejnižších v ČR spolu se stabilitou dodávek je základní výhodou pro pozitivní vnímání SCZT občany města. Model oddělené výroby a jednotné distribuce, tak jak je nastaven, nemá v současnosti alternativu, jejíž výhody by byly důvodem k podstatné změně uvedené koncepce. Základní princip fungování SCZT na území města Plzně daný usnesením RMP z roku 1999 sjednocení distribuce tepelné energie v městě Plzni do jednotné provozní distribuční společnosti se osvědčil, a zůstává nadále vhodným modelem pro další období. Zároveň byl rok 2004 pro Plzeňskou distribuci tepla ve znamení příprav na další období. Jednalo se o strategické úvahy mimořádně úspěšné společnosti, stabilizované finančně, technicky i personálně, která v předchozích letech prokázala správnost zakladatelské myšlenky a podstatu své existence jako nedílné systémové součásti infrastruktury města Plzně, která se podílí na koncepčním rozvoji města a v profesní oblasti energetických společností je vysoce pozitivně hodnocena. Otázky, které si kladlo vedení společnosti byly: Jak nastavit a zajistit interní firemní procesy tak, aby naše schopnost identifikace s potřebami našich zákazníků a aby dlouhodobá strategie Plzeňské distribuce tepla, a.s. - Zajištění klimatické pohody v objektech a domácnostech našich zákazníků kvalitně, spolehlivě a za dobrou cenu byla rozpracována až na úroveň úloh a osobních cílů jednotlivců. Jak zajistit maximální rozvoj doplňkových služeb k základnímu produktu společnosti dodávce tepelné energie Jednou z nejdůležitějších aktivit vedení společnosti tedy byla revize cílů a hledání perspektiv pro další období. Své úvahy jsme postavili na následujících premisách: Jednoznačně splněných cílů projektu JPSDT Přijaté a nerozporované Koncepci zásobování tepelnou energií za systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně pro období Hluboké lokální znalosti trhu s teplem v Plzni a dosavadních zkušenostech Stabilizovaném kolektivu motivovaných zaměstnanců, kteří vykazují nejvyšší možnou míru profesionality Stálé platnosti zakladatelské myšlenky společnosti a její schopnosti přinášet hodnotu pro své akcionáře a schopnosti nacházet dostatek prostoru a zdrojů pro rozvoj města. Žádný z vytýčených cílů, ani žádná z aktivit společnosti nemůže přinést výsledek bez důvěry akcionářů v životaschopnost a perspektivu společnosti. Přesto, že několikaleté růstové období společnosti v řadě lze považovat za kvalitní základ pro další období, rozhodla rada města Plzně svým usnesením č vypovědět Smlouvu o komplexním pronájmu kotelen, výměníkových stanic a sekundárních tepelných rozvodů uzavřenou se společností Plzeňská distribuce tepla, a.s. dne 26. října 1998, úplné znění smlouvy ze dne 22. ledna 2003, s tím, že nájemní vztah města Plzně a Plzeňské distribuce tepla, a.s. končí dnem 30. dubna Předpokládaný vývoj Plzeňské distribuce tepla, a.s. po předání tepelného majetku města pro další období je uveden v příloze účetní závěrky (bod 23). Tímto rozhodnutím veškeré učiněné strategické a koncepční úvahy a plány vedení společnosti pozbyly smyslu, přesto je následující výroční zpráva rekapitulací úspěšného roku, úspěšné společnosti. Hana Sedláková předsedkyně představenstva ředitelka společnosti 3

6 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňská distribuce tepla, a. s. Sídlo: E. Beneše 23, , okres Plzeň město Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ akciová společnost Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálové účasti: 1. Avallonia, a. s. 49% akcií 2. Plzeňská teplárenská, a. s. 34% akcií 3. Statutární město Plzeň 17% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: Akcie: ks na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Předmět podnikání 4 Předmět podnikání je v plném rozsahu specifikován v článku č. 4 stanov společnosti schválených valnou hromadou dne 26. června Hlavní činnosti: výroba tepla rozvod a prodej tepla služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: činnost technických poradců v oblasti energetiky velkoobchod specializovaný maloobchod maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny silniční motorová doprava nákladní montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení projektová činnost ve výstavbě poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení zámečnictví zprostředkování obchodu zprostředkování služeb kopírovací práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování montáž měřidel vodoinstalatérství topenářství izolatérství realitní činnost služby v oblasti administrativní správy poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí výroba, instalace a opravy elektronických zařízení výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw

7 Základní organizační struktura společnosti 5

8 Orgány společnosti v roce 2005 Představenstvo společnosti Hana Sedláková předsedkyně představenstva a ředitelka společnosti narozena Václav Vašák člen představenstva a provozní ředitel společnosti narozen Ondřej Kolečko člen představenstva a technický ředitel společnosti narozen Dozorčí rada 6 Mgr. Petra Fischerová Karel Černý Mgr. Václav Šuma Mgr. Ing. Tomáš Menčík Petr Fišer Petr Beránek předsedkyně dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Základní technické a obchodní údaje společnosti

9 Orgány společnosti v roce 2005 Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) Instalovaný tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT (MWt) 7 Prodej tepla (v TJ)

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2005 Podnikatelská činnost společnosti Podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2005 rozvíjena zcela v intencích podnikatelského plánu pro rok 2005, především ve smyslu jasně deklarovaných a schválených trendů v oblasti klíčových produktů společnosti: Prodeje sekundárního tepla Provozu zdrojů tepla a související distribuční sítě Služeb rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Poradenské činnosti a zpracování energetických auditů Stále platilo a platí, že základním cílem naší společnosti zůstává spokojený a loajální zákazník. Nutnou podmínkou dosahování tohoto cíle je poskytnout zákazníkům kvalitu, kterou očekávají. Stálé budování vztahů a důvěry našich odběratelů v naše produkty vyústilo ve stoupající zájem o jejich spolupráci s Plzeňskou distribucí tepla jednak při vlastní dodávce energie, tak i v zájmu o správu tepelných hospodářství. Plzeňská distribuce tepla, a.s. je stále třetí největší distribuční společností v oboru dodávek tepelné energie v České republice, druhou největší městskou distribuční společností a stále jedinou, která má v portfoliu svých obchodních produktů službu, se kterou dokáže jít až ke konečnému zákazníkovi a dodané teplo mu umí finálně rozúčtovat. Plzeňská distribuce tepla, a. s. je moderní podnik a bez nadsázky je možno konstatovat, že v profesní oblasti tepelných distribučních společností jsou principy jejího fungování nejen vysoce pozitivně hodnoceny, ale do jisté míry i kopírovány jako model, ověřený jednak výsledky a především spotřebiteli. 8 Prodej tepelné energie Prodej sekundárního tepla, resp. tepelné energie pro otop a přípravu teplé užitkové vody je základním obchodním produktem Plzeňské distribuce tepla, a.s. Prodej tepla se podílí na tržbách společnosti z 96,2 %. Plánování objemu prodaného tepla je ovlivňováno několika významnými faktory, z nichž nejdůležitějším je vývoj počasí v daném období. Dalším významným faktorem je prodej tepla z předávacích stanic, resp. nových připojení na soustavu centrálního zásobování teplem (SCZT), které byly připraveny k realizaci pro rok Nárůst objemu se projevil až na podzim roku 2005 opět v souvislosti s počasím. Důležitým faktorem byl dále počet provozovaných plynových kotelen, a skutečnost, zda jsou kotelny provozovány v režimu konečné dodávky tepelné energie, nebo v režimu mandátních smluv. Konec roku 2004 byl termínem, do kterého původně platila povinnost vlastníků budov, nebo společenství vlastníků, vybavit vnitřní tepelná zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie. Povinnost vyplývala ze zákona 406/2000 Sb. zákona o hospodaření energií. Přesto, že došlo novelizací zákona 406/2001 Sb. k posunu termínu, byl rok 2004 obdobím masivního osazování otopných těles termoregulačními ventily, jejichž efekt se prakticky projevil v roce Nezanedbatelnou skutečností byly dále realizace výměn oken a celkového zateplování budov v souvislosti s termínem platnosti snížené sazby DPH na tyto realizace. Z uvedených důvodů klesl v roce 2005 objem dodaného tepla ve srovnání s předchozím rokem. Přehled prodeje v roce 2005 (GJ) Přehled prodeje v roce 2005 dle zdrojů tepla (GJ)

11 Podnikatelská činnost společnosti Přehled prodeje v roce dle zdrojů tepla (GJ) Ceny tepelné energie v roce 2005 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 5 % Provoz zdrojů, výroba tepla K Plzeňská distribuce tepla, a.s. spravovala a provozovala 276 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 414,4 MWt. z toho: 9 Rekonstrukce čerpadel ústředního vytápění na PS 3 B, ulice Heyrovského

12 V průběhu roku 2005 převzala společnost do provozování následující seznam zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 6,5 MWt. 10 V roce 2005 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centrálního zásobování teplem. Vybudování nové předávací stanice - rozšíření CZT Zahradní 20 Rekonstrukce plynové kotelny na předávací stanici Slovanská 107

13 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Kvalita a stabilita dodávek tepelné energie do natápěných objektů spolu s nízkou cenou je v dnešní době v Plzni přirozeně vnímanou samozřejmostí. V České republice se ovšem zatím nejedná o běžnou situaci, mnoho měst, dodavatelských, případně distribučních firem má potíže i s touto základní úlohou provozu soustav centralizovaného zásobování teplem. Plzeň je bez nadsázky jednou s výjimek, kvalita výroby tepla na straně tepláren, moderní a racionální distribuce na straně Plzeňské distribuce tepla, je základ pro jednu z nejnižších cen za teplo v rámci České republiky. Plzeňská distribuce tepla, jako dodavatel energie ze soustavy centralizovaného zásobování teplem by se s tímto stavem mohla spokojit a konstatovat, že svojí úlohu distributora v rámci nastavených pravidel plní správně a beze zbytku. S kvalitní a bezproblémovou dodávkou tepla na patu domu se ovšem může spokojit pouze výrobce tepla teplárny, kvalitní distributor tepelné energie musí chápat svoji roli především jako službu koncovému spotřebiteli nejen jako službu vlastníkům objektů nebo domů, ale především jako službu majiteli, nebo nájemci bytu. Plzeňská distribuce tepla na tuto situaci reagovala již v době svého vzniku zavedením nabídky rozúčtování svým odběratelům jako nedílné součásti dodávky tepelné energie. Většina našich odběratelů vítá možnost kompletní dodávky tepelné energie včetně rozúčtování od jednoho dodavatele jako jediný možný způsob, jak mít kontrolu nad tokem tepla od výroby takzvaně až po radiátor. Hlavním zaměřením oddělení rozúčtování je rozdělování nákladů na vytápění, dodávky teplé užitkové vody a studené vody mezi konečné spotřebitele, instalace zařízení pro indikaci spotřeby tepla v bytových i nebytových jednotkách, kompletní servisní činnost rozšířenou nově o úřední ověřování bytových vodoměrů, zajišt ování montáží termoregulačních ventilů, vyregulování otopných soustav a poradenskou činnost v oblasti rozúčtování. Společnost Plzeňská distribuce tepla, a.s. instalovala v roce 2005 přes elektronických dvoučidlových indikátorů Telmetric PRO a PLUS německého výrobce BRUNATA METRONA. Na konci roku dosáhl počet měřidel téměř kusů. Mezi významné akce patřily: Bytové družstvo Mariánské Lázně Bytové družstvo Blížejov Výstavba bytových domů Pod Záhorskem Výstavba bytových domů v Plzni-Tlučné Vedle těchto významných projektů realizovali pracovníci oddělení rozúčtování několik desítek méně rozsáhlých zakázek. Společnost Plzeňská distribuce tepla expandovala do nových regionů: Rokycansko, Domažlicko (Holýšov, Blížejov), Vysočina (Jihlava), Praha, Karlovarský kraj (Pernink). S řadou zákazníků je nastolen trvalý smluvní vztah. Stali jsme se partnery stavebních společností realizujících novou bytovou výstavbu. Úspěšně realizované zakázky k plné spokojenosti našich zákazníků prokázaly kvalitu služeb a potvrdily stabilitu trendu vybudovaných konkurenčních výhod, stejně jako konkurenceschopnost a kvalitu poskytovaných služeb. Na počátku roku 2005 byl spuštěn ojedinělý projekt e-rozúčtování. Byla zaregistrována doména Zákazník má prostřednictvím těchto stránek možnost neustálé kontroly svého vyúčtování nákladů na vytápění, dodávky teplé užitkové vody a studené vody. O tento projekt je značný zájem nejen ze strany konečných spotřebitelů, ale i ze strany správců domů a institucí pověřených správou obecních bytů. Systém rozúčtování pro veřejnost je rozsáhlý informační portál, ve kterém je možno nalézt veškeré informace o výši aktuálního vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, případně studenou vodu. V několika přehledných sekcích je uvedeno přesně to, co potřebuje klient o problematice rozdělování nákladů vědět, at už je nový či stávající zákazník. Pokud již naše společnost rozúčtování provádí, má zákazník možnost se zaregistrovat a získat tak přístup k údajům ze svého vyúčtování. Údaje uvedené na webovém portálu jsou v podstatě duplicitou papírové formy vyúčtování, které zákazník dostává do poštovních schránek prostřednictvím svých správců. Hlavní výhodou systému rozúčtování pro veřejnost je dostupnost odkudkoli, kde je k dispozici počítač s internetovou konektivitou. Každý může tedy své rozúčtování zkontrolovat například i v zahraničí, u příbuzných či v průběhu služební cesty. Existují tři úrovně registrace do systému. Základní úrovní je registrace koncový uživatel s instalovaným koncovým zařízením - s poměrovými měriči tepla, měriči teplé užitkové vody nebo studené vody. Takto registrovaný uživatel systému získá přístup k datům pouze pro konkrétní byt. Další možností je registrace zúčtovací jednotka tato úroveň přístupu je připravena pro správce bytových jednotek, správce bytového družstva, případně předsedy společenství vlastníků. Takto registrovaný uživatel získá přístup k datům nájemníků příslušejícím dané bytové jednotce (adrese, vchodu, ). Konečně poslední možností je registrace na úrovni správní kancelář. Tato úroveň přístupu do systému je připravena pro majitele domů, nebo správní kanceláře a poskytuje přístup k datům bytových jednotek a příslušných nájemníků. Bez registrace do systému není možné údaje prohlížet, systém je pečlivě chráněn proti možnosti přístupu neregistrovaných uživatelů. Do systému je možno přistoupit pouze s uživatelským jménem a heslem, které přidělí správce systému v průběhu registrace. 11

14 Poradenská a konzultační činnost v energetice Oblast poradenství a realizace energetických auditů je zajišt ována Energetickým centrem Plzeňské distribuce tepla, a.s. Vznik tohoto pracoviště byl v roce 2004 výsledkem základní strategie společnosti maximálního rozvoje doplňkových služeb k dodávkám tepla, jejíž součástí byl konkrétní cíl pro rok 2004 Maximalizace firemních hodnot pro zákazníky zvýraznění a prohloubení prozákaznické orientace společnosti. V rámci poradenské činnosti poskytuje Energetické centrum bezplatné poradenství veřejnosti na území města Plzně, především v následujících oblastech: Problematika zdrojů tepla a TUV Rozvody tepla a TUV Regulace a měření dodávek tepla a TUV Energetika budov Tepelně technické parametry budov Alternativní zdroje energií Úspory energií v domácnostech Informační, vzdělávací a publikační akce pro širokou veřejnost Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem Financování projektů, dotace, fondy V Energetickém centru je integrováno středisko energetické audity, jehož náplní je zpracovávání energetických auditů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a souvisejících prováděcích vyhlášek zejména vyhlášky č. 425/2004Sb., kterou se podrobněji stanoví náležitosti provádění energetických auditů. V roce 2005 bylo střediskem Energetické audity vypracováno celkem 52 energetických auditů. Z toho bylo 17 auditů školských zařízení, 2 audity obchodních domů, 2 audity objektů Českých drah, 1 audit Domu s pečovatelskou službou a 30 auditů bytových domů. Rozvoj tepelných sítí 12 V roce 2005 pokračoval rozvoj soustavy centrálního zásobování teplem solidním tempem, a to zejména v jeho první polovině. V této době byla realizována druhá etapa nových připojení v lokalitě Zahradní-Habrová na horkovod Slovany. Developerská výstavba nových bytových domů a bytových komplexů dosáhla kulminačního bodu právě v období přelomu roků 2004 a Z této oblasti realizovala Plzeňská distribuce tepla, a. s. několik nových připojení, a to v lokalitách ulic Studentská a Pod Záhorskem. Novým prvkem, který Plzeňská distribuce tepla, a. s. zařadila do svého obchodního a marketingového plánu v roce 2005, je nabídka služeb a rozvoje i mimo plzeňský region. Díky širokému spektru služeb, které naše společnost nabízí, analýzou trhu a intenzivní prací v terénu, se i v těchto nových tržních podmínkách dokázala nemalou měrou prosadit a získat tak nové zákazníky. Zároveň se v roce 2005 podařilo prohloubit spolupráci s projektovými kancelářemi, stavebními firmami, bytovými družstvy, starosty měst a obcí. Plzeňská distribuce tepla, a.s. je aktivně zapojována do obchodního případu už ve fázi zpracování projektové dokumentace, ověřování potřebných dat a výpočtů. Společnost Plzeňská distribuce tepla, a. s. se tak stává spolehlivým partnerem v oblasti dodávky tepla, jeho měření, regulace, rozúčtování, provozování tepelných zdrojů a ostatních činností souvisejících s tepelným hospodářstvím. Plzeňská distribuce tepla, a.s. v roce 2005 zasmluvnila celkem 23 nových obchodních případů o celkovém tepelném výkonu 6,317 MW a právem lze tedy i rok 2005 považovat za úspěšný. Bytové domy Pod Záhorskem Bytový komplex Studentská

15 Přehled nových obchodních případů v roce Rozdělení nových obchodních případů v roce 2005 po lokalitách

16 Investice do tepelného majetku Při sestavování investičního plánu pro rok 2005 byly respektovány zásady společnosti Plzeňské distribuce tepla, a.s. pro tvorbu investičních plánů v závislosti na zajištění spolehlivé dodávky ÚT a TUV, navýšení odběru ze systému CZT a zlepšení hospodárnosti provozu. Hlavní akce investiního charakteru v rámci rozvoje tepelných sítí a zkvalitnění dodávek tepla v roce 2005 byly: Hlavní akce investičního charakteru v rámci rovoje tepelných zdrojů a zkvalitnění dodávek tepla v roce 2005 byly: Rekonstrukce zdrojů pro zvýšení jejich hospodárnosti - rekonstrukce oběhových čerpadel vč. frekvenčních měničů - rekonstrukce plynové kotelny na PS Revoluční 70 Obnova a modernizace stávajících sekundárních rozvodů tepla a TUV v lokalitě Doubravka, Bory, Skvrňany, Slovany Přehled významných oblastí použití IP v roce Vybudování nové předávací stanice - rozšíření CZT Zahradní 18

17 Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy, navíc poskytuje příspěvky na závodní stravování a jeden týden dovolené, dále přispívá na důchodové pojištění a na sociální fond. Společnost zároveň umožňuje bezplatnou rekreaci v odborně-vzdělávacím středisku Javorná. 15

18 16 Zpráva dozorčí rady Od do pracovala dozorčí rada ve složení : Mgr. Petra Fischerová, Karel Černý, Mgr. Tomáš Menčík, Mgr. Václav Šuma, Petr Fišer a Petr Beránek. Činnost dozorčí rady měla těžiště zejména v pravidelných zasedáních, kterých se za rok 2005 uskutečnilo třináct. Všechna jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. S ohledem na úkoly dozorčí rady, které jsou specifikovány stanovami a.s., bylo těžiště činnosti dozorčí rady v kontrolní činnosti. K hlavním oblastem kontrolní činnosti patřilo především: - pravidelné kontroly hospodaření společnosti na základě schváleného podnikatelského plánu, - sledování dodržování stanov akciové společnosti a jiných právních předpisů při naplňování podnikatelských aktivit, - naplňování stanovených podnikatelských záměrů a dosahování co možná nejpříznivějších ekonomických výsledků. Na svých zasedáních dozorčí rada kontrolovala plnění stanovených úkolů a plnění strategie v podnikatelské činnosti, toto vše v návaznosti na dodržování závazných právních předpisů a stanov společnosti. Pro naplňování výše uvedené kontrolní činnosti byli na jednotlivých zasedáních dozorčí rady přítomni odborní ředitelé a.s. i ředitelka společnosti, přičemž předmětem kontroly a konzultací byly jednotlivé úkoly, které představenstvo společnosti uložilo výkonným článkům akciové společnosti. Aby mohla být úspěšně prováděna pravidelná kontrola uložených úkolů, měla dozorčí rada k dispozici zápisy z jednání představenstva akciové společnosti, kde byly stanoveny jednotlivé úkoly a termíny jejich plnění. Rovněž dozorčí rada měla k dispozici potřebné výstupy, aby mohla monitorovat vývoj finanční situace a včas reagovat na případné negativní tendence včetně doporučení k přijímání nápravných opatření. Představenstvem jí byly poskytovány všechny potřebné podklady, informace a vysvětlení. Při své činnosti neshledala žádné závady nebo porušení uvedených pravidel a konstatuje, že společnost byla řízena v souladu se stanovami společnosti a obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnost akciových společností. Dozorčí rada přezkoumala následující materiály: - účetní závěrku k návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a konstatuje, že roční účetní závěrka odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2005 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada doporučuje valné hromadě výše uvedené materiály schválit. Za pozitivní skutečnost lze považovat ten fakt, že došlo ke splnění plánu hospodaření společnosti včetně hospodářského výsledku, a že vedení společnosti pokračuje v práci na strategickém plánu dlouhodobého rozvoje společnosti. Další pozitivní skutečností je výrazné zlepšení vývoje pohledávek po splatnosti, kdy opatření společnosti proti jejich vzniku přispěla k jejich podstatnému snížení. V porovnání s rokem 2004 se pohledávky po splatnosti v průměru snížily o 38,8 %. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku, vzala na vědomí Zprávu auditora o ověření roční účetní uzávěrky (auditu) za rok 2005 a dále projednala Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok Vzhledem k tomu, že dozorčí rada měla po celý rok vždy k dispozici potřebné podklady, na základě kterých bylo možné provádět vyhodnocení aktuální situace společnosti a přijímat případná opatření, lze hodnotit spolupráci s představenstvem i jednotlivými výkonnými články společnosti jako přijatelnou a dostačující. V závěru bych chtěla jménem dozorčí rady poděkovat všem, kteří se v roce 2005 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského záměru a plnění strategických cílů schválených usnesením řádné valné hromady Plzeňské distribuce tepla, a.s., s přáním, aby rok 2006 byl neméně tak úspěšný jako rok V Plzni dne Mgr. Petra Fischerová předsedkyně dozorčí rady

19 Zpráva auditora 17

20 Výsledky hospodaření společnosti Rozvaha v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k (v celých tis. Kč) 18

21 19

22 Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k (v celých tis. Kč) 20 Čestné prohlášení Plzeňská distribuce tepla, a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňská distribuce tepla, a.s. dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne Hana Sedláková předsedkyně představenstva ředitelka společnosti

23

24

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 3 Identifikační údaje... 3 Předmět podnikání společnosti... 4

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015 Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s.

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s. Změna nájemního vztahu Karlovarské teplárenské, a.s. Stávající stav pronájem akcií V současné době je 51 % akcií společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. pronajato společnosti Karel Holoubek Trade Grop,

Více

za období 1.4.2006 31.3.2007

za období 1.4.2006 31.3.2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2006 31.3.2007 Vypracoval: Lucie Kružicová Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška, Ing. Michal Šlachta Datum: 20.7.2007 Strana 1 z 29 1

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

NABÍDKA IČ : 24128228

NABÍDKA IČ : 24128228 NABÍDKA na dodávku a výměnu bytových vodoměrů s rádiovým odečtem dat, včetně rozúčtování topných nákladů pro objekty Skuteckého - Laudova, Praha 6 - Řepy Zadavatel : BD Skuteckého - Laudova IČ : 24128228

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Výroční zpráva. společnosti

Výroční zpráva. společnosti Výroční zpráva společnosti Plzeňská distribuce tepla,a.s. za rok 2002 1 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI 4 ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 6 PROVOZ ZDROJŮ, VÝROBA TEPLA 8 PRODEJ TEPLA 10

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk Identifikační číslo: 46678387 Ve Vimperku, dne 30. března 2015 Obsah: A. Informace o účetní jednotce B. Informace o činnosti účetní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2010 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

O b s a h. Slovo předsedy představenstva. Orgány společnosti. Profil společnosti. Zpráva dozorčí rady. Auditorský výrok. Rozvaha, náklady a výnosy

O b s a h. Slovo předsedy představenstva. Orgány společnosti. Profil společnosti. Zpráva dozorčí rady. Auditorský výrok. Rozvaha, náklady a výnosy O b s a h Slovo předsedy představenstva Orgány společnosti Profil společnosti Zpráva dozorčí rady Auditorský výrok Rozvaha, náklady a výnosy Organizace společnosti Významné reference S l o v o p ř e d

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Výroční zpráva 2009. ZPRÁVA o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009

Výroční zpráva 2009. ZPRÁVA o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 Výroční zpráva 2009 ZPRÁVA o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 předkládaná představenstvem řádné valné hromadě konané dne 29. 6. 2010 Obsah výroční zprávy Profil společnosti

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více