Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva Charakteristika společnosti Identifikační údaje Předmět podnikání společnosti...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti..."

Transkript

1

2

3 Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti... 6 Základní technické a obchodní údaje společnosti... 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce Podnikatelská činnost společnosti v roce Prodej tepelné energie... 8 Provoz zdrojů, výroba tepla... 9 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Poradenská a konzultační činnost v energetice Rozvoj tepelných sítí Investice do tepelného majetku Personální politika a lidské zdroje Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Výsledky hospodaření společnosti Rozvaha v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k Čestné prohlášení Příloha účetní závěrky CD

4 Úvodní slovo předsedkyně představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři a zákazníci, kvalitní obchodní výsledky a stabilní finanční hospodaření se staly za dobu historie společnosti Plzeňská distribuce tepla, a.s. pravidelným a očekávaným jevem. Uplynulý rok 2005 by tak pro akcionáře, zaměstnance a partnery mohl být další z řady úspěšných roků a kvalitní základnou pro další období. Bohužel tento rok, přesto, že byl rokem tvrdé práce a dobrých hospodářských výsledků, negativně ovlivnila událost, ke které došlo na podzim, a která existenčním způsobem ovlivnila naši společnost. Úvodní slovo k výroční zprávě je tedy koncipováno jinak než v minulosti a na úvod si dovoluji krátkou rekapitulaci společnosti od doby jejího vzniku. 2 Statutární město Plzeň schválilo svým usnesením na 19. mimořádné schůzi RMP sjednocení distribuce tepelné energie v městě Plzni do jednotné provozní distribuční společnosti, s tím, že jako základ bude použita společnost Thermtrans, a.s. Část majetku a personálu (distribuční část) společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. byla včleněna do společnosti Thermtrans, a.s. Na počátku roku 2000 došlo ke změně obchodního jména takto vzniklé společnosti na Plzeňskou distribuci tepla, a.s. Na základě uvedeného usnesení RMP a předloženého návrhu akcionáře iniciovalo Město Plzeň jako majoritní vlastník Plzeňské teplárenské, a.s. na valné hromadě konané 21. června 1999 schválení kapitálové účasti Plzeňské teplárenské, a.s. v takto vzniklé společnosti. Proces sjednocení distribuce byl potom v souladu s uvedenými schválenými usneseními realizován ve společnosti Plzeňská distribuce tepla, a.s. na základě zpracovaného podnikatelského projektu Jednotné provozní distribuční společnosti JPSDT. Společnost měla základní úkoly: Splnit následující cíle projektu JPSDT do konce roku 2003: Zavedení jednotné ceny k pro všechny odběratele tepla ve městě Plzni od JPSDT Významné snížení počtu blokových kotelen (životní prostředí, bezpečnost provozu, výrazné snížení provozních nákladů s dopadem do ceny tepla) Dlouhodobé zachování dominantního vlivu města Plzně v teplárenství Maximální využití ekologických zdrojů Plzeňské teplárenské, a.s. v souladu s dodržováním pravidel trhu Sjednocení řízení v oblasti dodávky tepla Koncepční využití sjednocených investičních prostředků v rámci distribuce tepla Zkvalitnění služeb zákazníkům v dodávce tepla až na radiátor (komplexní servisní činnost pro obyvatele) Vytvoření předpokladů k rozšíření dodávek tepla dalším odběratelům na sekundární síti, a tím i ke zvýšení efektivnosti distribuce tepla V roce 1999 tak vznikl na tehdejší poměry velmi ambiciózní projekt, který byl v českém teplárenství ojedinělý; jednak svým rozsahem a především krátkým termínem splnění (3 roky). Podrobné mantinely pro strategii plnění cílů projektu a konkrétní kroky představenstva společnosti byly dány Smlouvou o komplexním pronájmu kotelen, výměníkových stanic a sekundárních tepelných rozvodů, uzavřenou mezi statutárním městem Plzní a Plzeňskou distribucí tepla, a.s. Smlouva jednak řešila vztah k energetickým zařízením, který vyžaduje energetický zákon,

5 a umožnila PDT, a.s. výkon licencované činnosti a specifikovala jakým způsobem a v jaké výši platí Plzeňská distribuce tepla městu nájemné. V roce 2004 byla Plzeňskou distribucí tepla, a.s. zpracována a předložena ke schválení Koncepce zásobování tepelnou energií za systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně pro období , jejíž součástí je vyhodnocení projektu JPSDT. Výsledky jednoznačně potvrzují, že projekt byl splněn ve všech bodech beze zbytku, s vynikajícími hospodářskými výsledky. Výsledné konstatování Koncepce na bylo následující: Systém centrálního zásobování teplem se za sledované období posunul v oblasti řízení a monitorování provozu na úroveň odpovídající běžným evropským standardům. Jednotná cena tepelné energie, která je jednou z nejnižších v ČR spolu se stabilitou dodávek je základní výhodou pro pozitivní vnímání SCZT občany města. Model oddělené výroby a jednotné distribuce, tak jak je nastaven, nemá v současnosti alternativu, jejíž výhody by byly důvodem k podstatné změně uvedené koncepce. Základní princip fungování SCZT na území města Plzně daný usnesením RMP z roku 1999 sjednocení distribuce tepelné energie v městě Plzni do jednotné provozní distribuční společnosti se osvědčil, a zůstává nadále vhodným modelem pro další období. Zároveň byl rok 2004 pro Plzeňskou distribuci tepla ve znamení příprav na další období. Jednalo se o strategické úvahy mimořádně úspěšné společnosti, stabilizované finančně, technicky i personálně, která v předchozích letech prokázala správnost zakladatelské myšlenky a podstatu své existence jako nedílné systémové součásti infrastruktury města Plzně, která se podílí na koncepčním rozvoji města a v profesní oblasti energetických společností je vysoce pozitivně hodnocena. Otázky, které si kladlo vedení společnosti byly: Jak nastavit a zajistit interní firemní procesy tak, aby naše schopnost identifikace s potřebami našich zákazníků a aby dlouhodobá strategie Plzeňské distribuce tepla, a.s. - Zajištění klimatické pohody v objektech a domácnostech našich zákazníků kvalitně, spolehlivě a za dobrou cenu byla rozpracována až na úroveň úloh a osobních cílů jednotlivců. Jak zajistit maximální rozvoj doplňkových služeb k základnímu produktu společnosti dodávce tepelné energie Jednou z nejdůležitějších aktivit vedení společnosti tedy byla revize cílů a hledání perspektiv pro další období. Své úvahy jsme postavili na následujících premisách: Jednoznačně splněných cílů projektu JPSDT Přijaté a nerozporované Koncepci zásobování tepelnou energií za systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně pro období Hluboké lokální znalosti trhu s teplem v Plzni a dosavadních zkušenostech Stabilizovaném kolektivu motivovaných zaměstnanců, kteří vykazují nejvyšší možnou míru profesionality Stálé platnosti zakladatelské myšlenky společnosti a její schopnosti přinášet hodnotu pro své akcionáře a schopnosti nacházet dostatek prostoru a zdrojů pro rozvoj města. Žádný z vytýčených cílů, ani žádná z aktivit společnosti nemůže přinést výsledek bez důvěry akcionářů v životaschopnost a perspektivu společnosti. Přesto, že několikaleté růstové období společnosti v řadě lze považovat za kvalitní základ pro další období, rozhodla rada města Plzně svým usnesením č vypovědět Smlouvu o komplexním pronájmu kotelen, výměníkových stanic a sekundárních tepelných rozvodů uzavřenou se společností Plzeňská distribuce tepla, a.s. dne 26. října 1998, úplné znění smlouvy ze dne 22. ledna 2003, s tím, že nájemní vztah města Plzně a Plzeňské distribuce tepla, a.s. končí dnem 30. dubna Předpokládaný vývoj Plzeňské distribuce tepla, a.s. po předání tepelného majetku města pro další období je uveden v příloze účetní závěrky (bod 23). Tímto rozhodnutím veškeré učiněné strategické a koncepční úvahy a plány vedení společnosti pozbyly smyslu, přesto je následující výroční zpráva rekapitulací úspěšného roku, úspěšné společnosti. Hana Sedláková předsedkyně představenstva ředitelka společnosti 3

6 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňská distribuce tepla, a. s. Sídlo: E. Beneše 23, , okres Plzeň město Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ akciová společnost Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálové účasti: 1. Avallonia, a. s. 49% akcií 2. Plzeňská teplárenská, a. s. 34% akcií 3. Statutární město Plzeň 17% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: Akcie: ks na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Předmět podnikání 4 Předmět podnikání je v plném rozsahu specifikován v článku č. 4 stanov společnosti schválených valnou hromadou dne 26. června Hlavní činnosti: výroba tepla rozvod a prodej tepla služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: činnost technických poradců v oblasti energetiky velkoobchod specializovaný maloobchod maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny silniční motorová doprava nákladní montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení projektová činnost ve výstavbě poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení zámečnictví zprostředkování obchodu zprostředkování služeb kopírovací práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování montáž měřidel vodoinstalatérství topenářství izolatérství realitní činnost služby v oblasti administrativní správy poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí výroba, instalace a opravy elektronických zařízení výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw

7 Základní organizační struktura společnosti 5

8 Orgány společnosti v roce 2005 Představenstvo společnosti Hana Sedláková předsedkyně představenstva a ředitelka společnosti narozena Václav Vašák člen představenstva a provozní ředitel společnosti narozen Ondřej Kolečko člen představenstva a technický ředitel společnosti narozen Dozorčí rada 6 Mgr. Petra Fischerová Karel Černý Mgr. Václav Šuma Mgr. Ing. Tomáš Menčík Petr Fišer Petr Beránek předsedkyně dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Základní technické a obchodní údaje společnosti

9 Orgány společnosti v roce 2005 Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) Instalovaný tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT (MWt) 7 Prodej tepla (v TJ)

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2005 Podnikatelská činnost společnosti Podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2005 rozvíjena zcela v intencích podnikatelského plánu pro rok 2005, především ve smyslu jasně deklarovaných a schválených trendů v oblasti klíčových produktů společnosti: Prodeje sekundárního tepla Provozu zdrojů tepla a související distribuční sítě Služeb rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Poradenské činnosti a zpracování energetických auditů Stále platilo a platí, že základním cílem naší společnosti zůstává spokojený a loajální zákazník. Nutnou podmínkou dosahování tohoto cíle je poskytnout zákazníkům kvalitu, kterou očekávají. Stálé budování vztahů a důvěry našich odběratelů v naše produkty vyústilo ve stoupající zájem o jejich spolupráci s Plzeňskou distribucí tepla jednak při vlastní dodávce energie, tak i v zájmu o správu tepelných hospodářství. Plzeňská distribuce tepla, a.s. je stále třetí největší distribuční společností v oboru dodávek tepelné energie v České republice, druhou největší městskou distribuční společností a stále jedinou, která má v portfoliu svých obchodních produktů službu, se kterou dokáže jít až ke konečnému zákazníkovi a dodané teplo mu umí finálně rozúčtovat. Plzeňská distribuce tepla, a. s. je moderní podnik a bez nadsázky je možno konstatovat, že v profesní oblasti tepelných distribučních společností jsou principy jejího fungování nejen vysoce pozitivně hodnoceny, ale do jisté míry i kopírovány jako model, ověřený jednak výsledky a především spotřebiteli. 8 Prodej tepelné energie Prodej sekundárního tepla, resp. tepelné energie pro otop a přípravu teplé užitkové vody je základním obchodním produktem Plzeňské distribuce tepla, a.s. Prodej tepla se podílí na tržbách společnosti z 96,2 %. Plánování objemu prodaného tepla je ovlivňováno několika významnými faktory, z nichž nejdůležitějším je vývoj počasí v daném období. Dalším významným faktorem je prodej tepla z předávacích stanic, resp. nových připojení na soustavu centrálního zásobování teplem (SCZT), které byly připraveny k realizaci pro rok Nárůst objemu se projevil až na podzim roku 2005 opět v souvislosti s počasím. Důležitým faktorem byl dále počet provozovaných plynových kotelen, a skutečnost, zda jsou kotelny provozovány v režimu konečné dodávky tepelné energie, nebo v režimu mandátních smluv. Konec roku 2004 byl termínem, do kterého původně platila povinnost vlastníků budov, nebo společenství vlastníků, vybavit vnitřní tepelná zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie. Povinnost vyplývala ze zákona 406/2000 Sb. zákona o hospodaření energií. Přesto, že došlo novelizací zákona 406/2001 Sb. k posunu termínu, byl rok 2004 obdobím masivního osazování otopných těles termoregulačními ventily, jejichž efekt se prakticky projevil v roce Nezanedbatelnou skutečností byly dále realizace výměn oken a celkového zateplování budov v souvislosti s termínem platnosti snížené sazby DPH na tyto realizace. Z uvedených důvodů klesl v roce 2005 objem dodaného tepla ve srovnání s předchozím rokem. Přehled prodeje v roce 2005 (GJ) Přehled prodeje v roce 2005 dle zdrojů tepla (GJ)

11 Podnikatelská činnost společnosti Přehled prodeje v roce dle zdrojů tepla (GJ) Ceny tepelné energie v roce 2005 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 5 % Provoz zdrojů, výroba tepla K Plzeňská distribuce tepla, a.s. spravovala a provozovala 276 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 414,4 MWt. z toho: 9 Rekonstrukce čerpadel ústředního vytápění na PS 3 B, ulice Heyrovského

12 V průběhu roku 2005 převzala společnost do provozování následující seznam zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 6,5 MWt. 10 V roce 2005 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centrálního zásobování teplem. Vybudování nové předávací stanice - rozšíření CZT Zahradní 20 Rekonstrukce plynové kotelny na předávací stanici Slovanská 107

13 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Kvalita a stabilita dodávek tepelné energie do natápěných objektů spolu s nízkou cenou je v dnešní době v Plzni přirozeně vnímanou samozřejmostí. V České republice se ovšem zatím nejedná o běžnou situaci, mnoho měst, dodavatelských, případně distribučních firem má potíže i s touto základní úlohou provozu soustav centralizovaného zásobování teplem. Plzeň je bez nadsázky jednou s výjimek, kvalita výroby tepla na straně tepláren, moderní a racionální distribuce na straně Plzeňské distribuce tepla, je základ pro jednu z nejnižších cen za teplo v rámci České republiky. Plzeňská distribuce tepla, jako dodavatel energie ze soustavy centralizovaného zásobování teplem by se s tímto stavem mohla spokojit a konstatovat, že svojí úlohu distributora v rámci nastavených pravidel plní správně a beze zbytku. S kvalitní a bezproblémovou dodávkou tepla na patu domu se ovšem může spokojit pouze výrobce tepla teplárny, kvalitní distributor tepelné energie musí chápat svoji roli především jako službu koncovému spotřebiteli nejen jako službu vlastníkům objektů nebo domů, ale především jako službu majiteli, nebo nájemci bytu. Plzeňská distribuce tepla na tuto situaci reagovala již v době svého vzniku zavedením nabídky rozúčtování svým odběratelům jako nedílné součásti dodávky tepelné energie. Většina našich odběratelů vítá možnost kompletní dodávky tepelné energie včetně rozúčtování od jednoho dodavatele jako jediný možný způsob, jak mít kontrolu nad tokem tepla od výroby takzvaně až po radiátor. Hlavním zaměřením oddělení rozúčtování je rozdělování nákladů na vytápění, dodávky teplé užitkové vody a studené vody mezi konečné spotřebitele, instalace zařízení pro indikaci spotřeby tepla v bytových i nebytových jednotkách, kompletní servisní činnost rozšířenou nově o úřední ověřování bytových vodoměrů, zajišt ování montáží termoregulačních ventilů, vyregulování otopných soustav a poradenskou činnost v oblasti rozúčtování. Společnost Plzeňská distribuce tepla, a.s. instalovala v roce 2005 přes elektronických dvoučidlových indikátorů Telmetric PRO a PLUS německého výrobce BRUNATA METRONA. Na konci roku dosáhl počet měřidel téměř kusů. Mezi významné akce patřily: Bytové družstvo Mariánské Lázně Bytové družstvo Blížejov Výstavba bytových domů Pod Záhorskem Výstavba bytových domů v Plzni-Tlučné Vedle těchto významných projektů realizovali pracovníci oddělení rozúčtování několik desítek méně rozsáhlých zakázek. Společnost Plzeňská distribuce tepla expandovala do nových regionů: Rokycansko, Domažlicko (Holýšov, Blížejov), Vysočina (Jihlava), Praha, Karlovarský kraj (Pernink). S řadou zákazníků je nastolen trvalý smluvní vztah. Stali jsme se partnery stavebních společností realizujících novou bytovou výstavbu. Úspěšně realizované zakázky k plné spokojenosti našich zákazníků prokázaly kvalitu služeb a potvrdily stabilitu trendu vybudovaných konkurenčních výhod, stejně jako konkurenceschopnost a kvalitu poskytovaných služeb. Na počátku roku 2005 byl spuštěn ojedinělý projekt e-rozúčtování. Byla zaregistrována doména Zákazník má prostřednictvím těchto stránek možnost neustálé kontroly svého vyúčtování nákladů na vytápění, dodávky teplé užitkové vody a studené vody. O tento projekt je značný zájem nejen ze strany konečných spotřebitelů, ale i ze strany správců domů a institucí pověřených správou obecních bytů. Systém rozúčtování pro veřejnost je rozsáhlý informační portál, ve kterém je možno nalézt veškeré informace o výši aktuálního vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, případně studenou vodu. V několika přehledných sekcích je uvedeno přesně to, co potřebuje klient o problematice rozdělování nákladů vědět, at už je nový či stávající zákazník. Pokud již naše společnost rozúčtování provádí, má zákazník možnost se zaregistrovat a získat tak přístup k údajům ze svého vyúčtování. Údaje uvedené na webovém portálu jsou v podstatě duplicitou papírové formy vyúčtování, které zákazník dostává do poštovních schránek prostřednictvím svých správců. Hlavní výhodou systému rozúčtování pro veřejnost je dostupnost odkudkoli, kde je k dispozici počítač s internetovou konektivitou. Každý může tedy své rozúčtování zkontrolovat například i v zahraničí, u příbuzných či v průběhu služební cesty. Existují tři úrovně registrace do systému. Základní úrovní je registrace koncový uživatel s instalovaným koncovým zařízením - s poměrovými měriči tepla, měriči teplé užitkové vody nebo studené vody. Takto registrovaný uživatel systému získá přístup k datům pouze pro konkrétní byt. Další možností je registrace zúčtovací jednotka tato úroveň přístupu je připravena pro správce bytových jednotek, správce bytového družstva, případně předsedy společenství vlastníků. Takto registrovaný uživatel získá přístup k datům nájemníků příslušejícím dané bytové jednotce (adrese, vchodu, ). Konečně poslední možností je registrace na úrovni správní kancelář. Tato úroveň přístupu do systému je připravena pro majitele domů, nebo správní kanceláře a poskytuje přístup k datům bytových jednotek a příslušných nájemníků. Bez registrace do systému není možné údaje prohlížet, systém je pečlivě chráněn proti možnosti přístupu neregistrovaných uživatelů. Do systému je možno přistoupit pouze s uživatelským jménem a heslem, které přidělí správce systému v průběhu registrace. 11

14 Poradenská a konzultační činnost v energetice Oblast poradenství a realizace energetických auditů je zajišt ována Energetickým centrem Plzeňské distribuce tepla, a.s. Vznik tohoto pracoviště byl v roce 2004 výsledkem základní strategie společnosti maximálního rozvoje doplňkových služeb k dodávkám tepla, jejíž součástí byl konkrétní cíl pro rok 2004 Maximalizace firemních hodnot pro zákazníky zvýraznění a prohloubení prozákaznické orientace společnosti. V rámci poradenské činnosti poskytuje Energetické centrum bezplatné poradenství veřejnosti na území města Plzně, především v následujících oblastech: Problematika zdrojů tepla a TUV Rozvody tepla a TUV Regulace a měření dodávek tepla a TUV Energetika budov Tepelně technické parametry budov Alternativní zdroje energií Úspory energií v domácnostech Informační, vzdělávací a publikační akce pro širokou veřejnost Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem Financování projektů, dotace, fondy V Energetickém centru je integrováno středisko energetické audity, jehož náplní je zpracovávání energetických auditů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a souvisejících prováděcích vyhlášek zejména vyhlášky č. 425/2004Sb., kterou se podrobněji stanoví náležitosti provádění energetických auditů. V roce 2005 bylo střediskem Energetické audity vypracováno celkem 52 energetických auditů. Z toho bylo 17 auditů školských zařízení, 2 audity obchodních domů, 2 audity objektů Českých drah, 1 audit Domu s pečovatelskou službou a 30 auditů bytových domů. Rozvoj tepelných sítí 12 V roce 2005 pokračoval rozvoj soustavy centrálního zásobování teplem solidním tempem, a to zejména v jeho první polovině. V této době byla realizována druhá etapa nových připojení v lokalitě Zahradní-Habrová na horkovod Slovany. Developerská výstavba nových bytových domů a bytových komplexů dosáhla kulminačního bodu právě v období přelomu roků 2004 a Z této oblasti realizovala Plzeňská distribuce tepla, a. s. několik nových připojení, a to v lokalitách ulic Studentská a Pod Záhorskem. Novým prvkem, který Plzeňská distribuce tepla, a. s. zařadila do svého obchodního a marketingového plánu v roce 2005, je nabídka služeb a rozvoje i mimo plzeňský region. Díky širokému spektru služeb, které naše společnost nabízí, analýzou trhu a intenzivní prací v terénu, se i v těchto nových tržních podmínkách dokázala nemalou měrou prosadit a získat tak nové zákazníky. Zároveň se v roce 2005 podařilo prohloubit spolupráci s projektovými kancelářemi, stavebními firmami, bytovými družstvy, starosty měst a obcí. Plzeňská distribuce tepla, a.s. je aktivně zapojována do obchodního případu už ve fázi zpracování projektové dokumentace, ověřování potřebných dat a výpočtů. Společnost Plzeňská distribuce tepla, a. s. se tak stává spolehlivým partnerem v oblasti dodávky tepla, jeho měření, regulace, rozúčtování, provozování tepelných zdrojů a ostatních činností souvisejících s tepelným hospodářstvím. Plzeňská distribuce tepla, a.s. v roce 2005 zasmluvnila celkem 23 nových obchodních případů o celkovém tepelném výkonu 6,317 MW a právem lze tedy i rok 2005 považovat za úspěšný. Bytové domy Pod Záhorskem Bytový komplex Studentská

15 Přehled nových obchodních případů v roce Rozdělení nových obchodních případů v roce 2005 po lokalitách

16 Investice do tepelného majetku Při sestavování investičního plánu pro rok 2005 byly respektovány zásady společnosti Plzeňské distribuce tepla, a.s. pro tvorbu investičních plánů v závislosti na zajištění spolehlivé dodávky ÚT a TUV, navýšení odběru ze systému CZT a zlepšení hospodárnosti provozu. Hlavní akce investiního charakteru v rámci rozvoje tepelných sítí a zkvalitnění dodávek tepla v roce 2005 byly: Hlavní akce investičního charakteru v rámci rovoje tepelných zdrojů a zkvalitnění dodávek tepla v roce 2005 byly: Rekonstrukce zdrojů pro zvýšení jejich hospodárnosti - rekonstrukce oběhových čerpadel vč. frekvenčních měničů - rekonstrukce plynové kotelny na PS Revoluční 70 Obnova a modernizace stávajících sekundárních rozvodů tepla a TUV v lokalitě Doubravka, Bory, Skvrňany, Slovany Přehled významných oblastí použití IP v roce Vybudování nové předávací stanice - rozšíření CZT Zahradní 18

17 Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy, navíc poskytuje příspěvky na závodní stravování a jeden týden dovolené, dále přispívá na důchodové pojištění a na sociální fond. Společnost zároveň umožňuje bezplatnou rekreaci v odborně-vzdělávacím středisku Javorná. 15

18 16 Zpráva dozorčí rady Od do pracovala dozorčí rada ve složení : Mgr. Petra Fischerová, Karel Černý, Mgr. Tomáš Menčík, Mgr. Václav Šuma, Petr Fišer a Petr Beránek. Činnost dozorčí rady měla těžiště zejména v pravidelných zasedáních, kterých se za rok 2005 uskutečnilo třináct. Všechna jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. S ohledem na úkoly dozorčí rady, které jsou specifikovány stanovami a.s., bylo těžiště činnosti dozorčí rady v kontrolní činnosti. K hlavním oblastem kontrolní činnosti patřilo především: - pravidelné kontroly hospodaření společnosti na základě schváleného podnikatelského plánu, - sledování dodržování stanov akciové společnosti a jiných právních předpisů při naplňování podnikatelských aktivit, - naplňování stanovených podnikatelských záměrů a dosahování co možná nejpříznivějších ekonomických výsledků. Na svých zasedáních dozorčí rada kontrolovala plnění stanovených úkolů a plnění strategie v podnikatelské činnosti, toto vše v návaznosti na dodržování závazných právních předpisů a stanov společnosti. Pro naplňování výše uvedené kontrolní činnosti byli na jednotlivých zasedáních dozorčí rady přítomni odborní ředitelé a.s. i ředitelka společnosti, přičemž předmětem kontroly a konzultací byly jednotlivé úkoly, které představenstvo společnosti uložilo výkonným článkům akciové společnosti. Aby mohla být úspěšně prováděna pravidelná kontrola uložených úkolů, měla dozorčí rada k dispozici zápisy z jednání představenstva akciové společnosti, kde byly stanoveny jednotlivé úkoly a termíny jejich plnění. Rovněž dozorčí rada měla k dispozici potřebné výstupy, aby mohla monitorovat vývoj finanční situace a včas reagovat na případné negativní tendence včetně doporučení k přijímání nápravných opatření. Představenstvem jí byly poskytovány všechny potřebné podklady, informace a vysvětlení. Při své činnosti neshledala žádné závady nebo porušení uvedených pravidel a konstatuje, že společnost byla řízena v souladu se stanovami společnosti a obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnost akciových společností. Dozorčí rada přezkoumala následující materiály: - účetní závěrku k návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a konstatuje, že roční účetní závěrka odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2005 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada doporučuje valné hromadě výše uvedené materiály schválit. Za pozitivní skutečnost lze považovat ten fakt, že došlo ke splnění plánu hospodaření společnosti včetně hospodářského výsledku, a že vedení společnosti pokračuje v práci na strategickém plánu dlouhodobého rozvoje společnosti. Další pozitivní skutečností je výrazné zlepšení vývoje pohledávek po splatnosti, kdy opatření společnosti proti jejich vzniku přispěla k jejich podstatnému snížení. V porovnání s rokem 2004 se pohledávky po splatnosti v průměru snížily o 38,8 %. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku, vzala na vědomí Zprávu auditora o ověření roční účetní uzávěrky (auditu) za rok 2005 a dále projednala Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok Vzhledem k tomu, že dozorčí rada měla po celý rok vždy k dispozici potřebné podklady, na základě kterých bylo možné provádět vyhodnocení aktuální situace společnosti a přijímat případná opatření, lze hodnotit spolupráci s představenstvem i jednotlivými výkonnými články společnosti jako přijatelnou a dostačující. V závěru bych chtěla jménem dozorčí rady poděkovat všem, kteří se v roce 2005 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského záměru a plnění strategických cílů schválených usnesením řádné valné hromady Plzeňské distribuce tepla, a.s., s přáním, aby rok 2006 byl neméně tak úspěšný jako rok V Plzni dne Mgr. Petra Fischerová předsedkyně dozorčí rady

19 Zpráva auditora 17

20 Výsledky hospodaření společnosti Rozvaha v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k (v celých tis. Kč) 18

21 19

22 Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k (v celých tis. Kč) 20 Čestné prohlášení Plzeňská distribuce tepla, a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňská distribuce tepla, a.s. dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne Hana Sedláková předsedkyně představenstva ředitelka společnosti

23

24

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více