Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva Charakteristika společnosti Identifikační údaje Předmět podnikání společnosti...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti..."

Transkript

1

2

3 Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti... 6 Základní technické a obchodní údaje společnosti... 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce Podnikatelská činnost společnosti v roce Prodej tepelné energie... 8 Provoz zdrojů, výroba tepla... 9 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Poradenská a konzultační činnost v energetice Rozvoj tepelných sítí Investice do tepelného majetku Personální politika a lidské zdroje Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Výsledky hospodaření společnosti Rozvaha v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k Čestné prohlášení Příloha účetní závěrky CD

4 Úvodní slovo předsedkyně představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři a zákazníci, kvalitní obchodní výsledky a stabilní finanční hospodaření se staly za dobu historie společnosti Plzeňská distribuce tepla, a.s. pravidelným a očekávaným jevem. Uplynulý rok 2005 by tak pro akcionáře, zaměstnance a partnery mohl být další z řady úspěšných roků a kvalitní základnou pro další období. Bohužel tento rok, přesto, že byl rokem tvrdé práce a dobrých hospodářských výsledků, negativně ovlivnila událost, ke které došlo na podzim, a která existenčním způsobem ovlivnila naši společnost. Úvodní slovo k výroční zprávě je tedy koncipováno jinak než v minulosti a na úvod si dovoluji krátkou rekapitulaci společnosti od doby jejího vzniku. 2 Statutární město Plzeň schválilo svým usnesením na 19. mimořádné schůzi RMP sjednocení distribuce tepelné energie v městě Plzni do jednotné provozní distribuční společnosti, s tím, že jako základ bude použita společnost Thermtrans, a.s. Část majetku a personálu (distribuční část) společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. byla včleněna do společnosti Thermtrans, a.s. Na počátku roku 2000 došlo ke změně obchodního jména takto vzniklé společnosti na Plzeňskou distribuci tepla, a.s. Na základě uvedeného usnesení RMP a předloženého návrhu akcionáře iniciovalo Město Plzeň jako majoritní vlastník Plzeňské teplárenské, a.s. na valné hromadě konané 21. června 1999 schválení kapitálové účasti Plzeňské teplárenské, a.s. v takto vzniklé společnosti. Proces sjednocení distribuce byl potom v souladu s uvedenými schválenými usneseními realizován ve společnosti Plzeňská distribuce tepla, a.s. na základě zpracovaného podnikatelského projektu Jednotné provozní distribuční společnosti JPSDT. Společnost měla základní úkoly: Splnit následující cíle projektu JPSDT do konce roku 2003: Zavedení jednotné ceny k pro všechny odběratele tepla ve městě Plzni od JPSDT Významné snížení počtu blokových kotelen (životní prostředí, bezpečnost provozu, výrazné snížení provozních nákladů s dopadem do ceny tepla) Dlouhodobé zachování dominantního vlivu města Plzně v teplárenství Maximální využití ekologických zdrojů Plzeňské teplárenské, a.s. v souladu s dodržováním pravidel trhu Sjednocení řízení v oblasti dodávky tepla Koncepční využití sjednocených investičních prostředků v rámci distribuce tepla Zkvalitnění služeb zákazníkům v dodávce tepla až na radiátor (komplexní servisní činnost pro obyvatele) Vytvoření předpokladů k rozšíření dodávek tepla dalším odběratelům na sekundární síti, a tím i ke zvýšení efektivnosti distribuce tepla V roce 1999 tak vznikl na tehdejší poměry velmi ambiciózní projekt, který byl v českém teplárenství ojedinělý; jednak svým rozsahem a především krátkým termínem splnění (3 roky). Podrobné mantinely pro strategii plnění cílů projektu a konkrétní kroky představenstva společnosti byly dány Smlouvou o komplexním pronájmu kotelen, výměníkových stanic a sekundárních tepelných rozvodů, uzavřenou mezi statutárním městem Plzní a Plzeňskou distribucí tepla, a.s. Smlouva jednak řešila vztah k energetickým zařízením, který vyžaduje energetický zákon,

5 a umožnila PDT, a.s. výkon licencované činnosti a specifikovala jakým způsobem a v jaké výši platí Plzeňská distribuce tepla městu nájemné. V roce 2004 byla Plzeňskou distribucí tepla, a.s. zpracována a předložena ke schválení Koncepce zásobování tepelnou energií za systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně pro období , jejíž součástí je vyhodnocení projektu JPSDT. Výsledky jednoznačně potvrzují, že projekt byl splněn ve všech bodech beze zbytku, s vynikajícími hospodářskými výsledky. Výsledné konstatování Koncepce na bylo následující: Systém centrálního zásobování teplem se za sledované období posunul v oblasti řízení a monitorování provozu na úroveň odpovídající běžným evropským standardům. Jednotná cena tepelné energie, která je jednou z nejnižších v ČR spolu se stabilitou dodávek je základní výhodou pro pozitivní vnímání SCZT občany města. Model oddělené výroby a jednotné distribuce, tak jak je nastaven, nemá v současnosti alternativu, jejíž výhody by byly důvodem k podstatné změně uvedené koncepce. Základní princip fungování SCZT na území města Plzně daný usnesením RMP z roku 1999 sjednocení distribuce tepelné energie v městě Plzni do jednotné provozní distribuční společnosti se osvědčil, a zůstává nadále vhodným modelem pro další období. Zároveň byl rok 2004 pro Plzeňskou distribuci tepla ve znamení příprav na další období. Jednalo se o strategické úvahy mimořádně úspěšné společnosti, stabilizované finančně, technicky i personálně, která v předchozích letech prokázala správnost zakladatelské myšlenky a podstatu své existence jako nedílné systémové součásti infrastruktury města Plzně, která se podílí na koncepčním rozvoji města a v profesní oblasti energetických společností je vysoce pozitivně hodnocena. Otázky, které si kladlo vedení společnosti byly: Jak nastavit a zajistit interní firemní procesy tak, aby naše schopnost identifikace s potřebami našich zákazníků a aby dlouhodobá strategie Plzeňské distribuce tepla, a.s. - Zajištění klimatické pohody v objektech a domácnostech našich zákazníků kvalitně, spolehlivě a za dobrou cenu byla rozpracována až na úroveň úloh a osobních cílů jednotlivců. Jak zajistit maximální rozvoj doplňkových služeb k základnímu produktu společnosti dodávce tepelné energie Jednou z nejdůležitějších aktivit vedení společnosti tedy byla revize cílů a hledání perspektiv pro další období. Své úvahy jsme postavili na následujících premisách: Jednoznačně splněných cílů projektu JPSDT Přijaté a nerozporované Koncepci zásobování tepelnou energií za systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně pro období Hluboké lokální znalosti trhu s teplem v Plzni a dosavadních zkušenostech Stabilizovaném kolektivu motivovaných zaměstnanců, kteří vykazují nejvyšší možnou míru profesionality Stálé platnosti zakladatelské myšlenky společnosti a její schopnosti přinášet hodnotu pro své akcionáře a schopnosti nacházet dostatek prostoru a zdrojů pro rozvoj města. Žádný z vytýčených cílů, ani žádná z aktivit společnosti nemůže přinést výsledek bez důvěry akcionářů v životaschopnost a perspektivu společnosti. Přesto, že několikaleté růstové období společnosti v řadě lze považovat za kvalitní základ pro další období, rozhodla rada města Plzně svým usnesením č vypovědět Smlouvu o komplexním pronájmu kotelen, výměníkových stanic a sekundárních tepelných rozvodů uzavřenou se společností Plzeňská distribuce tepla, a.s. dne 26. října 1998, úplné znění smlouvy ze dne 22. ledna 2003, s tím, že nájemní vztah města Plzně a Plzeňské distribuce tepla, a.s. končí dnem 30. dubna Předpokládaný vývoj Plzeňské distribuce tepla, a.s. po předání tepelného majetku města pro další období je uveden v příloze účetní závěrky (bod 23). Tímto rozhodnutím veškeré učiněné strategické a koncepční úvahy a plány vedení společnosti pozbyly smyslu, přesto je následující výroční zpráva rekapitulací úspěšného roku, úspěšné společnosti. Hana Sedláková předsedkyně představenstva ředitelka společnosti 3

6 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňská distribuce tepla, a. s. Sídlo: E. Beneše 23, , okres Plzeň město Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ akciová společnost Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálové účasti: 1. Avallonia, a. s. 49% akcií 2. Plzeňská teplárenská, a. s. 34% akcií 3. Statutární město Plzeň 17% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: Akcie: ks na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Předmět podnikání 4 Předmět podnikání je v plném rozsahu specifikován v článku č. 4 stanov společnosti schválených valnou hromadou dne 26. června Hlavní činnosti: výroba tepla rozvod a prodej tepla služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: činnost technických poradců v oblasti energetiky velkoobchod specializovaný maloobchod maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny silniční motorová doprava nákladní montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení projektová činnost ve výstavbě poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení zámečnictví zprostředkování obchodu zprostředkování služeb kopírovací práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování montáž měřidel vodoinstalatérství topenářství izolatérství realitní činnost služby v oblasti administrativní správy poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí výroba, instalace a opravy elektronických zařízení výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw

7 Základní organizační struktura společnosti 5

8 Orgány společnosti v roce 2005 Představenstvo společnosti Hana Sedláková předsedkyně představenstva a ředitelka společnosti narozena Václav Vašák člen představenstva a provozní ředitel společnosti narozen Ondřej Kolečko člen představenstva a technický ředitel společnosti narozen Dozorčí rada 6 Mgr. Petra Fischerová Karel Černý Mgr. Václav Šuma Mgr. Ing. Tomáš Menčík Petr Fišer Petr Beránek předsedkyně dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Základní technické a obchodní údaje společnosti

9 Orgány společnosti v roce 2005 Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) Instalovaný tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT (MWt) 7 Prodej tepla (v TJ)

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2005 Podnikatelská činnost společnosti Podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2005 rozvíjena zcela v intencích podnikatelského plánu pro rok 2005, především ve smyslu jasně deklarovaných a schválených trendů v oblasti klíčových produktů společnosti: Prodeje sekundárního tepla Provozu zdrojů tepla a související distribuční sítě Služeb rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Poradenské činnosti a zpracování energetických auditů Stále platilo a platí, že základním cílem naší společnosti zůstává spokojený a loajální zákazník. Nutnou podmínkou dosahování tohoto cíle je poskytnout zákazníkům kvalitu, kterou očekávají. Stálé budování vztahů a důvěry našich odběratelů v naše produkty vyústilo ve stoupající zájem o jejich spolupráci s Plzeňskou distribucí tepla jednak při vlastní dodávce energie, tak i v zájmu o správu tepelných hospodářství. Plzeňská distribuce tepla, a.s. je stále třetí největší distribuční společností v oboru dodávek tepelné energie v České republice, druhou největší městskou distribuční společností a stále jedinou, která má v portfoliu svých obchodních produktů službu, se kterou dokáže jít až ke konečnému zákazníkovi a dodané teplo mu umí finálně rozúčtovat. Plzeňská distribuce tepla, a. s. je moderní podnik a bez nadsázky je možno konstatovat, že v profesní oblasti tepelných distribučních společností jsou principy jejího fungování nejen vysoce pozitivně hodnoceny, ale do jisté míry i kopírovány jako model, ověřený jednak výsledky a především spotřebiteli. 8 Prodej tepelné energie Prodej sekundárního tepla, resp. tepelné energie pro otop a přípravu teplé užitkové vody je základním obchodním produktem Plzeňské distribuce tepla, a.s. Prodej tepla se podílí na tržbách společnosti z 96,2 %. Plánování objemu prodaného tepla je ovlivňováno několika významnými faktory, z nichž nejdůležitějším je vývoj počasí v daném období. Dalším významným faktorem je prodej tepla z předávacích stanic, resp. nových připojení na soustavu centrálního zásobování teplem (SCZT), které byly připraveny k realizaci pro rok Nárůst objemu se projevil až na podzim roku 2005 opět v souvislosti s počasím. Důležitým faktorem byl dále počet provozovaných plynových kotelen, a skutečnost, zda jsou kotelny provozovány v režimu konečné dodávky tepelné energie, nebo v režimu mandátních smluv. Konec roku 2004 byl termínem, do kterého původně platila povinnost vlastníků budov, nebo společenství vlastníků, vybavit vnitřní tepelná zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie. Povinnost vyplývala ze zákona 406/2000 Sb. zákona o hospodaření energií. Přesto, že došlo novelizací zákona 406/2001 Sb. k posunu termínu, byl rok 2004 obdobím masivního osazování otopných těles termoregulačními ventily, jejichž efekt se prakticky projevil v roce Nezanedbatelnou skutečností byly dále realizace výměn oken a celkového zateplování budov v souvislosti s termínem platnosti snížené sazby DPH na tyto realizace. Z uvedených důvodů klesl v roce 2005 objem dodaného tepla ve srovnání s předchozím rokem. Přehled prodeje v roce 2005 (GJ) Přehled prodeje v roce 2005 dle zdrojů tepla (GJ)

11 Podnikatelská činnost společnosti Přehled prodeje v roce dle zdrojů tepla (GJ) Ceny tepelné energie v roce 2005 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 5 % Provoz zdrojů, výroba tepla K Plzeňská distribuce tepla, a.s. spravovala a provozovala 276 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 414,4 MWt. z toho: 9 Rekonstrukce čerpadel ústředního vytápění na PS 3 B, ulice Heyrovského

12 V průběhu roku 2005 převzala společnost do provozování následující seznam zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 6,5 MWt. 10 V roce 2005 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centrálního zásobování teplem. Vybudování nové předávací stanice - rozšíření CZT Zahradní 20 Rekonstrukce plynové kotelny na předávací stanici Slovanská 107

13 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Kvalita a stabilita dodávek tepelné energie do natápěných objektů spolu s nízkou cenou je v dnešní době v Plzni přirozeně vnímanou samozřejmostí. V České republice se ovšem zatím nejedná o běžnou situaci, mnoho měst, dodavatelských, případně distribučních firem má potíže i s touto základní úlohou provozu soustav centralizovaného zásobování teplem. Plzeň je bez nadsázky jednou s výjimek, kvalita výroby tepla na straně tepláren, moderní a racionální distribuce na straně Plzeňské distribuce tepla, je základ pro jednu z nejnižších cen za teplo v rámci České republiky. Plzeňská distribuce tepla, jako dodavatel energie ze soustavy centralizovaného zásobování teplem by se s tímto stavem mohla spokojit a konstatovat, že svojí úlohu distributora v rámci nastavených pravidel plní správně a beze zbytku. S kvalitní a bezproblémovou dodávkou tepla na patu domu se ovšem může spokojit pouze výrobce tepla teplárny, kvalitní distributor tepelné energie musí chápat svoji roli především jako službu koncovému spotřebiteli nejen jako službu vlastníkům objektů nebo domů, ale především jako službu majiteli, nebo nájemci bytu. Plzeňská distribuce tepla na tuto situaci reagovala již v době svého vzniku zavedením nabídky rozúčtování svým odběratelům jako nedílné součásti dodávky tepelné energie. Většina našich odběratelů vítá možnost kompletní dodávky tepelné energie včetně rozúčtování od jednoho dodavatele jako jediný možný způsob, jak mít kontrolu nad tokem tepla od výroby takzvaně až po radiátor. Hlavním zaměřením oddělení rozúčtování je rozdělování nákladů na vytápění, dodávky teplé užitkové vody a studené vody mezi konečné spotřebitele, instalace zařízení pro indikaci spotřeby tepla v bytových i nebytových jednotkách, kompletní servisní činnost rozšířenou nově o úřední ověřování bytových vodoměrů, zajišt ování montáží termoregulačních ventilů, vyregulování otopných soustav a poradenskou činnost v oblasti rozúčtování. Společnost Plzeňská distribuce tepla, a.s. instalovala v roce 2005 přes elektronických dvoučidlových indikátorů Telmetric PRO a PLUS německého výrobce BRUNATA METRONA. Na konci roku dosáhl počet měřidel téměř kusů. Mezi významné akce patřily: Bytové družstvo Mariánské Lázně Bytové družstvo Blížejov Výstavba bytových domů Pod Záhorskem Výstavba bytových domů v Plzni-Tlučné Vedle těchto významných projektů realizovali pracovníci oddělení rozúčtování několik desítek méně rozsáhlých zakázek. Společnost Plzeňská distribuce tepla expandovala do nových regionů: Rokycansko, Domažlicko (Holýšov, Blížejov), Vysočina (Jihlava), Praha, Karlovarský kraj (Pernink). S řadou zákazníků je nastolen trvalý smluvní vztah. Stali jsme se partnery stavebních společností realizujících novou bytovou výstavbu. Úspěšně realizované zakázky k plné spokojenosti našich zákazníků prokázaly kvalitu služeb a potvrdily stabilitu trendu vybudovaných konkurenčních výhod, stejně jako konkurenceschopnost a kvalitu poskytovaných služeb. Na počátku roku 2005 byl spuštěn ojedinělý projekt e-rozúčtování. Byla zaregistrována doména Zákazník má prostřednictvím těchto stránek možnost neustálé kontroly svého vyúčtování nákladů na vytápění, dodávky teplé užitkové vody a studené vody. O tento projekt je značný zájem nejen ze strany konečných spotřebitelů, ale i ze strany správců domů a institucí pověřených správou obecních bytů. Systém rozúčtování pro veřejnost je rozsáhlý informační portál, ve kterém je možno nalézt veškeré informace o výši aktuálního vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, případně studenou vodu. V několika přehledných sekcích je uvedeno přesně to, co potřebuje klient o problematice rozdělování nákladů vědět, at už je nový či stávající zákazník. Pokud již naše společnost rozúčtování provádí, má zákazník možnost se zaregistrovat a získat tak přístup k údajům ze svého vyúčtování. Údaje uvedené na webovém portálu jsou v podstatě duplicitou papírové formy vyúčtování, které zákazník dostává do poštovních schránek prostřednictvím svých správců. Hlavní výhodou systému rozúčtování pro veřejnost je dostupnost odkudkoli, kde je k dispozici počítač s internetovou konektivitou. Každý může tedy své rozúčtování zkontrolovat například i v zahraničí, u příbuzných či v průběhu služební cesty. Existují tři úrovně registrace do systému. Základní úrovní je registrace koncový uživatel s instalovaným koncovým zařízením - s poměrovými měriči tepla, měriči teplé užitkové vody nebo studené vody. Takto registrovaný uživatel systému získá přístup k datům pouze pro konkrétní byt. Další možností je registrace zúčtovací jednotka tato úroveň přístupu je připravena pro správce bytových jednotek, správce bytového družstva, případně předsedy společenství vlastníků. Takto registrovaný uživatel získá přístup k datům nájemníků příslušejícím dané bytové jednotce (adrese, vchodu, ). Konečně poslední možností je registrace na úrovni správní kancelář. Tato úroveň přístupu do systému je připravena pro majitele domů, nebo správní kanceláře a poskytuje přístup k datům bytových jednotek a příslušných nájemníků. Bez registrace do systému není možné údaje prohlížet, systém je pečlivě chráněn proti možnosti přístupu neregistrovaných uživatelů. Do systému je možno přistoupit pouze s uživatelským jménem a heslem, které přidělí správce systému v průběhu registrace. 11

14 Poradenská a konzultační činnost v energetice Oblast poradenství a realizace energetických auditů je zajišt ována Energetickým centrem Plzeňské distribuce tepla, a.s. Vznik tohoto pracoviště byl v roce 2004 výsledkem základní strategie společnosti maximálního rozvoje doplňkových služeb k dodávkám tepla, jejíž součástí byl konkrétní cíl pro rok 2004 Maximalizace firemních hodnot pro zákazníky zvýraznění a prohloubení prozákaznické orientace společnosti. V rámci poradenské činnosti poskytuje Energetické centrum bezplatné poradenství veřejnosti na území města Plzně, především v následujících oblastech: Problematika zdrojů tepla a TUV Rozvody tepla a TUV Regulace a měření dodávek tepla a TUV Energetika budov Tepelně technické parametry budov Alternativní zdroje energií Úspory energií v domácnostech Informační, vzdělávací a publikační akce pro širokou veřejnost Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem Financování projektů, dotace, fondy V Energetickém centru je integrováno středisko energetické audity, jehož náplní je zpracovávání energetických auditů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a souvisejících prováděcích vyhlášek zejména vyhlášky č. 425/2004Sb., kterou se podrobněji stanoví náležitosti provádění energetických auditů. V roce 2005 bylo střediskem Energetické audity vypracováno celkem 52 energetických auditů. Z toho bylo 17 auditů školských zařízení, 2 audity obchodních domů, 2 audity objektů Českých drah, 1 audit Domu s pečovatelskou službou a 30 auditů bytových domů. Rozvoj tepelných sítí 12 V roce 2005 pokračoval rozvoj soustavy centrálního zásobování teplem solidním tempem, a to zejména v jeho první polovině. V této době byla realizována druhá etapa nových připojení v lokalitě Zahradní-Habrová na horkovod Slovany. Developerská výstavba nových bytových domů a bytových komplexů dosáhla kulminačního bodu právě v období přelomu roků 2004 a Z této oblasti realizovala Plzeňská distribuce tepla, a. s. několik nových připojení, a to v lokalitách ulic Studentská a Pod Záhorskem. Novým prvkem, který Plzeňská distribuce tepla, a. s. zařadila do svého obchodního a marketingového plánu v roce 2005, je nabídka služeb a rozvoje i mimo plzeňský region. Díky širokému spektru služeb, které naše společnost nabízí, analýzou trhu a intenzivní prací v terénu, se i v těchto nových tržních podmínkách dokázala nemalou měrou prosadit a získat tak nové zákazníky. Zároveň se v roce 2005 podařilo prohloubit spolupráci s projektovými kancelářemi, stavebními firmami, bytovými družstvy, starosty měst a obcí. Plzeňská distribuce tepla, a.s. je aktivně zapojována do obchodního případu už ve fázi zpracování projektové dokumentace, ověřování potřebných dat a výpočtů. Společnost Plzeňská distribuce tepla, a. s. se tak stává spolehlivým partnerem v oblasti dodávky tepla, jeho měření, regulace, rozúčtování, provozování tepelných zdrojů a ostatních činností souvisejících s tepelným hospodářstvím. Plzeňská distribuce tepla, a.s. v roce 2005 zasmluvnila celkem 23 nových obchodních případů o celkovém tepelném výkonu 6,317 MW a právem lze tedy i rok 2005 považovat za úspěšný. Bytové domy Pod Záhorskem Bytový komplex Studentská

15 Přehled nových obchodních případů v roce Rozdělení nových obchodních případů v roce 2005 po lokalitách

16 Investice do tepelného majetku Při sestavování investičního plánu pro rok 2005 byly respektovány zásady společnosti Plzeňské distribuce tepla, a.s. pro tvorbu investičních plánů v závislosti na zajištění spolehlivé dodávky ÚT a TUV, navýšení odběru ze systému CZT a zlepšení hospodárnosti provozu. Hlavní akce investiního charakteru v rámci rozvoje tepelných sítí a zkvalitnění dodávek tepla v roce 2005 byly: Hlavní akce investičního charakteru v rámci rovoje tepelných zdrojů a zkvalitnění dodávek tepla v roce 2005 byly: Rekonstrukce zdrojů pro zvýšení jejich hospodárnosti - rekonstrukce oběhových čerpadel vč. frekvenčních měničů - rekonstrukce plynové kotelny na PS Revoluční 70 Obnova a modernizace stávajících sekundárních rozvodů tepla a TUV v lokalitě Doubravka, Bory, Skvrňany, Slovany Přehled významných oblastí použití IP v roce Vybudování nové předávací stanice - rozšíření CZT Zahradní 18

17 Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy, navíc poskytuje příspěvky na závodní stravování a jeden týden dovolené, dále přispívá na důchodové pojištění a na sociální fond. Společnost zároveň umožňuje bezplatnou rekreaci v odborně-vzdělávacím středisku Javorná. 15

18 16 Zpráva dozorčí rady Od do pracovala dozorčí rada ve složení : Mgr. Petra Fischerová, Karel Černý, Mgr. Tomáš Menčík, Mgr. Václav Šuma, Petr Fišer a Petr Beránek. Činnost dozorčí rady měla těžiště zejména v pravidelných zasedáních, kterých se za rok 2005 uskutečnilo třináct. Všechna jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. S ohledem na úkoly dozorčí rady, které jsou specifikovány stanovami a.s., bylo těžiště činnosti dozorčí rady v kontrolní činnosti. K hlavním oblastem kontrolní činnosti patřilo především: - pravidelné kontroly hospodaření společnosti na základě schváleného podnikatelského plánu, - sledování dodržování stanov akciové společnosti a jiných právních předpisů při naplňování podnikatelských aktivit, - naplňování stanovených podnikatelských záměrů a dosahování co možná nejpříznivějších ekonomických výsledků. Na svých zasedáních dozorčí rada kontrolovala plnění stanovených úkolů a plnění strategie v podnikatelské činnosti, toto vše v návaznosti na dodržování závazných právních předpisů a stanov společnosti. Pro naplňování výše uvedené kontrolní činnosti byli na jednotlivých zasedáních dozorčí rady přítomni odborní ředitelé a.s. i ředitelka společnosti, přičemž předmětem kontroly a konzultací byly jednotlivé úkoly, které představenstvo společnosti uložilo výkonným článkům akciové společnosti. Aby mohla být úspěšně prováděna pravidelná kontrola uložených úkolů, měla dozorčí rada k dispozici zápisy z jednání představenstva akciové společnosti, kde byly stanoveny jednotlivé úkoly a termíny jejich plnění. Rovněž dozorčí rada měla k dispozici potřebné výstupy, aby mohla monitorovat vývoj finanční situace a včas reagovat na případné negativní tendence včetně doporučení k přijímání nápravných opatření. Představenstvem jí byly poskytovány všechny potřebné podklady, informace a vysvětlení. Při své činnosti neshledala žádné závady nebo porušení uvedených pravidel a konstatuje, že společnost byla řízena v souladu se stanovami společnosti a obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnost akciových společností. Dozorčí rada přezkoumala následující materiály: - účetní závěrku k návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a konstatuje, že roční účetní závěrka odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2005 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada doporučuje valné hromadě výše uvedené materiály schválit. Za pozitivní skutečnost lze považovat ten fakt, že došlo ke splnění plánu hospodaření společnosti včetně hospodářského výsledku, a že vedení společnosti pokračuje v práci na strategickém plánu dlouhodobého rozvoje společnosti. Další pozitivní skutečností je výrazné zlepšení vývoje pohledávek po splatnosti, kdy opatření společnosti proti jejich vzniku přispěla k jejich podstatnému snížení. V porovnání s rokem 2004 se pohledávky po splatnosti v průměru snížily o 38,8 %. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku, vzala na vědomí Zprávu auditora o ověření roční účetní uzávěrky (auditu) za rok 2005 a dále projednala Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok Vzhledem k tomu, že dozorčí rada měla po celý rok vždy k dispozici potřebné podklady, na základě kterých bylo možné provádět vyhodnocení aktuální situace společnosti a přijímat případná opatření, lze hodnotit spolupráci s představenstvem i jednotlivými výkonnými články společnosti jako přijatelnou a dostačující. V závěru bych chtěla jménem dozorčí rady poděkovat všem, kteří se v roce 2005 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského záměru a plnění strategických cílů schválených usnesením řádné valné hromady Plzeňské distribuce tepla, a.s., s přáním, aby rok 2006 byl neméně tak úspěšný jako rok V Plzni dne Mgr. Petra Fischerová předsedkyně dozorčí rady

19 Zpráva auditora 17

20 Výsledky hospodaření společnosti Rozvaha v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k (v celých tis. Kč) 18

21 19

22 Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. k (v celých tis. Kč) 20 Čestné prohlášení Plzeňská distribuce tepla, a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňská distribuce tepla, a.s. dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne Hana Sedláková předsedkyně představenstva ředitelka společnosti

23

24

Plzeňská distribuce tepla, a.s. je třetí největší distribuční společností v ČR. Zajišt uje tepelnou pohodu pro více než 41 000 plzeňských domácností,

Plzeňská distribuce tepla, a.s. je třetí největší distribuční společností v ČR. Zajišt uje tepelnou pohodu pro více než 41 000 plzeňských domácností, Plzeňská distribuce tepla, a.s. je třetí největší distribuční společností v ČR. Zajišt uje tepelnou pohodu pro více než 41 000 plzeňských domácností, přičemž cena tepla patří k nejnižším v České republice.

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva... 1 Charakteristika společnosti... 2 Identifikační údaje... 2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní organizační struktura společnosti

Více

Obsah. Plzeňské služby a.s.

Obsah. Plzeňské služby a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2007 5 Orgány společnosti

Více

Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008

Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3-4 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2008 5 Orgány společnosti

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz Hlavním cílem dnešního setkání dodavatele s odběrateli tepla je hledání cest ke zlepšení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2009 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2-3 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 3 Identifikační údaje... 3 Předmět podnikání společnosti... 4

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2007-1

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Obsah výroční zprávy Zpráva nezávislého auditora 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti

Více

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách. Představenstvo akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pracoviště Pardubice, oddíl

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015 Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk Identifikační číslo: 46678387 Ve Vimperku, dne 30. března 2015 Obsah: A. Informace o účetní jednotce B. Informace o činnosti účetní

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s.

NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s. NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s. www.cezteplarenska.cz SKUPINA ČEZ řešíte zdroj tepelné energie pro váš objekt? NAPOJENÍ OBJEKTU NA TEPLÁRENSKÉ SÍTĚ A ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období Strana 1 (celkem 31)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období Strana 1 (celkem 31) za období 1.4.2005 31.3.2006 Strana 1 (celkem 31) Vypracoval: Ing. Michal Šlachta Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška Datum: 20.7.2006 Strana 2 z 29 1 OBSAH 1 OBSAH

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více