Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010

2 Výroční zpráva za rok 2010 Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 3 Identifikační údaje... 3 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti v roce Orgány společnosti v roce Základní technické a obchodní údaje společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce Podnikatelská činnost společnosti... 9 ČSN EN ISO 9001: Prodej tepelné energie Provoz zdrojů, výroba tepla Ekologie, BOZP, PO, opravy Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Zákaznická zóna (ZZ) Technický rozvoj centrálního dispečinku Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Personální politika a lidské zdroje Ekonomická část Očekávaný vývoj činnosti společnosti Zpráva dozorčí rady Výsledky hospodaření společnosti Zpráva nezávislého auditora Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisků a ztrát ke dni Čestné prohlášení Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. Předkládáme vám Výroční zprávu společnosti za rok Dovoluji si konstatovat, že naše společnost vykonávala v roce 2010 správu sekundární části systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně tak, že zabezpečila jeho řádnou funkčnost, kvalitní a stabilní dodávku tepelné energie smluvním partnerům při minimalizaci odstávek. V roce 2010 jsme převzali do provozování desítky nových tepelných zdrojů v majetku Plzeňské teplárenské a.s.. Tímto stoupl celkový počet provozovaných zdrojů na téměř 550 o celkovém instalovaném výkonu 470 MWt. V oblasti rozúčtování tepla začínají převažovat požadavky na dálkově odečítaná měřidla, kde již kvůli odečtu není nutný vstup do bytu. Pro rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace jsme v roce 2009 intenzivně začali spolupracovat s Plzeňskou teplárenskou na vypracování tzv. Zákaznické zóny, internetového portálu pomocí kterého umožníme jednotlivým zákazníkům on-line přístup k informacím o využívaných službách. Vývoj portálu jsme koncem roku 2010 dokončili a na jaro 2011 je připravená kampaň, která přiblíží jeho možnosti široké veřejnosti. Z důvodu rapidního nárůstu připojených míst k centrálnímu dispečinku byl v minulém roce proveden upgrade komunikační části o novější systém TIRS.NET. V zásadě se jednalo o inovaci jádra technologického serveru pro potřeby dalšího rozšiřování dispečerského systému o řízení a monitoring stanic a sběr dat z měřičů tepla. Dále byl proveden převod serverů společnosti na virtuální platformu z důvodu budoucích úspor v oblasti nákupu hardware a energií. Na závěr lze prohlásit, že kompletní převod dispečinku a i ostatních serverů proběhl bez problémů. V průběhu roku jsme se aktivně podíleli na kampani zaměřené na problematiku měření teplé vody, kdy jsme připravili podrobnou kuchařku pro Teplárenské sdružení a ostatní teplárenské společnosti. Současně jsme spolupracovali na tvorbě nové vyhlášky o způsobu nákladů za dodávku tepelné energie. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2010 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy. 2

4 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s. Sídlo: E. Beneše 23, , okres Plzeň město Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ akciová společnost Kč Kapitálová účast : Plzeňská teplárenská, a. s. 100% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: Akcie: 340 ks na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 3

5 Předmět podnikání společnosti Hlavní činnosti: Výroba a rozvod tepla Služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV Poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: Montáž měřidel; Vodoinstalatérství, topenářství; Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw; Činnost technických poradců v oblasti energetiky; Kopírovací práce; Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení; Realitní činnost; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; Velkoobchod; Specializovaný maloobchod; Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; Zprostředkování obchodu; Zprostředkování služeb; Zpracování dat, služby databank, správa sítí; Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; Správa a údržba nemovitostí Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence; Reklamní činnost a marketing; Komunikační činnost 4

6 Základní organizační struktura společnosti v roce 2010 Valná hromada Představenstvo (PR) Dozorčí rada (DR) Ředitel společnosti (ŘS) asistentka ŘS, PR, DR představitel vedení pro kvalitu energetický auditor, energ. centrum Obchodně - technický ředitel Ekonomický ředitel Vedoucí provozu sekundár (VPS) opravy a údržba finanční analytik asistentka VPS obchodní manažer odbyt tepla provoz 1 centrální dispečink (CD) vedoucí rozúčtování hlavní účetní provoz 2 provoz 3 technický rozvoj CD informační technologie 5

7 Orgány společnosti v roce 2010 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Rund Ing. Ivan Hašek Ing. Petr Náhlík Ing. Václav Hajšman Robert Houdek předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI Ing. Stanislav Rauch MUDr. Jiří Liška Jiří Kříž Petr Kastner Aleš Panzer Hana Šťáhlavská předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 6

8 Základní technické a obchodní údaje společnosti instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů PS ,2 73, ,29 74,57 75,77 instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT 414,2 359, ,39 390,61 394,67 Celkový instalovaný výkon zdrojů ,2 433, ,68 465,18 470, tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlastních a najatých zdrojů PS 392,65 402,51 68, ,87 73,37 74,56 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT 402,51 350, ,32 389,07 393,88 Celkový tepelný výkon zdrojů 392,65 402,51 419, ,19 462,44 468, prodej tepelné energie celkem 1970,9 1963,3 1248,6 277,6 281,2 284,9 295, počet zaměstnanců (přepočtený stav) společnosti Pozn. : PT Plzeňská teplárenská, a.s. PS Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) ,2 414, ,2 433, ,68 465,18 470,44 390,61 394,67 359, ,39 73, ,29 74,57 75, instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů PS instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů 7

9 Instalovaný tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT(MWt) ,65 402,51 419,46 350,82 68, ,19 376,32 73,87 462,44 389,07 73,37 468,44 393,88 74, tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů PS tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů Počet zaměstnanců společnosti počet zaměstnanců společnosti 8

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 Podnikatelská činnost společnosti Plánovaný hospodářský výsledek společnosti pro rok 2010 byl významně překročen. Na tomto pozitivním výsledku se podílela rozhodujícím způsobem distribuce tepelné energie, kde došlo k překročení plánu odbytu tepelné energie (téměř o 11 tis. GJ). K tomuto výsledku přispěl klimatický průběh roku 2010, v porovnání s předchozími roky došlo k poklesu průměrné teploty o cca 1,5 C. Druhým nejvýznamnějším okruhem plnění společnosti mimo vlastní distribuci tepelné energie jsou plnění v podobě outsorcingových služeb pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. (dále jen PT). Jedná se zejména o následující činnosti: Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby Připojování měřidel na dispečink Příprava na měření teplé vody Tato plnění byla za rok 2010 realizována za více jak 40 mil. Kč bez jakýchkoliv reklamací. U dalších aktivit související s dodávkou tepelné energie a obecně s tepelnou energetikou (rozúčtování tepla, energetické audity), které společnost standardně poskytuje, bylo za rok 2010 dosaženo pozitivních hospodářských výsledků. Ekonomiku společnosti příznivě ovlivnila i další plnění investičního charakteru, která souvisela s rozšiřováním dispečerského systému a připojování měřidel formou dálkového přenosu na centrální dispečink. 9

11 ČSN EN ISO 9001:2009 V roce 2010 byla provedena a zauditována změna zavedeného systému managementu kvality dle aktualizované normy ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie, rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky. 10

12 Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie dosáhl v roce 2010 objemu GJ a v porovnání s rokem předchozím činil meziroční nárůst 3,7 %. Na celkových výnosech společnosti se odbyt tepla podílí téměř ze dvou třetin. Plánovaný objem GJ pro rok 2010 byl překročen o 3,8 %. Na této skutečnosti se podílely příznivé klimatické podmínky, teplotní průměr roku byl o cca 1,5 C nižší než v předchozích letech. PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2010 [GJ]: ÚT TUV CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2010 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA 2010 PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY 0 CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY CELKEM CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2010: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJ TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 352,18 TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 337,82 Ceny jsou uvedeny bez DPH. 11

13 Provoz zdrojů, výroba tepla K Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 532 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 470 MWt. Z toho : PS PT celkem Zdrojů napojených na CZT ( VS ) Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) CELKEM V průběhu roku 2010 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 7,7 MWt. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kw TV / výkon kw byty/ nebyty typ smlouvy VS - ST Na Jíkalce 19A byty vlastní VS PT Střed VS - ST Dominikánská byty vlastní VS PT Střed VS - ST Skvrňanská byty vlastní VS PT Střed VS - B Klatovská byty/nebyty vlastní VS PT Bory lokalita VS - SL Skladová nebyty vlastní VS PT Slovany VS - L Pod Jezírkem byty vlastní VS PT Lochotín VS - ST Karlova byty vlastní VS PT Střed VS - ST Karlova byty vlastní VS PT Střed VS - SL Houškova byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná H (59) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná G (61) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná F (57) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná tenis nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Zahradní 2 ( 6 ) papírna 80 0 nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Houškova nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Doudlevecká 35 ZŠ nebyty MS/PS Bory VS - ST Americká byty vlastní VS PT Střed VS - B Klatovská 200F SUJB 60 0 nebyty vlastní VS PT Bory VS - B Z. Wintra byty vlastní VS PT Bory VS - B Z. Wintra byty/nebyty vlastní VS PT Bory VS - ST Karlova byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Husova byty vlastní VS PT Střed VS - S Křimická byty/nebyty MS/PS Skvrňany VS - SL Táborská byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - ST Rooseveltova byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - SL Jiráskovo nám nebyty vlastní VS PT Slovany VS - L Bělohorská byty vlastní VS PT Lochotín VS - L Bělohorská byty vlastní VS PT Lochotín VS - B Boettingerova byty/nebyty vlastní VS PT Bory VS - B Klatovská 200 SOŠ uměl nebyty vlastní VS PT Bory VS - B E. Beneše 21 KIK 80 0 nebyty vlastní VS PT Bory 12

14 VS - SL Hradišťská byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Raisova byty vlastní VS PT Bory VS - SL Sušická byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Na Celchu byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Liliová 30 RD byty vlastní VS PT Slovany VS - ST Divadelní byty vlastní VS PT Střed VS - ST Skrétova byty vlastní VS PT Bory VS - SL Částkova byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Jiráskovo nám byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Čelakovského byty vlastní VS PT Bory VS - L Uněšovská Fortis 60 0 nebyty vlastní VS PT Lochotín VS - D Švihovská nebyty vlastní VS PT Doubravka VS - L Luční nebyty vlastní VS PT Lochotín VS - D Jiřinová byty vlastní VS PT Doubravka VS - SL Barákova byty vlastní VS PT Slovany VS - ST Divadelní 3A nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Puškinova ul. novostavba byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Veleslavínova byty/nebyty vlastní VS PT Střed Celkem výkon ÚT+TV V průběhu roku 2010 ukončila společnost provozování následujících tepelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 0,16 MWt. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kw TV / výkon kw byty/ nebyty typ smlouvy lokalita PK - SL Částkova byty nebyla smlouva Slovany VS - SL Sladová 3 40 nebyty NS/Si Slovany Celkem výkon ÚT+TV V roce 2010 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. z na adresa zdroje rok rekonstrukce lokalita poznámka o stavu UK,PK,VS poznámka PK VS Na Celchu Slovany rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Tylova Střed rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Tylova Střed rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Plzenecká Slovany rekonstrukce z PK na VS do prov

15 Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2010 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí interním předpisem zpracovaným na základě platných právních předpisů. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují proškolení v rámci profesního školení BOZP a jsou vedeni k tomu, aby se při své práci řídili pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro v průběhu roku 2010 zajišťovala Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/ Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. V rámci preventivní činnosti byla provedena aktualizace dokumentace požární ochrany bezpečnosti práce. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP. OPRAVY V roce 2010 byly provedeny opravy stávající tepelné technologie za účelem zabezpečení bezproblémových a bezpečných dodávek ÚT a TV o o o Opravy provozní tepelné technologie na zdrojích a rozvodech Opravy systémů měření a regulace (MaR) Následné opravy zařízení po revizích 14

16 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti středisko Energetický audit. Hlavní činnost střediska byla zaměřena na vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. Celý rok do doby pozastavení programu byla činnost zaměřena zejména služby související se zpracováním odborných posudků pro dotační program Zelená úsporám a to zejména pro bytové domy panelové výstavby. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství. 1. Vypracování energetických auditů : V roce 2010 bylo vypracováno celkem 86 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a odborných posudků pro program Zelená úsporám. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. 2. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2010 bylo bezplatné poradenství poskytováno především v následujících oblastech: Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TV Rozvody tepla a TV Regulace a měření dodávek tepla a TV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem 15

17 Zákaznická zóna (ZZ) V roce 2010 byl společně s Plzeňskou teplárenskou, a.s. spuštěn internetový informační portál Zákaznická zóna (ZZ), prostřednictvím kterého se snažíme o co nejtransparentnější zobrazení informací o dodávkách tepla a dalších služeb širokému okruhu našich zákazníků (jedná se o majitele bytů, domů, členy výborů společenství vlastníků jednotek, správce atd.). S Plzeňskou teplárenskou, a.s. byla také připravována propagace zóny. Původní termín spuštění reklamní kampaně byl posunut na jaro 2011 a to vzhledem k tomu, že vlastníci bytů v této době obdrží rozúčtování. V první etapě ZZ obsahuje tyto funkcionality: Aktuální náhled na údaje o vyúčtování nákladů na dodávky tepla - měsíční i roční fakturace pro odběratele (dům). ZZ je napojena na systém WinTerm (odbyt tepla). Prezentace údajů o rozúčtování nákladů na dodávky energií mezi konečné spotřebitele (byt), ZZ je napojena na systém TEVO (rozúčtování). Aktuální odstávky zdrojů tepla (ZZ je napojena na dispečerský systém). Další rozšíření je očekáváno v oblasti: Prezentace údajů o správě nemovitostí. Do zóny bude integrován systém BMweb. Zobrazení údajů o vyúčtování nákladů pro odběratele napojené na primární rozvody tepla (napojení ZZ na systém FATEP). Zobrazení smluv atd. Zjednodušené zobrazení informací pro koncového uživatele ( majitel bytu ) 16

18 Z důvodu budoucích úspor při pořizování hardware a energií došlo k převedení stávajících serverů společnosti (včetně webového serveru zóny ) na virtuální platformu. Velká část serverových operačních systémů nyní běží ve virtuálním prostředí jednoho stroje a je tak lépe využito stávajícího potenciálu s výhledem na jednoduché rozšíření bez nutnosti nákupů dalších serverů. Technický rozvoj centrálního dispečinku V průběhu roku 2010 byl proveden upgrade komunikační části CD na nový systém TIRS.NET. Spočíval v doplnění možností stávajícího systému o nové komunikační jádro TirsNetKernel. Doplnění jádra systému o novou platformu umožnilo další plynulý rozvoj celého systému a díky zachování stávajícího jádra je také umožněn postupný a nenásilný přechod potřebných technologií pod nový systém. Ostatní stávající subsystémy TIRSWeb jako je např. alarmový systém, vizualizační aplikace, apod. zůstaly zachovány. Hlavní technické výhody nového systému TIRS.NET: - Vzhledem k otevřené stavebnicové architektuře se budou případné speciální úpravy provádět pouze v konkrétním modulu, nikoliv v celém systému jako doposud (rychlejší a levnější vývoj). - Pro systém TIRS.NET probíhá u dodavatele systému stálý kontinuální vývoj. - Systém TIRS.NET přinese novou kvalitu (zrychlení systému, zrychlení načítání nových konfigurací, rozšíření možností monitoringu běhu atd.). Hlavní ekonomické přínosy TIRS.NET: - V případě budoucího požadavku na rozšíření komunikace s novou technologií na stanicích a měřičích tepla, bude možné používat dostupné komunikační konektory systému (pro systém TIRS.NET jich je nyní k dispozici několik desítek). - U těchto dostupných komunikačních konektorů je možné konektor po zakoupení ihned přidat do dispečerské aplikace. Odpadá tedy specializovaný zákaznický vývoj, tak jako tomu bylo doposud. Lze tedy očekávat úsporu nákladů a zkrácení času nasazení. Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Celkový počet rozúčtovávaných měřidel k vzrostl na cca ks. V minulém roce jsme osadili cca ks Siemeca Walk-By s dálkovým odečtem, jejichž výhodou je dálkový odečet nikoli nutnost vstupu do bytové či nebytové jednotky. 17

19 Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje fyzického stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. Počet zaměstnanců celkem k k z toho: THP % % dělnické profese % % muži % % ženy % % V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy. Benefity směrem k zaměstnancům společnosti řeší Kolektivní smlouva uzavřená pro příslušný kalendářní rok. 18

20 Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k v tis. Kč Položka Pořizovací hodnota k Zůstatková hodnota k Stavby Vlastní tepelné zdroje Stroje a přístroje Dopravní prostředky Inventář Zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Celkem V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni došlo k nevýznamným změnám ve struktuře dlouhodobého hmotného majetku (zvýšení majetkové kategorie Dopravní prostředky a snížení kategorie Vlastní tepelné zdroje ). Dlouhodobý finanční majetek V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši tis. Kč). Dlouhodobé závazky V účetní evidenci společnosti je zachycen pouze jediný dlouhodobý závazek, kterým je pouze odložený daňový závazek ve výši tis. Kč. Zisk a tvorba zdrojů V roce 2010 se podařilo překročit plánované tržby společnosti o 7,4 %, Na tomto překročení se podílel zejména zvýšený odbyt tepelné energie z důvodu klimatických podmínek. Tento faktor se pozitivně promítl do zvýšené tvorby hospodářského výsledku společnosti. Společnost vykázala hospodářský výsledek po zdanění ve výši tis. Kč. Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů. 19

21 Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zaměření pozornosti na rozšíření standardně poskytovaných služeb: Provozování sekundární časti CZT Služby centrálního dispečinku Rozúčtování tepla - elektronický sběr dat K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti. Nové projekty ve fázi vývoje rok 2011: Připojování měřících zařízení do dispečerského systému Tirs web (pokračování) Zákaznická zóna rozvoj dle požadavku PT Provozování tepelných zdrojů mimo území města Plzně ve vhodné dostupnosti Odkup výměníkových stanic v majetku cizích subjektů 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 Čestné prohlášení Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více