Výroční zpráva za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010

2 Výroční zpráva za rok 2010 Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 3 Identifikační údaje... 3 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti v roce Orgány společnosti v roce Základní technické a obchodní údaje společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce Podnikatelská činnost společnosti... 9 ČSN EN ISO 9001: Prodej tepelné energie Provoz zdrojů, výroba tepla Ekologie, BOZP, PO, opravy Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Zákaznická zóna (ZZ) Technický rozvoj centrálního dispečinku Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Personální politika a lidské zdroje Ekonomická část Očekávaný vývoj činnosti společnosti Zpráva dozorčí rady Výsledky hospodaření společnosti Zpráva nezávislého auditora Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisků a ztrát ke dni Čestné prohlášení Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. Předkládáme vám Výroční zprávu společnosti za rok Dovoluji si konstatovat, že naše společnost vykonávala v roce 2010 správu sekundární části systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně tak, že zabezpečila jeho řádnou funkčnost, kvalitní a stabilní dodávku tepelné energie smluvním partnerům při minimalizaci odstávek. V roce 2010 jsme převzali do provozování desítky nových tepelných zdrojů v majetku Plzeňské teplárenské a.s.. Tímto stoupl celkový počet provozovaných zdrojů na téměř 550 o celkovém instalovaném výkonu 470 MWt. V oblasti rozúčtování tepla začínají převažovat požadavky na dálkově odečítaná měřidla, kde již kvůli odečtu není nutný vstup do bytu. Pro rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace jsme v roce 2009 intenzivně začali spolupracovat s Plzeňskou teplárenskou na vypracování tzv. Zákaznické zóny, internetového portálu pomocí kterého umožníme jednotlivým zákazníkům on-line přístup k informacím o využívaných službách. Vývoj portálu jsme koncem roku 2010 dokončili a na jaro 2011 je připravená kampaň, která přiblíží jeho možnosti široké veřejnosti. Z důvodu rapidního nárůstu připojených míst k centrálnímu dispečinku byl v minulém roce proveden upgrade komunikační části o novější systém TIRS.NET. V zásadě se jednalo o inovaci jádra technologického serveru pro potřeby dalšího rozšiřování dispečerského systému o řízení a monitoring stanic a sběr dat z měřičů tepla. Dále byl proveden převod serverů společnosti na virtuální platformu z důvodu budoucích úspor v oblasti nákupu hardware a energií. Na závěr lze prohlásit, že kompletní převod dispečinku a i ostatních serverů proběhl bez problémů. V průběhu roku jsme se aktivně podíleli na kampani zaměřené na problematiku měření teplé vody, kdy jsme připravili podrobnou kuchařku pro Teplárenské sdružení a ostatní teplárenské společnosti. Současně jsme spolupracovali na tvorbě nové vyhlášky o způsobu nákladů za dodávku tepelné energie. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2010 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy. 2

4 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s. Sídlo: E. Beneše 23, , okres Plzeň město Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ akciová společnost Kč Kapitálová účast : Plzeňská teplárenská, a. s. 100% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: Akcie: 340 ks na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 3

5 Předmět podnikání společnosti Hlavní činnosti: Výroba a rozvod tepla Služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV Poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: Montáž měřidel; Vodoinstalatérství, topenářství; Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw; Činnost technických poradců v oblasti energetiky; Kopírovací práce; Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení; Realitní činnost; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; Velkoobchod; Specializovaný maloobchod; Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; Zprostředkování obchodu; Zprostředkování služeb; Zpracování dat, služby databank, správa sítí; Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; Správa a údržba nemovitostí Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence; Reklamní činnost a marketing; Komunikační činnost 4

6 Základní organizační struktura společnosti v roce 2010 Valná hromada Představenstvo (PR) Dozorčí rada (DR) Ředitel společnosti (ŘS) asistentka ŘS, PR, DR představitel vedení pro kvalitu energetický auditor, energ. centrum Obchodně - technický ředitel Ekonomický ředitel Vedoucí provozu sekundár (VPS) opravy a údržba finanční analytik asistentka VPS obchodní manažer odbyt tepla provoz 1 centrální dispečink (CD) vedoucí rozúčtování hlavní účetní provoz 2 provoz 3 technický rozvoj CD informační technologie 5

7 Orgány společnosti v roce 2010 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Rund Ing. Ivan Hašek Ing. Petr Náhlík Ing. Václav Hajšman Robert Houdek předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI Ing. Stanislav Rauch MUDr. Jiří Liška Jiří Kříž Petr Kastner Aleš Panzer Hana Šťáhlavská předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 6

8 Základní technické a obchodní údaje společnosti instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů PS ,2 73, ,29 74,57 75,77 instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT 414,2 359, ,39 390,61 394,67 Celkový instalovaný výkon zdrojů ,2 433, ,68 465,18 470, tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlastních a najatých zdrojů PS 392,65 402,51 68, ,87 73,37 74,56 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT 402,51 350, ,32 389,07 393,88 Celkový tepelný výkon zdrojů 392,65 402,51 419, ,19 462,44 468, prodej tepelné energie celkem 1970,9 1963,3 1248,6 277,6 281,2 284,9 295, počet zaměstnanců (přepočtený stav) společnosti Pozn. : PT Plzeňská teplárenská, a.s. PS Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) ,2 414, ,2 433, ,68 465,18 470,44 390,61 394,67 359, ,39 73, ,29 74,57 75, instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů PS instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů 7

9 Instalovaný tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT(MWt) ,65 402,51 419,46 350,82 68, ,19 376,32 73,87 462,44 389,07 73,37 468,44 393,88 74, tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů PS tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů Počet zaměstnanců společnosti počet zaměstnanců společnosti 8

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 Podnikatelská činnost společnosti Plánovaný hospodářský výsledek společnosti pro rok 2010 byl významně překročen. Na tomto pozitivním výsledku se podílela rozhodujícím způsobem distribuce tepelné energie, kde došlo k překročení plánu odbytu tepelné energie (téměř o 11 tis. GJ). K tomuto výsledku přispěl klimatický průběh roku 2010, v porovnání s předchozími roky došlo k poklesu průměrné teploty o cca 1,5 C. Druhým nejvýznamnějším okruhem plnění společnosti mimo vlastní distribuci tepelné energie jsou plnění v podobě outsorcingových služeb pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. (dále jen PT). Jedná se zejména o následující činnosti: Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby Připojování měřidel na dispečink Příprava na měření teplé vody Tato plnění byla za rok 2010 realizována za více jak 40 mil. Kč bez jakýchkoliv reklamací. U dalších aktivit související s dodávkou tepelné energie a obecně s tepelnou energetikou (rozúčtování tepla, energetické audity), které společnost standardně poskytuje, bylo za rok 2010 dosaženo pozitivních hospodářských výsledků. Ekonomiku společnosti příznivě ovlivnila i další plnění investičního charakteru, která souvisela s rozšiřováním dispečerského systému a připojování měřidel formou dálkového přenosu na centrální dispečink. 9

11 ČSN EN ISO 9001:2009 V roce 2010 byla provedena a zauditována změna zavedeného systému managementu kvality dle aktualizované normy ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie, rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky. 10

12 Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie dosáhl v roce 2010 objemu GJ a v porovnání s rokem předchozím činil meziroční nárůst 3,7 %. Na celkových výnosech společnosti se odbyt tepla podílí téměř ze dvou třetin. Plánovaný objem GJ pro rok 2010 byl překročen o 3,8 %. Na této skutečnosti se podílely příznivé klimatické podmínky, teplotní průměr roku byl o cca 1,5 C nižší než v předchozích letech. PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2010 [GJ]: ÚT TUV CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2010 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA 2010 PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY 0 CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY CELKEM CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2010: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJ TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 352,18 TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 337,82 Ceny jsou uvedeny bez DPH. 11

13 Provoz zdrojů, výroba tepla K Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 532 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 470 MWt. Z toho : PS PT celkem Zdrojů napojených na CZT ( VS ) Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) CELKEM V průběhu roku 2010 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 7,7 MWt. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kw TV / výkon kw byty/ nebyty typ smlouvy VS - ST Na Jíkalce 19A byty vlastní VS PT Střed VS - ST Dominikánská byty vlastní VS PT Střed VS - ST Skvrňanská byty vlastní VS PT Střed VS - B Klatovská byty/nebyty vlastní VS PT Bory lokalita VS - SL Skladová nebyty vlastní VS PT Slovany VS - L Pod Jezírkem byty vlastní VS PT Lochotín VS - ST Karlova byty vlastní VS PT Střed VS - ST Karlova byty vlastní VS PT Střed VS - SL Houškova byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná H (59) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná G (61) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná F (57) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná tenis nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Zahradní 2 ( 6 ) papírna 80 0 nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Houškova nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Doudlevecká 35 ZŠ nebyty MS/PS Bory VS - ST Americká byty vlastní VS PT Střed VS - B Klatovská 200F SUJB 60 0 nebyty vlastní VS PT Bory VS - B Z. Wintra byty vlastní VS PT Bory VS - B Z. Wintra byty/nebyty vlastní VS PT Bory VS - ST Karlova byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Husova byty vlastní VS PT Střed VS - S Křimická byty/nebyty MS/PS Skvrňany VS - SL Táborská byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - ST Rooseveltova byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - SL Jiráskovo nám nebyty vlastní VS PT Slovany VS - L Bělohorská byty vlastní VS PT Lochotín VS - L Bělohorská byty vlastní VS PT Lochotín VS - B Boettingerova byty/nebyty vlastní VS PT Bory VS - B Klatovská 200 SOŠ uměl nebyty vlastní VS PT Bory VS - B E. Beneše 21 KIK 80 0 nebyty vlastní VS PT Bory 12

14 VS - SL Hradišťská byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Raisova byty vlastní VS PT Bory VS - SL Sušická byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Na Celchu byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Liliová 30 RD byty vlastní VS PT Slovany VS - ST Divadelní byty vlastní VS PT Střed VS - ST Skrétova byty vlastní VS PT Bory VS - SL Částkova byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Jiráskovo nám byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Čelakovského byty vlastní VS PT Bory VS - L Uněšovská Fortis 60 0 nebyty vlastní VS PT Lochotín VS - D Švihovská nebyty vlastní VS PT Doubravka VS - L Luční nebyty vlastní VS PT Lochotín VS - D Jiřinová byty vlastní VS PT Doubravka VS - SL Barákova byty vlastní VS PT Slovany VS - ST Divadelní 3A nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Puškinova ul. novostavba byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Veleslavínova byty/nebyty vlastní VS PT Střed Celkem výkon ÚT+TV V průběhu roku 2010 ukončila společnost provozování následujících tepelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 0,16 MWt. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kw TV / výkon kw byty/ nebyty typ smlouvy lokalita PK - SL Částkova byty nebyla smlouva Slovany VS - SL Sladová 3 40 nebyty NS/Si Slovany Celkem výkon ÚT+TV V roce 2010 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. z na adresa zdroje rok rekonstrukce lokalita poznámka o stavu UK,PK,VS poznámka PK VS Na Celchu Slovany rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Tylova Střed rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Tylova Střed rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Plzenecká Slovany rekonstrukce z PK na VS do prov

15 Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2010 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí interním předpisem zpracovaným na základě platných právních předpisů. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují proškolení v rámci profesního školení BOZP a jsou vedeni k tomu, aby se při své práci řídili pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro v průběhu roku 2010 zajišťovala Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/ Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. V rámci preventivní činnosti byla provedena aktualizace dokumentace požární ochrany bezpečnosti práce. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP. OPRAVY V roce 2010 byly provedeny opravy stávající tepelné technologie za účelem zabezpečení bezproblémových a bezpečných dodávek ÚT a TV o o o Opravy provozní tepelné technologie na zdrojích a rozvodech Opravy systémů měření a regulace (MaR) Následné opravy zařízení po revizích 14

16 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti středisko Energetický audit. Hlavní činnost střediska byla zaměřena na vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. Celý rok do doby pozastavení programu byla činnost zaměřena zejména služby související se zpracováním odborných posudků pro dotační program Zelená úsporám a to zejména pro bytové domy panelové výstavby. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství. 1. Vypracování energetických auditů : V roce 2010 bylo vypracováno celkem 86 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a odborných posudků pro program Zelená úsporám. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. 2. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2010 bylo bezplatné poradenství poskytováno především v následujících oblastech: Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TV Rozvody tepla a TV Regulace a měření dodávek tepla a TV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem 15

17 Zákaznická zóna (ZZ) V roce 2010 byl společně s Plzeňskou teplárenskou, a.s. spuštěn internetový informační portál Zákaznická zóna (ZZ), prostřednictvím kterého se snažíme o co nejtransparentnější zobrazení informací o dodávkách tepla a dalších služeb širokému okruhu našich zákazníků (jedná se o majitele bytů, domů, členy výborů společenství vlastníků jednotek, správce atd.). S Plzeňskou teplárenskou, a.s. byla také připravována propagace zóny. Původní termín spuštění reklamní kampaně byl posunut na jaro 2011 a to vzhledem k tomu, že vlastníci bytů v této době obdrží rozúčtování. V první etapě ZZ obsahuje tyto funkcionality: Aktuální náhled na údaje o vyúčtování nákladů na dodávky tepla - měsíční i roční fakturace pro odběratele (dům). ZZ je napojena na systém WinTerm (odbyt tepla). Prezentace údajů o rozúčtování nákladů na dodávky energií mezi konečné spotřebitele (byt), ZZ je napojena na systém TEVO (rozúčtování). Aktuální odstávky zdrojů tepla (ZZ je napojena na dispečerský systém). Další rozšíření je očekáváno v oblasti: Prezentace údajů o správě nemovitostí. Do zóny bude integrován systém BMweb. Zobrazení údajů o vyúčtování nákladů pro odběratele napojené na primární rozvody tepla (napojení ZZ na systém FATEP). Zobrazení smluv atd. Zjednodušené zobrazení informací pro koncového uživatele ( majitel bytu ) 16

18 Z důvodu budoucích úspor při pořizování hardware a energií došlo k převedení stávajících serverů společnosti (včetně webového serveru zóny ) na virtuální platformu. Velká část serverových operačních systémů nyní běží ve virtuálním prostředí jednoho stroje a je tak lépe využito stávajícího potenciálu s výhledem na jednoduché rozšíření bez nutnosti nákupů dalších serverů. Technický rozvoj centrálního dispečinku V průběhu roku 2010 byl proveden upgrade komunikační části CD na nový systém TIRS.NET. Spočíval v doplnění možností stávajícího systému o nové komunikační jádro TirsNetKernel. Doplnění jádra systému o novou platformu umožnilo další plynulý rozvoj celého systému a díky zachování stávajícího jádra je také umožněn postupný a nenásilný přechod potřebných technologií pod nový systém. Ostatní stávající subsystémy TIRSWeb jako je např. alarmový systém, vizualizační aplikace, apod. zůstaly zachovány. Hlavní technické výhody nového systému TIRS.NET: - Vzhledem k otevřené stavebnicové architektuře se budou případné speciální úpravy provádět pouze v konkrétním modulu, nikoliv v celém systému jako doposud (rychlejší a levnější vývoj). - Pro systém TIRS.NET probíhá u dodavatele systému stálý kontinuální vývoj. - Systém TIRS.NET přinese novou kvalitu (zrychlení systému, zrychlení načítání nových konfigurací, rozšíření možností monitoringu běhu atd.). Hlavní ekonomické přínosy TIRS.NET: - V případě budoucího požadavku na rozšíření komunikace s novou technologií na stanicích a měřičích tepla, bude možné používat dostupné komunikační konektory systému (pro systém TIRS.NET jich je nyní k dispozici několik desítek). - U těchto dostupných komunikačních konektorů je možné konektor po zakoupení ihned přidat do dispečerské aplikace. Odpadá tedy specializovaný zákaznický vývoj, tak jako tomu bylo doposud. Lze tedy očekávat úsporu nákladů a zkrácení času nasazení. Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Celkový počet rozúčtovávaných měřidel k vzrostl na cca ks. V minulém roce jsme osadili cca ks Siemeca Walk-By s dálkovým odečtem, jejichž výhodou je dálkový odečet nikoli nutnost vstupu do bytové či nebytové jednotky. 17

19 Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje fyzického stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. Počet zaměstnanců celkem k k z toho: THP % % dělnické profese % % muži % % ženy % % V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy. Benefity směrem k zaměstnancům společnosti řeší Kolektivní smlouva uzavřená pro příslušný kalendářní rok. 18

20 Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k v tis. Kč Položka Pořizovací hodnota k Zůstatková hodnota k Stavby Vlastní tepelné zdroje Stroje a přístroje Dopravní prostředky Inventář Zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Celkem V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni došlo k nevýznamným změnám ve struktuře dlouhodobého hmotného majetku (zvýšení majetkové kategorie Dopravní prostředky a snížení kategorie Vlastní tepelné zdroje ). Dlouhodobý finanční majetek V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši tis. Kč). Dlouhodobé závazky V účetní evidenci společnosti je zachycen pouze jediný dlouhodobý závazek, kterým je pouze odložený daňový závazek ve výši tis. Kč. Zisk a tvorba zdrojů V roce 2010 se podařilo překročit plánované tržby společnosti o 7,4 %, Na tomto překročení se podílel zejména zvýšený odbyt tepelné energie z důvodu klimatických podmínek. Tento faktor se pozitivně promítl do zvýšené tvorby hospodářského výsledku společnosti. Společnost vykázala hospodářský výsledek po zdanění ve výši tis. Kč. Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů. 19

21 Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zaměření pozornosti na rozšíření standardně poskytovaných služeb: Provozování sekundární časti CZT Služby centrálního dispečinku Rozúčtování tepla - elektronický sběr dat K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti. Nové projekty ve fázi vývoje rok 2011: Připojování měřících zařízení do dispečerského systému Tirs web (pokračování) Zákaznická zóna rozvoj dle požadavku PT Provozování tepelných zdrojů mimo území města Plzně ve vhodné dostupnosti Odkup výměníkových stanic v majetku cizích subjektů 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 Čestné prohlášení Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva... 1 Charakteristika společnosti... 2 Identifikační údaje... 2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní organizační struktura společnosti

Více

Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008

Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3-4 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2008 5 Orgány společnosti

Více

Obsah. Plzeňské služby a.s.

Obsah. Plzeňské služby a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2007 5 Orgány společnosti

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok COOPINVESTA spol. s r.o., Zlín, Budovatelská 4821, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 NAPAJEDLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 Obsah: I. Základní údaje společnosti II. Předmět podnikání a činnost společnosti III. Organizační struktura společnosti IV. Složení řídících orgánů společnosti Masarykovo

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ 202 664 83 DOMAŠOV PŘÍLOHY: 1. Výkaz zisků a ztrát 2. Rozvaha 3. Příloha k účetní závěrce 4. Zpráva nezávislého auditora 5.

Více

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim www.tuv-sud.cz Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim Praha, 3. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Představení partnera SCHP, společnosti s.r.o. 2. Aktuální povinnosti

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Plzeňská distribuce tepla, a.s. je třetí největší distribuční společností v ČR. Zajišt uje tepelnou pohodu pro více než 41 000 plzeňských domácností,

Plzeňská distribuce tepla, a.s. je třetí největší distribuční společností v ČR. Zajišt uje tepelnou pohodu pro více než 41 000 plzeňských domácností, Plzeňská distribuce tepla, a.s. je třetí největší distribuční společností v ČR. Zajišt uje tepelnou pohodu pro více než 41 000 plzeňských domácností, přičemž cena tepla patří k nejnižším v České republice.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2009 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2-3 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008 BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., Sokolská 622, Zlín, PSČ 760 01 --------------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2014 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 IČ 00053104 za rok 2014 Projednáno a schváleno představenstvem

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016 STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec IČ: 46679120 P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec 2015-30. červen 2016 Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: STATUS stavební a.s.,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2013 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2013 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s.

Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Silnice LK a.s. V Jablonci n.n. 15. 4. 2012 Ing. Jan Bergler generální ředitel Obsah: Textová část výroční zprávy I. Informace o společnosti A. Základní údaje o společnosti B.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2008 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015 Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2015 1. Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více