Výroční zpráva za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010

2 Výroční zpráva za rok 2010 Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 3 Identifikační údaje... 3 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti v roce Orgány společnosti v roce Základní technické a obchodní údaje společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce Podnikatelská činnost společnosti... 9 ČSN EN ISO 9001: Prodej tepelné energie Provoz zdrojů, výroba tepla Ekologie, BOZP, PO, opravy Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Zákaznická zóna (ZZ) Technický rozvoj centrálního dispečinku Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Personální politika a lidské zdroje Ekonomická část Očekávaný vývoj činnosti společnosti Zpráva dozorčí rady Výsledky hospodaření společnosti Zpráva nezávislého auditora Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisků a ztrát ke dni Čestné prohlášení Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. Předkládáme vám Výroční zprávu společnosti za rok Dovoluji si konstatovat, že naše společnost vykonávala v roce 2010 správu sekundární části systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně tak, že zabezpečila jeho řádnou funkčnost, kvalitní a stabilní dodávku tepelné energie smluvním partnerům při minimalizaci odstávek. V roce 2010 jsme převzali do provozování desítky nových tepelných zdrojů v majetku Plzeňské teplárenské a.s.. Tímto stoupl celkový počet provozovaných zdrojů na téměř 550 o celkovém instalovaném výkonu 470 MWt. V oblasti rozúčtování tepla začínají převažovat požadavky na dálkově odečítaná měřidla, kde již kvůli odečtu není nutný vstup do bytu. Pro rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace jsme v roce 2009 intenzivně začali spolupracovat s Plzeňskou teplárenskou na vypracování tzv. Zákaznické zóny, internetového portálu pomocí kterého umožníme jednotlivým zákazníkům on-line přístup k informacím o využívaných službách. Vývoj portálu jsme koncem roku 2010 dokončili a na jaro 2011 je připravená kampaň, která přiblíží jeho možnosti široké veřejnosti. Z důvodu rapidního nárůstu připojených míst k centrálnímu dispečinku byl v minulém roce proveden upgrade komunikační části o novější systém TIRS.NET. V zásadě se jednalo o inovaci jádra technologického serveru pro potřeby dalšího rozšiřování dispečerského systému o řízení a monitoring stanic a sběr dat z měřičů tepla. Dále byl proveden převod serverů společnosti na virtuální platformu z důvodu budoucích úspor v oblasti nákupu hardware a energií. Na závěr lze prohlásit, že kompletní převod dispečinku a i ostatních serverů proběhl bez problémů. V průběhu roku jsme se aktivně podíleli na kampani zaměřené na problematiku měření teplé vody, kdy jsme připravili podrobnou kuchařku pro Teplárenské sdružení a ostatní teplárenské společnosti. Současně jsme spolupracovali na tvorbě nové vyhlášky o způsobu nákladů za dodávku tepelné energie. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2010 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy. 2

4 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s. Sídlo: E. Beneše 23, , okres Plzeň město Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ akciová společnost Kč Kapitálová účast : Plzeňská teplárenská, a. s. 100% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: Akcie: 340 ks na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 3

5 Předmět podnikání společnosti Hlavní činnosti: Výroba a rozvod tepla Služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV Poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: Montáž měřidel; Vodoinstalatérství, topenářství; Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw; Činnost technických poradců v oblasti energetiky; Kopírovací práce; Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení; Realitní činnost; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; Velkoobchod; Specializovaný maloobchod; Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; Zprostředkování obchodu; Zprostředkování služeb; Zpracování dat, služby databank, správa sítí; Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; Správa a údržba nemovitostí Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence; Reklamní činnost a marketing; Komunikační činnost 4

6 Základní organizační struktura společnosti v roce 2010 Valná hromada Představenstvo (PR) Dozorčí rada (DR) Ředitel společnosti (ŘS) asistentka ŘS, PR, DR představitel vedení pro kvalitu energetický auditor, energ. centrum Obchodně - technický ředitel Ekonomický ředitel Vedoucí provozu sekundár (VPS) opravy a údržba finanční analytik asistentka VPS obchodní manažer odbyt tepla provoz 1 centrální dispečink (CD) vedoucí rozúčtování hlavní účetní provoz 2 provoz 3 technický rozvoj CD informační technologie 5

7 Orgány společnosti v roce 2010 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Rund Ing. Ivan Hašek Ing. Petr Náhlík Ing. Václav Hajšman Robert Houdek předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI Ing. Stanislav Rauch MUDr. Jiří Liška Jiří Kříž Petr Kastner Aleš Panzer Hana Šťáhlavská předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 6

8 Základní technické a obchodní údaje společnosti instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů PS ,2 73, ,29 74,57 75,77 instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT 414,2 359, ,39 390,61 394,67 Celkový instalovaný výkon zdrojů ,2 433, ,68 465,18 470, tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlastních a najatých zdrojů PS 392,65 402,51 68, ,87 73,37 74,56 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT 402,51 350, ,32 389,07 393,88 Celkový tepelný výkon zdrojů 392,65 402,51 419, ,19 462,44 468, prodej tepelné energie celkem 1970,9 1963,3 1248,6 277,6 281,2 284,9 295, počet zaměstnanců (přepočtený stav) společnosti Pozn. : PT Plzeňská teplárenská, a.s. PS Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) ,2 414, ,2 433, ,68 465,18 470,44 390,61 394,67 359, ,39 73, ,29 74,57 75, instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů PS instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů 7

9 Instalovaný tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT(MWt) ,65 402,51 419,46 350,82 68, ,19 376,32 73,87 462,44 389,07 73,37 468,44 393,88 74, tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů PS tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů Počet zaměstnanců společnosti počet zaměstnanců společnosti 8

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 Podnikatelská činnost společnosti Plánovaný hospodářský výsledek společnosti pro rok 2010 byl významně překročen. Na tomto pozitivním výsledku se podílela rozhodujícím způsobem distribuce tepelné energie, kde došlo k překročení plánu odbytu tepelné energie (téměř o 11 tis. GJ). K tomuto výsledku přispěl klimatický průběh roku 2010, v porovnání s předchozími roky došlo k poklesu průměrné teploty o cca 1,5 C. Druhým nejvýznamnějším okruhem plnění společnosti mimo vlastní distribuci tepelné energie jsou plnění v podobě outsorcingových služeb pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. (dále jen PT). Jedná se zejména o následující činnosti: Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby Připojování měřidel na dispečink Příprava na měření teplé vody Tato plnění byla za rok 2010 realizována za více jak 40 mil. Kč bez jakýchkoliv reklamací. U dalších aktivit související s dodávkou tepelné energie a obecně s tepelnou energetikou (rozúčtování tepla, energetické audity), které společnost standardně poskytuje, bylo za rok 2010 dosaženo pozitivních hospodářských výsledků. Ekonomiku společnosti příznivě ovlivnila i další plnění investičního charakteru, která souvisela s rozšiřováním dispečerského systému a připojování měřidel formou dálkového přenosu na centrální dispečink. 9

11 ČSN EN ISO 9001:2009 V roce 2010 byla provedena a zauditována změna zavedeného systému managementu kvality dle aktualizované normy ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie, rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky. 10

12 Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie dosáhl v roce 2010 objemu GJ a v porovnání s rokem předchozím činil meziroční nárůst 3,7 %. Na celkových výnosech společnosti se odbyt tepla podílí téměř ze dvou třetin. Plánovaný objem GJ pro rok 2010 byl překročen o 3,8 %. Na této skutečnosti se podílely příznivé klimatické podmínky, teplotní průměr roku byl o cca 1,5 C nižší než v předchozích letech. PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2010 [GJ]: ÚT TUV CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2010 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA 2010 PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY 0 CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY CELKEM CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2010: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJ TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 352,18 TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 337,82 Ceny jsou uvedeny bez DPH. 11

13 Provoz zdrojů, výroba tepla K Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 532 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 470 MWt. Z toho : PS PT celkem Zdrojů napojených na CZT ( VS ) Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) CELKEM V průběhu roku 2010 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 7,7 MWt. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kw TV / výkon kw byty/ nebyty typ smlouvy VS - ST Na Jíkalce 19A byty vlastní VS PT Střed VS - ST Dominikánská byty vlastní VS PT Střed VS - ST Skvrňanská byty vlastní VS PT Střed VS - B Klatovská byty/nebyty vlastní VS PT Bory lokalita VS - SL Skladová nebyty vlastní VS PT Slovany VS - L Pod Jezírkem byty vlastní VS PT Lochotín VS - ST Karlova byty vlastní VS PT Střed VS - ST Karlova byty vlastní VS PT Střed VS - SL Houškova byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná H (59) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná G (61) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná F (57) byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Květná tenis nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Zahradní 2 ( 6 ) papírna 80 0 nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Houškova nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Doudlevecká 35 ZŠ nebyty MS/PS Bory VS - ST Americká byty vlastní VS PT Střed VS - B Klatovská 200F SUJB 60 0 nebyty vlastní VS PT Bory VS - B Z. Wintra byty vlastní VS PT Bory VS - B Z. Wintra byty/nebyty vlastní VS PT Bory VS - ST Karlova byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Husova byty vlastní VS PT Střed VS - S Křimická byty/nebyty MS/PS Skvrňany VS - SL Táborská byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - ST Rooseveltova byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - SL Jiráskovo nám nebyty vlastní VS PT Slovany VS - L Bělohorská byty vlastní VS PT Lochotín VS - L Bělohorská byty vlastní VS PT Lochotín VS - B Boettingerova byty/nebyty vlastní VS PT Bory VS - B Klatovská 200 SOŠ uměl nebyty vlastní VS PT Bory VS - B E. Beneše 21 KIK 80 0 nebyty vlastní VS PT Bory 12

14 VS - SL Hradišťská byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Raisova byty vlastní VS PT Bory VS - SL Sušická byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Na Celchu byty vlastní VS PT Slovany VS - SL Liliová 30 RD byty vlastní VS PT Slovany VS - ST Divadelní byty vlastní VS PT Střed VS - ST Skrétova byty vlastní VS PT Bory VS - SL Částkova byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - SL Jiráskovo nám byty/nebyty vlastní VS PT Slovany VS - B Čelakovského byty vlastní VS PT Bory VS - L Uněšovská Fortis 60 0 nebyty vlastní VS PT Lochotín VS - D Švihovská nebyty vlastní VS PT Doubravka VS - L Luční nebyty vlastní VS PT Lochotín VS - D Jiřinová byty vlastní VS PT Doubravka VS - SL Barákova byty vlastní VS PT Slovany VS - ST Divadelní 3A nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Puškinova ul. novostavba byty/nebyty vlastní VS PT Střed VS - ST Veleslavínova byty/nebyty vlastní VS PT Střed Celkem výkon ÚT+TV V průběhu roku 2010 ukončila společnost provozování následujících tepelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 0,16 MWt. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kw TV / výkon kw byty/ nebyty typ smlouvy lokalita PK - SL Částkova byty nebyla smlouva Slovany VS - SL Sladová 3 40 nebyty NS/Si Slovany Celkem výkon ÚT+TV V roce 2010 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. z na adresa zdroje rok rekonstrukce lokalita poznámka o stavu UK,PK,VS poznámka PK VS Na Celchu Slovany rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Tylova Střed rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Tylova Střed rekonstrukce z PK na VS do prov PK VS Plzenecká Slovany rekonstrukce z PK na VS do prov

15 Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2010 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí interním předpisem zpracovaným na základě platných právních předpisů. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují proškolení v rámci profesního školení BOZP a jsou vedeni k tomu, aby se při své práci řídili pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro v průběhu roku 2010 zajišťovala Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/ Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. V rámci preventivní činnosti byla provedena aktualizace dokumentace požární ochrany bezpečnosti práce. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP. OPRAVY V roce 2010 byly provedeny opravy stávající tepelné technologie za účelem zabezpečení bezproblémových a bezpečných dodávek ÚT a TV o o o Opravy provozní tepelné technologie na zdrojích a rozvodech Opravy systémů měření a regulace (MaR) Následné opravy zařízení po revizích 14

16 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti středisko Energetický audit. Hlavní činnost střediska byla zaměřena na vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. Celý rok do doby pozastavení programu byla činnost zaměřena zejména služby související se zpracováním odborných posudků pro dotační program Zelená úsporám a to zejména pro bytové domy panelové výstavby. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství. 1. Vypracování energetických auditů : V roce 2010 bylo vypracováno celkem 86 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a odborných posudků pro program Zelená úsporám. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. 2. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2010 bylo bezplatné poradenství poskytováno především v následujících oblastech: Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TV Rozvody tepla a TV Regulace a měření dodávek tepla a TV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem 15

17 Zákaznická zóna (ZZ) V roce 2010 byl společně s Plzeňskou teplárenskou, a.s. spuštěn internetový informační portál Zákaznická zóna (ZZ), prostřednictvím kterého se snažíme o co nejtransparentnější zobrazení informací o dodávkách tepla a dalších služeb širokému okruhu našich zákazníků (jedná se o majitele bytů, domů, členy výborů společenství vlastníků jednotek, správce atd.). S Plzeňskou teplárenskou, a.s. byla také připravována propagace zóny. Původní termín spuštění reklamní kampaně byl posunut na jaro 2011 a to vzhledem k tomu, že vlastníci bytů v této době obdrží rozúčtování. V první etapě ZZ obsahuje tyto funkcionality: Aktuální náhled na údaje o vyúčtování nákladů na dodávky tepla - měsíční i roční fakturace pro odběratele (dům). ZZ je napojena na systém WinTerm (odbyt tepla). Prezentace údajů o rozúčtování nákladů na dodávky energií mezi konečné spotřebitele (byt), ZZ je napojena na systém TEVO (rozúčtování). Aktuální odstávky zdrojů tepla (ZZ je napojena na dispečerský systém). Další rozšíření je očekáváno v oblasti: Prezentace údajů o správě nemovitostí. Do zóny bude integrován systém BMweb. Zobrazení údajů o vyúčtování nákladů pro odběratele napojené na primární rozvody tepla (napojení ZZ na systém FATEP). Zobrazení smluv atd. Zjednodušené zobrazení informací pro koncového uživatele ( majitel bytu ) 16

18 Z důvodu budoucích úspor při pořizování hardware a energií došlo k převedení stávajících serverů společnosti (včetně webového serveru zóny ) na virtuální platformu. Velká část serverových operačních systémů nyní běží ve virtuálním prostředí jednoho stroje a je tak lépe využito stávajícího potenciálu s výhledem na jednoduché rozšíření bez nutnosti nákupů dalších serverů. Technický rozvoj centrálního dispečinku V průběhu roku 2010 byl proveden upgrade komunikační části CD na nový systém TIRS.NET. Spočíval v doplnění možností stávajícího systému o nové komunikační jádro TirsNetKernel. Doplnění jádra systému o novou platformu umožnilo další plynulý rozvoj celého systému a díky zachování stávajícího jádra je také umožněn postupný a nenásilný přechod potřebných technologií pod nový systém. Ostatní stávající subsystémy TIRSWeb jako je např. alarmový systém, vizualizační aplikace, apod. zůstaly zachovány. Hlavní technické výhody nového systému TIRS.NET: - Vzhledem k otevřené stavebnicové architektuře se budou případné speciální úpravy provádět pouze v konkrétním modulu, nikoliv v celém systému jako doposud (rychlejší a levnější vývoj). - Pro systém TIRS.NET probíhá u dodavatele systému stálý kontinuální vývoj. - Systém TIRS.NET přinese novou kvalitu (zrychlení systému, zrychlení načítání nových konfigurací, rozšíření možností monitoringu běhu atd.). Hlavní ekonomické přínosy TIRS.NET: - V případě budoucího požadavku na rozšíření komunikace s novou technologií na stanicích a měřičích tepla, bude možné používat dostupné komunikační konektory systému (pro systém TIRS.NET jich je nyní k dispozici několik desítek). - U těchto dostupných komunikačních konektorů je možné konektor po zakoupení ihned přidat do dispečerské aplikace. Odpadá tedy specializovaný zákaznický vývoj, tak jako tomu bylo doposud. Lze tedy očekávat úsporu nákladů a zkrácení času nasazení. Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Celkový počet rozúčtovávaných měřidel k vzrostl na cca ks. V minulém roce jsme osadili cca ks Siemeca Walk-By s dálkovým odečtem, jejichž výhodou je dálkový odečet nikoli nutnost vstupu do bytové či nebytové jednotky. 17

19 Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje fyzického stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. Počet zaměstnanců celkem k k z toho: THP % % dělnické profese % % muži % % ženy % % V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy. Benefity směrem k zaměstnancům společnosti řeší Kolektivní smlouva uzavřená pro příslušný kalendářní rok. 18

20 Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k v tis. Kč Položka Pořizovací hodnota k Zůstatková hodnota k Stavby Vlastní tepelné zdroje Stroje a přístroje Dopravní prostředky Inventář Zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Celkem V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni došlo k nevýznamným změnám ve struktuře dlouhodobého hmotného majetku (zvýšení majetkové kategorie Dopravní prostředky a snížení kategorie Vlastní tepelné zdroje ). Dlouhodobý finanční majetek V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši tis. Kč). Dlouhodobé závazky V účetní evidenci společnosti je zachycen pouze jediný dlouhodobý závazek, kterým je pouze odložený daňový závazek ve výši tis. Kč. Zisk a tvorba zdrojů V roce 2010 se podařilo překročit plánované tržby společnosti o 7,4 %, Na tomto překročení se podílel zejména zvýšený odbyt tepelné energie z důvodu klimatických podmínek. Tento faktor se pozitivně promítl do zvýšené tvorby hospodářského výsledku společnosti. Společnost vykázala hospodářský výsledek po zdanění ve výši tis. Kč. Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů. 19

21 Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zaměření pozornosti na rozšíření standardně poskytovaných služeb: Provozování sekundární časti CZT Služby centrálního dispečinku Rozúčtování tepla - elektronický sběr dat K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti. Nové projekty ve fázi vývoje rok 2011: Připojování měřících zařízení do dispečerského systému Tirs web (pokračování) Zákaznická zóna rozvoj dle požadavku PT Provozování tepelných zdrojů mimo území města Plzně ve vhodné dostupnosti Odkup výměníkových stanic v majetku cizích subjektů 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 Čestné prohlášení Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Zpracoval: František Kůrka, městský energetik

Zpracoval: František Kůrka, městský energetik ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ Příručka pro vedoucí pracovníky a energetiky organizačních složek a organizací založených a řízených Magistrátem města Plzně Zpracoval: František Kůrka, městský energetik duben

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941 A. Úvod 1. Základní údaje o firmě charakteristika společnosti Předmět

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Lipník nad Be vou, a.s. V roënì zpr va

Lipník nad Be vou, a.s. V roënì zpr va V roënì zpr va 2009 Lipník Obsah Lipník nad Be vou, a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. A Základní údaje A.1. Identifikační údaje společnosti... 5 A.2. Založení společnosti... 5 A.3. Vznik společnosti...

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Výroční zpráva. společnosti

Výroční zpráva. společnosti Výroční zpráva společnosti Plzeňská distribuce tepla,a.s. za rok 2002 1 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI 4 ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 6 PROVOZ ZDROJŮ, VÝROBA TEPLA 8 PRODEJ TEPLA 10

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více