MATURITNÍ ROČNÍK 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ ROČNÍK 2007"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007

2 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v řádném termínu všech 24 studentů, z toho 10 dívek, oktávy denního studia a 1 žákyně k opravné maturitní zkoušce z ročníku Třídním učitelem byl Mgr. Martin Černý. Maturita proběhla na naší škole v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.672/2004 sb. ze dne ve dvou termínech: v řádném : písemná část , ústní část v opravném: V opravném termínu žákyně úspěšně vykonala opravnou zkoušku z ANG, všichni maturanti tak dosáhli úplného středoškolského vzdělání s maturitou. Zkušební komisi (Příloha 2) předsedala Mgr. Petra Jedličková z gymnázia v Konici. Ročník odmaturoval s celkovým průměrem (Příloha 3). V porovnání s předcházejícími maturitními ročníky 2000 (1.89), 2001 (1.95), 2003 (1.86), 2004 (1.54) 2005 (2.09) a 2006 (2.02) se jedná o horší výsledek, což však nemělo vliv na vysokou úspěšnost absolventů v přijetí na VŠ (Příloha 1, Obrázek 7). Úspěšnost našich absolventů je stále výrazně vyšší než celorepublikový průměr absolventů středních škol (asi 57%). Nejoblíbenější volitelné maturitní předměty byly základy společenských věd a zeměpis, nejlepších výsledků maturanti dosáhli v dějepise, základech ekonomie a právě základech společenských věd (Příloha 3). Maturita byla ukončena předáním vysvědčení na Městském úřadě v Lipníku nad Bečvou za přítomnosti ředitele Mgr.Vykoupila a starosty Ing.Přikryla. Přihlášky na vysoké školy podalo 24 absolventů. Ročník dosáhl celkové úspěšnosti 96% přijatých (Příloha 1, Obrázek 1). Absolventi preferovali školy univerzitního typu a technického zaměření (Příloha 1, Obrázek 2, Obrázek 3). Nejvíce přihlášek absolventi směřovali do Prahy, Olomouce a Brna. Příloha 1 (Obrázek 4) pak pojednává o jejich konečné volbě vzhledem k přijetí na VŠ. Nejvíce absolventů se uplatnilo na Univerzitě Palackého v Olomouci a na pražských vysokých školách, u brněnských škol byla úspěšnost malá.

3 Je potěšující, že téměř 75% absolventů bylo přijato na první zvolený obor (Příloha 1, Obrázek 5), kde nejčastěji preferovali humanitní a technické obory. V úspěšnosti přijetí dominovaly jednoznačně humanitní obory (Příloha 1, Obrázek 6). Většina absolventů se tedy dostala na školy podle vlastního zájmu. Absolventka nepřijatá na VŠ zvolila další rozšiřující studium na jazykové škole v Praze. Jmenný seznam absolventů a jejich konečné umístění je shrnuto v Tabulce 1.

4 PŘÍLOHA 1. TABULKY A GRAFY Obrázek 1. Celková úspěšnost přijetí na VŠ přijatí 96% nepřijatí 4% Obrázek 2. Preference VŠ (1.volba) VŠE 8% ostatní 8% UP MU VUT 25% UK 25% Obrázek 3. Preference VŠ (2.volba) VŠB-TUO 9% ostatní 22% UP UTB 13% UK MU 22%

5 Obrázek 4. Přijatí na VŠ SLU+ČZU UTB 9% 9% MU 9% UP 25% VŠE 9% UK 22% VUT Obrázek 5. Úspěšnost podle zvoleného oboru 3.obor jiný 4% 2.obor 4% 1.obor 75% Obrázek 6. Preference oborů a úspěšnost v přijetí % obory preference přijato

6 Obrázek 7. Vývoj úspěšnosti přijetí absolventských ročníků na VŠ maturitní ročníky maturitní ročníky střední školy

7 Tabulka 1. Přehled umístění absolventů oktáva (rok 2007) BOROVIČKA Jiří BORTLOVÁ Klára DOHNÁLKOVÁ Simana DOUBRAVA Jiří FUCHS Peter GLOZOVÁ Petra HALUSKA Roman HORÁK Ondřej HRNČIAROVÁ Jana HŘEBAČKOVÁ Barbora JOCHCOVÁ Magdaléna KLIMEŠ Martin KOLÁŘ Rostislav KOLMAN Richard KOPEČNÁ Monika KREJČÍ Eva MATOUŠKOVÁ Karolína ONDRIÁŠ Vojtěch SEDLÁČEK Peter SMYČKA Václav SPURNÝ Michael umístění - škola VUT, Brno ČZU, Praha VŠE, Praha VŠE, Praha VUT, Brno UK, Praha MU, Brno UK, Praha UTB, Zlín (Uher. Hradiště) UK, Praha SLU, Opava UK, Praha MU, Brno UK, Praha UTB, Zlín zaměření fakulta (obor) Fak. strojní (stavba strojů a zařízení) Fak. agrobiologie, potravin. a přírod. zd. (zootechnika a chov koní) Fak. tělesné kultury (Učitelství pro SŠ BIG/TEV) Fak. informatiky a statistiky (matematické metody v ekonomii) Fak. podnikohospodářská (podniková ekonomika) Fak. tělesné kultury (rekreologie) Fak. strojního inženýrství (strojírenství) Fak. filosofická (filosofie) Fak. přírodovědecká (geologie) Fak. sociálních věd (politologie a mezinárodní studia) Fak. přírodovědecká (geografie- mezinárodní rozvoj. studia) Fak. technologická (ekonomika) Fak. právnická (právo a právní věda) Fak. podnikatelská v Karviné (marketing) Fak. farmaceutická (farmacie) Fak. filosofická (etnologie a archivnictví) JIP Praha jazyková škola (ANG ESP) Fak. filosofická (filmová a divadelní věda) Fak. tělesné kultury (Učitelství pro SŠ ZEM/TEV) Fak. filosofická (germanistika) Fak. multimediálních komunikací (multimediální komunikace)

8 umístění škola zaměření fakulta (obor) ŠINDLEROVÁ Šárka ŠUBRT Daniel ŽŮREK Dalibor VUT, Brno VUT, Brno Fak. právnická (právo a právní věda) Fak. elektrotechnická (elektrotechnika, sdělovací technika) Fak. elektrotechnická (elektrotechnika, sdělovací technika) Vysvětlivky k obrázkům a tabulkám: UP Univerzita Palackého v Olomouci MU Masarykova univerzita v Brně UK Univerzita Karlova v Praze VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze ČVUT České vysoké učení technické v Praze VUT Vysoké učení technické v Brně SLU Slezská univerzita v Opavě UTB Univerzita T. Bati ve Zlíně VŠB-TUO Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě

9 PŘÍLOHA 2. SLOŽENÍ MATURITNÍ KOMISE Ve znění zákona č. 561/2004 Sb., 80, odst. 5), školský zákon, podle vyhlášky MŠMT ČR č. 672/2004 Sb., 22, odst.4, ze dne o ukončování studia ve středních školách a učilištích jmenuji místopředsedu a další členy maturitní zkušební komise : Složení maturitní zkušební komise školní rok : 2006/2007 třída : oktáva termín : května 2007 stálí členové: předseda: místopředseda: třídní učitel: Mgr. Petra Jedličková (G Konice) Mgr. Simona Janáčková Mgr. Martin Černý další členové: předmět: zkoušející: přísedící: ČJL(25) Mgr. Simona Janáčková Mgr. Martina Žižlavská ANG(17) Mgr. Eva Gondová Mgr. Soňa Podsedníková NEM(8) Mgr. Irena Friedmannová Mgr. Magda Obadalová MAT(7) Mgr. Ivana Šubrtová Mgr. Michal Kozelka FYZ(4) RNDr. Jiří Procházka Mgr. Michal Kozelka CHE(1) Mgr. Monika Klapcová RNDr. Jiří Procházka ZEM(11) Mgr. Martin Černý Mgr. Irena Friedmannová BIG(5) Mgr. Jiří Hořínek Mgr. Monika Klapcová DEJ(4) Mgr. Milan Tempír Mgr. Michael Tesař ZSV(13) Mgr. Milan Tempír Mgr. Marek Mach ZEK(5) Ing. Ľubica Mičková Mgr. Pavel Vykoupil V Lipníku nad Bečvou dne Mgr. Pavel Vykoupil ředitel školy

10 PŘÍLOHA 3. VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Informace o maturitních zkouškách 2007: Ve školním roce 2006/2007 konalo maturitní zkoušku v řádném termínu 24 žáků oktávy osmileté denní studium a současně v tomto termínu proběhla opravná maturitní zkouška. Celkem maturovalo 25 žáků. Neprospěla 1 žákyně z předmětu anglický jazyk u opravné maturitní zkoušky. Opakování této zkoušky z ANG bylo stanoveno na Opakovanou zkoušku úspěšně vykonala. Písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury : pondělí 23.dubna 2007 Ústní maturitní zkoušky : května 2007 Předseda maturitní komise : Místopředseda maturitní komise: Třídní učitel: Mgr. Petra Jedličková (G Konice) Mgr. Simona Janáčková Mgr. Martin Černý V řádném termínu maturovalo 25 studentů Výsledky v řádném termínu: prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 6 maturujících 18 maturujících 1 maturující Slavnostní předání maturitního vysvědčení : 24. května 2007 od 15:30 v obřadní síni MÚ za přítomnosti ředitele gymnázia Mgr. Pavla Vykoupila a starosty Města Lipník nad Bečvou Ing. Miloslava Přikryla Počty maturujících (prospěch) z jednotlivých předmětů : ČJL 25 (průměr 2,13), ANG 17(2,31), NEM 8 (2,38), MAT 7 (2,36), FYZ 4 (2,75), CHE 1 (1,00), DEJ 4 (1,50), ZEM 11 (2,36), ZSV - 13 (1,75), BIG 5 (2,25), ZEK - 5 (1,40) Celkový průměrný prospěch : 2,0833 Termín opakování maturitní zkoušky z ANG byl stanoven na Výsledky po opakování mat. zkoušky: prospělo s vyznamenáním 6 maturujících prospělo 19 maturujících neprospělo 0 maturující Maturitní zkoušky byly organizovány a probíhaly v souladu s vyhláškou MŠMT ČR ze dne 24.října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č.138/1995 Sb.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Havlíčkův Brod 2013 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2012/2013 Město Třebíč Kraj Vysočina Legislativa Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více