Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014"

Transkript

1 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIV. celostátního semináře Brno,

2 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum, o. s. TriaDA Poradenské centrum, o. s., 2014, All rights reserved

3 Na přípravě XIV. celostátního semináře se podíleli: Eva Rotreklová, Michaela Oulehlová, Miriam Pallová, Martina Zavadilová, Jiří Kopřiva, Jitka Došlová a další spolupracovníci.

4 Obsah XIV. celostátní seminář: Úvodní slovo Eva Rotreklová, TRIADA Poradenské centrum, o.s. Brno Úvodní slovo veřejného ochránkyně práv Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv ČR Změny v pěstounské péči v praxi veřejného ochránce práv Eva Hilšerová, Hana Zaplatilíková, Kancelář veřejného ochránce práv Slovensko: aktuálna situácia a zmeny v systéme starostlivosti o deti odlúčené od rodičov Andrea Hudeková, Dana Pukancová, Súkromý detský domov Piešťany-Kocúrice Doprovázení a odborné služby pro pěstouny. Kontakty, vztahy a vazby dítěte v PP s jeho rodiči a širší rodinou Veronika Hofrová, STROP Zlín Doprovázení a odborné služby při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu Teze k workshopu Eva Rotreklová, TRIADA Poradenské centrum, Brno

5 Nedirektivní psychoterapie hrou možná forma podpory pro děti z pěstounských rodin Martina Březinová, terapeutka Olomouc, Kateřina Plívová, terapeutka Praha My Backpack Taťána Šimečková, Gabriela Vykypělová, Jiří Kopřiva, TRIADA Poradenské centrum, Brno Rodičovská odpovědnost v pěstounské péči a v ústavní výchově Martin Kornel, Právnická fakulta MU Brno Práva dítěte v soudním řízení Radovan Dávid, Právnická fakulta MU Brno Baby-boxy Petr Sedlák, Krajský soud Brno Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Aneta Hašková, FSS Ostravská univerzita v Ostravě

6 Zahájení XIV. celostátního semináře dne Kongresový sál KVOP Brno

7 XIV. celostátní seminář: Úvodní slovo Eva Rotreklová, TRIADA Poradenské centrum, o.s. Brno Vážené dámy a pánové, setkáváme se opět po roce, abychom společně reflektovali aktuální situaci v oblasti péče o ohrožené děti, zejména o děti, které nemohou vyrůstat ve svém přirozeném rodinném prostředí. Společně se chceme opět zamyslet nad možnostmi jak zvyšovat úroveň péče a rozšiřovat možnosti tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám dětí a rodin, které se stále častěji ocitají ve velmi komplikované situaci. Uplynulý rok se nesl ve znamení rozvoje nových instrumentů, které přinesla novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí a počátkem letošního roku také nový občanský zákoník. Můžeme konstatovat, že zcela zásadní význam má rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu vzrostl velmi výrazně počet osob, zařazených do evidence a zejména počet umístěných dětí, převážně novorozenců. Začal se tak naplňovat jeden z cílů reformy péče o ohrožené děti, kterým je snížení počtu dětí umístěných v ústavní výchově a postupně se objevují také nové možnosti jak tuto formu péče využít pro děti v nejrůznějších situacích, kde jsou ohroženy jejich zájmy. Za velmi významné opatření lze považovat odborné doprovázení výkonu pěstounské péče na základě uzavíraných dohod s orgánem SPOD nebo s pověřenými osobami. Ukazuje se, že odborné doprovázení a služby mohou dobře reagovat na specifické a individuální potřeby pěstounů a zejména umístěných dětí. A to i přesto, že jsou chápány mnohdy odlišně a jejich obsah, priority i kvalifikace klíčových pracovníků jsou mnohdy velmi rozdílné. Je to cesta ke zvyšování kvality péče a tento nástroj se bude jistě v dalších letech rozvíjet. Chtěli bychom k tomu přispět i na letošním semináři a tak jsme do programu zařadili některé náměty a příklady dobré praxe, které mohou být v tomto směru inspirativní. Nový občanský zákoník zasáhl všechny oblasti občanského a rodinného života, v rámci našeho tématu pak zejména oblast osvojení a nový zákon o zvláštních řízeních soudních přinesl i řadu procesních úprav. Tak jako každá nová právní úprava a pamatujeme jich i na půdě našeho semináře už řadu otvírá se i tady prostor pro žádoucí změny, byť přicházejí mnohdy pomalu a mohou, zvláště na začátku, vzbuzovat pochybnosti. Považujeme však za pozitivní například to, že souhlasu s osvojením dítěte je nyní přisuzován význam, který mu, z hlediska důsledků pro dítě i jeho rodiče, náleží. Je proto velmi dobře, že je nyní dáván před soudem a že byla zavedena také lhůta, ve které je možné souhlas odvolat. Tyto a další změny jsou zřetelným posílením právní jistoty a zdůrazněním zájmů dítěte tak jak ho dnes, v kontextu nových poznatků a zkušeností, chápe civilizovaný svět. 7

8 Celý program semináře i výběr lektorů je koncipován proto tak, aby poskytl prostor pro prolínání teoretických poznatků a zkušeností z praxe, pro společné sdílení a naslouchání a přinesl tak pro všechny inspiraci pro další práci. Doufám, že se nám náš cíl bude dařit naplňovat nejen v těchto dvou dnech společného jednání. 8

9 Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv ČR Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, těší mě, že je tento seminář již 14 let spjat s činností veřejného ochránce práv. Sama jsem ho tehdy ještě jako zástupkyně ochránce několikrát zahajovala a diskutovali jsme spolu, někdy i velice bouřlivě. Jsem šťastna, že v této tradici pokračoval JUDr. Otakar Motejl i JUDr. Pavel Varvařovský. Ochránce by měl být ochráncem všech dětí, rodiny, náhradních rodičů a také pracovníků, kteří dětem pomáhají. Měl by usilovat o sladění zájmů všech těchto osob k podpoře zájmů dítěte. Odstup oněch sedmi let (přes účast i v době, kdy jsem již nebyla zástupkyní ochránce) považuji za docela zajímavý s ohledem na možnost porovnat vývoj agendy. Vnímám mnohá zlepšení i v tom smyslu, že změny zákona o sociálně-právní ochraně dětí a samotný nový občanský zákoník potvrdily nebo podtrhly některé momenty, jež jsem vždy považovala za důležité. Před deseti dvanácti lety se například diskutovalo o tom, jestli se děti, které jsou odděleny od rodičů, mají s rodiči stýkat. Dnes jde o naprostou samozřejmost celá odborná veřejnost uznává důležitost rodičů pro děti, přestože právě nemohou žít spolu. Když tedy dnes zjišťuji, jak se pracovníci vypořádávají s komplikovanou situací určité rodiny, opravdu si uvědomuji jejich zvýšenou profesionalitu. Zřejmě jde také o důsledek pevnějšího vedení zákona tím, že více určuje, které úkoly a v jakém pořadí je třeba dělat. Přestože tedy jistě uslyšíme mnoho kritických poznámek z terénu, a to zcela oprávněně, mám dojem, že se situace významně zlepšila a právní úprava poskytuje lepší oporu a větší jistotu. Ještě jednu věc bych chtěla zdůraznit. Přestože se právní úprava v lecčem zlepšila a zpřesnila, žijeme bohužel v určitém sociálním prostředí. Vy, jako pracovníci pečující o děti, narážíte na to, že v některých případech dost dobře nemůžete naplnit svůj úkol. Jde o otázky širšího významu, například dosud stále nemáme zákon o sociálním bydlení. Podle rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu a nyní již koneckonců výslovně podle nového občanského zákoníku se děti nemají odebírat z péče rodičů z bytových důvodů. Skutečně tvrdá realita je bohužel taková, že se to ještě pořád stává, a to právě proto, že širší sociální prostředí někdy neumožňuje jiné řešení. A je jistě také úkolem mým jako veřejné ochránkyně práv, abych se i o tyto širší podmínky Vaší práce a především o naplnění práv dětí a rodin zajímala a vyslovovala se k tomu na kompetentních místech. Aby se i tyto věci změnily. Je totiž jasné, že se sociální stav společnosti významně odráží i v péči o děti. Vybrané aktuální otázky vyvolané zákonnými změnami podrobně rozeberou mé kolegyně. Přeji Vám, abyste se zde hodně dozvěděli a čile diskutovali, abychom se všichni zase posunuli o kousek dál. Děkuji za pozornost 9

10 Změny v pěstounské péči v praxi veřejného ochránce práv Eva Hilšerová, Hana Zaplatilíková, Kancelář veřejného ochránce práv Úvod Zákon č. 401/2012 Sb., kterým došlo s účinností od ke změně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, převzal a modifikoval úpravu dávek pěstounské péče, která do té doby byla zakotvena v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V tomto příspěvku se zaměříme na zkušenosti a poznatky veřejné ochránkyně práv s touto agendou, neboť v letech 2013 a 2014 ochránkyně obdržela významný počet podnětů od osob, na něž zmiňovaná právní úprava negativně dopadla, a to především v případech pěstounských manželských párů a v případech týkajících se data, od kterého náleží dávky pěstounské péče. V souladu s posláním ochránkyně 1 přitom vycházíme z šetření postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v konkrétních případech či z dotazů stěžovatelů. Pěstounské dávky manželů Na ochránkyni se obrátilo deset pěstounských rodin, na které nepříznivě dopadla výše uvedená novela. Do konce roku 2012 bylo možné, aby za určitých podmínek pobírali odměnu pěstouna oba manželé. Jednalo se o případy, v nichž se kombinovala společná pěstounská péče s výlučnou péči jednoho z manželů či poručenskou péčí. Rozmach využití tohoto modelu nastal v r. 2005, kdy byl v zákoně o státní sociální podpoře zřízen institut pěstouna ve zvláštních případech. Odměna pěstouna se začala posuzovat jako plat s dopadem do nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Odměna se ve zvláštních případech poskytovala pěstounovi, který pečoval o tři a více dětí nebo alespoň o jedno dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. Výše uvedené opatření mělo pro stěžovatele motivační funkci. Přijali děti, které byly dlouhodobě umístěné v ústavní výchově a jejichž rodiče byli většinou zbaveni rodičovské odpovědnosti. Stěžovatelé pečují o tři a více dětí, převážně o sourozence, mezi nimiž jsou některé zdravotně postižené děti, a to i ve IV. stupni závislosti (úplně závislé) s vážnými zdravotními handicapy, jako např. imobilita, nevidomost, epilepsie, chronická plicní nemoc, spastická diparéza. Od v důsledku velké novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí 2 není možný souběh odměny pěstouna u manželů. Podle ustanovení 47i odst. 2 1 Zejména ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 2 Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 10

11 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, pokud jsou osobou pečující oba manželé, náleží odměna jen jednomu z nich. Důvod této změny není obsažen v důvodové zprávě k zákonu. Následná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 3 přinesla od doplnění výše uvedeného ustanovení. Na pěstounskou péči vykonávanou druhým manželem se hledí pro účely stanovení odměny pěstouna jako na společnou pěstounskou péči. Dále novela umožnila v ustanovení 47i odst. 3 souběh odměny pěstouna v manželském páru, jestliže spolu manželé prokazatelně nejméně tři měsíce nežijí. 4 Kazuistiky ochránkyně V následujících kazuistikách je možné se seznámit s tím, jak se vícečetné pěstounské rodiny postupně utvářely. I. Kazuistika Neprovdaná pěstounka měla v pěstounské péči jedno dítě (nedoslýchavé, s rozštěpem patra), později, po uzavření sňatku, bylo dítě soudem svěřeno do poručnické péče manželů. Následně přijali do společné pěstounské péče tři sourozence s těmito handicapy: dětská mozková obrna, snížený intelekt, onemocnění trávícího ústrojí. Manžel po přijetí sourozenecké skupiny přestal chodit do zaměstnání a pobíral též odměnu pěstouna. Později manželé navázali vztah s dalším dítětem čtvrtým sourozencem náležejícím k již přijaté sourozenecké skupině. Dítě je ve IV. stupni závislosti, s diagnózou epilepsie, jí pouze v záklonu kašovitou stravu, pohybuje se na invalidním vozíku. Přijali je do společné pěstounské péče. Jaký byl postoj kolizních opatrovníků a soudů? Orgán sociálně-právní ochrany dětí v roli kolizního opatrovníka předložil soudu toto vyjádření: Každé z dětí v rodině má zdravotní problémy, potřebují individuální péči, děti v rodině dobře prospívají, manželé mají všechny podmínky, aby péči vykonávali. Dále soudu sděluje: Péče o děti je příkladná, hodnocena velmi kladně. V odůvodnění rozsudku o svěření posledního dítěte do pěstounské péče se uvádí: Manželé mají všechny předpoklady pro to, aby výchovu dětí řádně zajistili. Manželství spořádané, pobírají dávky státní sociální podpory 5. Jak je vidno, soud se zabýval tím, jak je rodina finančně zabezpečena a že je zabezpečena příjmem z pěstounských dávek. 3 Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 4 Ustanovení 47i odst. 3 zní: Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy manželé nebo oba poručníci spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se nepostupuje podle odstavce 2 a ke skutečnosti, že oba manželé nebo oba poručníci jsou osobou pečující se nepřihlíží. 5 Rozsudek je datován do doby, kdy pěstounské dávky byly upraveny v zákoně o státní sociální podpoře. 11

12 II. Kazuistika Manželé přijali do společné pěstounské péče dva sourozence. Později přijali další dítě do společné pěstounské péče. Ve spisové dokumentaci nalezli informace o jeho mladším sourozenci, o kterém do té doby nevěděli. Dozvěděli se, že sourozenec je hluchoněmý, trpí epilepsií, postižením nohy a má diagnózu dětské mozkové obrny. O postižené dítě rodiče neprojevovali zájem, nebyl znám ani jejich pobyt. Dítě bylo v té době několik let v ústavním zařízení. Manželé dítě vyhledali, začali se učit znakovou řeč, jejich hostitelská péče trvala 1, 5 roku (víkendy, prázdniny, péče o dítě v době nemoci). Na radu sociální pracovnice, že se manžel může stát pěstounem ve zvláštním případě, opustil zaměstnání s nadprůměrným příjmem a stal se výlučným pěstounem tohoto dítěte. Cituji z rozsudku o svěření dítěte do pěstounské péče: Navrhovatel bude uplatňovat nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech, bude řádně sociálně a zdravotně pojištěn, bude moci celý den zajišťovat péči o děti společně s manželkou. Dále soud hodnotí nejlepší zájem dítěte: Psychomotorický vývoj dítěte se v rodině zlepšuje, dítě dobře prospívá, obnoví se sourozenecký vztah V průběhu dalších let manželé přijali z ústavní výchovy postupně ještě dvě děti, z nichž jedno je ve III. stupni závislosti. Orgán sociálně-právní ochrany dětí se jako kolizní opatrovník vyjádřil následovně: Dítě se v péči manželů velmi zlepšilo, v motorice i komunikaci. V ústavu mu chyběl mužský prvek. Soud v odůvodnění rozsudku zvažuje a blíže specifikuje zájem dítěte: Je v zájmu dítěte, aby bylo svěřeno do pěstounské péče, došlo u něj k výraznému zlepšení po stránce zdravotní i psychické. V péči navrhovatelů velmi dobře prosperuje, kolizní opatrovník souhlasí. Navrhovatelé mají celkem šest dětí, některé postižené, a celodenně se jim věnují. Z tohoto výroku vyplývá, že i v tomto případě soud shledal jako vhodné a prospěšné, že manželé dětem poskytují celodenní péči. Praktické dopady novely č. 401/2012 Sb. na život pěstounských rodin Ačkoliv v pěstounských rodinách, v nichž byl v minulosti uplatňován souběh odměny pěstouna, pulsuje rodinný život, jsou vytvořeny dobré citové vazby mezi členy rodiny, přesto někteří stěžovatelé uvažovali o formálním rozvodu, žádný pár k němu však nepřistoupil. Žádný manželský pár ani nenavrhl zrušení pěstounské péče. Pěstouni většinou svoji situaci řeší provizorním způsobem, jeden z nich se na půl roku eviduje na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, čímž má zajištěno důchodové a zdravotní pojištění. Stěžovatelé to však považují za dehonestující a obcházející zákon o zaměstnanosti, protože žádné zaměstnání ve skutečnosti přijmout nemohou s ohledem na jejich vytíženost při péči o děti. V rodinách, kde jeden z pěstounů vstoupil do pracovního vztahu, klesla kvalita péče o děti, neboť sociálních služeb není dostatečná nabídka. Významná část stěžovatelů žije na vesnici, sociální služby jsou pro ně obtížně a zdlouhavě přístupné. 12

13 Problémem je doprava dětí ke specializovaným lékařům, do různých škol, absolvování pobytu s dítětem v lázních apod. Vize veřejné ochránkyně práv Bohužel, nemáme k dispozici žádný statistický přehled rodin, kde byl do r uplatněn souběh odměn pěstouna. Veřejná ochránkyně práv tato data žádala od MPSV, které je však nevlastní. Víme pouze to, že do r o tři a více dětí pečovalo necelých 10% pěstounských rodin. 1 Do této skupiny patří stěžovatelé. Veřejná ochránkyně práv nepodporuje model pěstounské rodiny s více než třemi dětmi jako ideální, protože si uvědomuje rizika přetíženosti pěstounů, nicméně je třeba brát v potaz, že některé děti jsou v přístupu do náhradní rodinné péče znevýhodněné z důvodu náročnosti péče, a to jsou sourozenecké skupiny a zdravotně postižené děti. Tyto skupiny se u většiny našich stěžovatelů prolínají. Veřejná ochránkyně práv proto zastává názor, že z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. náročnosti péče) by mělo být manželům umožněno i v budoucnu čerpat odměnu pěstouna v souběhu. Je otázkou, zda by se do procesu hodnocení náročnosti péče měly zapojit orgány sociálně-právní ochrany dětí. Zkušenosti ze zahraničí (Švýcarsko, Velká Británie) dokazují, že je potřebné, aby mohli odměnu pěstouna pobírat oba manželé. B. Podněty týkající se data, od kterého náleží dávky pěstounské péče Právní rámec Jak zmiňujeme již výše, do byla úprava dávek pěstounské péče zakotvena v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení 49 byl rozlišen vznik nároku na dávku a nároku na výplatu dávky. Nárok na dávku vznikal dnem splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem a nárok na výplatu dávky splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky. Podle ustanovení 54 odst. 2 bylo možné opakovanou dávku přiznat 3 měsíce zpětně, podle odst. 3 jednorázovou dávku nejvýše 1 rok zpětně. Podle metodické informace Ministerstva práce a sociálních věcí č. 5 z vznikal nárok na dávky nejdříve dnem právní moci rozhodnutí soudu, pokud nebylo ve výroku rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče uvedeno datum, od kdy bylo dítě svěřeno pěstounovi. Dávky tedy bylo možné přiznat zpětně za dobu od tohoto data (případně i před tímto datem). V případě předpěstounské péče vznikal nárok na dávky ode dne právní moci rozhodnutí OSPOD o předpěstounské péči, na základě dodatku této metodické informace č. 1/2011 ze dne pak ode 1 Jedná se o údaj z důvodové zprávy k zákonu č. 401/2012 Sb. 13

14 dne uvedeného v tomto rozhodnutí, a pokud není uveden, ode dne vykonatelnosti rozhodnutí. S účinností od je úprava dávek pěstounské péče zakotvena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 47p také rozlišuje vznik nároku na dávku a nároku na výplatu dávky. Podle odst. 1 nárok na dávku vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem. Tato formulace je však dle našeho názoru vágní a nepřesná, zákon ve svém textu dále žádné podmínky nestanovuje. Podle odst. 2 nárok na výplatu dávky vzniká na základě vykonatelnosti rozhodnutí 1 o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky. Nabízí se tedy otázka, zda lze dávky přiznat zpětně, např. od případného data uvedeného v soudním rozhodnutí, tak jak to bylo možné za účinnosti předchozí právní úpravy. Je možné, aby od tohoto případného data vznikl nárok na dávku s tím, že nárok na její výplatu by slovy zákona vznikl na základě vykonatelnosti rozhodnutí? Znamená snad gramatický výklad slovního spojení na základě vykonatelnosti rozhodnutí možnost určit ve (vykonatelném) rozhodnutí dřívější datum? Podle metodické informace Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne a následně podle metodické informace ze dne nárok na dávky (nikoliv výplatu dávky dle přesné terminologie zákona) vzniká dnem vykonatelnosti rozhodnutí 2, pokud nepředcházelo rozhodnutí OSPOD (od soudu) 3 nebo předběžné opatření soudu o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. 4 Pro práci sociálních pracovníků OSPOD z toho vyplývá, že za účelem co nejdřívějšího materiálního zabezpečení osob pečujících o dítě by jim měli poskytovat pomoc se sepsáním návrhu soudu na předběžné opatření či předpěstounskou péči, aby osoby pečující o dítě nemusely čekat na vykonatelnost rozhodnutí ve věci samé. Je však otázkou, zda by soud shledal podmínky pro vydání předběžného opatření. V uvedených metodických informacích je výslovně uvedeno, že k případnému datu, od kdy bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, uvedenému v soudním rozhodnutí, se nepřihlíží. To tedy znamená, že na rozdíl od předchozí právní úpravy 1 Podle ustanovení 161 odst. 2 občanského soudního řádu je rozsudek soudu o svěření dítěte do pěstounské péče vykonatelný, jakmile nabyl právní moci. Před nabytím právní moci je vykonatelný jen v případě vyslovení tzv. předběžné vykonatelnosti na návrh účastníka; pak je rozsudek vykonatelný dnem jeho doručení. 2 Sociální pracovnice OSPOD při šetřeních ochránkyni sdělily, že den vykonatelnosti rozhodnutí může nastat se značným zpožděním i s ohledem na doručování např. rodičům, jejichž pobyt není znám, avšak i ve standardních případech se jedná o poměrně dlouhou dobu od vyhlášení rozsudku, než se rozsudek stane vykonatelným. 3 To je předběžně vykonatelné doručením. 4 Předběžné opatření soudu podle zákona o zvláštních řízeních soudních je vykonatelné vydáním, podle občanského soudního řádu je vykonatelné vyhlášením, a pokud nedošlo k vyhlášení, doručením tomu, komu ukládá povinnost. 14

15 nelze dávky přiznat zpětně, i kdyby soud v rozhodnutí určil datum, od kterého bylo dítě svěřeno pěstounovi 5, a dávky náleží až ode dne vykonatelnosti rozhodnutí. Kazuistika ochránkyně Uvedený vývoj ilustruje případ stěžovatelky, která se s žádostí o pomoc obrátila na veřejnou ochránkyni práv. Stěžovatelka od roku 2004 fakticky pečovala o svou vnučku (jednalo se tedy o nezprostředkovanou pěstounskou péči). V květnu 2013 podala soudu návrh na svěření vnučky do pěstounské péče. V červnu 2013 soud rozhodl o svěření vnučky do pěstounské péče stěžovatelky. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Soud nicméně ve výroku rozhodnutí vnučku svěřil do pěstounské péče babičky se zpětnou účinností od (aniž by toto datum blíže zdůvodnil). Stěžovatelka v červnu 2013 požádala Úřad práce České republiky o dávky pěstounské péče od data určeného v soudním rozhodnutí, Úřad práce ČR však dávky přiznal od data vykonatelnosti rozhodnutí (28. 8.). Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnutí Úřadu práce ČR potvrdilo. Stěžovatelka v souladu s principem právní jistoty legitimně očekávala, že jí nárok na dávky vznikl od data uvedeného v soudním rozhodnutí a že od data vykonatelnosti rozhodnutí jí budou zpětně vyplaceny. Ochránkyně zastává stejný názor. Soudní rozhodnutí zcela jistě působí erga omnes a úřady by jej neměly zpochybňovat. Ochránkyně v tomto konkrétním případě doporučila stěžovatelce, aby Ministerstvu práce a sociálních věcí podala podnět k přezkumnému řízení, a v obecné systémové rovině bude usilovat o to, aby v metodické informaci Ministerstva práce a sociálních věcí byla upřesněna terminologie tak, aby byla v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, a aby nárok na dávky mohl vzniknout již dříve než od vykonatelnosti rozhodnutí. Vykonatelnost rozhodnutí by měla být relevantní pouze ve vztahu k výplatě dávky. Možné řešení uvedených dopadů novely č. 401/2012 Sb. Jako jedno z možných řešení uvedených dopadů zákona č. 401/2012 Sb. se nabízí doplnění definice osoby pečující v ustanovení 4a písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně doplnění bodu 5. Za slova která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem by bylo možné doplnit nebo pěstounem. Veřejná ochránkyně práv si je však vědoma problematického dopadu takového doplnění do praxe, spočívajícího v možném zneužívání odměny pěstouna. 5 Soudy by již tedy takto neměly postupovat a v rozhodnutí by neměly určovat dřívější datum, i s ohledem na to, že se typově jedná o konstitutivní statusové rozhodnutí s účinky ex nunc. Na tuto poznámku se z pléna ozvaly ohlasy a reakce v tom smyslu, že ze zkušeností zúčastněných vyplývá, že soudy již takto většinou nepostupují. 15

16 V takových případech by zde bylo riziko, že by návrh na svěření dítěte do pěstounské péče mohl být podán z finančních důvodů. Proto by zároveň bylo třeba upravit také možnost navrácení odměny pěstouna, jestliže by soud dítě do pěstounské péče navrhovatele nesvěřil. S ohledem na chystaný věcný záměr zákona, jenž by měl nahradit zákon o sociálně-právní ochraně dětí, je ochránkyně připravena vyjednávat s Ministerstvem práce a sociálních věcí o možných variantách právní úpravy dávek pěstounské péče, a to tak, aby nárok na dávku mohl vzniknout již od doby převzetí dítěte a v případech, kdy tuto dobu nelze přesně stanovit, od doby podání návrhu soudu. C. Další podněty veřejné ochránkyni práv, související s pěstounskou péčí Z dalších podnětů, se kterými se lidé obracejí na ochránkyni, je možné již od účinnosti novely najít následující opakující se témata: odměna pěstouna u prarodičů, s nimiž bydlí i rodič dítěte odměna pěstouna vs. předčasný starobní důchod doba trvání dohody o výkonu pěstounské péče nezařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, z důvodu nízkého věku vlastních dětí nárok nezaopatřeného dítěte na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, pokud žije ve společné domácnosti s osobou pečující, nikoliv však s osobou v evidenci Všechny evidované dotazy byly v podstatě jen nesouhlasem s textem účinného právního předpisu a ochránkyně nemohla nijak pomoci. V případě stěžovatelky, která se nestala pěstounkou na přechodnou dobu z důvodu nízkého věku svých třech dětí, ochránkyně vyjádřila souhlas s metodickým vedením MPSV, že děti v rodině pěstouna by měly být schopné pochopit smysl pěstounské péče na přechodnou dobu. Závěr V současné době se veřejná ochránkyně práv zabývá negativním dopadem novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí na pěstounské rodiny, v nichž již není možné čerpat v souběhu odměnu pěstouna. Informovala o obtížné situaci těchto rodin MPSV a v této věci probíhají jednání. Ochránkyně se též nadále zabývá tím, jak do budoucna umožnit výplatu pěstounských dávek za dobu před datem vykonatelnosti soudního rozhodnutí. Na tuto věc se hodlá zaměřit zejména v souvislosti s věcným záměrem zákona, který má nahradit stávající zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 16

17 Slovensko: aktuálna situácia a zmeny v systéme starostlivosti o deti odlúčené od rodičov Andrea Hudeková, Dana Pukancová, Súkromý detský domov Piešťany-Kocúrice Niečo z histórie náhradnej starostlivosti na Slovensku Náhradná starostlivosť v Čechách a na Slovensku mala do roku 1998 spoločnú históriu a aj podobu. V roku 1998 bol na Slovensku prijatý nový Zákon o sociálnych službách, podľa ktorého prešla starostlivosť o všetky deti s nariadenou ústavnou výchovou pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (vrátane dovtedy školských a zdravotníckych zariadení). Tento krok znamenal zásadný prelom v prístupe k deťom, ich rodinám a náhradnej starostlivosti vôbec. Zjednotili sa ciele, postupy a celý systém. Následne po dlhej príprave sa na základe skúseností dotvoril Zákon 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a jeho rozsiahla novela v roku Tento zákon chráni dieťa a jeho rodinu. Zaviedol profesionálne rodiny ako formu inštitucionálnej starostlivosti. Určuje úpravu rodinného prostredia ako povinnosť detského domova. Zvýšila sa odbornosť tímu v detskom domove. Zrušili sa detské domovy internátneho typu. Dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou môže byť umiestnené len v detskom domove. Práca s dieťaťom v detskom domove musí byť cielená a plánovitá IPROD (výchovný plán, sociálny plán dieťaťa a jeho rodiny Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rodine PROFESIONÁLNE RODINY Zavedenie profesionálnych rodín do praxe ako formy inštitucionálnej starostlivosti prispelo k výraznému skvalitneniu starostlivosti o deti odlúčené od svojich rodín. V prvej fáze to znamenalo povinnosť umiestniť všetky deti do veku 1 roka, potom 3 rokov a dnes už do veku 6 rokov do profesionálnych rodín. Vytvorená bola smernica na výber profesionálnych rodičov (priebeh výberového konania) a tiež na ich odmeňovanie. Pri detských domovoch s veľkým počtom profesionálnych rodín vznikli Centrá podpory profesionálnych rodín s tímom odborníkov poskytujúcich služby profesionálnym rodinám. Nový trend celkovo v náhradnej starostlivosti priniesla koncepcia deinštitucionalizácie detských domovov na Slovensku. Pre prax znamená: 1. Vybudovanie rodinných domov, kde v každom bude fungovať 1 samostatná skupina pre 6 až 10 detí (3 rodinné domy pre max. 30 detí) 17

18 2. Sieť profesionálnych rodín (23 rodín pre 53 detí) 3. Hospodárska budova, so sídlom v meste, kde bude: sídlo CPPR správa + administrácia centrum na podporu sanácie rodinného prostredia dieťaťa v detskom domove Čo sa nám doteraz podarilo... Všetky bábätká, ktoré nemôžu ranné detstvo prežívať so svojou matkou, poprípade niekým z príbuzných, prichádzajú priamo z pôrodnice do profesionálnej rodiny. Darí sa nám umiestňovať stále väčšie deti a aj väčšie súrodenecké skupiny do PR Zvyšuje sa počet detí, ktoré sa z detského domova vracajú ku svojim rodinám. Zvyšuje sa počet detí a rodín, ktoré zostávajú v kontakte zo svojou rodinou. Deti môžu zostať v DeD do 26 rokov svojho veku. Individuálna práca s deťmi v DeD IPROD. Uľahčenie osamostatnenia mladých dospelých sebaobsluha, hospodárenie s financiami, plánovanie Výzvy do budúcnosti Osobná zodpovednosť za každé dieťa v samostatnej skupine v detskom domove. Každému dieťaťu v detskom domove zabezpečiť aspoň jednu blízku vzťahovú osobu. Nástroje sanácie rodinného prostredia Stretnutia rodinného kruhu, Prípadové konferencie, akceptujúci prístup sociálnych pracovníkov k rodinám detí v detskom domove a pod. Odľahčovacia služba pre profesionálne rodiny. Úloha detského domova Byť bezpečným dočasným riešením pre dieťa odlúčené od rodičov Rešpektovať rodinu a potreby dieťaťa. Namiesto záveru: Miluj ma, keď som sa zašpinil, lebo keby som bol čistý miloval by ma každý... J. Prekopová 18

19 Doprovázení a odborné služby pro pěstouny. Kontakty, vztahy a vazby dítěte v PP s jeho rodiči a širší rodinou Veronika Hofrová, STROP Zlín V rámci pracovní skupiny jsme prezentovaly příklady dobré praxe a zkušenosti z dlouhodobé práce s pěstouny, dětmi svěřenými do pěstounské péče a jejich příbuznými. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která vstoupila v platnost v lednu 2013, vytvořila nový prostor pro to, aby pěstounská péče byla skutečně profesionální, individuální péčí o ohrožené děti. Podívejme se podrobněji na jednotlivé oblasti doprovázení pěstounů, které jsou v dohodě o výkonu pěstounské péče upraveny. Vzdělávání neboli zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o děti Forma a obsah vzdělávání by měla být vždy volena na základě konkrétních potřeb pěstounů a svěřených dětí. Nejčastěji volíme programy související se specifickými potřebami dětí, které vyrůstají mimo své rodinné prostředí. Lektor kromě znalosti problematiky disponuje lektorskými a komunikačními dovednostmi, které umožňují, aby obsah vzdělávání byl přizpůsoben otázkám a potřebám pěstounů, ale také jejich schopnosti porozumět dané problematice. Osvědčily se rovněž supervizní a sebezkušenostní programy. Tyto formy práce je možné nabídnout pouze tehdy, kdy můžeme účastníkům zajistit prostředí vzájemné důvěry, otevřenosti a diskrétnosti. Je velmi vhodné, když témata vzdělávání pak s pěstouny reflektujeme v rámci individuálních setkání. Vzdělávání často pomáhá otevírat klíčová témata při péči o konkrétní svěřené dítě. Respitní péče Má-li tato forma pomoci splnit svůj účel, je třeba vždy dbát na zdůvodnění konkrétní formy pomoci dítěti. Proplacení táborového pobytu, na který by dítě tak jako tak jelo, by mělo být spíše výjimečným. Respitní péče se jeví jako odůvodněná zejména v případech dětí, které vyžadují specifickou péči např. z důvodu zdravotního nebo mentálního postižení, dále pak v případech pěstounské péče prarodičů. Obě tyto varianty mají společné to, že je obtížné zajistit péči o dítě běžným způsobem (např. v rámci širší rodiny pěstounů). Doprovázející organizace by měla být schopna pomoci pěstounům najít kvalifikovanou péči o děti v situacích stanovených zákonem a to buď prostřednictvím vlastního pracovníka, nebo prostřednictvím jiných organizací. Finanční úhrada respitní péče by neměla být hlavním způsobem naplnění této povinnosti doprovázející organizace. 19

20 Doprovázení, poradenství a role klíčového pracovníka K tomu, aby toto doprovázení plnilo svůj účel, je nezbytnou podmínkou navázání vztahu mezi pěstouny a doprovázející organizací (resp. klíčovým pracovníkem). Tento vztah by měl být založen na vzájemné důvěře a respektu. Pravidelný kontakt klíčového pracovníka s pěstouny a dětmi svěřenými do pěstounské péče dává klíčovému pracovníkovi možnost poznat pěstounskou rodinu, její vztahy a fungování, poznat jejich silné stránky a včas detekovat slabá místa a potřeby rodiny. Tato role klade na klíčového pracovníka velké nároky je třeba, aby měl dostatečnou míru odbornosti, pokud jde o komunikační dovednosti ve vztahu k dětem i k dospělým, aby znal a uměl rozpoznat projevy a důsledky psychické deprivace, aby se orientoval v dynamice rodinných vztahů a vazeb, aby měl přehled o síti odborných služeb, které je možné pěstounům a dětem nabídnout v případě potřeby. Zároveň by role klíčového pracovníky měla minimalizovat situace, kdy pěstouni s dětmi navštěvují řadu odborníků, získávají množství (často protichůdných) rad a doporučení a dítě se často stává tzv. identifikovaným pacientem. Tedy tím, kdo je nositelem problému, který je třeba řešit. Dítě je třeba vždy vnímat v kontextu jeho vlastní historie a v kontextu všech jeho vztahů a vazeb minulých a současných. Patří k tomu porozumění dynamice rodinného prostředí, ve kterém dítě v současné době vyrůstá (tedy pěstounské rodiny), i porozumění vztahům a vazbám k jeho vlastní rodině. Dalšími nezbytnými podmínkami pro roli klíčového pracovníka je schopnost týmové práce, průběžné vzdělávání a supervize. Spolupráce pěstounů s rodinou dítěte Výchozím předpokladem pro to, aby pěstouni byli schopni naplňovat potřeby dítěte vyjádřené i v zákoně o sociálně právní ochraně dětí (udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s jeho rodinou) je nastavení samotných pěstounů vůči rodině dítěte. Jejich role v tomto ohledu je poměrně obtížná. V praxi stále převažují situace, kdy pěstouni při přijímání dítěte dostávají o rodině dítěte převážně negativně zabarvené informace, které poukazují na nedostatky a neschopnost rodičů a rodiny dítěte a zcela pomíjí jejich silné stránky a potenciál. Pro pěstouny je pak velmi obtížné vytvořit si na základě těchto informací k rodičům a rodině dítěte vztah založený na respektu a nehodnotícím postoji. Tyto potíže často pomáhá odstranit setkání rodičů a pěstounů, které ve spolupráci s OSPODem dítěte zajistí právě doprovázející organizace. Je velmi vhodné, pokud k tomuto seznámení dojde ještě před svěřením dítěte do pěstounské péče. Pochopitelně je třeba na takové setkání a vůbec na samotnou skutečnost, že dítě bude svěřeno do pěstounské péče, důkladně připravit také rodiče dítěte. Pokud jsou pěstouni schopni vnímat rodiče dítěte jako osoby, které v jeho životě hrají nezastupitelnou roli, pokud si osvojí nehodnotící přístup k nim, pak otázka formy a frekvence kontaktů rodičů s dítětem je snadno řešitelná. Východiskem je 20

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19.

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Veronika Hofrová 1 Obsah Co se u nás vlastně stalo Místní podmínky Zlínského kraje Co tomu předcházelo Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Co nám to

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Centrum pro rodiny Nové Strašecí. PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz

Centrum pro rodiny Nové Strašecí. PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Centrum pro rodiny Nové Strašecí PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Obsah Základní informace o projektu Dosavadní průběh projektu a jeho výstupy Vybrané kazuistiky s příklady práce Úvaha

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/403/2014 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014 říjen 2014 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. HODNOCENÍ KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE DD 2012.4

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah Obsah Výkladová část... 4 1.1 Ústavní (institucionální) péče... 4 1.2 Školská zařízení... 5 1.3 Zdravotnická zařízení... 6 1.4 Zařízení sociálních služeb... 6 1.5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 134 odpovědí)

Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 134 odpovědí) Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 1 odpovědí) Tato analýza zachycuje strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 15. Poradna fungovala první pololetí roku

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b. Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b. Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti Dětský domov - školské zařízení pro výkon ústavní výchovy Úvod do problematiky

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Výstupy projektu. Závěrečná konference I. etapy projektu 0hrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Zlín, 15. června 2016

Výstupy projektu. Závěrečná konference I. etapy projektu 0hrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Zlín, 15. června 2016 Výstupy projektu Závěrečná konference I. etapy projektu 0hrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Zlín, 15. června 2016 1 Výstupy projektu Přijatá opatření Zlínského kraje Prevence umísťování dětí do institucionální

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více