3) NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3) NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 DŮVODY 1) Pokud se rodiče stali nesvéprávnými 2) Pokud jsou rodiče ve vazbě 3) Pokud rodiče o děti nepečují 4) Pokud rodiče o děti pečují, ale týrají je Poté dochází k náhradní rodinné péči. 3) NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA A) FORMY NÁHRADNÍ RODINNÉ VÝCHOVY 4 TYPY NÁHRADNÍ RODINNÉ VÝCHOVY: 1) Ústavní výchova 2) Svěření dítěte do péče jiné osoby 3) Pěstounská péče 4) Osvojení adopce 1) ÚSTAVNÍ VÝCHOVA - Oddělení péče o dítě (OPD) podá návrh na vyjmutí dítěte z rodiny, dále rozhoduje soud. - Na začátku jde dítě vždy do ústavu, pak se rozhoduje o adopci, apod. při neúspěchu jde zpět do ústavu. - Problém je, když jsou rozvedení rodiče vzdálení problém s kolektivní péčí. - Ústavní péče funguje po praktické stránce, ale duchovně je mimo. Mají pravidelný denní režim. - V ČR snad probíhá modernizace dětských domovů, jsou daná kritéria pro budovu (zahrada, sociální zařízení). - V roce 1963 přijat Zákon o rodině. - V 18 letech dítě z ústavu odchází, pak je problém s tím, že nemá domov, peníze. V dnešní době začínají startovací byty. 2) SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE JINÉ OSOBY (OPATROVNICTVÍ) - Dočasné, přechodné. - Osoba, které bude dítě svěřeno, by se měla rozhodnout zda do adopce nebo jen pěstounské péče. - Každopádně je to lepší, než aby šlo dítě do ústavu. - Nejlepší je, když je osoba příbuzná nebo známá k dítěti. 3) PĚSTOUNSKÁ PÉČE - Mezi ústavem a osvojením. - Pěstoun má některá práva a povinnosti rodičů. - Je to úřední osoba, dostává pěstounský příspěvek (předkládá se, že má i jiné vlastní příjmy aby se pěstounství nemohlo stát výdělečnou činností). - Dostávají příspěvek na výživu (část od státu + alimenty od biologických rodičů pokud jsou a mohou platit). - Pěstounem může být kdokoli starší 18 let, svéprávný, musí s tím souhlasit, prokázat, že dítě uživí a má kde bydlet. - Rodinný stav pěstouna není rozhodující, ale musí být zdráv. - Může být i pěstounská rodina, ale pěstounem je jeden z partnerů. - Zastupují dítě, ale když je to možné, tak ho zastupují rodiče. - Správu majetku dítěte má pěstoun. Pokud s tím rodiče nesouhlasí, může být stanoven ještě opatrovník. - Dítě nepřerušuje vztahy s rodiči. Dítě k pěstounství není právně volné rodiče během 6 měsíců projevili o dítě zájem (stačí napsat pohled). - Tříměsíční zkušební doba v rodině. 1

2 Dávky pěstounské péče - Pěstounská péče je forma náhradní rodinné výchovy. - pěstoun může pobírat i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, apod. 1) příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2) odměna pěstouna 3) příspěvek při převzetí dítěte 4) příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - pravidelná měsíční dávka. - slouží k přispění nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči, dokud je dítě nezaopatřené. - výše příspěvku: 2 x ŽMD. - může se vyplácet i zaopatřenému (pracujícímu od 16 do 18 let), ale nezletilému dítěti v pěstounské péči, v takovém případě je příspěvek nižší: 1,2 x ŽMD. - je-li dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, je příspěvek vyšší. Odměna pěstouna - Je to společenské uznání osobě pečující o děti v pěstounské péči. - Výše odměny: - péče o 1 dítě: 0,5 x ŽM pečujícího - péče o 2 děti: 2x ŽM pečujícího - péče o 3 děti: 3 x ŽM pečujícího - více dětí nebo zdravotně postižené dítě odměna se zvyšuje. - odměna se vyplácí jednou měsíčně. Příspěvek při převzetí dítěte - Je to pomoc pro počáteční náklady. - Výše příspěvku: 4 x ŽMD. - Vyplácí se jednorázově při převzetí dítěte. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla - Osoba musí mít v pěstounské péči nejméně 4 děti. - Vozidlo nesmí být používáno pro výdělečnou činnost. - výše příspěvku: 70% pořizovací ceny, ale maximálně Kč, možnost využít příspěvek i na opravu vozidla. Kolektivní pěstounská péče - Mezistupeň mezi ústavem a pěstounstvím. - SOS vesničky od 60. let, první byla v Karlových Varech. - Domky postaví stát (obec), v každém domku bydlí vychovatelka žena svobodná minimálně 25 let stará vhodná. Je jí přiřazeno 6 12 dětí, různého pohlaví, různý věk důležité pro výchovnou samosprávu starší vychovávají mladší, pomáhají v domácnosti. - Pro více domků je jedna správní budova. - Dětí docházejí do školy a kroužků v obci jako normální děti. Nevýhody: - Co s odrostlými dětmi? Ztratí domov (často zůstávají v SOS vesničce i déle, ale pak se nemohou přijmout další mladší děti). - SOS vesnička je státem vytvořená neúplná rodina. Žena musí být svobodná. Málo mužských vzorů. - Možno, aby to vykonávali soukromníci, manželé si do svého domu naberou více dětí, ale dostávají pouze příspěvek jako pěstoun, ne plat jako teta v SOS vesničce. 2

3 Výhody: - Děti zapadnou do rodinného života, do veřejnosti. 4) OSVOJENÍ - Skutečná rodinná výchova, mění se rodný list zruší se veškeré právní vztahy k původní rodině (stanou se pro dítě cizími osobami, nedědí, atp.) - Zrušitelné (u dítěte do 1 roku, biologičtí rodiče zůstávají v rodném listě, ale jejich práva a povinnosti zajikají) a nezrušitelné (u dětí starších 1 roku, v rodném listě jsou napsáni adoptivní rodiče). - Dlouhé řízení ověření vhodnosti adopce. - Musí být zkušební doba, pak rozhodne soud. Podmínky na dítě: - Není rozhodující zdravotní stav. - Až po dovršení 1 roku, ale řízení už nastává dříve. - Žena nemůže hned po porodu dát souhlas k adopci vzdát se dítěte, musí počkat 2 měsíce zda k dítěti nepřilne nebo ne. - 2 měsíce 1 rok může probíhat řízení, ale rozsudek soudu nesmí být vydán dříve než do jednoho roku dítěte (kdyby se přihlásil biologický otec). - Do 1 roku může biologický otec požádat o určení otcovství a o dítě se může případně postarat. Podmínky pro osvojitele: - Musí být svéprávní a starší 18 let. - Musí být manželé a oba relativně zdraví. - Mezi rodiči a dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl (20 30 let). - Převážně čeští občané, 1 může být cizinec, ale rodina musí žít v Čechách. - Zjišťuje se majetek, bydlení, zda jsou schopni dítě uživit. - Musí prokázat, že žijí spořádaným životem. - Dítě musí mít vlastní pokoj. - Musí se zjistit, zda nesplácí nějaké dluhy (po splátkách nemají dostatek financí). - Sociální pracovníci se dotazují v okolí manželů. Základní zásady: - Blaho dítěte. - Osvojitel nesmí být v žádném příbuzenském vztahu s dítětem. - Dítě musí být právně volné (minimálně 6 měsíců stačí, aby mu biologičtí rodič poslal pohled). - Preadopční péče 3 měsíce na zkoušku, zvláště u starších dětí je problém narušení jejich stereotypu. - Je hodně žadatelů, kteří nevyhovují, nebo sami nevydrželi starý rodný list uložený do trezoru, z kterého nesmí být vyndán, jen při svatbě, aby si náhodou adoptované děti nevzali příbuzné, tak ho otevře matrika (nesmí u toho být nejbližší příbuzní). PSYCHICKÁ DEPRIVACE - Je to psychický stav vzniklý následkem životních situací, ve kterých není subjektu dána příležitost k uspokojení některé základní psychické potřeby v dostačující míře, po dosti dlouhou dobu. Typy deprivací Biologická deprivace Strádání zbavováním přístupu k vyvážené potravě, tekutinám, vitamínům, teplu, hygieně, zdravotnické péči, nedostupnosti léků. Vznikají zdravotní problémy. Motorická deprivace Lidé strádají nemožností cestovat, trpí nedostatkem soukromí a prostoru. Trpí pohybový aparát, dochází k prudkému zhoršování motorické inteligence a klesá umění motorického chování (není možnost cvičit motoriku). 3

4 Senzorická deprivace Lidé strádají nedostatkem smyslových zážitků. Vlivem jednotvárných smyslových zážitků klesá lidská inteligence, ztrácí se obrazotvornost a představivost, dochází k celkové devastaci vnímání a uchopování prožitků. Sociální deprivace Ztráta kontaktů s blízkými, ztráta zaměstnání, bydliště. Lidé strádají ztrácením sociální identity. Citová deprivace Neuspokojená potřeba dotyku, přátelství, lásky a jistoty. Psychická deprivace duševní stav vzniklý následkem takových životních situací, kde subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu. Psychické potřeby: potřeba určitého množství, proměnlivosti a druhu podnětů; potřeba základních podmínek pro standardní prožívání života; potřeba sociálních společenských vztahů; potřeba společenského uplatnění. Kinetická deprivace Dlouhodobé neuspokojování bazální potřeby má za následek nejprve jistou pohotovost organismu, což se projevuje většinou celkovým neklidem nebo napětím. Rovnováha může být (v horším případě) narušena trvale. Následky psychické deprivace Jedinec není schopen, v důsledku dlouhodobého neuspokojování svých psychických potřeb, přizpůsobit se běžným, ve společnosti obvyklým, situacím. Mezi projevy psychické deprivace patří: agresivita, hostilita, hospitalismus, citová labilita, zaostávání kognitivního i intelektového vývoje, regrese, opoždění celkového vývoje, růstové změny, obezita nebo nechutenství, selhání v sociálních vztazích, sociální oligofrenie, úzkostnost a nejistota. klasický obraz deprivovaných dětí rezignovali již na snahu získat hluboký vztah s jinou osobou zaměření na množství získaných podnětů, ne jejich kvalitu nadměrná aktivita v navazování sociálního kontaktu žízní po lásce povrchnost individuálních vztahů úpadek pracovních a věcných zájmů často selhávají při výuce i když mají dobrý intelekt Prevence psychické deprivace Jako celospolečenská záležitost se týká: legislativní úpravy, sdělovacích prostředků, soudů, škol, zdravotnictví (hl. pediatrů a všeobecných lékařů), výchovy k plánovanému a pozitivnímu rodičovství, nabídky mimoškolních aktivit, kulturní nabídky. Všímavost okolí. Možnost seberealizace v mimoškolních aktivitách (kroužky, sport). Psychická subdeprivace Projevy nejsou tak výrazné, dramatické a zřetelně ohraničené. Projevuje se především u dětí, které vyrůstají ve vlastní rodině potýkající se s nepříznivými sociálními a ekonomickými podmínkami (nechtěné děti, rodiny alkoholiků, dlouhodobě nezaměstnaných, apod.). Citová oploštělost se může stát jednou z příčin vzniku poruch chování přerůstajících v asociálnost. 4

5 B) ÚSTAVNÍ VÝCHOVA Ústavní výchova - Nařizuje ji soud (podle Zákona o rodině nebo podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeže) dětem do 18 let, z důvodů: výchovný nebo sociálních. - Doba trvání je podle nutnosti, nejdéle do dosažení zletilosti. - O zrušení rozhoduje také soud na žádost zákonných zástupců, pokud splnila svůj výchovný účel anebo pokud pominuly důvody, pro které byla nařízena. Ochranná výchova - Nařizuje se jedincům od 12 do 18 let podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeže, z důvodů: U dětí od 12 do 15 let ji soud nařizuje v případě, kdy spáchaly čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, Mladistvým mezi 15 a 18 lety soud ochrannou výchovu nařizuje za trestný čin, pokud je pravděpodobné, že bude mít větší efekt než uložení trestu odnětí svobody. SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY - Dětem ve věku od 3 do 18 let (výjimečně do 19 let) poskytuje výchovu i vzdělávání. - Instituce zajišťují výchovu, vzdělávání, sociální zázemí a péči formou interní nebo externí. - Dvě roviny: výchovná a sociální rovina. - Děti mají soudem nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovu nebo předběžné opatření. Důvody umístění Rodiče nejsou schopni zajistit podmínky pro rozvoj dítěte. Porucha chování je takového stupně a intenzity, že ohrožuje zdárný voj chování dítěte (drogy, loupeže, trestné činy). Dítě porušuje v důsledku poruchy chování zákonné normy, je trestně odpovědné a ústavní nebo ochranná výchova je přijímána jako alternativní trest. Dítě let porušuje zákon způsobe, kdy dospělému hrozí výjimečný trest. Typy zařízení 1) Diagnostický ústav 2) Dětský domov 3) Dětský domov se školou 4) Výchovný ústav 1) Diagnostický ústav - Přijímá děti krátkodobě zpravidla na 8 týdnů. - Provádí komplexní diagnostiku a na jejím základě je umísťuje děti do konkrétního školského zařízení. - Poskytuje také preventivně-výchovnou péči dětem na základě žádosti rodičů, péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení nebo od rodičů (po dobu nezbytně nutnou). - Na základě diagnostiky je stanoven program rozvoje osobnosti. - Diagnostickým ústavem prochází všechny děti s ústavní nebo ochrannou výchovou mimo těch, bez závažných poruch chování, které mohou být umístěny přímo do dětského domova nebo dětského domova se školou na základě jeho osobní dokumentace a děti z kojeneckého ústavu. 5

6 Úkoly - Diagnostické vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností. - Vzdělávací - Terapeutické směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte. - Výchovné a sociální. - Organizační umístění dítěte do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu. - Koordinační prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu. 2) Dětský domov - Stát zde zajišťuje edukaci dětí s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování a to s ohledem na jejich individuální potřeby. - Děti od 3 do 18 let, jsou zde umístěny zpravidla ze sociálních důvodů, jejich rodiče se o ně nemohou nebo neumí postarat. - Úkoly hlavně výchovné, vzdělávací a sociální. - Také pro nezletilé matky s jejich dětmi. - Školu navštěvují v místě, obci, kde je dětský domov. 3) Dětský domov se školou - Probíhá zde edukace dětí s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy chování, nebo pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně-léčebnou péči. - Také děti s uloženou ochrannou výchovou a nezletilé matky se závažnými poruchami chování nebo duševní poruchou vyžadující výchovně-léčebnou péči a to se svými dětmi. - Pro děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky, pokud problémy přetrvávají i nadále, může být dítě umístěno do výchovného ústavu. 4) Výchovný ústav - Pro děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Výjimečně sem může být umístěno dítě starší 12 let. - Úkoly zejména výchovné, vzdělávací a sociální. - Součástí výchovného ústavu je základní škola, popř. střední škola. POSTAVENÍ A ČINNOST SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA A PEDAGOGA - Sociální pracovník může pracovat v institucích ústavní a ochranné výchovy. - Může působit v oblasti poradenství problematiky náhradní rodinné výchovy. - Může pracovat na úřadech, které o ústavní a ochranné výchově rozhodují. 6

7 C) PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁNIKU MANŽELSTVÍ - smrtí alespoň jednoho z manželů tělo je přímý důkaz nebo úmrtní list - prohlášením alespoň jednoho z manželů za mrtvého - rozvodem SMRTÍ ALESPOŇ JEDNOHO Z MANŽELŮ - Po smrti jednoho se ten druhý může vrátit ke svému jménu za svobodna, ale stále je to např. vdova po někom. PROHLÁŠENÍM ALESPOŇ JEDNOHO Z MANŽELŮ ZA MRTVÉHO - Nejprve musejí být prohlášení za nezvěstné, poté za mrtvé, je zde nepřímý důkaz není mrtvola (havárie letadla, lodi,...). - Musí se důkladně prošetřit všechny důkazy. - Na obci se podá žádost o prohlášení dotyčného za mrtvého, obec ho musí ještě hledat (s pomocí policie, apod.), pokud není dostatek důkazů, neprohlásí ho za mrtvého a manželství stále trvá. - Pokud je prohlášen za mrtvého a dotyčný se po čase objeví živý, má to tyto důsledky: Pokud se prokáže, že to je ten pravý, musí mu být vrácen majetek, pokud už majetek neexistuje, musí dostat peníze. Na manželství už se ale hledí jako na rozvedené. ROZVOD - Od roku 1998 se kromě rozvodu soudem, uplatňuje rozvod dohodou. Dohodu musí potvrdit okresní soud. - Dohoda musí mít náležitosti: Manželé spolu nejméně půl roku nežijí (nemají intimní poměr), Musí být vypočten veškerý majetek, který je můj, jeho a společný (všechno přesně vypsané), Jak to bude s dětmi, pokud jsou a jsou nezletilé, Soud musí dohodu potvrdit a může si ověřit její pravdivost. 7

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Soňa Kozojedová Vypracovala: Ladislava

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více