dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté"

Transkript

1 FUTURA o.s. Centrum pro současné umění výroční zpráva 2010

2 Obsah: 1. Poslání organizace 2. Rekapitulace výstavního programu 3. Rezidenční pobyty 3.1 Pražské rezidence 3.2 Letní rezidence na zámku v Třebešicích 4. FUTURA New Yorku, Inc. 5. Finanční zpráva 6. Organizační struktura 7. Poděkování 8. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje 9. Přílohy Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2010 Seznam rezidenčních pobytů uskutečněných v roce 2010 Přiznání k dani z příjmu právnických osob od do Výkaz zisku a ztrát ke dni Rozvaha (Bilance) ke dni Markéta Othová: Art Institute, 2006

3 1. Poslání organizace Občanské sdružení FUTURA je neziskovou organizací založenou v roce Jako jeho hlavní cíl vymezují stanovy propagaci kvalitního současného umění a podporu jeho šíření v co nejširším společenském a kulturním kontextu. Činností sdružení je produkce kulturních akcí, zejména výstav, festivalů, setkání, přednášek a diskusí pro nejširší veřejnost. Stejně důležitou součástí aktivit občanského sdružení je poté pořádání výměnných projektů, setkávání umělců a přátel umění, navazování kontaktů mezi umělci z různých zemí a spolupráce s dalšími subjekty v oblasti kultury a umění. 2. Rekapitulace výstavního programu Tak jako v předchozích letech se i v roce 2010 výstavní program centra pro současné umění FUTURA s jeho výstavním prostorem v Holečkově ulici na pražském Smíchově soustředil na skupinové výstavy připravené významnými současnými kurátory. Bohužel jsme v letošním roce zaznamenali bezprecedentní propad financí a to zejména u jednoho ze dvou pro neziskovou kulturní sféru zcela klíčových přispěvovatelů Magistrátu hl.m. Prahy. Ačkoli jsme obdrželi od výtvarné komise jedno z nejvyšších bodových ohodnocení ze všech projektů ze současné výtvarné scény, prostředky, které nám nakonec byly přiznány, byly nejnižší za posledních pět let. Původně zamýšlený projekt světoznámého ruského kurátora Viktora Misiana Velmi jednoduché úkony bez zvláštního opodstatnění tak musel být z rozpočtových důvodů nahrazen výstavou ruského videoartu Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají. Kurátor Viktor Misiano totiž vzhledem k dostupným financím odmítl projekt realizovat, neboť míra kompromisů by přesáhla únosnou mez a projekt, který předtím již s úspěchem prezentoval v Athénách a Miláně, by zcela pozbyl původního smyslu. FUTURA nicméně zařadila tento projekt do výstavního programu pro rok 2013, kdy společně s kurátorem pevně doufáme, že se nám jej již podaří v původním plánovaném rozsahu zrealizovat. Podobně výstava Jana Zálešáka Moving Image byla nutnou náhradou za původně plánovaný projekt mezinárodní výstavy dvojce kurátorů Carlose Motty a Olivera Resslera Co je demokracie?. Kvůli výše zmiňovanému finančnímu propadu jsme byli nuceni tento ambiciózní a tedy adekvátně finančně nákladný projekt rovněž posunout a to do výstavního plánu roku I přes tyto zhoršené podmínky se centru pro současné umění FUTURA v roce 2010 podařilo zrealizovat dvě mezinárodní a dvě české, divácky i odborně úspěšné, skupinové výstavy. Koncepce první výstavy roku 2010, Kašpar noci, která si vypůjčila název ze stejnojmenné sbírky francouzského romantika Aloysiuse Bertranda, se zabývala prvky gotična a groteskna v díle vybraných současných českých umělkyň a umělců. Kurátor Václav Magid představil jakýsi anachronický pokus podívat se na dnešní postkonceptuální tvorbu z úhlu pohledu estetických kategorií, které mají svůj původ v romantismu. Výstava proti sobě postavila

4 dva typy ironie romantickou, v níž estetický zážitek umožňuje překonat hrůzu z neuchopitelnosti světa, a postkonceptuální, která využívá převzaté kulturní kódy k tomu, aby je zesměšnila. Výstava tak předvedla, že motivy gotična a groteskna nejsou současné umělecké citlivosti cizí. To, co je spojuje, však dnes pravděpodobně není tragičnost postavení člověka tváří v tvář jeho smrtelnosti, ale spíše cynický úsměšek nad vlastní situací. Tak jako i ve svých předchozích kurátorských projektech i ve výstavě Kašpar noci opět Václav Magid posunul vnímání možností skupinové výstavy jako celku i vnímání samotných děl jako její součásti. K přípravě druhého letošní projektu jsme pozvali mladého italského kurátora Antonia Geusu. Tento nezávislý kurátor a kritik usazený dlouhodobě v Moskvě se specializuje na nové technologie v současném umění a je vůdčí osobností tohoto oboru v Rusku. Jako jednoho z nejrespektovanějších odborníků na ruský videoart jsme jej vyzvali, aby pro nás připravil přehlídku současného ruského videa s přesahem k jeho historickým kořenům. Videoart v Rusku je relativně nový fenomén. I přesto, že jeho prvopočátky sahají do poloviny osmdesátých let, jako forma výtvarného umění začal být chápán až o mnoho let později. Cenzura sovětských politických mocnářů, dotýkající se mimo jiné i technologické reprodukce, znesnadnila přístup jedince k videokameře a dalším formám záznamu. Z tohoto důvodu nastal reálný rozvoj videa v umění až po rozpadu sovětského svazu. Videoart se však rychle stal nejúčinnějším nástrojem umělců a umožnil jim po mnoha letech v ústraní svých ateliérů a bytů znovu definovat svou identitu a nejen prezentovat širšímu publiku svou roli a funkci v nové ruské společnosti, ale také navázat dialog se světem za bývalou železnou oponou. Výstava Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají mapovala vývoj videoartu v Rusku od klíčových osobností, které stály u zrodu této umělecké formy od roku 1985 do roku 1991, až k současným protagonistům, kteří určují jeho dnešní charakter. Výstava se nezaobírala jen zrodem, prvními kroky a upevněním toho uměleckého žánru, ale zároveň byla určitou formou vizuální eseje, která přímo i nepřímo představila nekompromisní pohled na minulé a současné ruské konfrontační vztahy k okolnímu světu. Skupinová výstava NY / Prague 6, připravená pro FUTURU nezávislým newyorským kurátorem Omarem Lopez-Chahoudem, představila tvorbu umělců žijících v New Yorku, kteří pracují s různými výrazovými prostředky: od instalací a umění ve veřejném prostoru přes sochu a malbu až po práce s fotografickým základem a performancí. Vybraní umělci představují směs různorodých kulturních zázemí a nacházejí se na odlišných místech své kariéry. Na výstavě byly mimo jiné prezentovány i nové práce vytvořené během jejich čtyřtýdenního rezidenčního pobytu na zámku v Třebešicích organizovaným zde FUTUROU pravidelně každé léto od roku Umělci společně s kurátorem vybrali díla svých kolegů pro přehlídku současného newyorského videoartu, která byla pod názvem VIDEO NY prezentována paralelně s jejich vlastní výstavou.

5 Hlavní záměr výstavního projektu Moving Image, který uzavřel letošní výstavní program, byl jednoduchý: uceleně představit brněnskou scénu sestávající z okruhu autorů, kteří se volně pohybovali a pohybují kolem kolektivu FIUME. Výstava Moving Image zachytila obraz scény aktivit a vztahů množství lidí v poměrně dlouhém čase. Ve výčtu zastoupených umělců nalezneme samozřejmá spojení, daná společnou účastí na výstavních projektech a pásmech projekcí, ale i volnější vazby, nacházející se v rovině inspirace, sdílení podobných východisek a směřování k podobným cílům. Důležitým jednotícím prvkem v pozadí byla pak samozřejmě brněnská Fakulta výtvarných umění, kde všichni umělci zahrnutí do koncepce této výstavy studovali. Výstava Moving Image ale hlavně vymezila určité výrazové charakteristiky brněnské scény. Vytyčila zdejší zájem o narativní obraz, ať už pohyblivý, statický nebo vytvářený instalací, stejně jako práci s širokou škálou emocí oproti chladnějšímu českému postkonceptuálnímu přístupu. Typická je také častá kolaborativní povaha projektů, kdy dlouhodobé i nárazové spolupráce mohou vést ke stírání kontur jednotlivých autorských rukopisů. Projektu Jana Zálešáka však nešlo o nějakou úplnost, přesnou dokumentaci vývoje, vlivů, návazností. Obraz uplynulých deseti let byl ve výstavní instalaci rekonstruován jako stále otevřený prostor, v němž se staré setkává s novým. Franklin Evans, floornotesandcornerpositions, 2010

6 3. Rezidenční pobyty FUTURA v současnosti organizuje tři rezidenční programy vedle letního Chateaux Třebešice, celoroční pražský program Rezidence Praha a new yorský 950 Greene Ave (o tomto programu více v samostatné kapitole). 3.1 Pražské rezidence V roce 2010 se pražského rezidenčního programu v Centru pro současné umění FUTURA zúčastnilo devět zahraničních umělců z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Spojených Států Amerických, Egypta, Velké Británie a Holandska. Vzhledem k tomu, že rezidenční program FUTURY si zakládá na svém recipročním charakteru, obdobný počet českých umělců měl možnost zúčastnit se tří měsíčního tvůrčího pobytu v jedné z našich partnerských organizací. I přes omezené finanční zdroje se nám v roce 2010 podařilo úspěšně zrealizovat všechny původně plánované pobyty a aktivity (otevřené ateliéry, prezentace, promítání) s nimi spojené. Každý ze zahraničních umělců využil alespoň jedné formy prezentace a představil tak svou tvorbu místnímu odbornému i laickému publiku. Zahraniční umělci, mezi které se řadí například americká umělkyně Emily Verla Bovino, či maďarský umělec Andrász Blaszek, se skrze další aktivity přímo zapojili do dění na místní výtvarné scéně. Zatímco Bovino zorganizovala autorské čtení a diskuzi v galerii Etc., Andrász Blaszek se zúčastnil performance v galerii Školská 28. Každý z pobytů také proběhl pod vedením kvalifikované kurátorky, která s umělcem pracovala v přímém kontaktu po celé trvání pobytu. Byla mu tak poskytnuta pomoc nejen s praktickými věcmi, jako je pohyb po městě, galeriích, nákup materiálu na tvorbu díla, výzkum spojený s připravovaným dílem nebo přípravou otevřeného ateliéru, ale také například s vytipováním výstav, vernisáží, workshopů a dalších kulturních aktivit, které rezonují se zájmem a zaměřením umělce. Snaha kontinuálně seznamovat rezidenty s místní uměleckou scénou, jejími představiteli a dalšími odborníky se ukazuje jako plodná i dlouhodobě. Příkladem takové navázané spolupráce může být výstava slovenské umělkyně Kataríny Poliačikové v galerii Švestka, která byla iniciována právě během rezidence, díky které měla Poliačiková možnost obeznámit vedení této galerie se svou tvorbou. Nové spolupráce však byly iniciovány i ze strany českých umělců v zahraničí, jmenovitě pak především ze strany umělce Pavla Sterce, který nejen že během své rezidence v Polsku vystavil několik ze svých posledních děl v rámci dvou skupinových výstav ve Varšavě, ale také prezentoval polské umělce v rámci kurátorského projektu, který v říjnu proběhl pražském Karlín Studio a jehož byl kurátorem. V roce 2010 také začala spolupráce FUTURY s pražským kinem OKO, která bude doufejme pokračovat i v dalších letech. Spolupráce vychází z reálné potřeby zapojit nejen odborné publikum, ale především publikum laické do prezentací a diskuzí se zahraničními umělci a obeznámit tak veřejnost s tendencemi a přístupy umělců z odlišného kulturního prostředí. První vlaštovkou ze série diskusních panelů pod názvem Mezi námi byla diskuze s egyptským umělcem Basimem Magdym, který v Oku pod hlavičkou Questio-

7 ning Narratives představil české veřejnosti tři ze svých nejnovějších videí. Letošní ročník rezidenčních pobytů nám nejen umožnil navázat nové kontakty s jednotlivými rezidenty a zahraničními profesionály z oboru, ale také jsme se díky jednotlivým rezidencím měli možnost detailně obeznámit s prací pozvaných umělců a u mnohých z nich zvažujeme další, tentokrát výstavní spolupráci. Iniciovali jsme rovněž spolupráci s novými zahraničními partnery, s mnohými z nichž plánujeme ve výměnných rezidencích pokračovat i v následujících letech. Rezidenční program FUTURY si vedle recipročního charakteru zakládá na vysokém standardu, renomé a profesionalitě partnerských organizací. Zvolená strategie tak garantuje vysokou uměleckou kvalitu rezidentů, kteří do české republiky přijíždějí a zároveň vynikající zázemí a profesionální zacházení pro české umělce - rezidenty v zahraničí. Vzhledem k rostoucímu zájmu o náš rezidenční program ze strany zahraničních i českých umělců, partnerských institucí a nových prestižních partnerů, které se nám podařilo pro rok 2011 získat, plánujeme projekt v následujících letech dále rozšiřovat. Rádi bychom testovali nové formy prezentací a dále se tak aktivně podíleli na zpřístupňovaní současného umění širší veřejnosti, umožnili místnímu publiku se i nadále seznamovat s tvorbou umělců z odlišných koutů světa a zároveň vytvářeli jedinečné příležitosti pro mladé české tvůrce. 3.2 Letní residence na zámku Třebešice Nedílnou součástí našich aktivit na poli rezidenčních pobytů je letní workshop pořádaný pravidelně každé léto na zámku v Třebešicích u Kutné Hory již od roku Vzhledem k dané lokalitě a intenzitě každoročně připravovaného pobytu zve do tohoto programu FUTURA hlavně renomované umělce, pro které by bylo díky jejich vytíženému programu velmi obtížné, nebo nemožné, strávit na rezidenci déle nežli jeden měsíc, jak je tomu obvyklé u ostatních rezidenčních pobytů, které FUTURA pořádá. V rámci letní rezidence tak umělci společně žijí a tvoří po dobu kratší než čtyři týdny v unikátním prostředí Třebešického zámku. Vyvrcholením je den otevřených dveří, kde představí výsledky svého pobytu. Posledním výstupem rezidence obyčejně bývá výstava v prostorách FUTURY, nebo jak tomu bylo právě letos v Karlín Studios. Letošní ročník byl úzce spojen s prvními výsledky nejnovějšího projektu centra pro současné umění FUTURA odehrávajícím se v New Yorku. (Podrobněji v kapitole 4) Inspirováni myšlenkou recipročního charakteru pražských rezidencí, jsme i v tomto případě chtěli, aby naše aktivity v NYC byly dlouhodobě obousměrné. Proto jsme do letošního třebešického rezidenčního programu pozvali etablovaného kurátora žijícího v New Yorku Omara Lopez- Chahouda. Ten ke spolupráci vyzval mladé newyorské umělce různorodého kulturního zázemí a nacházející se na odlišných místech své kariéry. Tato šestice Franklin Evans, Brendan Fernandes, Katie Holten, Robert Melee, David Scanavino a Xaviera Simmons představila během dne otevřených dveří část výsledků své práce vzniklé během pobytu. Druhá část byla ke spatření na samostatné výstavě v prostorách pražské FUTURY.

8 4. FUTUTRA New York, Inc. V letošním roce jsme založili v New Yorku neziskovou organizaci, pobočku FUTURY s cílem soustavně podporovat (nejen) české umělce a kurátory v kariérním a uměleckém rozvoji a vytvářet jim k tomu patřičné organizační a institucionální příležitosti. Jedním z nástrojů, které k tomu uplatňujeme, jsou rezidenční pobyty. Během roku jsme postupně vyslali do NY pět umělců do dvou neziskových institucí: Triangle Arts Association (TAA) a International Studio and Curatorial Program (ISCP). Umělci se mohli hlásit do otevřené výzvy a z došlých přihlášek posléze účastníky vybíraly odborné komise. Pro rezidenční pobyt v ISCP, organizovaný společně s Institutem umění, komise doporučila malíře Jakuba Hoška. Z přihlášek do výběrového řízení na pobyt v TAA, které bylo vyhlášeno najednou ve čtyřech zemích České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku byli vybráni umělci Dorota Kendrová (SK), Jan Nálevka, (CZ), Anita Timea Oravecz (HU) a Honza Zamojski (PL). Všichni čtyři umělci zároveň vedle tříměsíčního rezidenčního pobytu získali příležitost představit newyorskému publiku své práce na samostatné výstavě v Českém centru New York. Katie Holten, Osm smrtelných hříchů civilizovaného muže, 2010

9 4. Finanční zpráva Celkové náklady FUTURY, o.s. v roce 2009 činily ,85 Kč, při výnosech ,95 Kč. Z veřejných rozpočtů jsme letos obdrželi grantovou podporu v celkové výši Kč, podrobněji v následující tabulce: FUTURA, o.s. výnosy z veřejných rozpočtů v roce 2010 organizace projekt Kč Středočeský kraj Prague / NY ,00 Kč MK ČR Umění a knihovny Celoroční výstavní program ,00 Kč MK ČR Umění a knihovny Rezidence Praha ,00 Kč Magistrát hl. m. Prahy Rezidence Praha ,00 Kč Magistrát hl. m. Prahy Celoroční výstavní program ,00 Kč CELKEM ,00 Kč Nadace, fondy a ostatní organizace přispěly na jednotlivé naše projekty částkou ,55 Kč, vizte tabulku: FUTURA, o.s. ostatní výnosy: nadace, fondy a dary v roce 2010 Organizace / dárce projekt Kč Mezinárodní Visegrádský fond Rezidence Praha ,67 Kč Evropská komise RE-tooling RESIDENCIES ,88 Kč Velvyslanectví Nizozemského Rezidence Praha ,00 Kč království Maďarské kulturní středisko v Rezidence Praha ,00 Kč Praze CELKEM ,55 Kč

10 Celkové náklady a výnosy v roce 2010 vypadaly takto: Celkové výdaje FUTURA, o.s Položka Ostatní režijní materiál Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářské potřeby Spotřeba plynu Spotřeba elektřiny - PRE Prodané zboží Opravy a udržování Jízdné - vlaky (umělci, kurátoři) Letenky (umělci, kurátoři) Náklady na reprezentaci Inzerce, propagace Pojištění Honoráře (umělci, kurátoři) Telefony, internet Doprava Poštovné Kopírování, tisk Náklady - služby Služby ostatní Účetní služby Webhosting Právní služby Nájemné (galerie, ubytování rezidenti) Pronájem ostatních prostor Mzdové náklady vč. dohod o provedení práce Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní pokuty a penále Kursové ztráty Jiné ostatní náklady Kč ,00 Kč ,54 Kč 4 527,00 Kč ,00 Kč ,39 Kč ,91 Kč 1 319,50 Kč 960,00 Kč 4 732,00 Kč ,00 Kč 8 609,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,00 Kč 8 477,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 802,00 Kč ,00 Kč 5 760,00 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 643,00 Kč 3 155,00 Kč 266,76 Kč ,38 Kč Celkem ,85 Kč

11 Celkové příjmy FUTURA, o.s položka Tržby za prodané zboží Úroky Kursové zisky Tržby z prodeje služeb (organizace, produkce) Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace Kč 1 165,00 Kč 70,62 Kč 206,78 Kč ,00 Kč ,55 Kč ,00 Kč Celkem ,95 Kč

12 5. Organizační struktura Jednatelem občanského sdružení FUTURA je Alberto Di Stefano, výkonným ředitelem Ondřej Stupal, produkční výstav Pavla Gajdošíková a koordinátorkou rezidenčních programů kurátorka Markéta Stará. 6. Poděkování Jako každý rok na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří v letošním roce pomohli s realizací našich projektů. Celoroční výstavní program v letošním roce podpořili Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Imarmitaliani. Projekt Rezidence Praha 2010 byl realizován za zásadní podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Mezinárodního visegrádského fondu. Mediální podporu jsme našlli u těchto partnerů: Radio Wave, Umělec, Pragueout, Artmap, Artyčok.tv, Radio 1. Ať již jednotlivé výstavy či rezidence dále podpořili: Středočeský kraj, Velvyslanectví Nizozemského království, Maďarské kulturní centrum v Praze, Kinotechnika Praha a.s., Culture Ireland, Samsung a celá řada dalších. Děkujeme! 7. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje název organizace: FUTURA, o.s. číslo a datum registrace: registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne pod číslem VS/1-1/52 534/03-R sídlo organizace: Holečkova 49, Praha 5, , Česká republika adresa kanceláře: Holečkova 49, Praha 5, , Česká republika statutární zástupce: Alberto Di Stefano telefon: +420 / IČO: číslo účtu: /0800 webové stránky:

13 8. Přílohy Chronologický seznam výstav a akcí v roce Kašpar Noci vernisáž: úterý v 18 hod. termín výstavy: kurátor: Václav Magid vystavující umělci: Daniela Baráčková, Jiří David, Marek Meduna, Mar kéta Othová, Michal Pěchouček, Jiří Skála, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Ivan Svoboda, Jan Šerých, Roman Štětina 2. Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají: O videoartu v Rusku vernisáž: úterý v 18 hod. termín výstavy: kurátor: Antonio Geusa vystavující umělci: AES+F, Viсtor Alimpiev, Vika Begalska, Blue Noses, Bluesoup, Sergey Bratkov, Olga Chernysheva, Collective Actions, Fcuk, Lyudmila Gorlova, Dmitry Gutov, Anna Jermolaewa, Oleg Kulik, Anton Litvin, Vladimir Logutov, Vladislav Mamyshev-Monroe, Andrey Monastyrsky, Pirate Telvision, Kirill Preobrazhensky, Prometheus In stitute, PROVMYZA, Gia Rigvava, Sergey Shutov, TOBRELUTS, Boris Yukhananov, Vadim Zakharov a další 3. NY / Prague 6 vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: kurátor: Omar Lopez-Chahoud vystavující umělci: Franklin Evans, Brendan Fernandes, Katie Holten, Robert Melee, David Scanavino, Xaviera Simmons 4. VIDEO NY vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: výstava byla zorganizována umělci a kurátorem projektu NY / Prague 6 vystavující umělci: Michael Paul Britto, Nanna Debois Buhl, Jonathan Ehrenberg, Ezra Johnson, Kate Gilmore, Tommy Hartung, Jayson Keeling, Richard Mosse, Marilyn Minter, Mark Orange, Chloe Piene, Viva Ruiz, Diana Shpungin, Elisabeth Subrin, Joey Weiss 5. Moving Image vernisáž: středa v 18 hod. výstava proběhne: kurátor: Jan Zálešák vystavující umělci: Filip Cenek, Jiří Havlíček, Petr Strouhal, Magdale

14 na Hrubá, Jan Žalio, Jan Šrámek, Filip Nerad, Petr Cabalka, Antonín Koutný, Pavel Švec, Tomáš Bárta, Tereza Sochorová, Veronika Vlková, Lenka Žampachová, Vojtěch Vaněk, Adéla Sobotková Seznam rezidenčních pobytů uskutečněných v roce 2010: A) Rezidence Praha 2010: 1. Andras Blaszek (HU) leden březen, Open Studio (dále pouze OS): Emily Verla Bovino (US/IT) únor duben, OS: Katarina Poliačiková (SK) duben červen, OS: Arthur Kleinjan (NU) duben červen, OS: Pavel Braila (RU) červen 6. Gabriella Csoszo (Hu) srpen říjen, OS: Basim Magdy (EG) září listopad, OS: Liz Murray (UK) září listopad, OS: Jaroslav Varga (SK) říjen prosinec, OS: Vyslaní umělci a partnerské organizace programu Rezidence Praha 2010: Pavel Sterec (1985, CZ) - Viafarini /IT/, Zámek Ujazdowksi /Warsaw, PL/ Matěj Smetana (1980, CZ) - Gallery Priestor - The Space Gallery /SK/ Ivan Svoboda (1980, CZ) - Gallery Priestor - The Space Gallery /SK/ Pavla Sceranková (1980, SK) - The Studios of Young Artists /HU/ Jan Haubelt (1977, CZ) - Standpoint gallery /UK/ Dominik Lang (1980, CZ) - Duende Gueststudios /Rotterdam, NL/

15 B) Rezidenční program Třebešice Chateaux 2010 Franklin Evans (1967, US) Brendan Fernandes (1979, K/CA) Katie Holten (1975, IR/US) Robert Melee (1966, US) David Scanavino (1978, US) Xaviera Simmons (1974, US) Omar Lopez-CHahoud, kurátor v rezidenci (USA) C) Rezidenční program 950 Greene Ave. Dorota Kenderová (1980, SK) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jan Nálevka (1976, CZ) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Timea Anita Oravecz (1975, HU) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jan Honza Zamojski (1981, PL) - Triangle Artist Association /NY, USA/ Jakub Hošek (1979, CZ) - ISCP /NY, USA/ Lenka Žampachová, Kompozice situace: vzácná vlastnost, 2010

16 Přiznání k dani z příjmu právnických osob od do Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 5 01 Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání 1 ) řádné dodatečné 10 ) opravné otisk podacího razítka finančního úřadu Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne Počet podílových fondů, jejichž majetek je obhospodařován Pořadové číslo podílového fondu Kód rozlišení typu přiznání 3 A Zdaňovací období podle 17a písm. ) zákona Počet příloh II. oddílu Počet zvláštních příloh 8 ) Počet samostatných příloh 9 ) P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od do I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6 ) 05 Název právnické osoby F U T U R A o. s. 06 Sídlo právnické osoby a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné H o l e č k o v a 4 9 b) obec P r a h a 5 d) stát/kód státu Č e s k á r e p u b l Č R e) číslo telefonu f) číslo faxu c) PSČ Bankovní spojení / Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce 1 ) ano ne 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2 ) 10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1 ) ano ne 11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1 ), 7 ) ano ne ano ne 2 ) 12 Spojení se zahraničními osobami 1 ) ano ne 13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE 2 ) Propagace a podpora soudobého umění MFin vzor č. 21 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2010 nebo jejich část, za která lhůta k podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2010) 1

17

18

19

20

21

22

23

24 Výkaz zisku a ztrát ke dni Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty ke dni (v celých tisících Kč) IČ Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Futura o. s. Holečkova 49 Praha Činnost A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 4. Prodané zboží 6 1 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 17 IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky 40 VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 Číslo řádku hlavní hospodářská

25

26 Rozvaha (Bilance) ke dni Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. R O Z V A H A ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Futura o. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Holečkova 49 Praha Označ. a A. AKTIVA b Dlouhodobý majetek celkem Číslo řádku c 1 Běžné účetní období Minulé úč. obdob Brutto Korekce Netto Netto I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 2. Software 4 3. Ocenitelná práva 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

27

28

29

30

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více