BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN"

Transkript

1 VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

2 SLOVO NA ÚVOD ZVLÁDÁNÍ ZMĚN S JISTOTOU V mnoha středně velkých podnicích mohou změny vzbuzovat obavy nebo být nákladné, pokud jste ale pružní a připravení, můžete získat konkurenční výhodu. Každý podnik, který se chce udržet na špičce, musí denně zvládat změny, a to nejen v reakci na měnící se potřeby zákazníků, ale proto, že chce maximálně využít přínosy nových technologií. Díky společnosti Oracle pro vás bude každá změna příležitostí. Bez ohledu na to, zda se potřebujete přizpůsobit novým podmínkám na trhu, nebo měnícím se požadavkům zákazníků, závisí vaše budoucnost na schopnosti rychle reagovat a využít těchto příležitostí. V tomto vydání se zamýšlíme nad tím, co znamená stát se mistrem v provádění změn vítat změny s nadšením a optimismem a zajistit, aby na ně bylo vaše IT prostředí připraveno reagovat. Naši zákazníci z řad středně velkých podniků tvrdí, že jednou z hlavních překážek změny je často málo flexibilní IT infrastruktura, která se nedokáže přizpůsobit změnám ani novým způsobům práce, ani změnám kapacity. Vedení podniku hledá způsob zvyšování kapacity bez potřebných investicí do aplikací s cílem snižování nákladů. Skutečný problém představuje i spravovatelnost, protože některé systémy pro správu se jen těžko konfigurují a odhalování chyb a kritických míst nebývá snadné. V této nelehké době, kdy jsou investice do IT zcela zásadní pro chod podniku, je podstatné, aby všechny investice přinášely rychlé výsledky. Společnost Oracle nabízí řadu řešení, jež vám pomohou vytvořit vysoce výkonné aplikační prostředí, které spolehlivě naplní očekávání zákazníků, sníží provozní náklady díky zjednodušené správě a administrativě a podpoří inovaci na vysoce dynamickém trhu. Naše řešení fungují na nejnovější platformě Java a otevřených webových standardech a nabízejí tedy maximální kompatibilitu s vašimi stávajícími aplikacemi i lepší možnosti budoucího růstu. Nabízíme vám všechny nástroje potřebné k tomu, abyste se mohli stát mistrem v provádění změn a maximalizovat svou konkurenční výhodu v dnešním světě, plném rychlých změn. S pozdravem, Piotr Kasak Sales Director TGB CE DALŠÍ INFORMACE O ŘEŠENÍCH ORACLE PRO BEZPEČNOST DAT NEBOJTE SE ZMĚN DATA POD KONTROLOU PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ V TOMTO VYDÁNÍ CO SE CHYSTÁ? 02

3 BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN PROČ JE ZVLÁDÁNÍ ZMĚN TAK TĚŽKÉ? Web Shopzilla zkrátil průměrnou dobu načítání stránky ze 6 sekund na 1,2 sekundy a zaznamenal 12% nárůst výnosů. Web Yahoo každým 400milisekundovým zrychlením zvýšil návštěvnost stránek o 9 %. Pro rychle rostoucí středně velké podniky hledající konkurenční výhodu je zásadní podnikatelskou prioritou schopnost rychle provádět změny, udržovat nebo zvyšovat výkon a zajistit alespoň 99,999% dostupnost aplikací. Dokážete-li růst beze změn aplikací a bez dalších investic do vývoje řešení, budete schopni rychle a efektivně reagovat na změny. A pokud je vaše infrastruktura vytvořena s ohledem na škálovatelnost, může být každá aplikace, která již byla jednou zavedena, rychle a snadno zavedena znovu bez dalších nákladů. NASTAL ČAS NA ZMĚNU Podniky, které se vypořádaly s obtížemi způsobenými ekonomickou krizí, se změnily, některé až k nepoznání. Vyznačují se odlišným přístupem k riziku, úvěrům i službám zákazníkům. Většina z nich má v živé paměti, jak kvůli změněnému ekonomickému i konkurenčnímu prostředí musely přepracovat svůj obchodní model. Některé dokonce musely změnit své tržní zaměření, zásady stanovování cen a podnikové procesy. Co tyto rostoucí podniky spojuje, je cílevědomost a důslednost. Hledají způsoby dalšího růstu, ale chtějí udržet nízké náklady a získat konkurenční výhodu. I DROBNÉ ZMĚNY MOHOU PŘINÉST VÝRAZNÝ EFEKT Podniky, které vítají změny, nabízejí podnětné příběhy o výrazných rozdílech ve výkonnosti. Zde je několik příkladů pro ilustraci: Jednosekundová prodleva při načítání stránky znamená o 11 % méně zobrazení stránky, 16% pokles spokojenosti zákazníků a 7% ztrátu konverzí. (To znamená, že pokud váš web obvykle vydělává dolarů denně, mohli byste tento rok přijít o 2,5 milionu dolarů tržeb.) Zdroj: Aberdeen Group Web Amazon zjistil, že každé 100milisekundové zrychlení zvýší výnosy o 1 %. 57 % online zákazníků opustí stránku, jestliže na její načtení musí čekat déle než 3 sekundy. Zdroj: Microsoft és Google Optimalizace výkonu zvýšila rychlost převodu o 16,07 % a velikost košíku o 5,51 %. Zdroj: Watching Websites Nabízíme vám další informace o rozsáhlé řadě middlewaru společnosti Oracle, díky kterým budete mít všechny změny pod kontrolou. > > oracle.com/goto/oracle-middleware/cz CO JE PŘEKÁŽKOU ZMĚN? Pro mnoho podniků je jádrem problému IT prostředí, konkrétně: Složitá správa a administrativa aplikačních serverů, v tomto případě je jakákoli změna nákladná Nízká spolehlivost, která působí problémy v oblasti služeb i spokojenosti zákazníků Pomalé uvedení nových aplikací na trh kvůli dlouhému vývojovému cyklu Nedostatečná flexibilita z důvodu závislosti na jediném dodavateli Mezi nejdůležitější faktory při zvládání změn patří přesné a včasné informace pro správu získané ze snadno použitelného rozhraní. Pak můžete rychle odhalovat chyby, reagovat na rychlý nárůst poptávky a zaměřit podporu na oblasti, které vyžadují pozornost. Jestliže si zachováte přehled nad měnícím se prostředím a budete mít vždy k dispozici údaje o výkonu, budete mít vše pod kontrolou. oracle.com/goto/oracle-bi/cz 03

4 Systémová integrace s Oracle SOA Suite Systémová integrace s Oracle SOA Suite Společnost TEMPEST je předním poskytovatelem IT produktů a služeb. Její tým má 19 let zkušeností a celá firma zaměstnává přes 250 odborníků. TEMPEST patří mezi TOP 200 nejlepších nefinančních společností na Slovensku. V žebříčku Big 5 Deloitte Technology Fast 50 Central Europe se umístil na čtvrté příčce. Mezi klienty společnosti patří významné organizace z oblasti telekomunikací, financí, průmyslu, síťových odvětví a veřejné správy. V roce 2010 zaznamenal TEMPEST obrat ve výši 77 mil. eur a růst ve všech běžně sledovaných hospodářských ukazatelích. SOA Service Oriented Architecture (tedy architektura orientovaná na služby) je architekturou, v níž jsou jednotlivé podnikové funkcionality dostupné ve formě služeb vystavených přes standardizovaná interoperabilní rozhraní. Služby je následně možné spojovat do větších celků, např. podnikových procesů. SOA v podnikovém prostředí V prostředí větších a středně velkých organizací se SOA stává významnou formou integrace podnikové aplikační infrastruktury, což je trend, jenž se předpokládá i v dohledné budoucnosti. Dalšími důležitými komponenty SOA Suite jsou: Oracle JDeveloper a ADF vývojové prostředí pro SOA Suite Oracle Business Rules na definování obchodních pravidel (business rules), které mohou být využívány v podnikových procesech a službách Oracle Business Activity Monitoring (BAM) poskytuje monitoring a statistiky o procesech, událostech, stavech atd. v reálném čase Oracle Web Services Manager na definování bezpečnostních zásad (autentizace, autorizace, přístupy). Dva typické scénáře použití Oracle SOA Suite 1. Sběrnice služeb v organizaci pomocí Oracle ESB 2. Implementace podnikových procesů v BPEL procesy implementující životní cyklus faktur Sběrnice služeb v organizaci Implementace sběrnice služeb formou ESB je často jedním z prvních kroků při implementaci SOA v organizaci. Oracle SOA Suite Oracle SOA Suite je soubor nástrojů, resp. softwarová platforma, jejíž snahou je poskytnout komplexní prostředí pro implementaci a spravování SOA v organizaci. SOA Suite je technologicky postavena nad Java EE jde v podstatě o soubor Java aplikací běžících nad Java EE serverem, např. Oracle Web Logic. Komponenty Oracle SOA Suite Komponenty SOA Suite jsou znázorněny v následujícím diagramu: Z aplikačního hlediska jsou klíčovými komponenty: Oracle Enterprise Service Bus sběrnice služeb, která agreguje a vystavuje rozhraní všech dostupných služeb v SOA na jedno centralizované místo. Oracle BPEL Process Manager slouží ke skládání jednotlivých služeb do podnikových procesů. Stav před zavedením ESB: v podnikové IT architektuře existuje několik balíkových aplikací nebo aplikací vyvinutých na míru, různé protokoly pro přístup ke službám jednotlivých aplikací (Web services, XML over HTTP, MQ, DB link, FTP, DCOM atd.), různá umístění služeb jednotlivých aplikací. Postup implementace ESB: v rámci individuálních aplikací se identifikují jednotlivé služby, které jsou (nebo lze předpokládat, že budou) využívány jinými aplikacemi nebo jejichž použití má smysl při řízení podnikových procesů, ty jsou zabaleny do standardního Web service rozhraní (WSDL, SOAP, XML Schema) a vystaveny na ESB. V tomto kroku se předpokládá použití bohatého souboru protokolových adaptérů dostupných v Oracle SOA Suite a vlastních datových transformací. 04

5 Systémová integrace s Oracle SOA Suite Stav po zavedení ESB (přínosy): standardizovaný uniformní protokol (Web service) pro přístup k (skoro) všem sdíleným službám, centralizované místo přístupu ke všem službám přes ESB viditelnost seznamu všech dostupných služeb, stabilní místo přístupu (location transparency) adresa služby vystavená na ESB je stabilní. Není nutné ji měnit např. při přesunu implementace služby do jiného systému stačí přesměrovat odkaz v ESB na nový systém. Podnikový proces životní cyklus faktury Druhým typickým příkladem použití Oracle SOA Suite v organizaci je implementace podnikových procesů v BPEL. Může jít o procesy běžící jen krátce (několik sekund) nebo dlouho (minuty, hodiny, dny), v nichž je nebo není přítomna interakce s uživateli. Přínos použití technologie BPEL je největší právě u dlouhotrvajících procesů s interakcí uživatelů. V našem druhém ukázkovém příkladu půjde právě o takový typ procesu. Životní cyklus faktury Byl implementován proces zastřešující životní cyklus faktury od momentu jejího zadání zadavatelem přes její schvalování až po zaúčtování, fyzické vytvoření dokumentu a zaevidování. Web portál byl implementován jako tenký webový klient. Proces jako takový byl implementován souborem několika BPEL procesů. Veškerá komunikace je realizována přes Web service volání služeb jednotlivých systémů vystavených na firemním ESB. Interakce s uživateli je realizována rozšířením BPEL pomocí Oracle Human Workflow. Jednotlivé podprocesy BPEL byly generalizovány a koncipovány tak, aby bylo umožněno jejich opětovné nasazení i pro jiné případy užití v celkovém řešení (schvalování, účtování, evidence i jiných dokumentů než jen faktur). Přínosy SOA Suite Na závěr uvádíme přínosy SOA Suite na základě našich zkušeností: komplexní prostředí pro implementaci všech zásadních aspektů SOA v organizaci, konzole pro BPEL i ESB umožňující detailní informace o probíhajících i ukončených instancích procesů / služeb a jejich spravování za chodu velmi užitečné zejména pro dlouhotrvající procesy, Java EE server dodatečné potřebné funkcionality je možné vyvinout nebo upravit na míru a nasadit jako Java aplikaci nebo webovou službu, velký soubor adaptérů pro jiné protokoly, výhody SOA jako takové interoperabilita, standardizace, viditelnost, možnost skládání dohromady atd. Je však třeba poznamenat, že použití jakékoliv technologie nebo softwarové platformy samo o sobě není zárukou dobře navrženého / implementovaného systému, ale může mu výrazně napomoci. Klíčovými prvky úspěšné implementace zůstávají i v rámci SOA dobře navržený design a architektura. Společnost Oracle není odpovědná za nabídky, produkty či služby partnerů a výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost s nimi související. TEMPEST a.s. Michal Rajniak SOA konzultant GBC IV Galvaniho 17/B Bratislava 2 Slovenská republika > > Tel.: > > Fax: > > > > tempest.sk 05

6 ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI ORACLE PRO ZVLÁDÁNÍ ZMĚN BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍKY SPOLEČNOSTI ORACLE Je stále složitější předvídat, jaké nároky budou kladeny na vaše informační systémy. Kapacita aplikací a služeb Java se musí přizpůsobovat proměnlivé poptávce. Tyto aplikace a služby musí být snadno spravovatelné a schopné rychle, spolehlivě a předvídatelně reagovat na změny. Jestliže od aplikací Java vyžadujete vyšší výkon, zejména v období změn, a nižší provozní náklady, aby bylo možné investovat finanční prostředky do inovací a zvýšit rentabilitu, bude vás jistě zajímat řešení WebLogic Suite od společnosti Oracle. Zkoumáme způsoby, jak mohou středně velké podniky zcela změnit svůj přístup ke správě podnikových procesů, aby mohly pružněji, snáze a s nižšími náklady reagovat na změny. Díky přesným informacím pro správu budou totiž mít vše pod kontrolou. Oracle WebLogic Suite 11g je základním prvkem nabídky Fusion Middleware společnosti Oracle, která tvoří základ aplikačních výpočetních sítí. Poskytuje tu nejvhodnější platformu jazyka Java pro infrastrukturu a aplikace společnosti Oracle a vy díky němu získáte konkurenční výhodu s vynaložením minimálních nákladů. Tato sada nabízí flexibilitu a pružnost, a je tedy ideální pro středně velké podniky, které se chtějí vypořádat se změnami. Řešení Oracle WebLogic Server Enterprise Edition 11g přináší nástroje pro snadnou a nenákladnou správu podnikových aplikací. Stahujte a instalujte vše, co rychle potřebujete, aby se váš podnik mohl přizpůsobit změnám. Doplňky lze upravit na míru konkrétnímu prostředí a díky řídicímu panelu pro správu budete mít vždy vše pod kontrolou. V nejnovější verzi byly implementovány nejnovější webové standardy i platforma Java, což zjednodušuje vývoj a díky podpoře architektury orientované na služby (SOA) přináší rozsáhlejší kompatibilitu. Zjednodušování vývoje nových aplikací a služeb tvoří jen polovinu rovnice. Kromě toho totiž musíte mít při zavádění a provozování těchto aplikací a služeb jistotu, že je vaše prostředí spolehlivé, spravovatelné a předává přesné informace. Chyby způsobené lidmi, kteří provozují vaše servery, mohou zejména v dobách změn výrazně poškodit loajalitu zákazníků a výnosy. Řešení Oracle WebLogic Server Enterprise Edition zajistí minimalizaci výpadků služeb. Jedinečná konzola správy obsahuje centrum změn, které vám pomůže s identifikací a prevencí chyb, zatímco diagnostické nástroje zajistí, abyste byli upozorněni na všechny podstatné problémy, které je třeba vyřešit. A snadno použitelné nástroje správy zajistí bezproblémový a nenákladný chod systémů. SE SPOLEHLIVÝM A EFEKTIVNÍM ŘEŠENÍM ORACLE WEBLOGIC SUITE BUDETE MÍT ZMĚNY POD KONTROLOU > > oracle.com/goto/oracle-middleware/cz Přístup k nejnovějším standardům pro vývoj a provoz aplikací s mimořádným výkonem, kapacitou a efektivitou Vestavěný a vysoce dostupný systém výměny zpráv umožňuje komplexní komunikaci na úrovni systému Vysoký a předvídatelný výkon a konzistentní a bezproblémový provoz aplikací Výkonné sledování a diagnostika systémů umožňuje rychlé odhalování a nápravu chyb. Zákazníci používající server Oracle WebLogic Server mohou předvídat selhání a postupovat aktivně. Mohou tedy zabránit výpadku systémů, který by ovlivnil provoz podniku jen proto, že část kódu není napsána správně Flexibilní možnosti nástrojů umožňují rychlý vývoj kvalitních služeb a aplikací V případě potřeby lze dynamicky zvýšit kapacitu Konsolidace více aplikací ve stejné infrastruktuře a izolace jednotlivých aplikací, aby nedocházelo k provozním výpadkům Automatické přepínání mezi jednotlivými servery zajišťuje vysokou dostupnost (migrace serveru) Rozložení zátěže mezi několik serverů Oracle WebLogic provozovaných na různém hardwaru umožňuje opětovné využití hardwaru od jakéhokoli dodavatele 06

7 MISTŘI V PROVÁDĚNÍ ZMĚN V AKCI! ABYSTE NEMUSELI ZMĚN LITOVAT Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN si pro správu svých technických aplikací i mnoha personalistických a administrativních aplikací v jazyce Java, které používají zaměstnanci CERNu, vybrala server Oracle WebLogic Server. Pomocí řešení Oracle WebLogic Suite Virtualization Option, které kombinuje server Oracle WebLogic Server s produktem Oracle JRockit Virtual Edition a běží v softwaru pro virtualizaci serveru Oracle VM, může CERN rychleji nasazovat nebo zavádět virtuální stroje, maximalizovat využití hardwaru i prostředků pro správu a snižovat náklady. Toto řešení de facto eliminuje operační systém a uvolňuje systémové zdroje, což CERNu umožňuje provozovat více instancí aplikačního serveru na jednom hardwaru. Společnost VocaLink, která je jedním z největších provozovatelů platebních služeb v Evropě a zpracovává 15 % evropských automatizovaných plateb, potřebovala nový platební systém, který by dokázal spolehlivě a nenákladně zpracovávat více než 90 milionů transakcí denně. Pomocí serveru Oracle WebLogic Server společnost přepracovala svoji dřívější platební platformu Replacement Electronic Funds Transfer (REFT), aby byla připravena lépe zvládat prudký nárůst objemu platebních transakcí. Platební platforma VocaLink byla dokončena včas, bez překročení rozpočtu a bez přerušení poskytování služeb. Bylo tak možné poskytovat nepřetržité služby všem firemním uživatelům a současně byl proveden další krok ve strategii společnosti, kterou je poskytování více transakcí prostřednictvím nejrůznějších kanálů. Produkty Oracle WebLogic Server a Oracle VM jsme si vybrali z toho důvodu, že nám umožňují lépe využívat fyzické i virtuální prostředky a pokrývají všechny potřeby našich aplikací, přičemž jsou efektivnější, méně rizikové a zvyšují kvalitu služeb. Server Oracle WebLogic Server se dá jednoduše integrovat do ostatních produktů Oracle, které v CERNu používáme, a poskytuje konzistentní a stabilní platformu k zavádění více aplikací v rámci velmi rozsáhlého prostředí. Říká Carlos Garcia Fernandez, počítačový vědec organizace CERN Úřad Swedish Social Insurance Agency nese jménem vlády zodpovědnost za mnoho programů sociálního zabezpečení švédské veřejnosti. Jedním z nejdůležitějších úkolů tohoto úřadu je hodnocení, stanovování a vyplácení dávek sociální podpory, jako jsou přídavky na děti a nemocenská. Úřad potřeboval nahradit staré výpočetní prostředí moderní platformou IT. Jeho cílem bylo zlepšit výkon systému IT, omezit výpadky provozu a snížit náklady na provoz, administrativu, licencování a údržbu. To vše ale bez přerušení provozu a s co nejmenším počtem změn v pracovních postupech uživatelů a uživatelském rozhraní. Úřad proto přešel na moderní, flexibilní a rozšiřitelnou platformu UNIX, kde se jako základ systémů IT používá řešení Oracle Tuxedo a základní rozhraní pro prohlížeče zajišťuje Oracle WebLogic Server. Úřad ušetřil nespočet pracovních hodin tím, že přestal používat dřívější systém a k provozu a správě administrativy sociálního zabezpečení využil stávajících znalostí. Navíc dosáhl 30% úspory licenčních nákladů, což představuje miliony švédských korun ročně. JSTE PŘIPRAVENI? Mnoho dalších zákazníků společnosti Oracle se stalo mistry v provádění změn a nyní se jim to vyplácí. Přečtěte si o nich: > > oracle.com/corporate/customers 07

8 STŘEDOBOD POZORNOST V CENTRU VAŠE DATABÁZE V centru inovativních technologií společnosti Oracle se nachází databáze Oracle Database 11g, která přispívá ke snižování nákladů a poskytování vysoce kvalitních služeb. Chcete-li být připraveni na změny i na růst, můžete své databáze seskupovat do clusterů nebo konsolidovat. Můžete maximalizovat dostupnost a eliminovat nevyužité zdroje a současně zvýšit výkon díky kompresi dat a jejich uložení do nízkonákladových úložných systémů. Databáze Oracle Database 11g vám také umožní bezpečně ochránit informace a splnit požadavky na dodržování předpisů. Budete moci nejen zvýšit svoji produktivitu, ale také budete připraveni na změny, aniž by vám hrozil výpadek provozu. oracle.com/goto/db11g/cz Získejte přístup k nástrojům a zdrojům informací, které vás přesvědčí o přínosech doplňků Oracle WebLogic Suite. Získejte ZDARMA sady prostředků a další informace o upgradech produktu Oracle Database. Nástroje Middleware ke zvládání změn > > oracle.com/goto/> oracle-middleware/cz MIDDLEWARE Vaše firemní data pod kontrolou > > oracle.com/goto/oracle-bi/cz DOPLŇKY BI Další informace můžete získat na čísle: > > oracle.com/cz/sme KONTAKTUJTE NÁS Copyright 2011, Oracle a/nebo dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích dceřiných společností. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely a změny jeho obsahu jsou vyhrazeny. Společnost Oracle nezaručuje, že tento dokument neobsahuje žádné chyby, a dokument nepodléhá žádným zárukám nebo podmínkám, ať už vyjádřeným ústně či vyplývajícím ze zákona, včetně domnělých záruk a podmínek prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Výslovně se zříkáme jakékoli zodpovědnosti ve vztahu k tomuto dokumentu a přímo ani nepřímo tímto dokumentem nevznikají žádné smluvní závazky. Tento dokument nesmí být reprodukován nebo přenášen v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Společnost Oracle se snaží vyvíjet produkty a postupy, které přispívají k ochraně životního prostředí Tento magazín byl vytištěn na recyklovaném papíře s použitím inkoustů s rostlinnými barvivy.

V ČÍSLE. Stop úniku citlivých informací ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Kdo z koho. Vlak, který nezastavíte

V ČÍSLE. Stop úniku citlivých informací ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Kdo z koho. Vlak, který nezastavíte ČÍSLO 10 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI Stop úniku citlivých informací V ČÍSLE Kdo z koho Zajistěte, aby vaše data neskončila v nepovolaných rukou Vlak, který nezastavíte Nové technologie

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 je společnost založená v roce 2001 na základech spolupráce několika subjektů, fyzických i právnických osob, podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku byla touha představit

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014 HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014 Integrované elektronické vystavování jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu ve městech a v turistických oblastech Obecné

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více