BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN"

Transkript

1 VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

2 SLOVO NA ÚVOD ZVLÁDÁNÍ ZMĚN S JISTOTOU V mnoha středně velkých podnicích mohou změny vzbuzovat obavy nebo být nákladné, pokud jste ale pružní a připravení, můžete získat konkurenční výhodu. Každý podnik, který se chce udržet na špičce, musí denně zvládat změny, a to nejen v reakci na měnící se potřeby zákazníků, ale proto, že chce maximálně využít přínosy nových technologií. Díky společnosti Oracle pro vás bude každá změna příležitostí. Bez ohledu na to, zda se potřebujete přizpůsobit novým podmínkám na trhu, nebo měnícím se požadavkům zákazníků, závisí vaše budoucnost na schopnosti rychle reagovat a využít těchto příležitostí. V tomto vydání se zamýšlíme nad tím, co znamená stát se mistrem v provádění změn vítat změny s nadšením a optimismem a zajistit, aby na ně bylo vaše IT prostředí připraveno reagovat. Naši zákazníci z řad středně velkých podniků tvrdí, že jednou z hlavních překážek změny je často málo flexibilní IT infrastruktura, která se nedokáže přizpůsobit změnám ani novým způsobům práce, ani změnám kapacity. Vedení podniku hledá způsob zvyšování kapacity bez potřebných investicí do aplikací s cílem snižování nákladů. Skutečný problém představuje i spravovatelnost, protože některé systémy pro správu se jen těžko konfigurují a odhalování chyb a kritických míst nebývá snadné. V této nelehké době, kdy jsou investice do IT zcela zásadní pro chod podniku, je podstatné, aby všechny investice přinášely rychlé výsledky. Společnost Oracle nabízí řadu řešení, jež vám pomohou vytvořit vysoce výkonné aplikační prostředí, které spolehlivě naplní očekávání zákazníků, sníží provozní náklady díky zjednodušené správě a administrativě a podpoří inovaci na vysoce dynamickém trhu. Naše řešení fungují na nejnovější platformě Java a otevřených webových standardech a nabízejí tedy maximální kompatibilitu s vašimi stávajícími aplikacemi i lepší možnosti budoucího růstu. Nabízíme vám všechny nástroje potřebné k tomu, abyste se mohli stát mistrem v provádění změn a maximalizovat svou konkurenční výhodu v dnešním světě, plném rychlých změn. S pozdravem, Piotr Kasak Sales Director TGB CE DALŠÍ INFORMACE O ŘEŠENÍCH ORACLE PRO BEZPEČNOST DAT NEBOJTE SE ZMĚN DATA POD KONTROLOU PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ V TOMTO VYDÁNÍ CO SE CHYSTÁ? 02

3 BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN PROČ JE ZVLÁDÁNÍ ZMĚN TAK TĚŽKÉ? Web Shopzilla zkrátil průměrnou dobu načítání stránky ze 6 sekund na 1,2 sekundy a zaznamenal 12% nárůst výnosů. Web Yahoo každým 400milisekundovým zrychlením zvýšil návštěvnost stránek o 9 %. Pro rychle rostoucí středně velké podniky hledající konkurenční výhodu je zásadní podnikatelskou prioritou schopnost rychle provádět změny, udržovat nebo zvyšovat výkon a zajistit alespoň 99,999% dostupnost aplikací. Dokážete-li růst beze změn aplikací a bez dalších investic do vývoje řešení, budete schopni rychle a efektivně reagovat na změny. A pokud je vaše infrastruktura vytvořena s ohledem na škálovatelnost, může být každá aplikace, která již byla jednou zavedena, rychle a snadno zavedena znovu bez dalších nákladů. NASTAL ČAS NA ZMĚNU Podniky, které se vypořádaly s obtížemi způsobenými ekonomickou krizí, se změnily, některé až k nepoznání. Vyznačují se odlišným přístupem k riziku, úvěrům i službám zákazníkům. Většina z nich má v živé paměti, jak kvůli změněnému ekonomickému i konkurenčnímu prostředí musely přepracovat svůj obchodní model. Některé dokonce musely změnit své tržní zaměření, zásady stanovování cen a podnikové procesy. Co tyto rostoucí podniky spojuje, je cílevědomost a důslednost. Hledají způsoby dalšího růstu, ale chtějí udržet nízké náklady a získat konkurenční výhodu. I DROBNÉ ZMĚNY MOHOU PŘINÉST VÝRAZNÝ EFEKT Podniky, které vítají změny, nabízejí podnětné příběhy o výrazných rozdílech ve výkonnosti. Zde je několik příkladů pro ilustraci: Jednosekundová prodleva při načítání stránky znamená o 11 % méně zobrazení stránky, 16% pokles spokojenosti zákazníků a 7% ztrátu konverzí. (To znamená, že pokud váš web obvykle vydělává dolarů denně, mohli byste tento rok přijít o 2,5 milionu dolarů tržeb.) Zdroj: Aberdeen Group Web Amazon zjistil, že každé 100milisekundové zrychlení zvýší výnosy o 1 %. 57 % online zákazníků opustí stránku, jestliže na její načtení musí čekat déle než 3 sekundy. Zdroj: Microsoft és Google Optimalizace výkonu zvýšila rychlost převodu o 16,07 % a velikost košíku o 5,51 %. Zdroj: Watching Websites Nabízíme vám další informace o rozsáhlé řadě middlewaru společnosti Oracle, díky kterým budete mít všechny změny pod kontrolou. > > oracle.com/goto/oracle-middleware/cz CO JE PŘEKÁŽKOU ZMĚN? Pro mnoho podniků je jádrem problému IT prostředí, konkrétně: Složitá správa a administrativa aplikačních serverů, v tomto případě je jakákoli změna nákladná Nízká spolehlivost, která působí problémy v oblasti služeb i spokojenosti zákazníků Pomalé uvedení nových aplikací na trh kvůli dlouhému vývojovému cyklu Nedostatečná flexibilita z důvodu závislosti na jediném dodavateli Mezi nejdůležitější faktory při zvládání změn patří přesné a včasné informace pro správu získané ze snadno použitelného rozhraní. Pak můžete rychle odhalovat chyby, reagovat na rychlý nárůst poptávky a zaměřit podporu na oblasti, které vyžadují pozornost. Jestliže si zachováte přehled nad měnícím se prostředím a budete mít vždy k dispozici údaje o výkonu, budete mít vše pod kontrolou. oracle.com/goto/oracle-bi/cz 03

4 Systémová integrace s Oracle SOA Suite Systémová integrace s Oracle SOA Suite Společnost TEMPEST je předním poskytovatelem IT produktů a služeb. Její tým má 19 let zkušeností a celá firma zaměstnává přes 250 odborníků. TEMPEST patří mezi TOP 200 nejlepších nefinančních společností na Slovensku. V žebříčku Big 5 Deloitte Technology Fast 50 Central Europe se umístil na čtvrté příčce. Mezi klienty společnosti patří významné organizace z oblasti telekomunikací, financí, průmyslu, síťových odvětví a veřejné správy. V roce 2010 zaznamenal TEMPEST obrat ve výši 77 mil. eur a růst ve všech běžně sledovaných hospodářských ukazatelích. SOA Service Oriented Architecture (tedy architektura orientovaná na služby) je architekturou, v níž jsou jednotlivé podnikové funkcionality dostupné ve formě služeb vystavených přes standardizovaná interoperabilní rozhraní. Služby je následně možné spojovat do větších celků, např. podnikových procesů. SOA v podnikovém prostředí V prostředí větších a středně velkých organizací se SOA stává významnou formou integrace podnikové aplikační infrastruktury, což je trend, jenž se předpokládá i v dohledné budoucnosti. Dalšími důležitými komponenty SOA Suite jsou: Oracle JDeveloper a ADF vývojové prostředí pro SOA Suite Oracle Business Rules na definování obchodních pravidel (business rules), které mohou být využívány v podnikových procesech a službách Oracle Business Activity Monitoring (BAM) poskytuje monitoring a statistiky o procesech, událostech, stavech atd. v reálném čase Oracle Web Services Manager na definování bezpečnostních zásad (autentizace, autorizace, přístupy). Dva typické scénáře použití Oracle SOA Suite 1. Sběrnice služeb v organizaci pomocí Oracle ESB 2. Implementace podnikových procesů v BPEL procesy implementující životní cyklus faktur Sběrnice služeb v organizaci Implementace sběrnice služeb formou ESB je často jedním z prvních kroků při implementaci SOA v organizaci. Oracle SOA Suite Oracle SOA Suite je soubor nástrojů, resp. softwarová platforma, jejíž snahou je poskytnout komplexní prostředí pro implementaci a spravování SOA v organizaci. SOA Suite je technologicky postavena nad Java EE jde v podstatě o soubor Java aplikací běžících nad Java EE serverem, např. Oracle Web Logic. Komponenty Oracle SOA Suite Komponenty SOA Suite jsou znázorněny v následujícím diagramu: Z aplikačního hlediska jsou klíčovými komponenty: Oracle Enterprise Service Bus sběrnice služeb, která agreguje a vystavuje rozhraní všech dostupných služeb v SOA na jedno centralizované místo. Oracle BPEL Process Manager slouží ke skládání jednotlivých služeb do podnikových procesů. Stav před zavedením ESB: v podnikové IT architektuře existuje několik balíkových aplikací nebo aplikací vyvinutých na míru, různé protokoly pro přístup ke službám jednotlivých aplikací (Web services, XML over HTTP, MQ, DB link, FTP, DCOM atd.), různá umístění služeb jednotlivých aplikací. Postup implementace ESB: v rámci individuálních aplikací se identifikují jednotlivé služby, které jsou (nebo lze předpokládat, že budou) využívány jinými aplikacemi nebo jejichž použití má smysl při řízení podnikových procesů, ty jsou zabaleny do standardního Web service rozhraní (WSDL, SOAP, XML Schema) a vystaveny na ESB. V tomto kroku se předpokládá použití bohatého souboru protokolových adaptérů dostupných v Oracle SOA Suite a vlastních datových transformací. 04

5 Systémová integrace s Oracle SOA Suite Stav po zavedení ESB (přínosy): standardizovaný uniformní protokol (Web service) pro přístup k (skoro) všem sdíleným službám, centralizované místo přístupu ke všem službám přes ESB viditelnost seznamu všech dostupných služeb, stabilní místo přístupu (location transparency) adresa služby vystavená na ESB je stabilní. Není nutné ji měnit např. při přesunu implementace služby do jiného systému stačí přesměrovat odkaz v ESB na nový systém. Podnikový proces životní cyklus faktury Druhým typickým příkladem použití Oracle SOA Suite v organizaci je implementace podnikových procesů v BPEL. Může jít o procesy běžící jen krátce (několik sekund) nebo dlouho (minuty, hodiny, dny), v nichž je nebo není přítomna interakce s uživateli. Přínos použití technologie BPEL je největší právě u dlouhotrvajících procesů s interakcí uživatelů. V našem druhém ukázkovém příkladu půjde právě o takový typ procesu. Životní cyklus faktury Byl implementován proces zastřešující životní cyklus faktury od momentu jejího zadání zadavatelem přes její schvalování až po zaúčtování, fyzické vytvoření dokumentu a zaevidování. Web portál byl implementován jako tenký webový klient. Proces jako takový byl implementován souborem několika BPEL procesů. Veškerá komunikace je realizována přes Web service volání služeb jednotlivých systémů vystavených na firemním ESB. Interakce s uživateli je realizována rozšířením BPEL pomocí Oracle Human Workflow. Jednotlivé podprocesy BPEL byly generalizovány a koncipovány tak, aby bylo umožněno jejich opětovné nasazení i pro jiné případy užití v celkovém řešení (schvalování, účtování, evidence i jiných dokumentů než jen faktur). Přínosy SOA Suite Na závěr uvádíme přínosy SOA Suite na základě našich zkušeností: komplexní prostředí pro implementaci všech zásadních aspektů SOA v organizaci, konzole pro BPEL i ESB umožňující detailní informace o probíhajících i ukončených instancích procesů / služeb a jejich spravování za chodu velmi užitečné zejména pro dlouhotrvající procesy, Java EE server dodatečné potřebné funkcionality je možné vyvinout nebo upravit na míru a nasadit jako Java aplikaci nebo webovou službu, velký soubor adaptérů pro jiné protokoly, výhody SOA jako takové interoperabilita, standardizace, viditelnost, možnost skládání dohromady atd. Je však třeba poznamenat, že použití jakékoliv technologie nebo softwarové platformy samo o sobě není zárukou dobře navrženého / implementovaného systému, ale může mu výrazně napomoci. Klíčovými prvky úspěšné implementace zůstávají i v rámci SOA dobře navržený design a architektura. Společnost Oracle není odpovědná za nabídky, produkty či služby partnerů a výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost s nimi související. TEMPEST a.s. Michal Rajniak SOA konzultant GBC IV Galvaniho 17/B Bratislava 2 Slovenská republika > > Tel.: > > Fax: > > > > tempest.sk 05

6 ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI ORACLE PRO ZVLÁDÁNÍ ZMĚN BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍKY SPOLEČNOSTI ORACLE Je stále složitější předvídat, jaké nároky budou kladeny na vaše informační systémy. Kapacita aplikací a služeb Java se musí přizpůsobovat proměnlivé poptávce. Tyto aplikace a služby musí být snadno spravovatelné a schopné rychle, spolehlivě a předvídatelně reagovat na změny. Jestliže od aplikací Java vyžadujete vyšší výkon, zejména v období změn, a nižší provozní náklady, aby bylo možné investovat finanční prostředky do inovací a zvýšit rentabilitu, bude vás jistě zajímat řešení WebLogic Suite od společnosti Oracle. Zkoumáme způsoby, jak mohou středně velké podniky zcela změnit svůj přístup ke správě podnikových procesů, aby mohly pružněji, snáze a s nižšími náklady reagovat na změny. Díky přesným informacím pro správu budou totiž mít vše pod kontrolou. Oracle WebLogic Suite 11g je základním prvkem nabídky Fusion Middleware společnosti Oracle, která tvoří základ aplikačních výpočetních sítí. Poskytuje tu nejvhodnější platformu jazyka Java pro infrastrukturu a aplikace společnosti Oracle a vy díky němu získáte konkurenční výhodu s vynaložením minimálních nákladů. Tato sada nabízí flexibilitu a pružnost, a je tedy ideální pro středně velké podniky, které se chtějí vypořádat se změnami. Řešení Oracle WebLogic Server Enterprise Edition 11g přináší nástroje pro snadnou a nenákladnou správu podnikových aplikací. Stahujte a instalujte vše, co rychle potřebujete, aby se váš podnik mohl přizpůsobit změnám. Doplňky lze upravit na míru konkrétnímu prostředí a díky řídicímu panelu pro správu budete mít vždy vše pod kontrolou. V nejnovější verzi byly implementovány nejnovější webové standardy i platforma Java, což zjednodušuje vývoj a díky podpoře architektury orientované na služby (SOA) přináší rozsáhlejší kompatibilitu. Zjednodušování vývoje nových aplikací a služeb tvoří jen polovinu rovnice. Kromě toho totiž musíte mít při zavádění a provozování těchto aplikací a služeb jistotu, že je vaše prostředí spolehlivé, spravovatelné a předává přesné informace. Chyby způsobené lidmi, kteří provozují vaše servery, mohou zejména v dobách změn výrazně poškodit loajalitu zákazníků a výnosy. Řešení Oracle WebLogic Server Enterprise Edition zajistí minimalizaci výpadků služeb. Jedinečná konzola správy obsahuje centrum změn, které vám pomůže s identifikací a prevencí chyb, zatímco diagnostické nástroje zajistí, abyste byli upozorněni na všechny podstatné problémy, které je třeba vyřešit. A snadno použitelné nástroje správy zajistí bezproblémový a nenákladný chod systémů. SE SPOLEHLIVÝM A EFEKTIVNÍM ŘEŠENÍM ORACLE WEBLOGIC SUITE BUDETE MÍT ZMĚNY POD KONTROLOU > > oracle.com/goto/oracle-middleware/cz Přístup k nejnovějším standardům pro vývoj a provoz aplikací s mimořádným výkonem, kapacitou a efektivitou Vestavěný a vysoce dostupný systém výměny zpráv umožňuje komplexní komunikaci na úrovni systému Vysoký a předvídatelný výkon a konzistentní a bezproblémový provoz aplikací Výkonné sledování a diagnostika systémů umožňuje rychlé odhalování a nápravu chyb. Zákazníci používající server Oracle WebLogic Server mohou předvídat selhání a postupovat aktivně. Mohou tedy zabránit výpadku systémů, který by ovlivnil provoz podniku jen proto, že část kódu není napsána správně Flexibilní možnosti nástrojů umožňují rychlý vývoj kvalitních služeb a aplikací V případě potřeby lze dynamicky zvýšit kapacitu Konsolidace více aplikací ve stejné infrastruktuře a izolace jednotlivých aplikací, aby nedocházelo k provozním výpadkům Automatické přepínání mezi jednotlivými servery zajišťuje vysokou dostupnost (migrace serveru) Rozložení zátěže mezi několik serverů Oracle WebLogic provozovaných na různém hardwaru umožňuje opětovné využití hardwaru od jakéhokoli dodavatele 06

7 MISTŘI V PROVÁDĚNÍ ZMĚN V AKCI! ABYSTE NEMUSELI ZMĚN LITOVAT Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN si pro správu svých technických aplikací i mnoha personalistických a administrativních aplikací v jazyce Java, které používají zaměstnanci CERNu, vybrala server Oracle WebLogic Server. Pomocí řešení Oracle WebLogic Suite Virtualization Option, které kombinuje server Oracle WebLogic Server s produktem Oracle JRockit Virtual Edition a běží v softwaru pro virtualizaci serveru Oracle VM, může CERN rychleji nasazovat nebo zavádět virtuální stroje, maximalizovat využití hardwaru i prostředků pro správu a snižovat náklady. Toto řešení de facto eliminuje operační systém a uvolňuje systémové zdroje, což CERNu umožňuje provozovat více instancí aplikačního serveru na jednom hardwaru. Společnost VocaLink, která je jedním z největších provozovatelů platebních služeb v Evropě a zpracovává 15 % evropských automatizovaných plateb, potřebovala nový platební systém, který by dokázal spolehlivě a nenákladně zpracovávat více než 90 milionů transakcí denně. Pomocí serveru Oracle WebLogic Server společnost přepracovala svoji dřívější platební platformu Replacement Electronic Funds Transfer (REFT), aby byla připravena lépe zvládat prudký nárůst objemu platebních transakcí. Platební platforma VocaLink byla dokončena včas, bez překročení rozpočtu a bez přerušení poskytování služeb. Bylo tak možné poskytovat nepřetržité služby všem firemním uživatelům a současně byl proveden další krok ve strategii společnosti, kterou je poskytování více transakcí prostřednictvím nejrůznějších kanálů. Produkty Oracle WebLogic Server a Oracle VM jsme si vybrali z toho důvodu, že nám umožňují lépe využívat fyzické i virtuální prostředky a pokrývají všechny potřeby našich aplikací, přičemž jsou efektivnější, méně rizikové a zvyšují kvalitu služeb. Server Oracle WebLogic Server se dá jednoduše integrovat do ostatních produktů Oracle, které v CERNu používáme, a poskytuje konzistentní a stabilní platformu k zavádění více aplikací v rámci velmi rozsáhlého prostředí. Říká Carlos Garcia Fernandez, počítačový vědec organizace CERN Úřad Swedish Social Insurance Agency nese jménem vlády zodpovědnost za mnoho programů sociálního zabezpečení švédské veřejnosti. Jedním z nejdůležitějších úkolů tohoto úřadu je hodnocení, stanovování a vyplácení dávek sociální podpory, jako jsou přídavky na děti a nemocenská. Úřad potřeboval nahradit staré výpočetní prostředí moderní platformou IT. Jeho cílem bylo zlepšit výkon systému IT, omezit výpadky provozu a snížit náklady na provoz, administrativu, licencování a údržbu. To vše ale bez přerušení provozu a s co nejmenším počtem změn v pracovních postupech uživatelů a uživatelském rozhraní. Úřad proto přešel na moderní, flexibilní a rozšiřitelnou platformu UNIX, kde se jako základ systémů IT používá řešení Oracle Tuxedo a základní rozhraní pro prohlížeče zajišťuje Oracle WebLogic Server. Úřad ušetřil nespočet pracovních hodin tím, že přestal používat dřívější systém a k provozu a správě administrativy sociálního zabezpečení využil stávajících znalostí. Navíc dosáhl 30% úspory licenčních nákladů, což představuje miliony švédských korun ročně. JSTE PŘIPRAVENI? Mnoho dalších zákazníků společnosti Oracle se stalo mistry v provádění změn a nyní se jim to vyplácí. Přečtěte si o nich: > > oracle.com/corporate/customers 07

8 STŘEDOBOD POZORNOST V CENTRU VAŠE DATABÁZE V centru inovativních technologií společnosti Oracle se nachází databáze Oracle Database 11g, která přispívá ke snižování nákladů a poskytování vysoce kvalitních služeb. Chcete-li být připraveni na změny i na růst, můžete své databáze seskupovat do clusterů nebo konsolidovat. Můžete maximalizovat dostupnost a eliminovat nevyužité zdroje a současně zvýšit výkon díky kompresi dat a jejich uložení do nízkonákladových úložných systémů. Databáze Oracle Database 11g vám také umožní bezpečně ochránit informace a splnit požadavky na dodržování předpisů. Budete moci nejen zvýšit svoji produktivitu, ale také budete připraveni na změny, aniž by vám hrozil výpadek provozu. oracle.com/goto/db11g/cz Získejte přístup k nástrojům a zdrojům informací, které vás přesvědčí o přínosech doplňků Oracle WebLogic Suite. Získejte ZDARMA sady prostředků a další informace o upgradech produktu Oracle Database. Nástroje Middleware ke zvládání změn > > oracle.com/goto/> oracle-middleware/cz MIDDLEWARE Vaše firemní data pod kontrolou > > oracle.com/goto/oracle-bi/cz DOPLŇKY BI Další informace můžete získat na čísle: > > oracle.com/cz/sme KONTAKTUJTE NÁS Copyright 2011, Oracle a/nebo dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích dceřiných společností. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely a změny jeho obsahu jsou vyhrazeny. Společnost Oracle nezaručuje, že tento dokument neobsahuje žádné chyby, a dokument nepodléhá žádným zárukám nebo podmínkám, ať už vyjádřeným ústně či vyplývajícím ze zákona, včetně domnělých záruk a podmínek prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Výslovně se zříkáme jakékoli zodpovědnosti ve vztahu k tomuto dokumentu a přímo ani nepřímo tímto dokumentem nevznikají žádné smluvní závazky. Tento dokument nesmí být reprodukován nebo přenášen v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Společnost Oracle se snaží vyvíjet produkty a postupy, které přispívají k ochraně životního prostředí Tento magazín byl vytištěn na recyklovaném papíře s použitím inkoustů s rostlinnými barvivy.

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server

Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server Strana 1 / 5 Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server Velmi krátká doba odezvy a vysoký výkon pro přístup k firemním datům v reálném čase Jednotka SSD představuje zařízení k ukládání

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly KVM Pokročilá

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Business Intelligence Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Business Intelligence Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle Edition One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE ŘEŠENÍ BUSINESS INTELLIGENCE (BI) Přísun nových cenných dat je obrovský a nadále vzrůstá v jakém

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Základ úspěšných procesů. Správa ů. s ELOxc for Microsoft EWS. Enterprise Content Management

Základ úspěšných procesů. Správa  ů. s ELOxc for Microsoft EWS. Enterprise Content Management Základ úspěšných procesů Správa e-mailů s ELOxc for Microsoft EWS Enterprise Content Management www.elo.com Správa e-mailů s ELOxc for Microsoft EWS Využití informací. Optimalizace procesů. Úspora nákladů

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě

Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě Whitepaper Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě Náročnější požadavky nižší rozpočet: toto dilema v současné době řeší stále více podnikových úseků IT, jež na druhé straně musí navíc

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite

Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 7. října 2014 Marek Rychlý Správa

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 O nás 1980 založena MATERNA. 1.400 zaměstnanců v 11 národních a 11 mezinárodních pobočkách v Evropě. 158 milionů Euro obrat v roce 2013. MATERNA působí úspěšně v oboru

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Případová studie ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Jak jsme společnosti ČMSS dodali moderní řešení pro řízení vztahů s klienty ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Kvalitní poskytování

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 Ladislav LÁLA MBA Enterprise Platforms Manager Jiří Snopek Midrange Infrastructure Manager Česká spořitelna v kostce založena 1825 5,2

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Protection Suites - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je třeba řešit u SMB - Bezpečnostní hrozby přibývají jak co do počtu tak i bezpečnosti - Spyware a adware - Viry, červy, trójské

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka.

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka. MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) IT SYSTEMS a.s. Mnoho společností má implementovány aplikace, které byly vyvíjeny (případně

Více

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP Na nejvyšší úrovni Certifikované ECM zcela propojuje funkcionalitu SAP a pomocí SAP Archivelink. Plně integrované do světa podnikových řešení SAP, poskytuje vhodné řešení pro optimalizaci procesů založených

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Úspory nákladů v ICT vs. technologický dluh

Úspory nákladů v ICT vs. technologický dluh Úspory nákladů v ICT vs. technologický dluh Hynek Cihlář, Radek Pohan 24. 2. 2010 Program Pojmy Zákazník Letiště Praha, a.s. Proces tvorby cílové architektury Technologický dluh v souvislostech Shrnutí

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Zaostřeno na produkt. Udržení zákazníků. Úhel pohledu ČÍSLO 05

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Zaostřeno na produkt. Udržení zákazníků. Úhel pohledu ČÍSLO 05 ČÍSLO 05 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE V ČÍSLE Udržení zákazníků Vyhledávání, analýza a praktické uplatnění zákaznických dat vám pomůže posílit náskok před konkurencí. Úhel pohledu Manažer

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Jan Růžička Institute of geoinformatics VSB-TU Ostrava 17.listopadu, 70833 Ostrava-Poruba Poruba, jan.ruzicka@vsb.cz NGII NGII složitý propletenec,

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více