Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky"

Transkript

1 DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný znamená provádět neustále chytrá rozhodnutí včetně používání chytrých technologií. Dnešní technologie by měly umožňovat podniku splňovat potřeby zaměstnanců a zákazníků. Do budoucna by měly umožňovat provádět jednoduché a užitečné změny. Implementované technologie musí podporovat změny, ke kterým v podniku dochází, bez zvyšování rizik souvisejících s poskytováním vynikajících zákaznických služeb, komunikací s dodavateli a mnoha běžnými podnikovými procesy. Tento dokument se zabývá zvyšující se hodnotou videokomunikace pro středně velké podniky. Videokomunikace pomáhá těmto podnikům řešit jejich pět nejnáročnějších úkolů v oblasti informačních technologií (IT): spolehlivost, jednoduchost, zabezpečení, mobilitu a produktivitu. I když partneři dokážou nasadit videokomunikaci jako samostatná řešení, je nejlepší zvolit platformy pro sjednocenou komunikaci (UC), například platformu Cisco Business Edition 6000, které mají integrované funkce přenosu videa. I když středně velké podniky nenasadí videokomunikaci během počáteční implementace řešení sjednocené komunikace, podnik bude tuto technologii pravděpodobně implementovat během několika dalších let. Pro podniky je obvyklé, že si ponechávají platformy sjednocené komunikace po dobu 10 let, takže je finančně výhodné zakoupit platformu sjednocené komunikace, která je již dnes připravena na přenos videa. Navíc mohou podniky střední velikosti používat videokomunikace k zajištění kontaktu mezi zaměstnanci a zákazníky takové využití technologie dokáže zvyšovat prodeje a úroveň spokojenosti zákazníků. Společnost Analysys Mason předpokládá, že obrat zajištěný videokomunikačním vybavením včetně hardwaru, softwaru a služeb nasazení pro středně velké podniky bude každoročně růst souhrnným tempem 21 procent (CAGR) mezi roky 2012 a 2016 až na úroveň 982 milionů USD (viz obrázek 1). Obrázek 1 Výnosy z videokomunikačního vybavení na celém světě [Zdroj: Analysys Mason, 2012]

2 Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky 2 Doporučení pro středně velké podniky Při zvažování nákupu videokomunikací musí středně velké podniky zvažovat řadu faktorů, například cenu, funkce, stávající a budoucí obchodní potřeby a také odborné zkušenosti partnerů. Proto by měly: Vybrat videořešení postavené na robustní, komplexní platformě sjednocené komunikace: Integrace technologií videa a sjednocených komunikačních technologií od různých dodavatelů zvyšuje náklady na nasazení a riziko selhání implementace. Výběrem platformy, která nabízí komplexní řešení sjednocené komunikace zahrnující hlasové služby, video, informace o stavu, konferenční služby, zabezpečení a mobilitu, dochází k minimalizaci nákladů a rizik při implementaci. I bez počáteční implementace videa je důležité využívat platformu, která nabízí flexibilitu pro budoucnost. Platforma sjednocené komunikace středně velkého podniku by měla využívat cenově výhodné doplňkové aplikace a ne podnik omezovat. Vybrat si videořešení postavené na otevřených standardech: Videotechnologie představuje skvělý příslib pro budoucnost komunikací. Ve světě, kde aplikace bují jako houby po dešti, můžeme předpokládat, že během dalších 5 let budou vytvořena nová řešení, která se budou vhodně doplňovat s videotechnologiemi. Používání otevřených standardů umožňuje transparentní integraci technologií s podnikovými procesy. Vybrat si platformu sjednocené komunikace, která poskytuje vzájemnou kompatibilitu a chrání předchozí rozhodnutí o investicích do videotechnologií: Nejlepší dodavatelé videokomunikací vytvořili řešení, která umožňují integraci starších a novějších koncových bodů videa. Mnoho podniků využívá starší videořešení a integrace těchto řešení do běžné platformy sjednocené komunikace může vést k významným úsporám nákladů. Vybrat si dodavatele, který poskytuje široký výběr videořešení: Nejlepší dodavatelé videotechnologií poskytují široký výběr koncových bodů videa od konferenční teleprezence po řešení do stolních počítačů a video v mobilních zařízeních. Mnoho podniků míchá různé typy koncových bodů videa, které nejlépe vyhovují potřebám jejich zaměstnanců, partnerů a zákazníků. Podniky, které umožňují videokomunikaci kdykoli, kdekoli a na jakémkoli mobilním zařízení, se setkají s mnohem vyšším používáním této podnikové technologie než méně flexibilní podniky. Tato flexibilita se vyplácí lepší spoluprací mezi zaměstnanci a osobnějším přístupem mezi zaměstnanci a zákazníky. Nezapomeňte: Progresivní zaměstnanci středně velkého podniku budou chtít používat videokomunikace spíše pro vztahy se zákazníky než ke vzájemné komunikaci. Nepředpokládat, že nejlepší technologie bude nákladnější: Když si středně velký podnik zvolí řešení sjednocené komunikace, klíčové požadavky zahrnují kvalitu, zabezpečení a dlouhodobou dostupnost produktu i dodavatele, který produkt poskytuje. Důležitým faktorem je také konkurenční cena. Celkové náklady na vlastnictví při výběru platformy sjednocené komunikace, například platformy Cisco Business Edition 6000 s integrovanými funkcemi videa, ušetří peníze a v porovnání s používáním produktů třetích stran omezí rizika implementace. Vybrat si partnera, který má vynikající profesionální schopnosti a zkušenosti v poskytování videokomunikace: Profesionální služby a schopnosti správy projektů mají velký význam. Partneři, kteří mají požadované certifikace ve videokomunikaci, minimalizují rizika implementace a poskytují celkově lepší podporu pro komunikační potřeby podnikového videa.

3 Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky 3 Plnění úkolů IT středně velkých podniků Středně velké podniky řeší pět hlavních úkolů. Každý podnik přikládá těmto úkolům různé stupně důležitosti. Podniky nakupují technologická řešení včetně videokomunikace k řešení těchto úkolů IT. Některé podniky ospravedlňují nákup videokomunikace finančními faktory například výpočty návratnosti investice (ROI) zatímco jiné ospravedlňují své nákupy strategickým vlivem technologie, který generuje obrat. Otázkou je, které z těchto pěti úkolů IT jsou pro podnik nejdůležitější (viz obrázek 2). Obrázek 2 Pět úkolů IT středně velkých podniků a ospravedlnění nákupu [Zdroj: Analysys Mason, 2012] Spolehlivost. Středně velké podniky vytváří výpočetní sítě, komunikační infrastrukturu, aplikace a další technologické systémy, které poskytují vyšší úroveň spolehlivosti. I když různé středně velké podniky vyžadují různé úrovně spolehlivosti, poskytování zcela spolehlivých systémů je klíčové pro schopnost podniku sloužit zákazníkům. IT oddělení některých středně velkých podniků vytvářejí modely ROI, které ospravedlňují náklady a výhody IT vybavení ke zlepšení spolehlivosti technologií. Jednoduchost: Středně velké podniky se snaží dosáhnout jednoduchosti technologií. Složitá řešení postavená na několika platformách s vlastními aplikacemi zvyšují průběžné náklady na podporu. Všechna technologická řešení navíc vyžadují správu systémů. Proto je klíčové, aby technologická řešení, včetně videokomunikace, obsahovala jednoduchý software pro správu systémů, který sníží průběžné náklady podniku. Zabezpečení: Středně velké podniky investují do technologických řešení, která podporují jejich bezpečnost. Podniky vytvářejí plány pro zotavení po havárii a zajištění nepřetržitého provozu, které poskytují zásady a pravidla využívání technologií minimalizující provozní rizika. Středně velké podniky navíc pečlivě zvažují bezpečnostní následky související s nákupy veškerých technologií včetně sítí, přepínání, směrování, sjednocené komunikace a všech aplikací. IT oddělení některých středně velkých podniků vytvářejí modely ROI, které ospravedlňují náklady a přínosy IT vybavení ke zlepšení celkové bezpečnosti.

4 Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky 4 Mobilita: Mobilita představuje relativně novou položku našeho seznamu úkolů IT podniků. Tento úkol má své kořeny v trendu přinášení vlastních zařízení zaměstnanců do kanceláře a očekávání, že budou mít různé úrovně přístupu k aplikacím a datům společnosti. IT odborníci se těmto očekáváním jednoduše nemohou vyhýbat a musí strategicky řešit úkoly IT související s mobilitou. Některá technologická řešení podporující tento úkol zahrnují webové aplikace, sítě VPN a různá řešení bezdrátové infrastruktury. Tyto technologie samozřejmě vyvolávají dříve zmíněné otázky spolehlivosti a zabezpečení. Většina středně velkých podniků nepoužívá modely ROI k ospravedlnění zavádění technologií souvisejících s mobilitou. Obecně uznávají, že mobilní řešení poskytují výhody pro zaměstnance a podniky související se schopností podniku inovovat, spolupracovat a poskytovat flexibilnější pracovní prostředí. Produktivita: Středně velké podniky investují do technologií pro snadnější a cenově výhodnější podporu změn jejich podnikání. Změny mohou souviset s tvorbou nových produktů a služeb. Mohou také vyžadovat podporu IT oddělení pro pracovní požadavky zaměstnanců novými a inovativními způsoby a tak pomáhat zaměstnancům efektivněji a snadněji spolupracovat. Pokud IT oddělení úspěšně pomůže společnosti se zvyšováním produktivity, stává se nedílnou strategickou součástí podniku, jelikož pomáhá jak vytvářet zisk, tak omezovat náklady. IT proto umožňuje růst podniků. Úspěšná integrace videa závisí na potřebách podniku při řešení těchto pěti úkolů IT. U podniků, které používají ospravedlnění nákupů technologií na základě ROI, lze video nasadit postupně v celé společnosti. Tento postupný přístup pomáhá řešit konkrétní požadavky technologií týkající se spolehlivosti a zabezpečení podniku a zároveň začíná měnit IT oddělení na strategický nástroj společnosti. U podniků, které již vnímají IT oddělení jako strategické činitele podnikání, lze video nasadit strategicky napříč celou společností. Video předem integrované do komplexní platformy sjednocené komunikace umožňuje středně velkým podnikům zahájit integraci videokomunikace do kulturních a obchodních procesů podniku. Videohovory se zákazníkem nebo mezi zaměstnanci by měly být stejně snadné jako dnešní hlasové hovory. Středně velké podniky přebírají technologie, které se snadno používají, a zatímco mnoho starších videořešení se ukázalo být složitými, nákladnými a obtížně spravovatelnými, nová řešení od nejlepších dodavatelů odstraňují složitost a problémy se správou. Středně velké podniky musí chápat budoucnost videokomunikace a být na ni připraveny je to budoucnost, kde jednoduchost pro koncové uživatele a vzájemná kompatibilita mezi videosystémy představuje klíčový požadavek. I podniky nepoužívající dnešní videokomunikace je budou pravděpodobně používat během 5 až 10 let. Sjednocené komunikační systémy mají obvykle životnost 10 let nebo déle. Nejlepší dodavatelé videotechnologií umožňují integraci jak tradičních, tak i novějších koncových bodů videa do běžné platformy videa a sjednocené komunikace. Dnešní zaměstnanci jsou zvyklí na používání některých z těchto starších řešení a neměli by se bát práce s novými videosystémy. Platformy sjednocené komunikace by měly zvládat složité prvky vzájemné kompatibility a koncoví uživatelé systémů by měli v rámci video řešení komunikovat pomocí jednoduchých, známých a produktivních prostředků. Při nákupu technologického vybavení a platforem sjednocené komunikace je pro IT oddělení středně velkých podniků zásadní, aby byl zajištěn tento typ jednoduchosti pro koncové uživatele a zároveň, aby byla zajištěna ochrana investic. Dnešní chytré rozhodnutí o technologiích je chytrou technologii do budoucna.

5 Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky 5 Růst v oblasti videokomunikací Podle předpovědi společnosti Analysys Mason pro oblast videokomunikačního vybavení včetně hardwaru, softwaru a služeb nasazení pro středně velké podniky dosáhne tato oblast v roce 2012 celkového obratu 455 milionů USD. Očekává se růst trhu o 21 procent CAGR v průběhu dalších 4 let až na 982 milionů USD v roce Videokomunikace se stala ve velkých podnicích běžným prvkem a očekáváme, že středně velké podniky budou pokračovat ve zvyšování svých úspor a produktivity díky využívání této technologie. Video poskytuje středně velkým podnikům nové prostředky, jak odlišit své podnikání. Poskytuje inovativní způsoby interakce pro účastníky zaměstnance, partnery a zákazníky a umožňuje zaměstnancům udržovat kontakt se zákazníky pravidelnějším a bezprostřednějším způsobem a tím zvyšovat spokojenost zákazníků. Videokomunikace podnikům také umožňuje zvyšovat produktivitu. Zaměstnanec dokáže například během jediného pracovního dne virtuálně navštívit více zákazníků než stejný zaměstnanec cestující za těmito zákazníky běžným způsobem. I když videokomunikace nepředstavuje náhradu veškerých osobních setkání, rozhodně dokáže nahradit jejich velké procento. Videokomunikace proto zlepšuje jednání se zákazníky a může středně velkým podnikům přinášet materiální a finanční výhody, zejména ohledně úspor a spokojenosti zákazníků. Reálné příklady videokomunikace pro středně velké podniky Jak je vidět na obrázku 3, existuje mnoho typů videokomunikace, které řeší potřeby různých typů využití pro zaměstnance a podniky. Technologie videokomunikace zahrnují softwarové webové konference, stolní videotelefony, stolní osobní videojednotky, konferenční videosystémy a plně vybavené video mediální místnosti. Středně velké podniky by si měly zvolit takové dodavatele řešení sjednocené komunikace, kteří nabízí celé portfolio videotechnologií a možností nasazení. Obrázek 3 Řešení videokomunikace a příklady využití zákazníky [Zdroj: Analysys Mason, 2012] Videokomunikační řešení Softwarová videokomunikace prostřednictvím mobilních zařízení Příklady využití videokomunikace zaměstnanci a podniky Neformální zákaznická podpora Podpora u zákazníků Vzdálené prodeje Softwarové webové videokonference Stolní videotelefony Stolní osobní videojednotky Konferenční teleprezence Plně vybavené video mediální místnosti Použitelnost řešení: Částečná Střední Vysoká

6 Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky 6 Níže jsou uvedeny tři příklady inovativních způsobů, jakými středně velké podniky využívají videokomunikaci integrovanou v platformě Cisco Business Edition Automobilový průmysl: Prodejce automobilů chtěl poskytovat rozšířené záruční služby pro zákazníky, kteří si zakoupí nový nebo použitý vůz, ale umístění záručních specialistů na pracovišti bylo příliš nákladné. Prodejce se rozhodl přemístit záruční specialisty do kanceláře v sídle společnosti a využít videokomunikační technologii v místních pobočkách prodejce. Videokomunikace umožňují záručním specialistům a zákazníkovi uskutečnit videohovor týkající se krytí rozšířené záruky osobnějším a bezprostřednějším způsobem. Ve výsledku se proces prodeje a rozhodování rychleji posouvá vpřed, prodeje rozšířené záruky se zvyšují, produktivita roste a pracovní náklady jsou sníženy díky videotechnologiím. Videokomunikace tedy umožňuje prodejci automobilů zvyšovat cash flow o USD na pobočku prodejce měsíčně. Díky konferenčnímu videořešení umožňujícímu vzdálený prodej záruky se prodejci automobilů podařilo zvýšit celkové cash flow o USD na pobočku prodejce za jeden měsíc. Výrobní průmysl: Oddělení opravárenských služeb výrobce vybavení poskytuje svým opravářům softwarové videokomunikační řešení v mobilních zařízeních. Opraváři mohou během opravy zařízení pomocí videa v mobilních zařízeních vyhledat podporu specialistů ze vzdálených servisních středisek. Pomocí této videotechnologie a chytrých telefonů dokáže oddělení opravárenských služeb minimalizovat odstávky zařízení a zvyšovat pravděpodobnost správné opravy na první pokus, což umožňuje vyšší produktivitu opravářského týmu. Videokomunikace proto umožnila snížit náklady na pracovní sílu v opravářském oddělení výrobce zařízení o USD měsíčně u 11 dílenských techniků. Sektor profesionálních služeb: Společnost poskytující profesionální služby s několika pracovišti potřebovala omezit provozní náklady, takže se rozhodla použít videokomunikaci k obsazení virtuálních recepcí ve svých pobočkách. Návštěvník je po vstupu do oblasti recepce pobočky uvítán vzdáleným recepčním pomocí terminálu s obrazovkou s vysokým rozlišením. Recepční zajišťuje stejnou komunikaci se zákazníkem, jako kdyby byl na pracovišti. Tito virtuální videorecepční poskytují zvýšenou úroveň osobní interakce, když klient vstoupí do jejich pobočky, a stále splňují nákladové požadavky stanovené podnikem. Videokomunikace proto umožňují společnosti poskytující profesionální služby snížení nákladů o USD měsíčně ve třech různých pobočkách. Pomocí videořešení recepčního s vysokým rozlišením dokáže společnost poskytující profesionální služby celkově snížit náklady o USD za měsíc ve třech pobočkách. Zdravotnictví: Mezinárodně uznávaná nemocnice chtěla poskytovat služby péče na dálku pro vzdálená zdravotnická zařízení. Tyto služby by umožňovaly nemocnici rozšířit odbornost svého klinického personálu bez vzniku velkých cestovních nákladů. Navíc by tyto služby mohly zajišťovat špičkové zdravotní služby v oblastech, které se obtížně obsluhují a kde žijí sociálně slabší obyvatelé. Kliničtí specialisté mají přístup k videoslužbám v chytrých telefonech a místní videořešení v nemocnicích, která zajišťují komunikaci mezi lékaři, sestrami a pacienty. Veškerá komunikace a sdílení lékařských záznamů probíhá zcela v souladu s místními zákony a předpisy o ochraně osobních údajů ve zdravotnictví. Videokomunikace proto lékařům umožňuje poskytovat jedinečnou lékařskou péči bez vzniku neproplatitelných nákladů na cestování.

7 Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky 7 Shrnutí Vedení má význam. Technologie umožňují podnikům podporovat zaměstnance a poskytovat lepší služby zákazníkům. Technologie zvolené středně velkými podniky musí podporovat budoucí potřeby podniku, jinak představují dodatečné finanční riziko. Dodavatelé, kteří poskytují řešení videokomunikace integrované v platformách sjednocené komunikace, například Cisco Business Edition 6000, jsou dobře připraveni splnit technologická a obchodní očekávání středně velkých podniků. Dodavatelé, kteří dokážou poskytovat videotechnologie od mobilních softwarových řešení po mediální centra s vysokým rozlišením mají nejlepší pozici k řešení rostoucích potřeb středně velkých podniků. Středně velké podniky řeší pět prolínajících se úkolů IT: potřebu poskytování spolehlivých řešení, povinnost zajištění bezpečnosti, směřování k jednoduchosti, zvyšující se poptávku po mobilních řešeních a požadavek na zvyšování obchodní produktivity podniku. Tyto úkoly silně ovlivňují nákupy technologií. Pečlivě vytvořená strategie implementace videokomunikace dokáže těchto pět úkolů IT řešit. Videokomunikace pomáhá změnit IT oddělení z nákladového střediska na katalyzátor podnikových změn. I když některé středně velké podniky budou zpočátku nasazovat videokomunikaci za účelem řešení omezených potřeb v rámci podniku, zaměstnanci rychle naleznou cesty k rozšíření hodnoty řešení tak, aby jim pomáhalo podporovat inovace a úspory. Dodavatelé, kteří poskytují řešení videokomunikace integrované v platformách sjednocené komunikace, jsou dobře připraveni splnit technologická a obchodní očekávání středně velkých podniků.

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

Unifikovaná komunikace

Unifikovaná komunikace Unifikovaná komunikace Virtuální pobočková ústředna PBX www.dooxswitch.com Pobočková ústředna PBX / unifikovaná komunikace Nemusíte utrácet za drahou pobočkovou ústřednu, ani se starat o její správu DooxPBX

Více

Komplexní řešení podnikové komunikace pro malé a středně velké firmy. Zdokonalte styl své práce

Komplexní řešení podnikové komunikace pro malé a středně velké firmy. Zdokonalte styl své práce Komplexní řešení podnikové komunikace pro malé a středně velké firmy Zdokonalte styl své práce Pokud podnikáte, je pro vás zásadní spokojenost zákazníků, produktivita zaměstnanců a kontrola nákladů. Spokojenost

Více

Průvodce Bosch IP síťovými video produkty. Představení IP technologie a budoucnosti průmyslové televize.

Průvodce Bosch IP síťovými video produkty. Představení IP technologie a budoucnosti průmyslové televize. Průvodce Bosch IP síťovými video produkty Představení IP technologie a budoucnosti průmyslové televize. Motivací vývoje technologie průmyslové televize jsou tři hlavní požadavky. Prvním je požadavek na

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu

Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Neil Rasmussen White Paper č. 50 Resumé Zařízení s bočním prouděním vzduchu přinášejí v současných datových střediscích zvláštní problémy

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

INFORMAČNÍ STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o.

INFORMAČNÍ STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o. ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o. Luděk Telecký, Ředitel TECHNISERV IT, spol. s r. o. - OBSAH PREZENTACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI FILOZOFIE STRATEGIE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY GLOBÁLNÍ POHLED NA INFORMAČNÍ

Více

Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic...

Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic... Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic... S novou výkonnou softwarovou sadou! 2 Systém DCN Next Generation Osobitý systém Systém Digital Congress Network (DCN) Next Generation od společnosti

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-01 - Leden 2014

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-01 - Leden 2014 HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-01 - Leden 2014 Potenciál a dopady služeb cloud computingu a internetových stránek sociálních sítí O projektu Cloud computing a internetové

Více

white paper 01 02 03 19% 20% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC 29% 32% 22% 16% 35% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

The HP Story Full Presentation Script Czech

The HP Story Full Presentation Script Czech The HP Story Full Presentation Script Czech Pracujeme v době plné přelomových okamžiků. V době, která si žádá zcela nový přístup. Ustavičná změna. Nepřetržitý tok informací. Intenzivní spolupráce. Hrozby

Více

Financování sociálních služeb musí vytvářet rovné podmínky pro jejich uživatele.

Financování sociálních služeb musí vytvářet rovné podmínky pro jejich uživatele. Financování sociálních služeb musí vytvářet rovné podmínky pro jejich uživatele. Vážené dámy, vážení pánové, v roce 2006 byl po dlouhém přešlapování přijat zákon o sociálních službách. Zákon má silné,

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody.

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody. Client Applications Cisco Unified Personal Communicator Mnoho uživatelů je dnes přetěžováno nutností používat různé komunikační nástroje, z nichž každý funguje odlišně, používá jiná pravidla a adresáře.

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Přehled Země: Česká republika Odvětví: Automobilový průmysl Profil zákazníka: ŠKODA AUTO je společnost s více než stoletou tradicí výroby automobilů působící na více než

Více

Vše, co potřebujete, máte na dosah STATIVY FIRMY DRÄGER

Vše, co potřebujete, máte na dosah STATIVY FIRMY DRÄGER D-18884-2010 Vše, co potřebujete, máte na dosah STATIVY FIRMY DRÄGER 02 STATIVY FIRMY DRÄGER D-1204-2011 Díky stativům firmy Dräger máte vše, co potřebujete, abyste mohli efektivně pracovat, neustále na

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce OECD Employment Outlook 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Czech Výhled zaměstnanosti v zemích OECD Vydání 2006: Nárůst pracovních míst a příjmů Přehled v českém jazyce V roce 1994, po

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 6. 11. 2013 2013/2180(INI) NÁVRH ZPRÁVY Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodajka:

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

Technologické platformy v programu Spolupráce

Technologické platformy v programu Spolupráce Zhodnocení dosavadních aktivit podpořených OPPI - Spolupráce Petr Kolář Praha, 11. září 2012 Technologické platformy v programu Spolupráce Technologické platformy TP představují: kooperační odvětvová seskupení

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Sitecore Customer Engagement Platform. Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály

Sitecore Customer Engagement Platform. Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály Sitecore Customer Engagement Platform Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály Sitecore Customer Engagement Platform Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU 2 PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA PRO AGILNÍ PODNIK ZAKÁZKOVÁ VÝROBA OPAKUJÍCÍ SE VÝROBA NA SKLAD ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ KONFIGURACE NA OBJEDNÁVKU PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

1@Terciární vzdělávání

1@Terciární vzdělávání 1@Terciární vzdělávání OBSAH 1@Terciární vzdělávání... 1 A) 2@Společné otázky... II 3@Utváření terciárního sektoru vzdělávání... II 3@Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí.... IV

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové. republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové. republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky a Námořní Hedvábná stezka pro 21. století Vláda České

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

Informační brožura ke konferencím

Informační brožura ke konferencím Olomoucký klastr inovací Informační brožura ke konferencím Inovační procesy v Olomouckém kraji Olomouc Prosinec 13-14, 2011 Olomoucký klastr inovací, družstvo Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc Hodolany

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu

Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu Microsoft Office System Případová studie řešení zákazníka Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu Přehled Země nebo oblast: USA Odvětví:

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic MUDr. Pavel Kubů Zdravotnictví: nízká míra využívání IT Finanční služby Pojištění Spotřebitelské služby Velkoobchod Obchodní služby

Více

Partnerský program Microsoft - časté dotazy

Partnerský program Microsoft - časté dotazy Partnerský program Microsoft - časté dotazy Duben 2004 Přehled programu D. Co je to partnerský program Microsoft? O. Partnerský program Microsoft je nový celosvětový program pro všechny segmenty partnerů

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

Komplexní tisková řešení

Komplexní tisková řešení Komplexní tisková řešení flexibilita v inovaci a dodávkách kvalita a zkušenosti v oblasti tiskového řešení optimalizace na míru přímo pro Vás 1. Popis auditu a analýzy s následným optimalizačním řešením

Více

AUTODESK CIVIL 3D 2007. Jeden produkt. Jeden tým.

AUTODESK CIVIL 3D 2007. Jeden produkt. Jeden tým. AUTODESK CIVIL 3D 2007 Jeden produkt. Jeden tým. Model. Autodesk Civil 3D 2007 využívá dynamický model, který přináší uživatelům až padesátiprocentní úsporu* času při vytváření projektů dopravní situace,

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

SDĚLENÍ KOMISE INTELIGENTNÍ MĚSTA A OBCE - EVROPSKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ

SDĚLENÍ KOMISE INTELIGENTNÍ MĚSTA A OBCE - EVROPSKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.7.2012 C(2012) 4701 final SDĚLENÍ KOMISE INTELIGENTNÍ MĚSTA A OBCE - EVROPSKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ CS CS SDĚLENÍ KOMISE INTELIGENTNÍ MĚSTA A OBCE - EVROPSKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha Ing. Petr Porák

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.2.2009 KOM(2009) 104 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském

Více

Sociální síť jako plnohodnotný partner moderního HR

Sociální síť jako plnohodnotný partner moderního HR Skill port VŠEM Sociální síť jako plnohodnotný partner moderního HR Obsah je vhodný pro předměty týkající se: personalistiky, komunikace Přednášející: - Peter Šandor, Hungry Gecko (sandor.petr@gmail.com)

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku. Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz

Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku. Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz Co se dozvíte Faktory ovlivňující vytvoření inovačního podniku Fáze vytváření inovačního podniku Nejvýznamnější

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ. V Praze dne 30. června 2009

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ. V Praze dne 30. června 2009 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ V Praze dne 30. června 2009 ÚVOD Oddělení překladů a tlumočení jazykové agentury Channel Crossings uspořádalo na přelomu května a června rozsáhlý

Více

Mise. Vize. Naše hodnoty: Raben Group. Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby.

Mise. Vize. Naše hodnoty: Raben Group. Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby. Mise Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby. Vize Stát se lídrem všude tam, kde působíme. Naše hodnoty: Podnikavost Orientace na zákazníka Jednáme s nadšením

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 1. března 2016 Datum vypracování: 2. února 2016 Datum schválení: 29. února 2016 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský fond pro regionální rozvoj. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský fond pro regionální rozvoj. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský fond pro regionální rozvoj spolufinancované ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou udržitelným a efektivním způsobem investování do

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty Kodex pro distribuci.doc

Více

IFS APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

IFS APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ OA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA 2 APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ CM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA DISTRIBUCE A SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL V EVROPSKÉ UNII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 1 O POUŽITÍ ČL. 81 ODST. 3 SMLOUVY NA KATEGORIE VERTIKÁLNÍCH DOHOD A JEDNÁNÍ VE VZÁJEMNÉ

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Modelové příklady z evropských měst

Modelové příklady z evropských měst Modelové příklady z evropských městm Zbyněk Sperat, CDV Modelové příklady z evropských městm Obsah prezentace any (D) Sheffield (UK) Lille (F) další zahraniční příklady a zkušenosti závěr any 517.000 obyv.,

Více

Biznis a datový slovník pro VÚB

Biznis a datový slovník pro VÚB Případová studie Biznis a datový slovník pro VÚB VÚB pomocí technológie Microsoft SharePoint zefektivňuje vnitrobankovní komunikaci VÚB pomocí technológie Microsoft SharePoint zefektivňuje vnitrobankovní

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Technologické platformy v OPPI 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem

Více

Díky inovacím v oblasti elektrického nářadí. pro profesionály jsme vždy o krok napřed. Dr. Egbert Schneider, vedoucí vývoje divize Power Tools

Díky inovacím v oblasti elektrického nářadí. pro profesionály jsme vždy o krok napřed. Dr. Egbert Schneider, vedoucí vývoje divize Power Tools 27./28. února 2007 RF 70104 Díky inovacím v oblasti elektrického nářadí pro profesionály jsme vždy o krok napřed Dr. Egbert Schneider, vedoucí vývoje divize Power Tools společnosti Robert Bosch GmbH, Referát

Více