CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkript

1 CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3

2 Vážený zákazníku děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete přístroj používat přečtěte si prosím pečlivě tento návod, aby jste se seznámili s funkcemi přístroje a mohli maximálně využít jeho vlastností a díky tomu přístroj mohl po mnoho let bezproblémově sloužit. Funkce Autorádio s přehrávačem CD, CD-R, CD-RW a MP3 a stereofonním rádiem FM PLL a RDS s identifikací typu stanice (PTY) a odnímatelným čelním panelem. VLASTNOSTI Přístroj má odnímatelný čelní panel ovládání, stereofonní příjem FM a přehrává CD i MP3. Paměti pro přednastavené stanice automaticky ukládají nejlepší (nejsilnější) stanice v pořadí podle síly signálu (AS). Elektronické ovládání hlasitosti, basů, výšek, předozadního a pravolevého vyvážení. Přesné elektronické ladění s okruhem synchronizace fázovým závěsem (PLL). 18 programovatelných pamětí pro přednastavené stanice (vždy 6 pro FM1, FM2 a FM3). Funkce zvýraznění zvuku, manuální nebo automatické vyhledávání stanic oběma směry. Přepínač pásem mezi FM1, FM2 a FM3. Ovládání displeje (zobrazení frekvence, názvu stanice, typu programu, času). Funkce hodin v RDS. Funkce opakování pro CD. Přehrávání CD a souborů MP3 na CD, CD-R nebo CD-RW. Předzesílený výstup pro externí zesilovač. Odnímatelný čelní panel chrání před krádeží. Osvětlovací systém. Funkce RDS: PI (Identifikace programu) TA (Dopravní hlášení) PS (Název programového servisu) PTY (Typ programu) AF (Seznam alternativních frekvencí) TP (Program o dopravě) CZ - 2

3 CZ Obsah Funkce 2 Upozornění 4 Nákresy 5 Uspořádání 5 Instalace Opatření při instalaci 6 Příklad montáže 6 Odnětí a nasazení čelního panelu 7 Konektor ISO 7 Údržba 8 Provoz Zapnutí/Vypnutí 9 Volby ovládání hlasitosti 9 Dopravní hlášení 10 Vypnutí/Zapnutí PI 10 Filtr DPI 10 Upozornění pípnutím 11 Režim displeje 11 Přednastavené stanice 11 Funkce RDS Alternativní frekvence 12 Dopravní hlášení 12 Typ programu 12 Displej 12 Tlačítko režimu 13 Pásmo/Zvýraznění zvuku 13 Autom. nebo manuální ladění 13 Displej LCD 13 Tlačítko uvolnění panelu 13 Otvor pro CD 13 Tlačítko vysunutí CD 13 Tlačítko pauzy 14 Tlačítko přehrání začátků stop 14 Tlačítko opakování 14 Tlačítko náhodného přehrávání 14 Reset 14 Technické specifikace 15 CZ - 3

4 Upozornění Symbol vykřičníku uvnitř trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny provázející produkt. Symbol blesku uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na elektrické napětí uvnitř přístroje. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Uvnitř přístroje se nenachází žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Při otevření a odjištění bezpečnostních spínačů vyzařuje neviditelné laserové záření. Dbejte, aby nedošlo k ozáření laserovým paprskem. Používání ovládacích prvků jinak, než je v tomto návodu popsáno a úprava přístroje či používání postupů, které zde nejsou uvedeny, může vést k nebezpečnému ozáření. Přístroj nesmí být vystavován vlhkosti a dešti. Přístroj je třeba umístit tak, aby bylo umožněno řádné odvětrávání. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu ani zdrojům tepelného záření. CZ - 4

5 CZ Nákresy Před instalací vyšroubujte transportní šroubky vedle červených nálepek. Uspořádání UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Hlavní vypínač ON/OFF 2. Tlačítko výběru funkce: BASS (Basy)/TREBLE (Výšky)/BALANCE (Pravolevé vyvážení)/fader (Předozadní vyvážení)/ta SEEK (Vyhledání dopr.zprav.)/pi SOUND (Funkce PI)/RETUNE (Opětné naladění)/mask DPI (Filtr DPI)/BEEP (Pípnutí)/DSP (Displej) 3. Ovládání hlasitosti a basů, výšek, pravolevého a předozadního vyvážení (+/-) 4. Přednastavené stanice (1, 2, 3, 4, 5 a 6) 5. Funkce AF/REG (Alternativní frekvence) 6. Funkce TA (Dopravní hlášení) 7. Funkce PTY (Typ programu stanice) 8. Tlačítko displeje (DSP) 9. Tlačítko režimu (MD) 10. Tlačítko pásma (BND) Tlačítko automatického nebo manuálního ladění (Zvýšení frekvence nebo snížení frekvence ) a přeskakování/vyhledávání stop na CD 13. LCD displej 14. Tlačítko pro uvolnění čelního panelu ( ) 15. Otvor pro CD 16. Tlačítko vysunutí CD ( ) 17. Tlačítko pauzy 18. Tlačítko přehrání začátků všech stop (INT) 19. Tlačítko opakování (RPT) 20. Tlačítko náhodného přehrávání (RDM) Tlačítka přeskakování nahoru a dolů o 10 skladeb 23. Tlačítko pro resetování CZ - 5

6 Instalace OPATŘENÍ PŘI INSTALACI Uváženě zvolte místo instalace tak, aby přístroj nebránil řidiči při normálním řízení vozu. Neinstalujte přístroj na místa, kde by byl vystaven vysokým teplotám, například od přímého slunečního svitu nebo horkého vzduchu z topení nebo kde by byl vystaven prachu, nečistotám či nadměrným vibracím. Pro bezpečnou instalaci používejte pouze dodávané instalační součásti. Před instalací přístroje nezapomeňte odejmout čelní panel. Nastavení úhlu instalace Úhel instalace zvolte nižší než 30. PŘÍKLAD MONTÁŽE Instalace do palubní desky Klíč pro uvolnění šroubu uschovejte na bezpečném místě, protože jej můžete v budoucnu potřebovat pro vyjmutí přístroje z vozu. CZ - 6

7 CZ Instalace Odnětí a nasazení čelního panelu Jako ochranu před krádeží lze čelní panel tohoto přístroje odejmout. ODEJMUTÍ ČELNÍHO PANELU Před odnětím čelního panelu se ujistěte, že jste předtím přístroj vypnuli tlačítkem PWR. Poté stisknutím příslušného tlačítka panel uvolněte a vyjměte vytažením směrem k sobě. Při odnímání panelu z přístroje dbejte, abyste jej neupustili. NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU Při nasazování čelního panelu se ujistěte, že je otočen správným směrem, abyste jej nenasadili obráceně. Přiložte stranu B panelu ke straně A přístroje. Panel zasuňte a zaklapněte. Panel je tím nasazen. Poznámky: Při nasazování panel nezatlačujte do přístroje silou. Lze jej snadno nasadit lehkým zatlačením směrem do přístroje. Pokud berete čelní panel sebou, vložte jej do přiloženého pouzdra pro čelní panel. Při nasazování čelního panelu na přístroj netlačte nadměrně na okno displeje. CZ - 7

8 Instalace KONEKTOR ISO Konektor výstupu RCA (zadní): šedý : červená (vpravo) : bílá (vlevo) KONEKTOR A PAMĚŤ +12V 5. VÝSTUP AUTO-ANTÉNY V (KE KLÍČI ZAPALOVÁNÍ) 8. UZEMNĚNÍ Konektor A č. 7 musí být propojen přes klíč zapalování vozu, aby se baterie nevybíjela, jestliže se vůz delší dobu nepoužívá. KONEKTOR B 1. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMĚNA POJISTEK Pokud se pojistka spálí, zkontrolujte připojení napájení a pojistku vyměňte. Pokud se pojistka znovu spálí i po její výměně, může jít o vnitřní závadu. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko. Pro každý vodič použijte pojistku pro příslušný proud. Použití pojistky pro vyšší proud může způsobit vážné poškození. CZ - 8

9 CZ Provoz NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF) Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj zapíná a vypíná. Přístroj lze také zapnout stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka. 2. VOLBA (SEL) Stisknutím tohoto tlačítka volíte nabídku 3. OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI Pomocí ovladače hlasitosti nastavujete hlasitost. Pokud chcete zvolit jinou funkci, tiskněte krátce tlačítko SEL (2), dokud se na displej neobrazí požadovaná funkce. Obrázek 1 ukazuje, jak se volí ovládací funkce pomocí tlačítka SEL. Obr. 1 Výběr funkcí ovládání zvuku 1. VOLUME 2. SELECT 3. BASS 4. TREBLE 5. BALANCE 6.FADER Otáčením ovladačem hlasitosti snížíte nebo zvýšíte úroveň hlasitosti. Můžete jím také nastavit úroveň basů (BASS), výšek (TREBLE), pravolevého vyvážení (BALANCE) a předozadního vyvážení (FADER). TA SEEK / TA ALARM (2) (Vyhledání dopr. zprav./ Upozornění na dopr. situaci) Pokud podržíte tlačítko SEL (2) nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. Režim TA SEEK nebo TA ALAM nastavíte otáčením ovladačem hlasitosti. CZ - 9

10 Provoz Režim TA SEEK Pokud nově naladěná stanice nepřijme do 5 sekund dopravní informace, přeladí se rádio na další stanici, která nemá stejné PI jako předchozí stanice, ale vysílá dopravní informace. V režimu TA SEEK se může aktuální stanice přeladit na zcela jinou, protože přístroj vyhledá stanici s TA, jestliže je příjem naladěné stanice velmi slabý nebo naladěná stanice nemá signál TA. Režim TA ALARM (Upozornění na dopravní situaci): Není aktivován režim automatického přeladění, je pouze slyšet pípnutí. PI MUTE / PI SOUND (Vypnutí/Zapnutí PI) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. RETUNE L/S (Opětovné vyladění) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. MASK DPI (2) (Filtr DPI) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. MASK DPI: Odfiltruje pouze frekvence AF, které mají odlišné PI. MASK ALL: Odfiltruje pouze frekvence AF, které mají odlišné PI a nemají dostatečný RDS signál. CZ - 10

11 CZ Provoz Režim BEEP (2) (Pípání) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. Režim DSP (2) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. 4. PŘEDNASTAVENÉ STANICE (1, 2, 3, 4, 5 a 6) (A) REŽIM RÁDIA Krátkým stiskem těchto tlačítek lze přímo navolit přednastavenou stanici. Pokud tlačítko podržíte déle než 1 sekundu, uloží se právě naladěná stanice do paměti přednastavení. Pokud je nastaven režim PTY (Typ programu), funguje PTY následovně: PTY hudební žánr PTY druh mluveného slova VYPNUTO HUDBA 1. POP M, ROCK M (Pop, rock) 2. EASY M, LIGHT M (Nenáročná, lehká hudba) 3. CLASSICS, OTHER M (Klasická hudba, jiná hudba) 4. JAZZ, COUNTRY 5. NATION M, OLDIES (Lidová hudba, staré hity) 6. FOLK M (Folk) MLUVENÉ SLOVO 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (Zprávy, události, informace) 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (Sport, vzdělávací, dramatické) 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED (Kultura, věda, různé) 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN (Počasí, finance, dětské) 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN (Sociální, náboženské, diskuse s posluchači) 6. TRAVEL. LEISURE, DOCUMENT (Cestování, volný řas, dokumentární) (B) REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 1. PAUSE (Pauza) 2. INTRO (Přehrání začátků) 3. REPEAT (Opakování) 4. RANDOM (Náhodně) CZ - 11

12 Provoz POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS Co je RDS? Funkce RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union - Evropskou vysílací unií). Je zakódovaný v běžném vysílání frekvencí FM a nabízí různé informační služby a funkce opětného automatického naladění u autorádií umožňujících funkci RDS. 5. Funkce AF/REG (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) Pokud stisknete tlačítko krátce, aktivuje se režim přepínání AF/REG. Pokud je aktivován režim přepínání AF/REG, rádio neustále kontroluje sílu signálu AF. Pokud tlačítko stisknete dlouze, aktivuje se jako regionální režim ON/OFF. Regionální režim ZAPNUT Na stanice, které mají stejný PI kód jako právě naladěná stanice, se aplikuje přepnutí na AF nebo VYHLEDÁVÁNÍ PI (PI SEEK). Na LCD displeji se rozsvítí signalizace REG. Regionální režim VYPNUT Regionální kód v daném formátu nebo kód PI je ignorován, pokud se aplikuje přepnutí na AF nebo VYHLEDÁVÁNÍ PI (PI SEEK). 6. Funkce TA (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ) Pokud stisknete tlačítko krátce, aktivuje se režim vypnutí nebo zapnutí funkce TA. Pokud je funkce TA aktivována a vysílají se dopravní informace. - Přístroj se dočasně přepne na rádio (pokud je právě v režimu CD nebo MP3). - Jestliže je hlasitost pod hranicí slyšitelnosti, zvýší se na hranici slyšitelnosti. - Pokud se přijímá stanice s TA, na LCD displeji se zobrazí TA. 7. Funkce PTY (TYP PROGRAMU) PTY HUDBA PTY MLUVENÉ SLOVO PTY VYPNUTO Při volbě funkce PTY se její výběr provádí pomocí tlačítek předvoleb - viz jejich popis v části návodu o přednastavení. Při volbě funkce PTY začne přístroj vyhledávat příslušně informace PTY a po jejich nalezení se vyhledávání zastaví. 8. Funkce DSP (DISPLEJ) Volba zobrazení frekvence, hodin a typu programu. Nastavení hodin: (1) V režimu zobrazení hodin podržte tlačítko DSP, dokud nezačne údaj o čase blikat. (2) Otáčením kolečka hlasitosti nastavte minuty a hodiny. (3) Hodiny spustíte stisknutím tlačítka DSP. Toto tlačítko funguje jako přepínač režimů displeje následovně: (1) V případě příjmu stanice s RDS REŽIM RÁDIA STANICE TYP PROGRAMU FREKVENCE HODINY REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CD přehrávač STANICE TYP PROGRAMU FREKVENCE HODINY (2) V případě příjmu stanice bez RDS REŽIM RÁDIA HODINY FREKVENCE TYP PROGRAMU NEURČEN REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CD přehrávač FREKVENCE HODINY TYP PROGRAMU NEURČEN CZ - 12

13 CZ Provoz Doba zobrazení na displeji je několik sekund. Poté se displej vrátí na pozici 1. CT (Clock Time) - hodiny FREQ (Frequency) - frekvence 9. Tlačítko MD (REŽIM) Stiskem tohoto tlačítka může uživatel zvolit režim rádia nebo přehrávače CD/MP Tlačítko BND (PÁSMO/ZVÝRAZNĚNÍ ZVUKU) Stiskem tohoto tlačítka se pásma cyklicky přepínají: FM1 - FM2 - FM3. Pokud tlačítko podržíte déle než 1 sekundu, bude fungovat jako zapnutí a vypnutí funkce zvýraznění zvuku AUTOMATICKÉ NEBO MANUÁLNÍ LADĚNÍ (ZVÝŠENÍ FREKVENCE NEBO SNÍŽENÍ FREKVENCE ) (A) REŽIM RÁDIA Pokud je stisknete krátce, fungují tato tlačítka v režimu manuálního ladění MANUAL. Pokud je stisknete déle než 1 sek., fungují tato tlačítka v režimu vyhledávání stanic SEEK. (B) REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 Pokud je stisknete krátce, fungují tato tlačítka v režimu přeskakování stop nahoru a dolů (TRACK UP/DOWN). Pokud je stisknete déle než 1 sek., fungují tato tlačítka v režimu CUE nebo REVIEW. 13. LCD DISPLEJ Displej z tekutého křemíku zobrazuje aktuální stav přístroje. 14. Odklopení čelního panelu Stisknutím tohoto tlačítka uvolníte levou stranu panelu. UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ PRO CD a MP TLAČÍTKO PŘESKAKOVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ STOP (TRACK/SEARCH) VYHLEDÁVÁNÍ STOP SMĚREM DOPŘEDU A DOZADU (nebo přepínání skladeb) Stiskem tlačítka SKIP (TUN nebo TUN ) během přehrávání se dostanete na požadovanou stopu (skladbu). TUN = dozadu (REVERSE) TUN = dopředu (FORWARD) Pokud chcete prohledat disk vysokou rychlostí, stiskněte při přehrávání tlačítko SKIP (TUN nebo TUN ). Po nalezení příslušné hudební části tlačítko uvolněte. Obnoví se normální přehrávání. Jakmile přehrávání CD/MP3 skončí, přepne se rejstřík CD/MP3 automaticky na PRVNÍ STOPU. 15. OTVOR PRO CD 16. TLAČÍTKO VYSUNUTÍ CD Tlačítkem EJECT (16) vysunete CD. CZ - 13

14 Provoz 17. TLAČÍTKO PAUZA (PAUSE) Přehrávání pozastavíte stisknutím tlačítka PAUSE (17). Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání obnovíte. 18. TLAČÍTKO PŘEHRÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INT) Pokud stisknete toto tlačítko (18), na displeji se zobrazí INT a z každé stopy na disku se přehraje několik úvodních sekund. Pokud chcete přehrávání úvodů zrušit a stopu si poslechnout, stiskněte toto tlačítko znovu. 19. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (RPT) Pokud stisknete toto tlačítko, na displeji se zobrazí RPT a přehrávání vybrané stopy se bude neustále opakovat, dokud režim opakování stopy nezrušíte opětovným stiskem tlačítka RPT (19). 20. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ (RDM) Pokud stisknete toto tlačítko, na displeji se zobrazí RDM a jednotlivé stopy disku se místo postupného přehrání přehrají v náhodném pořadí. Režim náhodného přehrávání zrušíte opětovným stisknutím tlačítka RDM (20). 21, 22. TLAČÍTKO VÝBĚRU o 10 skladeb NAHORU nebo DOLŮ (v případě souborů MP3) Tlačítkem 21 se posunete o 10 skladeb dolů Tlačítkem 22 se posunete o 10 skladeb nahoru JAK VYBRAT HUDEBNÍ SOUBORY MP3 1. Vyhledání čísla souboru: Otáčením ovladače hlasitosti zvolte požadovaná čísla. Stisknutím SEL je potvrdíte a spustíte přehrávání. 2. Vyhledání názvu souboru Otáčením ovladače hlasitosti zvolte požadovaný název souboru. Stisknutím SEL je potvrdíte a spustíte přehrávání. BAND SEL Volba navigačního režimu MP3 PLAY, PAUSE (Přehrávání, pauza) INT (Přehrání úvodů) RPT (Opakování) RDM (Náhodně) o 10 STOP DOLŮ o 10 STOP NAHORU MENU RESETOVÁNÍ Resetovací tlačítko (23) je umístěno na skříni přístroje. Resetovací tlačítko je třeba použít v následujících případech: Při počáteční instalaci přístroje po úplném dokončení propojení. Nefunguje žádné tlačítko ovládání. Na displeji je zobrazen symbol chyby (Error). CZ - 14

15 CZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE RÁDIO FM Kmitočtový rozsah Krok ladění kanálů Mezifrekvenční kmitočet Citlivost Separace stereo Odstup signál/šum PŘEHRÁVAČ CD/MP3 Odstup signál/šum Separace kanálů Kmitočtová odezva LINKA VÝSTUPU Výstupní napětí Impedance 87,5-108,0 MHz 50 khz 10,7 MHz 2 µv a 30 db S/Š > 30 db > 60 db > 60 db > 50 db (1 khz) 20 Hz - 20 khz 350 mv max. 10 KOhm OBECNÉ Příkon 13,2 V stejnosměrný proud, negativní uzemnění Max. spotřeba proudu 15 A Max. výkon 40 W x 4 Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. CZ - 15

16 Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete prístroj používať prečítajte si prosím starostlivo tento návod, aby ste sa zoznámili s funkciami prístroja a mohli maximálne využiť jeho vlastnosti a vďaka tomu prístroj mohol mnoho rokov bezproblémovo slúžiť. Funkcie Autorádio s prehrávačom CD, CD-R, CD-RW a MP3 a stereofónnym rádiom FM PLL a RDS s identifikáciou typu stanice (PTY) a odnímateľným čelným panelom. VLASTNOSTI Prístroj má odnímateľný čelný panel ovládania, stereofónny príjem FM a prehráva CD i MP3. Pamäti pre prednastavené stanice automaticky ukladajú najlepšie (najsilnejšie) stanice v poradí podľa sily signálu (AS). Elektronické ovládanie hlasitosti, basov, výšok, predozadného a pravoľavého vyváženia. Presné elektronické ladenie s okruhom synchronizácie fázovým závesom (PLL). 18 programovateľných pamätí pre prednastavené stanice (vždy 6 pre FM1, FM2 a FM3). Funkcia zvýraznia zvuku, manuálne alebo automatické vyhľadávania staníc oboma smermi. Prepínač pásiem medzi FM1, FM2 a FM3. Ovládanie displeju (zobrazenie frekvencie, názvu stanice, typu programu, času). Funkcia hodín v RDS. Funkcia opakovania pre CD. Prehrávanie CD a súborov MP3 na CD, CD-R alebo CD-RW. Predzosilený výstup pre externý zosilňovač. Odnímateľný čelný panel chráni pred krádežou. Osvetľovací systém. Funkcia RDS: PI (Identifikácia programu) TA (Dopravné hlásenie) PS (Názov programového servisu) PTY (Typ programu) AF (Zoznam alternatívnych frekvencií) TP (Program o doprave) SK - 16

17 SK Obsah Funkcie 16 Upozornenie 18 Nákresy 19 Usporiadanie 19 Inštalácia Opatrenie pri inštalácii 20 Príklad montáže 20 Odňatie a nasadenie čelného panelu 21 Konektor ISO 21 Údržba 22 Prevádzka Zapnutie/Vypnutie 23 Voľby ovládanie hlasitosti 23 Dopravné hlásenie 24 Vypnutie/Zapnutie PI 24 Filter DPI 24 Upozornenie pípnutím 25 Režim displeja 25 Prednastavené stanice 25 Funkcie RDS Alternatívne frekvencie 26 Dopravné hlásenie 26 Typ programu 26 Displej 26 Tlačítko režimu 27 Pásmo/Zvýraznenie zvuku 27 Autom. alebo manuálne ladenie 27 Displej LCD 27 Tlačítko uvoľnenie panelu 27 Otvor pre CD 27 Tlačítko vysunutie CD 27 Tlačítko pauzy 28 Tlačítko prehrania začiatkov stôp 28 Tlačítko opakovania 28 Tlačítko náhodného prehrávania 28 Resetovanie 28 Technické špecifikácie 29 SK - 17

18 Upozornenie Symbol výkričníku vnútri trojuholníku upozorňuje na dôležité pokyny sprevádzajúce produkt. Symbol blesku vnútri trojuholníku upozorňuje užívateľa na elektrické napätie vnútri prístroja. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne súčasti určené na obsluhu užívateľom. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu. Pri otvorení a odistení bezpečnostných spínačov vyžaruje neviditeľné laserové žiarenie. Dbajte, aby nedošlo k ožiareniu laserovým lúčom. Používanie ovládacích prvkov inak, než je v tomto návode popísané a úprava prístroja či používanie postupov, ktoré tu nie sú uvedené, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu. Prístroj nesmie byť vystavovaný vlhkosti a dažďu. Prístroj je treba umiestiť tak, aby bolo umožnené riadne odvetrávanie. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepelného žiarenia. SK - 18

19 SK Nákresy Pred inštaláciou odskrutkujte transportné skrutky vedľa červených nálepiek. Usporiadanie UMIESTENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV 1. Hlavný vypínač ON/OFF 2. Tlačítko výberu funkcie: BASS (Basy)/TREBLE (Výšky)/BALANCE (Pravoľavé vyváženie)/fader (Predozadné vyváženie)/ta SEEK (Vyhľadanie dopr.zprav.)/ PI SOUND (Funkcia PI)/RETUNE (Opätovné naladenie)/mask DPI (Filter DPI)/ BEEP (Pípnutie)/DSP (Displej) 3. Ovládanie hlasitosti a basov, výšok, pravoľavého a predozadného vyváženia (+/-) 4. Prednastavené stanice (1, 2, 3, 4, 5 a 6) 5. Funkcia AF/REG (Alternatívne frekvencie) 6. Funkcia TA (Dopravné hlásenie) 7. Funkcia PTY (Typ programu stanice) 8. Tlačítko displeju (DSP) 9. Tlačítko režimu (MD) 10. Tlačítko pásma (BND) Tlačítko automatického alebo manuálneho ladenia (Zvýšenie frekvencie alebo zníženie frekvencie ) a preskakovania/vyhľadávania stop na CD 13. LCD displej 14. Tlačítko pre uvoľnenie je čelného panelu ( ) 15. Otvor pre CD 16. Tlačítko vysunutie CD ( ) 17. Tlačítko pauzy 18. Tlačítko prehranie začiatkov všetkých stôp (INT) 19. Tlačítko opakovanie (RPT) 20. Tlačítko náhodného prehrávania (RDM) Tlačítka preskakovania hore a dole o 10 stôp 23. Tlačítko pre resetovanie SK - 19

20 Inštalácia OPATRENIA PRI INŠTALÁCII Uvážene zvoľte miesto inštalácie tak, aby prístroj nebránil vodičom pri normálnom riadení vozu. Neinštalujte prístroj na miesta, kde by bol vystavený vysokým teplotám, napríklad od priameho slnečného svitu alebo horúceho vzduchu z kúrenia alebo kde by bol vystavený prachu, nečistotám či nadmerným vibráciám. Pre bezpečnú inštaláciu používajte iba dodávané inštalačné súčasti. Pred inštaláciou prístroja nezabudnite odňať čelný panel. Nastavenie uhlu inštalácie Uhol inštalácie zvoľte nižší než 30. PRÍKLAD MONTÁŽE Inštalácia do palubnej dosky Kľúč pre uvoľnenie skrutky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože ho môžete v budúcnosti potrebovať pre vytiahnutie prístroja z auta. SK - 20

21 SK Inštalácia Odňatie a nasadenie čelného panelu Ako ochranu pred krádežou je možné čelný panel tohoto prístroja odňať. ODŇATIE ČELNÉHO PANELU Pred odňatím čelného panelu sa uistite, že ste predtým prístroj vypli tlačítkom PWR. Potom stlačením príslušného tlačítka panel uvoľnite a vytiahnite smerom k sebe. Pri odňatí panelu z prístroja dbajte, aby ste ho neupustili. NASADENIE ČELNÉHO PANELU Pri nasadzovaní čelného panelu sa uistite, že je otočený správnym smerom, aby ste ho nenasadili obrátene. Priložte stranu B panelu k strane A prístroja. Panel zasuňte a zaklapnite. Panel je tým nasadený. Poznámky: Pri nasadzovaní panel nezatlačujte do prístroja silou. Je možné ho jednoducho nasadiť ľahkým zatlačením smerom do prístroje. Pokiaľ beriete čelný panel so sebou, vložte ho do priloženého puzdra pre čelný panel. Pri nasadzovaní čelného panelu na prístroj netlačte nadmerne na okno displeju. SK - 21

22 Inštalácia KONEKTOR ISO Konektor výstupu RCA (zadný): šedý : červená (vpravo) : biela (vľavo) KONEKTOR A PAMäŤ +12V 5. VÝSTUP AUTO-ANTÉNY V (KU KĽÚČI ZAPAĽOVANIA) 8. UZEMNENIE Konektor A č. 7 musí byť pripojený cez kľúč zapaľovania vozu, aby sa batéria nevybíjala, ak sa vozidlo dlhšiu dobu nepoužíva. KONEKTOR B 1. ZADNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PREDNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PREDNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PREDNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PREDNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMENA POISTIEK Pokiaľ sa poistka spáli, skontrolujte pripojenie napájania a poistku vymeňte. Pokiaľ sa poistka znovu spáli i po jej výmene, môže ísť o vnútornú závadu. V takom prípade sa obráťte na najbližšie servisné stredisko. Upozornenie Pre každý vodič použite poistku pre príslušný prúd. Použitie poistky pre vyšší prúd môže spôsobiť vážne poškodenie. SK - 22

23 SK Prevádzka NÁVOD NA POUŽITIE 1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF) Stlačením tohoto tlačítka sa prístroj zapína a vypína. Prístroj je možné tiež zapnúť stlačením akéhokoľvek iného tlačítka. 2. VOĽBA (SEL) 3. OVLÁDANIE HLASITOSTI Pomocou ovládače hlasitosti nastavujete hlasitosť. Pokiaľ chcete zvoliť inú funkciu, stlačte krátko tlačítko SEL (2), dokiaľ sa na displej nezobrazí požadovaná funkcia. Obrázok 1 ukazuje, ako sa volí ovládacia funkcia pomocou tlačítka SEL. Obr. 1 Výber funkcie ovládania zvuku 1. VOLUME 2. SELECT 3. BASS 4. TREBLE 5. BALANCE 6.FADER Otáčaním ovládača hlasitosti znížite alebo zvýšite úroveň hlasitosti. Môžete ním tiež nastaviť úroveň basov (BASS), výšok (TREBLE), pravoľavého vyváženia (BALANCE) a predozadného vyváženia (FADER). TA SEEK / TA ALARM (2) (Vyhľadanie dopr. sprav./ Upozornenie na dopr. situáciu) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL (2) najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. Režim TA SEEK alebo TA ALAM nastavíte otáčaním ovládača hlasitosti SK - 23

24 Prevádzka Režim TA SEEK Pokiaľ novo naladená stanica neprijme do 5 sekúnd dopravné informácie, preladí sa rádio na ďalšiu stanicu, ktorá nemá rovnaké PI ako predchádzajúca stanica, ale vysiela dopravné informácie. V režime TA SEEK sa môže aktuálna stanica preladiť na celkom inú, pretože prístroj vyhľadá stanicu s TA, ak je príjem naladenej stanice veľmi slabý alebo naladená stanica nemá signál TA. Režim TA ALARM (Upozornenie na dopravnú situáciu): Nie je aktivovaný režim automatického preladenia, je počuť iba pípnutie. PI MUTE / PI SOUND (Vypnutie/Zapnutie PI) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. RETUNE L/S (Opätovné vyladenie) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. MASK DPI (2) (Filter DPI) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. MASK DPI: Odfiltruje iba frekvencie AF, ktoré majú odlišné PI. MASK ALL: Odfiltruje iba frekvencie AF, ktoré majú odlišné PI a nemajú dostatočný RDS signál. SK - 24

25 SK Prevádzka Režim BEEP (2) (Pípanie) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. Režim DSP (2) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. 4. PREDNASTAVENÉ STANICE (1, 2, 3, 4, 5 a 6) (A) REŽIM RÁDIA Krátkym stlačením týchto tlačítok je možné priamo navoliť prednastavenú stanicu. Pokiaľ tlačítko podržíte dlhšie než 1 sekundu, uloží sa práve naladená stanica do pamäti prednastavenia. Pokiaľ je nastavený režim PTY (Typ programu), funguje PTY nasledovne: PTY hudobný žáner PTY druh hovoreného slova VYPNUTÉ HUDBA 1. POP M, ROCK M (Pop, rock) 2. EASY M, LIGHT M (Nenáročná, ľahká hudba) 3. CLASSICS, OTHER M (Klasická hudba, iná hudba) 4. JAZZ, COUNTRY 5. NATION M, OLDIES (Ľudová hudba, staré hity) 6. FOLK M (Folk) HOVORENÉ SLOVO 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (Správy, udalosti, informácie) 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (Šport, vzdelávacie, dramatické) 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED (Kultúra, veda, rôzne) 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN (Počasie, financie, detské) 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN (Sociálne, náboženské, diskusie s poslucháčmi) 6. TRAVEL. LEISURE, DOCUMENT (Cestovanie, voľný čas, dokumentárne) (B) REŽIM PREHRÁVAČA CD/MP3 1. PAUSE (Pauza) 2. INTRO (Prehranie začiatkov) 3. REPEAT (Opakovanie) 4. RANDOM (Náhodne) SK - 25

26 Prevádzka POUŽÍVANIE FUNKCIE RDS Čo je RDS? Funkcia RDS (Radio Data System) je digitálny informačný systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union - Európskou vysielacou úniou). Je zakódovaný v bežnom vysielaní frekvencií FM a ponúka rôzne informačné služby a funkcia opätovného automatického naladenia u autorádií umožňujúcich funkciu RDS. 5. Funkcia AF/REG (ALTERNATÍVNA FREKVENCIA) Pokiaľ stlačíte tlačítko krátko, aktivuje sa režim prepínanie AF/REG. Pokiaľ je aktivovaný režim prepínania AF/REG, rádio neustále kontroluje silu signálu AF. Pokiaľ tlačítko stlačíte dlho, aktivuje sa ako regionálny režim ON/OFF. Regionálny režim ZAPNUTÝ Na stanice, ktoré majú rovnaký PI kód ako práve naladená stanica, sa aplikuje prepnutie na AF alebo VYHĽADÁVANIE PI (PI SEEK). Na LCD displeji sa rozsvieti signalizácia REG. Regionálny režim VYPNUTÝ Regionálny kód v danom formáte alebo kód PI je ignorovaný, pokiaľ sa aplikuje prepnutie na AF alebo VYHĽADÁVANIE PI (PI SEEK). 6. Funkcia TA (DOPRAVNÉ HLÁSENIE) Pokiaľ stlačíte tlačítko krátko, aktivuje sa režim vypnutia alebo zapnutia funkcie TA. Pokiaľ je funkcia TA aktivovaná a vysielajú sa dopravné informácie. - Prístroj sa dočasne prepne na rádio (pokiaľ je práve v režime CD alebo MP3). - Ak je hlasitosť pod hranicou počuteľnosti, zvýši sa na hranica počuteľnosti. - Pokiaľ sa prijíma stanica s TA, na LCD displeji sa zobrazí TA. 7. Funkcia PTY (TYP PROGRAMU) PTY HUDBA PTY HOVORENÉ SLOVO PTY VYPNUTÉ Voľbu funkcie PTY vyberiete pomocou tlačítok predvolieb - viď ich popis v časti návodu o prednastavení. Pri voľbe funkcie PTY začne prístroj vyhľadávať príslušne informácie PTY a po ich vyhľadaní sa vyhľadávanie zastaví. 8. Funkcia DSP (DISPLEJ) Voľba zobrazenia frekvencie, hodín a typu programu. Nastavenie hodín: (1) V režime zobrazenia hodín podržte tlačítko DSP, dokiaľ nezačne údaj o čase blikať. (2) Otáčaním kolieska hlasitosti nastavte minúty a hodiny. (3) Hodiny spustíte stlačením tlačítka DSP. Toto tlačítko funguje ako prepínač režimov displeja nasledovne: (1) V prípade príjmu stanice s RDS REŽIM RÁDIA STANICA TYP PROGRAMU FREKVENCIE HODINY REŽIM PREHRÁVAČA CD/MP3 CD prehrávač STANICA TYP PROGRAMU FREKVENCIA HODINY (2) V prípade príjmu stanice bez RDS REŽIM RÁDIA HODINY FREKVENCIA TYP PROGRAMU NEURČENÝ REŽIM PREHRÁVAČA CD/ MP3 CD prehrávač FREKVENCIA HODINY TYP PROGRAMU NEURČENÝ SK - 26

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CR 1009

NÁVOD K POUŽITÍ CR 1009 NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s přehrávačem CD, CD-R a CD-RW se stereofonním rádiem, RDS s funkcí identifikace typu stanice a odnímatelným čelním panelem CR 1009 Umístění ovládacích prvků 1. Tlačítko zapnutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CRM 1012

NÁVOD K POUŽITÍ CRM 1012 NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s přehrávačem CD, CD-R, CD-RW a MP3 a stereofonním rádiem PLL FM, RDS s funkcí identifikace typu stanice (PTY) a odnímatelným čelním panelem CRM 1012 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Více

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Autorádio AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Provoz Rozmístění částí 1. Zapnutí / vypnutí přístroje. Stiskem tohoto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ARM 1106R

NÁVOD K POUŽITÍ ARM 1106R NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s přehrávačem CD, CD-R a CD-RW se stereofonním rádiem, RDS s funkcí identifikace typu stanice a odnímatelným čelním panelem ARM 1106R Umístění částí a ovládacích prvků TECHNICKÉ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY PWR SCN EJ TA REL SEL PTY A/PS AF MD BND 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MU DSP NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ A OVLÁDÁNÍ 1. VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ ( ) 2. TLAČÍTKO

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

CRMB 1333 SU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

CRMB 1333 SU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL CRMB 1333 SU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Autorádio / Autorádio / Car radio Funkce Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3 Vážený zákazníku

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (PWR) 2. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR FUNKCÍ: HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA/VÁHA VPŘED A VZAD/TA VYHLEDÁVÁNÍ MASKA DPI/PŘELADĚNÍ L/S/AUDIO DSP/ LOUDNESS/ESP/MULTI CD/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ

Více

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

CRMB 1122 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

CRMB 1122 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL CRMB 1122 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Autorádio / Autorádio / Car Radio Funkce Stereofonní autorádio PLL FM s funkcí BLUETOOTH, přehrávačem MP3, CD-RW, CD-R a CD, RDS s funkcí identifikace

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ( ) / ZTLUMENÍ ZVUKU (MU) 2. TLAČÍTKO VOLBY FUNKCE: VOL (HLASITOST) / BASS (BASY) / TREBLE (VÝŠKY) / BALANCE (VYVÁŽENÍ LEVÉHO-PRAVÉHO KANÁLU) / FADER (VYVÁŽENÍ

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Audio přepínač, verze Point electronics

Audio přepínač, verze Point electronics ANALOG AUDIO Audio přepínač, verze Point electronics WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

Více

Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics

Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics ANALOG AUDIO Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (stříbrná barva) Obj. č.: (černá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (stříbrná barva) Obj. č.: (černá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 00 35 (stříbrná barva) Obj. č.: 37 00 36 (černá barva) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení rádia do provozu a k jeho obsluze. Jestliže

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Návod k obsluze. Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD

Návod k obsluze. Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD Návod k obsluze Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD V eobecné bezpeãnostní pokyny Nevystavujte pfiístroj de ti nebo vlhkosti, zabráníte tím poïáru nebo elektrickému v boji. Neprovozujte pfiístroj

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI CRMB 1122 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio / Autorádio / Car Radio / Autoradio Funkce Stereofonní autorádio PLL FM s funkcí BLUETOOTH, přehrávačem MP3, CD-RW,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

ACRM 202 F NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Aurorádio Autorádio Car Audio

ACRM 202 F NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Aurorádio Autorádio Car Audio ACRM 202 F NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Aurorádio Autorádio Car Audio OBSAH OBSAH 02 OPATŘENÍ 03 PŘÍSLUŠENSTVÍ 04 MONTÁŽ (DEMONTÁŽ) 04 SCHÉMA ZAPOJENÍ 05 OVLÁDACÍ PANEL 06 ZÁKLADNÍ PROVOZ

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

WS 1706 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

WS 1706 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL WS 1706 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiem řízený budík s předpovědí počasí Rádiom riadený budík s prepove ou počasia Radio controlled alarm clock with weather forecast ENG Hyundai

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

CD/MP3 autorádio s RDS, USB konektorem a slotem pro SD/MMC karty včetně dálkového ovládání na volant. Návod k instalaci a obsluze CS MP 530 IR

CD/MP3 autorádio s RDS, USB konektorem a slotem pro SD/MMC karty včetně dálkového ovládání na volant. Návod k instalaci a obsluze CS MP 530 IR CD/MP3 autorádio s RDS, USB konektorem a slotem pro SD/MMC karty včetně dálkového ovládání na volant Návod k instalaci a obsluze CS MP 530 IR Záruka / Servis CS MP 530 IR ZÁRUKA Firma ITM Technology AG

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

ADDRESS CONVERSION TABLE FOR MANUAL SETTING

ADDRESS CONVERSION TABLE FOR MANUAL SETTING - (06-57) - ADDRESS CVERSI TABLE FOR MANUAL SETTING In the case of a multiple refrigerant system, each refrigerant system should be set an exclusive refrigerant. Conversion table of refrigerant and rotary

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetoothkombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Návod k obsluze Záruka. Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD

Návod k obsluze Záruka. Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD Návod k obsluze Záruka Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD V eobecné bezpeãnostní pokyny Abyste pfiede li nebezpeãí vzniku ohnû nebo úrazu elektrick m proudem, nevystavujte tento pfiístroj de ti,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

DISCO 300. Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem

DISCO 300. Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem DISCO 300 Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYTY TOHOTO PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Technická Data. Obecný popis

Technická Data. Obecný popis Obecný popis RDS Funkce Modul pro digitální rádio Napájení: Střídavý proud Provoz systému zajišťuje přesný krystal Interaktivní LCD displej nabízí uživatelsky přívětivý provoz Funkce hodin s označením

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více