CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkript

1 CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3

2 Vážený zákazníku děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete přístroj používat přečtěte si prosím pečlivě tento návod, aby jste se seznámili s funkcemi přístroje a mohli maximálně využít jeho vlastností a díky tomu přístroj mohl po mnoho let bezproblémově sloužit. Funkce Autorádio s přehrávačem CD, CD-R, CD-RW a MP3 a stereofonním rádiem FM PLL a RDS s identifikací typu stanice (PTY) a odnímatelným čelním panelem. VLASTNOSTI Přístroj má odnímatelný čelní panel ovládání, stereofonní příjem FM a přehrává CD i MP3. Paměti pro přednastavené stanice automaticky ukládají nejlepší (nejsilnější) stanice v pořadí podle síly signálu (AS). Elektronické ovládání hlasitosti, basů, výšek, předozadního a pravolevého vyvážení. Přesné elektronické ladění s okruhem synchronizace fázovým závěsem (PLL). 18 programovatelných pamětí pro přednastavené stanice (vždy 6 pro FM1, FM2 a FM3). Funkce zvýraznění zvuku, manuální nebo automatické vyhledávání stanic oběma směry. Přepínač pásem mezi FM1, FM2 a FM3. Ovládání displeje (zobrazení frekvence, názvu stanice, typu programu, času). Funkce hodin v RDS. Funkce opakování pro CD. Přehrávání CD a souborů MP3 na CD, CD-R nebo CD-RW. Předzesílený výstup pro externí zesilovač. Odnímatelný čelní panel chrání před krádeží. Osvětlovací systém. Funkce RDS: PI (Identifikace programu) TA (Dopravní hlášení) PS (Název programového servisu) PTY (Typ programu) AF (Seznam alternativních frekvencí) TP (Program o dopravě) CZ - 2

3 CZ Obsah Funkce 2 Upozornění 4 Nákresy 5 Uspořádání 5 Instalace Opatření při instalaci 6 Příklad montáže 6 Odnětí a nasazení čelního panelu 7 Konektor ISO 7 Údržba 8 Provoz Zapnutí/Vypnutí 9 Volby ovládání hlasitosti 9 Dopravní hlášení 10 Vypnutí/Zapnutí PI 10 Filtr DPI 10 Upozornění pípnutím 11 Režim displeje 11 Přednastavené stanice 11 Funkce RDS Alternativní frekvence 12 Dopravní hlášení 12 Typ programu 12 Displej 12 Tlačítko režimu 13 Pásmo/Zvýraznění zvuku 13 Autom. nebo manuální ladění 13 Displej LCD 13 Tlačítko uvolnění panelu 13 Otvor pro CD 13 Tlačítko vysunutí CD 13 Tlačítko pauzy 14 Tlačítko přehrání začátků stop 14 Tlačítko opakování 14 Tlačítko náhodného přehrávání 14 Reset 14 Technické specifikace 15 CZ - 3

4 Upozornění Symbol vykřičníku uvnitř trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny provázející produkt. Symbol blesku uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na elektrické napětí uvnitř přístroje. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Uvnitř přístroje se nenachází žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Při otevření a odjištění bezpečnostních spínačů vyzařuje neviditelné laserové záření. Dbejte, aby nedošlo k ozáření laserovým paprskem. Používání ovládacích prvků jinak, než je v tomto návodu popsáno a úprava přístroje či používání postupů, které zde nejsou uvedeny, může vést k nebezpečnému ozáření. Přístroj nesmí být vystavován vlhkosti a dešti. Přístroj je třeba umístit tak, aby bylo umožněno řádné odvětrávání. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu ani zdrojům tepelného záření. CZ - 4

5 CZ Nákresy Před instalací vyšroubujte transportní šroubky vedle červených nálepek. Uspořádání UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Hlavní vypínač ON/OFF 2. Tlačítko výběru funkce: BASS (Basy)/TREBLE (Výšky)/BALANCE (Pravolevé vyvážení)/fader (Předozadní vyvážení)/ta SEEK (Vyhledání dopr.zprav.)/pi SOUND (Funkce PI)/RETUNE (Opětné naladění)/mask DPI (Filtr DPI)/BEEP (Pípnutí)/DSP (Displej) 3. Ovládání hlasitosti a basů, výšek, pravolevého a předozadního vyvážení (+/-) 4. Přednastavené stanice (1, 2, 3, 4, 5 a 6) 5. Funkce AF/REG (Alternativní frekvence) 6. Funkce TA (Dopravní hlášení) 7. Funkce PTY (Typ programu stanice) 8. Tlačítko displeje (DSP) 9. Tlačítko režimu (MD) 10. Tlačítko pásma (BND) Tlačítko automatického nebo manuálního ladění (Zvýšení frekvence nebo snížení frekvence ) a přeskakování/vyhledávání stop na CD 13. LCD displej 14. Tlačítko pro uvolnění čelního panelu ( ) 15. Otvor pro CD 16. Tlačítko vysunutí CD ( ) 17. Tlačítko pauzy 18. Tlačítko přehrání začátků všech stop (INT) 19. Tlačítko opakování (RPT) 20. Tlačítko náhodného přehrávání (RDM) Tlačítka přeskakování nahoru a dolů o 10 skladeb 23. Tlačítko pro resetování CZ - 5

6 Instalace OPATŘENÍ PŘI INSTALACI Uváženě zvolte místo instalace tak, aby přístroj nebránil řidiči při normálním řízení vozu. Neinstalujte přístroj na místa, kde by byl vystaven vysokým teplotám, například od přímého slunečního svitu nebo horkého vzduchu z topení nebo kde by byl vystaven prachu, nečistotám či nadměrným vibracím. Pro bezpečnou instalaci používejte pouze dodávané instalační součásti. Před instalací přístroje nezapomeňte odejmout čelní panel. Nastavení úhlu instalace Úhel instalace zvolte nižší než 30. PŘÍKLAD MONTÁŽE Instalace do palubní desky Klíč pro uvolnění šroubu uschovejte na bezpečném místě, protože jej můžete v budoucnu potřebovat pro vyjmutí přístroje z vozu. CZ - 6

7 CZ Instalace Odnětí a nasazení čelního panelu Jako ochranu před krádeží lze čelní panel tohoto přístroje odejmout. ODEJMUTÍ ČELNÍHO PANELU Před odnětím čelního panelu se ujistěte, že jste předtím přístroj vypnuli tlačítkem PWR. Poté stisknutím příslušného tlačítka panel uvolněte a vyjměte vytažením směrem k sobě. Při odnímání panelu z přístroje dbejte, abyste jej neupustili. NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU Při nasazování čelního panelu se ujistěte, že je otočen správným směrem, abyste jej nenasadili obráceně. Přiložte stranu B panelu ke straně A přístroje. Panel zasuňte a zaklapněte. Panel je tím nasazen. Poznámky: Při nasazování panel nezatlačujte do přístroje silou. Lze jej snadno nasadit lehkým zatlačením směrem do přístroje. Pokud berete čelní panel sebou, vložte jej do přiloženého pouzdra pro čelní panel. Při nasazování čelního panelu na přístroj netlačte nadměrně na okno displeje. CZ - 7

8 Instalace KONEKTOR ISO Konektor výstupu RCA (zadní): šedý : červená (vpravo) : bílá (vlevo) KONEKTOR A PAMĚŤ +12V 5. VÝSTUP AUTO-ANTÉNY V (KE KLÍČI ZAPALOVÁNÍ) 8. UZEMNĚNÍ Konektor A č. 7 musí být propojen přes klíč zapalování vozu, aby se baterie nevybíjela, jestliže se vůz delší dobu nepoužívá. KONEKTOR B 1. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMĚNA POJISTEK Pokud se pojistka spálí, zkontrolujte připojení napájení a pojistku vyměňte. Pokud se pojistka znovu spálí i po její výměně, může jít o vnitřní závadu. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko. Pro každý vodič použijte pojistku pro příslušný proud. Použití pojistky pro vyšší proud může způsobit vážné poškození. CZ - 8

9 CZ Provoz NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF) Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj zapíná a vypíná. Přístroj lze také zapnout stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka. 2. VOLBA (SEL) Stisknutím tohoto tlačítka volíte nabídku 3. OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI Pomocí ovladače hlasitosti nastavujete hlasitost. Pokud chcete zvolit jinou funkci, tiskněte krátce tlačítko SEL (2), dokud se na displej neobrazí požadovaná funkce. Obrázek 1 ukazuje, jak se volí ovládací funkce pomocí tlačítka SEL. Obr. 1 Výběr funkcí ovládání zvuku 1. VOLUME 2. SELECT 3. BASS 4. TREBLE 5. BALANCE 6.FADER Otáčením ovladačem hlasitosti snížíte nebo zvýšíte úroveň hlasitosti. Můžete jím také nastavit úroveň basů (BASS), výšek (TREBLE), pravolevého vyvážení (BALANCE) a předozadního vyvážení (FADER). TA SEEK / TA ALARM (2) (Vyhledání dopr. zprav./ Upozornění na dopr. situaci) Pokud podržíte tlačítko SEL (2) nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. Režim TA SEEK nebo TA ALAM nastavíte otáčením ovladačem hlasitosti. CZ - 9

10 Provoz Režim TA SEEK Pokud nově naladěná stanice nepřijme do 5 sekund dopravní informace, přeladí se rádio na další stanici, která nemá stejné PI jako předchozí stanice, ale vysílá dopravní informace. V režimu TA SEEK se může aktuální stanice přeladit na zcela jinou, protože přístroj vyhledá stanici s TA, jestliže je příjem naladěné stanice velmi slabý nebo naladěná stanice nemá signál TA. Režim TA ALARM (Upozornění na dopravní situaci): Není aktivován režim automatického přeladění, je pouze slyšet pípnutí. PI MUTE / PI SOUND (Vypnutí/Zapnutí PI) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. RETUNE L/S (Opětovné vyladění) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. MASK DPI (2) (Filtr DPI) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. MASK DPI: Odfiltruje pouze frekvence AF, které mají odlišné PI. MASK ALL: Odfiltruje pouze frekvence AF, které mají odlišné PI a nemají dostatečný RDS signál. CZ - 10

11 CZ Provoz Režim BEEP (2) (Pípání) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. Režim DSP (2) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. 4. PŘEDNASTAVENÉ STANICE (1, 2, 3, 4, 5 a 6) (A) REŽIM RÁDIA Krátkým stiskem těchto tlačítek lze přímo navolit přednastavenou stanici. Pokud tlačítko podržíte déle než 1 sekundu, uloží se právě naladěná stanice do paměti přednastavení. Pokud je nastaven režim PTY (Typ programu), funguje PTY následovně: PTY hudební žánr PTY druh mluveného slova VYPNUTO HUDBA 1. POP M, ROCK M (Pop, rock) 2. EASY M, LIGHT M (Nenáročná, lehká hudba) 3. CLASSICS, OTHER M (Klasická hudba, jiná hudba) 4. JAZZ, COUNTRY 5. NATION M, OLDIES (Lidová hudba, staré hity) 6. FOLK M (Folk) MLUVENÉ SLOVO 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (Zprávy, události, informace) 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (Sport, vzdělávací, dramatické) 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED (Kultura, věda, různé) 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN (Počasí, finance, dětské) 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN (Sociální, náboženské, diskuse s posluchači) 6. TRAVEL. LEISURE, DOCUMENT (Cestování, volný řas, dokumentární) (B) REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 1. PAUSE (Pauza) 2. INTRO (Přehrání začátků) 3. REPEAT (Opakování) 4. RANDOM (Náhodně) CZ - 11

12 Provoz POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS Co je RDS? Funkce RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union - Evropskou vysílací unií). Je zakódovaný v běžném vysílání frekvencí FM a nabízí různé informační služby a funkce opětného automatického naladění u autorádií umožňujících funkci RDS. 5. Funkce AF/REG (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) Pokud stisknete tlačítko krátce, aktivuje se režim přepínání AF/REG. Pokud je aktivován režim přepínání AF/REG, rádio neustále kontroluje sílu signálu AF. Pokud tlačítko stisknete dlouze, aktivuje se jako regionální režim ON/OFF. Regionální režim ZAPNUT Na stanice, které mají stejný PI kód jako právě naladěná stanice, se aplikuje přepnutí na AF nebo VYHLEDÁVÁNÍ PI (PI SEEK). Na LCD displeji se rozsvítí signalizace REG. Regionální režim VYPNUT Regionální kód v daném formátu nebo kód PI je ignorován, pokud se aplikuje přepnutí na AF nebo VYHLEDÁVÁNÍ PI (PI SEEK). 6. Funkce TA (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ) Pokud stisknete tlačítko krátce, aktivuje se režim vypnutí nebo zapnutí funkce TA. Pokud je funkce TA aktivována a vysílají se dopravní informace. - Přístroj se dočasně přepne na rádio (pokud je právě v režimu CD nebo MP3). - Jestliže je hlasitost pod hranicí slyšitelnosti, zvýší se na hranici slyšitelnosti. - Pokud se přijímá stanice s TA, na LCD displeji se zobrazí TA. 7. Funkce PTY (TYP PROGRAMU) PTY HUDBA PTY MLUVENÉ SLOVO PTY VYPNUTO Při volbě funkce PTY se její výběr provádí pomocí tlačítek předvoleb - viz jejich popis v části návodu o přednastavení. Při volbě funkce PTY začne přístroj vyhledávat příslušně informace PTY a po jejich nalezení se vyhledávání zastaví. 8. Funkce DSP (DISPLEJ) Volba zobrazení frekvence, hodin a typu programu. Nastavení hodin: (1) V režimu zobrazení hodin podržte tlačítko DSP, dokud nezačne údaj o čase blikat. (2) Otáčením kolečka hlasitosti nastavte minuty a hodiny. (3) Hodiny spustíte stisknutím tlačítka DSP. Toto tlačítko funguje jako přepínač režimů displeje následovně: (1) V případě příjmu stanice s RDS REŽIM RÁDIA STANICE TYP PROGRAMU FREKVENCE HODINY REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CD přehrávač STANICE TYP PROGRAMU FREKVENCE HODINY (2) V případě příjmu stanice bez RDS REŽIM RÁDIA HODINY FREKVENCE TYP PROGRAMU NEURČEN REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CD přehrávač FREKVENCE HODINY TYP PROGRAMU NEURČEN CZ - 12

13 CZ Provoz Doba zobrazení na displeji je několik sekund. Poté se displej vrátí na pozici 1. CT (Clock Time) - hodiny FREQ (Frequency) - frekvence 9. Tlačítko MD (REŽIM) Stiskem tohoto tlačítka může uživatel zvolit režim rádia nebo přehrávače CD/MP Tlačítko BND (PÁSMO/ZVÝRAZNĚNÍ ZVUKU) Stiskem tohoto tlačítka se pásma cyklicky přepínají: FM1 - FM2 - FM3. Pokud tlačítko podržíte déle než 1 sekundu, bude fungovat jako zapnutí a vypnutí funkce zvýraznění zvuku AUTOMATICKÉ NEBO MANUÁLNÍ LADĚNÍ (ZVÝŠENÍ FREKVENCE NEBO SNÍŽENÍ FREKVENCE ) (A) REŽIM RÁDIA Pokud je stisknete krátce, fungují tato tlačítka v režimu manuálního ladění MANUAL. Pokud je stisknete déle než 1 sek., fungují tato tlačítka v režimu vyhledávání stanic SEEK. (B) REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 Pokud je stisknete krátce, fungují tato tlačítka v režimu přeskakování stop nahoru a dolů (TRACK UP/DOWN). Pokud je stisknete déle než 1 sek., fungují tato tlačítka v režimu CUE nebo REVIEW. 13. LCD DISPLEJ Displej z tekutého křemíku zobrazuje aktuální stav přístroje. 14. Odklopení čelního panelu Stisknutím tohoto tlačítka uvolníte levou stranu panelu. UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ PRO CD a MP TLAČÍTKO PŘESKAKOVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ STOP (TRACK/SEARCH) VYHLEDÁVÁNÍ STOP SMĚREM DOPŘEDU A DOZADU (nebo přepínání skladeb) Stiskem tlačítka SKIP (TUN nebo TUN ) během přehrávání se dostanete na požadovanou stopu (skladbu). TUN = dozadu (REVERSE) TUN = dopředu (FORWARD) Pokud chcete prohledat disk vysokou rychlostí, stiskněte při přehrávání tlačítko SKIP (TUN nebo TUN ). Po nalezení příslušné hudební části tlačítko uvolněte. Obnoví se normální přehrávání. Jakmile přehrávání CD/MP3 skončí, přepne se rejstřík CD/MP3 automaticky na PRVNÍ STOPU. 15. OTVOR PRO CD 16. TLAČÍTKO VYSUNUTÍ CD Tlačítkem EJECT (16) vysunete CD. CZ - 13

14 Provoz 17. TLAČÍTKO PAUZA (PAUSE) Přehrávání pozastavíte stisknutím tlačítka PAUSE (17). Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání obnovíte. 18. TLAČÍTKO PŘEHRÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INT) Pokud stisknete toto tlačítko (18), na displeji se zobrazí INT a z každé stopy na disku se přehraje několik úvodních sekund. Pokud chcete přehrávání úvodů zrušit a stopu si poslechnout, stiskněte toto tlačítko znovu. 19. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (RPT) Pokud stisknete toto tlačítko, na displeji se zobrazí RPT a přehrávání vybrané stopy se bude neustále opakovat, dokud režim opakování stopy nezrušíte opětovným stiskem tlačítka RPT (19). 20. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ (RDM) Pokud stisknete toto tlačítko, na displeji se zobrazí RDM a jednotlivé stopy disku se místo postupného přehrání přehrají v náhodném pořadí. Režim náhodného přehrávání zrušíte opětovným stisknutím tlačítka RDM (20). 21, 22. TLAČÍTKO VÝBĚRU o 10 skladeb NAHORU nebo DOLŮ (v případě souborů MP3) Tlačítkem 21 se posunete o 10 skladeb dolů Tlačítkem 22 se posunete o 10 skladeb nahoru JAK VYBRAT HUDEBNÍ SOUBORY MP3 1. Vyhledání čísla souboru: Otáčením ovladače hlasitosti zvolte požadovaná čísla. Stisknutím SEL je potvrdíte a spustíte přehrávání. 2. Vyhledání názvu souboru Otáčením ovladače hlasitosti zvolte požadovaný název souboru. Stisknutím SEL je potvrdíte a spustíte přehrávání. BAND SEL Volba navigačního režimu MP3 PLAY, PAUSE (Přehrávání, pauza) INT (Přehrání úvodů) RPT (Opakování) RDM (Náhodně) o 10 STOP DOLŮ o 10 STOP NAHORU MENU RESETOVÁNÍ Resetovací tlačítko (23) je umístěno na skříni přístroje. Resetovací tlačítko je třeba použít v následujících případech: Při počáteční instalaci přístroje po úplném dokončení propojení. Nefunguje žádné tlačítko ovládání. Na displeji je zobrazen symbol chyby (Error). CZ - 14

15 CZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE RÁDIO FM Kmitočtový rozsah Krok ladění kanálů Mezifrekvenční kmitočet Citlivost Separace stereo Odstup signál/šum PŘEHRÁVAČ CD/MP3 Odstup signál/šum Separace kanálů Kmitočtová odezva LINKA VÝSTUPU Výstupní napětí Impedance 87,5-108,0 MHz 50 khz 10,7 MHz 2 µv a 30 db S/Š > 30 db > 60 db > 60 db > 50 db (1 khz) 20 Hz - 20 khz 350 mv max. 10 KOhm OBECNÉ Příkon 13,2 V stejnosměrný proud, negativní uzemnění Max. spotřeba proudu 15 A Max. výkon 40 W x 4 Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. CZ - 15

16 Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete prístroj používať prečítajte si prosím starostlivo tento návod, aby ste sa zoznámili s funkciami prístroja a mohli maximálne využiť jeho vlastnosti a vďaka tomu prístroj mohol mnoho rokov bezproblémovo slúžiť. Funkcie Autorádio s prehrávačom CD, CD-R, CD-RW a MP3 a stereofónnym rádiom FM PLL a RDS s identifikáciou typu stanice (PTY) a odnímateľným čelným panelom. VLASTNOSTI Prístroj má odnímateľný čelný panel ovládania, stereofónny príjem FM a prehráva CD i MP3. Pamäti pre prednastavené stanice automaticky ukladajú najlepšie (najsilnejšie) stanice v poradí podľa sily signálu (AS). Elektronické ovládanie hlasitosti, basov, výšok, predozadného a pravoľavého vyváženia. Presné elektronické ladenie s okruhom synchronizácie fázovým závesom (PLL). 18 programovateľných pamätí pre prednastavené stanice (vždy 6 pre FM1, FM2 a FM3). Funkcia zvýraznia zvuku, manuálne alebo automatické vyhľadávania staníc oboma smermi. Prepínač pásiem medzi FM1, FM2 a FM3. Ovládanie displeju (zobrazenie frekvencie, názvu stanice, typu programu, času). Funkcia hodín v RDS. Funkcia opakovania pre CD. Prehrávanie CD a súborov MP3 na CD, CD-R alebo CD-RW. Predzosilený výstup pre externý zosilňovač. Odnímateľný čelný panel chráni pred krádežou. Osvetľovací systém. Funkcia RDS: PI (Identifikácia programu) TA (Dopravné hlásenie) PS (Názov programového servisu) PTY (Typ programu) AF (Zoznam alternatívnych frekvencií) TP (Program o doprave) SK - 16

17 SK Obsah Funkcie 16 Upozornenie 18 Nákresy 19 Usporiadanie 19 Inštalácia Opatrenie pri inštalácii 20 Príklad montáže 20 Odňatie a nasadenie čelného panelu 21 Konektor ISO 21 Údržba 22 Prevádzka Zapnutie/Vypnutie 23 Voľby ovládanie hlasitosti 23 Dopravné hlásenie 24 Vypnutie/Zapnutie PI 24 Filter DPI 24 Upozornenie pípnutím 25 Režim displeja 25 Prednastavené stanice 25 Funkcie RDS Alternatívne frekvencie 26 Dopravné hlásenie 26 Typ programu 26 Displej 26 Tlačítko režimu 27 Pásmo/Zvýraznenie zvuku 27 Autom. alebo manuálne ladenie 27 Displej LCD 27 Tlačítko uvoľnenie panelu 27 Otvor pre CD 27 Tlačítko vysunutie CD 27 Tlačítko pauzy 28 Tlačítko prehrania začiatkov stôp 28 Tlačítko opakovania 28 Tlačítko náhodného prehrávania 28 Resetovanie 28 Technické špecifikácie 29 SK - 17

18 Upozornenie Symbol výkričníku vnútri trojuholníku upozorňuje na dôležité pokyny sprevádzajúce produkt. Symbol blesku vnútri trojuholníku upozorňuje užívateľa na elektrické napätie vnútri prístroja. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne súčasti určené na obsluhu užívateľom. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu. Pri otvorení a odistení bezpečnostných spínačov vyžaruje neviditeľné laserové žiarenie. Dbajte, aby nedošlo k ožiareniu laserovým lúčom. Používanie ovládacích prvkov inak, než je v tomto návode popísané a úprava prístroja či používanie postupov, ktoré tu nie sú uvedené, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu. Prístroj nesmie byť vystavovaný vlhkosti a dažďu. Prístroj je treba umiestiť tak, aby bolo umožnené riadne odvetrávanie. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepelného žiarenia. SK - 18

19 SK Nákresy Pred inštaláciou odskrutkujte transportné skrutky vedľa červených nálepiek. Usporiadanie UMIESTENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV 1. Hlavný vypínač ON/OFF 2. Tlačítko výberu funkcie: BASS (Basy)/TREBLE (Výšky)/BALANCE (Pravoľavé vyváženie)/fader (Predozadné vyváženie)/ta SEEK (Vyhľadanie dopr.zprav.)/ PI SOUND (Funkcia PI)/RETUNE (Opätovné naladenie)/mask DPI (Filter DPI)/ BEEP (Pípnutie)/DSP (Displej) 3. Ovládanie hlasitosti a basov, výšok, pravoľavého a predozadného vyváženia (+/-) 4. Prednastavené stanice (1, 2, 3, 4, 5 a 6) 5. Funkcia AF/REG (Alternatívne frekvencie) 6. Funkcia TA (Dopravné hlásenie) 7. Funkcia PTY (Typ programu stanice) 8. Tlačítko displeju (DSP) 9. Tlačítko režimu (MD) 10. Tlačítko pásma (BND) Tlačítko automatického alebo manuálneho ladenia (Zvýšenie frekvencie alebo zníženie frekvencie ) a preskakovania/vyhľadávania stop na CD 13. LCD displej 14. Tlačítko pre uvoľnenie je čelného panelu ( ) 15. Otvor pre CD 16. Tlačítko vysunutie CD ( ) 17. Tlačítko pauzy 18. Tlačítko prehranie začiatkov všetkých stôp (INT) 19. Tlačítko opakovanie (RPT) 20. Tlačítko náhodného prehrávania (RDM) Tlačítka preskakovania hore a dole o 10 stôp 23. Tlačítko pre resetovanie SK - 19

20 Inštalácia OPATRENIA PRI INŠTALÁCII Uvážene zvoľte miesto inštalácie tak, aby prístroj nebránil vodičom pri normálnom riadení vozu. Neinštalujte prístroj na miesta, kde by bol vystavený vysokým teplotám, napríklad od priameho slnečného svitu alebo horúceho vzduchu z kúrenia alebo kde by bol vystavený prachu, nečistotám či nadmerným vibráciám. Pre bezpečnú inštaláciu používajte iba dodávané inštalačné súčasti. Pred inštaláciou prístroja nezabudnite odňať čelný panel. Nastavenie uhlu inštalácie Uhol inštalácie zvoľte nižší než 30. PRÍKLAD MONTÁŽE Inštalácia do palubnej dosky Kľúč pre uvoľnenie skrutky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože ho môžete v budúcnosti potrebovať pre vytiahnutie prístroja z auta. SK - 20

21 SK Inštalácia Odňatie a nasadenie čelného panelu Ako ochranu pred krádežou je možné čelný panel tohoto prístroja odňať. ODŇATIE ČELNÉHO PANELU Pred odňatím čelného panelu sa uistite, že ste predtým prístroj vypli tlačítkom PWR. Potom stlačením príslušného tlačítka panel uvoľnite a vytiahnite smerom k sebe. Pri odňatí panelu z prístroja dbajte, aby ste ho neupustili. NASADENIE ČELNÉHO PANELU Pri nasadzovaní čelného panelu sa uistite, že je otočený správnym smerom, aby ste ho nenasadili obrátene. Priložte stranu B panelu k strane A prístroja. Panel zasuňte a zaklapnite. Panel je tým nasadený. Poznámky: Pri nasadzovaní panel nezatlačujte do prístroja silou. Je možné ho jednoducho nasadiť ľahkým zatlačením smerom do prístroje. Pokiaľ beriete čelný panel so sebou, vložte ho do priloženého puzdra pre čelný panel. Pri nasadzovaní čelného panelu na prístroj netlačte nadmerne na okno displeju. SK - 21

22 Inštalácia KONEKTOR ISO Konektor výstupu RCA (zadný): šedý : červená (vpravo) : biela (vľavo) KONEKTOR A PAMäŤ +12V 5. VÝSTUP AUTO-ANTÉNY V (KU KĽÚČI ZAPAĽOVANIA) 8. UZEMNENIE Konektor A č. 7 musí byť pripojený cez kľúč zapaľovania vozu, aby sa batéria nevybíjala, ak sa vozidlo dlhšiu dobu nepoužíva. KONEKTOR B 1. ZADNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PREDNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PREDNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PREDNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PREDNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMENA POISTIEK Pokiaľ sa poistka spáli, skontrolujte pripojenie napájania a poistku vymeňte. Pokiaľ sa poistka znovu spáli i po jej výmene, môže ísť o vnútornú závadu. V takom prípade sa obráťte na najbližšie servisné stredisko. Upozornenie Pre každý vodič použite poistku pre príslušný prúd. Použitie poistky pre vyšší prúd môže spôsobiť vážne poškodenie. SK - 22

23 SK Prevádzka NÁVOD NA POUŽITIE 1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF) Stlačením tohoto tlačítka sa prístroj zapína a vypína. Prístroj je možné tiež zapnúť stlačením akéhokoľvek iného tlačítka. 2. VOĽBA (SEL) 3. OVLÁDANIE HLASITOSTI Pomocou ovládače hlasitosti nastavujete hlasitosť. Pokiaľ chcete zvoliť inú funkciu, stlačte krátko tlačítko SEL (2), dokiaľ sa na displej nezobrazí požadovaná funkcia. Obrázok 1 ukazuje, ako sa volí ovládacia funkcia pomocou tlačítka SEL. Obr. 1 Výber funkcie ovládania zvuku 1. VOLUME 2. SELECT 3. BASS 4. TREBLE 5. BALANCE 6.FADER Otáčaním ovládača hlasitosti znížite alebo zvýšite úroveň hlasitosti. Môžete ním tiež nastaviť úroveň basov (BASS), výšok (TREBLE), pravoľavého vyváženia (BALANCE) a predozadného vyváženia (FADER). TA SEEK / TA ALARM (2) (Vyhľadanie dopr. sprav./ Upozornenie na dopr. situáciu) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL (2) najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. Režim TA SEEK alebo TA ALAM nastavíte otáčaním ovládača hlasitosti SK - 23

24 Prevádzka Režim TA SEEK Pokiaľ novo naladená stanica neprijme do 5 sekúnd dopravné informácie, preladí sa rádio na ďalšiu stanicu, ktorá nemá rovnaké PI ako predchádzajúca stanica, ale vysiela dopravné informácie. V režime TA SEEK sa môže aktuálna stanica preladiť na celkom inú, pretože prístroj vyhľadá stanicu s TA, ak je príjem naladenej stanice veľmi slabý alebo naladená stanica nemá signál TA. Režim TA ALARM (Upozornenie na dopravnú situáciu): Nie je aktivovaný režim automatického preladenia, je počuť iba pípnutie. PI MUTE / PI SOUND (Vypnutie/Zapnutie PI) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. RETUNE L/S (Opätovné vyladenie) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. MASK DPI (2) (Filter DPI) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. MASK DPI: Odfiltruje iba frekvencie AF, ktoré majú odlišné PI. MASK ALL: Odfiltruje iba frekvencie AF, ktoré majú odlišné PI a nemajú dostatočný RDS signál. SK - 24

25 SK Prevádzka Režim BEEP (2) (Pípanie) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. Režim DSP (2) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. 4. PREDNASTAVENÉ STANICE (1, 2, 3, 4, 5 a 6) (A) REŽIM RÁDIA Krátkym stlačením týchto tlačítok je možné priamo navoliť prednastavenú stanicu. Pokiaľ tlačítko podržíte dlhšie než 1 sekundu, uloží sa práve naladená stanica do pamäti prednastavenia. Pokiaľ je nastavený režim PTY (Typ programu), funguje PTY nasledovne: PTY hudobný žáner PTY druh hovoreného slova VYPNUTÉ HUDBA 1. POP M, ROCK M (Pop, rock) 2. EASY M, LIGHT M (Nenáročná, ľahká hudba) 3. CLASSICS, OTHER M (Klasická hudba, iná hudba) 4. JAZZ, COUNTRY 5. NATION M, OLDIES (Ľudová hudba, staré hity) 6. FOLK M (Folk) HOVORENÉ SLOVO 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (Správy, udalosti, informácie) 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (Šport, vzdelávacie, dramatické) 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED (Kultúra, veda, rôzne) 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN (Počasie, financie, detské) 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN (Sociálne, náboženské, diskusie s poslucháčmi) 6. TRAVEL. LEISURE, DOCUMENT (Cestovanie, voľný čas, dokumentárne) (B) REŽIM PREHRÁVAČA CD/MP3 1. PAUSE (Pauza) 2. INTRO (Prehranie začiatkov) 3. REPEAT (Opakovanie) 4. RANDOM (Náhodne) SK - 25

26 Prevádzka POUŽÍVANIE FUNKCIE RDS Čo je RDS? Funkcia RDS (Radio Data System) je digitálny informačný systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union - Európskou vysielacou úniou). Je zakódovaný v bežnom vysielaní frekvencií FM a ponúka rôzne informačné služby a funkcia opätovného automatického naladenia u autorádií umožňujúcich funkciu RDS. 5. Funkcia AF/REG (ALTERNATÍVNA FREKVENCIA) Pokiaľ stlačíte tlačítko krátko, aktivuje sa režim prepínanie AF/REG. Pokiaľ je aktivovaný režim prepínania AF/REG, rádio neustále kontroluje silu signálu AF. Pokiaľ tlačítko stlačíte dlho, aktivuje sa ako regionálny režim ON/OFF. Regionálny režim ZAPNUTÝ Na stanice, ktoré majú rovnaký PI kód ako práve naladená stanica, sa aplikuje prepnutie na AF alebo VYHĽADÁVANIE PI (PI SEEK). Na LCD displeji sa rozsvieti signalizácia REG. Regionálny režim VYPNUTÝ Regionálny kód v danom formáte alebo kód PI je ignorovaný, pokiaľ sa aplikuje prepnutie na AF alebo VYHĽADÁVANIE PI (PI SEEK). 6. Funkcia TA (DOPRAVNÉ HLÁSENIE) Pokiaľ stlačíte tlačítko krátko, aktivuje sa režim vypnutia alebo zapnutia funkcie TA. Pokiaľ je funkcia TA aktivovaná a vysielajú sa dopravné informácie. - Prístroj sa dočasne prepne na rádio (pokiaľ je práve v režime CD alebo MP3). - Ak je hlasitosť pod hranicou počuteľnosti, zvýši sa na hranica počuteľnosti. - Pokiaľ sa prijíma stanica s TA, na LCD displeji sa zobrazí TA. 7. Funkcia PTY (TYP PROGRAMU) PTY HUDBA PTY HOVORENÉ SLOVO PTY VYPNUTÉ Voľbu funkcie PTY vyberiete pomocou tlačítok predvolieb - viď ich popis v časti návodu o prednastavení. Pri voľbe funkcie PTY začne prístroj vyhľadávať príslušne informácie PTY a po ich vyhľadaní sa vyhľadávanie zastaví. 8. Funkcia DSP (DISPLEJ) Voľba zobrazenia frekvencie, hodín a typu programu. Nastavenie hodín: (1) V režime zobrazenia hodín podržte tlačítko DSP, dokiaľ nezačne údaj o čase blikať. (2) Otáčaním kolieska hlasitosti nastavte minúty a hodiny. (3) Hodiny spustíte stlačením tlačítka DSP. Toto tlačítko funguje ako prepínač režimov displeja nasledovne: (1) V prípade príjmu stanice s RDS REŽIM RÁDIA STANICA TYP PROGRAMU FREKVENCIE HODINY REŽIM PREHRÁVAČA CD/MP3 CD prehrávač STANICA TYP PROGRAMU FREKVENCIA HODINY (2) V prípade príjmu stanice bez RDS REŽIM RÁDIA HODINY FREKVENCIA TYP PROGRAMU NEURČENÝ REŽIM PREHRÁVAČA CD/ MP3 CD prehrávač FREKVENCIA HODINY TYP PROGRAMU NEURČENÝ SK - 26

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAXPAD7G3 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 Funkce... 3 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ...

Více

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli,

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli, Rejstřík SELECT LANGUAGE 1 Před prvním použitím 2 Spuštění Tablet 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

DS180U. BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone

DS180U. BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone DS180U CZ BLUETOOTH VĚŽ S DOKOVACÍ STANICÍ pro ipod a iphone SK BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2 Instrukcja użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-NewBase2 Informacje 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Návod na použití IN 3331 Vibrační posilovací stroj RITA (TO-1100) DÍLY POKYNY K BEZPEČNOSTI POSTUP MONTÁŽE VAROVÁNÍ A INSTALACE STROJE OVLÁDACÍ PANEL INSTRUKCE K PROVOZU CVIKY SCHÉMA ROZKLADU SEZNAM DÍLŮ

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Pa900 Operační systém ver. 1.01

Pa900 Operační systém ver. 1.01 Quick Start Pa900 Operační systém ver. 1.01 Tato verze Operačního systému odstraňuje zjištěné problémy. Pozn.: Před spuštěním update Operačního systému doporučujeme uložit veškerá data do externí paměti,

Více