CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkript

1 CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3

2 Vážený zákazníku děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete přístroj používat přečtěte si prosím pečlivě tento návod, aby jste se seznámili s funkcemi přístroje a mohli maximálně využít jeho vlastností a díky tomu přístroj mohl po mnoho let bezproblémově sloužit. Funkce Autorádio s přehrávačem CD, CD-R, CD-RW a MP3 a stereofonním rádiem FM PLL a RDS s identifikací typu stanice (PTY) a odnímatelným čelním panelem. VLASTNOSTI Přístroj má odnímatelný čelní panel ovládání, stereofonní příjem FM a přehrává CD i MP3. Paměti pro přednastavené stanice automaticky ukládají nejlepší (nejsilnější) stanice v pořadí podle síly signálu (AS). Elektronické ovládání hlasitosti, basů, výšek, předozadního a pravolevého vyvážení. Přesné elektronické ladění s okruhem synchronizace fázovým závěsem (PLL). 18 programovatelných pamětí pro přednastavené stanice (vždy 6 pro FM1, FM2 a FM3). Funkce zvýraznění zvuku, manuální nebo automatické vyhledávání stanic oběma směry. Přepínač pásem mezi FM1, FM2 a FM3. Ovládání displeje (zobrazení frekvence, názvu stanice, typu programu, času). Funkce hodin v RDS. Funkce opakování pro CD. Přehrávání CD a souborů MP3 na CD, CD-R nebo CD-RW. Předzesílený výstup pro externí zesilovač. Odnímatelný čelní panel chrání před krádeží. Osvětlovací systém. Funkce RDS: PI (Identifikace programu) TA (Dopravní hlášení) PS (Název programového servisu) PTY (Typ programu) AF (Seznam alternativních frekvencí) TP (Program o dopravě) CZ - 2

3 CZ Obsah Funkce 2 Upozornění 4 Nákresy 5 Uspořádání 5 Instalace Opatření při instalaci 6 Příklad montáže 6 Odnětí a nasazení čelního panelu 7 Konektor ISO 7 Údržba 8 Provoz Zapnutí/Vypnutí 9 Volby ovládání hlasitosti 9 Dopravní hlášení 10 Vypnutí/Zapnutí PI 10 Filtr DPI 10 Upozornění pípnutím 11 Režim displeje 11 Přednastavené stanice 11 Funkce RDS Alternativní frekvence 12 Dopravní hlášení 12 Typ programu 12 Displej 12 Tlačítko režimu 13 Pásmo/Zvýraznění zvuku 13 Autom. nebo manuální ladění 13 Displej LCD 13 Tlačítko uvolnění panelu 13 Otvor pro CD 13 Tlačítko vysunutí CD 13 Tlačítko pauzy 14 Tlačítko přehrání začátků stop 14 Tlačítko opakování 14 Tlačítko náhodného přehrávání 14 Reset 14 Technické specifikace 15 CZ - 3

4 Upozornění Symbol vykřičníku uvnitř trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny provázející produkt. Symbol blesku uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na elektrické napětí uvnitř přístroje. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Uvnitř přístroje se nenachází žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Při otevření a odjištění bezpečnostních spínačů vyzařuje neviditelné laserové záření. Dbejte, aby nedošlo k ozáření laserovým paprskem. Používání ovládacích prvků jinak, než je v tomto návodu popsáno a úprava přístroje či používání postupů, které zde nejsou uvedeny, může vést k nebezpečnému ozáření. Přístroj nesmí být vystavován vlhkosti a dešti. Přístroj je třeba umístit tak, aby bylo umožněno řádné odvětrávání. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu ani zdrojům tepelného záření. CZ - 4

5 CZ Nákresy Před instalací vyšroubujte transportní šroubky vedle červených nálepek. Uspořádání UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Hlavní vypínač ON/OFF 2. Tlačítko výběru funkce: BASS (Basy)/TREBLE (Výšky)/BALANCE (Pravolevé vyvážení)/fader (Předozadní vyvážení)/ta SEEK (Vyhledání dopr.zprav.)/pi SOUND (Funkce PI)/RETUNE (Opětné naladění)/mask DPI (Filtr DPI)/BEEP (Pípnutí)/DSP (Displej) 3. Ovládání hlasitosti a basů, výšek, pravolevého a předozadního vyvážení (+/-) 4. Přednastavené stanice (1, 2, 3, 4, 5 a 6) 5. Funkce AF/REG (Alternativní frekvence) 6. Funkce TA (Dopravní hlášení) 7. Funkce PTY (Typ programu stanice) 8. Tlačítko displeje (DSP) 9. Tlačítko režimu (MD) 10. Tlačítko pásma (BND) Tlačítko automatického nebo manuálního ladění (Zvýšení frekvence nebo snížení frekvence ) a přeskakování/vyhledávání stop na CD 13. LCD displej 14. Tlačítko pro uvolnění čelního panelu ( ) 15. Otvor pro CD 16. Tlačítko vysunutí CD ( ) 17. Tlačítko pauzy 18. Tlačítko přehrání začátků všech stop (INT) 19. Tlačítko opakování (RPT) 20. Tlačítko náhodného přehrávání (RDM) Tlačítka přeskakování nahoru a dolů o 10 skladeb 23. Tlačítko pro resetování CZ - 5

6 Instalace OPATŘENÍ PŘI INSTALACI Uváženě zvolte místo instalace tak, aby přístroj nebránil řidiči při normálním řízení vozu. Neinstalujte přístroj na místa, kde by byl vystaven vysokým teplotám, například od přímého slunečního svitu nebo horkého vzduchu z topení nebo kde by byl vystaven prachu, nečistotám či nadměrným vibracím. Pro bezpečnou instalaci používejte pouze dodávané instalační součásti. Před instalací přístroje nezapomeňte odejmout čelní panel. Nastavení úhlu instalace Úhel instalace zvolte nižší než 30. PŘÍKLAD MONTÁŽE Instalace do palubní desky Klíč pro uvolnění šroubu uschovejte na bezpečném místě, protože jej můžete v budoucnu potřebovat pro vyjmutí přístroje z vozu. CZ - 6

7 CZ Instalace Odnětí a nasazení čelního panelu Jako ochranu před krádeží lze čelní panel tohoto přístroje odejmout. ODEJMUTÍ ČELNÍHO PANELU Před odnětím čelního panelu se ujistěte, že jste předtím přístroj vypnuli tlačítkem PWR. Poté stisknutím příslušného tlačítka panel uvolněte a vyjměte vytažením směrem k sobě. Při odnímání panelu z přístroje dbejte, abyste jej neupustili. NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU Při nasazování čelního panelu se ujistěte, že je otočen správným směrem, abyste jej nenasadili obráceně. Přiložte stranu B panelu ke straně A přístroje. Panel zasuňte a zaklapněte. Panel je tím nasazen. Poznámky: Při nasazování panel nezatlačujte do přístroje silou. Lze jej snadno nasadit lehkým zatlačením směrem do přístroje. Pokud berete čelní panel sebou, vložte jej do přiloženého pouzdra pro čelní panel. Při nasazování čelního panelu na přístroj netlačte nadměrně na okno displeje. CZ - 7

8 Instalace KONEKTOR ISO Konektor výstupu RCA (zadní): šedý : červená (vpravo) : bílá (vlevo) KONEKTOR A PAMĚŤ +12V 5. VÝSTUP AUTO-ANTÉNY V (KE KLÍČI ZAPALOVÁNÍ) 8. UZEMNĚNÍ Konektor A č. 7 musí být propojen přes klíč zapalování vozu, aby se baterie nevybíjela, jestliže se vůz delší dobu nepoužívá. KONEKTOR B 1. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMĚNA POJISTEK Pokud se pojistka spálí, zkontrolujte připojení napájení a pojistku vyměňte. Pokud se pojistka znovu spálí i po její výměně, může jít o vnitřní závadu. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko. Pro každý vodič použijte pojistku pro příslušný proud. Použití pojistky pro vyšší proud může způsobit vážné poškození. CZ - 8

9 CZ Provoz NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF) Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj zapíná a vypíná. Přístroj lze také zapnout stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka. 2. VOLBA (SEL) Stisknutím tohoto tlačítka volíte nabídku 3. OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI Pomocí ovladače hlasitosti nastavujete hlasitost. Pokud chcete zvolit jinou funkci, tiskněte krátce tlačítko SEL (2), dokud se na displej neobrazí požadovaná funkce. Obrázek 1 ukazuje, jak se volí ovládací funkce pomocí tlačítka SEL. Obr. 1 Výběr funkcí ovládání zvuku 1. VOLUME 2. SELECT 3. BASS 4. TREBLE 5. BALANCE 6.FADER Otáčením ovladačem hlasitosti snížíte nebo zvýšíte úroveň hlasitosti. Můžete jím také nastavit úroveň basů (BASS), výšek (TREBLE), pravolevého vyvážení (BALANCE) a předozadního vyvážení (FADER). TA SEEK / TA ALARM (2) (Vyhledání dopr. zprav./ Upozornění na dopr. situaci) Pokud podržíte tlačítko SEL (2) nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. Režim TA SEEK nebo TA ALAM nastavíte otáčením ovladačem hlasitosti. CZ - 9

10 Provoz Režim TA SEEK Pokud nově naladěná stanice nepřijme do 5 sekund dopravní informace, přeladí se rádio na další stanici, která nemá stejné PI jako předchozí stanice, ale vysílá dopravní informace. V režimu TA SEEK se může aktuální stanice přeladit na zcela jinou, protože přístroj vyhledá stanici s TA, jestliže je příjem naladěné stanice velmi slabý nebo naladěná stanice nemá signál TA. Režim TA ALARM (Upozornění na dopravní situaci): Není aktivován režim automatického přeladění, je pouze slyšet pípnutí. PI MUTE / PI SOUND (Vypnutí/Zapnutí PI) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. RETUNE L/S (Opětovné vyladění) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. MASK DPI (2) (Filtr DPI) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. MASK DPI: Odfiltruje pouze frekvence AF, které mají odlišné PI. MASK ALL: Odfiltruje pouze frekvence AF, které mají odlišné PI a nemají dostatečný RDS signál. CZ - 10

11 CZ Provoz Režim BEEP (2) (Pípání) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. Režim DSP (2) Pokud podržíte tlačítko SEL nejméně 2 sekundy, přístroj se přepne do režimu volby této funkce. 4. PŘEDNASTAVENÉ STANICE (1, 2, 3, 4, 5 a 6) (A) REŽIM RÁDIA Krátkým stiskem těchto tlačítek lze přímo navolit přednastavenou stanici. Pokud tlačítko podržíte déle než 1 sekundu, uloží se právě naladěná stanice do paměti přednastavení. Pokud je nastaven režim PTY (Typ programu), funguje PTY následovně: PTY hudební žánr PTY druh mluveného slova VYPNUTO HUDBA 1. POP M, ROCK M (Pop, rock) 2. EASY M, LIGHT M (Nenáročná, lehká hudba) 3. CLASSICS, OTHER M (Klasická hudba, jiná hudba) 4. JAZZ, COUNTRY 5. NATION M, OLDIES (Lidová hudba, staré hity) 6. FOLK M (Folk) MLUVENÉ SLOVO 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (Zprávy, události, informace) 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (Sport, vzdělávací, dramatické) 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED (Kultura, věda, různé) 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN (Počasí, finance, dětské) 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN (Sociální, náboženské, diskuse s posluchači) 6. TRAVEL. LEISURE, DOCUMENT (Cestování, volný řas, dokumentární) (B) REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 1. PAUSE (Pauza) 2. INTRO (Přehrání začátků) 3. REPEAT (Opakování) 4. RANDOM (Náhodně) CZ - 11

12 Provoz POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS Co je RDS? Funkce RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union - Evropskou vysílací unií). Je zakódovaný v běžném vysílání frekvencí FM a nabízí různé informační služby a funkce opětného automatického naladění u autorádií umožňujících funkci RDS. 5. Funkce AF/REG (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) Pokud stisknete tlačítko krátce, aktivuje se režim přepínání AF/REG. Pokud je aktivován režim přepínání AF/REG, rádio neustále kontroluje sílu signálu AF. Pokud tlačítko stisknete dlouze, aktivuje se jako regionální režim ON/OFF. Regionální režim ZAPNUT Na stanice, které mají stejný PI kód jako právě naladěná stanice, se aplikuje přepnutí na AF nebo VYHLEDÁVÁNÍ PI (PI SEEK). Na LCD displeji se rozsvítí signalizace REG. Regionální režim VYPNUT Regionální kód v daném formátu nebo kód PI je ignorován, pokud se aplikuje přepnutí na AF nebo VYHLEDÁVÁNÍ PI (PI SEEK). 6. Funkce TA (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ) Pokud stisknete tlačítko krátce, aktivuje se režim vypnutí nebo zapnutí funkce TA. Pokud je funkce TA aktivována a vysílají se dopravní informace. - Přístroj se dočasně přepne na rádio (pokud je právě v režimu CD nebo MP3). - Jestliže je hlasitost pod hranicí slyšitelnosti, zvýší se na hranici slyšitelnosti. - Pokud se přijímá stanice s TA, na LCD displeji se zobrazí TA. 7. Funkce PTY (TYP PROGRAMU) PTY HUDBA PTY MLUVENÉ SLOVO PTY VYPNUTO Při volbě funkce PTY se její výběr provádí pomocí tlačítek předvoleb - viz jejich popis v části návodu o přednastavení. Při volbě funkce PTY začne přístroj vyhledávat příslušně informace PTY a po jejich nalezení se vyhledávání zastaví. 8. Funkce DSP (DISPLEJ) Volba zobrazení frekvence, hodin a typu programu. Nastavení hodin: (1) V režimu zobrazení hodin podržte tlačítko DSP, dokud nezačne údaj o čase blikat. (2) Otáčením kolečka hlasitosti nastavte minuty a hodiny. (3) Hodiny spustíte stisknutím tlačítka DSP. Toto tlačítko funguje jako přepínač režimů displeje následovně: (1) V případě příjmu stanice s RDS REŽIM RÁDIA STANICE TYP PROGRAMU FREKVENCE HODINY REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CD přehrávač STANICE TYP PROGRAMU FREKVENCE HODINY (2) V případě příjmu stanice bez RDS REŽIM RÁDIA HODINY FREKVENCE TYP PROGRAMU NEURČEN REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CD přehrávač FREKVENCE HODINY TYP PROGRAMU NEURČEN CZ - 12

13 CZ Provoz Doba zobrazení na displeji je několik sekund. Poté se displej vrátí na pozici 1. CT (Clock Time) - hodiny FREQ (Frequency) - frekvence 9. Tlačítko MD (REŽIM) Stiskem tohoto tlačítka může uživatel zvolit režim rádia nebo přehrávače CD/MP Tlačítko BND (PÁSMO/ZVÝRAZNĚNÍ ZVUKU) Stiskem tohoto tlačítka se pásma cyklicky přepínají: FM1 - FM2 - FM3. Pokud tlačítko podržíte déle než 1 sekundu, bude fungovat jako zapnutí a vypnutí funkce zvýraznění zvuku AUTOMATICKÉ NEBO MANUÁLNÍ LADĚNÍ (ZVÝŠENÍ FREKVENCE NEBO SNÍŽENÍ FREKVENCE ) (A) REŽIM RÁDIA Pokud je stisknete krátce, fungují tato tlačítka v režimu manuálního ladění MANUAL. Pokud je stisknete déle než 1 sek., fungují tato tlačítka v režimu vyhledávání stanic SEEK. (B) REŽIM PŘEHRÁVAČE CD/MP3 Pokud je stisknete krátce, fungují tato tlačítka v režimu přeskakování stop nahoru a dolů (TRACK UP/DOWN). Pokud je stisknete déle než 1 sek., fungují tato tlačítka v režimu CUE nebo REVIEW. 13. LCD DISPLEJ Displej z tekutého křemíku zobrazuje aktuální stav přístroje. 14. Odklopení čelního panelu Stisknutím tohoto tlačítka uvolníte levou stranu panelu. UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ PRO CD a MP TLAČÍTKO PŘESKAKOVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ STOP (TRACK/SEARCH) VYHLEDÁVÁNÍ STOP SMĚREM DOPŘEDU A DOZADU (nebo přepínání skladeb) Stiskem tlačítka SKIP (TUN nebo TUN ) během přehrávání se dostanete na požadovanou stopu (skladbu). TUN = dozadu (REVERSE) TUN = dopředu (FORWARD) Pokud chcete prohledat disk vysokou rychlostí, stiskněte při přehrávání tlačítko SKIP (TUN nebo TUN ). Po nalezení příslušné hudební části tlačítko uvolněte. Obnoví se normální přehrávání. Jakmile přehrávání CD/MP3 skončí, přepne se rejstřík CD/MP3 automaticky na PRVNÍ STOPU. 15. OTVOR PRO CD 16. TLAČÍTKO VYSUNUTÍ CD Tlačítkem EJECT (16) vysunete CD. CZ - 13

14 Provoz 17. TLAČÍTKO PAUZA (PAUSE) Přehrávání pozastavíte stisknutím tlačítka PAUSE (17). Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání obnovíte. 18. TLAČÍTKO PŘEHRÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INT) Pokud stisknete toto tlačítko (18), na displeji se zobrazí INT a z každé stopy na disku se přehraje několik úvodních sekund. Pokud chcete přehrávání úvodů zrušit a stopu si poslechnout, stiskněte toto tlačítko znovu. 19. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (RPT) Pokud stisknete toto tlačítko, na displeji se zobrazí RPT a přehrávání vybrané stopy se bude neustále opakovat, dokud režim opakování stopy nezrušíte opětovným stiskem tlačítka RPT (19). 20. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ (RDM) Pokud stisknete toto tlačítko, na displeji se zobrazí RDM a jednotlivé stopy disku se místo postupného přehrání přehrají v náhodném pořadí. Režim náhodného přehrávání zrušíte opětovným stisknutím tlačítka RDM (20). 21, 22. TLAČÍTKO VÝBĚRU o 10 skladeb NAHORU nebo DOLŮ (v případě souborů MP3) Tlačítkem 21 se posunete o 10 skladeb dolů Tlačítkem 22 se posunete o 10 skladeb nahoru JAK VYBRAT HUDEBNÍ SOUBORY MP3 1. Vyhledání čísla souboru: Otáčením ovladače hlasitosti zvolte požadovaná čísla. Stisknutím SEL je potvrdíte a spustíte přehrávání. 2. Vyhledání názvu souboru Otáčením ovladače hlasitosti zvolte požadovaný název souboru. Stisknutím SEL je potvrdíte a spustíte přehrávání. BAND SEL Volba navigačního režimu MP3 PLAY, PAUSE (Přehrávání, pauza) INT (Přehrání úvodů) RPT (Opakování) RDM (Náhodně) o 10 STOP DOLŮ o 10 STOP NAHORU MENU RESETOVÁNÍ Resetovací tlačítko (23) je umístěno na skříni přístroje. Resetovací tlačítko je třeba použít v následujících případech: Při počáteční instalaci přístroje po úplném dokončení propojení. Nefunguje žádné tlačítko ovládání. Na displeji je zobrazen symbol chyby (Error). CZ - 14

15 CZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE RÁDIO FM Kmitočtový rozsah Krok ladění kanálů Mezifrekvenční kmitočet Citlivost Separace stereo Odstup signál/šum PŘEHRÁVAČ CD/MP3 Odstup signál/šum Separace kanálů Kmitočtová odezva LINKA VÝSTUPU Výstupní napětí Impedance 87,5-108,0 MHz 50 khz 10,7 MHz 2 µv a 30 db S/Š > 30 db > 60 db > 60 db > 50 db (1 khz) 20 Hz - 20 khz 350 mv max. 10 KOhm OBECNÉ Příkon 13,2 V stejnosměrný proud, negativní uzemnění Max. spotřeba proudu 15 A Max. výkon 40 W x 4 Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. CZ - 15

16 Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete prístroj používať prečítajte si prosím starostlivo tento návod, aby ste sa zoznámili s funkciami prístroja a mohli maximálne využiť jeho vlastnosti a vďaka tomu prístroj mohol mnoho rokov bezproblémovo slúžiť. Funkcie Autorádio s prehrávačom CD, CD-R, CD-RW a MP3 a stereofónnym rádiom FM PLL a RDS s identifikáciou typu stanice (PTY) a odnímateľným čelným panelom. VLASTNOSTI Prístroj má odnímateľný čelný panel ovládania, stereofónny príjem FM a prehráva CD i MP3. Pamäti pre prednastavené stanice automaticky ukladajú najlepšie (najsilnejšie) stanice v poradí podľa sily signálu (AS). Elektronické ovládanie hlasitosti, basov, výšok, predozadného a pravoľavého vyváženia. Presné elektronické ladenie s okruhom synchronizácie fázovým závesom (PLL). 18 programovateľných pamätí pre prednastavené stanice (vždy 6 pre FM1, FM2 a FM3). Funkcia zvýraznia zvuku, manuálne alebo automatické vyhľadávania staníc oboma smermi. Prepínač pásiem medzi FM1, FM2 a FM3. Ovládanie displeju (zobrazenie frekvencie, názvu stanice, typu programu, času). Funkcia hodín v RDS. Funkcia opakovania pre CD. Prehrávanie CD a súborov MP3 na CD, CD-R alebo CD-RW. Predzosilený výstup pre externý zosilňovač. Odnímateľný čelný panel chráni pred krádežou. Osvetľovací systém. Funkcia RDS: PI (Identifikácia programu) TA (Dopravné hlásenie) PS (Názov programového servisu) PTY (Typ programu) AF (Zoznam alternatívnych frekvencií) TP (Program o doprave) SK - 16

17 SK Obsah Funkcie 16 Upozornenie 18 Nákresy 19 Usporiadanie 19 Inštalácia Opatrenie pri inštalácii 20 Príklad montáže 20 Odňatie a nasadenie čelného panelu 21 Konektor ISO 21 Údržba 22 Prevádzka Zapnutie/Vypnutie 23 Voľby ovládanie hlasitosti 23 Dopravné hlásenie 24 Vypnutie/Zapnutie PI 24 Filter DPI 24 Upozornenie pípnutím 25 Režim displeja 25 Prednastavené stanice 25 Funkcie RDS Alternatívne frekvencie 26 Dopravné hlásenie 26 Typ programu 26 Displej 26 Tlačítko režimu 27 Pásmo/Zvýraznenie zvuku 27 Autom. alebo manuálne ladenie 27 Displej LCD 27 Tlačítko uvoľnenie panelu 27 Otvor pre CD 27 Tlačítko vysunutie CD 27 Tlačítko pauzy 28 Tlačítko prehrania začiatkov stôp 28 Tlačítko opakovania 28 Tlačítko náhodného prehrávania 28 Resetovanie 28 Technické špecifikácie 29 SK - 17

18 Upozornenie Symbol výkričníku vnútri trojuholníku upozorňuje na dôležité pokyny sprevádzajúce produkt. Symbol blesku vnútri trojuholníku upozorňuje užívateľa na elektrické napätie vnútri prístroja. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne súčasti určené na obsluhu užívateľom. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu. Pri otvorení a odistení bezpečnostných spínačov vyžaruje neviditeľné laserové žiarenie. Dbajte, aby nedošlo k ožiareniu laserovým lúčom. Používanie ovládacích prvkov inak, než je v tomto návode popísané a úprava prístroja či používanie postupov, ktoré tu nie sú uvedené, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu. Prístroj nesmie byť vystavovaný vlhkosti a dažďu. Prístroj je treba umiestiť tak, aby bolo umožnené riadne odvetrávanie. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepelného žiarenia. SK - 18

19 SK Nákresy Pred inštaláciou odskrutkujte transportné skrutky vedľa červených nálepiek. Usporiadanie UMIESTENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV 1. Hlavný vypínač ON/OFF 2. Tlačítko výberu funkcie: BASS (Basy)/TREBLE (Výšky)/BALANCE (Pravoľavé vyváženie)/fader (Predozadné vyváženie)/ta SEEK (Vyhľadanie dopr.zprav.)/ PI SOUND (Funkcia PI)/RETUNE (Opätovné naladenie)/mask DPI (Filter DPI)/ BEEP (Pípnutie)/DSP (Displej) 3. Ovládanie hlasitosti a basov, výšok, pravoľavého a predozadného vyváženia (+/-) 4. Prednastavené stanice (1, 2, 3, 4, 5 a 6) 5. Funkcia AF/REG (Alternatívne frekvencie) 6. Funkcia TA (Dopravné hlásenie) 7. Funkcia PTY (Typ programu stanice) 8. Tlačítko displeju (DSP) 9. Tlačítko režimu (MD) 10. Tlačítko pásma (BND) Tlačítko automatického alebo manuálneho ladenia (Zvýšenie frekvencie alebo zníženie frekvencie ) a preskakovania/vyhľadávania stop na CD 13. LCD displej 14. Tlačítko pre uvoľnenie je čelného panelu ( ) 15. Otvor pre CD 16. Tlačítko vysunutie CD ( ) 17. Tlačítko pauzy 18. Tlačítko prehranie začiatkov všetkých stôp (INT) 19. Tlačítko opakovanie (RPT) 20. Tlačítko náhodného prehrávania (RDM) Tlačítka preskakovania hore a dole o 10 stôp 23. Tlačítko pre resetovanie SK - 19

20 Inštalácia OPATRENIA PRI INŠTALÁCII Uvážene zvoľte miesto inštalácie tak, aby prístroj nebránil vodičom pri normálnom riadení vozu. Neinštalujte prístroj na miesta, kde by bol vystavený vysokým teplotám, napríklad od priameho slnečného svitu alebo horúceho vzduchu z kúrenia alebo kde by bol vystavený prachu, nečistotám či nadmerným vibráciám. Pre bezpečnú inštaláciu používajte iba dodávané inštalačné súčasti. Pred inštaláciou prístroja nezabudnite odňať čelný panel. Nastavenie uhlu inštalácie Uhol inštalácie zvoľte nižší než 30. PRÍKLAD MONTÁŽE Inštalácia do palubnej dosky Kľúč pre uvoľnenie skrutky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože ho môžete v budúcnosti potrebovať pre vytiahnutie prístroja z auta. SK - 20

21 SK Inštalácia Odňatie a nasadenie čelného panelu Ako ochranu pred krádežou je možné čelný panel tohoto prístroja odňať. ODŇATIE ČELNÉHO PANELU Pred odňatím čelného panelu sa uistite, že ste predtým prístroj vypli tlačítkom PWR. Potom stlačením príslušného tlačítka panel uvoľnite a vytiahnite smerom k sebe. Pri odňatí panelu z prístroja dbajte, aby ste ho neupustili. NASADENIE ČELNÉHO PANELU Pri nasadzovaní čelného panelu sa uistite, že je otočený správnym smerom, aby ste ho nenasadili obrátene. Priložte stranu B panelu k strane A prístroja. Panel zasuňte a zaklapnite. Panel je tým nasadený. Poznámky: Pri nasadzovaní panel nezatlačujte do prístroja silou. Je možné ho jednoducho nasadiť ľahkým zatlačením smerom do prístroje. Pokiaľ beriete čelný panel so sebou, vložte ho do priloženého puzdra pre čelný panel. Pri nasadzovaní čelného panelu na prístroj netlačte nadmerne na okno displeju. SK - 21

22 Inštalácia KONEKTOR ISO Konektor výstupu RCA (zadný): šedý : červená (vpravo) : biela (vľavo) KONEKTOR A PAMäŤ +12V 5. VÝSTUP AUTO-ANTÉNY V (KU KĽÚČI ZAPAĽOVANIA) 8. UZEMNENIE Konektor A č. 7 musí byť pripojený cez kľúč zapaľovania vozu, aby sa batéria nevybíjala, ak sa vozidlo dlhšiu dobu nepoužíva. KONEKTOR B 1. ZADNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PREDNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PREDNÝ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PREDNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PREDNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÝ ĽAVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMENA POISTIEK Pokiaľ sa poistka spáli, skontrolujte pripojenie napájania a poistku vymeňte. Pokiaľ sa poistka znovu spáli i po jej výmene, môže ísť o vnútornú závadu. V takom prípade sa obráťte na najbližšie servisné stredisko. Upozornenie Pre každý vodič použite poistku pre príslušný prúd. Použitie poistky pre vyšší prúd môže spôsobiť vážne poškodenie. SK - 22

23 SK Prevádzka NÁVOD NA POUŽITIE 1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF) Stlačením tohoto tlačítka sa prístroj zapína a vypína. Prístroj je možné tiež zapnúť stlačením akéhokoľvek iného tlačítka. 2. VOĽBA (SEL) 3. OVLÁDANIE HLASITOSTI Pomocou ovládače hlasitosti nastavujete hlasitosť. Pokiaľ chcete zvoliť inú funkciu, stlačte krátko tlačítko SEL (2), dokiaľ sa na displej nezobrazí požadovaná funkcia. Obrázok 1 ukazuje, ako sa volí ovládacia funkcia pomocou tlačítka SEL. Obr. 1 Výber funkcie ovládania zvuku 1. VOLUME 2. SELECT 3. BASS 4. TREBLE 5. BALANCE 6.FADER Otáčaním ovládača hlasitosti znížite alebo zvýšite úroveň hlasitosti. Môžete ním tiež nastaviť úroveň basov (BASS), výšok (TREBLE), pravoľavého vyváženia (BALANCE) a predozadného vyváženia (FADER). TA SEEK / TA ALARM (2) (Vyhľadanie dopr. sprav./ Upozornenie na dopr. situáciu) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL (2) najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. Režim TA SEEK alebo TA ALAM nastavíte otáčaním ovládača hlasitosti SK - 23

24 Prevádzka Režim TA SEEK Pokiaľ novo naladená stanica neprijme do 5 sekúnd dopravné informácie, preladí sa rádio na ďalšiu stanicu, ktorá nemá rovnaké PI ako predchádzajúca stanica, ale vysiela dopravné informácie. V režime TA SEEK sa môže aktuálna stanica preladiť na celkom inú, pretože prístroj vyhľadá stanicu s TA, ak je príjem naladenej stanice veľmi slabý alebo naladená stanica nemá signál TA. Režim TA ALARM (Upozornenie na dopravnú situáciu): Nie je aktivovaný režim automatického preladenia, je počuť iba pípnutie. PI MUTE / PI SOUND (Vypnutie/Zapnutie PI) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. RETUNE L/S (Opätovné vyladenie) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. MASK DPI (2) (Filter DPI) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. MASK DPI: Odfiltruje iba frekvencie AF, ktoré majú odlišné PI. MASK ALL: Odfiltruje iba frekvencie AF, ktoré majú odlišné PI a nemajú dostatočný RDS signál. SK - 24

25 SK Prevádzka Režim BEEP (2) (Pípanie) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. Režim DSP (2) Pokiaľ podržíte tlačítko SEL najmenej 2 sekundy, prístroj sa prepne do režimu voľby tejto funkcie. 4. PREDNASTAVENÉ STANICE (1, 2, 3, 4, 5 a 6) (A) REŽIM RÁDIA Krátkym stlačením týchto tlačítok je možné priamo navoliť prednastavenú stanicu. Pokiaľ tlačítko podržíte dlhšie než 1 sekundu, uloží sa práve naladená stanica do pamäti prednastavenia. Pokiaľ je nastavený režim PTY (Typ programu), funguje PTY nasledovne: PTY hudobný žáner PTY druh hovoreného slova VYPNUTÉ HUDBA 1. POP M, ROCK M (Pop, rock) 2. EASY M, LIGHT M (Nenáročná, ľahká hudba) 3. CLASSICS, OTHER M (Klasická hudba, iná hudba) 4. JAZZ, COUNTRY 5. NATION M, OLDIES (Ľudová hudba, staré hity) 6. FOLK M (Folk) HOVORENÉ SLOVO 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (Správy, udalosti, informácie) 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (Šport, vzdelávacie, dramatické) 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED (Kultúra, veda, rôzne) 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN (Počasie, financie, detské) 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN (Sociálne, náboženské, diskusie s poslucháčmi) 6. TRAVEL. LEISURE, DOCUMENT (Cestovanie, voľný čas, dokumentárne) (B) REŽIM PREHRÁVAČA CD/MP3 1. PAUSE (Pauza) 2. INTRO (Prehranie začiatkov) 3. REPEAT (Opakovanie) 4. RANDOM (Náhodne) SK - 25

26 Prevádzka POUŽÍVANIE FUNKCIE RDS Čo je RDS? Funkcia RDS (Radio Data System) je digitálny informačný systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union - Európskou vysielacou úniou). Je zakódovaný v bežnom vysielaní frekvencií FM a ponúka rôzne informačné služby a funkcia opätovného automatického naladenia u autorádií umožňujúcich funkciu RDS. 5. Funkcia AF/REG (ALTERNATÍVNA FREKVENCIA) Pokiaľ stlačíte tlačítko krátko, aktivuje sa režim prepínanie AF/REG. Pokiaľ je aktivovaný režim prepínania AF/REG, rádio neustále kontroluje silu signálu AF. Pokiaľ tlačítko stlačíte dlho, aktivuje sa ako regionálny režim ON/OFF. Regionálny režim ZAPNUTÝ Na stanice, ktoré majú rovnaký PI kód ako práve naladená stanica, sa aplikuje prepnutie na AF alebo VYHĽADÁVANIE PI (PI SEEK). Na LCD displeji sa rozsvieti signalizácia REG. Regionálny režim VYPNUTÝ Regionálny kód v danom formáte alebo kód PI je ignorovaný, pokiaľ sa aplikuje prepnutie na AF alebo VYHĽADÁVANIE PI (PI SEEK). 6. Funkcia TA (DOPRAVNÉ HLÁSENIE) Pokiaľ stlačíte tlačítko krátko, aktivuje sa režim vypnutia alebo zapnutia funkcie TA. Pokiaľ je funkcia TA aktivovaná a vysielajú sa dopravné informácie. - Prístroj sa dočasne prepne na rádio (pokiaľ je práve v režime CD alebo MP3). - Ak je hlasitosť pod hranicou počuteľnosti, zvýši sa na hranica počuteľnosti. - Pokiaľ sa prijíma stanica s TA, na LCD displeji sa zobrazí TA. 7. Funkcia PTY (TYP PROGRAMU) PTY HUDBA PTY HOVORENÉ SLOVO PTY VYPNUTÉ Voľbu funkcie PTY vyberiete pomocou tlačítok predvolieb - viď ich popis v časti návodu o prednastavení. Pri voľbe funkcie PTY začne prístroj vyhľadávať príslušne informácie PTY a po ich vyhľadaní sa vyhľadávanie zastaví. 8. Funkcia DSP (DISPLEJ) Voľba zobrazenia frekvencie, hodín a typu programu. Nastavenie hodín: (1) V režime zobrazenia hodín podržte tlačítko DSP, dokiaľ nezačne údaj o čase blikať. (2) Otáčaním kolieska hlasitosti nastavte minúty a hodiny. (3) Hodiny spustíte stlačením tlačítka DSP. Toto tlačítko funguje ako prepínač režimov displeja nasledovne: (1) V prípade príjmu stanice s RDS REŽIM RÁDIA STANICA TYP PROGRAMU FREKVENCIE HODINY REŽIM PREHRÁVAČA CD/MP3 CD prehrávač STANICA TYP PROGRAMU FREKVENCIA HODINY (2) V prípade príjmu stanice bez RDS REŽIM RÁDIA HODINY FREKVENCIA TYP PROGRAMU NEURČENÝ REŽIM PREHRÁVAČA CD/ MP3 CD prehrávač FREKVENCIA HODINY TYP PROGRAMU NEURČENÝ SK - 26

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL CRM 2108 SU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL AUTORÁDIO S CD A MP3 PŘEHRÁVAČEM A RDS S ROZHRANÍM USB A SD/MMC / AUTORÁDIO S CD A MP3 PREHRÁVAČOM A RDS S ROZHRANÍM

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL CRM 2128SU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL AUTORÁDIO S CD A MP3 PŘEHRÁVAČEM A RDS S ROZHRANÍM USB A SD/MMC / AUTORÁDIO S CD A MP3 PREHRÁVAČOM A RDS S ROZHRANÍM USB

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER OBSAH Obsah Přehledný obrázek...2 Stručný návod...3 Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový procesor)...18 Informace

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL RTC182SURIP NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL GRAMOFONEM SCD/MP3 PŘEHRÁVAČ GRAMOFÓNOM SCD/MP3 PREHRÁVAČ GRAMOFON Z ODTWARZACZEM CD/MP3 TURNTABLE WITH CD/MP3 PLAYER

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Auto CD/MP3/WMA přijímač

Auto CD/MP3/WMA přijímač MK_LAC-M5500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M5500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

Více

CEM2101. Uživatelská příručka PHILIPS

CEM2101. Uživatelská příručka PHILIPS CEM2101 Uživatelská příručka PHILIPS 2 Obsah 1 Důležité...4 Bezpečné používání...4 Upozornění...4 2 Vaše autorádio...6 Úvod...6 Obsah balení...6 Popis hlavní jednotky...7 3 Začínáme...9 Instalace autorádia...9

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Příručka User Manual pro uživatele

Příručka User Manual pro uživatele Treasuring Važte si své your svobody. freedom. English Česky Trezor Yale Safe Yale Příručka User Manual pro uživatele For Pro modely: models: YSB/00/EB STANDARD YSB/00/EB YSB/50/EB STANDARD YSB/50/EB YSB/400/EB

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a samozřejmě i přiměřeně vzhledem k zemi prodeje. To platí

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více