Průvodce po našich osobních běžných účtech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce po našich osobních běžných účtech"

Transkript

1 Průvodce po našich osobních běžných účtech A Guide to our Personal Accounts Pro podrobnější informace zavítejte do jakékoli pobočky Ulster Bank Ulster Bank Ireland Limited. Registrována v Irské republice. Registrační číslo Adresa: Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Ulster Bank Ireland Limited je regulována Úřadem bankovního dozoru. Příchozí hovory mohou být nahrávány. 1

2 Tato brožura vás seznámí s: Kapitola Strana 1. Vítejte v Ulster Bank 3 2. Zavazujeme se vám 3 3. Poplatky a úroky 4 4. Vkládání peněz na váš účet 4 5. Disponibilní zůstatek 5 6. Šeky 6 7. Debetní rámec 9 8. Výpisy z účtu 9 9. Společné účty Bankovní karty Dodatkové služby Důležité informace Vítejte v Ulster Bank Pokud jste si právě otevřeli osobní účet v UlsteBank anebo i pokud jste jeden z našich stávajících klientů, tato příručka vám poskytne všechny potřebné informace o tom, jak náš běžný účet funguje. Pokud vyžadujete podrobnější údaje o celé šíři produktů a služeb, které Ulster Bank poskytuje, kontaktujte prosím vaši pobočku. Vždy rádi pomůžeme. Měli byste si rovněž přečíst brožurku Bankovní smluvní podmínky (Personal Banking Terms and Conditions), kde se dozvíte podrobněji o podmínkách vedení vašeho účtu. 2. Zavazujeme se vám V Ulster Bank se vždy snažíme podnikat poctivě a rozumně a je naším cílem, aby náš vztah k vám se zakládal na důvěře a diskrétnosti. Budeme se maximálně snažit, abychom vám vysvětlili způsob fungování vašich účtů i všech uspořádání s naší bankou a rovněž vás budeme průběžně informovat o všech důležitých okolnostech. Budeme vždy také věnovat maximání péči bezpečnosti s cílem chránit vaše účty proti podvodům a zneužití. Naše banka striktně dodržuje zásadu důvěrnosti při spravování vašich finančních záležitostí. Nikomu nezveřejníme údaje související s vašimi účty nebo vaše jméno a adresu, pokud se nejedná o vámi oprávněného zástupce anebo v případech, kdy nám to dovoluje zákon. Takové případy jsou : Pokud jsme k tomu nuceni ze zákona Pokud máme povinnost vůči veřejnosti takovéto údaje zveřejnit Naše oprávněné zájmy takovéto zveřejnění vyžadují Zveřejnění se uskuteční na vaše přání a s vaším souhlasem 2 3

3 3. Poplatky a úroky Na všech pobočkách jsou vystaveny informace o úrokových sazbách vyplácených na našich osobních spořicích účtech, stejně jako poplatky a sazby účtovaných na osobních běžných účtech. Více podrobností najdete v brožurce Depozitní úrokové sazby (Deposit Interest Rate) a také v letáku Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), které jsou dostupné na všech pobočkách Ulster Bank. Informace o našich poplatcích a úrokových sazbách lze rovněž zjistit, když: Navštívíte naši webovou stránku Zastavíte se vaší místní pobočce a kontaktujete náš personál Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení na téma poplatů či úroků, neváhejte se dotazovat přímo u našich pracovníků na pobočkách. 4. Vkládání peněz na váš účet Chcete-li na váš účet uložit hotovost či šek, stačí jednoduše vyplnit depozitní stvrzenku. Pracovník na přepážce pak orazítkuje a podepíše ústřižek na její levé straně, který byste si měli uchovat pro vaši potřebu. Několik takových předtištěných stvrzenek můžete najít i v některých šekových knížkách. Depozitní strvzenky se vyplňují takto: Pověřit jinou osobu/organizaci vplacením prostředků na váš účet. Zařídit, aby výplata vaší mzdy či platu byla převáděna přímo na váš účet, což vám ušetří spoustu času. Abyste mohli kohokoli oprávnit uložením peněz na váš účet (jako např. vašeho zaměstnavatele), stačí pouze sdělit podrobnosti o vašem účtu, a to buď předáním depozitní stvrzenky s vašimi předtištěnými údaji, nebo oznámit adresu vaší pobočky, kód pobočky, úplný název vašeho účtu a číslo vašeho účtu. Tyto informace jsou k dispozici ve vaší šekové knížce nebo v dokumentech, které obdržíte při otevření vašeho účtu (pokud toto přísluší vašemu typu účtu). 5. Disponibilní zůstatek Kdykoli uložíte hotovost nebo šek vydaný Ulster Bank na váš účet v jakékoli pobočce Ulster Bank, uložená částka může být k dispozici pro okamžitý výběr v hotovosti a rovněž bude zahrnuta pro výpočet úroku téhož dne. Pro více informací nahlédněte do Bankovních smluvních podmínek (Personal Banking Terms and Conditions). Pokud uložíte šek vydaný jinou bankou než Ulster Bank na váš účet, budeme jej muset zúčtovat, tzn. musíme obdržet platbu od osoby či organizace, která šek vystavila. Zúčtovací cyklus obvykle trvá 3 pracovní dny, což je doba, ve které musí cizí banka proplatit šek. Toto se nazývá zúčtování šeku. Pokud není šek zúčtován, znamená to, že šek nebyl proplacen bankou, ve které byl vystaven. Může se stát, že o tom nemusíme mít informace během 6 pracovních dní i déle. U šeků uložených v některých finančních institucích nebo u zprostředkovatelů (např. pošta) může dojít k delší době doručení do banky, která šek proplácí. Následující tabulka znázorňuje příklady, kdy uložený šek je zahrnutý pro výpočet úroku a k dipozici pro výběr v hotovosti, za předpokladu normálních pracovních dnů a řádného proplacení šeku osobou či organizací, která jej vystavila. Den uložení šeku Prostředky zahrnuté pro výpočet úroku počínaje koncem uvedeného pracovního dne Prostředky k dispozici pro výběr v hotovosti počínaje začátkem uvedené ho pracovního dne Depozitní knížka se stvrzenkami s vašimi předtištěnými údaji je k dispozici na požádání a úložky prostředků můžete provádět v jakékoli pobočce. Ukládat prostředky můžete i v jiných bankách, i když za takové transakce mohou být v dané bance účtovány poplatky. Rovněž můžete: Poslat šeky (nikoli však hotovost) přímo do vaší pobočky Ulster Bank poštou spolu s řádně vyplněnou depozitní stvrzenkou. Pondělí Středa Čtvrtek Úterý Čtvrtek Pátek 4 Středa Pátek Pondělí* Čtvrtek Pondělí Úterý Pátek Úterý Středa *Prostředky jsou obvykle k dispozici pro výběr v bankomatech již v sobotu. 5

4 Zůstatek na vašem účtu nemusí být vždy k dispozici pro výběr v hotovosti v celé šíři. Například šek, který jste právě uložili na účet, nemusí být ještě zúčtován anebo je právě nutné provést realizaci stálého příkazu k úhradě. O vašich disponibilních prostředcích se můžete snadno přesvědčit v každém bankomatu Ulster Bank, prostřednictvím telefonické bankovní služby Anytime Telephone Banking na čísle ** nebo na Anytime Internet Banking na adrese (jste-li pro tyto služby registrováni). Eventuálně se můžete dotázat ve vaší pobočce. **Automatická služba je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákaznické poradenské centrum je v provozu denně od pondělka do neděle od 8.00 do hod (kromě státních svátků). Příchozí hovory mohou být nahrávány. 6. Šeky Šekové knížky Pokud typ vašeho běžného účtu a vaše finanční situace vám umožňuje vlastnit šekovou knížku, rádi vám takovou vyřídíme. 4 Snažte se vepsat jméno příjemce šeku jakož i částku (jak slovy tak i číselně) co možná nejvíc na levou stranu v prostoru k tomu určeném. Když na pravé straně zbude místo, přeškrtnutím zkosenou čarou přes předtištěné řádky zabráníte dodatečnému vepsání jakéhokoli textu či čísel. 5 Šek opatřete datem a podpište se způsobem, jakým se obvykle podepisujete; váš podpisový vzor bude uchován na pobočce. 6 Nakonec proveďte záznam o vystavení šeku ve vaší šekové knížce. S cílem předejít možným podvodům při zasílání šeku, je někdy užitečné uvést dodatečné informace o příjemci šeku na jeho rubové straně. Například, pokud platíte velké organizaci jako Finanční úřad, specifikujte název účtu, na který chcete šek zaplatit. Pokud provádíte platbu do banky příjemce, uveďte na šeku jméno majitele účtu. Podívejte se na znázornění popsaných kroků na obrázku níže: Šeková knížka umožňuje přístup k vašim prostředkům; jejím prostřednictvím můžete platit za zboží a služby, aniž byste museli při sobě nosit větší obnos peněz. Je to jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak poslat platbu kamkoli prostřednictvím pošty a zároveň mít záznam o předmětu platby. Je to také další způsob, jak provádět platby nebo výběry hotovosti z vašeho účtu. Jestliže potřebujete novou šekovou knížku, můžete si ji objednat prostřednictvím objednávkového kuponu uvnitř vaší stávající šekové knížky, který stačí vyplnit a odevzdat ve vaší pobočce. Lze ji rovněž objednat v každém bankomatu Ulster Bank, prostřednictvím služby Anytime Telephone Banking na čísle nebo Anytime Internet Banking na adrese (jste-li pro tyto služby registrováni). Eventuálně můžete kontaktovat vaši pobočku, kde pro vás mohou objednat i depozitní knížku s vašimi předtištěnými údaji. Automatická služba je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákaznické poradenské centrum je v provozu denně od pondělka do neděle od 8.00 do hod (kromě státních svátků). Hovory z mobilních telefonů mohou být za poplatek. Příchozí hovory mohou být nahrávány. 6 kroků, jak vystavit šek: 1 Na řádku označeném slovem PAY napište jméno osoby nebo organizace, které chcete zaplatit, a to propisovací tužkou nebo plnicím perem. 2 Na řádek níž napište částku slovy (anglicky). Přeškrtnutí šeku Za účelem dodatečné ochrany šeku před podvodem, všechny šeky jsou předtištěny jako přeškrtnuté. To znamená, že pouze osoba, které je šek vystaven, může tento uložit na svůj účet. Zrušení šeku Pokud chcete šek zrušit, např. došlo-li k jeho ztrátě, můžete tak učinit za předpokladu, že nebyl garantován šekovou kartou a nedošlo-li již k odečtení platby z vašeho účtu. Chcete-li zrušit šek, kontaktujte okamžitě vaši pobočku a sdělte následující: Číslo vašeho účtu Číslo šeku Šekovou částku Jméno příjemce platby Datum vystavení šeku 3 V obdélníčku na pravé straně se symbolem Euro vypište částku číslem. 6 7

5 Pak budete muset potvrdit tyto údaje písemně. Za normálních okolností potřebujeme váš pokyn ke zrušení šeku alespoň jeden pracovní den před odečtením šekové částky z vašeho účtu. Pokud chcete zrušit povolení k inkasu nebo stálý příkaz k úhradě prostřednictvím služby Anytime banking, budete muset počítat s nejméně třemi pracovními dny. Zrušení platby nemusí proběhnout, nedáte-li bance vědět o vašem rozhodnutí v dostatečném předstihu! Za zrušení šeku se účtuje poplatek, jak je uvedeno v brožurce Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Fees and Interest). Výše poplatku vám bude oznámena při vašem pokynu ke zrušení šeku. Vrácené šeky Berte prosím na vědomí, že ačkoli šek je po šesti pracovních dnech běžně považován za zúčtovaný a tudíž částka, která na něm figurovala, je vám k dispozici pro výběr v hotovosti, banka výstavce šeku jej může i přesto vrátit jako nekrytý. Měli byste tedy peníze vybrat v hotovosti, pouze jestliže jste si jisti, že nebude cizí bankou vrácen. Pokud vyberete šekovou částku v hotovosti a šek je následně vrácen jako nekrytý, budeme nuceni stáhnout zmíněnou částku z vašeho účtu a zašleme vám šek spolu s oznámením důvodu o jeho vrácení. Je pak na vás skontaktovat se s osobou či organizací, která šek vystavila a zjistit důvod jeho vrácení. Propadlé šeky Šek by měl být předložen v bance do šesti měsíců od jeho vystavení, jinak nebude zúčtován. V takovém případě musí být šek vrácen výstavci, která vystaví nový šek nebo změní na šeku stávajícím datum, přičemž tuto změnu parafuje. Krytí šeku Při vystavení šeku nebo provádění jiných plateb z vašeho účtu (např. povolení k inkasu nebo transakce z vaší karty Service card), se musíte vždy přesvědčit, zda-li máte na vašem účtu dostatek prostředků k pokrytí těchto plateb, a to buď v schváleném debetním rámci nebo z kladného zůstatku. Musíte rovněž vzít v úvahu všechny vámi obdržené šeky nebo příjmy na váš účet, které ještě nebyly zúčtovány. Nemáte-li dostatečné prostředky na vašem účtu, může dojít k nezaplacení položek a rovněž i naúčtování poplatků. Poplatky jsou podrobně uvedeny v Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), která je k dostání v každé pobočce Ulster Bank. Pozor: Je nesmírně důležité, abyste přechovávali vaši šekovou knížku na bezpečném místě a abyste ji nenosili spolu s kartou Servicecard. Jakákoli ztráta či zcizení šekové knížky nebo karty Servicecard nám musí být okamžitě hlášena. 7. Debetní rámec* Osobní běžné účty by měly být provozovány s kladným zůstatkem, nebo uvnitř schváleného debetního rámce. Debetní rámec není povolen při spořicích účtech. * Podléhá smluvním podmínkám. Pro zažádání o debetní rámec nebo jakýkoli jiný úvěr musíte být starší 18 let. Banka může vyžadovat záruky. 8. Výpisy z účtu Pravidelné výpisy z účtu vám pomohou řídit vaše finance jednoduše a odpovědně. Výpisy z účtu u Ulster Bank zaznamenávají každý pohyb na vašem účtu (od data posledního výpisu) a pomohou vám porovnat je s vašimi vlastními záznamy. Můžete se rozhodnout, jak často budete chtít výpisy posílat, i když toto běžně závisí na objemu transakcí. Vždy si výpis projděte a upozorněte nás, pokud je něco podle vás v nepořádku a pokud jste s výpisem spokojeni, uložte jej na bezpečném místě pro případ, že se budete chtít vrátit k nějaké položce později. Jindy než v obvyklé datum zasílání výpisu z účtu, zůstatek na vašem účtu jakožto i zkrácený výpis s posledními 6 pohyby je k dispozici ve všech bankomatech Ulster Bank, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 9. Společné účty Pokud je váš účet společný, vaše právní odpovědnost je společná a sdílená s ostatními majiteli účtu. To znamená, že každý z vás bude samostatně odpovídat za všechny dluhy na vašem účtu a zároveň budete všichni odpovědni společně. Když si otevřete účet, budete dotázáni, zda-li všichni, někteří nebo jeden z vás bude podepisovat šeky a další zplnomocnění k výběrům peněz z účtu. Jestliže nebylo vámi specifikováno jinak, kdokoli z majitelů účtu může podepsat uvedená zplnomocnění k výběru peněz z účtu. 8 9

6 Výpisy z účtu jakož i veškerá korespondence bude zaslána na adresu první ze jmenovaných stran na společném účtu, pokud není specifikováno jinak. Pokud dojde k úmrtí jednoho z majitelů společného účtu, budťe prosím tak laskavi a sdělte nám tuto okolnost; jméno této osoby pak bude vymazáno z účtu. Účet pak bude provozován jako indviduální a my budeme dále přijímat pokyny od pozůstalého majitele/majitelů, pokud o provozování účtu nebudeme instruováni jinak písemným ustanovením. 10. Bankovní karty Bankovní karty s vyjímkou klientů v programu Dual a Step, majitelé běžného účtu u Ulster Bank mohou požádat o kartu Servicecard. Tato může být využita ve třech hlavních funkcích: 1 Při platbách za zboží a služby v obchodech, supermarketech, čerpacích stanicích a mnoha jiných místech všude tam, kde uvidíte logo Laser. Stačí pouze předat vaši kartu Servicard a podepsat potvrzení o platbě nebo zadat vaše osobní identifikační číslo (Personal Identification Number, PIN). Tato transakce se pak běžně odečítá z vašeho účtu ufirst, ufirstgold nebo běžného účtu během následujících 1 2 dní. 2 K poskytnutí záruky za váš osobní šek do výše denně, 7 dní v týdnu všude v Irské republice. 3 K výběru hotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu z jakéhokoli bankomatu Ulster Bank nebo v celostátní síti všech bankomatů.* K tomuto účelu mohou být rovněž použity karty Cashcard. *AIB, Bank of Ireland, Clydesdale Bank, Coutts and Co., First Trust Bank, HSBC, Isle of Man Bank, síť Link ATM, NatWest Bank, National Irish Bank, Northern Bank, Royal Bank of Scotland a Permanent TSB. Prosím berte na vědomí, že při používání jiných bankomatů než Ulster Bank mohou být účtovány dodatečné poplatky. Tento výčet není úplný, o akceptování karty se prosím přesvědčete u příslušných bankomatů. Všechny podrobnosti ke kartám Servicecard a Cashcard můžete obdržet v jakékoli pobočce. Podrobnosti o obchodních a smluvních podmínkách lze najít na zadní straně příslušné žádosti. Péče o bankovní karty: s cílem předejít podvodu a za účelem ochrany vašeho účtu, je nezbytné chránit vaši šekovou knížku, bankovní knížku, karty, PIN a další ochranné informace; můžete se (semicolon instead of comma) řídit následujícími radami: Nepřechovávejte šekové knížky a bankovní karty na jednom místě. Dávejte na svou kartu pozor a váš PIN, heslo a další ochranné informace udržujte v tajnosti. Nedovolte nikomu jinému používat vaši kartu a nikomu nesdělujte váš PIN nebo heslo. Chcete-li změnit váš PIN, vybírejte nový PIN pečlivě. Snažte se váš PIN a heslo zapamatovat. Nikdy si váš PIN nebo heslo nezapisujte a oznámení vašeho PIN zničte okamžitě po jeho obdržení z banky. Buďte opatrní při uchovávání nebo i znehodnocování informací o vašem účtu, např. při používání skartovacího stroje, neboť pachatelé bankovních podvodů používají nejrůznější metody jako např. prohledávání odpadkových košů apod. Pokud máte podezření na podvod s platebními kartami, může být užitečné, když navštívíte stránky Irské platební asociace (Irish Payments Association, IPSO) Pokud dojde ke ztrátě nebo zcizení jakékoli karty či šekové knížky vydané Ulster Bank, podnikněte následující kroky: V případě kreditních karet (MasterCard/Visa) volejte číslo nebo ze zahraničí *. V případě debetních a jiných karet volejte číslo nebo ze zahraničí Obecně platí, že pokud nás budete kontaktovat, jakmile zjistíte ztrátu, nebudete muset platit za žádné částky, které budou následně zcizeny z vašeho účtu. Nicméně však v případech hrubé nedbalosti, jako např. když si zaznamenáte váš PIN přímo na zcizenou kartu, můžete být povinen tyto uhradit. Uvedené telefonní linky fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (kromě státních svátků). Hovory z mobilních telefonů mohou být za poplatek. Příchozí hovory mohou být nahrávány. 11. Dodatkové služby Můžeme vám nabídnout širokou paletu bankovních a finančních služeb, od úvěrování k depozitním účtům, hypotéky na bydlení či ke komerčním účelům a také kreditní karty, a to všechno za bezkonkurečních podmínek. Středisko finančních služeb Ulster Bank vám může poskytnout radu o všech aspektech životního pojištění, důchodového zabezpečení a investic. Vyberte si snadnější způsob, jak platit Možná, že jste již způsobilí ke zřízení povolení k inkasu nebo stálého příkazu k úhradě z vašeho účtu. Pokud musíte pravidelně platit účty za elektřinu, nájemné nebo různé finanční splátky, nemusíte pak na ně pamatovat pokaždé, když jsou účty splatné a můžete se vyhnout opakovanému vystavování a zasílání šeků. Povolení k inkasu či stálý příkaz k úhradě lze rovněž zřídit za účelem pravidelných převodů na váš spořicí účet

7 1. Povolení k inkasu Povolení k inkasu může mít povahu fixní částky, jako např. u pojistného, nebo proměnlivé částky, jako u účtu za elektřinu. Organizace, která je vámi oprávněná k inkasu z vašeho účtu, může (just a comma) inkasovat pouze za ty platby, jež jsou momentálně splatné, o čemž budete informován vždy předem. V nepravděpodobném případě kdy dojde k omylu, vám okamžitě budeme ztrátu kompenzovat na vašem účtu a přeplatek budeme nárokovat u oprávněné organizace. Organizace, které jsou oprávňovány k inkasu, musí splňovat určitá kritéria, musí být členem sdružení organizací oprávněných k tomuto způsobu platby a toto členství, jakož i dodržování kritérií, podléhá přísné kontrole. Při zřizování povolení k inkasu stačí, když vyplníte formulář s instrukcemi, který obvykle zmíněné organizace posílají, a oni nás pak vybaví příslušnými pokyny. Chcete-li změnit nebo zrušit povolení k inkasu, měli byste inkasující organizaci informovat písemně. Údaje o příslušném inkasu se obvykle objevují na výpisech z vašeho účtu. Pozor: Povolení k inkasu nejsou dovolena při spořicích účtech. 2. Stálé příkazy k úhradě Stálý příkaz k úhradě umožňuje přímou platbu z vašeho účtu ve fixní výši a pravidelných časových intervalech ve prospěch třetí strany vámi nominované. Zřízení stáleho příkazu k úhradě je Ke zřízení stálého příkazu k úhradě stačí vyplnit příslušný formulář, který obdržíte buď od třetí strany nebo v každé pobočce Ulster Bank. Částka a jméno třetí osoby se objeví na výpise z vašeho účtu. Stálý příkaz k úhradě můžete samozřejmě zrušit nebo změnit kdykoli, stačí jednoduše napsat do vaší pobočky nebo zavolat službu Anytime Bankovnictví po telefonu je k dispozici na čísle * (jste-li pro tuto službu registrováni). Pozor: stálé příkazy k úhradě nejsou dovoleny ze spořicího účtu. * Automatická služba je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákaznické poradenské centrum je v provozu denně od pondělka do neděle od 8.00 do hod (kromě státních svátků). Hovory z mobilních telefonů mohou být za poplatek. Příchozí hovory mohou být nahrávány. Kreditní karty Kreditní karty lze obdržet na základě podané žádosti a ohodnocení vašich finančních možností. Ptejte se prosím ve vaší pobočce po naší nejnovější brožuře o kreditních kartách, kde se můžete dozvědět více. Pouze pro starší 18 let. Aktuální úrokové sazby u kreditních karet jsou rovněž k dispozici na pobočkách nebo na 12. Důležíté informace Ulster Bank Cashcard/Servicecard Nikdy nenoste vaše Osobní identifikační číslo (PIN) spolu s kartou nebo kdekoli, kde jej lze snadno objevit. Máte-li podezření, že někdo jiný zná váš PIN, informujte o tom okamžitě vaši pobočku, kde vám neprodleně vyřídí novou kartu spolu s novým PIN. Měli byste rovněž uchovávat všechny účtenky a potvrzení o platbě kartou na bezpečném místě a pečlivě je pak znehodnotit. Jak se chránit proti podvodu Je naším cílem chránit nové i stávající klienty před rizikem podvodu a rovněž minimalizovat případy praní špinavých peněz, a proto jsme i ze zákona povinni ověřovat identitu a bydliště při všech nových účtech, které jsou u nás otevírány. Budeme chtít předložit: 1 Originál průkazu vaší totožnosti, tj. řidičský průkaz nebo aktuální, platný a vámi podepsaný cestovní pas. 2 Písemné osvědčení o vašem stálém bydlišti, tj. aktuální účet za komunální služby, jako plyn, telefon apod, nebo platný bankovní výpis nebo výpis z účtu stavební spořitelny. Ze zákona jsme povinni vyžadovat tyto formality i v případě, kdy si stávající klienti otevírají u nás další účty.. Pokud nejste z jakýchkoli důvodů schopni předložit tyto dokumenty, poraďte se prosím s pracovníky na našich pobočkách. Co když se vám přestane dařit? Pokud se dostanete do problémů, např. s pravidelnými splátkami, je v našem společném zájmu o těchto okolnostech s vámi co jak nejdřív diskutovat. Pokud sami víme o vašich potížích a vy budete s námi spolupracovat, můžeme nalézt způsob, jak vám pomoci. Cokoli potřebujete, stačí jen zavolat vaši pobočku nebo se zastavit osobně. Rádi vám sjednají schůzku s vhodným odborníkem, který se bude věnovat vašim problémům. Zrušení vašeho účtu Chcete-li váš účet zrušit, návod najdete v brožuře Bankovní smluvní podmínky (Personal Banking Terms and Conditions). V tomto materiále jsou rovněž popsány situace, ve kterých od vás můžeme vyžadovat zrušení účtu. Uzavření pobočky Pokud budeme plánovat uzavření nebo přestěhování vaší pobočky, budeme vás o tom informovat nejméně s osmitýdenním předstihem, nebo s dvanáctitýdenním předstihem v případě, kdy vaše pobočka je poslední bankou nebo stavební spořitelnou ve vašem okolí. Rovněž navrhneme, jakým způsobem vám budeme nadále zajišťovat bankovní služby

8 Informujte nás Nezapomeňte nás informovat co možná nejdříve, pokud u vás dojde k následující změně: Jména Adresy Telefonního čísla ové adresy (pokud s vámi komunikujeme touto cestou). Jak postupovat při stížnostech Nejste-li spokojeni s některou z našich služeb nebo produktů, pro tyto účely existuje reklamační postup, který můžete využít a vaše problémy takto řešit. Leták s podrobnostmi o postupování při stížnostech je k dispozici ve spojení s touto brožurou. Naše banka je registrována při Úřadu Ombudsmana finančních služeb (The Financial Services Ombudsman). Nejste-li spokojen ani s uvedeným reklamačním postupem, můžete se obrátit na zmíněného ombudsmana za účelem prošetření vaší stížnosti. Více se na téma Ombudsman finančních služeb můžete dozvědět v jakékoli naší pobočce nebo na adrese Popřípadě můžete napsat dopis a zaslat na: The Financial Services Ombudsman Bureau 3rd Floor, incoln House, Lincoln Place, Dublin 2. Telefonujte na Lo Call (slevněný tarif) , nebo na , fax nebo 14

Bankovní smluvní podmínky

Bankovní smluvní podmínky Bankovní smluvní podmínky Personal Banking Terms and Conditions www.ulsterbank.ie Ulster Bank Limited. Registrována v Irské republice. Registrační číslo 25766. Adresa: Ulster Bank Group Centre, George

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodem................................................................. 4 2. Ověření Vaší totožnosti při jednání

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

KODEX. Mobilita klientů postup při změně banky

KODEX. Mobilita klientů postup při změně banky KODEX Mobilita klientů postup při změně banky Datum vydání: říjen 2009 OBSAH 1 ÚVOD...3 2 PŮSOBNOST KODEXU A ZÁKLADNÍ PRINCIPY...3 3 INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘI ZMĚNĚ BANKY...4 4 PODPORA KLIENTA PŘI ZMĚNĚ

Více

INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši důvěru a přivítali Vás mezi uživateli platebních karet Komerční banky a.s. (dále jen KB). Tento

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Kreditní karty Visa, Visa Electron Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní kreditní kartu od UniCredit Bank Czech Republic,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115N Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY PŘÍRUČKA DRŽITELE DEBETNÍ KARTY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. DEBETNÍ KARTY Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní debetní kartu od UniCredit Bank silné, stabilní a mezinárodně uznávané

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Kód úvěrových podmínek: IOK115P

Kód úvěrových podmínek: IOK115P Kód úvěrových podmínek: IOK115P Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115P Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET 1. 1. ČERVNA LEDNA 2011 2010 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 2. KARTA 3 3. POUŽITÍ KARTY

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví vzájemná práva a povinnosti

Více