Průvodce po našich osobních běžných účtech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce po našich osobních běžných účtech"

Transkript

1 Průvodce po našich osobních běžných účtech A Guide to our Personal Accounts Pro podrobnější informace zavítejte do jakékoli pobočky Ulster Bank Ulster Bank Ireland Limited. Registrována v Irské republice. Registrační číslo Adresa: Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Ulster Bank Ireland Limited je regulována Úřadem bankovního dozoru. Příchozí hovory mohou být nahrávány. 1

2 Tato brožura vás seznámí s: Kapitola Strana 1. Vítejte v Ulster Bank 3 2. Zavazujeme se vám 3 3. Poplatky a úroky 4 4. Vkládání peněz na váš účet 4 5. Disponibilní zůstatek 5 6. Šeky 6 7. Debetní rámec 9 8. Výpisy z účtu 9 9. Společné účty Bankovní karty Dodatkové služby Důležité informace Vítejte v Ulster Bank Pokud jste si právě otevřeli osobní účet v UlsteBank anebo i pokud jste jeden z našich stávajících klientů, tato příručka vám poskytne všechny potřebné informace o tom, jak náš běžný účet funguje. Pokud vyžadujete podrobnější údaje o celé šíři produktů a služeb, které Ulster Bank poskytuje, kontaktujte prosím vaši pobočku. Vždy rádi pomůžeme. Měli byste si rovněž přečíst brožurku Bankovní smluvní podmínky (Personal Banking Terms and Conditions), kde se dozvíte podrobněji o podmínkách vedení vašeho účtu. 2. Zavazujeme se vám V Ulster Bank se vždy snažíme podnikat poctivě a rozumně a je naším cílem, aby náš vztah k vám se zakládal na důvěře a diskrétnosti. Budeme se maximálně snažit, abychom vám vysvětlili způsob fungování vašich účtů i všech uspořádání s naší bankou a rovněž vás budeme průběžně informovat o všech důležitých okolnostech. Budeme vždy také věnovat maximání péči bezpečnosti s cílem chránit vaše účty proti podvodům a zneužití. Naše banka striktně dodržuje zásadu důvěrnosti při spravování vašich finančních záležitostí. Nikomu nezveřejníme údaje související s vašimi účty nebo vaše jméno a adresu, pokud se nejedná o vámi oprávněného zástupce anebo v případech, kdy nám to dovoluje zákon. Takové případy jsou : Pokud jsme k tomu nuceni ze zákona Pokud máme povinnost vůči veřejnosti takovéto údaje zveřejnit Naše oprávněné zájmy takovéto zveřejnění vyžadují Zveřejnění se uskuteční na vaše přání a s vaším souhlasem 2 3

3 3. Poplatky a úroky Na všech pobočkách jsou vystaveny informace o úrokových sazbách vyplácených na našich osobních spořicích účtech, stejně jako poplatky a sazby účtovaných na osobních běžných účtech. Více podrobností najdete v brožurce Depozitní úrokové sazby (Deposit Interest Rate) a také v letáku Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), které jsou dostupné na všech pobočkách Ulster Bank. Informace o našich poplatcích a úrokových sazbách lze rovněž zjistit, když: Navštívíte naši webovou stránku Zastavíte se vaší místní pobočce a kontaktujete náš personál Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení na téma poplatů či úroků, neváhejte se dotazovat přímo u našich pracovníků na pobočkách. 4. Vkládání peněz na váš účet Chcete-li na váš účet uložit hotovost či šek, stačí jednoduše vyplnit depozitní stvrzenku. Pracovník na přepážce pak orazítkuje a podepíše ústřižek na její levé straně, který byste si měli uchovat pro vaši potřebu. Několik takových předtištěných stvrzenek můžete najít i v některých šekových knížkách. Depozitní strvzenky se vyplňují takto: Pověřit jinou osobu/organizaci vplacením prostředků na váš účet. Zařídit, aby výplata vaší mzdy či platu byla převáděna přímo na váš účet, což vám ušetří spoustu času. Abyste mohli kohokoli oprávnit uložením peněz na váš účet (jako např. vašeho zaměstnavatele), stačí pouze sdělit podrobnosti o vašem účtu, a to buď předáním depozitní stvrzenky s vašimi předtištěnými údaji, nebo oznámit adresu vaší pobočky, kód pobočky, úplný název vašeho účtu a číslo vašeho účtu. Tyto informace jsou k dispozici ve vaší šekové knížce nebo v dokumentech, které obdržíte při otevření vašeho účtu (pokud toto přísluší vašemu typu účtu). 5. Disponibilní zůstatek Kdykoli uložíte hotovost nebo šek vydaný Ulster Bank na váš účet v jakékoli pobočce Ulster Bank, uložená částka může být k dispozici pro okamžitý výběr v hotovosti a rovněž bude zahrnuta pro výpočet úroku téhož dne. Pro více informací nahlédněte do Bankovních smluvních podmínek (Personal Banking Terms and Conditions). Pokud uložíte šek vydaný jinou bankou než Ulster Bank na váš účet, budeme jej muset zúčtovat, tzn. musíme obdržet platbu od osoby či organizace, která šek vystavila. Zúčtovací cyklus obvykle trvá 3 pracovní dny, což je doba, ve které musí cizí banka proplatit šek. Toto se nazývá zúčtování šeku. Pokud není šek zúčtován, znamená to, že šek nebyl proplacen bankou, ve které byl vystaven. Může se stát, že o tom nemusíme mít informace během 6 pracovních dní i déle. U šeků uložených v některých finančních institucích nebo u zprostředkovatelů (např. pošta) může dojít k delší době doručení do banky, která šek proplácí. Následující tabulka znázorňuje příklady, kdy uložený šek je zahrnutý pro výpočet úroku a k dipozici pro výběr v hotovosti, za předpokladu normálních pracovních dnů a řádného proplacení šeku osobou či organizací, která jej vystavila. Den uložení šeku Prostředky zahrnuté pro výpočet úroku počínaje koncem uvedeného pracovního dne Prostředky k dispozici pro výběr v hotovosti počínaje začátkem uvedené ho pracovního dne Depozitní knížka se stvrzenkami s vašimi předtištěnými údaji je k dispozici na požádání a úložky prostředků můžete provádět v jakékoli pobočce. Ukládat prostředky můžete i v jiných bankách, i když za takové transakce mohou být v dané bance účtovány poplatky. Rovněž můžete: Poslat šeky (nikoli však hotovost) přímo do vaší pobočky Ulster Bank poštou spolu s řádně vyplněnou depozitní stvrzenkou. Pondělí Středa Čtvrtek Úterý Čtvrtek Pátek 4 Středa Pátek Pondělí* Čtvrtek Pondělí Úterý Pátek Úterý Středa *Prostředky jsou obvykle k dispozici pro výběr v bankomatech již v sobotu. 5

4 Zůstatek na vašem účtu nemusí být vždy k dispozici pro výběr v hotovosti v celé šíři. Například šek, který jste právě uložili na účet, nemusí být ještě zúčtován anebo je právě nutné provést realizaci stálého příkazu k úhradě. O vašich disponibilních prostředcích se můžete snadno přesvědčit v každém bankomatu Ulster Bank, prostřednictvím telefonické bankovní služby Anytime Telephone Banking na čísle ** nebo na Anytime Internet Banking na adrese (jste-li pro tyto služby registrováni). Eventuálně se můžete dotázat ve vaší pobočce. **Automatická služba je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákaznické poradenské centrum je v provozu denně od pondělka do neděle od 8.00 do hod (kromě státních svátků). Příchozí hovory mohou být nahrávány. 6. Šeky Šekové knížky Pokud typ vašeho běžného účtu a vaše finanční situace vám umožňuje vlastnit šekovou knížku, rádi vám takovou vyřídíme. 4 Snažte se vepsat jméno příjemce šeku jakož i částku (jak slovy tak i číselně) co možná nejvíc na levou stranu v prostoru k tomu určeném. Když na pravé straně zbude místo, přeškrtnutím zkosenou čarou přes předtištěné řádky zabráníte dodatečnému vepsání jakéhokoli textu či čísel. 5 Šek opatřete datem a podpište se způsobem, jakým se obvykle podepisujete; váš podpisový vzor bude uchován na pobočce. 6 Nakonec proveďte záznam o vystavení šeku ve vaší šekové knížce. S cílem předejít možným podvodům při zasílání šeku, je někdy užitečné uvést dodatečné informace o příjemci šeku na jeho rubové straně. Například, pokud platíte velké organizaci jako Finanční úřad, specifikujte název účtu, na který chcete šek zaplatit. Pokud provádíte platbu do banky příjemce, uveďte na šeku jméno majitele účtu. Podívejte se na znázornění popsaných kroků na obrázku níže: Šeková knížka umožňuje přístup k vašim prostředkům; jejím prostřednictvím můžete platit za zboží a služby, aniž byste museli při sobě nosit větší obnos peněz. Je to jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak poslat platbu kamkoli prostřednictvím pošty a zároveň mít záznam o předmětu platby. Je to také další způsob, jak provádět platby nebo výběry hotovosti z vašeho účtu. Jestliže potřebujete novou šekovou knížku, můžete si ji objednat prostřednictvím objednávkového kuponu uvnitř vaší stávající šekové knížky, který stačí vyplnit a odevzdat ve vaší pobočce. Lze ji rovněž objednat v každém bankomatu Ulster Bank, prostřednictvím služby Anytime Telephone Banking na čísle nebo Anytime Internet Banking na adrese (jste-li pro tyto služby registrováni). Eventuálně můžete kontaktovat vaši pobočku, kde pro vás mohou objednat i depozitní knížku s vašimi předtištěnými údaji. Automatická služba je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákaznické poradenské centrum je v provozu denně od pondělka do neděle od 8.00 do hod (kromě státních svátků). Hovory z mobilních telefonů mohou být za poplatek. Příchozí hovory mohou být nahrávány. 6 kroků, jak vystavit šek: 1 Na řádku označeném slovem PAY napište jméno osoby nebo organizace, které chcete zaplatit, a to propisovací tužkou nebo plnicím perem. 2 Na řádek níž napište částku slovy (anglicky). Přeškrtnutí šeku Za účelem dodatečné ochrany šeku před podvodem, všechny šeky jsou předtištěny jako přeškrtnuté. To znamená, že pouze osoba, které je šek vystaven, může tento uložit na svůj účet. Zrušení šeku Pokud chcete šek zrušit, např. došlo-li k jeho ztrátě, můžete tak učinit za předpokladu, že nebyl garantován šekovou kartou a nedošlo-li již k odečtení platby z vašeho účtu. Chcete-li zrušit šek, kontaktujte okamžitě vaši pobočku a sdělte následující: Číslo vašeho účtu Číslo šeku Šekovou částku Jméno příjemce platby Datum vystavení šeku 3 V obdélníčku na pravé straně se symbolem Euro vypište částku číslem. 6 7

5 Pak budete muset potvrdit tyto údaje písemně. Za normálních okolností potřebujeme váš pokyn ke zrušení šeku alespoň jeden pracovní den před odečtením šekové částky z vašeho účtu. Pokud chcete zrušit povolení k inkasu nebo stálý příkaz k úhradě prostřednictvím služby Anytime banking, budete muset počítat s nejméně třemi pracovními dny. Zrušení platby nemusí proběhnout, nedáte-li bance vědět o vašem rozhodnutí v dostatečném předstihu! Za zrušení šeku se účtuje poplatek, jak je uvedeno v brožurce Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Fees and Interest). Výše poplatku vám bude oznámena při vašem pokynu ke zrušení šeku. Vrácené šeky Berte prosím na vědomí, že ačkoli šek je po šesti pracovních dnech běžně považován za zúčtovaný a tudíž částka, která na něm figurovala, je vám k dispozici pro výběr v hotovosti, banka výstavce šeku jej může i přesto vrátit jako nekrytý. Měli byste tedy peníze vybrat v hotovosti, pouze jestliže jste si jisti, že nebude cizí bankou vrácen. Pokud vyberete šekovou částku v hotovosti a šek je následně vrácen jako nekrytý, budeme nuceni stáhnout zmíněnou částku z vašeho účtu a zašleme vám šek spolu s oznámením důvodu o jeho vrácení. Je pak na vás skontaktovat se s osobou či organizací, která šek vystavila a zjistit důvod jeho vrácení. Propadlé šeky Šek by měl být předložen v bance do šesti měsíců od jeho vystavení, jinak nebude zúčtován. V takovém případě musí být šek vrácen výstavci, která vystaví nový šek nebo změní na šeku stávajícím datum, přičemž tuto změnu parafuje. Krytí šeku Při vystavení šeku nebo provádění jiných plateb z vašeho účtu (např. povolení k inkasu nebo transakce z vaší karty Service card), se musíte vždy přesvědčit, zda-li máte na vašem účtu dostatek prostředků k pokrytí těchto plateb, a to buď v schváleném debetním rámci nebo z kladného zůstatku. Musíte rovněž vzít v úvahu všechny vámi obdržené šeky nebo příjmy na váš účet, které ještě nebyly zúčtovány. Nemáte-li dostatečné prostředky na vašem účtu, může dojít k nezaplacení položek a rovněž i naúčtování poplatků. Poplatky jsou podrobně uvedeny v Sazby a poplatky za vedení běžného účtu (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), která je k dostání v každé pobočce Ulster Bank. Pozor: Je nesmírně důležité, abyste přechovávali vaši šekovou knížku na bezpečném místě a abyste ji nenosili spolu s kartou Servicecard. Jakákoli ztráta či zcizení šekové knížky nebo karty Servicecard nám musí být okamžitě hlášena. 7. Debetní rámec* Osobní běžné účty by měly být provozovány s kladným zůstatkem, nebo uvnitř schváleného debetního rámce. Debetní rámec není povolen při spořicích účtech. * Podléhá smluvním podmínkám. Pro zažádání o debetní rámec nebo jakýkoli jiný úvěr musíte být starší 18 let. Banka může vyžadovat záruky. 8. Výpisy z účtu Pravidelné výpisy z účtu vám pomohou řídit vaše finance jednoduše a odpovědně. Výpisy z účtu u Ulster Bank zaznamenávají každý pohyb na vašem účtu (od data posledního výpisu) a pomohou vám porovnat je s vašimi vlastními záznamy. Můžete se rozhodnout, jak často budete chtít výpisy posílat, i když toto běžně závisí na objemu transakcí. Vždy si výpis projděte a upozorněte nás, pokud je něco podle vás v nepořádku a pokud jste s výpisem spokojeni, uložte jej na bezpečném místě pro případ, že se budete chtít vrátit k nějaké položce později. Jindy než v obvyklé datum zasílání výpisu z účtu, zůstatek na vašem účtu jakožto i zkrácený výpis s posledními 6 pohyby je k dispozici ve všech bankomatech Ulster Bank, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 9. Společné účty Pokud je váš účet společný, vaše právní odpovědnost je společná a sdílená s ostatními majiteli účtu. To znamená, že každý z vás bude samostatně odpovídat za všechny dluhy na vašem účtu a zároveň budete všichni odpovědni společně. Když si otevřete účet, budete dotázáni, zda-li všichni, někteří nebo jeden z vás bude podepisovat šeky a další zplnomocnění k výběrům peněz z účtu. Jestliže nebylo vámi specifikováno jinak, kdokoli z majitelů účtu může podepsat uvedená zplnomocnění k výběru peněz z účtu. 8 9

6 Výpisy z účtu jakož i veškerá korespondence bude zaslána na adresu první ze jmenovaných stran na společném účtu, pokud není specifikováno jinak. Pokud dojde k úmrtí jednoho z majitelů společného účtu, budťe prosím tak laskavi a sdělte nám tuto okolnost; jméno této osoby pak bude vymazáno z účtu. Účet pak bude provozován jako indviduální a my budeme dále přijímat pokyny od pozůstalého majitele/majitelů, pokud o provozování účtu nebudeme instruováni jinak písemným ustanovením. 10. Bankovní karty Bankovní karty s vyjímkou klientů v programu Dual a Step, majitelé běžného účtu u Ulster Bank mohou požádat o kartu Servicecard. Tato může být využita ve třech hlavních funkcích: 1 Při platbách za zboží a služby v obchodech, supermarketech, čerpacích stanicích a mnoha jiných místech všude tam, kde uvidíte logo Laser. Stačí pouze předat vaši kartu Servicard a podepsat potvrzení o platbě nebo zadat vaše osobní identifikační číslo (Personal Identification Number, PIN). Tato transakce se pak běžně odečítá z vašeho účtu ufirst, ufirstgold nebo běžného účtu během následujících 1 2 dní. 2 K poskytnutí záruky za váš osobní šek do výše denně, 7 dní v týdnu všude v Irské republice. 3 K výběru hotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu z jakéhokoli bankomatu Ulster Bank nebo v celostátní síti všech bankomatů.* K tomuto účelu mohou být rovněž použity karty Cashcard. *AIB, Bank of Ireland, Clydesdale Bank, Coutts and Co., First Trust Bank, HSBC, Isle of Man Bank, síť Link ATM, NatWest Bank, National Irish Bank, Northern Bank, Royal Bank of Scotland a Permanent TSB. Prosím berte na vědomí, že při používání jiných bankomatů než Ulster Bank mohou být účtovány dodatečné poplatky. Tento výčet není úplný, o akceptování karty se prosím přesvědčete u příslušných bankomatů. Všechny podrobnosti ke kartám Servicecard a Cashcard můžete obdržet v jakékoli pobočce. Podrobnosti o obchodních a smluvních podmínkách lze najít na zadní straně příslušné žádosti. Péče o bankovní karty: s cílem předejít podvodu a za účelem ochrany vašeho účtu, je nezbytné chránit vaši šekovou knížku, bankovní knížku, karty, PIN a další ochranné informace; můžete se (semicolon instead of comma) řídit následujícími radami: Nepřechovávejte šekové knížky a bankovní karty na jednom místě. Dávejte na svou kartu pozor a váš PIN, heslo a další ochranné informace udržujte v tajnosti. Nedovolte nikomu jinému používat vaši kartu a nikomu nesdělujte váš PIN nebo heslo. Chcete-li změnit váš PIN, vybírejte nový PIN pečlivě. Snažte se váš PIN a heslo zapamatovat. Nikdy si váš PIN nebo heslo nezapisujte a oznámení vašeho PIN zničte okamžitě po jeho obdržení z banky. Buďte opatrní při uchovávání nebo i znehodnocování informací o vašem účtu, např. při používání skartovacího stroje, neboť pachatelé bankovních podvodů používají nejrůznější metody jako např. prohledávání odpadkových košů apod. Pokud máte podezření na podvod s platebními kartami, může být užitečné, když navštívíte stránky Irské platební asociace (Irish Payments Association, IPSO) Pokud dojde ke ztrátě nebo zcizení jakékoli karty či šekové knížky vydané Ulster Bank, podnikněte následující kroky: V případě kreditních karet (MasterCard/Visa) volejte číslo nebo ze zahraničí *. V případě debetních a jiných karet volejte číslo nebo ze zahraničí Obecně platí, že pokud nás budete kontaktovat, jakmile zjistíte ztrátu, nebudete muset platit za žádné částky, které budou následně zcizeny z vašeho účtu. Nicméně však v případech hrubé nedbalosti, jako např. když si zaznamenáte váš PIN přímo na zcizenou kartu, můžete být povinen tyto uhradit. Uvedené telefonní linky fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (kromě státních svátků). Hovory z mobilních telefonů mohou být za poplatek. Příchozí hovory mohou být nahrávány. 11. Dodatkové služby Můžeme vám nabídnout širokou paletu bankovních a finančních služeb, od úvěrování k depozitním účtům, hypotéky na bydlení či ke komerčním účelům a také kreditní karty, a to všechno za bezkonkurečních podmínek. Středisko finančních služeb Ulster Bank vám může poskytnout radu o všech aspektech životního pojištění, důchodového zabezpečení a investic. Vyberte si snadnější způsob, jak platit Možná, že jste již způsobilí ke zřízení povolení k inkasu nebo stálého příkazu k úhradě z vašeho účtu. Pokud musíte pravidelně platit účty za elektřinu, nájemné nebo různé finanční splátky, nemusíte pak na ně pamatovat pokaždé, když jsou účty splatné a můžete se vyhnout opakovanému vystavování a zasílání šeků. Povolení k inkasu či stálý příkaz k úhradě lze rovněž zřídit za účelem pravidelných převodů na váš spořicí účet

7 1. Povolení k inkasu Povolení k inkasu může mít povahu fixní částky, jako např. u pojistného, nebo proměnlivé částky, jako u účtu za elektřinu. Organizace, která je vámi oprávněná k inkasu z vašeho účtu, může (just a comma) inkasovat pouze za ty platby, jež jsou momentálně splatné, o čemž budete informován vždy předem. V nepravděpodobném případě kdy dojde k omylu, vám okamžitě budeme ztrátu kompenzovat na vašem účtu a přeplatek budeme nárokovat u oprávněné organizace. Organizace, které jsou oprávňovány k inkasu, musí splňovat určitá kritéria, musí být členem sdružení organizací oprávněných k tomuto způsobu platby a toto členství, jakož i dodržování kritérií, podléhá přísné kontrole. Při zřizování povolení k inkasu stačí, když vyplníte formulář s instrukcemi, který obvykle zmíněné organizace posílají, a oni nás pak vybaví příslušnými pokyny. Chcete-li změnit nebo zrušit povolení k inkasu, měli byste inkasující organizaci informovat písemně. Údaje o příslušném inkasu se obvykle objevují na výpisech z vašeho účtu. Pozor: Povolení k inkasu nejsou dovolena při spořicích účtech. 2. Stálé příkazy k úhradě Stálý příkaz k úhradě umožňuje přímou platbu z vašeho účtu ve fixní výši a pravidelných časových intervalech ve prospěch třetí strany vámi nominované. Zřízení stáleho příkazu k úhradě je Ke zřízení stálého příkazu k úhradě stačí vyplnit příslušný formulář, který obdržíte buď od třetí strany nebo v každé pobočce Ulster Bank. Částka a jméno třetí osoby se objeví na výpise z vašeho účtu. Stálý příkaz k úhradě můžete samozřejmě zrušit nebo změnit kdykoli, stačí jednoduše napsat do vaší pobočky nebo zavolat službu Anytime Bankovnictví po telefonu je k dispozici na čísle * (jste-li pro tuto službu registrováni). Pozor: stálé příkazy k úhradě nejsou dovoleny ze spořicího účtu. * Automatická služba je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákaznické poradenské centrum je v provozu denně od pondělka do neděle od 8.00 do hod (kromě státních svátků). Hovory z mobilních telefonů mohou být za poplatek. Příchozí hovory mohou být nahrávány. Kreditní karty Kreditní karty lze obdržet na základě podané žádosti a ohodnocení vašich finančních možností. Ptejte se prosím ve vaší pobočce po naší nejnovější brožuře o kreditních kartách, kde se můžete dozvědět více. Pouze pro starší 18 let. Aktuální úrokové sazby u kreditních karet jsou rovněž k dispozici na pobočkách nebo na 12. Důležíté informace Ulster Bank Cashcard/Servicecard Nikdy nenoste vaše Osobní identifikační číslo (PIN) spolu s kartou nebo kdekoli, kde jej lze snadno objevit. Máte-li podezření, že někdo jiný zná váš PIN, informujte o tom okamžitě vaši pobočku, kde vám neprodleně vyřídí novou kartu spolu s novým PIN. Měli byste rovněž uchovávat všechny účtenky a potvrzení o platbě kartou na bezpečném místě a pečlivě je pak znehodnotit. Jak se chránit proti podvodu Je naším cílem chránit nové i stávající klienty před rizikem podvodu a rovněž minimalizovat případy praní špinavých peněz, a proto jsme i ze zákona povinni ověřovat identitu a bydliště při všech nových účtech, které jsou u nás otevírány. Budeme chtít předložit: 1 Originál průkazu vaší totožnosti, tj. řidičský průkaz nebo aktuální, platný a vámi podepsaný cestovní pas. 2 Písemné osvědčení o vašem stálém bydlišti, tj. aktuální účet za komunální služby, jako plyn, telefon apod, nebo platný bankovní výpis nebo výpis z účtu stavební spořitelny. Ze zákona jsme povinni vyžadovat tyto formality i v případě, kdy si stávající klienti otevírají u nás další účty.. Pokud nejste z jakýchkoli důvodů schopni předložit tyto dokumenty, poraďte se prosím s pracovníky na našich pobočkách. Co když se vám přestane dařit? Pokud se dostanete do problémů, např. s pravidelnými splátkami, je v našem společném zájmu o těchto okolnostech s vámi co jak nejdřív diskutovat. Pokud sami víme o vašich potížích a vy budete s námi spolupracovat, můžeme nalézt způsob, jak vám pomoci. Cokoli potřebujete, stačí jen zavolat vaši pobočku nebo se zastavit osobně. Rádi vám sjednají schůzku s vhodným odborníkem, který se bude věnovat vašim problémům. Zrušení vašeho účtu Chcete-li váš účet zrušit, návod najdete v brožuře Bankovní smluvní podmínky (Personal Banking Terms and Conditions). V tomto materiále jsou rovněž popsány situace, ve kterých od vás můžeme vyžadovat zrušení účtu. Uzavření pobočky Pokud budeme plánovat uzavření nebo přestěhování vaší pobočky, budeme vás o tom informovat nejméně s osmitýdenním předstihem, nebo s dvanáctitýdenním předstihem v případě, kdy vaše pobočka je poslední bankou nebo stavební spořitelnou ve vašem okolí. Rovněž navrhneme, jakým způsobem vám budeme nadále zajišťovat bankovní služby

8 Informujte nás Nezapomeňte nás informovat co možná nejdříve, pokud u vás dojde k následující změně: Jména Adresy Telefonního čísla ové adresy (pokud s vámi komunikujeme touto cestou). Jak postupovat při stížnostech Nejste-li spokojeni s některou z našich služeb nebo produktů, pro tyto účely existuje reklamační postup, který můžete využít a vaše problémy takto řešit. Leták s podrobnostmi o postupování při stížnostech je k dispozici ve spojení s touto brožurou. Naše banka je registrována při Úřadu Ombudsmana finančních služeb (The Financial Services Ombudsman). Nejste-li spokojen ani s uvedeným reklamačním postupem, můžete se obrátit na zmíněného ombudsmana za účelem prošetření vaší stížnosti. Více se na téma Ombudsman finančních služeb můžete dozvědět v jakékoli naší pobočce nebo na adrese Popřípadě můžete napsat dopis a zaslat na: The Financial Services Ombudsman Bureau 3rd Floor, incoln House, Lincoln Place, Dublin 2. Telefonujte na Lo Call (slevněný tarif) , nebo na , fax nebo 14

Jen jsme trochu přemýšleli Běžné účty

Jen jsme trochu přemýšleli Běžné účty Jen jsme trochu přemýšleli Běžné účty We've put a little bit of thought into Current Accounts S námi vždy v rovnováze Helping you to keep your balance Surfařská škola, irský ostrov Fot. Sallie O'Sullivan

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Garantovaná úroveň služeb

Garantovaná úroveň služeb 800 521 521 www.kb.cz Garantovaná úroveň služeb Profesionalita především BEZPEČNOST Bezpečí Vašich financí je pro nás samozřejmostí Přístup k Vašim penězům je jednoduchý a bezpečný. Všechny formy přihlašování

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Transakce s penězi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Transakce s penězi Platby

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO OBSAH UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CITFIN, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE +420 234 092 333 1 VSTUP DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ SE

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 5. 2017 k 1. 12. 2017 původně nově F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Běžný účet v Kč, Studentské, Konto, Aktivní, Exkluzivní, Dětské

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Prodejci na portále HMFS mohou být účtovány poplatky za použití některých služeb. Tyto podmínky jsou součástí našich podmínek použití. Otevřením obchodu

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavolejte nebo infolinku Zelenou klientského linku: 800 servisu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Bankovní účet v USA. se účtuje určitý poplatek (kolem 1-3USD).

Bankovní účet v USA. se účtuje určitý poplatek (kolem 1-3USD). Bankovní účet v USA V následujícím textu Vám nabízíme informace týkající se běžných účtů u nejznámějších amerických bank. Stejně jako v Evropě, při otevírání bankovního účtu dostanete kontakt na Vašeho

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB

PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB Nejdůležitější funkce Co je epayments ewallet? Jak používat zůstatek na kartě? 1 PRŮVODCE PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB Po úspěšné registraci do elektronických

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Typy transakcí provedené bankovní kartou

POPIS ČÍSELNÍKU. Typy transakcí provedené bankovní kartou POPIS ČÍSELNÍKU : : BPP Výčet položek číselníku: Typy transakcí provedené bankovní kartou položky TYBATR Jednotlivé typy transakcí provedené platebními kartami v bankomatech, na přepážkách daných subjektů

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Život v zahraničí Banka

Život v zahraničí Banka - Obecně Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků? Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu? Mohu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více