NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE..."

Transkript

1 NASE NOVINY 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... ČISTÁ VYSOČINA 2014 Do VI. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2014 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina, se zapojili i zaměstnanci Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou. Zaměstnanci městského úřadu se v pátek odpoledne po skupinkách vydali na sběr odpadků podél silnic. Skupinky sbíraly odpadky po neukázněných řidičích podél silnice na Sobíňov k žel. přejezdu, směrem na Údavy, k odbočce na Vyhnálov a směrem na Benátky na hranici Kraje Vysočina. Úklid okolí těchto silnic se provádí již třetím rokem, přesto bylo sebráno neuvěřitelných 52 pytlů odpadků!! Je vidět, že řidiči jsou bezohlední a nenapravitelní. Také osadní výbor z Údav se ten den zúčastnil akce Čistá Vysočina Údavští vyčistili úsek od Dlouhého přes Údavy až k odbočce na Vyhnálov a v tomto úseku nasbírali 15 pytlů odpadků. Všem zúčastněním patří velké poděkování za účast na této akci a vyčištění úseku podél silnic od odpadků. Ing. Bohumír Nikl Šeříky mamince v máji Na naší zahrádce kvetou šeříky, omamně voní, snad více jak vloni bílé šeříky... Utrhnu pár květů, mamince je dám. S kyticí těch květů vroucně řeknu větu: Maminko, jsem šťastný, že Vás ještě mám! Zaměstnanci MÚ Ždírec n. D. sbírají opadky podél silnice na Chotěboř Základní škola Ždírec n. Doubravou Recyklohraní Enigma Enigma byl přenosný šifrovací stroj, který sloužil k šifrování tajných zpráv nebo k jejich dešifrování. Úkol s tímto názvem byl tak trochu tajemný. Žáci dostali část tajemného a lehce strašidelného příběhu, ve kterém měli za úkol zjistit ze zašifrované zprávy, kde se nachází důležité sdělení. Po rozluštění šifry měli navrhnout nějaké zakončení tajemného příběhu. Luštění byla hračka, dokončit příběh už bylo horší. Přesto jsme nakonec úkol splnili. Také naši nejmenší z mateřské školy se opět zapojili. Jejich zadání bylo trošku jiné, měli nakreslit nebo vyrobit z recyklovatelných materiálů úspornou zářivku. Děti s paní učitelkou Markovou dokonce vytvořily pro zářivku i elektrospotřebič krásnou lampu. Za splnění úkolu děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Renata Jarošová Karel Janáček Soběnovský NASE NOVINY 1

2 NAŠE ŠKOLA D. MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY Březen je nejen prvním jarním měsícem - březen je měsícem čtenářů. Každý z nás jistě rád poslouchá pohádky. Nejvěrnějšími posluchači jsou děti. Dnes existuje mnoho možností, jak pohádky sledovat a poslouchat, nejvíce jich ale najdeme v knihách. Ve středu 5.3. děti ze třídy Koťátek navštívily knihovnu. Nesly si s sebou podložky na sezení, aby se mohly usadit na zem v dětském koutku a poslouchat vyprávění paní Lédlové a paní Joskové. Řada dětí zná knihovnu velice dobře, protože sem chodí s rodiči nebo prarodiči, ale některé děti zde byly poprvé. Tolik knih narovnaných v policích podle abecedy děti nikde jinde vidět nemohou. Po prohlídce knihovny se děti usadily na podložky v dětském koutku a tiše poslouchaly, jak se stát čtenářem knihovny, jak s knihami správně zacházet, protože vypůjčenou knihu je třeba nepoškozenou vrátit. Po vyprávění si děti mohly knihy prohlédnout. Celou řadu knížek nám paní knihovnice připravily do čítárny, kde jsme si nad knihami vyprávěli. Na závěr paní Lédlová dětem předčítala dětské básně. V knihovně jsme strávili velmi příjemné dopoledne a děti se jen nerady loučily - ještě zbývalo mnoho knih, které si nestačily prohlédnout a tak jsme si některé vypůjčili a přinesli do MŠ. Velice děkujeme paní Lédlové a paní Joskové za čas, který nám věnovaly! Milada Uchytilová, Zuzana Bažoutová Minulý měsíc jsme vyhodili docela malou paní Zimu, ale zdá se, že ne dost daleko. Začala se vracet. Přesto doufáme, že Velikonoce oslavíme v jarním počasí. Jejich přípravy probíhaly v mateřské škole delší dobu. Nejdříve se konaly velikonoční trhy. Rodiče, kteří si zakoupili drobné výrobky, nejen přispěli dětem na hračky a pomůcky, ale zároveň si snad udělali i radost. Dne se uskutečnilo tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi, kde si společně mohly vytvořit velikonoční aranžmá, obarvit vajíčka a nazdobit je různými technikami. Další akce: přijelo divadlo Úsměv s pohádkou Jak slavili s čápem nás navštívilo divadlo Šternberk se třemi pohádkami proběhlo noční spaní s večerní vycházkou za skřítky (více v příštím čísle) se uskutečnil další díl projektu Já človíček na téma Dodržování pravidel a nepodvádění Chtěla bych moc poděkovat paní Vachuškové za výrobu velikonočních perníčků a všem, kteří trhy v MŠ podporují. Děkujeme. Jiřina Novotná ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. TŘÍDY 2. A a 3. B POZNÁVAJÍ PODOUBRAVÍ začalo naše putování po mikroregionu Podoubraví. Cestovatelskými talismany se staly dvě sovy, které s námi budou objevovat krásy a zákoutí našeho blízkého okolí. První zastávkou byl Městský úřad ve Ždírci nad Doubravou. Pan starosta Martinec a pan místostarosta Nikl si na nás udělali čas a připravili pro nás velice pěkný a zajímavý program. Provedli nás historií Ždírce a odpověděli nám na všetečné otázky. Jako dárek jsme obdrželi knížku o historii našeho města. V dalších dnech jsme se tak 2 trochu vrátili v čase. Všechna pro Ždírec historicky zajímavá místa ve městě jsme vyhledali. Byli jsme například v Pekle, na místě původní čerpací stanice a kapličky, u staré hasičské zbrojnice. Asi největší ohlas ale měla návštěva u pana Fiedlera. Jeho poutavé vyprávění o konci 2. světové války a bombardování Ždírce zaujalo úplně všechny. Se získanými informacemi ve škole dále pracujeme, ověřujeme si nabyté znalosti při vyplňování pracovních listů, natáčíme reportáže a píšeme Cestovatelský deník. Všem, kteří se nám věnovali, děkujeme za trpělivost a vstřícnost. Milada Uchytilová, Zuzana Bažoutová NASE NOVINY

3 NAŠE ŠKOLA DEN ZEMĚ EXKURZE NA SBĚRNÝ DVŮR V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ Dne jsme se v rámci oslavy Dne Země vypravili autobusem do Havlíčkova Brodu. Jsme už třeťáci a něco o třídění odpadu už také víme. Těšili jsme se, co nového se ještě dozvíme. Po příjezdu nás mile přivítal vedoucí provozu pan Ondřej Holešák a velice ochotně, odborně a trpělivě se nám po celou dobu naší exkurze věnoval. Ukázal nám, kde všude ukládají odpad, jak se třídí a částečně i zpracovává. Nejvíce nás všechny zaujalo místo, kde se zpracovával a porcoval železný šrot. Dokázali bychom tam vše pozorovat ještě dlouhou dobu, ale čekala nás svačina a pokračování exkurze v dalším provozu sběrného dvora. V šatně pro pracovníky, kde jsme byli všichni poprvé v životě, jsme se ohřáli a nasvačili, a pak se vydali dál. Ujala se nás sympatická zaměstnankyně a provedla nás místy, kde se zpracovává papír. Všichni jsme s chutí přiložili ruku k dílu a každý z nás si hodil nějakou krabici na dopravní pás lisovací linky. Venku jsme pak obdivovali, jak velký a těžký je balík slisovaného papíru. Jako suvenýr jsme si odvezli knihy ke společné četbě a na rozloučenou jsme dostali ještě od majitelů firmy píšťalky. To asi proto, abychom nezapomínali na to, že třídit odpad je potřeba a naše planeta Země si to určitě zaslouží. A kdyby se objevil někdo, kdo toto porušuje, tak pronikavý hvizd píšťalky mu to připomene. Děkujeme za poučnou návštěvu a těšíme se někdy příště na shledanou. Žáci 3. A a 3. B a jejich třídní učitelky Ilona Lacinová a Ivana Uchytilová. NOČNÍ SPANÍ VE 4. B MILOŠI, GRATULUJEME! 21. března jsme se sešli večer v 18 hodin ve škole na nultém pavilonu v družině. Tentokrát jsme si nepřinesli učení, ale spacáky a hlavu plnou nápadů. Náš plán byl jasný: zabydlit se ve třídách na přenocování, pracovat na novém projektu a připravit strašidelnou stezku s tajemnými úkoly. Po třech hodinách úpěnlivého přemýšlení jsme si už čas řídili sami a paní učitelka si s námi zkusila stezku odvahy. Spát jsme šli po vyhlášení večerky, ale ještě dlouho do noci jsme si sdělovali zážitky. Na fotky z večerní výpravy po školních zákoutích se můžete podívat na našem webu. A co vytváříme v projektu? Naučíme se psát do novin, natáčet reportáže, uvidíme, jak se pracuje v rozhlase a v televizi. Chceme si založit vlastní web, kam budeme umisťovat naše práce. Budeme se připravovat v nové mediální učebně, můžeme využívat novou knihovnu a tablety. Zároveň se zúčastníme besed se spisovateli, novináři a fotografy, poznáme, jak se vydávají a tisknou knihy a časopisy. A spoustu dalších věcí Třída 4. B Ve čtvrtek 27. března 2014 proběhlo v Pelhřimově krajské kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentoval Miloš Havel z 8. A., který do této soutěže postoupil z výborného druhého místa z okresního kola v Havlíčkově Brodě. Miloš se na souboj se 17 nejlepšími žáky v kraji připravoval opět velmi usilovně, protože tušil, že konkurence v krajském kole je již opravdu obrovská. A jak náš reprezentant dopadl? Poctivá příprava opět slavila úspěch, a tak se nakonec Milošovi podařilo obsadit vynikající třetí místo! Vzhledem k pravidlům této soutěže má Miloš dokonce šanci postoupit do celostátního kola. Vše záleží pouze na počtu bodů, které získali soutěžící v ostatních krajských kolech. Již nyní však můžeme Miloši Havlovi poděkovat za obdivuhodný výkon a blahopřát k dosažení opravdu fantastického výsledku v této obtížné soutěži. Zdeněk Drápalík NA RANČI (pokračovaní na str. 4) V rámci zapojení naší školy do projektu Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou navštívila třída 4. A ve čtvrtek 27. března 2014 Džekův ranč ve Ždírci nad Doubravou. Průvodkyně Lucie žáky seznámila s provozem ranče prohlédli si vnitřní i venkovní stáje, výběhy, krytou jízdárna, sprchu pro koně, sedlovnu a poznali také další zvířata na ranči. Na vlastní oči viděli koňský NASE NOVINY 3

4 NAŠE ŠKOLA (pokračovaní ze str. 4) obývák se vším všudy, dověděli se, co koňům chutná, jak tráví svůj den, ale také k čemu je majitel používá a jakých úspěchů ždírečtí koně dosáhli. O exkurzi se ale zmiňuji z jiného důvodu. Na základě této exkurze žáci následující den zpracovávali o hodině českého jazyka reportáž, kde uplatnili nejen svoje znalosti z ranče, ale zdokonalovali se v komunikaci, rozvoji slovní zásoby a především se seznámili s rolí reportéra a požadavky na něj. Mnozí žáci zjistili, že říci na kameru 2-3 věty, není zase tak jednoduchá věc. Přesto byli velmi šikovní a myslím, že se jim práce povedla. Posuďte sami reportáž najdete na nebo na You Tube kanálu. Martina Hojná MATEMATICKÝ KLOKAN 2014 Jako každoročně, i v letošním školním roce se naše škola zapojila do matematické soutěže, která se konala v měsíci březnu. V kategorii Cvrček počítali příklady žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek si vyzkoušeli své počtářské dovednosti žáci 4. a 5. tříd ZŠ, Benjamin byl určen pro žáky 6. a 7. tříd a nejstarší žáci 8. a 9. tříd psali kategorii Kadet. Zde je výsledková listina našich nejúspěšnějších počtářů: Cvrček celkový počet řešitelů 87 Matěj Dominik Peterka 2.B 79 bodů Jan Němec 3.A 71 bodů Jiří Havel 3.A 69 bodů Klokánek celkový počet řešitelů 73 Jan Martinec 5.B 100 bodů Soňa Nekovářová 5.A 99 bodů Jiří Pavlíček 5.A 98 bodů Tereza Musilová 5.A 98 bodů Iveta Jagrová 5.A 98 bodů Benjamin celkový počet řešitelů 65 Leona Pelikánová 7.A 77 bodů Adam Rybáček 7.A 77 bodů Veronika Břízová 7.A 75 bodů Kadet celkový počet řešitelů 65 Jan Malý 9.A 71 bodů Kristýna Neuvirtová 9.A 66 bodů Jan Navrátil 8.A 62 bodů Jaké bude celkové umístění našich nejlepších žáků v Kraji Vysočina se teprve dozvíme po statistickém zpracování. Takže držme pěsti! Martina Hojná ZA ZVÍŘÁTKY V posledním březnovém týdnu se v rámci projektu Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou zúčastnili žáci tříd 1. A a 2. B exkurze na Džekův ranč. Společně se slečnou průvodkyní Lucií si prohlédli vnitřní zařízení, nahlédli do koňské kuchyně, obýváku i koupelny. Nejvíce je ovšem zaujalo solárium pro koně. Dověděli se také, jak koně tráví celý den, čím se živí a sami jim mohli podat přinesené pamlsky. Pak následovala prohlídka venkovních výběhů, jízdárny, ale i dalších obyvatel ranče králíka, oveček, oslíka Matýska a prasátek Jeníčka a Marušky. Jen daňci zůstali ve vzdálených výbězích a podívat se na nás nepřišli. Celá exkurze se žákům velice líbila a už se těšili, jak při hodině matematiky a prvouky budou zpracovávat získané informace. VŠEZNÁLCI Z PÁTÝCH TŘÍD Soňa Voralová, Gabriela Glosrová Dne se vybraní žáci pátých tříd vypravili do Chotěboře, aby se zúčastnili vědomostní soutěže VŠEZNÁLEK. Klání bylo rozděleno do několika okruhů (všeobecné znalosti, čeština, ale třeba také logická matematika). Mezi všemi dětmi vládla přátelská atmosféra. Celkem se do soutěže přihlásilo devět škol. Konkurence byla opravdu velká, přesto jsme se umístili na krásném třetím místě. První místo obsadila ZŠ Smetanova z Chotěboře a na druhém místě skončila ZŠ z Havlíčkovy Borové. Velké poděkovaní patří reprezentantkám naší školy: Barboře Uchytilové, Tereze Musilové, Adéle Málková a Anně Bičíkové. Soňa Sodomková BUDOUCÍ NOVINÁŘI NAVŠTÍVILI KNIHOVNU Dne navštívili žáci třetích a pátých tříd městskou knihovnu, aby se zde dozvěděli potřebné informace týkající se chodu místní knihovny ve Ždírci nad Doubravou. Svoje dotazy směřovali i na to, jak se připravují NAŠE NOVINY. Děti si nachystaly několik mnohdy záludných otázek, které kladly vedoucí místní knihovny paní Zdeně Lédlové. Zkusily si tak práci reportéra a musely být velice pozorné, aby dokázaly zachytit veškeré potřebné informace a ty si pečlivě zaznamenat do svých deníků. Společně získané informace zpracovaly a výhledově je využijí při tvorbě vlastního časopisu. Ilona Lacinová, Soňa Sodomková 4 NASE NOVINY

5 NAŠE ŠKOLA VELKÉ PAVLOVICE Dne se žáci pátých tříd vypravili do Velkých Pavlovic na dvoudenní exkurzi. Po příjezdu jsme se ubytovali v EKOCENTRU Trkmanka. Po obědě jsme absolvovali náš první program a to na téma PAPÍR. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. V první části jsme se dozvěděli něco o historii papíru a vyplnili zajímavý pracovní list. V druhé části jsme si mohli vyrobit vlastní papír a ten si následně odvést domů. Po svačině jsme absolvovali stezku po okolí Velkých Pavlovic, která měřila asi 9 km. Zde jsme plnili úkoly, které pro nás připravil náš pan průvodce. Ku pomoci nám byly naučné informační tabule. S radostí a hlavně s chutí jsme uvítali dobrou večeři. Paní učitelky nám po večeři rozdaly pracovní listy, které se týkaly Velké Moravy, Konstatina a Metoděje a vzniku písma. Luštili jsme zde také šifry psané hlaholicí, nebo se zkoušeli podepsat starým egyptským písmem. Ráno jsme měli naplánovaný další program, který měl název VČELY a byl také rozdělen do dvou částí. V té první jsme si vyzkoušeli, jak včely sbírají pyl. Všichni jsme se shodli, že to včelka Mája s Vilíkem neměli vůbec jednoduché. V druhé části jsme se dozvěděli něco o medu, který jsme také ochutnali. Po programu jsme šli na svačinu a pak už byl čas na balení. Ještě jsme s paní učitelkou rychle zaběhli do infocentra nakoupit potřebné materiály správného turisty a pak na oběd. Potom dobalit, tašky odnést do autobusu, rychle se ještě podívat do místního sklípku a šup do Ždírce. Výlet se nám moc líbil. Za třídy 5. A a 5. B Tereza Musilová ČÍM CHCEME BÝT? ČÍM BUDEME? Žáci 8. ročníku navštívili ve dnech 4. a 7. dubna 2014 Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. Paní Mgr. Jana Šachová se jim snažila během návštěvy poradit a předat informace potřebné pro výběr jejich budoucího povolání. Na závěr si žáci vyplnili test zájmů. Na základě dosažených výsledků jim byl sestaven graf, z něhož mohou vycházet při svém rozhodování jakou střední školu a jaký studijní nebo učební obor si zvolit v devátém ročníku. Markéta Zrzavá NAŠI SKVĚLÍ RECITÁTOŘI Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhlo v Třebíči krajské kolo dětské sólové recitace. Nejlepších 40 soutěžících z okresních kol předvedlo své recitační umění před tříčlennou odbornou porotou, která hodnotila nejen přirozenost dětského projevu, ale i uměleckou hodnotu a schopnost recitátora uchopit zvolený text a tvořivě ho interpretovat. Naši školu reprezentovala Veronika Břízová ze 7. A a Zdeněk Michal z 9. A. Oba dva naši zástupci předvedli ve velmi silné konkurenci skvělé výkony. Ve své kategorii se Veronice dokonce podařilo postoupit mezi tři nejlepší recitátory a přednést ještě jeden soutěžní text. Její výkon porota nakonec ocenila čestným uznáním. Přestože se našim recitátorům nepodařilo postoupit do vyššího kola, můžeme jim za jejich obdivuhodné výkony poděkovat a blahopřát k dosažení skvělého výkonu v tak náročné soutěži. Poděkování též patří paní učitelce Lucii Myškové a rodičům, kteří se nemalou měrou podíleli na tomto úspěchu. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY Markéta Zrzavá Dne jsme se po roce opět vypravili na návštěvu do Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou. Letos jsme již třeťáci a někteří z nás zde byli koncem března dělat reportáž. Všichni jsme se na návštěvu těšili. Paní vedoucí knihovny nás přivítala a povídala nám o knihovně, čtenářích a především o knihách. Se zájmem jsme jí naslouchali a hravě jsme ve skupinách zvládli vyplnit testík o pohádkových postavách. Potom jsme se pustili do prohlížení knih pro děti a někteří z nás zabrousili i do regálů s knihami pro dospělé. Ve třídě se účastníme celoroční čtenářské soutěže, někteří z nás si pravidelně chodí do knihovny knihy půjčovat a touto návštěvou se další naši spolužáci nechali inspirovat k založení průkazu čtenáře. Tak uvidíme, kdo bude na konci školního roku nejlepším čtenářem. Děkujeme paní Lédlové a Joskové za příjemnou návštěvu a už nyní se těšíme zase na další. Žáci 3. A a Ilona Lacinová HELE, LIDI (pokračovaní na str. 6) 8. dubna 2014 byl pro žáky 1. A, 2. B a 4. A připraven výchovně vzdělávací program Hele, lidi, který se uskutečnil v rámci projektu Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou. Jeho cílem bylo zajímavou a hravou formou seznámit žáky se životem zdravotně postižených lidí. Žáci se seznámili s jednotlivými druhy postižení. Vyzkoušeli si jízdu na invalidním vozíčku, chůzi se slepeckou holí, dověděli se, jak nevidomí lidé čtou, jaké další smysly nahrazují nevidomým oči, ale i to, jak sami mohou postiženým lidem pomoci. Prohlédli si některé výrobky, které z hlíny vymodelovali nevidomí studenti tzv. Axmanovou technikou modelování. Stejným NASE NOVINY 5

6 NAŠE ŠKOLA (pokračovaní ze str. 6) způsobem si pak žáci zkusili z hlíny vymodelovat svoji hlavu. Na základě těchto poznatků pak čtvrťáci při hodině českého jazyka vypracovali popis pracovního postupu, prvňáčci prožili zážitkovou hodinu prvouky a při prvouce rozvíjeli své zkušenosti i žáci druhého ročníku. Projekt Hele, lidi byl velmi zdařilý, žákům se moc líbil a obohatil je o nové poznatky a zkušenosti. 6 Martina Hojná, Gabriela Glosrová, Soňa Voralová NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Dne jsme se vypravili na návštěvu Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou. Pan starosta se nás ochotně ujal a věnoval nám svůj čas, aby nám vyprávěl o historii obce až po současnost. Poutavé a zajímavé bylo nejen jeho vypravování, ale i spousta fotografií a obrázků. Pozorně jsme sledovali celou prezentaci o městě Ždírci a se zájmem jsme si prohlíželi i vystavené fotografie a dokumenty v zasedací síni. Protože jsme se už v prvouce o našem městě učili, dokázali jsme spoustu událostí na fotografiích pojmenovat. Děkujeme za milou návštěvu a jsme rádi, že žijeme právě v tomto městě. Žáci 3. A a Ilona Lacinová SPORTOVÁNÍ PRVNÍHO STUPNĚ Ve středu 26. března si přišlo 107 dětí od prvních do pátých tříd zasoutěžit do tělocvičny v těchto disciplínách: driblování, přeskok přes švihadlo, skok z místa, šplh, hod na cíl a kop tyčkou. V každé třídě bojovala zvlášť děvčata a zvlášť chlapci, z hodinového zápolení vzešli tito vítězové: 1.A Tadeáš Urban, Natálie Pálková 1.B Tomáš Novotný, Karolína Šťastná 1.C Radek Musil a Tomáš Gabriel, Pavlína Matějíčková 2.A Petr Nekovář, Veronika Burianová 2.B Michal Pohl, Adriana Velíková 3.A Jan Lemberk, Tereza Lázničková 3.B Marek Stehno, Nikola Pálková 4.A Pavel Muhlfait, Jana Forejtová 5.A Pavel Sotona, Tereza Musilová 5.B pouze dívky, Adéla Málková Děkuji žákům za jejich stálé nadšení účastnit se sportovních akcí, které pro ně vyučující pořádají, a také kolegyním prvního stupně za organizaci sportovního odpoledne. Hana Adamová JAK SE HLÁSÍ Dne navštívili žáci pátých tříd Městský úřad ve Ždírci nad Doubravou. Vzhledem k tomu, že se chceme sami aktivně podílet na tvorbě zpráv a vysílání školního rozhlasu, cíl návštěvy byl více méně jasný - dozvědět se co nejvíce potřebných informací k realizaci naší vize. V zasedací místnosti nás přivítal pan Bc. Libor Málek společně s paní Naděždou Lédlovou a poskytli nám velice zajímavé informace týkající se chodu úřadu a spolupráce města, jakožto zřizovatele, s naší školou. Potom jsme se všichni společně přesunuli do prostor, kde se samotné hlášení a jeho příprava odehrává. Zde se nás ujala paní Brychtová společně s paní Ondráčkovou a Uchytilovou. Paní Brychtová nám poskytla veškeré potřebné informace týkající rozhlasu a zodpověděla dotazy.,,jakou techniku město k hlášení využívá?,,notebook, mikrofon, reproduktory, CD s hudbou. Vše je samozřejmě vysíláno bezdrátovou sítí. Jsou pro hlášení stanovena nějaká pevná pravidla?,,hlášení sice nemá stanovená pevná pravidla, ale snažíme se, aby hlášení nerušila občany v ranních hodinách a aby byla jasná a stručná. Kdo je zodpovědný za funkci místního a rozhlasu a kdo jej v případě potřeby opravuje?,,za vyhlášení žádostí občanů jsem zodpovědná já, v případě mé nepřítomnosti například paní Ondráčková. Co se týká funkce rozhlasu, za tu zodpovídá firma MOPOS, která má smlouvu s panem starostou a která rozhlas i v případě poruchy opravuje. Hlásí se o víkendu? Pokud to není nutné, o víkendu nehlásíme. Jak často zhruba v týdnu hlásíte? V průměru hlásíme desetkrát týdně. Kdo vybírá hudbu? Hudbu vybírám já z CD, na které máme zakoupena autorská práva. Je hlášení zpoplatněno? Kam jdou vybrané peníze? Místní občané a firmy neplatí nic, cizí obchodníci 50 Kč. Peníze jdou na účet města. Setkala jste se někdy s hlášením, které Vás rozesmálo? Snad jen dopodrobna rozepsaný soupis každého kusu oblečení. Je možné, že některé hlášení odmítnete vyhlásit? Ne, na hlášení mají občané právo. Stalo se Vám, že jste někdy zapomněla něco vyhlásit, nebo jste vyhlásila něco chybně? Ne, nestalo. Po rozhovoru našich malých reportérů dostaly žákyně Tereza Musilová a Monika Janáčková možnost si do rozhlasu vyhlásit zprávu o charitativní sbírce víček od pet lahví a piva, které se naše škola účastní, a o sběru papíru. Tohoto nelehkého úkolu se zhostily opravdu zodpovědně a jejich spolužáci a i my, třídní učitelky, jsme na ně byly právem hrdé. Paní Brychtová nás seznámila i s novinkou týkající se informování občanů pomocí textových zpráv. Tuto inovativní metodu šíření důležitých informací si žáci také vyzkoušeli. Návštěva městského úřadu nás obohatila o spoustu nových a zajímavých poznatků, které jistě využijeme při práci v našem školním rozhlase. Velké díky patří všem, kteří se s námi o tyto informace podělili. Soňa Sodomková, Monika Konůpková a třídy 5. A a 5. B NASE NOVINY

7 NAŠE ŠKOLA Slova pana ředitele Úspěchy našich žáků Vynikajícího úspěchu dosáhla v krajském kole recitační soutěže Veronika Břízová, třída 7. A. Obsadila třetí místo a obdržela od odborné poroty čestné uznání. V jiné kategorii soutěžil i další žák naší školy Zdeněk Michal, třída 9. A, který podobně oslovil odbornou porotu skvělým přednesem. Oběma reprezentantům, jakož i jejich učitelkám Lucii Myškové a Markétě Zrzavé patří velké poděkování. Dalším výborným výsledkem skončila reprezentace Miloše Havla, třída 8.A, v krajském kole dějepisné olympiády. V tvrdé konkurenci obsadil celkové třetí místo a díky bodovému výsledku má šanci postoupit do celostátního kola. Milošovi za jeho poctivou práci patří velké poděkování a gratulace. Ocenění si zaslouží i pan učitel Zdeněk Drápalík, který s Milošem spolupracuje a je opravdu vynikajícím učitelem. Také naši mladší žáci se prosadili v konkurenci okolních škol na soutěži Všeználek v Chotěboři, kde obsadili ve složení Barbora Uchytilová, Tereza Musilová, obě 5. A, Adéla Málková a Anna Bičíková, obě 5. B, 3. místo. Rekonstrukce vestibulu Jedním z důležitých záměrů, které byly podpořeny Městem Ždírec nad Doubravou, je rekonstrukce vestibulu školy. Byla zpracována architektonická studie a anketa rozhodla o realizaci varianty LES. Rekonstrukce by měla být provedena v průběhu letošních hlavních prázdnin. V současnosti očekáváme předání nabídek od tří firem. Všechny firmy provedly obhlídku prostor a obdržely výkaz s výměry. Jakmile budu podány nabídky, domluvíme se zřizovatelem na dalším postupu. Anketa pro rodiče V systému Edookit je k dispozici od čtvrtka anketa, kde mohou rodiče vyjádřit svůj názor na možné posunutí začátku výuky na 8.00 hod. Anketa bude k dispozici do 25. dubna a poté budou výsledky zpracovány a předány zřizovateli. V příštím vydání Našich novin budeme veřejnost o výsledcích informovat. Kontaktní údaje do školy Jak jsme avizovali na webových stránkách, provedli jsme změnu operátora služeb pevné telefonní linky. Kromě výrazného zlevnění můžeme nyní nabídnout veřejnosti možnost volat přímo i do školní družiny, všech oddělení mateřské školy a učitelům do kabinetů. Všem pedagogickým pracovníkům byla též zřízena ová adresa s doménou škola.zdirec.cz. Kromě vnitřního informačního systému Edookit je možno též využít i další možnosti přímé komunikace s pedagogickými pracovníky. Veškeré kontakty najdete na webových stránkách školy Realizace projektu Od začátku března 2014 realizujeme projekt Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou, který byl podpořen Evropským sociálním fondem v celkové výši Kč. Projekt bude trvat do konce prosince a informace o jeho aktivitách budeme pravidelně uveřejňovat v Našich novinách a na webových stránkách školy. Součástí projektu byly též reportáže, které jste mohli vidět v České televizi. Na webu školy najdete odkazy, kde si můžete obě reportáže prohlédnout Letní slavnost Již několikrát jsme avizovali, že připravujeme Letní slavnost, kterou bude škola ve spolupráci se Sdružením rodičů pořádat dne 13. června 2014 v areálu školy. Program je připraven a po projednání se zřizovatelem a Sdružením rodičů zahájíme intenzivní přípravu. Celá akce by měla mít i charitativní účel. Případné výnosy z tomboly (záleží na štědrosti dárců) by měly být základem Solidárního fondu, který by měl v budoucnosti pomáhat dětem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Mapa školy a preventivní programy V únoru probíhalo rozsáhlé sociometrické šetření, kterého se účastnili rodiče, žáci a všichni zaměstnanci. Výsledky bude společnost SCIO distribuovat od 14. dubna a po zpracování je zveřejníme na našich stránkách. V současnosti probíhají další preventivní programy určené pro žáky naší školy. Třetí a čtvrté třídy se účastní programu Kdo jsem a co smím, páté a šesté ročníky Umím se rozhodnout, sedmáci mají program Jak (si) neublížit a osmáci se učí jak (Ne)bezpečně na netu. Všechny programy budou mít pokračování na podzim. Výstava komiksů Od začátku dubna probíhá ve vestibulu školy výstava žákovských prací, komiksů na téma Staré pověsti české. Velice povedená díla našich žáků jsme zveřejnili na webu školy. Jedním z nejpovedenějších děl byl Kouzelník Žito, jehož autorem je Mário Marek, třída 7. A. Velké poděkování patří paní učitelce Marcele Vomelové za organizaci a metodické vedení žáků. Děkujeme též vedení města Ždírec nad Doubravou za zapůjčení panelů sloužících k umístění vystavovaných prací. Další akce Na našem webu a koneckonců i na stránkách Našich novin najdete množství informací o činnosti školy, družiny a mateřské školy. Je velice potěšitelné, že učitelé a učitelky základní školy, vychovatelky školní družiny i učitelky z mateřské školy mají stále chuť něco vymýšlet a pořádat. Zaslouží si za to, podle mého názoru, velkou pochvalu a poděkování. Rád bych ještě zdůraznil, že je také chvályhodné to, že dávají o svých akcích vědět. Jsem přesvědčen, že budete jen těžko hledat v dalekém i širokém okolí školu, která svoji činnost pohotově a poctivě prezentuje na veřejnosti jako naše ždírecká. Děkuji všem, kteří se usilovně snaží prezentovat dobré jméno naší školy. Poděkování technickým službám Rád se připojuji k paní učitelce Haně Adamové, která vyjádřila na webu poděkování Technickým službám Města Ždírec nad Doubravou. Poděkování patří panu B. Němcovi a všem zaměstnancům za výrobu překážek jízdy zručnosti pro naši školu. Překážky odpovídají parametrům ve všech kolech soutěže mladých cyklistů pořádanou BESIPem. Budou sloužit žákům v základním kole dopravní soutěže a zároveň pro trénování do kola oblastního. Děti se tak mohou dokonale připravit na závody, které se skládají z testů pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti, jízdy po dopravním hřišti a zdravovědy. Děkujeme! Volno pro žáky V pondělí 5. května se uskuteční celodenní školení pedagogického sboru základní školy. Z tohoto důvodu vyhlašuje ředitel školy podle 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volno pro žáky základní školy v den Školní družina bude v provozu od 6.15 hod. do hod. Mateřská škola a školní jídelna budou v provozu jako v běžný pracovní den. Děkujeme za pochopení! Mgr. Ota Benc ředitel školy NASE NOVINY 7

8 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta města Ždírec nad Doubravou podle 32 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů O Z N A M U J E : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 24. května 2014 v době od 8,00 do 14,00 hodin. 2. Místo konání voleb do Evropského parlamentu je: a) ve volebním okrsku č. 1 zasedací místnost městského úřadu, Školní 500, pro voliče ze severní části Ždírce n. D. z Benátek, Kohoutova, Údav a Stružince, b) ve volebním okrsku č. 2 společenská místnost v Domě pečovatelskou službou ve Ždírci n. D., Nad Řekou 560, pro voliče z jižní části Ždírce n.d., c) ve volebním okrsku č. 3 budova pohostinství v Horním Studenci čp.14, pro voliče z Horního a Nového Studence. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Jan Martinec, starosta v.r. SLUŽBY MĚSTA ŽDÍREC N. D. INFORMUJÍ... PROVOZ SBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben-říjen listopad-březen Pondělí Středa Pátek Sobota Zodpovědná osoba: Vosecký Pavel tel.: , Suchý František tel.: Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben-říjen listopad-březen Pondělí Středa Pátek Sobota Mimo uvedenou dobu v úterý a ve čtvrtek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel.: a Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel.: a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel.: , a Služby města mají nového pomocníka Město Ždírec nad Doubravou zakoupilo pro Služby města nový skříňový pětimístný automobil Dacia Dokker 1,6 kambia. Tento automobil nahradí zastaralý Fiat Doblo, který sloužil službám města téměř deset let. Nový automobil, který budou služby města využívat, bude sloužit jako pomocník při všech pracech pro město. Prodej automobilu a vozíku Město Ždírec nad Doubravou prodá skříňový automobil Fiat Doblo cargo 1,6. Palivo benzin. Barva šedá metalíza. Počet míst k sezení 2. Do provozu dán v únoru Najeto 161 tis. km. Doplňky tažné zařízení, autorádio. Technická prohlídka duben Cena dohodou. Město Ždírec n. D. prodá starší vozík HV Terra. Cena dohodou. Informace ohledně prodeje na tel. č nebo Ing. Bohumír Nikl ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám byt 2+1, 52 m 2 ve Ždírci nad Doubravou na náměstí v blízkosti obchodu, pošty. Cena dohodou. Tel.: Dacia Dokker, nový pomocník pro služby města 8 NASE NOVINY

9 NA AKTUÁLNÍ TÉMA SOCHA ŘEKY DOUBRAVY Rada města vyhodnotila anketu, která měla určit jakou variantu plastiky řeky Doubravy občané upřednostní. V anketě bylo podáno celkem 211 návrhů v elektronickém hlasování na webu města a dále občané doručili 12 písemných návrhů na podatelnu MěÚ. Všem, kteří vyjádřili v anketě svůj názor, rada města děkuje. Jak jste již mnozí z výsledků ankety zjistili, naprosto jasnou podporu získal návrh č. 1, tj. socha Doubravy ženy. Tento návrh získal 204 hlasů, což je 91,47% všech hlasů. Na základě uvedeného výsledku rozhodla rada města, že dřevěnou sochu Doubravy ztvární pan Radek Kreizl, autor vítězného návrhu. Předpokládáme, že socha bude instalována ve spodní části náměstí po dokončení všech zemních prací, tj. na přelomu září a října t. r. Veřejnost bude o přesném termínu včas informována. MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE REKONSTRUKCE ULICE MÍROVÉ A NA KOPANINÁCH Tak, jak již bylo uvedeno v dubnovém čísle NN, počátkem června bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce ulic Mírová a Na Kopaninách. V Mírové ulici bude situace ze stavebního hlediska náročnější, jelikož bude měněn kompletně hlavní kanalizační i vodovodní řad, mnohdy včetně domovních přípojek. To samozřejmě zkomplikuje přístup do přilehlých nemovitostí. I když zhotovitel stavby umožní vždy přístup do objektů, přece jenom bude příjezd na určitou dobu omezen. Sledujte proto postup výstavby a zaparkujte si vozidla v přilehlých ulicích. ČERPÁNÍ VODY Z VODNÍCH TOKŮ Ždírečtí zahrádkáři vznesli dotaz, za jakých podmínek lze regulérně čerpat vodu z vodotečí, především z Janského potoka. V této věci je nutné kontaktovat správce toku, kterým jsou Lesy České republiky, s. p., Správa vodních toků oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové. Správce toku určí žadateli podmínky, za jakých lze povrchovou vodu čerpat a jak má být zřízeno čerpací místo. Konkrétním správcem toku je pro Ždírec pan Michal Kubík, tel.: , Pronájem bytu 3+1 v Horním Studenci 99 Městský úřad Ždírec nad Doubravou oznamuje, že přijímá žádosti o pronájem bytu 3+1 v Horním Studenci 99 byt v prostorách bývalé pošty. Zájemci mohou podávat žádosti o pronájem bytu na podatelně městského úřadu do 16. května Informace k bytu podají zájemcům zaměstnanci oddělení výstavby města. Zákaz podomního prodeje Rada města svým nařízením č. 2/2013 (Tržní řád města Ždírec nad Doubravou) z vydala s platností k 1. listopadu 2013 zákaz podomního prodeje na území města Ždírec nad Doubravou. Podomním prodejem se podle zákona a uvedeného nařízení je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky dům od domu bez předchozí objednávky spotřebitele. Pokud bude tedy někdo nabízet jakékoliv služby bez vašeho výslovného objednání, službu odmítněte a pokud by byl prodejce neodbytný, kontaktujte Policii ČR, Obvodní oddělení Chotěboř, tel.: , , Poruchy veřejného osvětlení Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Citelum , dispečink Výběr poplatku za stočné V měsíci květnu bude prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb obyvatelstvu (SIPO) vybírán poplatek za stočné za rok Cena za stočné byla pro rok 2013 stanovena na 12 Kč za m 3 pro místní části Benátky, Kohoutov, Horní Studenec, Nový Studenec a část Nového Ranska - odběratelé vypouštějící odpadní vody do kanalizace neukončené ČOV. U kanalizace na Novém Ransku, která je napojena na čistírnu odpadních vod Slévárny a modelárny Nové Ransko je cena stanovena na 17 Kč za m 3. Bc. Jana Uchytilová POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ VODY DLE VYJÁDŘENÍ LESŮ ČR: 1) žadatel nechá zpracovat jednoduchý projekt, ve kterém bude popsáno jaké stavební úpravy v korytě potoka budou nutné. To vše bude zakresleno na situaci a na podrobném detailu. 2) předložit tento projekt spolu s žádostí o vyjádření na podnik Lesy ČR, 3) PD spolu s vyjádřením Lesů ČR a žádostí o povolení k odběru povrchových vod je nutné následně předložit vodoprávnímu úřadu Městského úřadu v Chotěboři, který vydá vodoprávní rozhodnutí. Jan Martinec INZERCE PROVÁDÍME zednické práce, dlažby, obklady, zámkové dlažby sádrokartony, ploty, kamenné terasy malby-nátěry, interiéry, fasády, střechy, protipožární nátěry přípravné zemní práce, dodávková přeprava materiálu přeprava osob 8+1, odtah vozidel podvalníkem KONTAKT: , NASE NOVINY 9

10 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA 10 VÝBĚR ZE ZÁPISU ZE 73. SCHŮZE RADY MĚSTA, KONANÉ Rozpočtové opatření č. 2/2014 Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 2/2014. Rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu o částku ,48 Kč. Účetní závěrka roku 2013 ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou Rada města: 1) schvaluje bez připomínek účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou za rok 2013, 2) schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou za rok 2013: a) v hlavní činnosti ve výši ,12 Kč, b) v hospodářské činnosti ve výši ,55 Kč, 3) rozhoduje o přidělení zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti ve výši ,55 Kč do rezervního fondu, 4) rozhoduje o úhradě ztráty z hlavní činnosti ve výši 1 882,12 Kč z rezervního fondu. Vyhodnocení poptávkového řízení č. 7/2014 Rada města: 1) otevřela 7 obálek s nabídkami podanými uchazeči v poptávkovém řízení č. 7/2014 Chodník Benátky, PD, 2) ukládá oddělení výstavby města doplnit od uchazečů, kteří podali nejlepší cenovou nabídku na prvním až třetím místě, další doplňující údaje k nabídce, 3) rozhodne o nejlepší nabídce na 74. schůzi rady města. Investiční činnost A/ investiční akce Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou: Rada města: 1) schvaluje zvýšení nákladů na stavbu chodníku v rámci stavby Revitalizace náměstí 9. května o Kč vč. DPH; důvodem zvýšení nákladů je záměna rovné dlažby za dlažbu betonovou tryskanou a z rozšíření chodníku z 1,65 na 2,00 m, 2) schvaluje instalaci dvoulinky z kamenné kostky K/10 podél obrubníků; náklady na položení dvoulinky činí Kč vč. DPH, 3) schvaluje vícenáklady ve výši Kč na provedení zvýšení únosnosti pláně pod komunikací, chodníky a parkovištěm, B/ investiční akce Zateplení budovy Služeb města Ždírec nad Doubravou : Rada města: 1) souhlasí s cenovou nabídkou Mgr. Radka Veselého ve výši Kč bez DPH na zpracování žádosti o dotaci na zateplení budovy Služeb města Ždírec n.d., Školní 94, 2) souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Jaroslava Janovského ve výši Kč bez DPH za zpracování projektu zateplení budovy, C/ investiční akce Datová síť v areálu ZŠ a MŠ Ždírec n. D. : - rada města schvaluje úhradu nákladů ve výši Kč za instalaci datové sítě v pavilonu školní jídelny. D/ investiční akce Stání pro kontejnery Údavy : - rada města souhlasí s výstavbou stání pro kontejnery na tříděný komunální odpad v Údavách; cena Kč vč. DPH. E/ investiční akce Víceúčelové hřiště Kohoutov : Rada města schvaluje: 1) výstavbu dešťové kanalizace a sběrné šachty dle PD; cena Kč vč.dph, 2) výstavbu plochy hřiště dle PD; cena Kč bez DPH, 3) zpevnění plochy parkoviště; cena Kč bez DPH, 4) zpevnění příjezdové komunikace; cena Kč bez DPH, 5) zpevnění příjezdové komunikace; cena Kč bez DPH, 6) výstavbu přístupu ke skladu; cena 3 722,50 Kč bez DPH. Záležitosti ZŠ a MŠ Ždírec n. D. Rada města bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou dne 5. května 2014 ředitelem školy; mateřská škola a školní jídelna jsou v provozu bez omezení. Smlouva se spol. EKO-KOM Rada města schvaluje: 1) uzavření smlouvy č. OS o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se spol. EKO-KOM, a. s. Praha, 2) podpis přílohy č. 1 pověření spol. EKO- -KOM, a.s. k plnění závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Dar TJ Sokol Horní Studenec Rada města rozhoduje o přenechání 2 m 3 palivového dřeva TJ Sokol Horní Studenec z prořezávky a kácení stromů na veřejném prostranství v Horním a Novém Studenci v březnu Vzorová smlouva nájemní na pronájem hrobového místa Rada města schvaluje vzorovou Smlouvu o nájmu hrobového místa na pohřebišti Horní Studenec, předloženou hospodářsko- -správním oddělením MěÚ a zpracovanou dle vzoru Ministerstva pro místní rozvoj. Příspěvek na akci Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč Aeroklubu Chotěboř na akci Letecká show, konanou dne Letecký snímek města Rada města schvaluje objednání leteckého šikmého snímku města; dodavatel Tomáš Hora THC, Karlovy Vary, cena snímku velikosti 1800 x 1200 mm vč. rámečku a dodání na místo činí Kč bez DPH. Různé Rada města vzala na vědomí: a) informaci spol. ELEKTROWIN a. s. o kontrole provedené na sběrném dvoře; zjištěný stav pokles sběru nechlazení o 25,28% oproti roku 2012, b) informaci místostarosty o akci Klimatour 2014, která se uskuteční , c) žádost společnosti FOR HELP s. r. o. o příspěvek na činnost o.s. Adam a konstatovala, že město přispívá dostatečně NNO v rámci kraje a na žádost nebude reflektovat, d) poděkování paní Hamplové za blahopřání k životnímu výročí. VÝBĚR ZE ZÁPISU ZE 74. SCHŮZE RADY MĚSTA, KONANÉ Záležitosti ZŠ a MŠ Ždírec n. D. Rada města: 1) rozhoduje o poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Ždírec n. D. ve výši Kč na gymnastický koberec o rozměru 600x200x3,5 cm, 2) rozhoduje o poskytnutí příspěvku ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu žáků pátých tříd do Velkých Pavlovic a zpět, 3) bere na vědomí informaci ředitele o činnosti školy, 4) bere na vědomí informaci o konání Letní slavnosti Slunovratu, která se uskuteční , 5) bere na vědomí plnění finančního plánu roku 2014, předložený ředitelem školy. NASE NOVINY

11 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Vyhodnocení poptávkového řízení č. 5/2014 a č. 7/2014 A/ Poptávkové řízení č. 5/2014 socha Doubravy: Rada města: 1) konstatuje, že občané odevzdali v el. anketě na webových stránkách města a podali písemně na MěÚ celkem 223 hlasů, z nichž návrh sochy č. 1 získal 204 hlasů, což je 91,47 % všech hlasů, návrh č. 2 získal 19 hlasů, což je 8,53%, 2) rozhoduje na základě výsledků ankety, že vítězným návrhem se stává návrh čj. MŽ/195/2014-2, autor Radek Kreizl, Holice, 3) pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo na realizaci vítězného návrhu, 4) rozhoduje o vyplacení částky ,- Kč autorovi vítězného návrhu jako zálohu na dílo; záloha bude vyplacena po podepsání SoD. B/ Poptávkové řízení č. 7/2014 chodník Benátky: Rada města: 1) konstatuje, že nejvýhodnější nabídku podala spol. GREGOR CZ, s. r. o. Žďár nad Sázavou, 2) pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo na realizaci projektu chodníku dle nabídky. Dodatek č.1 ke smlouvě město ROP Jihovýchod Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, uzavřené mezi městem Ždírec nad Doubravou a Regionální radou soudržnosti Jihovýchod dne 14. ledna 2014 pro realizaci projektu Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou 2. etapa, v předloženém znění (program 21. zasedání zastupitelstva města, předložený starostou). Projednání žádosti TJ Sokol Horní Studenec Rada města: 1) rozhoduje o poskytnutí příspěvku ve výši Kč TJ Sokol Horní Studenec na zajištění Dne dětí, který TJ uspořádá , 2) rozhoduje o zakoupení 4 ks zahradních setů (stůl + 2x lavice) pro potřeby TJ Sokol Horní Studenec, cena Kč. Investiční činnost A/ investiční akce Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou: Rada města: 1) projednává nabídku spol. Dlažba Vysoké Mýto na rekonstrukci plochy náměstí před obchodním střediskem čp ; rada města předloží nabídku k projednání zastupitelstvu města na 21. zasedání, B/ výstavba městské tržnice: Rada města: 1) projednala návrh oddělení výstavby města na výstavbu městské tržnice v prostoru za bytovým domem v Družstevní ul , 2) ukládá MěÚ připravit do podklady pro posouzení finanční náročnosti stavby zpevněné plochy, 3) projednala žádost A. Marka o obnovení cesty ve Stružinci na parc. č. 284/2 a uložila městskému úřadu připravit podklady pro finanční posouzení náročnosti stavby do Různé Rada města: a) vzala na vědomí dotaz majitelů zahrádek na odběr vody z Janského potoka; žádosti a stanovení podmínek odběru povrchové vody stanovuje správce toku, tj. Lesy ČR, s. p. Hradec Králové. b) projednala dopis Olgy Říhové ve věci opravy cesty Údavy Rovný; problematiku stavby prověří zaměstnanci oddělení výstavby města v termínu do 75. schůze rady města. c) vzala na vědomí informaci starosty o možnostech řešení věcného břemene na místní komunikaci na Novém Ransku, d) projednala informaci místostarosty o průběhu valné hromady Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o. p. s., konané Jan Martinec, starosta INZERCE???? Nevíte, kam na dovolenou????? Přijďte se poradit k nám! Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní 403, Ždírec nad Doubravou Tel./fax: Mobil , Jsme autorizovaným prodejcem řady cestovních kanceláří. Slevy nabízené zastoupenými kancelářemi získáte i u nás. HORY-LYŽE-MOŘE-POZNÁVÁNÍ-LÁZNĚ-RELAXACE Příprava a zajištění cestovních programů dle přání zákazníka v tuzemsku i cizině (individuální, skupiny, firmy, služební cesty). Možnost fakturace i na FKSP. Tlumočení i písemné překlady francouzštiny i s razítkem soudního tlumočníka. Ze spolupráce s CK KO-TOUR a M-TOUR letos nabízím: PAŘÍŽ + VERSAILLES a AZUROVÉ POBŘEŽÍ MAĎARSKO TERMÁLNÍ LÁZNĚ SÁRVÁR Hotel Park Inn **** ADVENTNÍ VÍDEŇ Těšíme se na setkání s Vámi, po telefonické domluvě i v sobotu a v neděli. Ing. Jindřich Kyncl NASE NOVINY 11

12 NEZNÁMÁ HISTORIE (pokračování na str. 13) TRAGICKÁ NEDĚLE 6. KVĚTNA 1945 Nad ránem této neděle tragicky vyhasly životy dvou mladých bratrů Janů z Hlinného na Žďársku u parku v Krucemburku. Ti zde byli zadrženi předcházejícího dne 5. května, když se vraceli do svého domova. Nalezené u nich trikolory a stanné právo vyhlášené zde krucemburským velitelem Jagdkomanda gestapákem Rüpplem vynesly nad nimi rozsudek smrti. Nechybělo mnoho a byl s nimi zastřelen také místní lékař MUDr. Drbálek. Ten vědom si svých lékařských povinností, i když se měl každé dvě hodiny hlásit na německém velitelství ve škole, jel navštívit nemocné pacienty. Při návratu ze Ždírce byl na okraji Krucemburku zatčen a měl být společně s bratry Janů zastřelen. Nakonec byl propuštěn, takové štěstí však neměli oba bratři Janů, ty zastřelil bratr gestapáka Rüpla dávkou z automatu. Mnohem větší tragédie čekala malou vesnici Slavětín a její obyvatelé také tohoto nedělního rána a také zásluhou krucemburského Jagdkomanda. Brzy ráno nechal slavětínský starosta Kolouch na rozkaz neznámého partyzána vybubnovat příkaz, aby všichni bývalí vojáci odešli do muničních skladů na Bílek a nevojáci šli dělat záseky ze stromů na státní silnici nedaleko křižovatky na Německý Brod a Havlíčkovu Borovou. Právě předtím německá posádka kapitulovala a vydala muniční sklady do rukou českých lidí. Brzy ráno však byly muniční sklady obsazovány německým vojskem a to jednotkou z Německého Brodu, které velel mjr. von Czerný. Němečtí vojáci začali postupovat přes muniční sklady směrem na strážnici číslo 3, kde byli muži ze Slavětína a Oudoleně. Strážnice byla nedaleko silnice od Ždírce na Německý Brod. Před tím muži na strážnici dostali od partyzánů rozkaz vyhodit silniční most u Nového INZERCE Ranska. Dostali 40 kg trhaviny s tím, že ji stačí položit na most a odpálit a most bude zničen. Opak byl však pravdou. V mostě zůstala jen malá díra, ale všechna okna v Novém Ransku byla zničena. Muži, kteří obsazovali muniční sklady, opustili strážnici a přesunuli se na kraj lesa nedaleko křižovatky na Slavětín, kde vybudovali obranné stanoviště opatřené ukořistěným kulometem. V té době od Jitkova přijíždělo německé nákladní auto, na kterém jeli ozbrojení němečtí civilisté. Obránci stanoviště dávkou z kulometu auto zastavili a Němce odzbrojili. K autu přistoupili také muži dělající záseky. Jeden z obránců si chtěl vyzkoušet ukořistěnou pušku a vystřelil z ní směrem do lesa. Po výstřelu se z okraje lesa vyhrnuli němečtí vojáci, byli to Vlasovci z krucemburského Jagdkomanda. Ti šli nepozorovaně lesem a snažili se napadnout muže dělající záseky na silnici. Když se ozval výstřel, domnívali se, že jejich přítomnost je prozrazena, okamžitě zaútočili na obranné stanoviště a i na muže na silnici. Na neštěstí se obráncům zasekl kulomet, a tak museli ze stanoviště uprchnout přes pole ke Slavětínu. Někteří při tom byli zastřeleni. Daleko hůře byli na tom muži dělající záseky. Ti až na jednoho, kterému se podařilo uprchnout, byli postříleni. Mezitím Vlasovci z krucemburského Jagdkomanda postupovali do Slavětína, kde nejprve na okraji obce zapálili Medovu stodolu v domnění, že se v ní ukryli obránci z křižovatky. Pak začali prohledávat jednotlivé domy. Muži, kteří měli mokré nebo zablácené boty, byli odvedeni k potoku na okraji vesnice a zastřeleni. Před očima svých nejbližších byl zastřelen Jan Janáček. Postřelena byla také mladá žena Marie Smejkalová, když se podívala ven z okna. Večer svému zranění podlehla. Zastřelen PRODEJ FASÁDNÍCH MATERIÁLŮ Nabízíme: kompletní fasádní zateplovací systémy probarvené fasádní omítky penetrace interiérové a fasádní barvy materiály pro dekorativní techniky na zdi laky, lazury velký výběr odstínů kvalitní materiály značky CAPAROL odborné poradenství na stavbě zaměření, kalkulace, vzorky - vše zdarma rychlé dodávky přímo k Vám objektové slevy možnost provedení realizace byl třináctiletý chlapec Pepík Horák, když nesl mužům na strážnici snídani. Zastřelen byl také jeho otec. Štěstí měl jeho šestnáctiletý bratr Jaroslav, který měl také mokré boty. V té době se u nich zastavil Josef Janáček z Oudoleně. Oba dva byli vyvedeni na dvůr, kde měli být zastřeleni. Když však Vlasovci v domě nalezli větší množství uzeného masa, nechali je být, a tak si oba dva zachránili své životy. Zastřelen byl i slavětínský starosta Kolouch, otec šesti dětí. Vraždění padlo za oběť třináct slavětínských občanů. Jejich společný hrob nalezneme na hřbitově v Havlíčkově Borové. V dopoledních hodinách této tragické neděle odjížděl od ždírecké staré hasičské zbrojnice vůz naložený smutným nákladem. Odvážel ze zbrojnice část padlých bojovníků od Sobíňova z odpoledne předešlého dne, kteří byli u železničního přejezdu krutě povražděni německými vojáky, když jeli na pomoc do Ždírce a Krucemburku, kde měli němečtí vojáci údajně vraždit české lidi. Rakve s těly padlých bojovníků byly odváženy do Krucemburku na katolický hřbitov, kde měly být před kostelem uloženy do společného hrobu. Pamětníci, mezi něž patřil i můj otec, vzpomínali, jaký to byl smutný náklad na voze, který zastavil pod schody kostela. Rakve byly zhotoveny ze syrových prken a prosakovala z nich krev obětí. V té době v kostele probíhala bohoslužba a její účastníci nemohli vyjít z kostela, pokud rakve nebyly odneseny do márnice. Ještě však vraždění této smutné neděle nebylo dost a tak k další tragédii došlo v neděli večer ve Ždírci nad Doubravou. Kolem 15. hodiny došlo u Trhové Kamenice ke střetu českých revolučních bojovníků s oddílem německých vojáků, kteří DANIELA VALIŠOVÁ VÁ V Údolí 689 Ždírec nad Doubravou liso eznam.cz 12 NASE NOVINY

13 NEZNÁMÁ HISTORIE (pokračování ze str. 12) byli při tomto střetnutí odraženi a ustoupili směrem ke Ždírci. V lese nedaleko Údav Němci v té době zadrželi dva muže. Jeden z nich byl poštmistr z Horního Studence a druhý se prokázal legitimací Technische Nothilfe. Byl to Josef Froš z Pardubic, kterého němečtí vojáci považovali za zběha z polovojenského technického pracovního oddílu. Vojáci oba muže odvedli do zámku v Horním Studenci, kam povolali studeneckého vrchního strážmistra Kropáčka, aby je vyslechl. Poštmistra ihned po výslechu propustili. Froš však na otázky českého četníka: Kam chcete jít? stále mlčel. Německý velitel výslech Froše přerušil a nařídil poslat ho s eskortou dvou vojáků do Ždírce nad Doubravou, kam přišli okolo 18. hodiny do hostince Peklo, kde bylo ubytováno německé velitelství. Froše zatím zavřeli v chatrné kůlničce na dvoře hostince. Z kůlničky mohl Froš podle svědectví hostinské Pochopové snadno utéci, ale on se o útěk nepokusil. Krátce po osmnácté hodině odvedli dva vojáci Froše s napřaženými puškami ke stodole Fidlerova statku, aby ho zastřelili. Na místo popravy se seběhli ždírečtí občané a začali německým vojákům vyhrožovat. Vojáci se snažili rozlíceným občanům vysvětlit, že jde o německého dezertéra a nakonec od popravy upustili. Froše poté zavřeli do komory sousedního Šupitova statku. Froš byl nakonec v pozdních večerních hodinách popraven výstřelem do týla. Druhého dne ráno Němci rozhlásili, že se zajatý mladík pokusil o útěk a při tomto pokusu byl zastřelen. Frošovo tělo bylo vojáky zahrabáno do brambořiště Fidlerova statku. Byl povolán hrobař Soukup, aby prozatímně pohřbil tělo do hlubšího hrobu na poli. Kvůli pozdější identifikaci mu byla odstřihnuta látka z oděvu a vlasy Tyto věci byly uloženy na Obecním úřadě. Po identifikaci bylo tělo převezeno do Pardubic a zpopelněno v krematoriu. Po uzavření středních škol v Protektorátě na konci války, byl student Josef Froš přidělen, tak jako jeho mnoho spolužáků, k pomocnému technickému oddílu v Pardubicích /Technische Nothilfe/. Všichni chlapci z tohoto oddílu bydleli nejdříve doma u rodičů. Jelikož jejich docházka do práce byla špatná, museli být ubytováni ve společné ubytovně. V té době byl Froš dvakrát vyšetřován za noční nepřítomnost na ubytovně. Dne 28. dubna odešel s několika kamarády a zpět se již nevrátil. Rodičům měl Froš napsat dopis, ve kterém jim sdělil, že jde pomstít svého strýce Františka Froše, který byl dozorcem v donucovací pracovně v Pardubicích. Ten byl po svém zatčení umučen v koncentračním táboře v Oranienburku. Nepodařilo se zjistit, kde se té neděle 6. května zdržoval. Měl si v Nasavrkách od svého kamaráda Adámka ze Svitkova půjčit kolo s tím vysvětlením, že se potřebuje rychle dostat do lesů v okolí Ždírce a kde měl vyhledat jistého hajného. Tak to později uvedl spolužák Adámek jeho rodičům. Josef Froš hledal zřejmě na Železných horách spojení na partyzány. Froš byl také zřejmě zapojen do odboje (přestřihoval telefonní dráty). Jak skončil mladý život Josefa Froše, jsme se dočetli na začátku. Tak skončila krvavá neděle 6. května. Další velké utrpení pro obyvatele Krucemburku a Ždírce nad Doubravou, začalo opět při náletu 9. května. Pavel Vomela Příměstský tábor pro děti Ski Fanatic pořádá příměstský tábor pro děti 6 15 let ze Ždírce nad Doubravou a blízkého okolí. Popis tábora: Jedná se o klasický příměstský tábor bez noclehu, do kterého děti docházejí každé ráno a odpoledne si je rodiče zase přebírají domů. Zázemí bude zajištěno v prostorách základní školy ve Ždírci nad Doubravou. Stravování bude zajištěno ve školní jídelně. Tábor je zaměřen na sportovní aktivity, ale ne jen na ně. Tábor je propojen celotýdenní hrou (CTH) zaměřenou na dané téma. Děti čeká pod dohledem zkušených pedagogických pracovnic a pracovníků týden plný zábavy (např. výroba různých předmětů, které použijí při hrách, nácvik dramatických scének, spousta sportovních aktivit jako je jízda na in-line bruslích, na kole a v neposlední řadě výlet). To vše bude vsazené do tematické táborové hry, která je každý týdenní cyklus jiná. Děti budou soutěžit v oddílech o členech. Termíny táborových cyklů: I. cyklus, téma: Olympiáda naruby II. cyklus, téma: Pevnost Boyard III. cyklus, téma: Cesta do pravěku Průběh tábora: Příchod dětí do prostor ZŠ Ždírec n. D. bude od 7.30 do 8.00, (vchodem od městského úřadu do prostor školní družiny). V 8.15 svačina a v 8.45 začátek dopoledního programu. V oběd, poté bude následovat odpolední program. V odpolední svačina, ukončení odpoledního programu v Vyzvednutí dětí do v prostorách školní družiny ZŠ Ždírec n. D. Pitný režim je zajištěn po celý průběh každého dne a děti budou mít pití kdykoli a kdekoli k dispozici. Většinu času děti stráví v terénu, v prostorách školy by zůstaly pouze při nepříznivém počasí. Cena jednoho táborového cyklu: Kč (cena pro sourozence Kč) (při účasti na více cyklech je cena za jeden cyklus 1600 Kč) Cena zahrnuje: strava (5x oběd, 10x svačina, celodenní pitný režim), pedagogický dozor, všechny výlety, vstupy a doprava. Půjčení sportovních pomůcek, kapesné pro děti, za které si děti budou moci koupit zmrzlinu nebo nějakou jinou sladkost při našich výpravách, odměny, ceny a úrazové pojištění uzavřené na dobu trvání tábora u České pojišťovny a.s. Přihlásit se můžete přes on-line přihlášku na em na nebo telefonicky na Přihlášení je nutné provést nejpozději 14 dní před zahájením daného cyklu. Podrobné informace, informace o zaplacení a všeobecné podmínky Vám budou zaslány po přihlášení. Příměstský tábor se uskuteční při minimálním počtu 15ti dětí. Odp. vedoucí: Veronika Hromádková Dis., tel.: Kontakt: Ski Fanatic lyžařská - snowboardová škola a dětská outdoorová organizace, Bc. Martin Dostál, Medunova 785, Slatiňany, IČ: , Tel.: , NASE NOVINY 13

14 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU KZM AKCE PLÁNOVANÉ NA I. POLOLETÍ ROKU 2014 čtvrtek 15. května Za kamarády z televize IV. Čtvrtek 15. května 2014 V 7.35 a 9.35 hodin. Pásmo filmů pro nejmenší. 63 min. V sále kina. Vstupné 19,- + 1,- pátek 16. května Pavel Kynčl léčivé kameny Od hodin v městské knihovně. Vstupné 50 Kč. středa 21. května Travesti revue Techtle Mechtle míří do našeho města s nadčasovým zábavným pořadem,,2 106,,! Od hodin v sále městského kina. Předprodej od v IC. Vstupné: 220 Kč předprodej, 250 Kč na místě. Lukáš, Honza a Alex - tři muži, kteří se téměř každý večer změní v krásné ženy na prknech divadel a kulturních domů v celé České republice i na Slovensku! Dvakrát do roka tato známá travesti formace připravuje zbrusu nový zábavný pořad s výpravnou divadelní scénou a řadou jevištních kostýmů. Jejich pořady jsou postavené na parodii, nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou rozesmáté tváře publika, které tvoří převážně ženy. úterý 27. května KONCERT ZUŠ Chotěboř od hod. v sále městského kina. Čtvrtek 29. května IRISDIAGNOSTIKA od hodin v městské knihovně. Vstup zdarma. sobota 7. června Ždírecký okruh VII. pro pěší i cykloturisty Turistická a cykloturistická akce. Organizátoři pro účastníky připravili 3 pěší trasy a 3 cyklotrasy. Akce má start v 7.00 až v areálu SDH (na okraji města u prostoru areálu čističky odpadních vod, u řeky Doubravy) ve Ždírci nad Doubravou. Startovné: Dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Propozice tras na místě, občerstvení zajištěno. pátek 13. června Don Quijote de la Ancha divadlo z Brna Představení vzniklo v režii pana B. Polívky, dnes je to již legendární inscenace (4000 repríz), je vhodné pro všechny generace, i pro rodiny se školními dětmi, doba trvání je cca 75 minut. V18.30 hodin. Vstupné 100 Kč. INZERCE DŽEKŮV RANČ Vás srdečně zve na VEPŘOVÉ HODY začínající v pátek 16. května odpoledne a končící v neděli 18. května večer Máte-li chuť, neváhejte navštívit naši RODINNOU RESTAURACI a mít tak jedinečnou příležitost ochutnat třeba PEČENÁ KOLENA PODÁVANÁ S DOMÁCÍM ŠKVARKOVÝM CHLEBEM, KŘENEM A HOŘČICÍ na prověřený tradiční způsob či lahodnou RANČERSKOU BAŠTU EXCLUSIVE S OPEČENÝMI BRAMBORY nebo ADAMOVA PEČENÁ ŽEBRA MEDOVÁ pro opravdové labužníky a mnoho dalšího to vše zapít naším 13 nefiltrovaným a nepasterizovaným SPECIÁLEM vlastní výroby z našeho MINIPIVOVARU Porce včetně přílohy již od 79 Kč 14 Kalendář akcí je průběžně doplňován. Více na GALERIE DOUBRAVKA Soňa Hamsová, Jaroslav Hamsa - foto, obrazy Zdena Hovorková, akademická malířka - obrazy Těšíme se na Vaši návštěvu Rezervace místa na tel.: nebo u: Váš DŽEKŮV RANČ NASE NOVINY

15 Z CENTRUM KULTURY PRO A ČINNOSTI RODINU ZÁJMOVÝCH DOUBRAVKA SDRUŽENÍ AKCE v měsíci KVĚTNU v CpR Doubravka VÝLET DO HLINSKA MAŠINKOU pondělí v 8.30 h Pojeďte s námi vláčkem na malý výlet do Hlinska. Sraz účastníků na vlakovém nádraží ve Ždírci n. D. v 8.30 h. Odjezd směr Hlinsko v 8.46 h. Program výletu: návštěva dětského hřiště na Betlémě, cukrárna, individuální program. Větší děti mohou zavítat na výstavu Hry a klamy z libereckého IQ parku ve Společenském domě nedaleko Betléma. Návrat zpět je možný: v h vlakem, ve h autobusem, ve h vlakem (záleží na každém). Při nepřízni počasí se výlet nekoná! Těšíme se! ENERGETICKÉ RELAXAČNÍ MASÁŽE, HARMONIZACE TIBETSKOU MÍSOU - Dita Doleželová Objednávky na termín: pondělí od 10 h. Netradiční masáže, harmonizace těla i duše tibetskou mísou, možnost individuálních konzultací (etikoterapie, poradenství, osobnostní rozvoj, výklad kartiček). Více informací na Je nutné se předem objednat přímo u paní Dity D. na tel.: SEBELÁSKA, SEBEDŮVĚRA, SEBEÚCTA - Dita Doleželová středa od 17 h Povídání o tom, co nám zrcadlí naše vztahy a které převzaté programy nám brání důvěřovat sobě samým, svým pocitům a realizovat svá přání a touhy. Ukážeme si, kde v sobě můžeme nalézt sílu, která to změní. Jak můžeme probudit lásku k sobě samé a svému životu bez toho, abychom lpěly, omezovaly své nejbližší nebo cítily pocit viny. Uvolníme vnitřní napětí a očistíme tělo pomocí jedné z technik autogenního tréninku. Délka sezení 2 3 hodiny. Cena: 250 Kč/osoba (při počtu osob nad 10 lidí 220 Kč/osoba). S sebou karimatku, deku a případně polštářek pod hlavu pro vaše pohodlí. VÝKLAD HOROSKOPU od paní Zdeny NAZIROVÉ úterý (čas dle objednání) Známá astroložka paní Zdena Nazirová se opět vrací do Centra, kde jí můžete po celý den navštívit a nechat si od ní vyložit horoskop přímo jen pro vás. Pro objednání kontaktujte přímo p. Nazirovou na tel.: Přijďte okusit kouzla astrologie! LYMFATICKÁ MASÁŽ HLAVY Eva Portlová pátek (čas dle objednání) Určeno pro všechny generace! Přijďte si vychutnat chvilku odpočinku s příjemným pohlazením duše i těla! Objednávky na tel.: paní Eva Portlová. Akční cena: 200 Kč (doba trvání 45 minut). Více informací o nabízených masážích na www. evaportlova.webnode.cz. Nově u paní Portlové možnost zakoupení bezlepkového čajového pečiva! Více informací o průběhu činností v Centru a podrobný program na měsíc květen získáte na Facebooku: Centrum pro rodinu Doubravka. HLEDÁME DALŠÍ AKTIVNÍ MAMINKY, které by mohly pokračovat a podílet se na organizaci a chodu Centra a také ve vedení jednotlivých programů. Důvodem je brzký návrat stávajících maminek do zaměstnání. NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT, DVEŘE JSOU OTEVŘENY VŠEM MÍSTNÍM MAMIN- KÁM I Z BLÍZKÉHO OKOLÍ! V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Centra paní Ivu Blažíčkovou na tel.: nebo paní Martinu Hamederovou na tel.: Za kolektiv Klubu maminek Iveta Motlová KULTURNÍ AKCE V NAŠEM BLÍZKÉM OKOLÍ (pokračování na str. 16) MULTIFUNKČNÍ CENTRUM HLINSKO Tel , Jméno růže Datum konání akce: od hod. Místo / lokalita: Divadelní sál Divadelní představení v rámci jarního abonentního cyklu 2014 Hraje Východočeské divadlo Pardubice Koncert ke 40. výročí založení dechové kapely HLINEČANKA Datum konání akce: od hodin Místo / lokalita: Divadelní sál Hosté: Milan Černohouz a Blanka Tůmová Vstupné: 90 Kč Předprodej: od 14. dubna TIC Hlinsko (Betlém ) online rezervační systém O líném Kubovi a chytré Káče Datum konání akce: od 13, a 16 hodin Místo / lokalita: Společenský dům Loutkové divadlo Travesti skupina Divoké kočky Datum konání akce: od hodin Místo / lokalita: Divadelní sál Předprodej vstupenek od 2. dubna. Vstupné 220 Kč. Bob a Bobek Datum konání akce: od hodin Místo / lokalita: Divadelní sál Divadelní představení v rámci dětského předplatného jaro Volný prodej vstupenek měsíc před představením. Divadlo Anfas Praha Známé večerníčkové postavičky ožijí ve veselém představení plném písniček na motivy knih Pavla Šruta a procestují ve svém létajícím klobouku celý svět. NASE NOVINY 15

16 KULTURNÍ AKCE V NAŠEM BLÍZKÉM OKOLÍ (pokračování ze str. 15) Šípková Růženka Datum konání akce: od hodin Místo / lokalita: Divadelní sál Základní škola Ležáků Vás zve na divadelní představení Šípková Růženka v podání školního divadelního Vstupné dobrovolné. Dětský den Datum konání akce: od hodin Místo / lokalita: Areál u Domu dětí a mládeže a u Multifunkčního centra. V případě špatného počasí v Multifunkčním centru. MKK Hlinečan ve spolupráci s DDM Hlinsko a Gymnáziem K. V. Raise pořádá již po druhé velký Dětský den pro všechny soutěživé a hravé děti. Kdy jindy by se měla taková akce uskutečnit než od 14 h, v den jejich svátku. Celý velký pohádkový okruh plný soutěží a her bude opět probíhat v přilehlých prostorách MFC Hlinsko, tedy v zahradě DDM Hlinsko a v parku v okolí MFC. Vloni jsme museli použít mokrou variantu a celý okruh přemístit do budovy POZVÁNKA Irisdiagnostik Mgr. Andrea Šmídlová Dovolte mi pozvat Vás na podvečerní přednášku s následnou besedou IRISDIAGNOSTIKA bezbolestné vyšetření zdravotního stavu a zjištění příčin skrytých problémů Irisdiagnostika oko jako obraz toho, jak jsem žil a žiji. Jak si sám zdraví navrátit a jak znovu neonemocnět. Strava jako lék léčivá moc stravy, zázračná síla vody a zdravý pitný režim. Imunitní systém člověka a alfa a beta glukany Přednáška se koná dne: 29. května 2014 od hod. Místo konání: Městská knihovna ve Ždírci nad Doubravou Po přednášce se pro zájemce uskuteční preventivní vyšetření metodou oční diagnostiky (účastníci přednášky mají 50% slevu). Vstupné zdarma. MFC, ale ani to neubralo dětem na radosti ze hry. Doufejme, že se letos budeme těšit lepšímu počasí. Studenti z Gymnázia K. V. Raise (GT Hlinsko) již připravují všemožné disciplíny, hry a soutěže a k vidění budou i velmi neobvyklé kostýmy. Všechny děti srdečně zveme a těšíme se, jak si společně zařádíme. VESELÝ KOPEC Hrnčířská sobota Datum konání akce: 17. května 2014 od 9:00 do 16:00 hodin Ukázky výroby, prodej, kulturní program Typ akce: trhy, výstavy, veletrhy CHOTĚBOŘ Pohádkový les: Pohádky paní hudby Kdy: :00-15:00 Kde: Zámecký park ČERNOBÍLÁ KRONIKA ZPRÁVY POLICIE Krádeže vloupáním Neznámý pachatel dne v době od 4.30 hodin do hodin se pokusil vypáčit hlavní vchodové dveře do pivnice na fotbalovém stadionu v ulici Ke Stadionu ve Ždírci nad Doubravou, což se mu nepodařilo. Proto si přistavil ke stěně objektu dřevěnou paletu pod okno vedoucí do výčepu pivnice. Vytrhl spodní část ocelové mříže před oknem, rozbil okno, které se otevírá dovnitř objektu, toto vyklopil, sáhl dovnitř, kde v blízké polici nejblíže otevřenému oknu odcizil cukrovinky a žvýkačky. Poškozenému způsobil škodu ve výši 920 Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do hodin dne vnikl na neoplocený pozemek u rozestavěné rekreační chaty v Chotěboři, místní části Bílek. U chaty rozbil skleněnou výplň okna a vnikl dovnitř. Z chaty odcizil elektrický kabel v délce 40 m, který byl v chatě ukotven a dále napojen venku na elektrický přívod. Z prostoru chaty dále pachatel odcizil další elektrické kabely o celkové délce cca 30 m. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Krádež Neznámý pachatel v době od 17:00 hodin dne do 9:00 hodin dne odcizil na volně přístupném pozemku u domu v obci Slavíkov, místní části Kocourov, ze zaparkovaného vleku vláčicí brány. Dále odcizil z pozemku volně položené trubky. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Ohrožení pod vlivem návykové látky Čtyřiapadesatiletý muž z Chotěbořska řídil traktor zn. Zetor 5211 pod vlivem alkoholu. Provedeným orientačním vyšetřením pomocí detekčního přístroje Dräger, bylo naměřeno 1,21 promile alkoholu v dechu řidiče. pprap. Marie Perková vrchní asistent 16 NASE NOVINY

17 ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ HAVLÍČKŮV BROD 1., 3., MUDr. Jindřiška Klepetková Vilémov , 10., MUDr. Miroslav Šovan Husovo nám., Ledeč n. S MUDr. Veronika Vosiková Lánecká 970, Světlá n. S MDDr. Jitka Dvořáková Koželská 222, Ledeč n. S , MUDr. Oldřiška Drbohlavová Psychiatrická léčebna, Havl. Brod ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ HLINECKO MUDr. Michael Chlud Smetanova 568, Skuteč MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590, Hlinsko MUDr. Petr Foltan Herálec MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590, Hlinsko MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Josef Cimburek Tyršova 386, Skuteč POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9.00 DO HODIN. LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST V NEMOCNICI HAVLÍČKŮV BROD Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky (dospělí) (děti a dorost) POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE, FARNOST KRUCEMBURK Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n. D.: sobota: (každý sudý týden) Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: INZERCE UHELNÉ SKLADY KYSI KYSIlková Jana Hlinsko AKČNÍ SLEVY UHLÍ A BRIKET Duben až o 300Kč / t REKORD NĚMECKÉ BRIKETY REKORD 15cm vysoká výhřevnost REKORD nepodléhají samovznícení 5 cm nahradí černé uhlí, kostku, ořech VÝHODNÉ CENY LEDVICKÉHO UHLÍ, KOSTKA, OŘECH 2, KOSTKOOŘECH Dále nabízíme: černé uhlí, kovářské uhlí, polský kostkoořech, palivové dřevo SKLÁDÁNÍ UHLÍ DOPRAVNÍM PÁSEM Doprava do 40km zvýhodněna Objednávky nahlaste osobně nebo telefonicky v provozní kanceláři Nádražní ul., Hlinsko od hod. tel.: a po celý den: NASE NOVINY 17

18 CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ SLOVO HEJTMANA Do nové vlády vkládáme naděje, že spolupráce bude s ohledem na potřeby našeho kraje určitě lepší, než s vládou předchozí. To se potvrdilo, když před měsícem navštívil Vysočinu i samotný předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Ve více lokalitách vyjádřil podporu projektům, jež jsou pro náš kraj a jeho další rozvoj podstatné. Především otázky související se zaměstnaností našich spoluobčanů byly v popředí zájmu pana premiéra. Vyjádřil spokojenost například s naší aktivitou v orientaci krajského školství k potřebám trhu práce. O tom se přesvědčil přímo při návštěvě Střední průmyslové školy Třebíč, kde se seznámil s dobrou praxí středního školství na Vysočině a jeho přizpůsobením se reálné poptávce firem například v podobě zavedení nového oboru Energetika a oborového zaměření specialistů na zpracování plastů. V našem regionu fungují společnosti, které tyto specialisty zaměstnávají. Nové studijní zaměření pomohly specifikovat společnosti Mann Hummel a Fraenkische. Oba tyto závody premiér České republiky rovněž navštívil a ocenil náš inovativní přístup ke vzdělávání odborníků pro konkrétní regionální zaměstnavatele. Navštívil rovněž Vysočina Arenu v Novém Městě na Moravě, o němž se uvažuje, že by mohlo být národním olympijským centrem pro biatlon. Se zachováním zaměstnanosti v regionu souvisela i návštěva uranového dolu Rožná. V těchto souvislostech není zatím nic rozhodnuto, pouze byla otevřena diskuse. Jsou nutné odborné analýzy i podmínky praktického zajištění financování a provozu a projednání těchto projektů s příslušnými ministerstvy i místní samosprávou. Během jara očekáváme i pracovní návštěvy dalších ministrů. Bez ohledu na politickou situaci musíme myslet taky na soulad našich činností s přírodou. Během závěru letošní zvláštní zimy jsme se začali obávat sucha. Dnes to nevidím jako bezprostřední dramatické ohrožení, ale měli bychom být připraveni na možné nejrůznější podoby přírodních dějů. Předpoklad a poznatky klimatologů hovoří o tom, že Česká republika bude patřit do pásma, kde se může množství srážek v průběhu roku snížit a pak naopak mohou přijít přívalové deště a lokální záplavy. Kraj Vysočina je díky přehradám Vír a Želivka zásobárnou vody pro Prahu i Brno, proto se musí kromě jiného intenzívně věnovat opatření k zadržení vody v přírodě. Bohužel jsem zjistil, že tato oblast je zatím opomíjena. Připravili jsme se na povodně, na množství vody z tajícího sněhu, nádrže byly předpuštěny a najednou nám příroda řekla během jednoho roku takhle ne! Myslím si, že je potřeba, aby odborníci začali s tímto problémem pracovat a řekli, jak s vodou šetřit, jak ji udržet, jak s ní nakládat rozumně v průmyslových provozech i ve všech dalších oblastech včetně domácností. Dalším složitým problémem jsou silnice. Máme obrovské množství požadavků, ale nemáme tolik zdrojů. A bohužel je jednoznačné, že všechny silnice na všech trasách v České republice zcela perfektní nejsou a ani na Vysočině nebudou. Jednoduše proto, že počet silnic a jejich vytíženost zdaleka převyšují finanční prostředky, které jsme schopni dát dohromady. Když se podíváme, jak bolavě se opravuje dálnice D1 a jak složité je prosadit výstavbu nových dálničních úseků, cítíme nutnou potřebu přehodnotit investice do dopravní obslužnosti. Dalším možným scénářem je vyřazení některých silnic, a to i v Kraji Vysočina, ze silniční sítě. Osobně bych byl velmi nerad, abychom k této variantě dospěli, ale bohužel, stav je takový. Došli jsme k nějaké hranici, kdy jsme civilizačně na vysoké úrovni, všechno si přejeme mít NEJ, ale prostředky přestávají být k dispozici. Problémy jsou a budou se vším možným a musíme se snažit je řešit. Ovšem jen v rámci daných možností. Ty nijakým nářkem nebo stížnostmi nepřekročíme. Přesto si myslím, že si nežijeme špatně. Přeji vám, abyste to vnímali a měli potěšení z obyčejných lidských radostí. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina INZERCE Vinotéka Jana Malá Nádražní 95 (u Autoopravny) Ždírec nad Doubravou tel: Nabízíme: 11 druhů stáčených vín každý týden jedno v AKCI Kvalitní lahvová vína Medovina a výrobky z medu Pečené čaje a sypané čaje Nakládané sýry, olivy Přírodní bylinná kosmetika mýdla, šampony, krémy... Keramika Dárkové předměty Slané a sladké pochoutky k vínu Dárkové balíčky možnost zhotovení balíčku na přání NOVINKA od 1. května: Přijďte vyzkoušet nový věrnostní program za odebrané zboží Prémiový alkohol z dovozu (Whisky, Brandy, Rum, Tequila) Květiny OTEVŘENO: PO hod ÚT - PÁ 9, hod SO 9-11,30 hod NASE NOVINY

19 NA AKTUÁLNÍ TÉMA PRVNÍ ZPRÁVY o předchůdci Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc). V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a věnovala tento den míru. Na sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera, která požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek světa. SPORTOVNÍ OKÉNKO SPOLEČENSKÁ KRONIKA Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou za projevené blahopřání k mému životnímu jubileu. Marie Stará Touto cestou bych chtěla poděkovat MÚ ve Ždírci n. D. za blahopřání a dárek k životnímu jubileu 85 roků. Vlasta Ondráčková Ráda bych touto cestou poděkovala Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou za projevené blahopřání k mému životnímu jubileu. Jiřina Kuffová Narození Michal Voldán Horní Studenec Tomáš Černý Ždírec nad Doubravou Tomáš Sýs Ždírec nad Doubravou Druhá květnová neděle patří všem maminkám Vzpomínka V ROCE 1907 Anna Jarvisová (zemřela v r bez prostředků a zcela opuštěná ve starobinci) zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Dočkala se v roce V roce 1914 byl Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek - den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní. NÁPAD OSLAVY Dne matek do Československa přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA, Dne 4. dubna 2014 uplynulo již 10 let od úmrtí pana Bohumila Štěrby z Nového Studence. S láskou vzpomíná syn Bohouš s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. SPORTOVNÍ OKÉNKO mezi nimi i sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky i některé ženské komise při politických stranách. Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám, tak začínala výzva v Českém slově z roku Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás. NEJVÍCE SE o oslavu Dne matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu, protože její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal takto: Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu... MATKA, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá. Ing. Bohumír Nikl Velikonoční turnaj ve stolním tenise Dne se v kulturním zařízení Horní Studenec uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenise, který uspořádala T. J. Sokol Horní Studenec. Celkem se zúčastnilo 11 hráčů ve věku od 14 do 65 let. Zápasy probíhaly celých šest hodin na třech hracích stolech. Účastníci si odnesli hezký sportovní zážitek a ti nejlepší také věcné ceny. Václav Štěrba NASE NOVINY 19

20 SPORTOVNÍ OKÉNKO ŽDÍRECKÝ NOHEJBAL STÁLE AKTIVNÍ Nově vzniklá nohejbalová Sešlost Vysočina (nový tým Ždírce nad Doubravou pro rekreační i nové hráče). Nově vzniklý tým Sešlost Vysočina oslovuje touto cestou případné nové zájemce o nohejbal z řad mladých začínajících hráčů a i těch starších rekreačních - přijďte mezi nás na trénink každé pondělí od hod. do tělocvičny ZŠ Ždírec n. D. Sešlost Vysočina nejenom naskočí do okresní soutěže (na místo odstoupivšího Vilémova), ale jejím hlavním cílem je udržení rekreačního nohejbalu a hlavně nábor a výchova začínajících hráčů nohejbalu, kterým je více jak 15 let a dobře si rozumí s míčem. Případné dotazy pište na: Více se také dozvíte na: Nohejbalové oddíly Nohejbal ZŠ a MŠ Ždírec n. D., Tatran Ždírec n. D. a nově vzniklý tým Sešlost Vysočina Ždírec n. D. uspořádaly tři kvalitní nohejbalové turnaje. Účastnili jsme se dosud šesti turnajů u soupeřů. Ukončujeme přípravy na nový ročník Okresního přeboru Havlíčkobrodska. Náš tým je připraven zopakovat dobré výkony a umístění i v letošním ročníku OP H. B., podporován týmem Sešlost byl odehrán Veteránský turnaj v tělocvičně ZŠ- s účastí 12 týmů turnaj trojic SUPER- VETERÁNŮ, odehrán v tělocvičně ZŠ, 5 týmů, hra na tři dopady. Konečné pořadí: 1.Vilémov - Podmoky - Suchomel, Žaloudek, Dvořák 2. Sešlost Ždírec n. D. - Bačkovská, Petřík, Ilich M., 3. Ždírec - Doležal, Starý, Marek, 4. Ždírec - Zvolánek, Klepetko, Švanda, 5. Studenec - Novotný, David, Blažíček byl odehrán ve ždírecké tělocvičně druhý ročník dvoudopadového turnaje trojic. Účast hráčů z extraligy, ligy, kraje, okresu a neregistrovaní. Konečné pořadí: 1. Pardubky, 2. Přibyslav, 3. Sešlost Vysočina, 4. Jilem, 5. Polička (vítěz 2013), 6. Tatran, 7. Tykadla. Hráčům patří poděkování za perfektní hru a propagaci nohejbalu! v H. Brodě na okresním dvoudopadovém turnaji dvojic vyhrál tým Sešlost Vysočina. Turnaje se účastnilo 13 dvojic. Hrálo se na dvě skupiny a z postupujících 3 týmů z každé skupiny bylo sehráno finálové klání. Sešlost Vysočina - (Culka Víťa, David Urubčík). Tým Tatranu Ždírec n. D. skončil na 7. místě ( Dan Novotný, Michal Hertl) začíná Okresní přebor nohejbalu Havlíčkův Brod. Rozlosování a informace o nohejbalu jsou na: tatran.zdirec.cz nebo na: ophb nohejbal. Zdraví, pohodu a nožku vejš do dalšího období a zápasů přejí nohejbalisté! Mirek Ilich Z ODDÍLU KOPANÉ MLADŠÍ ŽÁCI MISTROVSKÉ ZÁPASY MLADŠÍCH ŽÁKŮ Velká Bíteš TATRAN Ždírec n. D. 5:1 (4:1) Branka: Soukup Sestava: Lemberk Vrána, Hejduk, Pospíšil, Soukup, Pecina, Bílek, Klement (Horvátová) TATRAN Ždírec n. D. - Třebíč 3:6 Branky: Vepřovský 2x, Rybáček Sestava: Soukup - Klement, Hejduk, Vrána, Rybáček, Veřovský, Pospíšil, Horvátová (Pecina, Bílek, Musil) 20 Pavel Hejduk STARŠÍ ŽÁCI Velká Bíteš TATRAN Ždírec n.d. 0:1 (0:0) Branka: Losenický Sestava: Veselský Chlubný, Šimek, Kučera, Šedivý Bříza, Pospíšil, Losenický, Navrátil Hocke, Málek (Dymáček, Polánský) TATRAN Ždírec n.d. - Třebíč 0:6 (0:3) Sestava: Veselský - Chlubný, Šimek, Kučera, Hocke, Běhounek - Bříza, Losenický, Pospíšil, Navrátil - Polánský (Dymáček, Málek, Šedivý) Jiří Veselský, Luboš Bříza WEB KLUBU: FOTOGALERIE: Tým Z V R P Skóre B +/- 1. FK Humpolec : SFK Vrchovina : FC Žďas Žďár n. Sázavou : Horácký FK Třebíč : FK Pelhřimov : S.K.Pernštejn Nedvědice : Sokol Bedřichov : SK Moravské Budějovice : FC Spartak Velká Bíteš : TATRAN Ždírec n. D : Destrukce Jaroměřice n. R : Tým Z V R P Skóre B +/- 1. Horácký FK Třebíč : FC Žďas Žďár n. Sázavou : FK Pelhřimov : SFK Vrchovina : Sokol Bedřichov : FK Humpolec : TATRAN Ždírec n. D : Destrukce Jaroměřice n. R : S.K.Pernštejn Nedvědice : FC Spartak Velká Bíteš : SK Moravské Budějovice : NASE NOVINY

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE...

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... NASE NOVINY 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... ČISTÁ VYSOČINA 2014 Do VI. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2014 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková 13. zasedání

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 7.1.2014 Usnesení č. 1 /14-22 /14 1/14 Schválení programu 2/14 Kontrola usnesení 3/14 Informace o investičních akcích 4/14 Nájem pozemků letištní

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 4.10. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 25. 10. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky A. Štechová a V.

Více

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne 11.6. 2007 1. Rada Obce Čechtice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42600591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 25. května 2011 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 1 7 / 1 1 1. Informativní

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. září 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 16. 03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis Z 8. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 8. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 8. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 4. 4. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.

Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp. Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne 8.12. 2015 od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141 Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více