DOPROVÁZENÍ A UMÍRÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPROVÁZENÍ A UMÍRÁNÍ"

Transkript

1 DOPROVÁZENÍ A UMÍRÁNÍ Marie Svatošová Anotace Cílem této kapitoly je poskytnutí základních informací nezdravotníkům, kteří chtějí jako dobrovolníci pomáhat vážně nemocným a umírajícím. Práci profesionálních zdravotníků nemohou suplovat, ale mohou ji v roli doprovázejících účinným způsobem doplňovat. Nepoučený dobrovolník může nechtěně zranit, poučený naopak hodně pomoci. Kromě teoretického základu je proto nanejvýš žádoucí i praxe pod supervizí zkušenějších kolegů. Protože syndromem vyhoření jsou ohroženi i dobrovolníci, zvláště ti nejobětavější, je závěr kapitoly věnován tomuto problému. CO OD NÁS NEMOCNÝ OČEKÁVÁ? Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako plné tělesné, duševní, sociální a duchovní blaho člověka. Tato definice je pro nás velmi důležitá, protože se od ní odvíjejí čtyři okruhy potřeb pacienta. Naše zdravotnictví je vyspělé a z celosvětového hlediska zcela jistě nadprůměrné. Má však jeden vážný nedostatek, který mu je nemocnými často vytýkán. Zajímá se většinou jen o tělesné potřeby pacienta, a to je málo. V zahraničí tuto mezeru vyplňují proškolení dobrovolníci v míře mnohem větší než tomu bylo doposud u nás. Čtyři okruhy potřeb pacienta Potřeby tělesné Sem patří všechno, co potřebuje nemocné tělo. Potřebuje přijímat potravu, někdy i zvláštním způsobem upravenou. Pak se potřebuje pokud možno bez cévek a bez klystýrů, zbavit produktů vlastního metabolismu. Současně se musí každé své buňce postarat o nějakou tu molekulu kyslíku, což není vždycky jednoduché, zvláště když nemoc postihla dýchací Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 ústrojí nebo srdce. Někdy je potřeba rychle se zbavit celého nemocného orgánu a pro jistotu se pojistit ještě dalšími prostředky, jako je ozařování, chemoterapie, hormonální léčba apod. Potřeby psychické Sem patří především potřeba respektování lidské důstojnosti. Člověk je jedinečnou bytostí se svým vlastním a neopakovatelným posláním. A jako takového je nutno ho chápat a respektovat vždy, tím spíše v období, kdy svůj specifický životní úkol završuje. Nemocný potřebuje se svým okolím komunikovat a my často zapomínáme, že více než naše slova mluví naše mimika, pohyby, gesta, postoj, naše oči i naše oblečení apod. Říkáme tomu mimoslovní komunikace. Každý potřebuje pocit bezpečí. I proto je důležité nikdy nemocnému nelhat, tj. neříkat něco, co bychom museli později odvolávat. Vymstilo by se to. Další zásadou je říkat nemocnému jen tolik, kolik chce slyšet, a jen tehdy, kdy to chce slyšet. Potřeby sociální Člověk je tvor společenský. Nemocný většinou stojí o návštěvy a potřebuje je. Nikoli však vždy a ne všechny. Měl by mít právo návštěvy si sám usměrňovat a měli bychom ho v tom plně respektovat. Nejsilnější vazby jsou obvykle s rodinou. Nemocný možná musel přerušit nedokončenou práci, nedostavěl dům, nevystačí s nemocenskou a tisíce dalších problémů, na které je lékařská věda krátká, se honí jeho hlavou. Potřeby spirituální - duchovní Až do nedávné doby byly u nás duchovní potřeby pacienta více méně tabu. Není proto divu, že se stále ještě mnoho lidí domnívá, že jde o jakési uspokojování potřeb věřících. Skoro bych řekla, že je tomu naopak. Ne, že by věřící své duchovní potřeby neměl. Má je, ale ví, co má dělat, a obvykle se podle toho dovede zařídit. Horší to bývá ne nutně vždy s lidmi, kteří z víry nežijí. Právě v průběhu vážné nemoci se začínají zabývat životně důležitými otázkami po smyslu života. Každý člověk v takové situaci potřebuje vědět, že mu bylo odpuštěno, a má potřebu i sám odpouštět. Potřebuje vědět, že jeho život měl a až do poslední chvíle má smysl. Nenaplněnost této potřeby smysluplnosti se rovná skutečnému stavu duchovní nouze. Člověk tím trpí, někdy si i zoufá. Je potřeba mu ukázat, že v každé situaci se dá žít smysluplně. Příklad: Devadesátiletá, vlastními dětmi opuštěná a odmítaná paní z Domu s pečovatelskou službou poslala ministru zdravotnictví žádost o povolení výjimky ze zákona, přála si eutanazii. Zamítavý úřední dopis naštěstí nebyl jediný, který jako

3 odpověď obdržela. V jiném dopise, neúředním ale osobním, o ni někdo úplně cizí nečekaně projevil docela obyčejný lidský zájem. To úplně stačilo k tomu, aby o eutanazii přestala uvažovat a zase měla radost ze života. Fáze podle Kübler-Rossové MUDr. Kübler-Rossová vypozorovala, že nemocní v průběhu nemoci procházejí určitými fázemi. Je důležité naučit se je diagnostikovat a chovat se profesionálně. Velmi náročná pro doprovázejícího je fáze agrese, tu je nutno ustát, rozhodně nelze reagovat způsobem jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Je také třeba vědět, že stejnými fázemi jako pacient, prochází i jeho nejbližší, avšak bývá tam časový posun. Nemocný už možná dospěl do fáze akceptace a rodina za ním pokulhává ve fázi smlouvání. Nutí ho k nejrůznější alternativní léčbě, odmítá s ním mluvit o tom, o čem on mluvit potřebuje, umlčí ho, když chce mluvit o blížící se smrti. Tady může dobrovolník pomoci. Někdy tím, že nemocného vyslechne, jindy podepře rodinu, která si pravdu o závažnosti stavu pacienta nechce připustit. FÁZE PROJEVY CO S TÍM NEGACE, ŠOK, POPÍRÁNÍ AGRESE, HNĚV, VZPOURA Ne, já ne, pro mne to neplatí. To není možné. To je určitě omyl. Zaměnili výsledky. Proč zrovna já? Čí je to vina? Vždyť mi nic nebylo. Zlost na zdravé lidi, na zdravotníky, vyčítá nespravedlnost. Navázat kontakt, získat důvěru. Dovolit odreagování, nepohoršovat se. SMLOUVÁNÍ, VYJEDNÁVÁNÍ Hledání zázračných léků, léčitelů a diet, pověr. Ochoten zaplatit cokoliv. Činí velké sliby. Maximální trpělivost, ale pozor na podvodníky.

4 DEPRESE, SMUTEK AKCEPTACE, SMÍŘENÍ, SOUHLAS Smutek z utrpěné ztráty, z hrozící ztráty. Strach z účtování, strach o zajištění rodiny. Vyrovnání, pokora, skončil boj, je čas loučení. Dokonáno jest. Do tvých rukou, Bože, odevzdávám svůj život Trpělivě naslouchat, pomoci urovnat vztahy, pomoci hledat řešení (zajištění rodiny apod.) Mlčenlivá lidská přítomnost, držet za ruku, utřít slzu. Pozor rodina možná potřebuje pomoc víc než pacient! CO BY MĚL DOBROVOLNÍK VĚDĚT O BOLESTI Protože na celkové bolesti se nepodílí pouze fyzická bolest, způsobená například nádorem, ale i další složky jako jsou deprese, hněv, úzkost a podobně, na její léčbě se vedle lékaře může významným způsobem podílet i poučený dobrovolník, přestože léky ordinovat nebude. Zmíněné složky totiž nepříznivě ovlivní práh vnímání bolesti, takže to, co by nemocného ještě nebolelo, kdyby byl v pohodě, při současné depresi, hněvu nebo úzkosti už jako bolest vnímá. Bolest akutní a chronická a jak k nim přistupovat Význam akutní bolesti Bolest je důmyslné opatření, které nám mnohokrát zachránilo život. Kdyby se např. zanícené slepé střevo neohlásilo silnou bolestí, prasklo by a obsah střev by se vylil do břišní dutiny. Taková akutní bolest je užitečná. Nežádoucí bolest chronická Chronická bolest toto své poslání zpravidla ztrácí a navíc, je-li vytrvalá a urputná, nedovolí nemocnému myslet na nic jiného. Je nutné ji zvládnout. Léčba bolesti udělala v posledních letech ve světě i u nás velký pokrok. Kdy, v jaké dávce, a který z léků použít, je zásadně věcí lékaře. Existuje totiž mnoho příčin bolesti a tomu musí odpovídat i strategie léčby. Nejsou to jenom analgetika, čím je možno bolest mírnit. Patří sem i některé operativní

5 zákroky, ozařování, chemoterapie, léčba hormonální či pomocí radioaktivních izotopů, blokády nervů, ale taky láskyplná péče a pochopení, a v neposlední řadě i jistota, že život má i v této situaci svůj smysl. Tím vším se zabývá nový lékařský obor paliativní medicína. Zásada: podle hodin, ne podle potřeby Nemocný musí dostat tolik léků, kolik je třeba k zvládnutí jeho bolesti. Ani víc, ani méně. Dostane-li potřebnou dávku dřív, než se bolest příliš rozjitří, stačí dávka menší. Jinými slovy s další dávkou utišujícího léku je nutno přijít dřív, než odezní účinek dávky předchozí. Dobrodiním pro pacienty jsou zejména náplasťové formy opiátů. Nemocní, kteří byli dříve odkázáni na aplikaci injekčního morfia po 4 hodinách v nemocnici, mohou dnes žít bez bolestí doma. Všechny tyto vymoženosti směřují ke zlepšení kvality života nemocných a umírajících. Lze zvládnout každou bolest? U každého pacienta lze dosáhnout toho, aby se bez bolesti vyspal. U naprosté většiny nemocných je dnes možné dosáhnout i toho, aby mohl v bdělém stavu bez bolesti odpočívat a komunikovat. Pokud tomu tak není a nemocný se sám nemůže nebo neodvažuje ozvat, je povinností druhých (i dobrovolníka!) na to lékaře upozornit a žádat nápravu. Ne vždy však lze dosáhnout také toho, aby se bez bolesti mohl i pohybovat. DOBROVOLNÍK V ROLI DOPROVÁZEJÍCÍHO Kdo je tu odborník a kdo laik Aniž bych zpochybňovala význam vzdělání, v doprovázení vážně nemocných a umírajících je rozhodující důvěra a vztah. Tyto hodnoty se v běžném životě budují léta. Záleží i na míře vzájemného sdílení, jak hluboko jeden druhého pustí do svého nitra. Vstupenkou do něj spíše než certifikát s kulatým razítkem bude upřímná a nezištná láska. Všichni jsme poutníky na cestě

6 Všichni jsme poutníky na cestě postupného poznávání a odhalování tajemství života a mnohdy platí, že umírající jsou našimi největšími učiteli. Přijímejme jejich životní a zejména duchovní zkušenosti s velkou úctou a vděčností jako mimořádně vzácný rad, který nikde za peníze nekoupíme. Mezníky na životní cestě Období hledání Odpovědi na existenciální otázky jako kdo jsem, kam patřím a kam jdu začíná člověk řešit většinou kolem puberty. Ta to může ovlivnit v obou směrech, pozitivně i negativně. Hodně záleží na tom, v jakém prostředí mladý člověk až dosud vyrůstal, co na dospělých kolem sebe odkoukal, jak dalece jejich slova korespondovala nebo nekorespondovala se skutky, jak moc byl milován nebo nemilován, přijímán nebo odmítán, povzbuzován nebo ponižován. V tomto období na něho mají velký vliv i kamarádi, a v neposlední řadě i všudypřítomná média. Zorientovat se ve světě není vůbec jednoduché. Ale, jak je psáno v Bibli, kdo hledá, najde. Vážnou překážkou může být situace, kdy si člověk odmítá připustit pravdu sám o sobě, kdy mu pýcha nedovoluje přiznat si své limity a chyby. Každý životní příběh člověka, který hledal a našel, je originální, ale často se v nich objevuje jedna společná zkušenost sáhli si na dno. To jim pomohlo přiznat si svou omezenost a prosit o pomoc. Období objevu a osobního rozhodnutí Jestliže hledající člověk svůj dialog s Bohem začínával slůvkem jsi-li, od chvíle, kdy poznal, že Bůh existuje, klade otázky sám sobě. Půjdu do toho? Co mě to bude stát? Co ztratím a co získám, rozhodnu-li se následovat Ježíše, jak se o to snaží křesťané? V této fázi každý čerstvě uvěřivší potřebuje pomoc někoho nejen ve víře zkušenějšího, ale hlavně moudrého natolik, aby dokázal druhému pomáhat, a zároveň respektoval jedinečnost jeho cesty a ctil jeho svobodu. Období upevňování osobního vztahu a následování Objevení Boha a rozhodnutí následovat Krista je sice úžasný okamžik v životě člověka, ale zdaleka vyhráno není. S výjimkou situace, kdy dotyčný uvěří na smrtelné posteli

7 a už nestačí na další životní cestě zakopnout, zakolísat nebo zabloudit, vyhráno není. Ale to neznamená, že je vše ztraceno. Bůh naštěstí není jen nekonečně spravedlivý, je i nekonečně milosrdný. To by se od nás měl nemocný dozvědět. Diagnostika svých vlastních duchovních potřeb Dobrovolník, který si neuvědomuje svoje vlastní duchovní potřeby, který svým nejniternějším bolestem nerozumí, protože se jimi nechce zabývat a vytěsňuje je, nebude schopen identifikovat a posoudit duchovní bolesti pacienta. Jakmile nemocný rozpozná, že jeho duchovnímu stavu nerozumí, stáhne se a drží si ho od těla. Změní téma rozhovoru, nebo mlčí nebo dá nějak jinak najevo nezájem pokračovat v hovoru o své spiritualitě a svých vnitřních zraněních. Taková negativní zkušenost zcela jistě důvěru mezi nimi naruší. Sytý hladovému nevěří Sytý hladovému nevěří to je stará známá věc. Doprovázející je v tomto smyslu momentálně sytý, je v pohodě. Chce-li být nemocnému, který je hladový, čili v nepohodě, něco platný, musí mít odvahu vybavit si v paměti chvíle, kdy duchovně strádal a jak se v nich cítil. Jeho stará prožitá zranění v duchovní oblasti, jejichž smysl mu možná dosud unikal, se tak mohou stát mostem v komunikaci mezi ním a pacientem. Pochopení vlastní zranitelnosti a vlastních pocitů je nezbytným předpokladem schopnosti chápat druhé. Univerzální duchovní potřeba potřeba lásky Touha milovat a být milován je společná nám všem. Ve skutečnosti je hluboce zakořeněnou a neuhasitelnou touhou po živém Bohu i když to takhle každý nepojmenuje. Nevadí. Kdesi uvnitř to v nás je, ať si to připustíme nebo ne. Je dokonce možné, že touha milovat a být milován je společná všem živým tvorům. Avšak na rozdíl od nich pouze člověk má speciální nástroj, který nazýváme svědomím. Jedině on má možnost svobodné volby mezi dobrem a zlem, umí si klást otázky po smyslu a cíli života a hledat na ně odpověď. Zkušenosti z hospiců potvrzují, že to není jen výsada věřících. Přijmout život včetně daností K jedinečnosti každého z nás patří i jedinečné startovní podmínky pro život. Můžeme se zlobit, že jsme se nenarodili v královském paláci. Můžeme si ale také uvědomit, že jsme se

8 nezaslouženě narodili tady a ne v Bangladéši, nevytáhli nás bezdomovci z popelnice, v lepším případě zdravotníci z vyhřívaného babyboxu. Nikdo z nás není úplně symetrický, mnoho lidí se narodí s menší či větší těžko odstranitelnou nebo neodstranitelnou vadou. To ale neznamená, že jsou o to méně lidmi. Co nejde změnit, je třeba přijmout. Čím dříve, tím lépe. Přijmout život včetně životního smetiště Není snadné si to přiznat, ale každý z nás má jakési životní smetiště, na které obratně odkládá všechno, čím se nechce zaobírat, k čemu se nechce vracet, přinejmenším proto, že by to mohlo zabolet. A tak se tam hromadí nejrůznější vnitřní zranění, jedno na druhé. Plodem je pak nepřijetí sebe sama. Svůj život však začínáme opravdově přijímat až tehdy, když si pravdu o sobě prostě přiznáme. Jen ten doprovázející, který sám na sobě zažil a prožil uzdravení svých vnitřních zranění, může plně pochopit některé závažné duchovní potřeby pacienta, a být mu účinně nápomocný. Diagnostika duchovních potřeb pacienta U smrtelně nemocných vystupují duchovní potřeby do popředí a bývají pacientovou prioritou. Často jde o potřebu usmíření, uzdravení vztahů, jak s lidmi, tak s Bohem. Potřebujeli pacient k vyřešení svých niterných záležitostí vytvořit podmínky a sám toho není schopen, musíme mu pomoci. Přivolat toho, koho potřebuje jednou to budou jeho nejbližší, jindy duchovní nebo psycholog. Můžeme se dostat i do situace, kdy bude na to pozdě. Půjde o minuty, půjde o život, a my budeme jediní svědci pacientovy duchovní tísně, strachu a hrůzy z konce, nedořešených vztahů, možná i strachu z účtování. Proto bychom měli umět nemocnému vhodným způsobem říct, že lítost může smazat vinu. Umění naslouchat a další dovednosti Naslouchat znamená nejen umět bezchybně zopakovat pacientova slova, ale zároveň správně interpretovat i jeho emoce a řeč těla, neboli nonverbální projevy. Většinou už první bezprostřední pacientova odpověď mi naznačuje, zda se v mé přítomnosti cítí bezpečný a respektovaný. Mějme stále na paměti, že během naslouchání nepozoruji jen já pacienta, ale i on mne. Vycítíme-li u nemocného obavu z rozhovoru o duchovních záležitostech, musíme

9 přibrzdit, nenaléhat, počkat na novou příležitost nebo předat pacienta odborníkovi. A nebrat to osobně nám taky nesedne každý, je to zcela přirozené a není na tom nic špatného. Souhlasit nemusím, ale porozumět a respektovat ano Nemusím souhlasit s hodnotami a spiritualitou druhého, ale musím je respektovat, protože ho nemohu, stejně jako on mne, omezovat ve svobodě, na kterou máme oba právo. Při doprovázení nemocného, a tím spíše umírajícího, je důležité snažit se poznat jeho životní směřování. Je smrt pro něho definitivním koncem všeho? Nebo v něm lze rozpoznat směřování za tento viditelný horizont? Chození nebo nechození do kostela zde není určujícím kritériem. Takové zjednodušení může být zavádějící. Metoda klika a rohožka V čem toto doporučení spočívá? Prostě nevpadnout do pokoje nemocného rovnou z ulice, ale klidně se na chvíli zastavit na rohožce nebo pomyslné rohožce, podržet kliku u dveří v ruce, a nabídnout se do služeb: "Pane Bože, jestli myslíš, tak já tam tedy jdu. A jestli chceš, abych mu něco řekla, tak mi pověz co, a já mu to řeknu." Potom už není potřeba si dělat starosti. Buď mě něco napadne, a pak to musím říct, i když se mi to třeba moc nezdá. Ono se totiž většinou dodatečně ukáže, že to bylo přesně to, co tenhle člověk právě v tuhle chvíli potřeboval slyšet. Nebo mě nic nenapadne, a pak mlčím. Je možné, že ode mě v tuto chvíli Bůh víc nechtěl, možná bude chtít zítra nebo pozítří, anebo k tomu použije někoho jiného. To už není moje věc. Co může signalizovat přítomnost spirituální bolesti Může to být přehnaná potřeba pozornosti, respektu a lásky, jindy zmínky o zradě, nespravedlnosti, pronásledování a opuštěnosti, nebo o vlastním selhání a neschopnosti. Spirituální bolest se může navenek projevit i rezignací, hozením flinty do žita. To nás může přivést na stopu a v dalším rozhovoru dovést ke kořeni věci. Spirituální bolest se může projevit i nejrůznějšími somatickými problémy, pro které se nenachází žádné objektivní vysvětlení. Jindy nás na ni upozorní pacientovy emoce, vyjádřené změnou hlasu, pohyby těla, strachem či smutkem v očích, slzami. Mějme na paměti, že na všechny zlí a se vším

10 nespokojení nemocní jsou s velkou pravděpodobností duchovní péče nejpotřebnější. Instinktivně v nás může jejich chování a nevděk vyvolávat odpor, ten je však třeba překonat. Kdy mám nemocného odkázat na duchovního? Kdykoliv si nevím rady, nevím co říct, neumím pomoci, kdykoliv situace vyžaduje speciální teologické znalosti, a také tehdy, nemám-li prostě na nemocného momentálně čas. Kdykoliv vyplavou napovrch hluboká, stará, dosud neuzdravená vnitřní zranění, vyžadující odbornou pomoc. Nedokážu-li sám pomoci nemocnému, jehož víra je infantilní, povrchní či přímo patologická, například, když vnímá Boha jako přísného policajta nebo nelítostného soudce. Mám-li před sebou pacienta, který si zoufá, a já se nemohu opřít o jeho víru, protože žádnou nemá, nebo má, ale tak povrchní, že mu není k ničemu. PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ Není všechno jen na nás Dobrovolník má své limity fyzické a časové a neměl by je překračovat, ale měl by vědět, že má i limity osobní zodpovědnosti. Není zodpovědný za pacientovy úspěchy či neúspěchy v hledání smyslu života, ani za jeho úspěchy či neúspěchy v řešení mezilidských vztahů, odpouštění skutečných nebo domnělých křivd apod. Měl by mu v tom být nápomocný, ale vše ostatní je na něm. Je proto žádoucí a moudré naučit se nepřeceňovat pacientovy výsledky, ať už se nám jeví jako úspěch nebo naopak neúspěch. Za ty je v rámci své svobody a svého lidského omezení zodpovědný každý sám. Dilema křesťana-dobrovolníka Křesťan, pokud opravdu prožívá svůj každodenní život v osobním vztahu s Bohem, si je dobře vědom svého poslání. Nenechat si poznanou pravdu jen pro sebe, je prvořadou a základní povinností každého křesťana, tedy i křesťana-dobrovolníka. To neznamená, že ji má vnucovat a hlásat na potkání, nebo ji vždy nutně vyjadřovat i slovy. Podle okolností také někdy slovy, avšak vždy skutky, projevenou laskavostí, trpělivostí, lidskostí, jedním slovem láskou.

11 Příklad: Starší pacientka s pokročilým nádorem prsu a metastasami v kostech byla před třemi dny přijata do hospice k léčbě bolesti a těžkých depresivních stavů, při nichž opakovaně uvažovala o sebevraždě. Teď na chodbě s mobilem u ucha telefonuje své ošetřující lékařce: Paní doktorko, kam jste mě to poslala? Já už jsem snad v nebi. Kolem mne jsou samí andělé. V následujících dnech se sama začala vyptávat sestřiček, kde berou sílu k tak náročné službě, odkud pramení ta jejich obětavost, radost a stále dobrá nálada. Po necelém měsíci umírala smířená s Bohem, bez bolesti, bez deprese a s úsměvem na tváři. S čistým svědomím mohu říct, že jsem za celou svou lékařskou praxi nikdy své pacienty primárně neevangelizovala, ale snažila jsem se svou radost, víru a naději před nimi zásadně neskrývat. Úmyslně, ale tak, aby to vyznělo jako pouhé podřeknutí, jsem se prostě odtajnila. Řekla jsem něco, z čeho se mohli dovtípit, že tahle paní je věřící a bude možné s ní případně o těch věcech mluvit. A stop! Teď byl na tahu pacient. Velmi často se mi stávalo, že se za pár dnů zeptal: Paní doktorko, vy opravdu věříte, že po smrti něco je? S radostí jsem se pak s nemocnými dělila o důvody své naděje, ale to už byla povolená, pacientem vyžádaná evangelizace sekundární, nikoliv zakazovaná evangelizace primární. Závěr a otázky k zamyšlení 1) Jakou mám k práci dobrovolníka motivaci? Potřebuji se realizovat? Jsem připraven chápat pacienty i ve fázi agrese či deprese? Respektovat nemocné s odlišnými názory? 2) Prožil jsem v životě nějakou větší bolest nebo ztrátu? Jak jsem se tehdy cítil? Co nebo kdo mi tenkrát pomohl a čím? A naopak, co nebo kdo mě spíš zraňoval a čím? 3) Jakými způsoby se mohu jako dobrovolník podílet na léčbě bolesti fyzické, duševní a duchovní? Které kompetence mi naopak nepřísluší? Kdy musím přivolat odbornou pomoc? Slovník důležitých pojmů Evangelizace primární = nemocným nevyžádaná a nechtěná, zneužití jeho situace Evangelizace sekundární = nemocným vyžádaná a chtěná, tudíž žádoucí a potřebná Komunikace nonverbální = komunikace mimoslovní Komunikace verbální = komunikace slovní

12 Metabolismus = látková výměna Paliativní léčba a péče = úlevná léčba a péče Psychický = duševní Somatický = tělesný Spirituální = duchovní Seznam použité literatury Bible, Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost, 1995 KŰBLER-ROSSOVÁ, Elizabeth, Hovory s umírajícími, Nové Město n.met.: Signum unitatis, 1992 MUNZAROVÁ, Marta, Proč NE eutanazii, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2008 SVATOŠOVÁ, Marie, Hospice a umění doprovázet, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2011 SVATOŠOVÁ, Marie, Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, Praha: Grada, 2012

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Cvičení 6 Etické aspekty zdravotnické dokumentace

Cvičení 6 Etické aspekty zdravotnické dokumentace Cvičení 6 Etické aspekty zdravotnické dokumentace Oblasti etických problémů: Identifikační údaje pacienta Povinnost mlčenlivosti Údaje o náboženském vyznání, rase, etnickém původu apod. Informovaný souhlas

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

AFILIACE. jinými lidmi. = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s

AFILIACE. jinými lidmi. = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s SOCIÁLNÍ OPORA AFILIACE = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s jinými lidmi Lidé s rozvinutými sociálními vazbami žijí podle některých zjištění déle a disponují celkem lepším fyzickým i psychickým

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno Kdo je pacient v paliativní péči Kdo se podílí na péči o nevyléčitelně nemocného? Komunikace s rodinou, pečujícími Možnosti a úskalí mezioborové spolupráce?

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza

3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza 3. Konference fyzioterapie - psychoterapie & roztroušená skleróza 23. ledna 2016 hotel Olšanka, Praha Renáta Malinová psychoterapeutka Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Zvládání poruch chování spojených s demencí. Pavla Hýblová

Zvládání poruch chování spojených s demencí. Pavla Hýblová Zvládání poruch chování spojených s demencí Pavla Hýblová Nejčastější poruchy chování Změny nálad Deprese Apatie a úzkost Násilí a agresivita Podezíravost a halucinace Ztrácení věcí, obviňování z krádeže

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY

ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY PhDr. Eva Jarolímová Česká alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600 Praha 8-Kobylisy, 182 00 ČASNÉ STADIUM DEMENCE Snížená motivace k činnostem, i těn dříve oblíbeným

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Zdravotnická etika od A do Z

Zdravotnická etika od A do Z VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT GEOINFORMATIKY Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová Radek Fujak GB3GIS01 Medicína ztrácí svou lidskou milosrdnou

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

IPVZ DUCHOVNÍ PÉČE U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ

IPVZ DUCHOVNÍ PÉČE U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BOHNICE IPVZ DUCHOVNÍ PÉČE U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ Mgr. Jan D. Došek Duchovní péče Nemoc a umírání vedou k naléhavějšímu kladení otázek o smysluplnosti života, platnosti hodnot a

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

CO MOHU UDĚLAT PRO SVOU DUŠI

CO MOHU UDĚLAT PRO SVOU DUŠI CO MOHU UDĚLAT PRO SVOU DUŠI Konference pro rodinné příslušníky pacientů s RS Clarion Congress Hotel Prague 4. 11. 2017 Renáta Malinová psychoterapeutka Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická

Více