Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )"

Transkript

1 Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například při chybném otevření souboru, při překročení mezí pole, při aritmetické chybě apod. Mechanismus výjimek umožňuje tyto chybové stavy zachytit a ošetřit. K tomu slouží dvojice bloků try a catch, jejichž syntaxe je následující: // hlídaný blok catch( třídavýjimek1 jménoproměnné1 ) { // ošetření výjimky catch( třídavýjimek2 jménoproměnné2 ) { // ošetření výjimky Hlídaný blok try - uzavírá kritickou část programu, kde "může" být vyvolána výjimka. Záchytné bloky catch - ošetřují výjimky, musí následovat bezprostředně za blokem try a může jich být libovolný počet. Vyvolaná výjimka je objekt a každý záchytný blok zachycuje jeden typ výjimek (třídavýjimek1, třídavýjimek2). Na vyvolanou výjimku v záchytném bloku odkazuje referenční proměnná (jménoproměnné1, jménoproměnné2). Pokud v hlídaném bloku výjimka: není vyvolána, pokračuje pokračuje program za posledním záchytným blokem. je vyvolána, pokračuje program prvním záchytným blokem, který ošetřuje odpovídající třídu výjimek (viz 13.1.). Po opuštění záchytného bloku pokračuje program za posledním záchytným blokem. Hlídané a záchytné bloky je možné do sebe vnořovat, tj. každý záchytný blok může opět obsahovat dvojici bloků try-catch. Priklad Metoda nactibajt otevře soubor zadaného jména (1) a načte z něj první byte, který vypíše na standardní výstup (1) (2). void nactibajt(string jsouboru) { FileInputStream soubor = new FileInputStream(jSouboru); // (1) System.out.println(soubor.read()); // (2) catch(filenotfoundexception e) { // (3) System.out.println("Soubor " + jsouboru + "nenalezen."); // (4)

2 System.out.println("Soubor " + jsouboru + "nenalezen."); // (4) catch(ioexception e) { // (5) System.out.println("Chyba při čtení souboru " + jsouboru);// (6) Při pokusu otevření souboru se může stát, že tento nebude nalezen (nastane výjimka FileNotFoundException), např. pokud soubor neexistuje nebo je chybně zadané jméno. Pokud tento výjimečný stav nastane, je zachycen blokem catch na řádce (3) a vypíše se chybová zpráva (4). Také při čtení může nastat chyba (výjimka IOException), např. pokud soubor není určen pro čtení nebo nastane chyba zařízení. Tento stav zachycuje blok catch na řádce (5) a vypíše se chybová zpráva (6). Pokud vše proběhne bez problémů, pokračuje program za záchytnými bloky (metoda skončí). Všimněte si, že díky výjimkám je důsledně oddělen "užitečný kód" od kódu, který pouze ošetřuje chyby. Výjimka jedné třídy může být navíc vyvolána v hlídaném bloku na několika místech a k ošetření postačuje jeden blok catch. Ve srovnání s klasickým způsobem testování chyb (příkazem if) je zachycování chyb pomocí výjimek mnohem přehlednější Třídy výjimek Rodičovskou třídou všech výjimek je Throwable (z balíku java.lang), která má standardně dva přímé potomky: Error - reprezentuje fatální chyby, které by neměly být zachycovány, neboť se z nich nelze zotavit (chyba JVM apod.). Exception - slouží jako rodičovská třída pro všechny ostatní výjimky. Část stromu výjimek třídy Exception vypadá takto: Díky objektové hierarchii výjimek je možné zachytit více tříd výjimek v jednom catch bloku - jedna třída výjimek v sobě zahrnuje i všechny potomky této třídy. Protože však u záchytných bloků záleží na pořadí, (2) je možné některé potomky zachytit zvlášť a ostatní nechat bloku zachycující výjimky rodičovské třídy: Priklad 13.2.

3 //... catch(arithmeticexception e) { // zachycení výjimek třídy ArithmeticException catch(exception e) { // zachycení všech výjimek třídy Exception, tj. // InterruptedException, RuntimeException, // IndexOutOfBoundsException atd. (kromě ArithmeticException ) Programátor si samozřejmě může vytvořit vlastní třídu výjimek - stačí vytvořit potomka některé z tříd výjimek z Java Core API (nedoporučuje se však jako rodičovskou třídu použít přímo Throwable) Vyvolání výjimky Výjimky je možné programově vyvolávat příkazem throw. Jeho syntaxe je: throw instancevýjimky ; Výjimka instancevýjimky musí být instancí třídy Throwable nebo jejích potomků. Priklad Vyvolání výjimky třídy ArithmeticException se provede pomocí: throw new ArithmeticException(); Deklarace výjimek Všechny výjimky, které mohou v dané metodě nastat, musí být zachyceny nebo deklarovány (viz ), jinak překladač ohlásí chybu. (3) Druhý případ znamená, že metoda přenechává ošetření deklarovaných výjimek volající metodě - dochází k tzv. propagaci výjimek (viz 13.4.). Volající metoda opět musí tyto (resp. všechny) výjimky zachytit nebo deklarovat. Deklarace výjimek se používá zejména v případě, že na dané úrovni (např. přímo v knihovně) není vhodné provádět ošetření výjimky (není možné rozhodnout, jak by mělo vypadat ošetření): Priklad Konstruktor FileInputStream(), který otevírá soubor zadaného jména (viz příklad 13.1.) neošetřuje případ, že soubor není nalezen (nastane výjimka FileNotFoundExeption) a přenechává tuto starost volající metodě. Ta může nechat uživatele zadat jméno souboru znovu, doplnit si jméno sama, skončit atd Propagace výjimek Výjimka může být uvnitř metody vyvolána dvěma způsoby: příkazem throw (viz 13.2.),

4 příkazem throw (viz 13.2.), voláním metody, která výjimku deklaruje (viz 13.3.). Pokud není vyvolaná výjimka zachycena blokem catch (viz str. 13) v metodě, kde byla vyvolána, je předána o úroveň výš (volající metodě). Takto se výjimka rekurzivně předává dokud nedojde k jejímu zachycení a v krajním případě je zachycena runtime systémem, který zachycuje všechny výjimky (standardně vypíše chybovou zprávu a ukončí program). Tento mechanismus se nazývá propagace výjimek. Priklad public class Test { public static void main(string[] args) { a(); // (1) catch(exception e) { // (2) System.out.println("Výjimka zachycena."); // (3) e.printstacktrace(); // (4) static void a() throws Exception { // (*) b(); // (5) static void b() throws Exception { // (**) throw new Exception(); // (6) Program začíná metodou main(), kde je volána metoda a() (1), která následně volá metodu b() (5), v níž je vyvolána výjimka Exception (6). Tato výjimka není metodou b() zachycena a je proto propagována do volající metody a(). Zde rovněž není zachycena a je dále propagována do metody main(), kde je konečně zachycena (2) a způsobí výpis (3,4). Vyjimka zachycena. java.lang.exception at Test.b(A.java:16) at Test.a(A.java:12) at Test.main(A.java:4) Obě metody, v nichž může být výjimka vyvolána, ale není zachycována, ji deklarují (*), (**) Runtime výjimky Zvláštní postavení mezi výjimkami mají tzv. runtime výjimky - instance třídy RuntimeException a jejích potomků. Tyto výjimky nemusí být v metodách zachycovány ani deklarovány. Runtime výjimky totiž reprezentují chyby, které mohou nastat "kdekoliv" v programu. Jedná se například o ArrayIndexOutOfBoundsException (přetečení indexu pole) nebo ArithmeticException (aritmetická chyba - celočíselné dělení nulou) apod. Ošetřování těchto výjimek by mnohdy znamenalo zbytečnou práci navíc, neboť například ve for

5 Ošetřování těchto výjimek by mnohdy znamenalo zbytečnou práci navíc, neboť například ve for cyklu lze snadno zajistit, aby index pole meze nepřekročil. Pokud by ArrayIndexOutOfBoundsException nebyla runtime výjimkou, bylo by ji nutné v každé metodě, která pole používá zachytit nebo deklarovat Koncový blok (finally) Dvojici bloků try - catch (viz str. 13) je možné rozšířit o max. jeden nepovinný koncový blok finally následovně: // hlídaný blok catch( třídavýjimek1 jménoproměnné1 ) { // ošetření výjimky finally { // zde uzavřený kód se provede vždy Koncovým blokem program pokračuje po ukončení hlídaného i záchytného bloku (tj. ať už výjimka nastane nebo ne). Koncový blok se vykoná dokonce i v případě, že: je v try bloku vyvolána výjimka, kterou žádný catch blok nezachycuje, např. runtime výjimka (viz 13.5.) - a to ještě před propagací této výjimky, je v hlídaném bloku vyvolán příkaz break, continue nebo return (viz kap 9.). Záchytné bloky je též možno vynechat a použít pouze dvojici try - finally: // hlídaný blok finally { // zde uzavřený kód se provede vždy Přechozí zápis má ekvivalentní funkci jako: //... catch(throwable e) { throw e; finally { //... (1) Pro čtení ze souboru použita je třída FileInputStream (viz kap. 15.) z balíku (viz kap. 12.) java.io. Ve stejném balíku jsou definovány i třídy výjimek FileNotFoundException a IOException. (2) Při vyvolání výjimky v hlídaném bloku se hledá první catch blok, který zachycuje odpovídající třídu výjimek. (3) Výjimkou z toho pravidla jsou runtime výjimky (viz 13.5.) a výjimky třídy Error. Converted by Selathco 0.91 on :33

6

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

Funkcionální programování

Funkcionální programování Funkcionální programování Scheme ale i trochu C#, Boo, Perlu, Smalltalku apod. Jiří Fišer MMVIII Funkcionální paradigma funkcionální paradigma je jedním z klasických paradigmat programování (podobně jako

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

KAPITOLA 18. Jak psát bezpečný kód.net

KAPITOLA 18. Jak psát bezpečný kód.net KAPITOLA 18 Tuto kapitolu musím zahájit menším příběhem. Když jsem si někdy v listopadu 2001 připravoval slajdy ke dvěma přednáškám o bezpečnosti softwaru na Microsoft Professional Developer s Conference,

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari Jakub Kottnauer Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Joseph Albahari Copyright Jakub Kottnauer, 2008 1. vydání Překlad: Jakub

Více

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Texty k Programování na VŠFS Petr Kučera 29. května 2006 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Obsah Základní informace k předmětu Dynamicky alokovaná paměť Jednoduché dynamicky

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Dědičnost tříd Dědičnost umožňuje vytvářet nové třídy z tříd existujících tak, že odvozené třídy (tzv. potomci) dědí vlastnosti

Více

Expresní kurs BASICu

Expresní kurs BASICu Expresní kurs BASICu BASIC (bejzyk) je zkratka z názvu "Beginners All purpose Symbolic Instruction Code", neboli "Všeobecný symbolický instrukční kód pro začátečníky". Vznikl počátkem šedesátých let a

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Návrh webové aplikace

Návrh webové aplikace 2 Návrh webové aplikace Prvním krokem při vývoji nového webu je návrh jeho vizuální podoby, která sestává z celkového rozvržení jednotlivých grafických prvků. Vizuální architektura webu významnou měrou

Více