koordinátora probačních a preventivních programů, Proxima Sociale, o.s. Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "koordinátora probačních a preventivních programů, Proxima Sociale, o.s. Praha"

Transkript

1 Seznam certifikátorů Mgr. Lucie Blažková koordinátora probačních a preventivních programů, Proxima Sociale, o.s. Praha nízkoprahové Kontaktní centrum Krok koordinátor preventivních a probačních programů lektor preventivních programů kontaktní pracovník (NZDM) Klub SHM Třemošnice preventivní programy pro ZŠ a SŠ Mgr. Eva Burdová vedoucí oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, Příbram 7 let pedagogická praxe 5 let lektorská činnost praxe v oblasti DVPP tvorba projektů v oblasti PP vzdělávání v PP pro pedagogy Středočeského kraje 1

2 PhDr. Blanka Cvrková psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 4 13 let psycholožka v PPP Praha 4 14 let psycholožka v Poldi Kladno PhDr. Miloslav Čedík speciální pedagog etoped, Speciální základní škola, Praha 5 učitel na katedře psychologie a psychosociálních studií, Pedagogická fakulta Praha, Husitská teologická fakulta UK Praha speciální pedagog, odborný garant,institut pedagogickopsychologického poradenství, Praha člen Protidrogové komise Rady hl.m.prahy speciální pedagog, terapeut, OPPP Praha 5 vedoucí preventivně výchovného oddělení Kruh, SPM Klíčov člen Skálova Institutu sekce primární prevence vedoucí sekce primární prevence při Protidrogové komisi Rady HMP Mgr. Milan Černý vedoucí, Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum, Praha 6 2 roky pobytové oddělení SVP Modřany 6 let ambulantní oddělení SVP KRUH, Trigon SVP Klíčov 2

3 Mgr. Irena Duchoňová odborný pracovník, Poradna drogových závislostí Zdravotní ústav České Budějovice 4 roky zdravotní sestra 2 roky vychovatelka, učitelka, Biskupské gymnázium 4 roky Katechetické centrum Litoměřice DiS. Markéta Exnerová vedoucí, Centrum primární prevence, o.s. Semiramis 6 let koordinátor programu primární prevence oblastní Charita Jihlava, Centrum prevence klub VrakBar Mgr. Martina Fialová okresní metodik prevence, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 8 let PPP Karlovy Vary 3

4 PhDr. Kateřina Fidrhelová metodik prevence a ředitelka, Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6 metodik prevence pro oblast školství členka protidrogové komise MČ Praha 6 členka Evropské asociace pro Gestapy terapii Radka Fraňková, DiS. koordinátor prevence, Křes anská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 6 let koordinátor a metodik prevence Mgr. Barbora Gmucová sociální pedagog, vychovatel terapeut na ambulantním oddělení, Středisko výchovné péče Klíčov 4 roky poradenství v SVP rodinná terapie, skupinová terapie 4

5 Bc. Tomáš Hájek vedoucí primární prevence, P-centrum, Olomouc 10 let sociální pracovník Magistrát města Olomouc 3 roky vedoucí primární prevence P-centrum Božena Havlová vedoucí Prevcentra předsedkyně Sdružení Meta 27 let zdravotní sestra 3 roky učitelka odborné praxe SZŠ zakladatelka Sdružení Podané ruce 12 let vedoucí projektů, lektorka PP, Sdružení Podané ruce 6 let metodik prevence PPP Jindřichův Hradec Richard Hnízdil socioterapeut a následná péče o ex-uživatele drog, Sociálně právní agentura WHITE LIGHT, Ústí nad Labem Drug out club, o.s., Kontaktní centrum pro drogově závislé lektor projektu Drogové minimum pro sociální pracovníky Ústeckého kraje Fokus Ústí nad Labem chráněné bydlení Projekt Reintegrace Foku Ústí nad Labem 5

6 Hellena Holečková psychoterapeut, Psychoterapeutická Gestalt poradna pro terapii, rodinu a osobnostní rozvoj, Praha 3 občanské sdružení Život bez závislostí Sdružení Mamma Help! Odbor pro uprchlíky při MV ČR Jedličkův ústav Praha Středisko pro mládež Klíčov, oddělení preventivně-výchovné KRUH Husův Domov, výchovně-léčebný ústav pro mladistvé ohrožené drogou Mgr. Karolína Homolová speciální pedagog a metodik preventivních aktivit, Pedagogickopsychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, pracoviště PPP Chomutov 6 let speciální pedagog 6

7 Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D. ředitel, o.s. Kotec, programy protidrogové prevence, Mariánské Lázně výkonný ředitel projektů prevence v Plzeňském kraji manager projektu a hlavní koordinátor protidrogové prevence na Tachovsku a Stříbrsku Mgr. Jiří Chytil vedoucí úseku prevence, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ÚOS ČČK Nymburk 10 let preventivní aktivity v oblasti primární prevence pro ZŠ a SŠ regiony Nymburska 5 let preventivní aktivity v oblasti PP pro rodiče a ohrožené děti Spirála času, o.s. 3 roky poradenství v oblasti PP David Kondělka vedoucí Centra primární prevence, zástupce ředitele Renarkon o.p.s., Renarkon o.p.s., Moravská Ostrava 3 roky v zařízení Marm Reduction 4 roky vedoucí Centra PP 7

8 PhDr. Dagmar Krutilová ředitelka, P-centrum, Olomouc Středisko rané péče Olomouc inspektor kvality v sociálních službách MPSV lektor UP Olomouc Mgr. Michal Majer manažer pro projekty a vzdělávání, P-centrum, Olomouc interní supervize programů 8 let P-centrum Olomouc PhDr. Václava Masáková ředitelka, psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 30 let supervizit v integrativní supervizi Český institut supervize lektor odborných kurzů IPPP 10 let metodik prevence 32 let psycholog v PPP 30 let terapeut (SUR) výcvikový lektor psychoterapeutických výcviků výcvikový lektor sociálně-patologických programů 10 let vedoucí komunitních programů pro adolescenty externí učitel PF UK, PVŠPS, NIVD 8

9 Mgr. Petra Nebesová vedoucí poradny, Městské centrum sociálních služeb a prevence Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Triangl, Praha 9 lektor programů Primární prevence sociálně patologických jevů psycholog a psychoterapeut Poradny pro rodinu a Trianglu MCSSP, vedoucí pracoviště lektor projektu Vzdělávání pracovníků sociální sféry z ESF, MCSSP lektor projektu Vzdělávání zdravotnických pracovníků SZS plus, Most Mgr. Pavlína Němcová psycholog, oblastní metodik preventivních aktivit, Pedagogicko-psychologická poradna Opava koordinátor protidrogové prevence vedoucí centra Elim členka okresní protidrogové komise členka výboru prevence kriminality v Opavě 9

10 Mgr. Danuše Netolická krajská školská koordinátora primární prevence nežádoucích jevů u dětí a mládeže, vedoucí oddělení mládeže a sportu, Krajský úřad Středočeského kraje, Benešov 5 let školní metodik prevence 3 roky okresní metodik prevence, Školský úřad 5 let krajská protidrogová koordinátorka PhDr. Petra Novotná ředitelka, Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí 10 let okresní metodik prevence člen poradního sboru OŠMS Pardubického kraje pro prevenci sociálně patologických jevů 13 let psycholog vedoucí Linky důvěry supervizor školských zařízení 10

11 PaedDr. Danuše Pielinska krajský školský koordinátor prevence, Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit, Brno Centrum pro další vzdělávání učitelů člen protidrogové komise a komise prevence kriminality, Brno metodik prevence sociálně patologických jevů školský koordinátor prevence 8 let státní správa v oblasti primární prevence Mgr. Miroslav Piňos ředitel, Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál 9 let předseda o.s. Citadela sdružení na podporu prevence závislostí člen komise pro koordinaci poradenských služeb v okrese Bruntál člen výboru Sekce primární prevence A.N.O. Mgr. Věra Provazníková ředitelka, Pedagogicko- psychologická poradna, Semily 10 let okresní metodik prevence sociálně patologických jevů 17 let psycholog, psychoterapeut lektor výcviků Intervenční programy pro děti a Preventivní programy pro děti 11

12 Mgr. Milan Pšenčík okresní metodik preventivních aktivit, Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk člen komise pro rodinu a děti městské rady v Šumperku 9 let v Pedagogicko-psychologické poradně 4 roky učitel a speciální pedagog Mgr. Jindřiška Ptáčková okresní metodik preventivních aktivit, Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Písek 10 let okresní metodik prevence Simona Sedláčková vedoucí centra, Středisko prevence a léčby, Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s., Praha 17 let vedoucí ZZ Praha 4 roky Drop In, o.p.s. MŠMT oddělení spec.školství a institucionální výchovy, prevence 12

13 PhDr. Lenka Skácelová vedoucí, Poradenské centrum Pedagogicko- psychologické poradny, Brno garant a supervizit projektů členka Asociace poradenských pracovníků ve školství členka Společnosti pro návykové nemoci J. E. Purkyně členka Protidrogové komise magistrátu města Brna 3 roky členka prac. Skupiny MŠMT pro specifickou primární prevenci okresní metodik prevence soc. pat, jevů v resortu školství Brno 20 let specifická primární prevence Mgr. Vladimír Sklenář vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky etoped ve výchovném ústavu psychoterapeut v krizovém centru pro mládež metodik kurátorů pro mládež supervizor sociálních služeb a probační a mediační služby konzultant kvality sociálních služeb certifikátor Standardů sekundární a terciální prevence 13

14 Bc. Josef Soukal, DiS. vedoucí, Diecézní charita Brno, oblastní charita Ž ár nad Sázavou, Ponorka - centrum prevence odborné kolegium Prevence zneužívání návykových látek při Diecézní charitě Brno pracovní skupina nízkoprahových zařízení kraje Vysočina a Jihomoravského kraje 6 let praxe v oblasti primární prevence Mgr. Zuzana Starostová krajský protidrogový koordinátor, Krajský úřad Olomouckého kraje metodik Pedagogického centra Olomouc Sdružení Podané ruce kontaktní centrum a I.E.S. supervize vzdělávacích projektů 14

15 Drahuše Šinfeltová, DiS. socioterapeut, Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I., Rumburk 7 let v oboru prevence drogových závislostí Děčínské doléčovací centrum pro drogově závislé Drug Out Club, o.s., kontaktní centrum pro drogově závislé Na Křižovatce o.s., kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé Mgr. Dimitrovka Štandlová protidrogový koordinátor města Brna, Magistrát města Brna 10 let protidrogový koordinátor Mgr. et. Bc. Jan Uhlíř školní metodik prevence sociálně patologických jevů, Soukromá speciální základní škola Integrál s.r.o., Praha. V současnosti na rodičovské dovolené Středisko preventivně-výchovné péče pro děti a mládež KRUH předseda Komise pro sociálně právní ochranu dětí při MěÚ Praha 2 SVP skupinová terapie, práce s rodinami, arteterapie, preventivní a intervenční programy 15

16 Mgr. Barbora Václavková poradce, terapeut (Centrum poradenství pro mládež a rodiny), Prev- Centrum o.s., Praha 2 roky předsedkyně Sekce primární prevence A.N.O. 4 roky lektor Programu PP UNL, o.s. Prev-centrum 3 roky člen pracovní skupiny specifické protidrogové PP při MŠMT členka pracovní skupiny primární prevence při protidrogové komisi Rady hl.m. Prahy členka pracovní skupiny pro specifickou primární protidrogovou prevenci při MŠMT Mgr. Jan Veselý zástupce vedoucího Centra primární prevence, Sdružení Podané ruce, Brno 8 let praxe v oboru primární prevence praxe certifikátora RVKPP výzkumná činnost v oblasti měření efektivity PP programů 16

17 Mgr. Radovan Voříšek vedoucí Centra primární prevence, Sdružení Podané ruce, Brno 4 roky učitel ve speciálním školství Nadace Podané ruce 12 let vedoucí Centra prevence Sdružení Podané ruce 10 let lektor semináře pro obnovu vztahů L Amour et verite, Fra, ČR, Slo Externí učitel MU Pedagogická fakulta Brno Bc. Alena Vrbová, DiS. vedoucí P-centra, Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Plzeň 9 let lektor primární prevence K-centra Plzeň 9 let lektor primární prevence P-centra Plzeň 5 let koordinátor programů primární prevence 2 roky člen výboru Sekce PP A.N.O. 17

18 Bc. Milena Werlová krajský protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality, koordinátor romských poradců a azylantů, Krajský úřad Vysočina, Jihlava 6 let pedagogická praxe 4 roky praxe sociální pracovník 5 let ve vedoucí funkci 1 rok krajský protidrogový koordinátor Mgr. Ivana Zilcherová okresní metodik preventivních aktivit, speciální pedagog, Pedagogickopsychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání, Teplice, pracoviště Most 7 let okresní metodik v PPP Most 2 roky školní metodik prevence na SŠ Bc. Jaroslav František Žák vedoucí, Kontaktní centrum Noe víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog, Třebíč člen výboru sekce Harm reduction Asociace nestátních organizací certifikátor RVKPP pro sekundární a terciální protidrogovou prevenci 18

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum 256 01 Benešov 1 1 570 Pedag.- psych. poradna 256 01

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM Okres Pardubice Poradna pro rodinu a partnerské vztahy A. Krause 1995 Vedoucí: PhDr. L.Macháček Telefon: 466 303 688 Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

Jsem ve výkonu trestu a potřebuji pomoc. Mám problémy se zákonem a

Jsem ve výkonu trestu a potřebuji pomoc. Mám problémy se zákonem a Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz Brno město Krajský úřad JMK / Odbor školství Odělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail:

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Judita Kachlová judita.kachlova@opava-city.cz 553 756 722 Vedoucí oddělení

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR (včetně vzdělávacích institucí, které ukončily svou činnost, a jejich programů - označeno červeně) č. Název organizace Název vzdělávacího

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2013 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování.

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Vážení spoluobčané, opět jsme pro vás se začátkem nového roku, tak jako v deseti předchozích letech, připravili Průvodce sociální oblastí České

Více

ITE LIGHT I. WHITE L ITE LIGHT 2 0 0I. WHITE LIGHT WHITE LIGHT I. Občanské sdružení

ITE LIGHT I. WHITE L ITE LIGHT 2 0 0I. WHITE LIGHT WHITE LIGHT I. Občanské sdružení WHITE LIGHT I. ITE LIGHT I. WHITE L Občanské sdružení IGHT I. WHITE Člen svazu LIGHT PROADIS ITE LIGHT I. WHITE L IGHT I. WHITE LIGHT ITE LIGHT I. WHITE L IGHT I. WHITE LIGHT ITE LIGHT I. WHITE L IGHT

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

"o.s. Sportem proti bariérám - Český Ráj" 27031161 4271738 "o.s. sportem proti bariérám - Český Ráj" Královéhradecký 744 000

o.s. Sportem proti bariérám - Český Ráj 27031161 4271738 o.s. sportem proti bariérám - Český Ráj Královéhradecký 744 000 Člověk zpět k člověku 45770433 2532222 Dům domácí péče HMP 3 572 000 Člověk zpět k člověku 45770433 2532222 Dům domácí péče Středočeský 382 000 "HANDICAP (?)" Zlín 46277633 6283429 Osobní asistence - "HANDICAP(?)"

Více

"o.s. Sportem proti bariérám - Český Ráj" 27031161 4271738 "o.s. sportem proti bariérám - Český Ráj" Královéhradecký 744 000

o.s. Sportem proti bariérám - Český Ráj 27031161 4271738 o.s. sportem proti bariérám - Český Ráj Královéhradecký 744 000 Člověk zpět k člověku 45770433 2532222 Dům domácí péče HMP 3 572 000 Člověk zpět k člověku 45770433 2532222 Dům domácí péče Středočeský 382 000 "HANDICAP (?)" Zlín 46277633 6283429 Osobní asistence - "HANDICAP(?)"

Více

Katalog sociálních služeb Města Krnov

Katalog sociálních služeb Města Krnov Katalog sociálních služeb Města Krnov 2007 Vážení občané, předkládáme Vám aktualizované a velmi potřebné údaje poskytovatelů sociálních služeb působících na území mikroregionu Krnovska. Vydání tohoto

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období Seminář Životní podmínky osob s PAS autismem v České republice, pořádaný občanským sdružením Za sklem. Nad akcí převzal záštitu Výbor

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Výroční zpráva 2010 Středisko náhradní rodinné péče o. s. se zabývá od 12. 9. 1994 problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a dětí,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více