Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

2 Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo: 8. května 67, Velká Bystřice, webové stránky: IZO školy: IČ školy: Adresy mateřských škol Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice Mateřská škola Na Svobodě 450, Velká Bystřice Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, Ředitel školy: Ing. Jaroslav Mihal, od Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková Kontakt: , Vedoucí učitelka pro mateřské školy: Mgr. Lucie Pazderová Kontakt: , Výroční zprávu za obě mateřské školy zpracovala vedoucí učitelka MŠ Mgr. Lucie Pazderová. Školská rada Mgr. Jaroslav Zavadil, předseda ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Marek Pazdera Ing. Alena Kafková Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Michaela Fabíková Mgr. Libuše Sandrová Ing. Martin Seidler Helena Vičarová Dagmar Majerová Ing. Martina Venusová cz 2

3 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vláčkem za poznáním Charakteristika školy Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kromě šestého ročníku, kde byla jen jedna třída, jsou v ostatních ročnících dvě třídy. Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice z Olomouce do Mariánského Údolí. Škola má v obci dlouholetou tradici. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín Olomouc (hudební obor). V zadní budově školy je umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou přednášky pro žáky, výpůjčky, internet. V přední budově je 6 tříd (1. 3. ročník), 4. a 5. ročník je umístěn v nejvyšším patře nové budovy. Ostatní třídy jsou umístěny v zadní a nové budově. Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Materiální vybavení školy Odborné učebny: 2 počítačové učebny (celkem 36 počítačů) 11 učeben s interaktivními tabulemi učebna fyziky a chemie učebna hudební výchovy jazyková učebna cvičná kuchyň školní dílna učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ) víceúčelová hala (používá se zejména pro míčové sporty) Ve třídách ročníku je hrací koutek, televizor s DVD přehrávačem, počítač s připojením na internet. V pěti třídách 1. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule. Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Ve školním roce 2012/13 byla opravena sborovna pro vyučující 4. a 5. tříd. Na 2. stupni je 6 interaktivních tabulí, poslední byly doinstalovány o prázdninách Ve školním roce 2012/13 byl opraven přírodovědný kabinet a bylo vytvořeno zázemí pro výchovnou poradkyni pro setkávání se žáky a rodiči. Ve čtyřech třídách byly vyměněny školní tříkřídlé tabule. Pro sport slouží sportovní hala s hřišti na házenou, volejbal, tenis a košíkovou, u haly je krátká běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. Pro tělesnou výchovu a relaxační hodiny naukových předmětů byl využíván také městský park a areál hřiště Na Letné. O prázdninách 2013 proběhla kompletní výměna podlahy a obložení v malé tělocvičně. 3

4 Školní družina má tři oddělení, provoz je od 6:05 do 16:15 hodin. Oddělení družiny byla vybavena sedačkami a novou nábytkovou sestavou. ICT infrastruktura Počítačová síť obsahuje více než 50 počítačů s připojením na internet, z toho bylo 44 stanic určeno pro žáky. Ve dvou počítačových učebnách a v jednotlivých třídách. V roce 2012/13 byla kompletně opravena a zprovozněna druhá počítačová učebna. Bylo nakoupeno 15 plochých monitorů do učebny pro žáky a byl realizován nový LTSP terminálový server pro učebnu ICT. V učitelských kabinetech bylo k dispozici 13 počítačů a učitelé využívali 21 notebooků. Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet, do svých ových schránek a do systému Bakaláři. Celý areál školy je pokryt internetem pomocí wi-fi, všechny místnosti školy mají pevné připojení na rychlý internet. Pedagogové využívají tiskárny (v každém kabinetu), kopírky a fotoaparáty. Ukazatel Zjištění ČŠI 2012 Zjištění MZŠ Velká Bystřice Počet žáků na 1 počítač 8,1 žáka na 1 PC 8,3 žáka na 1 PC Počet pedagogů na 1 počítač 2,2 pedagoga na 1 počítač 0,7 pedagoga na 1 počítač Počet žáků na 1 interaktivní tabuli 63 žáků na 1 int. tabuli 52 žáků na 1 int. tabuli PC připojená k internetu 93,1 % 100 % Školy s rychlým internetem 99 % ano Školy s pokrytím internetem celého areálu 17 % Zdroj: Výroční zpráva ČŠI 2011/12 Na základě těchto zjištění je zpracován plán obnovy a rozvoje ICT infrastruktury pro další školní roky. ano Komunikace s rodiči Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím ových adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy, sledovat průběžné hodnocení žáků na internetové adrese přes svá přístupová hesla v systému Bakaláři, mohli se osobně účastnit mnoha školních akcí. Zařízení školního stravování Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je ale samostatná. Vedoucí ŠJ je paní Marie Scheuchová. Kontaktní telefon do ŠJ:

5 Přehled pedagogických pracovníků školy Pedagogický sbor se skládal z 24 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny. Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. 12 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí z Olomouce a okolí. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem. Aprobovanost učitelů: Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj Aj Nj Rj Ov Vv Hv Rv Pč Tv Počet aprobací stupeň: 2.stupeň Mgr. Anna Fryštacká Mgr. Michaela Fabíková (Tv) Mgr. Kateřina Kovalová PhDr. Miroslav Finger (Čj Rj D) Mgr. Sylva Kubíčková Mgr. Jindřiška Hyklová (M Z) Mgr. Hana Londová Mgr. Ingrid Jílková (Ch) Mgr. Helena Mádrová Mgr. Drahomíra Kozáková (M Bv) Ing. Jaroslav Mihal (Aj) Mgr. Renata Kramplová (M F) Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Jitka Minářová (M Inf dílny) Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) Mgr. Eva Poděbradová (Čj Rj - Hv) Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) Mgr. Žaneta Skopalová (Př Aj) Mgr. Libuše Sandrová PaedDr. Helena Stejskalová (Čj Ov) Mgr. Ivo Šenk Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj Rj Z) Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Andrea Teplá (Tv pedagogika) Školní družina Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová Vychovatelky: Kamila Smidová Petra Polcrová Věková skladba pedagogického sboru (včetně vychovatelek školní družiny) Věková skupina let a více Počet Rozdělení některých funkcí Koordinátorka ŠVP Výchovná poradkyně Metodička prevence sociálně patologických jevů ICT koordinátorka Koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Eva Poděbradová Mgr. Andrea Teplá Mgr. Jitka Minářová Mgr. Hana Londová Nepedagogičtí zaměstnanci Gabriela Drešlová, účetní školy, Diana Charvátová, ekonomka školy, Milán Kufrik, školník, Jiřina Drzyzgová, pracovnice pro úklid (do ), Michaela Košťálová, pracovnice pro úklid ( ), Dobroslava Kučerová, pracovnice pro úklid, Petra Myšáková, pracovnice pro úklid (do ), Petra Serbová, pracovnice pro úklid ( ), Miroslava Schneiderová, pracovnice pro úklid (od ), Gabriela Šádková, pracovnice pro úklid, JUDr. Jan Borek, správce haly, František Hubáček, správce haly 5

6 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce Nástup do 1. ročníku Datum konání zápisu k povinné školní docházce 15. ledna 2013 Dětí u zápisu 53 Dětí s žádostí o odklad 9 Dětí, které nastoupí na jinou školu (nebyly u zápisu u nás) 5 Počet žáků v 1. třídách ve školním roce 2013/ žačka vzdělávaná v zahraničí žák bude vzděláván v zahraničí Přestupy žáků z naší školy na jiné základní školy Důvod Celkem žáků z ročníku Chlapci Dívky škola se zaměřením (Speciální VP) odstěhovali se 7 2., 4., 5., 6., Celkem Přestup z jiných základních škol do Masarykovy ZŠ Velká Bystřice Ze školy celkem žáků chlapci dívky do ročníku Přáslavice Mariánské Údolí , 6. Hlubočky , 7. Olomouc , 9. přistěhovali se , 4., 7. Celkem Přijímací zkoušky na střední školy V letošním roce si žáci mohli volit dvě školy pro 1. kolo přijímacích zkoušek. V devátých třídách bylo celkem 49 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné ze zvolených škol. Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázia Průmyslové školy (strojní, stavební, elektrotechnická ad.) Ekonomické školy Zdravotnické školy a školy sociální péče SOŠ (kadeřník, instalatér, automechanik ad.) Zemědělské školy a učiliště

7 Přehled zvolených středních škol podle zájmu žáků Škola dalšího vzdělávání Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín Slovanské gymnázium Olomouc Gymnázium Čajkovského Olomouc Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc Obchodní akademie Olomouc Střední průmyslová škola strojnická Olomouc VOŠ a Střední prům. škola elektrotechnická Olomouc Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou Střední odborná škola pro administrativu EU Praha Stř. škola obchodu, gastronomie a designu Praktik Ol Stř. odborná škola obchodu a služeb Štursova Olomouc Střední škola polygrafická Olomouc Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Ol Střední zdravotnická škola a VOŠ Merhautova Brno Střední odborná škola Prima s.r.o. Rýmařov Sigmundova střední škola strojírenská Lutín Střední škola zemědělská Olomouc Střední odborné učiliště zemědělské Olomouc Soukromá SOŠ s.r.o. Hranice Střední škola technická a obchodní Kosinova Olomouc Střední škola polytechnická Rooseveltova Olomouc Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh na Moravě Celkem

8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky žáků jsou pravidelně podrobovány vnitřní kontrole naplňování cílů školního vzdělávacího programu a také vnější kontrole, která probíhá formou srovnávacích testů a účastí v soutěžích. Počty žáků k Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 1.A Mgr. Jaromíra Pazderová B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) A Mgr. Helena Mádrová B Mgr. Kateřina Kovalová A Mgr. Sylva Kubíčková B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) A Mgr. Hana Londová B Mgr. Ivo Šenk A Mgr. Gabriela Šišková B Mgr. Libuše Sandrová Celkem 1.st A Mgr. Renata Kramplová B Mgr. Andrea Teplá A Mgr. Jindřiška Hyklová B Mgr. Michaela Fabíková A Mgr. Drahomíra Kozáková B Mgr. Eva Poděbradová A Mgr. Jitka Minářová B PaedDr. Helena Stejskalová Celkem 2.st Celkem Přibližně 45 % žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda). Testování ve školním roce 2012/13 Žáci se zúčastnili těchto srovnávacích testů: Kalibro (5., 7. třída) Gepard testování informační gramotnosti (9. třída) Společnost pro kvalitu školy (9. třída) Matematický klokan (od 2. do 9. třídy) Celoplošná generální zkouška celoplošného testování ČŠI (5. a 9. třída) 8

9 1. pololetí školního roku 2012/ z 3 z Omluv. Neoml. Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ chov chov hod. Průměr hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , stupeň , A , B , A , B , A , B , A , B , stupeň , Celkem , pololetí školního roku 2012/ z 3 z Omluv. Neoml. Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ chov chov hod. Průměr hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , stupeň , A B , A , B , A , B , A , B , stupeň , Celkem ,

10 Výsledky srovnávacích testů Kalibro V únoru a březnu 2013 se žáci 5. a 7. tříd zúčastnili srovnávacího testování společnosti KALIBRO. Tabulky ukazují průměrnou úspěšnost žáků v základních školách v porovnání s průměrnou úspěšností našich žáků. 5. třída Český jazyk Matematika Anglický jazyk MZŠ Velká Bystřice 68,8 % 56,7 % 66,7 % Základní školy v ČR (4000 žáků) 67,3 % 49,2 % 65,9 % Rozdíl +1,5 % +7,5 % +0,8 % 7. třída Český jazyk Matematika Anglický jazyk MZŠ Velká Bystřice 62,7 % 35,7 % 56,6 % Základní školy v ČR (1900 žáků) 64,4 % 48,6 % 60,7 % Rozdíl -1,7% -12,9% -4,1% Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Společnost pro kvalitu školy, o.p.s, testovala už více než 6000 žáků devátých ročníků v celé ČR. Testy se vyplňovaly přes počítač a byly zaměřené na znalosti a dovednosti v českém jazyce, matematice, angličtině a v přírodovědných oborech. Výhodou testů byly individualizované výsledky pro každého žáka s rozborem konkrétních dovedností v každém předmětu. V těchto testech žáci dopadli jako průměrní. Mírně podprůměrní však byli v matematice, chemii a fyzice. Na tyto výsledky se snažíme reagovat analýzou příčin a další přípravou do budoucna. Vysvětlivky: Ú = průměrná úspěšnost žáků MZŠ Velká Bystřice. ÚP = průměrná úspěšnost všech testovaných žáků v ČR ÚPK = průměrná úspěšnost žáků z Olomouckého kraje 10

11 Výsledky generální zkoušky celoplošného testování ČŠI, 5. a 9. třídy, 2013 Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku MZŠ v anglickém jazyce: 53 % Podíly žáků v jednotlivých rozmezích průměrné úspěšnosti, celá ČR Podíl žáků školy po rozvětvení ČR MZŠ Obtížnost 1 58 % 77 % Obtížnost 2 42 % 23 % Patříme sem Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku MZŠ v českém jazyce: 70 % Podíly žáků v jednotlivých rozmezích průměrné úspěšnosti, celá ČR Podíl žáků školy po rozvětvení ČR MZŠ Obtížnost 1 37 % 44 % Obtížnost 2 63 % 56 % Patříme sem Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku MZŠ v matematice: 46,5 % Podíly žáků v jednotlivých rozmezích průměrné úspěšnosti, celá ČR Podíl žáků školy po rozvětvení ČR MZŠ Obtížnost 1 79 % 82 % Obtížnost 2 21 % 18 % Patříme sem 11

12 Průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku MZŠ v anglickém jazyce: 86 % Podíly žáků v jednotlivých rozmezích průměrné úspěšnosti, celá ČR Podíl žáků školy po rozvětvení 16 MZŠ Obtížnost 1 30 % 16 % Obtížnost 2 70 % 84 % Patříme sem Průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku MZŠ v českém jazyce: 65 % Podíly žáků v jednotlivých rozmezích průměrné úspěšnosti, celá ČR Patříme sem Podíl žáků školy po rozvětvení ČR MZŠ Obtížnost 1 55 % 73 % Obtížnost 2 45 % 27 % Průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku MZŠ v matematice: 46 % Podíly žáků v jednotlivých rozmezích průměrné úspěšnosti, celá ČR Podíl žáků školy po rozvětvení ČR MZŠ Obtížnost 1 81 % 100 % Obtížnost 2 19 % - Patříme sem 12

13 Testování informační gramotnosti Gepard V listopadu 2012 se žáci 9. tříd zúčastnili testování informační gramotnosti pořádané společností SCIO. Test hodnotil žáky v získávání a v práci s informacemi. Žáci z 9. A se v hodnocení tříd zařadili na 288. místo a žáci 9. B na 227. místo z 742 testovaných 9. tříd v ČR. Testu se zúčastnilo 44 žáků a je potěšující, že 6 žáků dosáhlo nejlepšího hodnocení InfoProfík a dalších 13 žáků druhého nejlepšího hodnocení InfoZnalec. Matematický klokan Žáci školy se pravidelně každý rok účastní matematické soutěže Matematický klokan v jednotlivých věkových kategoriích. V tomto školním roce se naši žáci zařadili do průměru svých vrstevníků podle krajských výsledků. Analýza výsledků Pro zjišťování výsledků jsme využili testy různých společností a provedli jsme je v různých časových obdobích. Takovéto důkladnější testování se v naší škole konalo znovu po menší odmlce několika školních let a pro testování jsme vybrali žáky 5., 7. a 9. ročníku. Výsledky testů žáky MZŠ zařazují spíše do průměru mezi své vrstevníky, přestože se objevili žáci velmi talentovaní (někteří až 100 % úspěšnost), na druhou stranu také žáci velice slabí. V testování budeme pokračovat, aby si žáci na pravidelné hodnocení výkonnosti standardizovanými testy zvykli. Výsledky v matematice nás vedli k mírnému posílení tohoto předmětu v novém upraveném ŠVP (začne platit od ). V upraveném ŠVP byly posíleny cizí jazyky a došlo ke sladění počtu hodin mezi třídami A a B na 2. stupni ve všech hlavních předmětech (ČJ, AJ, M, přírodovědné a společenskovědní předměty). 13

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice zpracovává pro každý školní rok tzv. minimální preventivní program, který obsahuje cíle, strategie a konkrétní metody práce, zaměřené na prevenci rizikového chování. S tímto programem jsou seznámeni všichni pracovníci školy a postupují podle něho. Přílohami minimálního preventivního plánu jsou také Krizový plán, Program proti šikanování a konkrétní metodické postupy při výskytu všech forem rizikového chování. Metodické návody jsou učitelům dostupné na intranetu a v tištěné formě v informačním centru ve škole. Kromě tohoto programu je řada preventivních akcí pořádána v rámci naplňování průřezových témat. Škola odebírá časopis Prevence z něhož pedagogové také čerpají nápady pro práci s dětmi. Analýza naplnění cílů Minimálního preventivního programu roku 2012/2013 Hodnocení cílů některé cíle se podařilo splnit díky spolupráci s P-centrem Olomouc (3. 9. ročník), Magistrátem MO, PS PČR, jiné kompetence se snažili vytvářet učitelé v jednotlivých předmětech, do výuky byly zařazeny také ekologické projekty pro žáky. Dlouhodobé cíle programu byly plněny všemi vyučujícími, krátkodobé cíle třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem. Z dotazníkového šetření identifikujícího rizikové oblasti u dětí letých (volný čas, chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost, rodinný systém, škola, vztahy s vrstevníky a návykové látky) vyplývá, že problematičtější jsou chování, duševní zdraví a volný čas. Celkový problémový index je vyšší u dívek než u chlapců. Je nutné zaměřit pozornost na tyto problémové oblasti a využít oblasti, kde jsou dospívající úspěšní. Pravidelné třídnické hodiny lepší komunikace mezi učitelem a žáky, třídní učitelé využívali materiály a pomoc metodika prevence. Třídní učitel pracoval se závěry P-centra, rozvíjel kladné stránky a zaměřoval se na eliminaci záporných. Zápisy z třídnických hodiny odevzdával metodikovi prevence a vedení školy. Do budoucna by bylo dobré více zaměřit aktivity na pozitivní chování, vztahy a sociální dovednosti. Spolupráci s rodiči (pomoc při akcích školy, sponzorské dary) i nadále pokračovala. Dále je třeba spolupracovat v oblasti volného času dětí a posilování duševního zdraví především u dívek. Rodič by měl mít povědomí co jeho dítě dělá v době svého volného času a aktivně ho zapojit do nabídky kroužků. Zpřístupnění počítačové učebny a tělocvičny v době velké přestávky, volný pohyb po škole se osvědčili a budeme v tom nadále pokračovat. V rámci ŠVP se podařilo rozvíjet klíčové kompetence, které se prolínaly celou výukou. Děti byly nadále informováni o problematice rizikového chování (drog. závislosti, šikaně, kyberšikaně a kybergroomingu, gamblingu) ve třídách se rozvíjela diskuse na tato témata. Žáci 1. ročníku se zúčastnili prožitkového programu Sdružení D Méďové a 7. B se zapojila do dotovaného programu Dramacentra, který bude pokračovat i v dalším školním roce. 14

15 Při řešení problémů fungovala výchovná komise, která zajistila nejen první pomoc, ale i následná opatření. V tomto školním roce zasedala výchovná komise 4x, což je méně než v jiných letech. Spolupráce mezi učiteli (vzájemné hospitace, předávání nápadů a zkušeností) nadále pokračovala. Témata prevence rizikového chování do výuky byly zařazovány, více učitelů využívalo komunitní kruh při třídnických hodinách a skupinové práce při další výuce. Testovací sady na přítomnost omamných látek v těle jsem tento šk. rok nepoužili, v dalších letech využívat nebudeme. Je to více záležitost zdravotnického zařízení. Škola i nadále spolupracuje se Školskou radou, která má zájem o spolupráci. V průběhu školního roku byly řešeny případy neomluvené absence, nevhodného chování žáků, záškoláctví a kouření v prostorách školy. Škola pokračovala v celostátního projektu Řešení vrstevnických vztahů (viz příloha Minimálního preventivního plánu č.3) žáci podporovatelé se vhodně zapojili do života školy, řešili drobné problémy svých spolužáků a ve spolupráci s garantem nabízeli pomoc ostatním. Drželi služby 3x týdně o velké přestávce, organizovali sportovní turnaje a pomáhali při organizaci karnevalu pro mladší děti. Spolupracovali s třídními učiteli při řešení problémů v jejich třídě. Zpracovala: Mgr. Andrea Teplá, metodik pro prevenci rizikového chování Bezpečnost a zdraví žáků Naše škola podporuje soutěž Zdravé zuby, jejímž cílem je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže. Každý žák 1. stupně obdržel ve škole soutěžní kartu. Úkolem pedagogů je motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace. Studenti stomatologie realizovali ve všech ročnících přednášky o správné péči o chrup. Čas proměn proběhla beseda pro dívky 6. ročníku. Dopravní výchova Prvky dopravní výchovy zařazují učitelé průběžně do vyučování proběhl celoškolní dopravní den. Formou projektového dne se všechny třídy věnovaly dopravní výchově. Část dne probíhala i v terénu, kde děti pozorovaly dopravu, a soutěžily v parku. Starší žáci připravili soutěže a úkoly pro mladší spolužáky. 15

16 KONKRÉTNÍ AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCI Primární prevence v jednotlivých vyučovacích předmětech Na 1. stupni zejména v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda a při realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova) také v ostatních předmětech, např. v českém a cizím jazyce, hudební, výtvarné a tělesné výchově a při práci s výpočetní a komunikační technikou. Očekávané výstupy: Žák - má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy - se umí vhodně pohybovat na ulici a v silničním provozu - zná základní dopravní značky - zvládá zapojit se do kolektivu - chová se vhodně v krizových situacích - chrání své zdraví - umí vhodně komunikovat se spolužáky a dospělými - umí požádat o radu a pomoc - zná základní informace o alkoholu a tabáku a jejich vlivu na zdraví člověka - zná jednoduché způsoby odmítání návykových látek - umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva Na 2. stupni zejména v předmětech občanská výchova, dějepis, přírodopis, chemie, výchova ke zdraví a při realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova) také v ostatních předmětech, např. v českém a cizím jazyce, hudební, výtvarné, tělesné výchově, pracovních činnostech a při práci s výpočetní a komunikační technikou. Očekávané výstupy: Žák - má základní informace o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka - zná zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog - umí odmítat - zná důležitá telefonní čísla - ví, kde získat důležité informace a odbornou pomoc - zvládá řešit konflikty v kolektivu - má základní informace o sexuálním životě a o riziku s ním spojeným - ví, jak se správně chovat ve společnosti - má základní informace o rasismu a sektách - je seznámen se s riziky, která přinášejí poruchy příjmu potravy - zaměřuje se na zdravý životní styl - umí vhodně komunikovat a spolupracovat s vrstevníky Od začne platit upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na základě změn a úprav byl v měsících duben červen 2013 přepracován Školní vzdělávací program, který byl školskou radou projednán Do výše zmíněných předmětů byla zapracována mimo jiné témata Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Dopravní výchova, Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi, aj.), Korupce. 16

17 Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích - Lyžařský výcvikový kurz - Školní výlety - Kulturní programy (kina, divadla, výstavy) - Výchovné koncerty - Besedy v knihovně - Umělecké soutěže (výtvarné, pěvecké, literární) - Exkurze - Beseda s policisty - Přednášky o zdravovědě - Spaní ve škole - Nabídka kroužků - Dramatizace a divadelní představení žáků - Projektové dny (dopravní den, den Země apod.) - Mikulášská nadílka - Vystoupení na školních akcích (Vánoční jarmark) - Dětský den Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy - Společné zahájení školního roku s rodiči žáků 1. ročníku - Vánoční jarmark - Velikonoční dílny Akce zaměřené na rodiče - Třídní schůzky - Konzultační dny - Schůze Sdružení rodičů a přátel školy - Webové stránky, nástěnky ve škole Přehled kroužků ve školním roce 2012/13 - Anglický jazyk pro 2. třídu, pro 3. třídu, pro 4. třídu, pro 5. třídu, pro 6. třídu - Anglický jazyk pro 8. a9. tř. (umění prezentovat) - Bojové umění - Dívčí klub - Dramatický kroužek Zuzky a Zuzky - Floorball - Gymnastika a tanec - Hip hop pro mladší žáky - Hip hop pro starší žáky - Keramika pro 2. třídu - Keramika pro 2. stupeň - Ping pong - Tvoření - Vaření (pro mladší i starší) - Volejbal - Výtvarný kroužek pro 4. třídu - Výtvarné tvoření 17

18 ORGANIZACE A STRUKTURA PREVENCE Výchovný poradce: Mgr. Eva Poděbradová Výchovný poradce aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji nebo při komunikaci s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové) náhlých i trvalých neúspěchů v učení obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, iniciuje setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc, linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona. Výchovný poradce pracuje také v oblasti kariérového poradenství pro žáky. Aktualizuje nástěnku výchovného poradce a vyhodnocuje příspěvky ve schránce důvěry. Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Andrea Teplá Metodik prevence rizikového chování připravuje minimální preventivní plán včetně jeho příloh. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě výskytu agresivního chování ve třídě výskytu signálů šikanování výskytu náznaků drogových závislostí a/nebo kriminální činnosti obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči porušování pravidel soužití ve škole žákem Metodik prevence rizikového chování komunikuje s pedagogy a sbírá podněty, poté diagnostikuje situaci a ostatní pedagogy metodicky vede. Aktualizuje nástěnku metodika prevence rizikového chování. Zveřejňuje inspirace pro práci v třídnických hodinách. Třídní učitel a ostatní učitelé Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v souladu s cíli minimálního preventivního programu. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických poradách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují problémy, navrhují opatření. Třídní učitel organizuje minimálně jedenkrát měsíčně třídnickou hodinu se žáky své třídy. Je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace ( , mobil). Další spolupracující organizace a odborná pracoviště V oblasti prevence škola spolupracuje s P-centrem v Olomouci, s organizacemi zájmového vzdělávání, s Městským úřadem ve Velké Bystřici a Krajským úřadem Olomouckého kraje. V případě potřeby se škola obrací na odborná pracoviště - PPP, centra psycho-sociální pomoci, diagnostické ústavy, sociální odbory a policii ČR. 18

19 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet kurzů školení: 41 (71 proškolených osob) Počet proškolených pedagogů: 22 z celkového počtu 24 Hlavní zaměření školení: o anglický jazyk metodika (13x) o anglický jazyk vlastní jazykové dovednosti (9 celoročních kurzů) o metodika pro 1. stupeň (23x) o přírodní vědy (5x) Školení pro celý sbor třídenní výjezdní školení v zážitkové pedagogice v Čeladné Jazykové vzdělávání - metodika Aktivizující metody při výuce AJ (Fryštacká) Angličtina hrou (Poděbradová, Fabíková, Skopalová) Express way of learning Výukové materiály do AJ (Sandrová, Fabíková, Mihal) Jak se lidé učí (cizí) jazyky (Skopalová, Mihal) Konference OUP (Sandrová) Poslech pro učitele angličtiny (Skopalová) Prezentace gramatiky a slovní zásoby (Poděbradová) Využívání dramatických aktivit ve výuce AJ (Mihal) Jazykové vzdělávání rozvoj jazykových kompetencí Celoroční kurz anglického jazyka Brána jazyků otevřená (Pazderová, Kubíčková) Celoroční kurz anglického jazyka zakončený zkouškou FCE (Fabíková) Celoroční kurz anglického jazyka + Nové přístupy v metodice výuka AJ (Šišková, Pospíšilová, Pospíšilová VB, Finger, Kramplová, Kovalová) Přírodovědné obory Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost v prvouce a přírodovědě (Kovalová, Pospíšilová, Pazderová) Setrvačné síly (Kramplová) Termodynamika všedního dne, aneb, jak to funguje (Kramplová) Zdravý životní styl, sport a pohyb Rytmus, pohyb, tanec, mazec (Londová, Kovalová) Tvořivá hudebně pohybová výchova a tanec na ZŠ (Londová, Kovalová) Všech pět pohromadě zdravá výživa (Fabíková, Teplá, Sandrová) 19

20 Informační a komunikační technologie Google media a komunikace (Šenk, Fabíková) ICT školení (Minářová) Mezinárodní kongference ICT ve vzdělání + workshop (Minářová, Sandrová) Výuka s ipadem (Minářová, Kozáková) Prevence rizikového chování DUSOT ZE-MĚ (Teplá, Poděbradová) Setkání výchovných poradců (Poděbradová) Zásady práce s dítětem s ADHD (Kovalová, Šenk) Environmentální výchova Krajská konference škol rozvíjejících ekologickou výchovu (Londová) Studium EVVO celoroční, celkem 4 setkání a vícedenní výjezdy (Londová) Pedagogické a didaktické dovednosti Čtení bez slabikování (Kovalová) Genetická metoda čtení (Šišková, Pazderová) Komunikace s žákem s narušenou NKU (Kubíčková, Pospíšilová VB, Šišková, Štěpánová) Landart (Pospíšilová) Muzeum a škola (Pospíšilová) Projektové vyučování v praxi ZŠ (Pazderová, Pospíšilová) Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ (Pazderová) Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti ž. - oblast provopis. učiva (Pazderová, Pospíšilová) Reedukace dysgrafie (Kovalová) Školení k metodické pomůcce Multipolis (Minářová) Učíme žáky učit se E-learning (Jílková) Zážitková pedagogika (Čeladná) (celý pedagogický sbor, 20 osob) Zlatá nit (Fryštacká) Finanční gramotnost Finanční gramotnost (Kozáková, Minářová) Základy finanční matematiky (Hyklová, Minářová) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mgr. Libuše Sandrová PdF UP Olomouc (AJ pro 2.stupeň ZŠ) dokončeno Ing. Jaroslav Mihal PdF UP Olomouc (AJ pro 1. stupeň ZŠ) dokončeno 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 září 2012 Ve Velké Bystřici dne 1. 9. 2012 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Něco začíná a něco zase končí, jako každý školní rok Za zpracovatele 28. 9.2012 Ředitelka školy Bc. Věra Pospíšilová Za Radu školy: Vlastimil Jurášek

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více