Od 14 let 4-OSÉ LETADLO NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od 14 let 4-OSÉ LETADLO NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Od 14 let 4-OSÉ LETADLO NÁVOD K OBSLUZE AKROBATICKÝ PŘEMET Šestiosý gyroskop LED kontrolky Bezhlavý režim Zatlačení zpět Fotoaparát Kamera Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Abyste ho používali správně a bezpečně, přečtěte si prosím před používáním výrobku tento návod k jeho obsluze. Uchovejte ho prosím pro budoucí nahlédnutí. Pozor: Protože produkt používá gyroskopickou techniku, postupujte před letem takto: 1. Připojte napájecí kabel správně na trupu letadla a položte letadlo na rovný povrch. Než se gyroskop zkontroluje, trvá to 4 vteřiny. 2. Přepněte vypínač vysílače do polohy zapnuto a vytáhněte plynovou páčku až nahoru. 3. Jakmile se letadlo odpojí od elektřiny, měli byste ho znovu připojit, zapnout vysílač a zkontrolovat frekvenci.

2 4. Základní funkce: Letadlo funguje na frekvenčním pásmu 2.4 G; je dálkově ovládané; ostatní letadla mohou současně létat ve stejné oblasti bez jakéhokoli rušení; let nahoru/dolů, dopředu/dozadu, otáčení doleva/doprava, let stranou doleva/doprava. 5. 3D akrobatický přemet: letadlem můžete udělat přemet dopředu/dozadu/doleva/doprava. PŘEHLED SOUČÁSTÍ: Zaoblené tyče Hlavní vrtule Trojnožka Nabíječka Hlavní vrtule 2 Lithiovo-polymerová baterie Šroubovák

3 NÁZVOSLOVÍ Anténa Bzučák Plynová páčka / ovládací páčka (doleva/doprava) Fotoaparát Kamera Zatlačení zpět / bezhlavý režim Vyrovnávání otáčení doleva Vyrovnávání otáčení doprava Kontrolka napájení Přemetové tlačítko Směrová páčka (let vpřed a vzad / stranou doleva a doprava) Vyrovnávání letu dozadu Vyrovnávání letu dopředu Zrychlovací tlačítko Vyrovnávání letu stranou doprava Vyrovnávání letu stranou doleva Vypínač Zatlačení zpět / bezhlavý režim: po krátkém stisknutí tohoto tlačítka se zapne bezhlavý režim, pro jeho vypnutí ho stiskněte znovu; po dlouhém stisknutí tohoto tlačítka (3 vteřiny) letadlo automaticky přistane. INSTALACE BATERIE VYSÍLAČE Způsob instalace baterií: Sejměte kryt baterií na zadní straně vysílače a vložte čtyři baterie typu AA správně podle vyznačené polarity (baterie nejsou přibaleny). Pozor: 1. Ujistěte se, že polarita baterie odpovídá Kryt baterií polaritě vyznačené v přihrádce pro baterie. Nevkládejte baterie opačně. 2. Nesměšujte prosím staré baterie s novými. 3. Nesměšujte baterie různých typů. 1,5V baterie AA POKYNY K NABÍJENÍ LITHIOVÉ BATERIE Vyjměte baterii z přihrádky pro baterie letadla. Nabijte baterii speciálním přiloženým nabíjecím USB kabelem. Vložte speciální kabel USB 2.0 do konektoru napájení (nabíječky, počítače, autonabíječky) a kontrolka USB se rozsvítí. Správně připojte konektor baterie k USB nabíjecímu kabelu. Kontrolka USB zhasne, což znamená, že nabíjení probíhá; po ukončení nabíjení se kontrolka USB rozsvítí. Doba nabíjení je asi 50 minut! Odšroubujte šrouby Sejměte kryt baterií Vypínač Po nabití připojte lithiovou baterii ke konektoru na obvodové desce; vložte baterii správně podle polarity. Aby byla zajištěna bezpečnost baterie, měl by při jejím vkládání a vyjímání být vypínač letadla v poloze vypnuto! Nehodláte-li výrobek používat, doporučuje se baterie vyjmout a uložit je na chladném suchém místě! VAROVÁNÍ! Nehodláte-li s letadlem létat, odpojte prosím kabel baterie od obvodové desky.

4 Pozor: 1. Ujistěte se, že napětí adaptéru odpovídá místně dodávanému napětí. 2. Nabíjecí konektor se při přebíjení bude přehřívat. Zastavte prosím okamžitě nabíjení, protože by mohlo dojít k vážnému poškození akumulátoru. 3. Nenechávejte baterii při nabíjení bez dozoru. 4. Pro produkt se používá pokročilý režim nabíjení. V zájmu bezpečnosti nepoužívejte s baterií jiné nabíječky. 5. Nabíjejte baterii až poté, co od konce letu uplynulo alespoň 30 minut, protože po letu je teplota akumulátoru příliš vysoká a při okamžitém nabíjení by mohlo dojít k poškození baterie. 6. V zájmu bezpečnosti nevhazujte baterii do ohně. 7. Nezkratujte baterii. V zájmu bezpečnosti nenechávejte u akumulátoru malé kovové předměty. LETOVÉ PROSTŘEDÍ: 1. Létejte za dobrého počasí (slunečno a bezvětří). a. Nelétejte za extrémních teplot (příliš horko nebo příliš zima). Létání za extrémních teplot může mít vliv na výkon výrobku a poškodit ho. b. Nelétejte ve větrných dnech. Výkon a Více než 3 metry ovládání letadla bude ovlivněno větrem. Vítr může způsobit ztrátu a poškození letadla. 2. Zvolte si pro létání širý otevřený prostor a ujistěte se, že poblíž nejsou žádné překážky, zvířata ani lidé. Více než 3 metry Více než 2 metry Víc e ne ž 2 me try Více než 3 metry OVLÁDÁNÍ Stoupání Klesání Vytáhněte plynovou páčku nahoru a rychlost otáčení hlavní vrtule se začne zvyšovat. Letadlo začne stoupat. Stlačte plynovou páčku dolů a rychlost otáčení hlavní vrtule se začne snižovat. Letadlo začne klesat. Stlačte plynovou páčku doleva a letadlo se bude otáčet doleva. Stlačte plynovou páčku doprava a letadlo se bude otáčet doprava. Dopředu Dozadu Stlačíte-li směrovou páčku nahoru, poletí letadlo dopředu. Stačíte-li směrovou páčku dolů, poletí letadlo dozadu. Let stranou doleva Let stranou doprava Stlačíte-li směrovou páčku doprava, poletí letadlo stranou doprava. Stlačíte-li směrovou páčku doleva, poletí letadlo stranou doleva.

5 UPOZORNĚNÍ V případě, že se letadlo ve vzduchu nekontrolovaně otáčí, stabilizujte letadlo vyrovnávacími tlačítky. Pozor: Když letadlo vystoupá do výšky 30 cm, dostane se do vzdušného víru vyvolaného vrtulí a stane se nestabilním. Tomu se říká pozemní efekt. Čím lehčí je letadlo, tím více je tímto vírem ovlivněno. Když se letadlo otáčí směrem doleva, stiskněte prosím tlačítko vyrovnávání otáčení doprava, dokud se nepřestane otáčet. Když se letadlo otáčí směrem doprava, stiskněte prosím tlačítko vyrovnávání otáčení doleva, dokud se nepřestane otáčet. Když se letadlo má vznášet a pohybuje se přitom dozadu, stiskněte tlačítko vyrovnávání letu dopředu, dokud se neobnoví normální vznášení. Když se letadlo má vznášet a pohybuje se přitom dopředu, stiskněte prosím tlačítko vyrovnávání letu dozadu, dokud se neobnoví normální vznášení. Když se letadlo má vznášet a přitom letí stranou doprava, stiskněte prosím tlačítko vyrovnávání letu stranou doleva, dokud se neobnoví normální vznášení. Když se letadlo má vznášet a přitom letí stranou doleva, stiskněte prosím tlačítko vyrovnávání letu stranou doprava, dokud se neobnoví normální vznášení.

6 LETOVÁ PRAXE Abyste zvládli letadlo, zkuste následující letové postupy. Otáčení okolo určeného bodu Dopředu a dozadu Let stranou doleva a doprava Přistání na určeném bodě 3D PŘEMETY Zvládáte-li obratně všechny základní funkce, můžete přejít k dobrodružným kouskům: plynovou páčkou vyleťte s letadlem do 3metrové výšky, nechte ho stabilně se vznášet, stiskněte na dálkovém ovladači přemetové tlačítko a dálkový ovladač zapípá. Podle toho, jak nyní stisknete směrovou páčku, udělá letadlo přemet dopředu nebo dozadu; pokaždé, když stisknete přemetové tlačítko, udělá letadlo přemet. Až si tento postup osvojíte, můžete zkusit nepřetržité přemety. Přemet dopředu Přemet dozadu Přemet doleva Přemet doprava

7 PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ Vysílač 1. Vypínač vysílače je 1. Zapněte vysílač nefunguje v poloze vypnuto 2. Baterie jsou nesprávně nainstalované 2. Zkontrolujte, zda souhlasí polarita vyznačená na baterii a na přístroji, a nainstalujte baterie znovu správně 3. Baterie jsou zcela 3. Vyměňte baterie za nové vybité Selhání 1. Vypínač vysílače je 1. Zapněte vysílač ovládání v poloze vypnuto 2. Baterie letadla není připojena 2. Připojte baterii letadla ve správné orientaci 3. Příliš silný vítr 3. Nelétejte za větrného prostředí, protože příliš silný vítr může způsobit letová omezení, může být na překážku ovládání a letání. Selhání stoupání Příliš brzké přistání Letadlo je neovladatelné 4. Když kontrolka bliká, letadlo se neotáčí 1. Otáčení hlavní vrtule je příliš pomalé 2. Baterie trupu letadla není plně nabitá Plynová páčka je stažena dolů příliš rychle Plynová páčka není vytažena až nadoraz, ale revize frekvence je dokončena, takže letadlo automaticky vzlétne Překročení dosahu dálkového ovládání Let je neovladatelný 4. Pokud je frekvence opravena neúspěšně, vypněte a znovu zapněte letadlo, položte ho na hladký povrch a znovu zapněte dálkový ovladač, aby se znovu nastavila správná frekvence. 1. Vytáhněte plynovou páčku nahoru 2. Dobijte baterii trupu letadla Pro hladké přistání stahujte plynovou páčku pomalu dolů Plynová páčka by při revizi frekvence měla být vytažena až nadoraz Dosah dálkového ovládání je asi 80 m Zkontrolujte, zda rychlost větru nepřesahuje 4. stupeň nebo zda teplota není pod -5 C, letadlo nemůže létat v drsném prostředí UPOZORNĚNÍ: 1. Dosah dálkového ovládání je nižší, má-li letadlo nebo vysílač nedostatek energie. 2. Je obtížné vzlétnout a letět, má-li letadlo nedostatek energie. 3. Je-li letadlo poškozené, včas ho prosím opravte a přestaňte ho používat; je-li poškození vážné (např. zlomení nebo poškození vrtule), hrozí zranění. 4. Pokud vysílač nehodláte delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby se zabránilo jejich vytečení a poškození produktu. 5. Nenechávejte spadnout letadlo z větší výšky a nepřistávejte tvrdě, jinak se zkrátí životnost letadla.

8 6. Jsou-li součásti poškozeny, zakupte prosím náhradní díly od naší firmy, jinak to může mít vliv na bezpečnost a výkon. SPECIFIKACE A VYBAVENÍ délka: 330 mm šířka: 280 mm výška: 80 mm průměr ocasního rotoru: 125 mm Upozornění: Za účelem splnění požadavků na leteckého rádio (stanice) a elektromagnetické prostředí je zakázáno používat všechny druhy dálkově ovládaných produktů ve vzdálenosti do 5000 metrů od letištní ranveje. Jste povinni zastavit používání modelových hraček v období, kdy je to zakázáno příslušnými státními úřady regulujícími využívání rádiových kmitočtů.

9

Vhodné pro věkovou kategorii od 14 let PŘÍRUČKA K 2.4G KVADROKOPTÉŘE

Vhodné pro věkovou kategorii od 14 let PŘÍRUČKA K 2.4G KVADROKOPTÉŘE Vhodné pro věkovou kategorii od 14 let PŘÍRUČKA K 2.4G KVADROKOPTÉŘE Vrtule B Vrtule A Vrtule B Napájecí adaptér Nabíječka Vrtule A Vypínač Tlačítko přepnutí rychlosti Vyrovnávač Plynová páčka Vyrovnávání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PARAMETRY VELIKOST VRTULNÍKU: mm MOTOR

NÁVOD K POUŽITÍ PARAMETRY VELIKOST VRTULNÍKU: mm MOTOR OD 14 LET NOVĚ MODERNIZOVANÁ VERZE REŽIM SKUTEČNÉHO SMĚRU JEDNODUŠŠÍ OVLÁDÁNÍ, SNAZŠÍ LET! KVADROKOPTÉRA NÁVOD K POUŽITÍ PARAMETRY VELIKOST VRTULNÍKU: 305 305 60 mm MOTOR 4 8520 HMOTNOST VRTULNÍKU: ~110

Více

Hlavní charakteristika:

Hlavní charakteristika: VĚK Hlavní charakteristika: 1. Čtyřmotorový pohon pro stabilní let, který může snadno provést jakékoli letové pohyby. 2. Modularizační konfigurace zajišťuje snadnou instalaci a opravy. 3. Integrovaný 6-osý

Více

R/C HELIKOPTÉRA 14+ NÁVOD k POUŽItÍ. Představení funkcí: Bezpečnostní pravidla:

R/C HELIKOPTÉRA 14+ NÁVOD k POUŽItÍ. Představení funkcí: Bezpečnostní pravidla: 14+ R/C HELIKOPTÉRA NÁVOD k POUŽItÍ Představení funkcí: 1. Inteligentní ovládací systém (ICS) 2. Plný rozsah dálkového ovládání 3. Přesné 360 ovládání 4. Hladké přerušení úkonů 5. Nově vyvinutá elektronika

Více

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut T615 Model ponorky obj. č. 105 73 49 3-kanálový vysílač Pohon pomocí 3 motorů Používejte pouze v uzavřených nádržích. Délka: 140 mm Šířka: 35 mm Výška: 48 mm Hmotnost: 85 g Hloubka ponoru: 0,5 m Rychlost:

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

DĚTSKÝ CESTOVNÍ KUFR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DĚTSKÝ CESTOVNÍ KUFR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DĚTSKÝ CESTOVNÍ KUFR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Návod k použití Pokud jste zvolili kufr bez dálkového ovládání, neberte zřetel na odstavec ke kterým se návod váže. Omluvte prosím, pokud dojde ke změně specifikace

Více

Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem

Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem 1503558204 VÝROBNÍ ČÍSLO Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem 1. POPIS Představení produktu Děkujeme za zakoupení našeho bezdrátového prezentéru. Tento produkt využívá atraktivní

Více

DĚTSKÝ CESTOVNÍ KUFR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DĚTSKÝ CESTOVNÍ KUFR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DĚTSKÝ CESTOVNÍ KUFR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Návod k použití OPICE PANDA LEV PRASE SLON PES MEDVĚD Kufr se prodává i ve variantě bez el. Zařízení. Pokud jste zvolili tu variantu neberte zřetel na sekci o napájení

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ GF4010 Combat GYRO Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Výletní jachta Happycow 777 2.4 Ghz Loďka je speciálně konstruovaná pro použití v bazénech o rozměrech od 2 x 2m do 25 x 25m. Nejde o žádného závodního dravce, ale o lodičku, kterou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOCE VÝKONÁ 4-KANÁLOVÁ KVADROKOPTÉRA S KAMEROU

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOCE VÝKONÁ 4-KANÁLOVÁ KVADROKOPTÉRA S KAMEROU VĚK: 14+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOCE VÝKONÁ 4-KANÁLOVÁ KVADROKOPTÉRA S KAMEROU Před použitím pečlivě čtěte tyto pokyny k používání a ponechte si je pro budoucí použití 1. POPIS OVLADAČE 2. NASTAVENÍ OVLADAČE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka DRON FAYEE FY 801 Technická data : Počet kanálů: 5 Frekvence: 2,4G Baterie: 3.7V 300MAh Li-poly Vysílačka: 5 kanálová s trimováním Doba nabíjení: cca 25 min Doba letu: (cca 7-10 min)dosah:

Více

Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889

Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889 Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Tento profesionální RC vrtulník Vás nikdy

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE. 05 Ochrann á mřížka Základní deska přijímače. UŽIVATELSKÝ MANUÁL NO. K300C/wifi (Dálkové ovládání)

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE. 05 Ochrann á mřížka Základní deska přijímače. UŽIVATELSKÝ MANUÁL NO. K300C/wifi (Dálkové ovládání) 05 Ochrann á mřížka 06 Kryt baterie 4 12 Základní deska přijímače 1 4 13 Baterie 1 07 Motor 2 14 Kryt baterie 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NO. K300C/wifi (Dálkové ovládání) Před prvním použitím si pozorně přečtěte

Více

P805 COOL VAROVÁNÍ: Návod k použití. www.toy.cz Příslušenství a další produkty www.toy.cz Příslušenství a další produkty www.toy.

P805 COOL VAROVÁNÍ: Návod k použití. www.toy.cz Příslušenství a další produkty www.toy.cz Příslušenství a další produkty www.toy. www.toy.cz Příslušenství a další produkty www.toy.cz Příslušenství a další produkty www.toy.cz 1054 P805 COOL Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

I/R Helikoptéra. Manuál TECHNICKÉ PARAMETRY

I/R Helikoptéra. Manuál TECHNICKÉ PARAMETRY I/R Helikoptéra Manuál! VAROVÁNÍ: NEBEZPEČNÍ UDUŠENÍ balení obsahuje malé části. Není vhodné pro děti mladší 8 let. RADY 1. Nikdy nenavlhčujte elektrické části, mohlo by to vést ke zkratu. 2. Nepoužívejte

Více

1. Úvodní slovo. 2. Bezpečnost -2- Důležitá upozornění: Varování

1. Úvodní slovo. 2. Bezpečnost -2- Důležitá upozornění: Varování Manuál GHz 1. Úvodní slovo Děkujeme za nákup výrobku Fleg M62. Než začnete létat, pročtěte si prosím tento manuál velmi pečlivě. Manuál nevyhazujte, ale nechte si ho pro pozdější použití. Nelétejte venku

Více

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039 CZ VRTULNÍK Model FX059, FX049, FX039 Úvod Tento návod si, prosím, pečlivě přečtěte před prvním použitím a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí. Varování 1. Toto není hračka. Je to výrobek kombinující

Více

Quadrocopter AM X51. Obj. č.: Obsluha dálkového ovládání. Popis a ovládací prvky dálkového ovládání

Quadrocopter AM X51. Obj. č.: Obsluha dálkového ovládání. Popis a ovládací prvky dálkového ovládání Popis a ovládací prvky dálkového ovládání Quadrocopter AM X51 Obj. č.: 127 07 04 1. Levá ovládací páka 2. Pravá ovládací páka 3. Trimr A 4. Trimr B 5. Trimr C 6. Trimr D 7. Anténa 8. Vypínač ON/OFF 9.

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Sky Soldier Tower Defence návod

Sky Soldier Tower Defence návod Sky Soldier Tower Defence návod Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku! Specifikace Vysílací pásmo: 2.4 GHz Maximální dosah: až 30 m Baterie: 3.7 V / 220 mah Li-Pol Baterie do vysílačky: 4x1.5V

Více

I/R Helikoptéra. Manuál TECHNICKÉ PARAMETRY

I/R Helikoptéra. Manuál TECHNICKÉ PARAMETRY I/R Helikoptéra Manuál! VAROVÁNÍ: NEBEZPEČNÍ UDUŠENÍ balení obsahuje malé části. Není vhodné pro děti mladší 8 let. RADY 1. Nikdy nenavlhčujte elektrické části, mohlo by to vést ke zkratu. 2. Nepoužívejte

Více

Návod k obsluze BRB 2800 BRB 2801

Návod k obsluze BRB 2800 BRB 2801 Návod k obsluze BRB 2800 BRB 2801 Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte informace v tomto návodu a na obale a ponechte si je pro budoucí použití. Změny v textu,

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

R/C Helikopéra Návod k použití Před používáním výrobku čtěte pečlivě manuál (stejně tak i varování) a řiďte se podle něj.

R/C Helikopéra Návod k použití Před používáním výrobku čtěte pečlivě manuál (stejně tak i varování) a řiďte se podle něj. R/C Helikopéra Návod k použití 1. Inteligentní R/C systém 2. Plný rozsah dálkového ovládání 3. Přesné 360 ovládání 4. Hladké přerušení úkonů 5. Nově vyvinutá elektronika ukládání funkcí 6. Ochrana baterií

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

TANKY (99811) 6102 (98803) 6106 (99809) (99814) (99815) 9101 (99807)

TANKY (99811) 6102 (98803) 6106 (99809) (99814) (99815) 9101 (99807) TANKY 6105-2 (99811) 6102 (98803) 6106 (99809) 6101-2 (99814) 6106-2 (99815) 9101 (99807) Maximální sklon 45 Simulace zpětného tahu Jízda ve všech směrech Otáčení kanónu do 280 UPOZORNĚNÍ! Nehrajte si

Více

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu.

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1.1 Důležité upozornění (1) Tento výrobek není hračka, jedná se o elektronické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka RC Autobus s otevíracími dveřmi Název: 6 kanálový autobus Rozměry výrobku: 34 x 8 x 9 cm Rozměry Balení: 43.5 x 30 x 13 cm Materiál :ABS plast, guma, elektronika Barva: Modrá Frekvence

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Dron SKY VAMPIRE s HD kamerou Specifikace produktu: Rozměry: 630 x 630 x 160 mm Akumulátor Li-pol 1200 mah 7.4V Doba letu: cca 6-8 minut Čas nabíjení: cca 90 min Dosah vysílače 2.4

Více

Ovladač Anténa Náhradní vrtule Manuál

Ovladač Anténa Náhradní vrtule Manuál www.toy.cz Příslušenství + další produkty www.toy.cz Příslušenství + další produkty www.toy.cz TM Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

VRTULNÍK X - 1 Air Fox

VRTULNÍK X - 1 Air Fox VRTULNÍK X - 1 Air Fox Návod k použití 1) Bezpečnostní předpisy a varování 1. Neopravujte ani nevyměňujte jakoukoliv část výrobku bez konzultace s prodejcem, jinak zodpovídáte za možné následky. 2. Používejte

Více

!! DŮLEŽITÉ!! Při zjištění manipulace s páčkami nebude uznaná reklamace. Letové módy. Nákras dálkového ovládání. Letové módy. Bezpečnostní funkce:

!! DŮLEŽITÉ!! Při zjištění manipulace s páčkami nebude uznaná reklamace. Letové módy. Nákras dálkového ovládání. Letové módy. Bezpečnostní funkce: P/OSD/F Uživatelský manuálanual Copyright 2013 Seraphicz všechna práva vyhrazena Specifikace a parametry Rozměry: 310X310X209MM Motor: KV 935 Baterie:3S 111V LiPo Maximální letová zátěž: 13KG Doba letu:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DCH-200 Vhodné pro děti od 14 let UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WWW.DENVER-ELECTR0NICS.COM Před použitím dronu si prosím pečlivě přečtěte tuto Uživatelskou příručku. 1 1. NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně

Více

Zhiyun Evolution. Uživatelská příručka. Obsah balení: Popis zařízení

Zhiyun Evolution. Uživatelská příručka. Obsah balení: Popis zařízení Zhiyun Evolution Obsah balení: 1. 1 EVOLUTION 3osý ruční stabilizátor pro GoPro 2. 1 Nabíjecí kabel pro kameru 3. 1 Ochranná fólie na kameru 4. 1 Micro USB kabel 5. 1 Přihrádka na baterii 6. 1 Výstupní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Airship Závodní rychlostní RC loď Technická specifikace: Rozměry modelu: 350 mm x 90 mm x 94 mm Pohon řízení: lodní šroub / kormidlo / servo Baterie modelu: Ni-Mh 7,2V 700 mah Dobíjecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. KVADROKOPTÉRA RAYLINE R804 bez kamery a R804V s kamerou 2.4GHz. Děkujeme za zakoupení tohoto produktu!

NÁVOD K OBSLUZE. KVADROKOPTÉRA RAYLINE R804 bez kamery a R804V s kamerou 2.4GHz. Děkujeme za zakoupení tohoto produktu! NÁVOD K OBSLUZE KVADROKOPTÉRA RAYLINE R804 bez kamery a R804V s kamerou 2.4GHz Děkujeme za zakoupení tohoto produktu! Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku! Všeobecné bezpečnostní upozornění:

Více

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií MANUÁL Věk 14+ -2- pečlivě Děkujeme, přečtěte že tento jste manuál si zakoupili a uschovejte tento produkt. ho pro Pro případ správné dalšího a bezpečné nahlédnutí. použití si prosím, ÚVODEM 12..Tento

Více

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Pozor! 1.Tento výrobek je citlivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. Chcete-li ochránit

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem QL DSIT012

Bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem QL DSIT012 1503564473 VÝROBNÍ ČÍSLO Bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem QL DSIT012 1. POPIS I. Popis produktu Tento prezentér je vynikající nástroj pro PPT prezentace. S ním můžete interagovat s publikem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hyper active carbon stunt 2,4 Ghz 23142617 Hyper Active Carbon Stunt je krásné terénní auto s karbonovým designem. Uchvátí vás svojí obrovskou silou, rychlostí, pružností a 1 nezastavitelností.

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

Návod k RC vrtulníkům 9053 Volitation

Návod k RC vrtulníkům 9053 Volitation Návod k RC vrtulníkům 9053 Volitation Přečtěte si prosím pozorně přiložený instrukční manuál a dbejte na upozornění týkající se jednotlivých příslušenství k tomuto modelu. Na tento produkt se vztahuje

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Kvadrokoptéra na dálkové

Kvadrokoptéra na dálkové XS803/XS803C Kvadrokoptéra na dálkové ovládání PIONEER Věk: 14+ V tomto manuálu najdete instrukce pro bezpečné používání dronu. Manuál po přečtení uchovejte pro budoucí použití. Distributor: ConQuest entertainment

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Rock Buggy 4x4 2,4 Ghz 23142085 POUŠTNÍ ROCK BUGGY s nabíjecí baterií patří do kategorie aut, u kterých platí "Za málo peněz hodně muziky!". A přitom cena auta neohrozí rodinný rozpočet.

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Návod pro obsluhu. Ver SKC Inc. Chromservis s.r.o.

Návod pro obsluhu. Ver SKC Inc. Chromservis s.r.o. Chromservis s.r.o. Univerzální nabíječka PowerFlex Návod pro obsluhu Ver. 170718 Chromservis s.r.o. Jakobiho 327 109 00 Praha 10-Petrovice Tel: +420 2 74021211 Fax: +420 2 74021220 E-mail: prodej@chromservis.eu

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

MULTIFUNKČNÍ AUTO-NABÍJEČKA

MULTIFUNKČNÍ AUTO-NABÍJEČKA MULTIFUNKČNÍ AUTO-NABÍJEČKA Model: DO CFBM2128 NÁVOD K OBLUZE Tento chytrý výrobek je zkonstruován tak, aby sloužil jako užitečná výkonná svítilna a nabíječka do auta. Obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii,

Více

Uživatelská příručka. Jeep Wrangler Rubicon měřítko 1:8. rcvelkosklad.cz

Uživatelská příručka. Jeep Wrangler Rubicon měřítko 1:8. rcvelkosklad.cz Uživatelská příručka Jeep Wrangler Rubicon měřítko 1:8 1 Realistický model JEEP WRANGLER RUBICON je jednou z novinek mezi RC modely Crawlerů. Vlastně jde spíš o expediční triál. Odpružená kola perfektně

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

1.3 Před prvním letem (1) Oblast letu by se měla nacházet v otevřeném prostoru a doporučujeme minimálně 5 x 5 x 5 m.

1.3 Před prvním letem (1) Oblast letu by se měla nacházet v otevřeném prostoru a doporučujeme minimálně 5 x 5 x 5 m. Poznámka: 1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1.1 Důležité upozornění (1) Tento výrobek není hračka, jedná se o elektronické

Více

STUNT PŘÍRUČKA DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

STUNT PŘÍRUČKA DŮLEŽITÉ POZNÁMKY Obsah 1 Předmluva 2 Bezpečnostní upozornění 3 Standardní příslušenství 4 Popis letadla 5 Popis ovladače 6 Instalace baterie ovladače 7 Nabíjení 8 Specifikace baterie a nabíječky 9 Spárování rádiového vysílače

Více

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky WWW.NGS.EU SPECIFIKACE STARLIGHT PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR Bluetooth verze: 2.1 + EDR Bluetooth dosah: 8-10 metrů Výkon reproduktoru: 20W Výdrž baterie: až 3 hodiny

Více

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty NÁVOD K POUŽITÍ Abyste optimálně využili vlastnosti pohonu Roll Up WireFree TM RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k montáži a obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití. A. Technické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Syma X5HC (2MP kamera, 2.4GHz, barometrický výškoměr) 1 Hlavní funkce Použití čtyř os s rotory umožnuje modelu flexibilnější pohyb, rychlost a relativně silnější odolnost vůči poryvům

Více

PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr Příručka

PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr Příručka PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr. 5985452 Příručka Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

Nabíjecí včelka Bee-Bot

Nabíjecí včelka Bee-Bot Nabíjecí včelka Bee-Bot Návod k použití #SE EL00363 Robotická hračka včelka Bee-Bot získala několik významných ocenění. Snadno se ovládá a je to vynikající pomůcka při výuce jednoduchého programování.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Rock Crawler YETI 2,4 Ghz 23123914 Axial Yeti, konstrukce je inspirovaná skutečnými desert racery, za použití nejnovějších technologií. Model je vyniká svým výborným zpracováním a

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Bezdrátové handsfree na stínítko

Bezdrátové handsfree na stínítko Bezdrátové handsfree na stínítko Uživatelská příručka Funkce Poslech hudby z mobilního telefonu: Při jízdě s automobilem můžete poslouchat hudbu z mobilního telefonu. Ovládání příchozího hovoru: Při příchozím

Více

Z201. Sky Sport GYRO VAROVÁNÍ: Návod k použití. Příslušenství a další produkty Příslušenství a další produkty

Z201. Sky Sport GYRO VAROVÁNÍ: Návod k použití.  Příslušenství a další produkty  Příslušenství a další produkty www.toy.cz Příslušenství a další produkty www.toy.cz Příslušenství a další produkty www.toy.cz Z201 Sky Sport GYRO Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

Uživatelská příručka. Mini mobilní telefon

Uživatelská příručka. Mini mobilní telefon Uživatelská příručka Mini mobilní telefon Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod. Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Dron L5 s HD WIFI kamerou Tank T-34 / 85 v měřítku 1:16 1 Informace k provozu rc-modelu Dálkové ovládání ztrácí svou účinnost v případě, že jsou baterie vybité. Rc-model má potíže

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

Taštička s powerbankou

Taštička s powerbankou Taštička s powerbankou cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91714HB551XVII 346 735 Bezpečnostní pokyny Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno

Více

VHF 1. Sada bezdrátových mikrofonů.

VHF 1. Sada bezdrátových mikrofonů. VHF 1 Sada bezdrátových mikrofonů 10030865 10030866 10030867 10030868 10030869 10030872 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál

Více

Uživatelská příručka. YOUJIE OFF ROAD SNEAK 1:12 2,4 Ghz rcvelkosklad.cz

Uživatelská příručka. YOUJIE OFF ROAD SNEAK 1:12 2,4 Ghz rcvelkosklad.cz Uživatelská příručka YOUJIE OFF ROAD SNEAK 1:12 2,4 Ghz 23142853 1 RC auto monster 1/12 je určeno na nezpevněné cesty a středního terénu. RC model auta, díky proporcionálnímu ovládání nepatří mezi hračky,

Více

Quadrocopter AM X51. Obj. č.:

Quadrocopter AM X51. Obj. č.: Quadrocopter AM X51 Obj. č.: 127 07 03 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup modelu quadrocopter AMEWI AM X51. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Antigravitační RC pavouk Vystrašte své příbuzné a sousedy tím správným způsobem s naším novým hrůzným pavoukem, který se realisticky pohybuje po každém hladkém povrchu v domácnosti!

Více

Základní verze obsahuje

Základní verze obsahuje Návod na montáž a používání AKU kolečka SWe6, SWe8, SWe10 s pohonem Vážený zákazníku, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho kolečka. Přejeme Vám, abyste měli z jeho používání užitek a radost.

Více

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků. Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků. Obr. 1: Sejměte lepící pásku. Obr. 2: Přišroubujte spodní rám. 1 2 Obr. 3: Odstraňte plastové pásky. Obr. 4 a 5:

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

Luna návod. Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku! Copyright 2017 C.P.A. Czech s.r.o. All rights reserved. 1

Luna návod. Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku! Copyright 2017 C.P.A. Czech s.r.o. All rights reserved. 1 Luna návod Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku! Specifikace Vysílací pásmo: 2.4 GHz Maximální dosah: až 200 m Nosnost: až 400 g Baterie do dronu: 7.4 V / 1800 mah Li-Po Baterie do vysílačky:

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

SUV KAJENE NEW S 2.4G DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. Návod k sestavení.

SUV KAJENE NEW S 2.4G DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. Návod k sestavení. SUV KAJENE NEW S 2.4G DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM Návod k sestavení www.bezvazbozi.cz Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků. 1 2 Obr. 3-6: Oba motory nasaďte na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Bezdrátový prezentér do USB s laserovým paprskem 2.4GHz DSIT007

Bezdrátový prezentér do USB s laserovým paprskem 2.4GHz DSIT007 1504176695 VÝROBNÍ ČÍSLO Bezdrátový prezentér do USB s laserovým paprskem 2.4GHz DSIT007 1. POPIS I. Popis produktu Tento prezentér je vynikající nástroj pro PPT prezentace. S ním můžete interagovat s

Více

Cokoliv může být váš reproduktor

Cokoliv může být váš reproduktor Uživatelský manuál Cokoliv může být váš reproduktor X-Vibe je revoluční reproduktor, který díky své technologii vytváří nepředvídatelné zvukové efekty. Můžete ho přilepit na různé objekty jako je například

Více

NÁVOD K OBSLUZE KVADRKOKOPTÉRA FALCON U842. Děkujeme za zakoupení tohoto produktu! Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku!

NÁVOD K OBSLUZE KVADRKOKOPTÉRA FALCON U842. Děkujeme za zakoupení tohoto produktu! Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku! NÁVOD K OBSLUZE KVADRKOKOPTÉRA FALCON U842 Děkujeme za zakoupení tohoto produktu! Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku! Všeobecné bezpečnostní upozornění: Tento přístroj není určen pro použití

Více

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO TOYOTA TUNDRA

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO TOYOTA TUNDRA DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO TOYOTA TUNDRA NÁVOD K SESTAVENÍ Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

VRTULNÍK X - 1 Air Fox

VRTULNÍK X - 1 Air Fox VRTULNÍK X - 1 Air Fox Návod k použití 1) Bezpečnostní předpisy a varování 1. Neopravujte ani nevyměňujte jakoukoliv část výrobku bez konzultace s prodejcem, jinak zodpovídáte za možné následky. 2. Používejte

Více

VISUO dron XS809H. Věk obsluhy: 14 a více. Uživatelská příručka

VISUO dron XS809H. Věk obsluhy: 14 a více. Uživatelská příručka Věk obsluhy: 14 a více VISUO dron XS809H Uživatelská příručka Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho i pro pozdější použití 1. ŘÍDÍCÍ PRVKY 2. NASTAVENÍ OVLADAČE DRONU

Více

Chytré hodinky 696. Návod k obsluze. Hlavní vlastnosti TG-SW1

Chytré hodinky 696. Návod k obsluze. Hlavní vlastnosti TG-SW1 Chytré hodinky 696 Návod k obsluze Hlavní vlastnosti - - USB port Napájení tlačítko Funkce Tlačítko napájení: Stiskněte jednou tlačítko (ale nedržte) - Zapnutí a vypnutí zobrazení Stiskněte a podržte po

Více