Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body:"

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2010 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Radbuza Svazek obcí Mikroregion Radbuza sdružoval v roce 2010 celkem 26 obcí, z toho jedna přidružená Kvíčovice. V roce 2010 měl Mikroregion obyvatel. Strategický plán rozvoje Mikroregionu Radbuza byl zpracován v roce 2001 a jeho aktualizace je plánovaná na rok Členský příspěvek pro rok 2010 činil 23Kč/ obyv. za rok členská obec a 1Kč/ obyv. za rok přidružená obec. Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body: v roce 2010 se uskutečnilo celkem 6 zasedání Řídící skupiny projektu, 7 zasedání Výkonné a dozorčí rady Mikroregionu Radbuza a 4 zasedání Shromáždění zástupců měst a obcí Mikroregionu Radbuza. běžnou činnost svazku a Shromážděním zástupců schválený plán činností zajišťovala manažerka Mikroregionu Radbuza Ing. Kubernátová pod vedením představenstva svazku. v roce 2010 byly realizovány plánované projekty z předchozího období, které byly úspěšně podpořeny dotacemi z programů Plzeňského kraje. proběhla příprava dalších projektů svazku obcí a byly připravovány žádosti o dotace na rok na 4. jednání Shromáždění Mikroregionu Radbuza proběhly volby zástupců MR dle nového volebního řádu. Došlo tak ke změně organizačního řádu a doplnění směrnice MR. 1

2 Účetní uzávěrka Hospodaření mikroregionu, údaje účetní uzávěrky a závěrečný účet mikroregionu odpovídá platným obecně závazným právním předpisům, schválenému rozpočtu shromáždění zástupců ze dne (Usnesení č. 4). Při provádění přezkoumání hospodaření mikroregionu nebyly zjištěny chyby ani nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Radbuza v budoucnu. Celkový objem příjmů Mikroregionu Radbuza za rok 2010 po konsolidaci činil ,798,-tis.Kč. Celkový objem výdajů Mikroregionu Radbuza za rok 2010 po konsolidaci činil , ,021- tis.kč. Hospodaření s rozpočtem Mikroregionu Radbuza za rok 2010 skončilo přebytkem ve výši 5 666,- tis.kč. Skutečné čerpání rozpočtu v roce 2010 Mikroregionu Radbuza Skutečné příjmy celkem ,75,- Kč, a to: NI přijaté dotace od obcí ,67,- Kč NI přijaté dotace od krajů ,- Kč Převody z rozpočtových účtů ,- Kč Odvád.a čištění odpadních vod ,76,-Kč Činnost místní správy ,-Kč IN přijaté dotace od obcí ,33- Kč Obec.příj.a výd. z fin. operací ,99- Kč Splátky půjč. prostř. od obcí ,-Kč Skutečné výdaje celkem ,28,- Kč, a to: Odvád. a čist. odpad. vod, nakládání s kaly ,66,- Kč Nebytové hospodaření 2,-Kč Územní rozvoj ,- Kč Činnost místní správy ,71,- Kč Obec. příj. a výd. z fin. operací ,91,- Kč Přev. vl. fondům v rozp. úz.úrov ,- Kč 2

3 ZÁVĚREČNÝ INVENTURNÍ SOUPIS Zpráva a zápis o provedení inventarizace majetku Mikroregionu Radbuza v roce 2010, která se stává přílohou účetní uzávěrky Mikroregionu Radbuza za rok 2010 Druh inventarizace: řádná periodická Provedená ke dni: Fyzická inventarizace Dokladová inventarizace Skutečné stavy majetku byly zjišťovány fyzickou inventurou a dokladovou inventurou. Složení inventarizační komise: Předseda: Ing. Jana Nováková Člen: Bc. Michal Gotthart Člen: J. Kučera Člen: Ing. A. Kubernátová Příkaz k inventarizaci byl schválen dne v Dobřanech na jednání Shromáždění Mikroregionu Radbuza. Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a Kč, s návrhem na vyrovnání a vyjádření odpovědných pracovníků: rozdíly zjištěny nebyly. Inventarizace byla provedena v kanceláři Mikroregionu Radbuza a ve všech členských obcích Mikroregionu Radbuza, ve kterých se nachází majetek Mikroregionu Radbuza. Zjištěné skutečnosti inventarizační komise: - veškerý majetek je evidován v průkazné evidenci - k přírůstkům majetku je vystavován zařazovací protokol - soupis vyřazeného majetku je přílohou inventarizačního - vyřazení majetku bylo proúčtováno v roce v evidenci majetku a v péči o něj nebyly shledány podstatné závady - všechny faktury byly do uhrazeny. 3

4 Přehled dotací V roce 2010 získal Mikroregion Radbuza finanční dotace na své projekty z těchto zdrojů: Program stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje v roce 2010 Informační tabule do měst a obcí MR Dotace ,- Kč Spoluúčast z rozpočtu MR ,- Kč Celkové náklady ,- Kč Dotace byla využita následovně: V rámci tohoto projektu došlo k osazení 24 informačních tabulí s grafickým znázorněním cyklotras na území Mikroregionu Radbuza a prezentace dané obce, ve které se Info tabule nachází. Přehled dalších aktivit MR za rok 2010 Mikroregion Radbuza uspořádal v roce 2010 tyto akce: Slet čarodějnic, Letní slavnost na Křížovém vrchu, Závod jízdních kol na K.V., Seminář pro kronikáře a účetní měst a obcí Mikroregionu, Účast na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2010 a Regiontour 2010, Prezentace v časopise Aspida a webových stránkách Prezentace na webových stránkách Cykloakce: , Sponzorování akcí: Nejlepší sportovec Plzeňského kraje, Gigantfest, Memoriál Rudolfa Homolky - Tlučná, Letní slavnost Merklín, Absolvování kurzu účetnictví a dalších seminářů manažerkou Mikroregionu Radbuza, Aktualizace webových stránek Mikroregionu, Pořízení nových propagačních materiálů Mikroregionu Radbuza - skládačky, Revize stávajících cyklotras, Pokračování projektů Čistá Radbuza a Čistá Radbuza II.. 4

5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Radbuza V období od do bylo provedeno přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Radbuza s tímto závěrem: Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Radbuza v budoucnu. Přezkoumání provedl: Ing. Vladimír Pech, p. Jan Brož Pozn.: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové sklady a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radbuza jsou k nahlédnutí v kanceláři Mikroregionu Radbuza v Dobřanech. Vypracovala : Ing. Andrea Kubernátová, manažerka Mikroregionu Radbuza OBEC. Vyvěšeno dne Sejmuto dne Podpis a razítko:... 5

Závěrečný účet tvoří:

Závěrečný účet tvoří: Závěrečný účet za rok 2013 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2013 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2013 Zpráva

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více